BÖLÜM 5.3 KONTEYNERLERE, MEGC'LERE, MEMU LERE, TANK-KONTEYNERLERE, PORTATİF TANKLARA VE ARAÇLARA LEVHA TAKMA VE İŞARETLEME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 5.3 KONTEYNERLERE, MEGC'LERE, MEMU LERE, TANK-KONTEYNERLERE, PORTATİF TANKLARA VE ARAÇLARA LEVHA TAKMA VE İŞARETLEME"

Transkript

1 BÖLÜM 5.3 KONTEYNERLERE, MEGC'LERE, MEMU LERE, TANK-KONTEYNERLERE, PORTATİF TANKLARA VE ARAÇLARA LEVHA TAKMA VE İŞARETLEME NOT: Deniz yolculuğunu içeren bir taşıma zincirinde taşınan konteynerler, MEGC'lere, tankkonteynerlere ve portatif tanklara levha takılması ve işaretleme için ayrıca bkz (c) hükümleri geçerliyse, bu bölümdeki yalnızca ve kısımları geçerli olacaktır Levha takma Genel hükümler Bu bölümde istenen levhalar konteynerlerin, MEGC'lerin, MEMU lerin, tank-konteynerlerin, portatif tankların ve araçların dış yüzeyine takılmalıdır. Levhalar; konteyner, MEGC, MEMU, tankkonteyner, portatif tank veya araçlarda bulunan tehlikeli mallar için Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (5) ve ilgili durumlarda Sütun (6) da ön görülen etiketlere karşılık gelmeli ve 'deki şartlara uygunluk göstermelidir. Levhalar, kontrast yaratan renkteki bir zeminde yer alacak ve ya noktalı ya da belirgin bir dış sınır çizgisine sahip olacaktır Sınıf 1 için, araçların, konteynerlerin veya MEMU lerin özel bölmeleri iki veya daha fazla uyumluluk grubuna ait madde veya nesne taşıyorsa uyumluluk grupları levhalarda belirtilmemelidir. Farklı tehlike bölümlerine ait maddeleri veya nesneleri taşıyan araçlar, konteynerlerin veya MEMU lerin özel bölmeleri sadece şu sıraya göre en tehlikeli tehlike bölümü modeline uygun levhayı taşımalıdır: 1.1 (en tehlikeli), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (en az tehlikeli). 1.5 D maddelerinin, Tehlike Bölümü 1.2 maddeleri veya nesneleri ile birlikte taşındığıdurumlarda araca veya konteynere Tehlike Bölümü 1.1'deki şekilde levha takılmalıdır. Tehlike Bölümü 1.4, uyumluluk grubu S nin taşınması halinde levha takılmasına gerek yoktur Sınıf 7 için, birincil risk levhası 'de belirtildiği üzere model No. 7D'ye uygun olmalıdır. Bu levha istisnai ambalajlar ile küçük konteynerleri taşıyan araçlar veya konteynerler için gerekli değildir. Sınıf 7 etiketleri ile levhalarının araçlara, konteynerlere, MEGC'lere, tank-konteynerlere veya portatif tanklara takılması gerektiğinde, model No.7A, 7B yada 7C nin gerekli büyütülmüş levhası her iki amaca da hizmet edecek şekilde No. 7D levhası yerine kullanılabilir. Bu durumda, boyutlar 250mm ye 250 mm den az olmayacaktır Birden fazla sınıfa ait maddeleri içeren konteynerler, MEGC'ler, MEMU ler, tankkonteynerler, portatif tanklar veya araçların, ilave risk levhası taşımasına gerek yoktur. Bunun için söz konusu levha tarafından temsil edilen tehlikenin halihazırda birincil veya ilave risk levhasında gösterilmesi gerekmektedir Taşınan tehlikeli mal veya kalıntıları ile ilgisi olmayan levhalar sökülmeli ya da saklanmalıdır Levha, katlanabilir panellere iliştirilmişse, bunlar taşıma sırasında tutamak kısmında bükülmeyecek veya gevşemeyecek (özellikle de darbeler veya kazara eylemler nedeniyle) şekilde tasarlanacak ve sabitlenecektir Konteynerlere, MEGC'lere, tank-konteynerlere ve portatif tanklara levha takılması NOT: Bu alt başlık, hem karayolunu hem de raylı sistemleri içeren zincirlerde taşınan tank takas gövdeleri veya takas gövdeleri hariç takas gövdeleri için geçerli değildir. Levhalar, konteynerlerin, MEGC'lerin, tank-konteynerlerin veya portatif tankların her iki yanına ve her bir ucuna takılmalıdır

2 Tank-konteynerlerin veya portatif tankların birden fazla bölmeye sahip olduğu ve iki veya daha fazla tehlikeli mal taşıdığı durumlarda, uygun levhalar ilgili bölmelerin her iki tarafı boyunca yerleştirilmeli ve her modele ilişkin bir levha iki uçta da iki tarafta yer almalıdır Konteyner, MEGC, tank-konteyner ve portatif tank taşıyan araçlara levha takılması NOT: Bu alt-başlık, hem karayolunu hem de raylı sistemleri içeren zincirlerde taşınan tank takas gövdeleri veya takas gövdeleri haricindeki takas gövdeleri taşıyan araçlar için geçerli değildir. Bu araçlar için bkz Konteynerlere, MEGC'lere, tank-konteynerlere veya portatif tanklara takılan levhalar, bunları taşıyan araçların dış tarafından görünmüyorsa, aynı levhalar aracın her iki tarafına ve arka tarafına da takılmalıdır. Aksi takdirde, taşımayı yapan araca levha takılmasına gerek yoktur Dökme yük, tanker, tüplü gaz tankerleri ve sökülebilir tanklara sahip araçlarla taşımacılık için kullanılan araçlara levha takılması Levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır. Araçta taşınan tank-konteynerin veya sökülebilir tankın birden fazla bölmeye sahip olduğu ve iki veya daha fazla tehlikeli mal taşıdığı durumlarda, uygun levhalar ilgili bölmelerin her iki tarafı boyunca yerleştirilmeli ve her modele ilişkin bir levha, aracın arkasında iki tarafta yer almalıdır. Bununla birlikte, tüm bölmelerin aynı levhayı taşıması gerektiği durumlarda, bu levhalar her iki taraf boyunca ve aracın arkasında bir defaya mahsus olmak üzere yer almalıdır. Aynı bölme için birden fazla levha gerekli olduğunda bu levhalar birbirlerinin yanına takılmalıdır. NOT: ADR sevkiyatı süresince veya ADR sevkiyatı sonunda yarı treyler tank gemiye ya da karayolu taşıma aracına yüklenmek üzere çekicisinden ayrıldığında, levhalar yarı treylerin ön kısmında da bulunmalıdır Tanklara veya yığın konteynerlere sahip MEMU ler, barındırdıkları maddelere ilişkin olarak e uygun şekilde levhalanmalıdır. Kapasitesi 1000 litreden az olan tanklar için, levhaların yerine ye uygun etiketler kullanılabilir Sınıf 1 kapsamında yer alan maddeleri veya nesneleri (Tehlike Bölümü 1.4, Uyumluluk Grubu S hariç olmak üzere) içeren ambalajları taşıyan MEMU ler için levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır. Patlayıcılara mahsus özel bölmeler, hükümlerine uygun şekilde levhalanacaktır nin son cümlesi geçerli değildir Yalnızca ambalaj taşıyan araçlara levha takılması NOT: Bu alt-başlık, karayolunu ve raylı sistemleri içeren bir zincirde taşınanlar hariç olmak üzere, ambalajlarla yüklenmiş takas gövdeleri taşıyan araçlar için de geçerlidir. Karayolu ve demiryolunu içeren taşımalar için bkz ve Sınıf 1 kapsamında yer alan maddeleri veya nesneleri (Tehlike Bölümü 1.4, Uyumluluk Grubu S hariç olmak üzere) içeren ambalajları taşıyan araçlar için levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır Ambalajlar veya IBC'ler içerisinde (istisnai ambalajlar hariç) Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif malzemeleri taşıyan araçlar için levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır Boş tankerlerin, batarya araçların, MEGC'lerin, MEMU lerin, tank-konteynerlerin, portatif tankların ve dökme yük için kullanılan boş araçlarla konteynerlerin levhalanması Temizlenmemiş ve gazdan arındırılmamış boş tank-araçları, sökülebilir tanklı araçlar, tüplü gaz tankerleri, MEGC'ler, MEMU ler, tank-konteynerler ve portatif tanklar ile dökme yük taşımacılığında kullanımı amaçlanan, temizlenmemiş boş araçlar ve konteynerler, bir önceki yükün gerektirdiği levhaları taşımaya devam etmelidir

3 Levhaların özellikleri de verilen Sınıf 7 levhası ve deki çevreye zararlı madde işareti hariç, bir levha, aşağıdaki Şekil de verilen şekilde düzenlenecektir. Minimum ölçü 250 mm. Minimum ölçü 250 mm. Uyarı Sembolü (Sınıf7 Hariç) İşaretleme, 45 0 derecelik açı ile kare biçiminde olacaktır (baklava şeklinde).minimum boyutlar 250 mm x 250 mm olacaktır (levha kenarından). Köşe içerisindeki çizgi paralel olacaktır ve bu çizginin dışından etiketin köşesine 12,5 mm kadar olacaktır. Sembol ve kenar dâhilindeki çizgi, söz konusu tehlikeli maddelerin sınıfı ya da bölüm numarası ile aynı renkte olacaktır. Sınıf ya da bölüm sembolü / numarası, de belirtilenlerle aynı şekilde konumlandırılacak ve boyutlandırılacaktır. Levha, rakamlar 25 mm den küçük olmamak şartıyla, ilgili etiket için de verilen şekilde söz konusu tehlikeli maddelerin sınıf ya da bölüm numarasını (ve Sınıf 1 malları için, uyumluluk grup harfini) gösterecektir. Boyutların verilmediği yerlerde, tüm özellikler burada gösterilenlere yakın oranda olacaktır Sınıf 7 levhası, 250 mm x 250 mm ebadından küçük olmamalı ve kenardan 5 mm içeride kenara paralel siyah bir çizgi ile çevrili olmalıdır; aksi takdirde aşağıda gösterildiği gibi (Model No. 7D) olmalıdır. "7" rakamının yüksekliği 25 mm'den az olmamalıdır. Levhanın üst yarısının zemin rengi sarı, alt yarısı ise beyaz olmalıdır; üç parçalı yoncanın rengi ve yazılar siyah olmalıdır. Bu levhanın sevkiyat için ilgili UN numarasının gösterecek şekilde alt kısımda "RADIOACTIVE" (RADYOAKTİF) ibaresinin kullanımı isteğe bağlıdır

4 Sınıf 7 ye ait radyoaktif malzeme levhası Min 10 mm RADYOAKTİF MİNİMU M ÖLÇÜ 250 mm. 7 MİNİMUM ÖLÇÜ 250 mm. (No.7D) Sembol (yonca): siyah; Zemin: üst yarı, beyaz sınırlar içinde sarı; alt yarı beyaz;alt taraf "RADIOACTIVE" (radyoaktif) kelimesini veya ilgili UN Numarasını, ve alt köşede "7" rakamını içermelidir m 3 kapasiteyi aşmayan tanklar ve ufak konteynerler için levha yerine 'ye uygun etiketler kullanılabilir. Bu işaretler, taşıma yapan aracın dışından gözle görülecek şekilde değillerse, e uyumlu etiketler taşıtın her iki yanına ve arkasına yerleştirilmelidir Sınıf 1 ve 7 için, aracın büyüklüğü ve yapısı itibariyle öngörülen levhanın iliştirilmesi için yeterli yüzey alanı bulunmuyorsa, levhanın boyutları her kenarından 100 mm'ye kadar küçültülebilir Turuncu renkli plaka işareti Turuncu renkli plaka işaretine ilişkin genel hükümler Tehlikeli mal taşıyan taşıma ünitelerinde, dikey düzleme yerleştirilmiş şekilde 'e uygun turuncu renkli dikdörtgen plakalar bulunmalıdır. Her ikisi de taşıma ünitesinin dikey eksenine doksan derece dik olacak şekilde taşıma ünitesinin ön ve arka tarafına takılmalıdır. Açıkça görünür olmalıdır. Tehlikeli malların taşınması sırasında, tehlikeli mal içeren römorkun motor aracı ile bağlantısı ayrılmışsa, turuncu renkli plaka römorkun arkasına tutturulmuş şekilde kalacaktır. Tanklar uyarınca işaretlendiğinde, bu plaka tankta taşınan en tehlikeli maddeye karşılık gelecektir Tehlike tanımlama numarası Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (20) de belirtiliyorsa, tehlikeli mal taşıyan bir veya daha fazla tanka sahip tankerler, tüplü gaz tankerleri veya taşıma üniteleri her bir tank veya tank bölmesinin veya tüplü gaz tankerlerinin her bir elemanının yanlarında ek olarak, açıkça okunabilir ve aracın dikey eksenine paralel olmak üzere 'de belirtilenlerle aynı özelikte turuncu renkli plaka taşıyacaktır. Turuncu renkli plakalar tankta, tank bölmesinde veya tüplü gaz tankerinin bir elemanında taşınan her bir madde için Bölüm 3.2, Tablo A, sırasıyla Sütun (20) ve (1) de öngörülen tehlike tanımlama numarasıyla UN numarasını bulundurmalıdır. MEMU ler için bu zorunluluklar, yalnızca kapasitesi 1000 litre veya daha fazla olan tanklar ile dökme tanklar için geçerlidir

5 UN No. 1202, 1203 veya 1223 maddelerini veya UN No veya 1863 altında sınıflandırılan havacılık yakıtlarını taşıyan fakat başka bir tehlikeli madde taşımayan bir ya da daha fazla tanka sahip tank-araçları veya taşıma üniteleri için, uyarınca öne ve arkaya takılmış olan plakaların taşınan en tehlikeli madde için yani en düşük parlama noktasına sahip madde için öngörülen tehlike tanımlama numarası ile UN numarasını taşıması durumunda de ön görülen turuncu renkli plakaların takılmasına gerek yoktur Tehlike tanımlama numarası Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (20) de belirtiliyorsa, ambalajlanmamış katılar ya da nesneler veya münhasır kullanım kapsamında taşınması gereken, tek bir UN numarasına sahip ambalajlı radyoaktif malzemeler taşıyan ve başka tehlikeli mal taşımayan taşıma üniteleri ve konteynerler, her bir taşıma ünitesinin veya konteynerin yanlarında ek olarak, açıkça okunabilir ve aracın dikey eksenine paralel olmak üzere 'de belirtilenlerle aynı özelikte turuncu renkli plakalar taşıyacaktır. Bu turuncu renkli plakalar, taşıma ünitesinde veya konteynerde dökme olarak taşınacak olan her bir madde için ve taşıma ünitesinde veya konteynerde münhasır kullanım kapsamında taşınması gerekiyorsa ambalajlı radyoaktif materyal için Bölüm 3.2, Tablo A, sırasıyla Sütun (20) ve (1) de öngörülen tehlike tanımlama numarasıyla UN numarasını bulundurmalıdır ve te ön görülen ve konteynerlere, tank-konteynerlerine, MEGC lere veya portatif tanklara iliştirilen turuncu renkli levhaların taşıyan aracın dışından açıkça görülebilir olmaması halinde, aynı levhalar aracın iki yanına da iliştirilecektir. NOT: Azami 3000 litre kapasiteye sahip tanklar taşıyan kapalı ve örtülü konteynerlere turuncu renkli levhalar takılmasında bu paragrafın uygulanmasına gerek yoktur Yalnızca tek bir madde taşıyan ve tehlikeli olmayan madde taşımayan taşıma üniteleri için, uyarınca ön ve arka tarafta bulunanların Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (20) ve (1) de sırasıyla belirtilen tehlike tanımlama numarası ile UN numarasını barındırması halinde, , ve 'te anılan turuncu renkli plakaların taşınmasına gerek yoktur ila in zorunlulukları, boş, sabit veya sökülebilir tanklar, tüplü gaz tankerleri, tank-konteynerleri, portatif tanklar ve temizlenmemiş, gazı giderilmemiş ve kontaminasyonu giderilmemiş MEGC'ler ile temizlenmemiş MEMU ler ile temizlenmemiş veya kontaminasyonu giderilmemiş şekilde dökme taşımacılığa mahsus boş araçlar ve konteynerler için de geçerlidir Taşınan tehlikeli mallarla veya kalıntılarıyla ilgisi olmayan turuncu renkli işaret sökülmeli ya da saklanmalıdır. Plakaların üstü kapatılırsa kapatmada kullanılan malzeme yangın girdabında 15 dakika süre ile kalsa dahi bütün halinde ve sağlam kalmalıdır Turuncu renkli plakaların özellikleri Turuncu renkli levhalar reflektörlü olacak ve tabandan 40 cm'ye ve boy olarak 30 cm'ye sahip olacaktır; 15 mm genişliğinde siyah bir sınırla çevreleneceklerdir. Kullanılan materyal, havaya dirençli olacak ve dayanıklı işaretleme yöntemlerine imkan tanıyacaktır. Bu levha/plaka, 15 dakikalık yangın girdabı durumunda takıldığı yerden sökülmeyecektir. Aracın yön düzenlemesinden bağımsız olarak sabit kalacaktır. Turuncu renkli levhalar, 15 mm kalınlıkta siyah yatay bir çizgi ile ortadan ikiye ayrılacaktır. Aracın boyutunun ve yapısının, uygun yüzey alanının bu turuncu renkli plakaları yapıştırmak için yeterli olmaması halinde boyutlar temelden minimum 300 mm ye kadar, yükseklik olarak 120mm ye kadar ve siyah sınır için de 10 mm ye kadar düşürülebilir. Bu durumda, belirtilen aralık içinde farklı boyutlandırmalar içinde belirtilmiş iki turuncu renkli plaka için kullanılabilir. Turuncu renkli plakaların küçültülmüş boyutları, harici kullanım altında ambalajlanmış radyo aktif malzemeler için kullanıldığında, sadece UN Numarası gerekir ve de verilen rakam boyutu yükseklik olarak 65mm ye ve kalınlık olarak da 10mm ye düşürülebilir Dökme şeklinde tehlikeli katılar taşıyan konteynerler ile tank-konteynerler, MEGC ler ve portatif tanklar için, , ve te ön görülen levaların yerini, yapışkan bir levha, boya veya eşdeğer olan başka bir yöntem alabilir. Bu alternatif işaret, yangına direnç konusunda ve de anılan hükümler hariç olmak üzere, bu alt-başlıkta öne sürülen teknik özelliklere uygunluk gösterecektir

6 10 cm 10 cm 30 cm NOT: Normal kullanım koşullarında turuncu plakaların rengi aşağıdaki koordinatların birleştirilmesiyle oluşan renk diyagramındaki alan içerisinde kalan renk koordinatlarına sahip olmalıdır: Renk diyagramındaki alanın köşelerindeki noktaların renk koordinatları x y Reflektörlü rengin parlaklık faktörü: β > 0,12. Referans merkez E, standart aydınlatıcı C, normal geliş açısı 45, 0 'de görülür. 5 aydınlatma açısında 0,2 'de görülen, yansıtılan aydınlatma yoğunluğu etkisi: m2 başına 20 kandela (candela) değerinden daha az değildir Tehlike tanımlama numarası ve UN numarası, 100 mm yüksekliğinde ve 15 mm kalınlığında siyah rakamlardan oluşmalıdır. Tehlike tanımlama numarası plakanın üst kısmında UN numarası ise alt kısımda bulunmalıdır; bunlar plakanın ortasından bir taraftan öbür tarafa uzanan 15 mm genişlikte siyah yatay bir çizgi ile birbirinden ayrılmalıdır (bkz ). Tehlike tanımlama numarası ve UN numarası silinmez olmalı ve 15 dakikalık bir yangın girdabında kalsa dahi okunabilir olmalıdır. Tehlike tanımlama numarası ile UN numarasını temsil eden, birbirinin yerini alabilen rakamlar ve harfler, taşıma sırasında ve aracın yönü dikkate alınmaksızın sabitliğini koruyacaktır Tehlike tanımlama numarası ve UN numarasına sahip turuncu renkli plaka örneği Tehlike Tanımlama numarası (uygun olduğunda, X harfinden önce 2 veya 3 rakam gelir; bkz ) UN numarası (4 rakam) 40 cm Arka zemin turuncu Sınır, yatay çizgi ve rakamlar siyah, 15 mm kalınlıkta Bu alt-başlıkta belirtilen boyutlara yönelik izin verilen tolerans ± %10 dur Turuncu renkli levha, katlanabilir panellere iliştirilmişse, bunlar taşıma sırasında tutamak kısmında bükülmeyecek veya gevşemeyecek (özellikle de darbeler veya kazara eylemler nedeniyle) şekilde tasarlanacak ve sabitlenecektir Tehlike tanımlama numaralarının anlamı Tehlike tanımlama numaraları iki veya üç rakamdan oluşur. Genel olarak rakamlar aşağıdaki tehlikeleri ifade eder: 2 Basınç veya kimyasal reaksiyondan kaynaklanan gaz emisyonu 3 Sıvıların (buharların) ve gazların ya da kendiliğinden ısınmalı sıvıların alevlenirliği 4 Katıların veya kendiliğinden ısınmalı katıların alevlenirliği

7 5 Yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) etki 6 Zehirleyicilik veya enfeksiyon riski 7 Radyoaktivite 8 Aşındırıcılık 9 Ani tehlikeli reaksiyon riski NOT: No. 9 da yer alan ani tehlikeli reaksiyon riski, maddenin tabiatından dolayı önemli miktarda ısı veya alevlenir ve/veya zehirli gazların salınması üzerine patlama, parçalanma veya polimerleşme riskini içermektedir. Bir rakamın iki kere yazılması, söz konusu tehlikenin daha yoğun olduğu anlamına gelmektedir. Maddeyle ilişkilendirilen tehlikenin tek bir rakamla gösterilmesi yeterliyse, bu rakamın ardından sıfır eklenir. Şu rakam kombinasyonları ise özel bir anlama sahiptir: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 ve 99, bkz. aşağıdaki Tehlike tanımlama numarasının önüne "X" harfinin gelmesi, maddenin su ile tehlikeli şekilde tepkimeye gireceği anlamına gelir. Bu tür maddeler için su, yalnızca uzmanlar tarafından onay verildiğinde kullanılabilir. Sınıf 1 e ait maddeler için, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (3b) ye uygun sınıflandırma kodu, tehlike tanımlama numarası olarak kullanılacaktır. Bu sınıflandırma kod şunları içermektedir: uyarınca tehlike bölümü numarası ve uyarınca uyumluluk grubu harfi Bölüm 3.2, Tablo A Sütun (20) de listelenen tehlike tanımlama numaraları aşağıdaki anlamlara sahiptir: 20 Asfiksant gaz veya ilave risk taşımayan gaz 22 Soğutularak sıvılaştırılmış gaz, asfiksant 223 Soğutularak sıvılaştırılmış gaz, alevlenir 225 Soğutularak sıvılaştırılmış gaz, yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) 23 Alevlenir gaz 238 Alevlenir aşındırıcı gaz 239 Alevlenir gaz, ani tehlikeli tepkimeye yol açabilen 25 Yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) etki 26 Zehirleyici gaz 263 Zehirleyici gaz, alevlenir 265 Zehirleyici gaz, yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) 268 Zehirleyici gaz, aşındırıcı 28 Gaz,aşındırıcı 30 Alevlenir sıvı (23 C ile 60 C (dahil) arasında parlama noktasına sahip) veya 60 C üzerinde parlama noktasına sahip alevlenir sıvı veya erimiş haldeki katı, parlama noktasına eşit veya üzerinde bir sıcaklığa ısıtılmış veya kendiliğinden ısınmalı sıvı 323 Su ile tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran yanıcı sıvı X323 Su ile tehlikeli tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran yanıcı sıvı 1 33 Oldukça alevlenir sıvı (parlama noktası 23 C'nin altında) 333 Piroforik sıvı X333 Su ile tehlikeli tepkimeye giren piroforik sıvı Oldukça alevlenir sıvı, zehirli 338 Oldukça alevlenir sıvı, aşındırıcı X338 Oldukça alevlenir sıvı, aşındırıcı, su ile tehlikeli şekilde tepkimeye giren Ani tehlikeli tepkimeye yol açabilen oldukça alevlenir sıvı 36 Alevlenir sıvı (23 C ile 60 C (dahil) arasında parlama noktasına sahip), biraz zehirli, veya kendiliğinden ısınmalı sıvı, zehirli 362 Su ile tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran alevlenir sıvı, zehirli X362 Su ile tehlikeli tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran alevlenir zehirli sıvı 1 1 Su, uzmanların onayı olmadıkça kullanılamaz

8 368 Alevlenir sıvı, zehirli, aşındırıcı 38 Alevlenir sıvı (23 C ile 60 C (dahil) arasında parlama noktasına sahip), biraz aşındırıcı, veya kendiliğinden ısınmalı sıvı, aşındırıcı 382 Su ile tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran alevlenir sıvı, aşındırıcı X382 Su ile tehlikeli tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran alevlenir sıvı, aşındırıcı 1 39 Ani tehlikeli tepkimeye yol açabilen alevlenir sıvı 40 Alevlenir katı ya da kendiliğinden reaktif madde veya kendiliğinden ısınmalı madde 423 Su ile tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran katı veya suyla tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran alevlenir katı veya suyla tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran kendiliğinden ısınmalı katı X423 Su ile tehlikeli tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran katı veya suyla tehlikeli tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran alevlenir katı veya su ile tehlikeli tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran kendiliğinden ısınmalı katı 1 43 Aniden alevlenir (piroforik) katı X432 Su ile tehlikeli tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran aniden alevlenir (piroforik) katı 1 44 Alevlenir katı, yükseltilmiş sıcaklıkta erimiş halde 446 Alevlenir katı, zehirli, yükseltilmiş sıcaklıkta erimiş halde 46 Alevlenir veya kendiliğinden ısınmalı katı, zehirli 462 Su ile tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran zehirli katı X462 Su ile tehlikeli tepkimeye giren, zehirli gazlar çıkaran katı 1 48 Alevlenir veya kendiliğinden ısınmalı katı, aşındırıcı 482 Su ile tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran aşındırıcı katı X482 Su ile tehlikeli tepkimeye giren, aşındırıcı (aşındırıcı) gazlar çıkaran katı 1 50 Yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) madde 539 Alevlenir organik peroksit 55 Kuvvetli yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) madde 556 Kuvvetli yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) madde, zehirli 558 Kuvvetli yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) madde, aşındırıcı 559 Kuvvetli yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) madde, ani tehlikeli tepkimeye neden olabilen 56 Yükseltgen madde (yangın yoğunlaştırıcı), zehirli 568 Yükseltgen madde (yangın yoğunlaştırıcı), zehirli, aşındırıcı 58 Yükseltgen madde (yangın yoğunlaştırıcı), aşındırıcı 59 Yükseltgen madde (yangın yoğunlaştırıcı), ani tehlikeli tepkimeye neden olabilen 60 Zehirli veya biraz zehirli madde 606 Bulaşıcı madde 623 Su ile tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran zehirli sıvı 63 Zehirli madde, alevlenir (parlama noktası 23 C ve 60 C arasında, sonraki dahil) 638 Zehirli madde, alevlenir (parlama noktası 23 C ve 60 C arasında, sonraki dahil), aşındırıcı 639 Zehirli madde, alevlenir (parlama noktası en fazla 60 C), ani tehlikeli tepkimeye neden olabilir 64 Yanıcı veya kendiliğinden ısınmalı zehirli katı 642 Su ile tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran zehirli katı 65 Zehirli madde, yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) 66 Oldukça zehirli madde 663 Oldukça zehirli madde, alevlenir (parlama noktası en fazla 60 C) 664 Oldukça zehirli madde, alevlenir veya kendiliğinden ısınmalı 665 Oldukça zehirli madde, yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) 668 Oldukça zehirli madde, aşındırıcı X668 Oldukça zehirli aşındırıcı madde, su ile tehlikeli tepkimeye giren Ani tehlikeli tepkimeye yol açabilen oldukça zehirli katı 68 Zehirli madde, aşındırıcı 69 Ani tehlikeli tepkimeye yol açabilen zehirli veya biraz zehirli madde 70 Radyoaktif malzeme 78 Radyoaktif malzeme, aşındırıcı 1 Su, uzmanların onayı olmadıkça kullanılamaz

9 80 Aşındırıcı veya biraz aşındırıcı madde X80 Su ile tehlikeli tepkimeye giren aşındırıcı veya biraz aşındırıcı madde Su ile tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran aşındırıcı sıvı 83 Aşındırıcı veya biraz aşındırıcı madde, alevlenir (parlama noktası 23 C ve 60 C arasında, sonraki dahil) X83 Aşındırıcı veya biraz aşındırıcı madde, alevlenir (parlama noktası 23 C ve 60 C arasında, sonraki dahil), suyla tehlikeli tepkimeye girebilir1 839 Aşındırıcı veya biraz aşındırıcı madde, alevlenir (parlama noktası 23 C ve 60 C arası, sonraki dahil), ani tehlikeli tepkimeye neden olabilir X839 Aşındırıcı veya biraz aşındırıcı madde, alevlenir (parlama noktası 23 C ve 60 C arası, sonraki dahil), ani tehlikeli tepkimeye neden olabilir ve suyla tehlikeli tepkimeye girebilir 1 84 Aşındırıcı katı, alevlenir veya kendiliğinden ısınmalı 842 Su ile tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran aşındırıcı katı 85 Aşındırıcı veya biraz aşındırıcı madde, yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) 856 Aşındırıcı veya biraz aşındırıcı madde, yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) ve zehirli 86 Aşındırıcı veya biraz aşındırıcı madde, zehirli 88 Oldukça aşındırıcı madde X88 Oldukça aşındırıcı madde, su ile tehlikeli tepkimeye giren Oldukça aşındırıcı madde, alevlenir (parlama noktası 23 C ve 60 C arasında, 884 Oldukça aşındırıcı katı, alevlenir veya kendiliğinden ısınmalı 885 Oldukça aşındırıcı madde, yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) 886 Oldukça aşındırıcı madde, zehirli X886 Oldukça aşındırıcı madde, zehirli, su ile tehlikeli tepkimeye giren 1 89 Ani tehlikeli tepkimeye yol açabilen aşındırıcı veya biraz aşındırıcı madde 90 Çevre için tehlikeli madde; diğer tehlikeli maddeler 99 Yüksek sıcaklıkta taşınan diğer tehlikeli madde Yükseltilmiş Sıcaklıkta Madde İşareti 100 o C veya üzerinde sıvı olarak yada 240 o C derecede veya üzerinde katı olarak taşınan veya taşımaya verilen bir madde içeren tank-araçların, tank-konteynerlerin, portatif tankların, özel araçların ya da konteynerlerin veya özel donanımlı araçların yada konteynerlerin her iki yanında ve aracın arka kısmında, ve konteynerlerin, tank konteynerlerin ve portatif tankların her iki yanında ve her iki ucunda Şekil te verilen işaret yer alacaktır. Şekil Minimum ölçü 250 mm. Yükseltilmiş Sıcaklıkta Madde İşareti 1 Su, uzmanların onayı olmadıkça kullanılamaz

10 İşaretleme eşkenar üçgen şeklinde olacaktır. İşaretin rengi kırmızı olacaktır. Kenarların minimum boyutu 250mm olacaktır. Boyutların verilmediği yerlerde, tüm özellikler burada gösterilenlere yakın oranda olacaktır (Rezerve edilmiş) (Rezerve edilmiş) Çevre için tehlikeli madde işareti Başlık hükümleri kapsamında bir levhanın iliştirilmesi gerekiyorsa, kriterlerini karşılayan çevre için tehlikeli maddeler içeren konteynerler, MEGC ler, tankkonteynerleri, portatif tanklar ve araçlar, te gösterilen çevre için tehlikeli madde ile işaretlenmelidir Konteynerler, MEGC ler, tank konteynerler ve portatif tanklar ile araçlar için Çevreye zararlı madde işareti dâhilinde ve Şekil te tanımlandığı gibi olacaktır; ancak minimum boyutlar 250 mm x 250 mm olacaktır. Levhalarla ilgili Bölüm deki diğer hükümler gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra levhaya uygulanacaktır

Taşıma ünitesini belirleme yöntemleri

Taşıma ünitesini belirleme yöntemleri EŞLEŞTİRME TÜRKİYE Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma ünitesini belirleme yöntemleri TEMEL KAVRAMLAR TAŞIMA ÜNİTESİ-1.2.1 bağlı bir treyleri olmayan bir motorlu arac veya bağlı

Detaylı

Taşıma Ünitesinin İşaretlenmesi

Taşıma Ünitesinin İşaretlenmesi 8. Taşıma Ünitesinin İşaretlenmesi TEMEL KAVRAMLAR TAŞIMA ÜNİTESİ-1.2.1 bag lı bir treyleri olmayan bir motorlu arac veya bag lı bir treyler ve motorlu aracı ic eren birleşim anlamına gelir; Ambalaj olarak

Detaylı

BÖLÜM 3.2 TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ

BÖLÜM 3.2 TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ BÖLÜM 3.2 TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ 3.2.1 Tablo A: Tehlikeli malların Listesi Açıklamalar Kural olarak maddenin (maddelerin) veya nesnenin (nesnelerin) ele alındığı bu Bölüm'deki Tablo A'nın her satırı

Detaylı

BÖLÜM 5.2 İŞARETLEME VE ETİKETLEME

BÖLÜM 5.2 İŞARETLEME VE ETİKETLEME BÖLÜM 5.2 İŞARETLEME VE ETİKETLEME 5.2.1 Ambalajların işaretlenmesi NOT: Ambalajların, büyük ambalajların, gaz kaplarının ve IBC'lerin üretimi, test edilmesi ve onaylanmasına ilişkin işaretler için Kısım

Detaylı

KISIM 5. Sevkıyat prosedürleri

KISIM 5. Sevkıyat prosedürleri KISIM 5 Sevkıyat prosedürleri 205 206 5.1.1 Uygulama ve genel hükümler BÖLÜM 5.1 GENEL HÜKÜMLER Bu Kısım tehlikeli mal içeren sevkıyatlarının işaretlenmesi, etiketlenmesi, belgelendirmesi ve uygun olduğu

Detaylı

13 ARALIK 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI

13 ARALIK 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 13 ARALIK 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 1) UN 319 taşıyan araçlar bir konvoy oluşturmuştur. Konvoydaki araç mesafe ne kadar olmalıdır? a) 20 metre b) 30 metre c) 40 metre d) 50

Detaylı

TMGD DENEME SINAVI: 03 Ekim 2015 tarihli sınav için özel test SINAV SÜRENİZ: 210 dakika TOPLAM SORU ADEDİ: 40 BİR SORUNUN DEĞERİ: 2.

TMGD DENEME SINAVI: 03 Ekim 2015 tarihli sınav için özel test SINAV SÜRENİZ: 210 dakika TOPLAM SORU ADEDİ: 40 BİR SORUNUN DEĞERİ: 2. TMGD DENEME SINAVI: 03 Ekim 2015 tarihli sınav için özel test SINAV SÜRENİZ: 210 dakika TOPLAM SORU ADEDİ: 40 BİR SORUNUN DEĞERİ: 2.5 puan GEÇME NOTU: 70 puan. BAŞARILAR DİLERİZ. 1) 1000 litre BM 1203

Detaylı

Avrupa Anla ması Cilt II RLE LLETLER New York ve Cenevre, 2002

Avrupa Anla ması Cilt II RLE LLETLER New York ve Cenevre, 2002 ECE/TRANS/160 (Cilt II) AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU İç Ulaştırma Komitesi Yenilenmiş 1 Ocak 2003 ten itibaren yürürlüğe girecektir Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa

Detaylı

AYEMİS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KURUMU TMGD SINAVINA YÖNELİK SORULARI

AYEMİS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KURUMU TMGD SINAVINA YÖNELİK SORULARI AYEMİS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KURUMU TMGD SINAVINA YÖNELİK SORULARI Soru 1. Strafor üretiminde kullanılmak üzere polimer boncuklar, genleşebilir alevlenebilir buhar açığa çıkaran özelliklere sahip madde

Detaylı

28 EYLÜL 2013 SRC 5 TEMEL EĞİTİM SORULARI

28 EYLÜL 2013 SRC 5 TEMEL EĞİTİM SORULARI 1. Ulusal mevzuat gereği, taşıması özel izne bağlı olan Sınıf 6.2 bulaşıcı maddelerin taşınması için hangi kurumdan izin alınması gerekmektir? A. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı B. İçişleri Bakanlığı

Detaylı

TMGD Deneme Sınavı. 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri taşıyan için doğrudur?

TMGD Deneme Sınavı. 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri taşıyan için doğrudur? TMGD Deneme Sınavı 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri taşıyan için doğrudur? I. Taşınacak tehlikeli malların taşınmasının ADR uyarınca onaylanmış olduğunu temin etmek. II.

Detaylı

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat 29.07.2015 Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat YAZILI TALİMAT Tehlike veya bir kaza durumunda araç personelinin nasıl hareket

Detaylı

8 Temmuz 2017 Tarihli TMGD Sınavına ilişkin İtirazı Yapılan Sorular:

8 Temmuz 2017 Tarihli TMGD Sınavına ilişkin İtirazı Yapılan Sorular: 8 Temmuz 2017 Tarihli TMGD Sınavına ilişkin İtirazı Yapılan Sorular: 7. Parlama noktası 21 C, kaynama noktası 40 C olan bir madde ile oral yoldan zehirliliği LD50 6 mg/kg olan diğer bir madde karıştırılarak

Detaylı

ADR SINIFLANDIRMA ALIŞTIRMALARI SINIF 1

ADR SINIFLANDIRMA ALIŞTIRMALARI SINIF 1 ADR SINIFLANDIRMA ALIŞTIRMALARI SINIF 1 1. Sınıf 1 maddelerin uyum grupları : A. Sınıflandırma kodunun önemli bir parçasıdır; B. Benzeri tehlike özelliklerine sahip madde gruplarıdır; C. Taşıma sırasında,

Detaylı

17. Tehlikeli maddeler fiziki hallerine göre kaç şekilde bulunur? A) 4 B) 7 C) 3 D) Aşağıdakilerin hangisi patlama noktasının tanımıdır? A) Buha

17. Tehlikeli maddeler fiziki hallerine göre kaç şekilde bulunur? A) 4 B) 7 C) 3 D) Aşağıdakilerin hangisi patlama noktasının tanımıdır? A) Buha TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI DERSİ SORULARI 1. Tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim yeri içinde en çok kaç kilometre hızla gidebilirler? A) 40 B) 50 C) 30 D) 60 2. Tehlikeli madde taşıyan araçlar otoyolda

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 14511534./12/2013 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimleri GENELGE

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangilerinin taşınmamasının yasak olması gerekir:

1. Aşağıdakilerden hangilerinin taşınmamasının yasak olması gerekir: 1. Aşağıdakilerden hangilerinin taşınmamasının yasak olması gerekir: I. Kullanılmış sülfürik asidin kimyasal olarak karasız karışımların; II. Sarı fosfor içeren fosfor sülfidlerin; III. UN 1259 vw UN 1994

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9

TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9 İçindekiler ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... ix TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9 TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNDE SINIFLANDIRMA....11 2. Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması...

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (28 TEMMUZ 2013) SRC 5 (TEMEL EĞİTİM)

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (28 TEMMUZ 2013) SRC 5 (TEMEL + TANK EĞİTİMİ)

Detaylı

-DENEME SINAVI-CEVAP ANAHTARI- 1. UN

-DENEME SINAVI-CEVAP ANAHTARI- 1. UN -DENEME SINAVI-CEVAP ANAHTARI- 1. UN 0319 taşıyan araçlar bir konvoy oluşturmuştur. Konvoydaki araçlar arası mesafe ne kadar olmalıdır? A)20m B)30m C)40m D)5Om E)60m Cevap: D ref:8.5 S1(5) Konvoylar 2.

Detaylı

MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (28 TEMMUZ 2013) SRC 5 (TANK EĞİTİMİ)

Detaylı

TMGD DENEME paket x 25 kg

TMGD DENEME paket x 25 kg TMGD DENEME 6 1- Aşağıdaki maddelerden hangisinin, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? a) UN 1156 b) UN 3221 c) UN 1230 d) UN 3102 e) UN 3111 2- PG- I e ait bir alevlenir

Detaylı

SEĞMENLER PSİKOTEKNİK TEL: 0 312 312 40 77-78 www.segmenlerpsikoteknik.com www.psikoteknikankara.com

SEĞMENLER PSİKOTEKNİK TEL: 0 312 312 40 77-78 www.segmenlerpsikoteknik.com www.psikoteknikankara.com TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 1. ADR Belgesi nedir? a) Genel turizm kararnamesi ve ekleri b) ADR ye göre tehlikeli maddeler sürücü eğitiminin alındığını ispatlayan belge c) Taşımacının tehlikeli maddeyi

Detaylı

ODEN LOJİSTİK A.Ş Tehlikeli Madde Kodları ve Sembolleri

ODEN LOJİSTİK A.Ş Tehlikeli Madde Kodları ve Sembolleri ODEN LOJİSTİK A.Ş Tehlikeli Madde Kodları ve Sembolleri Tehlikeli ve denizi kirletme riski olan maddelerin denizde taşıma yapan gemiler tarafından taşınması International Convention for the Safety of the

Detaylı

UN 1262 OKTANLAR ve UN 2077 alfa-naftilamin palet üzerinde streçlenip gönderilecektir. işaretlemesi nasıl olmalıdır?

UN 1262 OKTANLAR ve UN 2077 alfa-naftilamin palet üzerinde streçlenip gönderilecektir. işaretlemesi nasıl olmalıdır? UN 1262 OKTANLAR ve UN 2077 alfa-naftilamin palet üzerinde streçlenip gönderilecektir. işaretlemesi nasıl olmalıdır? Dış Paket Kullanımı UN 1262 OKTANLAR UN 2077 alfa-naftilamin Yük; UN 2077 ve UN 1262

Detaylı

25 NİSAN 2015 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI SINAV SORULARI

25 NİSAN 2015 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI SINAV SORULARI 25 NİSAN 2015 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI SINAV SORULARI 1- Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? a) UN 1156 b)un

Detaylı

2014 yılında uygulanacak ceza miktarları (TL) Sıra No. Yönetmelik Maddesi

2014 yılında uygulanacak ceza miktarları (TL) Sıra No. Yönetmelik Maddesi EK 24 Ekim 2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre yol kenarı denetimlerinde, Yönetmeliğin

Detaylı

18 EKİM 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI

18 EKİM 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 18 EKİM 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri doğrudur? I. Taşınacak tehlikeli malların taşınmasının ADR uyarınca onaylanmış

Detaylı

TMGD DENEME SINAVI Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir?

TMGD DENEME SINAVI Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? TMGD DENEME SINAVI 5 1- Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? a) UN 1156 b) UN 3221 c) UN 1230 d) UN 3102 e) UN 3111 2- PG-

Detaylı

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1.4.1 Genel emniyet önlemleri 1.4.1.1 Tehlikeli malların taşınması sırasında yer alan taraflar, öngörülebilir tehlikelerin doğası ve Kapsamına bağlı olarak zarar ve yaralanmadan

Detaylı

KISIM 3. Tehlikeli malların listesi, sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli mallara ilişkin özel hükümler ve muafiyetler

KISIM 3. Tehlikeli malların listesi, sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli mallara ilişkin özel hükümler ve muafiyetler 234 KISIM 3 Tehlikeli malların listesi, sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli mallara ilişkin özel hükümler ve muafiyetler 235 236 KISIM 3.1 GENEL 3.1.1 Giriş Bu Kısımda verilen hükümler veya tablolara

Detaylı

IMDG Code INTERNATIONAL MARTIME DANGEROUS GOODS CODE

IMDG Code INTERNATIONAL MARTIME DANGEROUS GOODS CODE IMDG Code INTERNATIONAL MARTIME DANGEROUS GOODS CODE IMDG Kod ve Amacı IMDG kod : Paketli haldeki tehlikeli yüklerin deniz yoluyla emniyetli Şekilde taşınması için Uluslararası Denizcilik Örgütü ( IMO

Detaylı

Kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler (Kütle olarak patlama, bir anda hemen hemen tüm yükü etkileyebilecek bir patlamadır).

Kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler (Kütle olarak patlama, bir anda hemen hemen tüm yükü etkileyebilecek bir patlamadır). Tüm Sınıflara Ait Alt Sınıflandırma Kodları Aşağıda Toplu Olarak Verilmiştir. SINIF 1 1.1 Kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler (Kütle olarak patlama, bir anda hemen hemen tüm yükü etkileyebilecek

Detaylı

ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması

ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması Aslı YAMANTAŞ Sağlık-Emniyet-Çevre /Kalite Müdürü Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (DGSA) 2014 1 İÇERİK Tehlikeli Kimyasalların Tanımlanması

Detaylı

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınav Soruları. 22 Nisan 2017 TMGD ( ADR ) Sınav Soru Ve Cevapları

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınav Soruları. 22 Nisan 2017 TMGD ( ADR ) Sınav Soru Ve Cevapları TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınav Soruları 22 Nisan 2017 TMGD ( ADR ) Sınav Soru Ve Cevapları 1. Aşağıdaki Hangi Taşımalar Için Güvenlik Planı Yapılması Gerekmektedir? I. Tank ile 2500 litre

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 14511534./12/2013 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimleri GENELGE

Detaylı

Motorlu Araçların ve Römorklarının Zorunlu Tanıtım Levhaları ve Etiketleri, Takılma Yerleri ve Yöntemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (76/114/AT)

Motorlu Araçların ve Römorklarının Zorunlu Tanıtım Levhaları ve Etiketleri, Takılma Yerleri ve Yöntemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (76/114/AT) Motorlu Araçların ve Römorklarının Zorunlu Tanıtım Levhaları ve Etiketleri, Takılma Yerleri ve Yöntemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (76/114/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SİRKÜLER 29.07.2015. Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı denetimlerinde uygulanacak İdari Para Cezaları

SİRKÜLER 29.07.2015. Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı denetimlerinde uygulanacak İdari Para Cezaları 29.07.2015 Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı denetimlerinde uygulanacak İdari Para Cezaları SİRKÜLER Sıra No Yönetmelik Maddesi Yönetmelik maddesinin hükmü

Detaylı

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar.

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar. TÜRKİYE EŞLEŞTİRME Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar Yazılı talimatlar SÜRÜCÜ İÇİN YAZILI TALİMATLAR SÜRÜCÜ TARAFINDAN ANŞILACAK BİR DİLDE TAŞIMACILIĞIN

Detaylı

Yüksek risk teşkil eden mallar

Yüksek risk teşkil eden mallar Yüksek risk teşkil eden mallar BÖLÜM 1.10 EMNİYET HÜKÜMLERİ NOT: İşbu Bölümün amaçları uyarınca, emniyet kişileri, mülkleri veya çevreyi tehlikeye sokabilecek şekilde tehlikeli malların çalınmasını veya

Detaylı

IMDG KOD EL KİTABI 1. AMAÇ

IMDG KOD EL KİTABI 1. AMAÇ IMDG KOD EL KİTABI 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu el kitabı, liman sahalarında IMDG Kod kapsamında tehlike sınıfında yer alan tehlikeli ve zararlı yüklerin canlılara ve çevreye zarar vermeden güvenli bir şekilde

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

1 1: LOJİSTİK KAVRAMI...

1 1: LOJİSTİK KAVRAMI... İÇİNDEKİLER Giriş:... 1 Bölüm 1: LOJİSTİK KAVRAMI... 3 1.1. Lojistiğin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi... 4 1.1.1. Lojistik Kavramı... 4 1.1.2. Lojistiğin Tarihsel Gelişimi... 6 1.2. Lojistikle İlgili Genel

Detaylı

Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin eğitimi

Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin eğitimi TÜRKİYE EŞLEŞTİRME Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 TEHLİKELİ MALLARIN TAŞINMASI Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin eğitimi Sürücü eğitiminin ana hedefleri: Sürücü eğitimi Sürücülerin

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca Güncelleme tarihi: 01.04.2008 Yayın tarihi: 01.04.2008 Sayfa 1 / 5 1. Madde/Müstahzar ve

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN SÜREÇ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN SÜREÇ Doküman ULM-02-SR-001 Yayın 01/07/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü Tehlikeli mal taşımacılığına yönelik N ve O katagorisi araçlar için ilgili zorunluluklar, araçlar için geçerli

Detaylı

28 EYLÜL 2013 SRC 5 TEMEL + TANK EĞİTİMİ SINAV SORULARI

28 EYLÜL 2013 SRC 5 TEMEL + TANK EĞİTİMİ SINAV SORULARI 1. Ulusal mevzuat gereği, taşıması özel izne bağlı olan Sınıf 6.2 bulaşıcı maddelerin taşınması için hangi kurumdan izin alınması gerekmektir? A. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı B. İçişleri Bakanlığı

Detaylı

BÖLÜM 1.1 KAPSAM VE UYGULANABİLİRLİK

BÖLÜM 1.1 KAPSAM VE UYGULANABİLİRLİK BÖLÜM 1.1 KAPSAM VE UYGULANABİLİRLİK 1.1.1 Yapı 1.1.2 Kapsam ADR' nin A ve B Ekleri dokuz kısımdan oluşmaktadır. A Eki, Kısım 1 ila 7 ve B Eki de Kısım 8 ile 9'dan oluşur. Her kısım bölümlere ve her bölüm

Detaylı

1 Aşağıda yer alan Sınıf 7 malzeme tehlikelerinden hangisinin daha baskın olduğu düşünülür?

1 Aşağıda yer alan Sınıf 7 malzeme tehlikelerinden hangisinin daha baskın olduğu düşünülür? Sınav yeri:... Sınava giren kişi: Adı - soyadı :... Sınav tarihi:... 1 Aşağıda yer alan Sınıf 7 malzeme tehlikelerinden hangisinin daha baskın olduğu düşünülür? A. zehirli gaz emisyonları; B. yüksek basınç;

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 09.01.2014 / 00495 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 09.01.2014 / 00495 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Sayı : 44873033-51.03-TMKTDGM T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Konu : Tehlikeli Mal Taşımacılığı Denetimlerine İlişkin Genelge 09.01.2014 / 00495 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

Class 5.2./ Organik peroksitler çoğunlukla çabuk yanan ve çarpma sürtmeye duyarlı maddeler

Class 5.2./ Organik peroksitler çoğunlukla çabuk yanan ve çarpma sürtmeye duyarlı maddeler TEHLİKELİ MADDELER İÇİN IMO SINIFLARI Tehlikeli ve denizi kirletme riski olan in denizde taşıma yapan gemiler tarafından taşınması International Convention for the Safety of the Life at Sea (SOLAS) ve

Detaylı

ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI

ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI 24 EKİM 2013 TARİHLİ 28801 SAYILI YÖNETMELİK HAKKINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

A. kapasitesi 1 [m3]'ten büyük olan tanker-konteynırlarda; ( ) B. kapasitesi 1 [m3]'ten büyük olan motorlu araç tankerlerinde; (

A. kapasitesi 1 [m3]'ten büyük olan tanker-konteynırlarda; ( ) B. kapasitesi 1 [m3]'ten büyük olan motorlu araç tankerlerinde; ( KIRMIZI ŞIKLAR SORUNUN DOĞRU CEVAPLARINI İFADE EDER 1 - BM 1990 numaralı 10 kg tehlikeli mal hangi ambalaj koduyla ambalajlanabilir? A. 3A1V (6.1.5.1.7, g ) P01 B. 2C2 (tanımsız-revize) C. 31HZ1 (IBC03)

Detaylı

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI (09 ARALIK 2017) TMGD (ADR) (A) Aşağıdaki

Detaylı

12. Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar

12. Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar 12. Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar BÖLÜM 9.1 KAPSAM, TANIMLAR VE ARAÇLARIN ONAYI İÇİN GEÇERLİ ZORUNLULUKLAR ADR Hükümlerinde araç tipleri FL tankta alevlenir sıvılar ve gazlar için

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT Tehlikeli mal taşımacılığına yönelik N ve O kategorisi araçlar için ilgili zorunluluklar,

Detaylı

TMGD SORULARI SORU-3 BİR ARAÇTA PAKETLENMİŞ UN 3111 İLE PAKETLENMİŞ GAZ YAĞI TAŞINABİLİNİR Mİ? RF=?

TMGD SORULARI SORU-3 BİR ARAÇTA PAKETLENMİŞ UN 3111 İLE PAKETLENMİŞ GAZ YAĞI TAŞINABİLİNİR Mİ? RF=? TMGD SORULARI SORU 1- UN 0460 5 kg lik iç paketlerde 5000 kg ve araç taşıma kapasitesi 6000 kg olan bir araçta taşımaktadır. Araç mürettebatı 2 kişiden oluşup 1 Türk diğeri Rus uyrukludur; A- Araçtaki

Detaylı

BÖLÜM 8.2 ARAÇ EKİBİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

BÖLÜM 8.2 ARAÇ EKİBİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR BÖLÜM 8.2 ARAÇ EKİBİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR 8.2.1 Kapsam ve sürücülerin eğitimine ilişkin genel zorunluluklar 8.2.1.1 Tehlikeli mal taşıyan araçların sürücüleri, yetkili kurum tarafından düzenlenmiş

Detaylı

Sınıflandırma - Alıştırmalar

Sınıflandırma - Alıştırmalar 6. Sınıflandırma - Alıştırmalar 2.2.3 Sıvı formülasyon Kriter: -parlama noktası 40 0 C Sınıf 3 Sınıflandırma kodu F1 Ambalajlama grubu III Tablonun kullanılmasına ilişkin örnekler - SINIFLANDIRMA Maddelerin

Detaylı

www.aractiponay.net MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILDIĞI VE SABİTLENDİĞİ ALAN İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

www.aractiponay.net MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILDIĞI VE SABİTLENDİĞİ ALAN İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILDIĞI VE SABİTLENDİĞİ ALAN İLE İLGİLİ Amaç TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (70/222/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1-

Detaylı

BÖLÜM 5.1 GENEL HÜKÜMLER

BÖLÜM 5.1 GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 5.1 GENEL HÜKÜMLER 5.1.1 Uygulama ve genel hükümler Bu Kısım tehlikeli mal sevkiyatlarının işaretlenmesi, etiketlenmesi, belgelendirilmesi ve uygun olduğu durularda sevkiyatların onaylanması ve önceden

Detaylı

Sınıf 5.1 maddeleri ve bu gibi maddeleri içeren nesneler aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:

Sınıf 5.1 maddeleri ve bu gibi maddeleri içeren nesneler aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır: 2.2.51 Sınıf 5. 1 Yükseltgen maddeler 2.2.51.1 Kriterler 2.2.51.1.1 Sınıf 5.1 başlığı, kendilerinin alevlenir olmaları gerekmediği halde, genellikle oksijen vererek başka malzemelerin yanmasına neden olan

Detaylı

ADR KAPSAMI VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI AHMET ÇELİK

ADR KAPSAMI VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI AHMET ÇELİK 1. GİRİŞ ADR KAPSAMI VE Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), uluslararası alanda 1968 yılından beri uygulanan ve bugün itibariyle 27 Avrupa Birliği

Detaylı

info@dgrlogistic.com

info@dgrlogistic.com info@dgrlogistic.com Hakkımızda ; Vizyon Tehlikeli madde ve proje taşımacılığı kapsamında, danışmanlık ve lojistik sektöründe lider firma olmak. Misyon Türkiye de yeni bir farkındalık olan tehlikeli madde

Detaylı

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME EĞİTİMLERİNİN LİMAN İŞLETMELERİNDEKİ GEREKLİLİK VE ÖNEMİ

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME EĞİTİMLERİNİN LİMAN İŞLETMELERİNDEKİ GEREKLİLİK VE ÖNEMİ TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME EĞİTİMLERİNİN LİMAN İŞLETMELERİNDEKİ GEREKLİLİK VE ÖNEMİ ALİ UMUT ÜNAL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASAN BORA USLUER GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Tehlikeli Yükler Ve Sınıfları Yapısı gereği

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (30 HAZİRAN 2012) TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (TEMEL EĞİTİM) (09 HAZİRAN 2013) SRC 5

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ

TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ EKIV TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ TEHLİKE ÖZELLİĞİ İŞARETİ SEMBOLÜ (Turuncu zemin üzerine siyah baskı) PATLAYICI E OKSİTLEYİCİ O ALEVLENİR

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 26 ARALIK 2008 Mükerrer R.G. Sayı:27092 Haydar HAZER Uzman Kimyager GAZİANTEP 12 MAYIS 2010

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi Amaç Akaryakıt Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Emniyetli Sürüş Teknikleri Uyku ve

Detaylı

KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (04 HAZĠRAN 2011) TEHLĠKELĠ MAL TAġIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (SRC 5) (A-KĠTAPÇIĞI)

KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (04 HAZĠRAN 2011) TEHLĠKELĠ MAL TAġIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (SRC 5) (A-KĠTAPÇIĞI) T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (04 HAZĠRAN 2011) TEHLĠKELĠ MAL TAġIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (SRC 5) (A-KĠTAPÇIĞI)

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 1 Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Detaylı

DENEME SINAVI Kapasitesi 1000 litreden az olan tanklar için aşağıdaki hükümlerin hangileri geçerli değildir?

DENEME SINAVI Kapasitesi 1000 litreden az olan tanklar için aşağıdaki hükümlerin hangileri geçerli değildir? DENEME SINAVI 1. Kapasitesi 1000 litreden az olan tanklar için aşağıdaki hükümlerin hangileri geçerli değildir? I ) 6.8.2.3 tip onayı II) Duvarlarının kalınlığı %99,80 saflıkta alüminyum için minimum 6

Detaylı

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: ROOM CARE R5 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS4768 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: ROOM CARE R5 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS4768 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS4768 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: ROOM CARE R5 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

19 MART 2014 ANTALYA. HAYDAR HAZER Kimyager

19 MART 2014 ANTALYA. HAYDAR HAZER Kimyager MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (SEA) (11/12/2013 tarih ve 28848 Sayılı Resmi Gazete-Mükerrer) 19 MART 2014 ANTALYA HAYDAR HAZER Kimyager

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca Güncelleme tarihi: 10.01.2008 01.04. 2002 tarihli dokümanın yerine geçer Sayfa 1 / 5 1.

Detaylı

2.2.41 Sınıf 4.1 Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar 2.2.41.

2.2.41 Sınıf 4.1 Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar 2.2.41. 2.2.41 Sınıf 4.1 Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar 2.2.41.1 Kriterler 2.2.41.1.1 Sınıf 4.1 başlığı, alevlenir maddeleri ve nesneleri,

Detaylı

9 NİSAN 2016 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI

9 NİSAN 2016 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 9 NİSAN 2016 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli maddelerin sıcaklık kontrolü altında taşınmasını gerektirir? I. P1 ve P2 sınıflandırma kodu. II. SR2

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (13.12.2014-29204 Resmi Gazete Uyarınca Hazırlanmıştır)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (13.12.2014-29204 Resmi Gazete Uyarınca Hazırlanmıştır) BÖLÜM 1 ÜRÜN BİLGİSİ 1.1 Ürün: Regular (R-normal), Yeşil (WR-suya dayanıklı), Kırmızı (FR-yangına dayanıklı), FH2 (WR-FR Yangına ve suya dayanıklı) Alçı Plaka 1.2 Kullanım amacı: İnşaatlarda bölme iç duvarlar

Detaylı

BÖLÜM 5.5 ÖZEL HÜKÜMLER

BÖLÜM 5.5 ÖZEL HÜKÜMLER BÖLÜM 5.5 ÖZEL HÜKÜMLER 5.5.1 (Silindi) 5.5.2 Fümige edilmiş kargo taşıma üniteleri için geçerli özel hükümler (UN 3359) 5.5.2.1 Genel 5.5.2.1.1 Başka tehlikeli madde içermeyen fümige edilmiş kargo taşıma

Detaylı

9 NİSAN 2016 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI CEVAP ANAHTARI

9 NİSAN 2016 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI CEVAP ANAHTARI 9 NİSAN 2016 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI CEVAP ANAHTARI 1. I. P1 ve P2 sınıflandırma kodu. II. SR2 sınıflandırma kodu. III. UN 1989. IV. UN 3231 V. UN 3226 a) II ve IV b). I, II ve IV c) III, IV

Detaylı

9 Nisan 2016 TMGD Sınavı (B Kitapçığı) Cevap Anahtarı-Referanslı

9 Nisan 2016 TMGD Sınavı (B Kitapçığı) Cevap Anahtarı-Referanslı 9 Nisan 2016 TMGD Sınavı (B Kitapçığı) Cevap Anahtarı-Referanslı 1. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli maddelerin sıcaklık kontrolü altında taşınmasını gerektirir? I. P1 ve P2 sınıflandırma kodu. II. SR2

Detaylı

18. TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞINDA YER ALAN KİŞİLERİN EĞİTİMİ

18. TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞINDA YER ALAN KİŞİLERİN EĞİTİMİ 18. TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞINDA YER ALAN KİŞİLERİN EĞİTİMİ BÖLÜM 1.3 TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞINDA YER ALAN KİŞİLERİN EĞİTİMİ 1.3.1 Kapsam ve uygulanabilirlik Tehlikeli malların taşınması ile görevlendirilmiş

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (10 MART 2013) TEHLĠKELĠ MAL TAġIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV

Detaylı

ATIK KATEGORİLERİNE GÖRE ATIK KODLARI TEHLİKELİ ATIKLAR (TA)

ATIK KATEGORİLERİNE GÖRE ATIK KODLARI TEHLİKELİ ATIKLAR (TA) ATIK KATEGORİLERİNE GÖRE ATIK KODLARI Ek-I Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV Atık Listesine göre TEHLİKELİ ATIKLAR (TA) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV Atık

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 1. ADR Belgesi nedir? a) Genel turizm kararnamesi ve ekleri b) ADR ye göre tehlikeli maddeler sürücü eğitiminin alındığını ispatlayan belge c) Taşımacının tehlikeli maddeyi

Detaylı

SÜRÜCÜ SINAV SORULARI SRC 5 (A) ADI:

SÜRÜCÜ SINAV SORULARI SRC 5 (A) ADI: T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (18 ġubat 2012) TEHLĠKELĠ MAL TAġIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV

Detaylı

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444 Sayfa 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN KUMANDALARI, İKAZLARI VE GÖSTERGELERİNİN TANITIMI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/80/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN KUMANDALARI, İKAZLARI VE GÖSTERGELERİNİN TANITIMI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/80/AT) BİRİNCİ BÖLÜM 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN KUMANDALARI, İKAZLARI VE GÖSTERGELERİNİN TANITIMI

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 1/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR GT-510 Ürün Kodu FH-002 Ürünün Uygulama Alanı Gıda hijyeni Üretici/Tedarikçi Bayer Kimya Temizlik Hijyen ve Kozmetik Ürünleri San. Tic.

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (19 MART 2011) TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (SRC5)

KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (19 MART 2011) TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (SRC5) T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (19 MART 2011) TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (SRC5) ADI: SOYADI:

Detaylı

Sağlık Etkileri: Alçı levhanın kesilmesi ve zımparalanması sırasında açığa çıkan toz bazı sağlık sorunlarına yol açabilir:

Sağlık Etkileri: Alçı levhanın kesilmesi ve zımparalanması sırasında açığa çıkan toz bazı sağlık sorunlarına yol açabilir: Rev. No :00 Sayfa :1/5 1. Madde/Müstahzar ve Şirketin Tanımı Ürün Ticari Adı: Rigips Suya ve Yangına Dayanıklı Alçı Levha Kullanım Alanları: Belirli bir düzeydeki su ve yangın dayanımı, akustik performans

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU 91/155/ /EEC, 93/112/EC, 2001/58/EC ye göre Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: NX 402 Hijyenik Genel Temizlik Ürünü Ürünün uygulama alanı:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

KONU 23 ARAÇLARIN BOYUT ÖLÇÜ VE AĞIRLIKLARI İLE YÜK VE YOLCULARIN

KONU 23 ARAÇLARIN BOYUT ÖLÇÜ VE AĞIRLIKLARI İLE YÜK VE YOLCULARIN KONU 23 ARAÇLARIN BOYUT ÖLÇÜ VE AĞIRLIKLARI İLE YÜK VE YOLCULARIN TAŞINMASI KURALLARI A -ARAÇLARIN BOYUT ÖLÇÜ VE AĞIRLIKLARI Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçların yüklü ve yüksüz olarak ölçümlendirilmelerinde

Detaylı