Öğrenciler için Vetsbye İş Oyunu Rehberi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğrenciler için Vetsbye İş Oyunu Rehberi"

Transkript

1 VET STUDENTS BEING YOUNG ENTREPRENEURS PROJECT MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ GİRİŞİMCİ OLUYOR PROJESİ Hayatboyu Öğrenme Programı ( ) Leonardo da Vinci Programı Çok Taraflı Projeler - Yenilik Transferi Öğrenciler için Vetsbye İş Oyunu Rehberi

2 2

3 "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans, yürütülen Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz." 3

4 4

5 2023 vizyonunda birçok alanda hızlı bir gelişme sergilemesi öngörülen ülkemizde ekonominin gelişmesi ve büyümesi daha fazla girişimcinin ekonomiye aktif katılımları ile söz konusudur. Ülkemizde her geçen gün başarılı girişimcilere yeni bir halka eklemek bizim için de önemlidir. Bu kapsamda Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığının Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kategorisinde hibe alan ve belediyemizce yürütülen Meslek Lisesi Öğrencileri Girişimci Oluyor Projesi ile, gençlerin deneyerek öğrenmelerine imkân sağlayacak bir iş simülasyonunun ülkemize adapte edilmesini ve böylece girişimcilik ve iş yönetimi kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Vetsbye İş Oyunu nda öğrenciler önce kendi şirketlerini kuracaklar, bunu yaparken gerçek hayattaki adımları birebir takip edecekler. Ardından diğer rakiplerle birlikte oluşan piyasa ortamında kendi şirketlerini maksimum kâra geçirmek için pazarlama, araştırma ve geliştirme, tedarik, lojistik, üretim, finans, insan kaynakları ve perakendecilik gibi iş yönetimi alanlarında bir dizi kararlar vermeleri gerekecek. Ancak bu kararları verirken çevresel konulara ve sürdürülebilirliğe önem vermeleri de istenecek. Böylelikle, öğrenci iş kurma ve yönetmenin inceliklerini öğrenirken ekolojik dengeyi koruma duyarlılığını da edinecek. Girişimcilik ve iş yönetimi yanında pek çok kişisel niteliklerin gelişimine de katkı sağlayacağına inandığımız Vetsbye İş Oyunu nun uygulamasına yönelik bilgi veren bu rehberin, öğrencilerimiz tarafından kullanımına yardımcı olmasını ve gençlerimizin yeni girişimciler olarak ekonomiye katılımlarını artırmasını ümit ediyoruz. Murat Aydın 5

6 -İÇİNDEKİLER- MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ GİRİŞİMCİ OLUYOR PROJESİ 7 Leonardo Da Vinci Programı Nedir 7 Yenilik Transferi Projeleri Nedir 7 Projenin Arka Planı 8 İş Oyunu Nedir? 9 Projenin Amaçları 10 Proje Konsorsiyumu 10 Proje Faaliyetleri 11 Beklenen Sonuçlar 11 ÖĞRENCİLER IÇİN VETSBYE İŞ OYUNU REHBERİ 12 GİRİŞ 13 Business Game (İş Oyunu) Nedir 13 Turnuva 13 Kanvas İş Modeli 14 Yazılım 14 Hızlı Başlangıç 15 Ana Menü 15 Oyundan Elde Edilecek Sonuçlar 21 Ek1: Kanvas İş Modeli 28 Ek 2: İş Modeli İle Rekabet Gücünüzü Nasıl Güçlendirirsiniz 28 6

7 VET STUDENTS BEING YOUNG ENTREPRENEURS PROJECT (VETS-BYE) MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ GİRİŞİMCİ OLUYOR PROJESİ Leonardo Da Vinci Programı nedir? Leonardo da Vinci (LdV), mesleki eğitimi geliştirmek amacı ile katılımcı ülkeler arasında gerçekleştirilen iyi uygulamaların değişimine olanak sağlayan bir Avrupa Birliği Programıdır. Leonardo da Vinci (LdV) Mesleki Eğitim Programı, temel mesleki eğitimden geçmekte olan gençlerin, eğiticilerin ve eğitim yöneticilerinin; ülkeler arası hareketliliğini artırmak, yenilikleri desteklemek ve eğitim kalitesini arttırmak için eğitim kuruluşları, üniversiteler, işletmeler, ticaret odaları gibi mesleki eğitim alanında yer alan değişik paydaşlar arasındaki işbirliğine dayanan projelere destek vermektedir. Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı, çalışan veya iş arayan yetişkinleri kapsayan çok geniş bir kitleyi hedef almaktadır. Program Erasmus+ çatısı altında farklı bir biçimde uygulanmaya devam etmektedir. Yenilik Transferi Projeleri nedir? Yenilik Transferi Projeleri, AB ortaklığı yoluyla iyi uygulamaların ülkeler arasında yaygınlaştırılmasını amaçlayan proje tipidir. Yenilik transferi faaliyeti, farklı içeriklerde geliştirilmiş yenilikçi ürün, araç, yöntem ve uygulamaların yeni ülkelere, bölgelere veya sektörlere; ulusal, dilsel, kültürel ve sektörel ihtiyaçlar gözetilerek transfer edilmesi amacıyla hazırlanan projelere destek sağlamaktadır. Yenilik Transferi Projeleri somut proje sonuçları ortaya koymayı amaçlamakta, daha önce hazırlanmış bir projenin birebir transferini değil; söz konusu projenin sonuçlarının ve çıktılarının uyarlanarak ortaklar yoluyla yeni yararlanıcılara kazandırılmasını amaçlamaktadır. 7

8 Projenin Arka Planı Yeni iş alanlarının oluşturulmasına ve istihdam sorunlarının çözümüne önemli katkılar sağlayacak bir araç olarak girişimcilik, son yıllarda giderek önem kazanmıştır. Girişimciler günümüzde iş hayatının sürükleyici unsurları olarak kabul edilmektedir. Girişimcilik ekonomik büyüme ve kalkınmanın motoru, yenilik ve yaratıcılığın kaynağıdır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde girişimciliğin oynadığı rol çok büyüktür. Girişimcilik, yeni kaynaklarla ve yeni teknolojilerle toplumu tanıştırır. Bu aracın işlevsel hale gelmesi için girişimcilik ruhunu oluşturacak ve başarılı girişimcileri ortaya çıkaracak eğitimlerin sağlanması gerekmektedir. Girişimcilik eğitiminin verilmesi öğrencilerdeki girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarması ve bireylerin gelecekte yapacakları girişimlerin başarı şansını arttırması açısından önemlidir. Türkiye de de girişimcilik eğitimi son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Girişimcilik, Ticaret Meslek Liseleri, Endüstri Meslek Liseleri ve Kız Meslek Liseleri gibi meslek liselerinde ders olarak okutulmaktadır. Ancak okullarda ve ders modüllerinde girişimciliği öğretmek için kullanılan yöntem, araç ve ekipmanlar yetersiz ve piyasa ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Meslek okullarında eğitim çoğunlukla teknik ve teoriktir, gerçek iş dünyası tecrübesi ve bilişim teknolojileri avantajlarından faydalanılmamaktadır. Daha girişimci bir Avrupa oluşturma doğrultusunda girişimciliğin geliştirilmesi Avrupa Birliği nin de öncelikli politikaları arasında yer almaktadır. Avrupa Komisyonu nun raporlarında da belirtildiği gibi Avrupa meslek okullarında girişimcilik eğitiminin etkinliği hala istenen seviyede değildir. Bu ihtiyaçlardan yola çıkılarak Zeytinburnu Belediyesi tarafından hazırlanan Vet Students Being Young Entrepreneurs / VETS-BYE (Meslek Lisesi Öğrencileri Girişimci Oluyor) projesi Ulusal Ajans ın koordine ettiği Hayat Boyu Öğrenme Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Programı kapsamında 2013 yılında destek almaya hak kazanmıştır. VETS-BYE projesi, iş yönetiminde gerekli temel becerileri kazandırmayı sağlayan bir yazılım programını, oyun formatında kullanıma sunan MEET Business Game Projesinin ürünlerini transfer edip geliştirerek Türkiye ve Almanya daki meslek lisesi öğrencileri ve genç girişimcilerin kullanımına açmayı hedeflemektedir. 8

9 İş Oyunu Nedir? İş Oyunu, rekabetçi piyasada iş gören sanal bir şirketin yönetimini öngören bir simülasyondur. Oyun takımlar halinde ve yarışma formatında oynanır. Oyuncular piyasayı temsil eder ve pazarlama, araştırma ve geliştirme, tedarik, lojistik, üretim, finans, insan kaynakları ve perakendecilik gibi iş yönetimi alanlarında kararlar almaları beklenir. Oyuncuların kararları analiz edilir ve toplam iş trendlerini yansıtacak şekilde işleme sokulur. İş Oyunu, gerçek hayatta karşılaşılan durumları üreterek, oyuncuların belli kurallar çerçevesinde, belli stratejiler izleyerek ve belirli bilgileri kullanarak nihai hedefe ulaşmalarını öngörür. İş Oyunu, kullanıcıyı oldukça motive eden, görsel algı ve dikkatini kuvvetlendiren, hafızasını geliştiren, sıra dışı ve şaşırtıcı bir sanal deneyim sunmaktadır. Sanal bir risksiz ortamda yaparak öğrenme teorisine dayanmakta; gerçek bir tecrübeyi içselleştirme imkânı sunmaktadır. Böylece öğrenme çok daha hızlı gerçekleşir ve klasik öğrenme metotlarının uygulandığı derslere nazaran çok daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar. Ayrıca, oyuncu işbirliği yaparak oynaması gereken bir ortamda lider rolü üstlenerek kendini geliştirme fırsatı kazanır. İş Oyunu, yenilikçi bir araçtır, çünkü: Oyuncu öğrenme sürecinde başrolü oynar, kendi potansiyelini keşfetme ve geliştirme imkânı bulur, yetenek ve becerilerini geliştirir, işgücü piyasası ihtiyaçlarını daha iyi anlama ve karşılama fırsatı yakalar. Oyunculara, problem çözme tekniği kullanarak gerçek hayatta karşılaşılan durumlara yeni çözümler üretme ve işlevsel, sezgisel ve mantıksal becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Bilişim teknolojilerini kullanarak cazip ve kişiselleştirilmiş, etkin ve etkili bir öğrenme süreci sunar. Hayal gücünü ve motivasyonu geliştirir. İş Oyunu, İş yönetimi tekniklerinin öğrenilmesine, Stratejik planlama ve farklı iş yönetim fonksiyonları ile ilgili konuların anlaşılmasına, Riskli ve belirsiz durumlara karşı aşinalık kazanılmasına, Zamanında ve etkili karar-alma becerilerinin geliştirilmesine, 9

10 Katılımcıların liderlik, takım çalışması gibi becerilerinin gelişmesine imkân sağlar. Sanal işletme oyunları dünyada özellikle üniversiteler kapsamında yaygın kullanımı olan simülasyonlardır. Ancak meslek liselerinde kullanımı çok sınırlıdır. Ülkemizde ise üniversiteler düzeyinde çok sınırlı bir kullanımı olmakla birlikte, meslek liselerine uygun bir versiyonu bulunmamaktadır. Projenin Amaçları: VETS-BYE projesinin temel amacı, Mesleki eğitim okullarında girişimcilik eğitiminin cazibesini ve kalitesini artırmak; MEET Business Game Projesinin ürünlerini transfer edip geliştirmek Türkiye, İtalya ve Almanya da mesleki eğitim veren öğretmenler, meslek okulu öğrencileri ve genç girişimcilerin mesleki eğitim ve öğretim alanındaki temel becerileri edinmelerini sağlamak üzere farklı eğitim aktiviteleri sağlamak; Mesleki eğitim ve öğretimde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlamak; İtalya, Almanya ve Türkiye den bir araya gelen ortaklar arasında kaliteli bir işbirliğinin gelişmesini sağlamaktır. Proje Konsorsiyumu Zeytinburnu Belediyesi, İtalya dan The Business Game Srl., Almanya dan Kompass Zentrüm für Exiztengründungen, İtalya dan Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Zeytinburnu 100. Yıl Ticaret Meslek Lisesi, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, MÜSİAD, Maya Araştırma ve Danışmanlık tan oluşmaktadır. 10

11 Proje Faaliyetleri 18 ay sürecek olan proje faaliyetleri 8 iş paketinden oluşmaktadır. Proje yönetimi, İhtiyaç analizi, Pedagojik ve kültürel adaptasyon, Yazılım adaptasyon ve tercümesinin gerçekleştirilmesi, Transfer ve test süreçleri, Pilot uygulama, Yaygınlaştırma ve sonuçların aktarımı, İzleme ve değerlendirme Beklenen Sonuçlar Proje ile bilişim teknolojilerini baz alan bir metedolojiyle öğrenme, yarışma ve eğlence bir araya getirilerek girişimcilik ve işletme yönetimini öğreten Business Game yazılımı Türkiye ve Almanya daki meslek lisesi öğrencileri, genç girişimciler ve ilgilenenlerin hizmetine sunulmuş olacaktır. Mesleki ve teknik eğitimin kalitesini ve cazibesini artıracak olan bu yöntem meslek lisesi öğrencileri kadar öğretmenler ve girişimcilik eğitimi veren diğer kurumlar için de iyi bir araç olacaktır. Business Game oyununu oynayan öğrenciler ve gençler karar-verme, liderlik, takım çalışması, risk analizi gibi konularda kendilerini geliştirirken AB ve Türkiye den ortaklar arasındaki iletişim ve işbirliği ve kalitesi de artmış olacaktır. Proje ile bilişim teknolojileri tabanlı interaktif bir öğrenme yöntemi kullanılarak özellikle ticaret meslek liselerindeki girişimcilik ve işletme yönetimi ders programı, içerik ve yöntemleri zenginleştirilmiş olacaktır. 11

12 Öğrenciler için Vetsbye İş Oyunu Rehberi 12

13 GİRİŞ Business Game birçok alıcı ve satıcı firmanın elektronik ortamda bir araya gelip alım satım işlemlerini gerçekleştirdiği rekabetçi bir (BTB) piyasa simülasyonunu gerçekleştiren web tabanlı bir uygulamadır. Her takım uygun stratejik kararlar almak suretiyle bu rekabetçi piyasada faaliyet gösteren bir şirket rolünü üstlenir. Business Game (İş Oyunu) Nedir? İş Oyunu nda oyuncular tanımlanmış bir ekonomik modeli kullanarak bir simülasyon içerisinde ortak bir hedefe ulaşmayı amaçlar ve piyasa realitesini mümkün olduğunca doğru şekilde canlandırır lerde ortaya çıkan İş Oyunu genellikle eğitim ve değerlendirme amacıyla kullanılmaktadır. Avrupa İş Enstitüsü oyunun temel öğretici amaçlarını; tercihlerin zamanında yapılması ve verimliliği bakımından karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, risk ve belirsizliklere karşı tecrübe oluşturulması, yönetim tekniklerinin öğretilmesi, çeşitli şirket fonksiyonlarının entegre edilmesi ve stratejik karar verme eğitiminin verilmesi olarak tanımlamaktadır. İş Oyunu aynı zamanda, genellikle klasik eğitim araçları tarafından ihmal edilmiş olmasına rağmen profesyonel yaşamda giderek hayati bir rol oynamaya başlayan takım ruhunun geliştirilmesinde etkilidir. Sonuç olarak, elemanlarına etkili ve doğru bir mesleki eğitim vermek isteyen şirketler bu çığır açan uygulamaya büyük ilgi göstermektedir. Turnuva Gruplara ayrılmış şekilde tüm sınıf arkadaşlarınızın yer aldığı bir turnuvaya katılacaksınız. En iyi takımlar ön elemeyi geçecek ve uluslararası bir final turnuvası için tüm Avrupa dan katılan diğer öğrencilerle mücadele edeceklerdir. Bu gerçek bir yarışmadır!!! Bu nedenle, oyun içinde alacağınız kararlar konusunda çok dikkatli düşünün ve yanlış seçimler yapmanız durumunda puan kaybedeceğinizi unutmayın!!! Dikkatli olun!!! 13

14 KANVAS İŞ MODELİ Turnuvanın ilk aşamasında, Kanvas İş Modelini kullanarak teknoloji alanında iş gören bir şirket kuracaksınız. Böylece hem Vetsbye İş Oyununda yöneteceğiniz şirkete benzer bir yapıyı kendiniz kurarak tanıyacak hem de iş kurmak için atmanız gereken adımları tecrübe edeceksiniz. Kanvas İş Modeline yönlendirecek platforma ulaşmak için kendi kişisel alanınıza giriş yapmanız ve erişim butonuna tıklamanız gerekmektedir (aşağıdaki şekle bakınız). 1 YAZILIM Bu rehber oyun hakkında size bir takım bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Herhangi bir sorunuz olması durumunda öğretmeninize sormaktan çekinmeyin!!! Veya yeni kelime ya da kavramı Web te aramayı deneyin!! 1. İş modelleri ve Kanvas İş Modeli ile ilgili detaylı tablo ve açıklamaları dokümanın ekinde bulabilirsiniz. Bkz. Ek1 ve Ek2. 14

15 HIZLI BAŞLANGIÇ: Oyunu başlatmak için, pazar analizi alanına gidin ve burayı nasıl yarışacağınıza karar verin. Daha sonra parametreler alanına gidin ve dikkatli bir analizle teklifinizi oluşturmaya çalışın KARARLARI ONAYLA KARARLARI DEĞİŞTİR Stratejik Kararlar Sonra kararınızı girin ve bunları BÜTÇE düğmesi ile test edin Sonuçlar istediğiniz gibi mi? Beklenen Sonuçlar Sonuçlardan tatmin olmamanız durumunda: ve gerekli ayarlamaları yapın!! BÜTÇE ANA MENÜ Resim 1: Ana Menü Erişim prosedürü tamamlandıktan sonra, sistem oyunun Ana Menüsünü gösterecektir. Kullanıcılar bu sayfadan (Resim 1) aşağıdaki linkleri kullanarak oyunun tüm bölümlerini keşfedebilirler. 15

16 Ana Sayfa Parametreler: Bu devam etmekte olan karşılaşma için oyun parametrelerini gösterir; Pazar analizi: Oyunu başlatmak için verileri girmeden önce, kullanıcılar Pazar analizi ile ilgili sayfaya yönlendirilmektedir; bu sayfada Piyasa talebi konusunda öngörülebilir trendler hakkında faydalı bilgiler verilmektedir; Kararlar: Kullanıcılar kararlarını buraya girerler. Oyun sırasında, tarihsel veriler bölümü ile ilgili linklere ulaşılabilir. Son Çeyreğin Özeti: Yarışmacılar: Bir önceki oyun döneminden gelen yarışmacılar ile ilgili bilgilere erişim sağlar; Önceki kararlar: Kullanıcıların analiz kapsamında oyun süresi boyunca girilen verileri görüntülemesine olanak sağlar; Sıralama: Burada, kullanıcılar tamamlanan oyunun sonuçlarını görüntüleyebilirler; Finansal tablo: Bu sayfa kullanıcılara şirketin mali durumunu gösteren tabloları sunar; Etkilerin özeti: Bu sayfa kullanıcılara stratejik kararların etkilerini gösterir. Pazar Analizi İlk olarak, kullanıcılar tahmin edilen taleplerin toplam hacmini gösteren Pazar analizi sayfasını açmalıdırlar. Toplam talep bir tabloda belirtilmiştir; nihai sonuç son oyun dönemini gösterirken bir sonraki dönem için tahmin edilen sonuç da rapor edilir. Kullanıcıların bu tahmini ciddi şekilde göz önünde bulundurmasını öneririz; çünkü bu kullanıcıların kendi satış tahminleri için bir referans değeri olma özelliği gösterir. Kullanıcılar oyun süresi boyunca stratejik kararlar verirken bu bilgileri göz önünde bulundurmalıdırlar. 16 Resim 2: Pazar analizi

17 Parametreler Ana menüde bulunan Oyun Parametreleri linki müsabaka oluşturma sırasında kullanıcıların oyun parametrelerine atanan değerleri görmesini sağlar. Parametreler kullanıcıların verilen bir stratejik kararın neden bir başkasından daha tercih edilebilir olduğunu anlamalarına yardımcı olabilir. Aslında, Parametreler sayfası alınabilecek doğru stratejik kararlar arasından seçim yapmaya yardımcı olur ve bunların maliyetlerini gösterir. Ürün Tanımlaması Tesis verimliliği nominal verimlilik açısından ölçülür. Gerçek verimlilik, nominal değerden başlamak suretiyle devam eden yatırımlara göre doğrusal bir ilişki yoluyla ölçülür. Bu yatırımlar daha sonra tesisin otomasyon derecesi ve üretim kapasitesine bağlı olan yatırım-hedefi (yani, tesisi nominal durumunda tutma) ile karşılaştırılır. Aynı şekilde, personel verimliliği 2 buradaki doğrusal bir ilişki yoluyla ölçülür; son olarak, maksimum ve minimum değerler parametrik olarak sabitlenir. Üretim hem verimlilik hem de üretim kapasitesine bağlıdır. Personel-hedefli parametreler, gerekli olan personel sayısı bakımından üretim kapasitesini tam olarak kullanması için şirketin yararlanabileceği imkânların değerlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu değer otomasyon derecesine, ekip sayısına ve üretim kapasitesine bağlıdır Bakım-hedefli yatırımlar ile ilgili parametreler başlangıçtaki nominal üretim kapasitesine işaret eder; kullanıcıların bu değerleri gerçek üretim kapasitesine uyarlaması gerekir. 2. Personel-hedefiyle ilgili parametreler iş vardiyası ve başlangıçtaki nominal üretim kapasitesini gösterir; kullanıcıların bu değerleri gerçek vardiya sayısına ve üretim kapasitesine uyarlaması gerekir. 17

18 Resim 3: Parametreler sayfası Fiyat-Kalite Oranı (FKO) FKO şirket tarafından sunulan ürünler ile ilgili olarak müşterilerin görüşlerini yansıtır. Bu oran hem talep tanımlaması ile ilgili bireysel etkenlere hem de arz tanımlaması ile ilgili evrensel etkenlere bağlıdır. Bir başka deyişle, FKO değeri tüketicilerin harici ürün performanslarına verdikleri öneme ve bu performanslar için belirlenen değerlere bağlıdır. FKO değeri, modelin pazar payını belirlenmesini sağlar. 18

19 İş Oyunu içinde, FKO müşterileri direkt olarak etkileyen aşağıdaki üç harici performansın ağırlıklı toplamı olarak tanımlanır: Ürün kalitesi Hizmet kalitesi Fiyat Harici ürün ve hizmet performansları şirketin iç performanslarına bağlıdır: Kalite (ürün performansı üzerinde etkili) Zaman (hizmet performansı üzerinde etkili) Esneklik (hizmet performansı üzerinde etkili) Bu gözlemler, FKO ve kârlılık amaçları (sırasıyla, rekabet ve kârlılık başarısı) derin bir şekilde iç içe olmasına rağmen, bunların taban tabana zıt olduğu sonucuna götürmektedir. Ekiplerin iki amaçtan birisini maksimize edecek veya ikisi arasında başarılı bir dengeleme sonucuna ulaştıracak stratejileri tespit etmeleri beklenir. Satış tahmini Satış tahmini pazarlama planını tanımlar. Tüm iş stratejisi bu stratejik kararı esas alır. Fiilen, diğer girdi değişkenlerinin yönetimi satış tahminleri ile uyumlu olmalıdır; çünkü bu değer yatırımların kullanılabilir iş kaynakları ile uyumlu olup olmadığının (örn. değerin gerçek satış sayısı ile teyit edilip edilmediğinin) doğrulanmasını sağlar. Üretim Planı da aynı şekilde bu değere bağlıdır. Üretim planı toplam kaynakların ürünlere göre tahsis edilmesini ifade eder. Bir başka deyişle, karşılıklar hariç, pazarlama planı ile tanımlanan bileşenlerin sayısını elde etmek için organize edilmelidir. 19

20 Örneğin, eğer bu dönem için benim satış tahminlerim aşağıdaki gibi; Birinci Ürün için Satış tahmini = 100 adet İkinci Ürün için Satış tahmini = 50 adet ve benim toplam üretim kapasitem 300 adet ise, benim üretim sistemim: Birinci Ürün/ İkinci Ürün = 100 / 50 = 2 Üretilen Birinci Ürün Sayısı = 200 adet Üretilen İkinci Ürün Sayısı = 100 adet üretim yapacaktır. Benim toplam üretim kapasitem = 300 dür. Eğer stoklar tahminlerin üzerinde ise, üretim yapılmayacaktır. Birinci Ürün Stok Miktarı 100 adet Birinci Ürün Satış Tahmini 80 adet ise Birinci Ürün üretim miktarı 0 adet olacaktır. Tablo: Kararların etkilerinin özeti. Kararlar Reklam Yeni Makine Alımı Makine Satışı Bakım Dış Kaynak Kullanımı Tasarım Yatırımları Teknoloji Yatırımları Tedarikçilerden beklenen kalite Fazla Mesai Vardiyalar Kadrolu Personelin Eğitimi Ortak Tasarım Dağıtım Kanallarına Yatırım Alacak Hesaplarının Süresi Borç Hesaplarının Süresi Satış Sonrası Hizmet İç Performans Dış Performans K Z E Ü S (Tüm kararlar maliyetler üzerinde bir etkiye sahiptir.) - 20

21 AÇIKLAMALAR K: Kalite üzerindeki etkisi Z: Zaman üzerindeki etkisi E: Esneklik üzerindeki etkisi Ü: Ürün üzerinde etkisi S: Servis üzerindeki etkisi +: Doğru orantılı bir etkiye sahiptir. -: Ters orantılı bir etkiye sahiptir. OYUNDAN ELDE EDİLECEK SONUÇLAR Bu bölümün amacı kullanıcıların sonuçları analiz etmesini sağlamaktır. Birinci bölüm tahmin sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili; ikinci bölüm nihai verilerin değerlendirilmesi ile ilgilidir. Beklenen Sonuçlar Stratejik kararlar için giriş formu doldurulduktan sonra, sistem Beklenen Sonuçlar raporunu gösterecektir. 21

22 22 Resim 5: Beklenen sonuçlar

23 Kullanıcılar tahmin sonuçlarından tatmin olmazsa, sayfanın altındaki Kararları değiştir düğmesine tıklayarak değerleri değiştirebilirler. Aksi durumda, verilerini kaydetmek için Kararları onayla düğmesine tıklayabilirler. Son Çeyreğin Özeti Mavi zeminli menü butonları kullanılarak daha önceki kararlar, finansal tablolar ve yarışmacıların şirketlerinin etkileri hakkında bilgi temin edilir. Yarışmacılar Yarışmacılar linki piyasadaki her bir şirket hakkında aşağıdaki verileri raporlayan Yarışmacılar sayfasına erişim sağlar: Vardiya sayısı: Şirket tarafından devreye sokulan vardiya sayısı; Yeni daimi sözleşmeler: Yeni daimi çalışanların sayısı; Yeni geçici sözleşmeler: Yeni geçici çalışanların sayısı; Personel: Şirket içinde bulunan personel sayısı; Fiyat: Her bir ürüne ait satış fiyatı; Satılan ürünler: Her bir ürün için satılan ürün sayısı. Yarışmacıların istatistiklerine bakmak kullanıcıların diğer şirketlerin stratejileri konsunda bir fikre sahip olmasını sağlar! Önceki kararlar Önceki Kararlar linki Stratejik Kararlar sayfasına erişim sağlar; bu sayfa önceki dönemlere ait farklı stratejik kararlara atanan değerlerin raporunu verir. Sonuçlar Şirket başarısının tanımı İş Oyunu nda nihai sıralama (Şirket Başarısı) ekonomik göstergeler ve dolayısıyla şirket kârları (Resim 6) ile ilgili kârlılık başarısı; fiyat-kalite oranı değeri ile verilen toplam Pazar payı ile ilişkili rekabetçi başarı; kirliliğin azaltılması, bakım ve diğer kararlarla ilgili yatırımlarla ilişkili ekolojik duyarlılık ve şirketin teknik yönetimine göre yapılır. 23

24 Resim 6: Sonuçlar Finansal tablolar Bu sayfada kullanıcılar şirketin mali durumunu raporlayan tabloları bulabilirler; burada bir aktif-pasif durumu tablosu, kâr-zarar tablosu ve kısa endeks analizi bulunmaktadır. Bu sayfa ilgili tüm ekonomik ve mali bilgileri göstermektedir. 24

25 Etkilerin Özeti Etkileri Özeti linki Stratejik Kararların Etkileri sayfasına erişim sağlar; bu sayfada gösterilen veriler daha önce açıklanmış olan Tahmin Sonuçları sayfasında raporlanan bilgileri gösterir. ETKİLERİN ÖZETİ Teklif: Toplam üretim ve mevcut stoklardan oluşan, oyun dönemi için teklif; Satılan ürünler: Teklif, talep ve miktar-fiyat oranı sonucunda satılan ürünlerin sayısı; Satılmayan ürünler: Satılmayan ürünlerin sayısı, teklif edilen ve satılan ürünler arasındaki fark olarak hesaplanır; Stoklar: Satılmayan ürünlerin minimum sayısı ile her ürün için saklama kapasitesine karşılık gelen, oyun süresinin sonunda mevcut bulunan stoklar; Toplam makine sayısı: Kullanıcının şirketinin sahip olduğu makinelerin toplam sayısı; Çok düşük fiyata satılan ürünler: Düşük fiyata satılan ürünlerin sayısı, düşük fiyata satılan ürünlerin sayısı ile şirket içinde ve dışında depolanan ürünlerin sayısı arasındaki fark olarak hesaplanır. Üretim kapasitesi: Verilen herhangi bir değişiklik girişinden sonra üretim kapasitesinin nominal değeridir; Depolama kapasitesi: Verilen herhangi bir değişiklik girişinden sonra depolama kapasitesinin nominal değeridir; Daimi personel: Şirket çalışanları ve yeni istihdam edilen personel dahil, daimi olarak çalışan personel sayısıdır; Daimi çalışan personelin uzmanlıkları: Şirket çalışanları ve yeni istihdam edilen çalışanların uzmanlık derecelerini yansıtan, daimi işçilerin uzmanlık derecesi; Mevsimsel işçiler: Sezonluk sözleşmeleri olan personel sayısı (örn. yeni sezonluk işçiler); Personel: Toplam şirket personeli sayısı; Kişisel uzmanlık: Şirket personelinin ortalama uzmanlık derecesi. Finansın Temelleri Temel analizin en büyük kısmını finansal tabloların derinlemesine incelenmesi oluşturur. Temel analiz nicelik çözümlemesi olarak da bilinir ve şirketin gelirlerinin, giderlerinin, varlık ve borçları ile diğer tüm mali yönlerinin incelenmesini içerir. 25

26 Temel analizleri yapan analistler şirketin gelecekteki performansını tanımlayabilmek için bu bilgileri kullanırlar. Bu rehberin önemli bir kısmı bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu konusunda fikir sahibi olmaya ve bunların nasıl uyum içinde olduklarını anlamaya harcanacaktır. Mali tablo şirketin finansal performansı ile ilgili bilgileri açıkladığı bir ortamdır. Her bir mali tablonun işlevini kısaca tanıtacağız ve her birinin nerede bulunabileceğini tespit edeceğiz. Bilanço Bilanço belirli bir zamanda, şirketin varlıklarının, borçlarının ve öz kaynağının bir kaydıdır. Bilanço bir işletmenin finansal yapısının aşağıdaki şekilde dengelenmesi anlamına gelmektedir: Varlıklar = Borçlar + Öz kaynaklar Varlıklar belirli bir zamanda nakit, envanter, makine ve binalar dahil olmak üzere işletmenin sahip olduğu veya kontrol ettiği kaynakları temsil eder. Eşitliğin diğer tarafı şirketin bu varlıkları elde etmek için kullanmış olduğu toplam finans değerini ifade eder. Finansman borçlanma veya öz kaynak yoluyla gerçekleştirilir. Yükümlülükler (elbette ödenmesi gereken) borçları temsil ederken, öz kaynak (önceki yıllarda yapılan kârlar) dağıtılmamış kârlar dâhil olmak üzere şirket sahiplerinin işletmeye katkıda bulundukları toplam para değerini ifade eder. Bilanço, bu durumda, bir şirketin bir anlık durumunun görüntüsünü sunar. Bir şirketin ne kadarlık bir kazanca (varlıklar) ve ne kadar borca (yükümlülüğe) sahip olduğunu gösterir. Sahip oldukları ile borçları arasındaki fark onun varlığıdır ve genellikle net aktifler veya öz kaynaklar olarak da adlandırılır. Bilanço bir şirketin temelleri konusunda yatırımcılara önemli bilgiler sunar: şirketin ne kadar borcu olduğunu, müşterilerden ne kadar tahsilat yapması gerektiğini (ve bunu ne kadar hızlı gerçekleştirdiğini) ne kadar nakit ve benzerlerine sahip olduğunu ve zaman içerisinde ne tür fonlar ürettiğini ortaya koyar. 26

27 Gelir Tablosu Bilanço bir işletmenin bir anlık görüntüsü iken, gelir tablosu belirli bir zaman dilimi içinde şirketin performansını ölçer. Teknik olarak, bilançoyu bir ay veya belirli bir gün için formüle edebilirsiniz, ancak, halka açık şirketler sadece üçer aylık dönemler için veya yıllık olarak raporlama yaparlar. Gelir tablosu belirli bir zaman dilimi içinde şirketin ne kadar para elde ettiğini (gelir), ne kadar harcama yaptığını (giderler) ve ikisi arasındaki farkı (kâr) gösterir: Kâr = Gelir Giderler Ekonomik Göstergeler Satış Gelirleri (ROS) genellikle bir şirketin operasyonel verimliliğini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir orandır. ROS aynı zamanda bir firmanın faaliyet âar marjı olarak da bilinir. Bu ölçü, yönetime satışlarla ilgili olarak dolar başına ne kadar kâr üretildiğine ilişkin bir fikir verir. Birçok oranda olduğu gibi, eğilimlere bakmak ve bunu sektördeki diğer şirketlerin Satış Gelirleri ile karşılaştırmak için zaman içinde şirketin Satış Gelirlerini karşılaştırmak en iyisidir. Satış gelirlerinin artması şirketin daha verimli bir şekilde büyüdüğünü gösterirken, Satış Gelirlerinin düşmesi baş gösteren mali sıkıntıların habercisi olabilir. Öz Sermaye Kârlılık Oranı (ROE), hissedarlar öz sermayesinin bir yüzdesi olarak elde edilen net gelir miktarıdır. Öz sermaye kârlılığı, hissedarların yatırmış oldukları para ile bir şirketin ne kadar kâr ürettiğini ortaya koyarak bir şirketin kârlılığını ölçer. Öz sermaye kârlılık oranı bir şirketin kârlılığını aynı sektördeki diğer firmaların kârlılıkları ile karşılaştırmak açısından faydalıdır. Yatırım Kârlılığı (ROI) bir yatırımın verimliliğini değerlendirmek veya bir dizi farklı yatırımların verimliliğini karşılaştırmak için kullanılan bir performans ölçüsüdür. Yatırım kârlılığını hesaplamak için, bir yatırımın kârı (getirisi) yatırım maliyetine bölünür; sonuç yüzde veya oran olarak ifade edilir. 27

28 Ek 1: KANVAS İŞ MODELİ Ek 2: Ek1: Kanvas İş Modeli İŞ MODELİ İLE REKABET GÜCÜNÜZÜ NASIL GÜÇLENDİRİRSİNİZ? Yeni teknolojiler ve internet sayesinde girişimcilerin fikirlerini ticari anlamı olan iş uygulamalarına dönüştürebilmeleri; böylece anlamlı tutarda para kazanmaları veya para kazanabilecek iş hacimlerine ulaşan işler (örneğin, Amazon un satışları 60 milyar $ ı aşmasına rağmen daha kâr yapamamaktadır) inşa etmeleri pek çok genç, yaşlı girişimci adayını atılımda bulunmaya ve iş geliştirmeye teşvik etmektedir. Genellikle, başarıya ulaşmış girişimcilerin hikâyelerini bloglarda, kitaplarda, konferanslarda izleme fırsatını elde ediyoruz ancak başarıya ulaşamamış girişimcilerin hikâyelerini dinleme fırsatını elde edemiyoruz. Halbuki, başarıya ulaşamamış girişimcilerin sayısı, başarıyı yakalamış girişimci sayısının belki de 8 10 katı. 28

29 Girişimciler, faaliyetini sürdüren şirketlerin bünyesinde var olduğu gibi iş kurma ve yönetme konusunda daha önce deneyimi olmayan ancak farklı iş fikirlerini piyasadaki arz kalabalıklığına rağmen ticari başarıya dönüştürebilen ve bu başarısını sürdürebilen yeni girişimciler olarak da ortaya çıkmaktadır. Kurulu şirketler, pazardaki mevcut şirketlerin rekabetinden yorulduğu gibi teknolojinin imkânlarından yararlanmasını çok iyi beceren ve yaratıcı fikirlerini ticari hayata geçirme tutkusuna sahip, üşenmeyen, ertelemeyen ve vazgeçmeyen gittikçe sayıları artan yeni nesil girişimcilere pazar payı kaptırma telaşını da yaşamaktadırlar. Sürekli değişen, karmaşık, iş ortamında oyuncu adedinin artması, deneyimli girişimcileri, iş liderlerini ve yeni nesil girişimcileri-liderleri, sürdürülebilir kârlı büyüme hedeflerini tutturabilmeleri için diri, zinde, esnek olmayı ve duruma göre vaziyet almayı zorunlu kılmaktadır. Trendleri anlamlandıran, böylece iş ortamındaki fırsat ve tehditleri, rakiplerinden önce okuyabilme ustalığına sahip girişimci-liderlerin ilk odaklandıkları yönetim aracı İş Modeli dir. İş Modeli kavramı 1990 lı yılların ikinci yarısından itibaren innovasyon konusunun yaygın olarak gündeme gelmesiyle birlikte iş dünyasında üzerinde durulan bir kavram ve çalışma metodu olarak ortaya çıkmıştır. İster kurulu bir düzeniniz olsun ister yaratıcı fikrinizle piyasada kendinize yer açmak üzere yeni girişimde bulununuz, İş Modeli nizi oluşturmadan, yenilemeden, rakiplerinizin İş Modeli ni iyi anlamadan sürdürülebilir kârlılık hedefinize yaklaşmanız pek olası değil. Ülkemizde İş Modeli kavramı özellikle, melek yatırımcı, venture capital, private equity firmalarının faaliyetlerinin yaygınlaşması ile daha sık karşımıza çıkmaktadır. İş Modeli nedir? İş Modeli, bir girişimin veya kuruluşun öngördüğü müşterilere çözüm sunarak, değer yaratıp bu değer karşılığında para kazanmasına imkân tanıyan sistemi izah eder (kâr motivasyonu olmayan başarılı sivil toplum kuruluşlarının da iş modeli vardır; bu yazı kâr motivasyonu olan ticari kuruluşlara odaklanmaktadır). İster değişen ortamda mevcut işinizi gözden geçirmek üzere odaklanın (aslında hayatta kalabilmek için bir zorunluluk!) ister yeni iş geliştirmek üzere harekete ge- 29

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YRD.DOÇ.DR. ECE PİŞKİNSÜT ŞENGÜLER

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YRD.DOÇ.DR. ECE PİŞKİNSÜT ŞENGÜLER ATILIM ÜNİVERSİTESİ YRD.DOÇ.DR. ECE PİŞKİNSÜT ŞENGÜLER İŞ MODELLEMESİ NEDİR? Bir işin kuruluş aşamasından sonuca kadar, işin işleyişi ile ilgili olarak temel konuların belirlendiği ve takip edildiği bir

Detaylı

Öğretmenler için Vetsbye İş Oyunu Rehberi

Öğretmenler için Vetsbye İş Oyunu Rehberi VET STUDENTS BEING YOUNG ENTREPRENEURS PROJECT MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ GİRİŞİMCİ OLUYOR PROJESİ Hayatboyu Öğrenme Programı (2007-2013) Leonardo da Vinci Programı Çok Taraflı Projeler - Yenilik Transferi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ Leonardo da Vinci Programı Türkiye Uygulaması ve Mesleki Eğitim Kurumlarına Etkileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Odalar ve Borsalar

Detaylı

Business Game (İşletme Oyunu)

Business Game (İşletme Oyunu) Business Game (İşletme Oyunu) Business Game Şirketler iki çeşit ürün üretirler Tüm şirketler bu ürünleri aynı pazarda satarlar Müşteriler Pazar Oyunun başlangıcında, her takım tamamlayacağı senaryo hakkında

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir?

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? DERS NOTU - 1 ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? Ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Girişimciliğin Fonksiyonları

Girişimciliğin Fonksiyonları Girişimciliğin Fonksiyonları 1-Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, üretimi organize etme fonksiyonu: Girişimciler mevcut ürün ve hizmetler ile yetinmeyip, sürekli olarak farklı ve tüketici

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI NEDİR? PROGRAMA KİMLER KATILMALI? Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP)

UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI NEDİR? PROGRAMA KİMLER KATILMALI? Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP) UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI NEDİR? PROGRAMA KİMLER KATILMALI? Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP) Yükselen teknolojilere dayalı yeni girişimler yaratmak isteyen yaratıcı

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir.

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir. Leonardo da Vinci, Hayatboyu Öğrenme Programı içerisinde yer alan, Avrupa Birliği ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitimlerine yönelik politika ve uygulamaları desteklemek ve geliştirmek amacı ile yürütülen

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER Önsöz Sevgili Çalışma Arkadaşlarım, Şirketimiz için net stratejik öncelikler ve iddialı hedef ler belirledik. Henkel de iş performansımızı arttırmamızda, önceliklerimizi

Detaylı

T E M E L B Ü Y Ü M E İ

T E M E L B Ü Y Ü M E İ T E M E L B Ü Y Ü M E İ ş S i m ü l a s y o n u O y u n u K U L L A N I M K I L A V U Z U İşleyiş ve Amaçlar Temel Büyüme (Yapay Zeka) İş Simülasyonu oyununun işleyişini ve başarılı olmak için dikkat etmemiz

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi LLP Leonardo da Vinci Project SCOGATT Serious Computer Games as a Teaching Tool Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi Uyarlama, hazırlama ve transfer İÇİNDEKİLER TERİMLER GİRİŞ: MODÜL ÇERÇEVESİ

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

Adımız kalite! Her biri sektöründe lider üstün nitelikli birçok firma kurumsal internet çözümlerinde Egebilgi yi tercih etti.

Adımız kalite! Her biri sektöründe lider üstün nitelikli birçok firma kurumsal internet çözümlerinde Egebilgi yi tercih etti. Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Kurumsal ve tam profesyonel bir çözüm arıyorsanız, uzun soluklu ve kaliteli işleri hayata geçirmek adına Egebilgi sizleri

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Evrensel Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Ltd. Şti.

Evrensel Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Ltd. Şti. Evrensel Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Ltd. Şti. 2017 EVRENSEL LTD. Evrensel Ltd., müşterilerinin gayrimenkul yatırımlarında yenilikçi, yaratıcı ve güvenilir çözüm ortağıdır. 2009 yılında kurulmuş olan

Detaylı

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ( Fonet ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ( Fonet ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu 26.04.2017 Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ( Fonet ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Raporun Amacı İşbu rapor, Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği VII-128.1

Detaylı

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık

Detaylı

Perakendeye Özel SERTİFİKA PROGRAMLARI

Perakendeye Özel SERTİFİKA PROGRAMLARI Perakendeye Özel SERTİFİKA PROGRAMLARI Göztepe Merdivenköy Mah. Bora Sok. Nida Kule İş Merkezi No:1 K:7 İstanbul Tel: 0216 468 88 18 - Faks: 0216 468 88 01 info@kargem.com.tr www.kargem.com.tr İŞ BİRLİĞİ

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBE YARDIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBE YARDIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBE YARDIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER MAĞAZA MAĞAZA Mağaza Yöneticileriniz 2012 ye hazır mı? Hepimiz biliyoruz ki, perakende sektörünün kalbi mağazalarda atar. Müşteri mağazadadır, ürün mağazada görücüye çıkar, en büyük hareketlilik mağazada

Detaylı

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE

ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK : ANİMATÖR MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Konaklama tesislerinde, özel organizasyonlarda, kişilerin hoş, eğlenceli

Detaylı

Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci

Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci SBB Capital Partners Hizmetleri SBB Capital Partners Türkiye yatırım yönetiminde 4 farklı alanda müşterilerine hizmet vermektedir. Şirket satın alma ve birleşme

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER

Detaylı

Fikirden Girişime EN HIZLI YOL

Fikirden Girişime EN HIZLI YOL Fikirden Girişime EN HIZLI YOL Mayıs 2011 de, girişimcilerin toplumun ekonomik ve refah gelişiminin sürdürülebilir olmasındaki en önemli oyuncular olduğu inancıyla hayata geçirdiğimiz Girişim Fabrikası

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

Isuzu Garaj (Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon Takımı Kurulumu)

Isuzu Garaj (Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon Takımı Kurulumu) II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK Isuzu Garaj (Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon Takımı Kurulumu) Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Isuzu Garaj (Kurum İçi Girişimcilik

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

SATINALMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

SATINALMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ SATIŞ EĞİTİMİ Bu eğitimin amacı satış ve satışa dair tüm aşamaların uluslararası kabul görmüş standartlar da, eğitimi alan şirket ve personele kazandırılması amaçlanmıştır.. SATINALMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Türk Mesleki Eğitiminde Girişimcilik

Türk Mesleki Eğitiminde Girişimcilik Leonardo Da Vinci ortaklık projesi GİRİŞİMCİLİK İÇİN ORTAKLIK Türk Mesleki Eğitiminde Girişimcilik 1. Lütfen ülkenizde mesleki eğitim seviyesinde okullarda girişimciliğin nasıl sunulduğunu açıklayınız.

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim

Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim PROJE nº: 2011-1-ES1-LEO05-35863 Öğrenci Kılavuzu Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

ÖZETLE OYUN PLAY4GUIDANCE TİCARET OYUNU KULLANICI KILAVUZU

ÖZETLE OYUN PLAY4GUIDANCE TİCARET OYUNU KULLANICI KILAVUZU ÖZETLE OYUN PLAY4GUIDANCE TİCARET OYUNU KULLANICI KILAVUZU ÖZETLE OYUN Play 4 Guidance Ticaret Oyunu - Takımlar arası oynana bir simulasyon oyunudur. Herbir takım diğer takımlarla pazarda rekabet halindeyken

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2016 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 80 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

HAKKIMIZDA Şirketimiz, akademik ve uzman kadrosuyla siyasal, sosyal, medya, piyasa (pazar), yerel yönetimler, gizli müşteri vb. araştırmalar, eğitim ve proje geliştirme alanlarında genel danışmanlık hizmetleri

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

HENGE PROJESİ ONAYLANDI

HENGE PROJESİ ONAYLANDI HENGE PROJESİ ONAYLANDI Mart 2012 Ispanya Ululsal Ajansı tarafından Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında onaylanan Yeşil Girişimcilik için Kültürel Miras ve Doğal kaynaklar (HENGE) projesi Lawton Okulu

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ Timur Akarsu, 24.05.2011 KURULUŞLARIN TEMEL ÖNCELİKLERİ KARLILIK BÜYÜME VARLIĞINI DEVAM ETTİRME KURUMSAL DEĞER ARTIŞI İŞLETMELER BÜYÜMEK VE VARLIKLARINI SÜRDÜREBİLMEK

Detaylı