3G GÜVENLİK EĞİTİM MERKEZİ TEMEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3G GÜVENLİK EĞİTİM MERKEZİ TEMEL"

Transkript

1 T. mniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik airesi aşkanlığı dı :... Soyadı... T Kimlik No... 3G GÜVNLİK ĞİTİM MRKZİ TML ĞİTİM ÖZL GÜVNLİK TML ĞİTİMİ YZILI SINVI SORU KİTPÇIĞI GNL ÇIKLMLR SORULRI VPLM Y GÇM N ÖN KİTPÇIĞINIZIN OĞRU OLUĞUNU KONTROL İNİZ V ŞĞIKİ ÇIKLM LRI İKK TL OKUYUNUZ. 1- u kitapçıkta toplam 125 adet soru vardır. 2- Silahsız eğitim alan adaylar ilk 100 soruyu 4 numaralı alana, silahlı eğitim alan adaylar ise toplam 125 soruyu 4 ve 5 numaralı alana, yalnız silah sınavına girecek adaylar 25 silah sorusunu 5 numaralı alana cevaplandıracaktır. 3- evaplama işlemine geçmeden önce soru kitapçığının tüm sayfalarını kontrol ediniz. Sayfaların eksik olması durumunda salon görevlilerini durumdan haberdar ediniz. 4- eğerlendirme optik okuyucu ile yapılacağından cevap kâğıdının ilgili yerlerini eksiksiz olarak koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle optik kâğıda yazıp kodlayınız. Yapılan kodlama ve yanlış kalem kullanma hatalarının sorumluluğu size ait olacaktır. u nedenle arka kapakta bulunan örnek cevap kâğıdını incelemeniz yararınıza olacaktır. 5- evaplamaya ŞL YIN IZ komutu almadan başlamayanız 6- İşaretlerinizi kodlama yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayı nız 7- Her sorunun yalnız bir doğru cevabı vardır. irden fazla cevaplandırılmış sorular değerlendirilmeye alınmayacaktır. 8- Yanlış doğruyu götürmeyeceğinden soruların tümünü cevaplamanız yararınıza olacaktır. 9- Sınav süresi silahlı eğitim alan adaylar için 150 dakika, silahsız eğitim alan adaylar için 120 dakika, sadece silah sınavına girecekler için ise 30 dakikadır. 10- Sınav süresince sorularla alakalı olarak salonda bulunan görevliler ve diğer adaylarla konuşmak, etrafa bakmak, kopya çekmek ve soru sormak yasaktır. 11- Soru kitapçıkları ve grubu olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kitapçık grubu cevap kâğıdında bulunan 2 numaralı alana kodlanmalıdır. Kitapçık Grubu işaretlenmeyen adayların cevap kâğıtları değerlendirilmeyecek ve yazılı sınavları geçersiz kabul edilecektir. 3 numaralı alana ise Silahlı veya Silahsız durum kodlanacaktır. 12- Soru kitapçığındaki sorular beş şıklıdır. 13- evap kâğıdındaki 1 numaralı alana 11 rakamdan oluşan T Kimlik No eksiksiz ve doğru olarak kodlanacaktır. Optik kâğıtta bulunan T Kimlik Numarası kimlik kartınızla aynı değil ise kimlik kartınızda bulunan T Kimlik Numaranızı kodlayınız. 14- evaplama işlemi bittikten sonra sınav cevap kâğıdı ile soru kitapçığı salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilecektir. Soru kitapçığını teslim etmeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 15- Sınava giren adaylar optik cevap kâğıdındaki ilgili alana kesinlikle imza atacaklardır. ŞRILR İLRİZ. 02 ŞUT2014

2 ÖZL GÜVNLİK TM L ĞİTİM İ 50. YZILI SINV SORULRI ( GRUU ) 1. Mizahı yerli yerinde kullanma deyimi etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılm aktadır? ) Sunum boyunca sürekli fıkra anlatarak insanları eğlendirmek inleyicileri kahkahaya boğmak Nerelerde fıkra anlatacağını sunum öncesinde dinleyicilere açıklamak Her paragraf sonunda bir fıkra anlatmak irlikte dinleme atmosferi oluşturmak Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir? Gürültü ) Kodlama ) Geri bildirim )Kaynak )mpati şağıdaki tanımlamalardan hangisi iletişimi daha iyi ifade etmektedir? Kişinin duygu ve düşüncelerini karşısındakine olduğu gibi aktarabilme ve uzlaşabilme sanatıdır Kişinin kendi duygu ve düşüncelerini en doğru olarak kabul etmesidir Kişinin, tamamen karşısındaki kişiye tabi olmasıdır Kişinin, aynı konudaki düşüncelerini farklı yer ve zamanlarda farklı ifade etmesidir Kişinin, uygulamalara karşı diğer kişileri kışkırtmasıdır şağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır? Karmaşık uzun cümleler Mesleki jargonları, bilinmeyen kelimeleri kullanmak iletişimin başarısını arttırır inleyicilerin ilgisini çekmeden doğrudan konuya girmek Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek Gerektiğinde hayır diyebilmek için, aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Hayır dememizin haklılığını anlatmak için çok çabalamalıyız Hayır derken baskı altında kaldığımızda boyun eğmeliyiz Neden hayır dediğimizi açıklamalıyız Karşıdakinin duygularını anlamak için vakit kaybetmemeliyiz İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz Panik halinde bulunan insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunm az? İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir yere kaçmaya çalışırlar Muhakeme yeteneklerini kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip ederler an telaşıyla paniğe kapılanların insani duyguları zayıflar Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği komutları dinlerler şağıdakilerden hangisi iletişimde fiziksel gürültü olarak anlaşılm az? Toplumsal olaylardaki kalabalığın sesi Sosyo-kültürel çevre Fabrikadaki makinelerin sesi Televizyonun cızırtılı olması Telefon parazitleri şağıdakilerden hangisi iletişim kazalarının sebeplerinden değildir? Kaynağın bilgi, duygu ve düşünceyi alıcıya aktaramaması Kaynağın, alıcı için önem taşımayan mesajlar vermesi İletişim sürecinde kullanılan kanalın doğru seçilmesi Hedefin bilgi, duygu ve düşünceyi anlamlandıramaması lıcının geribildirim vermemesi 9. şağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardandır? ) Yıkıcı eleştiriler yapmak ) Genelleme yapmak ) Sorumluluk almamak ) Mantığı silah olarak kullanmak 10. Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir cümlesi iletişimde hangi kavram ın önemini vurgulam aktadır? ) mpati ) nformasyon ) eden dili ) Yaşantı ) Öğrenme 11. şağıdakilerden hangisi iyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktörlerden, değildir? ) Öfke ) Sosyal statü 1 1» 1 ) Kendini açığa vurma V ) İfade berraklığı ) enlik 12.İletişimi başlatan kimse ya da gruba ne denir? )Kaynak )M esaj )Hedef )Kodlama )lıcı 13.Yasal olmayan toplumsal olayları başlatan ve yürüten toplulukların hedeflerine ulaşabilmek amacıyla güvenlik güçlerine karşı kullandıkları tekniğe ne ad verilir? ) Gözlem )Plan )Korku )Tahrik )ylem 14. Göz yaşartıcı spreyler insanlara karşı kaç metreden daha yakın mesafeden kullanılm am alıdır? ) 1 metre ) 2 metre ) 3 metre ) 4 metre ) 5 metre 15.Kullanmak zorunda kalındığında aşağıda sayılan hangi bölgeye copla vurulabilir? ) Kafaya ) Göğüs bölgesine ) Kol ve bacaklara ) Yüze ) Karın bölgesine 16. Kitle psikolojisini bilmek güvenlik personeline aşağıdakilerden hangisini kazandırır? ) Fertlerin iradeleriyle hareket etmediğini bilir ) Çekingen ve zayıf insanlardan beklenmeyecek davranışların sergilenebileceğini bilir ) Yanlış bilgilendirmelerle kalabalığın provoke olabileceğini bilir ) Yapılacak olumsuz davranışların taklit edilebileceğini bilir 17.şağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatm a ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elem anları tanım lar? ) estekleyiciler ) Harekete geçenler ) Tesir altında kalanlar ) Provokatörler ) Hiçbiri 18.Kalabalık yönetiminde zor kullanma taktiklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Zor kullanma topluluğun dağıtılmasında son çare olmalıdır ) İhtara gerek kalmaksızın topluluk dağıtılmalıdır ) ölge müdahaleye uygun olmalıdır ) Müdahalenin amacı topluluğu dağıtma toplanmayı önleme, suçluyu yakalama olmalıdır

3 ÖZL GÜVNLİK TM L GITIM I 50. YZILI SINV SORULRI ( GRUU ) ) Hasta/yaralı baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranmalıdır 28.ilinci kapalı bir kişi ile karşılaşıldığında, solunum yolunu en çok kapatan unsur olarak öncelikle neye dikkat edilir? ) Kırılan dişlere ) Gıdalara ) Kravatın sıkı olmasına ) ile ) ğza alınan oyuncak vs gibi küçük cisimlere 29.Kendiliğinden meydana gelen burun kanam asında hastaya hangi pozisyon verilir? ) aş dik durumda oturtulur ) Yan yatırılır ) Sırtüstü yatırılır ) yakları havaya kaldırılır ) Yüzüstü yatırılır 30.şağıdakilerden hangi müdahale esnasında genel anlamda ilk olarak yapılması gereken temel yaşam desteğidir? ) Hava yolunun açılması ) Kalp masajı ) Suni solunum ) Psikolojik yardım ) ilin elle tutulup çekilmesi 31.Silahlı saldırı tehlikesi altındaki bir ortamda, yaralı için ilk yardım öncesinde yapılması gereken en önemli adım nedir? ) Kalp masajı yapılması ) mbulansa haber verilmesi ) Ortamdaki kişilerin güvenliği sağlanması ) Yaralıya moral verilmesi ) Saldırganlar etkisiz hale gelene kadar, mücadele edilmesi 32.acaktaki diz üstü ve diz altı bölgedeki yaygın kanamanın engellenmesi için dam ar üzerine basınç hangi bölgeden uygulanır? ) Müdahale ekibi belli bir düzen içinde hareket etmelidir 19.Kalabalığın denetimi hangi yolla sağlanam az? ) Küçük birimlere bölerek dağıtmak ) Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini önleyerek dağıtmak ) Kalabalık önderlerini toplamak ) Topluluk özellikleri kazanmalarından önce dağıtmak ) Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını engellemek 20.şağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kollektif davranış özelliklerinden değildir? ) İrade zayıflığı ) uygusallık ) Kendisi olma ) Özenti ) Telkin 21.şağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden birisi değildir? ) Organizatörlerle diyalog kurma ) İkna edici olma ) Taviz vermeme ) Profesyonel olma ) aydırıcılık 22.Grubu ve üyelerini sonuca götüren etkileyici davranışların kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? ) Kalabalığın gücü ) Grup dinamiği ) Sosyal yığın ) Liderin gücü ) Grup çatışması 23.İlk yardım da hangi müdahale temel yaşam desteği değildir? ) Hava yolunun açılması ) Kalp masajı ) Suni solunum ) Psikolojik yardım ) ilin elle tutulup çekilmesi 24.İlkyardımın en önemli am acı nedir? ) Hasta ile ilgili bilgileri toplamak ) Hastaya teselli vermek ) Hastanın durumun kötüye gitmemesi için çaba göstermek ) Hastanın bir an önce sağlık kuruluşuna göndermek ) Hastanın tedavisini yapmak 25.üşme sonrası şuuru yerinde ancak idrarını tutamayan bir yaralıda en çok dikkat edilmesi gereken durum nedir? ) öbreklerde oluşan hasar ) Kalın barsak hastalığı ) Psikolojik sorunlar ) Omurilik zedelenmesi ) Zehirlenme 26. Yaşam belirtileri olan yaralıya ilk başta sergilenecek davranış olarak aşağıdakilerden hangisi yapılm am alıdır? ) Kişi kendini tanıtır ) Olaydaki ölü ve yaralı durumu aktarılır ) Hoşgörülü ve nazik davranarak güven sağlar ) Hasta/yaralının endişelerini gidererek rahatlatır ) Olayın mahiyeti, koşulları, varlığı sorularak öğrenilir 27.şağıdaki seçeneklerden hangisi hasta/yaralı taşınm asında genel kurallardan değildir? ) Hasta/yaralıya uzak mesafede çalışılmalıdır ) Hasta/yaralı taşınmasında ilkyardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır ) Omurilik yaralanma riskini azaltmak ve sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmelidir ) Hasta/yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir )yak sırtı )iz arkası )Topuk arkası )Kasık iç kısmı )iz kapağı 33.LPG-oğalgaz yangınlarında etkili olan söndürücü m adde aşağıdakilerden hangisidir? ) Sulu köpük ) Su ) Köpük ) attaniye ) Kuru kimyevi toz 34.lektrik akımının olduğu alanlarda hangi davranış şekli yanlıştır? ) lektrik akımı sigortadan kapatılır ) Yangın oluşması durumunda kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile müdahale edilir ) lektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır ) lektrik akımına kapılan kişi kuru maddelerle (odun, kuru bez) akımdan uzaklaştırılır ) Metal kısımlara dokunulmaz 35.Çizme, baret, yangına yaklaşm a elbiseleri ve temiz hava solunum cihazları gibi kavram lar aşağıdaki şıklardan hangisini ifade eder? ) Yangında koruyucu malzemeler ) Yangın söndürme cihazları ) Yangın önleyici tedbirler ) Yangın söndürme maddeleri ) Yangın söndürme prensipleri 36.Yangınlara ilk müdahale etmek durumunda olan güvenlik personelinin bilmesi gereken en önemli hususlardan birisi aşağıdakilerden hangisidir? ) İşverenin geleceği saati bilmek ) Yangın söndürücülerinin yerini ve kullanımını bilmek ) Yangın çıktığında derhal dışarıya kaçmak ) Yangın çıktığında ilk olarak güvenlik müdürünü aramak ) Hiçbiri 37. şağıdakilerden hangisi gaz kullanımında doğru değildir?

4 ö z e l g ü v e n l i k t e m e l e ğ i t i m i 50. YZILI S IN a v s o r u l a r I ( a g r u b u ) ) Gaz kullanımından sonra düğmeler ve dedantör kapatılır ) Gaz kaçağı kibrit ve mum ile kontrol edilir ) ağlantı hortumu 125 cm den uzun olmamalıdır ) ihazın altına kağıt, plastik örtü v.s. konulmaz 38.oğalgazın tehlikeli oluşu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? ) Zehirli olması ) oğucu olması ) Kokusuz olması ) Havadan hafif olması ) Hiçbiri 39. I.Rüzgârı arkanıza alın. II.Tetiği hortumla birlikte yangına yöneltiniz. Y ukarıda belirtilen hususlar size neyi hatırlatır? ) Yangından kaçmayı ) İtfaiyeye haber vermeyi ) Yangın söndürme cihazının kullanılmasını ) umanın bulunduğu yeri ) İlk yardım malzemesini 40.şağıda belirtilenlerden hangisi paratoner sistemini ifade eder? ) Yangın ihbar sistemini ) Yıldırım düşmesi halinde binaya zarar vermeden toprağa geçiren sistemi ) Parlama-patlama sistemini ) Yangın sebeplerini ) Yanıcı maddenin cinsini 41.Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın korum a amirinin öncelikli görevi nedir? ) Saldırganları yakalamak ) Kalabalığı dağıtmak ) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak ) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme ) Hiçbiri 42.Öncü İstihbarat Çalışmasının amacı korunan kişinin ve... üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik...ortadan kaldırmak veya...indirmektir. şağıdaki seçeneklerden hangisi boşluklara uygun olanıdır? ) ofisi / ikameti / riski / maksimuma ) seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma ) mekân / yol / riski / maksimuma ) gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma ) gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma 43.ört kişi ile korumada her koruma elemanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir? ) 60 )72 )90 )120 ) şağıdakilerden hangisi Korum a Hukuku kapsam ındaki korum a çeşitlerinden değildir? ) Özel koruma ) Konut ve işyeri koruma ) Sanatçı koruma ) Çağrı üzerine koruma ) Yakın koruma 45.Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara...denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ) Kontrol noktaları ) Yerleşme noktaları ) oğma noktaları ) Gözetleme noktaları ) Kavşak noktaları 46.an ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir? ) Çevre Güvenliği ) Özel Güvenlik ) Kişisel Koruyucu Güvenlik ) Kişisel Fiziki Güvenlik Tedbirleri ) Temel Koruma Prensipleri 47.kli dengesizlik, fanatizm yada ruhsal dengesizlik, yapılan saldırıların hepsi değilse de büyük bir çoğunluğunda görülen bir unsurdur. Suikastların, asıl nedenleri devrimci, ekonomik vs. olsa da suikastçılar hemen her zam an...olan şahıslardır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? ) Psikolojik sorunları ) konomik sorunları ) Siyasi sorunları ) Parasal sorunları ^ ) İdeolojik sorunları 148.şağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu güvenlik ilkelerinden değildir? ) Uyanık ve şüpheci olmak ) Işıklandırma ) Haberleşme ) Sistemli olmdk 1 ) Rutin işlerden kaçınmak 49.şağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek m aksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir? ) l tipi metal dedektörü ) Kapı tipi metal dedektörü ) X-ray cihazı ) Kapalı devre kamera sistemi ) Yangın algılama ve söndürme sistemi 50.şağıdaki cihazlardan hangisi metal olmayan illegal maddelerin girişini engellemek amacıyla kullanılır? ) Kartlı geçiş sistemi ) Metal dedektörü ) iyometrik okuyuculu giriş sistemleri ) X-ray cihazı ) Termal kamera 51.Kapı tipi metal dedektörünün aşağıdakilerden hangisine alarm üretmesi beklenmez. ) Kol saati ) Kemer ) Kurşun kalem ) ep telefonu ) ozuk para 52.şağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli şahısların giriş çıkışını sağlam ak üzere kullanılan bir cihaz veya sistem dir? I- Kartlı geçiş sistemi II- X-ray cihazı III- Metal dedektörü ) Yalnız I ) Yalnız II ) Yalnız III ) I ve III ) I, II ve III 53.Yangın algılama sistemleri aşağıdakilerden hangisine alarm üretm ez? ) uman ) Isı ) Ses ) Koku ) lev 54.ir eroin bağımlısının fizyolojik yapısında aşağıdaki değişikliklerden hangisi görülmez? ) Nabız ve kan basıncında yavaşlama ) Gözbebeklerinde küçülme ) Yavaş nefes alma görülür ) Yerinde duramamak, enerjik olmak ) yakta durmakta zorluk çekmek 55.şağıdaki seçeneklerden hangisi Uyuşturucu M adde tanımı arasında sayılm az? ) Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler

5 ÖZL GÜVNLİK TM L ĞİTİM İ 50. YZILI SINV SORULRI ( GRUU ) ) Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler ) lışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler ) Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler ) ir kez kullanılması serbest olan maddeler 56.Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulam a hangisi olm alıdır? ) Suç ve suçlu takibinde herkes kendi başına müstakil çalışmalıdır ) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır ) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine karşı gizlenmelidir ) iri diğerinin görev alanına hiç girmemelidir 57 Ö5fel güvenlik görevlisi; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine air Kanun kapsamında hizmetlerini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişilerdir. ümlesinde boş bırakılan yere gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? ) Genel koruma ve güvenlik ) Özel koruma ve sağlık ) Özel koruma ve eğitim ) Genel koruma ve özel koruma ) Özel koruma ve güvenlik 58.Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yüküm lüdürler? ) Polis ve bekçilerin ) Jandarma ve askerlerin ) Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin ) elediye başkanı ve belediye meclisinin ) İl genel meclisinin 59.şağıdakilerden hangisi özel güvenliği genel kolluktan farklı kılan ve göz önünde tutulmak zorunda kalınan bir unsurdur? ) Suçu önleme ) Suçla mücadele ) Güvenlik maliyeti ) Yaptırım gücü ) İş güvenliği 60.Özel güvenlik, yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. una göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardım cı olm aktadır? ) İdari )dli )Önleyici )Siyasi )Trafik 61.şağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yerine getirilen yakalam a işlemi sonrası yapılabileceklerden değildir? ) Yakalanan kişinin ifadesini alma ve Sanık Hakları Formu düzenleme ) Yakalanan kişiyi genel kolluğa teslim etme ) Yakalama işlemine ilişkin genel kolluğa bilgi verme ) Yakalanan kişiye ilişkin gerekli güvenlik tedbirlerini alma ) Kişinin üstündeki suç unsurlarından arındırılmasını sağlama 62.Suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin, gözaltına veya muhafaza altına alma işlemlerinden önce özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınm asına ne denir? ) Gözlem altına alınma ) Koruma altına alma ) Yakalama ) dli kontrol ) Tutuklama 63. () isimli özel güvenlik görevlisi, () ili şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapmaktadır. umhuriyet Savcısının talimatı kapsamında; Polis, hakkında yakalama emri bulunan bazı kişilerin listesini anılan terminalde görevli ya vermiştir., görevi sırasında yaptığı kimlik kontrolünde, kimliğini kontrol ettiği şahıslardan () isimli kişinin polis tarafından verilen listede hakkında yakalama emri bulunan kişilerden olduğunu tespit etmiştir. () nin yakalanmasına ilişkin; aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) (), hakkında yakalama emri bulunan () yi yakalayamaz, ancak, durumu gecikmeksizin polise bildirir ( ) h a l k j a w aka^m l K m ri bulunan () yi yakalayamaz, ancak, durumu gecikmeksizin polise bildirir ve polis gelinceye kadar terminalden ayrılmamasını () ye öyler ) (), hakkında ^ak alam a ' emri.bulunan\ () yi yakalayamaz, hakkında yakalama emri bulunduğunu, bu nedenle polise başvurması gerektiğini () ye söyler ) (), hakkında yakalama emri bulunan () yi yakalar ve durumu gecikmeksizin polise bildirir ) (), hakkında yakalama emri bulunan () yi yakalayamaz, hakkında yakalama emri bulunduğunu, bu nedenle umhuriyet aşsavcısına başvurması gerektiğini () ye söyler 64.şağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevleri ya da özellikleri arasında yer alm az? ) Görev alanına izinsiz girilmesine müsaade etmemek ) Korunan bölgeye zorla girmeye çalışanları engellemek ) Koruduğu alanda bulunan insan ve araçları tanımak ) Gelişen olaylardan amirine veya amiri konumundakine bilgi vermek ) Suç işleme şüphesi altında bulunan kişileri izleyip takip etmek, gerektiğinde ifadelerini almak 65. I. şkal, kişinin belirgin özellikleri tarif edilerek yapılan resimdir. II. şkal, olaya karışan kişinin tanık tarafından ayırt edici özellikleriyle ifade edilmesidir. III. şkal, kişinin boy, vücut ve renk gibi fiziki özelliklerinin tanımlanmasıdır. IV.şkal, mağdur, tanık veya görevli tarafından yapılan tanımlamaya göre çizilen robot resimdir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri eşkal tespitini ifade eder? ) Yalnız II ) I-II-III ) I-III ) I-II-III-IV ) Hiçbiri 66.evletin ekonomisini sekteye uğratm ak için kamu ve özel kuruluşlara hasar vererek üretimi durdurm ak maksadıyla yapılan eylemlere ne denir? ) ireniş )Tahrip )Sabotaj )Sondaj )Provokasyon 67.Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmeyen ve aratm ak istemeyen kişiye ne yapılır? ) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez ) Zorla aranır ) İçeri alınır ) Sadece eşyaları aranır 68.şağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda olayları kızıştırmak, panik yaratm ak isteyen toplulukların başvurduğu eylem biçimleri arasında yer alır? ) şağılama ) Yazılı ve sözlü tahrik ) teşli silah kullanılması ) l silahları kullanılması 69. Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri-failmağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde

6 ö z e l g ü v e n l i k t e m e l e ğ i t i m i 50. YZILI SINV s o r u l a r I ( a g r u b u ) edilen her türlü materyale... denir. ümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilm elidir? )elge )elil )ulgu )İspat vasıtası )Maddi delil 70.şağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir? ) Fiziki görünüşü düzgün olmalıdır ) Çevresi ile ilgili olmalıdır ) İyi iletişim kurmalıdır ) Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır ) Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır 71.Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsam ında aşağıdakilerden hangisi yapılm az? ) Şüphelinin el yüz yıkamasına müsaade edilir ) Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır ) Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır ) Orada bulunanlar olay yerinin dışına çıkarılır ) Şüphelilerin tespiti ve olay yerinden ayrılmamaları sağlanır 72.şağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalam a yetkisi verir? ) Kişiye suçu işlerken rastlanması ) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması ) Çocuklara karşı suç işlenmesi ) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere karşı suç işlenmesi 73.Hangisi aram a kurallarından değildir? ) Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eşyası aranmaz ) ramayı, kural olarak arananla aynı cinsiyetteki görevli yapar ) Özel güvenlik görevlilerinin suç şüphesi nedeniyle şüphelinin konutunda arama yetkileri yoktur ) Hukuka aykırı aramada elde edilen deliller geçersizdir ) rama, yakalamaya neden olan suç şüphesiyle orantılı olmalıdır 74.Kelepçe: güvenlik personelinin tedbir amacıyla kullandığı, şüphelinin hareket kabiliyetini sınırlayan, yakalandığını gösteren bir araçtır. K aç yaşından küçüklere kelepçe takılm az? ) 12 )15 )18 )19 )20 75.şağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır? ) Kontrol noktasında şahısların kontrolü kapı dedektörü ile yapılır ) Tesise girmekten vazgeçen şahsın yakalanarak aranması gerekir ) Kontrol noktasında şahısların aranması el dedektörü ile yapılır ) Kontrol noktasında eşyaların kontrolü X-ray cihazı ile yapılır ) Giriş kontrollerinde kart sistemi kullanılabilir 76. I. Nokta görevi yapan personele, görev mahallinden uzaklaşmalarını gerektiren görev verilemez. II. Nokta görevi ifa eden personel, görev yaptığı yerin çevresinde meydana gelen hadiseleri takip etmek, suç unsurlarını belirlediğinde yetkili kolluğa bildirmekle yükümlüdür. III. Nokta, görevi süresince oturabilir ve gelenleri nokta kulübesi veya odası çerisine alabilir. IV. Nokta personeli, görev yerini terk etmez, terk etmesi gerektiğinde amirini bilgilendirmek suretiyle gerekli iş ve işlemleri yürütür. V. Nokta hizmeti, hiçbir şekilde görev mekânının (kulübe veya odanın) dışına çıkılmaksızın yerine getirilir. Nokta görevi ile ilgili yukarıda yer verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? ) I ve II ) III ve V ) II ve IV ) I, II ve III ) I ve III 77.Özel güvenlik personelince aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenemez? ) Olay Tespit Tutanağı ) Yakalama Tutanağı ) Koruma ltına lma Tutanağı ) Teşhis Tutanağı ) Genel Kolluğa Teslim Tesellüm Tutanağı 78.şağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından yerine getirilebilecek bir kontrol işlemi değildir? ) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme ) Kişilerin üstlerini dedektörle kontrol etme ) şyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme ) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme ) Yoklama ve sıvazlama suretiyle kişinin bedeni üzerinde kontrol yapma 79.Zor kullanma yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Zor kullanma bedenî kuvvet ve maddî güç kullanmayı da kapsar ) Zor kullanma için öncelikle bir saldırı olmalıdır ) Kullanılacak araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini görevlinin kendisi takdir ve tayin eder ) Silah kullanma, zor kullanmanın en son aşamasıdır ) Görevli, kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında, zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalmaksızın meşru savunmada bulunabilir 80.Önleme aram ası, aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılabilir? ) Konutta ) Umumî veya umuma açık yerlerde ) Kamuya açık olmayan işyerlerinde ) Otel odasında ) İkametgâh olarak kullanılan yazlıkta sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri aşağıdaki işlemlerden hangisini yapam az? ) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme ) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstlerini dedektörle arama ) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteye kişilere ait eşyaları X-ray cihazından geçirme ) Gerek görmesi halinde, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin tekrar duyarlı kapıdan geçmesini isteme ) Gerek görmesi halinde, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin çantasını açtırma 82. Türk eza Kanununa göre, görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının hesabına geçiren kam u görevlisinin işlediği suçun adı nedir? ) Zimmet )Rüşvet ) İrtikap )Görevi Kötüye Kullanma )Hırsızlık 83.Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması hâlinde, Türk eza Kanunundan yer alan hangi suça ilişkin hükümler uygulanır? ) Kasten yaralama ) Taksirle yaralama ) ziyet ) İşkence ) İnsanlık dışı muamele 84. Yabancı kişilerin Türkiye de özel güvenlik şirketi kurabilm esinde aranan temel ilke nedir?

7 ÖZL GÜVNLİK TM L ĞİTİM İ 50. YZILI SINV SORULRI ( GRUU ) ) Mülkilik ) Şahsilik ) Mütekabiliyet ) vrensellik ) Koruma 85.Özel güvenlik görevlilerince aranan bir kişinin istenilen bir eşyayı rızası ile görevlilere vermeleri üzerine muhafaza altına alınması işlemine ne ad verilir? ) lkoyma ) manete alma ) Zor kullanma ) Müsadere ) Yakalama sayılı Kanuna göre, özel güvenlik görevlisinin üzerinde kimlik kartı taşımamasının müeyyidesi nedir? ) Yetkilerini kullanamamak ) İdanİTfcşturma geçirmek ) Özel güvenlik görevlisi sıfatını kaybetmek ) Tazminat ödemek ) Yeniden eğitime tabi tutulmak 87.Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini hukuka uygun kullanıp kullanmadığının denetlenmesi sırasında öncelikle aranan iki temel ölçüt nedir? ) Görevli olunan yer - Görev alanı ) Görevli olunan süre - Görev alanı ) Görevli olunan süre - Görevli olunan iş ) Görevli olunan süre - Görevli olma ) Görevli olunan süre - Görev emri sayılı Kanunla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır? ) Özel güvenlik görevlileri, işlenmiş bir suçun sanığını silahları ile takip edebilirler ) Özel güvenlik görevlileri, para ve değerli eşya nakli sırasında silahlı görev yapabilirler ) Özel güvenlik görevlileri kişileri korurken silahlı görev yapabilirler ) Özel güvenlik görevlileri özel hastaneleri korurken silahlı görev yapabilirler ) Özel güvenlik görevlileri üniversite rektörünün konutunu silahlı koruyabilirler 89.Korum a ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat aşağıdakilerden hangisi tarafından temin edilir? ) Genel kolluk ) Özel güvenlik görevlileri ) Özel güvenlik izni verilen kişi, kurum veya kuruluş ) Özel güvenlik komisyonu 90.Özel güvenlik izni verilen yerde kaç adet silah kullanılabileceği aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? ) Özel güvenlik sahibi kişi, kurum veya kuruluş ) Güvenlik müdürü/amiri ) İl jandarma komutanlığı ) İl emniyet müdürlüğü ) İl özel güvenlik komisyonu 91.Grev yasağına uymayan, ateşli silahını bu kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisi hakkında verilecek ceza ve getirilecek yasaklar hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) u kişilerin bir defaya mahsus cezaları tecil edilir ) in Türk lirası idarî para cezası verilir ) u kişilerin çalışma izni iptal edilir ) u kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar ) u kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olarak çalışamazlar 92.Özel güvenlik görevlisinin, sivil kıyafetle görev yapabilm esi için kimden izin alınır? ) akanlık ) İl özel güvenlik komisyonu ) Mahkeme ) İl emniyet müdürü ) Sınav komisyonu sayılı Kanun hükümleri incelendiğinde, özel güvenlik görevlilerine ait yetki ve yasaklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz ) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirir ) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin üstlerini dedektörle arar ) Özel güvenlik görevlileri greve katılabilir ) Terked m iş vebılım inış elmayı emanete alır 94.şağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin çalışma izninin iptali için bir gerekçedir? ) Özel güvenlik görevlisi kimlik kartını kaybetmesi ) Görevli olduğu yer ve zam&nda suç unsurl^tma el koyması ) Görevli olduğu yer ve zamanda şartlar oluştuğunda silah kullanması ) Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi ) Fiilen özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaması 95.şağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin zor kullanmasını haklı kılan bir durum dur? ) Zilyetliğin gaspı ) Zilyetliğe saldırı ) Meşru müdafaa ) Zorunluluk hali 96.şağıdaki durumlardan hangisi her halükarda, özel güvenlik görevlisine görev alanındaki işyeri ve konutlara girme hakkı verm ez? ) İmdat istenmesi ) Yangın olması ) eprem olması ) Gaz kaçağı olması ) Çığlık sesi gelmesi 97. şağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan değildir? ) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak ) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak ) 18 yaşını doldurmuş olmak ) Herhangi bir suçtan dolayı mahkûm olmamak sayılı Kanunun, özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisine atıfta bulunduğu Medeni Kanunun 981 inci maddesinin konusu nedir? ) Zilyedin savunma hakkı ) Zilyetlik kavramı ) Zilyetliğin türleri ) Mülkiyetin korunması ) Zilyedin tasarruf hakkı sayılı Kanunun, özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisine atıfta bulunduğu Türk eza Kanununun 24 üncü maddesinin konusu nedir? ) Meşru müdafaa ) Kanunun hükmü ve amirin emri ) Zorunluluk hali ) Haksız tahrik ) Hata sayılı Kanunun, özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisine atıfta bulunduğu Türk eza Kanununun 25 inci maddesinin konusu nedir? ) Kanunun emrini yerine getirme ) Suçüstü hali

8 ) Meşru müdafaa ve zorunluluk hali ) Suça teşebbüs ) Gönüllü vazgeçme ÖZL GÜVNLİK TM L ĞİTİM İ 50. YZILI SINV SORULRI ( GRUU ) SİLHSIZ YLR İÇİN TST İTMİŞTİR. VPLRINIZI KONTROL İNİZ SİLHLI YLR SONRKİ SYFKİ SİLH SORULRINI VPLYINIZ. 6. Otomatik tabanca ve tüfeklerde ilk dolduruş tarafından yapılır. u işlem sonucu fişek... yerleşir. Fişek ateşlemeye hazırdır. Horozda dolduruş esnasında kurulmuştur. Tetiğin çekilmesiyle... iğne veya kapsüle hızla vurur. Kapsülde meydana gelen alev,... geçerek barutu ateşler. Çekirdek kovandan hızla ayrılır ve içinde ileriye doğru... sayesinde sağa dönerek gider. ümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru bir ifade olur? ) silah - yatağa - horoz- kanaldan- fişek yatağınamlu ) atıcı - yatağa - horoz - alev kanalından - namlu - çap ) atıcı - fişek yatağına - horoz - alev kanallarında - namlu - yiv ve Set ) silah - fişek yatağına - tetik - delikten - fişek yatağından - yiv ve Set ) atıcı - yatağa - horoz - alev kanallarında - namlu - yiv ve Set SİL H İLG İSİ SORULRI 1. ksi ispatlanana kadar tüm silahlar... olarak kabul edilir. ümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru bir ifade olur? ) oş ) Hazır ) Kurulu ) olu ) mniyette 2. şağıdakilerden hangisi silah taşım ada kolaylık sağlayan yöntemlerden değildir? ) Silah gerektiğinde en etkili ve süratli olarak kullanılmasını sağlayacak şekilde taşınmalıdır ) Silah hep aynı pozisyonda taşınmamak, taşıma pozisyonu zaman zaman değiştirilmelidir ) raçta silah taşıma gerektiğinde, oturur vaziyette iken silah çekmeyi zorlaştıracak durumlar göz önüne alınmalıdır ) Silahın herhangi bir yerde dalgınlıkla unutulmasına meydan vermeyecek şekilde taşınması gerekir ) Hiçbiri 3. Fişek yatağına fişek sürülm üyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Tetiği çekmek gerekir ) Yeniden denemek gerekir ) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır ) oş kovan yerinden çıkmış olabilir ) Horozu kurmak gerekir 4. Türk eza Kanununa göre SİL H tanımına aşağıdakilerden hangisi girer? ) teşli silahlar ) Patlayıcı maddeler ) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet ) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler 5. Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? ) Gruplaşma olmamış, isabet noktaları dağınık ) Gruplaşma sol yukardadır ) Gruplaşma sağ yukardadır ) Gruplaşma sol aşağıdadır ) Gruplaşma sağ aşağıdadır 7. şağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerindendir? ) Silahı güvenli kullanır ) Silahları tanır ) Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır ) Silahını klrur ^ 8. Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan, aynı zam anda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir? ) Kilitleme dişlileri ) Tetik manivelası ) İcra yayı mili ) Gerdel yayı ) Sürgü tutucu pim 9. Çekirdeğinin ucu küt veya yuvarlak olan fişek tipine ne ad verilir? ) Parabellum tipi fişek ) M erkez vuruşlu fişek ) Toplu tabaca fişeği ) oxer tipi fişek ) rowning tipi fişek 10.tıcı atış poligonunda hangi komutla vuruşlarını kontrol etmek için hedefinin yanına gider? ) Hedef kontrol ) tış kes ) tış serbest ) Şarjör tak ) olduruş yap 11.şağıdakilerden hangisi tetik ezerken nefes kontrolünde yapılm ası gerekenlerden değildir? ) Nefes tutulduktan itibaren 1-2 saniye içinde atış yapılmalıdır ) tıştan önce (2-3 kez) derin nefes alıp verme insanı rahatlatır. Heyecanı yatıştırır, vücuda oksijen depolamamızı sağlar ) tış esnasında tetiği ezerken nefesi tutmak gerekir ) Nefes tutulur ve 8-10 sn içinde atış gerçekleştirilir ) tışlarda diyaframdan yani ağızdan nefes alıp verme kolların salınımını daha aza indirmektedir 12.Kovan atm a tertibatı nelerden oluşur? ) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu ) Tırnak-çıkarıcı ) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu

9 ) Namlu- iğne-horoz ) Şarjör- horoz- namlu ÖZL GÜVNLİK TM L ĞİTİM İ Silahın her türlü hava koşullarında iyi bir şekilde korumasını ve çalışmasını sağlayan silah yağına ne ad verilir? ) Namlu temizleyici yağ ) Pas sökücü yağ (solvent) ) Koruyucu yağ ) Yağ temizleme spreyi ) Silah vazelini 14.tış yapmadan önce namlu içerisindeki toz, kurum, nem varsa temizlenir. Sürgü kızak yerleri yağlı bir bezle silinerek sürgünün daha rahat hareketi sağlanır. u bakım hangi bakım türüne girer? ) tış sonrası bakım ) tış öncesi bakım ) Günlük bakım ) Haftalık bakım ) Yıllık bakım 15.şağıdakilerden hangisi tetik hatalarından değildir? ) niden tetik çekme ) Tetiği çok yavaş çekme ) üzensiz tetik çekme ) İstinat boşluğunu almayı unutma ) İşaret parmağın birinci boğumu ile ucu arasındaki etli kısmıyla tetik ezme 16.şağıdakilerden hangisi MP 5 makinalı tabancanın özelliklerinden değildir? ) Sabit dipçikli (2), seyyar dipçikli (3) ve dipçiksiz (K) olmak üzere 3 tipte üretilmektedir ) tış esnasında kurma kolu hareket etmez ) Kurma kolu mekanizmaya sabittir ) Silah emniyete alındığında dolduruş yapılabilir ) Gez üzerinde 4 ayrı büyüklükte daireler mevcuttur 17.şağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılm asında yer alm az? ) teşli silahlar ) teşsiz silahlar ) Kimyasal silahlar ) Modern silahlar ) Nükleer silahlar 18.Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir? ) Unutkanlık ) İhmal ) Kendine aşırı güven ) ilinçsizlik 19.şağıdakilerden hangisi ateşleme sistemlerini oluşturan parçalardan biri değildir? ) Tetik ) Gez ) Horoz ) İğne ) Horoz kurma parçası 20.Silahta fişeğin ateşlemesini sağlayan tertibatlarından iğneli sistem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) u silahlarda silahın ateşlemesi için horoz bulunmamaktadır ) u silahlarda ateşleme iğnesi ve yayı bulunmamaktadır ) teşlemeyi gerçekleştiren hem horoz, hem de iğne vardır YZILI SINV SORULRI ( GRUU ) ) u silahlarda horoz bulunmamaktadır ) u silahlarda ateşleme sağlanmaktadır ve ateşleme iğnesi icra yayı tarafından 21.şağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardan değildir? ) tışlar amirin komutları doğrultusunda başlar ve biter ) tış amirinin komutu ile atış hattına geçilir ve atış yapılır ) mirin- Silah al şarjör tak komutuyla şarjör takılır ) jn işfc al ve atış selbest Komutuyla atışa başlanır ) Hiçbiri 22.oğru bir kabze kavram a nasıl olm alıdır? ) oğru bir kabze kavramaksçin,ep V şekline getirilir ) Kabze V içine yerleştirilir ) Silah kolun uzantısıymış gibi kavranır ) Kabze kavrama bütün atışlarda aynı şekil ve sıkılıkta olmalıdır doğrudur 23.rpacığın gez içerisindeki konumunun sağa-sola veya yukarıya-aşağıya doğru bozulması sonucu ortaya çıkan hataya ne ad verilir? ) çısal hata ) Paralel hata ) Tetik hatası ) Nefes hatası ) Kabze kavrama hatası 24.şağıdaki seçeneklerden hangisi iyi bir nişan hattı oluşturm ak için doğrudur? ) rpacık ve hedef net görülmeli, gez bulanık görülmeli ) rpacık net, gez ikinci derecede net ve hedefi bulanık (flu) görmeliyiz ) rpacık ve hedef bulanık, gez net görülmeli ) Hedefin net görülmesi tek başına yeterlidir ) rpacık, gez ve hedef net görülmeli 25.u atış çalışması kuru tetik çalışması ile fişekli çalışmanın bir arada olduğu bir çalışma şeklidir. tıcı silahın boş mu dolu mu olduğunu bilmez. tıcı ve atış hocası atıcının hatalarını daha net görür. Özellikle tetik ezilerek düşürülmüyor ve aniden çekiliyorsa bu çalışma esnasında namlunun aşağıya doğru hareketi açıkça görülür. u atış çalışmasına ne ad verilir? ) Kuru tetik çalışması ) İkili çalışma ) Sürpriz atış çalışması ) Parayla tetik ezme çalışması ) yna çalışması H asanpaşa Mah. Kurbağalıdere ad. N o:39/

10 50. ÖZL GÜVNLİK TML ĞİTİM SINVI KİTPÇIĞI VP NHTRI l ıo o-c 25-

3G GÜVENLİK EĞİTİM MERKEZİ

3G GÜVENLİK EĞİTİM MERKEZİ 3G GÜVENLİK EĞİTİM MERKEZİ T.C Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı Adı :... Soyadı... TC Kimlik No... YENİLEME EĞİTİM A ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME EĞİTİMİ 10. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME EĞİTİMİ 10. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU 1-) Kişilerin başkalarından ayırt edilmesine ve değişmeyen özelliklerinin (parmak izi, göz iris ve retina şekli gibi) kullanılarak giriş-çıkış yetkilendirilmesinin yapıldığı cihazlar aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR T.C Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı Adı :. Soyadı... TC Kimlik No.. YENİLEME EĞİTİM A ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR SORULARI CEVAPLAMAYA

Detaylı

4-) Kapalı devre televizyon sistemini ifade eden terim hangisidir? a) AGC b) CCIR c) DDTV d) CCTV e) VCD

4-) Kapalı devre televizyon sistemini ifade eden terim hangisidir? a) AGC b) CCIR c) DDTV d) CCTV e) VCD EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 34/10 NOLU ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 1-) Kişilerin başkalarından ayırt edilmesine

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı 25 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı 25 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları 1-) Özel güvenlik görevlisi yakalamadan sonra hangi eylemi yapamaz? a) Yakalanan kişiyi koruma altına alır b) Elde edilen suç delillerini muhafaza eder c) Yakalamanın akabinde en yakın genel kolluğa haber

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı 25 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı 25 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları 1-) Özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? a) Belediye temsilcisi b) Vali yardımcısı c) Emniyet Müdürlüğü temsilcisi d) Jandarma Komutanlığı temsilcisi e)ticaret ve sanayi odası başkanlığı

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz.

Diğer sayfaya geçiniz. 1. Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz hükmü hangi temel ceza hukuku ilkesini ifade eder? A) Suçta ve cezada kanunilik ilkesi B) Adalet ve

Detaylı

e) Hiçbiri 1-) Metal dedektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir? a) Mativasyon b) Stebilizasyon c) Elibrasyon d) Gramaj ayarı e) Kalibrasyon

e) Hiçbiri 1-) Metal dedektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir? a) Mativasyon b) Stebilizasyon c) Elibrasyon d) Gramaj ayarı e) Kalibrasyon 1-) Metal dedektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir? a) Mativasyon b) Stebilizasyon c) Elibrasyon d) Gramaj ayarı e) Kalibrasyon 2-) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?

Detaylı

ÖZEL GÜVENLĠK TEMEL EĞĠTĠMĠ 44. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU

ÖZEL GÜVENLĠK TEMEL EĞĠTĠMĠ 44. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU 1. Özel güvenlik görevlilerinin koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme iģlemi aslında hangi kolluk yetkisinin kullanılmasını ifade eder? A) Arama B) Elkoyma

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 20 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 20 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları 1-) Kişiler arası iletişimde aşağıdakilerden hangisi en etkilidir? a) Kelimeler b) Sözcüklerin nasıl söylendiği c) Ses tonu d) Duyguların ifadesi e) Yüz ve beden hareketleri 2-) Tek Tek personel giriş

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. ÖGG İbrahim in kurumun kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için yaptığı hangi uygulama doğru A) Ziyaretçinin kimlik bilgilerini alıp kayda geçirmelidir B) Ziyaretçinin eşyalarını kontrol etmemelidir

Detaylı

EMNİYET 17.SINAV SORULARI 1) Bir kişiyle yüz yüze veya telefonla konuşma aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? a) Enformasyon b) Davranış c)

EMNİYET 17.SINAV SORULARI 1) Bir kişiyle yüz yüze veya telefonla konuşma aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? a) Enformasyon b) Davranış c) EMNİYET 17.SINAV SORULARI 1) Bir kişiyle yüz yüze veya telefonla konuşma aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? a) Enformasyon b) Davranış c) Komünikasyon d) Empati e) Tutum 2-) Metal dedektörler hangi

Detaylı

5-) Olay yerinden toplanan aşağıdaki bulgulardan hangisinden DNA hiçbir şekilde elde edilemez? a) Kan b) Kıl c) Kemik d) Parmak izi e) Mendil

5-) Olay yerinden toplanan aşağıdaki bulgulardan hangisinden DNA hiçbir şekilde elde edilemez? a) Kan b) Kıl c) Kemik d) Parmak izi e) Mendil 1-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir? a) Araçlar çalışır vaziyette olmalıdır b) Makam aracı mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır

Detaylı

21-) Yan yana çalıştırılan kapı tipi detektörler arasında en az ne kadar mesafe olmalıdır? a) 10cm b) 50cm c) 30cm d) 80cm e) 100cm 1

21-) Yan yana çalıştırılan kapı tipi detektörler arasında en az ne kadar mesafe olmalıdır? a) 10cm b) 50cm c) 30cm d) 80cm e) 100cm 1 14. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI 1-) Her derste sorun yaratmasan olmaz sanki cümlesinde aşağıdakilerden hangi bastırıcı iletiyi görmek mümkündür? a) Yargılamak, eleştirmek, suçlamak b) Ad takmak, alay

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 16 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 16 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları 1-) Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın amaçlarından değildir? a) Suça ait iz bulmak b) Suça ait delil bulmak c) Suçun işlenmesini engellemek d) Suç failini yakalamak e) Suça ait delilleri toplamak 2-)

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR T.C Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi BaĢkanlığı Adı:.. Soyadı:..... TC Kimlik No:..... TEMEL EĞĠTĠM A ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR SORULARI CEVAPLAMAYA

Detaylı

ÖZEL GÜVENLĠK TEMEL EĞĠTĠMĠ 43. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU

ÖZEL GÜVENLĠK TEMEL EĞĠTĠMĠ 43. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU 1-) Vali il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teģkilatının amiridir. Ġlçede ise bu görev ve yetki hangi makamdadır? a) Vali b) İlçe emniyet müdürü c) İlçe jandarma komutanı

Detaylı

2-) Özel Güvenliğin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? a) Koruma b) Devriye c) Danışmanlık d) Araştırma e) Ulaşım

2-) Özel Güvenliğin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? a) Koruma b) Devriye c) Danışmanlık d) Araştırma e) Ulaşım 1-) Bir kişi ile yapılan koruma düzeninde hangisi yapılmaz? a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre önemli kişinin sağ ya da solunda bir adım arkasında yürür b) Bu bir refakat korumasıdır c)

Detaylı

8- Aşağıdakilerden hangisi copun özellikleri olarak adlandırılamaz?

8- Aşağıdakilerden hangisi copun özellikleri olarak adlandırılamaz? 1- Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir? a) Kendini tanımak b) Alıcıyı tanımak c) Konuyu çekici kılmak d) Sosyal kültürel alt yapıya dikkat etmek e) Geri bildirim

Detaylı

1-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında yapacakları önleyici (önleme) aramanın amaçlarından biri değildir? a) Can ve mal güvenliğinin sağlanması b) Suç işleyen kişinin

Detaylı

7-) Turnike uygulaması aşağıdaki hangi durumlarda yapılır? a) Şok hali b) Solunum durması c) Burun kanması d) Uzuv kopmalarında e) Hepsi

7-) Turnike uygulaması aşağıdaki hangi durumlarda yapılır? a) Şok hali b) Solunum durması c) Burun kanması d) Uzuv kopmalarında e) Hepsi 1-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında yapacakları önleyici (önleme) aramanın amaçlarından biri değildir? a) Can ve mal güvenliğinin sağlanması b) Suç işleyen kişinin

Detaylı

8-) Bilgi işlem merkezleri, laboratuar gibi hassas yangınlarda hangi söndürücü kullanılır? a) Köpük b) Su c) Halo karbon d) Kum e) Hiçbiri

8-) Bilgi işlem merkezleri, laboratuar gibi hassas yangınlarda hangi söndürücü kullanılır? a) Köpük b) Su c) Halo karbon d) Kum e) Hiçbiri 1-) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımı tanımlayan ifadedir? a) Olay yerinde yapılan müdahaledir. b) Sağlık personeli gelinceye kadar yapılan müdahaledir. c) İlaçsız olarak yapılan müdahaledir. d) Öncelikle

Detaylı

1-) Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmıştır? a) Önleyici görev Xb) Adli görev c) İdari görev b) Özel kolluk görevi e) Kişisel görev 2-) Patlayıcı

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 7 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 7 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları 1- Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile.iletişim denir. İfadesindeki boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisi konulmalıdır. a) Varolmasına b) Haberleşmesine c) Paylaşımına d) Mutlu olmasına

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ DOKUZUNCU YAZILI SINAVI SORULARI (A GRUBU )

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ DOKUZUNCU YAZILI SINAVI SORULARI (A GRUBU ) 1-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir? a) Soğutarak söndürme b) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma c) Havayı kesme d) Boğma 2-) Aşağıdaki şahıslardan hangisine el ve kapı tipi metal

Detaylı

GÜVENLİK TEDBİRLERİ. Devriye görevlilerinin başarılı olabilmeleri için bazı özelliklere sahip olması gerekir:

GÜVENLİK TEDBİRLERİ. Devriye görevlilerinin başarılı olabilmeleri için bazı özelliklere sahip olması gerekir: GÜVENLİK TEDBİRLERİ Güvenlik Hizmeti:Konut alanları ve iş yerlerindeki bina, tesis araç gereç, personel ve sakinlerin, sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, gasp, saldırı, yağma, tehdit ve tehlikelere karşı

Detaylı

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Önsöz Securitaris Güvenlik Hizmetleri olarak, dünyanın dört bir yanında verdiğimiz hizmetin değişmez dayanağı,

Detaylı

POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3)

POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3) POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2559 Kabul Tarihi : 4/7/1934 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/7/1934 Sayı : 2751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 15 Sayfa : 575 Madde

Detaylı

TUNA ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ

TUNA ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ Can ve mala yönelik terör ve şiddet olaylarında meydana gelen artış bireysel korunma ve güvenliğin önemini arttırmıştır. Bireysel koruma ve güvenliğin sağlanmasında, hedef kişinin yaşam ve çalışma ortamında

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI ANKARA 2013 1 ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI Başkanlık İdari Büro Amirliği: 0 (312)

Detaylı