DAİRE BAŞKANLIKLARI A Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 Görüş Yok B İç Denetim Başkanlığı 1 Görüş Yok C Hukuk Müşavirliği 1 Performans değerlendirmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAİRE BAŞKANLIKLARI A Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 Görüş Yok B İç Denetim Başkanlığı 1 Görüş Yok C Hukuk Müşavirliği 1 Performans değerlendirmesi"

Transkript

1 I DAİRE BAŞKANLIKLARI A Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 Görüş Yok B İç Denetim Başkanlığı 1 Görüş Yok C Hukuk Müşavirliği 1 Performans değerlendirmesi yapılan yılın son günü itibariyle kesinleşmiş infaz edilmeyi bekleyen dosya sayısı ve yıl içinde kaç adet dosyanın tahsilatının tamamlandığı hususu, 2 Denetim raporu hazırlanması, 3 Hukuk Müşavirliği iş ve işlemleri ile ilgili Merkez değerlendirmesi. D Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 Döner sermaye bütçesine uyum (ağırlık ortalaması %50) 2 Yatırım programı isabet oranı (ağırlık ortalaması %20) 3 Özel bütçe öz gelirlerinin giderleri karşılama oranı (ağırlık ortalaması %30) E Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı 1 Orman Suçlarında azalma oranı, 2 Yatırım projelerinin (Kuş Yuvası asılması, Karınca nakli ve yırtıcı böcek üretimi) gerçekleşme oranı 3 Biyolojik, Biyoteknik ve Mekanik mücadeleye oranı %90 üzerinde olması, 4 Ekosistem sağlığını izleme gözlem olarak yapılan gözlem sayısının oranı, 5 Ayrıca Bölge Müdürlüklerinin performans ölçütlerininde Daire Başkanlık kriterleri hanesinde yurtdışı ve yurtiçinde yaptıkları projelerde performans kriterleri olarak değerlendirilmesi F Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı 1 Orman Bölge Müdürlüklerinin yangına hassaslık derecelerine göre yangına yeterli insan ve araçla ilk müdahale süreleri 2 Yangınların ortalama söndürme süresi 3 Yangın başına düşen ortalama yanan alan miktarları 4 Orman yangınları ile ilgili yangın öncesi bilgilendirme çalışmaları G Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 1 Ölçülen Nokta(Adet) 2 Kadastrosu Yapılan Orman Alanı(Ha) 3 Orman Kadastrosu/2/B Bitirilen Birim(Adet) 4 Tescili Yapılan Birim(Adet) 5 Mahkeme Kararı Uygulamaları H Orman idaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı 1 Görüş Yok I İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı 1 Endüstriyel odun verim yüzdesi, trendindeki artış 2 Sınıf tomruk üretim verim yüzdesi, trendindeki artış 3 Üretim ve satış programı gerçekleştirme performansı 4 Dikili damgaya göre dikili satış yüzdesi, miktarı J Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı 1 Bölge genelinde projelendirilen saha miktarı. (10 Puan)

2 2 Yıllık programa göre gerçekleştirilen ağaçlandırma, endüstriyel ağaçlandırma ve rehabilitasyon (bozuk orman sahalarının iyileştirilmesi) çalışmalarının miktarı. (55 puan) 3 Özel ağaçlandırma amaçlı ilana çıkılan saha miktarı karşılığında hak sahipliliği tespiti yapılan miktar. (10 puan) 4 Özel ağaçlandırma amaçlı tahsis edilen krediye karşılık kullanılan kredi miktarı. (5 Puan) 5 Yıllık programa göre gerçekleştirilen özellikli alan ağaçlandırması miktarı. (Okul-ibadethanehastane bahçeleri, mezarlık ağaçlandırması) (10 puan) 6 Yıllık programa göre gerçekleştirilen yol kenarı ağaçlandırması miktarı. (10 Puan) K Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı 1 Toprak muhafaza tesis programının zamanında projesine uygun olarak gerçekleştirilmesi, 2 Mera ıslah programının zamanında projesine uygun olarak gerçekleştirilmesi, 3 Mikro havza projelerinin tamamlanması 4 Çığ ve heyelan kontrolü programının projesine uygun olarak gerçekleştirilmesi, 5 Başkanlığımıza ait süreli tabloların zamanı içinde gönderilmesi 6 Etkili bütçe kullanımı, ödenekierin gerçekleştirilen faaliyetlerle paralel olacak şekilde kulanımının sağlanması, 7 Protokoller gereği yapılacak işlerin sürüncemede bırakılmadan sonuçlandırılması, L Silvikültür Dairesi Başkanlığı 1 Gençleştirme (tabii suni) programlarının bütçe ile verilen ödenekler dâhilinde hektar bazında gerçekleşme oranı. 2 Genç meşcere bakım programlarının bütçe ile verilen ödenekler dâhilinde hektar bazında gerçekleşme oranı. 3 Rehabilitasyon programlarının bütçe ile verilen ödenekler dâhilinde hektar bazında gerçekleşme oranı. 4 Silvikültür planlarının amenajman planları ile eş zamanlı düzenlenip düzenlenmediği. 5 Tüm faaliyetlerin iş planına uygun olarak gerçekleşme oranı. 6 Uygulanan gençleştirme alanlarının, amenajman planlarında gençleştirmeye ayrılan alanlara oranı. 7 Resmi yazı ve cetvellerin süresi içerisinde gönderilmesi. 8 Gençleştirmesi devam eden alan miktarının başarısız alan miktarına oranı. M Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı 1 Destekleme 2 Projeler 3 Geri Dönüşüm N İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı 1 Bütçe, iş programları tekliflerini ve yersel dağılımlarının doğru, isabetli yapılarak yılı içerisinde gerçekleştirilmesi. 2 Yıllık iş programında yer alan ihalelerin Nisan ayı sonuna kadar, gecikmesi gerçekçi bir nedene dayalı ihalelerin ise Haziran ayı sonuna kadar yapılması. 3 İhtiyaç fazlası taşınmazların ve taşınırların her yıl değerlendirilmek üzere işleme alınması. 4 Tüm makine ve ekipmanlarının yangın sezonuna girmeden önce bakımlarının ve personel eğitimlerinin yapılması. 5 Tüm makine ve ekipmanların bir önceki yıla göre işletme ve bakım onarım giderlerinde tasarruf edilmesi. 6 İş makinalarının ortalama çalışma saati

3 O Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1 Değerlendirilen odun dışı orman ürünü miktarı(ton) 2 Odun dışı orman ürünleri envanteri yapılan alan miktarı(hektar) 3 Tespit edilen odun dışı orman ürünleri miktarı(ton) 4 Odun dışı orman ürünleri envanteri çalışması yapılan ve devam eden tür çeşidi sayısı(adet) 5 BİYOD veri tabanı veri giriş miktarları 6 Ekoturizm ve rekreasyon amaçlı tescil edilen alan (adet) 7 Mesire yerleri denetim raporları, mesire yerlerinde bulunan yapı, tesis ve aktivitelerin plan projelere uygun olup olmadığı. P Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı 1 Yapılan tohum ve fidan üretim miktarları ( programın gerçekleşme yüzdesi, 1. sınıf fidan üretimi oranı) 2 Üretim miktarına göre tahsis ve dağıtım oranı 3 Üretilen tür sayısını arttırma oranı 4 Üretimi gerçekleştirilen yeni tür sayısı 5 Boylu ve kaplı fidan üretim miktarı 6 Yöresel meyveli türlerin o yılkı üretim içerisindeki yüzdesi 7 Fidan ve tohum üretiminde kendine yetme oranı 8 Aşılı fidan üretimi ve aşı başarı yüzdesi 9 Standart geliştirme çalışmaları miktarı 10 Özel sektör kayıt ve takip oranı 11 Birim zaman analizlerindeki isabet oranı 12 Bütçe gelir, gider performansı (Bütçe gerçekleşme performansı) 13 Çalışan ve müşteri memnuniyeti, 14 Fidan tüketimi ile ilgili yıl içerisinde gerçekleştirilen sosyal proje ve etkinlik sayısı R İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı 1 Bedel tahsil oranı, 2 Eksik evrak istenme oranı, 3 Tekit edilen evrak sayısı, E-izin uyumluluk oranı, 4 Gerçekleştirilen rehabilitasyon adet/alan şeklinde belirlenmiştir. S Personel Dairesi Başkanlığı 1 Görüş Yok T İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 1 Görüş Yok U Dış ilişkiler, Eğitim Araştırma Dairesi Başkanlığı 1 Bilinçlendirme amaçlı Eğitim verilen Vatandaş sayısı (adet) Her Bölge Müdürlüğü için Hedef sayı belirlenecek. 2 Bilinçlendirme Amaçlı Eğitim verilen öğrenci sayısı (adet) Her Bölge Müdürlüğü için Hedef sayı belirlenecek. 3 Kurum dışı ilgililerle düzenlenen bilinçlendirme ve tanıtım maksatlı program sayısı (21 Mart etkinlikleri, Açılan Sergi veya stand sayıları, öğrencilerle fidan dikimi programları, Doğa Yürüyüşleri, fotoğraf sergisi vs) (Etkinlik sayısı Adet) Her Bölge Müdürlüğü için Hedef Etkinlik sayısı belirlenecek. 4 Bölge Müdürlüğü Personeline Yönelik Bölge Müdürlüklerince gerçekleştirilen eğitimlere katılan çalışan sayısı (%) (Toplam personel sayısı/eğitime katılan personel sayısı)

4 5 Ormancılık Araştırma Enstitüleri ve Üniversiteler ile yapılan ortak uygulamalı eğitim sayıları (adet) 6 Bölge Müdürlüklerince gerçekleştirilen sertifikalı eğitim sayısı (Adet) 7 Ormancılık Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler, Tübitak, Kalkınma ajansları ve diğer paydaşlarla yapılan müşterek Araştırma projeleri, Dış Kaynaklı Projeler veya Diğer Projelerin Toplam sayısı (Adet) V Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı 1 Orman Bölge Müdürlüklerinin Elektronik Belge Yönetim Sisteminde (EBYS) gelen-giden evrak sayısının bir önceki yılda EBYS'den gelen-giden evrak sayısına oranı (%) II ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ A Adana Orman Bölge Müdürlüğü 1 Yıllık kurum projeleri ve gerçekleşmeleri, ağaçlandırma, rehabilitasyon, toprak muhafaza, mera ıslahı çalışmaları, özel ağaçlandırma, endüstriyel ağaçlandırma, okul, mezarlık, ibadethane ağaçlandırmaları, hatıra ormanları çalışmaları, havza ağaçlandırmaları, protokoller gereği yapılan ağaçlandırma çalışmaları, üretilen fidanlar ve tür çeşitliliği ve dağıtılan fidanlar, karayolu ağaçlandırmaları, köy yolu ağaçlandırmaları, organize sanayi bölgeleri ağaçlandırmaları, toku ağaçlandırmaları, hastanelerin ve sağlık ocaklarının ağaçlandırmaları, yukarı havza sel kontrolü çalışmaları, yeşil kuşak ağaçlandırmaları. 2 Bilgisayar, internet, yerel ağ ve aktif dizin sorunlarının tespiti ile yazılım ve donanım taleplerinin temini 3 Yardım masası kullanımı ve kullanıcı problemlerinin çözümü 4 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) nin etkin çalışması ile sorunların çözümü, 5 Bölgesel anlamda CBS harita ve uzaktan algılama ile ilgili çalışmaların yapılması, 6 Bölge Müdürlüğünün web sayfasının etkin kullanımı, kurumsal standartlara uygunluğunun temini ile güncellenmesinin sağlanması, 7 Bölge Müdürlüğü faaliyetlerinin, basın birimi aracılıyla duyurulması, haber sayısı, 8 Yeni projelerin üretilip geliştirilmesi. 9 Programa göre damga. Üretim. Satış gerçekleştirme oranları, 10 Üretime verilen damganın (D.K.G:H) yüzde kaçının dikili satışa konu edildiği, 11 Endüstriyel odun üretim verim yüzdesi (ilgili birimin son beş yıllık ortalama verim yüzdesi baz alınarak) oranları, 12 Sınıf emval üretiminin miktarına oranı, 13 Bölgeler guruplara ayrıldıktan sonra her gurup kendi içinde değerlendirilmeli. 14 Programlar ve gerçekleşmeler, 15 Tasarruf, 16 Ağır iş kollarında yapılan çalışmalarda (yol, inşaat vs) Genel Müdürlük programı ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi, 17 İş makineleri ve hizmet vasıtalarının verimli çalıştırılması, 18 Yapılan iş kalemine göre personel başına düşen işin belirlenmesi, 19 Yangına ilk müdahale süreleri, 20 Yapılan eğitim sayıları, 21 Odun dışı yapılan işlerin planları, 22 Odun dışından elde edilen gelirler 23 Odun dışı ürün çeşitlilikleri,

5 24 Amenajman Planlarında bakım artı tensil damgalarının plan verilerine oranı % olarak sıralamasının yapılması (olağanüstü mahsupları düşülmeli) 25 Kadastro yapılan Orman alanı (6831,5304,6495 Kanun uygulamaları) A vb. çalışmalarda aplike edilen orman alanları, 27 Orman Kadastro ve 2/B uygulamaları Yönetmeliğinin 49. Maddesine göre Mah.Kar. Uygulanan parsel sayıları, 28 Tesis edilen nokta sayısı, 29 Gelen giden evrak kayıt numarası toplamı, 30 Ölçülen nokta sayısı, 31 Orm. Kad./2B/4999/6292/5304/6495 tescil edilen birim sayıları, 32 Şekli ve hukuki inceleme sonucu iptal edilen nokta sayıları, 33 Şekli ve hukuki inceleme sonucu iptal edilen 2/B alanları. B Amasya Orman Bölge Müdürlüğü 1 Kızılçam ibrelerinde zarar yapan ve artım kaybına neden olan çamkese böceği ve kavak plantasyonlarında tomurcuk, uç sürgünlere ve oduna zarar veren kızılağaç hortumlu böceğine karşı ve yer yer kimyasal mücadeleye başvurulduğundan, kimyasal mücadele alanı ve kimyasal mücadelenin mekanik ve biyolojik mücadeleye oranı kriterlerden çıkartılmalıdır. Çünkü kimyasal mücadele, gerekli olduğunda uygulanan bir müdele şeklidir. 2 Ekosistem seviye-l Daimi Gözlem alanlarında izlenen nokta sayısı kriterlere dahil edilmelidir. Yürürlükteki kriterlere göre bölge müdürlüklerindeki DGA noktalarının tamamında yapılan gözleme göre orantı bulunmaktadır. Bölge Müdürlüğümüzde 52 adet geçerli DGA noktası bulunmakta ve bunun da Temmuz-Ağustos dönemi içinde ortalama adedinde gözlem yapılabilmektedir. Bölge Müdürlüğümüz DGA nokta sayısı bakımından ilk üç bölge müdürlüğü içinde yer almaktadır. Diğer bölge müdürlüklerinde aynı sayıda teknik personel ile ortalama adet nokta izlenmektedir. Bu nedenle DGA noktalarının tamamının gözlenmesi gerektiği kriteri yanlıştır. 3 Suç sayılarındaki azalmaların krikerlere dahil edilmesi yanlıştır. Suç sayılarındaki artış ve azalış izafi bir kavramdır. Yöredeki vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel değişimleri suç sayılarındaki dalgalanmayı belirler. 4 Özel Bütçe ile verilmiş bulunan yatırım programlar değişiklikleri yıl içinde revize edilmektedir. Revize edilen yeni programların, performans krikerlerine konu edilmesi, ha tesis programlarının gerçekleştirilmesi ile 10 ha proğramın gerçekleştirilmesine verilen puanlama haksız bir değerlendirme olup puanlamaların kademelendirilmesini, 6 Ağaçlandırma faaliyetleri arazi ve sosyal ihtilaflara açık çalışmalar olup, bir yıl önceden teklif edilen bütçe ile çalışılan yıla ait bütçe programlarında sapmaların olması muhtemeldir. Sosyal ihtilaflara konu alanlardaki çalışma proğramlarda azalış ve artışlara kademeli puanlama yapılması, 7 Bölgelerin performans krikerleri puanlanırken ilgili birimdeki çalışan personel ile verilmiş bulunan programların büyüklüğü dikkate alınmalıdır. 8 Bölgelerin araç ve ekipman durumu ile yapılan çalışmalara ait başarı durumlarının da dikkate alınması gerekmektedir. 9 Yapılan çalışmaların alan ve harcama tutarlarının da dikkate alınması gerekmektedir. Örtü geliştirme alanı program gerçekleşmelerine dahil edilip, program gerçekleşmiş sayılmamalı.

6 10 Bölgesel başarının altında yatan sebeplerin başında yörenin demografik yapısı ve çalışmaların bölgenin ekolojik koşullarını iyi sentezlemesine bağlıdır. Kurumsal hafızanın kaybedilmemesi için ağaçlandırma, silvikültür ve pazarlama şube müdürlüklerinin personel yer değişikliği rotasyona tabi tutulmaması gerekmektedir. 11 Ağaçlandırma şube müdürlüklerince oluşturulan evrak sayısı iş yapılması için alınan birim fiyat karar sayısı, ihale edilen proje saha sayısı, ihale edilen iş miktarları, düzenlenmiş bulunan hakediş rapor sayısının performans kriteri olarak dikkate alınması hususunda, 12 Yangın sicil fişi ve eklerini hatasız düzenlettirerek yangının söndürülmesine müteakip bir ay içerisinde merkeze gönderilmesi. 13 Çıkan yangınlarla ilgili bilgi formlarının en kısa zamanda (bir saat içerisinde) merkeze gönderilmesi. 14 Yıl içerisinde meydana gelen yangın başına düşen ortalama alan miktarının bölge müdürlüğü son 10 (on) yıl yangın başına düşen alan ortalamasının üstünde olup olmadığı, 15 Yıl içerisinde meydana gelen yangınlarda tepe yangınına maruz kalan alan miktarı yüzdesinin bölge müdürlüğümüz son on (10) yıl tepe yangınına maruz kalan alan miktarı ortalama yüzdesinin üstünde olup olmadığı, 16 Merkeze gönderilmesi gereken bilgi ve belgelerin süresi içerisinde gönderilmesi 17 Ay sonu ve yıl sonu mali tabloların zamanında gönderilmesi ve harcamaların ödenek, yetki dahilinde yapılması. 18 Plan Değişiklikleri alan/adet 19 Plan uygulamalarının isabeti 20 Amenajman planı yapım çalışmalarının gerçekleşmesi. 21 Yıllık tabii gençleştirme programlarının bütçe ile verilen ödenekeler dahilinde iş planı uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı, 22 Yıllık suni gençleştirme programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 23 Yıllık genç meşcere bakım programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 24 Yıllık rehabilitasyon programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 25 Silvikültür plan düzenlenmesi programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak adet bazında gerçekleşme oranı. 26 Tüm faaliyetlerin iş planı doğrultusunda gerçekleşme oranı. 27 Süreli cetvellerin süresi içerisinde gönderilme oranı. 28 Silvikültürel çalışmalara katkı sağlamak amacıyla çalışan teknik personelin eğitim faaliyetlerine katılma oranı. 29 Orman alanlardan verilen izinlere ait bedellerin tahsilat oranları ve madencilik faaliyetleri sonucunda orman alanlarda yapılan rehabilitasyon çalışmaları ile ilgili gerçekleşme oranları değerlendirilmesi. 30 Sınıf emval üretim oranı. 31 Üretim proğramını gerçekleştirme oranı. 32 Dikili satış miktarının genel damgaya oranı. 33 Üretim maliyetinin genel satış gelirine oranı. 34 Stok devir miktarı düşük olması. 35 Ortalama endüstriyel odun satış fiyatı. 36 Dikili damgadan elde edilen endüstriyel odun verim yüzdesi.

7 C Ankara Orman Bölge Müdürlüğü 1 Tüm faaliyetlerin iş planı doğrultusunda gerçekleşme oranı, 2 Uygulama yapılan gençleştirme alanlarından başarı oranı %70 ve üzeri sahaların, Amenajman planlarında gençleştirmeye ayrılan alanlara oranı, 3 Süreli cetvellerin süresi içersinde gönderme oranı ve geoportal veri girişlerinin, aylık fax cetvelleri ile uyumluluk oranı, 4 Silvikültür faaliyetleri için teknik personele verilen eğitimin ve eğitime katılma oranı, 5 Tabii ve sun'i gençleştirme, genç meşcere bakımları ve rehabilitasyon programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde tekniğine uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranları, (Rehabilitasyonda koruma yapılan alanlar hariç tutulmalı. Ekim ve dikim sahalarının başarı durumuna göre puan verilmeli.) D Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 1 Orman Bölge Müdürlüklerimizin toplam programı dikkate alınmalıdır. Programı fazla olan ile az olan bir tutulmamalıdır. 2 Orman Bölge Müdürlüklerinin belirlemiş olduğu bütçe programları Orman Genel Müdürlüğünce arttırılmamalı, arttırılması durumunda artan miktarı değerlendirme dışında tutulmalı. 3 İşletme Şefi ve Orman Muhafaza Memuru sayısının yeterli olup olmadığı dikkate alınmalıdır. Çoğu kez bir İşletme Şefinin birden fazla (2-3 gibi) İşletme Şefliğine vekalet ettiği durumlar olabilmektedir. 4 İşletme Müdürlüğünde çalışan İşletme Şefinden İşletme Müdürüne kadar ( Şef, müdür yardımcısı, işletme müdürü) her kademedeki idareci ve teknik elemanın çalışmakta olduğu birimdeki hizmet süresi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi dikkate alınmalıdır. 5 Turizm bölgelerinde yerel orman işçisi bulmak mümkün olmamaktadır. Son zamanlarda (katırlı) çalışan kesim işçisi kalmadığından, ormancılık işlerinin yaptırılmasında büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle sigortalı veya sertifikalı orman işçi postaları oluşturmalıdır. 6 Özellikle sıklık bakımı ve rehabilitasyon programları, Orman Genel Müdürlüğümüzün "Eylem Planı" çerçevesinde işgücü üzerinde arttırıldığında yıl sonu gerçekleşmesi düşük kalabilmektedir. 7 Orman Bölge Müdürlüklerinin orman yangınlarına hassasiyet durumları dikkate alınmalıdır. Keza programlar bütçe ile belirlendikten sonra, yıl içerisinde olası orman yangınları sonucunda programlarda değişiklik olabilmektedir. 8 Orman Kadastrosu ve 2/B uygulaması bitilen birim adedi, 9 Aplikasyonu ve ölçümü yapılan nokta adedi, 10 Yeni tesis edilen nokta adedi, 11 Kadastrosu yapılan orman alanı, 12 Aplikasyonu yapılan orman ve 2/B alanı, 13 Mahkeme kararı uygulaması yapılan parsel sayısı, 14 Fenni hata düzeltmesi yapılan birim adedi, 15 Önceki yıllardan başlanıp bitirilemeyen birim adedi, 16 Yapılan harcama miktarları, E Artvin Orman Bölge Müdürlüğü 1 Orman suçlarındaki azalma ve artma kriter olmaması gerekir. 2 Programı olan Bölge Müdürlüğüne puan verilip, programı olmayana 0 (sıfır) puan verilmemeli.

8 3 Orman yangınları ile ilgili yangın öncesi bilgilendirme çalışmaları, verilen eğitimler arazöz, operatörler, yangın işçileri, askeri birlik, teknik elemanlar, orman muhafaza memuru v.s.) puanlamaya baz alınmalı. 4 Yangına müdahale süreleri ile işçi sayısında, yangına hassas olmayan bölge müdürlükleri ile yangına hassas bölge müdürlükleri aynı kategoriye koyulmamalı. 5 Tabii gençleştirme programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 6 Suni gençleştirme programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 7 Genç meşcere bakım programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 8 Rehabilitasyon programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 9 Silvikültür plan düzenlenmesi programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak adet bazında gerçekleşme oranı. 10 Tüm faaliyetlerin iş planı doğrultusunda gerçekleşme oranı. 11 Uygulanan gençleştirme alanlarının, amenajman planlarında gençleştirmeye ayrılan alanlara oranı. 12 Süreli cetvellerin süresi içerisinde gönderilme oranı. 13 Silvikültürel çalışmalara katkı sağlamak amacıyla çalışan teknik personelin eğitim faaliyetlerine katılma oranı. 14 Ağaçlandırma programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 15 Erozyon Kontrolü programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 16 Fidan üretimi programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak tür ve adet bazında gerçekleşme oranı. 17 Etüt Proje programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 18 Özellikli Alan Ağaçlandırması (Gelir Getirici Tür, Okul, Hastahane, Cami Mezarlık) programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak adet ve hektar bazında gerçekleşme oranı 19 Eylem Planlarının (Kestane, Yabanıl Meyve, Sel Kontrolü, Yeşil Kuşak Ağaçlandırması) programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı 20 DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı 21 Yapılan çalışmaların (tüm silvikültürel çalışmalar, fidan ve tohum üretimi, fidan dikimi) genel müdürlüğümüzün belirlediği portallara (veri toplama) sisteme zamanında girilmesi hektar adet ve ton olarak 22 Gönderilmesi gereken her türlü bilgi, belge, onaylar ve cetvellerin doğru ve noksansız olarak zamanında gönderilip gönderilmeme durumu. 23 Atama yetkisi Bölge Müdürlüğüne ait personelin atama, özlük, emeklilik vs. işlemlerini yürütmekteki başarı durumu. 24 İş ve İşçi ilişkilerini yürütmede sorunların asgari düzeye indirilmesindeki çabalarda başarı durumu.

9 25 İşletme Müdürlüklerinde ihtiyaç fazlası taşınmaz yok ise bu hususun nasıl değerlendirmeye yansıyacağı. 26 İş makinelerinin kışın hava muhalefeti nedeniyle yazın yangına hazırlık sebebiyle hazır durumda çalışmadan beklemesi performansa nasıl yansıtılacağı. 27 DKGH Yıllık Programı 28 Yapılan DKGH Miktarı 29 Üretime Verilen DKGH Miktarı 30 Yıl Sonu Gerçekleşmeleri 31 Dikili Satış Miktarı 32 Sınıf Malı Üretimi 33 Yılbaşında talep ettiği ödenek, yıl sonunda kullandığı ödenek mukayesesi ile ek ödenek talep edip etmediği? 34 Sosyal ve ekonomik nitelikli ferdi kredi verilen aile sayısı (adet) 35 ORKÖY uygulamalarını Bölge Müdürlüğünde kaç personel ile İşletme Müdürlüğünde kaç personel gerçekleştirdiği 36 Yılbaşında beklediği ve yıl sonunda gerçekleşen tahsilat miktarı 37 Birimlere ait kurumsal e-postaların kullanım durumu v.b. 38 Bölge Müdürlüğümüz evrak birimi kurumsal e-posta kullanım durumu 39 Bölge Müdürlüğümüzce Geoportala yapılan veri kayıt sayısı 40 Bölge Müdürlüğümüzce gelen giden evrak sayısı F Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü 1 Bölge Müdürlüklerine verilen yıllık programlar çerçevesinde bu programların işletmelere ve şubelere dağıtımı yapılmaktadır. Yıl sonunda da bu programların yüzde olarak gerçekleşmeleri belirlenmektedir. Personelin bu gerçekleşmelere göre performansı ölçülmektedir. Bu performans kriterlerine performansı artırıcı, moral ve motivasyonu sağlayıcı kriterlerin eklenmesi ölçümlemede bunların göz önünde tutulması başarıyı artıracaktır. Performansla ilgili konuda uzmanlaşma tedbirlerinin artırılması insanlara güven sağlayacaktır. Performansın ölçülmesinde özellikle kriterlerin bir taneside, çıkarılan Kanun, Tebliğ, Yönetliklerin uygulamacının anlayabileceği sorunlara pratik çözümler getiren, örneklemeli ve devamlı güncellenebilir olmasıdır. G Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 1 Plan değişikliklerinin alan ve adet olarak az olması (Planların isabetli yapıldığına, plan yapıcı ile uygulamacının aynı noktada birleştiğine isabet eder. Bu da planlar ve planlama açısından iyidir.) 2 Planda belirtilen uygulamaların gerçekleşme oranı 3 Yıllık program ve gerçekleşme oranlarını esas alan bir değerlendirme yapılabilir. Bu değerlendirmede idareden kaynaklanmayan sebeplerle gerçekleşmeyen yatırımlar hesab a katılmamalıdır.( ihaleye talipli çıkmaması veya tasarruf politikaları çerçevesinde iptal edilen yatırımlar gibi) 4 Hedeflerin belirlenen tarihlerde gerçekleştirilmesi de ayrıca bir kriter olarak değerlendirilebi lir. 5 İş makinalarının yıllık toplam çalışabileceği saat miktarının fiilen çalıştığı saate oranı yani verimlilik ölçütü kriter olarak değerlendirilmelidir. (Bu değerlendirmede makinaların hava şa rtları sebebiyle çalışamadıkları günler ile arızada geçen günler değerlendirme dışı bırakılmalıdır.)

10 6 Binek araçlar için yaptığı km başına harcanan tamir bakım gideri ortalaması da kriter olarak kabul edilebilir. ( bu kriter ibreli veya yapraklı ormanı ağırlıklı olan işletmeler için yahut yük sek ve alçak rakımlı Bölge Müdürlükleri için belli bir katsayı öngörülerek değerlendirilmelidir.) 7 İhtiyaç fazlası taşınmazların satış miktarları bir kriter olarak değerlendirilmelidir. 8 Bölge Müdürlükleri için verilen Hizmet içi eğitim saatleri de belli frekans aralıklarına göre puanlanmalıdır. 9 Araç ve İş makinaları için yıllık kazaya karışma oranı bir kriter olmalıdır. 10 İş güvenliği anlamında Bölge Müdürlüğü bazında meydana gelen iş kazaları bir kriter olmalıd ır. 11 Yıl sonunda geri iade edilen ödenek miktarı ceza puan olarak değerlendirilmelidir. 12 Yıl içinde verilen ek program ve hedefler artı puan olarak değerlendirilmelidir. 13 Tüm iş ve işlemler zaman analizine tabi tutularak hangi işin ne kadar zamanda yapılacağıbeli rlenmeli ve her bir Bölge Müdürlüğü bu iş ve zaman etüdü üzerinde yapılan her fazla mesai için ayrıca puanlanmalıdır. 14 Öte yandan çalışanlar açısından Bölge Müdürlüklerinin performans kriterlerine göre yerlerin in belirlenmesi hali hazırda teşvik edici bir unsur olmayıp bu durum yalnızca Üst düzeyd e bilgilenmeyi sağlamaktadır. Bu durum ödüllendirme ile teşvik edici hale getirilmelidir. 15 CBS çalışmaları kapsamında Bölge Müdürlüğü veri tabanının güncellenmesi, 16 OGM Yardım Masasından gelen taleplerin cevaplanması / geri dönüş, 17 Bölge Müdürlüğü çalışanlarına bilgi teknolojileri konularında eğitim verilmesi, farkındalık eğitimleri, 18 Bölge Müdürlüğünün Web Sitesinin güncel tutulması, 19 ORBİS projeleri ile getirilen yeniliklerin personele aktarılması. 20 Yangına Mücadelede İlk Müdahale süresi; mevcut söndürme araçları, sorumluluk alanının büyüklüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadelede çalışan personel sayıları gibi parametrelerin dikkate alınması ile oluşturulacak yeni bir değerlendirme ile ele alınmalıdır. 21 Yine yangınların söndürülme süresi; İşletme Müdürlüğü ve dolayısı ile Bölge Müdürlüğünün Yangınla Mücadelede parametrelerine göre (işçi, araç, gereç, hava unsurları, yangına hassasiyet ) değerlendirilerek hesaplanmalıdır. 22 Ekosistem sağlığını izleme ve gözetleme noktaları her Bölge Müdürlüğünde farklı sayıda olduğu için objektif olmamaktadır. ÇIKARTILMALIDIR: 23 Suçlardaki azalma oranına, her suç ilave edilmemeli, sadece Kesme, Nakil, Açma, İşgalfaydalanma suçları değerlendirmeye alınmalı, orman alanı ile muhafaza memuru sayısı, üretim miktarı, orman köylerinde yaşayan nüfus gibi parametreler bu performans kriterlerinde değerlendirmeye alınmalıdır. 24 Tabii gençleştirme çalışmalarının programa göre gerçekleşme oranı. 25 Suni gençleştirme çalışmalarının programa göre gerçekleşme oranı. 26 Genç meşcere bakım çalışmalarının programa göre gerçekleşme oranı. 27 Rehabilitasyon çalışmalarının programa göre gerçekleşme oranı. 28 Uygulanan gençleştirme alanlarının, amenajman planlarında gençleştirmeye ayrılan alanlara oranı.( bu madde olması lazım ama planları yeni yapılan bölge müdürlüklerinde düşük çıkar,buna bir kriter geliştirilmeli)

11 29 Bölge Müdürlüğünce Silvikültürel çalışmalar hakkında eğitim verilen İşletme Müdürlüklerinde çalışan teknik eleman (işletme Müdürü,Müdür yardımcısı,işletme Şefi, Mühendis) sayısının İşletme Müdürlüklerinde çalışan TOPLAM teknik eleman (işletme Müdürü,Müdür yardımcısı,işletme Şefi, Mühendis) sayısına oranı. 30 Bütçe ile verilen ödeneğin yılsonunda harcanma oranı. 31 Yıllık programa göre yapılan ağaçlandırma alanı 32 Yıllık programa göre iyileştirme çalışması yapılan bozuk orman alanı 33 Yıllık programa göre yapılan endüstriyel ağaçlandırma miktarı H Bursa Orman Bölge Müdürlüğü 1 Aylık üretim-satış gerçekleşmelerinin stok devrini en az seviyede tutacak şekilde yürütülmesi (arztalep dengesi) 2 Kayın gibi hassas türlerde üretimin vejetasyon dönemi başlamadan bitirilip piyasaya arzedilmesi (kaliteli tomruk üretimi 3 Tabii gençleştirme programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 4 Suni gençleştirme programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 5 Genç meşçere bakım programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 6 Rehabilitasyon programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 7 Silvikültür plan düzenlenmesi programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak adet bazında gerçekleşme oranı. 8 Tüm faaliyetlerin iş planı doğrultusunda gerçekleşme oranı. 9 Uygulanan gençleştirme alanlarının, amenajman planlarında gençleştirmeye ayrılan alanlara oranı. 10 Süreli cetvelierin süresi içerisinde gönderitme oranı. 11 Silvikültürel çalışmalara katkı sağlamak amacıyla çalışan teknik personelin eğitim faaliyetlerine katılma oranı. Genel itibariyle performans kriterleri yeterli görünüyor. Yalnızca başarıyı daha ayırt edici olması açısından üç adet ekleme önerim olacak. 12 Yıl içinde işlem gören evrak sayısı ve bu sayının çalışan personele oranı. 13 Geçici, Özürlü ve Hükümlü işçi alım işlem sayısı. 14 Emekli edilen işçi ve memurlara ait işlem sayısı. 15 Yapılan atamalara ilişkin onay belge sayıları. 16 Yapılan görevlendirme olur sayısı. 17 Yapılan kademe terfii ve onay belge sayısı. 18 Yapılan eğitim semineri sayısı. 19 Personel ile ilgili tanzim edilen cetvel sayısı. 20 Odun Dışı Ürünlerin envanteri yapılan tür veya alanı, 21 Odun Dışı Ürünlerin üretim miktarı, 22 Mesire yerlerinin denetimi ve kontrolu, 23 Proje dışı yapılaşmaya fırsat vermeme konularının dikkate alınması. 24 Gelen/Giden evrak sayısı, 25 Değerlendirilen dosya sayısı, 26 Tahsil edilen bedel miktarı,

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Raporun Hazırlanış Tarihi: Mart-2014 1. GENEL

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Türkiye nin gerçek efendisi hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah saadet ve servete müstehak olan da köylüdür. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyasi

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

ELEKTRONİ K BELGE YÖNETİ M Sİ STEMİTALİ MATI h t t p : / / e b y s. o g m. g o v. t r OCAK-2 0 1 4 ELEKTRONİK YAZIŞMA VE BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

2009 YILI Faaliyet Raporu

2009 YILI Faaliyet Raporu T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 YILI Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2010 ANKARA Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011 Yollarımızı asrın, bugünkü ilerlemelerin icap ettirdiği bir mükemmel duruma eriştirmek lazımdır. Ancak bu suretle

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2011 1 İÇİNDEKİLER : ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI. 3 1- DENETİM AMACI 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI.. 4 3- DENETİMİN KAPSAMI... 5 4- DENETİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 1 2 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) 6783 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3234 Kabul Tarihi : 31/10/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2011 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Tutarlar

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 2 BAKAN SUNUŞU Giderek hızlanan küresel dinamikler içinde, bireylerin, kurumların

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Anla ması (PFPSAL1) Kamu Harcama Yönetimi:Bütçe Reformu

Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Anla ması (PFPSAL1) Kamu Harcama Yönetimi:Bütçe Reformu 1 GĐRĐŞ Son yıllarda dünyada yaşanan hızlı değişim, kıt olan doğal kaynakların doğru ve etkin kullanımı için çevrenin korunması ilkesinden hareketle sosyal ve ekonomik kalkınmayı öngörmektedir. 1992 yılında

Detaylı