Doğrusal fazlı/sırayla uyarılan, periyodik dipol dizilerinin frekans ve zaman domeni karakteristikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğrusal fazlı/sırayla uyarılan, periyodik dipol dizilerinin frekans ve zaman domeni karakteristikleri"

Transkript

1 itüergisi/ mühenislik Cilt:9, Sayı:, Şubat Doğrusal falı/sırayla uyarılan, periyoik ipol iilerinin frekans ve aman omeni karakteristikleri Çağatay ULUIŞIK *, Ercan TOPUZ, Levent SEVGİ İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Telekomünikasyon Mühenisliği Programı, 34469, Ayaağa, İstanbul Öet Doğrusal falı/sırayla uyarılan periyoik ipol iilerinin frekans ve aman omeni yanıtları, Floquet alga ve eleman-eleman toplama gösterilimleri kullanılarak incelenmiştir. Her bir ipolün katkısının ayrı ayrı hesaplanıp toplanması ile bulunan eleman-eleman toplama yönteminin yakınsaklık öelliklerini iyileştiren bir formülasyon geliştirilmiştir. Periyoiklik öellikleri kullanılarak, iinin toplam ışınım alanı için Floquet algaları ve sonsu periyoik bir iinin sonlanırılmasının etkilerini karakterie een uç kırınım bileşenlerini içeren alternatif bir formülasyon ele eilebilir ve biri iğerine göre kayırılmış ve uygun şekile ağırlaştırılmış iki yarı-sonsu çigisel periyoik iinin farkını alarak sonlu çigisel iiler moellenebilir. Yukarıa eğinilen yaklaşım literatüre incelenmiştir, bu çalışmaa önerilen ve yapay açıklık yaklaşımı aı verilen yönteme ise, L kaar kayırılmış iinin bir P(x,y,) gölem noktasına oluşturacağı alan, iiyi kayırmak yerine gölem noktasını ıt yöne kayırarak, orijinal kayırılmamış iinin bir P (x,y,-l ) sanal gölem noktasına oluşturacağı alan bulunarak hesaplanmaktaır. Önerilen bu yapay açıklık yaklaşımı, çigisel ipol iilerinin süperpoisyonu alınarak ele eilebilen her türlü ülemsel ve üç boyutlu ipol iisinin etkin biçime moellenmesine e kullanılmıştır. Işınım yapan, yapmayan ve kırınan alga bileşenleri cinsinen ifae eilen Floquet alga gösteriliminin etkinliğini göstermek için sayısal örnekler verilmiş ve bu sonuçlar eleman-eleman toplama yöntemi ile karşılaştırılıp oğrulanmıştır. Dipollerin geniş bantlı kaynak fonksiyonlarıyla sürülüğü uruma karşılaşılan konvolüsyon integrallerinin hesaplanması için kaynak fonksiyonuna genlik ve süreleri aaptif biçime belirlenen parça parça sürekli bir ii ikörtgen arbe ile yaklaşıklık yapılmasına ayanan analitik bir yöntem geliştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Green fonksiyonu, Floquet algalar, fa farklı anten iileri, periyoik iiler. * Yaışmaların yapılacağı yaar: Çağatay ULUIŞIK. Tel: (6) Bu makale, birinci yaar tarafınan İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Telekomünikasyon Mühenisliği Programı na tamamlanmış olan "Elektromanyetik ışınlayıcı iileri için aman-frekans omeni Green fonksiyonu gösterilimleri" alı oktora teinen haırlanmıştır. Makale metni.6.8 tarihine ergiye ulaşmış, tarihine basım kararı alınmıştır. Makale ile ilgili tartışmalar 3.5. tarihine kaar ergiye gönerilmeliir.

2 Ç. Uluışık ve iğerleri Frequency an time omain characteristics of linearly phase/ sequentially excite perioic arrays of ipoles Extene abstract In this stuy, frequency an time omain raiation characteristics of linearly phase/sequentially excite perioic ipole arrays are investigate. Large perioic arrays of short raiating elements have been increasingly investigate for the last ecae or so, since they have a vast range of applications ranging from phase array antenna systems with flexible beam steering an very narrow beam forming capabilities, frequency selective surfaces an iffraction gratings to photonic crystal fibers an metamaterials, etc. The fiel raiate by a sequentially excite/linearly phase ipole array can be calculate via a superposition over the contributions of iniviual ipoles in the array. This classical approach, calle element by element summation, suffers from two shortcomings: i) its numerical implementation becomes time consuming an inefficient for large sie arrays ii) it oes not provie a framework for ientification of the mechanisms generating ifferent wave objects (propagating, evanescent, iffracte waves) an their relative weights at given observation points. On the other han, by taking avantage of the perioicity, the problem can be cast into an alternative formulation wherein the contributions of iniviual elements are represente collectively in terms of Floquet waves, which are augmente with tip iffracte wave constituents to account for the truncation of a strictly perioic sequence at a large but finite number. The phenomenologies associate with the phase array of ipoles are also relate to the oblique plane wave scattering from an array of short wire elements. The obliquity of the incient fiel with respect to the array plane etermines the interelement phasing (time elay) of the raiating array. The fiel raiate by a finite, perioic line array of ipoles at a given observation point can be synthesie via superposition of shifte an properly weighte replicas of the fiel raiate by semi infinite line arrays of ipoles. In this paper, we propose a synthetic aperture type approach for calculation of the fiel raiate by a finite line array of length L, wherein the contribution of the shifte semi infinite line array is accounte for by the contribution of the original array at an oppositely shifte virtual observation point P (x,y,-l ). The propose synthetic aperture approach is also use for the efficient moeling of raiation from structures involving line arrays organie spatially to form planar an 3D arrays. In this paper, utiliing the propose synthetic aperture approach, raiation from linear an planar ipole arrays are calculate an examples of numerical results are presente both in the frequency omain an also in the, heretofore scarcely investigate, time omain. It is shown that when the pulse excitation has a relatively flat spectra which oes not have significant low frequency content, the array response can be calculate in a rather efficient an accurate manner utiliing analytical approximations for the contributions from Floquet wave constituents. High frequency asymptotics can be use for obtaining contributions from all except for the ero inexe Floquet wave which nees to be treate separately an involves the calculation of a convolution. For obtaining the response for wie ban ipole excitations, we introuce an accurate analytic approximation technique for calculating the involve convolution integral, which is base on an aaptive winowing scheme wherein the pulse excitation is represente approximately via a set of rectangular pulses with aaptively etermine amplitues an time extens. Following this approach the convolution is synthesie via the contributions from the set of rectangular pulses each of which can be calculate in close form. The resulting formulation yiels substantial reuction in the computation time since the response ue to all Floquet wave constituents are calculate analytically, either via high frequency asymptotics or via the weighte sampling approach. The exact solution obtaine via element by element summation is utilie as a comparison solution for valiating the numerical results calculate via Floquet wave representations. Element by element summation representations suffer from convergence problems which are best illustrate consiering the representation for a semi infinite line array. In this context, a metho is propose to substantially improve the convergence properties of the element by element summation approach. In this paper, we have been able to verify that Floquet waves provie a very accurate an efficient representation for calculating time/frequency omain raiation from linearly phase/sequentially excite, large, D, D an 3D perioic arrays of electric current ipoles. Keywors: Green s function, Floquet waves, phase array antennas, perioic arrays. 44

3 Doğrusal falı / sırayla uyarılan, periyoik ipol iileri Giriş Periyoik ipol iilerinin frekans ve aman omeni ışınım karakteristiklerinin incelenmesi öelikle son 5 yıla literatüre geniş biçime yer almaktaır (Capolino v., a; Capolino v., b; Çivi v., 999; Ishimaru v., 985; Uluışık v., 8b). Bunun neeni çok sayıa ışınlayıcı/ saçıcı içeren periyoik yapıların uygulamaa gierek aha fala yer bulmasıır. Bu uygulama alanları elektronik tarama yetenekli anten iilerinen, kırınım ıgaralarına, fotonik kristal fiberleren metamateryallere kaar uanmaktaır. Çok sayıa ışınlayıcı/saçıcı içeren periyoik ipol iilerin çöümlerini, her bir ipolün etkisinin ayrı ayrı hesaplanıp (eleman-eleman) toplanmasına ayalı klasik yönteme alternatif olarak iilerin periyoiklik öelliklerinen fayalanarak a sayıa Floquet alga ve kırınan algalar cinsinen ele etmeye yönelik çok sayıa bilimsel çalışma yapılmış ve yayımlanmıştır. Floquet alga analileri işlem süresini kısaltma avantajının yanı sıra yayılan, sııntı ve kırınan alga bileşenlerini ayrı ayrı inceleme imkanı sunarak olayın fiiğinin e aha iyi anlaşılmasını sağlamaktaır. Frekans omeni Floquet algaları Sonsu çigisel ipol iileri -ekseni oğrultusuna yerleştirilmiş, sonsu uunluklu, çigisel, periyoik ipol iisine ait geometri Şekil e gösterilmiştir. Arışıl ipoller arasınaki mesafe sabit ve ye eşittir. Bu çok ufak boyutlu elektrik akım ipolleri, birim genlik ve kη n ( n, -,,, ) lineer falarıyla uyarılmışlarır. kη arışıl iki ipol arasınaki fa farkını göstermekteir. Boyutsu olan η parametresi, normalie fa farkına enk üşmekteir ve öellikle Floquet alga analilerine önemli bir rol oynayacaktır. k parametresi, serbest uay alga sayısını göstermekteir ve c ışık hıını göstermek üere k ω / c eşitliği ile ifae eilir. Eleman-eleman toplama yöntemine, her bir ipolün bir P(ρ,) gölem noktasına oluşturacağı alanlar ayrı ayrı bulunarak toplanır. ρ Şekil. Yarı-sonsu uunluklu, çigisel ipol iisine ait geometri Frekans omeni Green fonksiyonu yarımıyla ipol akımlarının oluşturuğu A manyetik potansiyeli aşağıaki gibi bulunabilir: A ( jkη n e n jkr e n 4π Rn ω) () Buraa R n n. ipolen gölem noktasına olan uaklığı göstermekteir (Bakını Şekil ). Rn + ( n ) ρ () Dipol akımları, Poisson toplamı kullanılarak, n- inisi yerine q-inisli bir toplama önüştürülebilir ve bu yeni toplam kullanılarak aha önce her bir ipolün katkısı gö önüne alınarak (n üerinen toplam ile) bulunmuş olan manyetik skaler potansiyel A, q üerinen toplanan Floquet algalar cinsinen ifae eilebilir (Felsen ve Capolino, ): q jkq FW e () A ( ω) Aq ( ω) H ( ) 4 kρq ρ (3) j Buraa x + y ρ n FW A q q. Floquet algayı, () H ise. ereceen. tip Hankel fonksiyonunu göstermekteir. ve ρ eksenleri oğrultusun-aki alga sayıları k q ve k ρq ise, kρ q k k q (4a) θ R R n P (ρ, ) 45

4 Ç. Uluışık ve iğerleri k q kη + π q / (4b) şekline tanımlanmıştır. Hankel fonksiyonunun asimptotik ifaesi kullanılarak q. Floquet alga için, FW Aq j( kρ qρ+ kq+ π / 4) e ( ω) (5) π k ρ ρ q ele eilir. Yukarıaki (4a) eşitliği uyarınca k q < k ise k ρ q reel çıkar ve yayılan Floquet algalara karşı üşer. k q > k ise k ρq imajiner olacaktır ve bu uruma Floquet bileşenleri sııntı algası şekline olacaktır. (4a) eşitliğine geçen karekök fonksiyonu, ρ iken rayasyon koşulunun sağlanması amacıyla Im( k ρ q ), olacak şekile seçilmiştir. Dolayısıyla sııntı Floquet algalar, ekseninen uaklaştıkça üstel olarak hılı bir şekile söneceklerir ve saece ekseninin yakın civarına önem kaanacaklarır. Her bir noktasınan çıkan Floquet algalar yarı açısı, β cos q ( k q / k) (6) olan bir koni üerine ilerlemekteirler. Herhangi bir P(ρ,) gölem noktasına, birbirine paralel olarak ve koni yüeyine ilerleyen algalaran biri mutlaka ulaşacaktır. Z-ekseni oğrultusuna yerleştirilmiş çigisel ipol iisinin alanı, tek bileşeni A olan manyetik vektör potansiyel yarımıyla belirlenir. E ve iğer elektrik alan bileşenleri, A cinsinen (7) eşitliği ile kolaylıkla ele eilebilir: E ( r ) jωµ A + (. A) (7) jωε Şekil e sonsu uunluklu çigisel bir ipol iisinin a oluşturacağı E alan bileşeninin genliğinin ρ mesafesi ile eğişimi gösterilmiştir. Şekile kullanılan parametreler için elemaneleman toplama yöntemineki serie ipol alanının (n[-,]) gö önüne alınması ile sayısal hesaplamalara yeterli oğruluk ele eiliği test eilmiş ve referans çöüm bu şekile oluşturulmuştur. Referans çöüm ele eilikten sonra aynı gölem noktalarınaki E alan eğerleri bir e Floquet algalar kullanılarak hesaplanmıştır. λ ve η.5 eğerleri için saece 4 tane yayılan Floquet alga (YFD) uyarılacak (q,, -, -), iğer bütün Floquet algalar sııntılı (SFD) tipten olacaktır. Şekilen görüleceği üere iiye yaklaştıkça saece 4 tane yayılan Floquet alganın toplamı ile bulunan çöümler yeterli olmamakta ve ne kaar fala sııntı Floquet alga alınırsa, referans çöüme o kaar yaklaşılmaktaır. Diien uaklaştıkça yani artan ρ eğerleri için 4 tane yayılan Floquet alga yeterli olmaktaır ve her bir gölem noktasınaki alan eğerlerinin bulunması için efa toplama işlemi gerektiren eleman-eleman toplama yöntemine karşılık saece 4 toplama işlemi yapılarak çöümler ele eilmekteir ki bu a Floquet algaların eleman-eleman toplama yöntemine göre çok aha hılı oluğunu ortaya koymaktaır. E [B] ρ [λ] Şekil. Sonsu uunluklu çigisel bir ipol iisinin a oluşturacağı elektrik alanın bileşeninin genliğinin ρ mesafesi ile eğişimi ( λ, η.5 ) Yarı-sonsu çigisel ipol iileri Z an başlayan ve + yönüne sonsu tane ipol içeren yarı-sonsu çigisel ipol iisinin oluşturacağı manyetik skaler potansiyel A, () eşitliğineki toplamın n an a kaar hesaplanmasıyla ele eilir. Buraa n nin büyük eğerlerine geçerli olan R ( n ) yaklaşıklığı kullanılırsa, n 46

5 Doğrusal falı / sırayla uyarılan, periyoik ipol iileri n jan η pλ /, p, ±, ±, koşulu sağlanığı urumlara () eşitliğine geçen toplam n / n gibi ıraksayacaktır. Diğer taraftan, η pλ / eğerleri için seri çok yavaş yakınsayacak, olayısıyla alınması gereken toplam ipol sayısı N çok artacak ve bu a işlem süresini artıracaktır. İşlem süresini aaltmak için () eşitliğine Rn ( n ) alınarak bulunan ifae () eşitliğinen bir çıkartılıp bir e toplanarak ve e / n ln( e ) ja ( Im( a ) ) kapalı seri ifaesi kullanılarak, manyetik skaler potansiyel A için klasik eleman-eleman toplama yönteminin yakınsaklık öelliklerini önemli ölçüe iyileştiren aşağıaki bağıntı ele eilir: A ( ω jkr e ) 4πR jk e ln 4π jk( η ( + ) e ) N jk( η n R ) jk n jk e + n ( η e + ) e + (8) 4πR 4πn n n Şekil e gösterilen ve (8) eşitliğine geçen orijin ile gölem noktası arasınaki mesafe R, R ρ + x + y + (9) şekline hesaplanabilir. (8) eşitliği elemaneleman toplama yöntemine karşılaşılan yavaş yakınsayan seriler için etkin bir şekile kullanılabilir ve işlem süresini olukça kısaltır. Şekil 3 te λ ve η -5 iken A nin genliğinin R 3λ rayal uaklıkta θ açısı ile eğişimi farklı N eğerleri için hesaplanmış ve bu eğerler (8) ile verilen asimptotik çöüm ile karşılaştırılmıştır. η eğeri, toplamı ıraksatan η eğerine çok yakın oluğunan seri olukça yavaş yakınsayacaktır. Bu örnekte N,, ve eğerleri için bulunan çöümler birbirine uymamakta, uyum ancak N ve N eğerleri için sağlanmaktaırr. Dolayısıyla N alınarak bulunan çöüm referans çöüm olarak kabul eilebilir. Buna karşılık (8) ile verilen asimptotik çöüme saece terim alınarak bulunan çöümler bu referans çöüm ile tamamen uyuşmaktaır. İşlem süresi ise bir kaç yü kat aha a sürmekteir. A [B] Şekil 3. A nin R 3λ rayal uaklıkta θ açısı ile eğişimi ( λ, η -5 ) β q Diinin a kesilmesinin sonucu (5) eşitliği ile verilen Floquet algalara, A q (ω) ile gösterilen uç kırınım algaları eşlik eecektir. Ayrıca her bir Floquet alga için β q gibi bir gölge bölge sınır açısı tanımlanır, öyle ki bu algalar yalnıca θ < için gölem noktasınaki alana katkıa bulunurlar. Bu uruma yarı-sonsu iiye ait manyetik skaler potansiyel A, A FW A + Aq ( ) U ( β q θ ) + Aq ( ω) q ω () şekline ifae eilebilir (Capolino ve Felsen, ). Buraa A, iinin kesilmiş ucunaki birinci ipolün katkısını göstermekteir ve jkr e A ( ω) () 4π R FW şeklineir. A q (ω) sonsu iiye ait Floquet alga ifaesini göstermekteir ve (5) eşitliği ile verilmiştir. U birim basamak fonksiyonunu göstermekteir ve gölge bölge sınır açısı β q, ya- yılan ve sııntı Floquet algalar için, ( k ) q β q cos k q / θ [erece] β YFD (a) 47

6 Ç. Uluışık ve iğerleri q cos ( k / k ) β SFD (b) q olarak ele eilir. A q (ω) ile gösterilen uç kırınımı katkısı, gölge bölgesi sınır açısı geçişlerine sürekliliği sağlayacak biçime, Aq ( ω) j4π kr jkr e F ( δ ) [ cos( β ) cos( θ )] q q (3) A [B] β β β β şeklineir. Buraa, jδq jπ / 4 jπ / 4 F( δ q ) ± π δ q e e erfc( ± e δ q ) (4a) βq θ δ q kr sin (4b) olarak tanımlıır (Kouyoumjian ve Pathak, 974). Denklemeki erfc, tümleyici hata fonksiyonunu göstermekteir, ± işaretleri jπ / 4 Re( e δ q ) > < koşuluna uygun şekile kullanılırlar. Şekil 4 te yarı-sonsu uunluklu çigisel bir ipol iisinin orijinen R λ rayal uaklıkta oluşturacağı manyetik vektör potansiyelin A bileşeninin genliğinin θ açısı ile eğişimi gösterilmiştir. Buraa referans çöüm, elemaneleman toplama yöntemineki serinin n[, ] arasınaki n eğerleri için hesaplanmasıyla ele eilmiştir. λ ve η.5 eğerleri için (a) eşitliği uyarınca saece q,, -, - inisleri için yayılan Floquet algalar uyarılacak, iğer bütün Floquet algalar sııntı şekline olacaktır. Yayılan bu 4 Floquet algaya ilişkin gölge bölge sınır açıları (a) eşitliği uyarınca β 38.6, β 4.5, β 75.5, β 4.4 olacaktır. Floquet algaların θ β q gölge bölge sınır açısına sahip olukları süreksilik, şekilen e görülüğü üere kırınan algaların katkısı ile ortaan kalkmaktaır. θ [erece] Şekil 4. Yarı-sonsu çigisel iinin oluşturacağı A nin θ açısı ile eğişimi ( λ, η.5) Sonlu çigisel ipol iileri Sonlu çigisel ipol iileri için referans çöüm () eşitliğineki toplamın n an (N ) e kaar hesaplanmasıyla ele eilecektir. Sonlu çigisel ipol iisine ait geometri Şekil 5 te gösterilmiştir. Yarı-sonsu çigisel iiye (YSÇD) ait çöümler ele eilikten sonra, sonlu çigisel iiye (SÇD) ait çöümler, N elemanlı sonlu iinin, orijinal yarı sonsu ii ile + yönüne N kaar kayırılmış ve uygun şekile ağırlaştırılmış ikinci bir yarı-sonsu iinin farkı olarak moellenebilir (Carin ve Felsen, 993; Martini v., 3). Şekil 5. Sonlu çigisel ipol iisine ait geometri ve yapay açıklık yaklaşımı Önerilen yapay açıklık yaklaşımına ise, problem uayının homojen oluşu ile resiprositeen yararlanılmakta ve kayırılmış iinin bir P(ρ, ) noktasına oluşturacağı alanın, orijinal iinin P(ρ, -N ) noktasına oluşturacağı alana eşit olacağı ikkate alınarak, ipol iisini kay- 48

7 Doğrusal falı / sırayla uyarılan, periyoik ipol iileri ırmak yerine gölem noktasını ters yöne kayırmak suretiyle iinin etkisi moellenmekte ve sonlu iinin alanı (5) eşitliğineki gibi belirlenmekteir (Uluışık v., 8a; Uluışık v., 7). oluşturacağı alan, orijinal iinin P (x- x, y, ) noktasına oluşturacağı alan bulunarak hesaplanır ve yine ipol iilerini kayırmak yerine gölem noktaları ters yöne kayırılarak ikörtgen iilere ait çöümler, SÇD YSÇD A ( ρ, ) A ( ρ, ) jkη N e YSÇD A ( ρ, N ) (5) SDD A ( x, y, ) Nx jk m e x x η m SÇD A ( x m x, y, ) (7) Dikörtgen ipol iileri Şekil 6 a gösterilen ikörtgen ipol iisi yönüne N tane ve x yönüne N x tane ipol içermekteir. - ve x-oğrultusuna arışıl ipoller arası mesafe sırasıyla ve x ve fa farkı sırasıyla kη ve kη x x kaarır. şekline belirlenir. Şekil 7 e ikörtgen bir iinin y- ülemine, orijinen R λ uaklıkta oluşturacağı manyetik skaler potansiyelin genliğinin θ açısı ile eğişimi görülmekteir. Şekil 6. Dikörtgen ipol iisine ait geometri Bu yapıya ait manyetik skaler potansiyel A, eleman-eleman toplama yöntemi ile aşağıaki (6a) eşitliğineki gibi bulunabilir. R nm terimi ise n,m. ipolen gölem noktasına olan uaklığı göstermekteir. A Nx N jkr e nm m n 4πRnm e j( kηxmx + kηn ) ( x m x ) + y + ( n (6a) Rnm ) (6b) Yapay açıklık yaklaşımı iki boyuta genişletilerek sonlu ikörtgen iinin (SDD) alanı, sonlu çigisel iilerin (SÇD) katkılarının uygun biçime ağırlaştırılarak süperpoisyonu ile belirlenecektir. Bu yaklaşıma, +x yönüne x kaar kaymış çigisel bir iinin P(x, y, ) noktasına Şekil 7. A (ω) nin θ açısı ile eğişimi (N x 4, N, x.λ,.λ, η x., η.4) Zaman omeni Floquet algaları Yarı-sonsu çigisel ipol iileri Yarı-sonsu çigisel ipol iisinin aman omenineki ürtü cevabı, eleman-eleman toplama yöntemi ile bulunan () referans çöümünün ters Fourier önüşümü alınarak, aşağıaki gibi bulunur: ( n η n Rn ) δ t c c 4πRn (8) 49

8 Ç. Uluışık ve iğerleri Buraa, ^ sembolü, amana bağımlı bir fonksiyonu göstermekteir. Frekans omeni Floquet algaları için bulunan () eşitliğinin Fourier önüşümü alınarak, aman omeni Floquet algaları için, ˆ ˆ A ( + ˆ T ( A ( + q i q ˆ T A q, i ( A (9) ele eilir (Capolino ve Felsen, ). Buraa A ˆ (, () eşitliği ile verilen A ( ω) nin ters Fourier önüşümü alınarak (a) eşitliğineki gibi bulunur. q T, i ( ise ters Fourier integralinin yalnıca ω q, i( semer noktası katkıları cinsinen hesaplanmasıyla (b) eşitliği ile ele eilir. q terimi için fa fonksiyonunun ω ya lineer bağımlılığı olayısıyla semer noktası yaklaşıklığı kullanılama ve ters Fourier integralinin oğruan hesaplanması ile T ( (c) eşitliğine veriliği şekile ele eilir. ( t R / c) δ ( (a) 4πR ( ( ) ( ) ( ) ˆ, t A, ( U β θ, t (b) T FW q i q i i + q i ( ) ˆ + A ( ) ˆ T ( ) ˆ FW A t A ( U β θ t (c) Buraa sonsu iinin aman omeni cevabına karşı üşen q FW, i ( (a) eşitliği ile verilmiştir. Uç kırınım algaları q, i ( ise θ β i ( civarına geçerli olan ve q FW, i ( nin (b) eşitliğineki birim basmak fonksiyonu ile kesilmesi ile oluşan süreksiliği ortaan kalıran bir yaklaşıklık ile (b) eşitliğine veriliği şekile ele eilir: FW q,i α q e ( 4π j i U ( τ τ ) τ τ (a) ˆ ˆ FW sign( θ βi ( ) Aq,i ( Aq,i ( (b) Sıfırıncı Floquet alga ve uç kırınım algası ise, ˆ FW U ( τ τ ) A ( (a) π τ τ ˆ c A ( 4π R U ( t t ) t t [ cos( β) cos( θ )] t t (b) gibi bulunur. Bu enklemlereki t ve α q ifaeleri sırasıyla t R / c ve α q πq / eşitlikleriyle tanımlıır. Semer noktaları çiftleri, ω q, i α i qc ( ) τ ( t ) η + (3) ( η ) τ τ şekline ifae eilebilir. Buraa, τ ve τ sırasıyla τ t η / c ve τ η ρ / c eşitlikle- riyle tanımlıır. Herhangi bir t anına aşağıa (4) eşitliği ile tanımlanan i (, c i i ( τ η + ( ) τ τ (4) ( η ) noktasınan çıkan Floquet algalar, (5) eşitliği ile tanımlı β i ( açılarıyla ilerleyerek gölem noktasına varmaktaırlar. i τ τ ( ) ( η ) + η τ τ cos( βi ) (5) τ ( η ) + η τ τ τ anına ise ( ( noktasınan çıkan Floquet algalar β cos ( η ) açılarıyla ilerleyeceklerir. Dipollerin, G ˆ ( t ) geniş bantlı kaynak fonksiyonlarıyla uyarılması urumuna, manyetik skaler potansiyel G (, ürtü cevabı ( ile G ˆ ( t ) kaynak fonksiyonunun konvolüsyonu alınarak bulunabilir. 5

9 Doğrusal falı / sırayla uyarılan, periyoik ipol iileri ω) kaynak fonksiyonunun spektrumunu göstermek üere, ˆ ˆ T A q, i ( konvolüsyonu kaynak fonksiyonunun saece semer noktasınaki katkıları ω q, i ( ) hesaplanarak konvolüsyon integralinin asimptotik olarak eğerlenirilebilmesine karşın, q için semer noktası yaklaşımı kullanılamaığınan ˆ T A ( konvolüsyon işleminin hesaplanması gerekmekteir. Ayrıca negatif q eğerleri için bulunan T q, i ( ifaesinin poitif q lar için bulunan T q, i ( nin kompleks eşleniği oluğu ikkate alınarak (9) eşitliğineki seri saece poitif q lar üerinen toplanarak, Normalie Rayleigh arbesine Şekil 8a a gösteriliği şekile 3 tane ikörtgen arbenin toplamı şekline bir yaklaşıklık yapılarak, ˆ FW Gˆ( A ( konvolüsyonu analitik olarak hesaplanıp aşağıaki kapalı forma ifaeler ele eilir. Ĝ( G ( t ) Gˆ t ( 8πR Re i q + Gˆ( ω q, i T ( + ( ) T q, i ( (6) t / T (a) ele eilir. Sayısal örnekler bulunurken G ˆ ( t ) normalie Rayleigh arbesi olarak seçilmiştir. Normalie Rayleigh arbesi G ˆ ( t ) ve spektrumu ω) (7) eşitlikleriyle verilmiş ve eğişimleri Şekil 8 e gösterilmiştir. Gˆ ( Re ( j + j ω M t / 4 5 4) (7a) π 4ω 4 ω / ω ω) e M 6ω M ω (7b) M Buraa ω 4π c / eşitliği ile tanımlanmıştır. M Kaynak fonksiyonunun sabit genlikli, amana sınırlı, ikörtgen bir yapıa olması urumuna konvolüsyon integralinin analitik olarak eğerlenirilebileceğinen hareketle, kaynak fonksiyonuna genlik ve süreleri aaptif biçime belirlenen parça parça sürekli bir ii ikörtgen arbe ile yaklaşıklık yapılmasına ayanan bir yöntem geliştirilmiştir (Uluışık v., 8a). ωm ω) f (GH) (b) Şekil 8. a) Normalie Rayleigh arbesi G ˆ ( t ) nin normalie aman t/t (T /c) ile eğişimi b) ω M ω) nin frekansla eğişimi ˆ ˆ FW A (. π b ln b ln b ln b ln ( A / τ ) ( A / A ) + a ln( A / τ ) ( A / A ) + a ln( A / A3 ) + b ln( A3 / τ ) ( A / A ) + a ln( A / A ) + b ln( A / A ) T T T3 T4 T5 (8) 5

10 Ç. Uluışık ve iğerleri Buraa (8) bağıntısının geçerli oluğu T, T, T 3, T 4, T 5 aralıkları (9) eşitlikleri ile, < (9a) T : t t t T : t t t < t t (9b) T + (9c) 3 : t t t < t t T 4 : t t t < t + t + (9) T 5 : t + t t (9e) ve A, A, A 3, A 4 ifaeleri aşağıaki (3) eşitliklerine tanımlanmıştır. ( + τ ) A (3a) t + τ + t τ ( + τ ) t + τ + t τ A (3b) ( + τ ) 3 t + τ + t τ A (3c) ( + τ ) 4 t + τ + t τ A (3) ˆ ˆ A ( konvolüsyonu analitik olarak hesaplanıp sonuç kapalı forma aşağıaki (3) eşitliğineki gibi bulunur. G ˆ ( t ) A ˆ ( t ) b b b b t c t π R [ cos( β ) cos( θ )] ( D D ) ( D D ) + a ( D D ) ( D D ) + a ( D D3 ) + b ( D3 D ) ( D D ) + a ( D D ) + b ( D D ) I I I3 I 4 I5 (3) Buraa (3) bağıntısının geçerli oluğu I, I, I 3, I 4, I 5 aralıkları (3) eşitlikleri ile, I : t < t t (3a) < (3b) I : t t t t t I3 : t t t < t + t (3c) I 4 : t t t < t + t + (3) I 5 : t + t t (3e) ve D, D, D, D 3, D 4 ifaeleri (33) eşitlikleri ile tanımlanmıştır. (33a) D t t + (33b) D t t t + (33c) D t t t D D 3 t t t (33) 4 t t t (33e) Hesap oğruluğunu arttırmak için kaynağı moellemee kullanılan arbe sayısı onbire çıkarılmıştır. Bu uruma, buraa verilmemiş olmakla birlikte, ˆ FW Gˆ( A ( ve ˆ ˆ A ( konvolüsyonları analitik olarak hesaplanıp sonuçlar (8) ve (3) eşitliklerine bener şekile kolayca ele eilebilir. G ˆ ( t ) Rayleigh arbesi alınığı aman sayısal konvolüsyon ile hesaplanan ˆ ˆ T A ( eğerleri ile G ˆ ( t ) tane ikörtgen arbe ile moelleniği aman analitik konvolüsyon alınarak bulunan sonuçlar Şekil 9 a karşılaştırılmıştır. Şekilen e görülüğü üere analitik konvolüsyon alınarak bulunan çöümler, sayısal konvolüsyon ile bulunan sonuçlara yeterli yaklaşıklıkla ele eilirken, işlem süresine 75 kattan aha fala tasarruf sağlanmaktaır. Sonlu çigisel ipol iileri Sonlu çigisel iiye (SÇD) ait çöümler, yarı sonsu orijinal iinin oluşturacağı alan ile eksenine N kaar kayırılmış yarı sonsu çigisel iinin (YSÇD) oluşturacağı alanın farkı alınarak bulunabilir. Frekans omenine kayırılmış ii N jkη e fa farkıyla ağırlaştırılıyoru, olayısıyla a aman omenine kayırılmış iiye ait ipoller bu fa farkının karşı üştüğü η N c kaar bir gecikmeyle uya- / 5

11 Doğrusal falı / sırayla uyarılan, periyoik ipol iileri rılmalıır. Frekans omenine önerilen yapay açıklık yaklaşımı kullanılarak, ipol iisini kayırmak yerine gölem noktası ters yöne kayırılarak, sonlu çigisel iiye ait çöümler, türlü iinin çöümü Floquet algalar kullanılarak hılı bir şekile ele eilebilir. SÇD ˆ YSÇD ( ρ,, A ( ρ,, YSÇD ( ρ, N, t η N / c) (34) Â( olarak ele eilir. Şekil a arışıl ipoller arası mesafe.m ve normalie fa farkı η. olan N elemanlı çigisel bir ipol iisinin ρ.5m, -.5m koorinatlarıyla belirlenen gölem noktasına oluşturacağı Â ( manyetik skaler potansiyelin t/t normalie aman ile eğişimi çiirilmiştir. Bu iiye ait ipoller normalie Rayleigh arbeleri ile uyarılmışlarır. Bu seçilen gölem noktasına her bir ipolen çıkan algalar arara varmakta ve her birinin etkisi ayrı ayrı gölemlenebil-mekteir. Bu şeklin ele eilmesine q 5 olacak şekile toplam tane aman omeni Floquet algası kullanılmıştır. Şekilen görülüğü üere eleman eleman toplama yöntemi ile hesaplanan referans çöüm ile Floquet algalar ile hesaplanan çöüm arasına çok iyi bir uyum varır. t / T Şekil. elemanlı çigisel bir ipol iisinin ρ.5m,.5m gölem noktasına oluşturacağı Â ( (.m, η.) Arışıl ipoller arası mesafeler x.5m ve normalie fa farkları η x, η.5 olan Şekil eki trapeoial iinin, xm, ym, m gölem noktasına oluşturacağı Â ( manyetik skaler potansiyelin t/t normalie aman ile eğişimi Şekil e çiirilmiştir. Bu iiye ait ipoller normalie Rayleigh arbeleri ile uyarılmışlarır. Floquet algalar ve yapay açıklık yaklaşıklığı kullanılarak bulunan çöüm, eleman-eleman toplama yöntemine ayanan referans çöüm ile çok iyi uyuşmaktaır. Ĝ( Â T t / T Şekil 9. ˆ ˆ T A ( konvolüsyonunun sayısal ve analitik olarak hesaplanması (η.6,.m, ρ.5m ve.7m) Rasgele yerleştirilmiş ipol iileri Yapay açıklık yaklaşıklığı kullanılarak, çigisel iilerin toplamı şekline ifae eilebilen her Şekil. Trapeoial ipol iisine ait geometri Sonuçlar Bu çalışmaa, periyoik ipol iilerinin frekans ve aman omeni ışınım karakteristikleri incelenmiştir. Klasik eleman-eleman toplama yönteminin yakınsaklık öelliklerini iyileştiren bir formülasyon geliştirilmiştir. Biri iğerine göre kayırılmış ve uygun şekile ağırlaştırılmış 53

12 Ç. Uluışık ve iğerleri Â( t / T Şekil. Trapeoial iinin xm, ym, m gölem noktasına oluşturacağı Â ( ( x.5m, η x, η.5) iki yarı-sonsu çigisel periyoik iinin farkını alarak sonlu çigisel iiler moellenebilir. Önerilen ve yapay açıklık yaklaşımı aı verilen yönteme ise, iiyi kayırmak yerine gölem noktası ıt yöne kayırılarak sonuçlar ele eilmiştir. Geniş-bantlı kaynak fonksiyonları ile uyarılan iilere kaynak fonksiyonları birçok ikörtgen arbenin toplamı şekline ifae eilip konvolüsyonlar analitik olarak hesaplanarak kapalı forma ifaeler ele eilmiş ve işlem süresine bir kaç yü kat tasarruf sağlanmıştır. Kaynaklar Capolino, F., Albani, M., Maci, S. ve Felsen, L.B., (a). Frequency omain Green s function for a planar perioic semi-infinite phase array. Part I: Truncate Floquet wave formulation, IEEE Transactions on Antennas an Propagation, 48, Capolino, F., Albani, M., Maci, S. ve Felsen, L.B., (b). Frequency omain Green s function for a planar perioic semi-infinite phase array. Part II: Diffracte wave phenomenology, IEEE Transactions on Antennas an Propagation, 48, Capolino, F. ve Felsen, L.B., (). Frequency- an time-omain Green's functions for a phase semiinfinite perioic line array of ipoles, IEEE Transactions on Antennas an Propagation, 5, 3-4. Carin, L. ve Felsen, L.B., (993). Time-harmonic an transient scattering by perioic flat strip arrays: Hybri (Ray) (Floquet Moe)-(MoM) algorithm, IEEE Transactions on Antennas an Propagation, 4, 4-4. Çivi, Ö.A., Pathak, P.H. ve Chou, H.-T., (999). On the Poisson sum formula for the analysis of wave raiation an scattering from large finite arrays, IEEE Transactions on Antennas an Propagation, 47, Felsen, L.B. ve Capolino, F., (). Time omain Green s function for an infinite sequentially excite perioic line array of ipoles, IEEE Transactions on Antennas an Propagation, 48, Ishimaru, A., Coe, R.J., Miller, G.E. ve Geren, W.P., (985). Finite perioic structure approach to large scanning array problems, IEEE Transactions on Antennas an Propagation, 33, 3-. Kouyoumjian, R.G. ve Pathak, P.H., (974). A uniform geometrical theory of iffraction for an ege in a perfectly conucting surface, Proceeings of the IEEE, 6, Martini, E., Toccafoni, A., Maci, S. ve Tiberio, R., (3). Floquet wave-base iffraction approach for irregularly contoure planar phase arrays, IEEE Antennas an Wireless Propagation Letters,, Uluışık, Ç., Topu, E. ve Sevgi, L., (8a). Elektromanyetik ışınlayıcı iileri için aman-frekans omeni Green fonksiyonu gösterilimleri, Doktora tei, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Uluışık, Ç., Topu, E. ve Sevgi, L., (8b). Some characteristics of raiation from linearly phase/ sequentially excite perioic, rectangular arrays of ipoles, IEEE Transactions on Antennas an Propagation, 56, Uluışık, Ç., Topu, E. ve Sevgi, L., (7). Timeomain investigations of perioic rectangular ipole arrays, Proceeings, 7 th International Workshop on Computational Electromagnetics in Time-Domain, Perugia, İtalya. 54

ZAMANLA DEĞİŞEN HIZDA HAREKET EDEN YÜKE MARUZ KİRİŞ/KÖPRÜ NÜN DİNAMİK TEPKİSİ

ZAMANLA DEĞİŞEN HIZDA HAREKET EDEN YÜKE MARUZ KİRİŞ/KÖPRÜ NÜN DİNAMİK TEPKİSİ ZAMANLA DEĞİŞEN HIZDA HAREKET EDEN YÜKE MARUZ KİRİŞ/KÖPRÜ NÜN DİNAMİK TEPKİSİ B. Gültekin SINIR, M. Erkan TURAN ve S. Emine KOCABAŞ Celal Bayar Üniversitesi Mühenislik Fakültesi İnşaat Mühenisliği Bölümü,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 51-64 Ekim 2006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 51-64 Ekim 2006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s 5 64 Ekim 006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI (APPLICATION OF CROSSOVER DESIGN IN CLINICAL RESEARCHES) Özgür ARMANERİ*,

Detaylı

1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Uygulamaları. 5. AC-DC Dönüştürücüler / Doğrultucular. 6. AC-AC Dönüştürücüler / AC Kıyıcılar

1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Uygulamaları. 5. AC-DC Dönüştürücüler / Doğrultucular. 6. AC-AC Dönüştürücüler / AC Kıyıcılar PROF. DR. HAC BODR GÜÇ ELEKTRONİĞİ. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve ygulamaları. Temel Yarı İletken Güç Elemanları 3. Diğer Yarı İletken Güç Elemanları 4. Güç Elemanlarının Karşılaştırılması 5. AC-DC Dönüştürücüler

Detaylı

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı *

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * İMO Teknik Dergi, 14 6699-674, Yazı 416 Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * Fevzi SARITAŞ* Zeki HASGÜR** ÖZ Elastomer mesnetli bir

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:1 Sayı:1 Ağustos 00 Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Güven KÖMÜRGÖZ *, Nurdan GÜZELBEYOĞLU İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

YAPI TİTREŞİMLERİNİN İZLENMESİ: NEDİR, NEDEN YAPILIR, NASIL YAPILIR, VE NE ELDE EDİLİR?

YAPI TİTREŞİMLERİNİN İZLENMESİ: NEDİR, NEDEN YAPILIR, NASIL YAPILIR, VE NE ELDE EDİLİR? Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey YAPI TİTREŞİMLERİNİN İZLENMESİ: NEDİR,

Detaylı

Doğrusal parametrik ve doğrusal olmayan gerçek sistemlerin yapay arı kolonisi algoritması kullanılarak modellenmesi

Doğrusal parametrik ve doğrusal olmayan gerçek sistemlerin yapay arı kolonisi algoritması kullanılarak modellenmesi mühendislikdergisi Dicle Üniversitesi Mühendislik Mühendislik Fakültesi Fakültesi mühendislik Cilt: 5, 2, dergisi 39 111118 Aralık 2014 Doğrusal parametrik ve doğrusal olmayan gerçek sistemlerin yapay

Detaylı

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri *

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * İMO Teknik Dergi, 214 6775-684, Yazı 419 Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * Aydın MERT* Yasin FAHJAN** Ali PINAR*** Lawrence HUTCHINGS**** ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, mühendislik

Detaylı

GÜN İÇERİSİNDEKİ GÜNEŞ IŞINIMININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ

GÜN İÇERİSİNDEKİ GÜNEŞ IŞINIMININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ GÜN İÇERİSİNDEKİ GÜNEŞ IŞINIMININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ ÖZET Birol ŞAHİN İki boyutlu kapalı ortamlarda yaz ve kış sınır koşullarında,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME Bitirme Ödevi Dilek Üstünalan 040040228 Neşe Erden 040030050 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı:

Detaylı

İKİ BOYUTLU PROBLEMLER İÇİN SONLU ELEMANLAR AĞI OLUŞTURULMASI

İKİ BOYUTLU PROBLEMLER İÇİN SONLU ELEMANLAR AĞI OLUŞTURULMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1997 : 3 : : 315-3

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI Çağatay AYDIN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ OPTİKSEL TELSİZ İÇİN YÜKSEK DERECELİ LORENTZ - GAUSS LASER DEMETLERİNİN PIRILDAMA ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Muhsin Caner GÖKÇE ELEKTRONİK

Detaylı

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 30, No 1, 95-109, 2015 Vol 30, No 1, 95-109, 2015 LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2-FENİLBENZİMİDAZOLASİT MOLEKÜLÜNÜN TİTREŞİMSEL SPEKTRUMLARININ TEORİK ve DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Tezi Hazırlayan İbrahim GÜMÜŞTÜFEK Tezi Yöneten

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences

Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Sigma 5 5-37, 013 Araştırma Makalesi / Research Article ÇOKLU-ODAKLI GÖRÜNTÜLERİN GENETİK ALGORİTMA KULLANILARAK BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.225-239. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI 1 (19-36) PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI Elmas ANLI Uçak Müh. Böl İstanbul Teknik Üni. anli@itu.edu.tr Hüseyin

Detaylı

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 25 Sayý: -2 Sayfa: (2-5) Makale AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Adnan AKTEPE, Süleyman ERSÖZ Kırıkkale Üniversitesi, Endüstri

Detaylı

YÜZEYALTI GÖRÜNTÜLEME SENARYOLARI İÇİN GELİŞTİRİLEN İKİ BOYUTLU (2B) FDTD TABANLI BİR SİMÜLASYON PROGRAMI

YÜZEYALTI GÖRÜNTÜLEME SENARYOLARI İÇİN GELİŞTİRİLEN İKİ BOYUTLU (2B) FDTD TABANLI BİR SİMÜLASYON PROGRAMI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2011 YÜZEYALTI GÖRÜNTÜLEME SENARYOLARI İÇİN GELİŞTİRİLEN İKİ BOYUTLU (2B) FDTD TABANLI BİR SİMÜLASYON PROGRAMI Esin KARPAT *

Detaylı

Elastik Zeminle Dinamik Olarak Etkileşen Tek Serbestlik Dereceli Yapıların Optimal Kontrolü *

Elastik Zeminle Dinamik Olarak Etkileşen Tek Serbestlik Dereceli Yapıların Optimal Kontrolü * İMO Teknik Dergi, 214 6581-66, Yazı 411 Elastik Zeminle Dinamik Olarak Etkileşen Tek Serbestlik Dereeli Yapıların Optimal Kontrolü * Ali Ruzi ÖZUYGUR* A. Nemettin GÜNDÜZ** ÖZ Bu çalışmada optimal kontrol

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yasemin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PROGRAMLANABİLİR DONANIM ÜZERİNDE SIKIŞTIRICI ALGILAMA İLE GÖRÜNTÜ YENİDEN OLUŞTURMA ALGORİTMASININ TASARIMI KORAY KARAKUŞ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Titreşim ile ilgili temel bilgiler:

Titreşim ile ilgili temel bilgiler: Titreşim ile ilgili temel bilgiler: TİTREŞİM İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER Titreşim ile ilgili temel bilgiler Titreşim Nedir Titreşimlerin Nedenleri Titreşim kaynakları Titreşimlerin Etkileri Temel Kavramlar

Detaylı

BANKAMATİK KASALARININ NAKİT YÖNETİMİ

BANKAMATİK KASALARININ NAKİT YÖNETİMİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 24 Sayý: 3-4 Sayfa: (16-28) Ödül Almış Çalışma BANKAMATİK KASALARININ NAKİT YÖNETİMİ Taha Yasin ÇELİK, Ezgi DOĞAN, Ece SANCI, Hannan TÜRECİ, Murat KÖKSALAN*, Sinan GÜREL

Detaylı