MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI Elmi-nəzəri məcmuə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXV buraxılış, Bakı, 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI Elmi-nəzəri məcmuə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXV buraxılış, Bakı, 2013"

Transkript

1 MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI Elmi-nəzəri məcmuə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXV buraxılış, Bakı, 2013 МИР КУЛЬТУРЫ Научно-теоретический сборник Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, ХХV выпуск, Баку, 2013 THE WORLD OF CULTURE Scientific-theoretical bulletin Azerbaijan State University of Culture and Art, ХХV edition, Baku, 2013 UOT Rüstem Mürseloğlu Yard. doç. Dr İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü Başkanı CUMHURİYET DÖNEMİ TİYATRO TARİHİ DEĞERLENDİRMELERİ ÖZET: Bu makalede Cumhuriyet dönemi tiyatrosu hakkında literatür, bibliyografyalar, yazarlarca Türk tiyatrosunu dönemlendirme çabaları, Cumhuriyet tiyatrosunun kültür değişimindeki katkısı, tartışılan tiyatronun ilkeleri, devlet eliyle kurulan tiyatrolar ve özel tiyatrolara yardımla tiyatroyu teşvik etmesi, tiyatrosunda yerli ve yabancı yöneticiler, Türk tiyatrosunun Cumhuriyet dönemi Altın Çağı, politik tiyatro, oyun yazarlığı, Cumhuriyet dönemi sahnelenen oyunların listesi, tarihi tiyatroda Cumhuriyet, gösteri sanatlarında ayrılmaz ikili olarak değerlendirilen müzik ve tiyatro, tiyatro oyuncuları, problemlerin 2010 lu yıllarda ele alınışı başlıkları altında verilen bilgilerle Cumhuriyet dönemi tiyatro hakkında yazılan eserleri ve değerlendirmelerin bir özeti ve derlemesi ele alınmıştır. Cumhuriyet dönemi tiyatro açısından Batı ülkeleriyle kıyaslandığında çok kısa bir dönemdir. Batı ülkeleri eski Yunan dan beri tiyatro geçmişine sahipken, Türklerin modern anlamda tiyatrosu Tanzimat dönemiyle başlar. Tanzimat dönemiyle başlasa bile tiyatro tarihi konusunun bir makaleye sığacak kadar kısa olmadığı ortadadır. Metin And gibi pek çok tiyatrocunun yazılarından bunu anlayabiliriz. Bu yazının tiyatro tarihi konusunu Cumhuriyet dönemi ile sınırladık.bu yazı Cumhuriyet dönemi tiyatrosunun genel bir değerlendirmesini yapmayı amaçlamamaktadır. Cumhuriyet dönemi tiyatro hakkında yazılan eserleri ve değerlendirmelerin bir özetini ve derlemesini yaparak Cumhuriyet dönemi tiyatro hakkında bilgi sahibi olmayı, araştırmayı veya ders anlatmayı amaçlayanlara, yazılan eserleri bilgilendirmek ve değerlendirme yaparken ileri sürülen fikirleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.cumhuriyet dönemi tiyatrosu için yapılan çalışmalar aynı zaman da yapılacak çalışma konularını da çağrıştırmaktadır. Bu makale, yazı içinde tiyatroda müzikaller konusunun çalışılmadığına yapılan vurgu gibi, yeni araştırılması gereken konuların da insan zihninde uyanmasını sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: tiyatro, cumhuriyet dönemi, kültür, tarih, sanat. 166

2 Giriş Konu Hakkında Literatür: Tiyatro hakkında ilk yazanlardan biri Refik Ahmet Sevengil dir (Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu, II Cilt, İstanbul 1934; Türk Tiyatrosu Tarihi, İstanbul 1969). Ancak buradaki ikinci eser daha çok tiyatronun opera ile ilgili kısmına odaklanmaktadır. Niyazi Akı nın Çağdaş Türk Tiyatrosuna Toplu Bakış (Ankara 1968) yılları arasını ele alır. Genel bibliyografyaya baktığımızda aslında iki isim son zamanlarda öne çıkmaktadır: Özdemir Nutku ve Metin And. Özdemir Nutku, Oyunculuk Tarihi adlı eserinde hem Batı ülkelerinin hem de Türkiye nin kısaca tiyatro tarihini vermekle yetinmiştir (eser 2 cilttir ve aynı zamanda dünya tiyatro tarihidir). Diğer yazar Metin And için, tiyatronun bütün tarihini yazan adam denilebilir. O Türk tiyatro tarihini Geleneksel Türk tiyatrosu ve Batı etkisindeki Osmanlı dönemi (Meşrutiyet, Tanzimat dönemleri) ve Cumhuriyet dönemi olarak ele alan ayrı ayrı ve kapsamlı eserler yazmıştır. Nitekim bu konudaki fikirlerini yine bir genel Tiyatro tarihinde özetlemiştir (And, Başlangıcından 1983 e Türk Tiyatro Tarihi, İstanbul 1994). Şüphesiz Dünya Tiyatro tarihiyle ilgili Türkçe yayınlar da yapılmıştır, ancak makale başlığımızın dışında olan bu konudaki literatüre girmeyeceğiz. Cumhuriyet dönemi tiyatrosu ayrıca bazı oyun türleri (tarihi oyun, komedi, drama) ile de inceleyen yazarlar vardır. Tiyatro ile ilgili birkaç sempozyum da yapılmıştır. Bunlara yeri gelince değineceğiz. Tiyatro Bibliyografyaları: Araştırmacılar için bibliyografyaların önemi hemen hemen her araştırma teknikleri veya araştırma kaynakları derslerinde vurgulanmaktadır. Cumhuriyet Döneminde yazılan iki bibliyografya birbirini tamamlamaktadır. Bunlardan biri Cumhuriyet döneminin ilk dört yılını da içine alan, harf değişikliğine kadar olan döneme kadar yani Osmanlı harfleri ile yazılmış tiyatroyu ilgilendiren eserler bibliyografyası olup Poyraz ve Tuğrul ikilisi tarafından hazırlanmıştır: Türkan Poyraz ve Nurnisa Tuğrul, Tiyatro Bibliyografyası: (Ankara 1967). Harf değişikliğinden 1959 yılına kadar olan sürenin tiyatro bibliyografyasını ise Turan ve Abacıoğlu ikilisi hazırlamıştır: Semahat Turan (ve Behire Abacıoğlu), Tiyatro Bibliyografyası: (Ankara 1961). Şüphesiz Türkiye de yayınlanan genel bibliyografyalarda (Türkiye Bibliyografyası; Türkiye Makaleler Bibliyografyası gibi) tiyatro ile ilgili kısımlarında bibliyografya/ kitap/ makale bilgisine rastlanacağı da araştırmacılarca unutulmamalıdır. Bununla birlikte bazı özel konulu bibliyografya çalışmaları da araştırmalar sırasında gözden geçirilmelidir (Uslu nun Müzikoloji ve Kaynakları; aynı yazar - Seher Tetik Işık ın Müzik Bibliyografyası: Yabancı Yayınlar adlı eserlerindeki tiyatro ile ilgili yazılar gibi). Şüphesiz bu konuda yazılan ansiklopedi ve sözlükler de araştırmacılara yardımcı olacaktır: Aziz Çalışlar, Gerçekçi Tiyatro Sözlüğü (İstanbul 1978), M. Nihat Özön-Baha Dürder, Türk Tiyatro Ansiklopedisi (İstanbul 1967). Tiyatroyu Dönemlendirme: Cumhuriyet dönemi tiyatronun Darülbedayi ile başladığı konusunda hemen hemen bütün tiyatro tarihçilerinin ortak görüşüdür (And, Cumhuriyet, 1983, s. 7; Konur, s. 308). Ancak Darülbedayi den sonraki süreci Prof. Dr. Olcay Önertoy, 1950, 1970 ve 1970 sonrası olarak gruplandırırken, Metin And ın Geleneksel Türk Tiyatrosu nun belirli bir tarih evresi ile sınırlandırılamayacağını, önsüz ve sonsuz bir evre olarak düşünülmesi gerektiğine; hemen ardından Batı örneğinde Türk tiyatrosu evresinin geldiğine dikkat çeker. Batı örneğinde Türk tiyatrosu evresini de Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet olarak dönemlendirir (And, Cumhuriyet, 1983, s. 1, Önertoy un fikrini de Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yayını olan Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Tiyatro adlı eserinden M. And aktarmaktadır).and, bu dönemlendirme konusundaki fikrine uygun olarak tiyatro tarihi 167

3 eserlerini yayınlamıştır, genel durumu ise Başlangıcından 1983 e Türk Tiyatro Tarihi (İstanbul 1994) adlı eserinde dönemlendirme görüşüne uygun olarak özetlemiştir. Oysa Cumhuriyet sonrası tiyatro tarihinin en önemli olaylarından biri Tiyatro nun Yüksek Öğrenim Kurumuna bağlandığı 1981 yılına kadar geçen süreyi bir bütün olarak görenler de vardır (Konur, s. 355). Darülbedayi nin yerine kurulan ve zaman zaman farklı adlarla yapılaşmaların devamında 1981 yılı aynı zamanda devletin özel tiyatrolara yardım etme kararı almasıyla da farklı bir uygulamanın olduğu tarihtir (Konur, s. 340).Nitekim Metin And, kimlik konulu yazısında 1981 yılına kadar olan tiyatroyu bir bütün olarak eleştirmiştir (And, Cumhuriyetin 70. Yıldönümünde Kimliğini, 1993, s. 1). Bu durum aslında Cumhuriyet dönemi tiyatro tarihini 1981 yılına kadar bir bütün olarak görülebileceğini de düşündürmektedir. Nitekim 1985 ten itibaren yüksek lisans ve doktora olmak üzere akademik çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Bu ilklerden biri Ayşe Selen dir. Nitekim Metin And, Cumhuriyetin 50. Yılı için50. Yılın Türk Tiyatrosu (1973), 60. Yılı için Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu(1983) adlı eserlerini kaleme almış, 70. Yılı olan 1993 için Cumhuriyetin 70. Yıldönümünde Kimliğini Bulamamış Türk Tiyatrosu ve Kültür Bakanlığı (Tiyatro Araştırmaları Dergisi, sy. 10, 1993, s. 1-21) başlıklı bir makale yazmıştı. Bu makalesinde başlıkta görüldüğü üzere kimlik konusuyla tiyatroyu değerlendirerek Türk tiyatrosunu sanat olamamış, evrensel boyutları yakalayamamış diyerek eleştirmektedir (And, Cumhuriyetin 70. Yıldönümünde Kimliğini, s. 1). Tiyatro ve Kültür Değişimi: Metin And, Atatürk ün tiyatroya yüklediği kültür değişimi programını öncelikle eski kültürün oturmuşluğunu sağlayan inanç, alışkanlıklar, gelenek ve görenekler arasındaki dengeyi bozmak; hurafeleri ortaya çıkarmak ve yerine yeni kültürü yerleştirmek, bozulan dengeyi yeniden kurmak olarak özetler (And, Cumhuriyet, 1983: 2). Yeni kültür değişimi, kurduğu temel kurumlarla desteklemeye, aydınların yetişmesini sağlamaya çalışmıştır. Türk ulusunun erdemleri ve değerleri eski tarihten alıntılarla Mete, Özyurt, Attila, Akın adlı oyunlarda; yeni kültür devrimlerinin övgüsü Cumhuriyet Çocukları, Ceza Hakimi, On İnkılap, On Yılın Destanı, Bay Önder adlı oyunlarda öne çıkarılmaya çalışılmıştır. Tiyatroya fırsat buldukça giden Atatürk, tiyatro sanatçılarını teşvik edilmiş, Türk kadını sahneye çıkmadıkça Türk tiyatrosunun gelişemeyeceğini belirtmiştir. Darülbedayi nin oyunlarını Ankara da seyreden Atatürk onların oyun metinlerine dramaturg luk da yapmış, tiyatro oyun yazarlığını teşvik etmiş, tiyatronun yeni kültür değişiminde önemli bir görevinin olduğunu belirtmiştir. Metin And, Atatürk ün dramaturgluğunu yeni dil, yeni edebiyat, yeni düşünce olmak üzere üç konuda özetlemiştir (And, Cumhuriyet, 1983: 9).Metin And, tek partili siyasi dönemi Atatürk döneminin bir devamı olarak değerlendirir arasını tek partinin yerini çok partili döneme bırakma süreci, dönemini genel seçimle gelen iktidar dönemini tiyatro kurumunu benimsemiş ama geliştirmek için çaba sarfetmemiş olarak değerlendirir (And, Cumhuriyet, 1983: 25). Genel seçimle gelen iktidara karşı yapılan 1960 devriminin ardından 1961 Anayasasının tiyatro yazarlığının gelişmesinde önemli bir katkısı olduğu, özel tiyatroların bu dönemde geliştiği inancındadır (And, Cumhuriyet, 1983: 26). Kültür değişiminin en önemli tarafı olan yeni rejimin faziletleri, milli mücadelenin zorlukları tiyatro oyunlarında işlenmiştir (Şengül, Tarihi Tiyatro, 205 vd.). Kültürün temellerinden olan dil birliği, Türkçenin doğru kullanımı, değişen dilin doğrusunu oyunlarda yansıtmak tiyatro oyun yazarlığının en güç tarafı olduğu kabul edilmektedir. And, Cumhuriyet döneminin ikinci yarısında oyun dilinde dikkate değer bir gelişmenin olduğunu düşünmekte, oyun yazarlığında doğru Türkçenin aktarılabilmesini yazarın 168

4 yeteneğinde aramaktadır (And, Cumhuriyet, 1983, s. 459, 461). Nüvit Özdoğru ise tiyatro oyununda kişilerin kendi günlük ve eğitimlerini yansıtan tarzı yansıtmaları, yazı dilindeki gibi uzun cümleler yerine kısa cümlelerle yazılması gerektiği üzerinde ısrarla durmaktadır (Cumhuriyet gazetesi, İstanbul 23 Eylül 1971). Tiyatronun İlkeleri: Bu başlık aslında Yıldırım Keskin in bir eserinin adıdır. Fakat başlık bir tiyatro yazısı için önemli olduğu için biz de bu konuya yer verdik. Cumhuriyet döneminde tiyatronun ilkeleri tespit edilirken zaman zaman tiyatrocuların farklı görüşleri olduğunu Metin And ın tiyatro tarihinde özellikle giriş kısmında tiyatro anlayışı bölümünde gözler önüne serer (And, Cumhuriyet, 1983, s. 43 vd). Yıldırım Keskin Tiyatro ilkelerini tiyatro dan ne anlaşılması gerektiği konusuyla başlar ve yazar, oyuncu, oynamak, yönetmek başlıklarıyla inceler. Tiyatro ilkelerinden sahnelemek için Türkçe ye çevrilen PatricePavis in Sahneleme: Kültürler Kavşağında Tiyatro(çev. Sibel Kamber, Ankara 1999), Yalçın Alemdar ın Tiyatro ve Canlandırma (Ankara 2005) adlı eserleri yararlı olacaktır. Devlet Tiyatroları: Tiyatronun bir kamu hizmeti olduğu ve kamu eliyle korunması gerektiği fikri Cumhuriyetin ilk yıllarında belirginleşmişti yılında kurulup eğitime başlayan Musiki Muallim Mektebi (1924),Sanayi-i Nefise Encümeni (1927), Türk Sanayi-i Nefise Birliği (1927), İlmi Tiyatro Mektebi Talimatnamesi (1929), Türk Tiyatrosunu Himayet Cemiyeti (1340), Milli Musiki ve Temsil Akademisi (1934) Türk tiyatrosunu geliştirmek için yeni kurulan kurum, dernek ve yasa girişimleriydi (And, Cumhuriyet, 1983: 13). Atatürk ün de Ankara da oyunlarını seyrettiği Darülbedayi, İstanbul Şehzadebaşı Ferah Tiyatrosunda gösteriler yaparken, 1934 yılında İstanbul Belediyesine bağlanarak İstanbul Şehir Tiyatrosu (Tepebaşında faaliyet gösteriyordu) adını aldı.1936 da kurulan Devlet Konservatuvarı yerine 1940 da kurulan Tiyatro ve Opera Tatbikat Sahnesi,Carl Ebert tarafından yönetildi; Carl Ebert ayrılınca yerine Muhsin Ertuğrul getirildi de Devlet Tiyatro ve Operasıadını aldığı zaman, aynı yıl Ankara da Küçük Tiyatro ve Büyük Tiyatro; 1956 da Ankara Oda Tiyatrosu, 1957 de İzmir Konak Sahnesi ve Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu;1960 da Sakarya Yeni Sahne; 1964 de Ankara Altındağ Tiyatrosu; 1966 da Adana Devlet Tiyatrosu, 1969 da İstanbul Kültür Sarayı tiyatrosu; 1970 de adı değiştirilerek Atatürk Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu; 1971 de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kuruldu, aynı yıl hem Bursa hem de İzmir Devlet Tiyatroları açıldı de Milli Eğitim Bakanlığından alınıp Kültür Bakanlığına bağlandı de İstanbul Devlet Tiyatrosu kuruldu, 1981 de kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı de İstanbul Taksim Sahnesi, 1984 de Çorum Devlet Tiyatrosu, 1985 de Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, 1986 da İzmir Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi, 1987 de Trabzon Devlet Tiyatrosu, 1988 Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, 1990 da Ankara İrfan Şahinbaş Sahnesi, 1997 de Sivas, Van, Erzurum ve Konya Devlet Tiyatroları açıldı. Yukardaki kısa kronoloji devletin tiyatroları sürekli destekleyip ihmal etmediğini gözler önüne sermektedir. Bununla birlikte kurulması özel tiyatronun gelişmesi için önerilen Bölge Tiyatroları 1673 den beri kurulamamıştır. Özel Tiyatrolar ve Devlet Yardımı: 1923 den öncesinde de varlığı bilinen özel tiyatro toplulukları Cumhuriyetin ilanından sonra da varlıklarını devam ettirmeğe çalıştılar. Benliyan Operet Kumpanyası, İstanbul Operet Heyeti, İstanbul Şehir Opereti, Cemal Sahir, Muhlis Sabahattin Yeni Operet Heyeti, Hale Opereti gibi topluluklar Meşrutiyetten beri İstanbul da müzikli oyunlar sergiliyorlardı. Şadi Bey ve Arkadaşları İzmir den yola çıkıp Ankara yı kendilerine merkez yaparak turnelere çıkıyorlardı. Raşid Rıza, Türk Tiyatrosu adıyla İstanbul Tepebaşı nda faaliyet gösteriyordu. Şehbal Opereti, Naşit in Topluluğu, Ferah Tiyatrosu, Milli Sahne (Şadi Fikret in), Şark Tiyatrosu (Kel 169

5 Hasan ın), Sahir Opereti, İsmail Efendi nin Topluluğu (İsmail Dümbüllü nün), Odeon Tiyatrosu, Asri Operet Heyeti yıllarında faaliyet gösteren belli başlı özel tiyatro topluluklarıydı. Bu topluluklardan bir kısmı Anadolu turnesine çıkıyor, hatta yurtdışında gösteriler yapıyorlardı (Mısır, Kıbrıs, Rusya gibi) in yeni kuruluşu olarak Ankara Opereti, Şark Operet Heyeti, Cumhuriyet Opereti, Süreyya Opereti (1935 de adını Halk Opereti olarak değiştirdi) isimli toplulukların faaliyetleriyle öne çıktıkları görülmektedir da Ankara Güneşi Temsil Heyeti topluluğu, 1930 da Türk Akademi Tiyatrosu (aynı zamanda TAT adını taşıyan bir dergi çıkarıyordu), İzmir Şehir Tiyatrosu kurulmuştu te Halide ve Arkadaşları (Halide Pişkin in) topluluğu, Halk Opereti topluluğu, Turan Tiyatrosu, Halk Tiyatrosu topluluklarının kuruldukları görülmektedir Özel tiyatrolara Belediye tarafından yardımların düşünüldüğü ilk defa görülen bir yıldır (And, Cumhuriyet, 1983, s. 205) da Ege Tiyatrosu, İstanbul Halk Tiyatrosu, Ankara Tiyatrosu (Zeki Alpan ve arkadaşları), Türk Revü Opereti ilk defa adları anılan tiyatro topluluklarıdır de Ses Tiyatrosu Operet topluluğu (Avni Dilligil in) kuruldu de kurulan Yeni Ses Opereti vodville, müzik ve dans karışımı müzikaller sahneliyordu; 1953 te bu operetten ayrılanlar İstanbul Opereti ve Şen Ses Opereti topluluklarını kurdular da Vahi Öz Opereti; 1950 de Saat 6 Tiyatrosu, 1954 te İstanbul Opereti (adı 1960 da İstanbul Tiyatrosu oldu), 1955 te Karaca Tiyatro, 1956 da Dormen Tiyatrosu (1972 de kapandı), 1957 de Oda Tiyatrosu (1959 da kapandı) ve Ankara Beşinci Tiyatro, 1959 da Kent Oyuncuları, Kadıköy Tiyatrosu, Üsküdar Tiyatrosu, Fatih Tiyatrosu, Zeytinburnu Tiyatrosu, Oraloğlu Tiyatrosu (Lale Oraloğlu ve Arkadaşları); 1961 de Ankara Meydan Sahnesi; 1962 de Arena Tiyatrosu ve Gülriz Sururi-Engin Cezzar topluluğu, Ulvi Uraz Dost Oyuncular, Azak Tiyatrosu, Gong Tiyatrosu, Aksaray Bulvar Tiyatrosu; 1963 de Ankara Sanat Tiyatrosu; 1966 da Başkent Tiyatrosu, Tevhit Bilge-Necdet Tosun Topluluğu, Nejat Uygur ve Arkadaşları Topluluğu; 1967 de Devekuşu Kabare Tiyatrosu, Tiyatrom Tiyatro Topluluğu; 1968 de Yenişehir Tiyatrosu;1969 da Bizim Tiyatro (Münir Özkul un), Dostlar Tiyatrosu, Gönül Ülkü- Gazanfer Özcan Topluluğu, Ümit Tiyatrosukuruldu yılını özel tiyatroların mantar gibi özel tiyatro bitiyor manşeti ile birden çoğaldığını görebiliyoruz (And, Cumhuriyet, 1983, s. 242) de 23 adet özel tiyatroya Ocak tiyatrosu, Çağ Tiyatrosu topluluğu, Bakırköy Halkevi Tiyatrosu, Yıldırım Önal Tiyatrosu ilave edilmişti de İstanbul Ses Opereti, Kardeş Oyuncular, Grup Oyuncuları, Beş Basamak Tiyatrosu, Nisa Serezli- Tolga Aşkıner Topluluğu, Üsküdar Oyuncuları, Tevfik Gelenbe Topluluğu, Ankara Birliği Sahnesi tiyatro toplulukları kuruldu de Çevre Tiyatrosu Topluluğu, Türk Yazarları Tiyatrosu; 1973 de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu Topluluğu, Gazete Tiyatrosu Topluluğu, Kocamustafapaşa Küçük Komedi Tiyatrosu, Bakırköy Ali Baba Tiyatrosu, Asuman Arsan ve Arkadaşları Topluluğu;1974 te Dönem Oyuncuları ve Oyuncular Birliği, Devrimci Ankara Sanat Tiyatrosu, Bakırköy Halk Sahnesi Oyuncuları; 1975 de Suzan Ustan-Pekcan Koşar Tiyatrosu; 1976 da Halk Sahnesi Oyuncuları, Birlik Sahnesi, Ayfer Feray ve Arkadaşları; 1977 de Çağdaş Sahne, Öncü Sahne, Çatı Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu; 1979 da Miyatro Vatandaş MiyatroTiyatrosu; 1980 de Çevre Tiyatrosu (Sadri Alışık ın); 1981 de Ortaoyuncular, Ali Poyrazoğlu-Korhan Abay Tiyatrosu, Hodri Meydan Kültür Merkezi, Tuncay Özinel Tiyatrosu kuruldu. Bu tiyatroların bazıları kısa ömürlü bazıları ise yirmi yıl süreyle hizmet vermeye devam ettiler. Dağılmalar, yeni oluşumlar veya bir topluluktan ayrılıp yeni bir tiyatro topluluğu 170

6 kurdular. Bütün bu özel tiyatro topluluklarında yer alan oyuncuları Metin And listelemiştir (And, Cumhuriyet, 1983, s ) lı yıllarda özel tiyatrolar zaman zaman kanun, yönetmelik veya devlet yardımı konusuyla gündeme gelmekteydiler (Konur, s. 337) e gelindiğinde özel tiyatrolara sansür konusu bile tartışılmış ama yürütmeye konulmamıştı de özel tiyatrolara devlet yardımı yapılacağı kararlaştırılmış ve 1982 de 17 özel tiyatroya devlet yardımı yapılmıştı (Konur, s. 340, 343). Tiyatroda Yabancı ve Yerli Yöneticiler: Ankara konservatuvarına Carl Ebert 1936 da getirilmiştir, 1947 de ayrılmıştır; 1952 de İstanbul Şehir Tiyatrolarına Alman asıllı MaxMeinecke başyönetmen olarak Viyana dan davet edildi; Devlet tiyatrolarına atanan genel müdürlere göre yedi döneme damgasını vuran Muhsin Ertuğrul ( , istifa ederek ayrıldığı arasında Küçük Sahne nin başına getirildi, ), Cevat Memduh Altar ( ), Cüneyt Gökçer ( , ), Ergin Orbey ( ), Turgut Özakman ın (And, Cumhuriyet, 1983, s. 212; Konur, s. 329) dönemleri tiyatro eleştirmenlerince özetle olumlu ama yetersiz olduğu konusunda hemfikirdirler. İlk dönem seyirci problemi ile verilen uğraş, ikinci dönemden sonra seyirci tiyatroya alışmış,üçüncü dönemdetiyatro sayısı arttırılmış, dördüncü dönemde sanat düzeyi olgun temsiller yurtiçi turneler dışında Paris, Atina, Venedik, Yugoslavya da da sahnelenmiştir. Bu dönem Broadway Müzikalleri gibi öz açısından hafif, görsel açıdan zengin müzikaller sık sık sahnelenmiştir. Beşinci dönemde kuramcı BertoldBrecht in eserleri ilk defa sahnelenmiş, yerli yapıtların da ilk defa sahnelenmesi sağlanmıştır (Yaşar Kemal in Teneke si; Orhan Kemal in Murtaza sı gibi). Altıncı dönemde Anadolu turne sayısında artış, merkezi temsillerde ise niteliğin azaldığı gözlenmiş olduğu söylenir (And, Cumhuriyet, 1983, s. 213; Konur, s. 331). Sonunda yapıldığı ileri sürülen haksızlıklar bu dönemin görevden ayrılması ve 1983 de Turgut Özakman ın atanması ile sonuçlanmıştır. Turgut Özakman biriken sorunların kaynağı olarak altyapı ve yasaların yetersizliğine bağladığı bir yazı yayınlamıştır (maddeler halinde bk. Konur, s ). Tiyatronun Altın Çağı: yıllarında Muhsin Ertuğrul un başyönetmen olduğu yıllar Tiyatronun Altın Çağı olarak Özdemir Nutku tarafından verilmiş bir adlandırmadır. Yeni sanatçıların yetişmesinde sağlanan imkanlar, yerli ve yabancı yazarların oyunlarında gösterilen titizlik, oyun ve oyuncu arasındaki özen, sahneleme tekniklerindeki doyurucu özelliklerden dolayı bu ad verilmişti. Ancak sadece Muhsin Ertuğrul değil, ona danışmanlık yapan oyun yazarı Güngör Dilmen Kalyoncu nun da bu döneme önemli katkısı olduğunu Metin And özellikle belirtir. Özdemir Nutku nun bu adlandırışı hem And, hem de Konur tarafından benimsenmiştir (Nutku, Darülbedayi nin 50 Yılı, Ankara 1969, s. 77; And, Cumhuriyet, 1983, s. 226; Konur, s. 315).Muhsin Ertuğrul, 1966 yılında tiyatrodan uzaklaştırılmıştır (And, Cumhuriyet, 1983, s. 227). Atatürk ün tiyatro alanında açtığı yeni dönem Metin And a göre tiyatro adamlarınca tamamlanabilirdi, oysa 50 yıl Muhsin Ertuğrul tek adam olarak tiyatro adamının eksikliğini Türk Tiyatrosuna duyurmuştur (And, Cumhuriyet, 1983: 16). Oysa Cumhuriyet döneminin kıymeti bilinmeyen tiyatro adamı İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu dur ( ; And, Cumhuriyet, 1983: 23). Politika ve Tiyatro: Tiyatroların desteklenmesi aslında bir politika gereğidir. Kültür politikası, ülkenin eğitim seviyesini yükseltmek istemesini gerekli kılar. Nitekim pek çok yazar gibi Naşit bu konuya net cevap verir Tiyatronun yükselmesi için evvela hükümetin azami yardımının gerekli olduğunu belirtir. Politikanın tiyatroyu desteklemesi sonucu birçok tiyatro toplulukları kurulmuş, sanatçılar, oyun yazarları yetişmiştir. Ancak uzun vadeli ülke politikasını sarsan girişimler de yine politikadan 171

7 kaynaklanmıştır. Politikanın tiyatroya bir başka olumsuz etkisi ise yazarlar üzerindedir. Bunlardan bir örnek olmak üzere bir yarışmanın sonucunda kazanan oyun yazarını gösterebiliriz da düzenlenen tiyatro oyun yazarlığı yarışmasında Necip Fazıl Kısakürek in Sabırtaşı adlı oyunu ödüle layık görülmüştü da yarışmayı düzenleyen zamanın siyasi gücü Cumhuriyet Halk Partisi birinciliği alan bu eseri duyurmaktan çekinmiş ve hem oyunun hem de yazarın gölgede kalmasını sağlamıştı (Varlık dergisi, sy. 32, 1 Nisan 1947; And, Cumhuriyet, 1983, s. 392) Anayasasının ardından, özellikle 1670 li yıllarda siyasi akımların etkisinde çoğalan tiyatro toplulukları görülür. Özel tiyatrolar bu siyasi dalgalanmanın etkisinde oyunlarını pervasızca sergilerlerken, siyasi guruplardan zaman zaman olumsuz tepkiler meydana geliyordu. Siyasi liderlerin ağzından gazetelerde yer alan olumsuz ifadeler, sergilenen oyunlara karşı tepkilerle gösteriliyordu. Metin And, tiyatrolarda ilerici, devrimci adı altında görülen politik tiyatro yu, savunduğu fikirlerde seyirciyi soğukkanlılıkla kendi yargılamasıyla başbaşa bırakmamakla eleştirmektedir(and, Cumhuriyet, 1983: 28). Oyun Yazarlığı ve Yazarlar: Aşağıdaki bilgiler Metin And ın Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu adlı eserinde gayet güzel listelendiği için, özetlenecektir. Cumhuriyet dönemine girişte, Meşrutiyet dönemi yazarlarının oyun yazarı olarak devam ettiklerin, görüyoruz: Halit Fahri Ozansoy, Ahmet Nuri Sekizinci, Reşat Nuri Güntekin, Musahipzade Celal, Hüseyin Cahit Yalçın, Mahmut Yesari, Yusuf Ziya Ortaç, Celal Esat Arseven, Abdülhak Hamit Tarhan, Aka Gündüz, Halide Edip Adıvar, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Oyun yazarlığına Cumhuriyet döneminde başlayanlar Faruk Nafiz Çamlıbel, Necip Fazıl Kısakürek, Vedat Nedim Tör, Nazım Hikmet, Cevdet Kudret, Cevat Fehmi Başkurt, Ahmet Muhip Dranas, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Ekrem Reşit Rey (Kardeşi Cemal Reşit Rey le birlikte). Genç Kuşak yazarlar olarak adlandırılan oyun yazarları: Haldun Taner, Orhan Asena, Turgut Özakman, Refik Erduran, Çetin Altan, Necati Cumali, Sabahattin Kudret Aksal, Güngör Dilmen, Nazım Kurşunlu, Aziz Nesin, Turan Oflazoğlu, Orhan Kemal, Recep Bilginer, Adalet Ağaoğlu, Melih Cevdet Anday, Sedat Veyis Örnek, Aydın Arıt, Nezihe Araz, Muzaffer İzgü, Ferhan Şensoy, Melih Vassaf, Rıfat Ilgaz, M. Necati Sepetçioğlu, Erol Toy, Sabahattin Engin. Bunlar dışında tek tek oyunlarıyla dikkat çeken oyun yazarları da vardır. Sermet Çağan, Sabahattin Ali, Fikret Otyam vs. gibi. Sürekli olarak uyarlama yapan oyun yazarları içinde Yusuf Sururi, Refik Kordağ, Sadık Şendil, S. Nahit Bilga, Fazıl H. Çorbacıoğlu, Süavi Sualp, Necabetin Bal adları öne çıkmış isimlerdir. Cumhuriyetin ilk yıllarında sık sık başvurulan bir yöntem olarak çeviri veya uyarlama yapmanın güçlüğü, pek çok tiyatro yazarı dışında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Theodore Savory nin Tercüme Sanatı (Ankara 1961) adlı eserinde ortaya koymuştur. Kadın oyun yazarlarından Adalet Ağaoğlu, Sevgi Batur Sanlı, Nezihe Meriç, Nihal Karamağralı, Perihan Zorlu, Aysel Kılıç, Seniha Kanbay, Sevgi Soysal oyunları sahnelenenlerden bir kısmıdır. Cumhuriyet döneminin başlangıcında tiyatro eleştirmenleri yeterli sayıda tiyatro oyun yazarımız yok diye yakınırlarken (Darülbedayi dergisi, sy. 3, 15 Mart 1930 den M. And aktarmaktadır), 1970 lere gelindiğinde yabancı yazarların oyunları yanında yalnız Şehir Tiyatrolarında yılda ortalama yerli oyun gösterilmekte idi lere doğru tiyatro oyun yazarlığını genel bir değerlendirme yapan eleştirmen birkaç kişinin görüşleri dikkat çekicidir: Ömer Attila Sav(Türk Dili dergisi, sy. 198, 1968), Zihni Küçümen (Türk Tiyatrosu dergisi, Ocak 1962), Aziz Nesin (Yeni Gazete, 172

8 23 Kasım 1970), Metin And (Cumhuriyet, 1983, s bütün bu yazarların görüşlerini de aktarmaktadır). Bu yazarların yaptıkları oyun yazarlığı genel değerlendirmesinin üzerine ayrıca Metin And, 1980 leri de değerlendirmiştir. Metin And, 1970 lere doğru Ömer Atila Sav ın oyun yazarlığında Avrupa daki gibi bir ulusal deyiş özelliği gelişmediği yolundaki görüşlerine katılsa da, bunun aslında ulusal deyiş ve ulusal eserin tanımındaki güçlükten kaynaklandığını da belirtir (And, Cumhuriyet, 1983, s. 386). Aziz Nesin in ulusal tiyatro dan beklentisi on yılda eskimeyen, Türk ulusunun ortak davranış ve karakterini yansıtan oyundur. Belirli bölgelerde yaşayan insanları yansıtan eserler ulusal eserler olamazlar şeklindeki fikirlerine Zihni Küçümen, oyun yazarlarını insana hangi gözlükle baktığını bilmemekle, çıkış noktaları olmamakla, yığınların inançlarını desteklemekle, ucuz başarı peşinde koşmakla, Pazar günü yazarı olmakla suçlamaktadır. Diğer taraftan Cevat Fehmi Başkut, tiyatro yazarlığının güç bir iş, tiyatro yazarlığının Türk edebiyatında yeni bir tür olduğunu unutmayıp çok fazla bir beklenti içinde olunmaması gerektiğini, eleştiride ölçüyü kaçırmamak gerektiğini vurgular. Cevat Fehmi Başkut, Türk tiyatro yazarlarının Batı tiyatro yazarlığı ile arasındaki mesafeyi kapatmak için kendisinden beklenenden çok gayret göstermekte ve başarılı olduklarını düşünmektedir (Cumhuriyet gazetesi, 13 Şubat 1962; And, Cumhuriyet, 1983, s ). Sevda Şener, Metin And, Tahsin Konur gibi tiyatro yazarları, tiyatro yazarlığını dikkate alarak Cumhuriyet dönemini 1983 e kadar beş döneme ayırmaktadırlar (Şener, Cumhuriyet Döneminde Tiyatro Yazarlığı yazısından And, Cumhuriyet, 1983, s. 483, 490; Konur, s. 329). And, 1950 lerden sonra tiyatro yazarlığında ilk kımıltıların 1970 lerde olgunluğa ulaştığı kanaatindedir (And, Cumhuriyet, 1983, s. 490). Tiyatro yazarlığı hakkında eğitici fikirler ve değerlendirmelere de rastlamak mümkündür. Bunlardan biri Yıldırım Keskin tarafından dile getirilir. Oyun yazarlığının güçlüğünden başlayarak, özgün olması için baskılardan etkilenmemesi gerektiğini vurgular (Keskin, s ). Oyunların Listesi: Cumhuriyet döneminde sahnelenen oyunların zaman zaman listeleri yapılmıştır (And, Cumhuriyet, 1983, s ). Metin And 1982 senesine kadar bu listesinde hangi oyunun hangi yılda hangi tiyatroda sahnelendiğini de belirtmiştir. Ayrıca kısa tanıtım ve değerlendirmelerini de yine ayni kitabın içinde bulabiliriz (And, Cumhuriyet, 1983, s ).Aziz Çalışlar ise Tiyatro Oyunları Sözlüğü (İstanbul 1994, 1. Cilt Dünya tiyatrosu, 2. Cilt Türk tiyatrosu oyunları) adlı eserinde 1992 yılına kadar tiyatro oyunlarını listelemektedir. Ayşe Selen Tiyatro Oyunları Sözlüğü nün 3. Cildinde 154 yabancı oyunun listesi ve değerlendirmesi vardır. Behçet Necatigil, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü (İstanbul 1971) adlı eserinde de tiyatro oyunları hakkında bilgiler bulunmaktadır. Tarihi Tiyatro: Cumhuriyet döneminde tiyatroda sahneye konulan tarihi oyunları inceleyen Abdullah Şengül dür. Metin And da tarihi oyunlar için kısa bir bölüm ayırmıştır (And, Başlangıcından 1983 e, s ). Şengül, Cumhuriyet Dönemi Tarihi Tiyatro (Ankara 2008) eserinde sahnelenen tarihi tiyatro oyunlarını mitoloji, halk hikayeleri, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet dönemi olayları başlıklarını öne çıkardığını görüyoruz. Bizi ilgilendiren Cumhuriyet dönemini anlatan tiyatroları Atatürk, Milli Mücadele, Cumhuriyet in faziletleri ve olayları nı konu alan oyunlar kısmıdır. Tiyatro ve Müzik: Tiyatronun etkili olmasını sağlayan üç şeyden birinin müzik olduğu Aristo tarafından belirtilmiştir (Şener, Dünden Bugüne, s. 41). Örneğin; Oscar G. Brockett in Tiyatro Tarihi adlı eserinde eski Yunandan başlayıp Uzak Doğu ve Afrika yı da içeren dünya tiyatro tarihinde müzik başlığına sık sık yer verilmiştir (İstanbul 2000, s. 38, 81, 122, 157, 190). Günümüz tiyatro yazarlarından Yılmaz 173

9 Arıkan, A dan Z ye Tiyatro Kılavuzu (İstanbul 2006), adlı eserinde müzik terimini tamamlayan müzikal komedi ve müzikal tiyatro terimlerinde yine opera terimine de işaret eder. Aziz Çalışlar,Tiyatro Ansiklopedisi nde müzikal (Ankara 1995, s. 447) kelimesini müzikal komedi kelimesiyle eş değer olduğuna işaret ederek müzikli komedi terimi açıklamasında türün operet ve operalardan geliştiğine değinir. Ayrıca meyhane türkü/ şarkılarından Müzikhol (Çalışlar, a.e.,s. 447) türüne bir başlık açmıştır. Buradaki açıklamalarında Varyete (Çalışlar, a.e.,s. 665), Varyeteden Revü (Çalışlar, a.e., s. 522) maddelerine atıflar yapar. Atıf yapılmamış Vodvil (Çalışlar, a.e.,s. 679) gibi maddeler müziğin ağırlıklı olduğu geleneksel Türk oyunlarını da içeren bir araştırmaya ihtiyaç hissettirmektedir. Bu açıdan bakıldığında Özdemir Nutku nun Gösterim Terimleri Sözlüğü (İstanbul 1998) ve her ne kadar kendilerine araştırma alanı yaratmak gibi bir amaçla da olsa antropoloji bakış açısıyla hazırlanmış E. Barba-Nicola Savarese nin Oyuncunun Gizli Sanatı: Tiyatro Antropolojisi Sözlüğü(çev. Ayşın Candan, İstanbul 2002) bu açıdan yararlanılacak disiplinlerarası çalışmalardan biridir. Müzik ve tiyatroilişkisi, Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu örnekleri aslında Musahipzade Celal, Celal E. Arseven, Cemal Reşit Rey in oyunları gibi daha birçok müzikal tiyatro oyununda görülür. Cumhuriyet dönemi müzikal lerini başlığa taşımış henüz bir araştırma yapılmamıştır. Metin And, Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Tarihi nde zaman zaman müzikal oyunlar hakkında bilgiler verir (And, Cumhuriyet, 1983, s. 502, 509). Recep Uslu nun Türkiye nin ilk müzikoloji başlığını taşıyan veistanbul Teknik Üniversitesi tarafından yayınlanan kitabında müziğin tiyatro ile ilişkisine değinerek kısa bir tiyatro-müzik-operet/ opera bibliyografyası yapmıştır (Uslu, s. 116). Müzikaller değilse bile Opera için daha geniş bir araştırmayı Cevat Memduh Altar ın Opera Tarihi (4 cilt, Ankara 1982), HrantPapazyan ın100 Yılda Türk Opereti: (İstanbul 1975), Jak Deleon un Düşten Düşünceye (İstanbul 1985) adlı eserlerinde görebilirsiniz. Bununla birlikte tiyatroda oynanan müzikli oyunlardan Metin Andgenel tiyatro tarihinde ara sıra söz etmektedir (And, Başlangıçtan 1983 e, 1994, s. 152, 170). Lüküs Hayat ve Keşanlı Ali Destanı bu türler içinde ismi en çok bilinenler arasında yer almaktadır denebilir. Tiyatro Oyuncuları: Cumhuriyet dönemi tiyatro tarihinde Metin And, tiyatro oyuncularını büyük bir ciddiyetle özellikle tiyatro toplulukları kısmında sıralar (Burada dikkati çekmek istediğim bir konu genellikle tiyatro icrası yapanlar sanatçı denmesinden ise oyuncu denilmesini tercih ederler, terim olarak biz de sanatçı yerine oyuncu kelimesini başlığa taşıdık). Ancak onların ansiklopedik bilgileri için bazı eserler de yazılmıştır. Bu eserler doğrudan tiyatro oyuncuları ile ilgili olduğu kadar, şairler, yazar ve ses sanatçılarıyla da ilgilidir: A. Madat, Sahnemizin Değerleri (I-II c., İstanbul ), Şükran Kurdakul, Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (Ankara 1973), Behçet Necatigil, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (İstanbul 1970), Behçet Necatigil, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü (İstanbul 1971), Selami İzzet Sedes, Ses Sanatçıları Ansiklopedisi (İstanbul 1970). Son zamanlarda yayınlanan Aziz Çalışlar ın Tiyatro Adamları Sözlüğü (İstanbul 1993) içinde hem yerli hem de yabancı tiyatro oyun yazarları, tiyatro bilimcileri, yönetmenler (Metin And bu terim yerine sahneyekor terimini kullanır), sahne tasarımcıları, tiyatro mimarları yer alır. Çalışır, eserinde yabancı tiyatro adamlarına The Cambridge Guide toteatre (1992) adlı eseri kullandığını belirtir. Yine bu konuda bilgi bulunabilecek Çalışlar ın Tiyatro Ansiklopedisi (Ankara 1995) Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Vedat Demirci nin Alnında Işığı İlk Hisseden Tiyatro Sanatçılarımız (İstanbul 1999) adlı eserinde Türk tiyatro oyuncularının sosyolojik ve psikolojik çözümlemelerini yapacak bilgileri kendi 174

10 ağızlarından duyar gibi oluruz, bu eser sözlü tarih metoduyla çalışma yapacaklara kaynak olabilir. Tiyatro Problemleri: Tiyatronun problemleri finansal destek, oyuncu, sahneleme, yazarlık, seyirci, eser, toplumsal değerler, siyaset baskısı gibi çok çeşitlilik göstermektedir. Metin And, sansür veya aşırı denetimin tiyatro oyuncuları ve eserlerinin başına getirdiği olumsuzluklara eserinde zaman zaman değinmiştir (And, Cumhuriyet, 1983). Zaman zaman bu konuları işleyen müstakil eserler de yazılmıştır: Suat Taşer, Tiyatro Meseleleri (Ankara 1953);Sevda Şener, Çağdaş Türk Tiyatrosunda Ahlak, Ekonomi, Kültür Sorunları: (Ankara 1971). Bunların yanı sıra müstakil sempozyumlar da düzenlenmektedir: Türkiye Üniversiteleri Tiyatro Şenliği Mayıs 2009 (İstanbul 2010); İstanbul 2010 Avrupa Üniversiteleri Tiyatro Şenliği Uluslararası Tiyatro Eğitimi Buluşması Sempozyum Bildirileri (İstanbul 2010).Aslında pek çok problem yanında Geleneksel ve Batı etkisindeki Türk tiyatrosunun, Dünya tiyatro tarihleri (örneğin Oscar G. Brockett in Tiyatro Tarihi (İstanbul 2000) adlı eseri tiyatroyu 1990 lara kadar izlemesi ve doğu kültürlerine de yer vermesiyle editör tarafından övülmüştür) içinde niçin yeterince yer almadığı sorusu da Cumhuriyet dönemi tiyatrosunun problemlerinden biri değil midir? SONUÇ Bu makalede Cumhuriyet dönemi tiyatrosu çalışmak isteyenler veya ders anlatmak isteyenler için bir kılavuz niteliği taşıyacak değerlendirme ve kaynaklara kısaca işaret edildi. Aslında diğer taraftan bir tiyatro tarihi yazmanın veya araştırma yapmanın o kadar da kolay olmadığı gösterilmeye çalışıldı. Tiyatro tarihi çalışmanın akademik anlamda yeni araştırmacılarca önemli bir alan olduğu gösterildi. Yazı konu hakkında literatür, bibliyografyalar, yazarlarca Türk tiyatrosunu dönemlendirme çabaları, Cumhuriyet tiyatrosunun kültür değişimindeki katkısı, tartışılan tiyatronun ilkeleri, devlet eliyle kurulan tiyatrolar ve özel tiyatrolara yardımla tiyatroyu teşvik etmesi, tiyatrosunda yerli ve yabancı yöneticiler, Türk tiyatrosunun Cumhuriyet dönemi Altın Çağı, politik tiyatro, oyun yazarlığı, Cumhuriyet dönemi sahnelenen oyunların listesi, tarihi tiyatroda Cumhuriyet, gösteri sanatlarında ayrılmaz ikili olarak değerlendirilen müzik ve tiyatro, tiyatro oyuncuları, problemlerin 2010 lu yıllarda ele alınışı başlıkları altında verilen bilgilerle girişte belirtildiği gibi, Cumhuriyet dönemi tiyatro hakkında yazılan eserleri ve değerlendirmelerin bir özeti ve derlemesi verilmiştir. Böylece Cumhuriyet dönemi tiyatro hakkında bilgi sahibi olmayı, araştırmayı veya ders anlatmayı amaçlayanlara, yazılan eserleri bilgilendirmek ve değerlendirme yaparken ileri sürülen fikirleri bir araya getirmekle yazı amacına ulaşmış sayılmaktadır. Cumhuriyet dönemi tiyatrosu için yapılan çalışmalar aynı zaman da yapılacak çalışma konularını da çağrıştırmaktadır. Bu makale, yazı içinde tiyatroda müzikaller konusunun çalışılmadığına yapılan vurgu gibi, yeni araştırılması gereken konuların da insan zihninde uyanmasını sağlayacaktır. Cumhuriyet dönemi tiyatrosunun ulusal kimlik probleminin devam ettiğini de söylenebilir. Tiyatronun edebiyat, felsefe ve siyasi akımlardan etkilenmediği düşünülemez. Bu açıdan da araştırmacılar tiyatroya yardımcı diğer disiplinlerden de yararlanmalıdır. BİBLİYOGRAFİYA: 1. Akı, Niyazi. Çağdaş Türk Tiyatrosuna Toplu Bakış, Ankara Alemdar, Yalçın. Tiyatro ve Canlandırma, Ankara Altar, Cevat Memduh. Opera Tarihi, 4 cilt, Ankara And, Metin, Başlangıcından e Türk Tiyatro Tarihi, İstanbul And, Metin. 50. Yılın Türk Tiyatrosu, İstanbul And, Metin. Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu, Ankara

11 7. And, Metin. Cumhuriyetin 70. Yılında Kimliğini Bulamamış Tiyatromuz ve Kültür Bakanlığı yazısı, Tiyatro Araştırmaları Dergisi, sy. 10, 1993, s Arıkan, Yılmaz. A dan Z ye Tiyatro Kılavuzu, İstanbul Barba, Eugenio Nicola Savarese. Oyuncunun Gizli Sanatı: Tiyatro Antropolojisi Sözlüğü(çev. Ayşın Candan), İstanbul Brockett, Oscar G.,Tiyatro Tarihi, İstanbul Çalışlar, Aziz. Tiyatro Adamları Sözlüğü, İstanbul Çalışlar, Aziz. Tiyatro Ansiklopedisi, Ankara 1995, Kültür Bakanlığı yayını. 13. Çalışlar, Aziz. Tiyatro Oyunları Sözlüğü, İstanbul 1994, 1-2 cilt. 14. Deleon, Jak. Düşten Düşünceye, İstanbul Demirci, Vedat. Alnında Işığı İlk Hisseden Tiyatro Sanatçılarımız, İstanbul İstanbul 2010 Avrupa Üniversiteleri Tiyatro Şenliği Uluslar arası Tiyatro Eğitimi Buluşması Sempozyum Bildirileri, İstanbul Keskin, Yıldırım. Tiyatronun İlkeleri, İstanbul Konur, Tahsin. Cumhuriyet Döneminde Devlet Tiyatro ilişkisi, Ankara Üniv. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt 31, sy. 1-2, 1987, s (http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/ 26/1029/12457.pdf, online erişim tarihi: ) 19. Kurdakul, Şükran. Şairler ve Yazarlar Sözlüğü, Ankara Necatigil, Behçet. Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, İstanbul Nutku, Özdemir. Darülbedayi nin 50 Yılı, Ankara Nutku, Özdemir. Gösterim Terimleri Sözlüğü, İstanbul Nutku, Özdemi. Oyunculuk Tarihi, Ankara 2002, 2 cilt. 24. Özdoğru, Nüvit. Cumhuriyet gazetesi, 23 Eylül Papazyan, Hrant. 100 Yılda Türk Opereti: , İstanbul Pavis, Patrice. Sahneleme: Kültürler Kavşağında Tiyatro(çev. Sibel Kamber), Ankara Savory, Theodore. Tercüme Sanatı, Ankara Sevengil,Refik Ahmet.Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu, II Cilt, İstanbul Sevengil, Refik Ahmet.Türk Tiyatrosu Tarihi, İstanbul Şener, Sevda. Çağdaş Türk Tiyatrosunda Ahlak, Ekonomi, Kültür Sorunları: , Ankara Şener, Sevda. Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi, Ankara Şengül, Abdullah. Cumhuriyet Dönemi Tarihi Tiyatro, Ankara Tetik-Işık, Seher Recep Uslu. Müzik Bibliyografyası: Yabancı Yayınlar, İstanbul Turan, Semahat - Behire Abacıoğlu. Tiyatro Bibliyografyası: , Ankara Türkiye Üniversiteleri Tiyatro Şenliği Mayıs 2009, İstanbul Uslu, Recep. Müzikoloji Kaynakları, İstanbul 2006 Турецкий театр периода Республики Резюме Рустам Мурсалоглы В данной статье рассмотрены следующие темы и вопросы: литература о турецком театре периода Республики; библиография; попытки периодизации турецкого театра; вклад театра периода Республики в культурные изменения данного периода; основные принципы обсуждаемого театра; театры, открытые на государственной основе, поддержка и поощрение, оказанные ими частным театрам; турецкие и иностранные руководители театра периода Республики; театр периода Республики как «золотой век» турецкого театра; политический театр; драматургия; список театральных постановок периода Республики; республика в отражении исторического театра; музыка и театр как неотделимые компоненты изобразительного искусства; актёры театра; произведения на тему театра периода Республики и их оценка в свете данных трактовки проблем в годы. Период Республики в истории турецкого театра в сравнении с театрами западных стран был довольно коротким. Западные страны знакомы с театральным искусством со времён древнего Рима, в Турции же театр в современном понятии возникает в период Танзимат. Но несмотря на это, очевидно, что тему истории турецкого театра невозможно вместить в рамки одной статьи. Это видно и из работ многих исследователей театра, таких, к примеру, как Метин Анд. Поэтому в данной статье мы ограничились только историей турецкого театра периода Республики. Целью данного исследования не является общая оценка театра периода Республики. Данная работа содержит краткий обзор и компиляцию произведений на тему турецкого театра периода Республики, которые помогут тем, кто желает иметь общее понятие об этом театре, заняться более глубоким исследованием данной темы, либо проводить занятия на эту тему. Предоставление 176

12 информации о литературе по истории театра данного периода и оценка выводов, сделанных на эту тему также являются целями данного исследования. Исследования, проведённые на тему театра периода Республики в тоже время станут источником для будущих исследований. Кроме того, упоминание в данной работе таких мало исследованных тем в истории турецкого театра, как, к примеру, тема театральных мюзиклов, станет источником идей и стимулом для последующих исследований в этой области. Ключевые слова: Театр, период Республики, Культура, История, Искусство. Assesments about History of Republic Era Theatre Summary Rustam Mursaloqlu In this article, a summary and a collection of the papers and assessments written about theatre in the Republic era are made with the information given under these titles; the literature and the bibliographies about Republican era theatre, the efforts of the authors for periodization of Turkish theatre, their contribution to cultural change of Republican era theatre, the principals of the theatre discussed, government promotion to national and special theatres, local and foreign managers in Turkish theatre, Republican era called Golden age of Turkish theatre, political theatre, playwriting, the list of the plays performed in the Republican period, the Republic era in historical theatre, music and theatre considered inseparable duo of performance art, dealing with the problems in 2010s. The Republican era is a very short period in terms of theatre compared with Western countries. When Western countries have had a theatre history since ancient Greek, modern Turkish theatre starts with Tanzimat period. Although it starts with Tanzimat period, it is clear that it is not short enough to fit in an article. We can understand this from the writings of many theatre researchers like Metin And. We limited the topic about the theatre history with the Republican era. The article aims to make a general assessment of the Republican era theatre. It also aims to make a summary and an anthology of the works and assessments about the Republican era theatre, and to gather the ideas about it for the people who want to have information, to search for it or to give lessons about it. The works for the Republican era theatre are reminiscent of the subject matters to be studied. The article will make the issues needed to be studied wake up in the human mind as it is highlighted that the issue of musicals in theatre isn t studied in the text. Keywords: theater, the republican period, culture, history, art. Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə: Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi Məqaləni çapa tövsiyə edən sahə redaktorunun (və ya üzvünün) adı: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Şəhla Əliyeva ADMİU-nun Elmi Şurasının 08 iyul 2013-cü il, 09 saylı qərarı ilə çap olunur. 177

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder PAKER 2. Doğum Tarihi: 27.05.1960 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II İÇİNDEKİLER BÖLÜM I EDEBİYAT NEDİR? TÜRK EDEBİYATI NIN GEÇİRDİĞİ EVRELER NELERDİR?... 1 1. İslamiyet Öncesi Dönem... 2 2. İslamiyet in Etkisi Altındaki Dönem... 2 3. Batı Etkisindeki Dönem... 3 a. Tanzimat

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

YAZARLARIN GAZETELERDEKİ YAZILARI ÜZERİNE BİBLİYOGRAFYALARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ağustos 2002 İÇİNDEKİLER A.RIFAT... 3 ADIVAR, HALİDE EDİP... 3 AHMET CEVDET... 3 AHMET RASİM... 3 ALİ KEMAL...

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvanı: Prof.Dr. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. Ünvanı: Prof.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Adı: Erhan TUNA Ünvanı: Prof.Dr Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 1988 Fakültesi Yüksek Lisans Tiyatro Ankara Üniversitesi Sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU BİBLİYOGRAFYASI

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU BİBLİYOGRAFYASI GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU BİBLİYOGRAFYASI AKI, Niyazi, Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi-I, İstanbul 1989. AKTAŞ, Kemal Kâmil, Komik Hamdi Efendi ve Hususiyetleri, Fikirler, 1 Ekim 1946, S. 322-323, s. 10-11.

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

Tiyatro Salonları Adresleri

Tiyatro Salonları Adresleri On5yirmi5.com Tiyatro Salonları Adresleri Yurt genelinde perde açan sahneler... Türkiye'nin pek çok yerinde bir tiyatro sahnesi var. Bu listeyi görmeden yola çıkmayın! Yayın Tarihi : 19 Eylül 2009 Cumartesi

Detaylı

135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz

135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz Cihan Demirci Damdaki Mizahçý Mizah Dergilerimizde Yazýnýn Serüveni 135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz epeyce bir süredir dergilerinde mizah öyküsü

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 )

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 ) MINISTERS FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR S FICE (*) ( 1920 2007 ) Presidents of the Republic / Ministers of Finance Term of Office PERIOD GRAND NATIONAL ASSEMBLY GOVERNMENT Mustafa Kemal 23.04.1920

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Cihan 2. SOYADI: Ünal 3. DOĞUM YERİ: 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 22 / 01 /1946 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Cihan 2. SOYADI: Ünal 3. DOĞUM YERİ: 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 22 / 01 /1946 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: FOTOĞRAF: 1. ADI: Cihan 2. SOYADI: Ünal 3. DOĞUM YERİ: 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 22 / 01 /1946 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Sahne Sanatları Fakültesi 5.2. TELEFON NUMARASI: Tel:+90(392) 2236464

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

Türk Edebiyat nda Tiyatro: Cumhuriyet Devri

Türk Edebiyat nda Tiyatro: Cumhuriyet Devri Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 203 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 4, Say 8, 2006, 203-243 Türk Edebiyat nda Tiyatro: Cumhuriyet Devri Müzeyyen BUTTANRI * Giriş

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eskiçağ Dilleri ve İstanbul Üniversitesi 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eskiçağ Dilleri ve İstanbul Üniversitesi 1999 1. Adı Soyadı: Erdal Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 1971 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eskiçağ Dilleri ve İstanbul Üniversitesi 1999

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu

Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Bodrum Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen organizasyon ile yaşamının bir bölümünü Bodrum da geçirmiş ve Bodrum a gönül

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

OYUNCULUK ANASANAT DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

OYUNCULUK ANASANAT DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI 1.Sınıf/1.Yarıyıl 1 YDİ101 YDA101 YDF101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı Dil (Fransızca) in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir - - dersi

Detaylı

Kahkahalarımızı öksüz bırakan Zeki Alasya'nın hayatı

Kahkahalarımızı öksüz bırakan Zeki Alasya'nın hayatı 1 / 8 2015/05/15 18:31 Kahkahalarımızı öksüz bırakan Zeki Alasya'nın hayatı Oktay Volkan Alkaya (mailto:oktay.alkaya@radikal.com.tr mailto:oktay.alkaya@radikal.com.tr) Radikalist / 08/05/2015 Đnanmak,

Detaylı

OYUNCULUK ANASANAT DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

OYUNCULUK ANASANAT DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programındaeşdeğer bir Uygulama ve Laboratuvar YDİ101 YDA101 1 YDF101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2016-2017 OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR YARIŞMALARIMIZ Güzel Şiir Okuma Yarışması Şehitler Ölmez Konulu Resim Yarışması Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz (SAS) Konulu Kompozisyon

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt:15-16, Sayı:22-23-24-25, Yıl:2010-2011 Vol:15-16, No:22-23-24-25, Year:2010-2011 ISSN: 1303-9105 DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Faculty of Law of Dicle University DİCLE

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C. İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 KİMLİK BİLGİLERİ YERİ SONUÇ 1 BAHATTİN ABLAK 17036647352 İSMAİL MARDİN 20.06.1982 BALIKÇI GEMİSİ TFASI

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı 1980-1984 Lisans Selçuk Üniversitesi Bölümü Türk Dili

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

BİZ KİMİZ? ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Atatürk ü ve ideolojisini daha iyi tanımak ve tanıtmak için 1989 yılında ODTÜ Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan bir düşünce topluluğudur. Atatürkçü

Detaylı

Muhasip: Rüstem Candan Mehmet Çelemoğlu. Üyeler: Naci Kurt Basri Karagöz Ali Serter Mazhar Morova

Muhasip: Rüstem Candan Mehmet Çelemoğlu. Üyeler: Naci Kurt Basri Karagöz Ali Serter Mazhar Morova Tarih: 13 Nisan 1952: Türkiye Tekel İşçi Sendikaları Federasyonu adıyla federasyon kuruldu. Yönetim Kurulu Başkan: Yusuf Öner Başkan Vekili: Salih Timurtaş Genel Sekreter: Seyfi Demirsoy Muhasip: Rüstem

Detaylı

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: 2. SOYADI: Kuruç 3. DOĞUM YERİ: Ankara 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 05/12/1935 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: 2. SOYADI: Kuruç 3. DOĞUM YERİ: Ankara 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 05/12/1935 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: FOTOĞRAF: 1. ADI: Mehmet Bozkurt 2. SOYADI: Kuruç 3. DOĞUM YERİ: Ankara 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 05/12/1935 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Sahne Sanatları Fakültesi TİYATRO BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI

Detaylı

Uluslararası Pablo Neruda Barış Şiirleri yarışmasında Bir Sohbetin Özeti adlı şiiriyle ödül aldı.

Uluslararası Pablo Neruda Barış Şiirleri yarışmasında Bir Sohbetin Özeti adlı şiiriyle ödül aldı. MUZAFFER ÖZDEMİR Muzaffer Özdemir 5 Şubat 1961 de doğdu. İlk şiirlerini 13 yaşında yayınladı. Birçok dergi ve gazetede çeşitli inceleme yazıları ve şiirleri yayınlanan Muzaffer Özdemir, 1987 yılında 20.

Detaylı

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831)

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde 1831 de yayınlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk gazetesidir. Haftalık olarak yayınlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice,

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

Fatih Mehmet SANCAKTAR. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi: Hüseyin Cahit (Yalçın) Örneği (1908-1924)

Fatih Mehmet SANCAKTAR. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi: Hüseyin Cahit (Yalçın) Örneği (1908-1924) KİŞİSEL BİLGİLER Ad ve Soyadı Unvanı Adres e-posta Doğum Medeni Durumu MESLEKÎ DENEYİMİ Arş. Gör. 06.1.199 Yrd. Doç. Dr..06.006 Yrd. Doç. Dr. 18.11.010 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU Lisans 199 Yüksek Lisans 1996

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2003/1 Yıl: 2, Cilt: II, Sayı: 3 GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF CORUM FACULTY OF THEOLOGY ISSN 1303-7757 2003/1 Year: 2, Vol.:II, Issue:

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. EFDAL SEVİNÇLİ. 24 Haziran 1949 da Turgutlu da doğdu.

ÖZGEÇMİŞ. Dr. EFDAL SEVİNÇLİ. 24 Haziran 1949 da Turgutlu da doğdu. ÖZGEÇMİŞ Dr. EFDAL SEVİNÇLİ 24 Haziran 1949 da Turgutlu da doğdu. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Edebiyatı Kürsüsü nden 1972 yılında, Hüseyin Rahmi Gürpınar ın

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E Kasım/Aralık 12 ÖZEL SAYI ISSN

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E Kasım/Aralık 12 ÖZEL SAYI ISSN ISSN: 1308-2698 Sayı 10, Cilt 5, Kasım/Aralık 2012 1. ULUSLARARASI ARDA KANPOLAT TİYATRO FESTİVALİ VE KONGRESİ BİLDİRİLER ÖZEL SAYISI İmtiyaz Sahibi Prof. Dr. Şaban Sitem BÖLÜKBAŞI Editör Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Yaşamda görülen olayları sahnede canlandırma sanatına ve bu amaçla yazılmış eserlere tiyatro denir. Tiyatrolar, tıpkı opera, sinema, bale gibi

Yaşamda görülen olayları sahnede canlandırma sanatına ve bu amaçla yazılmış eserlere tiyatro denir. Tiyatrolar, tıpkı opera, sinema, bale gibi Yaşamda görülen olayları sahnede canlandırma sanatına ve bu amaçla yazılmış eserlere tiyatro denir. Tiyatrolar, tıpkı opera, sinema, bale gibi seyretmeye dayalı metinlerdir. Dünya edebiyatında tiyatronun

Detaylı

Çeşm-i Cihan Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi

Çeşm-i Cihan Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi Bartın ve Yöresi Tarih-Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Çeşm-i Cihan Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi ISSN: 2149 5866 Cilt: 2 Sayı: 2 Kış 2015 BARTIN Çeşm-i Cihan: Tarih

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

Sinema filmi yapmak istiyorum

Sinema filmi yapmak istiyorum On5yirmi5.com Sinema filmi yapmak istiyorum Türk tiyatrosunun en önemli artistlerinden biri olan Gülriz Sururi ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Yayın Tarihi : 7 Mart 2012 Çarşamba (oluşturma :

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN

Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN Fen-edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1997-2001 Lisans Atatürk Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI 37. DÖNEM TMMOB KURULLARI TMMOB 37. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 1-2 Haziran 2002 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonunda TMMOB Kurulları aşağıdaki şekilde oluştu. TMMOB YÖNETĐM KURULU

Detaylı

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2/c hükmü yanı sıra aşağıdaki koşullar aranır.

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2/c hükmü yanı sıra aşağıdaki koşullar aranır. Tablo 4. Güzel Sanatlar Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşullar (41, 42, 43,44, 45, 46), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul 41 No 401 Müzik 42 402 Sahne

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI 02.NİSAN.2015 03.NİSAN.2015 TUBİTAK BİLİM İNSANI DESTEKLEME VE DAİRE BAŞK. 46. Ortaöğretim Proje Yarışması ve İzmir Bölge Ödül Töreni

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Ayla Kapan Ezici E Posta: aylakapanezici@maltepe.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Rejisörlük Fakültesi/ Rusya Tiyatro

Detaylı

GEÇİCİ KURUL Y Ö N E T İ M K U R U L U DÖNEMİ Prof. Dr. Orhan Morgil. Hüseyin Perviz Pur. M. Celal Şardan Üye. Yüksel Verdi.

GEÇİCİ KURUL Y Ö N E T İ M K U R U L U DÖNEMİ Prof. Dr. Orhan Morgil. Hüseyin Perviz Pur. M. Celal Şardan Üye. Yüksel Verdi. GEÇİCİ KURUL DÖNEMİ 1989-1990 Y Ö N E T İ M K U R U L U Adı Soyadı Görevi Prof. Dr. Orhan Morgil Hüseyin Perviz Pur Başkan M. Celal Şardan Yüksel Verdi Yalçın Gündüz Dr. Burhan Özfatura Veysel Çakır Uçar

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

İzmir Gürçeşme Lisesi

İzmir Gürçeşme Lisesi BİRGÜL YEŞİLOĞLU GÜLER EĞİTİM Doktora Yüksek lisans Lisans Lise GÖREVLER Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim-Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Devam etmekte ) Çukurova Üniversitesi, Sosyal

Detaylı

PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ October / Ekim 2015, Volume / Cilt:1, Issue / Sayı:2 PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ISSN: www.sosyalarastirmalar.org Address: Arabacı Alanı Mah.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

SAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ THE JOURNAL OF SAU EDUCATION FACULTY. Sayı / Issue: 29 Haziran / Jun Sahibi / Owner. Editörler / Editors

SAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ THE JOURNAL OF SAU EDUCATION FACULTY. Sayı / Issue: 29 Haziran / Jun Sahibi / Owner. Editörler / Editors Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015; (29) SAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ THE JOURNAL OF SAU EDUCATION FACULTY Sayı / Issue: 29 Haziran / Jun 2015 Sahibi / Owner Prof. Dr. Firdevs KARAHAN Editörler / Editors Doç.

Detaylı

09/09/2009 Tarihli Apple iphone 3G S 16 GB Kazanan Asil Talihliler MAHMUT KEÇECİ BURSA ÜMİT ZUNLUOĞLU İSTANBUL MEHMET YİĞİT KOLATAN İZMİR

09/09/2009 Tarihli Apple iphone 3G S 16 GB Kazanan Asil Talihliler MAHMUT KEÇECİ BURSA ÜMİT ZUNLUOĞLU İSTANBUL MEHMET YİĞİT KOLATAN İZMİR 09/09/2009 Tarihli Apple iphone 3G S 16 GB Kazanan Asil Talihliler MAHMUT KEÇECİ ÜMİT ZUNLUOĞLU MEHMET YİĞİT KOLATAN İZMİR 09/09/2009 Tarihli Apple iphone 3G S 16 GB Kazanan Yedek Talihliler İREM İNAL

Detaylı

Kitabı mı Çıkmış, Dizisi mi?

Kitabı mı Çıkmış, Dizisi mi? On5yirmi5.com Kitabı mı Çıkmış, Dizisi mi? Romanlardan uyarlanan dizilerin son dönemde popüler olduğunu düşünenlerdenseniz, yanılıyorsunuz... Yayın Tarihi : 13 Ekim 2009 Salı (oluşturma : 1/31/2017) Hazırlayan:

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. Cilt: X Sayı: 22 Yıl: 2011/Bahar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. Cilt: X Sayı: 22 Yıl: 2011/Bahar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: X Sayı: 22 Yıl: 2011/Bahar İZMİR, 2012 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: X

Detaylı

KUSADASl - demokrat 24 Nisan 2010 Sayfa 6 1. BALKAN TÜRKLERİ ŞENLİĞİ AYDIN'DA YAPILDI - Arif Şentürk'ün sahne aldığı gecede davetliler doyasıya eğlendi. Aydın Belediyesi ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

Sahibi. Afyon Kocatepe Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ. Editörler Prof. Dr. A.İrfan AYPAY Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Sahibi. Afyon Kocatepe Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ. Editörler Prof. Dr. A.İrfan AYPAY Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ 1992 SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt IX, Sayı 2, Aralık 2007 Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences Vol. IX, Issue 2, December 2007 Sahibi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ Editörler Prof.

Detaylı

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu 11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK Redaksiyon Pınar Seyfittinoğlu Başak Kutucu Burcu Yılmaz Esra Acar Ankara 2015 Nitelik Yayınları 9 11. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımlı / Mustafa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur a Armağan Yayına Hazırlayanlar Özgür Külcü, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ankara, 2012

Detaylı

Saat Yer Saat Yer Saat Yer Saat Yer Saat Yer Yrd. Doç. Dr. Ümit KUL Sınıf Öğr. 1 SINÖ 103 Temel Matematik I

Saat Yer Saat Yer Saat Yer Saat Yer Saat Yer Yrd. Doç. Dr. Ümit KUL Sınıf Öğr. 1 SINÖ 103 Temel Matematik I ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI Öğretim Elemanı Program Sınıf Ders Kodu Dersin Adı Grup T U Toplam Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Gazetecilik İstanbul Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Gazetecilik İstanbul Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şükrü SİM Doğum Tarihi: 28-04-1969 Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans

Detaylı

TÜRKİYE DE AVANGARD TİYATRO HATICE HAVVA YAZICI KEREMCAN DUM ENISE GOKBAYRAK 2008 ISTANBUL BILGI UNIVERSITESI

TÜRKİYE DE AVANGARD TİYATRO HATICE HAVVA YAZICI KEREMCAN DUM ENISE GOKBAYRAK 2008 ISTANBUL BILGI UNIVERSITESI TÜRKİYE DE AVANGARD TİYATRO HATICE HAVVA YAZICI KEREMCAN DUM ENISE GOKBAYRAK 2008 ISTANBUL BILGI UNIVERSITESI Avangard Tiyatro : Genel geçerlilik kazanmış anlatım tarzlarını yeni biçim ve anlatım denemeleriyle

Detaylı

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER:

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER: ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE GÜZEL SANATLAR ALANLARINDA YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA, YARDIMCI DOÇENTLİĞE YENİDEN ATANMA, DOÇENTLİĞE ATANMA İLE PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015 155 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY INSTITUTE of SOCIAL SCIENCES JOURNAL of SOCIAL SCIENCES Year:

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Müzik Korosu tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği nde Bestekar Erol Sayan Özel Konseri düzenlendi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

Maltepe Üniversitesi-İstanbul

Maltepe Üniversitesi-İstanbul ÜNAK 04 22-2525 Eylül 2004 Maltepe Üniversitesi-İstanbul Amaç Üniversite ve araştırma kütüphanelerinin, dokümantasyon ve enformasyon merkezlerinin ve özel kütüphanelerin, günümüzde hızla değişen ğ ş ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu GÜNDEMİN ( 2. ) MADDESİ : seçimi; : 5393 sayılı yasanın 19. Maddesi gereğince Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin

Detaylı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı Karar Tarihi : 06/04/2009 Karar No : 08 Belediye Meclisi; nın 01/04/2009 tarihli yazılı daveti üzerine Belediye Başkan üyelerin tamamının mevcut olduğunu açıklayarak, 2009 yılı döneminin 4.toplantısının

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı