KRİTİK ENERJİ ALTYAPI GÜVENLİĞİ KAVRAMI 7 KRİTİK ALTYAPI TESİSLERİNE YÖNELİK POTANSİYEL TEHDİTLERİN ANALİZİ 12. Risk ve Tehdit Değerlendirmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRİTİK ENERJİ ALTYAPI GÜVENLİĞİ KAVRAMI 7 KRİTİK ALTYAPI TESİSLERİNE YÖNELİK POTANSİYEL TEHDİTLERİN ANALİZİ 12. Risk ve Tehdit Değerlendirmesi"

Transkript

1

2

3 İçindekiler ENERJİ SİSTEMLERİNİN GÜVENLİK SORUNU 6 KRİTİK ENERJİ ALTYAPI GÜVENLİĞİ KAVRAMI 7 Kritiklik Kavramı Kritik Enerji Altyapıları KRİTİK ALTYAPI TESİSLERİNE KARŞI TEHDİTLERİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ 11 KRİTİK ALTYAPI TESİSLERİNE YÖNELİK POTANSİYEL TEHDİTLERİN ANALİZİ 12 Boru Hatları Güvenliğinin Hayati Önemi Terör Tehdidi Risk ve Tehdit Değerlendirmesi Zafiyet Değerlendirmesi Güvenlik Değerlendirmesi Alınan Dersler Siber Güvenliğe İlişkin Tavsiyeler SCADA VE SİBER GÜVENLİK 23 FİZİKSEL KORUMA TEDBİRLERİ 29 Fiziksel Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Boru Hattı Operatörleri İçin Uygulanabilir Fiziksel Koruma Önerileri GÜVENLİK OLAYI YÖNETİM PLANI 36 Siber Güvenlik Olaylarının Soruşturulmasında İzlenmesi Gereken Prosedürler Boru Hattı Operatörleri İçin Uygulanabilir Öneriler İLETİŞİM VE BİLGİ PAYLAŞIMI Kritik Altyapıların Korunmasında Bilgi Paylaşımı: Temel Bileşenler ve Sorunlar Koordinasyon ve Planlama GÜVENLİK DENETİMİ Güvenlik Denetimlerinde Model Örnek: Kanada 3

4 ÖNSÖZ Hazar Strateji Enstitüsü Genel Sekreter Haldun Yavaş Enerji sektörünün doğası gereği bünyesinde barındırdığı zaaflar, politika yapıcıların mutlaka hesaba katması gereken konuların ilk sıralarında yer almaktadır. Kritik altyapılar, aksamaları ya da bozulmaları halinde sosyal ve ekonomik yaşama ciddi zarar verebilecek fiziksel mekânlar, sistemler veya organizasyonlar olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede enerji, su ve gıda altyapıları, kilit ulaşım ağları ve mali kuruluşlar en önemli kritik altyapılar arasında sayılmaktadır. Kritik altyapılar kavramı dünyada ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri nde gündeme gelmiş ve 1996 da dönemin ABD Başkanı Bill Clinton tarafından Kritik Altyapıların Korunmasından Sorumlu Komisyon kurulmuştur. Günümüzde ise terör, sabotaj, doğal ya da insan kaynaklı afetlerin ülke ve vatandaş güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmesi ile beraber birçok ülkenin güvenlik kavramını gözden geçirdiğini, kritik altyapıların korunmasına ilişkin ulusal seviyede kurumlar oluşturduğunu ve konu ile ilgili özel politikalar ürettiğini görmekteyiz. Özellikle ABD de yaşanan 11 Eylül terör saldırılarının ve 2007 yılında Estonya, 2008 yılında ise Gürcistan ın tüm kritik altyapılarını çökertmeyi hedeflemiş siber saldırıların konuya dair farkındalığı küresel ölçekte arttırdığını vurgulamak mümkündür. Enerji, tüm ülkelerin olmazsa olmaz yapı taşıdır ve ekonomiyi bütünüyle etkileyen bir özelliğe sahiptir. Enerjiyi sürekli olarak ve düzenli bir şekilde son kullanıcıya ulaştıracak tedarik zincirinde yaşanabilecek aksamalar, sağlık ve refahı tehdit etmekte, ekonomiyi direkt etkilemektedir. Enerji kaynakları, nakil hatları ve santraller gibi enerji altyapıları, diğer tüm kritik altyapıları etkileyen ve sonucu değiştiren bir özelliğe sahip olduğu için gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin en kritik ögeleridir. Ülkelerde enerji altyapıları elektrik, petrol ve doğal gaz olmak üzere üç ana segmente ayrılabilir. Elektrik, her ülkede farklı oranlara sahip olmakla birlikte, kömür, doğal gaz, nükleer, hidro, petrol, güneş, jeotermal ve rüzgardan elde edilmektedir. Avrasya ve Kuzey Amerika gibi kaynak ülkeler ile alıcı ülkelerin aynı kara parçalarında yer aldığı coğrafyalarda doğal gaz ve petrol büyük oranda boru hatlarıyla taşınmaktadır. Enerji sektörünün doğası gereği bünyesinde barındırdığı zaaflar, politika yapıcıların mutlaka hesaba katması gereken konuların ilk sıralarında yer almaktadır. Ayrıca bütün sektörlerin elektrik ve yakıta olan bağımlılığı, enerji altyapılarının muhtemel saldırılara karşı mukavemetini arttırma zorunluluğunu ve sorumluluğunu beraberinde getirmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki kritik altyapıların korunmasına yönelik uygulamalara bakıldığında fiziki ve siber saldırılara karşı tedbirler alınmasının yanı sıra, sektör çalışanlarının arasındaki tecrübe paylaşımının da etkili yöntemlerden biri olduğu tespit edilmiştir. Enerji altyapılarının güvenliği konusunda devlet ve özel sektörün koordinasyonu ile bütüncül yaklaşılarak enerji sektörüne özel bir program geliştirilmelidir. Her ülkenin kendine mahsus tehditleri ve politik pozisyonu değerlendirilmeli ve buna göre uygulamalar yapılmalıdır. Özellikle günümüzde çeşitli ulusal ve uluslararası projelerle bir enerji merkezi olma yolunda önemli adımlar atan Türkiye için enerji altyapılarının korunması özelinde adımların atılması, kamu-özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi ve bu bağlamda enerji güvenliğine farklı bir bakış açısı getirilmesi zorunluluk olarak görülmektedir. Bu çerçevede, Hazar Strateji Enstitüsü Kritik Altyapılarının Korunması Programı nın hazırlamış olduğu Kritik Enerji Altyapılarının Güvenliği raporu, Türkiye deki enerji profesyonelleri ve politika yapıcılara kapsayıcı bir yol haritası sunmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, enerji altyapıları için risk değerlendirmeleri, temel tehdit analizlerinin hazırlanması, zafiyet değerlendirmeleri, siber güvenlik ve fiziksel güvenlik konuları kapsamlı şekilde ele alınmış, çalışmada özellikle sektöre yönelik tavsiyelere ve en iyi uygulamalara yer verilmiştir. Kritik enerji altyapılarının güvenliği konusundaki kapsamlı çalışmamızın enerji sektörü profesyonellerine, politika yapıcılara, konuyla ilgili uzman ve araştırmacılara faydalı olmasını temenni ederim. 4

5 Türkiye nin karşı karşıya olduğu bölgesel güvenlik riskleri, terör ve son yıllarda artmakta olan siber tehditler göz önüne alındığında, kritik altyapıların korunması konusundaki çalışmalar ve araştırmalar daha fazla önem kazanmıştır. Kritik altyapıların korunması kapsamında petrol ve doğal gaz boru hatlarının güvenliği en önemli başlıklar arasındadır. Enstitümüzce hazırlanan bu rapor, giderek daha da entegre hale gelen kritik altyapılardan özellikle petrol ve doğal gaz boru hatlarının korunması konusunda hazırlanmıştır. Türkiye son yıllarda bölgemizde gerçekleştirilen enerji projeleriyle çok önemli bir üs haline gelmiş, uluslararası boru hattı projeleri gerçekleştirmiş ve yılları arasında yüksek basınçlı boru hatlarının uzunluğunu yedi kat artırmıştır. Türkiye nin karşı karşıya olduğu bölgesel güvenlik riskleri, terör ve son yıllarda artmakta olan siber tehditler göz önüne alındığında, kritik altyapıların korunması konusundaki çalışmalar ve araştırmalar daha fazla önem kazanmıştır. Fakat ülkemizde konuya ilişin kaynak ve okumalar gereken düzeyde değil. Bu çerçevede, enerji boru hatlarının güvenliğine ilişkin hazırladığımız çalışmayla bu alana katkı sağlamayı hedefliyoruz. Kritik altyapıların korunmasına ilişkin uluslararası tecrübelerin ve politikaların öğrenilmesi yerel güvenlik politikalarının geliştirilmesi için büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle 2001 yılında yapılan 11 Eylül saldırısından sonra bu konuda nitelikli politika ve araştırmalara imza atan Amerika Birleşik Devletleri ve üyesi olduğumuz NATO nun tecrübelerine başvurmak oldukça önemli. Bu bağlamda enstitümüzün hazırlamış olduğu bu rapor güzel bir örnek olacaktır. Hazar Strateji Enstitüsü Kritik Altyapıların Korunması Programı tarafından hazırlanan Boru Hattı Güvenlik Raporu, kritik altyapıların korunmasına ilişkin yapılmış akademik ve siyasa çalışmalarının kapsayıcı şekilde incelenmesi ve konuyla ilgili otorite kuruluşların görüşlerine başvurulması sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Boru hatlarının fiziksel ve siber güvenliği üzerine yayınlanmış raporlar, analizler, kitaplar taranmış ve bu kaynaklardan yapılan çıkarımlar enstitümüz bünyesinde yapılan çalıştaylar aracılığıyla Türkiye nin güvenlik dinamiklerine uygun şekilde referans bir çalışmaya dönüştürülmüştür. Ayrıca proje ekibimiz kritik altyapıların korunması alanında uzman uluslararası kuruluşlar, şirketler ve devlet kurumları ile Avrupa, Amerika ve Türkiye de mülakatlar ve toplantılar gerçekleştirmiş, çalışmanın daha da nitelikli olması adına bu görüşmelerin önemli katkısı olmuştur. Alanında uzman, multi-disipliner ve nitelikli bir kadro tarafından hazırlanan bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Raporumuzun devlet, özel sektör ve akademi camiasında kritik altyapı alanında çalışmalarda bulunan ve politikalar geliştiren profesyoneller için kıymetli bir referans kaynağı olacağı kanaatindeyim. SUNUŞ Hazar Strateji Enstitüsü Strateji ve Politika Koordinatörü Dr. Efgan Nifti 5

6 Petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinde kesintisiz akış ve arz güvenliği ile kaçak olmamasına dayalı, sürdürülebilir, çevreyle uyumlu bir güvenlik kuralı ve politikasının hayata geçirilmesi esastır. XXI. yüzyılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomik kalkınma potansiyeline bağlı olarak gerek kendi iç pazarında artan enerji talebinin karşılanmasında kaynak çeşitliliğini sağlamak gerekse arz güvenliğini güçlendirmek için çaba sarf etmektedir. İkinci hayati gelişme parabolü olarak ise bir transit ülke olarak Türkiye, Hazar Havzası ve Ortadoğu gaz ve petrol boru hatlarının dağıtım noktasında yer alarak, bölgesinde önemli bir enerji üssü olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemesini sürdürmektedir. Türkiye, Avrasya-Ortadoğu enerji çaprazının kritik coğrafi konumu itibarıyla küresel petrol ve gaz rezervlerinin yüzde 75 inin yer aldığı bölgede konuşlanmaktadır. Jeopolitik avantajı nedeniyle Türkiye, Batı enerji pazarının kaynak çeşitlendirme, arz ve güzergâh güvenliği sağlamaları için en önemli ülke olarak tanımlanmaktadır. Avrupa Birliği için bir enerji koridoru niteliğindeki Türkiye den yeni petrol ve doğal gaz boru hatları geçmesi planlanmaktadır. İşte bu yeni süreçte enerjinin can damarını teşkil eden boru hatları ve dağıtım şebekelerinin güvenliği özel bir önem kazanmaktadır. Modern devletlerde olduğu üzere, kamu ve özel sektörün enerji güvenliği politikalarında ortak hareket etmeleri ve kamuoyunda konunun önemi hakkında farkındalık yaratılması büyük önem arz etmektedir. Modern devletin ekonomik refahı ve kalkınması, ileri teknoloji kullanımı ile üretim-kalkınma düzeyinin gelişiminde enerji kaynakları ile enerjinin etkin olarak kullanımını sağlayan altyapı gü- 6

7 venliğinin teminat altına alınması, ulusal güvenlik politikalarının vazgeçilmez bir temel unsurudur. Kömür, petrol ve doğal gazın yanı sıra nükleer enerjinin yaygın kullanımı, enerjinin kullanımını temin eden enformasyon teknolojileri ve dağıtım sistemlerini oluşturan kritik altyapıların emniyet ve güvenliğinin sağlanarak, günlük yaşamda kullanılan akaryakıt, gaz ve elektriğin kesintisiz akışını zorunlu kılmıştır. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dengeli enerji politikaları oluşturmanın üç hayati unsurunu, enerji güvenliği, ekonomik gelişme ve çevrenin korunması olarak yeniden tanımlamaktadır. Buna göre, enerji güvenliği, petrol ve gaz tedarikinin yanı sıra yenilenebilir enerji kaynakları ve istikrarlı enerji piyasalarının oluşmasını sağlayacak yeni politik tedbirlerin koordinasyonunu öngörmektedir. Zira temelde, enerji güvenliğinde ortaya çıkan risk veya tehditler; ülkenin enerji ithalat-ihracat dengesinde, devlet bütçesinde ve genel olarak enerji politikasında alternatif tedbirlerin alınmasını gündeme getirebilmektedir. Bu itibarla, enerji sektörünün kritik altyapı güvenliği, tedarikçi-transit-ithalatçı konumundaki ekonomik-siyasal açıdan paydaş statüsündeki ülkelerin fiziki, çevresel ve toplumsal kaotik tehditlerden korunmasını sağlayan organize bir işletme güvenliğinin temini, tüm aktörlerin müşterek çıkarlarının karşılanması ile sağlıklı bir zemine oturabilir. Enerji nakil hatlarına yönelik yapılan terörist saldırılar, bu hatlardan gerçekleştirilen hırsızlıklar, kaynakların yoğun olarak bulunduğu yerlerdeki askeri çatışmalar, küresel ısınma sorunsalı vb. belirsizlikler içeren parametreler, enerji güvenliği konusunu dünya gündeminin ilk sıralarında tutmaya devam etmektedir. Enerji güvenliğinde savaş hali dışında ortaya çıkan söz konusu yeni tehdit ve riskler karşısında boru hatlarının sorunsuz, kesintisiz olarak çalıştırılması ve arz güvenliğinin sağlanmasının, ülke milli güvenliği, ekonomik kalkınma ve siyasal istikrar politikaları açısından hayati önem taşıdığı kuşkusuzdur. Bu nedenle, petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinde kesintisiz akış ve arz güvenliği ile kaçak olmamasına dayalı, sürdürülebilir, çevreyle uyumlu bir güvenlik kuralı ve politikasının hayata geçirilmesi esastır. 7

8 1ENERJİ SİSTEMLERİNİN GÜVENLİK SORUNU Enerji güvenliğini koruyucu politikalar geliştirmenin başlıca şartı, sistemin ve korunması gereken varlığın tam olarak tanımlanması ve bu tanımın periyodik olarak güncellenmesidir. Enerji sistemleri, kamu ve özel sektörün ekonomik faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi açısından, sistemlerin her zaman güvenli olarak faal olmasını gerekli kılmaktadır. Enerji güvenliğini koruyucu politikalar geliştirmenin başlıca şartı, sistemin ve korunması gereken varlığın tam olarak tanımlanması ve bu tanımın periyodik olarak güncellenmesidir. Doğal gaz boru hattı sistemi; iletim ve dağıtım hatlarının yanı sıra depolama ve işleme tesislerinden oluşur. Bunlarla ilgili siber altyapı ise bilgilerin işlenmesi, depolanması ve dağıtımı için kullanılan elektronik sistemler, iletişim sistemleri, bunlara ait yazılım ve donanımdan meydana gelir. SCADA gibi kontrol sistemleri de bu tanıma dâhil edilmektedir. Hazar Strateji Enstitüsü tarafından hazırlanan bu raporda sistem tanımına birkaç önemli unsur daha eklenmiştir. Bu unsurlardan bazıları şunlardır: Sistemin fiziksel, mantıksal ve güvenlik mimarisi, Enerji güvenliğinin mantıksal ve fiziksel sınırları, Dâhili ve harici olarak gerekli görülen bileşenler ve kaynaklar, Enerji güvenlik sisteminin misyonu ve fonksiyonları, Bilgi akışı, bilgilerin depolanması ve hassasiyeti, Sistemin faaliyetlerinin denetlenmesini sağlayan mevcut güvenlik kontrolleri. 8

9 KRİTİK ENERJİ ALTYAPI GÜVENLİĞİ KAVRAMI 2 Petrol kuyusundan binlerce kilometre uzaklıktaki elektrik şalterine kadar olan arz/tedarik güvenliğinin kesintisiz olarak sağlanması hayati öneme sahiptir. Uluslararası sistemde küreselleşme olgusunun önem kazanması enerji sektöründe devletlerarası karşılıklı bağımlılığı ve bunun neticesinde işbirliği çabalarını hızlandırmıştır. Sermaye, hizmet ve malların serbest dolaşımının yanında enerjinin de dünya pazarlarına devamlı akışını sağlayacak strateji ve politikaların gerçekleştirilmesini gündeme getirmiştir. Bu bağlamda modern devletin, artan nüfusa ve sanayi üretimine bağlı olarak küresel düzlemdeki enerji arzı ve talebini hızlandırmakla kalmayıp, kesintisiz, ucuz ve güvenli enerjinin çevresel boyutlarını da dikkate alarak yeni ve yaratıcı politikalar geliştirmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, uluslararası rekabet ortamında devletler, enerjinin arzı ve taşınması, üretimin sürekliliğinin teminatı konularında iyi planlanmış bir takım çalışmasına ulaşmayı arzu etmektedirler. Örnek vermek gerekirse, petrol ve gaz üreten kaynak, transit ve pazar ülkeler arasındaki zincirin ilk ve son halkaları arasında; diğer bir deyişle petrol kuyusundan binlerce kilometre uzaklıktaki elektrik şalterine kadar olan arz/tedarik güvenliğinin kesintisiz olarak temin edilmesi hayati önem arz etmektedir. 1 1 Mesut Hakkı Caşın, Kritik Enerji Altyapı Güvenliğinin Kurumsal Çerçevesi-Kritik Enerji Altyapı Güvenliği, Hazar Strateji Enstitüsü, İstanbul, 2014, ss

10 Kritiklik Nedir? Boru hattı endüstrisinde neyin, ne zaman korunacağının belirlenmesi, uygun maliyetli altyapı korumasında önemli bir faktördür. Türkçede tam karşılığı olmamakla beraber, stratejik bir değere sahip olmasıyla özdeşleştirilebilecek kritiklik (criticality) ifadesini anlamak, kritik enerji altyapılarını korumak için atılacak adımlar ve uygulanacak politikaların belirlenmesi anlamında önemli bir başlangıç noktasıdır. Nitekim yer altından çok sayıda boru hattının geçtiği düşünüldüğünde, güvenlik tedbirlerine hangi boru hattının daha fazla ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi büyük önem kazanmaktadır. Öte yandan, boru hattı endüstrisinde neyin, ne zaman korunacağının belirlenmesi, uygun maliyetli altyapı korumasında önemli bir faktördür. 2 Her tesiste güvenliğin tam anlamıyla sağlanması faydacı bir yaklaşım değildir, hatta güvenliğin yüzde yüz sağlanması mümkün olmayabilir. Bu sebeple, bir ülkenin ve o ülkedeki enerji sektörünün işleyişi için en kritik konumda olan tesislerin ve altyapıların güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Bir tesisin kritiklik durumunun belirlenmesi ve bunun test edilmesi hayati önem taşımaktadır. ABD Kongresi Araştırma Servisi tarafından hazırlanan bir rapor, kritiklik unsurunu belirli bir varlığın kaybı veya bozulmasından doğan sonuçların ölçülmesi olarak tanımlamaktadır. Bu kaynağa göre, bir varlığın kaybı; varlığın sahiplerinin, yakın çevredekilerin veya bu varlığa bağlı olanların (tüm ulus dâhil) hayatta kalmasını veya yaşama kabiliyetini ne kadar çok tehdit ediyorsa, o varlık o kadar kritik sayılmaktadır. 3 Söz konusu varlığın kaybının sonuçları mali, teknolojik, ekonomik, çevresel, sağlık ve zamanla ilgili farklı kategoriler ve boyutlarla değerlendirilebilmektedir. kaza, zincirleme bir etki yaratarak diğer kritik altyapılarda da hasara sebep olabilir. 4 Örneğin, elektrik santraline bağlı bir gaz iletim boru hattında meydana gelecek bir patlama, santrale giden doğal gaz akışının kesilmesine sebep olacağından, elektrik enerjisi tedarikini de tehdit edecektir. Öyleyse, etkili bir boru hattı güvenlik değerlendirmesinde ilk adım, kritiklik derecesinin belirlenmesidir. Bu adımda boru hattı veya tesisin genel güvenlik tedbirlerine mi yoksa daha sıkı tedbirlere mi tabi olacağına karar verilecek, bu sayede güvenlik protokolleri ve teknolojilerine daha çok ihtiyaç duyulan varlıklar tespit edilmiş olacaktır. 2 Özellikle zaman kategorisinin önemli ve çoğu zaman gözden kaçabilecek bir sonuç olduğunu da ifade etmek gerekir. Daha somut bir ifadeyle, tesisin tekrar kullanılabilir hale gelmesi için gereken süre, saldırının ilk etkileri kadar önem taşımaktadır. Örneğin, herhangi bir boru hattına yönelik saldırı, ilk anda büyük bir etki yaratabilir. Fakat söz konusu boru hattı kısa zamanda tamir edilebilir veya yenisi ile değiştirilebilir ise ilk anda daha az hasar almış fakat tamiri daha uzun zaman sürmüş bir başka tesise kıyasla daha az zarar görecektir. Bugün dünyadaki tüm operatörler ve devletler, kritik altyapılarının birbirine bağlılık ve bağımlılık düzeyini iyi analiz etmelidir. Nitekim herhangi bir boru hattı tesisinde gerçekleşecek saldırı veya 2 The White House, The National Strategy for the Physical Protection of Critical Infrastructures and Key Assets, Şubat 2003, ss. 58-9, Erişim: a pdf 3 CRS Report for Congress, Risk Management and Critical Infrastructure Protection: Assessing, Integrating, and Managing Threats, Vulnerabilities and Consequences, Şubat 2005, ss. 5 4 The White House, Risk Management and Critical Infrastructure Protection: Assessing, Integrating, and Managing Threats, Vulnerabilities and Consequences, Şubat 2003, ss

11 KRİTİK ENERJİ ALTYAPI GÜVENLİK KALKANI Tehdit ve risk analizi Saldırı önleyici tedbirler almak Tespit, teşhis, gözlem Zararı asgariye indirmek Kurumlar arası ortak işbirliği Acil eylem planları uygulamak Soruşturma-raporlama 1 3 İSTİHBARAT GÖZLEM ACİL MÜDAHALE 2 4 Koruyucu güvenlik tedbirleri geliştirmek Kriz yönetimi Fiziki ve teknolojik güvenlik Çevresel güvenlik Hukuki koruma tedbirleri SALDIRIYI ÖNLEMEK CAYDIRICI ÖNLEMLER Kamu ve özel sektör ortak güvenlik işbirliği Yerel yönetim desteği Sivil toplum kuruluşları Personel eğitim Kamuoyu algısı ile tehdit hakkında bilgilendirme Kritik altyapı kavramı, devletin ve ekonominin işlemesi için gerekli olan fiziksel ve mantıksal sistemlerin bütünü olarak tanımlanabilir. Söz konusu bütün, hem özel sektör hem de devlet tarafındaki telekomünikasyon, enerji, bankacılık ve finans, taşımacılık vb. alanları içermekte fakat sadece bunlarla sınırlı kalmamaktadır. Modern toplumun gündelik yaşamının ayrılmaz bir parçasını teşkil eden sistemlerin bütünü kritik altyapı çerçevesinde ele alınabilir. Söz konusu sistemler arasındaki bağlantının gelişmesi ile iki ana eğilim ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki teknolojinin gelişme hızı, diğeri ise kritik altyapının farklı toplumlarda ne anlama geldiği ile ilgilidir. Kritik altyapı güvenliğini sağlayacak kalkanı; İstihbarat/gözlem, Saldırıyı önleme, Acil müdahale ve Caydırıcı önlemler olarak sınıflandırmak mümkündür. 11

12 Kritik Enerji Altyapıları Bilindiği üzere, devletlerin enerji ihtiyaçlarının barış ve savaş zamanlarında kesintisiz olarak karşılanması, stratejik anlamda sürdürülebilir kalkınma ve rekabetin, toplumsal barış ve huzurun asli unsurları arasında yer alır. Elektrik ve suyu olmayan okullar, yakıtı olmayan ulaştırma araçları, tüm enformasyon ve istihbarat sistemleri çöken bir ülkenin banka ve finans sistemleri, hastane ve sağlık teşkilatları işlemez hale gelebilir. Bu felaket halleri, ülke savunmasını sağlayan orduların tank, uçak, savaş gemisi ve denizaltılarına yakıt verilememesi hayati bir ulusal güvenlik ve beka sorunu olarak karşımıza çıkabilir. Bu itibarla, enerji sistemini oluşturan kritik enerji altyapısının işlerliğini tamamen veya kısmen kesintiye uğratabilecek fiziki veya siber saldırılar, hayati öneme sahip ulusal güvenlik sorunlarıdır. 5 müşterek ajandasında yer almaktadır. Zira bilindiği üzere, küresel düzlemden ele alındığında, dünyadaki ham petrolün yüzde 35 i, doğal gazın ise yüzde 75 i boru hatları vasıtasıyla taşınmaktadır. Bu itibarla, devletler gerek enerji yatırımlarında gerekse üretimden dağıtıma kadar olan enerji transfer zincirinde ortaya çıkabilecek siyasal, ekonomik aksaklıkların giderilmesi ve olası fiziki, askeri tehditlerin ortadan kaldırılarak kritik tesislerin sürekli olarak korunması, kritik enerji altyapı güvenliğini hayati bir önceliğe sahip kılmaktadır. Enerji sistemini Oluşturan kritik enerji altyapısının İşlerliğini tamamen veya kısmen Kesintiye Uğratabilecek fiziki veya siber saldırılar, hayati öneme Sahip ulusal Güvenlik Sorunlarıdır. 2 Enerji güvenliğinin tanımlanmasında aşağıdaki unsurların öncelikli olduğu görülmektedir: 6 Bulunabilirlik, Ekonomik olarak tercih edilebilirlik, Erişilebilirlik, Kabul edilebilirlik, Sürdürülebilirlik. Akademik açıdan irdelendiğinde, öncelikle, enerjinin farklı kaynaklardan (hidrokarbon, hidroelektrik, nükleer, termik, yenilenebilir, vb.) temin edilmesi dikkate alındığında, enerji güvenliğinin belirleyici unsurları; Enerjinin mevcudiyeti, Erişilebilir olması, Yakıt olarak kabul edilebilir (güvenli ve çevre ile uyumlu) olması ve Maliyetlerinin düşük olması olarak nitelendirilebilir. İkinci parametre olarak ise enerji güvenliği; Arama, sondaj, AR-GE çalışmaları, Üretim, iletim, çevrim, ulaşım (boru hatları, deniz ve kara ulaşım araçları) ve Dağıtım, pazarlama, tüketim ağı faaliyetlerinin, her türlü askeri ve terör saldırılarına karşı sürekli olarak korunması şeklinde ifade edilebilir. Enerji üreticisi, tüketicisi ülkeler ve transit ülkeler arasında enerji güvenliğini ön planda tutan ortak politikalar ve diyalog platformlarının geliştirilmesi, uluslararası toplumun ve uluslararası örgütlerin 5 Mesut Hakkı Caşın, Sina Kısacık, Kritik Enerji Altyapı Güvenliği, Hazar Strateji Enstitüsü, İstanbul, 2014, ss Daniel Yergin, The Quest: Energy, Security and the Remaking of the Modern World, (London: Penguin Books, 2012), ss

13 KRİTİK ALTYAPI TESİSLERİNE KARŞI TEHDİTLERİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ 3 Kritik enerji altyapı güvenliği, kritik altyapılarda, ülke ekonomisinin uluslararası rekabet gücünü artıracak kapsamlı, güvenli ve emniyet tedbirlerinin kamu-özel sektör işbirliği içinde planlı ve ortak hareket etmesini öngörmektedir. Kritik enerji altyapı güvenliğinin işlerliğini kesintiye uğratabilecek tehditler; savaş ve iç çatışmalar, ambargolar, terör eylemleri, hırsızlık, siber saldırılar, sabotajlar ve teknoloji casusluğu, ambargolar, kazalar ve mücbir sebep halleri (deprem, yangın, sel baskını, doğal afetler vb.) olarak gruplandırılabilir. Bu tür saldırılar neticesinde ortaya çıkan olağanüstü hallerde, ağır maliyet içeren insan kaybı ve maddi zararlar; nihai sonuçları itibarı ile devletlerin güvenlik, savunma, saygınlık ve güvenirliğini beklenmedik ölçüde hasara uğratabilir, toplumsal çatışma ve kargaşa ortamlarının ortaya çıkmasına sebep olabilir. Kritik enerji altyapı güvenliği politikası, enerji güvenliğini kesintiye uğratabilecek potansiyel tehdit ve risklerin doğru bir zamanlama ile saldırı/kaza öncesi doğru istihbarat ile tespit/ teşhis edilerek koruyucu mukabil önlemlerin operatif olarak, ivedilikle alınmasını ve olası zararların gerçekleşmeden bertaraf edilmesini öngörmektedir. Zira modern devletin altyapı güvenliği, tehdit ve risklerin geleneksel yapısının değişmesi nedeniyle ulusal güvenlik perspektifi kapsamında askeri, sosyal, ekonomik, hukuki ve siyasal caydırıcı tedbirlerin hayata geçirilmesini zorunlu hale gelmiştir. Kritik enerji altyapı güvenliği, kritik altyapılarda, ülke ekonomisinin uluslararası rekabet gücünü artıracak kapsamlı, güvenli ve emniyet tedbirlerinin kamu-özel sektör işbirliği içinde planlı ve ortak hareket etmesini öngörmektedir. Kritik enerji altyapı güvenliği politikasının sürekliliğini kesintiye uğratabilecek saldırılar ve toplumun karşı karşıya kaldığı tehdit/risklerin acil müdahale ile önlenmesi, saldırganın caydırılmasını esas alan hususları kapsar. Bu kritik ve mütekabiliyete dayalı durum, ekonomik kalkınmanın ihtiyacı olan enerji arz faaliyetlerinin kesintisiz ve emniyetli olarak temin edilmesini ve olası kesinti risklerine karşı güvenlik önlemlerinin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bir başka ifade ile enerji güvenliğinde meydana gelebilecek risk ve tehditler devlerin enerji ithalat ve ihracat dengelerini olumsuz etkilemekle kalmayıp, devletin bütçesinde ve enerji politikalarında da olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. 13

14 4KRİTİK ALTYAPI TESİSLERİNE YÖNELİK POTANSİYEL TEHDİTLERİN ANALİZİ 14 Terörist, anarşist veya dijital araçlar kullanarak düşmanlarına zarar veren veya onların çalışmalarını kesintiye uğratan devlet dışı aktörler de siber alandaki diğer potansiyel tehditler olarak öne çıkmaktadırlar. Enerji kaynaklarının taşınmasında savunmasız olan tek rota türü deniz taşımacılığı değildir. Enerji güvenliğine yönelik tehditler farklı bir coğrafyadan da ileri gelebilmektedir ki bu alan günümüzde siber alan olarak tanımlanmaktadır.1960 ve 1970 lerde bilgisayarlar, elektriğin üretimi ve dağıtımının yanı sıra bunları ağlarla bütünleştirmek için kullanılmaktaydı. O zamandan beri, sistem daha karmaşık ve bütüncül hale gelmiştir. Bu, sistemi çok daha etkin kılmasına karşın aynı zamanda daha savunmasız yapmaktadır. Siber alanda potansiyel tehditler sisteme, yetkinliği ve yeterli eğitimi olmayan bir çalışanın verebileceği kadar büyük zararlar verebilir. Bu kişiler para, fikri mülkiyet çalma, ticari avantajlar sağlama ya da kendilerinin faydalanabileceği durumlar yaratma arayışında olan siber suçlular olabilir. Aynı zamanda, casusluk faaliyetlerine katılan ülkeler veya siber savaş için konumlanan/yürüten hükümetler de siber alanda zararlı faaliyetlerde bulunabilirler. Terörist, anarşist veya dijital araçlar kullanarak düşmanlarına zarar veren veya onların çalışmalarını kesintiye uğratan devlet dışı aktörler de siber alandaki diğer potansiyel tehditler olarak öne çıkmaktadırlar. Tüm bu aktörler için, örneğin elektrik şebekesi çok somut bir hedeftir. Zira elektrik şebekesinin kesilmesi durumunda ülkenin büyük bir bölümü hareketsiz kalabilir ve ciddi zararlar doğabilir. Siber saldırganlar için çok çeşitli araçlar mevcuttur. Bilgisayarların ağlarını servisin bozulmasını hedefleyerek sistemlerin kapanmasına yol açacak şekilde bot attack yapıp onları harekete geçirebilirler. Sistemlerin işlememesine yol açacak

15 şekilde zararlı yazılım yükleyebilirler/ tanıtabilirler. Veri, güvenli bilgi veya fikri mülkiyet çalabilirler. Veyahut kontrol yerlerinden sistemlerin kontrolünü ele geçirme ve sistemi kesintiye uğratma arayışında olabilirler. 7 Giriş noktalarından biri ise her yerde bulunan, her türlü endüstriyel süreci gözetleyen, kontrol eden ve mevcut durumda daha büyük bilgi sistemlerine bağlı olan bilgisayarlar kanalıyla olmaktadır. Kötü niyetli kişiler yalnızca bir başparmak sürücüsü veya masa üstü bilgisayar kanalıyla erişim sağlayabilirler. Çoklu yeni giriş noktaları, kablosuz araçların yayılması, evler ve elektrik dağıtım sistemi arasında iki yönlü iletişim tesis eden akıllı metreler aracılığıyla da erişim mümkün kılınmaktadır. Boru Hatları Güvenliğinin Hayati Önemi Boru hatlarındaki enerji nakil faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek aksaklıklardan kaynaklanan operasyon maliyeti, bakım ve tamirat masrafları, milli ekonomiye bedeli oldukça ağır tahribatlar yaratmaktadır. 4 Bununla beraber, risk altında olan yalnızca güç sistemleri değildir. Enerji üretimini, boru hatlarını ve suyu da içeren diğer sistemler bir ekonomik yapı için önemli olduğu gibi belli savunmasızlıkları da paylaşmaktadır. Uluslar bu tehditle mücadele etmek için politikalar geliştirmeye çalışmaktadırlar. ABD Savunma Bakanlığı, bir Siber Güvenlik Komutanlığı kurmuştur. Kritik enerji altyapılarına yönelik önemli bir saldırıda askeri karşılık vermeyi meşrulaştıran bir savaş durumu oluşturabilecek yeni bir doktrin geliştirmektedir. Avrupa Konseyi, ulusal politikalara rehberlik etmesi için siber güvenlik konusunda bir konvansiyon oluşturmuştur. Fakat bu politikaların özel firmaların çabalarıyla desteklenmesinin yanı sıra siber güvenlik anlamında önemli yatırımlara Enerjinin üretimi ve pazardaki kullanımı, boru hatları ve dağıtım şebekelerinin bir bütün halinde faaliyetlerinin devamlılığını zorunlu kılmaktadır. Fabrikalar elektrik kesintisi olması durumunda çalışamayacağı gibi sağlık merkezleri, okullar, kamu binaları, haberleşme ve ulaştırma sistemleri de enerji olmaksızın verimli olarak faaliyet gösteremezler. Günümüzde petrol ve gaz boru hatlarının güvenliğinin sağlanması devletin ulusal güvenlik konularının başında gelmektedir. Ancak boru hatlarının güvenliği günümüzde kamu ve özel sektörün ortak hareket etmesini gerektirmektedir. Devletlerin egemenlik alanlarındaki boru hatlarının güvenliği meselesi, ekonomik ve stratejik olarak çok büyük önem arz etmektedir. Türkiye de faaliyette bulunan mevcut boru hatlarının sabotajlar, terörist saldırılar, hırsızlık tehditleri, deprem ve yangınlar gibi doğal afet hasarlarına karşı 7/24 gözetim ve denetim altında bulundurulması ve bu altyapılar için acil koruyucu tedbirlerin geliştirilmesi gerekmektedir. da ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle bir güvenliğin olmadığı zamanlarda tasarlanan sistemlere yeni güvenlik mimarileri tanıtılmalıdır. Ayrıca bu çalışmalar diğer ülkelerle de koordine edilmelidir. 8 7 Testimony of Joseph McClelland Director, Office of Electric Reliability Federal Energy Regulatory Commission before the Committee on Energy and Natural Resources United States Senate, 5 Mayıs 2011, (5-3-11%20Final).pdf, (Erişim Tarihi: 17 Haziran 2013). 8 Mesut Hakkı Caşın, Understanding Critical Energy Infrastructure Protection CIP Policies in Modern States: A Complicated and Tough Mission, Geniş arazilerde sürdürülen petrol ve gaz üretim-sondaj çalışmalarının daha emniyetli, verimli ve etkin bir şekilde yürütebilmesi, boru hatları ve dolum tesislerinin hassas sensörler vasıtası ile fiziki ve görsel gözetleme ve takibinin yapılması, enerji güvenliğinin kesintisiz sağlanmasında bir diğer önemli unsurdur. Kullanılan yüksek teknolojik sensörler, insansız hava aracı, uçak, helikopter vb. platformlar, uydu erken ihbar istihbarat keşif gözetleme sistemleri ile boru hatları 7/24 gözetim ve denetime tabi kılınmaktadır. Bu suretle boru hatları güzergâhı ve çevresi üç boyutlu haritalama ve coğrafi bilgi sistemleri ile takibe alınarak, önleyici koruma sağlanmaktadır. Zira boru hatlarındaki enerji nakil faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek aksaklıklardan kaynaklanan operasyon maliyeti, bakım ve tamirat masrafları, milli ekonomiye bedeli oldukça ağır tahribatlar yaratmakta, ayrıca siyasal anlamda uluslararası sistemde çok ciddi prestij ve itibar kayıplarını içeren ağır faturaların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 9 9 Mesut Hakkı Caşın, Kritik Enerji Altyapı Güvenliği ve Boru Hatları, a.g.e, ss

16 Enerji boru hatları dağıtım sistemi 10 Yerli Ham Petrol İşlenmemiş Petrol ve Harmanlama Bileşenleri İthalatı Rafineriler İthalat Rafine Ürünler İhracat Kontrol Merkezi Jet Yakıtı Motor Yakıtı Pompalama İstasyonu Diğer Özel Ağlar Kamu Ağları Ham Petrol İthalatı Stratejik Petrol Rezerv Potansiyel Motor/Kapak Rafine Ürün Arzı Doğal Gaz Sıvıları Boru Hattı Barçı Damıtılmış Akaryakıt Ham Petrol İhracatı Artık Akaryakıt Sıvılaştırılmış Petrol Terör Tehdidi Birçok bölgede petrol ve doğal gazın stratejik kaynaklar halini almasıyla bu kaynaklar terörizm açısından da stratejik hedefler olarak 4 görülmeye başlanmıştır. Enerji güvenliğinin değişen yapısı, savaş ve olağanüstü haller dışında terör saldırıları ile de tehdit edilmektedir. Geçtiğimiz 60 yıl boyunca en önemli petrol rezervleri keşiflerinin dünyanın fiziksel, politik, sosyal açıdan istikrarsız bölgelerinde yapıldığı görülmektedir. 11 Petrol arama ve üretim firmaları, bu zorlu durumlarla mücadele etme hususunda tecrübe kazanmışlardır. Ancak, bunlar yapılırken söz konusu firmalar bu süreç esnasında sıklıkla oluşabilen insani ve mali kayıpları da kabullenmek durumunda kalmışlardır. Ticari olarak kullanılabilir rezervlerin artmasından dolayı petrol sahasındaki faaliyetler küreselleşmiş ancak buna ilaveten dünya daha tehlikeli ya da en azından öngörülemeyen bir yer haline gelmiştir. Devlet dışı aktörler ve özellikle teröristler çok uluslu şirketleri meşru hedefler olarak algılamaktadır. Aynı zamanda birçok bölgede petrol ve doğal gazın stratejik kaynaklar halini almasıyla bu kaynaklar terörizm açısından da stratejik hedefler olarak görülmeye başlanmıştır. 12 Büyük bölümü toprağın üstünde yer alan yüz binlerce kilometrelik petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz boru hatları evreni boydan boya geçmektedir. Bunlar görünür ve büyük oranda korunmasız hedefler olup, boru hatlarına hizmet eden kompresör ve pompalama istasyonları, acil baypas boru hatları ve ilgili tesisler gibi birçok altyapı tesislerini de kapsamaktadır Ali M. Köknar, The Epidemic of Energy Terrorism, Gal Luft, Anne Korin (Ed.), Energy Security Challenges for the 21st Century: A Reference Handbook, (Santa Barbara, California: Praeger Security International, 2009), ss Mesut Hakkı Caşın, Uluslararası Terörizm, Nobel Yayınevi, İstanbul, 2008, ss

17 ENERJİ GÜVENLİK KALKANI AĞIR İNSAN KAYBI VE MADDİ ZARARLAR TEHDİT VE RİSKLER ULUSLARARASI KAMUOYUNDA GÜVEN VE PRESTİJ KAYBI SAVAŞ VE İÇ ÇATIŞMALAR AMBARGOLAR TERÖR EYLEMLERİ KORSANLIK ASKERİ GÜVENLİK HIRSIZLIK FORCE MAJEURE YANGIN DEPREM SEL BASKINI DOĞAL AFETLER SABOTAJLAR SİBER SALDIRILAR TEKNOLOJİ CASUSLUĞU SOSYAL EKONOMİK KAOS VE KARGAŞA KİTLE OLAYLARI Terörist grupları petrol ve gaz sektörlerini hedef almaya yönelten motive edici bazı faktörler söz konusudur: 1. Ülke ekonomisinde büyük zarara yol açma potansiyeli, 2. Aşırı bir grup tarafından cevap verme, saldırı düzenleme ya da durumundan memnun olmayan bir şirket çalışanının özel bir talep veya emir alması, genel veya kişisel sebeplerden dolayı kuruma duyduğu nefret, 3. Herhangi bir hükümetin kendi kritik altyapısını ve vatandaşlarını koruma konusunda yetersiz kaldığının görülmesini sağlama, 4. Herhangi bir ülkenin altyapısının önemli parçalarının saldırıya karşı savunmasız olduğu algısını yaratarak toplumun tümünde panik yaratma isteğidir. Teröristler kendi politik ve ekonomik ihtiyaçları için petrol ve gaz kaynaklarının öneminin her zaman bilincinde olmuşlardır ve bu kaynaklara yönelttikleri saldırıları çeşitli amaçlara ulaşmak için kullanmışlardır: Petrol ve gaz tesislerine saldırmak suretiyle ciddi ekonomik zorluklara yol açabilirler ve savaştıkları hükümetlerin iç istikrarını tehlikeye düşürebilirler. Böylelikle güç arayışlarını kolaylaştırabilirler. Birçok vakada, petrol ve gaz kaynaklarının hedef alınması bulundukları bölgelerde stratejik ve ekonomik çıkar- 17

18 lara sahip olmuş yabancı güçlere karşı mücadelenin önemli bir aşaması olarak görülmektedir. Bu çerçevede meşru hükümeti destekleyip bu kaynakların geliştirilmesinde ve kullanılmasında dahli olan uluslararası firmalara karşı hareketlerde bulunabilirler. Sonuç olarak teröristler, kendi hükümetlerinin petrol gelirlerinden elde ettikleri finansal zenginliği operasyonlarını fonlamak için dolaylı olarak kullanabileceklerinin farkındalardır. Dünyada bilinen petrol kaynaklarının dörtte üçünün bulunduğu ve yardımın İslam kanunlarına göre yürütüldüğü Müslüman dünyada nüfusun harcanabilir geliri ne kadar büyük olursa, hayır örgütlerine giden paranın miktarı da o kadar artar ve buna sempati duyanlar terör örgütlerinin gündemlerine, doğrudan olmasa bile, destek olabilirler. Enerji terörizminin hedeflerini iki başlıkta toplamak mümkündür: Elektrik santralleri Doğal gaz ve petrol altyapısı. Terörizmin boru hatlarına vereceği zararların azaltılması için hem hükümet hem de enerji endüstrisinin alması gereken önlemler şu şekilde sıralanabilir: Artan koruma Alternatif enerji rotalarının oluşturulması Hükümetler arası yardım Dış kaynaklara başvurma. Terör örgütleri, kullandıkları şiddet ve sabotaj taktikleri ile boru hattı güzergâhındaki bölgelerin sosyoekonomik koşullarda belli sıkıntılara yol açabilmektedir. Bu çerçevede, kısa vadede teknolojik imkânlar kullanılarak, boru hatlarına yapılan saldırıların caydırılması ve olası eylemlerin takip ve tespitinin modern teknoloji ürünü koruyucu güvenlik sistemleri ile daha etkin hale getirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, boru hatları ve dağıtım tesislerinin sevk ve idare edildiği birimlerde sabotaj ve saldırılara, olası hırsızlık eylemlerine karşı fiziki koruma sağlanabilmesi için ileri teknolojiye dayalı entegre güvenlik sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. İkinci temel kriter olarak esasen hassas bölge statüsündeki enerji boru hattı güzergâhlarına yönelik terör saldırıları ve hırsızlık eylemlerinin caydırılabilmesi için, mevcut hukuki yasal düzenlemele rin etkili olacağı düşünülmektedir. Orta ve uzun vadede alınabilecek kurumsal tedbirler ise boru hattı güzergâhlarına odaklanan kalıcı kurumsal düzenlemeleri ve bölgesel sorunların çözümünü gerekli kılmaktadır. Boru hatlarının geçtiği güzergâhlarda risk haritaları hazırlanarak, konjonktürel değişime bağlı olarak koruyucu güvenlik unsurların konuşlanması ve niteliklerinin gözden geçirilmesi, risklerin minimize edilmesi konusunda katkı sağlayabilir. Aynı zamanda bölge insanı ile kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine dönük sosyal ve toplumsal farkındalık projeleri geliştirilerek yaygınlaştırılması da etkili olacaktır. Uzun vadede ise bölgesel kalkınma projeleri ile sosyoekonomik dinamiklerin iyileştirilmesi ve diplomasi yolu ile geliştirilecek işbirliği mekanizmaları bu risklerin büyük oranda azaltılmasında fayda sağlayacaktır. Bu sayede terör, hırsızlık ve vandalizm gibi enerji hatlarını doğrudan ilgilendiren riskler azaltılarak Türkiye nin tesis etmeyi başardığı güvenli ülke imajı daha da güçlenecektir. Risk ve Tehdit Değerlendirmesi İyi ve eksiksiz bir enerji koruma sistemine ulaşılması risk 4 bileşenlerinin ortaya konulması ile doğru orantılıdır. Kritik enerji altyapı kavramının anlaşılması ve tesislere yönelik olası saldırıların önlenebilmesi için sistemin algıladığı risk potansiyelinin tespit ve analizinin yapılması gereklilik arz etmektedir. Bu itibarla, iyi ve eksiksiz bir enerji koruma sistemine ulaşılmasının risk bileşenlerinin ortaya konulması ile doğru orantılı olacağı kuşkusuzdur. Risk yönetimindeki üst düzey sorumluların aşağıda belirlenen adımları takip ederek, risk süreçlerini, sürekli aylık ve haftalık periyodik kontrolleri takviye etmeleri gerekmektedir. Tehdit değerlendirmeleri, olası saldırıları caydıracağı gibi aynı zamanda saldırı veya hırsızlık hallerinde güvenlik birimlerinin mukabil reaksiyon süresini azaltarak güvenlik açıklarının önceden kapanmasına imkân sağlayacaktır. Enerji sistemlerinin kesintisiz devamı için takip edilmesi gereken adımlar aşağıdaki gibi izah edilebilir: Risk Yönetimi Uygulamasının Bileşenleri Risk yönetimi sürecini uygulayanlar; tehditler, zafiyetler ve sonuçları göz önünde bulundurarak aşağıdaki adımlara önem vermelidir: Kritiklik değerlendirmeleri (tesisin kritiklik düzeyinin belirlenmesi), Tehdit değerlendirmeleri (bilinen veya potansiyel tehditlerin tanımlanması), Zafiyet değerlendirmeleri (güvenlik açıklarının tanımlanması), 18

19 Risk değerlendirmeleri (tehdit, zafiyet ve kritiklik değerlendirmelerinin sonuçları temel alınarak), Risk azaltma (risk azalt maya karşı tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması), Sürekli risk yönetimi (programın izlenmesi, yeniden değerlendirilmesi ve düzeltilmesi). Tehdit Değerlendirmesi Her enerji sisteminin algıladığı güvenlik açığı farklı parametrelerde mevcut olabilir. Sisteme yönelik tehditler farklı sınıflandırmalara tabi kılınarak, güvenlik riskleri ve potansiyel tehditler önceden tanımlanabilir. Bu suretle, olası aksaklıkların ortaya çıkmasında panik ve kaos ortamının da önüne geçilmesi sağlanabilir. Öte yandan bu yöntem, personelin sürekli alarm ve saldırılara karşı hazırlıklı olmasına da imkân verebilecektir. Daha somut ifadesiyle kurulacak doğru sistem, tehlike halinde takip edilecek işlemlerde kimin neyi, nasıl yapacağı yolundaki görev tanımlamaları fiilen hayata geçirilmiş olur. Doğru bilgi ve istihbarat, bir sistemin güvenli ve sağlıklı çalışmasındaki en önemli unsurdur. Bilindiği üzere, güvenlik riski, en rasyonel şekilde, potansiyel tehditlerin analizi yapılarak değerlendirilebilir. Kötü niyetli girişimler, doğal afetler ve kazalar gibi tehditlerin yapısal olarak birbirinden farklı olduğunun altı çizilmelidir. Öte yandan, tehdit düzeyinin bilinmesi, koruma sisteminin ne kadar etkili olacağının hesaplanması açısından gereken bilgilerin toplanması için yeterlidir. Bilgiler toplandıktan sonra tehdit türü, tehdidin kapasitesi ve aciliyet, saldırı kolaylığı tedbirleri ve doğal tehditler/kazalar gibi kaynaklara göre sınıflandırma yapılır. Sonuçların Değerlendirilmesi Kuşkusuz, bir enerji merkezi veya dağıtım işletme sistemine karşı ortaya çıkabilecek saldırı ve tehdit potansiyelinin çok iyi analiz edilmesi ve tanımlanması gereklidir. Sistemde meydana gelen aksaklık insan merkezli olabileceği gibi, farklı senaryolar neticesinde ortaya çıkan sonuçların da akılda canlandırılması şarttır. Bir başka deyişle sonuçlar; insan merkezli, ekonomik, kamu güveni ve devletin gücü olmak üzere dört grup altında irdelenebilir. Bunlar da üç seviyede incelenmelidir: varlık/tesis, sistem/sektör ve bölge/ulus. Genel olarak tehdit değerlendirmelerinin üç farklı şekilde yapıldığı görülmektedir: Yaygın Tehdit Senaryoları: Yaygın olarak kullanılan saldırı taktikleriyle genel tehdit ortamı oluşturulabilir. Genel Tehdit Ortamı Değerlendirmeleri: Tahminlerde bulunmak amacıyla kullanılan uzun dönemli eğilimler sektöre özgü olarak kurgulanabilir. Özel Tehdit Bilgileri: Gerçek zamanlı istihbarat kullanılarak özel, tanımlı tehditlere ilişkin daha somut ve özel tehdit değerlendirmeleri gerçekleştirilebilir. 14 Temel Tehdit Analizinin Hazırlanması Güvenlik birimlerinin, bir yandan olası senaryolara karşı hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan da potansiyel tehditlere yönelik bilgileri toplayıp bunların üstesinden gelebilmek için hedefleri tespit ve teşhis etmeleri gereklidir. Tüm tehdit bilgilerinin toplanması ve analiz edilmesinin ardından ise, risk yönetiminden sorumlu olan veya risk anında karar verme yetkisine sahip kişi tehdit bilgilerini gözden geçirmeli ve koruma sistemleri için tehdit düzeyine göre yeni hedefler koymalıdır. Enerji boru hatlarına ve dağıtım şebekelerine yönelik saldırılarda kullanılan taktikler, teknikler ve prosedürlerin değerlendirilmesi, yalnızca ülkenin ulusal güvenliği değil, aynı zamanda uluslararası güvenlik açısından da çok önemlidir. Uluslararası tehditlerin, tıpkı yurt içinde meydana gelen terörist eylemlerde olduğu gibi patlayıcılar, yangın ve sabotaj teknikleri veya siber saldırı yöntemleri kullanılarak planlanabileceği de akıldan çıkarılmamalıdır Transportation Security Administration Office of Intelligence, Pipeline Modal Threat Assessment, Ocak Department of Homeland Security, Department of Energy, Energy Sector-Specific Plan: An Annex to the National Infrastructure Protection Plan, 2010, ss , Erişim: 19

20 Şemada da görüleceği üzere, saldırıların türü, kapasitesi, doğal afetler ve kazalar sınıflandırılırken, sorunun ulusal veya uluslararası boyutu da mutlaka akılda tutulmalıdır. Örneğin Çernobil nükleer kazasında meydana gelen patlama neticesinde ortaya çıkan nükleer kirlenme, sınır aşan özelliği ile uluslararası bir güvenlik çevre sorunu haline gelmiştir. Ayrıca saldırının terörist bir eylem veya belli gruplar tarafından icra edileceği gibi, özellik olarak da siber saldırı şeklinde gerçekleşmesinin mümkün olacağı dikkate alınarak sınıflandırılmalıdır. Bu ilk tespit sayesinde, tesise yapılan saldırıda kullanılan silah ve teçhizat, zarar ve tahribatın boyutları ile yol açtığı yangın, zehirli gaz, kimyasal zehirli atıkların yayılması gibi sonuçların teşhis ve tespiti ve bu sonuçlara istinaden koruyucu tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi gibi hayati önlemlerin alınması da mümkün hale gelecektir. Saldırı Türü Teröristler Saldırganlar Suçlular Zorbalar Siber Saldırılar Kurum İçi Saldırı Kapasitesi Saldırgan Sayısı Ekipman Araçlar Silahlar SINIFLANDIRMA ÇİZELGESİ Doğal Afetler Deprem Sel Kazalar Uçak Kazaları Yurt Dışı Kaynaklardan Gelen Sel Yurt İçi Kaynaklardan Gelen Sel Yangınlar Ulaştırma ile İlgili Kazalar Zehirli Gazlar CIS Security, 2013, ss Resilience and Pipeline Model Threat Assessment, Tehdit Kaynakları Uluslararası Yurt İçi Saldırılar Kurum İçi Tehditler Şüpheli Olaylar ve Faaliyetler Muhtemel Denetim Güvenlik Testi Şüpheli Olaylar Güvenlik Kamerası Sensör 3G/4G Modem RSM 8R8 Konsol Sunucu + Güç Denetim Kontrolü 3G/4G Modem Yönlendirici Anahtar Alarm Yöneticisi Baz İstasyonu Gözetim İstasyonu Uzaktan Çalıştırma ve Yeniden Başlatma Kontrolü Uzaktan Yönetim Merkezi Gözetim İstasyonu Uzaktan Konsol Portu Erişimi Boru hatları denetim sistemlerinin sensör ve yazılımları 20

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLİŞİM SUÇLARI

ÜÇÜNCÜ KISIM BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLİŞİM SUÇLARI 744 ÜÇÜNCÜ KISIM BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLİŞİM SUÇLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİ GÜVENLİĞİ 1.1. GİRİŞ Bireylerin ve toplumların yaşamlarını devam ettirmek ve refah seviyelerini yükseltmek açısından temel bir ihtiyaç

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Bitirme Projesi Doğukan KIRIMTAYYIF 131101378 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd.Doç.Dr

Detaylı

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Temmuz 2008 ISBN 978-9944-60-309-6 1. Baskı, 1000 Temmuz 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/7 Çevre

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet Ekseni Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri Raporu 10 Nisan 2013

Detaylı

MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI

MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ İsmail TAÇYILDIZ, Denizcilik Uzman Yardımcısı İskenderun Liman Başkanlığı Danışman

Detaylı

21. YÜZYILDA TÜRKİYE NİN ENERJİ STRATEJİSİ:

21. YÜZYILDA TÜRKİYE NİN ENERJİ STRATEJİSİ: Global İlişkiler Forumu (GİF), üyelerini ve tüm ilgili bireyleri, uluslararası ve global ilişkilere dayalı konuları sorgulayıp, tartışabilecekleri bir platformda buluşturmayı amaçlayan, bağımsız bir dernektir.

Detaylı

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi NÜKLEER ENERJİYE GEÇİŞTE TÜRKİYE MODELİ Editör : Sinan Ülgen, EDAM Araştırmacılar : Sinan Ülgen, EDAM Prof. Dr.

Detaylı

FELAKETTEN KURTARMA VE DEPOLAMA

FELAKETTEN KURTARMA VE DEPOLAMA TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu XI FELAKETTEN KURTARMA VE DEPOLAMA 2. ÇALIŞMA GRUBU Özet Bu belge TBD Kamu-BĐB in XI. çalışma dönemi kapsamında, 2. Çalışma Grubu (ÇG) tarafından hazırlanmıştır. Felaketten

Detaylı

Özgün ürün ve çözümlere ihtiyacımız var

Özgün ürün ve çözümlere ihtiyacımız var ÖZEL EK Mayıs 2015 Özgün ürün ve çözümlere ihtiyacımız var l Milli Savunmada veri analizi l Türk Savunma Sanayinin bölgede tanıtımına katkı önsöz 2 1915 barış balonu gökyüzündeyken Sedef Özkan ]Savunma

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI

TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI Abdulkadir MAHMUTOĞLU * M. Akif ÇUKURÇAYIR * ÖZET Trafik problemi; ekonomik gelişmişlik, ahlaki değerler, insani tutum ve davranışlarla açıklanabilir

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 87 LOJİSTİK SEKTÖR RAPORU 2013 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI Dersin amacı, kentsel planlama aracı olarak ulaşım planlama yaklaşımlarının tanımlanmasıdır. Bu amacı desteklemek için arazi kullanımı ve ulaşım modelleri

Detaylı

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul'da deprem gerçeği dikkate alınarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile; Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirhği

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011 ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU 25-28 Ocak 2011 ISBN: 978-605-62506-1-3 içindekiler KISALTMALAR...3 YÖNETİCİ ÖZETİ...4 1. TATBİKAT İHTİYACI VE İLGİLİ KURUMLAR...10 1.1. Amaç... 13 1.2. Kapsam...13

Detaylı

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ PROJE ORTAKLARI PROJE İŞTİRAKÇİLERİ Sözleşme No: İSTKA/2012/DFD/142 2 Ekip Tülay TAŞÇI Bütçe ve Planlama Daire Başkanı Ramazan BURÇAKBAŞ - Proje Sorumlusu Zeynep Deniz

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU 1-2 Ekim 2012 LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Mahmut YARDIMCIOĞLU a Hilal KOCAMAZ b Özlem ÖZER c adoç.dr., KSÜ, İİBF, İşletme

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Çalışma Raporu 3 Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Aralık 2011 01 Eylül 2010 AVRUPA BİRLİĞİ NİN BİLGİ

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı