MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI Elmi-nəzəri məcmuə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXV buraxılış, Bakı, 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI Elmi-nəzəri məcmuə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXV buraxılış, Bakı, 2013"

Transkript

1 MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI Elmi-nəzəri məcmuə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXV buraxılış, Bakı, 2013 МИР КУЛЬТУРЫ Научно-теоретический сборник Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, ХХV выпуск, Баку, 2013 THE WORLD OF CULTURE Scientific-theoretical bulletin Azerbaijan State University of Culture and Art, ХХV edition, Baku, 2013 UOT Rüstem Mürseloğlu Yard. doç. Dr İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü Başkanı CUMHURİYET DÖNEMİ TİYATRO TARİHİ DEĞERLENDİRMELERİ ÖZET: Bu makalede Cumhuriyet dönemi tiyatrosu hakkında literatür, bibliyografyalar, yazarlarca Türk tiyatrosunu dönemlendirme çabaları, Cumhuriyet tiyatrosunun kültür değişimindeki katkısı, tartışılan tiyatronun ilkeleri, devlet eliyle kurulan tiyatrolar ve özel tiyatrolara yardımla tiyatroyu teşvik etmesi, tiyatrosunda yerli ve yabancı yöneticiler, Türk tiyatrosunun Cumhuriyet dönemi Altın Çağı, politik tiyatro, oyun yazarlığı, Cumhuriyet dönemi sahnelenen oyunların listesi, tarihi tiyatroda Cumhuriyet, gösteri sanatlarında ayrılmaz ikili olarak değerlendirilen müzik ve tiyatro, tiyatro oyuncuları, problemlerin 2010 lu yıllarda ele alınışı başlıkları altında verilen bilgilerle Cumhuriyet dönemi tiyatro hakkında yazılan eserleri ve değerlendirmelerin bir özeti ve derlemesi ele alınmıştır. Cumhuriyet dönemi tiyatro açısından Batı ülkeleriyle kıyaslandığında çok kısa bir dönemdir. Batı ülkeleri eski Yunan dan beri tiyatro geçmişine sahipken, Türklerin modern anlamda tiyatrosu Tanzimat dönemiyle başlar. Tanzimat dönemiyle başlasa bile tiyatro tarihi konusunun bir makaleye sığacak kadar kısa olmadığı ortadadır. Metin And gibi pek çok tiyatrocunun yazılarından bunu anlayabiliriz. Bu yazının tiyatro tarihi konusunu Cumhuriyet dönemi ile sınırladık.bu yazı Cumhuriyet dönemi tiyatrosunun genel bir değerlendirmesini yapmayı amaçlamamaktadır. Cumhuriyet dönemi tiyatro hakkında yazılan eserleri ve değerlendirmelerin bir özetini ve derlemesini yaparak Cumhuriyet dönemi tiyatro hakkında bilgi sahibi olmayı, araştırmayı veya ders anlatmayı amaçlayanlara, yazılan eserleri bilgilendirmek ve değerlendirme yaparken ileri sürülen fikirleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.cumhuriyet dönemi tiyatrosu için yapılan çalışmalar aynı zaman da yapılacak çalışma konularını da çağrıştırmaktadır. Bu makale, yazı içinde tiyatroda müzikaller konusunun çalışılmadığına yapılan vurgu gibi, yeni araştırılması gereken konuların da insan zihninde uyanmasını sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: tiyatro, cumhuriyet dönemi, kültür, tarih, sanat. 166

2 Giriş Konu Hakkında Literatür: Tiyatro hakkında ilk yazanlardan biri Refik Ahmet Sevengil dir (Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu, II Cilt, İstanbul 1934; Türk Tiyatrosu Tarihi, İstanbul 1969). Ancak buradaki ikinci eser daha çok tiyatronun opera ile ilgili kısmına odaklanmaktadır. Niyazi Akı nın Çağdaş Türk Tiyatrosuna Toplu Bakış (Ankara 1968) yılları arasını ele alır. Genel bibliyografyaya baktığımızda aslında iki isim son zamanlarda öne çıkmaktadır: Özdemir Nutku ve Metin And. Özdemir Nutku, Oyunculuk Tarihi adlı eserinde hem Batı ülkelerinin hem de Türkiye nin kısaca tiyatro tarihini vermekle yetinmiştir (eser 2 cilttir ve aynı zamanda dünya tiyatro tarihidir). Diğer yazar Metin And için, tiyatronun bütün tarihini yazan adam denilebilir. O Türk tiyatro tarihini Geleneksel Türk tiyatrosu ve Batı etkisindeki Osmanlı dönemi (Meşrutiyet, Tanzimat dönemleri) ve Cumhuriyet dönemi olarak ele alan ayrı ayrı ve kapsamlı eserler yazmıştır. Nitekim bu konudaki fikirlerini yine bir genel Tiyatro tarihinde özetlemiştir (And, Başlangıcından 1983 e Türk Tiyatro Tarihi, İstanbul 1994). Şüphesiz Dünya Tiyatro tarihiyle ilgili Türkçe yayınlar da yapılmıştır, ancak makale başlığımızın dışında olan bu konudaki literatüre girmeyeceğiz. Cumhuriyet dönemi tiyatrosu ayrıca bazı oyun türleri (tarihi oyun, komedi, drama) ile de inceleyen yazarlar vardır. Tiyatro ile ilgili birkaç sempozyum da yapılmıştır. Bunlara yeri gelince değineceğiz. Tiyatro Bibliyografyaları: Araştırmacılar için bibliyografyaların önemi hemen hemen her araştırma teknikleri veya araştırma kaynakları derslerinde vurgulanmaktadır. Cumhuriyet Döneminde yazılan iki bibliyografya birbirini tamamlamaktadır. Bunlardan biri Cumhuriyet döneminin ilk dört yılını da içine alan, harf değişikliğine kadar olan döneme kadar yani Osmanlı harfleri ile yazılmış tiyatroyu ilgilendiren eserler bibliyografyası olup Poyraz ve Tuğrul ikilisi tarafından hazırlanmıştır: Türkan Poyraz ve Nurnisa Tuğrul, Tiyatro Bibliyografyası: (Ankara 1967). Harf değişikliğinden 1959 yılına kadar olan sürenin tiyatro bibliyografyasını ise Turan ve Abacıoğlu ikilisi hazırlamıştır: Semahat Turan (ve Behire Abacıoğlu), Tiyatro Bibliyografyası: (Ankara 1961). Şüphesiz Türkiye de yayınlanan genel bibliyografyalarda (Türkiye Bibliyografyası; Türkiye Makaleler Bibliyografyası gibi) tiyatro ile ilgili kısımlarında bibliyografya/ kitap/ makale bilgisine rastlanacağı da araştırmacılarca unutulmamalıdır. Bununla birlikte bazı özel konulu bibliyografya çalışmaları da araştırmalar sırasında gözden geçirilmelidir (Uslu nun Müzikoloji ve Kaynakları; aynı yazar - Seher Tetik Işık ın Müzik Bibliyografyası: Yabancı Yayınlar adlı eserlerindeki tiyatro ile ilgili yazılar gibi). Şüphesiz bu konuda yazılan ansiklopedi ve sözlükler de araştırmacılara yardımcı olacaktır: Aziz Çalışlar, Gerçekçi Tiyatro Sözlüğü (İstanbul 1978), M. Nihat Özön-Baha Dürder, Türk Tiyatro Ansiklopedisi (İstanbul 1967). Tiyatroyu Dönemlendirme: Cumhuriyet dönemi tiyatronun Darülbedayi ile başladığı konusunda hemen hemen bütün tiyatro tarihçilerinin ortak görüşüdür (And, Cumhuriyet, 1983, s. 7; Konur, s. 308). Ancak Darülbedayi den sonraki süreci Prof. Dr. Olcay Önertoy, 1950, 1970 ve 1970 sonrası olarak gruplandırırken, Metin And ın Geleneksel Türk Tiyatrosu nun belirli bir tarih evresi ile sınırlandırılamayacağını, önsüz ve sonsuz bir evre olarak düşünülmesi gerektiğine; hemen ardından Batı örneğinde Türk tiyatrosu evresinin geldiğine dikkat çeker. Batı örneğinde Türk tiyatrosu evresini de Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet olarak dönemlendirir (And, Cumhuriyet, 1983, s. 1, Önertoy un fikrini de Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yayını olan Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Tiyatro adlı eserinden M. And aktarmaktadır).and, bu dönemlendirme konusundaki fikrine uygun olarak tiyatro tarihi 167

3 eserlerini yayınlamıştır, genel durumu ise Başlangıcından 1983 e Türk Tiyatro Tarihi (İstanbul 1994) adlı eserinde dönemlendirme görüşüne uygun olarak özetlemiştir. Oysa Cumhuriyet sonrası tiyatro tarihinin en önemli olaylarından biri Tiyatro nun Yüksek Öğrenim Kurumuna bağlandığı 1981 yılına kadar geçen süreyi bir bütün olarak görenler de vardır (Konur, s. 355). Darülbedayi nin yerine kurulan ve zaman zaman farklı adlarla yapılaşmaların devamında 1981 yılı aynı zamanda devletin özel tiyatrolara yardım etme kararı almasıyla da farklı bir uygulamanın olduğu tarihtir (Konur, s. 340).Nitekim Metin And, kimlik konulu yazısında 1981 yılına kadar olan tiyatroyu bir bütün olarak eleştirmiştir (And, Cumhuriyetin 70. Yıldönümünde Kimliğini, 1993, s. 1). Bu durum aslında Cumhuriyet dönemi tiyatro tarihini 1981 yılına kadar bir bütün olarak görülebileceğini de düşündürmektedir. Nitekim 1985 ten itibaren yüksek lisans ve doktora olmak üzere akademik çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Bu ilklerden biri Ayşe Selen dir. Nitekim Metin And, Cumhuriyetin 50. Yılı için50. Yılın Türk Tiyatrosu (1973), 60. Yılı için Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu(1983) adlı eserlerini kaleme almış, 70. Yılı olan 1993 için Cumhuriyetin 70. Yıldönümünde Kimliğini Bulamamış Türk Tiyatrosu ve Kültür Bakanlığı (Tiyatro Araştırmaları Dergisi, sy. 10, 1993, s. 1-21) başlıklı bir makale yazmıştı. Bu makalesinde başlıkta görüldüğü üzere kimlik konusuyla tiyatroyu değerlendirerek Türk tiyatrosunu sanat olamamış, evrensel boyutları yakalayamamış diyerek eleştirmektedir (And, Cumhuriyetin 70. Yıldönümünde Kimliğini, s. 1). Tiyatro ve Kültür Değişimi: Metin And, Atatürk ün tiyatroya yüklediği kültür değişimi programını öncelikle eski kültürün oturmuşluğunu sağlayan inanç, alışkanlıklar, gelenek ve görenekler arasındaki dengeyi bozmak; hurafeleri ortaya çıkarmak ve yerine yeni kültürü yerleştirmek, bozulan dengeyi yeniden kurmak olarak özetler (And, Cumhuriyet, 1983: 2). Yeni kültür değişimi, kurduğu temel kurumlarla desteklemeye, aydınların yetişmesini sağlamaya çalışmıştır. Türk ulusunun erdemleri ve değerleri eski tarihten alıntılarla Mete, Özyurt, Attila, Akın adlı oyunlarda; yeni kültür devrimlerinin övgüsü Cumhuriyet Çocukları, Ceza Hakimi, On İnkılap, On Yılın Destanı, Bay Önder adlı oyunlarda öne çıkarılmaya çalışılmıştır. Tiyatroya fırsat buldukça giden Atatürk, tiyatro sanatçılarını teşvik edilmiş, Türk kadını sahneye çıkmadıkça Türk tiyatrosunun gelişemeyeceğini belirtmiştir. Darülbedayi nin oyunlarını Ankara da seyreden Atatürk onların oyun metinlerine dramaturg luk da yapmış, tiyatro oyun yazarlığını teşvik etmiş, tiyatronun yeni kültür değişiminde önemli bir görevinin olduğunu belirtmiştir. Metin And, Atatürk ün dramaturgluğunu yeni dil, yeni edebiyat, yeni düşünce olmak üzere üç konuda özetlemiştir (And, Cumhuriyet, 1983: 9).Metin And, tek partili siyasi dönemi Atatürk döneminin bir devamı olarak değerlendirir arasını tek partinin yerini çok partili döneme bırakma süreci, dönemini genel seçimle gelen iktidar dönemini tiyatro kurumunu benimsemiş ama geliştirmek için çaba sarfetmemiş olarak değerlendirir (And, Cumhuriyet, 1983: 25). Genel seçimle gelen iktidara karşı yapılan 1960 devriminin ardından 1961 Anayasasının tiyatro yazarlığının gelişmesinde önemli bir katkısı olduğu, özel tiyatroların bu dönemde geliştiği inancındadır (And, Cumhuriyet, 1983: 26). Kültür değişiminin en önemli tarafı olan yeni rejimin faziletleri, milli mücadelenin zorlukları tiyatro oyunlarında işlenmiştir (Şengül, Tarihi Tiyatro, 205 vd.). Kültürün temellerinden olan dil birliği, Türkçenin doğru kullanımı, değişen dilin doğrusunu oyunlarda yansıtmak tiyatro oyun yazarlığının en güç tarafı olduğu kabul edilmektedir. And, Cumhuriyet döneminin ikinci yarısında oyun dilinde dikkate değer bir gelişmenin olduğunu düşünmekte, oyun yazarlığında doğru Türkçenin aktarılabilmesini yazarın 168

4 yeteneğinde aramaktadır (And, Cumhuriyet, 1983, s. 459, 461). Nüvit Özdoğru ise tiyatro oyununda kişilerin kendi günlük ve eğitimlerini yansıtan tarzı yansıtmaları, yazı dilindeki gibi uzun cümleler yerine kısa cümlelerle yazılması gerektiği üzerinde ısrarla durmaktadır (Cumhuriyet gazetesi, İstanbul 23 Eylül 1971). Tiyatronun İlkeleri: Bu başlık aslında Yıldırım Keskin in bir eserinin adıdır. Fakat başlık bir tiyatro yazısı için önemli olduğu için biz de bu konuya yer verdik. Cumhuriyet döneminde tiyatronun ilkeleri tespit edilirken zaman zaman tiyatrocuların farklı görüşleri olduğunu Metin And ın tiyatro tarihinde özellikle giriş kısmında tiyatro anlayışı bölümünde gözler önüne serer (And, Cumhuriyet, 1983, s. 43 vd). Yıldırım Keskin Tiyatro ilkelerini tiyatro dan ne anlaşılması gerektiği konusuyla başlar ve yazar, oyuncu, oynamak, yönetmek başlıklarıyla inceler. Tiyatro ilkelerinden sahnelemek için Türkçe ye çevrilen PatricePavis in Sahneleme: Kültürler Kavşağında Tiyatro(çev. Sibel Kamber, Ankara 1999), Yalçın Alemdar ın Tiyatro ve Canlandırma (Ankara 2005) adlı eserleri yararlı olacaktır. Devlet Tiyatroları: Tiyatronun bir kamu hizmeti olduğu ve kamu eliyle korunması gerektiği fikri Cumhuriyetin ilk yıllarında belirginleşmişti yılında kurulup eğitime başlayan Musiki Muallim Mektebi (1924),Sanayi-i Nefise Encümeni (1927), Türk Sanayi-i Nefise Birliği (1927), İlmi Tiyatro Mektebi Talimatnamesi (1929), Türk Tiyatrosunu Himayet Cemiyeti (1340), Milli Musiki ve Temsil Akademisi (1934) Türk tiyatrosunu geliştirmek için yeni kurulan kurum, dernek ve yasa girişimleriydi (And, Cumhuriyet, 1983: 13). Atatürk ün de Ankara da oyunlarını seyrettiği Darülbedayi, İstanbul Şehzadebaşı Ferah Tiyatrosunda gösteriler yaparken, 1934 yılında İstanbul Belediyesine bağlanarak İstanbul Şehir Tiyatrosu (Tepebaşında faaliyet gösteriyordu) adını aldı.1936 da kurulan Devlet Konservatuvarı yerine 1940 da kurulan Tiyatro ve Opera Tatbikat Sahnesi,Carl Ebert tarafından yönetildi; Carl Ebert ayrılınca yerine Muhsin Ertuğrul getirildi de Devlet Tiyatro ve Operasıadını aldığı zaman, aynı yıl Ankara da Küçük Tiyatro ve Büyük Tiyatro; 1956 da Ankara Oda Tiyatrosu, 1957 de İzmir Konak Sahnesi ve Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu;1960 da Sakarya Yeni Sahne; 1964 de Ankara Altındağ Tiyatrosu; 1966 da Adana Devlet Tiyatrosu, 1969 da İstanbul Kültür Sarayı tiyatrosu; 1970 de adı değiştirilerek Atatürk Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu; 1971 de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kuruldu, aynı yıl hem Bursa hem de İzmir Devlet Tiyatroları açıldı de Milli Eğitim Bakanlığından alınıp Kültür Bakanlığına bağlandı de İstanbul Devlet Tiyatrosu kuruldu, 1981 de kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı de İstanbul Taksim Sahnesi, 1984 de Çorum Devlet Tiyatrosu, 1985 de Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, 1986 da İzmir Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi, 1987 de Trabzon Devlet Tiyatrosu, 1988 Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, 1990 da Ankara İrfan Şahinbaş Sahnesi, 1997 de Sivas, Van, Erzurum ve Konya Devlet Tiyatroları açıldı. Yukardaki kısa kronoloji devletin tiyatroları sürekli destekleyip ihmal etmediğini gözler önüne sermektedir. Bununla birlikte kurulması özel tiyatronun gelişmesi için önerilen Bölge Tiyatroları 1673 den beri kurulamamıştır. Özel Tiyatrolar ve Devlet Yardımı: 1923 den öncesinde de varlığı bilinen özel tiyatro toplulukları Cumhuriyetin ilanından sonra da varlıklarını devam ettirmeğe çalıştılar. Benliyan Operet Kumpanyası, İstanbul Operet Heyeti, İstanbul Şehir Opereti, Cemal Sahir, Muhlis Sabahattin Yeni Operet Heyeti, Hale Opereti gibi topluluklar Meşrutiyetten beri İstanbul da müzikli oyunlar sergiliyorlardı. Şadi Bey ve Arkadaşları İzmir den yola çıkıp Ankara yı kendilerine merkez yaparak turnelere çıkıyorlardı. Raşid Rıza, Türk Tiyatrosu adıyla İstanbul Tepebaşı nda faaliyet gösteriyordu. Şehbal Opereti, Naşit in Topluluğu, Ferah Tiyatrosu, Milli Sahne (Şadi Fikret in), Şark Tiyatrosu (Kel 169

5 Hasan ın), Sahir Opereti, İsmail Efendi nin Topluluğu (İsmail Dümbüllü nün), Odeon Tiyatrosu, Asri Operet Heyeti yıllarında faaliyet gösteren belli başlı özel tiyatro topluluklarıydı. Bu topluluklardan bir kısmı Anadolu turnesine çıkıyor, hatta yurtdışında gösteriler yapıyorlardı (Mısır, Kıbrıs, Rusya gibi) in yeni kuruluşu olarak Ankara Opereti, Şark Operet Heyeti, Cumhuriyet Opereti, Süreyya Opereti (1935 de adını Halk Opereti olarak değiştirdi) isimli toplulukların faaliyetleriyle öne çıktıkları görülmektedir da Ankara Güneşi Temsil Heyeti topluluğu, 1930 da Türk Akademi Tiyatrosu (aynı zamanda TAT adını taşıyan bir dergi çıkarıyordu), İzmir Şehir Tiyatrosu kurulmuştu te Halide ve Arkadaşları (Halide Pişkin in) topluluğu, Halk Opereti topluluğu, Turan Tiyatrosu, Halk Tiyatrosu topluluklarının kuruldukları görülmektedir Özel tiyatrolara Belediye tarafından yardımların düşünüldüğü ilk defa görülen bir yıldır (And, Cumhuriyet, 1983, s. 205) da Ege Tiyatrosu, İstanbul Halk Tiyatrosu, Ankara Tiyatrosu (Zeki Alpan ve arkadaşları), Türk Revü Opereti ilk defa adları anılan tiyatro topluluklarıdır de Ses Tiyatrosu Operet topluluğu (Avni Dilligil in) kuruldu de kurulan Yeni Ses Opereti vodville, müzik ve dans karışımı müzikaller sahneliyordu; 1953 te bu operetten ayrılanlar İstanbul Opereti ve Şen Ses Opereti topluluklarını kurdular da Vahi Öz Opereti; 1950 de Saat 6 Tiyatrosu, 1954 te İstanbul Opereti (adı 1960 da İstanbul Tiyatrosu oldu), 1955 te Karaca Tiyatro, 1956 da Dormen Tiyatrosu (1972 de kapandı), 1957 de Oda Tiyatrosu (1959 da kapandı) ve Ankara Beşinci Tiyatro, 1959 da Kent Oyuncuları, Kadıköy Tiyatrosu, Üsküdar Tiyatrosu, Fatih Tiyatrosu, Zeytinburnu Tiyatrosu, Oraloğlu Tiyatrosu (Lale Oraloğlu ve Arkadaşları); 1961 de Ankara Meydan Sahnesi; 1962 de Arena Tiyatrosu ve Gülriz Sururi-Engin Cezzar topluluğu, Ulvi Uraz Dost Oyuncular, Azak Tiyatrosu, Gong Tiyatrosu, Aksaray Bulvar Tiyatrosu; 1963 de Ankara Sanat Tiyatrosu; 1966 da Başkent Tiyatrosu, Tevhit Bilge-Necdet Tosun Topluluğu, Nejat Uygur ve Arkadaşları Topluluğu; 1967 de Devekuşu Kabare Tiyatrosu, Tiyatrom Tiyatro Topluluğu; 1968 de Yenişehir Tiyatrosu;1969 da Bizim Tiyatro (Münir Özkul un), Dostlar Tiyatrosu, Gönül Ülkü- Gazanfer Özcan Topluluğu, Ümit Tiyatrosukuruldu yılını özel tiyatroların mantar gibi özel tiyatro bitiyor manşeti ile birden çoğaldığını görebiliyoruz (And, Cumhuriyet, 1983, s. 242) de 23 adet özel tiyatroya Ocak tiyatrosu, Çağ Tiyatrosu topluluğu, Bakırköy Halkevi Tiyatrosu, Yıldırım Önal Tiyatrosu ilave edilmişti de İstanbul Ses Opereti, Kardeş Oyuncular, Grup Oyuncuları, Beş Basamak Tiyatrosu, Nisa Serezli- Tolga Aşkıner Topluluğu, Üsküdar Oyuncuları, Tevfik Gelenbe Topluluğu, Ankara Birliği Sahnesi tiyatro toplulukları kuruldu de Çevre Tiyatrosu Topluluğu, Türk Yazarları Tiyatrosu; 1973 de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu Topluluğu, Gazete Tiyatrosu Topluluğu, Kocamustafapaşa Küçük Komedi Tiyatrosu, Bakırköy Ali Baba Tiyatrosu, Asuman Arsan ve Arkadaşları Topluluğu;1974 te Dönem Oyuncuları ve Oyuncular Birliği, Devrimci Ankara Sanat Tiyatrosu, Bakırköy Halk Sahnesi Oyuncuları; 1975 de Suzan Ustan-Pekcan Koşar Tiyatrosu; 1976 da Halk Sahnesi Oyuncuları, Birlik Sahnesi, Ayfer Feray ve Arkadaşları; 1977 de Çağdaş Sahne, Öncü Sahne, Çatı Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu; 1979 da Miyatro Vatandaş MiyatroTiyatrosu; 1980 de Çevre Tiyatrosu (Sadri Alışık ın); 1981 de Ortaoyuncular, Ali Poyrazoğlu-Korhan Abay Tiyatrosu, Hodri Meydan Kültür Merkezi, Tuncay Özinel Tiyatrosu kuruldu. Bu tiyatroların bazıları kısa ömürlü bazıları ise yirmi yıl süreyle hizmet vermeye devam ettiler. Dağılmalar, yeni oluşumlar veya bir topluluktan ayrılıp yeni bir tiyatro topluluğu 170

6 kurdular. Bütün bu özel tiyatro topluluklarında yer alan oyuncuları Metin And listelemiştir (And, Cumhuriyet, 1983, s ) lı yıllarda özel tiyatrolar zaman zaman kanun, yönetmelik veya devlet yardımı konusuyla gündeme gelmekteydiler (Konur, s. 337) e gelindiğinde özel tiyatrolara sansür konusu bile tartışılmış ama yürütmeye konulmamıştı de özel tiyatrolara devlet yardımı yapılacağı kararlaştırılmış ve 1982 de 17 özel tiyatroya devlet yardımı yapılmıştı (Konur, s. 340, 343). Tiyatroda Yabancı ve Yerli Yöneticiler: Ankara konservatuvarına Carl Ebert 1936 da getirilmiştir, 1947 de ayrılmıştır; 1952 de İstanbul Şehir Tiyatrolarına Alman asıllı MaxMeinecke başyönetmen olarak Viyana dan davet edildi; Devlet tiyatrolarına atanan genel müdürlere göre yedi döneme damgasını vuran Muhsin Ertuğrul ( , istifa ederek ayrıldığı arasında Küçük Sahne nin başına getirildi, ), Cevat Memduh Altar ( ), Cüneyt Gökçer ( , ), Ergin Orbey ( ), Turgut Özakman ın (And, Cumhuriyet, 1983, s. 212; Konur, s. 329) dönemleri tiyatro eleştirmenlerince özetle olumlu ama yetersiz olduğu konusunda hemfikirdirler. İlk dönem seyirci problemi ile verilen uğraş, ikinci dönemden sonra seyirci tiyatroya alışmış,üçüncü dönemdetiyatro sayısı arttırılmış, dördüncü dönemde sanat düzeyi olgun temsiller yurtiçi turneler dışında Paris, Atina, Venedik, Yugoslavya da da sahnelenmiştir. Bu dönem Broadway Müzikalleri gibi öz açısından hafif, görsel açıdan zengin müzikaller sık sık sahnelenmiştir. Beşinci dönemde kuramcı BertoldBrecht in eserleri ilk defa sahnelenmiş, yerli yapıtların da ilk defa sahnelenmesi sağlanmıştır (Yaşar Kemal in Teneke si; Orhan Kemal in Murtaza sı gibi). Altıncı dönemde Anadolu turne sayısında artış, merkezi temsillerde ise niteliğin azaldığı gözlenmiş olduğu söylenir (And, Cumhuriyet, 1983, s. 213; Konur, s. 331). Sonunda yapıldığı ileri sürülen haksızlıklar bu dönemin görevden ayrılması ve 1983 de Turgut Özakman ın atanması ile sonuçlanmıştır. Turgut Özakman biriken sorunların kaynağı olarak altyapı ve yasaların yetersizliğine bağladığı bir yazı yayınlamıştır (maddeler halinde bk. Konur, s ). Tiyatronun Altın Çağı: yıllarında Muhsin Ertuğrul un başyönetmen olduğu yıllar Tiyatronun Altın Çağı olarak Özdemir Nutku tarafından verilmiş bir adlandırmadır. Yeni sanatçıların yetişmesinde sağlanan imkanlar, yerli ve yabancı yazarların oyunlarında gösterilen titizlik, oyun ve oyuncu arasındaki özen, sahneleme tekniklerindeki doyurucu özelliklerden dolayı bu ad verilmişti. Ancak sadece Muhsin Ertuğrul değil, ona danışmanlık yapan oyun yazarı Güngör Dilmen Kalyoncu nun da bu döneme önemli katkısı olduğunu Metin And özellikle belirtir. Özdemir Nutku nun bu adlandırışı hem And, hem de Konur tarafından benimsenmiştir (Nutku, Darülbedayi nin 50 Yılı, Ankara 1969, s. 77; And, Cumhuriyet, 1983, s. 226; Konur, s. 315).Muhsin Ertuğrul, 1966 yılında tiyatrodan uzaklaştırılmıştır (And, Cumhuriyet, 1983, s. 227). Atatürk ün tiyatro alanında açtığı yeni dönem Metin And a göre tiyatro adamlarınca tamamlanabilirdi, oysa 50 yıl Muhsin Ertuğrul tek adam olarak tiyatro adamının eksikliğini Türk Tiyatrosuna duyurmuştur (And, Cumhuriyet, 1983: 16). Oysa Cumhuriyet döneminin kıymeti bilinmeyen tiyatro adamı İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu dur ( ; And, Cumhuriyet, 1983: 23). Politika ve Tiyatro: Tiyatroların desteklenmesi aslında bir politika gereğidir. Kültür politikası, ülkenin eğitim seviyesini yükseltmek istemesini gerekli kılar. Nitekim pek çok yazar gibi Naşit bu konuya net cevap verir Tiyatronun yükselmesi için evvela hükümetin azami yardımının gerekli olduğunu belirtir. Politikanın tiyatroyu desteklemesi sonucu birçok tiyatro toplulukları kurulmuş, sanatçılar, oyun yazarları yetişmiştir. Ancak uzun vadeli ülke politikasını sarsan girişimler de yine politikadan 171

7 kaynaklanmıştır. Politikanın tiyatroya bir başka olumsuz etkisi ise yazarlar üzerindedir. Bunlardan bir örnek olmak üzere bir yarışmanın sonucunda kazanan oyun yazarını gösterebiliriz da düzenlenen tiyatro oyun yazarlığı yarışmasında Necip Fazıl Kısakürek in Sabırtaşı adlı oyunu ödüle layık görülmüştü da yarışmayı düzenleyen zamanın siyasi gücü Cumhuriyet Halk Partisi birinciliği alan bu eseri duyurmaktan çekinmiş ve hem oyunun hem de yazarın gölgede kalmasını sağlamıştı (Varlık dergisi, sy. 32, 1 Nisan 1947; And, Cumhuriyet, 1983, s. 392) Anayasasının ardından, özellikle 1670 li yıllarda siyasi akımların etkisinde çoğalan tiyatro toplulukları görülür. Özel tiyatrolar bu siyasi dalgalanmanın etkisinde oyunlarını pervasızca sergilerlerken, siyasi guruplardan zaman zaman olumsuz tepkiler meydana geliyordu. Siyasi liderlerin ağzından gazetelerde yer alan olumsuz ifadeler, sergilenen oyunlara karşı tepkilerle gösteriliyordu. Metin And, tiyatrolarda ilerici, devrimci adı altında görülen politik tiyatro yu, savunduğu fikirlerde seyirciyi soğukkanlılıkla kendi yargılamasıyla başbaşa bırakmamakla eleştirmektedir(and, Cumhuriyet, 1983: 28). Oyun Yazarlığı ve Yazarlar: Aşağıdaki bilgiler Metin And ın Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu adlı eserinde gayet güzel listelendiği için, özetlenecektir. Cumhuriyet dönemine girişte, Meşrutiyet dönemi yazarlarının oyun yazarı olarak devam ettiklerin, görüyoruz: Halit Fahri Ozansoy, Ahmet Nuri Sekizinci, Reşat Nuri Güntekin, Musahipzade Celal, Hüseyin Cahit Yalçın, Mahmut Yesari, Yusuf Ziya Ortaç, Celal Esat Arseven, Abdülhak Hamit Tarhan, Aka Gündüz, Halide Edip Adıvar, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Oyun yazarlığına Cumhuriyet döneminde başlayanlar Faruk Nafiz Çamlıbel, Necip Fazıl Kısakürek, Vedat Nedim Tör, Nazım Hikmet, Cevdet Kudret, Cevat Fehmi Başkurt, Ahmet Muhip Dranas, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Ekrem Reşit Rey (Kardeşi Cemal Reşit Rey le birlikte). Genç Kuşak yazarlar olarak adlandırılan oyun yazarları: Haldun Taner, Orhan Asena, Turgut Özakman, Refik Erduran, Çetin Altan, Necati Cumali, Sabahattin Kudret Aksal, Güngör Dilmen, Nazım Kurşunlu, Aziz Nesin, Turan Oflazoğlu, Orhan Kemal, Recep Bilginer, Adalet Ağaoğlu, Melih Cevdet Anday, Sedat Veyis Örnek, Aydın Arıt, Nezihe Araz, Muzaffer İzgü, Ferhan Şensoy, Melih Vassaf, Rıfat Ilgaz, M. Necati Sepetçioğlu, Erol Toy, Sabahattin Engin. Bunlar dışında tek tek oyunlarıyla dikkat çeken oyun yazarları da vardır. Sermet Çağan, Sabahattin Ali, Fikret Otyam vs. gibi. Sürekli olarak uyarlama yapan oyun yazarları içinde Yusuf Sururi, Refik Kordağ, Sadık Şendil, S. Nahit Bilga, Fazıl H. Çorbacıoğlu, Süavi Sualp, Necabetin Bal adları öne çıkmış isimlerdir. Cumhuriyetin ilk yıllarında sık sık başvurulan bir yöntem olarak çeviri veya uyarlama yapmanın güçlüğü, pek çok tiyatro yazarı dışında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Theodore Savory nin Tercüme Sanatı (Ankara 1961) adlı eserinde ortaya koymuştur. Kadın oyun yazarlarından Adalet Ağaoğlu, Sevgi Batur Sanlı, Nezihe Meriç, Nihal Karamağralı, Perihan Zorlu, Aysel Kılıç, Seniha Kanbay, Sevgi Soysal oyunları sahnelenenlerden bir kısmıdır. Cumhuriyet döneminin başlangıcında tiyatro eleştirmenleri yeterli sayıda tiyatro oyun yazarımız yok diye yakınırlarken (Darülbedayi dergisi, sy. 3, 15 Mart 1930 den M. And aktarmaktadır), 1970 lere gelindiğinde yabancı yazarların oyunları yanında yalnız Şehir Tiyatrolarında yılda ortalama yerli oyun gösterilmekte idi lere doğru tiyatro oyun yazarlığını genel bir değerlendirme yapan eleştirmen birkaç kişinin görüşleri dikkat çekicidir: Ömer Attila Sav(Türk Dili dergisi, sy. 198, 1968), Zihni Küçümen (Türk Tiyatrosu dergisi, Ocak 1962), Aziz Nesin (Yeni Gazete, 172

8 23 Kasım 1970), Metin And (Cumhuriyet, 1983, s bütün bu yazarların görüşlerini de aktarmaktadır). Bu yazarların yaptıkları oyun yazarlığı genel değerlendirmesinin üzerine ayrıca Metin And, 1980 leri de değerlendirmiştir. Metin And, 1970 lere doğru Ömer Atila Sav ın oyun yazarlığında Avrupa daki gibi bir ulusal deyiş özelliği gelişmediği yolundaki görüşlerine katılsa da, bunun aslında ulusal deyiş ve ulusal eserin tanımındaki güçlükten kaynaklandığını da belirtir (And, Cumhuriyet, 1983, s. 386). Aziz Nesin in ulusal tiyatro dan beklentisi on yılda eskimeyen, Türk ulusunun ortak davranış ve karakterini yansıtan oyundur. Belirli bölgelerde yaşayan insanları yansıtan eserler ulusal eserler olamazlar şeklindeki fikirlerine Zihni Küçümen, oyun yazarlarını insana hangi gözlükle baktığını bilmemekle, çıkış noktaları olmamakla, yığınların inançlarını desteklemekle, ucuz başarı peşinde koşmakla, Pazar günü yazarı olmakla suçlamaktadır. Diğer taraftan Cevat Fehmi Başkut, tiyatro yazarlığının güç bir iş, tiyatro yazarlığının Türk edebiyatında yeni bir tür olduğunu unutmayıp çok fazla bir beklenti içinde olunmaması gerektiğini, eleştiride ölçüyü kaçırmamak gerektiğini vurgular. Cevat Fehmi Başkut, Türk tiyatro yazarlarının Batı tiyatro yazarlığı ile arasındaki mesafeyi kapatmak için kendisinden beklenenden çok gayret göstermekte ve başarılı olduklarını düşünmektedir (Cumhuriyet gazetesi, 13 Şubat 1962; And, Cumhuriyet, 1983, s ). Sevda Şener, Metin And, Tahsin Konur gibi tiyatro yazarları, tiyatro yazarlığını dikkate alarak Cumhuriyet dönemini 1983 e kadar beş döneme ayırmaktadırlar (Şener, Cumhuriyet Döneminde Tiyatro Yazarlığı yazısından And, Cumhuriyet, 1983, s. 483, 490; Konur, s. 329). And, 1950 lerden sonra tiyatro yazarlığında ilk kımıltıların 1970 lerde olgunluğa ulaştığı kanaatindedir (And, Cumhuriyet, 1983, s. 490). Tiyatro yazarlığı hakkında eğitici fikirler ve değerlendirmelere de rastlamak mümkündür. Bunlardan biri Yıldırım Keskin tarafından dile getirilir. Oyun yazarlığının güçlüğünden başlayarak, özgün olması için baskılardan etkilenmemesi gerektiğini vurgular (Keskin, s ). Oyunların Listesi: Cumhuriyet döneminde sahnelenen oyunların zaman zaman listeleri yapılmıştır (And, Cumhuriyet, 1983, s ). Metin And 1982 senesine kadar bu listesinde hangi oyunun hangi yılda hangi tiyatroda sahnelendiğini de belirtmiştir. Ayrıca kısa tanıtım ve değerlendirmelerini de yine ayni kitabın içinde bulabiliriz (And, Cumhuriyet, 1983, s ).Aziz Çalışlar ise Tiyatro Oyunları Sözlüğü (İstanbul 1994, 1. Cilt Dünya tiyatrosu, 2. Cilt Türk tiyatrosu oyunları) adlı eserinde 1992 yılına kadar tiyatro oyunlarını listelemektedir. Ayşe Selen Tiyatro Oyunları Sözlüğü nün 3. Cildinde 154 yabancı oyunun listesi ve değerlendirmesi vardır. Behçet Necatigil, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü (İstanbul 1971) adlı eserinde de tiyatro oyunları hakkında bilgiler bulunmaktadır. Tarihi Tiyatro: Cumhuriyet döneminde tiyatroda sahneye konulan tarihi oyunları inceleyen Abdullah Şengül dür. Metin And da tarihi oyunlar için kısa bir bölüm ayırmıştır (And, Başlangıcından 1983 e, s ). Şengül, Cumhuriyet Dönemi Tarihi Tiyatro (Ankara 2008) eserinde sahnelenen tarihi tiyatro oyunlarını mitoloji, halk hikayeleri, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet dönemi olayları başlıklarını öne çıkardığını görüyoruz. Bizi ilgilendiren Cumhuriyet dönemini anlatan tiyatroları Atatürk, Milli Mücadele, Cumhuriyet in faziletleri ve olayları nı konu alan oyunlar kısmıdır. Tiyatro ve Müzik: Tiyatronun etkili olmasını sağlayan üç şeyden birinin müzik olduğu Aristo tarafından belirtilmiştir (Şener, Dünden Bugüne, s. 41). Örneğin; Oscar G. Brockett in Tiyatro Tarihi adlı eserinde eski Yunandan başlayıp Uzak Doğu ve Afrika yı da içeren dünya tiyatro tarihinde müzik başlığına sık sık yer verilmiştir (İstanbul 2000, s. 38, 81, 122, 157, 190). Günümüz tiyatro yazarlarından Yılmaz 173

9 Arıkan, A dan Z ye Tiyatro Kılavuzu (İstanbul 2006), adlı eserinde müzik terimini tamamlayan müzikal komedi ve müzikal tiyatro terimlerinde yine opera terimine de işaret eder. Aziz Çalışlar,Tiyatro Ansiklopedisi nde müzikal (Ankara 1995, s. 447) kelimesini müzikal komedi kelimesiyle eş değer olduğuna işaret ederek müzikli komedi terimi açıklamasında türün operet ve operalardan geliştiğine değinir. Ayrıca meyhane türkü/ şarkılarından Müzikhol (Çalışlar, a.e.,s. 447) türüne bir başlık açmıştır. Buradaki açıklamalarında Varyete (Çalışlar, a.e.,s. 665), Varyeteden Revü (Çalışlar, a.e., s. 522) maddelerine atıflar yapar. Atıf yapılmamış Vodvil (Çalışlar, a.e.,s. 679) gibi maddeler müziğin ağırlıklı olduğu geleneksel Türk oyunlarını da içeren bir araştırmaya ihtiyaç hissettirmektedir. Bu açıdan bakıldığında Özdemir Nutku nun Gösterim Terimleri Sözlüğü (İstanbul 1998) ve her ne kadar kendilerine araştırma alanı yaratmak gibi bir amaçla da olsa antropoloji bakış açısıyla hazırlanmış E. Barba-Nicola Savarese nin Oyuncunun Gizli Sanatı: Tiyatro Antropolojisi Sözlüğü(çev. Ayşın Candan, İstanbul 2002) bu açıdan yararlanılacak disiplinlerarası çalışmalardan biridir. Müzik ve tiyatroilişkisi, Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu örnekleri aslında Musahipzade Celal, Celal E. Arseven, Cemal Reşit Rey in oyunları gibi daha birçok müzikal tiyatro oyununda görülür. Cumhuriyet dönemi müzikal lerini başlığa taşımış henüz bir araştırma yapılmamıştır. Metin And, Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Tarihi nde zaman zaman müzikal oyunlar hakkında bilgiler verir (And, Cumhuriyet, 1983, s. 502, 509). Recep Uslu nun Türkiye nin ilk müzikoloji başlığını taşıyan veistanbul Teknik Üniversitesi tarafından yayınlanan kitabında müziğin tiyatro ile ilişkisine değinerek kısa bir tiyatro-müzik-operet/ opera bibliyografyası yapmıştır (Uslu, s. 116). Müzikaller değilse bile Opera için daha geniş bir araştırmayı Cevat Memduh Altar ın Opera Tarihi (4 cilt, Ankara 1982), HrantPapazyan ın100 Yılda Türk Opereti: (İstanbul 1975), Jak Deleon un Düşten Düşünceye (İstanbul 1985) adlı eserlerinde görebilirsiniz. Bununla birlikte tiyatroda oynanan müzikli oyunlardan Metin Andgenel tiyatro tarihinde ara sıra söz etmektedir (And, Başlangıçtan 1983 e, 1994, s. 152, 170). Lüküs Hayat ve Keşanlı Ali Destanı bu türler içinde ismi en çok bilinenler arasında yer almaktadır denebilir. Tiyatro Oyuncuları: Cumhuriyet dönemi tiyatro tarihinde Metin And, tiyatro oyuncularını büyük bir ciddiyetle özellikle tiyatro toplulukları kısmında sıralar (Burada dikkati çekmek istediğim bir konu genellikle tiyatro icrası yapanlar sanatçı denmesinden ise oyuncu denilmesini tercih ederler, terim olarak biz de sanatçı yerine oyuncu kelimesini başlığa taşıdık). Ancak onların ansiklopedik bilgileri için bazı eserler de yazılmıştır. Bu eserler doğrudan tiyatro oyuncuları ile ilgili olduğu kadar, şairler, yazar ve ses sanatçılarıyla da ilgilidir: A. Madat, Sahnemizin Değerleri (I-II c., İstanbul ), Şükran Kurdakul, Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (Ankara 1973), Behçet Necatigil, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (İstanbul 1970), Behçet Necatigil, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü (İstanbul 1971), Selami İzzet Sedes, Ses Sanatçıları Ansiklopedisi (İstanbul 1970). Son zamanlarda yayınlanan Aziz Çalışlar ın Tiyatro Adamları Sözlüğü (İstanbul 1993) içinde hem yerli hem de yabancı tiyatro oyun yazarları, tiyatro bilimcileri, yönetmenler (Metin And bu terim yerine sahneyekor terimini kullanır), sahne tasarımcıları, tiyatro mimarları yer alır. Çalışır, eserinde yabancı tiyatro adamlarına The Cambridge Guide toteatre (1992) adlı eseri kullandığını belirtir. Yine bu konuda bilgi bulunabilecek Çalışlar ın Tiyatro Ansiklopedisi (Ankara 1995) Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Vedat Demirci nin Alnında Işığı İlk Hisseden Tiyatro Sanatçılarımız (İstanbul 1999) adlı eserinde Türk tiyatro oyuncularının sosyolojik ve psikolojik çözümlemelerini yapacak bilgileri kendi 174

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK EDEBİYATINDA 1951-1961 YILLARINDA EDEBÎ ELEŞTİRİ (Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergileri) DOKTORA TEZİ Sema ÇETİN

Detaylı

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI Hacı Veli GÖK YÜKSEK LİSANS TEZİ TARİH ANABİLİM DALI KIRŞEHİR 2011 i T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

POPÜLERLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ VE BU SÜREÇTE BESTEKÂR SADETTİN KAYNAK

POPÜLERLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ VE BU SÜREÇTE BESTEKÂR SADETTİN KAYNAK 573 POPÜLERLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ VE BU SÜREÇTE BESTEKÂR SADETTİN KAYNAK ÖZDEMİR, Sinem TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Osmanlı nın son dönemi ile Cumhuriyet in ilk yıllarında başlayan batılılaşma ve modernleşme

Detaylı

NECATĐ CUMALI NIN ŞĐĐRLERĐNDE TOPLUMSAL ELEŞTĐRĐ

NECATĐ CUMALI NIN ŞĐĐRLERĐNDE TOPLUMSAL ELEŞTĐRĐ T.C. SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI ANABĐLĐM DALI YENĐ TÜRK EDEBĐYATI BĐLĐM DALI NECATĐ CUMALI NIN ŞĐĐRLERĐNDE TOPLUMSAL ELEŞTĐRĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Hazırlayan Ahmet YILDIRIM VAN 2011

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ, SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ

CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ, SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ, SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ R A Ğ B E T Y A Y I N L A R I Cumhuriyet Dönemi Aydın Kimliği, Sekülerleşme ve Köy Enstitüleri Yrd. Doç. Dr. Emine Öztürk İstanbul, 2012

Detaylı

CUMHURİYETİN ONUNCU YIL DÖNÜMÜ ANISINA YAPILAN EDEBÎ YAYINLAR Selçuk ÇIKLA *

CUMHURİYETİN ONUNCU YIL DÖNÜMÜ ANISINA YAPILAN EDEBÎ YAYINLAR Selçuk ÇIKLA * CUMHURİYETİN ONUNCU YIL DÖNÜMÜ ANISINA YAPILAN EDEBÎ YAYINLAR Selçuk ÇIKLA * Literary Publications in the Rememberance of the Tenth Anniversary of Turkish Republic. Abstract In Türkiye, art and artists

Detaylı

Bir Egeli nin Portresi Ali Rıza Karacan Söyleşi: Gamze Karademir Erol. Klişelere Karşı: Cahil Periler Makale: Nino Edishesarhvili

Bir Egeli nin Portresi Ali Rıza Karacan Söyleşi: Gamze Karademir Erol. Klişelere Karşı: Cahil Periler Makale: Nino Edishesarhvili Yirminci sayımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kolay olmadı. Okuyan ve değer verenler ile Rektörümüzün koşulsuz desteği sayesinde buralara kadar gelebildik. Bu sayımızda sinema dosyasının büyük bir

Detaylı

ERKEN CUMHURİYET YILLARI MİLLİ KİMLİK TARTIŞMALARI: HASAN ALİ YÜCEL VE TÜRKİYE DE HÜMANİZMA ARAYIŞLARI * ÖZET

ERKEN CUMHURİYET YILLARI MİLLİ KİMLİK TARTIŞMALARI: HASAN ALİ YÜCEL VE TÜRKİYE DE HÜMANİZMA ARAYIŞLARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 745-763, ANKARA-TURKEY ERKEN CUMHURİYET YILLARI MİLLİ KİMLİK TARTIŞMALARI: HASAN ALİ YÜCEL VE TÜRKİYE DE HÜMANİZMA

Detaylı

HALKEVLERİ (1932 den 1951 e) People s Houses from f. 1932 to 1951 Dr. Yavuz ÖZDEMİR * Elif AKTAŞ **

HALKEVLERİ (1932 den 1951 e) People s Houses from f. 1932 to 1951 Dr. Yavuz ÖZDEMİR * Elif AKTAŞ ** A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 45, ERZURUM 2011, 235-262 HALKEVLERİ (1932 den 1951 e) People s Houses from f 1932 to 1951 Dr. Yavuz ÖZDEMİR * Elif AKTAŞ ** ÖZ Bu araştırmanın amacı

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Radyoyla Birlikteyiz. Radyo, birlikte hareket edebilmenin mükemmel bir mecrasıdır.

Radyoyla Birlikteyiz. Radyo, birlikte hareket edebilmenin mükemmel bir mecrasıdır. RADYOVİZYON EKİM 09 Radyoyla Birlikteyiz 6 Mayıs Türkiye de radyo yayıncılığının başladığı gündür. Bu özel gün Ankara Radyomuzun başarılı organizasyonu; diğer radyolarımızın katkıları, özel radyoların

Detaylı

Türk İdare Dergisi Ulusal Hakemli Dergi YAYIN KURULU / BOARD OF EDITORS DANIŞMA KURULU / ADVİSORY BOARD

Türk İdare Dergisi Ulusal Hakemli Dergi YAYIN KURULU / BOARD OF EDITORS DANIŞMA KURULU / ADVİSORY BOARD Türk İdare Dergisi Ulusal Hakemli Dergi Genel Yayın Yönetmeni Dr. Hasan CANPOLAT / Vali-Müsteşar Yardımcısı Editör A. Celil ÖZ / Bakanlık Sözcüsü-Mülkiye Başmüfettişi Editör Yardımcısı Mehmet CANGİR /

Detaylı

ÇOK SESLİ BATI MÜZİĞİNİN TÜRK MODERNLEŞMESİNDEKİ ÖNEMİ

ÇOK SESLİ BATI MÜZİĞİNİN TÜRK MODERNLEŞMESİNDEKİ ÖNEMİ 455 ÇOK SESLİ BATI MÜZİĞİNİN TÜRK MODERNLEŞMESİNDEKİ ÖNEMİ KILIÇ, Fahri TÜRKİYE/ ТУРЦИЯ ÖZET Bu araştırmada Cumhuriyet döneminde çağdaş bir toplum yaratma çabasının bir sonucu olarak ortaya çıkan müzik

Detaylı

Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1. Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2

Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1. Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2 Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue:2 Sayfalar/Pages: 59-70 Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1 Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2 Özet Edebiyat, tarih, felsefe ve sosyoloji

Detaylı

Hürriyet Gazetesi nin Kimliği

Hürriyet Gazetesi nin Kimliği / Iğdır University / Journal of Social Sciences Sayı / No. 3, Nisan / April 2013: 45-70 Hürriyet Gazetesi nin Kimliği YUSUF ÖZKIR Y. Doç. Dr. İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler

Detaylı

Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış

Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2009, Sayı:20, ss.103-120. Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış Emel KOÇ * ÖZET Felsefe, varlık, bilgi

Detaylı

pecya Merhaba Tiyatro... Tiyatro... AYLIK HABER TANITIM DERGİSİ SAYI: 13/ŞUBAT 1992 /200 TL. İÇİNDEKİLER

pecya Merhaba Tiyatro... Tiyatro... AYLIK HABER TANITIM DERGİSİ SAYI: 13/ŞUBAT 1992 /200 TL. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 89 1011 12 1415 1819 2021 2223 24 25 26 29 Haberler Sokak Kızı İrma» Gülriz Sururi Nâzım ve Kuvayi Milliye ve de Ruhi Su ile Abidin Dino Rutkay Aziz Berliner Ensemle'de neler oluyor Yalçın

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KALAN BİR TARTIŞMA VE FORUM DERGİSİ ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ BİR HAREKET

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KALAN BİR TARTIŞMA VE FORUM DERGİSİ ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ BİR HAREKET Türkbilig, 2014/28: 119-126. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KALAN BİR TARTIŞMA VE FORUM DERGİSİ ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ BİR HAREKET Ferhat KORKMAZ * Özet: Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemleriyle Cumhuriyetin ilk

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN İLK ON YILINDA ORTAK YÖNELİŞLER *

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN İLK ON YILINDA ORTAK YÖNELİŞLER * CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN İLK ON YILINDA ORTAK YÖNELİŞLER * Common Ways in the First Decade of the Republic Period Turkish Poetry Общие тенденции поэзии в первое десятилетие Турецкой республики Dinçer

Detaylı

ĐSMET ĐNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMĐNDE EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI

ĐSMET ĐNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMĐNDE EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI İSMET İNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE EĞİTİM POLİTİKALARI 27 28 ĐSMET ĐNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMĐNDE EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI ÖZET Filiz MEŞECĐ Giorgetti * - Betül BATIR ** Đnönü Dönemi eğitim politikalarını

Detaylı

Tanıtım ve Değerlendirme

Tanıtım ve Değerlendirme Günümüz İngiltere sinde Din Eğitimi, Recep Kaymakcan, İstanbul: Dem Yayınları, 2004, 227 s., ISBN: 9756324007 Bilindiği gibi çağımızın en önemli özelliklerinden biri, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler

Detaylı

2000 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA DÖNÜŞÜM VE UZAK İHTİMAL FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

2000 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA DÖNÜŞÜM VE UZAK İHTİMAL FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO-TELEVİZYON ANABİLİM DALI RADYO-TELEVİZYON BİLİM DALI 2000 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA DÖNÜŞÜM VE UZAK İHTİMAL FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ Menekşe

Detaylı

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI HAZIRLAYAN FATMA SEZER YÜKSEK

Detaylı

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2008 Cilt : 32 No:1 39-59. NİYAZİ BERKES İN TÜRK KİTLE İLETİŞİM TARİHİNE KATKILARI Fatma Gürses

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2008 Cilt : 32 No:1 39-59. NİYAZİ BERKES İN TÜRK KİTLE İLETİŞİM TARİHİNE KATKILARI Fatma Gürses C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2008 Cilt : 32 No:1 39-59 NİYAZİ BERKES İN TÜRK KİTLE İLETİŞİM TARİHİNE KATKILARI Fatma Gürses Öz Niyazi Berkes, yazılı basın ve diğer kitle iletişim araçlarına yönelik

Detaylı

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nde

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nde 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nde Tiyatro Sevdalılarına Bir Armağan İstanbul un 100 Sahne Sanatçısı Yayında! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, İstanbul un sahne hayatına emek veren 100 duayen

Detaylı

1. GİRİŞ. 1.1 Problem

1. GİRİŞ. 1.1 Problem 1 1. GİRİŞ 1.1 Problem Gerçekçi sanatçılar, yeni oluşan ile yok olup gitmekte olan durumları vurgularlar. Gerçekçi sanatçılar, insanların ve insanlar arası ilişkilerin içindeki çelişkileri sergilerler.

Detaylı

KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR

KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr.

Detaylı

OSMANLI DÖNEMİNDE KÜRT BASINI. Yüksek Lisans Tezi FETULLAH KAYA

OSMANLI DÖNEMİNDE KÜRT BASINI. Yüksek Lisans Tezi FETULLAH KAYA T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BASIN EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ BİLİM DALI OSMANLI DÖNEMİNDE KÜRT BASINI Yüksek Lisans Tezi FETULLAH KAYA İstanbul,

Detaylı

Osmanlı'da Basının Doğuşu ve Gazeteler

Osmanlı'da Basının Doğuşu ve Gazeteler / Iğdır University / Journal of Social Sciences Sayı / No. 5, Nisan / April 2014: 57-88 Osmanlı'da Basının Doğuşu ve Gazeteler KENAN DEMİR Dr. İletişim Bilimleri, Gazetecilik Öz: Yunan isyanının uluslararası

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ ANKARA Aralık 1992 Proje ve Yayın Sorumlusu Ezel Erverdi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız (vefatı-23.10.1992)

Detaylı