DAİRE BAŞKANLIKLARI A Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 Görüş Yok B İç Denetim Başkanlığı 1 Görüş Yok C Hukuk Müşavirliği 1 Performans değerlendirmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAİRE BAŞKANLIKLARI A Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 Görüş Yok B İç Denetim Başkanlığı 1 Görüş Yok C Hukuk Müşavirliği 1 Performans değerlendirmesi"

Transkript

1 I DAİRE BAŞKANLIKLARI A Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 Görüş Yok B İç Denetim Başkanlığı 1 Görüş Yok C Hukuk Müşavirliği 1 Performans değerlendirmesi yapılan yılın son günü itibariyle kesinleşmiş infaz edilmeyi bekleyen dosya sayısı ve yıl içinde kaç adet dosyanın tahsilatının tamamlandığı hususu, 2 Denetim raporu hazırlanması, 3 Hukuk Müşavirliği iş ve işlemleri ile ilgili Merkez değerlendirmesi. D Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 Döner sermaye bütçesine uyum (ağırlık ortalaması %50) 2 Yatırım programı isabet oranı (ağırlık ortalaması %20) 3 Özel bütçe öz gelirlerinin giderleri karşılama oranı (ağırlık ortalaması %30) E Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı 1 Orman Suçlarında azalma oranı, 2 Yatırım projelerinin (Kuş Yuvası asılması, Karınca nakli ve yırtıcı böcek üretimi) gerçekleşme oranı 3 Biyolojik, Biyoteknik ve Mekanik mücadeleye oranı %90 üzerinde olması, 4 Ekosistem sağlığını izleme gözlem olarak yapılan gözlem sayısının oranı, 5 Ayrıca Bölge Müdürlüklerinin performans ölçütlerininde Daire Başkanlık kriterleri hanesinde yurtdışı ve yurtiçinde yaptıkları projelerde performans kriterleri olarak değerlendirilmesi F Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı 1 Orman Bölge Müdürlüklerinin yangına hassaslık derecelerine göre yangına yeterli insan ve araçla ilk müdahale süreleri 2 Yangınların ortalama söndürme süresi 3 Yangın başına düşen ortalama yanan alan miktarları 4 Orman yangınları ile ilgili yangın öncesi bilgilendirme çalışmaları G Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 1 Ölçülen Nokta(Adet) 2 Kadastrosu Yapılan Orman Alanı(Ha) 3 Orman Kadastrosu/2/B Bitirilen Birim(Adet) 4 Tescili Yapılan Birim(Adet) 5 Mahkeme Kararı Uygulamaları H Orman idaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı 1 Görüş Yok I İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı 1 Endüstriyel odun verim yüzdesi, trendindeki artış 2 Sınıf tomruk üretim verim yüzdesi, trendindeki artış 3 Üretim ve satış programı gerçekleştirme performansı 4 Dikili damgaya göre dikili satış yüzdesi, miktarı J Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı 1 Bölge genelinde projelendirilen saha miktarı. (10 Puan)

2 2 Yıllık programa göre gerçekleştirilen ağaçlandırma, endüstriyel ağaçlandırma ve rehabilitasyon (bozuk orman sahalarının iyileştirilmesi) çalışmalarının miktarı. (55 puan) 3 Özel ağaçlandırma amaçlı ilana çıkılan saha miktarı karşılığında hak sahipliliği tespiti yapılan miktar. (10 puan) 4 Özel ağaçlandırma amaçlı tahsis edilen krediye karşılık kullanılan kredi miktarı. (5 Puan) 5 Yıllık programa göre gerçekleştirilen özellikli alan ağaçlandırması miktarı. (Okul-ibadethanehastane bahçeleri, mezarlık ağaçlandırması) (10 puan) 6 Yıllık programa göre gerçekleştirilen yol kenarı ağaçlandırması miktarı. (10 Puan) K Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı 1 Toprak muhafaza tesis programının zamanında projesine uygun olarak gerçekleştirilmesi, 2 Mera ıslah programının zamanında projesine uygun olarak gerçekleştirilmesi, 3 Mikro havza projelerinin tamamlanması 4 Çığ ve heyelan kontrolü programının projesine uygun olarak gerçekleştirilmesi, 5 Başkanlığımıza ait süreli tabloların zamanı içinde gönderilmesi 6 Etkili bütçe kullanımı, ödenekierin gerçekleştirilen faaliyetlerle paralel olacak şekilde kulanımının sağlanması, 7 Protokoller gereği yapılacak işlerin sürüncemede bırakılmadan sonuçlandırılması, L Silvikültür Dairesi Başkanlığı 1 Gençleştirme (tabii suni) programlarının bütçe ile verilen ödenekler dâhilinde hektar bazında gerçekleşme oranı. 2 Genç meşcere bakım programlarının bütçe ile verilen ödenekler dâhilinde hektar bazında gerçekleşme oranı. 3 Rehabilitasyon programlarının bütçe ile verilen ödenekler dâhilinde hektar bazında gerçekleşme oranı. 4 Silvikültür planlarının amenajman planları ile eş zamanlı düzenlenip düzenlenmediği. 5 Tüm faaliyetlerin iş planına uygun olarak gerçekleşme oranı. 6 Uygulanan gençleştirme alanlarının, amenajman planlarında gençleştirmeye ayrılan alanlara oranı. 7 Resmi yazı ve cetvellerin süresi içerisinde gönderilmesi. 8 Gençleştirmesi devam eden alan miktarının başarısız alan miktarına oranı. M Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı 1 Destekleme 2 Projeler 3 Geri Dönüşüm N İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı 1 Bütçe, iş programları tekliflerini ve yersel dağılımlarının doğru, isabetli yapılarak yılı içerisinde gerçekleştirilmesi. 2 Yıllık iş programında yer alan ihalelerin Nisan ayı sonuna kadar, gecikmesi gerçekçi bir nedene dayalı ihalelerin ise Haziran ayı sonuna kadar yapılması. 3 İhtiyaç fazlası taşınmazların ve taşınırların her yıl değerlendirilmek üzere işleme alınması. 4 Tüm makine ve ekipmanlarının yangın sezonuna girmeden önce bakımlarının ve personel eğitimlerinin yapılması. 5 Tüm makine ve ekipmanların bir önceki yıla göre işletme ve bakım onarım giderlerinde tasarruf edilmesi. 6 İş makinalarının ortalama çalışma saati

3 O Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1 Değerlendirilen odun dışı orman ürünü miktarı(ton) 2 Odun dışı orman ürünleri envanteri yapılan alan miktarı(hektar) 3 Tespit edilen odun dışı orman ürünleri miktarı(ton) 4 Odun dışı orman ürünleri envanteri çalışması yapılan ve devam eden tür çeşidi sayısı(adet) 5 BİYOD veri tabanı veri giriş miktarları 6 Ekoturizm ve rekreasyon amaçlı tescil edilen alan (adet) 7 Mesire yerleri denetim raporları, mesire yerlerinde bulunan yapı, tesis ve aktivitelerin plan projelere uygun olup olmadığı. P Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı 1 Yapılan tohum ve fidan üretim miktarları ( programın gerçekleşme yüzdesi, 1. sınıf fidan üretimi oranı) 2 Üretim miktarına göre tahsis ve dağıtım oranı 3 Üretilen tür sayısını arttırma oranı 4 Üretimi gerçekleştirilen yeni tür sayısı 5 Boylu ve kaplı fidan üretim miktarı 6 Yöresel meyveli türlerin o yılkı üretim içerisindeki yüzdesi 7 Fidan ve tohum üretiminde kendine yetme oranı 8 Aşılı fidan üretimi ve aşı başarı yüzdesi 9 Standart geliştirme çalışmaları miktarı 10 Özel sektör kayıt ve takip oranı 11 Birim zaman analizlerindeki isabet oranı 12 Bütçe gelir, gider performansı (Bütçe gerçekleşme performansı) 13 Çalışan ve müşteri memnuniyeti, 14 Fidan tüketimi ile ilgili yıl içerisinde gerçekleştirilen sosyal proje ve etkinlik sayısı R İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı 1 Bedel tahsil oranı, 2 Eksik evrak istenme oranı, 3 Tekit edilen evrak sayısı, E-izin uyumluluk oranı, 4 Gerçekleştirilen rehabilitasyon adet/alan şeklinde belirlenmiştir. S Personel Dairesi Başkanlığı 1 Görüş Yok T İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 1 Görüş Yok U Dış ilişkiler, Eğitim Araştırma Dairesi Başkanlığı 1 Bilinçlendirme amaçlı Eğitim verilen Vatandaş sayısı (adet) Her Bölge Müdürlüğü için Hedef sayı belirlenecek. 2 Bilinçlendirme Amaçlı Eğitim verilen öğrenci sayısı (adet) Her Bölge Müdürlüğü için Hedef sayı belirlenecek. 3 Kurum dışı ilgililerle düzenlenen bilinçlendirme ve tanıtım maksatlı program sayısı (21 Mart etkinlikleri, Açılan Sergi veya stand sayıları, öğrencilerle fidan dikimi programları, Doğa Yürüyüşleri, fotoğraf sergisi vs) (Etkinlik sayısı Adet) Her Bölge Müdürlüğü için Hedef Etkinlik sayısı belirlenecek. 4 Bölge Müdürlüğü Personeline Yönelik Bölge Müdürlüklerince gerçekleştirilen eğitimlere katılan çalışan sayısı (%) (Toplam personel sayısı/eğitime katılan personel sayısı)

4 5 Ormancılık Araştırma Enstitüleri ve Üniversiteler ile yapılan ortak uygulamalı eğitim sayıları (adet) 6 Bölge Müdürlüklerince gerçekleştirilen sertifikalı eğitim sayısı (Adet) 7 Ormancılık Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler, Tübitak, Kalkınma ajansları ve diğer paydaşlarla yapılan müşterek Araştırma projeleri, Dış Kaynaklı Projeler veya Diğer Projelerin Toplam sayısı (Adet) V Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı 1 Orman Bölge Müdürlüklerinin Elektronik Belge Yönetim Sisteminde (EBYS) gelen-giden evrak sayısının bir önceki yılda EBYS'den gelen-giden evrak sayısına oranı (%) II ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ A Adana Orman Bölge Müdürlüğü 1 Yıllık kurum projeleri ve gerçekleşmeleri, ağaçlandırma, rehabilitasyon, toprak muhafaza, mera ıslahı çalışmaları, özel ağaçlandırma, endüstriyel ağaçlandırma, okul, mezarlık, ibadethane ağaçlandırmaları, hatıra ormanları çalışmaları, havza ağaçlandırmaları, protokoller gereği yapılan ağaçlandırma çalışmaları, üretilen fidanlar ve tür çeşitliliği ve dağıtılan fidanlar, karayolu ağaçlandırmaları, köy yolu ağaçlandırmaları, organize sanayi bölgeleri ağaçlandırmaları, toku ağaçlandırmaları, hastanelerin ve sağlık ocaklarının ağaçlandırmaları, yukarı havza sel kontrolü çalışmaları, yeşil kuşak ağaçlandırmaları. 2 Bilgisayar, internet, yerel ağ ve aktif dizin sorunlarının tespiti ile yazılım ve donanım taleplerinin temini 3 Yardım masası kullanımı ve kullanıcı problemlerinin çözümü 4 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) nin etkin çalışması ile sorunların çözümü, 5 Bölgesel anlamda CBS harita ve uzaktan algılama ile ilgili çalışmaların yapılması, 6 Bölge Müdürlüğünün web sayfasının etkin kullanımı, kurumsal standartlara uygunluğunun temini ile güncellenmesinin sağlanması, 7 Bölge Müdürlüğü faaliyetlerinin, basın birimi aracılıyla duyurulması, haber sayısı, 8 Yeni projelerin üretilip geliştirilmesi. 9 Programa göre damga. Üretim. Satış gerçekleştirme oranları, 10 Üretime verilen damganın (D.K.G:H) yüzde kaçının dikili satışa konu edildiği, 11 Endüstriyel odun üretim verim yüzdesi (ilgili birimin son beş yıllık ortalama verim yüzdesi baz alınarak) oranları, 12 Sınıf emval üretiminin miktarına oranı, 13 Bölgeler guruplara ayrıldıktan sonra her gurup kendi içinde değerlendirilmeli. 14 Programlar ve gerçekleşmeler, 15 Tasarruf, 16 Ağır iş kollarında yapılan çalışmalarda (yol, inşaat vs) Genel Müdürlük programı ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi, 17 İş makineleri ve hizmet vasıtalarının verimli çalıştırılması, 18 Yapılan iş kalemine göre personel başına düşen işin belirlenmesi, 19 Yangına ilk müdahale süreleri, 20 Yapılan eğitim sayıları, 21 Odun dışı yapılan işlerin planları, 22 Odun dışından elde edilen gelirler 23 Odun dışı ürün çeşitlilikleri,

5 24 Amenajman Planlarında bakım artı tensil damgalarının plan verilerine oranı % olarak sıralamasının yapılması (olağanüstü mahsupları düşülmeli) 25 Kadastro yapılan Orman alanı (6831,5304,6495 Kanun uygulamaları) A vb. çalışmalarda aplike edilen orman alanları, 27 Orman Kadastro ve 2/B uygulamaları Yönetmeliğinin 49. Maddesine göre Mah.Kar. Uygulanan parsel sayıları, 28 Tesis edilen nokta sayısı, 29 Gelen giden evrak kayıt numarası toplamı, 30 Ölçülen nokta sayısı, 31 Orm. Kad./2B/4999/6292/5304/6495 tescil edilen birim sayıları, 32 Şekli ve hukuki inceleme sonucu iptal edilen nokta sayıları, 33 Şekli ve hukuki inceleme sonucu iptal edilen 2/B alanları. B Amasya Orman Bölge Müdürlüğü 1 Kızılçam ibrelerinde zarar yapan ve artım kaybına neden olan çamkese böceği ve kavak plantasyonlarında tomurcuk, uç sürgünlere ve oduna zarar veren kızılağaç hortumlu böceğine karşı ve yer yer kimyasal mücadeleye başvurulduğundan, kimyasal mücadele alanı ve kimyasal mücadelenin mekanik ve biyolojik mücadeleye oranı kriterlerden çıkartılmalıdır. Çünkü kimyasal mücadele, gerekli olduğunda uygulanan bir müdele şeklidir. 2 Ekosistem seviye-l Daimi Gözlem alanlarında izlenen nokta sayısı kriterlere dahil edilmelidir. Yürürlükteki kriterlere göre bölge müdürlüklerindeki DGA noktalarının tamamında yapılan gözleme göre orantı bulunmaktadır. Bölge Müdürlüğümüzde 52 adet geçerli DGA noktası bulunmakta ve bunun da Temmuz-Ağustos dönemi içinde ortalama adedinde gözlem yapılabilmektedir. Bölge Müdürlüğümüz DGA nokta sayısı bakımından ilk üç bölge müdürlüğü içinde yer almaktadır. Diğer bölge müdürlüklerinde aynı sayıda teknik personel ile ortalama adet nokta izlenmektedir. Bu nedenle DGA noktalarının tamamının gözlenmesi gerektiği kriteri yanlıştır. 3 Suç sayılarındaki azalmaların krikerlere dahil edilmesi yanlıştır. Suç sayılarındaki artış ve azalış izafi bir kavramdır. Yöredeki vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel değişimleri suç sayılarındaki dalgalanmayı belirler. 4 Özel Bütçe ile verilmiş bulunan yatırım programlar değişiklikleri yıl içinde revize edilmektedir. Revize edilen yeni programların, performans krikerlerine konu edilmesi, ha tesis programlarının gerçekleştirilmesi ile 10 ha proğramın gerçekleştirilmesine verilen puanlama haksız bir değerlendirme olup puanlamaların kademelendirilmesini, 6 Ağaçlandırma faaliyetleri arazi ve sosyal ihtilaflara açık çalışmalar olup, bir yıl önceden teklif edilen bütçe ile çalışılan yıla ait bütçe programlarında sapmaların olması muhtemeldir. Sosyal ihtilaflara konu alanlardaki çalışma proğramlarda azalış ve artışlara kademeli puanlama yapılması, 7 Bölgelerin performans krikerleri puanlanırken ilgili birimdeki çalışan personel ile verilmiş bulunan programların büyüklüğü dikkate alınmalıdır. 8 Bölgelerin araç ve ekipman durumu ile yapılan çalışmalara ait başarı durumlarının da dikkate alınması gerekmektedir. 9 Yapılan çalışmaların alan ve harcama tutarlarının da dikkate alınması gerekmektedir. Örtü geliştirme alanı program gerçekleşmelerine dahil edilip, program gerçekleşmiş sayılmamalı.

6 10 Bölgesel başarının altında yatan sebeplerin başında yörenin demografik yapısı ve çalışmaların bölgenin ekolojik koşullarını iyi sentezlemesine bağlıdır. Kurumsal hafızanın kaybedilmemesi için ağaçlandırma, silvikültür ve pazarlama şube müdürlüklerinin personel yer değişikliği rotasyona tabi tutulmaması gerekmektedir. 11 Ağaçlandırma şube müdürlüklerince oluşturulan evrak sayısı iş yapılması için alınan birim fiyat karar sayısı, ihale edilen proje saha sayısı, ihale edilen iş miktarları, düzenlenmiş bulunan hakediş rapor sayısının performans kriteri olarak dikkate alınması hususunda, 12 Yangın sicil fişi ve eklerini hatasız düzenlettirerek yangının söndürülmesine müteakip bir ay içerisinde merkeze gönderilmesi. 13 Çıkan yangınlarla ilgili bilgi formlarının en kısa zamanda (bir saat içerisinde) merkeze gönderilmesi. 14 Yıl içerisinde meydana gelen yangın başına düşen ortalama alan miktarının bölge müdürlüğü son 10 (on) yıl yangın başına düşen alan ortalamasının üstünde olup olmadığı, 15 Yıl içerisinde meydana gelen yangınlarda tepe yangınına maruz kalan alan miktarı yüzdesinin bölge müdürlüğümüz son on (10) yıl tepe yangınına maruz kalan alan miktarı ortalama yüzdesinin üstünde olup olmadığı, 16 Merkeze gönderilmesi gereken bilgi ve belgelerin süresi içerisinde gönderilmesi 17 Ay sonu ve yıl sonu mali tabloların zamanında gönderilmesi ve harcamaların ödenek, yetki dahilinde yapılması. 18 Plan Değişiklikleri alan/adet 19 Plan uygulamalarının isabeti 20 Amenajman planı yapım çalışmalarının gerçekleşmesi. 21 Yıllık tabii gençleştirme programlarının bütçe ile verilen ödenekeler dahilinde iş planı uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı, 22 Yıllık suni gençleştirme programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 23 Yıllık genç meşcere bakım programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 24 Yıllık rehabilitasyon programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 25 Silvikültür plan düzenlenmesi programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak adet bazında gerçekleşme oranı. 26 Tüm faaliyetlerin iş planı doğrultusunda gerçekleşme oranı. 27 Süreli cetvellerin süresi içerisinde gönderilme oranı. 28 Silvikültürel çalışmalara katkı sağlamak amacıyla çalışan teknik personelin eğitim faaliyetlerine katılma oranı. 29 Orman alanlardan verilen izinlere ait bedellerin tahsilat oranları ve madencilik faaliyetleri sonucunda orman alanlarda yapılan rehabilitasyon çalışmaları ile ilgili gerçekleşme oranları değerlendirilmesi. 30 Sınıf emval üretim oranı. 31 Üretim proğramını gerçekleştirme oranı. 32 Dikili satış miktarının genel damgaya oranı. 33 Üretim maliyetinin genel satış gelirine oranı. 34 Stok devir miktarı düşük olması. 35 Ortalama endüstriyel odun satış fiyatı. 36 Dikili damgadan elde edilen endüstriyel odun verim yüzdesi.

7 C Ankara Orman Bölge Müdürlüğü 1 Tüm faaliyetlerin iş planı doğrultusunda gerçekleşme oranı, 2 Uygulama yapılan gençleştirme alanlarından başarı oranı %70 ve üzeri sahaların, Amenajman planlarında gençleştirmeye ayrılan alanlara oranı, 3 Süreli cetvellerin süresi içersinde gönderme oranı ve geoportal veri girişlerinin, aylık fax cetvelleri ile uyumluluk oranı, 4 Silvikültür faaliyetleri için teknik personele verilen eğitimin ve eğitime katılma oranı, 5 Tabii ve sun'i gençleştirme, genç meşcere bakımları ve rehabilitasyon programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde tekniğine uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranları, (Rehabilitasyonda koruma yapılan alanlar hariç tutulmalı. Ekim ve dikim sahalarının başarı durumuna göre puan verilmeli.) D Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 1 Orman Bölge Müdürlüklerimizin toplam programı dikkate alınmalıdır. Programı fazla olan ile az olan bir tutulmamalıdır. 2 Orman Bölge Müdürlüklerinin belirlemiş olduğu bütçe programları Orman Genel Müdürlüğünce arttırılmamalı, arttırılması durumunda artan miktarı değerlendirme dışında tutulmalı. 3 İşletme Şefi ve Orman Muhafaza Memuru sayısının yeterli olup olmadığı dikkate alınmalıdır. Çoğu kez bir İşletme Şefinin birden fazla (2-3 gibi) İşletme Şefliğine vekalet ettiği durumlar olabilmektedir. 4 İşletme Müdürlüğünde çalışan İşletme Şefinden İşletme Müdürüne kadar ( Şef, müdür yardımcısı, işletme müdürü) her kademedeki idareci ve teknik elemanın çalışmakta olduğu birimdeki hizmet süresi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi dikkate alınmalıdır. 5 Turizm bölgelerinde yerel orman işçisi bulmak mümkün olmamaktadır. Son zamanlarda (katırlı) çalışan kesim işçisi kalmadığından, ormancılık işlerinin yaptırılmasında büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle sigortalı veya sertifikalı orman işçi postaları oluşturmalıdır. 6 Özellikle sıklık bakımı ve rehabilitasyon programları, Orman Genel Müdürlüğümüzün "Eylem Planı" çerçevesinde işgücü üzerinde arttırıldığında yıl sonu gerçekleşmesi düşük kalabilmektedir. 7 Orman Bölge Müdürlüklerinin orman yangınlarına hassasiyet durumları dikkate alınmalıdır. Keza programlar bütçe ile belirlendikten sonra, yıl içerisinde olası orman yangınları sonucunda programlarda değişiklik olabilmektedir. 8 Orman Kadastrosu ve 2/B uygulaması bitilen birim adedi, 9 Aplikasyonu ve ölçümü yapılan nokta adedi, 10 Yeni tesis edilen nokta adedi, 11 Kadastrosu yapılan orman alanı, 12 Aplikasyonu yapılan orman ve 2/B alanı, 13 Mahkeme kararı uygulaması yapılan parsel sayısı, 14 Fenni hata düzeltmesi yapılan birim adedi, 15 Önceki yıllardan başlanıp bitirilemeyen birim adedi, 16 Yapılan harcama miktarları, E Artvin Orman Bölge Müdürlüğü 1 Orman suçlarındaki azalma ve artma kriter olmaması gerekir. 2 Programı olan Bölge Müdürlüğüne puan verilip, programı olmayana 0 (sıfır) puan verilmemeli.

8 3 Orman yangınları ile ilgili yangın öncesi bilgilendirme çalışmaları, verilen eğitimler arazöz, operatörler, yangın işçileri, askeri birlik, teknik elemanlar, orman muhafaza memuru v.s.) puanlamaya baz alınmalı. 4 Yangına müdahale süreleri ile işçi sayısında, yangına hassas olmayan bölge müdürlükleri ile yangına hassas bölge müdürlükleri aynı kategoriye koyulmamalı. 5 Tabii gençleştirme programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 6 Suni gençleştirme programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 7 Genç meşcere bakım programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 8 Rehabilitasyon programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 9 Silvikültür plan düzenlenmesi programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak adet bazında gerçekleşme oranı. 10 Tüm faaliyetlerin iş planı doğrultusunda gerçekleşme oranı. 11 Uygulanan gençleştirme alanlarının, amenajman planlarında gençleştirmeye ayrılan alanlara oranı. 12 Süreli cetvellerin süresi içerisinde gönderilme oranı. 13 Silvikültürel çalışmalara katkı sağlamak amacıyla çalışan teknik personelin eğitim faaliyetlerine katılma oranı. 14 Ağaçlandırma programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 15 Erozyon Kontrolü programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 16 Fidan üretimi programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak tür ve adet bazında gerçekleşme oranı. 17 Etüt Proje programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 18 Özellikli Alan Ağaçlandırması (Gelir Getirici Tür, Okul, Hastahane, Cami Mezarlık) programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak adet ve hektar bazında gerçekleşme oranı 19 Eylem Planlarının (Kestane, Yabanıl Meyve, Sel Kontrolü, Yeşil Kuşak Ağaçlandırması) programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı 20 DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı 21 Yapılan çalışmaların (tüm silvikültürel çalışmalar, fidan ve tohum üretimi, fidan dikimi) genel müdürlüğümüzün belirlediği portallara (veri toplama) sisteme zamanında girilmesi hektar adet ve ton olarak 22 Gönderilmesi gereken her türlü bilgi, belge, onaylar ve cetvellerin doğru ve noksansız olarak zamanında gönderilip gönderilmeme durumu. 23 Atama yetkisi Bölge Müdürlüğüne ait personelin atama, özlük, emeklilik vs. işlemlerini yürütmekteki başarı durumu. 24 İş ve İşçi ilişkilerini yürütmede sorunların asgari düzeye indirilmesindeki çabalarda başarı durumu.

9 25 İşletme Müdürlüklerinde ihtiyaç fazlası taşınmaz yok ise bu hususun nasıl değerlendirmeye yansıyacağı. 26 İş makinelerinin kışın hava muhalefeti nedeniyle yazın yangına hazırlık sebebiyle hazır durumda çalışmadan beklemesi performansa nasıl yansıtılacağı. 27 DKGH Yıllık Programı 28 Yapılan DKGH Miktarı 29 Üretime Verilen DKGH Miktarı 30 Yıl Sonu Gerçekleşmeleri 31 Dikili Satış Miktarı 32 Sınıf Malı Üretimi 33 Yılbaşında talep ettiği ödenek, yıl sonunda kullandığı ödenek mukayesesi ile ek ödenek talep edip etmediği? 34 Sosyal ve ekonomik nitelikli ferdi kredi verilen aile sayısı (adet) 35 ORKÖY uygulamalarını Bölge Müdürlüğünde kaç personel ile İşletme Müdürlüğünde kaç personel gerçekleştirdiği 36 Yılbaşında beklediği ve yıl sonunda gerçekleşen tahsilat miktarı 37 Birimlere ait kurumsal e-postaların kullanım durumu v.b. 38 Bölge Müdürlüğümüz evrak birimi kurumsal e-posta kullanım durumu 39 Bölge Müdürlüğümüzce Geoportala yapılan veri kayıt sayısı 40 Bölge Müdürlüğümüzce gelen giden evrak sayısı F Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü 1 Bölge Müdürlüklerine verilen yıllık programlar çerçevesinde bu programların işletmelere ve şubelere dağıtımı yapılmaktadır. Yıl sonunda da bu programların yüzde olarak gerçekleşmeleri belirlenmektedir. Personelin bu gerçekleşmelere göre performansı ölçülmektedir. Bu performans kriterlerine performansı artırıcı, moral ve motivasyonu sağlayıcı kriterlerin eklenmesi ölçümlemede bunların göz önünde tutulması başarıyı artıracaktır. Performansla ilgili konuda uzmanlaşma tedbirlerinin artırılması insanlara güven sağlayacaktır. Performansın ölçülmesinde özellikle kriterlerin bir taneside, çıkarılan Kanun, Tebliğ, Yönetliklerin uygulamacının anlayabileceği sorunlara pratik çözümler getiren, örneklemeli ve devamlı güncellenebilir olmasıdır. G Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 1 Plan değişikliklerinin alan ve adet olarak az olması (Planların isabetli yapıldığına, plan yapıcı ile uygulamacının aynı noktada birleştiğine isabet eder. Bu da planlar ve planlama açısından iyidir.) 2 Planda belirtilen uygulamaların gerçekleşme oranı 3 Yıllık program ve gerçekleşme oranlarını esas alan bir değerlendirme yapılabilir. Bu değerlendirmede idareden kaynaklanmayan sebeplerle gerçekleşmeyen yatırımlar hesab a katılmamalıdır.( ihaleye talipli çıkmaması veya tasarruf politikaları çerçevesinde iptal edilen yatırımlar gibi) 4 Hedeflerin belirlenen tarihlerde gerçekleştirilmesi de ayrıca bir kriter olarak değerlendirilebi lir. 5 İş makinalarının yıllık toplam çalışabileceği saat miktarının fiilen çalıştığı saate oranı yani verimlilik ölçütü kriter olarak değerlendirilmelidir. (Bu değerlendirmede makinaların hava şa rtları sebebiyle çalışamadıkları günler ile arızada geçen günler değerlendirme dışı bırakılmalıdır.)

