YAKIN TİYATRO. Bir çocuktan herhangi bir şeyle arasındaki mesafeyi ayarlayamaması beklenebilir ve mâkul karşılanır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAKIN TİYATRO. Bir çocuktan herhangi bir şeyle arasındaki mesafeyi ayarlayamaması beklenebilir ve mâkul karşılanır."

Transkript

1

2 YAKIN TİYATRO... 3 Oyunlar... 7 Matmazel Julie Ecinniler... 9 H.Ü.DRAMA TOPLULUĞU Oyunlar Otobüs Palto Babil Cennet Kent Kısa Oyun Günleri Küvet TİYATRODA VÜCUT KULLANIMI OYUNCULUK, SEMBOLİZM ve AKRO-TİYATRO DİKSİYON, ŞAN ve MÜZİK İLETİŞİM

3 YAKIN TİYATRO Ağızla kulak arasındaki mesafenin niceliksel olarak hiçbir zaman değişmeyeceğinin farkındayız. Zaten bu mesafenin değişmemesinde bir hikmet vardır. Aklına her geleni konuşan bir ağız hem sözün değerini düşürür hem de kulağı tahrip eder. Kendine her sunulanı dinleyen bir kulak da sözle beraber düşmeye mahkûmdur. Günümüz tiyatrosunda seyirciyle oyuncular arasındaki niceliksel mesafe değişmemiş olsa da niteliksel bir mesafe kaybı olduğu açıktır. Biz, bu fikre günümüz tiyatro oyuncularının tiyatro ile aralarındaki mesafeyi netleştiremediklerini görerek ulaştık. Tiyatrocular yaptıkları işlerde ya seyirciyi eğlendirdiler ya da kendileri eğlendiler. Seyirciyi eğlendiriyor olmaları onları çok popüler lâkin gündelik ve sıradan yaptı, para kazandılar. Kendilerini eğlendiriyor olmaları onları kibrin kıskacına düşürdü ve yalnızlaştırdı. Mesafesizlik. Biz bu mesafe kaybının çağın bir sorunu olduğunu düşünüyoruz. Hiçbir şey yerinde değil ve her şeyle her şey arasındaki mesafe kaybolmuş durumda. Çekirge sürüsünün buğday başakları üzerinde yayılması gibi; kirlilik de her şeye sirayet etmiştir. Acaba bu kirlenmenin dışında kalmak mümkün müdür? Kirlenmek kolektiftir ve güzel değildir. Bir çocuktan herhangi bir şeyle arasındaki mesafeyi ayarlayamaması beklenebilir ve mâkul karşılanır. Çocuk konumunu bilmez. Lâkin iddia ile ortaya çıkan insanların bir çocuk şımarıklığıyla her şeyi kırıp dökmesi ve bunu da sanat, sevgi ve benzeri kelimelerle meşrulaştırmaları hoş değildir. Biz kelimelerle aramızda nitelikli bir mesafe oluştuğunda, aklına her geleni konuşan bir ağız, her söyleneni dinleyen bir kulak olmaktan kurtulabileceğimizi umut ediyoruz. Yakınlıktan kastımız niceliksel bir mesafe değil yalınlıktır. İnsan bulunduğu her durumda yaptığı işe tutunarak olgunlaşabilir. Tiyatro bir ışıktır. Biz de o ışıkla aramızdaki mesafeyi belirleyerek olgunlaşmak istiyoruz. 3

4 İsmini Martin Lings`in Yakın Risalesi (The Book of Certainty) eserinden alan Yakın Tiyatro (The Theatre of Certainty) 2008 yılında kurulmuştur. Şüphesiz, sağlam ve kat i olarak bilmek, bir şeyi gerçeğe uygun olarak şüphesiz bilmek anlamına gelen Yakîn kelimesinin İslam Tasavvufunda üç ana mertebesi vardır: İlmelyakîn, aynelyakîn ve hakkalyakîn Frithjof Schuon, Seyyid Hüseyin Nasr, Rene Guenon gibi geleneksel(tradisyonel) ekolün temsilcilerinden birisi olan Martin Lings özelde tiyatroya genelde ise bütün sanata bakışını Shakespeare in Kutsal Sanatı eserinde açıklar. Dramaturgimizin temelini oluşturan geleneksel ekolün bakış açısını kısaca açıklayabilmek için bu ekolün en önemli temsilcilerinin kitaplarından derlediğimiz bölümleri aşağıda sunuyoruz: Modern Batı uygarlığı, tarihte, gerçek bir anomali olarak ortaya çıkar: Az çok bütünüyle bilebildiklerimiz içinde tamamen maddi yönde gelişmiş tek uygarlık, Batı uygarlığıdır. Rönesans denen olayla aynı anda başlayan bu canavarca gelişme, kaçınılmaz olarak, karşılığında, zihinsel bir gerilemeyi de beraberinde getirmiştir; eşdeğerli demiyoruz, çünkü söz konusu bu iki alan arasında, hiçbir ortak yan yoktur. Bu gerileme öyle bir noktaya varmıştır ki bugünkü Batılılar saf zihnin ne olduğunu bilemez, hatta böyle bir şeyin varlığına bile ihtimal veremez olmuşlardır; bu yüzden de sadece doğu uygarlıklarını değil, artık en az bu uygarlıklara olduğu kadar, ruhunu kavrayamadıkları Avrupa Orta Çağına da tepeden bakmaktadırlar. Zekayı, yalnızca maddeye üstünlük kurmada ve onu pratik amaçlara uydurmada kullanan, bilimi kendi kısır döngüsü içinde, sanayide ürüne dönüştürüldüğü ölçüde değerli bulan insanlara, tamamen kuramsal bir bilginin yararını nasıl anlatmalı?... Batılı, özellikle modern batılı sanki durmak bilmeyen bir harekete ve çalkantıya kapılmış ve bundan kurtulmak istemiyormuşçasına son derece değişken ve kararsız gözükmektedir; içinde bulunduğu durum, doğrusu, dengesini bir türlü bulamayan, bulamadığı için de bir dengenin mümkün veya arzu edilir olduğunu kabul etmek istemeyen, böylece de güçsüzlüğünden bir övünme payı çıkarmaya kadar işi götüren bir varlığın durumudur. İçine kapatıldığı ve artık hoşlanır olduğu, kendisini herhangi bir hedefe doğru götürmesini istemediği (çünkü artık onu böyle olduğu için sevmektedir) bu değişim, aslında ilerleme dediği şeyin ta kendisidir; sanki emin bir şekilde ilerlemek, yönü ne olursa olsun sadece yürümekmiş gibi; neye doğru olduğunu merak bile etmez; ilkesiz, amaçsız bu değişmenin kaçınılmaz, hatta gerçekliği yadsınamayan tek sonucuna, bu çokluk içinde dağılmaya zenginlik der Modern Batı uygarlığı, diğer iddiaları yanında, son derece bilimsel olduğu iddiasındadır. Bilim derken ne anlatılmak istendiğini biraz açıklığa kavuştursalar hiç de fena olmaz, ama genellikle yapılmaz bu, zira bu kelime, çağdaşlarımızın, esas anlamlarından ayrı olarak bir çeşit gizli kuvvet atfettikleri kelimelerden biridir. Şöyle büyük harflerle başlayan Bilim kavramı, tıpkı İlerleme, Uygarlık, Hukuk, Adalet ve Özgürlük gibi, tanımlanmaya çalışılmasında fayda olan, biraz yakından incelenince bütün itibarını yitirmek tehlikesiyle karşı karşıya kalan kavramlardan biridir Modernlere göre, görülebilen ve dokunulabilen şeyler dışında bir şey var gözükmüyor; ya da en azından, bunlar dışında bir başka şeyin var olabileceğini kuramsal olarak kabul etseler bile, onu sadece bilinmeyen olarak değil, aynı zamanda bilinemez diye ilan etmekte acele ederler. Tabii bu anlayış onlarla uğraşmalarını engeller. Bununla birlikte, her ne kadar bir öte dünya düşüncesi edinmeye çalışanlar varsa da, buna ancak muhayyilerinde yer verdikleri için, öte dünyayı, bu dünya modeline göre düşünmektedirler ve zaman, mekan ve hatta bir tür cismanilik dâhil olmak üzere, bu dünyaya özgü olan hayat şartlarını oraya taşımaktadırlar 4

5 Her şeyi doğrudan doğruya, kendisi amaç kabul edilen insanın ölçülerine indirmek istendiğinden, sonunda insanda bulunabilecek en düşük seviyeye kadar aşama aşama inildi ve sade insan tabiatının maddi yanına ait ihtiyaçların tatmin edilmesine çalışıldı. Boşuna bir çalışma! Çünkü insan tabiatı daima tatmin olabileceğinden daha fazla yapay ihtiyaçlar yaratır Rönesans`la birlikte ün kazanan ve modern uygarlığın tüm programını önceden özetleyebilen bir kelime vardır: Hümanizm. Gerçekten de her şeyi insancıl boyutlara indirgemek, üst düzeydeki ilkeleri hesaba katmamak, simgesel olarak ifade edilirse yeryüzünü fethetmek bahanesiyle gökyüzünden yüz çevirmek söz konusuydu René GUENON (Abdulvahid YAHYA) Modern İnsan bu dünyanın bir yaratığıdır. Yeryüzünde kendini evinde hisseder. Cennetin bir yansıması olan yeryüzünü bir bakir doğa olarak değil, Tanrı`yı ve kendi iç gerçekliğini unutmak için modern insanın kendisinin yarattığı suni bir dünya olarak düşünür. Böyle bir insan, hayatı; içinde gezinebileceği ve alacağı şeyleri isteğine göre seçmede özgür bir Pazar yeri gibi görür. Kutsallık duygusunu kaybetmiş olmakla, bu insan, geçiciliğin ve süreksizliğin içinde boğulmuş ve özgürlük diye düşündüğü şeye teslim olarak kendi doğasının kölesi olmuştur. Bu insan, insanlık tarihinin aşağı doğru olan akışını pasif bir şekilde takip etmiştir, bunu yaparken kendi kaderini yarattığını iddia ederek gururlanmıştır. Ancak, insan olarak hala Kutsal`a ve Ebedi olana bir özlem vardır. Böylece, psikolojik garipliklerden uyuşturucuyla iç içe mistisizme kadar bin bir yol (ideolojiler, taraftarlıklar ) bu özleme cevap vermeye çalışır. Doğal çevrenin tahribi ve yaşamak zorunda bırakıldığı kent ortamı gibi şeylerin oluşturduğu, kendi yarattığı hapishaneyle, bu insanın sesi boğulmuştur. Geleneksel öğretilerde çözüm arasa da, bu kaynaklara modern bir insan olarak yaklaştığı için çözüm bulamaz Yalnızca beş yüzyıl gibi bir zaman içinde yeryüzünü tahrip etmeyi ve doğal düzendeki dengeyi altüst etmeyi başaran bu son zamanların yaratığı, insanın ne demek olduğunu unutarak kendini içine attığı açmazla baş edebilmek için kendisini yeniden keşfetmek zorunda olduğunun çok az farkındadır Seyid Hüseyin NASR 5

6 Hacettepe Üniversitesi Drama Topluluğu mezun tiyatrosu olarak kurulan Yakın Tiyatro, ilk oyunu olan Matmazel Julie yi 2008 yılı Kasım ayında sergilemeye başlamıştır sezonunda William Shakespeare in Macbeth oyununu çalışmaya başlamış ve dramaturgi çalışmaları yapmıştır. Shakespeare oyunları dramaturgisinin temelini Martin Lings in Shakespeare in Kutsal Sanatı kitabında belirtmiş olduğu ilkelere göre şekillendiren tiyatromuz bu ilkeleri diğer tiyatro metinlerinin sahneleme aşamasında da merkeze yerleştirmiştir. Çalışmalar sırasında dramaturginin gerektirdiği sahneleme dilinin oyunculuk açısından yeterli olmadığı kanaatine vararak vücut merkezli oyunculuk çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda, tiyatromuzun alt yapısını oluşturan Hacettepe Üniversitesi Drama Topluluğu bünyesinde yoğun spor çalışmalarıyla akrobasi yapabilen, diksiyon çalışmalarıyla sahne üzerinde hareket ederken repliklerini doğru ve anlaşılır atabilen, şan dersleriyle akrobasi hareketlerini yaparken şarkı da söyleyebilen ve okumalarıyla sahneye koyduğu oyunun sembolik anlamlarını da kavrayabilen bir ekip hedeflenmiştir. Uzakdoğu sporlarından cimnastiğe uzanan birçok farklı disiplinde spor çalışmaları yapılmış olup, bu çalışmalardan elde edilen deneyimler sahneye yansıtılmıştır. Genel olarak Akro-Tiyatro (Akrobatik Tiyatro) adını verdiğimiz bu oyunculuk ve reji anlayışıyla yeni oyunlar hazırlamıştır. 6

7 Oyunlar Matmazel Julie Matmazel Julie oyunu çok basit anlamda zengin soylu bir kadınla bir uşağın aşkını anlatır. Bu aşkın bir tarafında uşak Jean diğer tarafında ise Matmazel Julie yer alır. Uşak Jean basit feodal kölelikten bir sermaye sahibine, kent soyluluğa dönüşmeye çalışırken Matmazel Julie yi bir araç olarak kullanmak ister. Matmazel Julie ise geleneksel, soylu ev hanımlığından özgür kadına dönüşme sürecinde Uşak Jean yoluyla erkeklerden öç almak istemektedir. Bu öcün nedeni annesidir. Matmazel Julie nin annesi kocası kontun evdeki otoritesini reddederek onunla mücadeleye girmiş ancak; sonunda başka bir erkekle kaçarak evde bir felaketin yaşanmasına, kontun iflasına neden olmuştur. Matmazel Julie, annesi tarafından yetiştiriliş tarzı nedeniyle erkeklerden nefret ederken, babasının içine düştüğü durum nedeniyle de annesinden öç almak istemektedir. Oyun yazarı bu iki dönüşüm geçiren kahramanı tam da bir dönüşüm gecesi (doğanın dönüştüğü, arzuların kabardığı yaz dönümü gecesi) evin en alt tabakasının yaşadığı mutfakta karşılaştırır. Karşılaşma mekânı olan Mutfak oyun boyunca bir savaş arenasına, bu mekânda karşılaşan insanlar savaşçıya, oyun ise sonunda ölümün olduğu bir gecelik savaşa dönüşür. 7

8 Oyun kahramanlarının içinde bulundukları durum, belki çok basit olarak anlaşılabilecek uşak ile evin hanımı aşkını, içinden çıkılmaz, tam anlamıyla dibe vurulan, karşılaşmanın her iki tarafının da dağıldığı bir savaşa dönüştürür. Bu savaşın cephanesi her iki tarafın içinde bulunduğu toplumsal sınıf ve tarafların kişisel geçmişleridir. Silahlar ise sözcüklerdir. Oyun boyunca bu sözcükleri her iki taraf öyle ustalıkla ve acımasızca kullanır ki, oyun sonunda bir galip kalmaz. Uşak Jean uşaklığa devam ederken Matmazel Julie intihar eder. 8

9 Ecinniler Yakın Tiyatro nun dramaturgi çalışmalarının sonucunda sahne metni ortaya çıkan Ecinniler oyunu toplumsal ve kültürel değişimin zirveye çıktığı bir dönemde Rusya da geçer. Oyun konusunun merkezinde Rusya yı daha iyi bir yer yapmak arzusunda olan bir grup gencin içlerinden birini, ihanet ettiği suçlamasıyla öldürmeleri yer alır. Yazar bu cinayet eylemi çerçevesinde Rusya da o dönemde konuşulan her türlü siyasi akımı roman içindeki her bir bireyin kişilik çözümlemelerinde derine inerek ortaya koyar. Dostoyevski ye göre insanlar ve onların oluşturdukları Rusya cinlenmiştir. Dostoyevski bu cinlenme durumunu İncil den alınmış ve romanın içinde de geçen bir ayetle ilişki kurarak açıklar. Çözümü de yine aynı ayetin sonunda yer alan Hz.İsa nın dizinin dibinde oturma ve Hz.İsa nın şifacı vasfı aracılığıyla kurtulma olarak gösterir. STEPAN: Cinler bu adamdan çıktılar, domuzlara girdiler, sürü de uçurumdan aşağı, göle atılıp boğuldu. Onlar da vaki olanı görmek için dışarı uğrayıp İsa'ya geldiler; kendisinden cin çıkmış olan adamı, İsa'nın ayağı dibinde, giyinmiş ve akıllanmış olarak oturmakta buldular ve korktular. 9

10 Bu bağlamda, roman, yoğun siyasal atmosferine rağmen asla siyasi değil tam tersi teolojikbir eserdir. Dostoyevski nin bizde çok bilinmeyen dindarlığı romanın bütün arka planını oluşturur. Romanın hazırlanış aşamasında Dostoyevski`nin son eseri olarak planladığı ve yayınlanmayan Bir Günahkârın Anıları romanı karakterlerinden Nikolay ın yaşadığı modern dünyadaki varoluş krizi Ecinniler in düğüm noktasıdır. Yazar, batının kiliseden kopuşuyla başlayan yıkımın insanın üstünde yaratmış olduğu tahribatı iç içe geçmiş olaylar sarmalının merkezinde yer alan Nikolay karakterinde gösterir. NİKOLAY: Güvenilir, inanılır tanık böyle diyor. Yaptıklarını biliyorum. Ne soğuksun, ne de sıcakkanlı. Ah, keşke ya soğuk olsaydın, ya da sıcakkanlı! Ama biraz ılık kanlısın, ne yakıcısın ne dondurucu. Çıkarıp atacağım seni bağrımdan. Çünkü zenginim diyorsun, param var, hiçbir şeye ihtiyacım yok, diyorsun; oysa mutsuz olduğunun, zavallı, yoksul, kör, iğrenç olduğunun farkında değilsin. 10

11 Yakın Tiyatro, oyun çözümlemesinde Dostoyevski`nin kurguladığı ana eksenden ayrılmayıp oyunu Ahir Zaman oyunu olarak ele almış ve modern keşmekeş içinde Nikolay ın durumunu insanın geleneğin bilgi sinden kopuşu olarak tanımlamıştır. Bu öyle bir kopuştur ki modern insan sadece hata yapabilir, günah işleyemez. Bu yüzden, Nikolay geçmişindeki büyük hatasından gerçek bir pişmanlık duyamaz. 11

12 DRAMA TOPLULUĞU Hacettepe Drama, 1996 yılında seçmeli tiyatro dersi alan birkaç öğrenci tarafından, üniversitenin ilk tiyatro topluluğu olarak kuruldu. İlk üç sezonunda "Tiyatro yapmak isteyen herkes Drama ya" sloganıyla kadrosunu zenginleştiren ve her sene oynadığı üçer oyun ile izleyiciyi sahneye çekmeyi başarmış olan Drama Topluluğu, sonraki oyunlarında izleyicisi ile birlikte kendini de geliştirecek tarzlara yönelerek birçok oyun sergiledi OYUN YAZAR FESTİVALLER Satıcının Ölümü Arthur Miller Giresun Belediyesi Ayı Anton Çehov Tiyatro Şenliği Elli Metre Coşkun Irmak - Keşanlı Ali Destanı Haldun Taner - Karanlıkta Komedi Peter Schaffer - Tanı Tanıt Tanışma Drama Topluluğu AIDS le Savaş Haftası Etkinliği Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım Haldun Taner - Gergedan Eugene Ionesco ODTÜ Tiyatro Şenliği Yaşasın Gökkuşağı Ülkü Ayvaz Düzce Depremzede Çocukları İçin Çukurova Üniversitesi Tiyatro Şenliği Amade ya da Ondan Nasıl Kurtulmalı? Eugene Ionesco Ankara Üniversitesi Tiyatro Şenliği At Gyula Hay ODTÜ Tiyatro Şenliği Kadın Kolaj Çalışması Giresun Belediyesi Tiyatro Şenliği Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Beceriksizler Cuma Boynukara Şenliği Asiye Nasıl Kurtulur? Vasıf Öngören Unutmak Af Örgütü Kolajı Tartuffe Moliere - On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tiyatro Şenliği Bay Biederman ve Kundakçıları Max Frisch Ege Üniversitesi Tiyatro Şenliği Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tiyatro Şenliği Bi Şey Yap Met Aziz Nesin Piyat Kolaj Çalışması Ege Üniversitesi Tiyatro Şenliği Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tiyatro Şenliği sezonu oyunundan sonra Yakın Tiyatro, altyapısını oluşturan Hacettepe Üniversitesi Drama Topluluğu bünyesinde vücut kullanabilen oyuncular yetiştirme adına akro-tiyatro tekniğini uygulayabileceği oyunlar sahneye koymuştur. Oyunlar ile ilgili ayrıntılı bilgi bir sonraki bölümde sunulmuştur. 12

13 Oyunlar Otobüs sezonunda sahnelenen Stanislav Stratiev in Otobüs adlı oyunu toplulukta akro-tiyatro fikri uygulamalarının ilk kez görüldüğü oyundur. Bu amaçla yeni oyuncu kadrosuyla çalışmalara başlayan ekip, oyunculuk ve spor deneyimlerini yeni bakış açısı ve dramaturgisiyle sahneye koymaya çalışmıştır. Oyunda otobüsü tasvir eden bir demir yapı kullanılmıştır. Reji bu yapı yardımıyla akrobatik yer değiştirmeler ve senkronize hareketler üzerine kurulmuştur. Oyun kısaca bir otobüs şoförünün ekmek almak için otobüsün rotasından çıkmasını ve otobüsün içindeki yolcuların yaşadığı panik ve ölüm korkusu karşısındaki tepkilerini anlatmaktadır. Şoför evine ekmek götürmek istemektedir, bu yüzden açık bir fırın arar ancak gittiği her yer kapalıdır. Ekmek bulamayan şoför zaman geçtikçe agresifleşir ve kontrolden çıkar. Hayatlarının tehlikeye girmesiyle yolcular panikler ve kendi aralarında bu duruma bir çözüm ararlar. Buldukları çözümler insanın ölüm korkusu karşısında nasıl hayvanlaştığının birer kanıtı niteliğindedir. Aslında yolcuların her birinde birer hatta bazı yolcularda birden fazla ekmek bulunmaktadır. Ancak kimse ekmeğini paylaşmak istemez. Buldukları son çözüm herkesin ekmeğinden birer parçayı şoföre vermesidir. Ancak bu çözümde de anlaşamazlar ve otobüs kaosa sürüklenir. Oyun, ODTU Oyuncuları nın düzenlediği festivale katılmıştır. 13

14 Palto sezonunda sahneye konulan Palto isimli oyun, Nikolay Vasiliyeviç Gogol ün aynı isimli öyküsünden uyarlamadır. Akrobasi hareketlerinin ilk kez kullanıldığı oyunda dekor, ağırlıklı olarak oyuncuların vücut kullanımlarıyla oluşturulmuştur. Oyun, uğruna pek çok şeyden ödün vererek kendine pahalı bir palto alan bir memurun hikâyesini konu edinmekte ve parayı ve rütbeyi tanrısı haline getirmiş modern insanı işlemektedir. İş arkadaşları tarafından sürekli alay edilen bir beyaz yakalı olan Akakiy Akakiyeviç Başmakin in paltosunun, bu alaylardan biri esnasında yırtılmasıyla başlar. Bundan sonra Akakiy, yeni ve etkileyici bir palto edinmek için elinden geleni yapacak ve sonunda toplumdaki statüsünü artırdığına inandığı güzel ve çok işlevli paltosuna kavuşacaktır. 14

15 Ancak çok geçmeden paltosu çalınır, Akakiy de devlet kapılarında dolaşarak hakkını ve paltosunu aramaya koyulur. Burada da ast-üst ilişkileri ve sürekli suratına çarpılan kapılar onu beklemektedir. En sonunda ise herkes statüsünün kazdığı mezara düşer. Oyun, Uludağ Üniversitesi Oyuncuları ve Pamukkale Üniversitesi Hayal Perdesi Oyuncuları tarafından düzenlenen tiyatro festivallerine katılmıştır. 15

16 Babil Cennet Kent sezonunda 40 kişilik bir kadroyla çalışan ekip, Babil Cennet Kent isimli müzikli oyunu Bertolt Brecht in Mahagonny Kenti nin Yükselişi Düşüşü oyunundan uyarlamıştır. Orijinal oyunun olay akışı ve şarkılarının bir bölümü korunmuş, geri kalan bölümleri yeniden yazılarak sahne metni oluşturulmuştur. Süreçte oyunculuk çalışmaları dramaturgi çalışmalarıyla paralel yürütülmüş ve ölümü bir son olarak gören ve bu yüzden hep daha fazlasını istemenin hakkı olduğunu düşünen modern insan sahnelenmiştir. 16

17 Oyun bir grup bankacının zimmetine geçirdikleri paralarla polisten kaçarken saklanmak zorunda kaldıkları ve sahil kenarına kurdukları bir kentin öyküsünü anlatır. Bu kent insanlara mutluluk vaat eden bir eğlence kentidir. Yıl boyunca çalıştıkları işlerden kazandıkları paraları harcamak için insanlar buraya gelir ve doyasıya eğlenir. Bu mutlu günlerin birinde kent bir tayfun felaketi atlatır. Bu felaket karşısında Eğer ölüm varsa her şey insanın hakkıdır düşüncesi insanların zihnine yerleşir. Her alanda sınırsız bir şekilde dibe gitme düşüncesi bu kentin ve bu kent insanlarının sonu olur. Oyun, Pamukkale Üniversitesi Hayal Perdesi Oyuncuları tarafından düzenlenen tiyatro festivaline katılmıştır. Ayrıca, toplamda 53 ekibin katıldığı 11.Üniversitelerarası Tiyatro Festivalinde oyunumuz En iyi oyun En iyi müzik En iyi koreografi ve Jüri özel ödüllerine layık görülmüştür. Ayrıca, En iyi reji, en iyi ışık, en iyi kostüm, en iyi dram erkek oyuncu, en iyi dram yardımcı kadın oyuncu ödüllerine aday gösterilmiştir. 17

18 Kısa Oyun Günleri Topluluk sezonu ilk yarısında, yeni yönetmenlerin yetişebilmesi amacıyla yeni bir oluşuma girmiştir. Buna göre, oyuncu ekibi iki gruba ayrılmış ve iki kişinin yönetmenliğinde kısa oyunlar sahnelenmiştir. Vücut kullanımının yine ön planda tutulduğu bu kısa oyunlar Ray Cooney den Haydi Karına Koş ve Musahipzade Celal den Bir Kavuk Devrildi olup komedi türündedir. Haydi Karına Koş Bir Kavuk Devrildi İki komedi oyununun sahnelendiği Kısa Oyun Günlerinde ayrıca Gogol ün Burun isimli öyküsünden uyarlanan oyunu radyo tiyatrosu formatı ile sergilenmiştir Son olarak Samuel Beckett in Sözsüz Oyun u tek kişilik pandomim performansla seyirci karşısına çıkmıştır. Burun 18 Mim Gösterisi

19 Küvet sezonunda bir müzikli oyun şeklinde sahnelenen Küvet oyunu Stanislav Stratiev in Roma Hamamı oyununun uyarlamasıdır. Oyun, tatile gitmek için bir süreliğine evinden ayrılan bir adamın evinde yapılan izinsiz kazı çalışmaları sonucu, 2013 yılından kalma, çok eski bir küvetin bulunmasıyla başlar. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir, bulduğu bu tarihi küvetle ününe ün katmak isteyen bir akademisyen, küvetin satışıyla ilgilenecek tacirler ve bir de devlet tarafından küvete atanan bir cankurtaran tarafından işgal edilmiştir. İnsanın nesneleşmesinin konu edildiği oyunda ev sahibi uzun bir süre, diğer herkesin görüp rahatlıkla kullanabildiği ancak kendisinin göremediği eşyalarını geri kazanmak ve evini davetsiz misafirlerden kurtarmak için mücadele eder. En sonunda kaybeden ve eşyalarından biri haline gelen kendisi olacaktır. Oyun, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Topluluğunun düzenlenlediği Uluslararası Tiyatro Festivaline, Pamukkale Üniversitesi Hayal Perdesi Oyuncularının düzenlediği Tiyatro Festivaline ve İstanbul Gösteri Sanatları Kültür AŞ nin düzenlediği 12.Üniversitelerarası Tiyatro Festivaline katılmıştır. İstanbul Gösteri Sanatları Kültür AŞ nin düzenlediği 12. Üniversitelerarası Tiyatro Festivalinde; En iyi dramaturgi en iyi makyaj tasarımı en iyi reji ödüllerine layık görülmüştür. Ayrıca en iyi kostüm, en iyi koreografi, en iyi erkek oyuncu, en iyi müzik, en iyi makyaj tasarımı, en iyi reji ödüllerine aday gösterilmiştir. 19

20 TİYATRODA VÜCUT KULLANIMI Tiyatroda vücut kullanımının sahne üzerindeki sembolik anlatımı güçlendireceği ve bu yolla kendine özgü bir dil oluşturabileceği düşüncesiyle işe başlayan ekip, temel oyunculuk çalışmalarının yanında vücut çalışmalarına başlamıştır. Kondisyon, kuvvet, denge ve koordinasyon başlıkları altında çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar H.Ü. Drama Topluluğu ve Yakın Tiyatro bünyesinde sergilenen oyunlarda kullanılmıştır sezonunda H.Ü. Drama Topluluğu oyunculuk programına Capoeira eğitmeni eşliğinde akrobasi çalışmaları eklenmiştir. Program doğrultusunda; düz takla, ters takla,, el dengesi (amut), kafa dengesi (amut), köprü hareketi, çember (yan parende), geri takladan amut (erişmek amut), dönüşlü çember (kartvil), öne dayanmalı parende (überşlag) gibi hareketler çalışıldı. Bu dönem sergilenen Nikolay Vasilyeviç Gogol ün Palto isimli oyununda öğrenilen hareketler dramaturgi doğrultusunda sahne üzerinde kullanılmıştır.. Palto oyunundan sahneler yılına gelindiğinde ise Babil: Cennet Kent isimli oyunu çalışan ekip, bu defa spor çalışmalarına cimnastik çalışmalarını ekledi. Bu kapsamda oyuncular eski milli sporcu Ceren Suveren Erdoğan eğiticiliğinde cimnastik çalışmaları yaptı. Ayrıca acro-duo çalışmaları yapılarak Push Theater dan hareketler çalışıldı. Babil Cennet Kent oyununda, ekip ışık tasarımı ve vücut kullanımını bir arada kullanarak sahnede gölge tekniğini kullanmıştır. 20

21 Babil oyunundan bir gölge sahnesi sezonunda ekip jimnastik ve akrobasi çalışmalarına devam etmiş ve vücut kullanımı hakkında elde edilen deneyimlerini Küvet oyununda sahneye yansıtmıştır. Küvet oyunundan bir sahne sezonuna gelindiğinde H.Ü. Drama Topluluğu bünyesinde 3-4 yıldır vücut merkezli oyunculuk yapan kişiler Yakın Tiyatro bünyesine geçerek Dostoyevski nin Ecinniler romanından uyarlanan oyunda sahne almışlardır. Bu oyuncular aynı zamanda H.Ü Drama Topluluğunda vücut merkezli oyunculuk geleneğini devam ettirebilmek ve her sezon oyun çıkarabilmek adına topluluktaki diksiyon, şan ve akrobasi eğitmenliklerini de üstlenmişlerdir. Ecinniler oyunundan bir sahne Ecinniler oyunundan bir sahne 21

22 OYUNCULUK, SEMBOLİZM ve AKRO-TİYATRO Drama Topluluğu, sezonundan itibaren yalnızca vücut çalışmalarında değil aynı zamanda oyunculuk teknikleri ve dramaturgisi bakımından da değişikliklere gitmiştir. Oyunlarında insanoğlunun modernleşmeyle kaybettiklerini sahneleyen ekip, bu tabanda kendisini beslemek adına Rene Guenon un eserlerini okuyarak, modernleşme sürecini kavramayı amaçlamıştır. Sembolizmden bu anlamda faydalanmış ve oyunculardan vücutlarını dramaturjik sembollerin oluşturulmasında kullanabilmeleri beklenmiştir. Babil Cennet Kent- Babil kulesinin gösterimi Yakın Tiyatro, akro-tiyatro tekniğini başlı başına bir yöntem olarak uygulamak amacıyla sezonu için Plastik Kelimeler isimli yeni oyun çalışmalarına başlanmıştır. Bu oyun kapsamında akrobasi, cimnastik, denge, esneklik, uyum, duruş ve yürüyüş, ritim ve şan eğitiminin oyunculuğa yönelik olarak sistematikleştirilmesi amaçlanmaktadır Küvet oyunu final sahnesi Palto oyunundan bir sahne 22

23 DİKSİYON, ŞAN EĞİTİMİ ve MÜZİK sezonunda topluluk bünyesinde bir müzik grubu kurulmuştur. Bu sezon sahnelenen Palto oyununa canlı performanslarıyla eşlik etmişlerdir sezonunda bir müzikli oyun olan Babil Cennet Kent isimli oyunun çalışmalarında oyuncu ekibiyle iç içe olan müzik grubu, ekibe şan eğitimi vermiş ve dans koreografilerinin bulunduğu sahnelerde oyunu güçlendirmişlerdir. Diksiyon çalışmaları da bu yıl artırılmış ve sahne üzerinde hareket eden, akrobasi yapan, dans eden ve şarkı söyleyen oyuncunun sesini etkili kullanabilmesine, doğru vurgu ve tonlamalarla repliklerini atabilmesine odaklanılmıştır sezonunda Küvet oyununda müzik grubu sahne üzerinde daha etkin bir rol üstlenmiştir. Müzikli oyun olarak sahneye konulan bu oyunda kendi besteleri ve vokalleriyle oyuncu ekibini desteklemişlerdir. Küvet oyunundan bir sahne sezonunda da müzik grubu Yakın Tiyatro nun Ecinniler oyununda beste uyarlamaları ve özgün besteleri ile oyunu farklı bir boyuta taşımıştır. 23

24 İLETİŞİM

ÖZGEÇMİŞ. Ünvanı: Prof.Dr. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. Ünvanı: Prof.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Adı: Erhan TUNA Ünvanı: Prof.Dr Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 1988 Fakültesi Yüksek Lisans Tiyatro Ankara Üniversitesi Sosyal

Detaylı

KOMEDİ TRAJEDİ ...VE AŞK...VE İHTİRAS...VE SAVAŞ BİRAZ SENİN HİKÂYEN GİBİ... GERÇEK AŞK İÇİN HİÇ BEDEL ÖDEDİN Mİ?

KOMEDİ TRAJEDİ ...VE AŞK...VE İHTİRAS...VE SAVAŞ BİRAZ SENİN HİKÂYEN GİBİ... GERÇEK AŞK İÇİN HİÇ BEDEL ÖDEDİN Mİ? GERÇEK AŞK İÇİN HİÇ BEDEL ÖDEDİN Mİ? Geçmişine yolculuk yapan bir kadının gerçek aşkı bulma hikâyesi... TRAJEDİ KOMEDİ...VE AŞK...VE İHTİRAS...VE SAVAŞ KUĞU GÖLÜ VE İBRAHİM TATLISES, YILDIZ TİLBE VE CARMEN

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder PAKER 2. Doğum Tarihi: 27.05.1960 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

CAPOEIRA DOSYASI. Gerçekten nedir Capoeira? Dans? Dövüş sanatı? Oyun? Müzik? Spor? Folklor? Sanat? Savunma yöntemi? Şiir? Parti? Eğlence?

CAPOEIRA DOSYASI. Gerçekten nedir Capoeira? Dans? Dövüş sanatı? Oyun? Müzik? Spor? Folklor? Sanat? Savunma yöntemi? Şiir? Parti? Eğlence? CAPOEIRA DOSYASI Capoeira(Kapuera) nedir? Gerçekten nedir Capoeira? Dans? Dövüş sanatı? Oyun? Müzik? Spor? Folklor? Sanat? Savunma yöntemi? Şiir? Parti? Eğlence? Capoeira tüm bunlar ve daha fazlasıdır.

Detaylı

Kitabı mı Çıkmış, Dizisi mi?

Kitabı mı Çıkmış, Dizisi mi? On5yirmi5.com Kitabı mı Çıkmış, Dizisi mi? Romanlardan uyarlanan dizilerin son dönemde popüler olduğunu düşünenlerdenseniz, yanılıyorsunuz... Yayın Tarihi : 13 Ekim 2009 Salı (oluşturma : 1/31/2017) Hazırlayan:

Detaylı

İnsan Oyunla Başlar Hayata

İnsan Oyunla Başlar Hayata İnsan Oyunla Başlar Hayata Bebekken; henüz konuşamıyor, anlatamıyorken oyunlarla ifade etmeye çalışırız kendimizi. İnsanın kendini anlatma çabası, var olduğu sürece son bulmaz. İşte bu yüzden insan her

Detaylı

Hale ALTUNEL. Hale Altunel Kişisel ve Kurumsal Gelişim Akademisi. Kurucu/Eğitmen

Hale ALTUNEL. Hale Altunel Kişisel ve Kurumsal Gelişim Akademisi. Kurucu/Eğitmen Hale ALTUNEL Hale Altunel Kişisel ve Kurumsal Gelişim Akademisi Kurucu/Eğitmen Kişisel Bilgiler Uyruğu: T.C. Doğum Yılı: 1979 Unvanları: Lisanslı Master Koç NLP Uzmanı Profesyonel Tiyatrocu Veteriner Hekim

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk 1. Yarıyıl Dersleri GSO1009 FONETİK VE KONUŞMA Zorunlu 2 2.00 0 4.00 GSO1013 HAREKET Zorunlu 0 2.00 0 2.00 GSY1007 KLASİK TRAGEDYA VE KOMEDYA ANALİZİ Zorunlu 2 0.00 0

Detaylı

Nasıl Bir Zekâya Sahipsiniz? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim. Ayın Testi

Nasıl Bir Zekâya Sahipsiniz? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim. Ayın Testi Ayın Testi Prof. Gardner yıllar boyu hâkimiyetini sürdüren, insanların tek bir zekâya sahip oldukları IQ denen zekâ anlayışını kırdı. Gardner'a göre insanların sahip oldukları çoklu zekâların her biri

Detaylı

Woyzeck: Öğleyin güneş tepeye çıkıp da dünya ateşe düşmüş gibi yanmaya başlayınca, işte o zaman korkunç bir ses bir şeyler diyor bana.

Woyzeck: Öğleyin güneş tepeye çıkıp da dünya ateşe düşmüş gibi yanmaya başlayınca, işte o zaman korkunç bir ses bir şeyler diyor bana. Konu: "Woyzeck ve "Matmazel Julie Adlı Eserlerde Kullanılan İmge ve Simgelerin Eserlerin Tezlerine Katkısı Adı-Soyadı: Halil İbrahim Yüksel No: 149 Sınıfı: 11-D WOYZECK VE MATMAZEL JULIE DE İMGE VE SİMGE

Detaylı

TİYATRO AKADEMİ BAŞVURU FORMU

TİYATRO AKADEMİ BAŞVURU FORMU TİYATRO AKADEMİ BAŞVURU FORMU TARİH: / /2017 1. Öncelikle adınız nedir? Adınızın anlamı nedir? 2. Annenizden doğma, babanızdan olma, sizden başka evde yaşayan biri var mı? Varsa sizden büyük mü küçük mü?

Detaylı

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ I- Açıklama Sizi tam olarak tanımladığına inandığınız her cümlenin yanına 1 yazın. Eğer ifade size uygun değilse, boş bırakın. Sonra her bölümdeki sayıları toplayın. Bölüm 1 Nesneleri

Detaylı

OYUNCULUK ANASANAT DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

OYUNCULUK ANASANAT DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI 1.Sınıf/1.Yarıyıl 1 YDİ101 YDA101 YDF101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı Dil (Fransızca) in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir - - dersi

Detaylı

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR Bodrum a 3 günlük şirket etkinliğine gelen çalışanlar deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Otomotiv sanayinin köklü firmalarından Farplas, çalışanları için

Detaylı

ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE

ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK : ANİMATÖR MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Konaklama tesislerinde, özel organizasyonlarda, kişilerin hoş, eğlenceli

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest oyun

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ TİYATRO ANASANAT DALI 2014-2015 ÖĞRETİM PLANI LİSANS I

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ TİYATRO ANASANAT DALI 2014-2015 ÖĞRETİM PLANI LİSANS I 2014-2015 ÖĞRETİM PLANI LİSANS I I. YARIYIL (GÜZ YARIYILI) 1 1801151 Oyunculuk I 6+6 13 İçin Başarılmış Olması Ön Şart Olan Derslerin Kodları - 2 1801152 Ses Konuşma I 3+1 5-3 1801153 Tiyatro Tarihi ve

Detaylı

ÖLÜMCÜL OYUNCAKLAR KEMİKLER ŞEHRİ MORTAL INSTRUMENTS CITY OF BONES 30 AĞUSTOS TA SİNEMALARDA!

ÖLÜMCÜL OYUNCAKLAR KEMİKLER ŞEHRİ MORTAL INSTRUMENTS CITY OF BONES 30 AĞUSTOS TA SİNEMALARDA! ÖLÜMCÜL OYUNCAKLAR KEMİKLER ŞEHRİ MORTAL INSTRUMENTS CITY OF BONES 30 AĞUSTOS TA SİNEMALARDA! C 1 ÖLÜMCÜL OYUNCAKLAR KEMİKLER ŞEHRİ Cassandra Clare in kaleme aldığı tüm dünyada satış rekorları kıran fantastik

Detaylı

BODRUM DA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

BODRUM DA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR TİYATROHAYAL@ BODRUM DA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR İstanbul dan gelip, Bodrum un Akyarlar Mahallesine yerleşen tiyatro sanatçıları Ececan Gümeci ve Aykut Ünal ın ilk projesi Şahin Örgel in yazdığı iki kişilik oyunu

Detaylı

YALNIZ BİR İNSAN. Her insanın hayatında mutlaka bir kitap vardır; ki zaten olması da gerekir. Kitap dediysem

YALNIZ BİR İNSAN. Her insanın hayatında mutlaka bir kitap vardır; ki zaten olması da gerekir. Kitap dediysem YALNIZ BİR İNSAN Her insanın hayatında mutlaka bir kitap vardır; ki zaten olması da gerekir. Kitap dediysem öyle sonunda hep iyilerin kazandığı, kötülerin cezalandırıldığı veya bir suçluyu bulmak için

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ TİYATRO ANASANAT DALI 2015-2016 ÖĞRETİM PLANI LİSANS I I

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ TİYATRO ANASANAT DALI 2015-2016 ÖĞRETİM PLANI LİSANS I I 2015-2016 ÖĞRETİM PLANI LİSANS I I. YARIYIL (GÜZ YARIYILI) 1 1801151 Oyunculuk I 8+4 13 Dersin Alınabilmesi İçin Başarılmış Olması Ön Şart Olan Derslerin Kodları - 2 1801152 Ses Konuşma I 3+1 5-3 1801153

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI. Güz Yarıyılı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI. Güz Yarıyılı T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı PROVA OYU 425 6 AKTS Kredisi 4. yıl 7. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 s/hafta Teorik: 2 s/hafta Uygulama: 2 s/hafta

Detaylı

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya MOTİVASYON Nilüfer ALÇALAR 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya Motivayon nedir? Motivasyon kaynaklarımız Motivasyon engelleri İşimizde motivasyon

Detaylı

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM TANIM Sinema için oyunlaştırılmış öykü ve romanların (senaryoların) oyuncular tarafından canlandırılması ve oyunun filme alınmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER - Yazılı metni (senaryoyu) görsel olarak

Detaylı

OYUNCULUK ANASANAT DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

OYUNCULUK ANASANAT DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programındaeşdeğer bir Uygulama ve Laboratuvar YDİ101 YDA101 1 YDF101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI. Güz Yarıyılı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI. Güz Yarıyılı T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı OYUNCULUK VE KARAKTER OLUŞTURMA OYU 421 6 AKTS Kredisi 4. yıl 7. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 s/hafta Teorik: 2 s/hafta

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI. Güz Yarıyılı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI. Güz Yarıyılı T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı OYUN OKUMA VE ANALİZİ OYU 225 4 AKTS Kredisi 2. yıl 3. yarıyıl Lisans Zorunlu 2 s/hafta Teorik: 2 s/hafta Uygulama:

Detaylı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

YONCA CİMNASTİK İLE HAYATA SPORLA GÜLÜMSEYİN. Hafta içi her gün saat : 09.30-17.00

YONCA CİMNASTİK İLE HAYATA SPORLA GÜLÜMSEYİN. Hafta içi her gün saat : 09.30-17.00 Spor ve eğlencenin bir arada olduğu, keyifli ve hijyenik bir ortamda doyasıya spor dolu bir yaz programı Çocuklarımızın çeşitli spor branşları ile gelişimlerine katkı sağlamakta,farklı program konseptiyle

Detaylı

Atabek Koleji Anaokulu Eylül - Ekim Ayı Aylık Takvimi

Atabek Koleji Anaokulu Eylül - Ekim Ayı Aylık Takvimi Eylül - EYLÜL 5.Hafta EKİM 1.HAFTA OKULUMA GELİYORUM TÜRKÇE, DRAMA OKULUMUN KROKİSİ ALAN GEZİSİ, FEN VE SANAT OKULUMDA KİMLER VAR? ALAN GEZİSİ VE SANAT HER YERDE OYUN OYUN VE HAREKET KAPININ ARKASINDA

Detaylı

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, 29-Haziran-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında Hafta içi Her gün Saat: 09.30-17.00 saatleri arasında aday öğrenci ve ebeveynlerine açık

Detaylı

ZAMAN YÖNETİMİ. Gürcan Banger

ZAMAN YÖNETİMİ. Gürcan Banger ZAMAN YÖNETİMİ Gürcan Banger Zamanım m yok!... Herkes, zamanının yetersizliğinden şikâyet ediyor. Bu şikâyete hak vermek mümkün mü? Muhtemelen hayır!... Çünkü zaman sabit. Hepimizin sahip olduğu zaman

Detaylı

Tunç Karaçay. Salacak Mah. Kasapveli sok. No:11/2 Üsküdar-İstanbul-Türkiye 00 90 554 943 17 05 tunckaracay@gmail.com, tunckaracay@uyusmazlikcozumu.

Tunç Karaçay. Salacak Mah. Kasapveli sok. No:11/2 Üsküdar-İstanbul-Türkiye 00 90 554 943 17 05 tunckaracay@gmail.com, tunckaracay@uyusmazlikcozumu. Tunç Karaçay Salacak Mah. Kasapveli sok. No:11/2 Üsküdar-İstanbul-Türkiye 00 90 554 943 17 05 tunckaracay@gmail.com, tunckaracay@uyusmazlikcozumu.com İŞ DENEYİMİ Kurucu Ortak Conflictus Uyuşmazlık Çözümü

Detaylı

İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ile ARDEV Vakfı nın birlikte düzen-lediği ileri düzey senaryo yazarlığı atölyesi 10 hafta sürecektir. Program hafta içi yapılacaktır.

Detaylı

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi REKABETE HAZIRLIK KENDİ YILDIZINI YAKALAMAK Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 28 Şubat 2014 MOTİVASYON Davranışa enerji ve yön veren, harekete geçiren güç Davranışı tetikleme

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

1. Bir süre için hayatınızdaki iyi şeylerin artık olmadığını varsayın.

1. Bir süre için hayatınızdaki iyi şeylerin artık olmadığını varsayın. MUTLULUĞU ARTTIRMAK İÇIN BILIMIN KANITLADIĞI ON BASIT FAALIYET Bilimsel çalışmaların sonuçlarına kulak verdiğimizde mutluluğunuzu arttırmak için yol gösterebilirler. Aşağıdaki faaliyetleri 10 gün düzenli

Detaylı

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES (1899-1986) ARJANTİNLİ ŞAİR, DENEME VE KISA ÖYKÜ YAZARIDIR. 20. YÜZYILIN EN ETKİLİ

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 22. KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERİ PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 22. KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERİ PROGRAMI 22. KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERİ PROGRAMI Açılış SKS Türk Halk Müziği Korosu Şef: Cemil KAYACI Farabi 31 Mart 2015 Ankara Üniversitesi 31 Mart - 03 Nisan 2015 10:00-18:00 02 Nisan 2015 12.30-13.30 07 Nisan

Detaylı

EKİM 15. Şarkiye Mahallesi Kocakişi Sokak No:1 52100 Altınordu/ORDU. kultur@ordu.bel.tr

EKİM 15. Şarkiye Mahallesi Kocakişi Sokak No:1 52100 Altınordu/ORDU. kultur@ordu.bel.tr EKİM EKİM 15 Şarkiye Mahallesi Kocakişi Sokak No:1 52100 Altınordu/ORDU kultur@ordu.bel.tr Sevgili Ordulular Geleceğe emin adımlarla yürüdüğümüz, kent ve insanımızı birlikte inşa etmek için çıktığımız

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi JEUX DRAMATIQUES- YAŞANTILARDAN YOLA ÇIKARAK KENDİNİ İFADE ETME OYUNU

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi JEUX DRAMATIQUES- YAŞANTILARDAN YOLA ÇIKARAK KENDİNİ İFADE ETME OYUNU İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Helga Flohr ve Bahar Gürey in Yönetiminde JEUX DRAMATIQUES- YAŞANTILARDAN YOLA ÇIKARAK KENDİNİ İFADE ETME OYUNU Tiyatrosuz Tiyatro Yapmak Sizleri yeni bir

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ TİYATRO ANASANAT DALI ÖĞRETİM PLANI LİSANS I I

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ TİYATRO ANASANAT DALI ÖĞRETİM PLANI LİSANS I I LİSANS I I. YARIYIL (GÜZ YARIYILI) 1 1801151 Oyunculuk I 8+4 12 Dersin Alınabilmesi İçin Başarılmış Olması Ön Şart Olan Derslerin Kodları - 2 1801152 Ses Konuşma I 4+2 6-3 1801153 Tiyatro Tarihi ve Kuramları

Detaylı

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin Bir bahar günü. Doğa en canlı renklerine büründü bürünecek. Coşku görülmeye değer. Baharda okul bahçesi daha bir görülmeye değer. Kıpır kıpır hareketlilik sanki çocukların ruhundan dağılıyor çevreye. Biz

Detaylı

ANAVARZA BAL ÇOCUK TİYATROSU

ANAVARZA BAL ÇOCUK TİYATROSU ANAVARZA BAL ÇOCUK TİYATROSU BASIN DAVETİ ÖRNEĞİ 2 3 ANAVARZA BAL HAKKINDA 1979 yılında Süleyman Sezen'in kurduğu Sezen Gıda Ltd. Sti., 1995 yılında Anavarza Bal markasıyla bal sektörüne giriş yaptı. Adana'nın

Detaylı

KİŞİLİĞİNE UYGUN İŞİ BULMAK İÇİN KİŞİLİK ENVANTERİ UYGULAMASI ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2017

KİŞİLİĞİNE UYGUN İŞİ BULMAK İÇİN KİŞİLİK ENVANTERİ UYGULAMASI ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2017 KİŞİLİĞİNE UYGUN İŞİ BULMAK İÇİN KİŞİLİK ENVANTERİ UYGULAMASI ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2017 KONUMUZ; Delphi'deki Apollon Tapınağı'nın girişinde altın harflerle yazılı, Platon ve Sokratesin öğretisinin

Detaylı

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır.

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. SOKAK - DIŞ - GÜN ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. Batu 20'li yaşlarında genç biridir. Boynunda asılı bir fotoğraf makinesi vardır. Uzun lensli profesyonel görünşlü bir digital makinedir. İlginç

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans Sahne Sanatları İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 2006

Özgeçmiş. Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans Sahne Sanatları İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Özgeçmiş 1. Adı Soyadı : Özlem Hemiş 2. Doğum Tarihi : 18.09.1969 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SİNEMA VE SAHNE SANATLARI OYUNCULUĞU KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SİNEMA VE SAHNE SANATLARI OYUNCULUĞU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SİNEMA VE SAHNE SANATLARI OYUNCULUĞU KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI

Detaylı

Üç duygusal/duyumsal çıkış

Üç duygusal/duyumsal çıkış Şen Şen Bir Psikoterapi Mümkün Mü? İlker ÖZYILDIRIM Üç duygusal/duyumsal çıkış Cem yılmaz Sıkıcılaşan/ monotonlaşan psikoterapi dili Dertli olmak & derdi olmak Şen: Neşe, kahkaha, sevinç, coşku Kalabalık,

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ Sevgili Velimiz; Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin kapılarını ilk kez açtığı gün olan 23 Nisan ı çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

Detaylı

T İ Y A T R O, Ö T E K İ H A Y A T L A R D I R... Tiyatro Öteki Hayatlar, yeni oyunu Düriye Teyze ve geçen sezondan devam eden oyunları ile sezon boyunca Beyoğlu Oyuncular Kahvesi'nde... TİYATRO ÖTEKİ

Detaylı

Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane

Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane Dünyada yaşanan ekonomik kriz liderlik stillerinde de değişikliğe yol açtı. Hay Group'un liderlik stilleri üzerine yaptığı araştırmaya göre, özellikle

Detaylı

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI Engelli futbolcular ın dostluk maçı Bodrum da, Hollanda dan gelen zihinsel engelli futbolcular takımı ile Dalaman, Ortaca Bölgesi Engelliler

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Final Touch. FINISHING SCHOOL by Safak Fisek. Kişisel İmaj Yönetimi ve Zarafet sınıfımız açıldı! 09 Mart 2012 Cumartesi

Final Touch. FINISHING SCHOOL by Safak Fisek. Kişisel İmaj Yönetimi ve Zarafet sınıfımız açıldı! 09 Mart 2012 Cumartesi Final Touch FINISHING SCHOOL by Safak Fisek Kişisel İmaj Yönetimi ve Zarafet sınıfımız açıldı! 09 Mart 2012 Cumartesi Son kayıt tarihi : 05 Mart 2012 Pazartesi Bilgi için telefon : 0 532 287 68 38-0 533

Detaylı

TÜRKİYE DE AVANGARD TİYATRO HATICE HAVVA YAZICI KEREMCAN DUM ENISE GOKBAYRAK 2008 ISTANBUL BILGI UNIVERSITESI

TÜRKİYE DE AVANGARD TİYATRO HATICE HAVVA YAZICI KEREMCAN DUM ENISE GOKBAYRAK 2008 ISTANBUL BILGI UNIVERSITESI TÜRKİYE DE AVANGARD TİYATRO HATICE HAVVA YAZICI KEREMCAN DUM ENISE GOKBAYRAK 2008 ISTANBUL BILGI UNIVERSITESI Avangard Tiyatro : Genel geçerlilik kazanmış anlatım tarzlarını yeni biçim ve anlatım denemeleriyle

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

Halk dansları hareket ve müzik olmak üzere iki ayrı öğeden oluşmuş bir bütündür. "Düzgün ve birbirine benzeyen ritmik hareketlerin uyumlu bir biçimde

Halk dansları hareket ve müzik olmak üzere iki ayrı öğeden oluşmuş bir bütündür. Düzgün ve birbirine benzeyen ritmik hareketlerin uyumlu bir biçimde Halk dansları hareket ve müzik olmak üzere iki ayrı öğeden oluşmuş bir bütündür. "Düzgün ve birbirine benzeyen ritmik hareketlerin uyumlu bir biçimde ortaya konulmasından oluşan oyun", nadiren müzik eşliği

Detaylı

KENDİ SENARYONUZU YAZMAYA HAZIR MISINIZ?

KENDİ SENARYONUZU YAZMAYA HAZIR MISINIZ? KENDİ SENARYONUZU YAZMAYA HAZIR MISINIZ? PROGRAM HAKKINDA Hayatımız Senaryo, Mehmet Auf un; bireylerin hayatını kolaylaştırmak, kendi hayatlarının senaryosunu yazabilmek ve istedikleri gibi yönlendirebilmek

Detaylı

BALE DANSÇISI TANIM A- GÖREVLER

BALE DANSÇISI TANIM A- GÖREVLER TANIM Bale dansçısı, bir öyküde rolünü üstlendiği karakterin duygu ve düşüncelerini müzik eşliğinde vücut hareketleri ile sahnede canlandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,GEREÇ VE EKİPMAN - Sahnede

Detaylı

İletişim, hem güçlerimizin farkında olmak, hem de zayıflıklarımızın üstesinden gelmek demektir.

İletişim, hem güçlerimizin farkında olmak, hem de zayıflıklarımızın üstesinden gelmek demektir. Abraham Lincoln, senin yaşındayken dedi babası çocuğuna, Okula gidebilmek için her gün 10 mil yürüyordu. Gerçekten mi? dedi çocuk ve ekledi: Tamam, fakat o senin yaşındayken de başkan oldu baba! İletişim,

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 DİL, DİLLER VE TÜRKÇE... 1 1. Giriş... 2 2. Dilin Özellikleri... 2 3. Yeryüzündeki Diller... 2 4. Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri... 4 5. Türk Yazı Dilinin Gelişmesi Eski Türkçe...

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

BİZ KİMİZ? ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Atatürk ü ve ideolojisini daha iyi tanımak ve tanıtmak için 1989 yılında ODTÜ Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan bir düşünce topluluğudur. Atatürkçü

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

Yenişimdir Sözü Girişimdir Yönü İnsandır Özü:

Yenişimdir Sözü Girişimdir Yönü İnsandır Özü: Yenişimdir Sözü Girişimdir Yönü İnsandır Özü: Hoşgörü ile Yenişim ve Girişim Yaklaşımları Halil Kulluk Yönetim Kurulu Başkanı İntekno Şirketler Topluluğu Selçuk Üniversitesi - 16 Aralık 2013 Yeniliğe Doğru

Detaylı

Sonrası. Jewett, Keman. Özcan Ulucan, Keman. Tuba Özkan, Viyola. Ozan Tunca, Cello. Program ile ilgili detaylar ise

Sonrası. Jewett, Keman. Özcan Ulucan, Keman. Tuba Özkan, Viyola. Ozan Tunca, Cello. Program ile ilgili detaylar ise Işık Tünelinin Sonrası Fulya SanatMerkezinde birbirinden güzel etkinlikler sanatseverler ile buluşuyor. Aralıkayının ilk haftası yine yoğun programlarıyla FulyaSanat Merkezi odak noktasıydı. Bu etkinliklerden

Detaylı

Sayın Okul Müdürüm, Saygıdeğer Basın Mensupları, Değerli Misafirler, Sevgili Öğrenciler,

Sayın Okul Müdürüm, Saygıdeğer Basın Mensupları, Değerli Misafirler, Sevgili Öğrenciler, Sayın Okul Müdürüm, Saygıdeğer Basın Mensupları, Değerli Misafirler, Sevgili Öğrenciler, Azıcık duyarlılık, birazcık özveri! düşüncesiyle 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında; farklılıklarımızı değil bizi

Detaylı

EMRAH YAZAR. Kişisel Bilgiler: Doğum Tarihi: Uyruk:TC. Cinsiyet:Erkek. Askerlik Durumu:Tecilli. Yabancı Dil:İngilizce

EMRAH YAZAR. Kişisel Bilgiler: Doğum Tarihi: Uyruk:TC. Cinsiyet:Erkek. Askerlik Durumu:Tecilli. Yabancı Dil:İngilizce EMRAH YAZAR Kişisel Bilgiler: Doğum Tarihi:06.09.1988 Uyruk:TC Cinsiyet:Erkek Askerlik Durumu:Tecilli Yabancı Dil:İngilizce Adres:Yeditepe Mah. Renk Konutları A Blok Kat:1 Daire:102 Şahinbey/Gaziantep

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU HAZİRAN AYI EĞİTİM

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU HAZİRAN AYI EĞİTİM 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU HAZİRAN AYI EĞİTİM 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU HAZİRAN AYI EĞİTİM PROGRAMI KONULARIMIZ: *Babalar Gününü Niçin Kutluyoruz? Baba Sevgisi Babamızın

Detaylı

Haftalı NİSAN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!

Haftalı NİSAN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! K A Y I O K U L L A R I Haftalı 17-21 NİSAN 2017 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı coşkuyla kutladık. Yarının aydınlık geleceği olan

Detaylı

OYUNCULUK ANASANAT DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS KATALOĞU

OYUNCULUK ANASANAT DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS KATALOĞU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ I.SINIF / II. YARIYIL 1 YDİ2 YDA2 YDF2 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

Telefon: Adres: Doğancılar -ÜSKÜDAR/İSTANBUL EMRE TURANLI KİŞİSEL BİLGİLER

Telefon: Adres: Doğancılar -ÜSKÜDAR/İSTANBUL EMRE TURANLI KİŞİSEL BİLGİLER www.emreturanli.com E-Posta: y.emreturanli@gmail.com Telefon:0 554 271 20 60 Adres: Doğancılar -ÜSKÜDAR/İSTANBUL EMRE TURANLI KİŞİSEL BİLGİLER DOĞUM TARİHİ ve YERİ : 20.01.1981 / Ankara BOY / KİLO / GÖZ

Detaylı

DRAMATİK METİN YAZARI

DRAMATİK METİN YAZARI TANIMI Tiyatro oyunu, sinema, TV senaryosu, reklam yazarlığı alanlarında yaratıcılığını kullanarak canlandırmaya dayalı metinler yazan kişidir. A GÖREVLER Dramatik Metin Yazarı; KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

ADA DA ŞENLİK VARDI. tatlandırdı. Etkinlik piknik havasında geçiyor

ADA DA ŞENLİK VARDI. tatlandırdı. Etkinlik piknik havasında geçiyor ADA DA ŞENLİK VARDI Bu yıl 6 ncısı düzenlenen Karaada Şenlikleri nde Bodrum un eski gelenekleri canlandırıldı. Şenliklerde, yelken, oltayla balık avlama ve çocuk oyunları gibi pek çok etkinlikte dereceye

Detaylı

GİZLİ HİPNOZ TEKNİKLERİNE GİRİŞ Hüseyin Güngör NOT ALMA KISMI

GİZLİ HİPNOZ TEKNİKLERİNE GİRİŞ Hüseyin Güngör NOT ALMA KISMI NOT ALMA KISMI 2 Gizli Hipnoz Teknikleri Bir hipnoterapist tarafından hipnotize edilmek üzere kişinin rızası alınarak hipnoz teknikleri ile gerçekleştirilen bir hipnoz oturumuna geleneksel hipnoz denir.

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Howard Gardner "Çoklu Zeka Kuramı" nı ortaya atmadan önce insanların zeki olup olmadığı matematik, geometri ve mantık sorulardan oluşan IQ testleri ile ölçülmekteydi. Fakat

Detaylı

KUSADASl - demokrat 24 Nisan 2010 Sayfa 6 1. BALKAN TÜRKLERİ ŞENLİĞİ AYDIN'DA YAPILDI - Arif Şentürk'ün sahne aldığı gecede davetliler doyasıya eğlendi. Aydın Belediyesi ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma

Detaylı

Duygu, düşüncelere bedenin içsel olarak karşılık vermesidir. Başka bir deyişle, beyne kalbin eşlik etmesidir.

Duygu, düşüncelere bedenin içsel olarak karşılık vermesidir. Başka bir deyişle, beyne kalbin eşlik etmesidir. Duygu, hareket halindeki enerjidir. Duygu, düşüncelere bedenin içsel olarak karşılık vermesidir. Başka bir deyişle, beyne kalbin eşlik etmesidir. Duygu, insanın yaşam kalitesini belirleyen en önemli kaynaktır.

Detaylı

Etkili Konuşmanın Özellikleri

Etkili Konuşmanın Özellikleri Etkili Konuşmanın Özellikleri Yalın bir tanımla konuşma, duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözle iletme işidir. Konuşma günlük yaşamımızın bir parçası gibidir. Tıpkı soluk

Detaylı

HUNGER GAMES SERİSİNİN YARATICILARINDAN DIVERGENT UYUMSUZ 18 NİSAN DA SİNEMALARDA!

HUNGER GAMES SERİSİNİN YARATICILARINDAN DIVERGENT UYUMSUZ 18 NİSAN DA SİNEMALARDA! HUNGER GAMES SERİSİNİN YARATICILARINDAN DIVERGENT UYUMSUZ 18 NİSAN DA SİNEMALARDA! TEK BİR SEÇİM ARKADAŞLARINI BELİRLER TEK BİR SEÇİM İNANÇLARINI TANIMLAR TEK BİR SEÇİM SADAKATİNİ ŞEKİLLENDİRİR HEM DE

Detaylı

SPİKER TANIM A- GÖREVLER. Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz.

SPİKER TANIM A- GÖREVLER. Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz. TANIM Daha önce hazırlanan haber bültenlerini ve diğer duyuruları radyo veya televizyon kanalıyla izleyici veya dinleyicilere aktaran kişidir. TRT nin yapmış olduğu tanım: Dilbilgisi, fonetik, diksiyon,

Detaylı

KUKLA ÇOCUK TİYATROSU

KUKLA ÇOCUK TİYATROSU KUKLA ÇOCUK TİYATROSU +3 yaş çocuklara yönelik "Guguklu Saat isimli kukla tiyatro oyunumuzla buluşalım... Kelebek Kukla Hediyemiz! EKİM AYI OYUNLARI HEDİYELİ! Guguklu Saat isimli oyunumuzu sergilediğimiz

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı