ĠġTE ERMENĠ TERÖR ÖRGÜTÜ ASALA NIN MARĠFETLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠġTE ERMENĠ TERÖR ÖRGÜTÜ ASALA NIN MARĠFETLERĠ"

Transkript

1 ĠġTE ERMENĠ TERÖR ÖRGÜTÜ ASALA NIN MARĠFETLERĠ

2

3

4

5 ADI : MEHMET BAYDAR GÖREVĠ : BAġKONSOLOS TARĠH : 27 OCAK 1973 YER : SANTA BARBARA ABD

6 ADI : BAHADIR DEMĠR GÖREVĠ : KONSOLOS TARĠH : 27 OCAK 1973 YER : SANTA BARBARA ABD

7 Elinde bulunan Abdülhamit'e ait bir tabloyu Türkiye'ye armağan etmek istediğini bildirerek, Baydar ve Demir'i Santa Barbara'daki Baltimore Oteline davet eden Yanikiyan, iki diplomatı otelde silahla üzerlerine ateģ açarak öldürdü. Cinayetten sonra tutuklanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Yanikiyan, 31 Aralık 1984 tarihinde af ile serbest bırakıldı. Yanikiyan, serbest kaldıktan kısa bir süre sonra öldü.

8 ADI : DANIġ TUNALIGĠL GÖREVĠ : VĠYANA BÜYÜKELÇĠSĠ TARĠH : 22 EKĠM 1975 YER : VĠYANA AVUSTURYA

9 Otomatik silahlı 3 kiģi, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'ne girerek kapıdakileri etkisiz hale getirdikten sonra Büyükelçi'nin makam odasına girdiler. Burada DaniĢ Tunalıgil'e Türkçe, "Siz Sefir misiniz?" diye soran ve "Evet" yanıtını alan saldırganlar, Tunalıgil'i otomatik silahlarla taradılar. Tunalıgil, olay yerinde can verdi. 3 terörist, hızla binadan çıkarak, bir otomobille uzaklaģtılar.

10 ADI : YALIM EREZ GÖREVĠ : PARĠS BÜYÜKELÇĠSĠ TARĠH : 24 EKĠM 1975 YER : PARĠS FRANSA

11 ADI : TALĠP YENER GÖREVĠ : MAKAM ġöförü TARĠH : 24 EKĠM 1975 YER : PARĠS FRANSA

12 Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail EREZ ve makam şoförü Talip YENER, büyükelçilik yakınlarında katledildi. Büyükelçi Erez'in makam aracı, yerel saatle sıralarında Büyükelçilik yakınındaki Seine Nehri üzerindeki Bir Hakeim Köprüsü'nde pusuya düşürüldü. İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener, otomatik silahlarla taranarak öldürüldü. Saldırıyı "Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları" adlı örgüt üstlendi.

13 ADI : OKTAR CĠRĠT GÖREVĠ : BAġKATĠP TARĠH : 16 ġubat 1976 YER : BEYRUT LÜBNAN

14 Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği BaĢkatibi Oktar CĠRĠT, bir salonda otururken, Ermeni terörizminin kurbanı oldu. Saldırıyı ASALA üstlendi. ASALA ilk kez bu cinayetle adını ortaya attı.

15 ADI : TAHA CARIM GÖREVĠ : VATĠKAN BÜYÜKELÇĠSĠ TARĠH : 9 HAZĠRAN 1977 YER : ROMA ĠTALYA

16 Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Taha CARIM, büyükelçilik ikametgahının önünde iki teröristin açtığı ateģ sonucu öldü. Saldırıyı bu kez "Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları" adlı örgüt üstlendi.

17 ADI : NECLA KUNERALP GÖREVĠ : MADRĠT BÜYÜKELÇĠSĠNĠN HANIMI TARĠH : 2 HAZĠRAN 1978 YER : MADRĠT ĠSPANYA

18 ADI : BEġĠR BALCIOĞLU GÖREVĠ : EMEKLĠ BÜYÜKELÇĠ TARĠH : 2 HAZĠRAN 1978 YER : MADRĠT ĠSPANYA

19 Türkiye'nin Madrit Büyükelçisi Zeki KUNERALP'in makam aracına 3 terörist tarafından ateģ açıldı. Arabada bulunan büyükelçinin eģi Necla KUNERALP ile emekli büyükelçi BeĢir BALCIOĞLU, hayatlarını kaybettiler. Saldırıyı "Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları" adlı örgüt üstlendi. Bu olayda, ilk kez bir yabancı da Ermeni teröristlerin Türklere yönelik saldırısı sırasında öldü. Makam ġoförü Ġspanyol Atonio TORRES, teröristlerin kurģunlarına hedef oldu.

20 ADI : AHMET BENLER GÖREVĠ : BÜYÜKELÇĠ OĞLU TARĠH : 12 EKĠM 1979 YER : LAHEY HOLLANDA

21 Hollanda'daki Türkiye Büyükelçisi Özdemir BENLER'in oğlu Ahmet BENLER, silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Olayı bu kez hem "Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları" hem de ASALA ayrı ayrı üstlendi.

22 ADI : YILMAZ ÇOLPAN GÖREVĠ : TURĠZM MÜġAVĠRĠ TARĠH : 22 ARALIK 1979 YER : PARĠS FRANSA

23 Türkiye'nin Paris Turizm Müşaviri Yılmaz ÇOLPAN, bir teröristin saldırısı sonucu katledildi. Bu olay, Ermeni terörizminin Paris'teki ikinci saldırısı oldu. Olaydan sonra haber ajanslarına telefon eden bir kişi, Roma, Madrit ve Paris'teki eylemlerden "Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları" adlı örgütün sorumlu olduğunu bildirerek, "Türk Hükümeti Ermenilere hak tanımadığı için Avrupa'daki Türk diplomatlarını öldürüyoruz" dedi.

24 ADI : GALĠP ÖZMEN GÖREVĠ : ĠDARĠ ATEġE TARĠH : 31 TEMMUZ 1980 YER : ATĠNA YUNANĠSTAN

25 ADI : NESLĠHAN ÖZMEN GÖREVĠ : ĠDARĠ ATAġE KIZI TARĠH : 31 TEMMUZ 1980 YER : ATĠNA YUNANĠSTAN

26 Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Ġdari AtaĢesi Galip ÖZMEN ile 14 yaģındaki kızı Neslihan ÖZMEN, bir teröristin silahlı saldırısı sonucu katledildiler. Galip Özmen'in eģi Sevil ÖZMEN ve oğulları Kaan ÖZMEN olaydan yaralı olarak kurtuldular. Saldırıyı bu kez ASALA üstlendi.

27 ADI : ġarik ARIYAK GÖREVĠ : AVUSTRALYA BAġKONSOLOSU TARĠH : 17 ARALIK 1980 YER : SĠDNEY AVUSTRALYA

28 ADI : ENGĠN SEVER GÖREVĠ : KORUMA GÖREVLĠSĠ TARĠH : 17 ARALIK 1980 YER : SĠDNEY AVUSTRALYA

29 Türkiye'nin Avustralya BaĢkonsolosu ġarık ARIYAK ile koruma görevlisi Engin SEVER, Ermeni terörizminin kurbanı oldular

30 1980 yılında ayrıca; - 6 ġubat'ta Türkiye'nin Ġsviçre Büyükelçisi Doğan Türkmen, Bern'de uğradığı saldırıdan yara almadan kurtuldu Nisan'da Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Vecdi Türel'in makam aracına ateģ açıldı. Türel ve koruma görevlisi Tahsin Güvenç saldırıdan yaralı olarak kurtuldular Eylül'de Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Basın DanıĢmanı Selçuk BAKKALBAġI, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

31 ADI : REġAT MORALI GÖREVĠ : ÇALIġMA ATAġESĠ TARĠH : 4 MART 1981 YER : PARĠS FRANSA

32 ADI : TECELLĠ ARI GÖREVĠ : DĠN GÖREVLĠSĠ TARĠH : 4 MART 1981 YER : PARĠS FRANSA

33 Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği ÇalıĢma AtaĢesi ReĢat MORALI ile din görevlisi Tecelli ARI, ÇalıĢma AtaĢeliği'nden çıkıp arabaya binecekleri sırada 2 teröristin saldırısına uğradılar. Moralı saldırı sırasında hayatını kaybederken, din görevlisi Arı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Saldırıyı ASALA üstlendi. Bu olay ile Ermeni terörizminin, Paris'teki üçüncü katliamı oldu. Türkiye, Türk diplomatlarını etkin bir Ģekilde korumadığı için Fransa'ya protesto notası verdi.

34 ADI : M. SAVAġ YERGÜZ GÖREVĠ : SÖZLEġMELĠ SEKRETER TARĠH : 9 HAZĠRAN 1981 YER : CENEVRE ĠSVĠÇRE

35 Türkiye'nin Cenevre BaĢkonsolosluğu SözleĢmeli Sekreteri Mehmet SavaĢ YERGÜZ, evine gitmek üzere konsolosluktan ayrıldıktan hemen sonra uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıyı ASALA üstlendi. Olaydan sonra yakalanan Lübnan uyruklu Ermeni terörist Mardiros Camgozyan, 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

36 ADI : CEMAL ÖZEN GÖREVĠ : GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ TARĠH : 24 EYLÜL 1981 YER : PARĠS FRANSA

37 Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu ile Kültür Ataşeliği'nin bulunduğu binayı işgal eden 4 ermeni terörist, 56 Türk görevli ve vatandaşı rehin aldı. Teröristler, kendilerine müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi Cemal ÖZEN'i öldürdüler, Başkonsolos Kaya İNAL'ı yaraladılar. Ermeni teröristler, Türkiye'de siyasi tutuklu 12 kişinin salınarak Paris'e getirilmesini istediler. İsteklerinin kabul edilmeyeceğini anlayan teröristler 15 saat sonra polise teslim oldular. Türkiye, Fransa'yı bir kez daha uyarırken, Fransa da saldırıyı kınadı. Olayı ASALA üstlendi. Saldırıyı gerçekleştiren 4 ermeni terörist, Vasken Sakosesliyan, Kevork Abraham Gözliyan, Aram Avedis Basmaciyan ve Agop Abraham Turfanyan, 31 Ocak 1984'de Fransa'da 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Mahkemenin sonucu Türkiye'de büyük tepkiyle karşılandı.

38 1981 yılında ayrıca; - 2 Nisan'da Türkiye'nin Kopenhag ÇalıĢma AtaĢesi Cavit Demir, oturduğu apartmanın asansöründe uğradığı silahlı saldırıdan yaralı olarak kurtuldu Ekim'de Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Ġkinci Katibi Gökberk Ergenekon, yolda yürürken saldırıya uğradı. Ergenekon, olaydan hafif yaralarla kurtuldu.

39 ADI : KEMAL ARIKAN GÖREVĠ : BAġKONSOLOS TARĠH : 28 OCAK 1982 YER : LOS ANGELES ABD

40 Türkiye'nin Los Angeles BaĢkonsolosu Kemal ARIKAN öldürüldü. Arıkan'ın katili TaĢnak militanı Hampig Sasunyan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

41 ADI : KANĠ GÜNGÖR GÖREVĠ : TĠCARET MÜġAVĠRĠ TARĠH : 8 NĠSAN 1982 YER : OTTOWA KANADA

42 ADI : ORHAN GÜNDÜZ GÖREVĠ : FAHRĠ KONSOLOS TARĠH : 4 MAYIS 1982 YER : BOSTON ABD

43 Türkiye'nin Boston Fahri Konsolosu Orhan GÜNDÜZ, uğradığı silahlı saldırıda öldü.

44 ADI : ERKUT AKBAY GÖREVĠ : ĠDARĠ ATAġE TARĠH : 7 HAZĠRAN 1982 YER : LĠZBON PORTEKĠZ

45 Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği Ġdari AtaĢesi Erkut AKBAY otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldü. Otomobilde bulunan eģi Nadide AKBAY, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bir süre sonra yaģamını yitirdi.

46 ADI : ATĠLLA ALTIKAT GÖREVĠ : ASKERĠ ATAġE TARĠH : 27 AĞUSTOS 1982 YER : OTTOWA KANADA

47 Türkiye'nin Ottowa Büyükelçiliği Askeri AtaĢesi Atilla ALTIKAT, silahlı saldırı sonucu öldü.

48 ADI : BORA SÜELKAN GÖREVĠ : BAġKONSOLOS TARĠH : 9 EYLÜL 1982 YER : BURGAZ BULGARĠSTAN

49 Ayrıca 1982 yılında: - 21 Temmuz'da Türkiye'nin Rotterdam BaĢkonsolosu Kemal Demirer'e konutu önünde silahlı saldırı düzenlendi. Demirer, olaydan yara almadan kurtulurken, saldırgan yaralı olarak yakalandı. - 7 Ağustos'da ASALA'ya bağlı 2 terörist Ankara Esenboğa Havalimanında düzenlediği silahlı baskında 8 kiģi öldü, 72 kiģi yaralandı. Bu, Ermeni terörizminin Türkiye'deki ilk eylemi oldu. ESENBOĞA OLAYI

50 ADI : NADĠDE AKBAY GÖREVĠ : ĠDARĠ ATAġENĠN EġĠ TARĠH : 7 HAZĠRAN 1983 YER : LĠZBON PORTEKĠZ

51 Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği Ġdari AtaĢesi Erkut AKBAY otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldü. Otomobilde bulunan eģi Nadide AKBAY, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bir süre sonra yaģamını yitirdi.

52 ADI : GALĠP BALKAR GÖREVĠ : BÜYÜKELÇĠ TARĠH : 9 MART 1983 YER : BELGRAD YUGOSLAVYA

53 Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Galip BALKAR'a 2 terörist tarafından 9 Mart'ta silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ağır yaralanan BALKAR, 11 Mart'ta hayatını kaybetti. Olayda, bir Yugoslav öğrenci de öldü. Saldırıyı yapan Kirkor Levonian ile Raffi Aleksandre Elbekian, olaydan tam bir yıl sonra 9 Mart 1984'de 20'Ģer yıl ağır hapis cezasına çarptırıldılar.

54 ADI : DURSUN AKSOY GÖREVĠ : ĠDARĠ ATAġE TARĠH : 14 TEMMUZ 1983 YER : BRÜKSEL BELÇĠKA

55 Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Ġdari AtaĢesi Dursun AKSOY, ermeni teröristlerce katledildi.

56 ADI : CAHĠDE MIHÇIOĞLU GÖREVĠ : BÜYÜKELÇĠLĠK MÜSTEġARI TARĠH : 27 TEMMUZ 1983 YER : LĠZBON PORTEKĠZ

57 Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği, 5 Ermeni terörist tarafından basıldı ve bina içindekiler rehin alındı. Baskın sırasında büyükelçilik MüsteĢarı Yurtsev MIHÇIOĞLU'nun eģi Cahide MIHÇIOĞLU hayatını kaybetti. Portekiz polisi, düzenlediği operasyonla rehineleri kurtardı, 5 teröristi de öldürdü. Saldırıyı, "Ermeni Devrimci Ordusu" adlı örgüt üstlendi. Örgüt, teröristlerin öldürülmesi nedeniyle Portekiz BaĢbakanı Mario Soarez'i ölümle tehdit etti.

58 1983 yılında ayrıca; - 16 Haziran'da İstanbul Kapalıçarşı'da bir terörist tarafından halkın üzerine ateş açıldı. Olayda 2 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı. Saldırgan, olay yerinde öldürüldü. Olayı bir ermeni teröristin yaptığı anlaşıldı Temmuz'da THY'nin Paris Orly havalimanındaki bürosu önünde bomba patladı. Olayda, 2'si Türk, 4'ü Fransız, 1'i Amerikalı, 1'i de İsveçli olmak üzere 8 kişi öldü, 28'i Türk, 63 kişi de yaralandı. Bu olay tarihe "Orly Katliamı" olarak geçti.

59 ADI : IġIK ÖNDER GÖREVĠ : SEKRETER EġĠ TARĠH : 28 NĠSAN1984 YER : TAHRAN ĠRAN

60 Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Sekreteri ġadiye YÖNDER'in eģi, Ġran ile Türkiye arasında ticaret yapan iģadamı IĢık YÖNDER, bir ASALA militanı tarafından öldürüldü.

61 ADI : ERDOĞAN ÖZEN GÖREVĠ : ÇALIġMA ATAġESĠ TARĠH : 20 HAZĠRAN 1984 YER : VĠYANA AVUSTURYA

62 Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği ÇalıĢma AtaĢesi Erdoğan ÖZEN, otomobiline yerleģtirilen bombanın patlaması sonucu öldü. Olayı, "Ermeni Devrimci Ordusu" adlı örgüt üstlendi.

63 ADI : ENVER ERGUN GÖREVĠ : BM TEMSĠLCĠLĠĞĠ GÖREVLĠSĠ TARĠH : 19 KASIM 1984 YER : VĠYANA AVUSTURYA

64 Türkiye'nin BM Temsilciliğinde görevli Evner ERGUN, aracına yerleģtirilen bombanın patlaması sonucu öldü. Bu olayı da, "Ermeni Devrimci Ordusu" adlı örgüt üstlendi.

65 1984 yılında ayrıca; -27 Mart'ta Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Ticaret MüĢavir Yardımcısı IĢıl ÜNEL'in otomobiline bomba yerleģtirmeye çalıģan bir terörist, bombanın elinde patlaması sonucu öldü. -28 Mart'ta yine Tahran'da Büyükelçilik BaĢkatibi Hasan Servet ÖKTEM ve Büyükelçilik AtaĢe Yardımcısı Ġsmail PAMUKÇU, evlerinin önünde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandılar.

66 ADI : ÇETĠN GÖRGÜ GÖREVĠ : BASIN ATAġESĠ TARĠH : 7 EKĠM 1991 YER : ATĠNA YUNANĠSTAN

67 ADI : ÇAĞLAR YÜCEL GÖREVĠ : ĠDARĠ ATAġE TARĠH : 11 ARALIK 1993 YER : BAĞDAT IRAK

68 ADI : HALUK SĠPAHĠOĞLU GÖREVĠ : MÜSTEġAR TARĠH : 4 TEMMUZ 1994 YER : ATĠNA YUNANĠSTAN

69

70

71 ERMENĠ TERÖR ÖRGÜTÜ ASALA TARAFINDAN ġehġt EDĠLEN ġehġtlerġmġzġ RAHMETLE ANIYORUM. MEKANLARI CENNET OLSUN.

72 NOT: FOTOĞRAF VE BĠLGĠLER ADRESĠNDEN ALINARAK HAZIRLANMIġTIR.

Ermeni Terörünün Kronolojik Analizi

Ermeni Terörünün Kronolojik Analizi Ermeni Terörünün Kronolojik Analizi Tarih: Mayıs 2015 Yayın: idealistkalemler.com Dosya No:001 1973-1985 Yılları Arasında ERMENİ TERÖRÜNÜN KRONOLOJiK ANALİZİ 27 Ocak 1973 Amerika Birleşik Devletleri (Santa

Detaylı

Düşün, düşün. Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni (Sayı 2/15, 9. Ocak 2015) Geçen hafta neler oldu?

Düşün, düşün. Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni (Sayı 2/15, 9. Ocak 2015) Geçen hafta neler oldu? Düşün, düşün Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni (Sayı 2/15, 9 Ocak 2015) Geçen hafta neler oldu? *** Fransız Mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki merkezi, 7 Ocak Çarşamba günü silahlı saldırıya uğradı.

Detaylı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2009 S. Erdem Türközü Evren Özer

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2009 S. Erdem Türközü Evren Özer TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2009 S. Erdem Türközü Evren Özer Ankara, Mayıs 2010 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları (65) ISBN: 978-975-7217-74-9 Türkiye İnsan Hakları

Detaylı

DÜN BUGÜN YARIN 1995-2015. Türkiye de Düşünce Özgürlüğü nün son 20 yılı -Rapor-

DÜN BUGÜN YARIN 1995-2015. Türkiye de Düşünce Özgürlüğü nün son 20 yılı -Rapor- 1 DÜN BUGÜN YARIN 1995-2015 Türkiye de Düşünce Özgürlüğü nün son 20 yılı -Rapor- 3 Kocaman bir teşekkür...ve koskocaman bir saygı Bu raporun hazırlanması için emeği geçen herkese hazırlık ekibimiz Elvan

Detaylı

20 TEMMUZ 2015 SURUÇ KATLİAMI VE IŞİD TEHDİDİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME RAPORU

20 TEMMUZ 2015 SURUÇ KATLİAMI VE IŞİD TEHDİDİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME RAPORU 20 TEMMUZ 2015 SURUÇ KATLİAMI VE IŞİD TEHDİDİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME RAPORU SURUÇ KATLİAMI SONRASI OLAY YERİNDE İNCELEME YAPAN CHP HEYETİ Sezgin TANRIKULU-CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 1997 YILI AYLIK İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORLARI

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 1997 YILI AYLIK İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORLARI İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 1997 YILI AYLIK İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORLARI 1997 Yılında İnsan Hakları Derneği tarafından hazırlanan ancak sadece matbu olarak bulunan aylık insan hakları ihlalleri raporları

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı -EYLÜL 2011- Sayı: 5 5 Eylül: Türkmen polis müdürlerinden Albay Orhan Halil e yönelik

Detaylı

İNSAN HAKLARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI AĞUSTOS AYI İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 01 31 AĞUSTOS 2012

İNSAN HAKLARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI AĞUSTOS AYI İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 01 31 AĞUSTOS 2012 İNSAN HAKLARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI AĞUSTOS AYI İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 01 31 AĞUSTOS 2012 M. SEZGİN TANRIKULU CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İSTANBUL MİLLETVEKİLİ Giriş: Türkiye son aylarda neredeyse

Detaylı

Press for Freedom Özgürlük için Basın

Press for Freedom Özgürlük için Basın Press for Freedom Özgürlük için Basın İfade ve Basın Özgürlüğü İhlalleri Raporu Haziran 2015 Press for Freedom / Özgürlük için Basın İfade ve Basın Özgürlüğü İhlalleri Raporu, Haziran 2015 İçindekiler

Detaylı

Suriye de İsyanın Kronolojisi

Suriye de İsyanın Kronolojisi Suriye de İsyanın Kronolojisi Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi Sibel Kalemdaroğlu 2013 SURİYE İSYANININ KRONOLOJİSİ 2011 Ocak 2011 26 Ocak Haseki bölgesinden Hasan Ali Akleh isimli bir eylemci

Detaylı

ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 1 İnsan Hakları Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2015 Yılı Ġlk 6 Ay Ġnsan Hakları Ġhlalleri Raporunu açıklamak üzere bir aradayız. 2 yıldan fazla bir zamandır devam eden

Detaylı

2009-2012 YILI GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN SİVİLLER RAPORU

2009-2012 YILI GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN SİVİLLER RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2009-2012 YILI GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN SİVİLLER RAPORU 2009-2012 YILLARI ARASI GÜVENLĠK GÜÇLERĠ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN

Detaylı

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu T.C. Tavşanlı Cumhuriyet Lisesi 2003 Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu Songül TELÇEKEN 11-SOS-A No:620 GİRİŞ Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan Türkiye, Karadeniz i Akdeniz e bağlayan

Detaylı

MİT in TARİHİ. Hakan Dilek

MİT in TARİHİ. Hakan Dilek MİT in TARİHİ Hakan Dilek 04-12 Ağustos 2010 İÇİNDEKİLER TEŞKİLAT-I MAHSUSA'DAN MİT'E... 2 MAH'TAN MİT'E... 2 CIA ALTIMIZI OYMUŞ... 3 MİT DARBELERDE SUSTU MU?... 4 İLK SİVİL MÜSTEŞAR... 5 MİT ORDUNUN İÇİNDE...

Detaylı

DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLLERİ

DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLLERİ DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLLERİ 2015 Bandrol Uygulaması na ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir Türkiye Yayıncılar

Detaylı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Ek: PVSK Değişikliğinden Sonra Meydana Gelen Hak İhlallerinin Dökümü: 14 Haziran 2007-31 Aralık 2007 16 Haziran 2007 de İbrahim Demiryege nin (17) adlı Hatay ın Reyhanlı İlçesi nde polis memurları tarafından

Detaylı

2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU

2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet 24 KASIM 2014 1 DEĞERLENDĠRME ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI RAPORU 2005

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI RAPORU 2005 TİHV TÜRKİYE İNSAN HAKLARI RAPORU 2005 Ankara, 2006 I Yayınları (45) Yayına Hazırlayan: Dokümantasyon Merkezi ISBN: 975-7217-55-7 Bu Rapor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu nun katkılarıyla bastırılmıştır.,

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2001 İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

OCAK-HAZİRAN 2001 İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ OCAK-HAZİRAN 2001 İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ OCAK- HAZİRAN 2001 İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLANÇOSU Yaşam Hakkına ve Kişi Güvenliğine Yönelik İhlaller Faili meçhul cinayetler 78

Detaylı

HABER BÜLTENİ. Haber Özetleri. Irak. 7 Kasım 2007

HABER BÜLTENİ. Haber Özetleri. Irak. 7 Kasım 2007 HABER BÜLTENİ 7 Kasım 2007 Haber Özetleri Irak Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, Bağdat yönetiminin, terör örgütü PKK'ya karşı ''somut ve ciddi önlemler'' almasının ardından, Türkiye'nin terör örgütüne

Detaylı

1 Şubat 2010. Saldırı ve Tehditler

1 Şubat 2010. Saldırı ve Tehditler "Medya Özgürlüğü ve Bağımsız Gazetecilik İzleme ve Haber Ağı"- BİA 2009 Nisan-Mayıs- Haziran Medya Gözlem Raporu 1 Şubat 2010 BİA Medya Gözlem Masası'nın yayımladığı 2009 yılı raporuna göre, 123 ü gazeteci

Detaylı

Düşün, düşün. Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni (Sayı 25/15, 19. Haziran 2015) Geçen hafta neler oldu?

Düşün, düşün. Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni (Sayı 25/15, 19. Haziran 2015) Geçen hafta neler oldu? Düşün, düşün Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni (Sayı 25/15, 19 Haziran 2015) Geçen hafta neler oldu? *** Yüksek Seçim Kurulu 7 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. 46 milyon 163 bin 243 oy

Detaylı

(prometheus --------- e-bülten HAZİRAN EKİM SAYI-2. 2011 TÜRKİYE İLERLEME RAPORUNDA İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE SAYFA 2

(prometheus --------- e-bülten HAZİRAN EKİM SAYI-2. 2011 TÜRKİYE İLERLEME RAPORUNDA İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE SAYFA 2 HAZİRAN EKİM 2011 --------- SAYI-2 TOHAV (prometheus e-bülten Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında yayınladığımız Prometheus

Detaylı

2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 29.01.2015 1 DEĞERLENDĠRME Ġnsan Hakları Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2014

Detaylı

26 Haziran günü, Tekirdağ da K.Y., imam nikahlı hamile karısı Ö.İ. yi kendisini aldattığı gerekçesiyle işkence yaptı. Ö.İ. öldü, K.Y. tutuklandı.

26 Haziran günü, Tekirdağ da K.Y., imam nikahlı hamile karısı Ö.İ. yi kendisini aldattığı gerekçesiyle işkence yaptı. Ö.İ. öldü, K.Y. tutuklandı. XIV. NAMUS CİNAYETLERİ 3 Ocak 2011 de Iğdır İli Aşağı Erhacı Köyü nde Ahmet Ş. kızı 10. sınıf öğrencisi Z.Ş. nin, daha önce ailece çalışmaya gittikleri Kars ili Arpaçay ilçesi Hasançavuş Köyü nde tanıştığı

Detaylı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2007 S. Erdem Türközü Evren Özer Marko Perels

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2007 S. Erdem Türközü Evren Özer Marko Perels TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2007 S. Erdem Türközü Evren Özer Marko Perels Ankara, Mayıs 2008 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları (53) ISBN: 978-975-7217-62-6 Türkiye

Detaylı

İşkenceye Sıfır Tolerans Karnesi. Ahmet Şık

İşkenceye Sıfır Tolerans Karnesi. Ahmet Şık İşkenceye Sıfır Tolerans Karnesi Ahmet Şık Bu yazı yazıldığı sırada, 5 yılı aşkın zamandır iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi hakkındaki kapatma davasıyla ilgili hukuki süreç başlamış bulunuyordu.

Detaylı

1971 askeri müdahalesi ile hem TKDP içerisinde yer alan hem de Kürt solunun Türkiye

1971 askeri müdahalesi ile hem TKDP içerisinde yer alan hem de Kürt solunun Türkiye Toplum ve Kuram Dergisi nin IV. Sayısında 17.-37. sayfalar arasında yayınlanmıştır. KÜRT HAREKETİNİN TARİHÇESİ (1960 lardan 1999 a) * 1950 lerin Sonu Türkiye devletinin şiddet tekelini Kürt bölgesinde

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION 1 İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION Bu raporda yer alan bilgiler, İHD şubelerine yapılan bireysel başvurular, İHD şubelerinin oluşturduğu İnsan Hakları İnceleme ve Araştırma Komisyonlarının

Detaylı

http://groups.google.com/group/merakediyorum

http://groups.google.com/group/merakediyorum http://groups.google.com/group/merakediyorum Bu çalışma; merakediyorum@googlegroups.com üyeleri için hazırlanmıştır. Benzer çalışmalardan haberdar olmak, öneri, istek ve karşılaştığınız sorunlan bize bildirin.

Detaylı