10 6 Binek araçlar için yaptığı km başına harcanan tamir bakım gideri ortalaması da kriter olarak kabul edilebilir. ( bu kriter ibreli veya yapraklı ormanı ağırlıklı olan işletmeler için yahut yük sek ve alçak rakımlı Bölge Müdürlükleri için belli bir katsayı öngörülerek değerlendirilmelidir.) 7 İhtiyaç fazlası taşınmazların satış miktarları bir kriter olarak değerlendirilmelidir. 8 Bölge Müdürlükleri için verilen Hizmet içi eğitim saatleri de belli frekans aralıklarına göre puanlanmalıdır. 9 Araç ve İş makinaları için yıllık kazaya karışma oranı bir kriter olmalıdır. 10 İş güvenliği anlamında Bölge Müdürlüğü bazında meydana gelen iş kazaları bir kriter olmalıd ır. 11 Yıl sonunda geri iade edilen ödenek miktarı ceza puan olarak değerlendirilmelidir. 12 Yıl içinde verilen ek program ve hedefler artı puan olarak değerlendirilmelidir. 13 Tüm iş ve işlemler zaman analizine tabi tutularak hangi işin ne kadar zamanda yapılacağıbeli rlenmeli ve her bir Bölge Müdürlüğü bu iş ve zaman etüdü üzerinde yapılan her fazla mesai için ayrıca puanlanmalıdır. 14 Öte yandan çalışanlar açısından Bölge Müdürlüklerinin performans kriterlerine göre yerlerin in belirlenmesi hali hazırda teşvik edici bir unsur olmayıp bu durum yalnızca Üst düzeyd e bilgilenmeyi sağlamaktadır. Bu durum ödüllendirme ile teşvik edici hale getirilmelidir. 15 CBS çalışmaları kapsamında Bölge Müdürlüğü veri tabanının güncellenmesi, 16 OGM Yardım Masasından gelen taleplerin cevaplanması / geri dönüş, 17 Bölge Müdürlüğü çalışanlarına bilgi teknolojileri konularında eğitim verilmesi, farkındalık eğitimleri, 18 Bölge Müdürlüğünün Web Sitesinin güncel tutulması, 19 ORBİS projeleri ile getirilen yeniliklerin personele aktarılması. 20 Yangına Mücadelede İlk Müdahale süresi; mevcut söndürme araçları, sorumluluk alanının büyüklüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadelede çalışan personel sayıları gibi parametrelerin dikkate alınması ile oluşturulacak yeni bir değerlendirme ile ele alınmalıdır. 21 Yine yangınların söndürülme süresi; İşletme Müdürlüğü ve dolayısı ile Bölge Müdürlüğünün Yangınla Mücadelede parametrelerine göre (işçi, araç, gereç, hava unsurları, yangına hassasiyet ) değerlendirilerek hesaplanmalıdır. 22 Ekosistem sağlığını izleme ve gözetleme noktaları her Bölge Müdürlüğünde farklı sayıda olduğu için objektif olmamaktadır. ÇIKARTILMALIDIR: 23 Suçlardaki azalma oranına, her suç ilave edilmemeli, sadece Kesme, Nakil, Açma, İşgalfaydalanma suçları değerlendirmeye alınmalı, orman alanı ile muhafaza memuru sayısı, üretim miktarı, orman köylerinde yaşayan nüfus gibi parametreler bu performans kriterlerinde değerlendirmeye alınmalıdır. 24 Tabii gençleştirme çalışmalarının programa göre gerçekleşme oranı. 25 Suni gençleştirme çalışmalarının programa göre gerçekleşme oranı. 26 Genç meşcere bakım çalışmalarının programa göre gerçekleşme oranı. 27 Rehabilitasyon çalışmalarının programa göre gerçekleşme oranı. 28 Uygulanan gençleştirme alanlarının, amenajman planlarında gençleştirmeye ayrılan alanlara oranı.( bu madde olması lazım ama planları yeni yapılan bölge müdürlüklerinde düşük çıkar,buna bir kriter geliştirilmeli)

11 29 Bölge Müdürlüğünce Silvikültürel çalışmalar hakkında eğitim verilen İşletme Müdürlüklerinde çalışan teknik eleman (işletme Müdürü,Müdür yardımcısı,işletme Şefi, Mühendis) sayısının İşletme Müdürlüklerinde çalışan TOPLAM teknik eleman (işletme Müdürü,Müdür yardımcısı,işletme Şefi, Mühendis) sayısına oranı. 30 Bütçe ile verilen ödeneğin yılsonunda harcanma oranı. 31 Yıllık programa göre yapılan ağaçlandırma alanı 32 Yıllık programa göre iyileştirme çalışması yapılan bozuk orman alanı 33 Yıllık programa göre yapılan endüstriyel ağaçlandırma miktarı H Bursa Orman Bölge Müdürlüğü 1 Aylık üretim-satış gerçekleşmelerinin stok devrini en az seviyede tutacak şekilde yürütülmesi (arztalep dengesi) 2 Kayın gibi hassas türlerde üretimin vejetasyon dönemi başlamadan bitirilip piyasaya arzedilmesi (kaliteli tomruk üretimi 3 Tabii gençleştirme programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 4 Suni gençleştirme programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 5 Genç meşçere bakım programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 6 Rehabilitasyon programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 7 Silvikültür plan düzenlenmesi programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak adet bazında gerçekleşme oranı. 8 Tüm faaliyetlerin iş planı doğrultusunda gerçekleşme oranı. 9 Uygulanan gençleştirme alanlarının, amenajman planlarında gençleştirmeye ayrılan alanlara oranı. 10 Süreli cetvelierin süresi içerisinde gönderitme oranı. 11 Silvikültürel çalışmalara katkı sağlamak amacıyla çalışan teknik personelin eğitim faaliyetlerine katılma oranı. Genel itibariyle performans kriterleri yeterli görünüyor. Yalnızca başarıyı daha ayırt edici olması açısından üç adet ekleme önerim olacak. 12 Yıl içinde işlem gören evrak sayısı ve bu sayının çalışan personele oranı. 13 Geçici, Özürlü ve Hükümlü işçi alım işlem sayısı. 14 Emekli edilen işçi ve memurlara ait işlem sayısı. 15 Yapılan atamalara ilişkin onay belge sayıları. 16 Yapılan görevlendirme olur sayısı. 17 Yapılan kademe terfii ve onay belge sayısı. 18 Yapılan eğitim semineri sayısı. 19 Personel ile ilgili tanzim edilen cetvel sayısı. 20 Odun Dışı Ürünlerin envanteri yapılan tür veya alanı, 21 Odun Dışı Ürünlerin üretim miktarı, 22 Mesire yerlerinin denetimi ve kontrolu, 23 Proje dışı yapılaşmaya fırsat vermeme konularının dikkate alınması. 24 Gelen/Giden evrak sayısı, 25 Değerlendirilen dosya sayısı, 26 Tahsil edilen bedel miktarı,

12 27 Önceki beş yıl ortalamasına göre bedel tahsil oranı, 28 e-izine girişi yapılan dosya sayısı konularının eklenmesi gerektiği kanaatindeyim. 29 insan kaynaklı yangın sayısının toplan yangın sayısına oranı(%) 30 Yangına ilk müdahale süresi (dakika) 31 Yangın başına düşen alan miktarı (ha/adet) 32 Yangın devam süresi, 33 Yangın adedi, 34 Yangın öncesi yapılan eğitim çalışmaları, 35 3,4 ve 5. Maddelerde performansı etkileyen aşağıdaki faktörlerin de dikkate alınması gerekmektedir. a)sıcaklık, b)nem oranı, c)ağaç türü, d)meşcere tipi, e)yangında çalıştırılan işçilerin; yaşı,sayısı v.s. bilgileri. 36 Yol, bina ve tesis programlarının gerçekleştirme oranı (miktar olarak), 37 İş makinalarında arızalı gün sayıları düşülerek yapılan çalışma saati değerlendirmesi, 38 Programlarda yıl içinde yapılan yersel değişiklikler, 39 İhtiyaç fazlası taşınmaz ve terkin edilen araçların değerlendirilmesi, 40 Hizmet vasıtaları ve diğer araçların işletme, bakım ve onarım giderlerinde tasarruf. 41 Orman koruma ile ilgili faaliyet alanlarının miktarları ve Toplu Koruma Ekip sayısı, 42 Yapılan ihbarların sayısı ve sonuçlandırılması, 43 Kontrol edilen nakliye tezkere adetleri, 44 Orman Muhafaza Memuru başına düşen kontrol sahası miktarı, 45 Bölge Müdürlüğündeki yıllık abiyotik zarar miktarı, 46 Günlü evrakların zamanında gönderilip gönderilmediği, 47 İyi yapılması kadar iyi uygulanması da gereken planların arazide aktüele uygun olup olmadığının zamanında kontrol edilip edilmediği, buna uygun plan değişikliklerinin zamanında yapılıp yapılmadığı, 48 Yılı içinde oluşan ve önceden bilinerneyen arınancılık politikaları nedeniyle yılı içinde girilemeyen bölmelere sonraki yıllarda girilme şartları oluştuğunda gerekli plan değişikliklerinin yapılıp yapılmadığı, 49 Mevzuatla Bölge Müdürlüklerine verilmiş yetkilerin zamanında ve zemininde kullanılıp kullanılmadığı, 50 Silvikültürel uygulamalarda; Bölge Müdürlüğü OİP ve Silvikültür Şubelerinin uyum içinde çalışıp çalışmadığının Bölge Müdürlüklerince iyi koordine edilip edilmediğinin iki Daire Başkanlığınca tespiti. 51 Tahsis edilen ödeneğin kullanım oranı, 52 Yıl içinde icraya verilen ünite sayısının toplam geri ödemesi devam eden ünite sayısına oranı, 53 Bölge ve Şube Müdürlüğü koordinasyonu ile Orköy'le ilgili yapılan yayınlar ve orman köylüsü ile tanıtım ve bilgilendirme amaçlı eğitim ve ziyaret programları, 54 Proje uygulamaları, 1-Ekonomik amaçlı rojeler, 2-Sosyal amaçlı projeler, 3-Kooperatİf projeleri, 4-Yeni proje uygulamalarının, değerlendirmeye alınması. I Denizli Orman Bölge Müdürlüğü 1 Verim yüzdesi oranı. 2 Programı gerçekleştirme oranı. 3 Lif yonga üretim miktarı / Endüstriyel odun üretimi. 4 Dikili satış miktarı / Son beş yıl ortalama dikili satış oranı. 5 Tomruk fiili masrafları / Tomruk satış ortalaması.

13 6 Lif yonga fiili masrafları / Lif yonga satış ortalaması. 7 Yakacak odun fiili masrafları / Yakacak odun satış ortalaması. 8 Endüstriyel odun stoku / Endüstriyel odun üretimi. 9 Orman kadastrosu, aplikasyon ve 2/B madde uygulamalarında ilan edilen tutanak sayfa sayısı. 10 İlan edilen 1/5000 ölçekli pafta sayısı. 11 Aplike edilen ve tesis edilen nokta adedi (Hat kırıkları dâhil). 12 Orman sınırları dışına çıkarılan parsel sayısı, alanı ve nokta sayısı. 13 Ay sonu ve yıl sonu mali tablolarının merkeze zamanında ulaştırılması. 14 Ödenek ve yetki limitleri dahilinde harcama yapılması. 15 Bölge Müdürlüğü web sayfası ziyaretçi sayısı. 16 Bölge Müdürlüğü web sayfasında yayınlanan haber sayısı. 17 Bölge Müdürlüğündeki güncel kurumsal e-posta kullanıcısı ve e-posta kullanımı. 18 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüğünün iş yoğunluğunu doğrudan etkileyeceği için Bölge Müdürlüğündeki bilgisayar sayısı. 19 EBYS sistemi üzerinden üretilen evrak sayısı. 20 Web sayfasında yayınlanan AB ve diğer kurumlarla yürütülen proje sayısı. J Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü 1 Daire Başkanlığımızca 2013 yılında yatırım ve cari yatırım programının ihale ilanlarının Nisan sonuna kadar, gerçekçi bir nedene dayalı ilanların ise Haziran ayı sonuna kadar yapılması kriteri konulmuştur. Halbuki iklimsel özellikleri Bölge Müdürlükleri dikkate alınarak tüm programların inşaat mevsimi Bitimine kadar gerçekleştirme bir kriter olarak, diğer bir kriterde gerçekleştirilen Orman Yollarının KM maliyeti olarak değerlendirilmesi olarak konulması gerekmektedir. Şöyle ki Genel Müdürlükçe Her Bölge Müdürlüğünün 1 km yol maliyetini belirleyerek o yılın ödeneği gönderilmektedir. Bölge Müdürlükleri de gerçekleştirilen orman yolları km maliyetlerine göre karşılaştırılarak bir kriter konulması gerekir. 2 Daire Başkanlığımızca 2013 yılında makinelerin çalışma saatleri toplamının makine başına düşen çalışma saatlerine göre Bölge Müdürlükleri makine başına düşen çalışma saatlerine göre karşılaştırılarak değerlendirme yapılmaktadır. Halbuki Bölge Müdürlüklerinin iş programları ve yangına hassas bölge bağlamında değerlendirildiğinde her Bölge Müdürlüğünün yangına hassas ve iş programları farklı farklıdır. Uygun bir kriter değildir. Makinelerin çalışma saat maliyetleri bağlamında bir kriter konulması gerekir. Böylece iş programları yangın hassas bölge ayırımı da söz konusu olmayacaktır. 3 Daire Başkanlığımızca 2013 yılında ihtiyaç fazlası taşınmazların her yıl değerlendirilmek üzere işleme alınması şekliyle bir kriter konulmuştur. Halbuki Bölge Müdürlüklerinin o yıla ait ihtiyaç olmayan taşınmaz malı yok ise eşit değerlendirme söz konusu olmamaktadır. Taşınmaz malların kullanım amacı doğrultusunda vasıf tayini yapılması şekliyle bir kriter konulabilir. 4 Daire Başkanlığımızca 2013 yılında hizmet vasıtalarının bir önceki yıla göre işletme ve bakım onarım giderlerinde tasarruf şekliyle bir kriter konulmuştur..hizmet araç modellerinin eski olduğu Bölge Müdürlükler ile ona göre daha yeni model araçları olan Bölge Müdürlüklerinin bu konulardaki tasarrufu gerek tamir bakım olsun gerek se işletme giderleri olsun karşılaştırma kriter olarak alınması yanlıştır. Hizmet araçlarının ekonomik kullanımı ile ilgili araç başına ve aya düşen km olarak kriter konulmasının daha yerinde olacağı düşünülmektedir. 5 Yapılan Tohum ve fidan üretim miktarlara (program gerçekleşme yüzdesi) 6 Üretim miktarına göre tahsis ve dağıtım oranı, 7 Fidan ve tohum üretiminde kendine yetme oranı,

14 8 Üretilen tür sayısını artırma oranı, 9 Bütçe gelir, gider performansı (Bütçe gerçekleşme performansı) 10 Ekonomik çalışma kriteri. (Verilen ödenekler ile programa göre yapılan çalışma miktarları Bölge müdürlükleri bazında tespit edilerek belirlenecek ekonomik çalışma kriteri ile puanlama yapılabilir.) 11 Muhafaza Ormanı tespiti ve muhafaza gerekçelerinin yerine getirilip getirilmediği, 12 Suç sayılarının ve infaz durumlarının geçmiş yıllara göre değerlendirilmesi, 13 Eko sistem izleme çalışmalarının nokta kurulumu ve takibinin değerlendirilmesi, 14 Böcek mücadele çalışmalarının tarama, duyuru, projeler doğrultusunda mekanik, biyolojik, kimyasal yapıimalarına göre değerlendirilmesi, 15 Otlatma planlarının yapılışında oranların düşük olmasında sosyal, fiziki ve güvenlik mazeretlerinin göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi, 16 Her türlü orman ürünlerinin karantina gerektiren durumlarının değerlendirilmesi. 17 Yangın önleme çalışmaları, ilk müdahale, kule, yangın havuzu, diğer kurum ve kuruluşlarla organizasyonlarıyla birlikte değerlendirilmesi, 18 Orman yangınlarıyla mücadelede Orman işletme Şefliklerinin genel ve ormanlık alanlarının çok geniş olması göz önünde bulundurularak ilk müdahale zamanlarının buna göre değerlendirilmesi. 19 Bölge Müdürlüğümüz genel alanında yaşayan halkın genel çoğunluğunun kırsal alanda olması bunların ilçe merkezlerinde toplanması sebebiyle, kırsal alan ve tarım yangınlarına müdahalenin olumlu değerlendirilmesi, 20 Yangın sayı ve alanlarıyla birlikte silvikültürle müdahalenin gerektirip gerektirmediği değerlendirilmelidir. 21 Bölge Müdürlüğümüzdeki bir çok Orman Amenajman Planlarının uygulama sureleri bittiğinden, Ormanlarımızın aktüel durumunu yansıtıp projelendirmek için yoğun bir şekilde plan değişiklikleri yapılmaktadır. Bu plan değişikliklerinin performans puanlamasındaki olumsuz etkisinin giderilmesi. 22 Günlü ve süreli yazılara zamanında cevap verilip verilmediği, 23 Tekit edilen yazıların adedi, 24 işçi izinlerinin yıl içerisinde düzenlenen izin takvimine göre kullandırılıp kullandırılmadığı, 25 işçi-memur veri girişlerinin düzenli takibi. 26 Havza bazlı projeler, 27 Erozyon kontrolü tesis 28 Mera ıslahı programının zamanında projesine uygun olarak gerçekleştirilmesi, 29 Başkanlığımıza ait süreli tabloların zaman içinde gönderilmesi, 30 Etkili bütçe kullanımı, ödenekierin gerçekleştirilen faaliyetlerle paralel olacak şekilde kullanımının sağlanması, 31 Protokoller gereği yapılacak işlerin sürüncemede bırakılmadan sonuçlandırılması. 32 Sahalara ulaşımda zorluk kriteri. (Çalışılan sahaların dağınıklık ve uzaklığı ile Bölge müdürlüklerinin alanları ve ulaşım imkanları göz önünde bulundurularak belirlenecek kritere göre puanlama yapılabilir) 33 Ekonomik çalışma kriteri. (Verilen ödenekler ile programa göre yapılan çalışma miktarları Bölge müdürlükleri bazında tespit edilerek belirlenecek ekonomik çalışma kriteri ile puanlama yapılabilir.) 34 Yıllık programa göre yapılan ağaçlandırma alanı ve başarı oranı, 35 Yıllık programa göre iyileştirme çalışması yapılan bozuk orman alanı ve başarı oranı, 36 Özel ağaçlandırma amacıyla ilanaçıkılan alan miktarı,

15 37 Özel ağaçlandırma çalışmalarının denetim ve başarılı alan miktarı, 38 Bölge genelinde projelendirilen alan miktarı, 39 Protokoller gereği yapılacak çalışmalardaki uygulama miktarı, 40 Ağaçlandırma çalışması yapılan yol ağaçlandırmalarının, ağaçlandırmaya uygun olan toplan yola oranı. 41 Sahalara ulaşımda zorluk kriteri. (Çalışılan sahaların dağınıklık ve uzaklığı ile Bölge müdürlüklerinin alanları ve ulaşım imkanları göz önünde bulundurularak belirlenecek kritere göre puanlama yapılabilir) 42 Ekonomik çalışma kriteri. (Verilen ödenekler ile programa göre yapılan çalışma miktarları Bölge müdürlükleri bazında tespit edilerek belirlenecek ekonomik çalışma kriteri ile puanlama yapılabilir.) 43 Genç meşcere bakım programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 44 Rehabilitasyon programlarının bütçe ile verilen ödenekler dahilinde iş planına uygun olarak hektar bazında gerçekleşme oranı. 45 Tüm faaliyetlerin iş planı doğrultusunda gerçekleşme oranı. 46 Süreli cetvelierin süresi içerisinde gönderilme oranı. 47 Silvikültürel çalışmalara katkı sağlamak amacıyla çalışan teknik personelin eğitim faaliyetlerine katılma oranı. 48 Sahalara ulaşımda zorluk kriteri. (Çalışılan sahaların dağınıklık ve uzaklığı ile Bölge müdürlüklerinin alanları ve ulaşım imkanları göz önünde bulundurularak belirlenecek kritere göre puanlama yapılabilir) 49 Ekonomik çalışma kriteri. (Verilen ödenekler ile programa göre yapılan çalışma miktarları Bölge müdürlükleri bazında tespit edilerek belirlenecek ekonomik çalışma kriteri ile puanlama yapılabilir.) K Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü 1 Yıl sonu itibarıyla tesis edilen ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon mera ıslahı ve sel kontrol sahalarının toplam adedi, toplam gerçekleşme alanı, alt faaliyetlerin iş kalemleri bazında miktar olarak ve ekonomik gerçekleşmeler, 2 Yıl sonu itibarıyla Bakım çalışmasına konu edilen ağaçlandırma,erozyon kontrolü, rehabilitasyon, mera ıslahı ve sel kontrol sahalarının toplam adedi, gerçekleşme alanı, alt faaliyetlerin iş kalemleri bazında miktar olarak ve ekonomik gerçekleşmeler, 3 Aynı yıl içerisinde tesis ve bakım çalışması yapılan sahaların idare merkezine olan toplam uzaklığı. 4 Yıl içinde tanzim edilen Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü, Mera ıslahı uygulama projesi veya Ön Etüt Raporu adedi, 5 Görev bölgesinin toplam alanı ve sorumluluk bölgesindeki toplam Köy adedi, 6 Sorumluluk Bölgesindeki Toplam Özel Ağaçlandırma sahası adedi ve toplam alanı, 7 Yıl içerisinde Yeni tesis edilen Özel Ağaçlandırma Sahası alanı ve Adedi. 8 Yıl içinde Tesis edilen Özellikli Alan Ağaçlandırması ve Hatıra Ormanı toplam adedi ve alanı, 9 Yıl içinde yapılan damga miktarı, 10 Yıl içinde yapılan üretim miktarı, 11 Yıl içerisinde yapılan koruma görevi adedi ve tanzim edilen zabıt adedi. 12 Yıl içerisinde Müdahale edilen toplam orman yangını adedi ve alanı. 13 Yıl içinde gerçekleştirilen Silvikültürel çalışmaların alt faaliyetler bazında miktar olarak değerlendirilmesi,

16 14 Yıl içerisinde yapılan Yeni yol, sanat yapısı, büyük onarım gibi faaliyetlerinin miktarı ve ekonomik olarak gerçekleşmeleri. 15 Yıl içinde düzenlenen ÇED ve izin Raporu adedi 16 Görev bölgesindeki halihazırda faal olan izin sahası adedi ve miktarı, 17 İnceleme raporu düzenlenerek sonuçlandırılan vatandaş müracaatı sayısı, 18 İhale Komisyonları ile diğer kontrol ve muayene kabul komisyonlarında görevlendirilerek normal zamanında yerine getirmiş olduğu kontrol görevi sayısı. 19 Norm kadroya göre olması gereken personel sayısının altında personelle görev yapan Çalışanların özlük haklarına bu durumun olumlu yönde yansıtılması, 20 Görev yapılan yerleşim yerinin sosyo ekonomik gelişmişlik imkanlarının dikkate alınarak mahrumiyet bölgesinde çalışanların özlük haklarına bu durumun olumlu şekilde yansıtılması vb. gibi Performans Ölçüm Kriterleri önerimiz bulunmaktadır. L Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 1 Görsel ve Yazılı Medyada görünürlük (olumlu haberler/olumsuz haberler) 2 Web hizmetleri ( kurumca güncel tutulan, halkı bilgilendiren sayfa adedi veya bilgilendirme ilanları) 3 Wideo Konferans sistemi kullanımı sayısı 4 Eylem ve İş Planlarına / Programlarına göre uygulanan faaliyet sayısı / toplam faaliyet sayısı. 5 Kurum olarak Yerel ve Ulusal Projelere katılım sayısı v.s. 6 Bütçe ve Performans oranı ( Yapılan bütçeile gerçekleşen bütçe arasındaki denge) 7 Standart (norm) kadro sayısı ile fiili kadro sayısı oranı 8 Dijital ortamda Kurumsal uygulamaların, Kurumsal portal ve diğer uygulamaların kullanımı 9 Yatırımların getiri oranı ( Kurumun Finansal kaynaklarının kullanımında Fayda/maliyet ilişkileri) 10 Az sayı ve miktarda programı olan birim ile çok sayı miktarda programı olan birimlerin performansları belirli kat sayılarla değerlendirilmeli, 11 Bütçelendirme hatası, ödenek yetersizliği (100 TL istenmiş 60 TL verilmiş gibi), tasarruf tedbirleri gibi zorunlu sebeplerle yapılamayan veya program değişikliğine gidilen konularda performansı yetersiz görülmemeli, 12 İhaleye çıkılma tarihlerinde yörenin iklim şartlarına göre zaman değişebileceği için (güneyde Ocak-Şubat-Mart aylarında tespit, metraj ve keşifler hazırlanabilirken, kardan ve hava şartlarından dolayı araziye çıkamayan iç kuzey kesimler farklı) performans kriterleri genel şablona göre değil yörelere göre değerlendirilmeli, 13 İş makinalarının ortalama çalışma saatleri operatör sayıları ve çalışma süreleri (kadrolumevsimlik) ile orantılı olarak değerlendirilmeli; 14 ORKÖY Kredilerinde kullanılan ek ödeneğin yüzdesi oranında puan verilmesi gerekmektedir. 15 Bölge Müdürlüklerince yapılan İlçe Kalkınma ve Revizyon Planları için performans kriterlerine eklenmelidir. 16 Borçların geri dönüşümü işletmeler bazında Performans kriterlerine eklenmelidir. 17 Dikili damga programının yıl sonu gerçekleşme oranı. 18 Dikili ağaç satışının toplam dikili damgaya oranı. 19 Endüstriyel odun verim yüzdesi. 20 I.ve II. Sınıf tomruk üretiminin toplam üretim içindeki payı. 21 Üretilen odun hammaddesinin sanayide ve yakacak olarak kullanılma oranı. 22 Bölge Müdürlüğü alanı/plan değişikliği yapılan alan. 23 Bölge Müdürlüğü alanı/oüh Eta Raporu alanı.

17 24 D.S.Bütçesinin yıl sonu gerçekleşme oranı. 25 Bölge Müdürlüğündeki İl sayısı((katsayı Tesbiti) 26 Merkezden yetkililerin Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret sıklığı. 27 Bölge Müdürlüğünde yapılan eğitim sayısı.(merkez ve yerel olmak üzere) 28 Program(Adet) ,5304,6495 Kanun uygulamalarına göre yapılan orman kadstrosu alanı (ha.) /4999/6292/5831/ A vb. çalışmalarda aplike edilen orman alanı (ha.) 31 Mahkeme kararı uygulaması yapılan parsel sayısı (Adet) 32 Kadastro ile ilgili ölçülen nokta sayısı (Adet) 33 Orman kadastrosu/2b/4999/6292/5304/6495/5831/22a ilan edilen birim sayısı (Adet) 34 Orman kadastrosu/2b/4999/6292/5304/6495 tescil edilen birim sayısı (Adet) 35 Diğer işler (Adet veya Ha.) 36 Bölge Müdürlüğü dahilinde "ağaçlandırılmak" ve "orman olarak kullanılmak" üzere idaremiz adına alınan tahsisler (Ha.) 37 Tapulu Kesimler (Adet) 38 Hususi ve tüzel kişiliğe haiz amme müesseselerine ait ormanlar hakkında yapılan iş ve işlemler (Ha) 39 Kadastro dışında her türlü ölçülen nokta sayısı (Adet) 40 Odun dışı orman ürünleri envanteri yapılan tür veya alan kriterinde, bölgelerin toplam alan ve ürün çeşitliliği etkili olmaktadır. Bölgeler arasındaki bu haksız değerlendirme, alan olarak büyük ve tür çeşitliliği yönünden zengin bölgeler lehine puanlama getirecektir. Dolaysıyla performans değerlendirmelerinde sayısal değerler üzerinden yapılan puanlamalar bu açıdan sakıncalı görünmektedir. 41 ODÜH Şubelerinin çalışma alanı içerisinde yer alan Bal Ormanı Projeleri de performans değerlendirmelerine alınmalıdır. Ancak bu kriterde, kurulan bal ormanı adedinin değil; kurulan bal ormanının bal ormanı kriterlerine uygunluğu, dikilen türlerin bal potansiyeli, bölge iklim ve toprak şartlarına uygunluğu gibi veriler dikkate alınmalıdır. Kurulan bal ormanının kurulma amacının ve işlevinin bal ormanı şartlarına göre uygunluğu puanlanmalıdır. 42 Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan BİYOD veri tabanı miktarlarının da performans değerlendirilmesinde kullanılacağı bildirilmiştir. BİYOD veri tabanına yüklenen bitki, mantar ve hayvan tür ve veri miktarı bölgesel biyolojik çeşitlilik koşullarına göre farklılık gösterecektir. Bu nedenle Bölge Müdürlükleri tarafından belirlenecek yıllık tür ve veri miktarının, yılsonu gerçekleşme durumuna göre puanlaması yapılmalıdır. 43 Verilen izinlerin her yıl alınan bedellerinin tahsilat yüzdesi 44 Genel Müdürlüğe gönderilen evrakların eksik evrak olduğu gerekçesi ile gönderilme sıklığı 45 Genel Müdürlükçe yapılan görevlendirmelerde tekit edilen evrak sayısı 46 E-İzin sistemine yapılan girişlerin sayısı ve tüm izinlere oranı 47 Terkedilmiş maden sahalarında gerçekleştirilen rehabilitasyon miktarı 48 ÇED belgeleri alınması için kurumumuz tarafından verilen ÇED inceleme ve değerlendirme Raporu sayısı 49 SİT alanları için verilen görüşlerin sayıları 50 Teknik personel başına düşen incelenecek izin dosyası sayısı 51 Orman suçlarının takibinde ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve neticelendirilmesi oranları.

18 52 Orman zararlıları ile mücadele kapsamında Biyolojik mücadele Yatırım Programlarının Gerçekleşme oranı. 53 Orman Ekosistemlerinin izlenmesi kapsamında Seviye 1 ve Seviye 2 daimi gözlem alanlarında izlenen ağaç sayısı. 54 Orman Yangınlarına İlk Müdahale süreleri. 55 Yangın başına düşen ortalama alan miktarı. 56 Kırsal alan yangınlarına müdahale sayısı ve alanı. 57 Orman Yangınları ile ilgili yangın öncesi bilgilendirme çalışmaları kapsamında gidilen köy ve insan sayısı. M Giresun Orman Bölge Müdürlüğü 1 Bölge Müdürlüklerine bütçeyle verilen programların Daire Başkanlıklarınca performans kriterlerine göre değerlendirilmesinde programın birimsel (Ha, m3, km vb.) büyüklüğü de dikkate alınmalı, ek puan verilmeli. 2 Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığının performans kriterleri arasında bulunan bir önceki yıla göre orman suçları sayısındaki dağıtım miktarı, başarıyı değerlendirmede gerçekçi bir kriter olmadığından çıkarılmalı. 3 Bölge Müdürlüklerinin yatırım ve cari programlarının belirlenerek bütçenin oluşturulması aşamasında, Bölge Müdürlüklerinin teklifleri dikkate alınmalı, plan verileri açısından yapılması mümkün olmayan programlar (koruya tahvil, rehabilitasyon vb.) performans değerlendirmesinde dikkate alınmamalı. 4 Bölge Müdürlüklerinin yatırım ve cari programında bulunmayan faaliyetler performans değerlendirmesine tabi tutulmamalıdır. 5 Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığınca, Orman Kadastro komisyonlarının yıllık çalışma programlarına göre ortalama birim adedi belirlenmeli, komisyonlar değerlendirilirken bu ortalama birim adedine göre değerlendirilmeli, altında kalanlara eksi puan, üstüne çıkanlara ise ek puan verilmeli. 6 Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığınca performans değerlendirme kriterleri arasında bulunan Yangına Müdahale Süresi Bölge Müdürlüklerindeki İlk Müdahale Ekip binalarının sayısı, personel durumu ve ormana uzaklığı gibi kriterlere göre bir güçlük katsayı oluşturarak değerlendirme yapılmalıdır. 7 Daire Başkanlıklarınca Performans Değerlendirme kriterleri belirlendikten sonra, bu kriterlerin neler olduğu Bölge Müdürlüklerine bildirilmelidir. N Isparta Orman Bölge Müdürlüğü 1 Endüstriyel odun verim yüzdesi, trendindeki artış 2 Sınıf tomruk üretim verim yüzdesi, trendindeki artış 3 Üretim ve satış programı gerçekleştirme performansı 4 Dikili damgaya göre dikili satış yüzdesi, miktarı 5 Ölçülen nokta sayısı (30 puan) (Komisyon başına 6000 nokta ) 6 Kad.Yap.Orman Alanı :(20 puan) (Komisyon başına 5000 Ha Alan ) 7 Bitirilen birim sayısı :(20 puan) (Komisyon başına 10 birim) 8 Tescili yapılan birim sayısı :(20 puan)(komisyon başına 10 birim) 9 Mahkeme kararı uygulanan parsel sayısı, Kadastro Müdürlüklerinin faaliyetleri kapsamında yapılan aplikasyon miktarı vb. çalışmalar :(10 puan)(komisyon başına 50parsel) 10 Çalışma yapılacak birimlerde altlıkların sayısal olup olmadığı(grafik verler önemli dercede iş yüküğ getirmektedir. 11 Ay sonu ve yıl sonu bilgi gönderilmesi

19 12 Ödeneklerin harcama durumu 13 İhbar edilen Orman suçlarının değelendirilmesi ve tanzim edilen suç zaptı sayısı 14 Böcek afetini önleyici olarak yapılan proje sayısı 15 Biyolojik Mücadele Yatırım Programların Gerçekleşme Oranı 16 Otlatma izni verilen köy sayısının planan köye oranı 17 Ekosistem Sağlığını İzleme Gözlem Alanında yapılan Gözlem Sayısı 18 Bedel tahsil oranı 19 Tanzim edilen izin raporu sayısı 20 Eksik evrak istenme oranı 21 Tekit edilen evrak sayısı 22 e-izin uyumluluk oranı 23 Gerçekleştirilen rehabilitasyon adet/alan 24 Geoportalda yapılan veri kayıt sayısı 25 Önceki Yıla göre EBYS'de giden gelen evrak sayısı oranı 26 Yerel Medyada ve haber Portalında Çıkan Haber sayısı 27 Toplumun Biliçlendirilmesi için yapılan eğitim sayısı 28 Toplumun Biliçlendirilmesi için dağıtılan broşür sayısı 29 Bölgelerde Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı 30 Yılbaşında talep ettiği ödenek yılsonunda kullandığı ödenek mukayesesi ile ek ödenek talep edip etmediği? 31 Sosyal ve Ekonomik nitelikli ferdi kredi verilen aile sayısı 32 Kooperatif projesi uygulayıp,uygulamadığı? 33 Orköy uygulamalarını kaç personel ile kaç işletme müdürülüğü, işletme şefliği ile gerçekleştirdiği uygulamalar yaygınlaştırılmış mı? 34 Yılbaşında beklediği ve yılsonunda gerçekleşen tahsilat miktarı nedir? 35 Programların Gerçekleşme Oranı Hektar Olarak 36 Genç Meşcere Bakımlarının Eylem Planına Göre Gerçekleşme Oranı 37 Tabii-Suni Gençleştirme Çalışmalarının Başarısı (10 nolu tablolara göre 38 Uygulama Sonuçlarının Geoportal Ortamına Aktarılması % 39 Eğitim ve Tatbikat Durumu 40 Toprak muhafaza tesis programının zamanında projesine uygun olarak gerçekleştirilmesi, 41 Mera ıslah programının zamanında projesine uygun olarak gerçekleştirilmesi, 42 Etüd-Proje programının zamanında projesine uygun olarak gerçekleştirilmesi, 43 Çığ ve heyelan kontrolü programının projesine uygun olarak gerçekleştirilmesi, 44 Başkanlığımıza ait süreli tabloların zamanı içinde gönderilmesi 45 Etkili bütçe kullanımı, ödeneklerin gerçekleştirilen faaliyetlerle paralel olacak şekilde kullanımının sağlanması, 46 Ağaçlandırma tesis programının zamanında projesine uygun olarak gerçekleştirilmesi, 47 Rehabilitasyon programının zamanında projesine uygun olarak gerçekleştirilmesi, 48 Etüd-Proje programının zamanında projesine uygun olarak gerçekleştirilmesi, 49 Etkili bütçe kullanımı, ödeneklerin gerçekleştirilen faaliyetlerle paralel olacak şekilde kullanımının sağlanması, 50 Başkanlığımıza ait süreli tabloların zamanı içinde gönderilmesi 51 Yapılan tohum ve fidan üretim miktarları (Program gerçekleşme yüzdesi) %30 52 Üretim miktarına göre tahsis ve dağıtım oranı %20

20 53 Fidan ve tohum üretiminde kendine yetme oranı %20 54 Bütçe gelir, gider performansı (Bütçe gerçekleşme performansı) %20 55 Denetim Raporları 56 Hukuk Müşavirliği iş ve işlemleri merkez değerlendirmesi 57 İlk Müdahale süresi 58 Söndürme süreleri. 59 Yangın başına düşen alan 60 Yangın öncesi bilgilendirme 61 ODÜ Envanteri Yapılan Tür ve Alan 62 ODÜ Üretim Miktarı 63 Ekotutizm ve rekreasyon amaçlı palnlanan orman alanı 64 Mesire yerlerinin denetim ve kontorlü,proje harici yapılaşmaya izin vermeme 65 BİYOD Veri tabanı girişi 66 Eylem planlarının gerçekleştirme oranı 67 Bütçe ve iş programları tekliflerini ve yersel dağılımlarının doğru ve isabetli yapılarak yılı içerisinde gerçekleştirilmesi. 68 Yıllık iş programında yer alan ihale ilanlarının Nisan ayı sonuna kadar, gerçekçi bir nedene dayalı ilanların ise Haziran ayı sonuna kadar yapılması. 69 Süreli cetvellerin zamanında ve doğru olarakgönderilmeşi 70 Haftalık makine performans izleme cetvelinin zamanında gönderilmesi 71 Makine kontrol kartylarının zamanında işlenmesi ve gönderilmesi 72 Tüm makine ekipmanları ve personellerinin yangın sezonuna girmeden önce bakımlarının ve eğitimlerinin yapılıp yapılmadığının izlenmesi. 73 Araçlarda bir önceki yıla göre işletme ve bakım onarım giderlerinde tasarruf. 74 İş makinalarının ortalama çalışma saati O İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü 1 Hizmetiçi eğitimler. 2 Orman ve Ormanın önemini genç nesillere aktarabilecek tiyatro faaliyetleri. 3 Orman içi Kamp ve Gezi faaliyetleri. 4 Gönüllü sivil toplumları ile yapılan faaliyetler. 5 Orman Köylülerine yönelik yapılan eğitimler. 6 Avcı, Çoban, Çiftçi eğitimleri. 7 Yöresel etkinliklere katılımımızın sağlanması. 8 Radyo ve Televizyonlarda ormancılığın tanıtımın yapılması. 9 Yayın ve tanıtıma yönelik anket ve benzeri çalışmaların yapılması. 10 Basın Kuruluşlerı ile toplantı ve tanıtım gezisi faaliyetleri. 11 Askeri Birliklerin ve Yerel İtfayeTeşkilatının Eğitimi. 12 Ormanla Kucaklaşma ve Doğa Yürüyüşleri. P İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 1 Dikili damga miktarı 2 Dikili damganın gerçekleşme zamanı (Erken veya zamanında üretim gelirde artış demektir.) 3 Dikili satış (Dikili damgaya oranı ve önceki yıllara oranı) 4 Endüstriyel odun üretimi 5 Sınıflı tomruk üretimi 6 Satış gelirleri+diğer gelirler

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 1 ADANA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 2 ADANA 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE 4 AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ ÖZEL AĞAÇLANDIRMALAR ŞUBE 5 AMASYA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 6 AMASYA 7

Detaylı

KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. Ramazan ÖZTÜRK

KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. Ramazan ÖZTÜRK KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Ramazan ÖZTÜRK ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA ŞUBESİ Kurumsal Kimlik Adet Nüfus İl 1 197.576 İlçe 10 37.412 Belde 14 15.200 31. Madde Köyü 0 0 32. Madde Köyü 76 14.173 Diğer

Detaylı

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İstanbul İli

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İstanbul İli T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İstanbul İli İbrahim ÇİFTÇİ Bölge Müdürü 1 2 KURULUŞ VE SINIRLARI 5 Adet İşletme Müdürlüğüne bağlı; 26 Adet Orman

Detaylı

(1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI. 4) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi

(1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI. 4) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi (1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI Genel Müdür Genel Müdür Hizmet Birimleri 1) Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi 2) Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi 3) Kadastro ve Mülkiyet

Detaylı

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU KARAR 1. Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele edilmeli, etkilenen alanların ıslahı ve sürdürülebilir yönetimi sağlanmalıdır. a) Çölleşme ve erozyon kontrolü çalışmaları

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN www.ogm.gov.tr AĞAÇLANDIRMA VE SİLVİKÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN SİLVİKÜLTÜR, AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROL VE TOPRAK MUHAFAZA, FİDANLIK ve TOHUM İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIKLARININ TAŞRADAKİ

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ Ahmet ÇELİK Daire Başkan Yardımcısı 02/ Kasım / 2016 RES İZİNLERİ Orman Kanunu ve Orman Kanununun 17/3 ve 18 İnci Maddelerinin Uygulama

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ SIRA NO 1. VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ FETHİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) C ve D tipi

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GEÇ) (EN 1.Talep Dilekçesi

Detaylı

FERDA NUR ŞENER YÜKSEK LİSANS TEZİ. DANIŞMANLAR: Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ Doç. Dr. Ahmet TOLUNAY. ISPARTA Haziran 2010

FERDA NUR ŞENER YÜKSEK LİSANS TEZİ. DANIŞMANLAR: Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ Doç. Dr. Ahmet TOLUNAY. ISPARTA Haziran 2010 TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMANCILIK UYGULAMALARININ SERTİFİKASYON VE AKREDİTASYONUNDA SİVİL VE İDARİ YAPILANMA [ANDIRIN DEVLET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE GÖKSUN DEVLET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ (2003-2007)]

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Marjinal ekolojik şartlardaki gevşek kapalı bir Ardıç ormanı, ana amacı odun üretimi ise bu orman verimsiz kabul edilmektedir. Ancak işletme amacı

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI 1. A, B, C ve D tipi Mesire yerlerinin kuruluşu BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1.

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-4. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-4. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-4 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Helsinki Konferansının I.Avrupa Ormanlarının Sürdürülebilir Yönetimi İçin Genel Esaslar kararı çerçevesinde Sürdürülebilir Orman Yönetimi tanımı yapılmış

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. Talep Dilekçesi,

Detaylı

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALANYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALANYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALANYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER (şirket ise imza sirküsü, yetki belgesi ve vekâletname) HİZMETİN

Detaylı

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI EK:2 1- SİLVİKÜLTÜRÜN TEMEL ESASLARI, METOTLARI, TEDBİRLERİ, SİLVİKÜLTÜR PLANLARININ YAPIMI VE SİLVİKÜLTÜR TEKNİKLERİNİN

Detaylı

TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KTÜ 30.11.2016 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1-Üretim Şube Müdürlüğü 2-Pazarlama

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ Prof. Dr. İBRAHİM TURNA Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür ABD, TRABZON MEŞCERE KURULUŞ AMACI BAKIM AMACI GENÇLEŞTİRME AMACI SİLVİKÜLTÜREL AMAÇLAR VEYA

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI

TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI 1-ORMAN KAYNAKLARI VE NİTELİKLERİ Türkiye ormanlarının tamamına yakını devletin hüküm ve tasarrufu altında olup Orman Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülebilirlik ilkesi

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI. ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI. ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ Kenan AKYÜZ İşletme ve Pazarlama D. Başkanı kenanakyuz@ogm.gov.tr AHŞAP NEDİR? AHŞAP; ağaçtan üretilmiş

Detaylı

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Ağaçlandırma Tekniği (2+1) 2015-2016 Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ülkenin %27.3'si ormanlarla kaplıdır. Bu da 21.403.805 hektar ormana karşılık gelmektedir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Ağaçlandırma

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİBE VE KREDİ ESASLARI Gerçek ve tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre, asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yaptıkları

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Uzun Devreli Gelişme Planı-Uludağ MP Uludağ, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 25. maddesi gereğince, 20.09.1961 tarih ve 6119-5 sayılı Bakanlık

Detaylı

MNHRP - Aralık TUB Çalışma Raporu

MNHRP - Aralık TUB Çalışma Raporu MNHRP - Aralık- 215 TUB Çalışma Raporu 1. Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü Büyükdere Mikrohavzasında 5,2 Ha'lık ağaçlandırma sahası için 28. TL ve Sipini Mikrohavzasında 24,2 Ha'lık ağaçlandırma sahası için

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TABİAT VARLIKLARINI KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1-Tapu senedi Örneği/Tapu yerine geçen belge 2-Güncel Tapu Senedi Belgesi. 3-Taşınmazın konumunu gösterir harita ile koordinatlı çapı. 4-Taşınmaz üzerinde herhangi

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ DR.HAVVA KAPTAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Raporun Hazırlanış Tarihi: Mart-2014 1. GENEL

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI DENİZLİ 2014 SUNUŞ 2013 Yılı Denizli Orman Bölge Müdürlüğü için ormancılık çalışmaları

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek Stratejik Amaç 8 Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek Stratejik Hedef 1 Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek 1. AKOMAS Afet Bilgi Sistemine

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

MNHRP Eylül- 2014 TUB Çalışma Raporu

MNHRP Eylül- 2014 TUB Çalışma Raporu MNHRP Eylül- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Mikrohavza Planları teslim edilen Bingöl-Merkez-Çapakçur, Bingöl-Genç-Vahkin, Bingöl Ilıcalar-Göynük Çayı, Elazığ-Palu-Büyükdere, Elazığ-Palu-Sipini, Muş-Hasköy-Değirmendere,

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii...

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii... EK NO: 21 ÖZEL ORMAN FİDANLIĞI PROJESİ DİSPOZİSYONU 1- FİDANLIĞIN GENEL TANIMI 1.1.1- Adı Soyadı : 1.1.2- Adresi : 1.1.3- Proje Numarası : 1.2- Kuruluş Yeri...: 1.2.1- Coğrafi Yer 1.2.1.1-1/25000 ölçekli

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. Talep Dilekçesi,

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

DİKKAT: ORMANCILIK HUKUKU sayılı Orman Kanununa göre ormanın hukuki tanımı hangisidir?

DİKKAT: ORMANCILIK HUKUKU sayılı Orman Kanununa göre ormanın hukuki tanımı hangisidir? DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu

MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu 1. MNHRP kapsamında Mikrohavza Planlamasına 2014 Yılı Ekim Ayında başlanan Elazığ Kovancılar ve Muş Yaygın Mikrohavza Planlarının İlk taslak değerlendirme toplantısı

Detaylı

İKİLİ İŞBİRLİĞİ. çevre ve ormancılık alanında otuz üç (33) Ülke ile toplam otuz yedi (38) tane,

İKİLİ İŞBİRLİĞİ. çevre ve ormancılık alanında otuz üç (33) Ülke ile toplam otuz yedi (38) tane, İKİLİ İŞBİRLİĞİ 1. İkili İşbirliği Türkiye tarafından; çevre, iklim değişikliği, meteoroloji, ormancılık ve su alanında sürdürülen uluslararası ilişkilerin temelinde: karşılıklı dostluğun geliştirilmesi

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 1- Orman Kadastro Komisyonu aşağıda belirtilen kimlerden ve kaç kişiden oluşur? I- Genel Müdürlükçe atanacak başkan, ormancı üye, ziraatçı üye ile mahalli ziraat

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

VERİMLİLİK SEMPOZYUMU 1 FİNANSAL ANALİZ VE VERİMLİLİK KARNE İLİŞKİSİ

VERİMLİLİK SEMPOZYUMU 1 FİNANSAL ANALİZ VE VERİMLİLİK KARNE İLİŞKİSİ VERİMLİLİK SEMPOZYUMU 1 FİNANSAL ANALİZ VE VERİMLİLİK KARNE İLİŞKİSİ Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık kuruluşlarının

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve İrtifakDairesi Başkanlığı İzin ve İrtifak Hakları Şube Müdürlüğü Merih SEÇKİNAY Şube Mühendisi Sunum Planı 1. Mevzuat 2. Müracaat, iş akışı, rapor tanzimi 3. Bedeller 17 nci

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yatay geçiş kontenjanı ve takviminin hazırlanması için resmî yazı gelmesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen en

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Sayı : 57301711-010.07.01/567393 13.04.2015 Konu : Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların orman rejimine alınma usul ve esasları Tamim No:2015/1 TÜM

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON)

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) ÖMER KÖROĞLU Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi İMAR HUKUKUNDA PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ ve ÖNSÖZ...1 Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA FİDANLIK ŞEFLİĞİ KIZILCAHAMAM FİDANLIK ŞEFLİĞİ AYAŞ FİDANLIK ŞEFLİĞİ BEYPAZARI

Detaylı

AMENAJMAN PLANLARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

AMENAJMAN PLANLARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GÜLNAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AMENAJMAN PLANLARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Hasan ASLAN Gülnar Orman İşletme Müdürü 18-19/08/2016 Gülnar/MERSİN 1 GÜLNAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü,

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği,

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği, 17 Ağustos 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28387 Orman Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 18.11.2003 Sayı: 25293 )

(Resmi Gazete ile yayımı: 18.11.2003 Sayı: 25293 ) -172- ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 18.11.2003 Sayı: 25293 ) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinin

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. C ve D tipi

Detaylı

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Karpelli Sedir Ekim Ağaçlandırması Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Rehabilitasyon çalışması da denilmektedir 2 Ağaçlandırma Çalışması-Mersin Karpelli Sedir ekimi ile kazanılan sahalar

Detaylı

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI NO BELGESİ KODU YAYIN TARİHİ 52 53 54 55 Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi Bitki Besleme ve

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Görev Dağılımı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Görev Dağılımı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Görev Dağılımı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. Maddesi, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı