KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI"

Transkript

1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL FİZİK LABORATUAR UYGUALAMALARINDA BÜTÜNLEŞTİRİCİ YAKLAŞIM DOKTORA TEZİ Mustafa YEŞİLYURT HAZİRAN 2003 TRABZON

2 II ÖNSÖZ Bu akademik çalışmanın yürütülmesi için bilimsel çalışmalara teşvik eden, özendiren ve ilk adımı atmamı sağlayan sayın Prof. Dr. Yıldıran ÖNER ve Doç. Dr. Salim ORAK beylere, lisansüstü çalışmalarımın ilk basamağı olan yükseklisans danışmanım sayın Prof. Dr. İhsan ULUER e, bu akademik çalışmanın yürütülmesinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan yardımlarını ve manevi desteğini her zaman yanımda bulduğum doktora danışmanım sayın Doç. Dr. Salih ÇEPNİ beye, ayrıca doktora çalışmalarımın yürütülmesinde ufkumu genişleten önerileri ile çalışmayı destekleyen sayın Doç. Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Doç. Dr. Adnan BAKİ ve Prof. Dr. Alipaşa AYAS beylere, mesailerini benimle paylaşan ve desteklerini her zaman yanımda hissettiğim sevgili mesai arkadaşlarıma ve her zaman maddi manevi sıkıntılarımı paylaşan, çocuklarımızın sorunlarını bana yansıtmadan üstlenen, bu çalışmanın Türkçe Dilbilgisi düzeltmelerini gerçekleştiren eşime sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Mustafa YEŞİLYURT Trabzon 2003

3 III İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ... II İÇİNDEKİLER... III ÖZET...IX SUMMARY...X ŞEKİLLER DİZİNİ...XI TABLOLAR DİZİNİ...XII 1. GENEL BİLGİLER Giriş Araştırmanın Problemi Araştırmanın Gerekçesi ve Önemi Araştırmanın Amacı Araştırmanın Sınırlılıkları Araştırmanın Varsayımları Ülkemizde Yapılan Laboratuar Konulu Lisansüstü Tezler Bütünleştiricilik Öğrenme Olgusunda Bütünleştiriciliğin Temelleri Bütünleştiriciliğin Çeşitleri Bilgi İşlemci Bütünleştiricilik Etkileşimli (İnteraktif) Bütünleştiricilik Kökten (Radikal) Bütünleştiricilik Sosyal Bütünleştiricilik Bütünleştiriciliğin İlkeleri Bütünleştiricilikte Bilgi Bütünleştiricilikte Öğrenme Birlikte Öğrenme Öğrenilen Deneyimlerin Paylaşımı Bütünleştirici Deneylerin Teorik Temelleri Bütünleştiricilikte Deney Merkezli Öğrenme Bütünleştirici Deney Etkinliğinin Özellikleri Bütünleştirici Deneyin Aşamaları... 23

4 IV Doğrulama Deneylerinin Bütünleştirici Aşamaları Bütünleştirici Deneylerin Beklenen Özellikleri YAPILAN ÇALIŞMALAR Araştırmanın Tasarlanması Araştırmanın Yöntemi Araştırmanın Evreni Araştırmanın Örneklemi Araştırmada Kullanılan Araçlar Anket Mülakat Testler Uygulama Sınavları ve Sözlü Sınavlar Gözlem Araştırmada Elde Edilen Verilerin Analizi Anketlerden Elde Edilen Verilerin Analizi Mülakatlardan Elde Edilen Verilerin Analizi Gözlemlerin Analizi Testler Uygulama Sınavları ve Sözlü Sınavların Analizi Ön Çalışmalar Çoktan Seçmeli ve Açık Uçlu Anketler Lise III. Sınıf Öğrencilerinin Çoktan Seçmeli Anketi Lise III. Sınıf Öğrencilerinin Açık Uçlu Anketi Yükseköğretim I. Sınıf Öğrencilerinin Çoktan Seçmeli Anketi Yükseköğretim I. Sınıf Öğrencilerinin Açık Uçlu Anketi Üniversitelerin Çoktan Seçmeli Laboratuar Anketi Üniversitelerin Açık Uçlu Laboratuar Anketi Ön Çalışma Mülakatları Ortaöğretim Fizik Öğretmenleri Mülakatı Özel Dershane Fizik Öğretmenleri Mülakatı Fizik Öğretim Elemanları Mülakatı Araştırmacının Çalışmayı Şekillendiren Deneyimleri Ön Çalışmaların İlişkilendirilmesi Deney Uygulamalarında Tümdengelim Yaklaşımı Bu Çalışmanın Bütünleştirici Deney Modeli (R-S)... 64

