YASAK EV (istanbul 1996)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YASAK EV (istanbul 1996)"

Transkript

1 YASAK EV (istanbul 1996)! $ % ' ( % ) +, -+ $. / 0) $ 0 % / 7 3 % : 5 + ; )%.%<% $; %.%<%) A %%); %) + ; %.%<% %.%<%) B) / 5 C ' % %D 4, 6 9) B 2 $ 1

2 1 ' % %. ) /. ) B. ) E B + 5 E % % E ( ( $. 5 % % % % $ % +, ( + 3+ E % - $ + ( ; :. ) 5. % /) ( / ;/) 2

3 ;: /) % /) ; F ' 3/ %58G) + () BiR HBARIN DERN ÖYKÜSÜ / () 1 H B I) B ; /) ( % /) / ; $, + () ; ) % + ( ( (J B I) =>?K8=>>= %E%4 5 6E+I5 F I ) ()=>H? HB I) + ( =>>= (=>>=I8.+I.+I) ( HK % % ; ) % B) ; ) / ; / 5 ; / B (; ; ;, ;. 3% ; ) /) HB I) % HB I) ; ) 3

4 ;; ; ) ; ). ; =>>? % ; /) ; ) ) ; ) 1; ; % B1 3; (8; =>>G) =>>M % ; + ; % ' /) +; ;. 0 % HB I) =? ' ; %; ) /). =>>M) /)H B I); ) ; ; ) /) 1 ; % ; ; % 1 E ( (LG/=>>M %:E5 $) / /) () - B ; )3 %:+ () (F. 4

5 () %) B %) (.. () 1%:E () :=>>M=H1=G... + () ( ()E% 1:5 %( (1 5 3; ) ( 1; ( % ; % % ( >-=>>N 5E-E) 1.- ) ; ) /) :E ) %4 6 5 :-- () 5E % ) I ( + (5 ) ().. ) + ( %D () ' KENDN YÖNETRSEN DÜNYAYI YÖNETECEK GÜCÜ BULABLRSN! + % 5. ) +3 5 /) /) $ ; 5

6 5 5 ; ; ) 9 /) D =>>G 9 ; =>>M D,; ) 9) A/ $ 1 %% - %). % / % )%) 3 ++( (.; ; % + ( % 1. E /) /) + O /) $ + / % % E - 9 /) 1;( % + 5 )- ) ) % 7) + /)B) 6

7 . % /) 3 ; II )% % : - % 3 II ) B 8 ( 1FE( % %F E + / 1 P P A + 3 : IE I ) 1 ( II ).) B ( ( ++ /) ( + + % F ) $ /) /) $ 5 ) % /)..) -,.) YURT DIINDAN FAKS $ ' / F 8 A 7

8 3 ; < Q $ B $.F : E ( 5 =K)%) 3 /. 0 ( ; P ; % % /) B % /) ÇEKME % E'4% ; ) 6E $. ; ()'<B ) 5 )RF+ $. (!! 7 ( 5 $ ) + ) $ ) /).+ B /. (1 % $.. % ; ) E' 8

9 ( /) % % 3 ( )0% (% ; / ( / / ( /) C % % ; /. N(=>>M) % B) E, BP). P CP) EB) ; ) ESBE5); ; TARIK ÜMT OLAYI... BiR GÖZDAI MESELESi + / HK) % ; )B P ( ;. P B. BP1 P=G BP) 9)P) 9) +P) P) 9) 9) 9) BP B) 9 9 P) P 9C P) 9 C EB =>>K)B) E2B) 4 6 9

10 E%.%<% E +%59) $+95) % EB5) 9) +9A 9) 9) ; 5E-E) 5E 9) 5). % BP) E=>>G) P). R F F 5$ EE%.+). +=>>=8=>>L P).+) P).+)-+) BP( =>MG % )=>M> B) % =>HN + 0 =G 5 B) %P=>HM)% =>H> $.%:P%:;.%:2< (BF)0E LK 7 ) $ % P ; $ LK 5 P ( ) 5E:!) P ( ( )I$ P)EB =>?H %. 5E ( % % PE 5) EB ( E=>>G) ' % - 0 EB. ( ) P1 + ' / R R E BP) (. ( )E5P P) EB 5 ; PEB) 35 10

11 EB 1 ; ) EB5%)P) %P) %) % :) 5: %P) Mehmet Eymür'un bu raporunu MiT kabul etmemektedir AÇIKLANAN MiT RAPORUYLA ÇATLI'YA YAZILAN KADER ' (( ( $. E /) % =>?H ; 0 ; )P BF % EB ( 1EB EB.%. EBE=>>G B; ) % 5$ EE %) 5$ EE(5 $ 5$ E ) I((8. ) 9 ' B; ) =? O ; 1 % ; 1%9 =>GM- =>HHP / %:=>H?P / E% %) HB2I) I 1KGNLN=THTTM%1. B (( EP 4'6 % =>>M +,% ; % / /) 11

12 ; B EB) +%) % ; 0 $.., E ( / BB ( /. 9. BR STHBARATÇININ SÖZLERYLE DERN DEVLET %D)%1B82 $.4B 6. 1 (.B (2 %B$ ;$) ( I(() E$( I(() I(( EB)R)' +B ) O(5 % B) I(( I(() 1% ; 8 ( B ) % ; 5 EB) R EB)E5 R)D (I 5)E% %. ). 4 EB 6 I(() %) A + ()5 1 ; B ) ( =>>= =L5 P / /.:) ); ( ; / R $) :%)5 5 ; ) 12

13 E E + - ; 5 %) % / / / 5 B ) % % ; :; ) E 1 ; % + ( $' ( 1 $9)A /.-) 4<.-6 4I) %.%<% 6/ ; +. ( ; %) / % ; ); 1 / 1 % :1 5 5$% R + () ) () F 5% 3 % $ ( 1. %% ; 3 1 %)+. 7 B 1 < $ ). 4 6 % % 4 6 % 1 9) ) 9 13

14 YEL ANLATIYOR E5) E 5) N F$$ I % 5 P =M)F P % I(( % 2). L/ +B.. /B ((()R)' ( R)EB) ;. B) EB) EB) %) EB) 0. $ 5) B5 B. I(( ($) /B /B E; ) I 5 ( /8( I 8 - %:E LA. =G8LK + ;N + I(() I(( I(( I A A % 8 14

15 / %.; ) %. %.% 8. I(( % ( 5 8. )I(( 2 )%. ( %) %) %) % ) )%.) 8 %.) %. 2% 4 6 %) - : ) ;)(2 ; () %) ; ); ) ;) 5 )5 %) ;) 5) (%) 5 8. ) BOMBA ) ) ; LL5=>>M/ C % ( I E(5 %. I(() + - I ' / E ( E -. ; % + 15

16 - EB EBLL5 =>>M) LL5=>>M) EA STENMEYEN YOLCULUK +., % ) /) O 5 I /) /) % E.. $ $ + KARA SONU SEZEN MEKTUP Kizi Selcen Çatlı'nın, babasına veremedii mektup: 16

17 17

18 1 Kasım 1996 ABDULLAH ÇATLI, - $ % LH5..) $)+ ( 5ILL1NK B(! 5 5., ( % E % ( I E 5E B) E % F % 1 % 5. 9 B /) SON SÖZLER. /.0 11 Ekim A.+ ( E1% % ; 1$ 3 E1 % C $ $ BABAM ÖLMÜ 1 18

19 ! %. ( ) P % %. 0 5 %. $% % ( / ( % 33 )% ( + 7 $. 9 E % : E +,%! ' '. ) C ( % $ % ).)(., (.% % -.E) % /. / +, (..( /$ + + %.), - 3 / %,.. 1 % ) B /, 19

20 %! +. B.+ % %.. ). %. % )% -, $,E - 'ÇATLI DEFRE OLMASIN' S ' E% ) 57. +() 55)% F ). + E 5. ) 5E-F) (( ==R% (% D ()5E F % D (1. ) E' B 5E-F1( A R % D (1R SON SÖZÜ ALLAH (C.C) OLDU '()!+,-%./$0.!12 ( E% 57 % ( I..)E %) ) + / ) /.0 45% 0) 0 6) E' E)%.MKKE) $ ; B B O50) $ E'. F +..) % % ) F )5P+) )I/ ) % I/ ) E%) / 5. )C E.) NH N?( +. )9 E' +() 5EB( I/ ;% ) ;)) 7 ) 5 20

21 E %/.(). (// ) N(=MKK=MNK.).MKKE8+( C. )LK ; D +. ).+A.MKK G8M +. ) =>NK% / %EA A.) +% % 4( E')6E ) $33$(% E) E).) % 5 E) $7).) 5+)/ E) / E ),4 4' $7'85 :848'+$33$(;/6/<+6 ( 55 ;. LK 5 E+(KM%;MKK.MKKE 55) E4 E% 57 ) % ( 6 (.=>1LK(LLK)/ ( ; ( 8 8 C 3 3 ; (); ( %%.) ' (; ) - NKK I +$ )4 6 ( ; () $7 ;,++: (.=>1NK)+$ ) (+()(% = + 6,'-+%+ + -+%+ 6 % + = : =' ' '+'9 21

22 666+: ( % ; ) % ( D % E' % ; 5E ; ; )%-%I) E E % A - A % ; ) / / % ; ). 1B /; ) /) SUSURLUK KOMSYONUNA VERLEN LGNÇ FADELER 0. 4F+I E ' B61+ % EIG - EIG % ( 4.) 61( 4 6, B C + 1. B %( 1/ :, 5 E8=ME8=M (( BABAMIN VEDAS! 5 ' / - ( ( % / 7 % / $. ) 5 -) % $ % % 22

23 $+ 'S D / % B./ $ /, /. / % % - 3% % 9 $ +.) C % /% / %-) /)8 /) C; ) 5 B / O % =(/) $ % + ( % + () + (1 B $ E ; 1+ % ) +(1++). % ÖLÜDEN PARMAK Z ALMAK 4 Kasım 1996 ( ( % ) / ( ( 23

24 ,.,+ 3 E % % )I 9) - ' 3 / (.. TOPAL: LABRENT GB! '<B 0 $ 0=>HK 5 4 6B )B H?KK L MKK =>HH ) %) B 0+ / B ) E E B ) B L?B=>>M)LNNK B. EU) - ( ;B ) B % 7 A. =>>N8=>>G O % 3.. ) ; (B ; ' % ;) /$ E )% ) 0 B F 2( ) % %) KMD HGGK B ;)BEE. %( 0. 1-,'<B %; ;1( / ) / '<B B ) )%)%D ' ) / ' % L?%=>>MB %E') B 24

25 B ) % ; E. B ; ), B ) / 5E ) (3. $ ; $ %; B ) 3I %( )% ; ) ; ) - A B 3; ) $A A ; ) % I 3 C; ) % / C - F / % :A I B ) ;; / 3B) 1; CENAZEMZ VAR 2$3445 F ( / F % + / % 8 8=?. ; ) / ( (9; ; ; C ; ) ( % 5 B % % $ 9 / / =L + 3/ 5 % $ % 25

26 / $,( % -// / B / ' 9) /) /) D (935. ARKADALARININ YAYINLADII BLDR 6 % ; /) /) % 9 /)' < % ; B P P P /$. E ) % ; +':47>885 +:+:-++5 5:4 5 '+% ; +)E $+. VE ARDINDAN... 7, ( ( / ( <, ', F ( % B, ( 26

27 B $ < ( $(.$$0 B + + % ; B B % ; ) 0 B. A ( A % ; ) P B E% ; ' + P 3 P 0 B D% ) % ; P %)B,, % ; B) B BB B,EB5B. ( ' ( B ( BE BB 4 6 B 7 BE % ; )B % ; B E% 5) $33$(,?C3 ( $=4+6 $+ (bölüm 1 sonu) 27

28 SUSURLUK NEDR N(=>>M). ) % ; $ B) % ; ) 5D<5B B $ % 1. B B. ) 5. ) 8.. (. ). / BB / 1 B % ; ) ; 8. D E. B BE E 8. ) 8 E. %. ) B ( ÇATLI'NIN ARDINDAN N( '. : $ 1,; )HK) /) ) % ; ; ) 28

29 ) C ; / ; ( (?K) ; C ; 1 ; ) E V $ ;. P, : ;) CS%5 P ; S 7EW + ' ; 8,; /) P,; HK /) P / ; ) /) E8 E8; ),; ) $ )B?K /) ; ) %.%<% ;) ; ) ;;. % ; ) ( /) /) ; 1E ( $ % %.%<%) A / 8 N() ( ; ) D /) ; ) =? 5 E ; 3E ' % ) ; ; ; ). )1. 29

30 % ;). GAZETEC CAN DÜNDAR'LA SUSURLUK YARGIÇLARI ÜZERiNE.. 0. ) F15,/ / E E. %, / + ; ; O C5 ; ) 1 B X FXLKL F XG=L ; E B X=MN F X=HL E ; ) E 1 5$0$F2 'G. ); ; %-%I) B' ) %-%I) )F ; A % - >> % ; )/) (; ) C 15 O; ) / ; ; 8 1E )) % ; ) ; %) ) E ; ) 8 (. %-%IB 5%%=>GK) B) =>?K I(( 30

31 %) 8 %+ (%-%I1E ) ; ) ; ( % --C % ; +. ; 5 + ( % ; )$ 5 % ( ); )%-%I % ) E ) ' %;), D %( % ; =? :. )B) % ; % ; / ( % ; %)BE E ) %I ) '); $ / 3 ;%-%I %/$. % ; /) 4 6% )E ) ;;), 2 / % ; 3 ;; )-E) % 5 BEE),E ' % % ; / % ; / B) % ) 5)2FG H I B; )' % % ;)% -)$B B;. ) I.) ; ) B; ) E+I%-%I B ;. ; 8 8 9) 1 MLLETVEKLNDEN BORÇ PARA YIL

32 S F /) $ (. ) - (, 9 ' ; ). >H)- 5 $ ;) % ; / 8 8 1% /) / ) C /) /) B ; )., /) ( % ; E,%$ = %$ 3 %. % O %. - P $ / + 3- )+ E 1 E3% + 5(F,4=$>8G! $4+5$>8%:78+8% = >4+6, I4 5 + ':+= :6,+4 > >+=++666(F+G 8% 4 6,+4+ + >+8%+8++= 77:8 6, 7=+544 ''5:58 ' =886!% 32

33 '74'' +=+4 $4+ +=45>+6,4> $1I % B1- I 5E ).I(() % ; A A (F+5 % >+ = G $ 4:+64 6 % = +744>4:6)' $4+ % ++ :7+ = $>858%8=8:: J H+-,'>$ $>%+:> '+4'4 :> + 68%+ 8>> +46$4+ K++='-4 + $4+ % ' > > 45:= '8='+78>'6 %45, 6+:4%+4 +$4+ > +-666,884 7$5 +:+K+4+8 :=++6 ;; ) E% B E+I ; E ; / O P ; I, H?) A 8; G(=>>M) ; ) 1LG8NK ;F+I, ; 5 F+IC. >> A E. + ; ). 3 0 B% ; 5 ; HAZIR OL CENGE, EER STERSEN SULH Ü SALAH 0 E E B 15 / 33

34 % ; E E B 1,'8%8'588%8'+88-= 'B :. E E ) % B /E)- %. :) B) ( %.% ) E 4LM %4 61 B) (. ) %).% ). % 8 2 8B E 1 0$ '1: $ (6 $>81) /.$ 1$ LK LK BN5 B 5 2 8B. E E L>5=>LN) F F+I) F %E9( 80 ( ) A % 4 =>GK F+I)M> + %E1E 0 (% A ( ;; B ( / E F+I I) $%) $ % %E / I ' I % ; FF / F $ I) F ' 34

35 I 4=>GK8=>MK6 XG) I( %E + E( %) BF E B F, P N? E ( I) - I%E 09C E +I..),I, I + % 3F ; $8%8$$ 8 EMRULLAH MI ABDULLAH MI? 0L B LGK B ; B /B % ; )+EB E( %). +E) ( E ( =>LG) -); ; +E; ) -) %% ' %9; ) % A $ ( 3B+ +E). 1/ F B B 5 / %; ; %+E ( % ( 35 % $.' ( % % % % % ) (,; 35

36 9 5 8 % ) / E ( +,E B + B. % ) C % %. C 5 $; ( %; % E % % ; )/) % % + E %) % ;,4 $ ; % $ % 5 -E< A %-% 8+ % YB. B %$8 ' B 8 -); - % ) % % 8 / ; ; ) 1 / / 1 B O ; 1 ; -P /) ( ; /) B ; : % 36

37 $;) /) -)8 /)% 1 $ % %) ; ) +/ 1$ ( % %- -) %) /) $ 1 8 / ; %) P / 1 % / 5%) ( 3 /.( 3 $; -/ /;-) 1 % 3(/) P1 % + 3 ( 1%) 3. % % 3 $ O ( / 9) B % 3/..: % /. % A- ; ) 5 $; ; + +/ / ; / ; ) /)%) ; 0,4 $ % 37

38 : / / +0$ 7 8)$ % ).$ ) + (.) E%5 ' -( )D. ) % ) O0 < %; %-% ; ) 8 8; % $; <M5L== % ; ARKADALARININ DLNDEN. %+ % ; )-) ; ) ; ) % % -)8 0 E ( /% ( % B E ()= % ( / / ; % ; ) 88 8 % ; ) %-%I$ % HK) E+I % I % /. %)%) B%,. % 1 3+ % C / ' % % ; )L= () 38

39 /,% 0$+= ANKARA YOLUNDAK TESADÜF : ;9<= / ; %P 0 ) E E/ ( % E ; ) / ; ) %-% Meral Aydoan Anlatıyor: EVLENYORUZ... +=N % ;% -) / % P % % -,- %,- E ) ) $; E I (). / 1 % E % % / E% ; %)%) ; %) A ÜNVERSTEDEK ARKADAININ GÖZÜYLE 7 %P)% ) % /. %% ). % (% / % ) - ;% 39

40 ++ KIZIMIZ OLDU % 1 / 1 $.$ %; 2 $0 $.$C3 C1/$ F )-) -< %) % ; ; / ; % ; ) + ; P / $ E) ( P $ /) ;/E : ) (=>HH%P / %P / + ) ;.) % < 1 $ 8 1, 5 % -) %) /) ; B B) %) %P / A ; ; (,$J 3$9 9P8%I E<8( -582 E85 $C % ; ) %) 1% ; ) %/ 3; ; ; ) 40

41 /) ; ) %; ) %) ; E+I$ % B) ;) / ) % B) % ; ; ) =>NN)-B) 9, )B EBB 4E BB 6E) ( ) 1 ) E PROTESTO Geciken adalet, adaletsizlik getirir.. / B) C B) %?K $ 1 $ $ % $ D ; ; F+I.. 5 $ 1 % %) ) 5( - %4 + 3% ( / % ' %%).%) 3 41

42 + +.1 ( / % F; / 3; A %)B) + E+I 4 6 % ')B. %) ; ;. ' B % : 7 3 C 1 I 3+ ) ' ( 3( $+ % ' ( E B ( E ( E ( ) ( % % ) $ 55) E ( P B ) E % / 42

43 % % 3:E 5 ( 0 I / 1 3 ( I ; + % ; E 5 / / $ E % 1$ B E+I$ ( ; B /,; $ 1 % B + ; ) O 5 % %) %P /% ; ; ) / ; ). 1 -+, : B % ; %) 1 1D A 1. P1 1 1 ( B ; 43

44 % ; -)%) %) ; ) ; E. 'PARAYI AL BANA VER % ; %(() 1 ; ( % (-)%) ( ( ) - 1 ( LiDERiN SEKiZ ANA VASFI ; ; < - %) / % A % ; )9. E1 P ; A % $ 9) ; + % ; ) < 1 =F L G0$ M+ H$?% % ; ( + ; B % ; ) + % %. 44

45 % F/) % ;) ; B % ; EMRDE ROBOT FKRDE KULS $$$> MM : ( % ; ; 1 ( 8 - P P, B P ;,?K, ; % ; A B)8 / 0 ; HH ( A %) ; B)4 6 E A 5 ' ; 3/ ' ; ; ) /) B ; ) /) ; ) ; A % =>HH $ A ; P / ( ; ) ; 45

46 ; / ( ; /) ; ) EA ; % ; ) ; )/) ; ) ( ; ) /) L-=>H?P / ( MM M ÜGD MERKEZi KADROSU TE 46 T% ; 46 TD: 4$.6 T+%4$.6 T:;4B.6 ; )$ E 5 ; /., ; ; / ; ) C 1 /), ; ) ;; ) + 3 ; ; P$ E+I P$ BiR SiSTEM MASALI % ; / /)?K E ( % ; 7 0 / E 1 ; B 46

47 + A 7 A %. % / %1 - E B,% F+ %, % ),.. );.. 9 +, (.. ) :E) I % +) %NK E( ) % 5)D) D : +% ) B 7 D8E 8. ( + %) 1% ; / % % ; 9 + ORDU PARTLER SON DEFA UYARDI? -1('( 4=6$ ((51.F =LE) % F(5) 1 / / /=LE)B) LH% =>H>F (85 U7.%0 1B) B. ( ) 5B. ( B)8 E. 1 B B ;. B+ E B 47

48 % P /.. 1. ; ) %( ) LKK GK! + B + B ( 5 %) % %1( / 3 9 :B). B %. % I %), %) % ((8$ BI. $ ) (8$ ' + ) % %+Z6 ( % $ ) P (8$ 5)HE =>HH F 1. $ (8$ $ % % % =LE (8$ )8 B) ; ' E=>HHB 5 1.) (8 $ / E+I22) $ /3 % ( % + 0 (, ; -?K ; 48

49 TÜRKLÜK VE ANT-TÜRKLÜK MÜCADELELER B % ; $ ; B?K ; 1 % =?GK) 22U % ) /% ) % / 2 ) F EB 8 B IB( 5 B B B B B%) % )% ) B %B B / )%) % 9 / % 2.9.; ) 22+ % ) 22U B)% %) E I) )$ B) 4 56 B 8 8 B) =>HG8=>?K 8 ' =>HK) 1 $ B %)B ' B 3 % ; 9 ; )B /B, B)3/)8 9) O $ % % ; B ; /) ; B ; / / ;( 49

50 CÖMERT OLAYI P / % ; ) /). ; ; / ; )B ; 1 E (8; / F )P ;. % B 4 6 ( BF 3F ; ) / F 5; 7 9 ) ; )F C; F [ ; ) / F 1 $' I ( / ; 3% ; ) 1/ ; )F ' 3;; ; BAHÇELEVLER ÇIKMAZI, BR TÜRKYE ÇIKMAZI ) ; ) >5=>H?LL1KK GM 5( L C (.% +$<F55/-7 ) B 5 B 3$ 05. $)GM 50

51 GB I) % LB2I) ) ' /- 7 ) / C +.% )+$)<;)55) % B'.5. E % F %.% ) 436 F.E5:E B$ ) 1 5 P =M=? % ) 3 : % 3 1 / ) (% 7 % ) 3. % ) 3 % ) B KMI=NH %EE) (..)=NK P/22 % :) E % ; ) ; /) 1 3?( =>H?)% ; ) 1 % E ).). / ; %..E ) P$$ E) $ 1; ) 3% ( 3: HB I) ( ) ) 5 I ( ( ;.HB2I) 51

52 5 3 F- %O?K) < 5.. A / =M+ () + ( ; A; 8( % ;() E ; ( ; + F HB I) ; + ; F ; 2 (. ( H 3% 1( HB I) + 0 ; ) / () ( % ; )( /) + ; ; 5 + HB I) ; )F ; F ; ; ; 3 F HB I) ; ) (8; ; / ; ;5 ;; ) /) HB I) F ) ; 5 ; ) %

53 ; F >K) ; : 9 ) %?K) %( O (3 % ( % 0 ( % ) 3%% % ) 3 + ( %H % ) / G8M8L ; ) 3-. ; ) 3( 3%.-. 3 E; % /) 1; B) B I) H /) % ; ; ) ( ; ). ; ) ; ) ;; ) 3 ; ) %; =>>M). ; ) 8 HB I) ; )F HB I) /) 1 ; )F HB I) ; 4 6 % 5 % LK 4=>H?)=>>?)6 ; )HB I) %=>>M ; ) HB I) 1HBSI) ; ) A 53

54 Meral Çatlı Anlatıyor: KOCAMIN HKAYES BURADA BALIYOR ( 8' % %%) -) %) / 5 % 19 E $ 5 5 D $ C) %) C % ) C $ % ) ; 1E $ C) -) % 5%) ' C % / ' :) )( E5 8 )$ + F+ % ; ( :, % / 5 /: 155 F 5 ) ; + E $ ; % % ; O 8 HBI 8 5 ( % + ; ) 1B ; ; ) <, 3 ; + ()C. 1 I P /) / / B 54

55 / 0)- ; 1 ;. ; )B /8 D + 45 ; () ;()B 6 5., +4+ % ; ) 6 %:). 3 + :+)( : : % % -. $ :( 9 0 % %) % (%) % / $ 1 3, :. + - ) --) :% ( $. Meral Çatlı anlatıyor: PERUKLU BEY =>H>) C +$ % ) ( % ) 5 % 5 ; (E $ ) %. % ; E % E 55

56 5 % 2) P3E% ) - O%/ %2) E% % % 1 E 3% F % +3+ % % B % )%), 5% 3 % % 1 / I ; B 1 B9 9 5 / %2) E% % %. + PEKÇ 7 '(( % :=>H>)=M1NK %) ) E $ B5 F 2) - + < 7),%) 52)F %L= 5 2) % 2) : %) LG+=>H>E% % '. ( %F % %) 2) %),+ A ' % %) % LN(% % (%) ( % F ) % F ) % ; $F ) %% ; ). 56

57 ( % F ) F )%) %; 5 ) %)5) S)0 + %B) -B) %) 1 / ; -3 ;E $ % 1 ; %) ( %) ; B 5 ); I) %)LKKK 4 =KKKNKKK 6%%0 D)- B I22RI ) =>>H) )I %) 1 2) % ; ) % ; ).1. ; ) %1+3( % ; ) ( ; ) ; 0' + ; 5 % E+I) -; $ ; P ; )%) /) 3%); ) 0 5 %) 5 ) I) 0 YAPBOZ ; 5 ) $ % % / O %. - $. /

58 % %. E 7 ; /) 1. P.. ) /)., +. % /. ( 8; % %. 7 $ % O, - C 3( / 1 E -%- % E 3%$ --( ( 5 ;, E C % $ /. + % /. / ; ) 8 ( $. %..3. /. / 3/ - I%% % -. I +3 58

59 3+ $. % B' (; E ( C ' % + ' E% % + % : % % % <+ 3 $ 3 I ; ; + % % 3 % E, % 3 B - : ; /; % / E% % O5 B HTLÂL ÇOCUU + % -) ) $ ) $ ) %% % % E -I % $ ) 5 A 59

60 ( % 4E% %)6 3 % /) % /) /O% % % % F % / /. - $ ) 5+ 1 / I. 3 $ % 12 EYLÜL )(( $ / ') 1 E =L5 =L5 =>?K) E.O B I 9 B % B) /% E%F) 1 EIB%) + ( S % B F %. ) % 9 1 % 9 % 7 ( 1 ++%+ 3 (E 60

61 P. %. E. ; + A ; ) 5 3 8; / + =L5 ) B) =L5 B E E < B) E. % %.NKK =>? + F % + % ; $ E B+F A % B9B) B9B) =L 5 A 4 A 6 46 ( E B. =LGN N?KK ; P '(4'( 6 ' =L5 ) ;.8 (5 B A/ A BP. %. 8 % =KK A B) ;B) $ $ / % (5 =L5 )

62 B 8 ( %E) % 8 % 3 ( 5 (A % P % (5) 1% ; 8%.%<% 1 % ; %.%<%) F ; 5 % % 1 % B) / 1 (F+ +5,4=$>8:>' % 74+ 6( ' + 6)4- + :( :3B( :/ )($ SAKLAN BABA $ / -) ( ; 5 /) -) /) % ( %. /). /) /+ 5. % ;5 ) 62

63 1-1%$ /)+ I /) / % /).; F ( / O O $ / -) 8- % 1. ( % + % 3 % 3 %5 1 / 3 1( % F % ) (+$ 3E + 3 -)% E 4 6 % % / % B % 1% + + ; ) /) ; 63

64 - 7/ =L5 ( TEKLATA (!) AYKIRI?(=>?K( ( 2 ) % 5KN >K=L=L =K5 =>H>$ ) 9 () 5E ) %. %.-. ( 1 3. D -. ( 1. B. % % (E (. )4P $ 6% ; ) 3 HB I) (=>===>?K% 5)E 4P / $ 6 1 % $ %) E ) FF)+I' E, % ; ) % ; ) D % ; ) )/ () % ; 5 F) ; ; () A % 1; 8 () + ( ; 1+ ' + ( 4 6%5$ '' L?) E(=>?H D) ) + ) % ;.%, ; ) E + : ; )H 64

65 B2I) B +; ) =M () HB2I B ; BR MEHMET AL ACA HKAYES: BEN MESH S )!%) I22R I ) ; % E %2 )?G LHK I2RI ID) D ( % <D)I ) ( I2RI D) %) I 7 / I)DE $ %) E.) P.) F2% I2RI '.IL)D I FE) 0 I2RI )L>5 =>H?) ID) I). B I I2RI I) I $9) ; ; I $ %) ; %.%<% %) I %) 1 ; ; I)% ) 5 ; ; ( % I ( % E( ( %/ 9)/ 2I) =NE)% % =>G? =>?=) % -8%2).8I4.8I6EI22RI % I) P D) 3.D F2%)$ 0I.5F50 (E0)F0E + E % $ 0 =NE) 9) D)I) 9 65

66 0 +.2.E2$.)..7) % 0' %5 - + I22RI. - C %E D + I) %) 1 (- 'I) / ( ( I E I) $ / E% %I22RI ) 0.8IE) 9< % B + A %. E+I %E) =>H? %) P /%B0 $ <( =L5 E. ; 0 B ) I $ ; ) %) 0%LN( =>?K( E %F)9) (; ) ;0B LKKE. ; )=>?=EC)./ ) %) I) E 08R8E..I)( 1 $B; I) B ) - 4 6: I %) ( %. ; I % 9 B) % I22RI ( ; ÇATLI'NIN HATALI TANIDIK (!) ilikileri. % / C + /) % 66

67 / + % + % % C; E% %) (. E 4=>?=)6=? +. % %%1++ 1% I)3%153/1% % - / % ; ; I % / 0 ; ) + ; B) ( ; ) /) % ; % ; % ; ) /) ( + + B)8 3+ ; /) % /) 3 ; ) ;3 E:LL:=>?L C / ; % ; I :) ; ; ) ( ; ) O /) /; ) ; ; E: 67

68 ( ; /) ) ; )E. ; O ; ) / ; 6C) GK0 0 $% F ) A 1 C :; ; ) % / ; ) $ ; ) I ; I %) ; )LGK ; C) : ; ; ( ; - % ; ; L= I ; ) ) HL ; ) ; ) 0; % ; 4=>?G; 9E)I 6C) ;8 ) 1 / ; =>?L) C),. 7 2 ; ; ) ;; C I ; 1 %?L I=>?M) / ; ) 1I.( 3 E: =>?G 4. % F 6 1 $1% ; / ; E:1$ / $1; ; )) E:1% P. $1- E:1=>?L C) $1C E:1. C ; ) 4LGKL=>?L)6%I92 A EA E ; ; 68

69 E. E. B FC )=>?=) $E. %. %. ) 4=GE =>?L6; ) ; ; ; ) ; ) ( LL=>?L)E: C) P H% (. D8 C ; ' D I + $;6/6<++6,5366 $4+ AMBARGO / ; =>>H. ( 1.' $ B)). B ( B) C%.%<% / + () % B) 3. - RES'E ÖLÜM EMR =>?L I); 1 E% ) ; ) 9 E) BEI) : $ E 9 E) E9 9) % 9) I 9 9) 2D) I 1=>?G I% ; / ; I) ; ) 69

70 ; ; 3 ; ; ) 4; ) ; ) 6 B ; ) /) ; ) ELVEDA MEMLEKET MERHABA HÜZÜN / -) ).C. % $ ; % % - -) ; =>?L 4 6 ) - -) 3 $ ) % % $ D+ D)./) 8 =. 5). : ; 5. (. + %. 70

71 E $ E % FAREL EV I%. E : 2. % B / 3. ) % E ( 1 %E % + ( % ' % 0 / 0 ;/) C ;..B 1 KILLI EV $ $ 3 / 1 (% 71

72 B.. -) 5 / 5 E ( % $ 13 0 ( + E E F / / % E (( F % I I %. $ $ % / 1 + / /)% %.%<%) B ÇATLI... ÜLKENiN SAVUNMA REFLEKSi 9 72

73 + B ;. ; %.%<%) ; B 3%.%<%. ( P E : ; ; 1 ; ; 9 % ; ; % ; 14 6 B -<; ; O ; /), ; ) ; ) % ; ) 5B ' %.%<%) %.%<% ; B %.%<% A 1% BB I(() ; ); %.%<%) ) B + BI((%.%<% ; ERMEN TERÖR ÖRGÜTLER DOSYASI 7'/ S9%CB%9S+ + =>HN8=>?G B %.%<%) 5' %.%<% 5 8 $ 0; 73

74 E ( )%.)4=KNN=6 5 % 2 5 2'2D5) 5 B B) )5) 5)5 5 1 T5( 1% 5 5( ) ;5( 5 5 5( T0 E 0 15 / + 5 I 5 E E ( 5 + TI1B 5 5 ((% ) / %)9%) ; 49%0% 6 5% () 5I( % +5E E ) / 2 ) 5 F 5 % =??K5 =??MD 1 / 5. B / 5, 5 9) B F / $ % % ' 5 '95) =?>G 1 3(. =?>G)5)B F 5) 74

75 % 5. 5 P $O. 5) B 5 B 5 +B9%.%<% ERMEN TERÖR ÖRGÜTLER F$.! E).+. )B).$ '4($6A 9) E B 5) % / )5 B 0 I) 8E.0AA(A3$3/A$J0$ F$.! B B B 5 % 5 B $.) % (( I '=>HN8=>?G D B I 5 BI 4.(D%6 %.%8<%) D$!$3$ 5 %.%<%) B %.%<%5 %.%<%5 P %.%<% + =>HK) %.%<%=>?= 1 5). %.%<% 1 T 5 TB %.%<%) A 5 <) %.%<%A =>?= 5 <).A AI((8%.%<% %.%<%) 1 T T.B) A T( +5 %.%<% 5 %.%<%) =>HG8=>?K0 ( ' =>?K)-.J<) I((8%.%<% I((8%.%<% % I(( 75

76 % ' ) %) =>?N %.%<%EE )A B.$.4($6/E$ B 7 5 %.%<%)%%) 5 (89 IE8( 5, + %8. % 5 (O) % % <) (5. % %.%O<% 5 %9Y E 1 B 5.0A 10N.3.A %.%<%=>H>)I5( =>?=) =>?N) =>H>)I) 50) 5 % \ 8EE )%.%<%)(. 5 9% A 5 ( ( - $ B A %.%<%(4=>H>I6 ; % %.%<%<( 4=>?N6 ( ; %.%<%) %.%<% =>HN8=>?N B + %.%<%) ;0 $)5) 5 0 B 3( B - :B %.%<% % ; -;=>HN) 76

77 Trajik bir olayın canlandırması: ESENBOA KATLAMI 2$4=( )(M$= 3==1NK%8E $ O % 9 ', A / B $ C B + +O / 1 ( B 3+ ( 1 / I % ;$ I ; A B 5C.8 5 B %.%<% <85) 5 C % %.%<% ; 3.%.%<%B) B) ' %.%<%B B 8 B) ; / A % ; %.%<%) ;. ; 8%.%<%8 B ; % ; ) ; 77

78 ;%E) % ; ' ( ] % ; ) / ;B % ; 4 6 B+ ÇATLI TEKLATININ FARKI ;. ( 1 % ; ) 5 % ; % ; / % ; I) %.%<%) ; ) ; ; ) ; 8 8 GECKEN TEKLiF 9- ( =>?L B) ; % ; ; P. ; ) 1 B) %.%<% 0 ; / ; 5 ; ) C ; ) ; ; ; %.%<%) ; )/ + 3 ( B 50) E) 0 %% ; 5 ; A (% < 78

79 A8 C 3 + B ; %.%<% 1.3( ; )%.%<% 9 35/) % 2 $. HHH8?L ( B %.%<% 3 MILLI STiHBARAT TEKLATININ ÇATLI LE ASALA LKLER E ). (.) HHH?H> ; 8E B8%.%<% EB) % ; 0)I)=>?N % EB) ; =>?L 3- ; ) 2 %.%<% 9 ESB 1 %.%<%) =>?L LL5=>?N I)0) 5, TG% =>?NI4065$ ' 406T5T5$ ' T5. T5 T5 5 %I5( ) B %0 A % 5 5 B)LLE=>?N B) OB) B 5 B ; B)0 0 0 B BG% =>?N) 5 / B B) /I) B) B <.-) B - B I 79

80 B L=% B $ B % 7B B I B) ; B B 5 B) B B 5 E B B) 5 ORAL ÇELK'N YORUMU: BAYAI EYLEM YAPILDI!' %.%<%) $ E - ' ESB (%.%<%) % ; ( 3% B $ 3$ F =L E+I;E E2. HB I) ; / %.%<% ; + +8 % ; ;%) E ) I4=>>M EB% I)6 %.%<% L? =?)0) <% % (%) + =KKKK % - % % ; /3 %.%<%) C 3 ÖRGÜTÜN DAILMASI )<) %.%<% 0 <) B=>?N) %% /) E '/ %)%.%<%+ EE % B %) B I) E 5 5 B) TESBT 80

81 5 A % %.%<%( E %.%<% BB E E$) %.%<%)1 :5 B BB ^2^ ^^ B -Y+.U) 1B) 9) 5 9)5 B) E. B) 5 ( B ( %.%<%) : %.%<%).U) 1%) / 9) % 9) + ( 5) 9)% ). + 5 B + + B)5) 5 9) 05 E+\1/ % %) + $ E1B)5 ( 8 B)5 /9 ( ; 5 5 ( 5 B)5 ( 5 5 =?>G 5 B) B)5 5 5 () + 9) E B) 5 -B) %.%<% 9)5 81

82 ( 1 :5 B % 5 ;;2(%9.%ESES5B RENKL DÜNYALAR (!) 2 3 %.%<% 3 1 I % % ' + %. 5 / ( E 1 ( ; 7 /) /). 5 + I) + I<. / ; ) ((. ( % E $ STHBARATÇILAR EVNZDE ; <. 0 ; $ % ; 1-3% 3 : 01% % ; 1 3 %1. 7; I ; B)P. B ; % 1 /I 82

83 ; ) / ; 14% 6.. % % 1% % ; 1/ % 3 ; ) 1 / ; 1-3 1% % ; 1 I B)A $ )4/ ; )6 <. % + % ( 0 + / ; %.%<% /) I) /B B< / B B 0 0) TÜRKYE'YE DÖNÜYORUZ... =>?N% B)% %. ) 0. B) % 9) % E ) ( 1 $ ) % ( % /)8 E 0) DOKTORDAN FRAR 83

84 $ / ; ) E % ; E /) S ((E. -. I $ + /) 1 $ ) % 7 % E ( % B/. /) ; / ; ) 1 ( + E / % ) %% B) % % 5 / ( OYUN içinde OYUN % ; ) - B)46 ; E:)=>?L ; )C)HL :) /) ; ) % ; ) ; ) ) 84

85 ( F; ; ) ) : ; 1$ I )=KK ) 15B % ; ; ) ) 1 7 %.%<%) % ; I 1-1 I 1-1 I 1+ 1 A ; I 1-1; ( $ / I ; ) %.%<% I 1% % 1 / / I 1 =KK ; )3 ) ; )%.%<%) 1B %. 5 D 1P =KK % ; / ; ( % 5 ; ) =KK - ) %.%<% ; %) 5 %.%<%) %.%<% %) ; -; %. ; ) 9) /A ' I ; ; ) - % ; ) /) ; B ; ; ) ; ) 8 ) % 85

86 - %A ); ; ) % ;. ; ; %.%<% ; )%.%<% ; ( /) ORAL ÇELKLE YOLLAR AYRILIYOR 9 $ ; )/) ; )%.%<% B E ) E) / ; ); / /) ; ; ) %B)E ; ) ; %.%<%) % ; % ; ; )1$ D) 5 ( + ; ; ) ; ) ; ) ; ) )%.%<%) ; ) - /) + ; ; ) ; GZL (I)I) 86

87 % I ( %;.F ) 5 4 6E '. / $ /) /) /). 1 (. 1 : ; 3 ( /1. B -. (.B) - %3 % % %. F $ A 3 ; 5 +. % ;/) 1 : 87

88 I$ $ $ $ ; +. I +( % 3.( $ ) 3. %$ 0 $ )+,P 46 ; ) PARiS... O'NSUZ EV.. ( /C9 / / % % A %.%<%/) C 7%.%<% $ C 4 6 % % ;) E%0%.88 ; 5 % -. ( 3 I). ) ; I. O / - $% 88

89 % / O % % E /) E B ( =>>K B /)$ O ;. %.%<% /) / B % 1 E /) E) ( +I) $ : : SAATLER SONRA. 9. /) % ) / % %1% E % 1 4 6I % ( %.K?1NK. % (1 $ % 89

90 $ ( % (, + / (, (E % % + % ' % 1 ( 3 % ( $ B ( % - ; + $ %. ) % ($. % 7 ; / % / / 3/ ;$ % / + % - % ( % E % / % % / / %. /. + 3 % % B /) ( 9 5 B /) + % 7 : ; 90

91 / ; 8 I % % B % $ +( 0)) : %. $ 0. B) % $ 0C % 5 I) + $ % 1 /B %% ) ; - % B - -- E1.. % % 5 E 3. % / % ) 3I $ / % ) 3. % ; % ; % KÖE KAPMACA IF ) % %) % E') I5% I5E - E ) +( 9 0 / %/ E.B) 4 6 -A ) 5 -A 91

92 E.). % -A E.).) E') $. C ' E'). E'1 % ) $ / 7% % % + $ % E' C + / - $ / 3( O ; ; ; : 9) A ( ( $ B. ; $.0 /(. ( ;. 0 F ) / 3 KIRMIZI FLE ( F +./ 0 92

93 ; 0, % B 9 B1% + ; %1.%P ( % 1 % % B % 7 5 +/ B %. ;:. 1B../ CLUP FUNNY F. E :%. F 0)$) + $ F $) / % %)%. B) / + /. $ %) 7. % -( % _. D I 93

94 -F 0) ( :;, 5 + %.) ( I % ; B). B) + + ( D+. ( 5 %% 1$ 8( KOD ADI OMAR 3 /) % % =>?L C) / C) ; ( % +( + -- I) + I)-A E.) ( ; 5 /. ; C3 D B /) % B E. / E. E / /) B 3 /. B)% / % 94

95 / / B $ / % ( / BB + : /) / / BRNC SINIF KENCE / 0( 3 ; ; A ' /) E 1 9). 7 % E) E 1. 9) ( C %1- E1 39%) %1 E3- % % % %.%<%) E) ; E 3%E) ; % E B 1+ 5 ; E% %) AJANLAR GEÇD C. % ; ( I) 1F 0 0) 95

96 /. + % (01 %. E B 1 1( LK %). 1% EF 5. ) (B 1 % 1 1B) /) 1 P 1%31. 1% 1- I 1 1B 7 1% EF 1( C 1 / 3 EF. ). 5 % % F ) % LK GÖRÜ +/ % $ +( <. /) E % + E. /) $ +( 0 : $ 8( % <.B. F <.) 96

97 % + I 5 + I) $ =G % - $ 5 <.) A ; % ( <. /. ( / % / F + ' ( $ /) + /. L? % F ) +( ) F /) +( (35 1 3, +. ( E / ( 3 1 ; $ D?K B) 97

98 E ( / : 5 =>?N)/) I) / $ /)8 $ / $ $ O + ÇATLI'DAN MEKTUP I. $ B - D A ; =>?L /) 4 6 ; 5E ; ) %) ;/) % 6 + V % % / % + / +, + ) %) P :% ) % 4E ; )6 + %) 436 % ) IE ' $ %

99 %) + + ) / + ) 436 % D C. BiR HBARIN DERN ÖYKÜSÜ B % %) ' B $ + + % B) =>?G) B) /.1B 0 1 ( % E8 % E.' )< F 0) ; A % I) 1+ % /. 8 /) / (5$. / 1.1/ E.+( K>1NK I)=>) %.)NL B 99

100 +( 1/% %.. % I 5 (. 3 E.E,(. =K:=>?M) /) /.% 1 9.% 1. % - 1 /) ; E, P 3E $ /). + ( ( SESSiZ OLUN TEHLKEDEYZ 05E ; % / %1$ 1'3I %1I ( % 3 % ' %1(.. - %% C / ; P % ; ; E % 436 / N() ( B) 100

101 N ÇNDE RAHPLER DE VAR <.) $ 7 +- ( % 0 /) - /) (9 ; $I $ P % 5., ( + < /) P I.) B ; / +( %.%<%) % ; 4 6. <) 9< <) 2/<.) 2 5 $ +3 DÜMAN ÇMZDE. ( ( 3.E< B E<1.. 3 / /8 E< 5 % B + / 5. E I9 % C - E. 101

102 %. E E) I I.; ) ; ; )/) ;; LK KAÇMA TEEBBÜSÜ =>?G ' BI.) + 3 / /) A ; % /) (0) % ; ) ' B) ' 5 46LK ABDULLAH ÇATLI ANTONO NARN GÖRÜMES <.) =>?G) E<.) 8BE+( % ; /) 3% B 9) P E) ; % 2 ) % 02 B2 4L>E=>?G6; ) 6+( /)B) %0) 0B) ) ' ; ) ' 102

103 5 =>?G)I)<. ) P <. ( TALYAN USULÜ MAHKEME I) %'E. ; '/ ; ) %) %) ; %/ %E) %) ; ) % E1% ; ; 15 E1B); 1 / E1.. 3; 1 3 3E1I% ; 1% 3BE %) ) / ; )%5 ) E1% ; 1/ E1I)%; ; 1I)%. / ; %%9)D) E1%) ; 1I E1 / ; 1% )% B)%)LKKK %) E1/ ; B ; 1 B) / ; ) ; ) ; ) ' % RE.4E61=NE% -Y.I P - ; % ; %1/; 3; ( '); ') ' ' % ; ' ''.'.).') 1 '; ) '). '' ; )%; %)7 ; ) %, ; %% %)

104 RE. )1 E; I 3 E.)-. ;% / % ; ) ;% % ; $ ;, RE.I,%' ; ) 5; ; 1..') ( '), 3.. /. 1 E ;.E % )... ; 1/ 3 3.E % ) ') ' ; ) I) 3. ; ) I GKK 3 ( 3. ; ) 3 '1(%)% ; I) ; 1 3 ;.. '),; ) '.') '; ) / ; ) ; ) (. - B ( % ; 1 3.E E E; 1; / ; % %; ) ( E / ; 1 E% %1' '1? E.; 1 + I/) %. <.) / 9).. C % 104

105 <.). () $. ) % ; ' U ) +( ) % % O1 ; % % ; : ; 1 I % 4F;6 %E E. + :. $. ) +. ) % TÜRKYE'DEN GELEN PARA E / A B) 1%F < E ; <) $ / E < <) 0) <). ; ) % <) 1=KK3 I E 5, /1 :. B) %1 % )/ % / /B +% % /) 105

106 / /,+ 9) % ((1$9 ( 3 /19 + I % /1.?K $ + ((1EE) E1% 5 % I) 5 %B) ; / % % ( E MK ( E. E E) ( 3 B 0) +E) + E) 3 E) B) / /) B / B)HG %1C /B - /1 8 / %B) Ünlü Avukat Charles Libman: ÇATLI BÜTÜN DDALARI REDDETT 10 ubat 1986 Paris Adliye Sarayı 11. istinaf Çeza Mahkemesi % ; % E.4-A E) E1+..+( % ; E.).1%. ;.) E1(

107 E1+3%.E) <. ; ) (. -A E)( ( ;.1; + % ; 1. B) +.15 % ; 1 % 5 %9 /. =G E.)=G -A 3 H % NG /) ( 3 ' F < % E 1 E % 7 % ; )<.) 1 :,4 6 % B 5 7 %( +8 =>?L)C) / - BI / 9) D I) B + )15) %I4/ ; )6 8 C %. $ $ E : % $

108 ORAL ÇELK YAKALANDI =>?M ; % 08 % ; ) + / ; ) + %E% 4% B) E 6/ ; 0 ;0 %; % =>?N I) +0 I < ) ( I(() 0 ; )B) );.=>?>)? % % C 7 SENE SONRA BABAMA DOKUNDUM /) H =L=K=>?H ) ' F C + <.) I.) $ /) +. ) $ + ; % % 33 % % B : %. ) (. ) 1 + ; - 8 $ I; %. 108

109 ( + ( % ' ; /) ' BV 3 $ //). ' /) $ /) $ %. % $ % 37 /). %/) BB / % % /) 5 / % %, B % %/) B F,% 3,/ + % ; % ; )0) ( - B) % ; ) - %I) )1; 0) ) 10)) 0 ; -A % 1 ; 0) + % ; ;; ) A ) ; ) () 3 KASIM KOÇAK'IN HATIRASINA B V (() 1 109

110 (( =>HH) 8 - ( P / + ; B;; ) $ + E E ; ) O 1% ; ) ; 4 6 ; / 7 + ( / 1 ( A 3 / % ; %; A ; (( =>?>) ( ( ( ( + ). 1. % +3/ / +.$ ( 8 (( =>>>).+5-6 ADRES LONOF POLS CEZAY 8 110

111 ; )0) =>??)0) ; ) /) - ) B ) )! + ) ; ) / ; ) /) ) %.%<% % ; ; ) ) ) ; )I)-A /)8 ;) ; )I) ) ; C - ; 0) LG=K=>?? B <I % ;/) % 8;; ) (; ) ; ) <I ; 1 $ 5 1 % ( (. 7 C / P / B) - 5 I) % % <) + B LG ( <) (<) 5 % ; )< LG5))B % 54 60) I) % $ P,. + % /I) 4 GKKKK GKK 6 % + I) ; % /2 C0 / / 111

112 5 0 / I) / BV < + %. %)4%.%<% ; ) B) 6+ 5 E$) (E. =G $ ( ( $,, ; ) < E ; ) $LN ( ; ) % ; A 5; %% /) ; /) %.%<% ; ) / ; + =>?M 08 ; I) ; ) ; A $ %) B ; ) O %.%<%) % %.%<%) : I 8 D ÇATLI'NIN DELL GB MEKTUBU Çatlı'nın mahkemeden önce yazdıı mektup: % ' ())+,!(-./0 1/ 112

113 %//!$ 2 3% 4%5$!/ 6 /!$ %!!7 %!/' $ %. 2. /2 / /6:2.! $2. / /$!/!/ ' $ : 9%$/$ ' /; <$ ;<!3 ;=2!. 1 / /;< ;6 ;% /!!>$/ :$/ / 3 B% %// ///</% A! %! DEL AJAN SUÇLADI ÇATLI SUÇLANDI./ D A!!0! 7/ %// //$ / /=!?,+ $ /2 0 / C$ 2!!!!/! / $ % 2/!/! 6! %!%7 /%!/ 0!!6 4 /$5 $!/ $% $!! %$!!'0!> 113

114 / 0! 9%$ =?,+ $/% /!/$ $%/'!!A / D% %/ $/!.A / 4.!% 545!!%%/! % 0!45 $ %?,+ $9% C2!. 0!?,+$!E $!// %!$0'4: 5 5/ '/ %! /6 0'%2$!!$!!E/! / / % $/2 / ' $2 / F! 2/F!!!F! E '2/!!= /!G =!!//= %/! 0!9% /3/$!%/B?+?HF$ 7!7!/ /B34 52/$ 3/7 /$H-F -!$!/! 2!45 $4+ % 4++:78+8=88'5,-% ,-O%>+=+5-+% =+- 6,-+ % : 5 % 474 :'+4+ =

115 KAIKLA DUVAR DELMEK )' : - ; ) % ( / I ; B =GE=>?>) ) + + E C =N/) 3 <.) I) $ ) ; /) /.% 0) / B)?K / ; $ ;.% $.% ) %F) %.% + / =M-=>?>) % ( G>K0) BAKONSOLOS AMCA BANA KMLK VER! % 0 -) 0) B) I) ) )- 115

116 =>?H)IB( ) =>H>) (. $ ; 3 ( + ;B) 3I 3 % ; 3' + + +B B % B) %, 3(, E EA ; / E 3 5 ; + %. BF-F) $ ; $, ABDULLAH ÇATLI MEKTUBUNDA ANLATIYOR: /B:!/ '2D! %' K4 54B5A!/%!/!!% 9% %!.!!%/!4LB5 % 4 $!! // A!A! /!$ %!/ % $!$/ /!!/ / /! 0!! 2M/ 116

117 $M/4 M/52!'$/ /B%!/ /%!! 4$5 0!%!.! ' %/; 2 0! / %/A 2 = / % /2!!!!! 2! / 2!4/5!! %!$!/!$ ANNEM AYE OLUNCA +( E ; %, 5 % ) / 0<.< ) ) 0 % 0% 9 ; ; %) ( : )BLM/=>?>)) B ) F. E P % ) I % D( % % E 3 DÜNYA'DA KAÇILAMAYACAK ÇEZAEV YOKTUR 117

118 % L=E=>>K) %.LK1KK) 1 ( / 53/ % + O + 3. $ I : % D '.% ) $ % ;B + 1$ + % ; % +.3+ B % B D % A 7 1 -% ) F ( B : 7 5 / ( 3 Babamdan birkaç kez dinlemeye nasip olan kaçı öyküsünü elimden geldii kadar O'nun sözleriyle aktarmaya çalıtım: %!! /%/ %?)))$ /% /'9N74 $ $!$ 5N//!/N / //!!!/:/ $ 0/ / :/ /% //!3?,+ /3?,,)/A2! A'!/% A2:!//!% % 118

119 !/! $ <!/ %! / 0 :/!%!/!/O / 0// % 3 /%/ /0 F!$$'!!/! /() '/!?,9P)!/%!// 3 63! : F!/!/!/ /./!//<2!M 2!2 O// 2 / ' %2 /% 2 / 7= % / 2!F. :!/.%!! %0 $. $ A/!B$ / A$$ 2. %: /// 0 2$ 2 //0/2!! $3 2!/ 3 // 2F 21:/!$/0 / 1! 2' 2!2/ D $/!/0/!/ TÜRKYE'DEK KULS. % ; )B) O FEB' %-%I $E B ((39 119

120 % + 2) / B - ( + - % % 5 + $( F 3 D % ; ( : 3: / % 9' ( 4 6 % ; : DE : % ) 4E ; ) 436. : ; GEÇMLE YÜZLEMENN CILIZ ÇILIKLARI )( /:G $ B / + 1 / % _) % /) 0 C ) B ( B $ D% % 120

121 + / + $ (/ ( /), % 5 /) % % ;+. $ % 1%, LH - - % 5 :5 : 5 /) : % % B % LGGG 9 % 1 ( LGL % =N / ; % + $ / (. 5 $ ( %( ( - 3 /. /) ( Bitmeyen öykü: AYAKSIZ LEYLEK 1% < 121

122 < < %,( < + / 1< 3 $ 7 < 1. + < 1.. < C 3 +. / )( - ( ( : ; BABAM YÜRÜMEY UNUTMU (H / % + 3. /) F $ /) 3 ; /) % 5 % 1 % F./)8 % /) 122

123 / I) % - 3 DÜÜMLENEN ÜLKE TÜRKiYE E %I ) + -B) ( % ;)B) B) B): % - - I/ + ) + )B) % % B) + HB I) B) FB' ) A ( I ( 1 0.+( I) : -ME=>>K + >EB. ( ) % % 3 /) B E,?K,,,, ( % B 123

124 : /) /) F / ( % 9%/) /) %.. /) A A : $ L=E=>>K)<) LH (5 ) 5 $ 9) $. % ; B / + P OYUN BOZANIN ADI: VEFA! '920:O?,,) 2 :BBD Q/B '$ /C $2!C%!/O$2! %.! %A /!%/ '!!%! / %$ /! %%$ /F $A /! / /! $%/!.A!:/! F!$ / D ' B'3! %Q % / 2%! % /6$!%!$!!/.2!. /!%.! 0!/>/4$5 124

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV 1 NİSAN 2014 Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde

Detaylı

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA h T /J j! : : 1 / * 4 --* N2010 S z B N E b z B HBER SSTEMLER SCD EERJ fk * -! :: L \ f 1-: - :: f b F ] ff "" &---!* * S C D P C z- z () B z f q z f j p j-e- E j hpfe ( EjTHD ) ze z Y zh b zb b z {\ H

Detaylı

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU Coral SY CADIX Napoli Sanbro MR GOLDSUN LG5582 LG5507 ES SIMBA ES BELLA ES PERLA ES TOUNDRA

Detaylı

İNTER MOTOR 63-132 İD 63-3 B3 26 ÜÇ FAZLI ELEKTRİK MOTORLARI 63-132 MOTOR BOYUTLARI 160-3 160-200 22-3 İNTER MOTOR ÜÇ FAZLI ELEKTRİK MOTORLARI İD 63-3 B KUTUP AC AD AG MOTOR BOYUTLARI D DH E EB ED F G

Detaylı

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ENDEKSİ KDV 1 344322 1 Standart Konut 2 MMA Endeks 1 201334432200000C2001 0 0 C2-22 2.BODRUM 1 2+1 88,79 78,7 K-D 188327 15 28.249 96 1.667,48 20 37.665 108 1.395,02 25 47.082 120 1.177,04 40 75.331 120

Detaylı

EL ELE -HAND IN HAND e.v.

EL ELE -HAND IN HAND e.v. B 01/2007 o: Sğğ Doğ Eğ Öğ oğ EL ELE -HAND IN HAND V : B / Koo EL ELE ß HAND IN HAND I M 2005 w M - V EL ELE - HAND IN HAND Ioo B Gp F B E Hp So o Z Goo Aä M K U B o G M LOS-Po (Lo Kp F So Zw) o Z Z w

Detaylı

! " # $ % $ &'() % *! ) +

! # $ % $ &'() % *! ) + ! "# $% $&'() % *! ) + !" #$%& '% ( ')))'% ( *+,* -, -./001 2#. / *012/,*3, 422500-6+(078 9 50078 : ; ,?2-@2 2 : 7+A0-A2, @/ 6+(0,78 A 7B C =2 78,,7-52%7,, D 422E4F20, 422A2,,,2B 4-C00

Detaylı

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV 6 Ocak 2014 ULTRA YÜKSEK PERFORMANS LASTİKLERİ EBAT Y/H DESEN ORJİNAL EKİPMAN KOD FİYAT KK / TAKSİT 55 SERİ 205/55R16 91Y SPORT MAXX RT VW EOS 530099 236 247 E/A ) 215/55R16 97W XL SP FASTRESPONSE 524430

Detaylı

Giri! " # $$ $% & ' ( ( " % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1

Giri! # $$ $% & ' ( ( % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1 Giri Giri! " #$$$%& '(( "%)*+) ((, #$$$%-((. %/-)) 0 $11231!14(-*(5!6 *785529(:;< = 1(4>?14(1 Giri /(! 9 1/!! >9 /(!5(@!! 41( (!!!7 %#>(1#$$$>% 1, (!+9 -!+ (!+ A ( + *>4>9!+9!@49 4@9!( ( (!! 1( 4 4@ 4(!-!@!9!

Detaylı

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2 # $ $ % 1 # & ' 2 ( & ) *+, 9 - & ) *+, D. & ) *+, 3 + & ) *+, 1B / 19-0#0( 1E 0123(/ 1) 0 & - 4 1* 5 # + 22 6. 2D 6 7$. 2* 0884 9 91 : % / 2 9E / ; 9) + ', E1 ',

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU 2012-2013 GÜZ YY. 1.ÖĞRETİM FİNAL PROGRAMI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU 2012-2013 GÜZ YY. 1.ÖĞRETİM FİNAL PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU 2-3 GÜZ YY. 1.ÖĞRETİM FİNAL PROGRAMI İNŞAAT İNŞAAT ELEKTRİK ELEKTRİK OPTİSYENLİK OPTİSYENLİK BETON TEKNOLOJİSİ 2.01.3 Büro ve Şantiye Org.

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

BAŞLIYOR. ocak - mayıs 2015

BAŞLIYOR. ocak - mayıs 2015 BŞLIYOR. - 2015 CPSIM US / CPSIM TÜRKYE HKKIND ' : T Cp p z z p ö b G F j f p ç z f f p ç f ö ğ ğ.g ö ğ ö. b p b D T S p C K z B K Ü Ş OLMPYTLRI HKKIND I R L T Y P ç Ş OLM ğ b f p b h ç b p. b I R L T

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 13.04.2012 y: 2012/45 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk k çk R O R Ö: 5 N 2012 güü Bşk Rcp Tyyp Eğ y şvk pk çkş. Bu çk v k gü Ek Bkğ yp çk kk k y şvk g h 2012/45 u kü y k. İg çk şğ

Detaylı

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU EM7204 EM7103 30B74 Alice 72MAY80 AS160 Silaz Efe Bermeo SASA-1 DKC6903 EBEVEYN

Detaylı

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV MART 2015 ULTRA YÜKSEK PERFORMANS LASTİKLERİ EBAT Y/H DESEN ORJİNAL EKİPMAN KOD ETİKETLEME FİYAT KK / TAKSİT 60 SERİ 225/60R16 102W XL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 533561 B/A ) 448 470 55 SERİ 205/55R16

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar 1. Kazanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 180, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği.

Detaylı

2. ÖRNEK: 1. ÖRNEK: DC BC k 2 2. m k ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: AD = DC m(bda)=45 o. m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir?

2. ÖRNEK: 1. ÖRNEK: DC BC k 2 2. m k ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: AD = DC m(bda)=45 o. m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir? ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: 1. ÖRNEK: 2. ÖRNEK: AD = DC m(bda)=45 o m(bad)=m(dbc)=x kaç derecedir? m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir? 1. AB yi uzatıp, C den CE AE çizelim. AEC

Detaylı

415 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

415 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı T ULULRR DENETİ K Th: 26.06.2012 y: 2012/70 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 415 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: K v yu şh vy uu

Detaylı

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, T ULULRR DENETİ K İ R K Ü L E R R O R Th: 31.12.2013 y: 2013/56 Ku: 431 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Vg y gş kj uygu şk yüüü c ku şk ky kk uşuu, uh v (Ky k Gk) uu v u Tğ kuuu şk k. şğ y ük, Tğ k y ku y g çk

Detaylı

1.2 Ne? Kim? Neresi? 12. 1.3 Ne Var? Ne Yok? 16. 2.2 Nereden Nereye? 24. 2.3 Saatler 28. 3.2 Evimiz ve Semtimiz 36. 3.

1.2 Ne? Kim? Neresi? 12. 1.3 Ne Var? Ne Yok? 16. 2.2 Nereden Nereye? 24. 2.3 Saatler 28. 3.2 Evimiz ve Semtimiz 36. 3. çindekiler. Tan flma 8 MERHABA. Ne? Kim? Neresi?. KOfiAÇ TÜMCES (haber kipi) SIRALAMA -( )nc ÜN TE KOfiAÇ TÜMCES (haber kipi devam) -(y) m, -s n,, -(y) z, -(s n z, -(ler). Ne Var? Ne Yok? VAROLUfi TÜMCES

Detaylı

Geminin Ana Boyutları:

Geminin Ana Boyutları: Kuru yü gemii boyundırmı Gein An oyurı: 6m 67,58m,4m T 4,96m H 6,0m C 0,68 650mm x / 0.5 h m o ρ, 5 / m V0 4no 0 ν 0 : Kideer rı boy : Su hı boyu : Genişi (Kı genişiği) T : Gein çeiği u (dr) H : Gein ı

Detaylı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 07.12.2012 y: 2012/128 Ku: İ R K Ü L E R R O R 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Ej y Dü Kuuu ğ kk v ğg ğ şk v g y ög (OB) ü kşk; kk v ğg g ük g çk y ğ 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ 2012/128

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 03.07.2012 y: 2012/80 Ku: İ R K Ü L E R R O R K Kk Dk g Kp k v Ekp Dk Hkk Tğ y Ö: K kk v y gşy kk ğk ç, ş k v kp v y j kk cy yp gk şk huu 2012/80 u kü y k. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!"",!"",/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!""8!""8/#4%," * + + ' 9" -

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!. 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!,!,/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!8!8/#4%, * + + ' 9 - !"#" #$!%!"## &#!"## ( ) + %!,#+ - + -!"". &#/#!/!""%!"".!""% 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ #4+!"",!"",/#4!3! + + 5 67 - ##!""8!""8/#4%," + + 9" - : ; ","#!"#" < 1= 1 2 += 1.3 %%!3 += - 9" :.""8

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ VII IX XXXIII 1. BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ - İŞLERİN SINIFLANDIRILMASI VE 4857 S. İŞ KANUNUNUN GENEL GEREKÇESİ I. TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLERİN SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

ALGORİTMA (ALGORITHM) M.İLKUÇAR -

ALGORİTMA (ALGORITHM) M.İLKUÇAR - ALGORİTMA (ALGORITHM) DÖNGÜLER (LOOPS) Döngü : Koşul sağlandığı sürece (true), işlem yada işlemlerin tekrarlanması. Örneğin; ekrana 100 adet * yazdırılması, x! v.b. gibi işlemlerde döngüler kullanılır.

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX B İ R İ NCİ Cİ LT GİRİŞ... 3 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU KAVRAMI 1. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA HAYATI KAVRAMI... 7 2. ÇALIŞMA HUKUKUNUN SOSYAL POLİTİKA İLE İLİŞKİSİ...

Detaylı

ARDIŞIL DEVRELER SENKRON ARDIŞIL DEVRELER

ARDIŞIL DEVRELER SENKRON ARDIŞIL DEVRELER ARDIŞIL DEVRELER TANIM: ÇIKIŞLARIN BELİRLİ BİR ANDAKİ DEĞERİ, GİRİŞLERİN YANLIZA O ANKİ DEĞERİNE BAĞLI OLAN DEVRELER KOMBİNASYONEL DEVRELER OLARAK İSİMLENDİRİLİR. ÇIKIŞLARIN BELİRLİ BİR ANDAKİ DEĞERİ,

Detaylı

ALLEV aksesuar 25 Ocak 2012

ALLEV aksesuar 25 Ocak 2012 aksesuar Ürün Kodu Uzunluk klips 210.KL.000.500 7,5 cm 500 adet / kutu 42, 00 TL / kutu aský maþasý T 210.MT.000.500 11,5 cm 500 adet / kutu 181, 00 TL / kutu ekleme parçasý 210.EP.000.500 9,0 cm 500 adet

Detaylı

ŞAİRLER, YAZARLAR VE TÜRKÇE

ŞAİRLER, YAZARLAR VE TÜRKÇE B Th: Oc 2016 2015-2016 Eğ-Öğ Y 2 S T S Ş h c D v M h c O T D ŞAİRLER YAZARLAR VE TÜRÇE ATATÜR'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ E T ğ! Bc vf T â T ch hf v f Mvc v â B h İ h h h c âhî v hcî hh c B â v ch f c vf cğ

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. Y a y ı n a H a z ı r l a y aan l: i RAS L A N E -P o s t a : m e @ a r s l a n i a. c o m W o r d P r e s s R e h b e r i n i n T ü m H a k l a rwı o r d P r e s s T ü r k i y ey e A i t t i r. B u r

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 25.11.2011 y: 2011/51 Ku: İ R K Ü L E R M b R O R Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk R G y Ö: Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk 2011/51 u kü y vş. İg kü şğ y vş. f Ek Büyük

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - II

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - II B Ý R E Y D E R S H A N E L E R Ý S I N I F Ý Ç Ý D E R S A N L A T I M F Ö Y Ü DERSHANELERÝ Konu Bölüm DAF No. TOPLAM - ÇARPIM SEMBOLÜ - II MF-TM 50 MATEMATÝK - II 50 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M %&'()( ), "A, L1 84&.&))&) &

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ A M %&'()( ), A, L1 84&.&))&) & , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M " # $ %&'()( ', +38$ L!&,7#71O+++ #+ ), 8 81. "A, L1 84&.&))&) & "A0 O0,&1)$POO+"1MO 08 8 O7#1,&7+7#&1 71 )1) "A+#

Detaylı

Matris İşlemleri Uygulaması

Matris İşlemleri Uygulaması Matris İşlemleri Uygulaması Uygulama Konusu Uygulama 3x3 boyutlu matrislerle toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri üzerinedir. Toplama İşlemi AA = aa iiii mmmmmm ve BB = bb iiii mmmmmm aynı tipte iki matris

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Erişim Bilgileri Tip (adres, telefon, cep telefonu, çağrı cihazı...) / Tanım / Açıklama (1) / Açıklama (2)

DESTEK DOKÜMANI. 1 Erişim Bilgileri Tip (adres, telefon, cep telefonu, çağrı cihazı...) / Tanım / Açıklama (1) / Açıklama (2) Bölüm : den veri aktarımı Sicil Bilgi Aktarımı den IKBordro programına veri aktarımının amacı, tablosuna girilen verilerin otomatik olarak programa yansıtılmasıdır. Personel sayısının çok yoğun olduğu

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

I sk e le t p e t i nin ö z e ll ik le r i H a z ı r l a y a n :I t a m i S e r v e r : S e r a f i n İ ç i n d e k i l e r I s k e l e t p e t i n i n g e n eö l z e l l i k l e r i 2 I s k e l e t i

Detaylı

İçindekiler. www.berkeplastik.com. PVC-U Grubu. PP-R Grubu. PE-X Grubu. Altyapı Grubu. Metal Grubu. Isıtma Grubu

İçindekiler. www.berkeplastik.com. PVC-U Grubu. PP-R Grubu. PE-X Grubu. Altyapı Grubu. Metal Grubu. Isıtma Grubu İçindekiler PVC-U Grubu 9 PP-R Grubu 25 PE-X Grubu 41 Altyapı Grubu 7 45 Metal Grubu 47 Isıtma Grubu 57 PVC-U Grubu PVC-U Boru ve Ek Parçaları PVC-U BORULARI 3.2 TS 275 EN 1329 (B TİPİ) 1110.A.015 50-150

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir?

B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir? B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir? Murat Lostar 1 B ilgi G Э ven liпi ve A n a ж Пeleri Teknoloji Anti-virЭs, gэvenlik duvarщ, biyom etrik sistem ler, akщllщ kartlar, elektron ik im

Detaylı

16/12/2011 D U Y U R U BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

16/12/2011 D U Y U R U BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER 16/12/2011 D U Y U R U BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi nde Tebliğin 6.4.1 numaralı maddesi kapsamında

Detaylı

!!!"#! $ %!& & "' (%& )*

!!!#! $ %!& & ' (%& )* !!!"#! $ %!& & "' (%& )* "!+!!"# # # $%#&'"()* +, --.-/ 0 12 3-%.24353356 3356 0 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!' ""2

Detaylı

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV 6 OCAK 2014 ULTRA YÜKSEK PERFORMANS LASTİKLERİ 225/60R16 102W XL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 528388 454 476 B/A ) 55 SERİ 205/55R16 91W EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 528504 248 260 B/A ) 205/55R17 91Y EAGLE

Detaylı

Ölçüm gösterimleri. Genel. BEP kodları

Ölçüm gösterimleri. Genel. BEP kodları BEP (Üstyapı Değişim Parametresi), araç üreticisi ile üstyapı imalatçısı arasında bilgi transferi yapmak için araçtaki özgün hedefleri tanımlayan kodlardır. BEP kodları ISO 21308 uluslararası standardına

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIDAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ EKİ EK-2/D VE EK 2E LİSTELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIDAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ EKİ EK-2/D VE EK 2E LİSTELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIDAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ EKİ EK-2/D VE EK 2E LİSTELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU Sağlık Uygulama Tebliği eki Ek 2/D ve Ek 2E Listeleri güncellenmiştir. Güncellemeler 23.11.2010

Detaylı

Metal Yerine Geçen Termoplastikler ile Akılcı Çözümler

Metal Yerine Geçen Termoplastikler ile Akılcı Çözümler Metal Yerine Geçen Termoplastikler ile Akılcı Çözümler ÖZELL İK (D.A.M) TEST ŞARTLARI BİRİM STANDAR T Yapısal NB60 CR10 B K 111 IL PA6, 10% karbon elyaf darbe dayanımlı, siyah, ekstrüzyona uygun NB40 CR15

Detaylı

! " #$! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! #$! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+ ##,#(#-.,/0 12#)34 5( 6 7###0# 5 89 ",#' -(+ : ;(

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ EK-1: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu TYP Katılımcı Sayısı 130 ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ ÇEVRE TEMİZLİĞİ ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 05.10.2015 10:00 Seçim Bitiş Tarihi ve

Detaylı

KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE

KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE Kimyasal reaksiyonlar koşullar uygun olduğunda hem ileri hem de geri yönde gerçekleşirler. Böyle tepkimelere tersinir ya da denge tepkimeleri

Detaylı

Özet: 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine 2012/ 10 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine 2012/ 10 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETİM M F f K Th: 23.01.2012 y: 2012/10 Ku: Ġ R K Ü L E R M F f R O R 89 Nu G Vg G Tğ y Ö: 89 Nu G Vg G Tğ 2012/ 10 u kü y vş. Ġg ğ Ģğ y vģ. Ek Büyük f N: 17/ Güy K: 5 Mk-Ġu / TÜRKĠE E T : +90

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 27.06.2012 y: 2012/73 Ku: İ R K Ü L E R M b f R O R 6322 y ck Th Uuu Hkk Ku B Ku Dğşkk p D Ku hükü şk bg Ö: 6322 y ck Th Uuu Hkk Ku B Ku Dğşkk p D Ku hükü kk gk ku şk çş 73

Detaylı

RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek

RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek ank a a k n n lu la a a A a a a 3(2) RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek Özet Ru a a l k anla n l m n n a lma n a n m kab l m k.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BUGÜNKÜ ŞEKLİYLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİ YETİ NDE HUKUKÇULARIN YETİŞTİRİLMESİ

İÇİNDEKİLER BUGÜNKÜ ŞEKLİYLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİ YETİ NDE HUKUKÇULARIN YETİŞTİRİLMESİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BUGÜNKÜ ŞEKLİYLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİ YETİ NDE HUKUKÇULARIN YETİŞTİRİLMESİ I. Üniversite Tahsili 1. Giriş ders ve çalışmaları 2. Genel öğretim vasıtaları a) Ders b) Pratik

Detaylı

İ İ ö ç Ö ç ç ç ç İ ç ç ç İç ö ç ç İ ö ö ö ö ç ç ç ç ö ç ç ç ç ö ö İ ö ç ç İ İ ö ö ö ö ö İ ö ö ö ç İ çi ö ç İ Ş ö ö ö ö ö İ ç ç ö ö ö ö ç ç İ ö ö ö ç ç ç çi ö ç ç ç ö ö İ İ ö İ ö ö Ş ö çö ö İ ç ç ç ç ö

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI 1.Ayak 07-08 OCAK 2017 MARMARĠS MUĞLA YARIġ ĠLANI 1. ORGANĠ ASYON OTORĠTESĠ 1.1. l n o n on o o I 1.2. Of I C, m l O h n n po l 48700, m n ku

Detaylı

Aydrnlatma Komisyon Ba5kankir

Aydrnlatma Komisyon Ba5kankir T.C. MUGTA VALL Aynlm Komyon Bknk Sy 201/.0 L Kon Aynlm Komyon Kl 10.o2.2014 Aynlm Komyonm 2.01.201 jk k nln kln lml. hn nmnk Gnl Aynlm konlflnl Blln v Snl m. km A Vl. Vl Ym K Aylnlm yplk yln l Komyon

Detaylı

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U S ınava girm ek istediğiniz ili seçiniz İstanbul Ankara 4,5*6 eb ad ın dakifoto ğrafın ızı yap ıştırın ız İzm ir B ilim sınavına girm

Detaylı

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV 1 NİSAN 2014 Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 08.05.2012 y: 2012/54 Ku: İ R K Ü L E R Kuu Vg G Tğ y R O R Ö: 13/6/2006 h v 5520 y Kuu Vg Kuuu uygu şk çk y vş up 1.u Kuu Vg G Tğ g öü y yp ğşkk y ğ 6 N u Kuu Vg G Tğ 2012/54

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 Kanguru Matematik Türkiye 015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki sayýlardan hangisi 0.15 x 51.0 sayýsýna en yakýndýr? A) 100 B) 1000 C) 10000 D) 100000 E) 1000000. Anne, çamaþýrlarý yýkayýp gömlekleri yan

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI A- YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 17 1- Yetkili Mahkeme 17 2- Görevli Mahkeme 35 Yasal Düzenleme ve İçtihatlar 40 B- DAVADA

Detaylı

A)1/2 B)2/3 C)1 D)3/2 E)2

A)1/2 B)2/3 C)1 D)3/2 E)2 SORU1: Eşit bölmeli bir çubuğa büyüklükleri 2F,F olan F1,F2 kuvvetleri şekildeki gibi dik olarak uygulanıyor. F1,F2 kuvvetlerinin O noktasına göre momentlerinin büyüklüğü sırasıyla M1,M2 olduğuna göre,m1/m2

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

Fiyat Listesi. www.akdenizsogutma.com.tr

Fiyat Listesi. www.akdenizsogutma.com.tr www.akdenizsogutma.com.tr Listesi GENEL ŞARTLAR lara KDV Dahil Değildir. Döviz ile fiyatlandırılmış ürünler o günkü Merkez Bankası döviz efektif satış kurundan hesaplanır. Ödemeler fatura tarihinden itibaren

Detaylı

BEYOĞLU ADLİYESİ MAHKEMELERİNİN İSTANBUL ADLİYESİ MAHKEMELERİNE DAHİL EDİLDİĞİ LİSTE

BEYOĞLU ADLİYESİ MAHKEMELERİNİN İSTANBUL ADLİYESİ MAHKEMELERİNE DAHİL EDİLDİĞİ LİSTE BEYOĞLU ADLİYESİ MAHKEMELERİNİN İSTANBUL ADLİYESİ Beyoğlu 1.İcra Mahkemesi İstanbul 12.İcra Mahkemesi Beyoğlu 2.İcra Mahkemesi İstanbul 13.İcra Mahkemesi Beyoğlu 3.İcra Mahkemesi İstanbul 14.İcra Mahkemesi

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. f K Th: 21.01.2013 y: 2013/11 Ku: İ R K Ü L E R R O R y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku y Ö: y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku 2013/11 u kü y k. İg Ku şğ y vş. f 19 y N:4

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

Zorunlu Bağışıklama mı, İsteğe Bağlı Bağışıklama mı? Ülkelerin Deneyimleri

Zorunlu Bağışıklama mı, İsteğe Bağlı Bağışıklama mı? Ülkelerin Deneyimleri Zorunlu Bağışıklama mı, İsteğe Bağlı Bağışıklama mı? Ülkelerin Deneyimleri 4. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, 15-18 Kasım 2016, Antalya Prof. Dr. Sadık Akşit Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Baskısız Fiyat Listesi

Baskısız Fiyat Listesi Ajandalar 001 420022 Mekanizmalı Ajanda 001 420501 Mekanizmalı Ajanda 002 420107 Mekanizmalı Ajanda 002 420103 Mekanizmalı Ajanda 003 42UL09 Mekanizmalı Ajanda 003 42TB04 Mekanizmalı Ajanda 004 420013

Detaylı

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3 S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3 PLS-130 PLASTİK KALEM 0,400 3 PLS-140 PLASTİK KALEM 0,640

Detaylı

İÇİHÛEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR

İÇİHÛEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR İÇİHÛEKİLER ÖNSÖZ 5 II. ÖNSÖZ 1 SİMGELER VE KISALTMALAR 9 TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ 10 İÇİNDEKİLER 11 GİRİŞ 1 7 BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR I- EĞİTİM KAVRAMI,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 18.03.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.06.2016 tarih, 2016/20651 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x Ö.S.S. MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. olduğuna göre, kaçtır? A B C D E Çözüm. -. : ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A B C D E Çözüm :... :....... . olduğuna göre, - ifadesinin

Detaylı

Özet: Yeni Teşvik Mevzuatına ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız 2012/74 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır.

Özet: Yeni Teşvik Mevzuatına ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız 2012/74 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır. T ULULRR DENETİ K Th: 29.06.2012 y: 2012/77 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk vu Hkk R O R Ö: Tşvk vu şk hş uğuu çş 2012/74 u kü y k. yg, Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212

Detaylı

M+S Markalaması 519167 T001 84 285,00 TL - 300,00 TL 307,50 TL 315,00 TL 519294 RE050 RFT 85 660,00 TL - 692,50 TL 710,00 TL 725,00 TL

M+S Markalaması 519167 T001 84 285,00 TL - 300,00 TL 307,50 TL 315,00 TL 519294 RE050 RFT 85 660,00 TL - 692,50 TL 710,00 TL 725,00 TL Ürün Kodu Ebat Desen Yük Endeksi M+S Markalaması Peşin Fiyat Kampanyalı Fiyat 2 Taksit 6 Taksit 9 Taksit 518167 T001 84 285,00-300,00 307,50 315,00 519167 T001 84 285,00-300,00 307,50 315,00 519234 RE050

Detaylı

Duvar. Duvar. Duvar. Duvar 20. Duvar

Duvar. Duvar. Duvar. Duvar 20. Duvar 45 45 B-B KESİTİ 110 110 1 1 C-C KESİTİ D-D KESİTİ 45 7 1 65 690 A-A KESİTİ ÇİĞLİ GARAJI KESİTLER Ö: 1/ A 7 B B C C 14 7 670 14 D D 7 A ÇİĞLİ GARAJI ÇATI PLANI Ö: 1/ Kiriş 90 1 Alümin. *5*1,2 mm. Membranı

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ.) Çift borulu paralel akışlı bir ısı değiştirici soğuk musluk suyunun sıcak su ile ısıtılmasında kullanılmaktadır. Sıcak su (cc pp 4.5 kj/kg. ) boruya

Detaylı

TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI

TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi 01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz S notu YT P notu DV U notu YZ EX notu MU I notu EK olarak, diğer notların aynen kabulü. Adnan

Detaylı

Birleştirme Parçası. 90 Yatay Dönüşler

Birleştirme Parçası. 90 Yatay Dönüşler Normal Tip Kablo Kanalları Normal Tip Kablo Kanalları Ürün Kodu L a Sac Kalınlığı Ağırlığı h40 h60 (kg/m) E 07 E 07-H 2500 70 1.0 0.845 1.165 E 07-2 E 07-2H 2500 70 1.5 1.480 1.975 E 10-1 E 10-1H 2500

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ 08/02/2016 K onu : T eklife D avet K urum um uzun ihtiyacı olan (2) kalem A L Ç IPA N V E PV C İLE B Ö L M E, K A PI Y A PIL M A S I

Detaylı

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.07.2012 y: 2012/83 Ku: İ R K Ü L E R 83 Nu G Vg kü y R O R Ö: By kk v ğ şh g y yp ö ü k vg py k v ş şk g y ğ G Vg kü (GVK-83/2012-5/By Ekk -3) 2012/83 u kü y k. Ek Büyük

Detaylı

2011 L 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 24 47 48 49 50 Y L Y Y L L I 51 54 55 57 58 60 61 61 62 62 63 63 64 75 L L L Y L L L 76 77 80 81 81 82 83 87 193 300 2 Y Y L 3 4 21 03 2012 L L L L 5 LI Y I I Y L Y L

Detaylı

I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 27.07.2012 y: 2012/89 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kk Dk g Kp By u k v Ekp Dk Hkk Tğ Ö: T y ç gş ç y u v k kp üc ku yygşk; h k v p k uygu ü yp ğk, ş v çş üc ş kyşk v ü y üşük

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

ML60X MİKROLİFT MÜHENDİSLİK

ML60X MİKROLİFT MÜHENDİSLİK Kontaktörler 3 sınıfı 0V bobinli kullanılmalıdır! Kontaktörlerin bobinlerine filtresi mutlaka bağlanmalıdır! OK KÇK KOUMLI OOM İO In Out U V 35 / 0V + ompa Köprü iyot H U U 0V U U 8V 0V OK U 35 / 0V +

Detaylı

! "# $! % " $ " '$ &" $ %$ $ $" ((( ( &" $ )" * +( % ", $ - (.$ # $ $ %$ $ &" $ $ " ( " % 0$" # "$ %

! # $! % $ '$ & $ %$ $ $ ((( ( & $ ) * +( % , $ - (.$ # $ $ %$ $ & $ $ ( % 0$ # $ % ! #! & ' & ((( ( & ) * + +(, - (. # + & ( /(( 0 #!1 ((, 2 3 ( '0 0 04!.! 567( + 8 ( -4(-* 0 ( *(+( /(+*! (# 0# & 9* & &,! 1 2 (.#:4 8(, //'(( 4(, 0*02( ) * ( '+! *! ((, +( ; ### ; ; ( #, (( < 9 9 ( 8 /

Detaylı

ESKİŞEHİR FATİH FEN LİSESİ GEOMETRİ OLİMPİYAT NOTLARI. Çemberler 1

ESKİŞEHİR FATİH FEN LİSESİ GEOMETRİ OLİMPİYAT NOTLARI. Çemberler 1 SKİŞHİR FTİH FN LİSSİ GTRİ LİİYT NTLRI Çemberler 1 erleyen sman KİZ FFL atematik Öğretmeni Yazım hataları mevcut olup. Tashihi yapılmamıştır. ÇR GİRİŞ roblem. merkezli çemberin kirişi üzerinde bir noktası

Detaylı

İçindekiler. Önsöz...7. Kısaltmalar...15. Giriş... 17. Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI...

İçindekiler. Önsöz...7. Kısaltmalar...15. Giriş... 17. Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI... İçindekiler Önsöz...7 Kısaltmalar...15 Giriş... 17 Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI... 19 A. Genel Olarak Para Kavramı...19 1. Paraya İlişkin Genel Ayrımlar...21

Detaylı

Exclusive Renkli ve Dekorlu Ürünler

Exclusive Renkli ve Dekorlu Ürünler Exclusive Renkli ve Dekorlu Ürünler EXCLUSIVE RENKLER UYGULAMA ESASLARI Exclusive serisi renkler yandaki fiyat listesinde belirtilen Ideal Standard Plain ve Arcade serisi ürünlere uygulanabilir. Komple

Detaylı