ŞEHİRLERİN FONK SİYO NLARIV E NÜFUSP O I R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞEHİRLERİN FONK SİYO NLARIV E NÜFUSP O I R"

Transkript

1 ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE NÜFUS POLİTİKALARI BÖLÜM 2

2 BÖLÜM 2 COĞRAFYA Nüfus artış hızını ve niteliğini değiştirmeye yönelik her türlü uygulamalara nüfus politikası denir. Nüfus politikaları, nüfusun niteliğini (eğitim), niceliğini (sağlık ve doğurganlık) ve dağılımını (kent, kır) etkileyen bilinçli uygulamalardır. Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları 1. Ülkelerin kendi insan kaynaklarını daha nitelikli ve işlevsel hale getirmek için uyguladıkları programlara... adı verilir. Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Nüfus Sayımı B) Demografik Yatırım C) Nüfus Projeksiyonu D) Nüfus Yoğunluğu E) Nüfus Politikası 4. Herhangi bir ülkede uygulanacak nüfus politikası belirlenirken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz? A) Ülkenin kalkınma hızı B) Ülkedeki nüfus ile doğal kaynaklar arasındaki ilişki C) Ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik yapısı D) Ülkenin nüfus yoğunluğu E) Ülkenin nüfus artış hızı Test 1 Dünyada genel olarak uygulanan üç farklı nüfus politikası vardır. 1. Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik uygulanan politikalar Yüksek nüfus artışının doğal kaynaklarının tüketim hızını arttırdığı, kalkınma hızını düşürdüğü ülkelerde uygulanan politikalardır. Çin, Hindistan, Endonezya ve Kenya gibi ülkelerde uygulanır. 2. Nüfus artış hızını artırmaya yönelik uygulanan politikalar Nüfus artışının düşük olduğu ve bunun sonucunda ülke nüfus dinamizmini kaybetme sorununa neden olduğu ülkelerde uygulanan politikalardır. Japonya, Almanya, Fransa, İsveç, Finlandiya, İngiltere, ABD ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde uygulanır. 3. Nüfus nitelik ve niceliğini iyileştirmeye yönelik uygulanan politikalar Ülkelerin nüfuslarının eğitim, sağlık ve doğurganlık durumlarını iyileştirmeye çalıştıkları ve uyguladıkları aile planlamaları ile nüfus artış hızının düşmeye başladığı ülkelerde uygulanan nüfus politikalarıdır. Türkiye, Meksika, Peru, Pakistan, Mısır ve Nijerya gibi ülkelerde uygulanır. 2. (I) Bütün çiftlerin ve bireylerin istedikleri sayıda çocuğa sahip olma ve doğumların arasını açmaya serbestçe ve sorumluca karar vermeleri ve bu amaçla bilgi, eğitim ve araçlara sahip olması (II) Nüfusun artış hızına ekonomik ve sosyal gerekçelerle devletin etki yapması Yukarıda bazı özellikleri verilen kavramlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? I II A) Nüfus Planlaması Demografik Yatırım B) Aile Planlaması Nüfus Politikası C) Demografik Yatırım Nüfus Projeksiyonu D) Nüfus Politikası Aile Politikası E) Aile Planlaması Nüfus Yoğunluğu 3. Ülkelerde uygulanan nüfus politikalarının temen nedeni A) Ülkelerin kalkınma düzeyleri ile nüfuslarının nicelik ve nitelik özellikleri arasında denge kurmak B) Nüfusun ülke içinde dağılışı dengesini ayarlamak C) Diğer ülkelerden olabilecek göç hareketlerini engellemek D) Askeri ve siyasi alanda güç sahibi olmak E) Nüfusun yaş ortalamasının artmasının önüne geçmek 5. Ülkeler nüfusun belli oranda, sorun yaratmadan artışını sağlamak için çeşitli nüfus politikaları uygulamaktadır. I. Nüfus politikaları ile ülkeler; nüfusun niteliğini, niceliğini ve dağılımını bilinçli olarak değiştirmeyi hedeflemektedir. II. Günümüzde ülkelerin nüfus artış hızları ve nüfus özellikleri ile kalkınmaları arasında ilişki kurulmaktadır. III. Farklı nüfus özelliklerine sahip olan ülkeler farklı nüfus politikaları uygulamaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri ülkelerde uygulanan nüfus politikalarının amaçları arası gösterilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 6. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin nüfus artış hızını azaltıcı yönde politika uyguladığına kanıt olarak gösterilebilir? A) İşçi ücretlerinin her geçen yıl artması B) Ham madde ithalatının giderek artması C) Demografik yatırımlar için harcamaların son yıllarda belirgin bir şekilde artması D) İhracatın ithalatı karşılama oranının fazla olması E) Bağımlı nüfus içinde genç nüfus oranının fazla olması E 2. B 3. A 4. D 5. E 6. C

3 7. Aşağıdaki ülkelerin beşerî ve ekonomik özellikleri göz önüne alındığında hangisinin diğerlerinden farklı bir nüfus politikasına gerek duyulduğu söylenebilir? A) Somali B) Belçika C) Hindistan D) Kenya E) Çin 8. Aşağıda, Dünya da genel olarak uygulanan nüfus politikalarının bazı özellikleri verilmiştir. I. Bu nüfus politikasının uygulandığı ülkelerde, çocuk ve genç nüfusun fazla olması birçok soruna neden olmaktadır. II. Bu nüfus politikasının uygulandığı ülkelerde, zaman içinde üretici nüfusun azalması ve yaşlılık sorunu ortaya çıkmaktadır. III. Bu nüfus politikasının uygulandığı ülkelerde, bir taraftan aile planlaması ile nüfus artış hızı düşürülmeye bir taraftan da demografik özellikler iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Yukarıda bazı özellikleri verilen nüfus politikaları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Nüfus artış hızını azaltma politikası Nüfus artış hızını yükseltme politikası Nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirme politikası A) I II III B) I III II C) II I III D) II III I E) III II I 9. Aşağıdakilerden hangisi uygulanan nüfus politikaları ile ülkelerin ulaşmak istedikleri özellikler arasında gösterilemez? A) Yaşam düzeyini yükseltmek B) Eğitim ve sağlık koşullarını iyileştirmek C) Sanayi üretiminde maliyetleri arttırmak D) Kalkınma hızını arttırmak E) Nüfus artış hızı ile doğal kaynakların kullanım hızını dengelemek 10. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin, nüfusun hem niteliği hem de niceliğini iyileştirmeye yönelik politikalar uygulaması beklenir? A) Hollanda B) Fransa C) Kanada D) Norveç E) Mısır 11. Aşağıda verilen durumlardan hangisinin gerçekleşmesi halinde bir ülke nüfus artış hızını yükseltici politikalar uygulamaya başlar? A) Kişi başına düşen üretimin nüfusa oranla yüksek olması B) Ülkede, gıda ürünleri ithal etmeden beslenebilecek düzeyden daha çok nüfus bulunması C) Yeni bir dünya görüşü içinde, değişen değerlere iyi uyum sağlayabilmek için ebeveynlerin kendilerini yetiştirme gerekliliğinin artmaya başlaması D) Ülkenin nüfusundaki değişmenin toplam hasıla üzerinde etken olmaması E) Hızlı nüfus artışından dolayı ülkenin kaynaklarının yeri doldurulmaz biçimde tüketilmesi 12. Modernleşme ve gelişme yıllarında nüfus artışını özendirme politikası izlenmiş, bu nüfus politikası sonucunda 1947 de yıllık nüfus artış hızı %2 ye ulaşmıştır. Artış beklenenden fazla olunca 1948 de çıkarılan yasa ile sıkı bir aile planlaması başlatılmıştır lı yıllara gelindiğinde nüfus artış hızı çok yavaşlayınca yeniden ailelerin çok çocuk sahibi olmaları için teşvik politikaları izlenmeye başlanmıştır. Bu kampanyalarla bir miktar artış sağlanmışsa da 2000 li yıllarda artış hızı %0,1 in altına düşmüştür. Paragrafta nüfus özellikleri anlatılan ülke A) Almanya B) Japonya C) Hindistan D) Çin E) Fransa Nüfus politikalarının uygulanmasında temel neden, ülkelerinin kalkınma hızları ve düzeyleriyle nüfusun nicelik ve nitelik özellikleri arasında denge kurulmak istenmesidir. Bu nedenden dolayı da ülkeler ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre farklı nüfus politikaları uygulamaktadır. JAPONYA NIN NÜFUS POLİTİKALARI 19. ve 20. yüzyılın başlarında modernleşme, nüfusun askeri ve üretici güç olarak görülmesi ve yayılmacı politikaları doğrultusunda Japonya da nüfus artışı teşvik edilmiş ve aile planlamasına karşı çıkılmıştır. II. Dünya Savaşı ndan çıkan Japonya da ilk önceleri nüfus politikaları nüfus artış hızını yükseltmek doğrultusunda olmuştur. Bu nüfus politikası sonucunda 1947 de ülkenin nüfus artış hızı % 2 ye yükselmiştir. Artış beklenenin üzerinde olunca Japonya hükümeti nüfus artış hızının düşürebilmek için 1948 de çıkardığı bir yasa ile sıkı bir aile planlaması uygulamasına baş lamıştır lı yıllara gelindiğinde, nüfus artış hızı çok düşük seviyelere inince Japon hükümeti ailelerin nüfus artış hızını yükseltmek için yeniden kampanyalara başlamış bunun sonucunda bir miktar artış sağlanmışsa da beklenen başarı elde edilememiştir yılına ge lindiğinde nüfus artış hızı % 0,05 e inmiştir. Japonya nüfusunun 2006 yılında zirve noktası olan 128 milyon kişiye ulaşması ve takiben 2013 yılına kadar 127 milyon kişi olan bugünkü düzeyine inmesi ve 2050 yılında sadece 100 milyon kişi civarında olacağı tahmin edilmektedir. BÖLÜM 2 COĞRAFYA 7. B 8. A 9. C 10. E 11. C 12. B 31

4 BÖLÜM 2 Test 2 Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları milyar (2010 yılı) nüfusuy la Dünya nın en fazla nüfusa sahip ülkesidir. Ülke nüfusunun yarıdan fazlası kırsal kesimde yaşamaktadır. için nüfus arttırıcı politikalar uyguluyordu yılı nüfus sayımlarında nüfusu 583 milyon olarak açıklanınca Aşağıdakilerden hangisi Çin in nüfus artış hızını yavaşlatırken uygulandığı yöntemlerden biri değildir? A) Aile planlamasının yapılması Milyon kişi C) Kadınların eğitilecek işgücüne katılımını arttırması Buna göre, söz konusu ülkede nüfus artış hızının düşmesi durumunda aşağıdakilerden hangisinin artması beklenmez? D) Tek çocuk politikasının uygulanması A) Gizli işsizlik E) Aile bireylerinden birinin kısırlaştırılması B) Anne ve bebeklerin sağlık düzeyleri 4. Japonya da ailelerin çok çocuklu olmaları nüfus artış hızını düşürücü politi- C) Yaşam standartı kalar uygulamaya başladı. D) Sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalitesi Bunun için ilk önce şehirlerde B) Evlenme yaşının düşürülmesi 12 COĞRAFYA ÇİN İN NÜFUS POLİTİKALARI meti nüfusu güç olarak gördüğü 1969 da milyona ulaştı lerde Çin, bu ciddi nüfus sorununun çözümü için bir aile planlaması ve nüfus kontrolü politikasını uygulamaya başladı yılındaki dördüncü nüfus sayımında Çin in nüfusu kişiyi göstermiştir. Yaş li yıllara kadar Çin hükü- 3. Çin, 1949 da milyon olan nüfusu, Aşağıda bir ülkenin 2013 yılına ait nüfus piramidi verilmiştir. E) Kişi başına düşen milli gelir doğum kontrol çalışmaları başlamış ancak yeterli olmamıştır. yince 1979 da aile başına tek çocuk 2. Çin, uzun zamandır nüfus artış hızını engel- sahibi olma zorunluluğu getirilmiş- lemeye çalışıyor lerde yürürlüğe koyduğu tek çocuk politikasının amacı nüfusu kontrol etmek. Ancak erkek çocuk özlemi ve yaşlı nüfusun giderek artması, Çin de sosyal sorunlar ve demografik dengesizliklerin kapısını aralıyor. Çin de uyguladığı bu nüfus politikasıyla doğum oranı 1990 da %o 21.06, 2003 yılında ise %o e kadar düşürmüştür. Daha sonra kırsal kesimden ge- Buna göre, Japonya ve Çin in aşağıda verilenlerden hangisi bakımından farklı olduklarını kanıtlamaz? A) Nüfus politikaları Nüfus artış hızı düşürüleme- tir. teşvik edilirken Çin de ise ailelerin bir çocuklu olmaları teşvik edilmiştir. B) Aile planlamaları C) Kişi başına düşen milli gelir D) Demografik yatırımlara duyulan ihtiyaç E) Doğurganlık hızı 5. Aşağıdakilerden hangisi, Çin de nüfus artış hızını düşürmeye yönelik yapılan uygulamalardan biridir? Çin, tek çocuk politikası uyguladığı dönemde aşağıdakilerden hangisinin olabileceğini olumsuzluk olarak görmüştür? A) Anne ve bebeklerin sağlık düzeylerinin yükselmesi A) Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sosyal güvencelerinin devlet tarafından karşılanması B) Sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalitesinin artması B) Sağlık ve eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması milyon kişi artması ve 2030 lu yıl- C) Ülkede yatırımlara daha fazla payın ayrılması C) Belli yaşın üzerindeki insanlara kamu hizmetlerinin ücretsiz yapılması ların ortalarında nüfusun 1 milyar D) Cinsiyet dengesizliğinin ortaya çıkması D) Anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik sağlık merkezlerinin açılması len tepkiler üzerine kısa bir süre sonra devlet ilk çocuğun kız olması durumunda dört yıl sonra ikinci çocuğa sahip olma hakkı getirilmiştir. Çin nüfusunun yılda ortalama milyona ulaşması bekleniyor. E) Kişi başına düşen milli gelirin artması E) Aile planlaması uygulamaları A 2. D 3. B 4. C 5. E

5 6. Nüfus yaşlanması, nüfusun artış hızının belli bir seviyeye düşmesinden sonra başlayan bir süreçtir. Bir ülkede nüfus artış hızını belirleyen başlıca değişken ise, doğurganlık hızıdır. Doğurganlık hızının düşük olması, söz konusu ülkede nüfus artış hızını yükseltici politikaların uygulanmasını kaçınılmaz hale getirir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin gelişmiş ülkelerde doğurganlık hızının düşük olmasının nedenleri arasında gösterilemez? A) Çocuğun yetiştirilmesine daha fazla özen gösterilmesi B) Çocuk yetiştirmenin maliyetinin yüksek olması C) Kadının işgücüne katılımının artması D) Kentleşmeye paralel olarak az çocuklu aile modelinin benimsenmesi E) Çocuğun yaşlılık döneminde annebabasına bakma beklentisi 7. Aşağıda iki ülkenin uyguladığı nüfus politikaları anlatılmıştır. I.... gelişmemiş yapısı içinde doğum oranlarının fazla olması ve mevcut ülke olanaklarının bu nüfus artışını kaldıramamasına yol açtığından nüfus artış hızını yavaşlatıcı politikalar uygulamaktadır. II.... gelişmiş yapısıyla şuan için nüfusunun isteklerini rahatlıkla karşılayabilecek yapıya sahiptir. Ancak gelişimini devam ettirmek için yapması gereken yatırımları destekleyecek bir nüfus yapısı yoktur. Bunun için nüfusu artış hızını arttırıcı politikalar izlemektedir. Buna göre, nüfus politikaları anlatılan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I. II. A) ABD Japonya B) İngiltere Kanada C) Çin Türkiye D) Endonezya Fransa E) Hindistan Çin 8. Aşağıda bir ülkeye ait nüfus özellikleri verilmiştir. I yılları arasında nüfus artışını teşvik politikası ve dışarıdan gelen göçle nüfusu hızla artmıştır. II ten sonra doğum hızının azalmasıyla birlikte nüfus artış hızı belirgin şekilde düşmeye başlamıştır. III yılından günümüze, ailelerin daha çok çocuk sahibi olmaları teşvik edilmektedir. Paragrafta özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) Japonya B) ABD C) Fransa D) Çin E) Hindistan 9. Fransa 1975 yılına kadar nüfus artış hızını yükseltici çalışmalar yürütülürken, yılları arasında nüfus artış hızını düşürücü politikalar uygulanmış, 1985 yılından sonra nüfus artış hızını yükseltici çalışmalar yürütülmüştür. Buna göre, 1985 yılından sonra nüfus artış hızını yükseltici çalışmalar yürütülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Nüfus yoğunluğunun artması B) Kişi başına düşen milli gelirin artması C) İş yerlerinde eleman ihtiyacının artması D) Yurt dışına işçi göçlerinin yaygınlaşması E) Hızlı nüfus artışının ekonomik kalkınmayı yavaşlatması 10. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede nüfus artış hızını yavaşlatan çalışmalar arasında gösterilemez? A) Aile planlaması uygulanması B) Eğitim kalitesinin arttırılması C) Kadınların işgücüne katılımının arttırılması D) Çocukların bakımını devletin üstlenmesi E) Nüfus artış hızını düşüren politikalar uygulanması FRANSA NIN NÜFUS POLİTİKALARI Nüfusun giderek yaşlandığı Avrupa da doğum oranının en hızlı artış gösterdiği ülkelerden biri Fransa dır. I. ve II. