Kocaeli Üniversitesi {kudret.sahin1, oktay, Şekil 1: Paralel A / S dönüştürücünün genel gösterimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kocaeli Üniversitesi {kudret.sahin1, oktay, atangel}@kocaeli.edu.tr. Şekil 1: Paralel A / S dönüştürücünün genel gösterimi"

Transkript

1 Fırat Üniversitesi-Elazığ 5 BİT- 2.5GS/s PARALEL(FLASH) ANALOG SAYISAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI ÖZET Bu çalışmada, 0.18µm TSMC CMOS teknolojisinde yeni bir 1-N kodlayıcı tekniği kullanılarak 5-bit flash A / S dönüştürücü önerilmiştir. Tasarımı yapılan çalışmada sistemin besleme gerilimi ±0.9V dur V ile 0.7V, 25MHz frekansındaki analog giriş işareti, 2.5GS/s ile örneklenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, sistemin güç harcanımı 27mW, maksimum DNL ±0.65LSB,maksimum INL ise -1.9LSB dir. Tasarlanan sistemin efektif yonga alanı 2.4mm 2 dir. Tasarımda Cadence IC package IC5141 ve NCSU-design-kit kullanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Paralel(Flash) A/S dönüştürücü, Karşılaştırıcı, 1-N kodlayıcı, Kudret ŞAHİN 1, Oktay AYTAR 1,Ali TANGEL 1 1 Elektronik-Haberleşme Mühendisliği Bölümü Kocaeli Üniversitesi {kudret.sahin1, oktay, 1. GİRİŞ Analog-Sayısal(A / S) dönüştürücüler, analog bilgiyi sayısal bilgiye dönüştüren en önemli yapı birimidir. Dolayısıyla gerçek dünya ile sayısal dünya arasında köprü görevi görürler. Özellikle sayısal dünyadaki uygulamaların gelişmesinde çok önemli bir yer tutarlar. Cep telefonu, kamera, sayısal televizyon, 3G haberleşme sistemleri ve kablosuz haberleşme ağlarının gelişmesinde, analog olan sesin ve görüntünün sayısala dönüştürülmesi çok önemlidir[1]. Paralel(Flash) A / S dönüştürücü, en hızlı A / S dönüştürücü yapılarından biridir. Özellikle manyetik kanal okuma gerektiren uygulamaların, optik olarak veri depolama sistemlerinin, yüksek veri oranı gerektiren sayısal haberleşme sistemlerinin ve optik haberleşme sistemlerinin en önemli bloklarından biri olarak kabul edilir[2-5]. Tamamen paralel(flash) A / S dönüştürücüye ait temel blok yapı Şekil 1 de gösterilmiştir. A / S dönüştürücülerin performanslarındaki en etkin rolü analog bloklar üstlenmektedir. Dönüştürme hızlarını bu kısımlar sınırlandırmaktadırlar. Paralel (Flash) A / S dönüştürücülerde analog blok olarak sadece karşılaştırıcılar yer almaktadır. Örneğin hızlı ve düşük çözünürlüklü uygulamalarda daha çok tercih edilirler. Çünkü hızlı(flash) A / S dönüştürücüler paralel yapıda olup, bütün sayısal dönüşümler örnekleme hızının bir periyodu süresince yapılır. İşaretin ilk fazında analog işaret örneklenir, ikinci fazında ise dönüşüm yapılıp çıkışa aktarılır[6]. Bu da paralel (Flash) A / S dönüştürücülerin en hızlı A / S dönüştürücü türü olduğunun bir başka açıklamasıdır. Şekil 1: Paralel A / S dönüştürücünün genel gösterimi 2. 5 BİT CMOS PARALEL A / S DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI Bu çalışmada tasarlanan paralel A / S dönüştürücünün blok şeması Şekil 2'de gösterildiği gibidir. Tasarlanan sistem karşılaştırıcı bloğu, tutucu bloğu, 2:1 çoğullayıcı-1-n kodlayıcı bloğu ve fat-tree kod çözücü bloğundan meydana gelmektedir. Şekil 2: Tasarlanan A / S dönüştürücünün blok gösterimi 2.1. Karşılaştırıcı Yapısı Tasarlanan sistemde karşılaştırıcı devresi olarak Şekil 3 te gösterilen yapı[7] kullanılmıştır. Karşılaştırıcı devresinde kullanılan NMOS ve PMOS ların W/L leri, Vbias ve Vref gerilimi Tablo 1 de verilmiştir. Şekil 3 deki karşılaştırıcı devresinde giriş nmos (M2-M3) çiftinden oluşmaktadır. Buradaki giriş çifti, diyot bağlantılı (M5-M6) ve birbirine çapraz bağlı pozitif 125

2 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011 geribesleme transistörleri (M0-M1) yardımı ile yüklenir. Buradaki çapraz bağlı geri besleme mosfetlerin amacı birinci katın gerilim kazancını artırmak ve çıkış direncini dengelemektir. M5 ve M7 sayesinde M10 ve M9 dan oluşan akım aynasının referans akımı elde edilir. Buradaki çıkış ayrıca M8 den oluşan ortak-kaynaklı kuvvetlendiriciye bağlıdır. Son kat ise M11 ve M12 numaralı transistörlerden oluşan eviriciden oluşmaktadır. Şekil 3 de gösterilen devrenin, dc analiz sonucu Şekil 4 te gösterilmiştir. Tablo 1: Karşılaştırıcı devresinin W / L oranları W / L (µm) W / L (µm) M0 6 / 0.2 M6 6 / 0.2 M1 6 / 0.2 M7 6 / 0.2 M2 3 / 0.2 M8 6 / 0.2 M3 3 / 0.2 M9 2 / 0.2 M4 2 / 0.2 M10 2 / 0.2 M5 6 / 0.2 M11 6 / 0.2 M12 2 / 0.2 Vbias 0.1 V Vref 0.9 V 2.2. Tutucu Devresi Dinamik tutucu devresi, saat işaretinin durumuna bağlı olarak girişindeki işareti çıkışa verir ya da çıkışındaki işareti tutar. Dinamik tutucu devresi Şekil 5 te gösterilmiştir. Dinamik tutucu devresi, saat işaretinin değeri mantıksal olarak 1 iken girişindeki değeri çıkışa iletir, saat işaretinin değeri mantıksal olarak 0 iken ise çıkışındaki değeri tutar. Aslında işaretin 0 konumu çıkışındaki devre için dönüşüm anlamına gelmektedir, 1 konumu ise girişten örnek alma işleminin yapılmasını sağlar. Böylece A / S dönüştürücüde sayısal ve analog bloklar arasında kontrol sağlanmış olur[1]. Alınan bir analog gerilim örneğinin anında sayısala dönüştürülmesi mümkün değildir. Sayısal devrenin işlemini tamamlayabilmesi için çok küçük de olsa bir süre beklemesi gerekmektedir. Tümüyle paralel A / S dönüştürücülerde bu süre en kısa olanıdır. Buna da dönüştürme zamanı denilir. Şekil 3: Kullanılan karşılaştırıcı devresi Şekil 5: Kullanılan tutucu devre şeması n Kodlayıcı Yapısı Bu kodlayıcı türü tutuculardan gelen termometre kodun 1-of-N koda dönüşmesini sağlar. Tasarımda kullanılan kodlayıcı blok şeması Şekil 6'da, 2:1 çoğullayıcı devresi de Şekil 7 de gösterilmiştir. Şekil 4: Kullanılan karşılaştırıcı devresinin dc analiz sonucu 126

3 Fırat Üniversitesi-Elazığ Bu tasarımda 1-N kodlayıcı yapısında 2:1 çoğullayıcılar kullanılmıştır. Literatur taramasında daha önceden böyle bir 1-N kodlayıcıya rastlanılmamıştır. Kodlayıcının blok şeması Şekil 6 da verilmiştir. Çoğullayıcı girişlerine gelen termometre kodlarının tutuculardan geldiği bilindiğine göre kodun içerisindeki her bir bitin bir de değillenmiş değeri elde mevcuttur. Tutucu çıkışının hem çıkışlar hem de değillenmiş çıkışları çoğullayıcı girişlerine bağlanır. Çıkışlar çoğullayıcı girişlerinin birinci ucuna, değillenmiş çıkışlar ise ikinci ucuna bağlanır. Çoğullayıcıların seçim uclarına ise tutucunun bir sonraki çoğullayıcıa gelen çıkışı bağlanır. Böylelikle termometre kodu 1-N koda çevrilmiş olur Fat-Tree Encoder Yapısı Bilindiği üzere paralel(flash) A / S dönüştürücü tasarımlarında karşılaştırıcı çıkışlarında sayısal termometre kodu(tc) elde edilir. Genellikle termometer kodun, binary koda çevriminde PLA-ROM yapısı kullanılır[8]. Şekil 6: 1-n kodlayıcı bloğu Şekil 7 : 2:1 çoğullayıcı devresi (a) 127

4 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011 (b) Şekil 8 : Fat-tree encoder blok devresi Şekil 8.(a) ve (b) de tasarımda kullanılan ve sayısal bit çıkışlarını elde ettiğimiz fat-tree encoder yapısının blok şeması gösterilmiştir. Tasarımda kullandığımız OR blokları statik CMOS lojik tasarımına göre yapılmıştır. Şekil 9 : 5-bit DC benzetim sonuçları. [8],[9] ve [10] nolu çalışmalarda tasarımda kullanılan fat-tree encoder yapısının, örnekleme hızıdönüştürme zamanı ve güç açısından verimli olduğu belirtilmiştir. 3. BENZETİM SONUÇLARI Tasarlanan sistem Cadence IC5141 ve NCSU-design kit, 0.18µm TSMC CMOS kütüphanesi kullanılarak yapılmıştır. 25MHz frekansındaki -0.45V ile 0.7V arasındaki analog giriş gerilimi Şekil 2 deki sisteme uygulanmıştır. Tutucu devreye uygulanan saat işareti frekansı ise 2.5GS/s dir. Şekil 9 da sistemin DC analiz sonuçları ve bu sonuçlardan yararlanarak elde edilen INL-DNL grafiği de Şekil 10 da gösterilmiştir. INL-DNL grafiği elde etmek için DC analiz sonuçları matlab programı aracılığı ile ilgili programa[11] uygulanmıştır. Şekil 10: DC benzetim sonuçlarından elde edilen INL-DNL grafiği 128

5 Fırat Üniversitesi-Elazığ Şekil 11 : fin=25mhz için elde edilen sayısal çıkışlar Tablo 2: sistemdeki blokların akıtmış oldukları ortalama akım değerleri Blok Adı Karşılaştırıcı Bloğu Tutucu Bloğu ve 1-N kodlayıcı Bloğu Fat-Tree Kodlayıcı Bloğu Akım Değerleri ma ma 430.6µA Şekil 12 : fin=25mhz giriş işareti için elde edilen INL-DNL grafiği Şekil 11 ve Şekil 12 de, 25MHz lik bir analog işaret ve 2.5GS/s lik bir saat işareti için elde sayısal çıkışlar ve INL-DNL grafikleri gösterilmiştir. Tablo 2 de ise yapılan bu analiz esnasında bloklardan akan ortalama akımlar gösterilmiştir. 4. SONUÇLAR Benzetim sonuçlarından görüldüğü gibi sistemin 25Mhz frekansındaki giriş işaretinin 2.5GS/s örnekleme hızında maksimum DNL ±0.65LSB ve maksimum INL ise -1.9LSB dir. Güç harcanımı ise kullanılan teknolojiye göre makul seviyededir. Bu çalışmasının bir sonraki aşaması önerilen 1-N kodlayıcı yapısının diğer alternatiflerle karşılaştırılması olacaktır. Ayrıca kodlayıcı mimarisi tasarımında bir kaç değişiklik yapılarak performans incelemesi yapılacaktır. Tablo 3 te ise sistemin genel performansı gösterilmiştir. 129

6 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011 Tablo 3: Sistemin genel performansı Teknoloji Çözünürlük Besleme Gerilimi Analog Giriş Gerilim Aralığı Örnekleme Frekansı Maksimum INL (2.5GS/s için) Maksimum DNL (2.5GS/s için) Güç Harcanımı Efektif Yonga Alanı 0.18µm CMOS TSMC 5 bit ±0.9V -0.45V ile 0.7V 2.5GS/s -1.9LSB 0.65LSB 27mW 2.4mm 2 5. KAYNAKLAR [1] Aytar O, Katlamalı ve Aradeğerlemeli Analog-Sayısal Dönüstürücülerin VLSI Tasarımında Eşik Evirmeli Nicemleyici Teknigi nin Kullanımı ve Performansı, Dr. Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, [2] Sheikhaei, S., Mirabbasi, S., Ivanov, A., A 4-Bit 5GS/s Flash A/D Converter in 0.18µm CMOS, IEEE International Symposium on Circuits and Systems, (ISCAS), , May 2005 [3] Park, S., Palaskas, Y., Flynn, M.P., A 4-GS/s 4-bit Flash ADC in 0.18µm CMOS, IEEE Journal of Solid State Circuits, Vol.42, No.9, September 2007 [4] Makigawa, K., Ono, K., Ohkawa, T., Matsuura, K., Segami, M., A 7 bit 800Msps 120mW Folding and Interpolation ADC Using a Mixed-Averaging Scheme, Symposium on VLSI Circuits Digest of Technical Papers, , 2006 [5] Chen, C., Ren, J., An 8-bit 200MSamples/s Folding and Interpolation ADC in 0.25mm 2, Analog Integrated Circuits and Signal Processing, 47, , 2006 [6] Tangel A.,Aytar O.,Tekin F.,Çelebi A., Yüksek Hızlı Analog Sayısal Dönüştürücülerin VLSI tasarımı ve İmalatı, EEEAG-102E001 kodlu TUBİTAK Proje Raporu, [7] Chu, W.S., Current, K.W., A CMOS Voltage Comparator with Rail-to-Rail Input-Range, Analog Integrated Circuits and Signal Processing, 19, , 1999 [8] Lee, D., Yoo,D., Choi,K., Ghaznavi, J., Fat tree encoder design for ultra-high speed flash A/D converters, The 45th Midwest Symposium on Circuits and Systems, MWSCAS-2002,Vol-II, 87-90, [9] Hiremath,V., Ren, S., An Ultra High Speed Encoder for 5GSPS Flash ADC, Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), , [10] Liu, Z., Jia, S., Wang, Y., Ji, Z., Zhang, X., Efficient Encoding Scheme for Folding ADC, 9th International Conference on Solid-State and Integrated-Circuit Technology, ICSICT 2008, , [11] m Ziyaret tarihi: 5 Haziran

Uydu Haberleşme Sistemlerinde ve Navigasyon Sistemlerinde FPGA Kullanılarak Veri İletiminin Analizi

Uydu Haberleşme Sistemlerinde ve Navigasyon Sistemlerinde FPGA Kullanılarak Veri İletiminin Analizi Akademik Bilişim 12 - IV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Uydu Haberleşme Sistemlerinde ve Navigasyon Sistemlerinde FPGA Kullanılarak Veri İletiminin Analizi Fırat

Detaylı

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011 Fırat Üniversitesi-Elazığ LAZER MESAFE SENSÖRÜ İLE YÜZEY TARAMA SİSTEMİ Ali Kemal ŞEKER 1, Mehmet Fatih ÇAĞLAR 1, Fatih Ahmet ŞENEL 2, Volkan Emre UZ 3 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Süleyman

Detaylı

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 2007-2008 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI Hazırlayanlar Mert Turanlı Sercan Arslan Ahmet Arda Özdemir Danışman

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (KGK)

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (KGK) KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (KGK) Bu yazıda, bir Kesintisiz Güç Kaynağının (KGK) genel yapısı incelenmiştir. Sistem, giriş güç katı, batarya doldurucusu, sürücü birimi, evirici birimi, çıkış güç katı, örnekleme

Detaylı

BİNA İÇİ MEKANLARDA PROFIBUS-DP AĞI ÜZERİNDEN DİNAMİK AYDINLATMA DENETİMİ

BİNA İÇİ MEKANLARDA PROFIBUS-DP AĞI ÜZERİNDEN DİNAMİK AYDINLATMA DENETİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 1 : 7-13

Detaylı

Şarj Dengeleme Sistemleri İçin Çift Yönlü Flyback Devresi Tasarımı

Şarj Dengeleme Sistemleri İçin Çift Yönlü Flyback Devresi Tasarımı Şarj Dengeleme Sistemleri İçin Çift Yönlü Flyback Devresi Tasarımı Serhat NAFİZ, Doç. Dr. Musa ALCI, Yrd. Doç. Dr. M. Necdet YILDIZ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Ege Üniversitesi serhatnafiz@gmail.com

Detaylı

Kıyıcı Beslemeli DA Motorun Oransal İntegral ve Bulanık Mantık Oransal İntegral Denetleyicilerle Hız Kontrolü Karşılaştırılması

Kıyıcı Beslemeli DA Motorun Oransal İntegral ve Bulanık Mantık Oransal İntegral Denetleyicilerle Hız Kontrolü Karşılaştırılması Kıyıcı Beslemeli DA Motorun Oransal İntegral ve Bulanık Mantık Oransal İntegral Denetleyicilerle Hız Kontrolü Karşılaştırılması Erhan SESLİ 1 Ömür AKYAZI 2 Adnan CORA 3 1,2 Sürmene Abdullah Kanca Meslek

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ 471 Şarj Dengeleme Sistemleri İçin Çift Yönlü Flyback Devresi Tasarımı Serhat NAFİZ, Doç. Dr. Musa ALCI, Yrd. Doç. Dr. M. Necdet YILDIZ Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Gerçek Dört-Bölgeli Bir DC Motor Sürücüsünün Modellenmesi ve Tasarımı

Gerçek Dört-Bölgeli Bir DC Motor Sürücüsünün Modellenmesi ve Tasarımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 2 (2), 295-33, 28 2(2), 295-33, 28 Gerçek Dört-Bölgeli Bir DC Motor Sürücüsünün Modellenmesi ve Tasarımı Hüseyin ALTUN, Ömür AYDOĞMUŞ,

Detaylı

PIC 16F877 İLE DA MOTOR HIZ KONTROLÜ

PIC 16F877 İLE DA MOTOR HIZ KONTROLÜ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 5 : 11 : 2 : 277-285

Detaylı

SAYISAL MUTFAK TERAZĐSĐ TASARIMI. BĐTĐRME ÖDEVĐ Ali Hilmi UYSAL 040030409

SAYISAL MUTFAK TERAZĐSĐ TASARIMI. BĐTĐRME ÖDEVĐ Ali Hilmi UYSAL 040030409 ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK FAKÜLTESĐ SAYISAL MUTFAK TERAZĐSĐ TASARIMI BĐTĐRME ÖDEVĐ Ali Hilmi UYSAL 040030409 Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programı: Elektronik Mühendisliği

Detaylı

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ CİHAZI

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ CİHAZI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ CİHAZI 210214 Selçuk DAĞ 210296 Onur DUMAN Danışman Öğr. Gör. Dr. Emre ÖZKOP

Detaylı

GÜNEŞ PANELİ SİMÜLATÖRÜ

GÜNEŞ PANELİ SİMÜLATÖRÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ IV. PROJE YARIŞMASI GÜNEŞ PANELİ SİMÜLATÖRÜ Projeyi Yapan: Salih Cihan TEK Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Deniz YILDIRIM Haziran 2008 TEŞEKKÜR Öncelikle her

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26 (3): 307-315 (2010)

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26 (3): 307-315 (2010) 307 İnternet Protokolü Üzerinden Ses Taşıma Uygulamaları İçin Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Basit ve Etkili Bir Ses Sıkıştırma Uygulaması Gürkan TUNA Trakya Üniversitesi, Edirne Teknik Bilimler Meslek

Detaylı

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması *1 Ali Ozturk and 1 Yusuf Seyis 1 Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Koparan A., Aydemir M. T., Şimşek O., 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı

Detaylı

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ 243455 Doğan Can SAMUK 228418 Havva ÖZKAYA Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM Mayıs,

Detaylı

GERÇEK ZAMANLI ÇALIŞAN BĐR TRAFĐK KONTROL SĐNYALĐZASYON SĐSTEMĐNĐN PLC TABANLI UYGULAMASI VE PC ÜZERĐNDEN ĐZLENMESĐ

GERÇEK ZAMANLI ÇALIŞAN BĐR TRAFĐK KONTROL SĐNYALĐZASYON SĐSTEMĐNĐN PLC TABANLI UYGULAMASI VE PC ÜZERĐNDEN ĐZLENMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE GERÇEK ZAMANLI ÇALIŞAN BĐR TRAFĐK KONTROL SĐNYALĐZASYON SĐSTEMĐNĐN PLC TABANLI UYGULAMASI VE PC ÜZERĐNDEN ĐZLENMESĐ ÖZET

Detaylı

Doğrusal hareketli sürekli mıknatıslı senkron motorlarda hpm parametresinin motorun denetim başarımına etkisi

Doğrusal hareketli sürekli mıknatıslı senkron motorlarda hpm parametresinin motorun denetim başarımına etkisi 1 Doğrusal hareketli sürekli mıknatıslı senkron motorlarda hpm parametresinin motorun denetim başarımına etkisi *Özcan OTKUN 1 ve A. Sefa AKPINAR 2 1 Gümüşhane Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Akif KARAFİL AĞUSTOS 2010 TRABZON KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Lale Özyılmaz

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

GERİ DÖNÜŞLÜ GÜÇ KAYNAKLARININ TASARIMI 1

GERİ DÖNÜŞLÜ GÜÇ KAYNAKLARININ TASARIMI 1 GERİ DÖNÜŞLÜ GÜÇ KAYNAKLARININ TASARIMI 1 GİRİŞ Geri dönüşlü (Flyback) güç kaynağı çıkışında yüksek gerilim elde etmek amacıyla yaygın olarak kullanılan bir anahtarlamalı güç kaynağı (AGK) türüdür. Kullanılan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SES SİNYALİ AKTARIM TEKNİKLERİNİN OPTİKSEL İLETİŞİM İÇİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Bora YILDIZ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

BİR DAĞITIM TRANFORMATÖRÜ BÖLGESİNDEKİ KAYIPLARIN İNCELENMESİ. Celal YAŞAR, Yılmaz ASLAN, Tarık BİÇER

BİR DAĞITIM TRANFORMATÖRÜ BÖLGESİNDEKİ KAYIPLARIN İNCELENMESİ. Celal YAŞAR, Yılmaz ASLAN, Tarık BİÇER BİR DAĞITIM TRANFORMATÖRÜ BÖLGESİNDEKİ KAYIPLARIN İNCELENMESİ Celal YAŞAR, Yılmaz ASLAN, Tarık BİÇER Dumlupınar Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Kütahya cyasar@dpu.edu.tr, yaslan@dpu.edu.tr,

Detaylı

İNDÜKSİYON BOBİN SİLAHINDA MERMİ GÖZLEM VE KONTROLÜ

İNDÜKSİYON BOBİN SİLAHINDA MERMİ GÖZLEM VE KONTROLÜ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt, No, -, 007 Vol, No, -, 007 İNDÜKSİYON BOBİN SİLAHINDA MERMİ GÖZLEM VE KONTROLÜ İsmail COŞKUN ve Osman KALENDER Elektrik Eğitimi Bölümü,

Detaylı

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA Hamdi Suat AKNAR Muzaffer SEVEN Prof. Dr. Cemil

Detaylı

UZAKTAN SABİT HAT ERİŞİMLİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EV OTOMASYONU

UZAKTAN SABİT HAT ERİŞİMLİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EV OTOMASYONU PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 379-385

Detaylı

Elektromanyetik Fırlatıcılar

Elektromanyetik Fırlatıcılar Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (1), 117-126, 2008 20 (1), 117-126, 2008 Elektromanyetik Fırlatıcılar Ömür AKYAZI ve Adem Sefa AKPINAR Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı