Nisan Kütüphanelerimizde ders dışında ne kadar vakit geçiriyoruz? Peki ya kütüphanelerimizin hangi olanaklara sahip olduğunu biliyor muyuz?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nisan 2005. Kütüphanelerimizde ders dışında ne kadar vakit geçiriyoruz? Peki ya kütüphanelerimizin hangi olanaklara sahip olduğunu biliyor muyuz?"

Transkript

1 3 Kütüphanelerimizde ders dışında ne kadar vakit geçiriyoruz? Peki ya kütüphanelerimizin hangi olanaklara sahip olduğunu biliyor muyuz? İTÜ Mezunu Dr. Yücel Erdem le dolu dolu bir başarı öyküsü 8-9 Uzaktan Algılıyoruz... İTÜ-UHUZAM Merkezi 4-5 Haydi gençler Avrupa ya! Yol dışında hiçbir masrafınız olmadan Avrupa daki kurslara katılmak ister misiniz? 10

2 2 Güncel SOSYAL KÜLTÜREL MERKEZ DEN ÇAĞRI Sevgili arkadaşımız, İTÜ İşletme Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Hakan Nergis, 10 tarihinde karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu aramızdan ayrılmıştır. Arkadaşımızın ailesine ve tüm İTÜ lülere başsağlığı diliyoruz. Üçledik sayımızla beraber gazetemize olan ilginin artması, şüphesiz ki bizi sevindiriyor. Hala bu sevinci yaşamakla birlikte çeşitli fakültelerden ve birimlerden öğretim görevlileri ve personelin de içerik konusunda çalışmalar yapması, yön göstermesi, gazetemizin gerçek amacımıza ulaşıp tüm İTÜ lülerin sahiplendiği bir gazete olma yolunda attığı adımın sağlamlığını göstermekte. Bununla birlikte mezunlarımızı İTÜ lülere tanıtma konusunda ilk adımımızı değerli mezunumuz Yücel Erdem le gerçekleştirdik ve öyle umuyoruz ki her sayımızda başka bir mezunumuzu sizlere tanıtabilelim. Üniversitemizdeki etkinliklerin duyurulması ve İTÜ lülerin bu etkinliklere katılımının teşvik edilmesi konusunda gösterdiğimiz önemi, bu sayımızda gerek fakültelerden, gerekse öğrenci kulüplerinden gelen yoğun içerikle yer vermeye çalıştık. Şunu da farkettiğimizi söylemeden geçemeyiz; İTÜ de tiyatro gerçekten oldukça hızlı ilerliyor. Bu sayımızda İTÜ lü 6 tiyatro grubunun tanıtımını yapmaktan bu anlamda oldukça gurur duyduk. Tiyatro kulüplerinin yanısıra İTÜ deki diğer öğrenci kulüplerinin de etkinlik programlarının oldukça yoğun olduğuna tanık olmak bizi sevindirdi. Bu sayımızda da bizleri yalnız bırakmayan çok değerli mezunumuz Sayın Orhan Öcalgiray a; fikirleri ile bizlere yön gösteren rektör yardımcımız Sayın Haluk Karadoğan a; unutulmaz katkıları ve ilgisi için Sayın Zeki Şimşek e; destekleri ve İTÜ için sürekli ürettiği projeleri ile her zaman yanımızda olan Sayın Suha Çalkıvik e; tasarım ve çizim konusundaki katkıları için sevgili arkadaşlarımız Şahin Can Erdemir e, Fırat Turan a; gazetemizin tanıtımı, dağıtımı ve içeriği konusundaki destekleri için Hande Özküçük, Cihangir Ertaban, Cem Oyvat, Bengü Gökcan, Ömer Özçam a, Feyza Şahinler ve Mehmet Aşık a teşekkürlerimizi sunarız. Özel bir teşekkürü ise sıcaklıkları ile bizlere her an destek olan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nın çok değerli çalışanlarına sunmak istiyoruz. İTÜ Basın Yayın Kulübü Arıyorum İTÜ Gazetesi, Süreli Yayın İstanbul Teknik Üniversitesi Adına Yayın Sahibi Rektör Prof. Dr. Faruk Karadoğan, Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Erkin Nasuf Yayın Danışmanları: Prof. Dr. Fuat Anday, Prof. Dr. Bihrat Önöz, Doç. Dr. Yüksel Güvenilir, Y. Doç. Dr. Beyza Taşkın Yayın Kurulu: Fatih Avcı, Selin Erkişi, Huriye Uzun, S. Selçuk Bucak, Nezaket Atakul, M. Fatih Kıvrak, H. Tansu Özer, Onur Çalhanoğlu, Engin Özsoy, Hakan Fatih Karagül, Ata Emir Gürkan, Osman Ceylan, Yunus K. Hıdıroğlu, Ufuk Sevim, Batuhan Çetin, Harun K. Şubaşı, Sarp İçaçan, Alper Demirel, Derya Doğan, Seda Ulutaş, Özge Merzali, Murat Özgür Doğan, İlke Günel, Seçil Durman, Ali Çetin Çetinel, Taylan Bağcı, Ali Güler Baskı: Cenkler Matbaa, İTÜ Basın Yayın Kulübü Arıyorum İTÜ Gazetesi Öğrenci İşleri Otomasyonu Binası, Giriş Katı İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Maslak-İstanbul Faks:

3 Güncel 3 7. ÝSTANBUL ROCK FESTÝVALÝ nde misin? Amatör rock gruplarýný desteklemeyi kurulduðu günden beri sürdüren ÝTÜ Rock Kulübü, tamamen ücretsiz olmasýný ilke edindiði "Ýstanbul Rock Festivalleri"nin yedincisini bu yýl düzenliyor. Festival, Nisan 2005'te Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ayazaða Kampüsü'nde gerçekleþecek. "7. ÝSTANBUL ROCK FESTÝVALÝ", 18 ve 19 Nisan'da film, konser, dia gösterimleri ve söyleþiler ile baþlayýp Nisan tarihlerinde açýk hava konserleriyle devam edecektir. ÝTÜ ROCK Kulübü nün daha önce altý kez düzenlediði bu etkinlik, Ýstanbul un ilk açýk hava festivali olma özelliðini taþýyor. Beklenenden yoðun ilgi gördüðü ve içeriðinin geniþlediðini söyleyen ÝTÜ ROCK Kulübü, kaçýrýlmamasý gereken bu festivale tüm ÝTÜ lüleri bekliyor. Basýn sponsoru olduðumuz ÝTÜFest 05 organizasyon komitesi ile bu seneki þenlik hakkýnda ufak bir söyleþi yaptýk. Her ne kadar sürpriz olarak tutulduðu için etkinlikle ilgili pek bilgi alamasak da, finallerden sonra olacaðýný ve 1 günden fazla süreceðini öðrenebildik. Ama iþin asýl zevkli kýsmý bu güzel etkinlikleri bizlere sunan komitedeki arkadaþlarýmýzý tanýmak oldu - Organizasyon Komitesi 2003 te oluþtu. Nasýl baþladý? Ankara ya bir gezi yapýlmýþtý. Esin Kaneti Gidon vardý o sýralar. Toplantý yaptýk bir etkinlik yapalým diye. Bazý kulüplerden arkadaþlar sahiplendi bu iþi. Esin Haným da çok emek verdi, toplantýlar yapýldý ve böylece bir ayda konser organize edildi. - ÝTÜFest2004 ile ÝTÜ nün iyi bir tanýtýmý yapýldý. Özellikle yabancý bir grubun gelmesi çok ses getirdi. Bu nasýl oldu? Geçen sene aramýzda konuþurken birden yabancý grup getirelim diye bir fikir atýldý ve çalýþmalarýmýzý bunun üzerine yoðunlaþtýrdýk. - Gelelim ÝTÜFest 2005 e. Geçen seneki organizasyonun güzelliði bu seneki festival için beklentileri oldukça yükseltti. Bu sene de geçen seneki gibi unutulmaz bir þenlik mi yaþayacaðýz, yoksa öðrenciler hayal kýrýklýðýna mý uðrayacak? Geçen sene Teoman ý dinledikten sonra bir çok insan evine gitti. Kimse Reamonn ý beklemedi. Türkiye deki üniversite festivallerinde isim yapmýþ büyük gruplarý getirmedikten sonra emeklerinizin karþýlýðýný alamýyorsunuz. - Þu merak edilen organizasyondan bahsedelim biraz da. Çalýþmalara ne zaman baþladýnýz? Nasýl gidiyor? Çalýþmalara baþlayalý bir ay oldu. Hedefimiz bu sene ÝTÜ nün gerçek bir festivale ev sahipliði yapmasýný saðlamak. - Zaten geçen seneki festivalin bir gün sürmesi ve tam bir festival havasýnýn oturmamýþ olmasý çok eleþtirilmiþti. Geçen sene öðrenci kulüpleri ÝTÜFest te çok etkin deðildi. Bu sene durum nasýl? Bu sene özellikle Rock Kulübü nden yardým ÝTÜFEST 05 BOMBA GÝBÝ GELÝYOR istedik. Festival kapsamýnda ÝTÜ deki amatör gruplarýn konserleri olabilir. -Konserler ücretli mi olacak, olacaksa neden ücretli olacak? Konser ücretli olacak. Çünkü ücretsiz konser yaptýðýnýz zaman insanlar gelmiyorlar. Ücretin olmasý yapýlan organizasyonun kalitesini de etkiliyor. Ücret fazla yüksek olmayacak. Önceden alýmlarda indirimler olacak. - ÝTÜFest2005 e rektörlük destek oluyor mu? Rektörlükten netleþmiþ bir destek henüz gelmedi ama genel olarak rektörlük her zaman arkamýzda. Özellikle geçen sene rektörlüðün maddi olarak büyük desteði vardý. Ýnanýyoruz ki bu sene de gerekli destek yapýlacaktýr. Sonuçta burada kar amaçlý bir organizasyon yapmýyoruz. Geçen sene Reamonn geldi çýta yükseldi. Tam rakip olarak görmesek de diðer üniversitelerden farkýmýzýn olmasýný istiyoruz. Senenin sonunda bakýldýðýnda ÝTÜ bu sene güzel bir festival yaptý dedirtmek istiyoruz. - Festival hakkýnda fazla bilgi alamadýk. Festivale bir buçuk ay gibi bir süre var. O yüzden þimdilik sürpriz olsun. - Son olarak organizasyon komitesinin söylemek istediði bir þey var mý? ÝTÜ Festivali nin bütün öðrenciler tarafýndan sahiplenilmesi ve gereken desteðin verilmesi gerekir. organizasyoon komitesi 1. Mustafa Kemal GEÇÝM 2. Tahsin Alper YIKICI 3. Fikret AYNIBAL 4. Utkan ÇORBACIOÐLU 5. Ömer ÖZÇAM 6. Ilgýn PAKER 7. Miray ÇELÝKBÝLEK 8. Selen BEYTEKÝN 9. Pýnar GÜNGÖR Çanakkale Zaferi nin 90. yýlýnda ÝTÜ öðrencileri þehitlikleri ziyaret etti. TEKNÝK ÜNÝVERSÝTE ÇANAKKALE DEYDÝ Çeþitli fakülte ve öðrenci kulüplerinden oluþan 6 otobüs ile 25 Mart gecesi Maslak tan Çanakkale ye doðru yola çýktýk. Otobüste; tanýþma faslý, yemek, içmek, muhabbet derken sabaha karþý vardýk þehitler diyarýna. Milli parkta yaptýðýmýz kahvaltýnýn ardýndan rehberimizi de alýp Arýburnu, Anzak Koyu ve Anzak Kalesi nden baþladýk gezimize. Kanlýsýrt, Conkbayýrý ve 57. Alay Þehitliði ne uðradýk sonra. Ýlk nefeste iliklerimize kadar iþleyen þehitliðin manevi havasýyla, rehberimizin duygulu anlatýþý bir kez daha hayran býraktý bizi Türk askerine. Öðlene doðru Gelibolu nun küçük bir köyüne geldik yemek için. Hemen ardýndan Seddülbahir, Ertuðrul Koyu ve Þehitler Abidesi ne geçtik. Okulumuzun flamasý ve rengini þehitlerimizin kanýndan alan al bayraðýmýz ellerimizde, hem duygulanarak hem de gururlanarak yürüdük. Abidenin altýnda hep birlikte okuduðumuz Ýstiklal Marþý daha da yoðunlaþtýrdý duygularýmýzý. Oradan Kilitbahir Kalesi ve Eceabat a da uðradýktan sonra akþama doðru tuttuk Ýstanbul yolunu þehitlerimizi bir kez daha anarak... Huriye UZUN

4 4 Asýrlardýr Çaðdaþ Ýçinde bulunduðumuz 21. yüzyýlýn en önemli karakteristiði, hýzla geliþen teknoloji ve sanayileþmenin paralelinde doðal kaynaklarýn yok edilip, ekolojik dengenin bozulmasýdýr. Günümüzde doðal kaynaklarýn, çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasý gibi temel problemlerin çözümünde Uzaktan Algýlama, Coðrafi Bilgi Sistemleri (GIS) ve Global Konum Belirleme (GPS) gibi yeni teknolojilerin getirdiði yeni yaklaþýmlar ile doðru, rasyonel ve hýzlý bilgi elde etmek mümkün olabilmektedir. Uzay bilimleri teknolojileri kapsamýna giren Uzaktan Algýlama, cisimden belirli bir uzaklýktan, yani arada fiziksel bir temas olmaksýzýn, cismin fiziksel özellikleri hakkýnda bilgi elde etme bilimi olarak ca tanýmlanmaktadýr. Uzaktan algýlamada, cisimle elektromanyetik enerji arasýndaki etkileþimi kaydeden uydu ve/veya uçaklara yerleþtirilmiþ algýlayýcýlardan elde edilen görüntü ve ilgili veriler toplanýr, iþlenir ve yorumlanýr. Bu iþlem sýrasýnda yeryüzündeki cisimlerin yaydýðý veya yansýttýðý elektromanyetik enerjinin yoðunluðu ölçülür ve enerji yayma veya yansýtma özelliðine göre cisimlerin özellikleri belirlenmeye çalýþýlýr. Ýdeal bir pasif uzaktan algýlama modeli, spektrumun her bölümünde ýþýma yapan bir elektromanyetik enerji kaynaðý (1), enerjinin kaynaktan hedefe ulaþmasýný saðlayacak yol (2), elektromanyetik enerjinin bilinen özellikler altýnda cisimlerle etkileþmesi (3) ve bu etkileþen enerjinin kaydedileceði uydu platformuna yerleþtirilmiþ bir algýlama sistemini (4) içerir. Uydu sistemlerinin kaydettiði veriler yeryüzündeki uydu yer istasyonlarýnda bulunan alýcý anten sistemi (5) tarafýndan indirilerek görüntü formatýna dönüþtürülmekte (6) ve gerek CBS analizlerinde girdi olarak, gerekse doðrudan karar mekanizmalarýna (7) sunulmaktadýr. Çeþitli algýlayýcý sistemler tarafýndan algýlanarak analog ve/veya dijital formda elde edilen bu görüntüler, baþta tarým, ormancýlýk, jeoloji, hidroloji, meteoroloji, oþinografi, þehir ve bölge planlama ve doðal kaynak araþtýrmalarý olmak üzere birçok alanda kullanýlmaktadýr. Ülkemizin uydu teknolojileri konularýnda ulusal ve/veya uluslararasý, sivil ve/veya askeri amaçlý araþtýrma, geliþtirme ve eðitim çalýþmalarýna katký saðlamak amacýyla, 1996 yýlýnda, Devlet Planlama Teþkilatý (DPT) nýn 15 milyon $ lýk desteðiyle Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Maslak Kampüsü içerisinde ilk uydu yer istasyonu (ÝTÜ-SAGRES) kurulmuþtur. Dünyada sayýlarý 30 civarýnda olan uydu yer istasyonlarý arasýnda önemli bir yere sahip olan uydu yer istasyonumuz Mayýs 2003 tarihinde ÝTÜ-Uydu Haberleþmesi ve Uzaktan Algýlama Merkezi (ÝTÜ-UHUZAM) olarak yeniden yapýlandýrýlmýþtýr. Merkezimizin misyonu, uzaktan algýlama ve uydu haberleþmesi konularýnda ülkenin bilimsel ve operasyonel ihtiyaçlarýný karþýlayacak yeterliliði saðlamak, vizyonu ise Uydu Haberleþmesi ve Uzaktan Algýlama Teknolojileri konularýnda sivil/askeri uygulamalarda, ulusal/uluslararasý araþtýrma ve uygulama projeleri ile eðitim programlarýný organize etmek ve yürütmekte lider kurum olmaktýr. Geliþmekte olan ülkeler pahalý altyapý yatýrýmlarýna gerek olmadan uydular ile ses, görüntü, veri gibi her tür haberleþme sinyalini istenilen her yere gönderebilmekte ve bu sayede geliþme proseslerinde enformasyon çaðýný yakalayabilmektedirler. Uydu iletiþim sistemleri genel olarak bir uydu, bir yer istasyonu (uydunun yörüngesi, uzaydaki konumu ve çalýþmasýný denetleyen), uydu üzerindeki transponder (alma frekansýný gönderme frekansýna çevirici) ve iletiþim trafiðinin gönderilmesini ve/veya alýnmasýný (uplink/downlink) saðlayan yer terminalleri aðýndan oluþmaktadýr. Bu amaca yönelik olarak Merkezimizde, Ku bandýnda çalýþan 4.8 m çaplý sabit ve 2.5 m çaplý hareketli iki anten sistemi bulunmakta olup, kablosuz internet, LMDS ve uzaktan eðitim uygulamalarýna yönelik alanlarda kullanýlabilmektedir. ÝTÜ-UHUZAM da, uydu haberleþmesine yönelik anten sisteminin yaný sýra uzaktan algýlama amaçlý tam hareketli, X bandýnda algýlama yapan 13m çaplý bir çanak anten sistemi bulunmaktadýr. Ayrýca meteorolojik amaçlý NOAA ve METEOSAT uydu verilerinin alýnmasý için 2 ayrý anten sistemi mevcuttur.

5 5 Asýrlardýr Çaðdaþ ÝTÜ-UHUZAM, uzaktan algýlama uydularýndan görüntü verilerinin alýnarak iþlenmesi, formatlanmasýný, arþivlenmesini, bu verilerin uydu link baðlantýlarý ile ülke içinde ve dýþýnda bulunan kullanýcýlara ulaþtýrýlmasýný saðlayacak ileri teknoloji donaným ve yazýlýma sahiptir. Uydu Yer Ýstasyonumuzda Ekim 2002 tarihinden itibaren resmî olarak SPOT-2, SPOT-4 ve RADARSAT-1 uydularýndan veri indirilmektedir. Bu verilerin yaný sýra arþivimizde 2003 yýlýna ait tüm Türkiye nin ERS2 verileri mevcuttur. Merkezin Ýnternet sitesine ve on-line görüntü arþivine adresinden eriþebilirsiniz. Türkiye'nin ilk kez gerçekleþtireceði 21 Aðustos'taki Formula 1 yarýþ pistinin yapýlacaðý alanýn havza, ekoloji, þehircilik, tarým, vb. bakýmlarýndan oluþan ve/veya oluþabilecek çevre deðiþimleri çok zamanlý uydu görüntüleri yardýmýyla incelenebilmektedir. Yukarýda ÝTÜUHUZAM tarafýndan alýnan uydu görüntülerinde yaklaþýk 2 yýl içinde arazi örtüsü/kullanýmýndaki deðiþimler gösterilmektedir. Ýstasyon, kuzeyde Ýskandinav Yarýmadasý ndan güneyde Sahra Çölü nün güneyine, batýda Atlantik Okyanusu ndan doðuda Aral Gölü ne kadar farklý uydu yörüngelerine baðlý olarak yaklaþýk 3000 kilometre yarýçaplý bir alanda görüntü alabilme yeteneðine sahiptir lý yýllardan beri elde edilmekte olan uydu görüntüleri, yeryüzü kaynaklarýnýn araþtýrýlmasý, izlenmesi ve korunmasýnýn yaný sýra, bu kaynaklar üzerindeki olumlu veya olumsuz yöndeki deðiþimlerin sürekli olarak analiz edilmesiyle fiziksel, sosyal, ekonomik ve hatta politik kararlarýn alýnmasýnda etkin rol oynamaktadýr. ÝTÜ-UHUZAM, kamu ve özel sektör kuruluþlarý, araþtýrma merkezleri, üniversiteler ve ulusal/uluslararasý kuruluþlar ile uzaktan algýlama alanýnda çeþitli uygulama ve araþtýrma projeleri konusunda iþbirliði yaparak çevre koruma programlarýný desteklemekte ve aktif rol almaktadýr. Avrupa Birliði FP6 projesine sunulan iki uluslararasý projede katýlýmcý olarak yer almakta olup, Merkezimizde yapýlmýþ ve devam etmekte olan araþtýrma ve uygulama çalýþmalarýndan örnekler aþaðýda verilmektedir: 1. JRC (Joint Research Center) Projesi 2004: Bu projede amaç Akdeniz deki belirli pilot bölgelerde (Ýspanya, Ýtalya ve Yunanistan) kaçak balýkçýlýk faaliyetlerinin radar uydu görüntü verileri ile izlenmesidir. Proje kapsamýnda 10 NRT (Near Real Time/ Gerçek Zamanlý < 2 saat) radar görüntüsü saðlanmýþtýr. Özellikle NRT alýmlarýnda çok önemli olan hýzlý veri aktarýmýný saðlamak amacýyla Haziran 2004 tarihinde yapýlan özel internet servis anlaþmasý ile baðlantýmýz 2 Mbit lik bir bant geniþliðine ulaþtýrýlmýþtýr. Bu, kullanýcýlara uydu görüntü verilerinin çok daha hýzlý ve güvenilir bir þekilde aktarýlmasýný saðlamaktadýr. 2. Hazar Denizi Projesi /2005: Proje, Hazar Denizi ndeki petrol platformlarýnýn olasý buzul hareketlerine karþýn izlenmesi ve önlem alýnmasý amacý ile baþlatýlmýþtýr. Proje halihazýrda devam etmekte olup, þu ana kadar 60 NRT radar görüntüsü saðlanmýþtýr. 3. INSAR Projesi /2005: Ýtalyan hükümeti ve Radarsat Inc. ortak yürütülen bu projede amaç interferometrik yöntem ile deformasyon analizidir. Prof. Dr. Filiz Sunar ERBEK ÝTÜ-UHUZAM Eþ-Koordinatörü ÝTÜ Ýnþaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Uzaktan Algýlama Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi

6 6 Kulüpler ve Kulüp Etkinlikleri ITUIEEE PROJEKENT 2005 Ýstanbul Teknik Üniversitesi IEEE Öðrenci Kulübü tarafýndan 3-5 Mayýs 2005 tarihleri arasýnda Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde Telsim ve Oksijen firmalarýnýn ana sponsorluðu, TTG nin yardýmcý sponsorluðu, i- con un hizmet sponsorluðu ve Arýteknokent in yarýþma ödüllerini daðýtmasý ile gerçekleþtirilecek olan ÝTÜ PROJEKENT 2005 adlý etkinlik, temel olarak ülkemizde ve yurt dýþýnda Araþtýrma-Geliþtirme çalýþmalarý sürdüren üniversite ve firmalarýn uygulama ve teori alanýnda yaklaþýmlarýnýn, yöntemlerinin ve proje sonuçlarýnýn paylaþýmýný gerçekleþtirecek. Türkiye nin genç dinamiðini hareketlendirebilmek amacýyla Türkiye ve dünyadaki Ar-Ge çalýþmalarýnýn sergileneceði, aþamalarýnýn anlatýlacaðý etkinlikte sizler de kendi projelerinizi iþ dünyasýna tanýtabilir, projelerinizi patent alarak sahiplenebilir ve eðitimlere katýlarak daha iyi projeler ortaya çýkarmak için yol katedebilirsiniz. Ýþ dünyasýyla buluþmak ya da proje bilgilerinizi ulaþtýrabilmek için adresine kayýt olmanýz yeterli. AR-GE Proje Yönetim ve Pazarlama Eðitimi: Organizasyonun bu bölümünde proje hazýrlamayý planlayan öðrencilere eðitim vermek üzere adresi üzerinden internet ortamýnda Proje Yönetimi, Patent ve Proje Pazarlama konulu eðitim dökümanlarý yayýnlanacak. Ayrýca organizasyon sýrasýnda bu konularla ilgili eðitimler düzenlenecek. AR-GE Proje Yarýþmasý Organizasyonda sergilenecek öðrenci projelerini seçmek üzere mühendislik eðitimi veren her üniversiteden internetten yapýlacak ön baþvuru yoluyla Elektrik-Elektronik ve Makina Fakülteleri nden lisans ve lisans üzeri projeler toplanacak. Ardýndan organizasyonun hakem kurulu tarafýndan yapýlacak bir ön eleme ile ilk 20 proje belirlenecek. Daha sonra bu 20 proje tekrar organizasyon sýrasýnda yarýþtýrýlacak ve dereceye giren projeler ödüllendirilecek. Arýteknokent tarafýndan düzenlenen yarýþmada toplam 3000 YTL deðerinde ödül daðýtýlacak. AR-GE Seminerleri Bu bölümde yurt içinden ve yurt dýþýndan farklý alanlarda AR-GE çalýþmalarý sürdüren akademisyenler, firma çalýþanlarý ve kurum yöneticileri yaptýklarý ve yapmakta olduklarý AR-GE çalýþmalarýný ve bu çalýþmalarýn ilerleyiþini, karþýlaþtýklarý problemleri ve bu problemlerin hangi yöntemlerle üstesinden geldiklerini ve bütün bunlarýn sonunda nasýl bir çalýþma meydana getirdiklerini anlatacaklar. AR-GE Fuarý AR-GE Fuarý nda projelerini hazýrlamýþ olan öðrenci, akademisyen ve firma çalýþanlarý yapmýþ olduklarý çalýþmalarý sergileme ve anlatma þansý elde edecekler. AR-GE Proje Pazarý Bu bölümde proje satýn almak isteyen þirketler ile projelerinin sergileyen katýlýmcýlar ikili görüþmeler yapacaklar. Diðer bir deyiþle projelerin pazarlanmasý bu bölümde gerçekleþtirilecek. Katýlým Ýçin Son TarihlerT Katýlýmcý Öðrenciler için: 1 Mayýs 2005 Proje sunan öðrenciler için: 25

7 8 Asýrlardýr Çaðdaþ Yücel Erdem Dolu dolu bir öyküsü Yer Süleyman Demirel Kültür Merkezi yýlý doktora öðrencilerinin diploma töreni sonrasý kokteylde masalar arasýnda gezinirken enerjisi ve neþesiyle bir ÝTÜ mezunu çekiyor dikkatimizi. Hemen yanýna gidiyoruz. Kendisinin eðlenceli birisi olduðunu bizden önce fark edenler çevrelemiþ etrafýný. Hemen biz de yaklaþýyoruz. Hayata dair ne varsa baþýndan geçen komik, dramatik- anlatýyor. Baþarýlý ve bir o kadar da alçak gönüllü. Hemen arada bir randevu ayarlýyoruz kendisinden; hem bilgi daðarcýðýndan yararlanmak, hem de bu deðerli ÝTÜ mezununu sizlere tanýtmak için Öncelikle hayat hikayesini anlatýyor bizlere: Ben 24 Mayýs 1936 da Kars ta doðdum. Babam öðretmendi. Ýlkokul, ortaokul ve liseyi Kars ta okudum. Sonra Teknik Üniversite nin mühendislik ve Ýstanbul Üniversitesi nin eczacýlýk imtihanlarýna girdim. Ýkisini de kazandým ama mühendis olmayý tercih ettim. Her sene staja girdim. O stajlar çok faydalýydý. Stajyer olarak gitmenin en büyük faydasý neydi biliyor musun, öðrenci olduðun için herkes seni hoþgörüyor. Yani mühendis olarak gittiðin zaman bir þeyi çarþaflarsan, bir þeyi halledemezsen, bilemezsen ayýp oluyor. Halbuki talebeyken her þeyi rahat soruyorsun. Ve ben o stajlarýmda çok þey öðrendim, çok güzel iþlerde çalýþtým. Hatta son stajýmda son sýnýfa geçmiþtim. Beni iki ay okula göndermediler çünkü þantiye þefliði yapýyordum bir yol þantiyesinde. Sonra mezun oldum, Karayollarý na girdim. Erzurum bölgesine gittim. Sonra Ankara ya çaðýrdýlar projeye yardým edeyim diye. O sýralarda da bizim hanýmla tanýþtýk. O Karayollarý na girmiþ yeni mezun bir avukattý. Ben de iþte çiçeði burnunda mühendis. Evlendik. Sonradan Ankara dan tekrar Erzurum a gittik. Biraz çalýþtýktan sonra Elazýð Bölge Müdürü oldum. O zaman da çok gençtim yani. O bölgenin de en hararetli zamanlarýydý, çünkü Keban Barajý yapýlýyordu. Keban Barajý su tutmadan evvel birçok yollarýn o rölakasyon projeleri dedikleri yani sualtýndan kalan yollarýn alternatiflerini yapmak icap ediyordu ve o yollarý yaptýk, yetiþtirdik. 7 tane büyük su geçiþini yetiþtirdik, çünkü barajýn altýnda kalýyordu. Sonra ben askere gittim. Askerlik bittikten sonra Ýzmir Bölge Müdürü oldum. Sonra Karayollarý ndan ayrýldým kendi iþimi kurmuþtum. Ýþte o zamanki hükümet çaðýrdý beni iþini býrakacaksýn, Ýskenderun Demir Yollarý na gideceksin dedi, Süleyman Demirel zamanýnda. Kalktýk gittik Ýskenderun Demir Çelik e. Bütün o kuruluþ safhasýnda inþaat ve montajýn baþýndaydým. Bu bana çok þey öðretti, büyük bir tecrübe oldu. Çünkü kiþi çalýþýyordu inþaatýnda. Bir de þehirden uzaktasýn, bir belediye reisi, bir Milli Eðitim müdürü gibi davrandým. Mesela, bir demet maydonoz için millet þehre gidiyordu. Bir market açtýk, ilkokul yaptýk ve açtýk. Oranýn müdürü, öðretmenleri hep benden danýþýrlardý. Çok enteresan bir þey söyleyeyim; akrep, yýlan vb. çok fazlaydý. Ve bunlar inþaat baþlayýnca eve kaçmaya baþladýlar. Bir doktorumuzu Ankara ya eðitime gönderdik. Bunlarla nasýl mücadele edeceðimizi öðrendik. Demir-Çelik ten sonra ben serbest çalýþmaya karar verdim. Fakat Enka grubu beni çaðýrdý. Genel müdürlük yaptým Enka da uzun süre. Birtakým þirketlerinin de yönetim kurulu üyesiydim ayný zamanda. Bu arada hem yurtiçinde hem de yurtdýþýnda büyük faaliyetlerimiz oldu, birtakým yabancýlarla iþbirlikleri oldu. Sonra düþündüm artýk çocuklar da büyüdü, ben kendi iþlerimi kurayým. Bir arkadaþla birlikte bir proje müþavirlik mühendislik þirketi kurduk. Proje, müþavirlik, mühendislik iþleri yapýyoruz. Ve bu güne kadar yaptýðýmýz önemli iþler, mesela Ýzmir-Aydýn arasýndaki otoyolun, hem de Ýzmir çevre yolunun, 155 km dir, bunun bütün mühendislik hizmetlerini biz yaptýk. Tünelinin yapýmýný biz kontrol ettik, biz projelendirdik. Ayný þekilde Ýzmir-Çeþme yolunu biz yaptýk. Bunun dýþýnda Adana Gaziantep arasýndaki tünel projelerini yaptýk. Polonya da bir otoyol, onun 282 km lik kýsmýný biz yaptýk. Bunlar benim yaptýðým iþler. Ve inþaat mühendisiyim ama öyle þeylerle

8 Asýrlardýr Çaðdaþ 9 uðraþtým ki, makineyle uðraþtým, demir-çelik çalýþmalarý, inþaat, montaj, bambaþka iþler Ve bir endüstri tesisini kuracaðýn zaman onun prosesini öðrenmen lazým. Çünkü öncelikler çýkýyor ortaya. Hangisini daha önce monte edeceksin? O öncelikleri bilmezsen adým atamazsýn ikinci etaptan sonra. Ve hep sana soruyorlar. Mecbursun birtakým þeyleri bilmeye. Bu arada 35 yaþýndan sonra lisan öðrendim kendi kendime. Kendime göre bir sistem geliþtirdim, o sisteme göre Ýngilizce öðrendim yani. Çünkü baktým olmuyor. Büyük þirketleri yönetiyorsun, Enka, STFA da üç þirketin yönetim kurulu baþkanýydým. Entes te yönetim kurulu üyesi ve bir þirketinin yönetim kurulu baþkanýydým. Her þey tercümanla olmuyor. Bu arada da birtakým uluslararasý kuruluþlarda, bizim ülkemizin üye olduðu kuruluþlarda ben Türkiye yi temsil ediyorum. Mesela International Road Federation, yol federasyonu. Bir çok ülkede merkezi var bunun; Cenevre, Washington, Brüksel, Çin Ve tüm bunlarýn üstünde bir dünya heyeti var. Beni oraya da seçtiler. Orada da çalýþýyorum. Sonra, Ýnternational Panelling Assosiation, bu tüneller birliði var. Mesela ilk defa üç günlük yeraltý tünellerle ilgili bir eðitim programý var, sertifika vereceðiz. ÝTÜ de yapacaðýz bunu. Daha sonra eðitim yýllarýný soruyoruz kendisine ve þaþkýnlýkla Ýstanbul Üniversitesi nde Ýktisat Fakültesi nde doktora yaptýðýný öðreniyoruz. Hem de 61 yaþýnda!!! Sýrf doktor olayým, unvan olsun diye çabalamadým. Konuþmak çok kolay, yazmak zordur. Eksiklerimi tamamlayayým dedim. Ýþte ben doktora yaptým bu amaçlarla, ama ortaya da güzel bir kitap çýktý. Bazý yerlerde ders kitabý gibi okutuluyor, yahut kaynak kitap olarak müracat edilen konuda. Stratejik iþbirlikleri ve bununla ilgili yönetsel, finansal, uluslar arasý her konuyu ihtiva eden, hatta bunlar arasýndaki ihtilaflarý, yani dispute larý nasýl çözülür, onlarý kapsayan. Türkiye de bu konuda biriki tane makale var. Bununla birlikte yaptýðýmýz projelerle ilgili pek çok kitap oluþturduk ve bunlardan ÝTÜ ye hediye ettik yayýnýmýz var. En son Ýstanbul ulaþýmýyla ilgili rapor geliþtirdik. Boþ durmuyoruz yani. Sohbetimiz devam ediyor. -ÝTÜ ile baðýnýz? Biz ÝTÜ ye geldiðimizde çok kalabalýk deðildik civarýnda Türk talebe vardý. 45 kadar yabancý uyruklu öðrenci vardý. Birbirimizle çok kaynaþtýk tabi. Birbirimizle irtibatý kaybetmedik.. Zaman zaman toplanýp yemek yiyoruz. Bir de 5 senede, 10 senede bir yapýlan büyük toplantýlar vardýr. Biz birbirimizi hep sevdik, ilgilendik. Mektebimizi, okulumuzu çok seviyoruz. Ýlerde mezun olacaklara diyeceðim, birbirinizle iliþkiyi kesmeyin. -ÝTÜ nün o zamanki eðitimiyle þimdiki eðitimi araýsnda kýyas yapabiliyor musunuz? ÝTÜ o zamanlar Türkiye nin en seçkin okuluydu. Þimdi de en seçkin okuludur. Fakat þimdi 78 üniversite var Türkiye de. Ben bunu çok takdir ediyorum, Kars da Kafkas Üniversitesi açýldý, fevkalade geliþiyor. Erzurum da Atatürk Üniversitesi açýldý, ben Karayollarý nda yeni bir mühendistim. Ýnþaatlarý devam ediyordu. Fakat þimdi bakýyorum o þehri bayaðý bir yerlere götürüyor. Üniversite þehri kalkýndýrýyor. Biz þanslý insanlardýk ÝTÜ yü kazandýk. Fakat þimdi bakýyorum, benim kýzým da ÝTÜ lüdür, Mimarlýk ta doçent. Ýnþallah bu sene profesör olacak. Bakýyoruz öðrencilerin hocalarla olan iliþkileri fevkalade yakýn. Benim evime cumartesipazar öðrenciler toplanýyorlar, arkadaþ gibi. Bizim zamanýmýzda hocalara zor yaklaþýrdýk. Çok deðerli hocalarýmýz vardý ama kürsüyle öðrenci arasýnda duvar gibi bir þey vardý. -Kötü bir etkisi oluyor muydu? Yok, bizim zamanýmýzda üniversitelere liselerin birincileri, en iyi talebeleri geliyordu. O ivmeyle gidiyorsun zaten. Ýyi yetiþmiþsin, liseden geldiðin için o havayý yadýrgamýyorsun. Fakat þimdi öðrenci-hoca iliþkisi çok daha pozitif gidiyor. Bu önemli. -Türkiye nin sanayileþme sürecini mesleðiniz açýsýndan nasýl deðerlendiriyorsunuz? Benim mesleðimde, inþaat sektöründe, Türkiye en önde gelen ülkeler arasýna girmiþtir. Yani Türkiye dýþarýda kendini ispat etmiþtir. Hem çok kaliteli, hem çok süratli, hem çok çaðdaþ eserler yarattýlar. Ve hiçbir zaman da milyar dolardan aþaðý paket yok. Bunlar kolay olmadý tabi li yýllarýn baþýnda baþladý bu yurtdýþý tecrübesi. Fakat bunlar zamanla alýþýldý, alýþýldý, büyük devler doðdu. Bugün bir Enka, Rusya da bir fenomendir. Bir STFA, Libya da bütün yatýrýmlarý yapmýþtýr. Ortadoðu ülkelerinde birçok iþ yapýldý. Ve öyle hýzlý gidiyor ki, Þili den Türk müteahhitlere teklif geldi geçenlerde. Bizim inþaat sektöründe herkesle rekabet edecek durumdayýz, hatta çoðu kimse bizimle rekabet edemez. Diðer sanayi dallarýnda da Türkiye bayaðý büyük atýlýmlar kazanmýþtýr. Burada tabi örgütlenme çok önemlidir. Bir de rekabeti adam gibi anlamak lazým. Rekabet birbirinin gözünü oymak demek deðildir. Diyordum ya iþbirlikleri çok önemli. Tek baþýna giremediðin yere birlik olup girebilirsin. Çünkü firmalarýn, gruplarýn elle dokunulur ve elle tutulmayan varlýklarý vardýr. Tecrübedir, bilgidir. Bunlarý bir araya getirebilmek lazým. Bunlar da stratejik iþbirliklerinin temelidir. Rekabeti doðru anlarsak, iþbirliðini doðru anlarsak, bizim bileðimizi kimse bükemez. Endüstri nin her kolunda faaliyetimiz var. Bugün beyaz eþya konusunda dünya devi olduk biliyorsunuz. Türkiye nin bir eksiði yok. Ýyi beyinler var. Yani bu eðitimde benim gördüðüm þey þu; diploma aldýðýn zaman her þeyi bitti zannediyorsun. Bu yanlýþ. Bu bence sonuna kadar gitmesi icap eden bir þeydir. Ben bu yaþa geldim, 69 yaþýndayým, devamlý okuyorum, kendimi yenilemeye uðraþýyorum. Bütün bu modern geliþmelerden haberim olsun istiyorum. Benim þirketimdeki arkadaþlarým da öyle çalýþýyor. Ve bu kadar yurtdýþýndaki teþekküllerle, kuruluþlarla iliþkilerimizin sebebi oradan bilgilerin buralara aktarýlmasý. -ÝTÜ öðrencilerine vereceðiniz öðütler nedir? En baþta lisan muhakkak þart. Bilgisayar, önüne klavyeyi koydun, orgçu gibi oynamak deðil. Onun teknolojisinden haberdar olmak lazým. Ve biraz kapýlarý, pencereyi dünyaya açmak lazým, neler oluyor, neler geliþiyor. Þimdi bir çok yayýn var, kütüphaneye gitmeyi öðrenmek lazým, kütüphaneden birþeyler bakmayý öðrenmek lazým. Ve öðrenmenin sonu yok. Biraz görgü lazým. Lisan þart burada. Ve fýrsat bulunursa yurtdýþýna çýkmak lazým. Yurtdýþýnda çalýþmanýn faydasý da oluyor. Orada birikim oluyor. Vakit harcanmýyor. Bir kere okuma yazmayý býrakmamak lazým. Biz okuryazar deðiliz yüzde ýmýz. Mektep bitti kitap kapanýyor. Hele yazmaya çok üþeniyoruz. Tabi chat leþmek ayrý Bence okuma yazmaya kapýlarý açýk tutmak lazým. -Stajýn çok faydalý olduðunu söylüyorsunuz Staj çok faydalý ama artýk staj yozlaþtý. Stajý adam gibi yapmak lazým. Çoðu yerde bakýyorum kaðýdý dolduruyor, hiç. Onbeþ gün staj olmaz, bir ay olmaz. Biri gidecek bir þantiyede, fabrikaysa orada uzun süre staj yapacak. Benim oðlum makina mühendisidir. Çelik imalat þirketinde çalýþtý, staj yaptý. Bir sene de aðýr iþ makinalarý ile ilgili bölümde staj yaptý. Tulumu giy, makineyi sök tak. O benim oðlumdu diye yaptý. Ama herkesin oðluna o imkaný bulmak lazým bence. Üniversitenin de önayak olmasý lazým. Bana bir yazý geldi Ýnþaat Fakültesi nden þirketinizde staj imkaný tanýyýn diye. Ben bulacaðým tabi. Ama lütfen arkadaþlarýnýza da iletin, stajý faydalý olarak görün. Yalandan kaðýt doldurtayým, bu deðil. Çünkü en rahat öðrenim yeri orasýdýr. Sizin kusurunuz kabahatiniz görülmez. Bu öðrencidir, eksiði olabilir denir. -ÝTÜ de staj bulma, ayarlama konusunda sýkýntýlar var. Bir staj merkezi yok. Staj yerleri kontenjaný çabuk doluyor. Zamanýnda stajla ilgili bir birim vardý ÝTÜ de. Onlar toplarlardý ve biz oradan müracaat ederdik, biz aramazdýk staj yerine gidelim diye. Sen de bulurdun tabi de. O zaman da üniversiteye baþvururdun ben bunu ayarladým diye. Çünkü akredite edilmemiþ bir kuruluþsa senin stajýn kabul olmayabiliyordu. Onun için bir staj merkezi oluþturmak lazým bence. Bir yerde iþe de baþlangýç oluyor. Ama stajyerde de o bilincin olmasý lazým. Kaðýdýmý imzalatayým diye mantýk olmamalý. Fatih Avcý

9 10 Kulüpler ve Kulüp Etkinlikleri Pasaportlarýnýz hazýr mý? ÝTÜ Uluslararasý Mühendislik Kulübü (UMK) yaz dönemi etkinlikleri ile tekrar karþýnýzda. Aralýk 2004'te UMK'nýn BEST (Board of European Students of Technology) resmi üyesi statüsüne yükselmesi ile ÝTÜ öðrencilerine yepyeni bir olanak sunuluyor; BEST KURSLARI. Ýlgi çekici güncel konular üzerine dersler, hem takým ruhunuzu hem de dil yetenðinizi geliþtirecek gruplar, bir çok ülkeden arkadaþlar ve tabi ki garantili eðlence... Çýlgýn partiler, farklý oyunlar, dinlendirici gezintiler ve çok daha fazlasý. Hepsi BEST aracýlýðýyla sizlere sunulan 15 günlük Avrupa kurslarýnda. Üstelik çok ucuz bir þekilde; konaklama ve yemek ücretlerini BEST karþýlýyor, size de sadece biletlerinizi almak ve pasaportlarýnýzý hazýrlamak kalýyor. Aþaðýda listesi bulunan kurslar ile ilgileniyorsanýz, hiç vakit kaybetmeden adresine göz atýn. Acele edin çünkü son baþvuru tarihi 25 Nisan! Þimdiden iyi yolculuklar. Artificial bones, joints & tissues - make your body better! Bratislava, Slovakia 03 Tem - 17 Tem 2005 I've got the POWER! Try alternative energy sources Lodz, Poland 08 Tem - 22 Tem 2005 The tales of Captain Planet - Be Entertained by Sustainable Technology Veszprem, Hungary 17 Tem - 25 Tem 2005 From Pythagoras to Wiles: Mathematics without the comma Uppsala, Sweden 25 Aðus- 3 Eyl 2005 Applied mecatronics - Shake hands with a robot Cluj-Napoca, Romania 03 Tem - 18 Tem 2005 How to do it again, again, again... Renewable Sources of Energy Warsaw, Poland 22 Tem - 6 Aðus 2005 High-Tech Engineering in Medicine Almada, Portugal 28 Aðus - 10 Eyl 2005 Food, Wine... The BEST of Macedonia Skopje, Macedonia FYR 03 Tem - 17 Tem 2005 Coimbra Space Odyssey Coimbra, Portugal 23 Tem - 6 Aðus 2005 Let's take a ride Maribor, Slovenia 03 Tem - 12 Tem 2005 MagicBox-Solar Decathlon'05 - Renewable Energies and New Materials meet to build the house of your dreams Madrid, Spain 03 Tem - 18 Tem 2005 Reveal Secrets of Alchemy Gliwice, Poland 03 Tem - 16 Tem 2005 Universal Design - Architecture for everyone Vienna, Austria 09 Tem - 23 Tem 2005 Designing the Game of the Future: The Next Generation of Game Design Nanotechnology, size does matter! Leuven, Belgium 10 Tem - 23 Tem 2005 Show us what you're made of: Advanced Materials Ghent, Belgium 10 Tem - 23 Tem 2005 Near surface geophysical methods Chania, Greece 11 Tem - 24 Tem 2005 Bio Xplorer: Human Clockwork Eindhoven, Holland 10 Tem - 23 Tem 2005 Belgian Beer secrets (theory and practice) Louvain-la-Neuve, Belgium 17 Tem - 30 Tem 2005 Iasi, Romania 17 Tem - 31 Tem 2005 Tech me tender... Patras, Greece 17 Tem - 31 Tem 2005 Enlarge your FIBER, open your OPTICS Brasov, Romania 24 Tem - 07 Aðus 2005 Micro- and nanotechnology - Why size matters! Copenhagen, Denmark 29 Tem - 13 Aðus 2005 SimRobots - now in space! Lund, Sweden 29 Tem - 13 Aðus 2005 The Great Lisbon Earthquake - Shaking again this summer! Lisbon, Portugal 29 Tem - 13 Aðus 2005 Solar cells - Power the future Trondheim, Norway 07 Aðus - 20 Aðus 2005 What Does This Button Do? Tallinn, Estonia 07 Aðus - 21 Aðus 2005 Full of Energy: let s RENEW our minds! Porto, Portugal 02 Eyl - 16 Eyl 2005 Entering the Digital World - Technologies behind Audiovisual Content Analysis and Representation Brussels, Belgium 03 Eyl - 17 Eyl 2005 Telecommunications: hands on your planet Naples, Italy 03,Eyl - 17 Eyl 2005 My House - My Castle Kosice, Slovakia 04 Eyl - 13 Eyl 2005 Taste the Technology: around Piedmont in 80 dishes Turin, Italy 21 Eyl - 06 Ekim 2005 Optical Communication Systems & Networks: Lightpaths to the Future Valladolid, Spain 28 Eyl - 08 Ekim 2005 To wire or not to wire - The newest technologies in telecommunication Krakow, Poland 03 Tem - 17 Tem 2005 Kindly yours, Technology Timisoara, Romania 08 Aðus - 19 Aðus 2005 Network Based Automation Tampere, Finland 07 Tem - 20 Tem 2005 Follow the yellow brick road to the future of biotechnology! Budapest, Hungary 14 Aðus - 27 Aðus 2005

10 12 Kütüphane Finaller mi geldi? Çoğumuzun yalnızca sınav dönemlerinde uğradığı kütüphanemizin aslında ne gibi çeşitli hizmetleri olduğundan haberiniz var mı? Örneğin girişteki o ilginç makinenin ne işe yaradığını ya da nasıl kullanıldığını kaçımız biliyoruz? Ya da kaçımız kütüphanemiz dahilinde bir Görsel İşitsel Merkez olduğundan haberdar? Kütüphanemiz 1209 u basılı, 9763 ü elektronik olmak üzere toplam adet dergi aboneliği, elektronik kitap, 42 adet online ve CD-ROM veritabanı, onbinlerce basılı ve elektronik standart ile civarında kitap ve tez ile ülkemizdeki sayılı kütüphanelerden. Aradığınız yayını kolayca bulabilmek için 25 adet tarama bilgisayarının yanı sıra uygun donanıma sahip bilgisayarlarınızla da kablosuz internet erişiminden faydalanabilirsiniz. Aradığınız yayını bulup, karşısında belirtilen raftan aldıktan sonra ise iki seçeneğiniz var; ya sürekli dolu olan ödünç verme bankosuna gidip kısa bir kuyrukta bekledikten sonra kimliğinizi verip kitabı ödünç alacaksınız, ya da sürekli boş olan ödünç alma makinesinden faydalanarak kimseye muhtaç kalmadan işinizi halledeceksiniz. Lütfen alacağınız kitabı bu iki işlemden birine tabi tutmadan kütüphaneden çıkmaya çalışmayın, çıkışta çalan alarm ile güvenlik görevlisinin yanınızda bitmesi bir olacaktır. Ödünç aldığınız kitabı geri vermeniz gereken tarih geldi fakat kitap size daha uzun süre lazım veya kütüphaneye uğrayacak vaktiniz yok. Hemen endişelenmeyin, kütüphane internet sayfası hizmetinizde. Her türlü süre uzatma, kitap ayırtma işlemlerinizi buradan kolaylıkla yürütebilirsiniz. Tabi bu hizmetten yararlanabilmek için bankodan bir pin numarası almanız gerekiyor. Ödünç Alma Makinesi Nasıl Kullanılır? Ülkemizde ilk kez kütüphanemizde kullanılmaya başlanan bu sistemden faydalanmak için öncelikle kartınızın üzerindeki barkodu okutarak 4 haneli pininizi girip, # tuşuna basın (Eğer pininiz yoksa ödünç verme bankosundan alabilirsiniz). Daha sonra alacağınız kitabın barkodunu okuttuğunuzda makbuz verilecektir. Artık kitap sizin hesabınıza geçmiş olur. Belki de hiç çıkmadığınız, çıkmaya bile üşendiğiniz asma katta ise 1980 öncesine ait süreli yayınlara ulaşabilirsiniz. İkinci katta ise 1980 sonrası basılı süreli yayınlar ve elektronik yayınları okuyabileceğiniz bir okuma salonu bulunmakta. Buradan Elsevier, Kluwer, Springer, Wiley, IEEE, Institute of Physics, Oxford Journals Online, Cambridge University Press, American Mathematical Society, American Chemical Society, Blackwell s, Taylor and Francis ve daha birçok yayıncının dergilerine, IEEE ve ASTM standartları gibi pek çok elektronik yayına; Web of Science, Engineering Village, Iconda, Econlit, ABI/Inform, Digital Dissertation, Applied Science and Technology, Food Science and Technology abstracts gibi bir çok veritabanına ulaşabilirsiniz. Aradığınız bir kitap veya makaleyi bulamadığınız zaman Doküman Sağlama Servisi ne (Interlibrary Loan) başvurabilirsiniz. İstediğiniz yayın en kısa zamanda getirilecektir. Fotokopi için ise bu birimin hemen yanındaki odayı kullanabilirsiniz. Fotokopi için bir başka çözüm de bu katta bulunan kartlı fotokopi makinesi. Süreli yayınlar ile ilgili sorularınıza ise Süreli Yayın Ofisi nde cevap bulacaksınız. Girişte kartınızı okuttuktan sonra sola değil de sağa giderseniz Görsel İşitsel Merkez e ulaşmış olursunuz.burada VHS,VCD ve DVD izlenebilen internet bağlantılı bireysel kabinleri kullanabilirsiniz. Ayrıca bu merkez grup kullanımı için slayt makinesi, tepegöz, projeksiyon, DVD, VCD, VHS donanımlarına ve 50 oturma kapasitesine sahiptir. Burada her 15 günde bir Film Günleri adı altında toplu film gösterimi etkinliği düzenlenmektedir. (Bu etkinlik duyuruları herkesin İTÜ e-posta hesabına gönderilmektedir) Ancak buradan faydalanabilmek için adresinden, numaralı telefondan veya Görsel İşitsel Merkez e bizzat giderek yer ayırtmanız gerekmektedir. Aradığınız kitaplar İTÜ Kütüphanelerinde yoksa ve bu kitabın İTÜ Kütüphanelerine satın alınmasını isterseniz bu isteğinizi kütüphanenin internet sayfasındaki yayın sağlama ve kitap talebi bağlantısı altındaki formu doldurarak kütüphaneye iletebilirsiniz. Talebiniz mutlaka değerlendirilir ve sonucundan e-posta ile bilgilendirilirsiniz. Kütüphanenin hizmet ve olanakları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için en iyisi siz ödünç verme bankosunun yanındaki danışma kütüphanecisine uğrayın. Merkez Kütüphaneye Adı Verilen Mustafa İnan Kimdir? Mustafa İnan,1911 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Liseyi birincilikle bitirdi. Mühendis Mektebi'ne (Şimdiki İTÜ) 1. olarak girdi. Mühendislik Mektebi ni birinci olarak bitirdi ve doktorasını İsviçre'deki Zürih Üniversitesi nde yaptı, Fotoelastisite konusunda araştırma yapan ilk Türk bilim adamı oldu. Doktorası bittikten sonra yurda dönen Mustafa İnan, tarihinde Yüksek Mühendis Mektebi nde Teknik Mekanik ve Mukavemet Muallim Muavinliği'ne tayin edildi. 'Kayma Merkezi' isimli ilk makalesini 1943 yılında yayınladı, 1944 te doçentliğe, bir yıl sonra da Profesörlüğe atandı. Prof. Dr. Mustafa İnan, yılları arasında İnşaat Fakültesi Dekanlığı ve yılları arasında da rektörlük görevinde bulundu. Mustafa İnan, 1961 de TÜBİTAK kanunu çıkarıldıktan sonra oluşturulan bilim kurulunda, vefatına kadar görev aldı yılları arasında, ilk yapay uyduların yeni yeni fırlatıldığı sıralarda 'Suni Peyklerin Yörünge Hesaplarına Dair Bazı Sonuçlar' isimli makalesiyle başlayarak, toplam 11 adet makalesi yayınladı. Bu süre zarfında (1961) 'Taşıma Matrisi' (Carryover Matrix) kavramını 'Elastomekanikte İntikal Matrisi' isimli makalesiyle tanımlayarak dünyada taşıma matrisi probleminde çalışma yapan ilk bilim adamlarından oldu, bu konuda dersler verdi yılında 'Cisimlerin Mukavemeti' isimli kitabının ilk şekli ofsette 500 adet basılarak öğrenci notları olarak ortaya çıkarıldığında ilk 3 günde tümü satılınca, Mustafa İnan hemen kitabın basılması gerektiğine karar verdi. İlk baskısı 1967 yılında yapılan kitap 3 ayda adet satıldı. İkinci baskısını ne yazık ki göremeyen Mustafa İnan'ın bu eseri halen referans kitap olarak kullanılmakla beraber, zamanının en kapsamlı eserlerinden biridir. Bu eser dışında 'Elasto-Mekanik'te Başlangıç Değerleri Metodu ve Taşıma Matrisi', 'Elastik Çubukların Genel teorisi' ve 'Düzlemde Elastisite' isimli üç eseri daha bulunan Mustafa İnan ın dil üzerine de çeşitli çalışmaları mevcuttur. 5 Ağustos 1967 de vafat eden Mustafa İnan a, vefatından 4 sene sonra TÜBİTAK Bilim Kurulu, 9 Ağustos gün ve 134 sayılı toplantısında 1971 HİZMET ÖDÜLÜ vermeyi kararlaştırmıştır.

11 Kütüphane 13 -Genel olarak neler var kütüphanede? Ne tür olanaklar var? İnternette nadir eserlerle ilgili çok az bir bilgi var. Nedir bunlar? Birinci olarak basılı kaynaklarımız var, bunlar kitaplar ve dergiler, yani süreli yayınlar. Bir de elektronik kaynaklarımız var. Elektronik kaynakları da ikiye ayırmak mümkün: dergiler ve veri tabanları. İçerik-özet veri tabanlarında ilgili konularda özet bilgiler bulunmakta. İstenirse buradan makalenin tam metnine de ulaşılabilir. Bir de uzun zamandır üzerinde çalıştığımız nadir eserlerimiz var. Nadir eserler; Mühendishane den beri kütüphanelerimizde bulunan Latin harfli ve Osmanlıca eserlerdir civarında böyle kitabımız var. Kütüphanenin internet sayfasından bunların kaynağı ile ilgili bilgilere ve bazılarının görüntülerine ulaşabilirsiniz. Bu yayınları açık raf sisteminde kullanıma açmıyoruz. Özel izinle kullandırıyoruz. Basılı ve elektronik kaynakların yanı sıra görsel-işitsel kaynaklar çoğalıyor. Bir görsel-işitsel merkezimiz var, orada DVD, VCD, video ve ses kasedi biçiminde yayınlar ve filmler var. Önümüzdeki yıllarda bu koleksiyon daha da gelişecek. Belki bir süre sonra onların bir kısmını internet üzerinden, yasal olarak imkan olduğu oranda, açmak mümkün olacak. Genel olarak koleksiyon bu. - Öğrencilerin bir şikayeti de fotokopi ücretlerinin kütüphanede daha pahalı olması. Bizim servisimizin diğer fotokopicilerden farkı şu: Kütüphanedeki fotokopici iş olsun ya da olmasın, okul tatilde olsun ya da olmasın açık olmak, en az iki adam bulundurmak, en az iki makineyi çalışır biçimde tutmak ve beli bir kaliteyi tutturmak zorunda. Üstelik bizim onunla yasal bir sözleşmemiz var, kira ve elektrik parası ödüyor. Diğer fotokopiciler genellikle notlardan çekiyorlar. Yani bu fotokopiciler bir notu alıyor, makineye koyuyor, yüzlerce kopyasını üretebiliyor. Burada böyle değil, daha çok dışarı çıkarılamayan yayınlar çekiliyor. Diğerleri aynı zamanda kırtasiye ürünleri satıyorlar, ciltleme yapıyorlar. Burada öyle bir faaliyete izin vermiyoruz. Bu nedenle fiyatlar 1,5 kuruş daha pahalı. - Kapanma saatleri hakkında şikayetler var. Saat 22:00 erken diyenler var. Pazar günleri daha erken kapatılıyor. Cumartesileri hiç açılmıyor. 22 iyi bir saat. Bizim yıllardır istatistikler var elimizde. Görünüyor ki saat 22 de kütüphanede az sayıda kişi kalıyor. Haftanın 6 günü çalışıyoruz. Ayrıca 7. günü açmak için de elimizde yeterli personelimiz yok. Saat 22 den sonrası için çok fazla bir talep yok. Yerleşke biraz daha canlı hale gelirse belki kütüphaneye de saat 22 den sonra talep de artabilir. Sayılarla İTÜ Kütüphaneleri Yayın Alım Bütçesi: YTL (En büyük 4. kütüphane bütçesi) Abone Olunan Dergi Sayısı: Abone Olunan Veritabanı Sayısı: 42 Elektronik Kitap Sayısı: Basılı Kitap Sayısı: Merkez ve Şube Kütüphanesi Sayısı: 7 Kütüphane Çalışanı Sayısı: Yılında Sadece Elektronik Kaynaklardan İndirilen Makale Sayısı: Yılında Ödünç Verilen Yayın Sayısı: Belki finallerden önceki boş haftada bu yapılabilir. Bizim internet sitemiz üzerinden bir a n k e t düzenleyebiliriz. O anketin sonuçlarına bakarız. Bu sonuçları üniversiteye sunup gelecek dönem ne yapacağımıza karar verebiliriz. Çünkü daha uzun süre açı ldı ğ ı nda hakikaten bir işe yaramalı. Ama cumartesileri k o n u s u n d a yapabileceğimiz pek bir şey yok. Çok az personelimiz var. Üniversitenin de sıkıntıları var personel sağlama konusunda; çünkü hükumet politikaları gereği yeni personel alımı çok zor. - Bulamadığımız makaleleri getirtme hizmeti hakkında bilgi alabilir miyiz? Ankara da bir yarı zamanlı kütüphaneci çalıştırıyoruz. Diyelim ki siz aradığınız bir makaleye erişemediniz. Arkadaşlarımız araştırıyorlar ve eğer o makale Ankara da; ODTÜ, Bilkent veya ULAKBİM de varsa biz buradan her hafta perşembe günü bizden istenen makaleleri oradaki kütüphanecimize bildiriyoruz. Kütüphaneci cumartesi günü o kütüphanelere gidiyor, fotokopi çektiriyor ve o gün kargoya veriyor. Kargo bizim elimize pazartesi günü geçiyor, biz makaleleri salı günü şube kütüphanelerine dağıtıyoruz. Ancak bu hizmeti yalnız doktora ve yüksek lisans öğrencileri ile öğretim üyelerine veriyoruz. Yurtdışından da makale sağlıyoruz ancak bu bir ay gibi bir sürede elinize geçiyor; çünkü isteğimizi biz buradan elektronik olarak geçiyoruz, o kütüphanede varsa fotokopisini çekip normal postayla bize gönderiyorlar. Uçakla göndermeye kalksalar dolar gibi bir masraf çıkar ki biz bunun altından kalkamayız. Kütüphane Haftası nda okulumuz kütüphanesinin durumunu İTÜ Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Ayhan Kaygusuz la konuştuk Bunları Biliyor muydunuz? Bunları Biliyor muydunuz? - Öğretim elemanları 1 ay süreyle 10 kitap, idari personel 1 ay süreyle 5 kitap, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 15 gün süreyle 5 kitap, lisans öğrencileri 15 gün süreyle 3 kitap alabilmektedir. - Geciken yayınlar için öğretim üyelerinden ilk 7 gün için 0,25 YTL/gün, sonraki günler için 0,50 YTL/gün; diğer kullanıcılardan ilk 7 gün için 0,15 YTL/gün, sonraki günler için 0,25 YTL/gün ceza ücreti alınmaktadır. - Saatlik ödünç verilen ders kitapları için geciken her saat 0,25 YTL gecikme cezası alınır. Ayrıca üyeye 1 hafta süreyle ödünç yayın verilmez. -Talep çok oluyor mu? Çok oluyor. Geçen yıl 1500 tane makale getirttik. - Bunun maddi olarak bir yükü var mı? Kullanıcılarımız sadece fotokopi ücretlerini ödüyorlar. Ankara daki kütüphanecinin giderini, kargoyu biz ödüyoruz. Yurtdışından istendiğinde de arkadaşlarımız üniversitelerin politikalarına bakıyorlar. Genellikle ücretsiz gönderenleri seçiyoruz. Onlardan bulabilirsek hiç ücret almıyoruz. Eğer bizden bir para isterlerse bunu makale isteyenden alıyoruz; çünkü bizim öyle bir ödeneğimiz yok. Ama genellikle bu olmuyor. Olduğunda da en fazla 10 dolarlık bir masraf oluyor. - Kütüphanede suyun dışında başka gıda yenilip içilmiyor. Oysa çalışan öğrenciler acıkıyorlar ve yakınlarda kafeterya gibi bir alan da yok. Bu konuda oldukça şikayet var. En haklı eleştiri bu. Çünkü burada çalışan insanların belirli aralıklarla bir şeyler yeme-içme ihtiyaçları oluyor. Bu konuda yerden göğe kadar haklısınız ama bu binada bir şey yapma şansımız yok. Bu olanağı sağlayamadığımız için ağzı kapalı şişelerde getirilen içeceklere göz yumuyoruz. Derdimiz kitaplara, yere dökülmesin, zarar vermesin. Bizim amacımız yasak koymak değil ancak kütüphanenin kafeterya gibi kullanılmasına da göz yumamayız. Bu bina son derece küçük ve çok sayıda işlevi yerine getiremiyoruz. Yeni bina bittiğinde binanın girişinde sol tarafta çok modern bir kafeterya olacak. Orası kontrolsüz alan olduğu için kullanıcılar daha rahat davranabilecekler. Kafeterya ve tuvaletlerin bulunduğu katın üstünde kendi kitaplarıyla çalışma salonu bulunacak. Yani kullanıcıların grup halinde gidip makul bir sesle çalışabilecekleri bir alan olacak. Hatta sol taraftaki kontrolsüz alana bilgisayarlar koyup orasını belki 24 saat açmak mümkün olacak. Öğrenciler kartlarını kullanarak girebilirler ve güvenlik sorununu kameralarla aşabiliriz. Sağ taraf ise kütüphane hizmetlerinin sunulduğu birimlerden oluşacak. - Peki poşetlerde sandviç tipi dökülmeyecek yiyecekler getirilebilir mi? Hayır. Sadece bisküvi türü gıdalara göz yumuyoruz. Onun dışındakilere izin vermeye başladığınızda bunun önünü alamıyorsunuz. Bu durumda kütüphanede yemeiçme faaliyetlerinin normal olduğu izlenimi vermiş oluyorsunuz. Biraz hoşgörü gösteriyoruz, fazla sıkmıyoruz; çünkü bu amaçla kullanılabilecek bir alanımız yok. Öğrencilerimizin nelerden şikayet ettiğini bilmek isterim; çünkü ancak böylelikle geliştirebiliriz kütüphanemizi. Soruları olduğunda öğrencilerimiz rahatlıkla buraya gelebilirler, hem biz bilgi almış oluruz, hem de soruları cevaplamaya çalışırız... Batuhan Çetin, Ufuk Sevim,

12 14 Bilim ve Teknoloji Teknoloji Modasý TOSHIBA 30 GB yi 1,8 e sýðdýrdý Masa üstü sistemlerde disk kapasitelerinin 500 GB gibi uçuk deðerlere ulaþmasýna raðmen dizüstü bilgisayar ve dijital fotoðraf makineleri gibi küçük fakat marifetli cihazlarda bu deðerler henüz istenilen seviyede degil. Özellikle çok yüksek çözünürlüklü dijital fotoðraf makinelerinde 1 veya 2 GB lik depolama sistemleri artýk yetmemekte. Bu sorunlarý aþmak için yapýlan çalýþmalardan birisi de Toshiba'nýn MK3006GAL kod adlý 1.8"lik diski. Bu modelde Toshiba tek bir 1.8"lik disk plakasý üzerine 30 GB veri depolamayý olanaklý hale getiriyor. Ürünün boyutu yaklaþýk bir PCMCIA kartý kadar rpm dönüþ hýzý ve 2 MB önbellekle piyasaya sunulan bu ürün 22mb/s transfer ve 19ms eriþim hýzlarýna sahip. World of Warcraft a gerçek hayatta devam Blizzard Entertaintment, online oyunu World of Warcraft ta, oyun içinde kazandýklarý altýnlarý gerçek hayatta para karþýlýðý sattýðýný belirlediði binden fazla oyuncuya süresiz yasak getirdi. Warcraft III ün online versiyonu olan WOW, þu an için en gözde online RPG lerden birisi. Toshiba dan sadece 1 dakikada þarj olan piller Toshiba, negatif elektrotlardaki nano parçacýklara uyguladýðý yeni yöntem sayesinde pil þarj olurken organik sývý elektrolitlerin artmasýný önlemeyi baþarmýþ ve bu yeni nano parçacýklar boþa çýkan lityum iyonlarýný çok hýzlý bir þekilde emip depolayabilmiþ, üstelik bunu hiçbir elektrolite zarar vermeden yapmayý baþarmýþ. Bu sayede 1 dakikalýk bir þarj süresi içinde pilin %80 kapasitesi geri kazanýlabiliyor, üstelik normal þarj edilebilir pillere göre de gayet uzun bir pil ömrü sunuyor defa þarjdan sonra pilde sadece %1 lik bir kapasite kaybý söz konusu. Pilin tamamýný þarj edebilmek için ise 6 dakikalýk bir zaman verilmiþ.bu yeni pillerin 2006 gibi piyasaya sürülmesi ve laptop gibi taþýnabilir cihazlarda neredeyse kesintisiz çalýþma prensibiyle kullanýlmasý planlanýyor. MSI - RX9550-TD128 Yeni overclock canavarý Msi þu sýralar RADEON 9550 iþlemcili modeliyle overclock cularýn iþtahýný kabartýyor. Giriþ seviyesi ekran kartlarý sýnýfýna giren bu kart uygun fiyatýyla ve yüksek overclock deðerleriyle þu sýralar çok gözde. Default deðerlerde 250 mhz çekirdek hýzý ve 400 mhz bellek hýzýyla çalýþan ekran kartý overclock la rahatlýkla bir Ati 9600 pro seviyesine yaklaþmakta. 4 piksel pipeline ve 128bit bellek veri yoluna sahip kartta, 128 MB Samsung 5 n.s bellekler kullanýlmýþ. Ayný zamanda kart DV-I, S- VIDEO ve COMPOSITE TV çýkýþlarýna sahip. AGP 8x ve Directx 9 desteði de sunan kart, düþük fiyata yüksek performans isteyen kullanýcýlar için biçilmiþ kaftan gibi görünüyor. Kartýn þu sýralar fiyatý ise 70$ + KDV seviyelerinde. MOTOROLA MPx200 Kameralý cep telefonlarýna olan ilginin artmasý ve üreticilerin bu yöndeki yoðun çalýþmalarý, piyasadaki diðer cep telefonlarýnýn fiyatýný önemli ölçüde düþürmüþe benziyor. Bunun en önemli örneklerinden birisi de Motorola nýn MPx200 modeli. Bu telefonun fiyatý yakýn geçmiþe kadar 1000ytl seviyelerinde dolaþýrken, þu günlerde 320ytl gibi uygun bir fiyata bulmak mümkün. Windows tabanlý bir iþletim sistemi kullanan telefonda mp3 dinleyebilir, internette dolaþabilir, MS Office programlarýný kullanabilir, hatta Media Player da DivX izleyip Msn de sohbet edebilirsiniz. 10 MB yerleþik bellek ile gelen telefonda SD kart yuvasý mevcut, bu da telefonun belleðini 1 GB seviyelerine kadar SD belleklerle arttýrýlabileceði anlamýna geliyor.telefonun eksilerini ise Bluetooth olmayýþý ve pilinin birkaç kullanýmdan sonra yeterli gelmemesi olarak sýralayabiliriz. Ancak içinde bir iþletim sisteminin çalýþtýðýný ve gün boyu elimizden düþürmeyeceðimizi düþünürsek, bu kabul edilebilir bir kusur. DVD Jon itunes þifresini kýrdýðýný açýkladý Asýl adý Jon Lech Johansen olan 'DVD Jon' lakaplý internet korsaný, ücretli müzik indirmek için kurulan Apple itunes un Linux tabanlý sitesini kýrdýðýný açýkladý. Bu sayede bedava müzik indirmek için þifreleri eline geçiren 'DVD jon' daha önce de DVD lerde bulunan DeCSS kodlarýný 1999 yýlýnda kýrmak ve bu kodlarý daðýtmak suçundan mahkemeye çýkmýþ ve beraat etmiþti. ECS, AMD ve Intel Tek anakartta 2005 Cebit te tanýtýlan ECS nin PF88 modeli Amd yi ve Intel i ayný anakartta birleþtiren ilk ve tek ürün.anakartýn kendisi SIS965 ve SIS656 çipsetlerinin tüm özelliklerini barýndýrmakta ve LGA775 platformundaki bütün intel p4 leri desteklemekte. Bu anakartý özel yapan ise bir dönüþtürücü kart yardýmýyla Amd 939 tabanlý tüm Amd 64 iþlemcilerini stabil bir þekilde kullanmayý mümkün hale getirmesi. Kart ayný zamanda DDR2, SATA2, GigaLAN ve 1394a firewire portu gibi güncel teknolojileri de desteklemekte. Creative Zen Micro Creative in þimdiye kadar ürettiði en küçük zen serisi ürün karþýnýzda.creative bu ürün için 1 lik mikro bir hard disk kulanmýþ ve kapasitesini bu boyutta bir cihaz için gayet tatminkar görünen 5 GB seviyesine çýkarmýþ. Ölçülerini resimdeki kulaklýðýylada karþýlaþtýrarak tahmin edebileceðiniz ürün, 51mm x 84mm x 19mm boyutlarýnda ve sadece 108 gr aðýrlýðýnda. Yeni Zen in ekraný 160x104 piksel çözünürlüðünde ve beyaz arkaplan ýþýðýna sahip. Cihaz içinde yerleþik 32 kanal hafýzalý bir radyo barýndýrýyor ve radyodan veya dýþardan ses kaydetmenize olanak tanýyor. Zen i þarj etmek için bilgisayarýnýzda bir usb port olmasý yeterli 12 saat kesintisiz mp3 ve 16 saat radyo dinlemenize imkan veren bir þarj edilebilir li-on pile sahip. Bu PSU çýt çýkarmýyor Fansýz güç kaynaðý olur mu demeyin, bilgisayar kasasýnýn en çok ses çýkaran parçalarýndan biri olan güç kaynaðý, Thermaltake in yeni ürünü sayesinde çýt çýkarmýyor.bu sistem bakýr borular ve bakýr yapraklarla oluþturulmuþ ve þu an için 350w güç saðlayabilmekte. Psu nun çalýþýp çalýþmadýðýný anlamak güç olduðu için arkadaki on/off butonu üzerine ikaz ledi konulmuþ, bu da donaným montajý sýrasýnda bir sorun çýkmamasý için Thermaltake in bulduðu bir çözüm. Yunus Hýdýroðlu,

13 Kültür Sanat Hayat 14 Windows tan birkaç püf Bu yazýmýzda þu an için kullanýlan en yaygýn iþletim sistemi olan Windows XP den en iyi þekilde performans almak ve onu en hakim þekilde kullanmak için birkaç püf noktasýna deðinmek istedik. MSN messenger ý kaldýrmak: Windows Xp iþeltim sistemiyle birlikte kurulan ve denetim masasý içindeki donaným ekle kaldýr kýsmýnda görünmeyen, sistemden kaldýramadýðýmýz msn messenger ý, Win-R tuþ kombinasyonu ile yada Baþlat + Çalýþtýr ile açtýðýmýz pencereye þu kodu aynen girerek kaldýrabilirsiniz: RunDll32 advpack.dll,launchinfsection%windir%\inf\msmsgs.inf,blc.remove Ancak bu kodu girerken messenger ý kapatmayý unutmayýn. Windows u hýýzlý biçimde kurtarmak: Bir sebepten dolayý Windows u açamýyor olabilirsiniz.bu durumda yapýlacak en zahmetsiz þey Sistem Geri Yüklemeyi kullanmaktýr.bunun için bilgisayar açýldýktan ve Windows logosu görünmeden hemen önce F5 e basýp, açýlan listeden (Safe Mode With Command Prompt) Güvenli Kip Komut Ýstemi ni seçin. Bu þekilde windows u güvenli kipte baþlatýp yönetici parolasýyla giriþ yaptýktan sonra karþýnýza bir dos komut satýrý çýkacak, buraya %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe komutunu yazýp enter a bastýðýnýzda Sistem Geri yükleme Yardýmcýsý ný çalýþtýrmýþ olursunuz. CD lerin Otomatik Açýlmasý: Sürücüye yerleþtirdiðiniz her cd, eðer üzerinde kurulum varsa bunu otomatik olarak çalýþtýrýr, bu özellik eðer siz sadece cd içindeki bir veriyi araþtýracaksanýz, bir sure sonar sýkýcý bir hal almaya baþlar bu özelliði kaldýrmak için þu yolu kullanabilirsiniz. Xp Home için: Baþlat/Çalýþtýr/Regedit yoluyla açýlan pencerede anahtarýna ulaþýp HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesCdrom Autorun kaydýnýn deðerini 0 yapýn. Xp Pro için: Baþlat/Çalýþtýr/gpedit.msc yolundan açýlan pencerede Bilgisayar yapýlandýrmasý baþlýðýndan Yönetim Þablonlarý/system dizinini açýn,sonar sað tarafta açýlan otomatik çalýþtýr özelliðini devre dýþý býrak öðesine çift týklayýp açýlan pencereyi etkin hale getirin. Internet Explorer ýn yeniden kurulumu: Bunu hýzlý bir biçimde yapmak için Xp cd sini sürücüye yerleþtirip Baþlat/Çalýþtýr a þu komutu girin: rundll32.exe.setupapi,installhinfsection.defaultin stall.132.%windir%infie.inf Xp nin rahatsýz edici uyarýlarýný kapatmak: Diskinizde az yer kaldý yada cd ye yazýlmayý bekleyen dosyalar gibi xp nin rahatsýz edici dialog pencerelerinden kurtulmak için Baþlat/Çalýþtýr/regedit den kestirmeden windows CTRL+C (Kopyala) CTRL+X (Kes) CTRL+V (Yapýþtýr) CTRL+Z (Geri) DELETE (Sil) SHIFT+DELETE (Geri Dönüþüm KutusunaTaþýmadan Sil) CTRL Sürüklerken (Seçilen Nesneyi kopyala) CTRL+SHIFT Sürüklerken (Nesnenin Kýsayolunu Oluþturur) F2 key (Tekrar Adlandýrýr) CTRL+RIGHT ARROW (Ýmleçi Sonraki Kelimenin Baþýna Götürür) CTRL+LEFT ARROW (Ýmleci Önceki Kelimenin Baþýna Götürür) CTRL+DOWN ARROW (Ýmleci Sonraki Paraðrafýn Baþýna Götürür) CTRL+UP ARROW (Ýmleci Önceki Paraðrafýn Baþýna Götürür) CTRL+SHIFT Ok tuþlarýyla birlikte (Yazý Bloðunu Renklendirir) SHIFT Ok tuþlarýyla birlikte (Penceredeki Yada Masaüstündeki Birden Çok Nesneyi Seçer, Veya Dökümandan Yazý Seçer) CTRL+A (Hepsini Seç) F3 key (Dosya Veya Klasör Ara) ALT+ENTER (Seçilen Nesnenin Özelliklerini Gösterir) ALT+F4 (Aktif Pencereyi Kapat, Yada Aktif Programdan Çýk ) ALT+SPACEBAR (Aktif Pencere Ýçin Kýsayol Menüsünü Açar) ALT+TAB (Açýk Programlar Arasýnda Hýzlý Geçiþ Saðlar) ALT+ESC (Programlar Arasýnda Açýlýþ Sýrasýna Göre Dolaþýr) F6 key (Ekrandaki Elemanlar Arasýnda dolaþýr) F4 key (Adres Bar özelliðini açar) SHIFT+F10 (Seçilen Nesne Ýçin Kýsayol Menüsünü Açar) ALT+SPACEBAR (Aktif Pencere Ýçin Sistem Penceresini Açar) CTRL+ESC (Baþlat Menüsünü Açar) ALT+Menü Ýsmindeki Altý Çizili Harf (Uygun Menüyü Açar) Açýk Menüdeki Komut Adlarýndaki Altý Çizili Harf (Uygun Komutu Çlýþtýrýr) F10 key (Açýk Programdaki Menü Çubuðunu Açar) F5 key (Aktif Pencereyi Yeniler) BACKSPACE (Bilgisayarým da Yada Windows Explorer da Bir Düzey Yukarý Çýkar) ESC (Çalýþan Görevi Durdurur) SHIFT Sürücüye CD yerleþtirildiðinde (Cd nin Otomatik Çalýþmasýný engeller) HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced yolunu takip ederek anahtara ulaþýn ve EnableBallonTips DWORD deðerini 1 den 0 a çevirin. Yanýt vermeyen uygulamayý daha hýzlý kapatmak: Herhangi bir sorundan dolayý Yanýt vermiyor moduna geçen bir uygulamanýn sürede kapatýlmasý için yine Baþlat/Çalýþtýr/regedit den HKEY_CURRENT_USERControlPanelDesktop anahtarýna ulaþýp, HungAppTimeout deðerini 500 yapýn. Sitem bip lerini kapatmak için: Xp nin rahatsýz edici ekrana bir anda bip den çok dang diye çýkan uyarý mesajlarýný kapatmak için. Regedit den HKEY_CURRENT_USERControlPanelSound anahtarýna ulaþýn ve Beep deðerini no olarak deðiþtirin. Gereksiz Servislerden Kurtularak Performansý Arttýrýn: Bunu yapmak için öncelikle Baþlat/Çalýþtýr/services.msc yi açýn ve burdaki servisleri kapatmak için çift týklayarak baþlangýç türüne devre dýþý veya elle olarak deðiþtirin. a-dhpc Istemcisi : Eðer Bilgisayarýnýz otomatik olarak IP almýyorsa, bunu kapatabilirsiniz. b-dns Istemcisi : Yerel aðýnýzda DNS sunucusu yoksa bu servisi kapatabilirsiniz. c- Nvidia Driver Help Service : Nvidia nýn yardým Servisi eðer gerek duymuyorsanýz ki pek gerekli bir þey deðil hemen kapatýn. ç- Internet Baðlantý Güvenlik Duvarý (ICS) : Eðer firewall kullanmýyorsanýz ve Internet paylaþýmý yapmýyorsanýz bunu iptal edebilirsiniz. d-görev Zamanlayýcý : Görev zamanlayýcý kullanmýyorsanýz kapatabilirsiniz. e- Kablosuz Sýfýr Yapýlandýrma: Kablosuz aðlarla herhangi bir ilginiz yoksa kapatýn gitsin. f-taþýnabilir Ortam Seri No : Bu servis portatif müzik çalarýnýzýn seri numarasýný alýyor. Sýk kullanmýyorsanýz durdurun. (Ne olduðunu bilmiyorsanýz hemen durdurun) g-hata Bildirim Hizmeti : Bir çok kullanýcý gibi hoþunuza gitmiyorsa durdurun. ð-otomatik Güncelleþtirme : Windows un otomatik güncelleþtirilmesini istemiyorsanýz durdurun. h-messenger: Eðer bir Windows2000 domain e baðlý deðilseniz durdurun. Microsoft Natural Keyboard Kýsayollarý Windows Logo (Baþlat Menüsünü Açar Veya Kapatýr) Windows Logo+BREAK (System Properties Penceresini Açar) Windows Logo+D (Masaüstünü Gösterir) Windows Logo+M (Bütün Pencereleri Küçültür) Windows Logo+SHIFT+M (Küçültülmüþ Pencereleri Eski Boyutuna Getirir) Windows Logo+E (Bilgisayarým Klasörünü Açar) Windows Logo+F (Dosya Veya Klasör Arar) CTRL+Windows Logo+F (Bilgisayar Arar) Windows Logo+F1 (Windows Yardýmý Açar) Windows Logo+ L (Klavyeyi Kilitler) Windows Logo+R (Çalýþtýr Penceresini Açar) Windows Logo+U (Utility Manager Penceresini Açar) Microsoft Internet Explorer Navigasyonu CTRL+B (Organize Favorites Penceresini Açar) CTRL+E (Search bar ý Açar) CTRL+F (Find Özelliðini Açar) CTRL+H (Geçmiþ Çubuðunu Açar) CTRL+I (Özellikler Çubuðunu Açar) CTRL+L (Open Penceresini Açar) CTRL+N (Ayný Web adresinde Pencereden Bir Tane Daha Açar) CTRL+O (Open Penceresini Açar, CTRL+L ile Ayný) CTRL+P (Print Penceresini Açar) CTRL+R (Açýk Pencereyi Günceller) CTRL+W (Pencereyi Kapar) Yunus Hýdýroðlu,

14 16 Kültür Sanat Hayat k ýsa k ýsa Kentten Kýsa Kýsa Aþkin Arsunan 19 Nisan Sali 21:30 Babylon Ferhat Göçer "Beyaz Perde Ezgileri" 22 Nisan Cuma 21:00 Besiktas Kültür Merkezi Orange Blue 22 Nisan Cuma 22:00 Yeni Melek Gösteri Merkezi Tibet Agirtan "Kirik Kalpler" 23 Nisan Cumartesi 23:30 ROLLinn Teoman 23 Nisan Cumartesi 23:59 Balans Music & Performance Hall Agir Roman 24 Nisan Pazar 15:30 Küçük Sahne Sadri Alisik Tiyatrosu Zatoichi Nisan 14:30-16:30-19:30 Tarik Zafer Tunaya Kültür Merkezi Karpuz Kabugundan Gemiler Yapmak 26 Nisan-01 Mayis 14:30-16:30-19:30 Tarik Zafer Tunaya Kültür Merkezi Feridun Düzagaç & Apsent 29 Nisan Cuma 22:00 Kemanci Bar Kiralýk Daire 30 Nisan Cumartesi 21:00 Gazanfer Özcan Tiyatrosu Yasar Kurt Her Sali - 23:00 / 02:00 Jazz Stop - Taksim Bülent Ortaçgil Her çarsamba Jazz Cafe - Taksim Pain Of Salvation 6 Mayis Cuma 22:00 Yeni Melek Gösteri Merkezi Moby - Hotel Dans müziðin alçakgönüllü, sevimli ismi Moby, 22 martta piyasaya çýkan son albümü "Hotel" ile karþýnýzda ve Avrupa müzik listelerinin en tepesine oturmuþ durumda. Adýndan da anlaþýldýðý gibi albümde otel temasý iþlenmiþ. 14 þarkýdan oluþan albümün 10 unda Moby kendi sesini kullanmýþ ve söylenenlere göre bu albüm için tam 250 þarký yazmýþ. Önceki albümlerine kýyasla biraz daha rock unsurlarý içeren "Hotel", bol gitarlý, bol davullu bir albüm. Diðer þarkýlarda ise Moby'e Laura Dawn eþlik etmiþ. Ayrýca Moby bu albümde bir New Order klasiði olan "Temptation"u gayet baþarýlý bir þekilde cover lamýþ. "Hotel", Moby'nin önceki albümü "Play"in 15 milyonluk satýþ baþarýsýný geçecek gibi görünüyor. Kitaptan tadýmlýk Yüzyýl Sonundan Gün Batýmýnýn Görünüþü Bizi gömen ya da süren toprak zehirleniyor. Hava yok, havasýzlýk var. Yaðmur yok, asit yaðmuru var. Parklar yok, park yerleri var Eþler yok, ortaklar var Uluslar yerine, þirketler var Müzikten Kýsa Kýsa Edebiyattan Kýsa Kýsa Eduardo Galeano - Tepetaklak Uruguaylý yazar Eduardo Galeano'nun sivri kalemi ve Meksikalý baský ustasý Jasé Guadalupe Posada'nýn çizimleriyle sentezlenen, tersine dünya öðretileri ile dolu bir kitap. Tepetaklak Kitaba katkýda bulunanlarý suç ortaðý sayan, alçakgönüllülüðü küçük gören, çalýþmayý cezalandýran, vicdansýzlýðý ödüllendiren, yamyamlýðý besleyen, tersine ödüllendirmeler bütünü. Tepetaklak, sadece günümüz dünyasýnýn içinde bulunduðu içler acýsý halini kah acýmasýzca eleþtiren, kah mizahi bir dille Yunus Hýdýroðlu iðneleyen bir kitap deðil. Bütün bunlarý yaparken, günümüz dünyasýnýn içinde bulunduðu korkunç ortamý tüm çýplaklýðýyla gözler önüne seriyor. Tepetaklak'la birlikte, okuyucu ne kadar ironik bir dünyada yaþadýðýný anlayacak, kitapta anlatýlagelen tersine dünya öðretilerine kulak verecektir. Bülent Kale tarafýndan dilimize kazandýrýlan kitap, mayýs 2004'de ülkemizde piyasaya sunulmuþ. Birçok insan için baþucu kitabý niteliði taþýyan Tepetaklak, hemen hemen her satýrý ile okuyucusuna öðütler veriyor. Yurttaþlar yerine, tüketiciler var Þehirler yerine, yýðýlmalar var Bireyler yok, dinleyiciler var Gerçekler yok, reklamlar var Vizyonlar yok, televizyonlar var Bir çiçeði övmek için, "plastik gibi" deniyor Murat Özgür Doðan

15 Söyleşi 17 Selin: Hepiniz aynı bölümdesiniz, sanırım grup oluştururken bu itici güç oldu. Tulip: Bu grup oluşturmanın hikayesini şöyle anlatalım; bizde ödev grupları olur 4 er 5 er kişilik, biz de böyle bir ödev grubuyduk. Aslında bizim başka bir beşincimiz vardı ama bize katılamadı belli problemlerden dolayı. Daha sonra beşinci olarak Sema geldi. Bu şekilde yeni bir takım olduk. Yani hadi grup oluşturalım deyip oluşmadı. Birbirimizi tanıyoruz yani. S: Başlarda adınız ÖTESİ idi. Bu isim nerden çıktı? T: Özgür, Taha, Esin, Seda ve İrem di. Baş harflerimizden oluşuyordu başta takım ismi. Bizim yahoogroups ta oluşturduğumuz mail grubumuzun adı buydu. ÖTESİ. Daha sonra Taha gelemeyince biz yine o isimle devam ettik. Sema nın da isim konusunda takıntısı yoktu. (Sema aradan atılıyor: Yok hakkaten!) O yüzden de bu isme devam ettik. Ama olayın uluslararası boyutu olunca, Fransızlar da ö leri söyleyemediğinden başka bir isim bulun dediler. Biz de düşündük ne olacak ne olacak Sonra Türkiye yi çağrıştırsın dedik. Lale devrinin daha reformal, daha batıya yakın olmasından dolayı TULIP olsun dedik. S: Peki bu yarışmaya katılmak nereden çıktı? İlanı nerde gördünüz? Karar anını bizimle paylaşır mısınız? T: Esin; Danone nin bir yarışması var, düşünün bunu! dedi. Biz de katılsak mı dedik kendi aramızda, sonra Esin bizi gaza getirdi. Katılmaya karar verdik. S: Ben bir de şunu merak ediyorum, sizden başka kaç grup vardı, İTÜ genelinde, Türkiye genelinde? T: Türkiye den 70 grup varmış. Bunarın 16 sı İTÜ den. İlk etapta, İTÜ den 5 takım seçiliyor. Ve bu seçim, sizin o gönderdiğiniz özgeçmişlere, formlara, soruları cevaplamanıza vs. göre seçiliyor. Finale kalanlar ya endüstri mühendisliğinden ya da işletme mühendisliğinden öğrencilerdi. Sonra her üniversiteden beşer grup kaldık. S: Hangi üniversiteler? T: Sadece ODTÜ, Boğaziçi ve İTÜ. Şimdilik sadece bu 3 üniversite imiş. S: Peki yarışmaya katılmaya karar verdikten sonra neler oluyor, süreç nasıl işliyor? T: Aslında biz ödev verirler de yaparız diye düşünüyorduk ama öyle olmadı. Bir gün bizi topladılar bir yere, beş takımı da. Bir iki günümüz öyle geçti. Önceden bir çalışma falan yapmamıştık, son anda oldu hepsi. Yarışmada size verilen 20 sayfalık bir vaka var. Hepimiz onu okuduk. Ondan sonra stratejik olarak ileriye dönük neler yapılabilir diye düşünüyorsun. Piyasada rakip firmalar var, pazarlar var, işe alım vs. Hepsini düşünüyorsun. Aynı zamanda bilgisayar tarafından simülasyon şeklinde şimdi neler yapmalı tarzında çoktan seçmeli sorular geliyor. Onlar belli bi indeks oluşturuyor işte bu finans bölümü, insan kaynakları gibi S: Sonra? T- Sonra beşten bir seçiliyor.sonrasında bir gününüz var, en sonra yurtdışından gelenlerin ve Türkiye den yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı bir jürinin önünde sunum yapıyorsunuz. Neden bu kararları aldık, şu an neredeyiz ve on sene içerisinde nerede olacağız gibisinden. S- Bu beşten bir, her üniversiteden bir tane mi? T- Tabi tabi her üniversiteden bir grup. Aynı gün içinde Danone Trust Yarışması nda diğer üniversite grupları arasından sıyrılıp Türkiye temsilcisi olarak Fransa da yapılacak finale katılacak olan İTÜ İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri Özgür Eralp, Esin Özge Usluer, Sema Şener, Seda Tacer ve İrem Gökcel Onlarla yarışmaya katılmaya nasıl karar verdikleri, nasıl hazırlandıkları ve bundan sonra onları nelerin beklediği hakkında ufak bir söyleşi yaptık İTÜ, ODTÜ ve Boğaziçi sunum yaptılar dakika sürüyor, sorular soruyorlar bu neden böyle diye. Cevap verebiliyor musun, stratejini destekleyebiliyor musun diye Tabi bu arada sunumlar İngilizce. S- Peki sizin gözünüzle diğer gruplar nasıldı? T: Kimse birbirinin sunumunu göremedi. Diğer grupları bilmiyoruz. Fakat ertesi gün onların temsilcileriyle görüştük. Sağlam gruplar açıkçası. Yüksek Lisans öğrencileri vardı. Adamlar inşaat mühendisi, üstüne işletmeden yüksek lisans yapıyorlar ve ciddi anlamda iki taraftan bakabiliyorlar. Hem mühendis bakış açısıyla, hem de işletmeci bakış açısıyla. Boğaziçililer çok sağlam pazarlama yeteneğine sahip. Kazandıktan sonra onların sunumlarından birini gördük ve hakikaten ciddilermiş, iyilermiş dedik. İyi takımlardı gerçekten. Biz süperdik en iyi bizdik diyemeyiz. Boğaziçi nin sunumu iyiymiş ama stratejileri kötüymüş. ODTÜ ile başa baş gitmişiz. S- Sizce neden kazandınız peki? T- Doğru kararlar verdik. Bir de iyi bir takımız, anlaşıyoruz. Ego savaşımız yok. Onlarda şöyle bir şey vardı. İki kişi Haydi Danone ye katılıyoruz diye karar veriyor ve biri onun arkadaşı öteki ötekinin. Öyle toplanıyorlar. Biz öyle değildik. Yani hakikaten bu bizim için bir avantajdı. Zaten her yıl beş on tane grup ödevi yapılıyor. Kim nasıl çalışır herkes biliyor yani... S-Peki sizin grupta iş bölümü olmuş muydu? T-Evet herkesin bir görevi vardı. Pazarlama, üretim, insan kaynakları, finans ve genel müdür şeklinde. Herkes kendi bölümleriyle ilgili kararlar verdi ve soruları da ona göre yanıtladı.bu ekip çalışması da bize bayağı bir artı puan getirmiş. S-Peki siz diğer bu tarz yarışmaları incelemiş miydiniz? T-Kıyaslama yapacak kadar bir bilgimiz yok. Ama daha insancıl bir yarışmaydı bu, mesela diğerleri sadece internet üzerinden. Loreal de hep sanal sorular vardı. Bu daha insan odaklı bir yarışmaydı. Bir süre sonra Danone de çalışan herkesi tanımaya başlıyorsun. Sunumda da eksikmişiz. Ortaya çıktı bunlar. Biz ise tamamen içeriğe bakmışız. Nasıl pazarlayacağımıza, nasıl satacağımıza yoğunlaşmamışız. Biraz süslemek gerekiyormuş, bunu da öğrendik yani. S-Fransa ya gideceksiniz, ne zaman olacak bu, bununla ilgili çalışmalarınız var mı? T- Orada daha farklı bir şey gelecek önümüze yani burada çalışabileceğimiz bir şey yok. Ama biz sunum anlamında kendimizi geliştirmeyi düşünüyoruz. O yüzden de elimizdeki sunum üzerinden yeni bir şey hazırlayacağız. Eski vaka ile alakalı olarak, onun üzerinden tekrar giderek genel bir tekrar yapacağız. Genel değerlendirme toplantısı yaptık; nerede eksik, nerede fazla diye. Herkes birbirini değerlendirdi. Ona göre bir bakıma prova yaptık. Zaten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Oturup finans ya da başka bir şey çalışamayız. S-Kaç ülke olacak Fransa da? T-Danone nin üretim yaptığı ülkeler. Singapur, Meksika, Endonezya da var, yani sadece Avrupa üniversiteleri değil. Avrupa dakiler de hep duyduğumuz iyi üniversiteler. S-Paris te öne çıkarsanız ne olacak? T-Muallakta o, biz de bilmiyoruz, büyük bir ödülden bahsediliyor ama Aslında kimsenin ödül beklediği de yok. Bizim tek isteğimiz gitmekti, şimdi ise kazanmak istiyoruz. Bir gün sırf bu işe verilecek. Toplam 2 gün. Artık biraz da gezeceğiz. S-Peki her şeyi Danone mi finanse ediyor? T-Yarışma ile ilgili evet. Kalacak yer, uçak bileti vs. Fransa da Danone nin CEO su var ona sunum yapacakmışız. Geçen sene Meksika birinci olmuş, çok güzel bir proje yapmışlar. Büyük bir ihtimalle asıl istedikleri şey gelişme odaklı, yani gelişmekte olan ülkelere yönelik şeyler. O yüzden Avrupa Birliği ülkelerindeki daha yaygın, daha esnek projeleri isteyeceklerini sanmıyoruz. Danone biraz daha gelişmeye odaklı bir firma. Danoneway denilen bir şeyleri var mesela. Bakış açıcı, yasa gibi adeta. İş yaparken buna uygun olsun, işte sadece kar odaklı olmayalım, herkese karşı sorumluluğumuz olsun gibi. Tüketicinin sağlığı falan çok önemli. S-Sonuç olarak toparlarsak bu yarışmanın size kazandırdıklarını özetler misiniz? T-En basitinden otelde güzel kahvemizi içtik. Olayın eğlence kısmı da var, biz hakikaten çok eğlenen bir gruptuk. İnsanlar kar-zarar analizi yaparken, biz orada mandalina kabuklarını da soyalım diyorduk. Bir de şunu fark ettik ki hakikaten bir şeyler oluyormuş. İşletme mühendisi olmuşuz. Çünkü kafamızda soru işaretleri vardı bayağı. Yani bir şey katıyor mu diye. Ama katıyormuş. Öğrendiklerimizin epey bir faydasını gördük. İşletme mühendisliği biraz daha nereye konacağı belli olmayan bir bölümdür. Ne işletmecisiniz, ne mühendis. Ne olduğumuzu algıladık. Çıkıp da onca insanın karşısında sunum yapmak da sana çok şeyler katıyor. S-Sohbet için teşekkür ederim. Sizi tanıdığıma gerçekten sevindim. Sizleri ekibim adına tebrik ediyor ve Fransa da bol şanslar diliyorum. Selin Erkişi,

16 18 TÝMÝS OYUNCULARI SAHNEDE Þimdiye kadar ÝTÜ Tiyatro T Kulübü nde tiyatro yapmýþ kiþilerden oluþan TÝMÝS Oyuncularý, bu yýl Kültür ve Sanat Birliði Tiyatro Kulübü bünyesinde Ocak ayýnda çalýþmalarýna baþladý Zamanla çalýþmalarýn bir ürünle deðerlenebileceði konusunda oluþan inancýn, grubu ünlü Çek oyun yazarý Vaclav Havel in Bildirim oyununa çalýþmaya yönelttiðini belirten Timis, ayrýca bu oyunun seçilme sebeplerinin en önemlilerinden birinin de anlatýlmak istenenin tüm oyuncular tarafýndan benimsenmesi ve bir yaþam sorunsalý olma çekiciliðinin bulunmasý olduðunu söyledi. "Bildirim", genel olarak dilin büyüsünü, devlet bürokrasisinin olaðan dünyasýný da aþan saçma bir toplumun ortaya konuþunu, ancak kendi iç mantýðýyla anlamsýzlýktan kurtulan bu saçmalýklarý sahneye taþýyan bir insan-toplum benzetmesi sayýlabilir. Fakat metin bu benzetmeyi öyle bir ironi ile yapar ki, seyirci onda sýra dýþý bir saçmalýðý deðil, her an bu saçmalýða dönüþebilecek olan kendi hayatýný bulur. Ýzleyici, oyunda kendini her yerde rastlayabileceðimiz; içine kapanýk, çýkar arzularý ve iþ yapma budalalýklarýyla dolu uyuþuk bir memur dünyasýnda buluyor ve burada Pitidapça adlý yeni bir resmi dil tanýtýlýyor. Yazýþmanýn ve "mevki iliþkisinin" çok önemli bir yer aldýðý bu dünyada, iþleri kolaylaþtýrmak için üretilen bu yeni bürokrasi dili, gündelik konuþma dilinden doðan karýþýklýklarý sözde ortadan kaldýracak ve hiçbir sözcüðün baþka bir sözcükle karýþtýrýlmamasýný saðlayacaktýr. Baþka bir deyiþle dil, bütünüyle bürokrasinin üretim ve tüketim aracý olmaya doðru yol almýþtýr. Ýnsanlar ise bu halde çalýþýrken hem alabildiðine acýnasý hem de gülünç durumlara düþerler. Ýlk gösterimini 25 Nisan ÝTÜ Maçka Yerleþkesi Mustafa Kemal Anfisi nde sunacak olan grup, üç kez de ÝTÜ Maslak Yerleþkesi nde oyunlarýný sahneleyecekler. Kültür Sanat Hayat ÝTÜ Oyuncularý Sokaklarda Her An Karþýnýza Çýkabilir! ÝTÜ oyuncularý 11 yýldýr KSB çatýsý altýnda çalýþmalarýný sürdüren bir tiyatro topluluðu. Bundan önceki 10 yýlda 10 oyun sahneleyen grup, bu yýl seyirciyi sahneye getirmek yerine tiyatroyu seyircinin gündelik hayatýna taþýma yolunu seçti ve sokak tiyatrosuna adýmýný attý. Yavaþ yavaþ boþalan tiyatro salonlarýnýn oyuncularý sokaða ittiðini belirten ÝTÜ Oyuncularý, sokak tiyatrosunun doðaçlama gücünden faydalanmak ve tiyatronun etkileþimli bir iletiþim aracý olduðunu kanýtlamak için sokaklarýn vazgeçilmez bir mekan olduðunu düþünüyor. Her geçen gün daha fazla kültürsüzlüðe ve sanatsýzlýða itilen bir toplumda tiyatrodan bihaber yaþýyan insanlarýn yaþamýna tiyatroyu sokmak gerekir düþüncesiyle ÝTÜ 25 Nisan ÝTÜ Maçka Yerleþkesi Mustafa Kemal Anfisi 27 Nisan ÝTÜ KSB Büyük Salon 3 Mayýs ÝTÜ KSB Büyük Salon 5 Mayýs ÝTÜ KSB Büyük Salon HBSK Halk Oyunlarý Yýl Sonu Gösterisini Sunar Halk kültürünü ve halk oyunlarýný ÝTÜ öðrencilerine tanýtmak ve sevdirmek amacýnda olan Halk Bilimi ve Sanatlarý Kulübü Halk Oyunlarý Topluluðu, yýl içinde yaptýklarý çalýþmalarýn sonucunu bir gösteriyle ÝTÜ lülere sunuyor. Topluluk, 2003 te Kýrlareli, Ýzmir, Anamur, Bitlis ve Trabzon Yöreleri halk oyunlarýnýn sergilendiði Diyar-ý Divane, 2004 te Artvin, Kýrklareli, Ýzmir, Van ve Trabzon yörelerinin sergilendiði Sevdarengi adlý gösterilerinin ardýndan bu yýl bahar döneminde Artvin, Bolu, Erzurum, Van ve Trabzon yörelerinin yýl boyunca konservatuar öðretim üyelerinin eþliðinde çalýþtýklarý oyunlarýný sergiliyorlar. 29 Nisan Maçka Mustafa Kemal G Amfisi 30 Nisan Maslak KSB Büyük Salon oyuncularý 23 Mart Çarþamba günü yemekhane önünde bir gösteri yapar: KSB'den yola çýkan 7 palyaço, kampüste yaptýðý bir turdan sonra yemekhane önünde topladýðý seyirciyi bir çember etrafýna yerleþtirmiþtir. Her biri kendi gösterilerini sunmaya çalýþýr, fakat bir türlü baþarýlý olamazlar. Görünüþlerinin absürdlüðünün yanýna bir de arayýþlarý eklenmiþtir. Bu arayýþ aslýnda onlarýn bir karakter yaratabilme çabasýdýr, fakat bunu asla baþaramazlar. Oyunun kurgusu, Godot'yu Beklerken dramaturjisi üzerinden hareket edilerek düzenlenmiþ. Þimdi de asýlý kalmýþ insanlarýn sonuçsuz çabalamalarý ve bir çözüm bulamamalarýný anlatýr. Ýletiþim aracý olan dil artýk görevini yerine getirememektedir ve bu durumda dil bir anlatým aracý olarak seçilemez. Oyunda da klasik tiyatro metinlerinin ve sahneleme tarzýnýn bir eleþtirisi vardýr. Gözlerinizi dört açýn çünkü ÝTÜ Oyuncularý Bundan sonraki oyunlarýmýzýn tarihi belli deðildir, fakat her an karþýnýza çýkabiliriz. diyerek yeni heyecanlarýn körüklenmesini saðlýyor.

17 20 Kültür Sanat Hayat dan sonra tiyatro ÝTÜ nün çeþitli bölümlerinden mezun olmuþ bir topluluk... Kimi mühendis olmuþ, kimi mimar. Ama onlarý ortak noktada buluþturan bir þey var: Altýdan Sonra Tiyatro Bilim ve sanat... Ayný kaynaktan beslenen ve yine ayný kaynaða, insana, dönen iki kavram. Dünyanýn, uluslarýn tarihsel akýþý izlendiðinde, bu iki kavramýn birbirine paralel geliþtikleri, olay ve durumlardan ayný ölçüde etkilendikleri görülecektir. Birbirlerine karþýt gibi algýlanmalarýna raðmen aslýnda ancak birlikteyken varlýklarýný tamamlayabilirler. Felsefenin, oluþumundan günümüze deðin insan kavramýný açýklamaya çalýþýrken baþvurduðu yöntemse yine ikisi olmuþtur. Sanat, neden? diye sorandýr, bilimse bu soruyu yanýtlamaya çalýþan... Altýdan Sonra Tiyatro, bu iki olgunun arasýnda köprü olmayý seçmiþ kendine. Topluluk üyeleri, akademik eðitimlerini, Ýstanbul Teknik Üniversitesi nde tamamlamýþ, mimar ve mühendislerden oluþuyor. Grup, bilimin gösterdiði çözümleme yöntemini, sanatýn tuttuðu ýþýkla birleþtirip, seyircisine alýþýlagelmiþin dýþýnda bir tiyatro anlayýþýný yansýtma çabasýnda. Tiyatroyu bir hobi olarak deðil, yaþamý anlama ve anlatma sanatý olarak gören grup üyeleri, sahne üstünde gösterilen þeyi, anlama ve anlamlandýrma çabasýnýn ürünü olarak görüyorlar. Grup üyeleri, tiyatroya, ÝTÜ Güzel Sanatlar Bölümü Tiyatro Topluluðu nda baþlamýþlar yýlýnýn Kasým ayýnda da Altýdan Sonra olarak çalýþmalarýný sürdürmüþler. ÝTÜ GSBTT deyken, klasikten moderne, antikten absürd oyunlara kadar pek çok oyunda; oyuncu, yönetmen, yazar, dekor ve kostüm sorumlusu olarak rol almýþlardýr. Halen devam etmekte olan bu oluþumdan da, her sene belli koþullarý yerine getirmiþ olan kiþileri seçip, kurumu büyütme amacýný da gütmektedirler. Konservatuar eðitimi almamalarýna karþýn, eðitimin hiçbir zaman bitmeyeceðinin bilincinde olduklarý için, kendilerini devamlý geliþtirmekte, sahne üstü çalýþmalarýný ve sahne gerisi yapýlanma ve donanýmlarýný sistemli bir þekilde devam ettirmektedirler. Grubun en çok önemsediði ve ilk olarak benimsediði koþul, altýna imzasýný attýðý her üretimin, maddi hedeflerden, kolaycýlýktan, seviyesizlikten arýndýrýlmýþ olmasýdýr. Tamamladýklarý üniversite eðitiminin sonucunda edindikleri mesleklerinin yanýnda, tiyatro yapma gayretini göstermelerinin sebebi de aslýnda budur. Çaðýn getirdiði koþullarýn ne kadar yýpratýcý olduðunun farkýnda olmalarýna raðmen, yýpranmaya karþý korunmak ve korumak için de yöntem olarak tiyatroyu seçmiþlerdir. Çaðlar geçip de insanoðlu ilerledikçe, teknolojinin büyük ölçüde tutsaðý olmakta. Duyularýmýzla algýladýklarýmýzýn önümüzde açtýðý kapýlar hepimizi heyecanlandýrmakta ve bizi merakla takip etme yönünde teþvik etmekte. Bu insanlýk adýna sevindiricidir. Fakat diðer yandan içine sürüklendiðimiz sanal yalnýzlýk, bizi eninde sonunda boðacaktýr. Bugün ya da yarýn, insanlar her þeyden býkýp da, özlerini hatýrlamak istediklerinde, ihtiyaçlarýný karþýlayacak þey, insaný en sýcak ve gerçek þekilde yansýtan, tiyatro sanatý olacaktýr. Bu açýdan bakýldýðýnda ise, tiyatronun asla yitip gitmeyecek ve her zaman toplumsal rolünü koruyacak bir sanat olduðu görülmektedir. Ýþte bu rolü üstlenmek adýna da, kiþilere baðlý olmayan, tek baþýna ayakta durabilecek bir kurum yaratma hedefi ve gayreti içindedir Altýdan Sonra Tiyatro ve þimdiki üyeleri. Þu sýralar sahnelenen oyunlarýnýn ismi O.B.E.B., yani ortak bölenlerin en büyüðü. Oyun; 1970'li yýllarda bir psikolog ve yardýmcýsý tarafýndan, birbirinden farklý dört kadýnýn psikodrama yöntemiyle, 'merkezce' belirlenen hedeflere yönlendirilmesini anlatan,'komplo teorisi' üzerine kurulmuþ bir komedi. NÝSAN AYI OYUN TARÝHLERÝ: 16 Nisan Cumartesi 20: Nisan Salý 20:00 MAYA SAHNESÝ (Halep Pasajý K.2 Beyoðlu) , Huriye Uzun

18 21 Kültür Sanat Hayat YILLARDIR DINMEYEN FIRTINA KARSINIZDA Videolarý televizyonda verilmeyen, þarkýlarý radyoda duyulmayan, basýnda çok az görülebilen bir grup düþünün. Sizce bu grup ne kadar baþarýlý olabilir? Ýþte Iron Maiden verilecek cevaplarýn en iyileriden biri. Iron Maiden 70 lerin sonundan beri basýn yayýn organlarýnýn hep þüpheyle baktýðý bir grup oldu. Punk ýn revaçta olduðu bir zamanda piyasaya çýktýlar, punk ý gölgede býrakan Ýngiliz Heavy Metal in öncüsü oldular. Fakat daha ikinci albümlerinde piyasadan gelen tepkilere maruz kaldýlar. Grup, Long Beach te seyirci rekoru kýrarken MTV onlarý görmezden geldi. Kýsacasý Maiden baþarýlarýyla deðil mainstream basýnýn görmek istediði þekilde insanlara tanýtýldý. Iron Maiden yeryüzündeki en büyük konserlere imzasýný atmýþ bir grup olarak, modern rock gruplarý gibi (?) deðil bizzat þarký sözlerinde barýþtan yana olduklarýný vurguladý. Doðu Londra nýn kötü barlarýnda onbeþ yirmi kiþiye çalan, iþçi sýnýfýndan geldikleri halde kiþiye konser vermeleri de ne denli bir baþarýya sahip olduklarýnýn kanýtýdýr. Iron Maiden hikayesi denildi mi, elbetteki o ismin ilk dile geldiði an baþlangýç kabul edilmelidir. Bu baþlangýç aný Steve Harris in odasýnda gerçekleþir. Grubun ismi Steve Harris in The Man in the Iron Mask / Demir Maskeli Adam ý televizyonda gösterildiði an aklýna gelir. O efsanevi aný Harris þöyle anlatýyor: Aslýnda filmde gerçekten bir demir bakire(iron Maiden) yoktu ama ben bunun iyi bir grup ismi olacaðýný düþündüm. Grubun ismi o an konulmuþ olabilir ama grup fikri ilk baþlarda Harry lakaplý basçýdan þöyle çýkmýþtýr: Muhteþem albümler yapan bir rock grubu, inanýlmaz konserler verecek ve hiçbir zaman ruhunu satmayacak. 3 Mart 1956 da Londra nýn Leytonstone kasabasýnda dünyaya gelen Steve; kendini babasý dýþýnda sekiz kadýnýn (üç kýz kardeþ, babasýnýn dört kýz kardeþi ve annesi) yaþadýðý küçücük bir evde buldu. O evde sürekli müzik yapardý. The Beatles ve Simon ve Garfunkel ile büyüdü Steve. Ama gitardan önce ilk tutkusu futbol oldu. Bu tutku karþýlýklýydý. 14 yaþýnda West Ham menajerleri tarafýndan keþfedildi. Fakat West Ham da her þey beklediði gibi olmadý. Antrenman programý Steve i yýldýrmýþtý. Ayný zamanda müzik tutkusu futbol sevgisini gölgeliyordu. Takým arkadaþlarý paralarýný kramponlara ve tekmeliklere yatýrýrken Steve tüm parasýný Deep Purple, Black Sabbath, Free, Wishbone Ash, Thin Lizzy ve Led Zeplin gibi hard rock gruplarýnýn plaklarýna yatýrýyordu. Ýþte Iron Maiden ýn temellerini atan insanýn hikayesi böyle baþlar. Maiden in baþarýsýyla beraber punk ýn kontrolündeki Ýngiliz müziði de farklýlýklar göstermeye baþladý.new Wave of British Heavy Metal isimli yeni müzik akýmý Ýngiltere nin çeþitli yerlerinde kendini gösterdi. Angel Witch, Samson, Def Leppard, Praying Mantis,Tygers of Pan Tang, Saxon ve tabi ki Iron Maiden ýn önderliðinde çok sürede tüm Avrupa da bir trende dönüþen bu müzik dalgasý Metallica dahil birçok Amerikan rock grubunun da geliþimini derinden etkiledi yýlýnda soðuk bir Ocak ayýnda Maiden tam kadro Londra da Kingsway Stüdyolarýna kapandý.ýlk single 15 Þubat 1980 de Running Free adýnda çýktý. 8 gün içinde ün üzerinde satýþ yaptý ve listelere 44 numaradan giriþ yaptý.albüm daha sonra 14 Nisan 1980 de çýktý. Listelere 4 numaradan girince herkes þok oldu. Steve Harris bu durumu þöyle yorumlamýþtýr: Birisi bir hata yapmýþtýr, ya 40 týr ya da 14 falan diye düþünüyordum. 7-8 Eylül 1998 de Türkiye ye gelen Iron Maiden, Ýstanbul Açýkhava Tiyatrosu nda hayranlarýnýn rüyalarýný gerçekleþtiren iki gece yaþattý. Iron Maiden, Live After Death albümüyle dünyada uzun metrajlý konser videosu çýkaran ilk grup oldu. World Slavery Tur da mili aþan Maiden, tur boyunca otel odasý kullandý gitar teli eskitti, baget parçaladý, pena kýrdý, in üzerinde bira þiþe süt, portakal suyu hafif içki tüketti. Steve in ve Bruce un çok sevdiði Jetro Tull dan CrossEyed Mary i The Trooper single inýn b-tarafý için kaydettiler. Hesapta yokken Amerikan rock radyolarý bu þarkýyý çok sevdi ve sürekli çalmaya baþladýlar. Kýsa zamanda Maiden ýn bu þarkýsý Amerikan radyolarýnda en çok çalýnan þarký oldu. EMI, Maiden ýn bu þarký üzerinden ticaret yapmasýný istedi, ama grup kendi þarkýlarý olmadýðý için bu teklifi reddetti. Bruce Dickinson, Samson la birlikte verdiði bir konserde çok fazla içinden gelerek bir çýðlýk attý ve mekandaki bir camýn kýrýlmasýna sebep oldu. Konseri izlemeye gelenlerin bazýlarý korku, bazýlarý neþe içinde karþýladýlar bu olayý. Bu olaydan sonra hayranlar ona Air Raid Siren (Uçak Sireni) lakabýný taktýlar. Hayatýnda hiç uyuþturucu kullanmayan, aþýrý alkol tüketimini de yanlýþ bulan Steve Harris, sesini alkol ve uyuþturucu kullanarak yok eden eski grup elemanlarý Paul ün 20 Eylül de gruptan ayrýlmasýný saðladý. Yerine Samson dan Bruce u transfer etti. Samson da Bruce Bruce ismini kullanan Dickinson Maiden a gelince gerçek ismine döndü. Bruce Maiden a geldiðinde Ýlk gördüðümde vokalistlerine bakýp o neden orada demiþtim demiþtir. Powerslave þarkýsýnda gücüne tutsak bir firavunun hikayesini anlatan Bruce, aslýnda o dönemde hayranlarý ve medya tarafýndan efsane olarak görülmesinden dolayý içine girdiði psikolojiyi anlatýyordu. Piece of Mind da Trooper ile Stil Life arasýnda Nicko nun tersten çaldýðý bir konuþmasý vardýr. Nicko orada þunu söylemektedir; what he said the thing with three bonce, don t meddle with things you don t understand. Bu kelimeler aslýnda onlara Number of The Beast þarkýslarýndan dolayý satanist damgasý vuran muhafazakarlara karþý söylenmiþtir. ALBUMLER Iron Maiden Killers The Number of the Beast Piece of Mind Powerslave Somewhere in time Seventh Son of A Seventh Son No Prayer For The Dying Fear of The Dark The X Factor Virtual 11 Brave New World Dance of The Death 14/04/ /02/ /03/ /05/ /09/ /09/ /04/ /10/ /05/ /10/ /03/ /05/ /09/2003 Sarp Ýçaçan,

19 22 Spor ÝTÜ DEÐÝL DOSTLUK KAZANDI Nisan baþýnda düzenlenecek olan Üniversitelerarasý Ýkinci Lig Ýstanbul Elemeleri ne en iyi þekilde hazýrlanmaya çalýþan Ýstanbul Teknik Üniversitesi Futbol Takýmý (okul takýmý), gruplardaki olasý rakiplerinden olan Hava Harp Okulu ve Koç Üniversitesi yle hazýrlýk maçlarý yaptý. Ýlk önce 21 Mart 2005 te, Bakýrköy de Hava Harp Okulu ile oynan maç, yakýnlardaki ruh ve sinir hastanesinin etkisinden midir bilinmez, oldukça dostane geçti. Her ne kadar kalecimiz bu dostluk havasýný fazlaca abartýp rakibe ikramlarda bulunmuþ olsa da, hazýrlýk açýsýndan maç takýma faydalý oldu. Ýkinci maç ise 24 Mart Perþembe günü Koç Üniversitesi ile Salý günüydü. Bu sefer maça tam kadro ile gelen takýmýmýz oldukça çekiþmeli geçen maçta iyi mücadele etmiþ olsa da kazanan yine dostluk oldu. Mevcut þartlarda turnuvaya en iyi þekilde hazýrlanmaya çalýþan ÝTÜ futbol takýmý, 4-8 Nisan tarihleri arasýnda (bu yazý yazýlýrken) düzenlenen Ýstanbul Üniversiteler arasý Birinci Ligi nde Kadir Has, Ýstanbul, Bilgi üniversiteleri ve Deniz Harp Okulu ile ayný grupta mücadele ediyordu. Oynanan karþýlaþmalar sonunda aldýðý þanssýz sonuçlarla þampiyonluk iddiasýný yitiren takýmýmýz da yeni hedefi ligde kalmak olarak belirlendi. EY EDÝP ADANA DA PÝDE YE Bu yýlki Üniversitelerarasý Masa Tenisi Turnuvasý Mart tarihleri arasýnda Adana'da yapýldý. Maçlarýn yapýldýðý tesis ise ilk kez yeni adýyla bir etkinliðe ev sahipliði yapan Lütfü Aksungur Kapalý Spor Salonu'ydu. Ýsmini Çukurova Üniversitesi'nin eski rektörlerinden biri ve ayný üniversitenin týp fakültesinin kurucularýndan olan Lütfü Aksungur' dan alan salonda, ilk kupayý kaldýrmak için erkeklerde 41, bayanlarda ise 16 takým mücadele etti. Birgül Hoca ve Rýfat Hoca sorumluluðundaki Ýstanbul Teknik Üniversitesi'ni temsil eden erkek takýmý M. Selim Demir (kaptan), Nezih Oktay, Can Aksöz ve Emin Talabi'den oluþuyordu. Bayanlarda ise yeterli sayýya ulaþýlamadýðý için bir takým çýkmadý. Erkek takýmýmýz iyi bir sonuçla dönmüþ olsa da, sürüden ayrýlaný kurt kapar misali ne erkeklerde ne de bayanlarda bireysel olarak üst düzey bir baþarý gelmedi. Turnuvanýn ilk turu grup mücadelelerine sahne oldu. Geçen sene gruptan çýkamadýðý için seri baþý olma hakkýný kaybeden ÝTÜ'nün dahil olduðu 10. gruptaki diðer takýmlar Hava Harp Okulu, ki kendileri grubun seri baþýydý, Kafkas Üniversitesi (Kars) ve Mustafa Kemal Üniversitesiydi (Hatay). ÝTÜ bu grupta birinci olarak Atatürk'ü üzse de, hem bir üst tura çýkan 12 takýmdan biri olma, hem de seneye yapýlacak turnuvada seri baþý olarak katýlma hakkýný elde etti. Ýkinci tura kalma hakkýný elde eden takýmlar yine gruplara bölündüler. Her biri üçer takýmdan oluþan gruplarda (basit bir matematiksel iþlemle kaç tane grup olduðunu bulabilirsiniz) ÝTÜ'nün karþýsýna Ankara Üniversitesi (Geçen senenin ilk turunda bizim gruptan zaferle ayrýlan, bünyesinde iki tane milli oyuncu barýndýran takým) ve Polis Akademisi çýktý. Bu grupta 3. olmaktan kurtulamayan Ýstanbul Teknik Üniversitesi, dokuzunculuk ile on ikincilik arasýndaki dereceleri belirleyecek olan grupta, 100. Yýl Üniversitesi (Galatasaray Üniversitesi deðil), Deniz Harp Okulu (Hava Harp ve Polis akademisinden sonra Deniz Harp ile karþýlaþmasak ayýp olurdu. Sanki masa tenisi turnuvasýna deðil savaþa gidiyoruz.) ve Gazi Üniversitesi ile mücadele etti. Bu grupta sadece 100. Yýl Üniversitesini yenerek ÝTÜ turnuvayý 11. olarak tamamladý. Türkiye genelinde 11. olma baþarýsýný gösteren ÝTÜ masa tenisi okul takýmýnýn kaptaný M. Selim Demir yine de ilk 12 içerisindeki yerlerini ters çevirerek (ki bu ters çevirme iþi baþlýktan da anlaþýlacaðý gibi Adana'da pek mümkün deðil ) sondan ikincilik yerine baþtan ikinciliði elde edemedikleri için hafif buruk bir sevinç yaþadýklarýný belirtti. S. Selçuk Bucak "Son haftalarda Salý ve Perþembe günleri antrenman yapýp ve gerekli taktikleri Rýfat Hoca' dan aldýk. Yapýlan elemeler sonunda oluþan takým ÝTÜ'yü 41 üniversite arasýnda temsil etme hakký kazandý. Bana göre bu tür organizasyonlarda önemli olan ÝTÜ'nün ismini duyurmak ve Teknik Üniversitelilerin sadece mühendislik alanýnda deðil, kültürel ve sportif faaliyetlerde de baþarýlý olduðunu göstermektir. Teknik bir üniversite olmamýza raðmen beden eðitimi bölümü olan ve milli sporculara sahip okullarla boy ölçüþmemiz bile takdir edilecek bir durum. Seneye seri baþý olma avantajýný iyi kullanýp daha büyük baþarýlara imza atmak istiyoruz." M. Selim Demir

20 23 Spor Ligin sonu geldi. ÝTÜ için kritik haftalar baþladý. ÝTÜ de spor ve sezon boyunca zor þartlarda mücadele eden takýmýmýzýn durumu ile ilgili ÝTÜ lülerle konuþtuk. Ýþte deðerlendirmeleri ile Emin Tacer, Kemal Erdenay, Recep Þen ve Harun Erdenay Recep Þen: Ýlk hedef ligde kalmak - Bu sene ÝTÜ bir iyi bir kötü gitti. Genel deðerlendirme yapabilir misiniz? Recep Þen(Baþ Antrenör): Ýyi olmak için iyi kadro lazým, iyi organize olmak lazým. Böyle böyle 3 iyi bir kötü olur, zamanla geliþir, þampiyonluk kovalayan bir takým yaratýrýz. Bunun içinse maddi bir temelin olmasý lazým ama bu sadece maddi bir þey deðil. Biz burada sene baþýnda iþe baþladýðýmýzda hiçbir þey belli deðildi. Kimin ne kadar para alacaðý, kimin oynayýp oynamayacaðý... Ama insanlarý buraya toplayan baþka amaçlar vardý. Burasý bir oyuncunun kendini ispat etmesi için iyi bir yer. Biz beklenmeyen bir þeyi yaptýk. Takým içi dengeleri iyi ayarladýk, enteresan galibiyetler aldýk. FB, Telekom gibi ki mesela Telekom un bütçesi 3 milyon dolar civarýnda bizim ise 100 milyar TL. Okyanusta kayýkla yüzmek gibi. Ama asla aðlama edebiyatý yapmadýk, yapmayýz da. - Efes, Ülker gibi büyük bütçeli takýmlarla oynarken oyuncularýnýzý maça nasýl motive ediyorsunuz? - Bu bizi olumlu etkiliyor ama kýrýlma noktalarýnda maç kopuyor, maçýn baþýnda artý bir etkisi oluyor da diyebilirim. Seyirciye böyle büyük galibiyetler lazým. Bu sene ilk hedef ligde kalmak ve iyi basket oynamak, iyi organizasyonla iyi þeyler yapmak. Sponsorlarla güçlenmek. - Bu arada yanýmýza gelen yardýmcý antrenörümüz Tolga Esenci ye kulak verelim - Altyapýda 3 yýl sonra 1 yýl Beþiktaþ ve þu an yýldýz milli takýmý yardýmcý antronürüyüm. Biz iþimizi yapmaya çalýþýyoruz, öðrencileri maçlara çaðýrýyoruz, onlara sahada mücadele etmenin sözünü veriyoruz. Emin Tacer: Toprak saha çimleniyor - ÝTÜ de spor nedir, Spor Kulübü ne yapar? Bizim amacýmýz Teknik Üniversitelileri biraraya getirip kaynaþtýrmak. Personel, eðitmenler, öðrenciler, mezunlar Amaç birliktelik, buna da lokomotif olan þey basketbol, 30 lu yýllarda eski hocalarýmýz paylaþmayý ve özgüveni öðretmek gerek diye düþünmüþ ve insanda bu duygularý spor yaratýr demiþler, ilk voleybol sahasý ÝTÜ de yapýlmýþ. 44 te Gümüþsuyu ndaki basket sahasý yapýlmýþ. 52 de öðrencilerin müsabakalarda ÝTÜ yü temsil etmeleri için Spor Kulübü kurulmuþ. Önce voleybol, 60 larda basketbol derken ÝTÜ ekol olmaya baþlamýþ, basketbol okulunu açmýþ. Basketbolda ekol olmuþ, yetiþtirdiði sporcular çok büyük yerlere gelmiþ. Biz okul olarak 17 branþta müsabaka katýlýyoruz. Basket takýmý hariç diðer takýmlarýn tamamý ÝTÜ Kemal Erdenay: Harun daki ÝTÜ sevgisi öðrencilerde yok -Harun un basketbola baþlamasý ve öðrenim hayatýný biraz anlatýr mýsýnýz? KEMAL ERDENAY: Çok küçük yaþta sahalara geldi Harun. Sergi sarayýna gelir maçlarý izlerdi, 5 yaþýndayken milli maça maskot olarak çýktý. 17 yaþýnda transfer teklifi aldý. O zamanki statüye göre bir oyuncu kulüp izin vermedikçe 22 yaþýna kadar transfer yapamýyordu. Ben okulunu bitirip Ýngilizce ve Almanca öðrenmesini istedim fakat profesyonel takýmlar öyle mazeret falan dinlemez, günde çift idman ister, Harun a Harun Erdenay: Seyirci olsun, ýsýnmaya gerek duymam - Öncelikle ÝTÜ lülere söylemek istediðiniz bir þey var mý? - Sað olsunlar bizi bütün sene içten desteklediler, daha ne isteyelim ki. - Peki bu taraftarýn maça gelip gelmemesi sizleri nasýl etkiliyor ya da genel anlamda profesyonel bir sporcuyu nasýl etkiler? - Tam dolarsa gerçekten çok etkili oluyor. Mesela FB, BJK maçlarýnda rakip takýmýn taraftarlarýný bastýrdýklarý zaman gerçekten çok mutlu oluyorum. Diðer dediðine gelince, oyuncuya göre deðiþir. Kimisi vardýr hiç etkilenmez, ama benim gibi oyuncular için þöyle söyleyeyim, ben seyirci çok olsun ýsýnmaya bile gerek duymam, öyle çýksam olur maça. - Seneye ÝTÜ? - Þimdi aðlamýyoruz, ama herkesin öðrencilerinden oluþmakta, Spor Kulübü bu öðrencilere lisans çýkarýp liglere girmesine imkan veriyor. Sitemim þu ki Karþýyaka maçýnda ÝTÜ lü öðrencilerin birbirine girmesi, spor bu öðrencileri kaynaþtýrmalý ve mezun olunca ÝTÜ bilinci olmalý. Benim misyonum yarýn mezun olduðunda müdür olacak, þef olacak insanlara burada bir þeyler verebilmek, ortaklaþa birþeyler yapmayý öðretmek, mezuniyet sonrasý ÝTÜ lüleri birleþtirecek ortak noktalar yaratmak. Burasý liseden farklý bir yer. Kampüs yaþanýr bir yer olmalý. - Öðrencilerin toprak saha ile ilgili þikayeti var? - Rektörümüzün orayla ilgili bir projesi var. O saha yakýn zamanda çimlenecek, ama þu an ilk olarak havuz bakýmý yapýlýyor. Daha sonra ise aþaðýsýna futbol sahasý, soyunma odalarý ile birlikte yapýlacak. - Peki bunca yýl neden olmadý? - Þimdiye kadar para önce laboratuarlara ve kütüphaneye harcandý, bu tercih meselesi. teklif edilen parayý o zamanýn büyük holding müdürleri almýyordu, yani okulu bitirip kazanýlmasý imkansýz bir paraydý. Þu an ise ÝTÜ bütçesi mukayese edildiðinde býrak 1. ligi, ikinci ligdeki çoðu takýmýn maddi durumu ÝTÜ den iyidir. Fakat Harun eþine ender rastlanýr bir fedakarlýk yapýyor. Yani þu Harun daki ÝTÜ sevgisi öðrencilerde yok, benim tuhafýma giden de bu. - Sponsor? - Microsoft, Oracle, IBM, Teknokent görüþmeleri devam ediyor ÝTÜ de mini bir silikon vadisi kurma hedefleri var. Eðer anlaþma saðlanýrsa burada 2000 öðrenciye yarý zamanlý iþ imkaný saðlayacaklarýný belirtiyorlar. Yazýlým gurubu metrekareye yerleþirse, Spor Kulubü ne metrekare baþýna 2 dolar verseler ayda dolar yapar. Bak sen o zaman (eliyle tribünleri göstererek) buralar nasýl dolar. bilmesini istediðim þeyler var. Benim eþim Migros Bayan Takýmý nda oynuyor, þuan bayanlar liginde 7. ler. Hadi geçtim onlarý 2. ligdeki çoðu kulübün ekonomik durumu bizden iyi, bizim çocuklar iyi mücadele ediyor. Bu þartlarda yapýlanlar baþarýdýr bence. - Bir ara Boðaziçi nde okumuþsunuz sonra yoðun antreman programý yüzünden eðitiminiz yarým kalmýþ - Ben aslýnda ÝTÜ ye girmek istiyordum ama puan yetmedi. Ama ÝTÜ ye girsem mezun olurdum herhalde. Ee tanýdýk bir ortam, profesörleri falan tanýyorsunuz. - Ýnsanlar sizi Ülker li Harun diye biliyor Efes li Harun olabilir miydi? - Efes hep bana soðuk geldi. Rus takýmý gibidir onlar, espri olmaz. Ne bileyim gülmezler pek. Bir de Ülker de Orhun vardý, Paþabahçe den tanýrým onu. O yüzden Ülker daha cazip geldi, oraya gittim ama ilk Efes e gitseydim de hep orada oynardým. - Kariyerinizde oynamak istediniz bir takým var mý? - Jordan lý Þikago da oynamak isterdim. - Ýstemeyen basketçi yoktur heralde. Peki unutamadýðýnýz maçlar? - Çok var. Çok sayý attýðým Efes serisi var. 37 sayý atýýðým FB nin Avrupa maçý, 45 sayýlýk Ülker-Kolej maçý, 40 sayý attýðým Real Madrid maçý var - Potalarda mikrofon vardý. Ben TV den izliyordum. Her sayýda potadan tak diye bir ses geliyordu. Biz de evde çoþuyorduk. - O maç ilginçti. O sene ben her maçta çok sayý atýyordum, hatta Stayokoviç in ardýndan sayý krallýðýnda 2. olmuþtum. Madrid Koçu býrakýn Harun atsýn, gerisi atmasýn demiþ, ben de hep boþum, bakýyorum kimse yok, attým 40 sayý, yendik. Adam piþman olmuþtur heralde. - Harun saçýný geriye tara tezeruatu size neyi hatýrlatýyor - (Gülüyor) Kaþýyaka seyircisi sever beni. Ne bileyim o zaman saçým vardý, ama yine de derlerdi M. Fatih Kývrak

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi KULLANICI REHBERİ BTÜ Kütüphanesi Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi - Kütüphane web sayfası Hizmetler Kaynaklara Erişim Danışma/Formlar Bize Ulaşın Bu rehber; Bursa Teknik Kütüphanesinin fiziki

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN VERMİŞ OLDUĞU OKUYUCU HİZMETLERİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN VERMİŞ OLDUĞU OKUYUCU HİZMETLERİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN VERMİŞ OLDUĞU OKUYUCU HİZMETLERİ Kütüphane içi kullanım Kullanıcı eğitimi Ödünç verme Kitap siparişi Veri tabanları Uzaktan erişim Genel Bilgiler Dumlupınar

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç: Madde 1: Bu Yönerge, Hacettepe Üniversitesi kütüphane hizmetlerinin sunumunda, görevli personel ve kullanıcıların görev

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2013-2014 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2013-2014 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2013-2014 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU Bina Girişi ve Manyetik Güvenlik Kapısı Ödünç-İade Bankosu Okuma Salonu Girişi

Detaylı

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ Üniversitemiz, öğrenim ve öğretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, akademik program ve bilimsel araştırmaları destekleyen, kullanıcılarının

Detaylı

KÜTÜPHANE KULLANMA REHBERİ

KÜTÜPHANE KULLANMA REHBERİ KÜTÜPHANE KULLANMA REHBERİ Kütüphanelerimiz, sınırsız bilgi ve kaynaklarla 3 senedir hizmetinizde! Üsküdar Üniversitesi olarak, geniş arşivimizle birlikte kolay erişim ve kullanım imkânlarına sahip kütüphanemizde,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON KANLIĞI. Kullanıcı Eğitimi 2011-2012

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON KANLIĞI. Kullanıcı Eğitimi 2011-2012 BATMAN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLI KANLIĞI Kullanıcı Eğitimi 2011-2012 SUNUM KONULARI Kütüphane Genel Tanıtımı Web Sayfası Tanıtımı Kütüphane Otomasyon Programı KÜTÜPHANE UNSURLARI

Detaylı

MKÜ nün Bilgi Hazinesi

MKÜ nün Bilgi Hazinesi MKÜ nün Bilgi Hazinesi Büyük ve Donanımlı Bir Üniversit e Küt üphanesiyle Hiz met iniz de Mustafa Kemal Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU Bilgi çağının en önemli gereksiniminden biri de, içinde bilgi barındıran her türlü materyalin bulunduğu,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

ÖDÜNÇ VERME POLİTİKASI. Amaç

ÖDÜNÇ VERME POLİTİKASI. Amaç ÖDÜNÇ VERME POLİTİKASI Amaç Kocaeli Üniversitesi mensuplarının eğitim-öğretim, araştırma, bilimsel faaliyet ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kütüphanedeki yayınların belli kurallar çerçevesinde

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Organizasyon Şeması Kampüs Yerleşim Planı SHMYO Derslikler ve Laboratuarlar Eğitim Öğretim Akademik Takvim...

Organizasyon Şeması Kampüs Yerleşim Planı SHMYO Derslikler ve Laboratuarlar Eğitim Öğretim Akademik Takvim... Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Oryantasyon El Kitabı Organizasyon Şeması... 3 Kampüs Yerleşim Planı... 4 SHMYO Derslikler ve Laboratuarlar... 7 Eğitim Öğretim... 7 Akademik Takvim... 7 Bilgi Yönetim

Detaylı

K ÜTÜPHANELERİ ÇOMÜ K

K ÜTÜPHANELERİ ÇOMÜ K K ÇOMÜ KÜTÜPHANELERİ ÇOMÜ Kütüphaneleri ÇOMÜ Kütüphanesi barındırdığı kitap koleksiyonu itibariyle Batı ve Güney Marmara nın en büyük kütüphanesidir. ÇOMÜ Kütüphanesi nde yaklaşık 400.000 basılı ve 200.000

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Kütüphanemizin Kuruluşu 1992

Kütüphanemizin Kuruluşu 1992 Kütüphanemizin Kuruluşu 1992 KURULUŞ AMAÇLARI: Dinamik ve değişime öncülük eden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, eğitim, öğretim ve araştırma programlarını

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE HİZMETLERİ TANITIMI & KULLANICI EĞİTİMİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2017 Genel Bilgi-Merkez Kütüphane 2017-2018 eğitim-öğretim yılında

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU Erhan Akbal Gürkan Karabatak Aytuğ Boyacı Mustafa Ulaş Ayhan Akbal Hasan H. Balık Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi

Detaylı

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi ODTÜ Kütüphanesi Plan Kalite ve Kalite Güvence Sistemi ISO ve Temel Kavramlar ISO ve Kalite El Kitabı ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı ve Örnek Dokümanlar Kalite Günlük kullanım?

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2 şube kütüphane ve merkez kütüphanesi ile 2007 yılından itibaren kullanıcılarına hizmet vermeye başlamıştır. Hizmetlerimiz Kütüphane Hesabınız: Düzce Üniversitesi

Detaylı

Neden TSEV eğitimlerini tercih etmeliyim?

Neden TSEV eğitimlerini tercih etmeliyim? 1. Neden TSEV eğitimlerini tercih etmeliyim? 2. TSEV eğitimleri ücretli midir? 3. Eğitim programlarınız ne kadar sürüyor? 4. Eğitim programlarınızın zaman planı nasıl? 5. TSEV, kuruma özel eğitimler düzenliyor

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları LOGO SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Add your company slogan Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları BUGÜN Bilginin hızla üretildiği ve aynı hızla teknolojik buluşlara/icatlara

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2008 YILI FAALĠYET RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2008 YILI FAALĠYET RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2008 YILI FAALĠYET RAPORU Bilgi çağının en önemli gereksiniminden biri de, içinde bilgi barındıran her türlü materyalin bulunduğu,

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ÜNİBİLGİ. Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Nisan 2002 Sayı:8

ÜNİBİLGİ. Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Nisan 2002 Sayı:8 ÜNİBİLGİ Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Nisan 2002 Sayı:8 08 Üniversitemizin abone olduğu elektronik veri tabanlarını tanıtmaya devam ediyoruz. Amacımız veri tabanlarının

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi

Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi hkapucu@isikun.edu.tr Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir eğitim

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2017 MEB / YLSY YABANCI DİL KURSU TANITIMI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2017 MEB / YLSY YABANCI DİL KURSU TANITIMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2017 MEB / YLSY YABANCI DİL KURSU TANITIMI Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak, MEB YLSY Projesi kapsamında lisansüstü öğrenim görmek üzere

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

E-Bülten. Bilgi Merkezi Elektronik Bülteni yayın hayatına başladı. Toplu Tarama (Central Search) Toplu tarama kütüphaneler için neden gerekli?

E-Bülten. Bilgi Merkezi Elektronik Bülteni yayın hayatına başladı. Toplu Tarama (Central Search) Toplu tarama kütüphaneler için neden gerekli? E-Bülten Bilgi Merkezi Elektronik Bülteni yayın hayatına başladı. Mart 2007 Sayı: 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi Merkezi tarafından Mart 2007 tarihinden itibaren elektronik bülten yayınlanacaktır.

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. - Güncelleme : Ekim 2017-

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. - Güncelleme : Ekim 2017- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kutuphane@kocaeli.edu.tr - Güncelleme : Ekim 2017- KOÜ Merkez Kütüphaneden Kareler Sayılarla KOÜ Kütüphanesi - I Basılı kitap : 109.700+ E-kitap : 295.000 +

Detaylı

Etkinlik hakkında. Enver ALTIN. Y. Boran PUHALOĞLU. enver.altin@linux.org.tr. boranp@cs.bilgi.edu.tr

Etkinlik hakkında. Enver ALTIN. Y. Boran PUHALOĞLU. enver.altin@linux.org.tr. boranp@cs.bilgi.edu.tr Etkinlik hakkında Türkiye'nin en büyük Özgür Yazılım ve Linux odaklı etkinliklerini 2002 yılından beri gerçekleştiren İstanbul Bİlgi Üniversitesi ve Linux Kullanıcıları Derneği'nin, 2. defa tek çatı ve

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ Rektör Prof. Dr. Osman TEKİNEL Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafi BAYTORUN (Kütüphaneden

Detaylı

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ DANIŞMA HİZMETLERİ NDEKİ GELİŞMELER VE MAKALE FOTOKOPİ İSTEK SİSTEMİ Filiz YÜCEL Internet ve bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler bilgi merkezlerinin verdiği

Detaylı

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul KALİTE YOLCULUĞU Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul 1970 : Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 1971 : Sakarya Devlet

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. kutuphane@kocaeli.edu.tr - Güncelleme Eylül 2015 -

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. kutuphane@kocaeli.edu.tr - Güncelleme Eylül 2015 - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kutuphane@kocaeli.edu.tr - Güncelleme Eylül 2015 - KOÜ Merkez Kütüphaneden Kareler Sayılarla KOÜ Kütüphanesi - I Basılı kitap : 98.000+ E-kitap : 150.000+ Basılı

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Kütüphane Web Sayfası ve Kataloğu Kullanım Rehberi

Kütüphane Web Sayfası ve Kataloğu Kullanım Rehberi Kütüphane Web Sayfası ve Kataloğu Kullanım Rehberi Bu rehber Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi tarafından hazırlanmıştır. 1 WEB SAYFASI GENEL BİLGİLERİ BELGELER; Kitap Talepleri İle İlgili Belgeler Bulunmaktadır.

Detaylı

dikkat le oluşt u- rulmuştur. Osmanlı d ü n y a s ı v e

dikkat le oluşt u- rulmuştur. Osmanlı d ü n y a s ı v e www. TARİHÇE Robert Kolej 1863 yılında Dr. Cyrus Hamlin tarafından kurulduğunda, kütüphanenin ilk kitapları olan Harvard Üniversitesi'nin 200 kitaplık bağışı Bebek'te eski bir binaya yerleştirilerek Kütüphane'nin

Detaylı

İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Veritabanları

İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Veritabanları İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Veritabanları Prof. Server Acim (Besteci ve Devlet Konservatuvarı Müdürü) 18 Nisan 2013 - Perşembe - 12.15 İnönü Üniversitesi GSTF ve Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2017 MEB / YLSY YABANCI DİL KURSU TANITIMI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2017 MEB / YLSY YABANCI DİL KURSU TANITIMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2017 MEB / YLSY YABANCI DİL KURSU TANITIMI sahibi olabilirler. Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak, MEB YLSY Projesi kapsamında lisansüstü öğrenim

Detaylı

KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU

KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU Kütüphanede mevcut olan basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını tarayabilmek için öncelikle http://kutuphane.ieu.edu.tr/ adresinden Kütüphane web sayfasına girmeniz

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Çalışma Raporu http://kutup.gop.edu.tr kutup@gop.edu.tr KÜTÜPHANEMİZ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1992 yılında,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA SAATLERİ Kütüphane Çalışma Saatleri Okuma Salonu Marmara Salonu Süreli Yayınlar ve Tezler Salonu ( Ege Salonu ) Eğitim Dönemi: 08.30

Detaylı

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM 1 BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM Arş. Gör. Kasım BİNİCİ kbinici@atauni.edu.tr A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilim, Etik ve Eğitim Dersi, 13 Mayıs 2011, Erzurum 2 PLAN Araştırma Süreci Bilimsel Bilgi Kaynakları

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BENİM GELECEĞİM OLDU. Sayın Yurduseven öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BENİM GELECEĞİM OLDU. Sayın Yurduseven öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Çankaya Üniversitesi Bilgi İşlem Departmanı nda çalışan ve 2007 Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüzden mezun olan Hakan Yurduseven ile bilgilendirici bir söyleşi gerçekleştirdik. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BENİM

Detaylı

Üniversite için her şey yapabilirsiniz, Eğer Üniversitenin Kütüphanesi zayıfsa, Hiçbir şey yapmamış olursunuz

Üniversite için her şey yapabilirsiniz, Eğer Üniversitenin Kütüphanesi zayıfsa, Hiçbir şey yapmamış olursunuz Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Üniversite için her şey yapabilirsiniz, Eğer Üniversitenin Kütüphanesi zayıfsa, Hiçbir şey yapmamış olursunuz Genel

Detaylı

SDÜ Bilgi Merkezi Avrupa nın 29 Kütüphanesi Arasında

SDÜ Bilgi Merkezi Avrupa nın 29 Kütüphanesi Arasında E-Bülten Haziran 2008 Sayı: 5 SDÜ Bilgi Merkezi Avrupa nın 29 Kütüphanesi Arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ Bilgi Merkezi LIBER (The Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche

Detaylı

Okullar ve Üniversiteler için Dijital Kütüphane

Okullar ve Üniversiteler için Dijital Kütüphane Okullar ve Üniversiteler için Dijital Kütüphane E-kitaplar Sesli Kitaplar Video OverDrive hakkında E-kitap avantajları Neden OverDrive? Eşsiz katalog Video filmler Çeşitli erişim kanalları Referanslar

Detaylı

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor!

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Vizyon Türkiye de ilk defa tüm Süper Lig futbol kulüplerini ayný sportif rekabet ortamýnda bir araya getirmek Otolig: Bir Yarıştan Fazlasý Otolig, Türkiye

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2014-2015 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2014-2015 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2014-2015 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kütüphanesi Kütüphanemiz 2007 yılında, Kilis 7 Aralık

Detaylı

Yayın Ödünç Alma - İade Etme İşlemleri

Yayın Ödünç Alma - İade Etme İşlemleri K Yayın Ödünç Alma - İade Etme İşlemleri Aradığım yayın kütüphanede mevcut mu? Ulaşmak istediğiniz bir yayının ÇOMÜ Kütüphanelerinde mevcut olup olmadığını kütüphane içerisinde yer alan Tarama Terminallerinden

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Wiley InterScience Kullanım Kılavuzu

Wiley InterScience Kullanım Kılavuzu SDÜ Bilgi Merkezi E-Bülten Kasım 2008 Sayı: 6 Wiley Interscience http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home?cretry=1&sretry=0 Wiley Interscience veri tabanı 30 Haziran 2008 tarihinde Blackwell Synergy

Detaylı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Toplam materyal sayısı 01.02.2012 tarihine göre Kitap 51 833 Ders kitap 22 611 Tez 408 Kitap dışı materyaller - 367

Detaylı

eralp tarafından yazıldı. Cumartesi, 19 Şubat 2011 16:51 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Şubat 2011 17:11

eralp tarafından yazıldı. Cumartesi, 19 Şubat 2011 16:51 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Şubat 2011 17:11 Geçtiğimiz haftalarda oyuncular için belli fiyat aralıklarına göre sıraladığımız işlemci, ekran kartı ve anakarttan sonra şimdi de bizlere göre fiyatlarına göre en iyi 10 oyun amaçlı notebook'u belirliyoruz.

Detaylı

Menüler ve Alt Bölümler olmak üzere Menü tasarımı 2 bölüme ayrılmıştır.

Menüler ve Alt Bölümler olmak üzere Menü tasarımı 2 bölüme ayrılmıştır. BİLGİ MİMARİSİ ÖDEV RAPORU Türk Kütüphaneciler Derneği web sitesi, Kütüphaneciliği Dergisini kullanıcıya açmak, lobicilik ve gerçek bilgiyi sağlamak amacıyla web sitesini oluşturulmuştur. Sitenin Ana Sayfası;

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT PLAN Araştırma Süreci Bilimsel Bilgi İçin Kaynak Türleri Bilimsel Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Alternatif Bilgi Erişim Kaynakları

Detaylı

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI 2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI Başvuru rehberinin 5. Maddesi doğrultusunda 28 Nisan 2014 e kadar gelen AÇIKLAMA TALEPLERİ No. Soru Cevap 27 Bir öğrenci şu anda yurt

Detaylı

Bingöl Üniversitesi Merkez Kütüphanesi (Selahaddin-i Eyyubi )ve Merkez Kütüphaneye Bağlı Birim Kütüphaneleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM

Bingöl Üniversitesi Merkez Kütüphanesi (Selahaddin-i Eyyubi )ve Merkez Kütüphaneye Bağlı Birim Kütüphaneleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Bingöl Üniversitesi Merkez Kütüphanesi (Selahaddin-i Eyyubi )ve Merkez Kütüphaneye Bağlı Birim Kütüphaneleri Yönergesi AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönerge, Bingöl Üniversitesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TÜRKİYE NİN GÜZELLİKLERİ BAŞKENT VAŞİNGTON DA KEŞFEDİLECEK!

TÜRKİYE NİN GÜZELLİKLERİ BAŞKENT VAŞİNGTON DA KEŞFEDİLECEK! TÜRKİYE NİN GÜZELLİKLERİ BAŞKENT VAŞİNGTON DA KEŞFEDİLECEK! Sayın İlgili, ABD nin en eski ve köklü Türk-Amerikan derneklerinden biri olan Vaşington Türk Amerikan Derneği adına sizi, Eylül 2014 ayı boyunca

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÖDÜNÇ VERME YÖNERGESİ

ÖDÜNÇ VERME YÖNERGESİ Sayfa 1/5 Üyelik İşlemleri: Ödünç verme hizmetinden sadece Yıldız Teknik Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencileri yararlanabilir. Kitap ödünç alabilmek için kütüphaneye üye olmak gereklidir.

Detaylı

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu.

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu. Anket 1: Dil eğitimi ihtiyacı olan kişilere yöneliktir. Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma kültürü bilgilerini arttırmak

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru 1 Konular 1. Bilgisayar Nedir? 2. Bilgisayarın Tarihçesi 3. Günümüz Bilgi Teknolojisi 4. Bilgisayarların Sınıflandırılması

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi

PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi Madde-1 Amaç ve Kapsam Bu Yönerge Tasarısı, Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi nin örgütlenme,

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

Kütüphaneye girebilmeniz için öğrenci kimlik kartınızın yanınızda olması gerekmektedir.

Kütüphaneye girebilmeniz için öğrenci kimlik kartınızın yanınızda olması gerekmektedir. Leman KOZAKCI Kütüphaneye girebilmeniz için öğrenci kimlik kartınızın yanınızda olması gerekmektedir. Kütüphanede bulunan ve dışarı çıkarılmasında bir mahsuru olmayan yayını ödünç almak için kütüphaneye

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİNDEN DUYURULUR

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİNDEN DUYURULUR BAŞLANGIÇ TARİHİ: 08.09.207 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİNDEN DUYURULUR BİTİŞ TARİHİ : 22.09.207 Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı