YASAK EV (istanbul 1996)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YASAK EV (istanbul 1996)"

Transkript

1 YASAK EV (istanbul 1996)! $ % ' ( % ) +, -+ $. / 0) $ 0 % / 7 3 % : 5 + ; )%.%<% $; %.%<%) A %%); %) + ; %.%<% %.%<%) B) / 5 C ' % %D 4, 6 9) B 2 $ 1

2 1 ' % %. ) /. ) B. ) E B + 5 E % % E ( ( $. 5 % % % % $ % +, ( + 3+ E % - $ + ( ; :. ) 5. % /) ( / ;/) 2

3 ;: /) % /) ; F ' 3/ %58G) + () BiR HBARIN DERN ÖYKÜSÜ / () 1 H B I) B ; /) ( % /) / ; $, + () ; ) % + ( ( (J B I) =>?K8=>>= %E%4 5 6E+I5 F I ) ()=>H? HB I) + ( =>>= (=>>=I8.+I.+I) ( HK % % ; ) % B) ; ) / ; / 5 ; / B (; ; ;, ;. 3% ; ) /) HB I) % HB I) ; ) 3

4 ;; ; ) ; ). ; =>>? % ; /) ; ) ) ; ) 1; ; % B1 3; (8; =>>G) =>>M % ; + ; % ' /) +; ;. 0 % HB I) =? ' ; %; ) /). =>>M) /)H B I); ) ; ; ) /) 1 ; % ; ; % 1 E ( (LG/=>>M %:E5 $) / /) () - B ; )3 %:+ () (F. 4

5 () %) B %) (.. () 1%:E () :=>>M=H1=G... + () ( ()E% 1:5 %( (1 5 3; ) ( 1; ( % ; % % ( >-=>>N 5E-E) 1.- ) ; ) /) :E ) %4 6 5 :-- () 5E % ) I ( + (5 ) ().. ) + ( %D () ' KENDN YÖNETRSEN DÜNYAYI YÖNETECEK GÜCÜ BULABLRSN! + % 5. ) +3 5 /) /) $ ; 5

6 5 5 ; ; ) 9 /) D =>>G 9 ; =>>M D,; ) 9) A/ $ 1 %% - %). % / % )%) 3 ++( (.; ; % + ( % 1. E /) /) + O /) $ + / % % E - 9 /) 1;( % + 5 )- ) ) % 7) + /)B) 6

7 . % /) 3 ; II )% % : - % 3 II ) B 8 ( 1FE( % %F E + / 1 P P A + 3 : IE I ) 1 ( II ).) B ( ( ++ /) ( + + % F ) $ /) /) $ 5 ) % /)..) -,.) YURT DIINDAN FAKS $ ' / F 8 A 7

8 3 ; < Q $ B $.F : E ( 5 =K)%) 3 /. 0 ( ; P ; % % /) B % /) ÇEKME % E'4% ; ) 6E $. ; ()'<B ) 5 )RF+ $. (!! 7 ( 5 $ ) + ) $ ) /).+ B /. (1 % $.. % ; ) E' 8

9 ( /) % % 3 ( )0% (% ; / ( / / ( /) C % % ; /. N(=>>M) % B) E, BP). P CP) EB) ; ) ESBE5); ; TARIK ÜMT OLAYI... BiR GÖZDAI MESELESi + / HK) % ; )B P ( ;. P B. BP1 P=G BP) 9)P) 9) +P) P) 9) 9) 9) BP B) 9 9 P) P 9C P) 9 C EB =>>K)B) E2B) 4 6 9

10 E%.%<% E +%59) $+95) % EB5) 9) +9A 9) 9) ; 5E-E) 5E 9) 5). % BP) E=>>G) P). R F F 5$ EE%.+). +=>>=8=>>L P).+) P).+)-+) BP( =>MG % )=>M> B) % =>HN + 0 =G 5 B) %P=>HM)% =>H> $.%:P%:;.%:2< (BF)0E LK 7 ) $ % P ; $ LK 5 P ( ) 5E:!) P ( ( )I$ P)EB =>?H %. 5E ( % % PE 5) EB ( E=>>G) ' % - 0 EB. ( ) P1 + ' / R R E BP) (. ( )E5P P) EB 5 ; PEB) 35 10

11 EB 1 ; ) EB5%)P) %P) %) % :) 5: %P) Mehmet Eymür'un bu raporunu MiT kabul etmemektedir AÇIKLANAN MiT RAPORUYLA ÇATLI'YA YAZILAN KADER ' (( ( $. E /) % =>?H ; 0 ; )P BF % EB ( 1EB EB.%. EBE=>>G B; ) % 5$ EE %) 5$ EE(5 $ 5$ E ) I((8. ) 9 ' B; ) =? O ; 1 % ; 1%9 =>GM- =>HHP / %:=>H?P / E% %) HB2I) I 1KGNLN=THTTM%1. B (( EP 4'6 % =>>M +,% ; % / /) 11

12 ; B EB) +%) % ; 0 $.., E ( / BB ( /. 9. BR STHBARATÇININ SÖZLERYLE DERN DEVLET %D)%1B82 $.4B 6. 1 (.B (2 %B$ ;$) ( I(() E$( I(() I(( EB)R)' +B ) O(5 % B) I(( I(() 1% ; 8 ( B ) % ; 5 EB) R EB)E5 R)D (I 5)E% %. ). 4 EB 6 I(() %) A + ()5 1 ; B ) ( =>>= =L5 P / /.:) ); ( ; / R $) :%)5 5 ; ) 12

13 E E + - ; 5 %) % / / / 5 B ) % % ; :; ) E 1 ; % + ( $' ( 1 $9)A /.-) 4<.-6 4I) %.%<% 6/ ; +. ( ; %) / % ; ); 1 / 1 % :1 5 5$% R + () ) () F 5% 3 % $ ( 1. %% ; 3 1 %)+. 7 B 1 < $ ). 4 6 % % 4 6 % 1 9) ) 9 13

14 YEL ANLATIYOR E5) E 5) N F$$ I % 5 P =M)F P % I(( % 2). L/ +B.. /B ((()R)' ( R)EB) ;. B) EB) EB) %) EB) 0. $ 5) B5 B. I(( ($) /B /B E; ) I 5 ( /8( I 8 - %:E LA. =G8LK + ;N + I(() I(( I(( I A A % 8 14

15 / %.; ) %. %.% 8. I(( % ( 5 8. )I(( 2 )%. ( %) %) %) % ) )%.) 8 %.) %. 2% 4 6 %) - : ) ;)(2 ; () %) ; ); ) ;) 5 )5 %) ;) 5) (%) 5 8. ) BOMBA ) ) ; LL5=>>M/ C % ( I E(5 %. I(() + - I ' / E ( E -. ; % + 15

16 - EB EBLL5 =>>M) LL5=>>M) EA STENMEYEN YOLCULUK +., % ) /) O 5 I /) /) % E.. $ $ + KARA SONU SEZEN MEKTUP Kizi Selcen Çatlı'nın, babasına veremedii mektup: 16

17 17

18 1 Kasım 1996 ABDULLAH ÇATLI, - $ % LH5..) $)+ ( 5ILL1NK B(! 5 5., ( % E % ( I E 5E B) E % F % 1 % 5. 9 B /) SON SÖZLER. /.0 11 Ekim A.+ ( E1% % ; 1$ 3 E1 % C $ $ BABAM ÖLMÜ 1 18

19 ! %. ( ) P % %. 0 5 %. $% % ( / ( % 33 )% ( + 7 $. 9 E % : E +,%! ' '. ) C ( % $ % ).)(., (.% % -.E) % /. / +, (..( /$ + + %.), - 3 / %,.. 1 % ) B /, 19

20 %! +. B.+ % %.. ). %. % )% -, $,E - 'ÇATLI DEFRE OLMASIN' S ' E% ) 57. +() 55)% F ). + E 5. ) 5E-F) (( ==R% (% D ()5E F % D (1. ) E' B 5E-F1( A R % D (1R SON SÖZÜ ALLAH (C.C) OLDU '()!+,-%./$0.!12 ( E% 57 % ( I..)E %) ) + / ) /.0 45% 0) 0 6) E' E)%.MKKE) $ ; B B O50) $ E'. F +..) % % ) F )5P+) )I/ ) % I/ ) E%) / 5. )C E.) NH N?( +. )9 E' +() 5EB( I/ ;% ) ;)) 7 ) 5 20

21 E %/.(). (// ) N(=MKK=MNK.).MKKE8+( C. )LK ; D +. ).+A.MKK G8M +. ) =>NK% / %EA A.) +% % 4( E')6E ) $33$(% E) E).) % 5 E) $7).) 5+)/ E) / E ),4 4' $7'85 :848'+$33$(;/6/<+6 ( 55 ;. LK 5 E+(KM%;MKK.MKKE 55) E4 E% 57 ) % ( 6 (.=>1LK(LLK)/ ( ; ( 8 8 C 3 3 ; (); ( %%.) ' (; ) - NKK I +$ )4 6 ( ; () $7 ;,++: (.=>1NK)+$ ) (+()(% = + 6,'-+%+ + -+%+ 6 % + = : =' ' '+'9 21

22 666+: ( % ; ) % ( D % E' % ; 5E ; ; )%-%I) E E % A - A % ; ) / / % ; ). 1B /; ) /) SUSURLUK KOMSYONUNA VERLEN LGNÇ FADELER 0. 4F+I E ' B61+ % EIG - EIG % ( 4.) 61( 4 6, B C + 1. B %( 1/ :, 5 E8=ME8=M (( BABAMIN VEDAS! 5 ' / - ( ( % / 7 % / $. ) 5 -) % $ % % 22

23 $+ 'S D / % B./ $ /, /. / % % - 3% % 9 $ +.) C % /% / %-) /)8 /) C; ) 5 B / O % =(/) $ % + ( % + () + (1 B $ E ; 1+ % ) +(1++). % ÖLÜDEN PARMAK Z ALMAK 4 Kasım 1996 ( ( % ) / ( ( 23

24 ,.,+ 3 E % % )I 9) - ' 3 / (.. TOPAL: LABRENT GB! '<B 0 $ 0=>HK 5 4 6B )B H?KK L MKK =>HH ) %) B 0+ / B ) E E B ) B L?B=>>M)LNNK B. EU) - ( ;B ) B % 7 A. =>>N8=>>G O % 3.. ) ; (B ; ' % ;) /$ E )% ) 0 B F 2( ) % %) KMD HGGK B ;)BEE. %( 0. 1-,'<B %; ;1( / ) / '<B B ) )%)%D ' ) / ' % L?%=>>MB %E') B 24

25 B ) % ; E. B ; ), B ) / 5E ) (3. $ ; $ %; B ) 3I %( )% ; ) ; ) - A B 3; ) $A A ; ) % I 3 C; ) % / C - F / % :A I B ) ;; / 3B) 1; CENAZEMZ VAR 2$3445 F ( / F % + / % 8 8=?. ; ) / ( (9; ; ; C ; ) ( % 5 B % % $ 9 / / =L + 3/ 5 % $ % 25

26 / $,( % -// / B / ' 9) /) /) D (935. ARKADALARININ YAYINLADII BLDR 6 % ; /) /) % 9 /)' < % ; B P P P /$. E ) % ; +':47>885 +:+:-++5 5:4 5 '+% ; +)E $+. VE ARDINDAN... 7, ( ( / ( <, ', F ( % B, ( 26

27 B $ < ( $(.$$0 B + + % ; B B % ; ) 0 B. A ( A % ; ) P B E% ; ' + P 3 P 0 B D% ) % ; P %)B,, % ; B) B BB B,EB5B. ( ' ( B ( BE BB 4 6 B 7 BE % ; )B % ; B E% 5) $33$(,?C3 ( $=4+6 $+ (bölüm 1 sonu) 27

28 SUSURLUK NEDR N(=>>M). ) % ; $ B) % ; ) 5D<5B B $ % 1. B B. ) 5. ) 8.. (. ). / BB / 1 B % ; ) ; 8. D E. B BE E 8. ) 8 E. %. ) B ( ÇATLI'NIN ARDINDAN N( '. : $ 1,; )HK) /) ) % ; ; ) 28

29 ) C ; / ; ( (?K) ; C ; 1 ; ) E V $ ;. P, : ;) CS%5 P ; S 7EW + ' ; 8,; /) P,; HK /) P / ; ) /) E8 E8; ),; ) $ )B?K /) ; ) %.%<% ;) ; ) ;;. % ; ) ( /) /) ; 1E ( $ % %.%<%) A / 8 N() ( ; ) D /) ; ) =? 5 E ; 3E ' % ) ; ; ; ). )1. 29

30 % ;). GAZETEC CAN DÜNDAR'LA SUSURLUK YARGIÇLARI ÜZERiNE.. 0. ) F15,/ / E E. %, / + ; ; O C5 ; ) 1 B X FXLKL F XG=L ; E B X=MN F X=HL E ; ) E 1 5$0$F2 'G. ); ; %-%I) B' ) %-%I) )F ; A % - >> % ; )/) (; ) C 15 O; ) / ; ; 8 1E )) % ; ) ; %) ) E ; ) 8 (. %-%IB 5%%=>GK) B) =>?K I(( 30

31 %) 8 %+ (%-%I1E ) ; ) ; ( % --C % ; +. ; 5 + ( % ; )$ 5 % ( ); )%-%I % ) E ) ' %;), D %( % ; =? :. )B) % ; % ; / ( % ; %)BE E ) %I ) '); $ / 3 ;%-%I %/$. % ; /) 4 6% )E ) ;;), 2 / % ; 3 ;; )-E) % 5 BEE),E ' % % ; / % ; / B) % ) 5)2FG H I B; )' % % ;)% -)$B B;. ) I.) ; ) B; ) E+I%-%I B ;. ; 8 8 9) 1 MLLETVEKLNDEN BORÇ PARA YIL

32 S F /) $ (. ) - (, 9 ' ; ). >H)- 5 $ ;) % ; / 8 8 1% /) / ) C /) /) B ; )., /) ( % ; E,%$ = %$ 3 %. % O %. - P $ / + 3- )+ E 1 E3% + 5(F,4=$>8G! $4+5$>8%:78+8% = >4+6, I4 5 + ':+= :6,+4 > >+=++666(F+G 8% 4 6,+4+ + >+8%+8++= 77:8 6, 7=+544 ''5:58 ' =886!% 32

33 '74'' +=+4 $4+ +=45>+6,4> $1I % B1- I 5E ).I(() % ; A A (F+5 % >+ = G $ 4:+64 6 % = +744>4:6)' $4+ % ++ :7+ = $>858%8=8:: J H+-,'>$ $>%+:> '+4'4 :> + 68%+ 8>> +46$4+ K++='-4 + $4+ % ' > > 45:= '8='+78>'6 %45, 6+:4%+4 +$4+ > +-666,884 7$5 +:+K+4+8 :=++6 ;; ) E% B E+I ; E ; / O P ; I, H?) A 8; G(=>>M) ; ) 1LG8NK ;F+I, ; 5 F+IC. >> A E. + ; ). 3 0 B% ; 5 ; HAZIR OL CENGE, EER STERSEN SULH Ü SALAH 0 E E B 15 / 33

34 % ; E E B 1,'8%8'588%8'+88-= 'B :. E E ) % B /E)- %. :) B) ( %.% ) E 4LM %4 61 B) (. ) %).% ). % 8 2 8B E 1 0$ '1: $ (6 $>81) /.$ 1$ LK LK BN5 B 5 2 8B. E E L>5=>LN) F F+I) F %E9( 80 ( ) A % 4 =>GK F+I)M> + %E1E 0 (% A ( ;; B ( / E F+I I) $%) $ % %E / I ' I % ; FF / F $ I) F ' 34

35 I 4=>GK8=>MK6 XG) I( %E + E( %) BF E B F, P N? E ( I) - I%E 09C E +I..),I, I + % 3F ; $8%8$$ 8 EMRULLAH MI ABDULLAH MI? 0L B LGK B ; B /B % ; )+EB E( %). +E) ( E ( =>LG) -); ; +E; ) -) %% ' %9; ) % A $ ( 3B+ +E). 1/ F B B 5 / %; ; %+E ( % ( 35 % $.' ( % % % % % ) (,; 35

36 9 5 8 % ) / E ( +,E B + B. % ) C % %. C 5 $; ( %; % E % % ; )/) % % + E %) % ;,4 $ ; % $ % 5 -E< A %-% 8+ % YB. B %$8 ' B 8 -); - % ) % % 8 / ; ; ) 1 / / 1 B O ; 1 ; -P /) ( ; /) B ; : % 36

37 $;) /) -)8 /)% 1 $ % %) ; ) +/ 1$ ( % %- -) %) /) $ 1 8 / ; %) P / 1 % / 5%) ( 3 /.( 3 $; -/ /;-) 1 % 3(/) P1 % + 3 ( 1%) 3. % % 3 $ O ( / 9) B % 3/..: % /. % A- ; ) 5 $; ; + +/ / ; / ; ) /)%) ; 0,4 $ % 37

38 : / / +0$ 7 8)$ % ).$ ) + (.) E%5 ' -( )D. ) % ) O0 < %; %-% ; ) 8 8; % $; <M5L== % ; ARKADALARININ DLNDEN. %+ % ; )-) ; ) ; ) % % -)8 0 E ( /% ( % B E ()= % ( / / ; % ; ) 88 8 % ; ) %-%I$ % HK) E+I % I % /. %)%) B%,. % 1 3+ % C / ' % % ; )L= () 38

39 /,% 0$+= ANKARA YOLUNDAK TESADÜF : ;9<= / ; %P 0 ) E E/ ( % E ; ) / ; ) %-% Meral Aydoan Anlatıyor: EVLENYORUZ... +=N % ;% -) / % P % % -,- %,- E ) ) $; E I (). / 1 % E % % / E% ; %)%) ; %) A ÜNVERSTEDEK ARKADAININ GÖZÜYLE 7 %P)% ) % /. %% ). % (% / % ) - ;% 39

40 ++ KIZIMIZ OLDU % 1 / 1 $.$ %; 2 $0 $.$C3 C1/$ F )-) -< %) % ; ; / ; % ; ) + ; P / $ E) ( P $ /) ;/E : ) (=>HH%P / %P / + ) ;.) % < 1 $ 8 1, 5 % -) %) /) ; B B) %) %P / A ; ; (,$J 3$9 9P8%I E<8( -582 E85 $C % ; ) %) 1% ; ) %/ 3; ; ; ) 40

41 /) ; ) %; ) %) ; E+I$ % B) ;) / ) % B) % ; ; ) =>NN)-B) 9, )B EBB 4E BB 6E) ( ) 1 ) E PROTESTO Geciken adalet, adaletsizlik getirir.. / B) C B) %?K $ 1 $ $ % $ D ; ; F+I.. 5 $ 1 % %) ) 5( - %4 + 3% ( / % ' %%).%) 3 41

42 + +.1 ( / % F; / 3; A %)B) + E+I 4 6 % ')B. %) ; ;. ' B % : 7 3 C 1 I 3+ ) ' ( 3( $+ % ' ( E B ( E ( E ( ) ( % % ) $ 55) E ( P B ) E % / 42

43 % % 3:E 5 ( 0 I / 1 3 ( I ; + % ; E 5 / / $ E % 1$ B E+I$ ( ; B /,; $ 1 % B + ; ) O 5 % %) %P /% ; ; ) / ; ). 1 -+, : B % ; %) 1 1D A 1. P1 1 1 ( B ; 43

44 % ; -)%) %) ; ) ; E. 'PARAYI AL BANA VER % ; %(() 1 ; ( % (-)%) ( ( ) - 1 ( LiDERiN SEKiZ ANA VASFI ; ; < - %) / % A % ; )9. E1 P ; A % $ 9) ; + % ; ) < 1 =F L G0$ M+ H$?% % ; ( + ; B % ; ) + % %. 44

45 % F/) % ;) ; B % ; EMRDE ROBOT FKRDE KULS $$$> MM : ( % ; ; 1 ( 8 - P P, B P ;,?K, ; % ; A B)8 / 0 ; HH ( A %) ; B)4 6 E A 5 ' ; 3/ ' ; ; ) /) B ; ) /) ; ) ; A % =>HH $ A ; P / ( ; ) ; 45

46 ; / ( ; /) ; ) EA ; % ; ) ; )/) ; ) ( ; ) /) L-=>H?P / ( MM M ÜGD MERKEZi KADROSU TE 46 T% ; 46 TD: 4$.6 T+%4$.6 T:;4B.6 ; )$ E 5 ; /., ; ; / ; ) C 1 /), ; ) ;; ) + 3 ; ; P$ E+I P$ BiR SiSTEM MASALI % ; / /)?K E ( % ; 7 0 / E 1 ; B 46

47 + A 7 A %. % / %1 - E B,% F+ %, % ),.. );.. 9 +, (.. ) :E) I % +) %NK E( ) % 5)D) D : +% ) B 7 D8E 8. ( + %) 1% ; / % % ; 9 + ORDU PARTLER SON DEFA UYARDI? -1('( 4=6$ ((51.F =LE) % F(5) 1 / / /=LE)B) LH% =>H>F (85 U7.%0 1B) B. ( ) 5B. ( B)8 E. 1 B B ;. B+ E B 47

48 % P /.. 1. ; ) %( ) LKK GK! + B + B ( 5 %) % %1( / 3 9 :B). B %. % I %), %) % ((8$ BI. $ ) (8$ ' + ) % %+Z6 ( % $ ) P (8$ 5)HE =>HH F 1. $ (8$ $ % % % =LE (8$ )8 B) ; ' E=>HHB 5 1.) (8 $ / E+I22) $ /3 % ( % + 0 (, ; -?K ; 48

49 TÜRKLÜK VE ANT-TÜRKLÜK MÜCADELELER B % ; $ ; B?K ; 1 % =?GK) 22U % ) /% ) % / 2 ) F EB 8 B IB( 5 B B B B B%) % )% ) B %B B / )%) % 9 / % 2.9.; ) 22+ % ) 22U B)% %) E I) )$ B) 4 56 B 8 8 B) =>HG8=>?K 8 ' =>HK) 1 $ B %)B ' B 3 % ; 9 ; )B /B, B)3/)8 9) O $ % % ; B ; /) ; B ; / / ;( 49

50 CÖMERT OLAYI P / % ; ) /). ; ; / ; )B ; 1 E (8; / F )P ;. % B 4 6 ( BF 3F ; ) / F 5; 7 9 ) ; )F C; F [ ; ) / F 1 $' I ( / ; 3% ; ) 1/ ; )F ' 3;; ; BAHÇELEVLER ÇIKMAZI, BR TÜRKYE ÇIKMAZI ) ; ) >5=>H?LL1KK GM 5( L C (.% +$<F55/-7 ) B 5 B 3$ 05. $)GM 50

51 GB I) % LB2I) ) ' /- 7 ) / C +.% )+$)<;)55) % B'.5. E % F %.% ) 436 F.E5:E B$ ) 1 5 P =M=? % ) 3 : % 3 1 / ) (% 7 % ) 3. % ) 3 % ) B KMI=NH %EE) (..)=NK P/22 % :) E % ; ) ; /) 1 3?( =>H?)% ; ) 1 % E ).). / ; %..E ) P$$ E) $ 1; ) 3% ( 3: HB I) ( ) ) 5 I ( ( ;.HB2I) 51

52 5 3 F- %O?K) < 5.. A / =M+ () + ( ; A; 8( % ;() E ; ( ; + F HB I) ; + ; F ; 2 (. ( H 3% 1( HB I) + 0 ; ) / () ( % ; )( /) + ; ; 5 + HB I) ; )F ; F ; ; ; 3 F HB I) ; ) (8; ; / ; ;5 ;; ) /) HB I) F ) ; 5 ; ) %

53 ; F >K) ; : 9 ) %?K) %( O (3 % ( % 0 ( % ) 3%% % ) 3 + ( %H % ) / G8M8L ; ) 3-. ; ) 3( 3%.-. 3 E; % /) 1; B) B I) H /) % ; ; ) ( ; ). ; ) ; ) ;; ) 3 ; ) %; =>>M). ; ) 8 HB I) ; )F HB I) /) 1 ; )F HB I) ; 4 6 % 5 % LK 4=>H?)=>>?)6 ; )HB I) %=>>M ; ) HB I) 1HBSI) ; ) A 53

54 Meral Çatlı Anlatıyor: KOCAMIN HKAYES BURADA BALIYOR ( 8' % %%) -) %) / 5 % 19 E $ 5 5 D $ C) %) C % ) C $ % ) ; 1E $ C) -) % 5%) ' C % / ' :) )( E5 8 )$ + F+ % ; ( :, % / 5 /: 155 F 5 ) ; + E $ ; % % ; O 8 HBI 8 5 ( % + ; ) 1B ; ; ) <, 3 ; + ()C. 1 I P /) / / B 54

55 / 0)- ; 1 ;. ; )B /8 D + 45 ; () ;()B 6 5., +4+ % ; ) 6 %:). 3 + :+)( : : % % -. $ :( 9 0 % %) % (%) % / $ 1 3, :. + - ) --) :% ( $. Meral Çatlı anlatıyor: PERUKLU BEY =>H>) C +$ % ) ( % ) 5 % 5 ; (E $ ) %. % ; E % E 55

56 5 % 2) P3E% ) - O%/ %2) E% % % 1 E 3% F % +3+ % % B % )%), 5% 3 % % 1 / I ; B 1 B9 9 5 / %2) E% % %. + PEKÇ 7 '(( % :=>H>)=M1NK %) ) E $ B5 F 2) - + < 7),%) 52)F %L= 5 2) % 2) : %) LG+=>H>E% % '. ( %F % %) 2) %),+ A ' % %) % LN(% % (%) ( % F ) % F ) % ; $F ) %% ; ). 56

57 ( % F ) F )%) %; 5 ) %)5) S)0 + %B) -B) %) 1 / ; -3 ;E $ % 1 ; %) ( %) ; B 5 ); I) %)LKKK 4 =KKKNKKK 6%%0 D)- B I22RI ) =>>H) )I %) 1 2) % ; ) % ; ).1. ; ) %1+3( % ; ) ( ; ) ; 0' + ; 5 % E+I) -; $ ; P ; )%) /) 3%); ) 0 5 %) 5 ) I) 0 YAPBOZ ; 5 ) $ % % / O %. - $. /

58 % %. E 7 ; /) 1. P.. ) /)., +. % /. ( 8; % %. 7 $ % O, - C 3( / 1 E -%- % E 3%$ --( ( 5 ;, E C % $ /. + % /. / ; ) 8 ( $. %..3. /. / 3/ - I%% % -. I +3 58

59 3+ $. % B' (; E ( C ' % + ' E% % + % : % % % <+ 3 $ 3 I ; ; + % % 3 % E, % 3 B - : ; /; % / E% % O5 B HTLÂL ÇOCUU + % -) ) $ ) $ ) %% % % E -I % $ ) 5 A 59

60 ( % 4E% %)6 3 % /) % /) /O% % % % F % / /. - $ ) 5+ 1 / I. 3 $ % 12 EYLÜL )(( $ / ') 1 E =L5 =L5 =>?K) E.O B I 9 B % B) /% E%F) 1 EIB%) + ( S % B F %. ) % 9 1 % 9 % 7 ( 1 ++%+ 3 (E 60

61 P. %. E. ; + A ; ) 5 3 8; / + =L5 ) B) =L5 B E E < B) E. % %.NKK =>? + F % + % ; $ E B+F A % B9B) B9B) =L 5 A 4 A 6 46 ( E B. =LGN N?KK ; P '(4'( 6 ' =L5 ) ;.8 (5 B A/ A BP. %. 8 % =KK A B) ;B) $ $ / % (5 =L5 )

62 B 8 ( %E) % 8 % 3 ( 5 (A % P % (5) 1% ; 8%.%<% 1 % ; %.%<%) F ; 5 % % 1 % B) / 1 (F+ +5,4=$>8:>' % 74+ 6( ' + 6)4- + :( :3B( :/ )($ SAKLAN BABA $ / -) ( ; 5 /) -) /) % ( %. /). /) /+ 5. % ;5 ) 62

63 1-1%$ /)+ I /) / % /).; F ( / O O $ / -) 8- % 1. ( % + % 3 % 3 %5 1 / 3 1( % F % ) (+$ 3E + 3 -)% E 4 6 % % / % B % 1% + + ; ) /) ; 63

64 - 7/ =L5 ( TEKLATA (!) AYKIRI?(=>?K( ( 2 ) % 5KN >K=L=L =K5 =>H>$ ) 9 () 5E ) %. %.-. ( 1 3. D -. ( 1. B. % % (E (. )4P $ 6% ; ) 3 HB I) (=>===>?K% 5)E 4P / $ 6 1 % $ %) E ) FF)+I' E, % ; ) % ; ) D % ; ) )/ () % ; 5 F) ; ; () A % 1; 8 () + ( ; 1+ ' + ( 4 6%5$ '' L?) E(=>?H D) ) + ) % ;.%, ; ) E + : ; )H 64

65 B2I) B +; ) =M () HB2I B ; BR MEHMET AL ACA HKAYES: BEN MESH S )!%) I22R I ) ; % E %2 )?G LHK I2RI ID) D ( % <D)I ) ( I2RI D) %) I 7 / I)DE $ %) E.) P.) F2% I2RI '.IL)D I FE) 0 I2RI )L>5 =>H?) ID) I). B I I2RI I) I $9) ; ; I $ %) ; %.%<% %) I %) 1 ; ; I)% ) 5 ; ; ( % I ( % E( ( %/ 9)/ 2I) =NE)% % =>G? =>?=) % -8%2).8I4.8I6EI22RI % I) P D) 3.D F2%)$ 0I.5F50 (E0)F0E + E % $ 0 =NE) 9) D)I) 9 65

66 0 +.2.E2$.)..7) % 0' %5 - + I22RI. - C %E D + I) %) 1 (- 'I) / ( ( I E I) $ / E% %I22RI ) 0.8IE) 9< % B + A %. E+I %E) =>H? %) P /%B0 $ <( =L5 E. ; 0 B ) I $ ; ) %) 0%LN( =>?K( E %F)9) (; ) ;0B LKKE. ; )=>?=EC)./ ) %) I) E 08R8E..I)( 1 $B; I) B ) - 4 6: I %) ( %. ; I % 9 B) % I22RI ( ; ÇATLI'NIN HATALI TANIDIK (!) ilikileri. % / C + /) % 66

67 / + % + % % C; E% %) (. E 4=>?=)6=? +. % %%1++ 1% I)3%153/1% % - / % ; ; I % / 0 ; ) + ; B) ( ; ) /) % ; % ; % ; ) /) ( + + B)8 3+ ; /) % /) 3 ; ) ;3 E:LL:=>?L C / ; % ; I :) ; ; ) ( ; ) O /) /; ) ; ; E: 67

68 ( ; /) ) ; )E. ; O ; ) / ; 6C) GK0 0 $% F ) A 1 C :; ; ) % / ; ) $ ; ) I ; I %) ; )LGK ; C) : ; ; ( ; - % ; ; L= I ; ) ) HL ; ) ; ) 0; % ; 4=>?G; 9E)I 6C) ;8 ) 1 / ; =>?L) C),. 7 2 ; ; ) ;; C I ; 1 %?L I=>?M) / ; ) 1I.( 3 E: =>?G 4. % F 6 1 $1% ; / ; E:1$ / $1; ; )) E:1% P. $1- E:1=>?L C) $1C E:1. C ; ) 4LGKL=>?L)6%I92 A EA E ; ; 68

69 E. E. B FC )=>?=) $E. %. %. ) 4=GE =>?L6; ) ; ; ; ) ; ) ( LL=>?L)E: C) P H% (. D8 C ; ' D I + $;6/6<++6,5366 $4+ AMBARGO / ; =>>H. ( 1.' $ B)). B ( B) C%.%<% / + () % B) 3. - RES'E ÖLÜM EMR =>?L I); 1 E% ) ; ) 9 E) BEI) : $ E 9 E) E9 9) % 9) I 9 9) 2D) I 1=>?G I% ; / ; I) ; ) 69

70 ; ; 3 ; ; ) 4; ) ; ) 6 B ; ) /) ; ) ELVEDA MEMLEKET MERHABA HÜZÜN / -) ).C. % $ ; % % - -) ; =>?L 4 6 ) - -) 3 $ ) % % $ D+ D)./) 8 =. 5). : ; 5. (. + %. 70

71 E $ E % FAREL EV I%. E : 2. % B / 3. ) % E ( 1 %E % + ( % ' % 0 / 0 ;/) C ;..B 1 KILLI EV $ $ 3 / 1 (% 71

72 B.. -) 5 / 5 E ( % $ 13 0 ( + E E F / / % E (( F % I I %. $ $ % / 1 + / /)% %.%<%) B ÇATLI... ÜLKENiN SAVUNMA REFLEKSi 9 72

73 + B ;. ; %.%<%) ; B 3%.%<%. ( P E : ; ; 1 ; ; 9 % ; ; % ; 14 6 B -<; ; O ; /), ; ) ; ) % ; ) 5B ' %.%<%) %.%<% ; B %.%<% A 1% BB I(() ; ); %.%<%) ) B + BI((%.%<% ; ERMEN TERÖR ÖRGÜTLER DOSYASI 7'/ S9%CB%9S+ + =>HN8=>?G B %.%<%) 5' %.%<% 5 8 $ 0; 73

74 E ( )%.)4=KNN=6 5 % 2 5 2'2D5) 5 B B) )5) 5)5 5 1 T5( 1% 5 5( ) ;5( 5 5 5( T0 E 0 15 / + 5 I 5 E E ( 5 + TI1B 5 5 ((% ) / %)9%) ; 49%0% 6 5% () 5I( % +5E E ) / 2 ) 5 F 5 % =??K5 =??MD 1 / 5. B / 5, 5 9) B F / $ % % ' 5 '95) =?>G 1 3(. =?>G)5)B F 5) 74

75 % 5. 5 P $O. 5) B 5 B 5 +B9%.%<% ERMEN TERÖR ÖRGÜTLER F$.! E).+. )B).$ '4($6A 9) E B 5) % / )5 B 0 I) 8E.0AA(A3$3/A$J0$ F$.! B B B 5 % 5 B $.) % (( I '=>HN8=>?G D B I 5 BI 4.(D%6 %.%8<%) D$!$3$ 5 %.%<%) B %.%<%5 %.%<%5 P %.%<% + =>HK) %.%<%=>?= 1 5). %.%<% 1 T 5 TB %.%<%) A 5 <) %.%<%A =>?= 5 <).A AI((8%.%<% %.%<%) 1 T T.B) A T( +5 %.%<% 5 %.%<%) =>HG8=>?K0 ( ' =>?K)-.J<) I((8%.%<% I((8%.%<% % I(( 75

76 % ' ) %) =>?N %.%<%EE )A B.$.4($6/E$ B 7 5 %.%<%)%%) 5 (89 IE8( 5, + %8. % 5 (O) % % <) (5. % %.%O<% 5 %9Y E 1 B 5.0A 10N.3.A %.%<%=>H>)I5( =>?=) =>?N) =>H>)I) 50) 5 % \ 8EE )%.%<%)(. 5 9% A 5 ( ( - $ B A %.%<%(4=>H>I6 ; % %.%<%<( 4=>?N6 ( ; %.%<%) %.%<% =>HN8=>?N B + %.%<%) ;0 $)5) 5 0 B 3( B - :B %.%<% % ; -;=>HN) 76

77 Trajik bir olayın canlandırması: ESENBOA KATLAMI 2$4=( )(M$= 3==1NK%8E $ O % 9 ', A / B $ C B + +O / 1 ( B 3+ ( 1 / I % ;$ I ; A B 5C.8 5 B %.%<% <85) 5 C % %.%<% ; 3.%.%<%B) B) ' %.%<%B B 8 B) ; / A % ; %.%<%) ;. ; 8%.%<%8 B ; % ; ) ; 77

78 ;%E) % ; ' ( ] % ; ) / ;B % ; 4 6 B+ ÇATLI TEKLATININ FARKI ;. ( 1 % ; ) 5 % ; % ; / % ; I) %.%<%) ; ) ; ; ) ; 8 8 GECKEN TEKLiF 9- ( =>?L B) ; % ; ; P. ; ) 1 B) %.%<% 0 ; / ; 5 ; ) C ; ) ; ; ; %.%<%) ; )/ + 3 ( B 50) E) 0 %% ; 5 ; A (% < 78

79 A8 C 3 + B ; %.%<% 1.3( ; )%.%<% 9 35/) % 2 $. HHH8?L ( B %.%<% 3 MILLI STiHBARAT TEKLATININ ÇATLI LE ASALA LKLER E ). (.) HHH?H> ; 8E B8%.%<% EB) % ; 0)I)=>?N % EB) ; =>?L 3- ; ) 2 %.%<% 9 ESB 1 %.%<%) =>?L LL5=>?N I)0) 5, TG% =>?NI4065$ ' 406T5T5$ ' T5. T5 T5 5 %I5( ) B %0 A % 5 5 B)LLE=>?N B) OB) B 5 B ; B)0 0 0 B BG% =>?N) 5 / B B) /I) B) B <.-) B - B I 79

80 B L=% B $ B % 7B B I B) ; B B 5 B) B B 5 E B B) 5 ORAL ÇELK'N YORUMU: BAYAI EYLEM YAPILDI!' %.%<%) $ E - ' ESB (%.%<%) % ; ( 3% B $ 3$ F =L E+I;E E2. HB I) ; / %.%<% ; + +8 % ; ;%) E ) I4=>>M EB% I)6 %.%<% L? =?)0) <% % (%) + =KKKK % - % % ; /3 %.%<%) C 3 ÖRGÜTÜN DAILMASI )<) %.%<% 0 <) B=>?N) %% /) E '/ %)%.%<%+ EE % B %) B I) E 5 5 B) TESBT 80

81 5 A % %.%<%( E %.%<% BB E E$) %.%<%)1 :5 B BB ^2^ ^^ B -Y+.U) 1B) 9) 5 9)5 B) E. B) 5 ( B ( %.%<%) : %.%<%).U) 1%) / 9) % 9) + ( 5) 9)% ). + 5 B + + B)5) 5 9) 05 E+\1/ % %) + $ E1B)5 ( 8 B)5 /9 ( ; 5 5 ( 5 B)5 ( 5 5 =?>G 5 B) B)5 5 5 () + 9) E B) 5 -B) %.%<% 9)5 81

82 ( 1 :5 B % 5 ;;2(%9.%ESES5B RENKL DÜNYALAR (!) 2 3 %.%<% 3 1 I % % ' + %. 5 / ( E 1 ( ; 7 /) /). 5 + I) + I<. / ; ) ((. ( % E $ STHBARATÇILAR EVNZDE ; <. 0 ; $ % ; 1-3% 3 : 01% % ; 1 3 %1. 7; I ; B)P. B ; % 1 /I 82

83 ; ) / ; 14% 6.. % % 1% % ; 1/ % 3 ; ) 1 / ; 1-3 1% % ; 1 I B)A $ )4/ ; )6 <. % + % ( 0 + / ; %.%<% /) I) /B B< / B B 0 0) TÜRKYE'YE DÖNÜYORUZ... =>?N% B)% %. ) 0. B) % 9) % E ) ( 1 $ ) % ( % /)8 E 0) DOKTORDAN FRAR 83

84 $ / ; ) E % ; E /) S ((E. -. I $ + /) 1 $ ) % 7 % E ( % B/. /) ; / ; ) 1 ( + E / % ) %% B) % % 5 / ( OYUN içinde OYUN % ; ) - B)46 ; E:)=>?L ; )C)HL :) /) ; ) % ; ) ; ) ) 84

85 ( F; ; ) ) : ; 1$ I )=KK ) 15B % ; ; ) ) 1 7 %.%<%) % ; I 1-1 I 1-1 I 1+ 1 A ; I 1-1; ( $ / I ; ) %.%<% I 1% % 1 / / I 1 =KK ; )3 ) ; )%.%<%) 1B %. 5 D 1P =KK % ; / ; ( % 5 ; ) =KK - ) %.%<% ; %) 5 %.%<%) %.%<% %) ; -; %. ; ) 9) /A ' I ; ; ) - % ; ) /) ; B ; ; ) ; ) 8 ) % 85

86 - %A ); ; ) % ;. ; ; %.%<% ; )%.%<% ; ( /) ORAL ÇELKLE YOLLAR AYRILIYOR 9 $ ; )/) ; )%.%<% B E ) E) / ; ); / /) ; ; ) %B)E ; ) ; %.%<%) % ; % ; ; )1$ D) 5 ( + ; ; ) ; ) ; ) ; ) )%.%<%) ; ) - /) + ; ; ) ; GZL (I)I) 86

87 % I ( %;.F ) 5 4 6E '. / $ /) /) /). 1 (. 1 : ; 3 ( /1. B -. (.B) - %3 % % %. F $ A 3 ; 5 +. % ;/) 1 : 87

88 I$ $ $ $ ; +. I +( % 3.( $ ) 3. %$ 0 $ )+,P 46 ; ) PARiS... O'NSUZ EV.. ( /C9 / / % % A %.%<%/) C 7%.%<% $ C 4 6 % % ;) E%0%.88 ; 5 % -. ( 3 I). ) ; I. O / - $% 88

89 % / O % % E /) E B ( =>>K B /)$ O ;. %.%<% /) / B % 1 E /) E) ( +I) $ : : SAATLER SONRA. 9. /) % ) / % %1% E % 1 4 6I % ( %.K?1NK. % (1 $ % 89

90 $ ( % (, + / (, (E % % + % ' % 1 ( 3 % ( $ B ( % - ; + $ %. ) % ($. % 7 ; / % / / 3/ ;$ % / + % - % ( % E % / % % / / %. /. + 3 % % B /) ( 9 5 B /) + % 7 : ; 90

91 / ; 8 I % % B % $ +( 0)) : %. $ 0. B) % $ 0C % 5 I) + $ % 1 /B %% ) ; - % B - -- E1.. % % 5 E 3. % / % ) 3I $ / % ) 3. % ; % ; % KÖE KAPMACA IF ) % %) % E') I5% I5E - E ) +( 9 0 / %/ E.B) 4 6 -A ) 5 -A 91

92 E.). % -A E.).) E') $. C ' E'). E'1 % ) $ / 7% % % + $ % E' C + / - $ / 3( O ; ; ; : 9) A ( ( $ B. ; $.0 /(. ( ;. 0 F ) / 3 KIRMIZI FLE ( F +./ 0 92

93 ; 0, % B 9 B1% + ; %1.%P ( % 1 % % B % 7 5 +/ B %. ;:. 1B../ CLUP FUNNY F. E :%. F 0)$) + $ F $) / % %)%. B) / + /. $ %) 7. % -( % _. D I 93

94 -F 0) ( :;, 5 + %.) ( I % ; B). B) + + ( D+. ( 5 %% 1$ 8( KOD ADI OMAR 3 /) % % =>?L C) / C) ; ( % +( + -- I) + I)-A E.) ( ; 5 /. ; C3 D B /) % B E. / E. E / /) B 3 /. B)% / % 94

95 / / B $ / % ( / BB + : /) / / BRNC SINIF KENCE / 0( 3 ; ; A ' /) E 1 9). 7 % E) E 1. 9) ( C %1- E1 39%) %1 E3- % % % %.%<%) E) ; E 3%E) ; % E B 1+ 5 ; E% %) AJANLAR GEÇD C. % ; ( I) 1F 0 0) 95

96 /. + % (01 %. E B 1 1( LK %). 1% EF 5. ) (B 1 % 1 1B) /) 1 P 1%31. 1% 1- I 1 1B 7 1% EF 1( C 1 / 3 EF. ). 5 % % F ) % LK GÖRÜ +/ % $ +( <. /) E % + E. /) $ +( 0 : $ 8( % <.B. F <.) 96

97 % + I 5 + I) $ =G % - $ 5 <.) A ; % ( <. /. ( / % / F + ' ( $ /) + /. L? % F ) +( ) F /) +( (35 1 3, +. ( E / ( 3 1 ; $ D?K B) 97

98 E ( / : 5 =>?N)/) I) / $ /)8 $ / $ $ O + ÇATLI'DAN MEKTUP I. $ B - D A ; =>?L /) 4 6 ; 5E ; ) %) ;/) % 6 + V % % / % + / +, + ) %) P :% ) % 4E ; )6 + %) 436 % ) IE ' $ %

99 %) + + ) / + ) 436 % D C. BiR HBARIN DERN ÖYKÜSÜ B % %) ' B $ + + % B) =>?G) B) /.1B 0 1 ( % E8 % E.' )< F 0) ; A % I) 1+ % /. 8 /) / (5$. / 1.1/ E.+( K>1NK I)=>) %.)NL B 99

100 +( 1/% %.. % I 5 (. 3 E.E,(. =K:=>?M) /) /.% 1 9.% 1. % - 1 /) ; E, P 3E $ /). + ( ( SESSiZ OLUN TEHLKEDEYZ 05E ; % / %1$ 1'3I %1I ( % 3 % ' %1(.. - %% C / ; P % ; ; E % 436 / N() ( B) 100

101 N ÇNDE RAHPLER DE VAR <.) $ 7 +- ( % 0 /) - /) (9 ; $I $ P % 5., ( + < /) P I.) B ; / +( %.%<%) % ; 4 6. <) 9< <) 2/<.) 2 5 $ +3 DÜMAN ÇMZDE. ( ( 3.E< B E<1.. 3 / /8 E< 5 % B + / 5. E I9 % C - E. 101

102 %. E E) I I.; ) ; ; )/) ;; LK KAÇMA TEEBBÜSÜ =>?G ' BI.) + 3 / /) A ; % /) (0) % ; ) ' B) ' 5 46LK ABDULLAH ÇATLI ANTONO NARN GÖRÜMES <.) =>?G) E<.) 8BE+( % ; /) 3% B 9) P E) ; % 2 ) % 02 B2 4L>E=>?G6; ) 6+( /)B) %0) 0B) ) ' ; ) ' 102

103 5 =>?G)I)<. ) P <. ( TALYAN USULÜ MAHKEME I) %'E. ; '/ ; ) %) %) ; %/ %E) %) ; ) % E1% ; ; 15 E1B); 1 / E1.. 3; 1 3 3E1I% ; 1% 3BE %) ) / ; )%5 ) E1% ; 1/ E1I)%; ; 1I)%. / ; %%9)D) E1%) ; 1I E1 / ; 1% )% B)%)LKKK %) E1/ ; B ; 1 B) / ; ) ; ) ; ) ' % RE.4E61=NE% -Y.I P - ; % ; %1/; 3; ( '); ') ' ' % ; ' ''.'.).') 1 '; ) '). '' ; )%; %)7 ; ) %, ; %% %)

104 RE. )1 E; I 3 E.)-. ;% / % ; ) ;% % ; $ ;, RE.I,%' ; ) 5; ; 1..') ( '), 3.. /. 1 E ;.E % )... ; 1/ 3 3.E % ) ') ' ; ) I) 3. ; ) I GKK 3 ( 3. ; ) 3 '1(%)% ; I) ; 1 3 ;.. '),; ) '.') '; ) / ; ) ; ) (. - B ( % ; 1 3.E E E; 1; / ; % %; ) ( E / ; 1 E% %1' '1? E.; 1 + I/) %. <.) / 9).. C % 104

105 <.). () $. ) % ; ' U ) +( ) % % O1 ; % % ; : ; 1 I % 4F;6 %E E. + :. $. ) +. ) % TÜRKYE'DEN GELEN PARA E / A B) 1%F < E ; <) $ / E < <) 0) <). ; ) % <) 1=KK3 I E 5, /1 :. B) %1 % )/ % / /B +% % /) 105

106 / /,+ 9) % ((1$9 ( 3 /19 + I % /1.?K $ + ((1EE) E1% 5 % I) 5 %B) ; / % % ( E MK ( E. E E) ( 3 B 0) +E) + E) 3 E) B) / /) B / B)HG %1C /B - /1 8 / %B) Ünlü Avukat Charles Libman: ÇATLI BÜTÜN DDALARI REDDETT 10 ubat 1986 Paris Adliye Sarayı 11. istinaf Çeza Mahkemesi % ; % E.4-A E) E1+..+( % ; E.).1%. ;.) E1(

107 E1+3%.E) <. ; ) (. -A E)( ( ;.1; + % ; 1. B) +.15 % ; 1 % 5 %9 /. =G E.)=G -A 3 H % NG /) ( 3 ' F < % E 1 E % 7 % ; )<.) 1 :,4 6 % B 5 7 %( +8 =>?L)C) / - BI / 9) D I) B + )15) %I4/ ; )6 8 C %. $ $ E : % $

108 ORAL ÇELK YAKALANDI =>?M ; % 08 % ; ) + / ; ) + %E% 4% B) E 6/ ; 0 ;0 %; % =>?N I) +0 I < ) ( I(() 0 ; )B) );.=>?>)? % % C 7 SENE SONRA BABAMA DOKUNDUM /) H =L=K=>?H ) ' F C + <.) I.) $ /) +. ) $ + ; % % 33 % % B : %. ) (. ) 1 + ; - 8 $ I; %. 108

109 ( + ( % ' ; /) ' BV 3 $ //). ' /) $ /) $ %. % $ % 37 /). %/) BB / % % /) 5 / % %, B % %/) B F,% 3,/ + % ; % ; )0) ( - B) % ; ) - %I) )1; 0) ) 10)) 0 ; -A % 1 ; 0) + % ; ;; ) A ) ; ) () 3 KASIM KOÇAK'IN HATIRASINA B V (() 1 109

110 (( =>HH) 8 - ( P / + ; B;; ) $ + E E ; ) O 1% ; ) ; 4 6 ; / 7 + ( / 1 ( A 3 / % ; %; A ; (( =>?>) ( ( ( ( + ). 1. % +3/ / +.$ ( 8 (( =>>>).+5-6 ADRES LONOF POLS CEZAY 8 110

111 ; )0) =>??)0) ; ) /) - ) B ) )! + ) ; ) / ; ) /) ) %.%<% % ; ; ) ) ) ; )I)-A /)8 ;) ; )I) ) ; C - ; 0) LG=K=>?? B <I % ;/) % 8;; ) (; ) ; ) <I ; 1 $ 5 1 % ( (. 7 C / P / B) - 5 I) % % <) + B LG ( <) (<) 5 % ; )< LG5))B % 54 60) I) % $ P,. + % /I) 4 GKKKK GKK 6 % + I) ; % /2 C0 / / 111

112 5 0 / I) / BV < + %. %)4%.%<% ; ) B) 6+ 5 E$) (E. =G $ ( ( $,, ; ) < E ; ) $LN ( ; ) % ; A 5; %% /) ; /) %.%<% ; ) / ; + =>?M 08 ; I) ; ) ; A $ %) B ; ) O %.%<%) % %.%<%) : I 8 D ÇATLI'NIN DELL GB MEKTUBU Çatlı'nın mahkemeden önce yazdıı mektup: % ' ())+,!(-./0 1/ 112

113 %//!$ 2 3% 4%5$!/ 6 /!$ %!!7 %!/' $ %. 2. /2 / /6:2.! $2. / /$!/!/ ' $ : 9%$/$ ' /; <$ ;<!3 ;=2!. 1 / /;< ;6 ;% /!!>$/ :$/ / 3 B% %// ///</% A! %! DEL AJAN SUÇLADI ÇATLI SUÇLANDI./ D A!!0! 7/ %// //$ / /=!?,+ $ /2 0 / C$ 2!!!!/! / $ % 2/!/! 6! %!%7 /%!/ 0!!6 4 /$5 $!/ $% $!! %$!!'0!> 113

114 / 0! 9%$ =?,+ $/% /!/$ $%/'!!A / D% %/ $/!.A / 4.!% 545!!%%/! % 0!45 $ %?,+ $9% C2!. 0!?,+$!E $!// %!$0'4: 5 5/ '/ %! /6 0'%2$!!$!!E/! / / % $/2 / ' $2 / F! 2/F!!!F! E '2/!!= /!G =!!//= %/! 0!9% /3/$!%/B?+?HF$ 7!7!/ /B34 52/$ 3/7 /$H-F -!$!/! 2!45 $4+ % 4++:78+8=88'5,-% ,-O%>+=+5-+% =+- 6,-+ % : 5 % 474 :'+4+ =

115 KAIKLA DUVAR DELMEK )' : - ; ) % ( / I ; B =GE=>?>) ) + + E C =N/) 3 <.) I) $ ) ; /) /.% 0) / B)?K / ; $ ;.% $.% ) %F) %.% + / =M-=>?>) % ( G>K0) BAKONSOLOS AMCA BANA KMLK VER! % 0 -) 0) B) I) ) )- 115

116 =>?H)IB( ) =>H>) (. $ ; 3 ( + ;B) 3I 3 % ; 3' + + +B B % B) %, 3(, E EA ; / E 3 5 ; + %. BF-F) $ ; $, ABDULLAH ÇATLI MEKTUBUNDA ANLATIYOR: /B:!/ '2D! %' K4 54B5A!/%!/!!% 9% %!.!!%/!4LB5 % 4 $!! // A!A! /!$ %!/ % $!$/ /!!/ / /! 0!! 2M/ 116

117 $M/4 M/52!'$/ /B%!/ /%!! 4$5 0!%!.! ' %/; 2 0! / %/A 2 = / % /2!!!!! 2! / 2!4/5!! %!$!/!$ ANNEM AYE OLUNCA +( E ; %, 5 % ) / 0<.< ) ) 0 % 0% 9 ; ; %) ( : )BLM/=>?>)) B ) F. E P % ) I % D( % % E 3 DÜNYA'DA KAÇILAMAYACAK ÇEZAEV YOKTUR 117

118 % L=E=>>K) %.LK1KK) 1 ( / 53/ % + O + 3. $ I : % D '.% ) $ % ;B + 1$ + % ; % +.3+ B % B D % A 7 1 -% ) F ( B : 7 5 / ( 3 Babamdan birkaç kez dinlemeye nasip olan kaçı öyküsünü elimden geldii kadar O'nun sözleriyle aktarmaya çalıtım: %!! /%/ %?)))$ /% /'9N74 $ $!$ 5N//!/N / //!!!/:/ $ 0/ / :/ /% //!3?,+ /3?,,)/A2! A'!/% A2:!//!% % 118

119 !/! $ <!/ %! / 0 :/!%!/!/O / 0// % 3 /%/ /0 F!$$'!!/! /() '/!?,9P)!/%!// 3 63! : F!/!/!/ /./!//<2!M 2!2 O// 2 / ' %2 /% 2 / 7= % / 2!F. :!/.%!! %0 $. $ A/!B$ / A$$ 2. %: /// 0 2$ 2 //0/2!! $3 2!/ 3 // 2F 21:/!$/0 / 1! 2' 2!2/ D $/!/0/!/ TÜRKYE'DEK KULS. % ; )B) O FEB' %-%I $E B ((39 119

120 % + 2) / B - ( + - % % 5 + $( F 3 D % ; ( : 3: / % 9' ( 4 6 % ; : DE : % ) 4E ; ) 436. : ; GEÇMLE YÜZLEMENN CILIZ ÇILIKLARI )( /:G $ B / + 1 / % _) % /) 0 C ) B ( B $ D% % 120

121 + / + $ (/ ( /), % 5 /) % % ;+. $ % 1%, LH - - % 5 :5 : 5 /) : % % B % LGGG 9 % 1 ( LGL % =N / ; % + $ / (. 5 $ ( %( ( - 3 /. /) ( Bitmeyen öykü: AYAKSIZ LEYLEK 1% < 121

122 < < %,( < + / 1< 3 $ 7 < 1. + < 1.. < C 3 +. / )( - ( ( : ; BABAM YÜRÜMEY UNUTMU (H / % + 3. /) F $ /) 3 ; /) % 5 % 1 % F./)8 % /) 122

123 / I) % - 3 DÜÜMLENEN ÜLKE TÜRKiYE E %I ) + -B) ( % ;)B) B) B): % - - I/ + ) + )B) % % B) + HB I) B) FB' ) A ( I ( 1 0.+( I) : -ME=>>K + >EB. ( ) % % 3 /) B E,?K,,,, ( % B 123

124 : /) /) F / ( % 9%/) /) %.. /) A A : $ L=E=>>K)<) LH (5 ) 5 $ 9) $. % ; B / + P OYUN BOZANIN ADI: VEFA! '920:O?,,) 2 :BBD Q/B '$ /C $2!C%!/O$2! %.! %A /!%/ '!!%! / %$ /! %%$ /F $A /! / /! $%/!.A!:/! F!$ / D ' B'3! %Q % / 2%! % /6$!%!$!!/.2!. /!%.! 0!/>/4$5 124

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0 v Çv N D E Kv L E R S u n u, 3 G i r i, 5 R a p o r u n A m a c ı v e Y ö n t e m i, 7 I. B ö l ü m : v f a d e Ö z g ü r l ü ü A ç ı s ı n d a n S o r u n l u Y, a 1s 0 a l a r I I. B ö l ü m : A v r

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

AKFEN HOLDNG A.. HALKA ARZ HUKUKÇU RAPORU

AKFEN HOLDNG A.. HALKA ARZ HUKUKÇU RAPORU AKFEN HOLDNG A.. HALKA ARZ HUKUKÇU RAPORU!"#$$$%&"%%$'()'!"#$$$%&"%%* +, -.///-- 1 !"###$%!$$#&' ('!"###$%!$$) *+,-...,, 0(#12 $##!"0345 467#$89:;< 67%&'( ' 89 *$< 3==< =>??= :;

Detaylı

AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT

AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT!"#$%&$'%'() * +, &-. /---.&-. 1 &$'01!"&2' $&$3$4'&$2$ $3+&$'5$(63 78#9:;2+

Detaylı

5 er, 1 subay adliyede, gözler Çiçek te

5 er, 1 subay adliyede, gözler Çiçek te EB RUS D PLOMS S YOLD. D politika aç l mlar yla dikkat çeken 18 Türkiye, yeni bir ad ma haz rlan yor. D i leri, 17 ral k ebi rus törenlerinde Bat ile Do u nun bakanlar n Konya da bulu turacak. TÜRK YE,

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 2 6 H a z i r a n 2 0 12 S a l ı B İ R İ N C İ O TUR U M A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 B A Ş K A N : B a ş k a n V ek i li Me h m e t S A Ğ L A M K Â Tİ P Ü YE L E R : Ta n j u Ö Z C A N ( B o l u ), Mi

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI Vatandaş, Sayın «Büyükler» nn dedğn hç anlamıyor. Doğrusunu söylemek gerekrse bz de öyleyz! Sayın büyüklermz, blhassa AP. ktdarının yen haşmetler hep şfrel konuşuyorlar. Yazık k,

Detaylı

Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi. 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi

Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi. 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi GV 301./A35 Akın, Yiğit "Gürbüz ve Yavuz Evlatlar" : Erken Cumhuriyet'te beden Terbiyesi ve Spor İstanbul İletişim

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

2006 72. koğuş [DVD videorecording] PN 1997/.Y48 1987 8 1/2 [DVD videorecording] PN 1997/.E548 2007 PN 1997/.H364

2006 72. koğuş [DVD videorecording] PN 1997/.Y48 1987 8 1/2 [DVD videorecording] PN 1997/.E548 2007 PN 1997/.H364 Film Adı Yer Numarası Yıl... Hamdım, piştim, yandım... [DVD] BP 189.7.M4/H36 [t.y.] 1 kadın 1 erkek [DVD videorecording] PN 1992.77.B57/B57 2009 1 kadın 1 erkek [DVD videorecording] PN 1992.77.B57/B57

Detaylı

DVD / VCD ADI SINIFLAMA / YER NO DEMİRBAŞ KÜTÜPHANE

DVD / VCD ADI SINIFLAMA / YER NO DEMİRBAŞ KÜTÜPHANE DVD / VCD ADI SINIFLAMA / YER NO DEMİRBAŞ KÜTÜPHANE 10 [DVD videorecording] PN 1997/.T461 065906 Mecidiyeköy 10 [DVD videorecording] PN 1997/.T461 065907 Beşiktaş 10,000 BC [DVD videorecording] = M.Ö.

Detaylı

Ergenekon da s rlar gecesi

Ergenekon da s rlar gecesi EKME E SUSAM SERP P GRAMAJI DÜ ÜRÜYORLAR. Çe it ekmek e gramaj esnekli i getiren G da Kodeksi su 02 istimal ediliyor. Bo lu u gören baz f r nc lar gramaj dü ürmek için normal ekme i süslüyor. FENER L G

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC

Detaylı

26 Haziran günü, Tekirdağ da K.Y., imam nikahlı hamile karısı Ö.İ. yi kendisini aldattığı gerekçesiyle işkence yaptı. Ö.İ. öldü, K.Y. tutuklandı.

26 Haziran günü, Tekirdağ da K.Y., imam nikahlı hamile karısı Ö.İ. yi kendisini aldattığı gerekçesiyle işkence yaptı. Ö.İ. öldü, K.Y. tutuklandı. XIV. NAMUS CİNAYETLERİ 3 Ocak 2011 de Iğdır İli Aşağı Erhacı Köyü nde Ahmet Ş. kızı 10. sınıf öğrencisi Z.Ş. nin, daha önce ailece çalışmaya gittikleri Kars ili Arpaçay ilçesi Hasançavuş Köyü nde tanıştığı

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

YAYINLAYAN YER NUMARASI. 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093. Merkezi. Dorsay, Atilla 2005 9751406900 Remzi PN 1998.2/.

YAYINLAYAN YER NUMARASI. 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093. Merkezi. Dorsay, Atilla 2005 9751406900 Remzi PN 1998.2/. 1 2 3 4 KİTAP ADI %100 İstanbul : tarih, mekan ve sırlar YAZAR Acarer, Erk, 1972- YAYIN TARİHİ ISBN YAYINLAYAN YER NUMARASI DEMİRBAŞ NO 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093...izmler: sanatı anlamak

Detaylı

Genelge. Başbakanlıktan: Konu : Standart Dosya Planı

Genelge. Başbakanlıktan: Konu : Standart Dosya Planı Başbakanlıktan: Konu : Standart Dosya Planı Genelge GENELGE 2005/7 Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek,

Detaylı

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. Fiyat Listesi 30 Kasım 2007

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. Fiyat Listesi 30 Kasım 2007 Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Fiyat Listesi 30 Kasım 2007 fiyat listesi Standart Motorlar / Hız Kontrol Cihazları ve Kaplinler Hareket Kontrol Sistemleri ve Servo Motorlar Endüstriyel Otomasyon Sistemleri

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Paul Auster KEHANET GECESİ

Paul Auster KEHANET GECESİ 1 2 Paul Auster KEHANET GECESİ 3 Can Yayınları: 1399 Oracle Night, Paul Auster Paul Auster, 2003 Can Sanat Yayınları Ltd. Şti., 2004 Bu eserin Türkçe yayın hakları Akcalı Telif Hakları Ajansı aracılığıyla

Detaylı

AGRALE M93 Tractor : T41 / T420 4 90.00 5145 000 K=100.00 L=194.00 H+F=10.00 D=111.80 AIR COMREOR Kompressor Engine IVECO EUROCARGO Kompressor Engine RENAULT 28.00 53.00 14.00 53.50 9121 000 2.000TN 2.000TN

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

() * ( ( + ( +. +, / 0,!""1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!""-!""-5$3!2! +,, ( 6 7 8. ( *!""2, 9, + :&"( ;

() * ( ( + ( +. +, / 0,!1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!-!-5$3!2! +,, ( 6 7 8. ( *!2, 9, + :&( ; !""# $%!&!"$" '$!"$" ) *, &!-$,., / 0,!""1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!""-!""-5$3!2!,, 6 7 8. &!-$,.!""1 '$5$!5!""&!""1!""& *!""2, 9, :&" ; < = >!""#!"$"!"$"? 4 @9* AB 1 @ 9 * AB C D E 6CDE70 )) 4 C F F /A/G,

Detaylı

Genç Bilim Adam n n Avrupa`daki Baflar s. KPSS de En Baflar l Ö retmen Matematikçi. Milliyet, 3 Ekim 2007. Radikal, 22 A ustos 2007, Betül Kotan

Genç Bilim Adam n n Avrupa`daki Baflar s. KPSS de En Baflar l Ö retmen Matematikçi. Milliyet, 3 Ekim 2007. Radikal, 22 A ustos 2007, Betül Kotan Radikal, 22 A ustos 2007, Betül Kotan KPSS de En Baflar l Ö retmen Matematikçi ANKARA - 2006 Kamu Personeli Seçme S nav nda (KPSS) en baflar l adaylar, matematik, ilkö retim matematik ile bilgisayar ve

Detaylı