5 V Bütünleştirici R-S Modeli Laboratuar Uygulamaları Bütünleştirici Laboratuar Pilot Uygulama Mekanik Deneyleri Bütünleştirici Laboratuar Elektrik Deneyleri Bütünleştirici Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi BULGULAR Bütünleştirici Laboratuar Uygulamaları Birinci Pilot Uygulama Bulguları Birinci Pilot Uygulama İlk Sınav Bulguları Birinci Pilot Uygulama Son Sınav Bulguları Birinci Pilot Uygulamaya Katılan Öğrencilerin Fizik Sınav Bulguları Birinci Pilot Uygulama Birinci Deney t testi ve Sınav Bulguları Birinci Pilot Uygulama İkinci Deney t testi ve Sınav Bulguları Birinci Pilot Uygulama Üçüncü Deney t testi ve Sınav Bulguları Birinci Pilot Uygulama Dördüncü Deney t testi ve Sınav Bulguları Birinci Pilot Uygulama Beşinci Deney t testi ve Sınav Bulguları Birinci Pilot Uygulama Altıncı Deney t testi ve Sınav Bulguları İkinci Uygulama Bulguları İkinci Uygulama İlk Sınav Bulguları İkinci Uygulama Son Sınavdan Elde Edilen Bulgular İkinci Uygulama Birinci Deney F testi ve Sınav Bulguları İkinci Uygulama İkinci Deney F testi ve Sınav Bulguları İkinci Uygulama Üçüncü Deney F testi ve Sınav Bulguları İkinci Uygulama Dördüncü Deney F testi ve Sınav Bulguları İkinci Uygulama Beşinci Deney F testi ve Sınav Bulguları İkinci Uygulama Altıncı Deney F testi ve Sınav Bulguları Tutum Anketi Bulguları İkinci Uygulama Ön Test Sözlü Sınav ve Son Test Bulguları Üçüncü Uygulama Bulguları Üçüncü Uygulama Ön Test Son Sınav Bulguları Üçüncü Uygulama Son Test ve Sözlü Sınav Bulguları Üçüncü Uygulama Birinci Deney t testi ve Sınav Bulguları Üçüncü Uygulama İkinci Deney t testi ve Sınav Bulguları Üçüncü Uygulama Üçüncü Deney t testi ve Sınav Bulguları

6 VI Üçüncü Uygulama Dördüncü Deney t testi ve Sınav Bulguları Üçüncü Uygulama Beşinci Deney t testi ve Sınav Bulguları Üçüncü Uygulama Altıncı Deney t testi ve Sınav Bulguları Gözlemlerden Elde Edilen Bulgular Birinci Pilot Uygulama Son Sınav Gözlem Bulguları İkinci Uygulama Son Sınav Gözlem Bulguları Uygulama Sonrası Yapılan Çalışmalardan Elde Edilen Bulgular Lisansüstü Tezlerden Elde Edilen Bulgular Yükseköğretim Öğrencileri ile Yapılan II. Anketin Bulguları Deney Grubu II. Anket Bulguları Kontrol Grupları II. Anket Bulguları Uygulama Sonrası Yapılan Mülakatlardan Elde Edilen Bulgular Birinci Pilot Uygulama Deney Grubu Mülakat Bulguları İkinci Uygulama Deney Grubu Mülakat Bulguları İkinci Uygulama Kontrol Grubu Mülakat Bulguları İkinci Uygulama Rehber Öğrenci Mülakat Bulguları Sürecin Gerçekleştirilmesi ile İlgili Bulgular Birinci Pilot Uygulama Sürecinin Gerçekleştirilmesi Bulguları İkinci Uygulama Sürecinin Gerçekleştirilmesi Bulguları Üçüncü Uygulama Sürecinin Gerçekleştirilmesi Bulguları Uygulama Sürecinde Araştırmacının Gözlem Bulguları TARTIŞMA Ön Çalışma Anketinin Tartışmaları Ortaöğretim Öğrencileri Anketi Yükseköğretim Öğrencileri Anketi Üniversitelerin Laboratuar Anketi Uygulama Öncesi Mülakatlarının Tartışması Ortaöğretim Fizik Öğretmenleri Mülakatlarının Tartışması Özel Dershane Fizik Öğretmenleri Mülakatlarının Tartışması Fizik Öğretim Elemanları Mülakatlarının Tartışması Araştırmacının Deneyimlerinin Tartışmaları Uygulama Bulgularının Tartışmaları Birinci Pilot Uygulama İlk Sınav Son Sınav Tartışmaları

7 VII İkinci Uygulama İlk Sınav ve Son Sınav Tartışmaları İkinci Uygulama Ön Test Son Test Sözlü Sınav ve Tutum Tartışmaları Üçüncü Uygulama Ön Test Son Test Sözlü Sınav Son Sınav Tartışmaları Gözlem Bulgularının Tartışmaları Birinci Pilot Uygulama Gözlem Bulguları Tartışması İkinci Uygulama Gözlem Bulguları Tartışması Uygulama Sonrası Bulgularının Tartışmaları Lisansüstü Tez Bulgularının Tartışmaları Yükseköğretim Öğrencileri II. Anket Bulgularının Tartışmaları Yükseköğretim Öğrencileri II. Anket Deney Grubu Tartışmaları Yükseköğretim Öğrencileri II. Anket Kontrol Grubu Tartışmaları Uygulama Sonrası Mülakat Bulgularının Tartışmaları Birinci Pilot Uygulama Deney Grubu Mülakat Bulgularının Tartışmaları İkinci Uygulama Deney Grubu Mülakat Bulgularının Tartışmaları İkinci Uygulama Kontrol Grubu Mülakat Bulgularının Tartışmaları İkinci Uygulama Rehber Öğrenci Mülakat Bulgularının Tartışmaları Sürecin Gerçekleşmesi ile İlgili Bulguların Tartışmaları Uygulama Sürecinde Araştırmacının Gözlemleri ile İlgili Tartışmalar SONUÇLAR R-S Deney Modelinin Oluşturduğu Laboratuar Ortamı ile İlgili Sonuçlar Sürecin Gerçekleştirilmesi Sonuçları Laboratuar Uygulama Sonuçları Uygulama Gruplarının Başarı Yönünden Karşılaştırılması ile İlgili Sonuçlar İkinci Uygulama Gruplarının Tutum Anketi Sonuçları ÖNERİLER Mevcut Laboratuar Uygulamalarına Yönelik Öneriler Liselerde Laboratuar Önerileri Yükseköğretim Laboratuar Önerileri Bütünleştirici Modelin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler Bütünleştirici Modelin Yürütülmesine Yönelik Öneriler Bütünleştirici Modelin Değerlendirilmesine Yönelik Öneriler Modelin Daha Etkili Yürütülmesine Yönelik Genel Öneriler Araştırmacının Kendi Deneyimleri ve Araştırmacılara Öneriler

8 VIII Veri Toplama Yöntemi Ve Analizleri İle İlgili Öneriler Araştırmacılara R-S Deney Modelinin Etkinlikleri ile İlgili Öneriler KAYNAKLAR EKLER ÖZGEÇMİŞ...314

9 IX ÖZET Temel Fizik Laboratuar uygulamalarının verimli kullanımını sağlamayı amaçlayan bu çalışmada, mevcut laboratuar yapıları incelenerek bütünleştiriciliği temel alan üç uygulama yapılmıştır güz yarıyılında Fatih Eğitim Fakültesi nin ilgili birimlerinde yürütülmekte olan Temel Fizik Laboratuar deney uygulamaları için iki sınıfta, bütünleştirici pilot model, 6 mekanik deneyinin yürütülmesinde uygulanmıştır. Bütünleştirici laboratuar modelinin uygulanmasının rehber öğretim elemanı ihtiyacı karşılandığında faydalı olacağı anlaşıldığından, 4 aşamalı R-S bütünleştirici laboratuar modeli geliştirilerek ikinci ve üçüncü uygulamada 6 elektrik deneyinin yürütülmesinde kullanılmıştır. İkinci uygulama bahar yarıyılında bir deney iki kontrol grubu ile tamamlanmıştır. Birinci ve ikinci uygulamada gruplar rasgele oluşturulamadığı için yarı deneysel çalışma yürütülmüştür bahar yarıyılında tamamlanan üçüncü uygulamada, deney ve kontrol grupları iki sınıfın öğrencilerinden rasgele seçilerek tam deneysel yöntem kullanılmıştır. Mevcut durumun belirlenmesi için, değişik veri toplama araçlarının kullanıldığı özel durum çalışması yürütülmüştür. Uygulamaların üçünde de kontrol gruplarına doğrulama deneyleri tek bir öğretim elemanı ile yaptırılırken, ikinci ve üçüncü uygulamalarda fizik öğretmen adaylarının rehber öğretim elemanı olarak bulunduğu deney gruplarında, bütünleştirici R-S laboratuar modeli ile deneyler yürütülmüştür. Modelin etkililiğinin ve uygulamaya katılan öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi için, temel fizik birinci arasınavları, birinci ve ikinci uygulamada ön test gibi kullanılmıştır. Uygulamaların üçünde de laboratuar uygulama sınavları son test gibi değerlendirilmiştir. Ayrıca, ikinci ve üçüncü uygulamada sözlü sınav, ön test, son test ve laboratuar tutum ölçeği gibi araçlarda kullanılmıştır. Yapılan analizler ile bütünleştirici model lehine p = 0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluştuğu görülmüştür. Orta ve Yükseköğretimde fizik laboratuarının mevcut aksaklıklarının giderilmesi için çeşitli öneriler yapılırken, çalışmanın bilim dünyamıza orijinal katkısı olan R-S bütünleştirici laboratuar modelinin uygulanabilirliğine dikkat edilerek fizik laboratuarlarında yürütülmesi önerisi ile çalışma tamamlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Fizik Laboratuarı, Bütünleştirici (Constructivist) Laboratuar Modeli

10 X SUMMARY A Constructivist Approach to Basic Physics Laboratory Applications In this study, current structures of laboratory applications were examined and three steps of applications based on constructivist approach were carried out. A constructivist model was piloted in General Physics Laboratory at Fatih Faculty of Education in Fall Semester for 6 mechanic experiments. The need for guide teaching staff for the second application was met, and then G-E constructive laboratory model was improved and implemented. Second application was carried out with one experimental and two control groups in Spring Semester for 6 electricity experiments. While the first and the second applications were quasi-experimental in design, the third application which was carried out in Spring Semester was an experimental design. A special case study, during which various data gathering instruments utilized, was employed to identify the existing situation of the laboratory. In all the three applications, while all control groups performed traditional verification experiments under the guidance of a teaching staff, in the second and third treatments, experimental group students performed their experiments utilizing the constructivist G-E laboratory model under the guidance of physics student teachers. In order to assess students achievement and the effectiveness of the G-E model, the first midterm examination of General Physics Course was used as a pre-test. In all three applications, laboratory examinations done at the final day of laboratory were used as a post test. In the second and third applications, oral exam, pre-test, post-test, and laboratory attitudes scale were used to collect data. Results of the analyses showed that there is a significant difference in student achievement at p=0.05 level in favor of the constructive model. The findings of the study suggest that the G-E constructivist laboratory model applications are more effective than the traditional applications in terms of student learning. Several suggestions were made to improve physics laboratories at secondary and higher education levels using the G-E constructivist laboratory model. Keywords: Physics laboratory, Constructivist laboratory model

11 XI ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa No Şekil 1. Adaptasyon sürecinin modellenmesi [100] Şekil 2. Birinci pilot uygulama grup notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 3. Birinci pilot uygulama 1. deney notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 4. Birinci pilot uygulama 2. deney notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 5. Birinci pilot uygulama 3. deney notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 6. Birinci pilot uygulama 4. deney notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 7. Birinci pilot uygulama 5. deney notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 8. Birinci pilot uygulama 6. deney notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 9. İkinci uygulama grup notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 10. İkinci uygulama 1. deney notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 11. İkinci uygulama 2. deney notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 12. İkinci uygulama 3. deney notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 13. İkinci uygulama 4. deney notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 14. İkinci uygulama 5. deney notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 15. İkinci uygulama 6. deney notlarının aritmetik ortalamaları Şekil 16. İkinci uygulama son sınav 6 deneyin serbestlik derecesi ve F değerleri Şekil 17. Üçüncü uygulama ön test son sınav aritmetik ortalamaları

12 XII TABLOLAR DİZİNİ Sayfa No Tablo 1. Eğitim ve laboratuar konulu lisansüstü tezler Tablo 2. Bütünleştiriciliğin dört görünümü [115] Tablo 3. Araştırmada yer alan uygulamaların örneklemleri Tablo 4. Çalışmada kullanılan anketler Tablo 5. Çalışmada kullanılan mülakatlar Tablo 6. Ön çalışmada kullanılan anketler Tablo 7. Öğrencilerin ÖSS ye hazırlanma biçimleri frekans ve oranları Tablo 8. Örneklemin okul fizik programını ÖSS açısından değerlendirme oranı Tablo 9. Örneklemin fizik deney imkanlarından yararlanma oranları Tablo 10. Örneklemin deneyle öğrenme becerisi edinme ile ilgili ifadelerinin oranları Tablo 11. Öğrencilerin kaç kez ÖSS ye girdiklerinin frekans ve oranları Tablo 12. Öğrencilerin dershane ilişkileri Tablo 13. Öğrencilerin kaç yıl dershaneye gittiklerinin frekans ve oranları Tablo 14. Öğrencilerin özel ders ilişkileri Tablo 15. Ortaöğretimde laboratuar imkanlarından yararlanma frekans ve oranları Tablo 16. Yükseköğretimde yapılmakta olan deneylerin ilişki ve oranları Tablo 17. Üniversitelerde fizik laboratuarlarını kim yürütüyor Tablo 18. Üniversitelerde fizik laboratuarları hangi yöntemle yürütülüyor Tablo 19. Fizik laboratuarında başarı değerlendirmesi Tablo 20. Ön çalışmada kullanılan mülakatlar Tablo 21. Birinci ikinci ve üçüncü uygulamaların örneklemi Tablo 22. Birinci pilot uygulama ilk sınav bulguları Tablo 23. Deney ve kontrol gruplarının ilk sınav t testi bulguları Tablo 24. Birinci pilot uygulama son sınav bulguları Tablo 25. Deney ve kontrol gruplarının son sınav t testi bulguları Tablo 26. Temel Fizik I Dersi deney ve kontrol gruplarının sınav bulguları Tablo 27. Birinci pilot uygulama 1. deney son sınav bulguları Tablo 28. Birinci pilot uygulama 1. deney ilk sınav bulguları... 89

13 XIII Tablo 29. Deney ve kontrol gruplarının (son sınav) 1. deney t testi bulguları Tablo 30. Birinci pilot uygulama 2. deney son sınav bulguları Tablo 31. Birinci pilot uygulama 2. deney ilk sınav bulguları Tablo 32. Deney ve kontrol gruplarının (son sınav) 2. deney t testi bulguları Tablo 33. Birinci pilot uygulama 3. deney son sınav bulguları Tablo 34. Birinci pilot uygulama 3. deney ilk sınav bulguları Tablo 35. Deney ve kontrol gruplarının (son sınav) 3. deney t testi bulguları Tablo 36. Birinci pilot uygulama 4. deney son sınav bulguları Tablo 37. Birinci pilot uygulama 4. deney ilk sınav bulguları Tablo 38. Deney ve kontrol gruplarının (son sınav) 4. deney t testi bulguları Tablo 39. Birinci pilot uygulama 5. deney son sınav bulguları Tablo 40. Deney ve kontrol gruplarının (son sınav) 5. deney t testi bulguları Tablo 41. Birinci pilot uygulama 5. deney ilk sınav bulguları Tablo 42. Birinci pilot uygulama 6. deney son sınav bulguları Tablo 43. Birinci pilot uygulama 6. deney ilk sınav bulguları Tablo 44. Deney ve kontrol gruplarının (son sınav) 6. deney t testi bulguları Tablo 45. Birinci pilot uygulama son sınav 6 deneyin bulguları Tablo 46. İkinci uygulama ilk sınav bulguları Tablo 47. Deney ve kontrol gruplarının (ilk sınav) SPSS anova F testi bulguları Tablo 48. İkinci uygulama son sınav bulguları Tablo 49. Grupların (son sınav) SPSS anova F testi bulguları Tablo 50. İkinci uygulama son sınav 1. deney bulguları Tablo 51. İkinci uygulama 1. deney için ilk sınav bulguları Tablo 52. Grupların 1. deney (son sınav) SPSS ANOVA F testi bulguları Tablo 53. İkinci uygulama son sınav 2. deney bulguları Tablo 54. İkinci uygulama 2. deney için ilk sınav bulguları Tablo 55. Grupların 2. deney (son sınav) SPSS ANOVA F testi bulguları Tablo 56. İkinci uygulama son sınav 3. deney bulguları Tablo 57. İkinci uygulama 3. deney için ilk sınav bulguları Tablo 58. Grupların 3. deney (son sınav) SPSS ANOVA F testi bulguları Tablo 59. İkinci uygulama son sınav 4. deney bulguları Tablo 60. İkinci uygulama 4. deney için ilk sınav bulguları Tablo 61. Grupların 4. deney (son sınav) SPSS ANOVA F testi bulguları

14 XIV Tablo 62. İkinci uygulama son sınav 5. deney bulguları Tablo 63. İkinci uygulama 5. deney için ilk sınav bulguları Tablo 64. Grupların 5. deney (son sınav) SPSS ANOVA F testi bulguları Tablo 65. İkinci uygulama son sınav 6. deney bulguları Tablo 66. İkinci uygulama 6. deney için ilk sınav bulguları Tablo 67.Grupların 6. deney (son sınav) SPSS ANOVA F testi bulguları Tablo 68. İkinci uygulama son sınav 6 deneyin ortak bulguları Tablo 69. İkinci uygulama grupları uygulama öncesi tutum anketi bulguları Tablo 70. Uygulama öncesi tutum anketi SPSS ANOVA F testi bulguları Tablo 71. İkinci uygulama grupları uygulama sonrası tutum anketi bulguları Tablo 72. Uygulama sonrası tutum anketi SPSS ANOVA F testi bulguları Tablo 73. İkinci uygulama ön test bulguları Tablo 74. İkinci uygulama ön test SPSS ANOVA F testi bulguları Tablo 75. İkinci uygulama grupları sözlü sınav bulguları Tablo 76. Uygulama sonrası sözlü sınav SPSS ANOVA F testi bulguları Tablo 77. İkinci uygulama son test bulguları Tablo 78. Uygulama sonrası son test SPSS ANOVA F testi bulguları Tablo 79. Üçüncü uygulama ön test bulguları Tablo 80. Üçüncü uygulama ön test t testi bulguları Tablo 81. Üçüncü uygulama son sınav bulguları Tablo 82. Deney ve kontrol gruplarının son sınav t testi bulguları Tablo 83. Üçüncü uygulama son test bulguları Tablo 84. Deney ve kontrol gruplarının son test t testi bulguları Tablo 85. Üçüncü uygulama grupları sözlü sınav bulguları Tablo 86. Deney ve kontrol gruplarının sözlü sınav t testi bulguları Tablo 87. Üçüncü uygulama 1. deney son sınav bulguları Tablo 88. Deney ve kontrol gruplarının (son sınav) 1. deney t testi bulguları Tablo 89. Üçüncü uygulama 2. deney son sınav bulguları Tablo 90. Deney ve kontrol gruplarının (son sınav) 2. deney t testi bulguları Tablo 91. Üçüncü uygulama 3. deney son sınav bulguları Tablo 92. Deney ve kontrol gruplarının (son sınav) 3. deney t testi bulguları Tablo 93. Üçüncü uygulama 4. deney son sınav bulguları Tablo 94. Deney ve kontrol gruplarının (son sınav) 4. deney t testi bulguları

15 XV Tablo 95. Üçüncü uygulama 5. deney son sınav bulguları Tablo 96. Deney ve kontrol gruplarının (son sınav) 5. deney t testi bulguları Tablo 97. Üçüncü uygulama 6. deney son sınav bulguları Tablo 98. Deney ve kontrol gruplarının (son sınav) 6. deney t testi bulguları Tablo 99. Birinci pilot uygulama son sınav deneye başlarken gözlemler Tablo 100. Birinci pilot uygulama son sınav deney yapılırken gözlemler Tablo 101. Birinci pilot uygulama son sınav rapor yazılırken gözlemler Tablo 102. İkinci uygulama son sınav deneye başlarken gözlemler Tablo 103. İkinci uygulama son sınav deney yapılırken gözlemler Tablo 104. İkinci uygulama son sınav rapor yazılırken gözlemler Tablo 105. Çalışmada uygulama sonrası kullanılan mülakatlar Tablo 106. Uygulamalarda kullanılan sınavlar testler Tablo 107 Ohm kanunu deneyi verileri Tablo 108 Isının mekanik eşdeğeri deneyi verileri Tablo 109 Transformatör deneyi verileri

16 1. GENEL BİLGİLER 1.1.Giriş Temel fen bilimlerinde yapılan araştırmalar ile gelişen modern teknoloji, gerçekleşen sanayileşme teknikleri, yeni üretim çeşitliliği, ulaşım hizmetleri, haberleşme metot ve araçlarıyla milletlerin gücü ve zenginliği hızla artmaktadır. Bu yeni gelişmeler insanın hayat standartlarını değiştirmekle kalmayıp, sosyal ve kültürel yaşamını da etkilemektedir. Nüfusun çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu ülkemizde, bireylerin bu gelişmelere uyum sağlayabilecek becerilerle yetiştirilmeleri için öğretim programlarının geleceğin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılanması gereklidir. Fen bilimlerinin oluşturduğu bu yeni gelişmelerin temelinde fen bilimlerinin kendi iç dinamiklerindeki değişimlerin olduğu açıktır. Fen bilimlerindeki değişimlerin temelinde ise gelişen çağdaş öğretim yöntem ve teorilerinin fen eğitimindeki öğrenen merkezli uygulamaları vardır. Bireyin fen eğitimindeki öğrenen merkezli ortamda aktif öğrenme durumu, çağdaş öğretim yöntemlerinin temel uygulamasıdır. Bireylerin yaşam kaygı ve korkularından kurtulacağı bir donanımı elde etmeleri, fen öğrenimlerinin niteliği ile doğrudan ilişkilidir. Eğitim kurumları, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarabilmeli ve bu yeteneklerini en üst derecede kullanabilmelerini sağlamalıdır. Eğitim kurumları, öğrencilerinin yaratıcı becerilerini kendi kendilerine geliştirmelerini ve olabileceklerinin en iyisi olmalarını sağlamalıdır. Ülkemizde Milli Eğitim Temel Kanunu'nun Genel Amaçlarında belirtildiği üzere; yapıcı, yaratıcı ve verimli bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir (Ek 1, MEB Mevzuatı). Bu amaçla bireylerin yapıcı, yaratıcı ve verimli olmaya ulaşabilecekleri bilgilerle yetiştirilmeleri gereklidir. Bireylerin yapıcı, yaratıcı ve verimli olmaya ulaşabilecek beceri ve yeteneği laboratuar kullanımı ile daha kalıcı kazanabildikleri açıkça bilinmektedir. Eğitim kurumlarının yeniden yapılanmasını sağlamak için yaşamsal fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi fen eğitiminin verimliliği açısından zorunludur. Fen derslerinin öğretiminde, öğrencileri karşılaştıkları problemleri çözebilecek yetenek ve davranışları kazanmış bireyler olarak yetiştirme zorunluluğu vardır. Bireylere temel kavramları veren, konuları araştırmacı bir yaklaşımla uygulayarak bağımsız

17 2 düşünme alışkanlığı kazandıran ve bu amaçlarla öğrencinin yaratıcılığını ortaya koyan, bireysel inceleme ve araştırmalarına önem veren, bilgiyi kendi becerisi ile geliştirmesini sağlayan laboratuar çalışmalarını esas alan yeni programlar oluşturulmalıdır [1,2,3,4,5,6]. Yapılan bazı araştırmalarda, fen bilgisi, fizik ve kimya derslerinin daha zor ve anlaşılmalarının güç olduğu kanısının öğrenciler arasında oldukça yaygın olduğu vurgulanmaktadır [7,8,9,10]. Fizik ve kimya kavramlarının zor görülmesi ve öğrencinin bu derslere karşı geliştirdiği olumsuz tutum üzerine yapılan araştırmalar, fizik ve kimya konularının daha karmaşık olduğu ve daha çok zihinsel düşünme faaliyetlerini gerektirdiği, birçok soyut temel kavramdan oluştuğu ve bu temel kavramları anlamadan daha ileri kavramları anlamanın zor olacağı gibi önemli iki konuyu vurgulamaktadırlar [11,12,13,14,15,16,17]. Bundan dolayı öğrenciler, fen bilimlerine karşı ilgilerinin arttırılabilmesi ve geliştirilebilmesi için fen bilimlerinin tabiatını yeterince anlayabilecek şekilde öğretilmelidir [18,19,20,21]. Çağdaş öğrenme teorilerinde, öğrenenin aktif olduğu öğrenme ortamları ve fen bilimlerinin anlaşılabilirliğini gerçekleştirecek laboratuar ortamlarının kullanılması önerilir. Bütünleştirici öğrenme yaklaşımı da öğrenme sürecinde bilginin yeniden yapılandırılması için laboratuar etkinliklerini önerir, öğrenme sürecinde öğrenci dışarıdan aldığı uyarılara kendisi anlam verir ve yorumlar, ayrıca ön bilgiler ve bilişsel beceriler de öğrenmede etkilidir [22]. Bunlar bireyin kavramları anlamasına ve yorumlamasına yardımcı olur. Bir kavramın öğretiminin tam olarak gerçekleşmesi için öğrenci öncelikle o kavramı zihninde veya iç yapısında tamamen anlamalı ve yorumlayabilmelidir. Fen bilimleri ve onun uygulamalarından sosyal yaşam doğrudan etkilenmektedir. Bu etkileşim bireylerin teorik bilgiyi günlük yaşamda değişik biçimlerde kullanıma sunmaları ile oluşmaktadır. Öğrencilerin günlük yaşamda kullanıma sunulacak alanları en iyi görebileceği ortamlardan biri laboratuar ortamıdır. Fen bilimlerinde de bu durum öğrenci merkezli laboratuar kullanımı ile sağlanabilir. Bazı araştırmalarda öğrenci merkezli yaklaşımın, öğrencilerin başarılı olmaları ve anlama seviyesinde öğrenebilmeleri için gerekli olduğu ileri sürülmektedir [23,24]. Bu nedenle fen öğretmen adayları, laboratuar kullanımı konusunda yeteri kadar bilgiye sahip olmaları ile, alanlarında sahip oldukları temel alan bilgisini kullanarak; yapıcı, yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneğine, güvenli bir laboratuar ortamı hazırlayabilme bilgi ve becerisine sahip olabilsinler [25,26,27,28,29]. Teorik bilginin günlük yaşamda kullanıma

18 3 sunulması istendiğinde de, öğretmen adaylarına iyi bir laboratuar kullanım becerisi kazandırılmalıdır [30,31]. Ülkemizde fen bilimlerinin öğretiminde teorik olarak laboratuarın rolü ve önemi benimsenmesine rağmen uygulamada yetersizlik ve aksaklıklar görülmektedir. Laboratuarın öğretmenlerce etkili bir şekilde kullanılabilmesi için öğretmen yetiştiren öğretim elemanlarının, öğretmen adaylarını laboratuarın kullanımı, amaç ve yaklaşımları konularında bilgilendirmeleri gerekir. Eğitim kurumlarımızda çalışmakta olan fen öğretmenlerimizin laboratuar amaç ve uygulamaları hakkında yeterli eğitim almadıkları ve bu nedenle kendilerini yeterli görmedikleri yapılmakta olan hizmet içi eğitim kurslarının değerlendirilmesinde ortaya çıkmaktadır [32,33,34,35,36]. Yükseköğretimde fen öğretmen adaylarına deney başarısı kazandıracak çalışmalara öncelik verilmesi bu çalışmada ortaya çıkan önemli bir alandır. Çağdaş öğrenme yaklaşımları dikkate alınarak öğrenci merkezli laboratuar çalışmalarını yürütebilecek nitelik ve becerilere sahip öğretmen yetiştirmek Yükseköğretimde dikkat edilmesi gereken önemli bir alan olmalıdır [18,23,24,37,38]. Öğretmen adaylarının fen bilimlerinde, laboratuar kullanım becerisini kazanmaları ve laboratuar kullanım yöntem ve tekniklerinin etkili hale getirilmesi gereklidir. Bu bakımdan fen bilimlerinde laboratuarın yerinin ve öneminin incelenmesi, laboratuar uygulamalarındaki yaklaşımların ve amaçların belirlenmesi ve ülkemizde üniversitelerin eğitim fakültelerinde Temel Fizik Laboratuarının etkili kullanılabilmesi için bu çalışma ile elde edilecek bulgu ve sonuçlardan yola çıkılarak bazı tartışmaların yapılması tasarlanmıştır. Bu çalışma ile, bütünleştirici öğrenme yaklaşımı ile hazırlanmış deneylerin ilgili konuların öğrenilmesine etkisinin ülkemiz üniversite çevrelerinde tartışılmasını sağlayarak, ülkemizde fen bilimleri eğitim ve öğretiminin gelişmesine katkıda bulunulacağı düşünülmektedir. Kısaca, laboratuar deney yöntemi kullanılmadan, birçoğu soyut olan fen konularını öğrencilere kavratmak,.bilginin kalıcı olmasına ulaşmak ve dolayısıyla fen bilimlerinde gelişimi sağlamak kolay olmamaktadır. Bu nedenle fen öğretmen adaylarına laboratuar kullanımı ve laboratuar yaklaşımlarını uygulama becerisini kazandırmak fen alanında istenilen başarı için gerekli görülmektedir [39,40,41]. Deney yoluyla öğrenen öğretmen adayları göreve başladıklarında fakültede kazandıkları deneyimleri ortaöğretimde öğrencileri ile paylaşacaklardır.

19 4 Laboratuar çalışmaları; tümdengelim (ispatlama, doğrulama), tümevarım (hipotez test etme) ve araştırmaya dayalı (keşfetme) yöntemlerini içermektedir. Çağdaş öğretim yöntemleri; bütünleştirici öğrenme ve keşfedici öğrenme teorilerini temel almaktadır. Bu çağdaş yaklaşımların her biri laboratuarı önemsemekte ve kullanmaktadırlar. Bütünleştiriciler genellikle keşfedici öğrenme modelini de kapsayan etkinlikler geliştirmektedirler [17]. Çağdaş araştırmacılar, laboratuar etkinlikleri için bütünleştirici öğrenme yaklaşımının biraz daha etkin olduğunu iddia etmektedirler [4,17,18,26]. 1.2.Araştırmanın Problemi Fen alanlarında ilk laboratuar çalışmaları 1850 li yıllarda başlamış, Laboratuar deneylerinin fen bilimleri eğitimindeki önemi dikkate alınarak, 1950'li yıllardan sonra fen programlarına deneyle öğrenmeyi içeren ilaveler yapılmaya başlanmıştır. Bu gelişmenin sonunda ülkeler özellikle laboratuar destekli fen programları geliştirmeyi hedeflemişlerdir. Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1960'lı yıllarda A.B.D.'de geliştirilen laboratuar ağırlıklı fizik, kimya, biyoloji programları dilimize çevrilerek uygulanmak istenmiş, bu programlar için laboratuar imkanlarının yeterliliği sağlanmasına rağmen; eğitim anlayışının, çevre koşullarının, eğitimcilerin inançlarının ve geleneklerinin tamamen farklı olmasından dolayı bu denemede yeterince başarılı olunamamıştır [36]. Günümüzde ise eğitim öğretim sürecinde deney ve laboratuar çalışmalarının yerinin henüz arzu edilen seviyede olmadığı bilinmektedir [42]. Ayrıca laboratuar ve deney çalışmaları üzerine yapılan araştırmalar sonucunda, öğretmenlerin bu alanda yeterli bilgi ve becerilere sahip olmadıkları ve öğretmenlerin laboratuar araç gereçlerini iyi tanımadıkları, ne amaçla ve nasıl kullanacaklarını bilmedikleri ortaya çıkmıştır [37,43]. Ortaöğretimden sonra yükseköğretime geçişi gerçekleştiren ÖSS de laboratuara ve deneysel çalışma içerikli sorulara gereken önem verilmediğinden lise son sınıf öğrencileri bu sınavda kendilerine faydası olmayacağı ve gereksiz zaman alacağı düşüncesi ile deney ve laboratuar çalışmalarından oldukça uzak durmaktadırlar. Lise son sınıf öğrencileri deney ve laboratuara ilgisiz kaldıkları için yükseköğrenimleri için fen ile ilgili bir alanı kazandıklarında laboratuar ve deney çalışmalarında oldukça başarısız olmakta veya ilk kez deneysel çalışmalarla karşılaştıklarında zorlanmakta ve deneyle öğrenme eksikliğini çok

20 5 fazla hissetmektedirler. Bu durum Yükseköğretimin fen alanlarında öğretmen yetiştiren bölümlerinde de oldukça sık görülen bir problemdir. Ülkemizde yapılan bir çok araştırmada bazı üniversitelerimizin eğitim fakültelerinde Yükseköğretim Temel Fizik Laboratuarlarının nasıl yürütüldüğü incelenmiş, öğretmen adaylarının laboratuarda fizik deneylerini yapmayı veya laboratuarda zaman harcamayı sevmediği ve deneylere karşı ilgisiz kaldığı, öğretim elemanlarının kalabalık sınıflarda deney grupları ile yeteri kadar ilgilenemedikleri, öğretim elemanlarının uygulamakta oldukları laboratuar yaklaşımını bilimsel olarak isimlendiremedikleri, dolayısı ile bu kurumlarımızda yetiştirilen öğretmen adaylarının da laboratuar yaklaşımlarından yeterince haberdar olmadan mesleğe başladıkları önemli bir problem olarak görülmektedir [35,44,45,46]. Ülkemizde gösteri deneyleri ve doğrulama deneylerinden yeterli verimin sağlanamadığı bilinir ve daha çok bu ikisi tercih edilir veya bunlarla psikomotor becerilerin ve deneyle öğrenmenin geliştirilebileceği sanılır. Gösteri deneylerinin ve doğrulama deneylerinin; psikomotor becerileri ve deneyle öğrenmeyi arzu edilen düzeyde geliştiremediği ve öğrencinin kendi bilgisini yeniden yapılandırmasını sağlayamadığı bilinen bir problemdir [24,25,26]. Dolayısıyla, fizik öğretiminde deney çalışmalarının daha etkili yapılabileceği araştırmalara girilmelidir. Bütünleştirici deney yaklaşımı bunlardan biridir ve son yıllarda etkili öğrenmeyi sağlayacağı düşünülen bütünleştirici deney yaklaşımının konu edildiği çalışmalar oldukça önem kazanmaya başlamıştır [17]. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak bütünleştirici deney yaklaşımını yansıtan bir modelin tasarlanması araştırmacı tarafından, fen eğitimi açısından önemli görülmüştür. Rehberli sorgulama, rehberli uygulama, uygulama sınavı ve sözlü sınav içeren 4 aşamalı deney modeli R-S; geleneksel doğrulama deneylerinin bütünleştirici etkinliklerle desteklenmesi ile tasarlanmıştır. Rehberli aşamalarda konuyla ilgili bilgilerin bütünleştirici etkinliklerle yeniden kurulmasını sağlayan R-S modelinin deneyle öğrenmeyi daha etkili yapabileceği düşünülmektedir. Bütünleştirici öğrenme teorisine dayalı olarak geliştirilen R-S modeli ile yapılan Temel Fizik Laboratuar etkinliklerinin, öğrencilerin başarılarına ve fiziğe karşı tutumlarına etkisi var mıdır? sorusu araştırmanın problem cümlesini oluşturmaktadır. Çalışmanın alt problemleri ise aşağıda sıralandığı gibidir. 1. Bütünleştirici öğrenme teorisine dayalı olarak geliştirilen R-S deney modeli nasıl bir öğrenme ortamı oluşturmaktadır?

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Kodu Adı T U AKTS Ders Türü ĐME 500* Seminer 0 2 6 Zorunlu ĐME 501 Eğitimde

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2.

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2. İçindekiler Ön Söz xvii ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1 1. Bölüm Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3 Sahip Olduğumuz Düşünceler/Araştırmaların Desteklediği Düşünceler 3 Zekâ Hakkındaki Görüşler

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İlknur GÜVEN, Ayla GÜRDAL Marmara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D., İSTANBUL ÖZET: Bu araştırmada ortaöğretim

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

OMÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESĐ

OMÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESĐ OMÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını; öğrenimleri

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları

Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Psikolojiye Giriş PSY 201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

Öğrenme Psikolojisi (PSY 308) Ders Detayları

Öğrenme Psikolojisi (PSY 308) Ders Detayları Öğrenme Psikolojisi (PSY 308) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Öğrenme Psikolojisi PSY 308 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAŞOCAĞI KIRMA-ELEME TESİS OPERATÖRLÜĞÜ VE BAKIMCILIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ 69 OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ AN INVESTIGATON OF PRACTICE TEACHERS AND TEACHER CANTIDATES

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2016 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.SANAT ATÖLYE III (TEK.VE TAS.EĞİTİMİ I) Ders No : 0310380092 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Reklamcılığın Temelleri (PR 328) Ders Detayları

Reklamcılığın Temelleri (PR 328) Ders Detayları Reklamcılığın Temelleri (PR 328) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Reklamcılığın Temelleri PR 328 Bahar 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir.

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN TEMELLERİ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düșünme becerisi

Detaylı

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder. www.bolikesir.edu.tr www. net. balikesir. edu.tr EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.org 1. ULUSAL EĞİTİM b ild ir i ö z e tle ri lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA İÇİNDEKİLER 4.

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE YENİ PROGRAM Öğrenme kuramları öğrenmeyi açıklamaktadır. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve en iyi öğrenmenin nasıl olabileceği vb. ile ilgili temel ilkeler ve süreçler bir

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Bilişsel Psikoloji I (PSY 311) Ders Detayları

Bilişsel Psikoloji I (PSY 311) Ders Detayları Bilişsel Psikoloji I (PSY 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilişsel Psikoloji I PSY 311 Seçmeli 4 0 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 305,

Detaylı

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları:

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları: ÖĞRETĠM STRATEJĠLERĠ Öğretim stratejisi, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için seçilen genel yoldur. Öğretim stratejileri; sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma ve inceleme yoluyla öğretim

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları

Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilişsel Psikolojide Seçme Konular PSY 323 Seçmeli 3 0 0 3 5

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BG-411 4/1 3+0+0 3+0 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 424*314 DERSİN ADI Mesleki Yabancı Dil-II YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI - KREDİSİ 2 Teori 2 Uygulama 0 Lab. TİPİ 1 Seçmeli Seçime

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Aylin YAZICIOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi,Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ÖZET: Eğitim,bireylerde istendik davranışları

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİDE ÖLÇME TEKNİKLERİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca I BİS 311 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı