Z"RKONYUM VE SAB"T PROTEZLERDE KULLANIMI ZIRCONIUM AND USE IN FIXED DENTURES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Z"RKONYUM VE SAB"T PROTEZLERDE KULLANIMI ZIRCONIUM AND USE IN FIXED DENTURES"

Transkript

1 Z"RKONYUM VE SAB"T PROTEZLERDE KULLANIMI ZIRCONIUM AND USE IN FIXED DENTURES Dt. Seçil KARAKOCA* Prof. Dr. Handan YILMAZ* ÖZET SUMMARY Zirkonyum oksit, son yllarda tüm seramik restorasyonlarn güçlendirilmesi amacyla kullanlmaktadr. Zirkonyum esasl seramikler, di1er alt yap seramiklerine göre üstün mekanik özellikleri ile arka bölge dilerinde 3-4 üniteli tüm seramik köprülerin yapmna imkan vermektedir. Bu restorasyonlar, CAD/CAM teknolojilerini kullanan çeitli sistemlerle üretilmektedirler. Makalede bu sistemler hakknda bilgi verilmi; zirkonyum seramiklerinin mekanik, fiziksel ve kimyasal özellikleri ve uygulama alanlar anlatlmtr. Anahtar kelimeler: Zirkonyum, tüm seramik restorasyonlar, alt yap seramikleri, mekanik özellikler, CAD/CAM. Zirconium oxide is the material that is used for strengthening all ceramic restorations in the recent years. Zirconium based ceramics are the only materials that make possible to construct 3-4 ünit fixed partial dentures in the molar region teeth in order to have remarkable mechanical properties compared to other substructure ceramics. Theese restorations are constructed with the various systems that use CAD/CAM technology. In this article, information about theese systems is given; mechanical, physical and chemical properties of the material and their use is explained. Key words: Zirconium, all-ceramic restorations, substructure ceramics, mechanical properties, CAD/CAM. Giri Estetik restorasyonlara duyulan gereklilik metal desteksiz olarak kullanlan materyallerin geliimine olanak sa1lamtr. (Metal desteksiz materyallerin, kron ve köprü protezlerine alternatif oluturabilme amacyla, yeterli dayankll1a sahip olmalar gerekmektedir.) 4 Ancak yüklenebilme kapasitelerinin azl1 önemli bir problem oluturmaktadr. Bu sorun, özellikle çi1neme kuvvetlerinin, ön bölge dilerine nazaran çok daha yüksek oldu1u posterior bölge köprü restorasyonlarnda karmza çkmaktadr 22. Yakn tarihe kadar, tüm seramik sistemlerin kullanm sadece ön bölge dileri ile snrlandrlrken günümüzde arka bölge dilerinde de uygulama alan bulmutur 6. Son yllardaki gelimelerle metal desteksiz restorasyonlar için yeni sistemler ortaya çkmtr. Tablo I de estetik seramik materyalleri, Tablo II de ise alt yap seramik materyalleri; yaplar, kullanm yerleri ve markalar belirtilerek gösterilmitir Zirkonyum Günümüz di hekimli1inde kullanlan materyallerdeki gelimeler sonucu, zirkonyum tüm seramik restorasyonlarn güçlendirilmesi amacyla seramik yapsna katlan son materyallerden biri olmutur 2,3. Zirkonyum ismi Arapça altn rengi anlamndaki zargondan gelmekte ve Zargon, zar (altn) ve gun (renk) kelimelerinden olumaktadr. Zirkonyum metal oksidi (ZrO 2 ) 1789 da Alman kimyac Martin Heinrich Klaproth tarafndan, birtakm de1erli talarn stlmas sonucu reaksiyon ürünü olarak bulunmutur. Sertli1i, anma direnci, dayankll1, yüksek korozyon direnci ve ani ssal de1iimlere dayankll1 gibi özellikleri ile endüstride kullanlm, biyomateryal olarak kullanmna ise, 1960 l yllarda balanmtr 3,19. Hlk olarak ortopedide kullanm alan bulan zirkonyumdan, bu materyalin mekanik özellikleri ve biyolojik uyumlulu1u sayesinde iyi sonuçlar elde edilmitir 2, lerin sonunda, zirkonyum oksitin yapsna az miktarlarda kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), itriyum (Y) ve seryum * Gazi Üniversitesi Di Hekimli1i Fakültesi, Protetik Di Tedavisi Anabilim Dal 36

2 Tablo I : Estetik seramikler 29. Cam seramikler Doldurucu Miktar4 Az Cam Seramikler Doldurucu Miktar4 Fazla Cam Seramikler Temel Yap4 Feldspatik cam Feldspatik cam Feldspatik cam Doldurucular Kullan4m Yerleri Markalar Renklendiriciler Seramik alt Alpha, VM7 (Vita) Opaklatrclar yaplarn Mark II (Vita) Yüksek sda eriyen cam kaplanmasnda, Allceram (Degudent) partikülleri Hnleyler, Onleyler, Veneerler Lösit (a1rl1n %17-25 i) Metal alt VMK-95 (Vita) Renklendiriciler yaplarn Omega 900 (Vita) Opaklatrclar kaplanmasnda, Vita Response (Vita) Yüksek sda eriyen cam Hnleyler, Onleyler, Ceramco II (Densply) partikülleri Veneerler Ceramco 3 (Densply) IPS d.sign (Ivoclar- Vivadent) Avante (Pentron) Reflex (Wieland Dental) Lösit (a1rl1n %40-55 i) Tek kronlar, Empress (Ivoclar) Renklendiriciler Hnleyler, Onleyler, OPC (Pentron) Opaklatrclar Veneerler Finesse All-Ceramic (Densply) Zirkonya, monoklinik, kübik ve tetragonal Tablo II : Alt yap seramikleri 29. (Ce) ilave edilerek oda ssnda stablizasyonu sa1lan- olmak üzere 3 ana fazda bulunmaktadr. Oda ssnda mtr. Biyomateryal olarak kullanlan zirkonya esasl monoklinik fazda olan saf zirkonyum, 1170 o C üzerinde Cam Doldurucular Kullan4m Yerleri Markalar materyaller; itriya tetragonal zirkonya polikristalindir (Y- tetragonal faza geçmektedir. Tetragonal faz, eklendi1i TZP) 2,10,29. Y-TZP 1990 larn banda di hekimli1inde serami1in konsantrasyonu ve tanecik büyüklü1üne ba1l Doldurucu Miktar4 Feldspatik cam Lösit (a1rl1n %40-55 i) Hnleyler, Onleyler, Empress (Ivoclar) kullanlmaya Fazla Cam balanmtr. Balangçta endodontik olarak oda Veneerler ssnda stablize OPC edilebilmekte, (Pentron) çok daha postlarda, Seramikler implantlarn üst yaplarnda ve ortodontik yüksek scaklklarda Tek kronlar kübik faza Finesse geçmektedir All-ceramic 5,10. Saf braketlerde kullanlrken, son zamanlarda tüm seramik zirkonya, sinterizasyon ilemi (Dentsply) sonras büyük miktarlarda Feldspatik cam Alüminyum oksit restorasyonlarda alternatif bir alt yap materyali s düüütek ve kronlar hacminde önemli Vitadur-N de1iiklikler (Vita) göstermekte, (a1rl1n %55 i) olmutur 1,2,14,20. Kohal ve arkadalar 21, immediat implant bu durum kitleye stabil olmayan bir özellik Lantanyum Alüminyum oksit uygulamasnda kök ekilli Y-PSZ (itirya parsiyel stablize kazandrmaktadr Tek kronlar, 14. Stabilize edici In-Ceram oksitlerin Alümina eklenmesiyle (Vita) (hacmin %70 i) Anterior üç zirkonya) implantlarn, titanyum implantlarla ayn oranda (CaO, MgO, üniteli CeO köprüler 2, Y 2 O 3 ) parsiyel stablize zirkonya osseointegrasyon gösterdi1ini LABS bildirmilerdir. Alüminyum oksit olarak adlandrlan Tek kronlar, çok fazl In-Ceram bir Zirconia materyal (Vita) elde Üç üniteli köprüler Polikristalin Seramikler (hacmin %50 si) edilmektedir 2,10. Biyomateryal olarak en çok kullanlan ise Zirkonyum oksit itriyum oksitin, saf zirkonya a1rl1nn % 3-5 orannda (hacmin % 20 si) ilave edilmesiyle elde edilen itriya tetragonal zirkonya Modifiye Lityum disilikat (hacmin polikristalin Tek (Y-TZP) kronlar, dir 1,3,14. Empres Y-TZP, 2 kristaller (Ivoclar) arasnda feldspatik cam %70 i) cam faz Anterior içermeyen, üç üniteli çok küçük 3G (Pentron) (50 Mm) partiküllerden köprüler olumu yapya sahiptir 20,30. Alüminyum oksit < a1rl1n % 0,5 i Tek kronlar Procera (Nobel Biocare) Y-TZP materyallerinin balangçtaki yüksek daya- Zirkonyum oksit "triyum oksit (a84rl484n nkll1 ve Tek krlma kronlar sertli1i gibi Procera olumlu (Nobel mekanik Biocare) özellikleri %3-5 i) transformasyon sertlemesi olarak adlandrlp, di1er polikristalin seramiklerde bulunmayan Cercon (Densply) fiziksel özelli1ine Zirkonyum oksit Htriyum oksit (a1rl1n Tek kronlar, Lava (3M-ESPE) %3-5 i) Üç üniteli köprüler, Y-(Vita) 37 Dört üniteli köprüler?

3 (Ce) ilave edilerek oda ssnda stablizasyonu sa1lanmtr. Biyomateryal olarak kullanlan zirkonya esasl materyaller; itriya tetragonal zirkonya polikristalindir (Y- TZP) 2,10,29. Y-TZP 1990 larn banda di hekimli1inde kullanlmaya balanmtr. Balangçta endodontik postlarda, implantlarn üst yaplarnda ve ortodontik braketlerde kullanlrken, son zamanlarda tüm seramik restorasyonlarda alternatif bir alt yap materyali olmutur 1,2,14,20. Kohal ve arkadalar 21, immediat implant uygulamasnda kök ekilli Y-PSZ (itirya parsiyel stablize zirkonya) implantlarn, titanyum implantlarla ayn oranda osseointegrasyon gösterdi1ini bildirmilerdir. Zirkonya, monoklinik, kübik ve tetragonal olmak üzere 3 ana fazda bulunmaktadr. Oda ssnda monoklinik fazda olan saf zirkonyum, 1170 o C üzerinde tetragonal faza geçmektedir. Tetragonal faz, eklendi1i serami1in konsantrasyonu ve tanecik büyüklü1üne ba1l olarak oda ssnda stablize edilebilmekte, çok daha yüksek scaklklarda kübik faza geçmektedir 5,10. Saf zirkonya, sinterizasyon ilemi sonras büyük miktarlarda s düüü ve hacminde önemli de1iiklikler göstermekte, bu durum kitleye stabil olmayan bir özellik kazandrmaktadr 14. Stabilize edici oksitlerin eklenmesiyle (CaO, MgO, CeO 2, Y 2 O 3 ) parsiyel stablize zirkonya olarak adlandrlan çok fazl bir materyal elde edilmektedir 2,10. Biyomateryal olarak en çok kullanlan ise itriyum oksitin, saf zirkonya a1rl1nn % 3-5 orannda ilave edilmesiyle elde edilen itriya tetragonal zirkonya polikristalin (Y-TZP) dir 1,3,14. Y-TZP, kristaller arasnda cam faz içermeyen, çok küçük (50 Mm) partiküllerden olumu yapya sahiptir 20,30. Y-TZP materyallerinin balangçtaki yüksek dayankll1 ve krlma sertli1i gibi olumlu mekanik özellikleri transformasyon sertlemesi olarak adlandrlp, di1er polikristalin seramiklerde bulunmayan fiziksel özelli1ine ba1ldr 2,3,12,29. Parsiyel stabilize zirkonyum oksit, gerilim stresleri, andrma, sinterizasyon sonras so1uma ve yüksek kuvvetler gibi d streslerin sebep oldu1u bir çatla1n balangç aamasnda, tetragonal fazdan monoklinik faza geçmekte ve faz de1iimi hacimde % 3-5 lik bir arta yol açmaktadr. Hacim art, çatla1n balangcnda sktrc stresler ortaya çkarmakta ve d streslerin nötralize edilmesini sa1lamaktadr. Bu fiziksel özellik transformasyon sertlemesi olarak tanmlanmaktadr 2-5. Y-TZP Seramiklerin Avantajlar4: Yüksek dayankllk, krlma sertli1i gibi üstün mekanik özelliklere sahiptir. Biyouyumludur, lokal veya sistemik yan etkilere rastlanmamtr. Hnce partiküllü yaps sayesinde detayl ekillendirilebilmektedir. Preparasyon dieti hizasnda veya üzerinde bitirilebilmektedir. Issal iletkenli1in düük olmas hassasiyet ve pulpa irritasyonlarn önlemektedir. Titanyuma göre daha az bakteri birikimi görülmektedir. Radyopak oldu1u için restorasyonun radyolojik de1erlendirmesine olanak sa1lamaktadr. Simantasyonu için adeziv yaptrma önerilmekle beraber konvansiyonel tekniklerle de yaplabilmektedir. Dezavantajlar4: Görünümleri oldukça opaktr. Andrma ve yüzey ilemlerinin, materyalin mekanik özellikleri üzerinde olumsuz etkileri vardr. Köprü protezlerinde, interoklüzal mesafenin yetersiz oldu1u vakalarda gövde ile destek kronun birleim alan daralaca1ndan oklüzal kuvvetler altnda restorasyonun dayankll1 azalmaktadr. Restorasyonun yeterli dayankll1a sahip olmas için birleim alannda oklüzo-gingival yönde en az 4 mm. ve bukko-lingual yönde 3 mm. mesafe olmaldr. Bu restorasyonlarda uyumsuzluk görüldü1ünde yeni bir ölçü alnarak tekrar yaplmalar gerekir, metal alt yaplar gibi bölünüp a1zda uyumlandktan sonra lehimlenmeleri mümkün de1ildir 2,8,17,26,33,35. Y-TZP Seramik Restorasyonlar4n Endikasyonlar4: Anterior ve posterior tek kronlar ve 3-4 üniteli köprülerin yapmnda kullanlrlar. Kontrendikasyonlar4: Derin kapan vakalarnda, Disiz boluk kar ve komu diler tarafndan daraltld1nda, Dayanak dilerin kron boylarnn çok ksa oldu1u durumlarda, Bruksizm gibi parafonksiyonel alkanlklar varl- 1nda, Kanatl köprü (kantilever) kullanm tasarland1nda, Destek diler yeterli periodontal destekten yoksun ise kullanlmazlar 2,5,15,17,31. 38

4 2. Y-TZP Esasl4 Alt Yap4 Dizayn4 ve Üretimi Kron köprü restorasyonlarnda YTZ-P seramiklerin güdük üzerinde direkt sinterizasyona uygun olmamalar nedeniyle sadece freze tekni1i ile ekillendirilebilmekte, bu teknikler de, CAD/CAM (Computer- Aided Design/ Computer-Aided Manufacturing) sistemlerini gerektirmektedir 30. Materyallerin geliimi ile beraber CAD/CAM teknolojisindeki ilerlemeler sonucunda, klinik olarak baarl tüm seramik restorasyonlarna ulalmtr. Y-TZP ve di1er tüm seramik restorasyonlarn yapmnda, farkl CAD/CAM sistemleri ile kullanlan iki tür materyal mevcuttur. Tablo III : Yo1un sinterize Y-TZP esasl alt yap üreten sistemlerin kullandklar materyaller ve teknikler. 15,30,31,34 Sistem DCS President Procera AllCeram Cercon Lava Kulland484 Materyal Tam sinterize Y-TZP Sinterize edilmemi Y-TZP Sinterize edilmemi Y-TZP Sinterize edilmemi Y-TZP Teknik CAD CAD Geleneksel mumlama CAD 3.2.a. Charlotte, NC) CEREC inlab Sistemi (Sirona USA, 3.1.a. DCS Precident Sistem DCS Precident Sisteminde, alt yap tam sinterize bir bloktan ekillendirilmektedir. PreciScan ad verilen lazer tarayc, dayanak diin kendisine ait, komu dilere ve çevre dokulara göre koordinat bilgilerini elde etmek için ölçümler yapmakta, bu ölçümleri bir optik sensör ile die temas etmeden sürdürmektedir. Otomatik olarak gerçekleen ölçümde, cihaz her iki çenenin de modelini elde edebilmekte ve en fazla 14 prepare edilmi diin restorasyonu yaplabilmektedir. Bilgisayar program dayanak dilerin ekillerini, pozisyonel ilikilerini ve alveoler kretini ekranda 3 boyutlu olarak göstermektedir. Elde edilen tüm veri, PreciMill ad verilen freze cihazna aktarlmaktadr. 3 eksen etrafnda çalmakta olan freze cihaznn otomatik olarak de1iebilen 12 farkl ucu bulunmaktadr. DCS Precident sistemde zirkonyum oksit (DC-Zircon) dnda farkl materyaller de kullanlmaktadr. Bunlar; titanyum (DC-Titan), kompozit (DC-Tell) ve seramikler (In-Ceram, DC-Cream ve DC-Cristall) dir. DCS bloklar, s ve basnç altnda hazrlanan zirkonyum oksitten yaplmtr ve bloklar tamamen sinterlenmi olarak sunulmaktadr 2,19. Sinterizasyon ilemi materyale optimum özellikler sa1lamakta ve kalitesini artrmaktadr. Sistemin uygulanmas kolaydr 15. Ancak ilem süresi uzun ve pahal bir tekniktir. Genellikle elde uyumlama gerektirmektedir Yo8un, sinterize seramikler: Cam faz ortadan kaldrlmtr. Alt yap materyali olarak tamamen sinterize edilmi alüminyum oksit veya zirkonyum oksit kullanlmaktadr. Alt yapnn üretiminde farkl teknikler mevcuttur (Tablo III): 3.1.a. DCS Precident Sistem (Austenal, Chicago, IL) 3.1.b. Procera Sistem (Nobel Biocare, Yorba Linda, CA) 3.1.c. Cercon Sistem (Densply Ceramco, Burlington, NJ) 3.1.d. Lava Sistem (3M ESPE, St. Paul, MN) 3.2. Kristal yap4daki boluklara cam infiltre edilen seramikler: Kitlenin ana yaps olan alümina veya alümina/zirkonya karmnn kristalleri arasndaki boluklara cam infiltre edilerek yapnn devamll1 sa1lanmaktadr. 3.1.b. Procera AllCeram Sistem Procera AllCeram sisteminde, kron yapm için preparasyonu yaplm diin bilinen yöntemlerle güdü1ü hazrlanmakta ve optik sensörlerle taranarak bilgisayar ekrannda üç boyutlu görüntüsü elde edilmektedir. Sinterizasyon srasnda oluacak % lik büzülmeyi karlamak amacyla büyütülmü güdük hazrlanp, buna uygun alüminyum oksit veya zirkonyum oksit alt yap elde edilmektedir. Alt yap, tasarm CAD (bilgisayar destekli tasarm) ilemi ile yaplmakta ve freze aleti tarafndan oluturulmaktadr. Tamamen sinterize olmas için özel bir frnda piirilmekte, bu srada büzülerek gerçek boyutlardaki güdü1e tam adapte olmaktadr. Bu ilemden sonra alt yap, estetik porselen uygulamasna hazrdr. Procera AllCeram sistemi ile çok estetik sonuçlar elde edilebilmektedir 19,30. Luthardt, Sandkuhl ve Reitz 30, CAD/CAM teknolojileri (Precident DCS sistem ve Procera AllCeram 39

5 sistem) ile üretilmi zirkonya ve alümina alt yaplarn krlma dayankllklar arasnda beklenenin aksine önemli bir farkllk gözlemlememilerdir. Bu durumu yükleme noktasnda materyalin ince ekillendirilmi olmas kadar freze ileminin meydana getirdi1i hasara da ba1lamlardr. 3.1.c. Cercon sistem Cercon sisteminde alt yap, geleneksel mumlama yöntemi ile oluturulmakta ve Cercon sistemin tarayc cihaz tarafndan taranmaktadr. Laboratuvarda, preparasyonu yaplm die ait güdük üzerinde restorasyonun bir mum örne1i yaplp, Cercon cihaznn ana parçasna yerletirilmekte ve cihazn lazer sistemi ile taranmaktadr. Mum örne1in boyutlar sinterizasyon esnasnda meydana gelecek büzülme orannda büyütülmektedir. Zirkonyumun dayankllk ve sertlik özellikleri, freze ilemini oldukça güçletirmektedir. Cercon sistemi bu durumun üstesinden gelmek için düük yo1unlukta, tebeirimsi kvamdaki sinterize edilmemi zirkonyumdan yaplm, Cercon base ad verilen bloklar kullanmaktadr. Sistem, kaln ve ince çapl freze aletlerini kullanarak alt yapy oluturmaktadr. Sinterize edilmeden önce alt yapda küçük uyumlamalar yaplabilmektedir. Alt yap, sisteme ait frnda sinterize edilmekte, sinterizasyon 1350 o C derecede yaklak olarak 6 saatte yaplmaktadr. Sinterlenmesi tamamlanan alt yap üzerine, sisteme ait düük s porseleni tabakalama tekni1i ile uygulanmaktadr d. Lava Sistem Lava sistem, sinterize edilmemi ZrO 2 seramik bloklar, ZrO 2 için özel tarsarlanm kaplama porseleni, freze cihaz, optik tarayc, sinterizasyon frn ve bir bilgisayardan olumaktadr. Hlem, kron yada köprü uygulamas için preparasyonu yaplm di yüzeyinin taranmas ile balamakta, elde edilen veriler CAD (bilgisayar destekli tasarm) ilemi ile alt yap tasarmnda kullanlmaktadr. Sinterizasyon srasnda büzülme gösterece1i için, freze ilemi ile büyütülmü alt yap hazrlanmaktadr. Bu ilemi sinterizasyon ve tabakalama aamalar takip etmektedir. Tarayc yüksek hassasiyette ölçümler yapan foto-optik bir cihazdr ve veri kalitesi çok yüksektir. Sistemin ana elemanlarndan olan freze cihaz, çalma metodunun belirlenmesi ve otomatik çalmaya ayarlanabilmesi ile hzl ve verimli bir üretim sa1layabilmektedir. Tek kron alt yaps için freze süresi ortalama 28 dakika ve üç üniteli köprü alt yaps için 61 dakikadr. Bloklarn homojen olmas ve ilemin tüm aamalarnn hassas olmas sonucunda, Lava sistem ile uyumu mükemmel restorasyonlar elde edilmektedir 34. Lava sistem, Cercon ve DCS-President sistemlere göre daha translüsenttir, bununla beraber alttaki renklenmi dii maskeleyecek opasiteye sahiptir. Freze ileminin ardndan, son sinterizasyon öncesinde, renk skalasna göre yedi farkl renkte boyanabilmektedir 2,35. Lava sistem zirkonya restorasyonlar, tek kronlar, üç ve dört üniteli köprüler ve splintlenmi kronlarda kullanlmaktadrlar a. CEREC inlab Sistem CEREC inlab sistem kitleyi güçlendiren bileenlerden olumu kristal yap (alümina veya alümina/zirkonya karm) boluklarna düük viskoziteli lantanyum cam infiltre edilerek kullanlmaktadr. In- Ceram materyali bu tip bir seramiktir 2,19. CEREC inlab sistem tarayc ve freze üniteleri içermekte, bu sistem ile tek kron restorasyonlarn ve üç üniteli köprülerin alt yaplar elde edilmektedir. Prepare edilmi diten elde edilen güdük optik tarayc ile taranmakta ve görüntüsü monitöre aktarlmaktadr. Alt yap bilgisayar deste1i ile tasarlandktan sonra, kullanlacak blok freze ilemi ile ekillendirilmektedir. Hlem tamamland1nda alt yap gerekiyorsa güdü1e uyumlandrlmakta ve istenen renkte seçilen cam, alt yap üzerine uygulanarak camn eridi1i scakl1a kadar piirilmektedir (1100 ºC). Eriyen cam parsiyel sinterize materyalin tanecikleri arasndaki bolu1a kapiller hareketle dolar ve seramik faz ile cam faz devaml bir yap olutururlar. Böylece alt yap estetik materyal uygulamaya hazr hale gelmitir. Bu sistemin ön ve arka tek kronlarda çok baarl oldu1u ve restorasyonlarn marjinal uyumunun mükemmel oldu1u bildirilmektedir 19. Suarez ve arkadalar 6, 16 hastaya uyguladklar 50 adet In-Ceram Zirconia posterior köprünün 3 yllk takibi sonucunda köprülerde krk olumad1n, sadece dayanak dilerden birinin kök kr1 sebebiyle kaybedildi1ini bildirmilerdir. 4. Y-TZP Seramiklerin Mekanik Özellikleri Son yllarda, CAD/CAM sistemleriyle üretilmi zirkonyum oksit seramiklerin mekanik özelliklerini alümina ve di1er estetik seramiklerle karlatran çok sayda aratrma yaplmtr 4,5,9,11,25,31. Chong ve arkadalar 4, In-Ceram Alümina (ICA) ve In-Ceram Zirconia (ICZ) kor (alt yap) materyallerinin bükülme dayankllklarn, üç nokta bükülme testi uygulayarak ölçmülerdir. Test örneklerinin bir ksm alt 40

6 yap üzerine porselen ile kaplanmtr. Her iki ekilde de ICZ, ICA a göre oldukça yüksek dayankllk göstermitir. Guazzato ve arkadalar 5, ICA ve ICZ seramiklerinin mekanik özelliklerini karlatrmlardr. Biaksiyel bükülme dayancn ölçmüler, sonuçta istatistiksel olarak önemli bir fark bulamamlardr. Vikers indentasyon deneyi sonucunda ICZ nin sertli1inin önemli ölçüde yüksek oldu1unu bildirmilerdir. Fisher, Weber ve Marx 22, yaptklar çalmada IPS Empress, IPS Empress 2, ICA ve ZrO 2 posterior köprülerin uzun dönemli güvenilirliklerini sonlu elemanlar analizi kullanarak ölçmüler ve zirkonyum seramik materyalinin di1erlerine göre üstün mekanik özelliklere sahip oldu1unu belirtmilerdir. Tinchert ve arkadalar, 11 ICA, ICZ, DC-Zircon ve IPS Empress alt yap seramiklerinden yaptklar üç üyeli köprülerin krlma dirençlerini aksiyel yükleme testi kullanarak ölçmülerdir. IPS Empress dndaki köprülerin yapmnda, CAD/CAM sistemlerini kullanmlardr. Aratrma sonucunda, DC-Zirkondan yaplm köprülerin en yüksek krlma direncine sahip oldu1unu bildirmilerdir. 5. A4nd4rma "lemleri Y-TZP seramik restorasyonlarn üretimleri srasnda uygulanan baz ilemler serami1in mekanik özelliklerini etkilemektedir. Bunlar, CAD/CAM sisteminin kesme ve andrma ilemleri, bitmi restorasyonun prepare edilmi die uyumlanmas srasnda yaplan andrmalar ve materyalin yaptrma ajanna olan ba1lantsn artrma amacyla uygulanan kumlama ilemleridir 7,20. Andrmann seramikler üzerinde iki farkl etkisi vardr. Birincisi, zirkonyum ile güçlendirilmi seramiklerde, dayankll1 artran, yüzey sktrc stresler meydana getirmektedir. Hkincisi, derinli1i, andrmann meydana getirdi1i yüzey sktrc tabakaya kadar ulaabildi1inde dayankll1 belirleyen yüzey çatlaklarn oluturmaktadr 8,20. Andrmann oluturdu1u en önemli yüzey karakteristikleri pürüzlülük, plastik deformasyon ve rezidüel strestir 20. Luthardt ve arkadalar 8, YTZ-P seramik örneklerin iç yüzeylerini farkl dönme hz ve kesme derinliklerinde andrm; bükülme dayanc, yüzey pürüzlülü1ü ve krlma sertliklerini karlatrmlardr. Hç yüzey andrmasnn dayankll1 önemli ölçüde azaltt1n ve CAD/CAM sistemlerinin YTZ-P seramiklerin yapm için gelitirilmesi gerekti1ini belirtmilerdir. Luthardt ve arkadalar 20, YTZ-P seramik örneklere, kronlarn iç yüzüne uygulanan andrma ilemini taklit edecek ekilde andrma uygulamlar ve bu yüzeyleri SEM analizi yaparak incelemilerdir. Sonuçta, oluan çatlaklarn saysnn kesme derinli1i, aletin dönme hz gibi andrma parametreleri ile ilgili olmad1n, kullanlan elmas aletin grenlerinin says ve eklinin önemli oldu1unu bildirmilerdir. Kosmac ve arkadalar, 7 andrma ve kumlama ilemlerinin % 3 mol itriya içeren YTZ-P örneklerin biaksial bükülme dayancna etkisini incelemiler, andrma ve kumlamann bükülme dayancn azaltt1n ancak andrlm serami1in kumlanmasnn yüzey sktrc stresler ortaya çkararak materyali güçlendirdi1ini belirtmilerdir. Ayrca çok ince grenli elmas frezler de bitirme ilemleri için tavsiye edilmektedir. 6. Kimyasal stablite Di hekimli1inde kullanlan restorasyon materyallerinin sahip olmalar gereken önemli bir özellikleri de a1z ortamnda kimyasal stabilitelerinin iyi olmasdr. Ardlin 1, iki farkl renkte hazrlad1 YTZ-P seramik örnekleri, 80 o C de % 4 lük asetikasit solüsyonunda 168 saat bekletmi ve kimyasal stabilitesini incelemitir. Aratrma sonucunda örneklerden elde edilen çözünürlük de1erlerinin önerilen snrlarn altnda oldu1u tespit edilmi ve bildirilmitir. Kosmac ve arkadalar 7, YTZ-P seramikleri % 4 lük asetikasit ve ph 9,5 olan amonyum solüsyonunda 16 saat bekletmiler ve materyalin alkalin ortamda asidik ortama göre daha dirençli oldu1unu bildirmilerdir. 7. Zirkonyum Oksit Seramik Rezin Ba8lant4s4 Baarl bir seramik-rezin ba1lants, kimyasal ba1lanma ve rezin seramik birleim yüzeyindeki mikromekanik retansiyon ile sa1lanmaktadr. Silika bazl seramiklerde asitleme ve silan kaplama ajan uygulamas ile pürüzlü ve slanabilir bir yüzey oluturarak baarl bir ba1lant elde edilmektedir. Alüminyum oksit ve zirkonyum oksit gibi yo1un sinterize seramikler ise hem asidik ajanlar tarafndan pürüzlendirilemez hem de silika bazl olmadklar için silika silan ba1lantsn yapamazlar. Yüzey pürüzlendirmesinde Al 2 O 3 kullanlmaktadr. Bu sebeple zirkonyum oksit seramiklere ba1lant için farkl materyal ve metotlar de1erlendiren çeitli çalmalar yaplmtr 12,13,14. 41

7 Kern ve Wegner 14, hazrladklar YPSZ seramik disklere 7 farkl ba1lant sistemi uygulamlar ve örnekleri 150 gün süreyle düzenli ssal de1iimlere maruz brakmlardr. Uzun süreli ba1lantya sadece fosfat monomer içerikli rezin kompozitler ulamtr. BisGMA ve poliasit modifiye rezin kompozitler, silanizasyon, silika kaplama veya akrilizasyon gibi di1er yöntemler uzun süreli bir ba1lant sa1lamamtr. Derand ve Derand 13, be farkl yüzey uygulamas yaplm zirkonyum seramiklere baz rezin yaptrma simanlarnn ba1lant kuvvetini ölçmüler, örnekler ssal de1iim uygulanmakszn suda bekletilmi, ölçümler 1 gün, 1 hafta ve 2 ay sonra tekrarlanmtr. Aratrma sonucunda, kumlama, asitleme gibi yüzey uygulamalarnn, ba1lant gücüne çok az etkisi oldu1unu bildirmilerdir. Blatz ve arkadalar 12, hazrladklar Procera AllZirkon örneklerin iç yüzeylerine alüminyum oksit partiküllerini basnçl hava ile uygulamlar ve böylece yüzey pürüzlülü1ünü oluturmulardr. Dört farkl yaptrma ajann örneklere uygulayarak, germe kuvvetlerine kar ba1lanma dayankll1n ölçmülerdir. Sonuçta, rezin simanlardan adesiv fosfat monomer içeren ikisi, yüksek ba1lanma dayankll1 göstermilerdir ve yapay yalandrma ilemi bu de1erlerde önemli bir azalmaya sebep olmamtr. 8. Opasite Dental seramiklerin do1al görünümleri uygun k geçii ile sa1lanmaktadr. Bu da materyalin translüsentlik özelli1i ile ilgilidir 16. Alt yap matriksi içindeki kristalin içeri1i, emilen, yanstlan ve geçirilen k miktarn belirledi1i için yüksek dayankll1a sahip tüm seramiklerde kristalin içeri1inin art yüksek opasite ile sonuçlanmaktadr 26. Heffernan ve arkadalar, 26 üreticinin önerdi1i standart kalnlklarda hazrladklar 6 farkl tüm seramik sistemin translüsenstliklerini karlatrdklar çalma sonucunda, ICZ nin metal seramik restorasyonla eit translüsentlik gösterdi1ini bildirmilerdir. Heffernan ve arkadalar, 27 yapm olduklar baka bir çalmada ise daha önce kullanm olduklar ayn 6 tüm seramik alt yapsna kaplama porseleni uygulamlar ve ICZ dndaki di1er materyallerin estetik porselen ile kaplanmasyla opasitelerinde azalma gözlemlemilerdir. Sonuç Dokuyla son derece uyumlu olan zirkonyum, yüksek dirence sahip bir porselendir ve bu özelliklerinden dolay günümüzde posterior bölge restorasyonlarnda gerek tek kron, gerekse 3-4 üniteli sabit bölümlü protez uygulamalarnda kullanlmaktadr. Hnce partiküllü yaplar sayesinde detayl olarak ekillendirilebilmektedir. Ancak, materyalin opak olmas ve andrma ilemlerinin materyalin mekanik özellikleri üzerine olumsuz etkileri dezavantajlarn oluturmaktadr. Zirkonyum esasl seramiklerin üretimlerinde, farkl CAD/CAM sistemleri kullanlmaktadr. CAD/CAM sistemleri, kamera yardm ile elde edilen verilerin bilgisayara yüklenmesi ve daha önce üretilen porselen bloklarn, bu verilerin kullanlmasyla, bilgisayar destekli freze cihaz ile ekillendirilmesi, esasna dayanmaktadr. Zirkonyum esasl sistemlerin kullanmnn yeni olmas ve bu konuda yaplm aratrmalarn azl1, materyalin fiziksel ve mekanik özellikleri üzerine daha fazla çalma yaplmasn gerektirmektedir. KAYNAKLAR 1- Ardlin BI. Transformation-toughened zirconia for dental inlays,crowns and bridges: chemical stability and effect of low- temperature aging on flexural strength and surface structure. Dent Mater 2002; 18: Raigrodski AJ. Contemporary all-ceramic fixed partial dentures: a review. Dent Clin N Am 2004; 48: Guazzato M, Albakry M, Ringer SP, Swain MV. Strength, fracture toughness and microstructure of a selection of all-ceramic materials. Part II. Zirconiabased dental ceramics. Dent Mater 2004; 20: Chong KH, Chai J, Takahashi Y, Wozniak W. Flexural strength of in-ceram alumina and in-ceram zirconia core materials. Int J Prosthodont 2002; 15: Guazzato M, Albakry M, Swain MV, Ironside J. Mechanical properties of in-ceram alumina and inceram zirconia. Int J Prosthodont 2002; 15: Suarez MJ, Lozano JFL, Salido MP, Martinez F. Theree-year clinical evaluation of in-ceram zirconia posterior FPDs. Int J Prosthodont 2004; 17:

8 7- Kosmac T, Oblac C, Jevnikar P, Funduk N, Marion L. Strength and reliability of surface treated Y-TZP dental ceramics. J Biomed Mater Res (Appl Biomater) 200; 53: Luthardt RG, Holzhüter M, Sandkuhl O, Herold V, Schnapp JD, Kuhlisch E, Walter M. Reliability and properties of ground Y-TZP-zirconia ceramics. J Dent Res 2002; 81(7): Apholt W, Bindl A, Lüthy, Mörmann WH. Flexural strength of Cerec 2 machined and jointed in-ceramalumina and in-ceram-zirconia bars. Dent Mater 2001; 17: Piconi C, Maccauro G. Zirconia as a ceramic biomaterial: a review. Biomaterials 1999; 20: Tinschert J, Natt G, Mautsch W, Augthun M, Spiekermann H. Fracture resistance of lithium disilicate-,alumina-, and zirconia- based three- unit fixed partial dentures: A Laboratory Study. Int J Prosthodont 2001; 14: Blatz MB, Sadan A, Martin J, Lang B. In vitro evaluation of shear bond strengths of resin to densely- sintered high- purity zirconium- oxide ceramic after long- term storage and thermal cycling. J Prosthet Dent 2004; 91: Derand P, Derand T. Bond strength of luting cements to zirconium oxide ceramics. Int J Prosthodont 2000; 13: Kern M, Wegner SM. Bonding to zirconia ceramic: adhesion methods and their durability. Dent Mater 1998 Jan; 14: Fritzsche J. Zirconium oxide restorations with the DCS precident system. Int J Comput Dent 2003; 6: Tan PLB, Dunne JT. An esthetic comparison of a metal ceramic crown and cast metal abutment with an all-ceramic crown and zirconia abutment: A clinical report. J Prosthet Dent 2004; 91: Raigrodski AJ, Chiche GJ. The safety and efficacy of anterior ceramic fixed partial dentures: A review of the literature. J Prosthet Dent 2001; 86: Kurbad A. Clinical aspects of all-ceramic CAD/CAM restorations. Int J Comput Dent 2002; 5: McLaren EA, Terry DA. CAD/CAM systems, materials, and clinical guidelines for all-ceramic crowns and fixed partial dentures. Compend Contin Educ Dent 2002 Jul; 23(7): , 644, Luthardt RG, Holzhüter MS, Rudolph H, Herold V, Walter MH. CAD/CAM- machining effects on Y-TZP zirconia. Dent Mater 2004; 20: Kohal RJ, Papavasiliou G, Kamposiora P, Tripotakis A, Strub JR. Three-dimensional computerized stress analysis of commercially pure titanium and yttriumpartially stabilized zirconia implants. Int J Prosthodont 2002; 15: Fischer H, Weber M, Marx R. Lifetime prediction of all-ceramic bridges by computational methods. J Dent Res 2003; 82(3): Pellecchia R, Kang KH, Hirayama H. Fixed partial denture supported by all-ceramic copings: A clinical report. J Prosthet Dent 2004; 92: Jeong SM, Ludwig K, Kern M. Investigation of the fracture resistance of three types of zirconia posts in all-ceramic post-and-core restrations. Int J Prosthodont 2002; 15: Yildirim M, Fischer H, Marx R, Edelhoff D. In vivo fracture resistance of implant-supported all-ceramic restorations. J Prosthet Dent 2003; 90: Heffernan MJ, Aquilino SA, Diaz-Arnold AM, Haselton DR, Stanford CM, Vargas MA. Relative translucency of six all-ceramic systems. Part I: Core materials. J Prosthet Dent 2002; 88: Heffernan MJ, Aquilino SA, Diaz-Arnold AM, Haselton DR, Stanford CM, Vargas MA. Relative translucency of six all-ceramic systems. Part II: Core and veneer materials. J Prosthet Dent 2002; 88: Proos KA, Swain MV, Ironside J, Steven GP. Finite element analysis studies of an all-ceramic crown on a first premolar. Int J Prosthodont 2002; 15: Kelly JR. Dental ceramics: current thinking and trends. Dent Clin N Am 2004; 48: Luthardt RG, Sandkuhl O, Reitz B. Zirconia-TZP and alumina- advanced technologies for the manufacturing of single crowns. Eur J Prosthodont Rest Dent 1999 Dec; 7(4): Sundar V, Kennedy CR, Densply Ceramco R&D. Cercon zirconia- a systems solution for reliable metal-free multi-ünit restorations. 32- Ichikawa Y, Akagawa Y, Nikai H, Tsuru H. Tissue compatibility and stability of a new zirconia ceramic in vivo. J Prosthet Dent 1992; 68:

9 33- Rimondini L, Cerroni L, Carrassi A, Torricelli P. Bakterial colonization of zirconia ceramic surfaces: an in vitro and in vivo study. Int J Oral Maxillofac Implants 2002 Nov-Dec; 17(6): Suttor D. Lava zirconia crowns and bridges. Int J Compudent 2004; 7: Raigrodski AJ. Contemporary materials and technologies for all-ceramic fixed partial dentures: A review of the literature. J Prosthet Dent 2004; 92: Yaz4ma adresi: Prof. Dr. Handan Y4lmaz G.Ü. Di Hekimli1i Fakültesi 8. cadde, 82.sokak, Emek- Ankara Telefon: Fax:

Restoratif Diş Hekimliğinde Zirkonyum Uygulamaları

Restoratif Diş Hekimliğinde Zirkonyum Uygulamaları Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(2):202-6 DERLEME / REVIEW Kaan YERLİYURT Özel Dentatürk Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Bursa Geliş Tarihi / Received: 19.01.2012 Kabul Tarihi / Accepted:

Detaylı

DENTAL SERAMİKLER. Topraksı bir materyal olan seramik, genel olarak silikat yapısındadır ve ismini

DENTAL SERAMİKLER. Topraksı bir materyal olan seramik, genel olarak silikat yapısındadır ve ismini DENTAL SERAMİKLER Dental Seramiğin Yapısı Topraksı bir materyal olan seramik, genel olarak silikat yapısındadır ve ismini Yunanca da yanık madde anlamına gelen keramikos kelimesinden almaktadır. Seramik

Detaylı

TAM SERAMK KURON SSTEMLER ALL -CERAMIC CROWN SYSTEMS

TAM SERAMK KURON SSTEMLER ALL -CERAMIC CROWN SYSTEMS TAM SERAMK KURON SSTEMLER ALL -CERAMIC CROWN SYSTEMS Doç. Dr. Funda BAYINDIR* Ara,. Gör. Dt. smail Hakk0 UZUN* ÖZET Seramik materyaller, di tedavilerinde yüzy!llard!r kullan!lmaktad!r. Metal destekli seramik

Detaylı

D HEKML"NDE UYGULANAN CAD/CAM SSTEMLER DENTAL COMPUTER AIDED DESIGN-COMPUTER AIDED MANUFACTURING (CAD/ CAM) SYSTEMS ABSTRACT

D HEKMLNDE UYGULANAN CAD/CAM SSTEMLER DENTAL COMPUTER AIDED DESIGN-COMPUTER AIDED MANUFACTURING (CAD/ CAM) SYSTEMS ABSTRACT D HEKML"NDE UYGULANAN CAD/CAM SSTEMLER DENTAL COMPUTER AIDED DESIGN-COMPUTER AIDED MANUFACTURING (CAD/ CAM) SYSTEMS Ar.. Grv. Dt. Osman Fatih KARAALO"LU* Prof. Dr. Zeynep YEL DUYMU* ÖZET ABSTRACT Seramikler,

Detaylı

D" HEKML$NDE ZRKONYUM ZIRCONIA IN DENTISTRY

D HEKML$NDE ZRKONYUM ZIRCONIA IN DENTISTRY D" HEKML$NDE ZRKONYUM ZIRCONIA IN DENTISTRY Dt. Ay)e KOÇAK* Yrd. Doç. Dr. "ebnem Begüm TÜRKER** ABSTRACT ÖZET Kozmetik di hekimli.i, üretici firmalar diin rengini, translüsensli.ini taklit eden materyalleri

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE ZİRKONYA UYGULAMALARI APPLICATION OF ZIRCONIA IN DENTISTRY. Prof. Dr. Gülsen BAYRAKTAR ÖZET ABSTRACT

DİŞ HEKİMLİĞİNDE ZİRKONYA UYGULAMALARI APPLICATION OF ZIRCONIA IN DENTISTRY. Prof. Dr. Gülsen BAYRAKTAR ÖZET ABSTRACT ÇELİK, Derleme/ BURAL, BAYRAKTAR Review DİŞ HEKİMLİĞİNDE ZİRKONYA UYGULAMALARI APPLICATION OF ZIRCONIA IN DENTISTRY Dt. Melahat ÇELİK Prof. Dr. Gülsen BAYRAKTAR Doç. Dr. Canan BURAL Makale Kodu/Article

Detaylı

ANTERİOR BÖLGEDE ESTETİK YAKLAŞIMLAR: OLGU SUNUMU # ESTHETIC APPROACHES AT ANTERIOR REGION: CASE REPORT

ANTERİOR BÖLGEDE ESTETİK YAKLAŞIMLAR: OLGU SUNUMU # ESTHETIC APPROACHES AT ANTERIOR REGION: CASE REPORT Olgu Sunumu/ Case Report ANTERİOR BÖLGEDE ESTETİK YAKLAŞIMLAR: OLGU SUNUMU # ESTHETIC APPROACHES AT ANTERIOR REGION: CASE REPORT Dr.Gamze MANDALI* Dr. Arzu Zeynep YILDIRIM BİÇER** Dt., Zeynep BULUT* Dt.

Detaylı

Z RKONYA SERAM KLER N D fi HEK ML NDEK YER VE GELECE THE POSITION AND FUTURE OF ZIRCONIA CERAMICS IN DENTISTRY

Z RKONYA SERAM KLER N D fi HEK ML NDEK YER VE GELECE THE POSITION AND FUTURE OF ZIRCONIA CERAMICS IN DENTISTRY Z RKONYA SERAM KLER N D fi HEK ML NDEK YER VE GELECE THE POSITION AND FUTURE OF ZIRCONIA CERAMICS IN DENTISTRY Ifl l Çekiç NA Afi Gülfem ERGÜN ÖZET Hastalar n artan estetik talepleri ve baz alafl mlara

Detaylı

İmplant Destekli Sabit Protezlerde Seramik Abutmant Kullanımı

İmplant Destekli Sabit Protezlerde Seramik Abutmant Kullanımı Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2007; 28: 145-150 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 İmplant Destekli Sabit Protezlerde Seramik Abutmant Kullanımı The Use of Ceramic Abutments on the Implant Supported

Detaylı

Dr. Işıl Damla ŞENER * Yrd. Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER **

Dr. Işıl Damla ŞENER * Yrd. Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER ** KİMYASAL YAPILARINA GÖRE TAM SERAMİK RESTORASYONLAR ALL CERAMIC RESTORATIONS ACCORDING TO THE CHEMICAL COMPOSITIONS Dr. Işıl Damla ŞENER * Yrd. Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER ** ÖZET Hastaların estetik restoratif

Detaylı

CAM SERAMİK RESTORASYONLAR VE ZİRKONYA ALT YAPILI SERAMİK RESTORASYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

CAM SERAMİK RESTORASYONLAR VE ZİRKONYA ALT YAPILI SERAMİK RESTORASYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI Derleme / BAYRAMOĞLU, Review ÖZKAN CAM SERAMİK RESTORASYONLAR VE ZİRKONYA ALT YAPILI SERAMİK RESTORASYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARING OF GLASS CERAMIC RESTORATIONS AND ZIRCONIA BASED CERAMIC RESTORATIONS

Detaylı

FARKLI ZİRKONYA TAM SERAMİK SİSTEMLERİNİN TRANSLUSENSİ VE RENK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI ZİRKONYA TAM SERAMİK SİSTEMLERİNİN TRANSLUSENSİ VE RENK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ZİRKONYA TAM SERAMİK SİSTEMLERİNİN TRANSLUSENSİ VE RENK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Sevcan KURTULMUŞ YILMAZ Protetik Diş Tedavisi

Detaylı

Bilgisayar destekli diş hekimliği ve güncel CAD/CAM sistemleri

Bilgisayar destekli diş hekimliği ve güncel CAD/CAM sistemleri Bilgisayar destekli diş hekimliği ve güncel CAD/CAM sistemleri Computer aided dentistry and current CAD/CAM systems Gözde Çelik, DDS, PhD, Aslıhan Üşümez, DDS, PhD, Tuğrul Sarı, DDS, PhD a Bezmialem Vakıf

Detaylı

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYA SERAMİK, LİTYUM DİSİLİKAT CAM SERAMİK VE ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LİTYUM SİLİKAT CAM SERAMİKLERE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN, KOMPOZİT REZİNLERİN TAMİR BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

ZİRKONYUM RESTORASYONLARIN SİMANTASYONU CEMENTATION OF ZIRCONIA RESTORATIONS. Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN *** ÖZET ABSTRACT

ZİRKONYUM RESTORASYONLARIN SİMANTASYONU CEMENTATION OF ZIRCONIA RESTORATIONS. Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN *** ÖZET ABSTRACT Derleme / AKSOY, Review VAROL, ÖZKAN ZİRKONYUM RESTORASYONLARIN SİMANTASYONU CEMENTATION OF ZIRCONIA RESTORATIONS Dt. İpek AKSOY Dt. Seda VAROL Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN *** Makale Kodu/Article code: 642

Detaylı

Dental seramikler Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

Dental seramikler Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu Dental seramikler Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu Genellikle kayaların dış etkiler altında parçalanması ile oluşan kil, kaolen ve benzeri maddelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ile meydana gelirler. Halk arasında

Detaylı

GÜNCEL DENTAL BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM/BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM SİSTEMLERİ

GÜNCEL DENTAL BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM/BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM SİSTEMLERİ BEŞİR Derleme/Review KALAYCI, BAYINDIR GÜNCEL DENTAL BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM/BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM SİSTEMLERİ CONTEMPORARY DENTAL COMPUTER AIDED DESIGN/COMPUTER AIDED MANUFACTURE SYSTEMS Dr. Bilge

Detaylı

FĐBERLE GÜÇLENDĐRĐLMĐŞ KOMPOZĐT VE SERAMĐKLE HAZIRLANAN SABĐT RESTORASYONLARIN KIRILMA

FĐBERLE GÜÇLENDĐRĐLMĐŞ KOMPOZĐT VE SERAMĐKLE HAZIRLANAN SABĐT RESTORASYONLARIN KIRILMA FĐBERLE GÜÇLENDĐRĐLMĐŞ KOMPOZĐT VE SERAMĐKLE HAZIRLANAN SABĐT RESTORASYONLARIN KIRILMA DĐRENÇLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ĐLMESĐ DETERMINATION OF FRACTURE RESISTANCE OF FIXED RESTORATIONS PREPARED WITH FIBER-REINFORCED

Detaylı

FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİ UYGULANAN ZİRKONYA SERAMİĞE ÜÇ FARKLI REZİN SİMANIN BAĞLANMASININ İNCELENMESİ

FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİ UYGULANAN ZİRKONYA SERAMİĞE ÜÇ FARKLI REZİN SİMANIN BAĞLANMASININ İNCELENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİ UYGULANAN ZİRKONYA SERAMİĞE ÜÇ FARKLI REZİN SİMANIN BAĞLANMASININ İNCELENMESİ Meryem Gülce SUBAŞI DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

Detaylı

YÜKSEK MKTARDA ALUMNA LE GÜÇLENDRLM METAL DESTEKSZ PORSELEN SSTEMLER ALL CERAMIC SYSTEMS REINFORCED WITH THE HIGH AMOUNT OF ALUMINOUS

YÜKSEK MKTARDA ALUMNA LE GÜÇLENDRLM METAL DESTEKSZ PORSELEN SSTEMLER ALL CERAMIC SYSTEMS REINFORCED WITH THE HIGH AMOUNT OF ALUMINOUS YÜKSEK MKTARDA ALUMNA LE GÜÇLENDRLM METAL DESTEKSZ PORSELEN SSTEMLER ALL CERAMIC SYSTEMS REINFORCED WITH THE HIGH AMOUNT OF ALUMINOUS Semih Ta veren* Ali Kemal Özdemir* ÖZET Dental porselenler çeitli avantajlar

Detaylı

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız.

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız. Ağız ve Diş Sağlığı Medikal Kadromuz Dr. Dt. Özgür ÖZTÜRK Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Yıldız ÖZTÜRK ORTAN Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Burak SAYDAM Ağız ve Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. Tuğçe KAYA

Detaylı

Restoratif Diş Hekimliğinde CAD/CAM Laboratuvar Uygulamaları: Sirona inlab Sistemi

Restoratif Diş Hekimliğinde CAD/CAM Laboratuvar Uygulamaları: Sirona inlab Sistemi OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 4, Sayfa: 41-46, 2009 Restoratif Diş Hekimliğinde CAD/CAM Laboratuvar Uygulamaları: Sirona inlab Sistemi CAD/CAM Laboratory

Detaylı

KENAR BİTİM VE ALT YAPI ŞEKİLLERİNİN

KENAR BİTİM VE ALT YAPI ŞEKİLLERİNİN KENAR BİTİM VE ALT YAPI ŞEKİLLERİNİN DEĞİŞİK YÖNTEMLERLE HAZIRLANAN ZİRKONYUM ALT YAPILAR ÜZERİNDEKİ VENEER PORSELENLERİNİN KIRILMA DİRENCİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Dt. Murat ALKURT Protetik Diş Tedavisi

Detaylı

SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ. Mustafa GÜNDOĞDU

SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ. Mustafa GÜNDOĞDU SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ Mustafa GÜNDOĞDU Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. Lütfü İhsan ALADAĞ

Detaylı

ZİRKONYUMUN İMPLANT ABUTMENT, DİŞ ÜSTÜ KURON VE İMPLANT ÜSTÜ KURON OLARAK PROTETİK DİŞ

ZİRKONYUMUN İMPLANT ABUTMENT, DİŞ ÜSTÜ KURON VE İMPLANT ÜSTÜ KURON OLARAK PROTETİK DİŞ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı ZİRKONYUMUN İMPLANT ABUTMENT, DİŞ ÜSTÜ KURON VE İMPLANT ÜSTÜ KURON OLARAK PROTETİK DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIMI BİTİRME TEZİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gulce.alp@okan.edu.tr 2. Doğum

Detaylı

ÖZET all ceramic all you need

ÖZET all ceramic all you need ÖZET BİLİMSEL RAPOR Vol. 01 / 2001 2011 amic all cer need u all yo IPS e.max BİLİMSEL RAPOR Vol. 01 / 2001 2011 Özet IPS e.max sistemi, pres ve CAD/CAM teknolojileri için lityum disilikat (LS2) cam seramik

Detaylı

YORULMA TESTNN, ÜÇ FARKLI TAM SERAMK YAPIM SSTEM VERTKAL KIRILMA DRENC ÜZERNE ETKS

YORULMA TESTNN, ÜÇ FARKLI TAM SERAMK YAPIM SSTEM VERTKAL KIRILMA DRENC ÜZERNE ETKS YORULMA TESTNN, ÜÇ FARKLI TAM SERAMK YAPIM SSTEM VERTKAL KIRILMA DRENC ÜZERNE ETKS THE EFFECT OF FATIQUE TEST ON THE COMPRESSIVE FRACTURE STRENGTH OF THREE ALL CERAMIC CROWNS Yrd.Doç.Dr.Mustafa ZORTUK

Detaylı

DENTAL SERAMİKLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ HISTORICAL DEVELOPMENT OF DENTAL CERAMICS. Prof. Dr. Erman Bülent TUNCER** ABSTRACT ÖZET

DENTAL SERAMİKLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ HISTORICAL DEVELOPMENT OF DENTAL CERAMICS. Prof. Dr. Erman Bülent TUNCER** ABSTRACT ÖZET Derleme/Review DENTAL SERAMİKLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ HISTORICAL DEVELOPMENT OF DENTAL CERAMICS Yrd. Doç. Dr. Zeynep TUTAL * Yrd. Doç. Dr. Işıl Damla ŞENER YAMANER* Prof. Dr. Erman Bülent ** Makale Kodu/Article

Detaylı

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Prof. Dr. A. Ersan Ersoy** Dt. N.Esra Bağdatlı* ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı * Doktora

Detaylı

LİTYUM DİSİLİKAT SERAMİKLER LITHIUM DISILICATE CERAMICS ÖZET ABSTRACT

LİTYUM DİSİLİKAT SERAMİKLER LITHIUM DISILICATE CERAMICS ÖZET ABSTRACT Derleme KÜÇÜK, / Review ERGÜN KUNT LİTYUM DİSİLİKAT SERAMİKLER LITHIUM DISILICATE CERAMICS Dt. Bahar Esin KÜÇÜK* Yrd. Doç.Dr. Göknil ERGÜN KUNT** Makale Kodu/Article code: 594 Makale Gönderilme tarihi:

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan

Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan Derleme Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan All Ceramic and Cad-Cam Applications in Dental Practice Çağrı URAL 1 1 Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman

Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman Son derece estetik İnanılmaz kolay Estetik sonuçlar Kendinden sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass CEM, verimlilik,

Detaylı

TAM SERAMİK RESTORASYONLARDA DAYANIKLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER FACTORS AFFECTING STRENGTH OF ALL-CERAMIC RESTORATIONS

TAM SERAMİK RESTORASYONLARDA DAYANIKLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER FACTORS AFFECTING STRENGTH OF ALL-CERAMIC RESTORATIONS İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 44, Sayı: 1 Sayfa: 45-53, 2010 DERLEME TAM SERAMİK RESTORASYONLARDA DAYANIKLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER FACTORS AFFECTING STRENGTH OF ALL-CERAMIC

Detaylı

CAD-CAM SİSTEMLERİYLE HAZIRLANAN TÜM SERAMİKLER

CAD-CAM SİSTEMLERİYLE HAZIRLANAN TÜM SERAMİKLER T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş TedavisiAnabilim Dalı CAD-CAM SİSTEMLERİYLE HAZIRLANAN TÜM SERAMİKLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Abdüssamed KALKAN Danışman Öğretim Üyesi: Prof.

Detaylı

FARKLI YÖNTEMLER İLE ÜRETİLEN TÜM SERAMİK RESTORASYONLARIN UYUMU İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİN İNCELENMESİ

FARKLI YÖNTEMLER İLE ÜRETİLEN TÜM SERAMİK RESTORASYONLARIN UYUMU İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİN İNCELENMESİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı FARKLI YÖNTEMLER İLE ÜRETİLEN TÜM SERAMİK RESTORASYONLARIN UYUMU İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİN İNCELENMESİ BİTİRME TEZİ

Detaylı

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler Hasta bilgilendirme broşürü Tam-seramik ile mükemmel dişler Güzel dişler için doğal bir istek Güzel dişlerin arzu edilmesi çok doğaldır, bu da restorasyonun kalitesine ve seçimine dikkat etmek için iyi

Detaylı

Restoratif Diş Hekimliğinde CAD/CAM Klinik Uygulamalar: Sirona Cerec Sistemi

Restoratif Diş Hekimliğinde CAD/CAM Klinik Uygulamalar: Sirona Cerec Sistemi OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 4, Sayfa: 34-40, 2009 Restoratif Diş Hekimliğinde CAD/CAM Klinik Uygulamalar: Sirona Cerec Sistemi CAD/CAM Clinical Applications

Detaylı

Dişhekimi. Telio. Tek elden geçici restorasyon. Telio CAD. Telio LAB. Telio CS

Dişhekimi. Telio. Tek elden geçici restorasyon. Telio CAD. Telio LAB. Telio CS Telio Tek elden geçici restorasyon Dişhekimi Telio CAD Telio LAB Telio CS Telio Geçici restorasyonlar için 3 lü çözüm Her isteğe cevap verebilen komple bir sistem Geçici restorasyonların önemi gittikçe

Detaylı

ZĐRKONYUM ESASLI SERAMĐKLERĐN BAĞLANTI DĐRENÇLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ZĐRKONYUM ESASLI SERAMĐKLERĐN BAĞLANTI DĐRENÇLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ZĐRKONYUM ESASLI SERAMĐKLERĐN BAĞLANTI DĐRENÇLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Demet EVLĐ PROTETĐK DĐŞ TEDAVĐSĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZĐ DANIŞMAN

Detaylı

Bilgisayar Desteği İle Hazırlanan Dental Seramikler (CAD/CAM) Dental Ceramics Made by Using Computer Technology (CAD/CAM)

Bilgisayar Desteği İle Hazırlanan Dental Seramikler (CAD/CAM) Dental Ceramics Made by Using Computer Technology (CAD/CAM) DERLEME (Review) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 32, Sayı: 3, Sayfa: 79-86, 2008 Bilgisayar Desteği İle Hazırlanan Dental Seramikler (CAD/CAM) Dental Ceramics Made by Using Computer Technology

Detaylı

28 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 47, Sayı: 1 Sayfa: 28-37, 2013

28 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 47, Sayı: 1 Sayfa: 28-37, 2013 28 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 47, Sayı: 1 Sayfa: 28-37, 2013 ARAŞTIRMA FARKLI SİSTEM VE MATERYALLERLE ÜRETİLEN ZİRKONYA ALT YAPILARIN KENAR UYUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

GELENEKSEL YÖNTEM VE CAD-CAM SİSTEMLERİYLE ÜRETİLMİŞ TÜM SERAMİK RESTORASYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

GELENEKSEL YÖNTEM VE CAD-CAM SİSTEMLERİYLE ÜRETİLMİŞ TÜM SERAMİK RESTORASYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI T.C Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı GELENEKSEL YÖNTEM VE CAD-CAM SİSTEMLERİYLE ÜRETİLMİŞ TÜM SERAMİK RESTORASYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi

Detaylı

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg.

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. Derleme ULUDAMAR, / Review AYGÜN ZİRKONYA ESASLI TAM SERAMİK RESTORASYONLAR ZIRCONIA FULL CERAMIC RESTORATIONS Dr. Altay ULUDAMAR* Dt. Şeyda AYGÜN** Prof.Dr. Yasemin *** Makale Kodu/Article code: 595 Makale

Detaylı

DÜZ VE AÇILI ABUTMENTLERE SAHİP TİTANYUM VE ZİRKONYUM DENTAL İMPLANTLARIN GERİLME ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DÜZ VE AÇILI ABUTMENTLERE SAHİP TİTANYUM VE ZİRKONYUM DENTAL İMPLANTLARIN GERİLME ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MAKALE DÜZ VE AÇILI ABUTMENTLERE SAHİP TİTANYUM VE ZİRKONYUM DENTAL İMPLANTLARIN GERİLME ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Filiz Karabudak* Araş. Gör., filizkbudak@atauni.edu.tr Hamid Zamanlou zamanloohamid@gmail.com

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü Altyapı Projesi (AYP) Proje No Proje Yöneticisi Proje Başlığı 14A0234001 Yukarıda bilgileri yazılı olan

Detaylı

ÜÇ FARKLI SİMAN AJANININ TURKOM CERA TM TAM SERAMİK KRONLARIN VERTİKAL KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ

ÜÇ FARKLI SİMAN AJANININ TURKOM CERA TM TAM SERAMİK KRONLARIN VERTİKAL KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ ÜÇ FARKLI SİMAN AJANININ TURKOM CERA TM TAM SERAMİK KRONLARIN VERTİKAL KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF THREE DIFFERENT LUTING AGENT ON THE COMPRESSIF FRACTURE STRENGTH OF TURKOM CERA TM ALL

Detaylı

GÜÇLENDRLM DENTAL SERAMKLERN VCKERS SERTLKLER VE YÜK ALTINDA KIRILMA DAVRANILARI

GÜÇLENDRLM DENTAL SERAMKLERN VCKERS SERTLKLER VE YÜK ALTINDA KIRILMA DAVRANILARI GÜÇLENDRLM DENTAL SERAMKLERN VCKERS SERTLKLER VE YÜK ALTINDA KIRILMA DAVRANILARI VICKER S HARDNESS OF REINFORCED CERAMICS AND MODES OF FRACTURE UNDER LOAD Dr. M.Erhan ÇÖMLEKO4LU* Doç. Dr. Mine DÜNDAR*

Detaylı

TÜM SERAMİK RESTORASYONLAR VE ADEZİV SİMANTASYON

TÜM SERAMİK RESTORASYONLAR VE ADEZİV SİMANTASYON T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK RESTORASYONLAR VE ADEZİV SİMANTASYON BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Nurcan YILMAZ Danışman Öğretim Üyesi: Prof.

Detaylı

FBERLE GÜÇLENDRLM KOMPOZT KÖPRÜ (VAKA RAPORU) FIBER-REINFORCED COMPOSITE BRIDGE (CASE REPORT)

FBERLE GÜÇLENDRLM KOMPOZT KÖPRÜ (VAKA RAPORU) FIBER-REINFORCED COMPOSITE BRIDGE (CASE REPORT) FBERLE GÜÇLENDRLM KOMPOZT KÖPRÜ (VAKA RAPORU) Cumhuriyet Üniversitesi FIBER-REINFORCED COMPOSITE BRIDGE (CASE REPORT) Yrd.Doç.Dr.Derya ÖZDEM3R DO6AN* Dr.Dt.Faik TU6UT* Yrd.Doç.Dr.Defne YELER** ÖZET Günümüzde

Detaylı

LaboratUVAR. Güven. Dayanıklılık. Estetik. Empress IPS. Mükemmel estetik restoratif sistem

LaboratUVAR. Güven. Dayanıklılık. Estetik. Empress IPS. Mükemmel estetik restoratif sistem IPS Empress Sistem I LaboratUVAR Güven Dayanıklılık Estetik IPS Empress Mükemmel estetik restoratif sistem SiStem ZAMAN İÇİNDE KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR SİSTEM YENİ OLANAKLAR SUNAR Yaklaşık 20 yıldır Empress

Detaylı

AKADEMİK ÜNVANLARI. Üniversite Ülke Yıl. Lisans Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye 2010

AKADEMİK ÜNVANLARI. Üniversite Ülke Yıl. Lisans Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye 2010 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ece ŞENGÜN Doğum yeri: İzmir Doğum Tarihi: 02 Mayıs 1986 Yabancı dili: İngilizce Uzmanlık alanı: Protetik Diş Tedavisi AKADEMİK ÜNVANLARI Üniversite Ülke

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE Y TZP ALTYAPILAR VE ZİRKONYUMUN DİŞ ÜSTÜ KRON, İMPLANT ABUTMENT, İMPLANT ÜSTÜ KRON OLARAK KULLANIMI

DİŞ HEKİMLİĞİNDE Y TZP ALTYAPILAR VE ZİRKONYUMUN DİŞ ÜSTÜ KRON, İMPLANT ABUTMENT, İMPLANT ÜSTÜ KRON OLARAK KULLANIMI T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLİĞİNDE Y TZP ALTYAPILAR VE ZİRKONYUMUN DİŞ ÜSTÜ KRON, İMPLANT ABUTMENT, İMPLANT ÜSTÜ KRON OLARAK KULLANIMI BİTİRME

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANA BİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANA BİLİM DALI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANA BİLİM DALI FARKLI TAM SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN VENEERLENMESİNDE KULLANILAN ÜST YAPI SERAMİĞİNİN MAKASLAMA KUVVET DAYANIMINA

Detaylı

MONOLİTİK ZİRKONYA RESTORASYONLARDA SİNTERLEME SÜRESİNDEKİ DEĞİŞİMİN MARJİNAL VE İNTERNAL ARALIĞA ETKİSİ

MONOLİTİK ZİRKONYA RESTORASYONLARDA SİNTERLEME SÜRESİNDEKİ DEĞİŞİMİN MARJİNAL VE İNTERNAL ARALIĞA ETKİSİ T.C HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MONOLİTİK ZİRKONYA RESTORASYONLARDA SİNTERLEME SÜRESİNDEKİ DEĞİŞİMİN MARJİNAL VE İNTERNAL ARALIĞA ETKİSİ DİŞ HEKİMİ Yunus Emre ÖZDEN Protez Programı

Detaylı

Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations

Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations Prof. Dr. W. H. Mörmann and Dr. A. Bindl, University of Zurich, Switzerland İnleyler, bölümlü ve tam kuronlar ve sabit restorasyonlar için elmas frez

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of provisional restorative materials. J Prosthet Dent 2005;93(5):453-8.

Detaylı

Sabit Restorasyonlarda CAD/CAM Uygulamaları. Cad/cam Applications in Fixed Restorations

Sabit Restorasyonlarda CAD/CAM Uygulamaları. Cad/cam Applications in Fixed Restorations DERLEME (Review) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 32, Sayı: 2, Sayfa: 58-72, 2008 Sabit Restorasyonlarda CAD/CAM Uygulamaları Cad/cam Applications in Fied Restorations *Dr. Bahadır ERSU,

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

ZİRKONYANIN MİKROYAPILARINA VE ÜRETİM ŞEKİLLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI FABRICATION TECHNIQUES AND MICROSTRUCTURE CLASSIFICATIONS OF ZIRCONIA

ZİRKONYANIN MİKROYAPILARINA VE ÜRETİM ŞEKİLLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI FABRICATION TECHNIQUES AND MICROSTRUCTURE CLASSIFICATIONS OF ZIRCONIA İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 44, Sayı: 2 Sayfa: 197-204, 2010 DERLEME ZİRKONYANIN MİKROYAPILARINA VE ÜRETİM ŞEKİLLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI FABRICATION TECHNIQUES AND MICROSTRUCTURE

Detaylı

İdeal Ortaklar. SpeedCEM Multilink Automix Variolink II Variolink Veneer. IPS e.max IPS Empress IPS InLine / IPS InLine PoM.

İdeal Ortaklar. SpeedCEM Multilink Automix Variolink II Variolink Veneer. IPS e.max IPS Empress IPS InLine / IPS InLine PoM. İdeal Ortaklar Modern simantasyon materyalleri SpeedCEM Multilink Automix Variolink II Variolink Veneer Tam seramikler, metal-seramikler ve kaplama kompozitleri için: IPS e.max IPS Empress IPS InLine /

Detaylı

ARALIK 2013 İÇİNDEKİLER

ARALIK 2013 İÇİNDEKİLER ARALIK 2013 İÇİNDEKİLER ARALIK 2013 ARALIK 2013 HOŞ SOHBET ARALIK 2013 DİŞİMİZE TAKILANLAR 8 Orta yaş üstü kişilerin %59 u eşlerinin horladığından şikayetçi. %59 Kadınların %19 u horluyor. Menopoz döneminde

Detaylı

FARKLI ÜRETİCİ ÇIKIŞLI CAD-CAM SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE GELENEKSEL YÖNTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI ÜRETİCİ ÇIKIŞLI CAD-CAM SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE GELENEKSEL YÖNTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı FARKLI ÜRETİCİ ÇIKIŞLI CAD-CAM SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE GELENEKSEL YÖNTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995-2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995-2000 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gözde ÇELİK (ULUTAŞ) Doğum Tarihi: 20.01.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2007-DiĢ-019 (Araştırma) TÜM SERAMĠKLERDE YÜZEY PÜRÜZLENDĠRME ĠġLEMĠNĠN BAĞ DAYANIMI ÜZERĠNE

Detaylı

KUMLAMA İŞLEMİNDE KULLANILAN KUM PARTİKÜLLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ VE BASINÇ FARKLILIĞININ ZİRKONYUM VE REZİN SİMAN BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

KUMLAMA İŞLEMİNDE KULLANILAN KUM PARTİKÜLLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ VE BASINÇ FARKLILIĞININ ZİRKONYUM VE REZİN SİMAN BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ Araştırma/ YANIKOĞLU, Research Article ÖZDEMĠR, KUMLAMA İŞLEMİNDE KULLANILAN KUM PARTİKÜLLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ VE BASINÇ FARKLILIĞININ ZİRKONYUM VE REZİN SİMAN BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ Makale Kodu/Article

Detaylı

FARKLI KALINLIKLARDAKİ CAD/CAM ZİRKONYA, HİBRİT SERAMİK VE REZİN NANO-SERAMİK ONLEYLERİN KIRILMA DAYANIKLILIKLARININ İN-VİTRO OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI KALINLIKLARDAKİ CAD/CAM ZİRKONYA, HİBRİT SERAMİK VE REZİN NANO-SERAMİK ONLEYLERİN KIRILMA DAYANIKLILIKLARININ İN-VİTRO OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI KALINLIKLARDAKİ CAD/CAM ZİRKONYA, HİBRİT SERAMİK VE REZİN NANO-SERAMİK ONLEYLERİN KIRILMA DAYANIKLILIKLARININ İN-VİTRO OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ÖN VE ARKA DİŞLERDE TAM SERAMİK KRONLARIN KENAR UYUMLARININ SİMANTASYON ÖNCESİ VE SONRASI DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖN VE ARKA DİŞLERDE TAM SERAMİK KRONLARIN KENAR UYUMLARININ SİMANTASYON ÖNCESİ VE SONRASI DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖN VE ARKA DİŞLERDE TAM SERAMİK KRONLARIN KENAR UYUMLARININ SİMANTASYON ÖNCESİ VE SONRASI DEĞERLENDİRİLMESİ Dt. Saniye EREN HALICI Protez Programı

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

CAD-CAM SİSTEMLERİYLE HAZIRLANAN TÜM SERAMİKLER

CAD-CAM SİSTEMLERİYLE HAZIRLANAN TÜM SERAMİKLER T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı CAD-CAM SİSTEMLERİYLE HAZIRLANAN TÜM SERAMİKLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Onur SEZER Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.

Detaylı

FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN ZİRKONYA-VENEER SERAMİKLERİN MAKASLAMA BAĞLANMA DAYANIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN ZİRKONYA-VENEER SERAMİKLERİN MAKASLAMA BAĞLANMA DAYANIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN ZİRKONYA-VENEER SERAMİKLERİN MAKASLAMA BAĞLANMA DAYANIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Daime CENGİZ DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK

T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Gökhan AKSOY İZMİR 2010 ÖNSÖZ

Detaylı

SEROMERLER VE FBERLE GÜÇLENDRLM KOMPOZTLER CEROMERS AND FBER-RENFORCED COMPOSTES. Prof. Dr. Handan YILMAZ**

SEROMERLER VE FBERLE GÜÇLENDRLM KOMPOZTLER CEROMERS AND FBER-RENFORCED COMPOSTES. Prof. Dr. Handan YILMAZ** SEROMERLER VE FBERLE GÜÇLENDRLM KOMPOZTLER CEROMERS AND FBER-RENFORCED COMPOSTES Dt. Esra Çi*dem KURT* Dt. M. Sertaç ÖZDO.AN* Prof. Dr. Handan YILMAZ** ÖZET ABSTRACT Rezin kimyasndaki son gelimeler, fiziksel

Detaylı

LİTYUM DİSİLİKAT SERAMİKLERDE REZİN SİMAN BAĞLANTISI VE BASKI DAYANIMININ İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Hatice ÖZDEMİR

LİTYUM DİSİLİKAT SERAMİKLERDE REZİN SİMAN BAĞLANTISI VE BASKI DAYANIMININ İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Hatice ÖZDEMİR LİTYUM DİSİLİKAT SERAMİKLERDE REZİN SİMAN BAĞLANTISI VE BASKI DAYANIMININ İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Hatice ÖZDEMİR Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. Lütfü İhsan ALADAĞ

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜM SERAMİK RESTORASYONLARDA FARKLI YÜZEY HAZIRLAMA İŞLEMLERİ SONRASI TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doktora Tezi Diş Hekimi Rahime TÜZÜNSOY

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

Zirkonya seramik ile kompozit rezin siman arasındaki bağlanma direnci üzerine yüzey hazırlama tipinin etkisi

Zirkonya seramik ile kompozit rezin siman arasındaki bağlanma direnci üzerine yüzey hazırlama tipinin etkisi Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35_3: 33-40 Zirkonya seramik ile kompozit rezin siman arasındaki bağlanma direnci üzerine yüzey hazırlama tipinin etkisi Effect of surface conditioning on bond strength

Detaylı

POLETLEN FBER LE GÜÇLENDRLM REZN TUTUCULU KÖPRÜ RESTORASYONU: OLGU SUNUMLARI POLYETHYLENE FIBER REINFORCED RESIN-BONDED BRIDGE: CASE REPORTS

POLETLEN FBER LE GÜÇLENDRLM REZN TUTUCULU KÖPRÜ RESTORASYONU: OLGU SUNUMLARI POLYETHYLENE FIBER REINFORCED RESIN-BONDED BRIDGE: CASE REPORTS POLETLEN FBER LE GÜÇLENDRLM REZN TUTUCULU KÖPRÜ RESTORASYONU: OLGU SUNUMLARI POLYETHYLENE FIBER REINFORCED RESIN-BONDED BRIDGE: CASE REPORTS Çidem ARSLAN GÜNER * Özgül KARACAER * ÖZET Eksik di varlnda

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2009-DİŞ-031 (Araştırma) FARKLI ADEZİV SİMANLARLA YAPIŞTIRILAN TÜM SERAMİK KRONLARIN MİKROSIZINTILARININ

Detaylı

Döküm Yöntemleri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal

Döküm Yöntemleri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal Döküm Yöntemleri Dr.-Ing. Rahmi Ünal 1 HASSAS DÖKÜM Hassas Döküm Son derece kark parçalar temiz ve tam bir ekilde elde edilebilir. Özellikle tala kaldrlarak ilenmesi veya dövülebilmesi mümkün olmayan alamlardan

Detaylı

N-Cement Collection. Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler. Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır

N-Cement Collection. Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler. Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır N-Cement Collection Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır Variolink N GERÇEK ESTETİK Varlionk N, lityum disilikat, cam seramik ve kompozit rezin restorasyonları

Detaylı

Her şey geçiciler için

Her şey geçiciler için Telio Her şey geçiciler için Telio CAD Telio LAB Telio CS Telio Doğru planlanmış bir geçici başarılı bir restorasyon yapılmasını sağlar Geçici restorasyonlar tedavi planlamasında çok önemli bir rol oynar.

Detaylı

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDEK TEK D EKSKLKLERNDE UYGULANAN MPLANT DESTEKL SABT RESTORASYONLAR

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDEK TEK D EKSKLKLERNDE UYGULANAN MPLANT DESTEKL SABT RESTORASYONLAR ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDEK TEK D EKSKLKLERNDE UYGULANAN MPLANT DESTEKL SABT RESTORASYONLAR IMPLANT SUPPORTED FIXED RESTORATIONS USED FOR REPLACEMENT OF MAXILLARY ANTERIOR SINGLE MISSING TOOTH Zeynep ÖZKURT *

Detaylı

Materials Development Solutions. Kuronlar ve köprüler için çok güçlü seramik

Materials Development Solutions. Kuronlar ve köprüler için çok güçlü seramik Materials Development Solutions Kuronlar ve köprüler için çok güçlü seramik H.C. Starck Zirkonoksit geleceğin hammaddesi High-Tech seramik malzemeleri modern dental teknolojisinin en önemli başarı faktörlerinden

Detaylı

Empress Direct System

Empress Direct System özel etkiler yaratır Flow Color IPS Empress Direct System , direkt estetik restoratif uygulamalar için üniversal nano hibrid dolgu maddesidir. 32 renkte ve 5 seviyede translüsens özellik mevcuttur., olağanüstü

Detaylı

TAM SERAMİK SİSTEMLERİNE UYGULANAN FARKLI POLİSAJ METOTLARININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ X EFFECT OF DIFFERENT POLISHING METHODS ON THE SURFACE ROUGHNESS OF ALL CERAMIC SYSTEMS Dr. Dt.

Detaylı

D İ Z İ N. Yücel Yılmaz, İlknur Tosun. Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 (32 ref) TK

D İ Z İ N. Yücel Yılmaz, İlknur Tosun. Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 (32 ref) TK D İ Z İ N Addison Hastalığı Turc 2013;30(2):90-2 (12 ref) TK Adeziv Sistemler Odontol Turc 2013;30(1):18-24 (40 ref) TK Adezivler ref) TK Adezyon Restoratif Materyallerin Yüzeylerinde Candida albicans

Detaylı

ABUTMANT SEÇENEKLERİ VE CAD/CAM İLE BİREYSEL ABUTMANT YAPIMI

ABUTMANT SEÇENEKLERİ VE CAD/CAM İLE BİREYSEL ABUTMANT YAPIMI T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı ABUTMANT SEÇENEKLERİ VE CAD/CAM İLE BİREYSEL ABUTMANT YAPIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökhan YILMAZ Danışman Öğretim

Detaylı

VİDA TUTUCULU RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ TEK ANAHTAR İLE YÜKLEME MODE İMPLANT TÜM PROTETİK ÜRÜNLERİ TEK TİP ANAHTAR İLE YÜKLENEBİLMEKTEDİR.

VİDA TUTUCULU RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ TEK ANAHTAR İLE YÜKLEME MODE İMPLANT TÜM PROTETİK ÜRÜNLERİ TEK TİP ANAHTAR İLE YÜKLENEBİLMEKTEDİR. DOĞAL GÖRÜNÜMLÜ ESTETİK VİDA TUTUCULU SİMAN DESTEKLİ OVERDENTURE RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ TEK ANAHTAR İLE JUST DRIVE D E S I G N E D B Y YÜKLEME SCREW DRIVER MODE

Detaylı

Klinik Bir Olgu Sunumu: Amelogenezis İmperfektalı Genç Bir Hastanın Tam Seramik Restorasyonlarla Tedavisi

Klinik Bir Olgu Sunumu: Amelogenezis İmperfektalı Genç Bir Hastanın Tam Seramik Restorasyonlarla Tedavisi Klinik Bir Olgu Sunumu: Amelogenezis İmperfektalı Genç Bir Hastanın Tam Seramik Restorasyonlarla Tedavisi Bu olgu sunumunda, Witkop sınıflamasına göre Hipoplastik tip Aİ lı (Tip IG) bir hastada, periodontal

Detaylı

YÜZEY HAZIRLIĞININ PORSELEN TAMİR MATERYALLERİNİN BAĞLANTI KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ

YÜZEY HAZIRLIĞININ PORSELEN TAMİR MATERYALLERİNİN BAĞLANTI KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ I U Dİş Hek Fak Der 1997: 31: 69-75 YÜZEY HAZIRLIĞININ PORSELEN TAMİR MATERYALLERİNİN BAĞLANTI KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ Deniz Şen 1 Emine H. Nayır 1 Yayın kuruluna teslim tarihi: 23.12.1996 Yayına kabul

Detaylı

ANABĠLĠM DALI DOKTORA TEZĠ

ANABĠLĠM DALI DOKTORA TEZĠ FARKLI YÜZEY ÖZELLĠKLERĠNE SAHĠP ZĠRKONYUM OKSĠT VE FARKLI FABRĠKASYON YÖNTEMLERĠ ĠLE ÜRETĠLEN VENEER SERAMĠKLERĠ ARASINDAKĠ BAĞLANTI DĠRENCĠNĠN FĠZĠK YETERLĠLĠĞĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Ece YÜKSEL PROTETĠK

Detaylı

METAL DESTEKSİZ PORSELEN SİSTEMLERİ

METAL DESTEKSİZ PORSELEN SİSTEMLERİ Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 5, Sayı 2, 2002 METAL DESTEKSİZ PORSELEN SİSTEMLERİ Arş. Gör. Dr. Akın COŞKUN* ÖZET Geçmişten günümüze koruyucu ve restoratif diş hekimliğinin

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Atay 2. Doğum Tarihi : 29.01.1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi

Detaylı

BÜTÜN CAD/CAM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN

BÜTÜN CAD/CAM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN BÜTÜN CAD/CAM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN KLİNİK OLARAK KANITLANMIŞ ÇÖZÜMLER IPS e.max CAD THE LEADING CAD/CAM LITHIUM DISILICATE CERAMIC all ceramic all you need IPS e.max CAD Bütün CAD/CAM ihtiyaçları için IPS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ - Ürün şırınga formunda olmalıdır. - Ürün şırınga içinde kalan miktar görülebilecek yapıda olmalıdır. - Ürün ambalaj miktarında en az 3 ml olmalıdır. - Ürün mavi renkte olmalıdır.

Detaylı

AIZ Ç PORSELEN TAMR SSTEMLER INTRAORAL PORCELAIN REPAIR SYSTEMS. Prof. Dr. Ender KAZAZOLU*

AIZ Ç PORSELEN TAMR SSTEMLER INTRAORAL PORCELAIN REPAIR SYSTEMS. Prof. Dr. Ender KAZAZOLU* AIZ Ç PORSELEN TAMR SSTEMLER INTRAORAL PORCELAIN REPAIR SYSTEMS Dr. Nuray ÇAPA* Dt. Zeynep ÖZKURT* Prof. Dr. Ender KAZAZOLU* SUMMARY ÖZET Sabit protetik rehabilitasyonda metal destekli porselen restorasyonlar

Detaylı

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYA SERAMİK, LİTYUM DİSİLİKAT CAM SERAMİK VE ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LİTYUM SİLİKAT CAM SERAMİKLERE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN, KOMPOZİT REZİNLERİN TAMİR BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı