ANTRENÖR YÖNERGESİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER 1. AMAÇ 2. KAPSAM 3. DAYANAK 4. TANIMLAR BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER 5. KURS DÜZENLEME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTRENÖR YÖNERGESİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER 1. AMAÇ 2. KAPSAM 3. DAYANAK 4. TANIMLAR BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER 5. KURS DÜZENLEME"

Transkript

1 TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU ANTRENÖR YÖNERGESİ SEZONU

2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER 1. AMAÇ 2. KAPSAM 3. DAYANAK 4. TANIMLAR BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER KISIM 1 ANTRENÖR kurslari VE SINIFLANDIRILMASI 5 5. KURS DÜZENLEME 5 6. ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILACAK ŞARTLAR 5 7. ANTRENÖR SINIFLANDIRILMASI 8. GÖREV ALANLARI KISIM 2 ANTRENÖR EĞİTİMİ 9. ANTRENÖR EĞİTİMİ 10. EĞİTİM KATEGORİLERİ 11. ANTRENÖR EĞİTİM YETKİ VE SORUMLULUĞU ANTRENÖR EĞİTİMİNİN PROGRAMLANMASI ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREVLENDİRİLMESİ YABANCI SPOR UZMANI VE ANTRENÖRLERDEN YARARLANMA GELİŞİM SEMİNERİ 9 KISIM 3 ANTRENÖR LİSANS VE VİZE İŞLEMLERİ BELGE VERİLMESİ 17. LİSANS VERİLMESİ 18. LİSANS ALMA ZORUNLULUĞU 19. ANTRENÖR BELGE VE LİSANSININ G 20. ANTRENÖRÜN PASİF HALE GEÇMES KISIM 4 SÖZLEŞME 21. SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU 22. BASKETBOL 1. ve 2. LİGLERİNDE YER ALACAK ANTRENÖRLERİN SÖZLEŞME İŞLEMLERİ 23. SÖZLEŞME YAPACAK YABANCI ANTRENÖRLER NTRENÖRLERİN SÖZLEŞME İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDEN ANTRENÖRLERİN İŞLEMLERİ FESH EDİLEN VEYA TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN KULÜPLER SÖZLEŞMENİN ANA HATLARI 27. SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR SAYISI 28. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 29. SÖZLEŞME YAPMA TARİHLERİ 30. SÖZLEŞME TUTARLARI 31. KULÜPLERİN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ANTRENÖRLERİN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ MALÜLİYET 34. ANLAŞMALI FESİH 35. KULÜBÜN FESİH İSTEĞİ 36. SÖZLEŞME SÜRESİNİN DONDURULMASI ANTRENÖRÜN FESİH İSTEĞİ 38. FESİH İHBARI VE FESİH GEÇERSİZ SAYILMASI 10 EÇMESİ

3 KISIM 5 SINAV VE DEĞERLENDİRME 39. SINAV VE DEĞERLENDİRME 40. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ HAKKI 41. DEVAM ZORUNLULUĞU 42. ÜNİVERSİTELERİN BEDEN EĞİTİMİ VEYA SPOR EĞİTİMİ VEREN YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARINDAN MEZUN OLANLAR ÜST DÜZEY BASKETBOL OYNAYAN SPORCULAR DERSLERDEN MUAFİYET 45. ANTRENÖR ÇALIŞMALARI 46. YURT DIŞINDA ALINAN ANTRENÖRLÜK BELGELERİNİN DENKLİĞİ YABANCI ÜLKELERDE ÇALIŞACAK TÜRK ANTRENÖRLER ULUSLARARASI ANTRENÖR SEMİNERİ BÖLÜM III. SON HÜKÜMLER 49. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 50. YÜRÜRLÜK 51. YÜRÜTME

4 BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER 1. Amaç Bu yönergenin amacı; Basketbol sporunda, sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak basketbol antrenörlerinin eğitimleri ve sınıflandırılmaları ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. 2. Kapsam Bu yönerge; Türkiye Basketbol Federasyonu Antrenör Eğitimi programlarını, bu programların uygulamaları ile basketbol antrenörlerinin çalışma esas ve usullerini kapsar. 3. Dayanak Bu yönerge, 5105 ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile özerk olan Türkiye Basketbol Federasyonunun ana statüsünün 21. maddesinin C fıkrasına dayanılarak Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır. 4. Tanımlar Bu yönergede yer alan; Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nü, Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, Federasyon : Türkiye Basketbol Federasyonunu, Yönetim Kurulu : Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu nu, Eğitim Kurulu : Türkiye Basketbol Federasyonu Antrenör Eğitim Kurulu nu, Antrenör : Basketbol branşında eğitim gördüğü kategorideki programları başarı arı ile tamamlayarak bulunduğu kategori için federasyondan belge alan, sporcuları ve basketbol takımlarını bulunduğu ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştiren, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkilerine sahip olan kişiyi, Eğitim Programı : Her kategorideki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programlardaki dersleri ifade eder

5 BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER Kısım 1 Antrenör Kursları ve Sınıflandırılması 5. Kurs Düzenleme Antrenör eğitim kursları; Federasyonun, gençlik ve spor kulüplerinin, okullar ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların ların ihtiyaçları esas alınarak Federasyonca düzenlenir. 6. Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılacak Şartlar Kategoriler itibariyle antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır: a. En az lise ve dengi okul mezunu olmak ( bütün kategoriler için geçerli olup, Milli sporcularda en az ilköğretim mezun olmak), b. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, c. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal istihlak kaçakçılığı ı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa a vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak, d. En az 18 yaşını doldurmuş olmak, e. Federasyon disiplin talimatı ve sporla ilgili yayımlanan her türlü ceza yönetmeliklerine göre, son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak, Ancak başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; basketbol branşında milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksek okullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek, faal olarak herhangi bir okulda beden eğitimi öğretmenliği görevini yürütmek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir

6 7. Antrenör Sınıflandırılması Antrenörler (5) kategoride olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır; a) 1. Kademe (E Kategorisi Antrenör) b) 2. Kademe (D Kategorisi Antrenör) c) 3. Kademe (C Kategorisi Antrenör) d) 4. Kademe (B Kategorisi Antrenör) e) 5. Kademe (A Kategorisi Antrenör) 8. Görev Alanları Antrenör lisansına sahip olan her kategorideki antrenörlerin görev alanları aşağıda belirtilmiştir. a. 1. Kademe E Kategorisi Antrenörü: Üst düzey antrenörün yanında ve spora yeni başlayanlarda, Minik, Küçük ve Yıldızlar kategorisindeki takımlarda antrenörlük yapabilirler. b. 2. Kademe D Kategorisi Antrenörü: Minik, Küçük, Yıldız ve Gençler kategorisinde takım çalıştırabilirler. c. 3. Kademe C Kategorisi Antrenörü: Minik, Küçük, Yıldız, Genç ve Büyükler kategorisinde takım çalıştırabilirler. Milli takımlarda yardımcı antrenör olarak görev alabilirler. d. 4. Kademe B Kategorisi Antrenörü: Minik, Küçük, Yıldız ve Genç ve Büyükler kategorisinde takım çalıştırabilirler. Milli takımlarda görev alabilirler. e. 5. Kademe A Kategorisi Antrenörü: Minik, Küçük, Yıldız ve Genç ve Büyükler kategorisinde takım çalıştırabilirler. Milli takımlarda görev alabilirler. Alt Kademede bulunan antrenörlere göre üst kademelerde bulunan antrenörler, üst düzey antrenör olarak adlandırılır. Üst kategorideki antrenör lisansına sahip olanlar alt kategorilerde de görev alabilirler. Basketbol branşında üst kategoride antrenör bulunmaması halinde bir alt kategorideki antrenör görevlendirilebilir. Yukarıdaki kategorilerden 1. Kademe E Kategorisi antrenör olma niteliği taşıyan antrenörler, takımlarında baş antrenör olmadan kesinlikle maç yönetemezler ve basketbol okulu açamazlar (Baş antrenörlerin sezon içinde ceza alması veya sağlık vb. mazeretleri hali hariç). TBF/TBL tarafından düzenlenen 1., 2., ve Bölgesel Liglerde sahaya çıkacak antrenörlerin kategorileri Eğitim Kurulunun görüşü doğrultusunda ilgili lig yönergelerinde belirtilir

7 Kısım 2 Antrenör Eğitimi 9. Antrenör Eğitimi Antrenör eğitim kursları, basketbol sporunun ihtiyaçları esas alınarak Eğitim Kurulu tarafından belirlenen yıllık planlama çerçevesinde Federasyonca düzenlenir. Federasyon, Türk Basketbol Antrenörlerinin eğitimlerine katkı amacı ile yurt dışındaki eğitim faaliyetlerine Eğitim Kurulu nun belirleyeceği antrenörlerin katılabilmeleri için gerekli çalışma ve tedbirleri alarak kulüpleri teşvik eder. Antrenörlerin, antrenör kurslarına müracaat başvuruları ve her türlü antrenör lisans ve vize işleri Eğitim Kurulu nca yapılır. Antrenör kursuna katılacak olan adaylara ait katılım koşulları ve aranacak şartlar bu yönetmelikte belirtilmiştir. 10. Eğitim Kategorileri Antrenör eğitim kursları bütün spor dalları için 5 kategoride yapılır. a. 1. Kademe E Kategorisi Antrenörü: Bu kategori için düzenlenen eğitim programını kapsar. b. 2. Kademe D Kategorisi Antrenörü: E Antrenör lisansına sahip ve en az 1 sezon üst kategori antrenörün yanında çalışmış olduğunu veya takım çalıştırdığını ını belgeleyen antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar. c. 3. Kademe C Kategorisi Antrenörü: D Antrenör lisansına sahip ve bu kategoride en az 2 sezon çalışmış ş olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde en az 2 seminer görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar. d. 4. Kademe B Kategorisi Antrenörü: C Antrenör lisansına sahip ve bu kategoride en az 2 sezon çalışmış ş olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde basketbolla ilgili en az 2 seminer görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar. e. 5. Kademe A Kategorisi Antrenörü: B Antrenör lisansına sahip ve bu kategoride en az 3 sezon çalışmış ş olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde basketbolla ilgili en az 3 seminer görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar. Ulusal ve Uluslararası Antrenör seminer, kurs ve faaliyetleri, Eğitim Kurulu tarafından uygun görülen aralıklarla düzenlenir ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Antrenörlerin bir üst kategoriye terfileri Eğitim kurulunun açtığı antrenör kursları ile sağlanır

8 Antrenörler Federasyonun açtığı, zorunlu öngörülen kurs ve seminerlere katılmak durumundadırlar. Aksi takdirde o sezonda görev alamazlar. Bir üst kategoriye terfi edemezler (Eğitim Kurulunca kabul edilebilir geçerli mazeretler dışında). Eğitim Kurulu tüm kategorilerde, antrenör çalışma ve usulleri ile ilgili düzenleme yapabilir. 11. Antrenör Eğitim Yetki ve Sorumluluğu Ülkemizde antrenör gelişim im seminerleri, basketbol oyuncusu yetiştirme ve antrenör gelişim faaliyetleri ve her seviyede basketbol okulları açılması konusunda Federasyon da yetkilidir. Basketbol okulu ve basketbol oyuncu yetiştirme ve gelişim kampları ile ilgili tüm konular düzenlenecek ayrı bir talimat ile yürütülür. 12. Antrenör Eğitiminin Programlanması Uygulanacak olan eğitim programları, bu yönetmelik ekinde belirtilmiştir. Antrenör eğitim kurslarının eğitim programlarında ve sürelerinde gerekli hallerde Eğitim kurulunca değişiklikleriklikler yapılabilir. 13. Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi Antrenör eğitim programında yer alan derslerde öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri aşağıdaki şekilde olur; a. Genel Spor Bilimleri ile ilgili derslerde görevlendirilecek öğretim elemanları yüksek öğrenim görmüş, tercihen antrenörlük formasyonunda ve konusunda akademik kariyere sahip, bilimsel çalışma ve araştırması olanlar arasından tespit edilerek, gerektiğinde kurumlarından izin alınmak kaydı ile Eğitim Kurulunca görevlendirilir. b. Basketbol eğitim programına ait derslerin öğreticileri; Basketbol branşında ihtisas sahibi öğretim elemanı emanı unvanına sahip olanlar ile B Kategori 4. Kademe veya A Kategori 5. Kademe belgesine sahip olan kişiler arasından Eğitim Kurulu nca belirlenir. Ancak, basketbol dalında 4. Kademe B Kategorisi ve 5. Kademe A Kategorisi belgesine sahip ve ihtisas sahibi i öğretim elemanı bulunmaması halinde, konusunda Eğitim Kurulu nca bilgisi ve tecrübesi onaylanan eğiticilere eğitim programında görev verilebilir. Basketbol eğitim programına ait dersler için belirlenen öğreticilerin görevlendirilmeleri Eğitim Kurulu nca yapılır

9 14. Yabancı Spor Uzmanı ve Antrenörlerden Yararlanma Antrenör eğitim programında yabancı spor uzmanı, antrenör veya basketbol branşında ihtisas sahibi öğretim elemanı görevlendirilebilir. 15. Gelişim Semineri Eğitim Kurulu, her kategorideki antrenör eğitim kurslarına ilaveten, antrenör gelişim seminerleri, panel ve sempozyumlar düzenler. Açılan gelişim seminerlerine katılımları zorunlu tutulanlar, mazeretsiz olarak bu seminerlere katılmadıkları takdirde o sezon görev yapamazlar. Kısım 3 Antrenör Lisans ve Vize İşlemleri 16. Belge Verilmesi Her kategoride açılan antrenör eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere Federasyon Başkanı ve Eğitim Kurulu Başkanı nın imzasını taşıyan başarı belgesi, antrenör gelişim im seminerlerine katılanlara Eğitim Kurulu Başkanı ve Seminer sorumlusunun imzasını taşıyan katılım belgesi verilir. 17. Lisans Verilmesi Antrenör eğitim kurslarında başarılı olup, ilgili kurs bitirme başarı belgesini alanlara, Eğitim Kurulu na ilgili belgeleri tamamlayıp başvurmaları halinde, Eğitim Kurulu tarafından antrenör lisansı verilir. Antrenör lisans vize işlemleri ile ilgili esas ve usuller Federasyon tarafından belirlenir. 18. Lisans Alma Zorunluluğu Bütün kategorilerdeki antrenörler, lisans almak ve lisanslarını her yıl vize ettirmek zorundadırlar. Lisanslarını vize ettirmeyen antrenörler, o sezon içinde hiçbir kategoride ve takımda görev yapamazlar. Lisans ve/veya vize bedelleri ile lisans vize işlemleri her yıl Federasyon tarafından belirlenir ve ilan edilir. Antrenör vize ücretlerinin Federasyon a yatırılması sırasında, halen basketbol antrenörlerini temsil eden Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği nden referans yazısı getirenlere (antrenörlerin birliği, eğitimi ve gelişmesini sağlamaya yönelik olarak) lisans vize ücretinden yapılacak indirim, Eğitim Kurulu nun teklifi ve Yönetim Kurulu nun onayı ile belirlenir

10 19. Antrenör Belge ve Lisansının Geçersiz Sayılması Federasyon disiplin talimatı ve sporla ilgili yayımlanan her türlü ceza yönetmeliklerine göre üç yıl içinde bir defada 6 ay veya daha fazla ve/veya üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları Eğitim Kurulu nun teklifi, Yönetim Kurulu nun onaylaması halinde süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen antrenör kurslarına katılacaklarda aranan şartlardan herhangi birini, antrenör başarı belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan herhangi birini taşımadığı antrenör başarı arı belgesi verildikten sonra anlaşılan antrenörlerin belge ve lisansları Yönetim Kurulu tarafından geçersiz sayılır. Federasyonun lisans vize işlemleri usul ve yöntemlerinde belirleyeceği süreler içerisinde (en az 3 sezon) üst üste lisanslarını vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları, Eğitim Kurulu tarafından, sezon içerisinde ilk antrenör gelişim seminerine katılınması kaydı ile yeniden düzenlenir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan veya sporcularına doping yaptırdıkları belgelenen antrenörlerin kurs başarı arı belgeleri ve lisansları geçici olarak Yönetim Kurulu nca iptal edilir. Bu suçlarından dolayı mahkûmiyet durumunda ise süresiz olarak iptal edilir. 20. Antrenörün Pasif Hale Geçmesi Federasyon tarafından verilen lisansa sahip olan antrenörler en az üç sezon herhangi bir kulüpte çalışmaz ve/veya lisanslarını vize ettirmezse Pasif Antrenör statüsüne geçerler. Antrenörler açılacak ilk antrenör gelişim seminerine katılması halinde Aktif Antrenör statüsünü kazanırlar ve lisanslarını vize ettirdikten sonra takım çalıştırma hakkını elde ederler. Kısım 4 Sözleşme 21. Sözleşme Yapma Zorunluluğu Erkekler 1. ve 2. Liglerinde ve Bayanlar 1. Liginde yer alan kulüpler, A takımlarında görev alan baş ve yardımcı antrenörleri ile tek tip sözleşme yapmak zorundadırlar. Kulüp ve antrenör aralarında anlaştıkları takdirde, 3 ay süreden az olmamak kaydı ile daha kısa süreli tek tip sözleşme yapabilirler. Sözleşmeler Federasyona ibraz edilir

11 22. Basketbol 1. ve 2. Liglerinde Yer Alacak Antrenörlerin Sözleşme İşlemleri Basketbol Liglerinde yer alacak antrenörlerin sözleşme işlemleri; a. Antrenörün kulüp ile yapacağı tek tip sözleşmenin Federasyon tarafından tasdikli suretine, tek tip sözleşmeye kulüplerle antrenörler arasında yapılacak özel şartlar ilave edilebilir. Federasyon bunun dışında hiçbir belgeyi geçerli kabul etmez. b. Kulübün idareci veya idarecilerinin antrenör işlemlerinde ve sözleşmelerde imza atmaya yetkilendirdiğini ini gösteren Kulüp Yönetim Kurulu kararının noter tasdikli sureti, c. Kulübün tescil, lisans işlemlerinde ve sözleşmelerde imza atmaya yetkili kıldığı ı idareci veya idarecilerin noter tasdikli imza sirküleri, İstisna: Yeni sezonda da aynı yetkili idareci(ler)nin göreve devam etmesi halinde, kulüp antetli kağıdına yazılacak aynı kişilerin görevde olduğunu belirten yazı yeterli olacaktır b. ve 23.1.c. maddelerindeki evraklar istenmeyecektir. d. Federasyona tasdik edilmek üzere ibraz edilen sözleşmeyi imzalamış bulunan antrenörün, noter tasdikli imza sirküleri (Federasyon yetkilisi huzurunda imzalanması ası durumunda bu belge istenmez), e. Federasyonca belirlenecek asgari koşullar içeren özel sağlık veya ferdi kaza sigortası poliçesi, f. İki (2) adet vesikalık fotoğraf, g. Nüfus hüviyet cüzdan ve/veya pasaport aslı veya fotokopisi, h. Sahaya çıkış bedelinin ödendiğine ine dair belge, i. Vizeli antrenör kartı fotokopisi, Yukarıda istenen belgeler ve işlemler tamamlanarak Federasyona teslim edilir. Eksik belgeyle hiçbir müracaat kabul edilmez ve eksik belgeler ile yapılan müracaat tarihi esas alınmaz. Antrenörün tescil işlemleri için teslim alınan belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda bir engel bulunmadığı taktirde işlemleri yapılarak, sahaya çıkış kartı ve sözleşme beş (5) iş günü içerisinde ilgili kulübe imza karşılığı teslim edilir. Bu sürenin sonuna kadar işlemlerin eksik bulunması ve bunların tamamlanamaması halinde evraklar kulübe iade edilir. Üç (3) nüsha olarak hazırlanıp Federasyonca tasdik edilen sözleşmelerden iki nüshası kulübüne, bir nüshası antrenöre teslim edilmek üzere verilir Tescil işlemleri cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde yapılmaz. İşlemler açıklanan tarihlerde belirtilen son gün saat 17:00 ye kadar yapılır. Bu saatten sonra kesinlikle işlem yapılmaz. Eğer belirtilen son gün cumartesi, pazar veya resmi tatil gününe denk geliyorsa işlemler bir sonraki iş günü saat 17:00 de biter Antrenörün kamu kurum ve kuruluşunda çalışması ve/veya kanunlar gereği sözleşme imzalamasında sakınca olması durumunda, belgeleri ile Federasyon a başvurmaları gerekmektedir. Eğitim Kurulu tarafından uygun bulunması halinde bu antrenörlerden sözleşme talep edilmez

12 23. Sözleşme Yapacak Yabancı Antrenörlerin Sözleşme İşlemleri Yurtdışından ından gelecek ve ülkemizde görev alacak yabancı antrenörlerin durumları Eğitim Kurulu tarafından değerlendirilir. Görev almasında sakınca bulunmaması ve antrenör belgesi almaya hak kazanmaları durumunda 23. Maddedeki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 24. Sözleşmesi Devam Eden Antrenörlerin İşlemleri Sözleşmesi devam eden antrenörlerin işlemleri için; a. Özel sağlık sigortası veya ferdi kaza sigortası poliçesi, b.antrenörlerin kulüpleri ile imzalamış olduğu tek tip sözleşmenin Federasyonca tescil edilmiş olması, d. Sahaya çıkış bedelinin ödendiğine ine dair belge e. Vizeli antrenör kartı fotokopisi gerekmektedir. f. Halen sözleşmesi devam eden antrenörlerin yeni dönem için ödeme planının açık olarak sözleşmede belirtilmiş olması ve/veya taraflar istemeleri durumunda Federasyon tarafından hazırlanmış ş ve sadece anılan sezon için geçerli sözleşme bedeli detaylarının bulunduğu ek sözleşmeyi imzalayabilirler 25. Feshedilen veya Taahhütlerini Yerine Getirmeyen Kulüpler Fesih edilen, hak ettiği i halde liglere katılmayan veya basketbol şubesi kapatılan kulüplerin sözleşmeli antrenörleri serbest kalırlar. 26. Sözleşmenin Ana Hatları Sözleşmeli antrenörler ve kulüpler aralarında yapacakları anlaşma için Federasyonun hazırladığı ı tek tip sözleşmeyi imzalamak zorundadırlar. Tek tip sözleşme dışındaki sözleşmeler Federasyonca tescil ve kabul edilmez. Sözleşmelerin tespit edilmesi halinde taraflar disiplin kuruluna sevk edilirler Tek tip sözleşmede yer alan bütün ödemeler net değerleri gösterir. Gösterilmeyen ve/veya noksan gösterilen ücretlerden dolayı taraflar Federasyon nezdinde şikayette bulunamazlar. Toplam net sözleşme tutarından doğan tüm mali vecibeler, kulüpler tarafından yerine getirilmek zorundadır. Bu örneğe uygun olmayan sözleşmeler Federasyon tarafından tescil ve tasdik edilmez Taraflar tek tip sözleşme şartlarına ve bu yönerge hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla sözleşmeye özel şartlar ve ek sözleşme koyabilirler Sözleşmeler antrenör ile kulübün ün yetkili temsilcisi arasında üç (3) nüsha olarak imzalanır Sözleşmelerle birlikte;

13 a. Kulüp Yönetim Kurulu tarafından karar alınarak kulüp adına sözleşme imzalamaya yetkili kılınmış yönetici veya yöneticilerin noterden tasdikli yetki belgeleri, b. Kulübün yetkili yönetici veya yöneticilerinin noterden tasdikli imza sirküleri, c. Federasyona tasdik edilmek üzere ibraz edilen sözleşmeyi imzalamış bulunan antrenörün, sözleşme dönemi tarihleri içerisinde hazırlanmış noterden tasdikli imza sirküleri ibrazı şarttır (Federasyon yetkilisi huzurunda imzalanması durumunda bu belge istenmez) Üç (3) nüsha olarak hazırlanıp Federasyonca tasdik edilen sözleşmelerden iki (2) nüshası kulübüne, bir (1) nüshası antrenöre teslim edilmek üzere) verilir Tarafların birbirlerine yapacakları her türlü tebligat, Tebligat Kanunu hükümlerine göre, sözleşmede gösterilen adreslerine yapılır. Taraflar adreslerinde olabilecek değişikliği taahhütlü birer mektupla birbirlerine ve Federasyon a a bildirmeye mecburdurlar. Taraflar bildirilmeyen, sözleşmede yazılmayan adres ve adres değişikliklerinden ikliklerinden dolayı doğan zararları için hiç bir talepte bulunamazlar Sözleşmelerde gösterilmeyen veya noksan gösterilen net transfer ücretinden dolayı taraflar Federasyon nezdinde bir şikayette bulunamazlar Ancak antrenörler aynı anda birden fazla sözleşme bulundurmamak şartıyla aynı sezon içerisinde bir kulüple birden fazla sayıda sözleşme imzalayabilir. Yeni bir sözleşmenin imzalanması durumunda eski sözleşme geçerliliğini yitirir Yukarıdaki hükümlere aykırı davranan antrenörler ve kulüpler Disiplin Kurulu na sevk edilirler Sözleşme yapacak antrenörün gerçeğe aykırı beyanda bulunarak sözleşme imzaladığı tespit edildiğinde, inde, antrenörün bir yıl süre ile hiç bir kulübe tescili yapılmaz ve Disiplin Kurulu na sevk edilir Federasyona yapılan itiraz sonucu sözleşme maddelerinin uygulanması hususunda kusuru görülen taraf Disiplin Kurulu na sevk edilirler Taraflar istemeleri durumunda ikamet teskeresi vb. uygulamalarda kullanılmak üzere dört (4) nüsha sözleşmeyi imzalayabilirler

14 27. Sözleşmeli Antrenör Sayısı Federasyon tarafından düzenlenen 1. ve 2. Ligler de sahaya çıkacak sözleşmeli antrenör ve yardımcı antrenör sayıları Eğitim Kurulu nun görüşü doğrultusunda ilgili lig yönergelerinde belirtilir. 28. Sözleşmenin Süresi Bütün tek tip sözleşmeler en fazla beş yıl süreli olabilir. Sözleşme şartlarının yeniden değerlendirilmesi erlendirilmesi amacıyla sözleşme süresi bitmeden yeni bir sözleşme yapılması halinde, yeni sözleşmenin bitiş tarihi ilk sözleşmenin bitiş tarihinden farklı olabilir. Yeni bir sözleşmenin imzalanması durumunda eski sözleşme geçerliliğini ini yitirir. Sözleşme bitiş tarihinin sezon ortasına gelmesi durumunda süre 30 Haziran tarihine uzar Sözleşmelerin sona eriş tarihlerinin 30 Haziran olarak tespit edilmesi zorunludur Bir yıldan uzun süreli sözleşmelerde her yılın ödeme tutarı ve planının veya varsa yıllık bedel değişim esaslarının açık olarak belirtilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bir önceki sezonun ücret ve ödeme şartları baz alınacaktır. 29. Sözleşme Yapma Tarihleri Kulüpler ve antrenörleri ile sezonun her dönemi sözleşme imzalayabilir. 30. Sözleşme Tutarları Sözleşmelerde belirtilecek en az net sözleşme yıllık tutarı, asgari ücretin bir yıllık net tutarından az olamaz. 31. Kulüplerin Sözleşmeden Doğan Yükümlülükleri Basketbol Ligleri nde takımı bulunan kulüplerin sözleşmeden doğan yükümlülükleri şunlardır; a. Takımın yer aldığı ı lig ile ilgili Federasyon Yönerge ve Talimatlarını bilmek ve riayet etmek, b. Hazırlayacakları ceza yönetmeliği, iç yönetmelik ve yönergelerini sezonun ilk resmi müsabaka tarihine kadar antrenörleri ile karşılıklı imzalayarak Federasyona göndermek (Ceza yönetmeliği, iç yönetmelik ve yönergelerde belirtilmeyen hususlarda antrenörlere ceza verilemez), c. Antrenörlerine verdikleri para cezalarına ait kararlarını, nedenlerini, miktarlarını, karardan itibaren on (10) gün içinde Federasyona göndermek (antrenörün itirazı halinde konu Federasyon ilgili kurulları tarafından incelenir),

15 d. Antrenörlerini sözleşme imzaladıkları tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu na kaydettirmek ve bu kaydı, sözleşmesinin bitim tarihine kadar sürdürmek ve primlerini ödemek, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili işlemlerde eksik işlem yapan kulüplerle ilgili olarak; 1- Kulüp, Sosyal Güvenlik Kurumu na bildirilir. 2- Uzun süreli sözleşmeye haiz antrenörler (1 yıldan fazla) sezon sonunda sözleşme bitim tarihine bakılmaksızın sözleşmenin feshini isteyebilirler. 3- İhmali görülen kulüp yöneticileri Disiplin Kurulu na sevk edilirler. e. Sözleşmede belirtilen net tutar kapsamındaki tüm ödemeleri zamanında yapmak, f. Kulüpler antrenörlerine, sözleşmede aksi belirtilmediği sürece, başka bir görevlendirme yapamazlar. 32. Antrenörlerin Sözleşmeden Doğan Yükümlülükleri Basketbol 1. ve 2. Ligi nde yer alan sözleşmeli antrenörlerin sözleşmeden doğan yükümlülükleri şunlardır; a. Gerek Federasyon, gerekse kulübün emir, yönerge ve nizamlarını bilmek ve riayet etmek, b. Kulübün ve Federasyon un yurt içinde ve dışında yapacağı özel ve resmi her türlü basketbol organizasyonuna katılmak, c. Antrenman ve çalışmalara muntazam iştirak etmek, d. Müsabakalara iştirak için kendisi tarafından gereken formaliteleri tamamlamak ve gerekli belgeleri temin etmek, e. Federasyon un ve kulübün düzenlediği kurs, ders, seminer ve konferanslara katılmak, f.sözleşmeleri devam ettiği i süre içerisinde başka bir görevde bulunmamak. 33. Maluliyet Sözleşmeli antrenörün; sözleşme süresi içerisinde, mesleki faaliyetinden doğan maluliyeti halinde kulübü sözleşme hükümlerini sözleşme bitimine kadar aynen yerine getirir. 34. Anlaşmalı Fesih Antrenör ve kulüp karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmeyi feshedebilirler. Sözleşmenin anlaşmalı olarak feshinin geçerli sayılabilmesi için noterde veya Federasyon yetkilisinin huzurunda düzenlenen ya da sorumluluk kulübe ait olmak üzere taraflar arasında imzalanan fesihnamenin yapıldığı tarihten itibaren beş (5) iş günü içinde Federasyon a gönderilmesi zorunludur

16 Bu suretle serbest kalan antrenör transfer döneminde dilediği kulüple sözleşme yapabilir. Bu süre içinde gönderilmeyen fesihnameler işleme konulmaz. Taraflar istemeleri durumunda Federasyon tarafından hazırlanmış fesihnameyi imzalayabilirler. 35. Kulübün Fesih İsteği Aşağıdaki hallerde kulüp sözleşmesinin feshini talep eder; a. Sözleşmeli antrenörün basketbol faaliyeti dışında vaki hastalık ve istirahat halinin altı (6) ayı geçmesi, b. Sözleşmeli antrenörün ne sebeple olursa olsun, yedi (7) gün ve daha fazla bir müddetle kulübüyle irtibatını kesmiş olması ve bu süre zarfında tüm müsabaka ve antrenmanlara katılmadığının noter kanalıyla tespit edilmesi (en az 2 antrenman, 1 resmi müsabaka), c. Sözleşmeli antrenöre aralıksız altı (6) ay müddetle hak mahrumiyeti ve/veya müsabakalardan men cezasının verilmesi, d. Sözleşmeli antrenörün kulüp disiplini ve genel ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması. 36. Sözleşme Süresinin Dondurulması Sözleşme süresi içinde, antrenörlerin kusurlarından dolayı bir sezon içinde altı (6) aydan fazla hak mahrumiyet cezası alması durumunda, kulübün isteği halinde, antrenörün kontrat süresi aynı oranda uzar. Dondurulan sözleşme yeniden yürürlük kazandığında ında süre eklenmesi sonucu bitiş tarihi senenin ortasına denk gelirse, sözleşmenin bitiş tarihi o sezonun 30 Haziran tarihine kadar uzatılır. 37. Antrenörün Fesih İsteği Bu yönerge ve sözleşmesi gereğince yapılması gereken ödemelerin kulüp tarafından ödeme tarihini takip eden otuz (30) gün zarfında yapılmamış olması nedeniyle temerrüde düşülmesi ve sigorta kayıtlarının sezon sonu öncesi silinmesi veya primlerin yatırılmaması halinde, antrenör sözleşmesinin feshini isteyebilir. 38. Fesih İhbarı ve Fesih İşbu yönergeye aykırılık nedeniyle fesih hakkını kullanmak isteyen taraf, noter kanalıyla karşı tarafa ihbarname keşide etmek ve bunun bir örneğini Federasyona göndermek mecburiyetindedir. Bu tebligata rağmen beş (5) iş günü içinde sözleşme hükümleri yerine getirilmezse, ilgilinin talebi üzerine, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından verilecek karar kesindir

17 Sözleşmesini fesihte Federasyon tarafından haklı görülen antrenör, dilediği kulüple, hiç bir şart aranmaksızın, sözleşme imzalayabilir. Tarafların bu yönerge hükümleri dışında ında kalan nedenlerden dolayı yapacakları tek taraflı fesih işleminden doğacak hukuki ve mali vecibeler, fesih işlemini gerçekleştiren tarafa aittir. Kısım 5 Sınav ve Değerlendirme 39. Sınav ve Değerlendirme Her kategorideki eğitim kurslarının sonunda kursiyerler, eğitim programında yer alan bütün derslerden sınava tabi tutulurlar. Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır: a. Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı, hem sözlü yapılır. Derslerin sınavları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. b. Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı arılı olunabilmesi için eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az 70 puan alınması zorunludur. c. Eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından, 1. E Kademesi antrenör kursunda en fazla 5 dersten, 2., 3., 4. ve 5. Kademe antrenör kurslarında en fazla 3 dersten başarısız olanlar daha sonra açılacak olan antrenör kurslarına devam etmeksizin başarısız olduğu derslerden 5 yıl içerisinde aynı dersten 3 kez doğrudan sınavlara katılma hakkına sahip olup, başarısız olanlar kursu tekrarlamak zorundadırlar. 40. Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı Antrenör eğitim kurslarının yazılı ve sözlü sınavlarının değerlendirme sonuçlarına, kursiyerler kurs bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilir. Puan toplama hatalarına yapılacak itirazlar yedi (7) gün içerisinde (postada geçen süre hariç) Federasyon a yapılır. İtirazlar 30 gün içerisinde Eğitim Kurulu nca sonuçlandırılır. 41. Devam Zorunluluğu Kursa en fazla bir tam gün veya 2 yarım gün mazeretsiz katılmayan veya raporlu dahi olsalar %60 ına devam edemeyen kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir

18 42. Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi Veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından Mezun Olanlar Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olup herhangi bir spor dalında ihtisas eğitimi almayan ancak basketbol branşında seçmeli olarak eğitim alanlara, o dalda, 1. Kademe E Kategorisi Antrenörlük belgesi verilir. Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan eğitim gördükleri Basketbol dalında ihtisaslarını belgelemeleri şartıyla, seçmeli (uzmanlık) spor dalında 2. Kademe D Kategorisi Antrenörlük belgesi verilir. Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının Antrenör Eğitimi Bölümü mezunlarına 3. Kademe C Kategorisi Antrenörlük belgesi verilir. 43. Üst Düzey Basketbol Oynayan Sporcular Türkiye Basketbol Ligleri nde en az 10 sezon basketbol oynayan sporculara 2. Kademe D Kategorisi Antrenörlük belgesi verilir. Türkiye Basketbol 1. Liginde en az 5 sezon basketbol oynayan veya en az 50 kez milli olan sporculara 3. Kademe C Kategorisi Antrenörlük belgesi verilir. En az 100 kez milli olan sporculara 5. Kademe A Kategorisi Antrenörlük belgesi verilir. Not: Her kategori için o sezon açılan gelişim seminerine katılma şartı aranır. 44. Derslerden Muafiyet Antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı verilir; a. Bu yönergenin 30. maddesi kapsamına alınan Basketbol Antrenörlüğü haricinde 1. Kademe E Kategorisi antrenör kursuna başvuran, üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar genel spor bilimleri ile ilgili derslerden muaf tutulurlar. b. 1. Kademe E Kategorisi antrenör kursuna başvuran, üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları genel spor bilimleri ile ilgili derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyet tarihinden itibaren, 5 yıl içinde muaf tutulurlar. c. Basketbol branşında federasyonlarca açılmış hakemlik kurslarına katılmış ve hakemliğini belgeleyenler, tüm antrenör kurslarında oyun kuralları dersinden muaf tutulurlar

19 45. Antrenör Çalışmaları Federasyon tarafından Milli Takımları çalıştırmakla görevlendirilen tüm antrenörler, kulüp takım antrenörlerinden gereken her türlü işbirliği talebinde bulunabilirler. Kulüp antrenörleri talep edilen işbirliğine girmek zorundadırlar. Aksine davranan kulüp antrenörlerine Federasyon Disiplin Talimatı nın ilgili maddeleri uygulanır. 46. Yurt Dışında ında Alınan Antrenörlük Belgelerinin Denkliği Yurt dışından alınan belgelerin bu yönergede belirtilen kategorilere göre denkliği; bu yönetmeliğin 11. maddesindeki eğitim programı esas alınarak, yurt dışında katıldığı kurs veya kursları başarı ile tamamladıklarını belgelemeleri halinde ve denklik için istenen belgeleri tamamlamaları halinde, Eğitim Kurulu nun teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile durumuna uygun antrenör belgesi verilir. 47. Yabancı Ülkelerde Çalışacak acak Türk Antrenörler a. Yurt dışında çalışmak isteyen Türk Antrenörler, Eğitim Kurulu teklifi ile Yönetim Kurulu ndan izin almak zorundadırlar. b. Yurt dışında çalışmak isteyen antrenörler sözleşmelerini ve sözleşme hükümlerini anlaşma yoluyla sona erdirmek ve Federasyon a belgelemek zorundadırlar. 48. Uluslararası Antrenör Semineri Uluslar arası Antrenör Gelişim Seminerleri Eğitim Kurulu nun teklifi ve Yönetim Kurulu nun onayı ile düzenlenir. BÖLÜM III. SON HÜKÜMLER 49. Hüküm Bulunmayan Haller Bu yönergenin uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu yönergede bulunmayan hallerde; sorunların çözümü Eğitim Kurulu nun teklifi ve Yönetim Kurulu nun onayı ile sağlanır

20 Geçici Madde 1- Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce birimlerince verilmiş olan antrenör belge ve lisansları geçerli olup, bu haklar saklı kalır. Bu belge ve lisansların bu yönetmeliğe göre sınıflandırılması, Eğitim Kurulu nca oluşturulacak denklik komisyonu kararının, Federasyon onayından sonra, ilgililere durumuna uygun dengi antrenör belge ve lisansı verilir. Geçici Madde 2- Bu Yönergenin yayınlandığı tarihten önce Genel Müdürlükçe verilen; 1. Kademe Antrenör belgesine sahip olanlara, 1. Kademe E Kategorisi, 2. Kademe Antrenör belgesine sahip olanlara, 2. Kademe D Kategorisi, 3. Kademe Antrenör belgesine sahip olanlara, 3. Kademe D Kategorisi, 4. Kademe Antrenör belgesine sahip olanlara, 4. Kademe B Kategorisi, 5. Kademe Antrenör belgesine sahip olanlara, 5. Kademe A Kategorisi Antrenör belgesi verilir. 50. Yürürlük Bu Yönerge Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu nun onayı ile yürürlüğe girer. 51. Yürütme Bu Yönerge hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu yürütür

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ : 12.04.2014 KARAR NO : 19/15 TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Talimatın amacı, sporcuların

Detaylı

TÜRKĠYE HERKES ĠÇĠN SPOR FEDERASYONU ANTRENÖR EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE HERKES ĠÇĠN SPOR FEDERASYONU ANTRENÖR EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETĠM KURULU KARAR TARİHİ : 29.05.2009 KARAR NO : 8/6 TÜRKĠYE HERKES ĠÇĠN SPOR FEDERASYONU ANTRENÖR EĞĠTĠM TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Talimatın amacı,

Detaylı

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ: 16.04.2015 KARAR NO : 16 Amaç TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu talimatın amacı

Detaylı

TÜRKĐYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALĐMATI

TÜRKĐYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALĐMATI Đcra Kurulu Kararı 13 / 1 18.4.2007 Değişiklik Karar No 45 / 2 03.06.2008 Değişiklik Karar No 126 / 2 TÜRKĐYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALĐMATI Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Esas Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Esas Hükümler YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ : 13.04.2011 KARAR NO : 18 GSGM G.T : 28.06.2011/ 2853 TÜRKİYE KANO FEDERASYONU ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

ANTRENÖR EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

ANTRENÖR EĞİTİM YÖNETMELİĞİ ANTRENÖR EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; sporcuların yetiştirilmelerinde spor dalları itibariyle görev alacak antrenörlerin eğitimleri

Detaylı

TÜRKİYE PENTATLON FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PENTATLON FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİMİ : TÜRKİYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU KARAR TARİHİ : 23/01/2010 KARAR NO : 37 TÜRKİYE PENTATLON FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç Bu Talimatın amacı; Masa Tenisi sporunda; Sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak Masa Tenisi antrenörlerinin

Detaylı

TBF 2009 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç 1.1 Bu Talimatın amacı Binicilik sporunun tüm branşlarında, sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak antrenörlerin eğitimleri ve sınıflandırılmaları

Detaylı

SPOR KONDİSYONERLİĞİ EĞİTİM YÖNERGESİ

SPOR KONDİSYONERLİĞİ EĞİTİM YÖNERGESİ SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 SPOR KONDİSYONERLİĞİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı sporcuların performans

Detaylı

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Talimatın amacı; Judo sporunda; sporcuların yetiştirilmesiyle görevli antrenörlerin

Detaylı

TÜRKİYE WUSHU FEDERASYONU AİKİDO ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI

TÜRKİYE WUSHU FEDERASYONU AİKİDO ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI TÜRKİYE WUSHU FEDERASYONU AİKİDO ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- BU TALİMATIN AMACI; SPORCULARIN YETİŞTİRİLMELERİNDE SPOR DALLARI İTİBARİYLE GÖREV

Detaylı

ANTRENÖR EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

ANTRENÖR EĞİTİM YÖNETMELİĞİ ANTRENÖR EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; sporcuların yetiştirilmelerinde spor dalları itibariyle görev alacak antrenörlerineğitimleri

Detaylı

: Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanını,

: Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanını, YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ : 03/03/2013 KARAR NO : 3 TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, sporcuların

Detaylı

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TYF ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠM TALĠMATI Amaç 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1 Bu Talimatın amacı; yüzme Atlama, Senkronize Yüzme ve Açık Su dallarında; Sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak antrenörlerinin

Detaylı

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı; Genel Müdürlük ve Federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonlarca

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU Antrenör Eğitim Talimatı. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU Antrenör Eğitim Talimatı. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU Antrenör Eğitim Talimatı Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1. Bu talimatın amacı, halk oyuncu yetiştirilmesinde görev alacak halk oyunları antrenörlerinin eğitilmelerine

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24848

Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24848 Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24848 ANTRENÖR EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; sporcuların yetiştirilmelerinde

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç: Madde 1- Bu Talimatın amacı; sporcuların yetiştirilmesinde görev alacak antrenörlerin eğitimleri ve sınıflandırılmaları ile ilgili usul

Detaylı

TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ BESYO ANTRENÖR EĞĐTĐMĐ ĐŞ BĐRLĐĞĐ PROTOKOLÜ

TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ BESYO ANTRENÖR EĞĐTĐMĐ ĐŞ BĐRLĐĞĐ PROTOKOLÜ TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ BESYO ANTRENÖR EĞĐTĐMĐ ĐŞ BĐRLĐĞĐ PROTOKOLÜ ANKARA 2010 TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ BESYO ANTRENÖR EĞĐTĐMĐ ĐŞ BĐRLĐĞĐ PROTOKOLÜ BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Detaylı

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ:10/09/2014 KARAR NO: 90 TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Talimatın amacı; sporcuların

Detaylı

TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı; yüzme, atlama, senkronize yüzme ve açık su dallarında; Müsabakalarda, Kamplarda,Antrenmanlarda,

Detaylı

Kurs Kayıt Saati ve Yeri: Halkapınar Spor Kompleksinde 03 Temmuz 2017 tarihinde 08:30-10:30 saatleri arasında yapılacaktır.

Kurs Kayıt Saati ve Yeri: Halkapınar Spor Kompleksinde 03 Temmuz 2017 tarihinde 08:30-10:30 saatleri arasında yapılacaktır. 03-15 TEMMUZ 2017 TARİHLERİ ARASINDA İZMİR DE YAPILACAK OLAN SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILACAK ŞARTLAR a) Spor Masörü Eğitim Kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır. b)

Detaylı

TÜRKĠYE ÇĠM HOKEYĠ FEDERASYONU ANTRENÖR EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE ÇĠM HOKEYĠ FEDERASYONU ANTRENÖR EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ÇĠM HOKEYĠ FEDERASYONU ANTRENÖR EĞĠTĠM TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Talimatın amacı, sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak antrenörlerin eğitimleri

Detaylı

MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ

MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ Masa Görevlileri Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 ESAS HÜKÜMLER 6 5. MASA GÖREVLİSİ OLABİLME ŞARTLARI 6 6. BAŞVURULAR

Detaylı

EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ

EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER... 3 AMAÇ... 3 KAPSAM... 3 DAYANAK... 3 TANIMLAR... 3 ESAS HÜKÜMLER... 4 EĞİTİM KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER... 4 GÖREV SÜRESİ VE ÜYELİĞİN SONA

Detaylı

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU ANTRENÖRLÜK ve EĞİTMENLİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU ANTRENÖRLÜK ve EĞİTMENLİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU ANTRENÖRLÜK ve EĞİTMENLİK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Talimatın amacı, sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak antrenör

Detaylı

Kapsam Madde 2 Bu Talimat, Briç spor dalında antrenör eğitim programları ile bu programların uygulama usul ve esaslarını kapsar.

Kapsam Madde 2 Bu Talimat, Briç spor dalında antrenör eğitim programları ile bu programların uygulama usul ve esaslarını kapsar. TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak antrenörlerin eğitimleri ve sınıflandırılmaları ile

Detaylı

İKİNCİ TAKIMLA LİGLERE KATILIM UYGULAMA ESASLARI

İKİNCİ TAKIMLA LİGLERE KATILIM UYGULAMA ESASLARI İKİNCİ TAKIMLA LİGLERE KATILIM UYGULAMA ESASLARI İkinci Takımla Liglere Katılım Uygulama Esasları - 2 - Y/K: 31.08.2015 İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. Amaç 5 2. Kapsam 5 3. Dayanak 5 4. Tanımlar 5 ESAS

Detaylı

TVF ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI

TVF ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI VOLEYBOL ANTRENÖRLERİNİN EĞİTİMİ, KADEMELENDİRİLMESİ ve BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TALİMAT BİRİNCİ BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı; voleybol antrenörlerinin yetiştirilmeleri, kademelendirilmesi,

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIGI Spor Genel Müdürlüğü. TÜRKİYE MUA Y THAl FEDERASYONU BAŞKANLlGINA

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIGI Spor Genel Müdürlüğü. TÜRKİYE MUA Y THAl FEDERASYONU BAŞKANLlGINA T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIGI Spor Genel Müdürlüğü Sayı 18970779-105.02.01/ /8317 Konu : Antrenör Eğitim Talimatı Hk. 06.08.2014 TÜRKİYE MUA Y THAl FEDERASYONU BAŞKANLlGINA İlgi: 17.06.2014 tarih ve 495

Detaylı

Teknik Komiser Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Teknik Komiser Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU Teknik Komiser Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1. Amaç Bu Yönergenin amacı, basketbol müsabakalarında organizasyon sorumluğunu üstlenmiş

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU ANTRENÖR YÖNETMELĠĞĠ 2008 2009 SEZONU

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU ANTRENÖR YÖNETMELĠĞĠ 2008 2009 SEZONU TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU ANTRENÖR YÖNETMELĠĞĠ 2008 2009 SEZONU İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER... 4 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. DAYANAK... 4 4. TANIMLAR... 4 BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER... 5 KISIM

Detaylı

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, illerde hentbol faaliyetleriyle meşgul olmak üzere o il de yapılacak olan hentbol faaliyetlerinin federasyonla uyumlu

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL GELİŞTİRME MERKEZİ ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI İÇ TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL GELİŞTİRME MERKEZİ ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI İÇ TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL GELİŞTİRME MERKEZİ ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI İÇ TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Madde 1. Amaç Bu İç Talimat ın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI EKİM 13 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI GİRİŞ Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beden Eğitimi

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 28.07.2013 Doğu_Takım_Şmp_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası Takım

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI Amaç 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Binicilik Federasyonu bünyesinde bulunan dallarda ulusal ve uluslararası faaliyetlerde

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1- SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI: T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşlarında; 5302 sayılı İl Özel

Detaylı

GENEL HÜKÜMLER ESAS HÜKÜMLER

GENEL HÜKÜMLER ESAS HÜKÜMLER AMATÖR FUTBOLCU LĐSANS VE TRANSFER TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu Talimat, amatör futbolun gelişmesini sağlamak ve futbol müsabakalarına katılmak isteyen futbol kulübü ile amatör

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ

TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ 2009 2010 SEZONU Teknik Komiser Yönergesi(2009-2010) - 2 - Yürürlüğe Giriş Tarihi (05.08.2008) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER... 5 1. AMAÇ...

Detaylı

TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU BAġKANLIĞI DAĞCILIK ANTRENÖRLÜĞÜ TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU BAġKANLIĞI DAĞCILIK ANTRENÖRLÜĞÜ TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU BAġKANLIĞI DAĞCILIK LÜĞÜ TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Talimatın amacı, Dağcı yetiştirmek için açılacak Eğitim programlarında

Detaylı

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI Amaç MADDE 1- (1) Bu talimatın amacı; ulusal ve uluslararası atletizm yarışmalarında üstün başarı gösteren sporcular ile bunların kulüpleri, teknik direktörleri

Detaylı

TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde:1-Bu talimatın amacı, Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde yer alan dağcılık, spor

Detaylı

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı; yelken (yat / dingi) rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü sporcularını yetiştirecek

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI Kapsam Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu talimat, kulüpler arası Yıldızlar tenis liglerinin düzenlenmesini, idari

Detaylı

TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL EĞĠTĠM TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Dans Sporları branşı ile ilgili eğitim içerikli her türlü özel faaliyet,yarışma,

Detaylı

TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ

TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ Teknik Komiser Yönergesi - 2-28.06.2012 İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 ESAS HÜKÜMLER 5 GÖREV VE YETKİLER 5 5. GÖREV 5 6. YETKİ VE

Detaylı

TENİS HAKEM TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 19.12.2006 01.01.2010 Hakem_1001

TENİS HAKEM TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 19.12.2006 01.01.2010 Hakem_1001 TENİS HAKEM TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 19.12.2006 01.01.2010 Hakem_1001 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Türkiye

Detaylı

TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU DIġ ĠLĠġKĠLER KURUL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU DIġ ĠLĠġKĠLER KURUL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar YÖNETĠM KURULU : MODERN PENTATLON FEDERASYONU KARAR TARĠHĠ : 19.05.2009 KARAR NO : 29 TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU DIġ ĠLĠġKĠLER KURUL TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç

Detaylı

YÜREĞİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ HALK EĞİTİMİ FAALİYETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (ARANAN ŞARTLAR) BAŞVURU KLAVUZU

YÜREĞİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ HALK EĞİTİMİ FAALİYETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (ARANAN ŞARTLAR) BAŞVURU KLAVUZU YÜREĞİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ HALK EĞİTİMİ FAALİYETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (ARANAN ŞARTLAR) BAŞVURU KLAVUZU 2015-2016 1 HALK EĞİTİMİ FAALİYETLERİNİN UYGULANMASINA

Detaylı

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Talimatın amacı; eskrim müsabakalarının

Detaylı

YÜZME MÜSABAKALARI TALİMATI

YÜZME MÜSABAKALARI TALİMATI YÜZME MÜSABAKALARI TALİMATI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU YÜZME MÜSABAKALARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- (1)Talimatın amacı, yurtiçinde düzenlenecek yüzme yarışmalarının

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 2015-2016 SEZONU KULÜP KRİTERLERİ

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 2015-2016 SEZONU KULÜP KRİTERLERİ SIRA 2015-2016 SEZONU KULÜP KRİTERLERİ KRİTERLER UYGULAMA BAŞLANGICI 1 Spor Kulübü Bilgi Formu A 2, Branş Sorumlusu Bilgileri A 3 Kulüp Adına Yetki Belgesi (Yönetim Kurulu Kararı) A 4 Adres, Tel, Faks

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 20.07.2012 Doğu_Lig_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı

Detaylı

Resmi Gazetenin 24 Kasım 1995 gün 22473 Sayılı nüshasının 2.Sayfasında yayınlanmıştır. Y ö n e t m e l i k. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden ;

Resmi Gazetenin 24 Kasım 1995 gün 22473 Sayılı nüshasının 2.Sayfasında yayınlanmıştır. Y ö n e t m e l i k. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden ; Resmi Gazetenin 24 Kasım 1995 gün 22473 Sayılı nüshasının 2.Sayfasında yayınlanmıştır. Y ö n e t m e l i k Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden ; Yüzme Atlama Sutopu Federasyonu Hakem Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI İcra Kurulu Kararı Karar No 13 /1 18.04.2007 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI Birinci Bölüm Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı; yelken, windsurf ve kitesurf sporcularını

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE NİSAN 2001 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç : Madde 1- Bu

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI TALİMATI I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI TALİMATI I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI TALİMATI I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MADDE 1 -AMAÇ Bu Talimat ın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Grassroots Gönüllü Lider Kursu,

Detaylı

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ: 14/12/2012 KARAR NO: 72 TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Talimatın amacı; eskrim müsabakalarının

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU HAKEM TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU HAKEM TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER SAYFA NO : 1 / 6 AMAÇ Madde 1- Bu talimatın amacı; Türkiye de tenis turnuvalarını yönetecek seviyede başhakemleri ve tenis maçlarını yönetecek kule, çizgi, yardımcı hakemleri,

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu kurallarına

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, T.C. Süleyman Şah Üniversitesi yabancı dil hazırlık

Detaylı

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU PAİNTBALL YARIŞMA TALİMATI TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPÜSEM) Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPÜSEM) Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPÜSEM) Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli

Detaylı

TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU SAĞLIK KURULU TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU SAĞLIK KURULU TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar YÖNETĠM KURULU : MODERN PENTATLON FEDERASYONU KARAR TARĠHĠ : 19.05.2009 KARAR NO : 29 TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU SAĞLIK KURULU TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İlanın Yayınlandığı Tarih : 24/12/2012 Son Başvuru Tarihi : 07/01/2013 Sayfa 1 / 10 SABAH GAZETESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz bünyesinde, (giderleri özgelirden karşılanmak üzere)

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI AĞUSTOS 17 ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI GİRİŞ Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Çalışma

Detaylı

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI VE ATEŞLİ SİLAHLAR YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI VE ATEŞLİ SİLAHLAR YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI VE ATEŞLİ SİLAHLAR YARIŞMA TALİMATI TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 12/01/2013 2 / 19 Uygulama Tarihi 12/01/2013

Detaylı

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde

Detaylı

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU SÖZLEŞMELİ PERSONEL TALİMATI

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU SÖZLEŞMELİ PERSONEL TALİMATI TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU SÖZLEŞMELİ PERSONEL TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜP, ANTRENÖR, HAKEM ve SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE ve TRANSFER TALİMATI 1 - AMAÇ Bu talimatın amacı, tenis faaliyetinde bulunan kulüpler ve diğer her türlü kuruluşlar, tenis

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülke ve toplum

Detaylı

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI VE NORM KADRO TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI VE NORM KADRO TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI VE NORM KADRO TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Talimatın

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Beden

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU SÖZLEŞMELİ SPORCULAR LİSANS, TESCİL VE TRANSFER YÖNERGESİ 2011 2012 SEZONU

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU SÖZLEŞMELİ SPORCULAR LİSANS, TESCİL VE TRANSFER YÖNERGESİ 2011 2012 SEZONU TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU SÖZLEŞMELİ SPORCULAR LİSANS, TESCİL VE TRANSFER YÖNERGESİ 2011 2012 SEZONU İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER... 3 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. DAYANAK... 3 4. TANIMLAR...

Detaylı

HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ

HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ 2015-2016 HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI..2 BÖLÜM II TAKVİM VE PROGRAM.5 BÖLÜM III STATÜ...5 BÖLÜM IV KADROLAR VE SPORCULAR.6 BÖLÜM V

Detaylı

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU HAKEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU HAKEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ : 27.01.2007 KARAR NO : 10 TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU HAKEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Triatlon müsabakalarında

Detaylı

2013 2014 SEZONU TRANSFER TAKVİMİ

2013 2014 SEZONU TRANSFER TAKVİMİ 2013 2014 SEZONU TRANSFER TAKVİMİ İŞLEM LİG TARİH/DÖNEM Türk ve yabancı sporcular için yeni sözleşme imzalama dönemi başlangıcı, Türk sporcu tescil ve vize dönemi başlangıcı Türk sporcular ile yeni sözleşme

Detaylı

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 12 Mayıs 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27932 YÖNETMELİK Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden: MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin

Detaylı

TYF YELKEN ÖĞRETİCİ/EĞİTMEN TALİMATI Madde 6.1 ve 6.7 hükümleri gereğince Öğretici/Eğitmen olmak için adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır:

TYF YELKEN ÖĞRETİCİ/EĞİTMEN TALİMATI Madde 6.1 ve 6.7 hükümleri gereğince Öğretici/Eğitmen olmak için adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır: Türkiye Yelken Federasyonu 2014 yılı eğitim faaliyetleri dahilinde, aşağıda ilan edilen dallarda ve kademelerde, kurslar, seminerler açılacaktır. Talep olması durumunda başka kurslar da planlanacaktır.

Detaylı

TÜRKĠYE JUDO FEDERASYONU BAġKANLIĞI JUDO KYU (KEMER DERECESĠ) VE DAN (USTALIK) SINAVLARI TALĠMATI

TÜRKĠYE JUDO FEDERASYONU BAġKANLIĞI JUDO KYU (KEMER DERECESĠ) VE DAN (USTALIK) SINAVLARI TALĠMATI TÜRKĠYE JUDO FEDERASYONU BAġKANLIĞI JUDO KYU (KEMER DERECESĠ) VE DAN (USTALIK) SINAVLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Talimatın amacı; Judo sporunun üstün

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, Halk Oyunlarının illerde teşkilatlandırılarak yaygınlaştırılmasından ve ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yürütülmesinden sorumlu

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI VE BİREYSEL TENİS LİGİ TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI VE BİREYSEL TENİS LİGİ TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI VE BİREYSEL TENİS LİGİ TALİMATI İLK YAYIN TARİHİ DEĞİŞİKLİK TARİHİ TALİMAT SERİ NUMARASI 18.08.2011 20.06.2017 Doğu_Lig_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası ve Bireysel

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ (21.03.2017 gün ve 04 sayılı Senato Kararı) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin

Detaylı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5105 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE- 1 : Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu nda öğrenim

Detaylı

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU Turkish Athletic Federation

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU Turkish Athletic Federation Sayı : TAF/1509 01 Nisan 2016 Konu : Hakem Kursu GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE. İlgi : Nevşehir Gençlik Hzm. ve Spor İl Md.lüğünün 29.03.2016 tarih ve 1178 sayılı yazısı. 1. İlgi yazıyla Nevşehir

Detaylı

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U PROFESYONEL KİCK BOKS MENAJER (SPORCU TEMSİLCİSİ) TALİMATI

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U PROFESYONEL KİCK BOKS MENAJER (SPORCU TEMSİLCİSİ) TALİMATI T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U PROFESYONEL KİCK BOKS MENAJER (SPORCU TEMSİLCİSİ) TALİMATI 1 PROFESYONEL KİCK BOKS MENAJER (SPORCU TEMSİLCİSİ) TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU EĞİTİM KURULU ANTRENÖRLÜK DENEYİMİ UYGULAMA ESASLARI PROGRAMI. Bölüm I

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU EĞİTİM KURULU ANTRENÖRLÜK DENEYİMİ UYGULAMA ESASLARI PROGRAMI. Bölüm I - 1 - TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU EĞİTİM KURULU ANTRENÖRLÜK DENEYİMİ UYGULAMA ESASLARI PROGRAMI Bölüm I AMAÇ Madde 1-16.09.2015 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü web sayfasında yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı