KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI"

Transkript

1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL FİZİK LABORATUAR UYGUALAMALARINDA BÜTÜNLEŞTİRİCİ YAKLAŞIM DOKTORA TEZİ Mustafa YEŞİLYURT HAZİRAN 2003 TRABZON

2 II ÖNSÖZ Bu akademik çalışmanın yürütülmesi için bilimsel çalışmalara teşvik eden, özendiren ve ilk adımı atmamı sağlayan sayın Prof. Dr. Yıldıran ÖNER ve Doç. Dr. Salim ORAK beylere, lisansüstü çalışmalarımın ilk basamağı olan yükseklisans danışmanım sayın Prof. Dr. İhsan ULUER e, bu akademik çalışmanın yürütülmesinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan yardımlarını ve manevi desteğini her zaman yanımda bulduğum doktora danışmanım sayın Doç. Dr. Salih ÇEPNİ beye, ayrıca doktora çalışmalarımın yürütülmesinde ufkumu genişleten önerileri ile çalışmayı destekleyen sayın Doç. Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Doç. Dr. Adnan BAKİ ve Prof. Dr. Alipaşa AYAS beylere, mesailerini benimle paylaşan ve desteklerini her zaman yanımda hissettiğim sevgili mesai arkadaşlarıma ve her zaman maddi manevi sıkıntılarımı paylaşan, çocuklarımızın sorunlarını bana yansıtmadan üstlenen, bu çalışmanın Türkçe Dilbilgisi düzeltmelerini gerçekleştiren eşime sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Mustafa YEŞİLYURT Trabzon 2003

3 III İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ... II İÇİNDEKİLER... III ÖZET...IX SUMMARY...X ŞEKİLLER DİZİNİ...XI TABLOLAR DİZİNİ...XII 1. GENEL BİLGİLER Giriş Araştırmanın Problemi Araştırmanın Gerekçesi ve Önemi Araştırmanın Amacı Araştırmanın Sınırlılıkları Araştırmanın Varsayımları Ülkemizde Yapılan Laboratuar Konulu Lisansüstü Tezler Bütünleştiricilik Öğrenme Olgusunda Bütünleştiriciliğin Temelleri Bütünleştiriciliğin Çeşitleri Bilgi İşlemci Bütünleştiricilik Etkileşimli (İnteraktif) Bütünleştiricilik Kökten (Radikal) Bütünleştiricilik Sosyal Bütünleştiricilik Bütünleştiriciliğin İlkeleri Bütünleştiricilikte Bilgi Bütünleştiricilikte Öğrenme Birlikte Öğrenme Öğrenilen Deneyimlerin Paylaşımı Bütünleştirici Deneylerin Teorik Temelleri Bütünleştiricilikte Deney Merkezli Öğrenme Bütünleştirici Deney Etkinliğinin Özellikleri Bütünleştirici Deneyin Aşamaları... 23

4 IV Doğrulama Deneylerinin Bütünleştirici Aşamaları Bütünleştirici Deneylerin Beklenen Özellikleri YAPILAN ÇALIŞMALAR Araştırmanın Tasarlanması Araştırmanın Yöntemi Araştırmanın Evreni Araştırmanın Örneklemi Araştırmada Kullanılan Araçlar Anket Mülakat Testler Uygulama Sınavları ve Sözlü Sınavlar Gözlem Araştırmada Elde Edilen Verilerin Analizi Anketlerden Elde Edilen Verilerin Analizi Mülakatlardan Elde Edilen Verilerin Analizi Gözlemlerin Analizi Testler Uygulama Sınavları ve Sözlü Sınavların Analizi Ön Çalışmalar Çoktan Seçmeli ve Açık Uçlu Anketler Lise III. Sınıf Öğrencilerinin Çoktan Seçmeli Anketi Lise III. Sınıf Öğrencilerinin Açık Uçlu Anketi Yükseköğretim I. Sınıf Öğrencilerinin Çoktan Seçmeli Anketi Yükseköğretim I. Sınıf Öğrencilerinin Açık Uçlu Anketi Üniversitelerin Çoktan Seçmeli Laboratuar Anketi Üniversitelerin Açık Uçlu Laboratuar Anketi Ön Çalışma Mülakatları Ortaöğretim Fizik Öğretmenleri Mülakatı Özel Dershane Fizik Öğretmenleri Mülakatı Fizik Öğretim Elemanları Mülakatı Araştırmacının Çalışmayı Şekillendiren Deneyimleri Ön Çalışmaların İlişkilendirilmesi Deney Uygulamalarında Tümdengelim Yaklaşımı Bu Çalışmanın Bütünleştirici Deney Modeli (R-S)... 64

5 V Bütünleştirici R-S Modeli Laboratuar Uygulamaları Bütünleştirici Laboratuar Pilot Uygulama Mekanik Deneyleri Bütünleştirici Laboratuar Elektrik Deneyleri Bütünleştirici Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi BULGULAR Bütünleştirici Laboratuar Uygulamaları Birinci Pilot Uygulama Bulguları Birinci Pilot Uygulama İlk Sınav Bulguları Birinci Pilot Uygulama Son Sınav Bulguları Birinci Pilot Uygulamaya Katılan Öğrencilerin Fizik Sınav Bulguları Birinci Pilot Uygulama Birinci Deney t testi ve Sınav Bulguları Birinci Pilot Uygulama İkinci Deney t testi ve Sınav Bulguları Birinci Pilot Uygulama Üçüncü Deney t testi ve Sınav Bulguları Birinci Pilot Uygulama Dördüncü Deney t testi ve Sınav Bulguları Birinci Pilot Uygulama Beşinci Deney t testi ve Sınav Bulguları Birinci Pilot Uygulama Altıncı Deney t testi ve Sınav Bulguları İkinci Uygulama Bulguları İkinci Uygulama İlk Sınav Bulguları İkinci Uygulama Son Sınavdan Elde Edilen Bulgular İkinci Uygulama Birinci Deney F testi ve Sınav Bulguları İkinci Uygulama İkinci Deney F testi ve Sınav Bulguları İkinci Uygulama Üçüncü Deney F testi ve Sınav Bulguları İkinci Uygulama Dördüncü Deney F testi ve Sınav Bulguları İkinci Uygulama Beşinci Deney F testi ve Sınav Bulguları İkinci Uygulama Altıncı Deney F testi ve Sınav Bulguları Tutum Anketi Bulguları İkinci Uygulama Ön Test Sözlü Sınav ve Son Test Bulguları Üçüncü Uygulama Bulguları Üçüncü Uygulama Ön Test Son Sınav Bulguları Üçüncü Uygulama Son Test ve Sözlü Sınav Bulguları Üçüncü Uygulama Birinci Deney t testi ve Sınav Bulguları Üçüncü Uygulama İkinci Deney t testi ve Sınav Bulguları Üçüncü Uygulama Üçüncü Deney t testi ve Sınav Bulguları

6 VI Üçüncü Uygulama Dördüncü Deney t testi ve Sınav Bulguları Üçüncü Uygulama Beşinci Deney t testi ve Sınav Bulguları Üçüncü Uygulama Altıncı Deney t testi ve Sınav Bulguları Gözlemlerden Elde Edilen Bulgular Birinci Pilot Uygulama Son Sınav Gözlem Bulguları İkinci Uygulama Son Sınav Gözlem Bulguları Uygulama Sonrası Yapılan Çalışmalardan Elde Edilen Bulgular Lisansüstü Tezlerden Elde Edilen Bulgular Yükseköğretim Öğrencileri ile Yapılan II. Anketin Bulguları Deney Grubu II. Anket Bulguları Kontrol Grupları II. Anket Bulguları Uygulama Sonrası Yapılan Mülakatlardan Elde Edilen Bulgular Birinci Pilot Uygulama Deney Grubu Mülakat Bulguları İkinci Uygulama Deney Grubu Mülakat Bulguları İkinci Uygulama Kontrol Grubu Mülakat Bulguları İkinci Uygulama Rehber Öğrenci Mülakat Bulguları Sürecin Gerçekleştirilmesi ile İlgili Bulgular Birinci Pilot Uygulama Sürecinin Gerçekleştirilmesi Bulguları İkinci Uygulama Sürecinin Gerçekleştirilmesi Bulguları Üçüncü Uygulama Sürecinin Gerçekleştirilmesi Bulguları Uygulama Sürecinde Araştırmacının Gözlem Bulguları TARTIŞMA Ön Çalışma Anketinin Tartışmaları Ortaöğretim Öğrencileri Anketi Yükseköğretim Öğrencileri Anketi Üniversitelerin Laboratuar Anketi Uygulama Öncesi Mülakatlarının Tartışması Ortaöğretim Fizik Öğretmenleri Mülakatlarının Tartışması Özel Dershane Fizik Öğretmenleri Mülakatlarının Tartışması Fizik Öğretim Elemanları Mülakatlarının Tartışması Araştırmacının Deneyimlerinin Tartışmaları Uygulama Bulgularının Tartışmaları Birinci Pilot Uygulama İlk Sınav Son Sınav Tartışmaları

7 VII İkinci Uygulama İlk Sınav ve Son Sınav Tartışmaları İkinci Uygulama Ön Test Son Test Sözlü Sınav ve Tutum Tartışmaları Üçüncü Uygulama Ön Test Son Test Sözlü Sınav Son Sınav Tartışmaları Gözlem Bulgularının Tartışmaları Birinci Pilot Uygulama Gözlem Bulguları Tartışması İkinci Uygulama Gözlem Bulguları Tartışması Uygulama Sonrası Bulgularının Tartışmaları Lisansüstü Tez Bulgularının Tartışmaları Yükseköğretim Öğrencileri II. Anket Bulgularının Tartışmaları Yükseköğretim Öğrencileri II. Anket Deney Grubu Tartışmaları Yükseköğretim Öğrencileri II. Anket Kontrol Grubu Tartışmaları Uygulama Sonrası Mülakat Bulgularının Tartışmaları Birinci Pilot Uygulama Deney Grubu Mülakat Bulgularının Tartışmaları İkinci Uygulama Deney Grubu Mülakat Bulgularının Tartışmaları İkinci Uygulama Kontrol Grubu Mülakat Bulgularının Tartışmaları İkinci Uygulama Rehber Öğrenci Mülakat Bulgularının Tartışmaları Sürecin Gerçekleşmesi ile İlgili Bulguların Tartışmaları Uygulama Sürecinde Araştırmacının Gözlemleri ile İlgili Tartışmalar SONUÇLAR R-S Deney Modelinin Oluşturduğu Laboratuar Ortamı ile İlgili Sonuçlar Sürecin Gerçekleştirilmesi Sonuçları Laboratuar Uygulama Sonuçları Uygulama Gruplarının Başarı Yönünden Karşılaştırılması ile İlgili Sonuçlar İkinci Uygulama Gruplarının Tutum Anketi Sonuçları ÖNERİLER Mevcut Laboratuar Uygulamalarına Yönelik Öneriler Liselerde Laboratuar Önerileri Yükseköğretim Laboratuar Önerileri Bütünleştirici Modelin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler Bütünleştirici Modelin Yürütülmesine Yönelik Öneriler Bütünleştirici Modelin Değerlendirilmesine Yönelik Öneriler Modelin Daha Etkili Yürütülmesine Yönelik Genel Öneriler Araştırmacının Kendi Deneyimleri ve Araştırmacılara Öneriler

8 VIII Veri Toplama Yöntemi Ve Analizleri İle İlgili Öneriler Araştırmacılara R-S Deney Modelinin Etkinlikleri ile İlgili Öneriler KAYNAKLAR EKLER ÖZGEÇMİŞ...314

9 IX ÖZET Temel Fizik Laboratuar uygulamalarının verimli kullanımını sağlamayı amaçlayan bu çalışmada, mevcut laboratuar yapıları incelenerek bütünleştiriciliği temel alan üç uygulama yapılmıştır güz yarıyılında Fatih Eğitim Fakültesi nin ilgili birimlerinde yürütülmekte olan Temel Fizik Laboratuar deney uygulamaları için iki sınıfta, bütünleştirici pilot model, 6 mekanik deneyinin yürütülmesinde uygulanmıştır. Bütünleştirici laboratuar modelinin uygulanmasının rehber öğretim elemanı ihtiyacı karşılandığında faydalı olacağı anlaşıldığından, 4 aşamalı R-S bütünleştirici laboratuar modeli geliştirilerek ikinci ve üçüncü uygulamada 6 elektrik deneyinin yürütülmesinde kullanılmıştır. İkinci uygulama bahar yarıyılında bir deney iki kontrol grubu ile tamamlanmıştır. Birinci ve ikinci uygulamada gruplar rasgele oluşturulamadığı için yarı deneysel çalışma yürütülmüştür bahar yarıyılında tamamlanan üçüncü uygulamada, deney ve kontrol grupları iki sınıfın öğrencilerinden rasgele seçilerek tam deneysel yöntem kullanılmıştır. Mevcut durumun belirlenmesi için, değişik veri toplama araçlarının kullanıldığı özel durum çalışması yürütülmüştür. Uygulamaların üçünde de kontrol gruplarına doğrulama deneyleri tek bir öğretim elemanı ile yaptırılırken, ikinci ve üçüncü uygulamalarda fizik öğretmen adaylarının rehber öğretim elemanı olarak bulunduğu deney gruplarında, bütünleştirici R-S laboratuar modeli ile deneyler yürütülmüştür. Modelin etkililiğinin ve uygulamaya katılan öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi için, temel fizik birinci arasınavları, birinci ve ikinci uygulamada ön test gibi kullanılmıştır. Uygulamaların üçünde de laboratuar uygulama sınavları son test gibi değerlendirilmiştir. Ayrıca, ikinci ve üçüncü uygulamada sözlü sınav, ön test, son test ve laboratuar tutum ölçeği gibi araçlarda kullanılmıştır. Yapılan analizler ile bütünleştirici model lehine p = 0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluştuğu görülmüştür. Orta ve Yükseköğretimde fizik laboratuarının mevcut aksaklıklarının giderilmesi için çeşitli öneriler yapılırken, çalışmanın bilim dünyamıza orijinal katkısı olan R-S bütünleştirici laboratuar modelinin uygulanabilirliğine dikkat edilerek fizik laboratuarlarında yürütülmesi önerisi ile çalışma tamamlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Fizik Laboratuarı, Bütünleştirici (Constructivist) Laboratuar Modeli

10 X SUMMARY A Constructivist Approach to Basic Physics Laboratory Applications In this study, current structures of laboratory applications were examined and three steps of applications based on constructivist approach were carried out. A constructivist model was piloted in General Physics Laboratory at Fatih Faculty of Education in Fall Semester for 6 mechanic experiments. The need for guide teaching staff for the second application was met, and then G-E constructive laboratory model was improved and implemented. Second application was carried out with one experimental and two control groups in Spring Semester for 6 electricity experiments. While the first and the second applications were quasi-experimental in design, the third application which was carried out in Spring Semester was an experimental design. A special case study, during which various data gathering instruments utilized, was employed to identify the existing situation of the laboratory. In all the three applications, while all control groups performed traditional verification experiments under the guidance of a teaching staff, in the second and third treatments, experimental group students performed their experiments utilizing the constructivist G-E laboratory model under the guidance of physics student teachers. In order to assess students achievement and the effectiveness of the G-E model, the first midterm examination of General Physics Course was used as a pre-test. In all three applications, laboratory examinations done at the final day of laboratory were used as a post test. In the second and third applications, oral exam, pre-test, post-test, and laboratory attitudes scale were used to collect data. Results of the analyses showed that there is a significant difference in student achievement at p=0.05 level in favor of the constructive model. The findings of the study suggest that the G-E constructivist laboratory model applications are more effective than the traditional applications in terms of student learning. Several suggestions were made to improve physics laboratories at secondary and higher education levels using the G-E constructivist laboratory model. Keywords: Physics laboratory, Constructivist laboratory model

11 XI ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa No Şekil 1. Adaptasyon sürecinin modellenmesi [100] Şekil 2. Birinci pilot uygulama grup notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 3. Birinci pilot uygulama 1. deney notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 4. Birinci pilot uygulama 2. deney notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 5. Birinci pilot uygulama 3. deney notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 6. Birinci pilot uygulama 4. deney notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 7. Birinci pilot uygulama 5. deney notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 8. Birinci pilot uygulama 6. deney notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 9. İkinci uygulama grup notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 10. İkinci uygulama 1. deney notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 11. İkinci uygulama 2. deney notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 12. İkinci uygulama 3. deney notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 13. İkinci uygulama 4. deney notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 14. İkinci uygulama 5. deney notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 15. İkinci uygulama 6. deney notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 16. İkinci uygulama son sınav 6 deneyin serbestlik derecesi ve F değerleri Şekil 17. Üçüncü uygulama ön test son sınav aritmetik ortalamaları

12 XII TABLOLAR DİZİNİ Sayfa No Tablo 1. Eğitim ve laboratuar konulu lisansüstü tezler Tablo 2. Bütünleştiriciliğin dört görünümü [115] Tablo 3. Araştırmada yer alan uygulamaların örneklemleri Tablo 4. Çalışmada kullanılan anketler Tablo 5. Çalışmada kullanılan mülakatlar Tablo 6. Ön çalışmada kullanılan anketler Tablo 7. Öğrencilerin ÖSS ye hazırlanma biçimleri frekans ve oranları Tablo 8. Örneklemin okul fizik programını ÖSS açısından değerlendirme oranı Tablo 9. Örneklemin fizik deney imkanlarından yararlanma oranları Tablo 10. Örneklemin deneyle öğrenme becerisi edinme ile ilgili ifadelerinin oranları Tablo 11. Öğrencilerin kaç kez ÖSS ye girdiklerinin frekans ve oranları Tablo 12. Öğrencilerin dershane ilişkileri Tablo 13. Öğrencilerin kaç yıl dershaneye gittiklerinin frekans ve oranları Tablo 14. Öğrencilerin özel ders ilişkileri Tablo 15. Ortaöğretimde laboratuar imkanlarından yararlanma frekans ve oranları Tablo 16. Yükseköğretimde yapılmakta olan deneylerin ilişki ve oranları Tablo 17. Üniversitelerde fizik laboratuarlarını kim yürütüyor Tablo 18. Üniversitelerde fizik laboratuarları hangi yöntemle yürütülüyor Tablo 19. Fizik laboratuarında başarı değerlendirmesi Tablo 20. Ön çalışmada kullanılan mülakatlar Tablo 21. Birinci ikinci ve üçüncü uygulamaların örneklemi Tablo 22. Birinci pilot uygulama ilk sınav bulguları Tablo 23. Deney ve kontrol gruplarının ilk sınav t testi bulguları Tablo 24. Birinci pilot uygulama son sınav bulguları Tablo 25. Deney ve kontrol gruplarının son sınav t testi bulguları Tablo 26. Temel Fizik I Dersi deney ve kontrol gruplarının sınav bulguları Tablo 27. Birinci pilot uygulama 1. deney son sınav bulguları Tablo 28. Birinci pilot uygulama 1. deney ilk sınav bulguları... 89

13 XIII Tablo 29. Deney ve kontrol gruplarının (son sınav) 1. deney t testi bulguları Tablo 30. Birinci pilot uygulama 2. deney son sınav bulguları Tablo 31. Birinci pilot uygulama 2. deney ilk sınav bulguları Tablo 32. Deney ve kontrol gruplarının (son sınav) 2. deney t testi bulguları Tablo 33. Birinci pilot uygulama 3. deney son sınav bulguları Tablo 34. Birinci pilot uygulama 3. deney ilk sınav bulguları Tablo 35. Deney ve kontrol gruplarının (son sınav) 3. deney t testi bulguları Tablo 36. Birinci pilot uygulama 4. deney son sınav bulguları Tablo 37. Birinci pilot uygulama 4. deney ilk sınav bulguları Tablo 38. Deney ve kontrol gruplarının (son sınav) 4. deney t testi bulguları Tablo 39. Birinci pilot uygulama 5. deney son sınav bulguları Tablo 40. Deney ve kontrol gruplarının (son sınav) 5. deney t testi bulguları Tablo 41. Birinci pilot uygulama 5. deney ilk sınav bulguları Tablo 42. Birinci pilot uygulama 6. deney son sınav bulguları Tablo 43. Birinci pilot uygulama 6. deney ilk sınav bulguları Tablo 44. Deney ve kontrol gruplarının (son sınav) 6. deney t testi bulguları Tablo 45. Birinci pilot uygulama son sınav 6 deneyin bulguları Tablo 46. İkinci uygulama ilk sınav bulguları Tablo 47. Deney ve kontrol gruplarının (ilk sınav) SPSS anova F testi bulguları Tablo 48. İkinci uygulama son sınav bulguları Tablo 49. Grupların (son sınav) SPSS anova F testi bulguları Tablo 50. İkinci uygulama son sınav 1. deney bulguları Tablo 51. İkinci uygulama 1. deney için ilk sınav bulguları Tablo 52. Grupların 1. deney (son sınav) SPSS ANOVA F testi bulguları Tablo 53. İkinci uygulama son sınav 2. deney bulguları Tablo 54. İkinci uygulama 2. deney için ilk sınav bulguları Tablo 55. Grupların 2. deney (son sınav) SPSS ANOVA F testi bulguları Tablo 56. İkinci uygulama son sınav 3. deney bulguları Tablo 57. İkinci uygulama 3. deney için ilk sınav bulguları Tablo 58. Grupların 3. deney (son sınav) SPSS ANOVA F testi bulguları Tablo 59. İkinci uygulama son sınav 4. deney bulguları Tablo 60. İkinci uygulama 4. deney için ilk sınav bulguları Tablo 61. Grupların 4. deney (son sınav) SPSS ANOVA F testi bulguları

14 XIV Tablo 62. İkinci uygulama son sınav 5. deney bulguları Tablo 63. İkinci uygulama 5. deney için ilk sınav bulguları Tablo 64. Grupların 5. deney (son sınav) SPSS ANOVA F testi bulguları Tablo 65. İkinci uygulama son sınav 6. deney bulguları Tablo 66. İkinci uygulama 6. deney için ilk sınav bulguları Tablo 67.Grupların 6. deney (son sınav) SPSS ANOVA F testi bulguları Tablo 68. İkinci uygulama son sınav 6 deneyin ortak bulguları Tablo 69. İkinci uygulama grupları uygulama öncesi tutum anketi bulguları Tablo 70. Uygulama öncesi tutum anketi SPSS ANOVA F testi bulguları Tablo 71. İkinci uygulama grupları uygulama sonrası tutum anketi bulguları Tablo 72. Uygulama sonrası tutum anketi SPSS ANOVA F testi bulguları Tablo 73. İkinci uygulama ön test bulguları Tablo 74. İkinci uygulama ön test SPSS ANOVA F testi bulguları Tablo 75. İkinci uygulama grupları sözlü sınav bulguları Tablo 76. Uygulama sonrası sözlü sınav SPSS ANOVA F testi bulguları Tablo 77. İkinci uygulama son test bulguları Tablo 78. Uygulama sonrası son test SPSS ANOVA F testi bulguları Tablo 79. Üçüncü uygulama ön test bulguları Tablo 80. Üçüncü uygulama ön test t testi bulguları Tablo 81. Üçüncü uygulama son sınav bulguları Tablo 82. Deney ve kontrol gruplarının son sınav t testi bulguları Tablo 83. Üçüncü uygulama son test bulguları Tablo 84. Deney ve kontrol gruplarının son test t testi bulguları Tablo 85. Üçüncü uygulama grupları sözlü sınav bulguları Tablo 86. Deney ve kontrol gruplarının sözlü sınav t testi bulguları Tablo 87. Üçüncü uygulama 1. deney son sınav bulguları Tablo 88. Deney ve kontrol gruplarının (son sınav) 1. deney t testi bulguları Tablo 89. Üçüncü uygulama 2. deney son sınav bulguları Tablo 90. Deney ve kontrol gruplarının (son sınav) 2. deney t testi bulguları Tablo 91. Üçüncü uygulama 3. deney son sınav bulguları Tablo 92. Deney ve kontrol gruplarının (son sınav) 3. deney t testi bulguları Tablo 93. Üçüncü uygulama 4. deney son sınav bulguları Tablo 94. Deney ve kontrol gruplarının (son sınav) 4. deney t testi bulguları

15 XV Tablo 95. Üçüncü uygulama 5. deney son sınav bulguları Tablo 96. Deney ve kontrol gruplarının (son sınav) 5. deney t testi bulguları Tablo 97. Üçüncü uygulama 6. deney son sınav bulguları Tablo 98. Deney ve kontrol gruplarının (son sınav) 6. deney t testi bulguları Tablo 99. Birinci pilot uygulama son sınav deneye başlarken gözlemler Tablo 100. Birinci pilot uygulama son sınav deney yapılırken gözlemler Tablo 101. Birinci pilot uygulama son sınav rapor yazılırken gözlemler Tablo 102. İkinci uygulama son sınav deneye başlarken gözlemler Tablo 103. İkinci uygulama son sınav deney yapılırken gözlemler Tablo 104. İkinci uygulama son sınav rapor yazılırken gözlemler Tablo 105. Çalışmada uygulama sonrası kullanılan mülakatlar Tablo 106. Uygulamalarda kullanılan sınavlar testler Tablo 107 Ohm kanunu deneyi verileri Tablo 108 Isının mekanik eşdeğeri deneyi verileri Tablo 109 Transformatör deneyi verileri

16 1. GENEL BİLGİLER 1.1.Giriş Temel fen bilimlerinde yapılan araştırmalar ile gelişen modern teknoloji, gerçekleşen sanayileşme teknikleri, yeni üretim çeşitliliği, ulaşım hizmetleri, haberleşme metot ve araçlarıyla milletlerin gücü ve zenginliği hızla artmaktadır. Bu yeni gelişmeler insanın hayat standartlarını değiştirmekle kalmayıp, sosyal ve kültürel yaşamını da etkilemektedir. Nüfusun çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu ülkemizde, bireylerin bu gelişmelere uyum sağlayabilecek becerilerle yetiştirilmeleri için öğretim programlarının geleceğin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılanması gereklidir. Fen bilimlerinin oluşturduğu bu yeni gelişmelerin temelinde fen bilimlerinin kendi iç dinamiklerindeki değişimlerin olduğu açıktır. Fen bilimlerindeki değişimlerin temelinde ise gelişen çağdaş öğretim yöntem ve teorilerinin fen eğitimindeki öğrenen merkezli uygulamaları vardır. Bireyin fen eğitimindeki öğrenen merkezli ortamda aktif öğrenme durumu, çağdaş öğretim yöntemlerinin temel uygulamasıdır. Bireylerin yaşam kaygı ve korkularından kurtulacağı bir donanımı elde etmeleri, fen öğrenimlerinin niteliği ile doğrudan ilişkilidir. Eğitim kurumları, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarabilmeli ve bu yeteneklerini en üst derecede kullanabilmelerini sağlamalıdır. Eğitim kurumları, öğrencilerinin yaratıcı becerilerini kendi kendilerine geliştirmelerini ve olabileceklerinin en iyisi olmalarını sağlamalıdır. Ülkemizde Milli Eğitim Temel Kanunu'nun Genel Amaçlarında belirtildiği üzere; yapıcı, yaratıcı ve verimli bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir (Ek 1, MEB Mevzuatı). Bu amaçla bireylerin yapıcı, yaratıcı ve verimli olmaya ulaşabilecekleri bilgilerle yetiştirilmeleri gereklidir. Bireylerin yapıcı, yaratıcı ve verimli olmaya ulaşabilecek beceri ve yeteneği laboratuar kullanımı ile daha kalıcı kazanabildikleri açıkça bilinmektedir. Eğitim kurumlarının yeniden yapılanmasını sağlamak için yaşamsal fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi fen eğitiminin verimliliği açısından zorunludur. Fen derslerinin öğretiminde, öğrencileri karşılaştıkları problemleri çözebilecek yetenek ve davranışları kazanmış bireyler olarak yetiştirme zorunluluğu vardır. Bireylere temel kavramları veren, konuları araştırmacı bir yaklaşımla uygulayarak bağımsız

17 2 düşünme alışkanlığı kazandıran ve bu amaçlarla öğrencinin yaratıcılığını ortaya koyan, bireysel inceleme ve araştırmalarına önem veren, bilgiyi kendi becerisi ile geliştirmesini sağlayan laboratuar çalışmalarını esas alan yeni programlar oluşturulmalıdır [1,2,3,4,5,6]. Yapılan bazı araştırmalarda, fen bilgisi, fizik ve kimya derslerinin daha zor ve anlaşılmalarının güç olduğu kanısının öğrenciler arasında oldukça yaygın olduğu vurgulanmaktadır [7,8,9,10]. Fizik ve kimya kavramlarının zor görülmesi ve öğrencinin bu derslere karşı geliştirdiği olumsuz tutum üzerine yapılan araştırmalar, fizik ve kimya konularının daha karmaşık olduğu ve daha çok zihinsel düşünme faaliyetlerini gerektirdiği, birçok soyut temel kavramdan oluştuğu ve bu temel kavramları anlamadan daha ileri kavramları anlamanın zor olacağı gibi önemli iki konuyu vurgulamaktadırlar [11,12,13,14,15,16,17]. Bundan dolayı öğrenciler, fen bilimlerine karşı ilgilerinin arttırılabilmesi ve geliştirilebilmesi için fen bilimlerinin tabiatını yeterince anlayabilecek şekilde öğretilmelidir [18,19,20,21]. Çağdaş öğrenme teorilerinde, öğrenenin aktif olduğu öğrenme ortamları ve fen bilimlerinin anlaşılabilirliğini gerçekleştirecek laboratuar ortamlarının kullanılması önerilir. Bütünleştirici öğrenme yaklaşımı da öğrenme sürecinde bilginin yeniden yapılandırılması için laboratuar etkinliklerini önerir, öğrenme sürecinde öğrenci dışarıdan aldığı uyarılara kendisi anlam verir ve yorumlar, ayrıca ön bilgiler ve bilişsel beceriler de öğrenmede etkilidir [22]. Bunlar bireyin kavramları anlamasına ve yorumlamasına yardımcı olur. Bir kavramın öğretiminin tam olarak gerçekleşmesi için öğrenci öncelikle o kavramı zihninde veya iç yapısında tamamen anlamalı ve yorumlayabilmelidir. Fen bilimleri ve onun uygulamalarından sosyal yaşam doğrudan etkilenmektedir. Bu etkileşim bireylerin teorik bilgiyi günlük yaşamda değişik biçimlerde kullanıma sunmaları ile oluşmaktadır. Öğrencilerin günlük yaşamda kullanıma sunulacak alanları en iyi görebileceği ortamlardan biri laboratuar ortamıdır. Fen bilimlerinde de bu durum öğrenci merkezli laboratuar kullanımı ile sağlanabilir. Bazı araştırmalarda öğrenci merkezli yaklaşımın, öğrencilerin başarılı olmaları ve anlama seviyesinde öğrenebilmeleri için gerekli olduğu ileri sürülmektedir [23,24]. Bu nedenle fen öğretmen adayları, laboratuar kullanımı konusunda yeteri kadar bilgiye sahip olmaları ile, alanlarında sahip oldukları temel alan bilgisini kullanarak; yapıcı, yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneğine, güvenli bir laboratuar ortamı hazırlayabilme bilgi ve becerisine sahip olabilsinler [25,26,27,28,29]. Teorik bilginin günlük yaşamda kullanıma

18 3 sunulması istendiğinde de, öğretmen adaylarına iyi bir laboratuar kullanım becerisi kazandırılmalıdır [30,31]. Ülkemizde fen bilimlerinin öğretiminde teorik olarak laboratuarın rolü ve önemi benimsenmesine rağmen uygulamada yetersizlik ve aksaklıklar görülmektedir. Laboratuarın öğretmenlerce etkili bir şekilde kullanılabilmesi için öğretmen yetiştiren öğretim elemanlarının, öğretmen adaylarını laboratuarın kullanımı, amaç ve yaklaşımları konularında bilgilendirmeleri gerekir. Eğitim kurumlarımızda çalışmakta olan fen öğretmenlerimizin laboratuar amaç ve uygulamaları hakkında yeterli eğitim almadıkları ve bu nedenle kendilerini yeterli görmedikleri yapılmakta olan hizmet içi eğitim kurslarının değerlendirilmesinde ortaya çıkmaktadır [32,33,34,35,36]. Yükseköğretimde fen öğretmen adaylarına deney başarısı kazandıracak çalışmalara öncelik verilmesi bu çalışmada ortaya çıkan önemli bir alandır. Çağdaş öğrenme yaklaşımları dikkate alınarak öğrenci merkezli laboratuar çalışmalarını yürütebilecek nitelik ve becerilere sahip öğretmen yetiştirmek Yükseköğretimde dikkat edilmesi gereken önemli bir alan olmalıdır [18,23,24,37,38]. Öğretmen adaylarının fen bilimlerinde, laboratuar kullanım becerisini kazanmaları ve laboratuar kullanım yöntem ve tekniklerinin etkili hale getirilmesi gereklidir. Bu bakımdan fen bilimlerinde laboratuarın yerinin ve öneminin incelenmesi, laboratuar uygulamalarındaki yaklaşımların ve amaçların belirlenmesi ve ülkemizde üniversitelerin eğitim fakültelerinde Temel Fizik Laboratuarının etkili kullanılabilmesi için bu çalışma ile elde edilecek bulgu ve sonuçlardan yola çıkılarak bazı tartışmaların yapılması tasarlanmıştır. Bu çalışma ile, bütünleştirici öğrenme yaklaşımı ile hazırlanmış deneylerin ilgili konuların öğrenilmesine etkisinin ülkemiz üniversite çevrelerinde tartışılmasını sağlayarak, ülkemizde fen bilimleri eğitim ve öğretiminin gelişmesine katkıda bulunulacağı düşünülmektedir. Kısaca, laboratuar deney yöntemi kullanılmadan, birçoğu soyut olan fen konularını öğrencilere kavratmak,.bilginin kalıcı olmasına ulaşmak ve dolayısıyla fen bilimlerinde gelişimi sağlamak kolay olmamaktadır. Bu nedenle fen öğretmen adaylarına laboratuar kullanımı ve laboratuar yaklaşımlarını uygulama becerisini kazandırmak fen alanında istenilen başarı için gerekli görülmektedir [39,40,41]. Deney yoluyla öğrenen öğretmen adayları göreve başladıklarında fakültede kazandıkları deneyimleri ortaöğretimde öğrencileri ile paylaşacaklardır.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE MATEMATİĞE YÖNELİK

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ Hazırlayan: Çiğdem GÖNÜL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ethem Nazif BAYAZITOĞLU Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dönay TUZCU Anabilim Dalı: Programı: İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SYRACUSE MODELİ İLE E-ÖĞRENME ORTAMI İÇİN TASARLANMIŞ BİR DERSİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ HASAN ÖZGÜR

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

TEMEL KİMYA LABORATUVAR DERSİNİN WEB ORTAMI İLE DESTEKLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE DERSE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİSİ DUYGU BİLEN KAYA

TEMEL KİMYA LABORATUVAR DERSİNİN WEB ORTAMI İLE DESTEKLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE DERSE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİSİ DUYGU BİLEN KAYA T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMEL KİMYA LABORATUVAR DERSİNİN WEB ORTAMI İLE DESTEKLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE DERSE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİSİ DUYGU BİLEN KAYA DOKTORA TEZİ KİMYA

Detaylı

AğAraştırması (WebQuest) Tasarlayıcılarının Bu Etkinliklerin Hazırlanması Sürecine ve Türkiye de Uygulanabilirliklerine İlişkin Görüşleri 1

AğAraştırması (WebQuest) Tasarlayıcılarının Bu Etkinliklerin Hazırlanması Sürecine ve Türkiye de Uygulanabilirliklerine İlişkin Görüşleri 1 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2009, sayfa 124-148. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6

7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1459-1475, ANKARA-TURKEY 7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE

Detaylı

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board Dr. Ahmet Baytak - Harran

Detaylı

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 77-101, Ocak 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(1), 77-101, January 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr The Effects of Computer-Assisted Instruction

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA GÜNDÜZ T.C. İSTANBUL, 2009 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ÖĞRENME STRATEJİLERİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Hazırlayan Necati BOZKURT. Danışman Prof. Dr. Necdet HAYTA

DOKTORA TEZİ. Hazırlayan Necati BOZKURT. Danışman Prof. Dr. Necdet HAYTA GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI LİSE - 1 TARİH DERSİNDE UYGULANAN FARKLI ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-7-9 1. Basım,

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İ.Ümit YAPICI

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İ.Ümit YAPICI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İ.Ümit YAPICI DOKTORA TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI DİYARBAKIR

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı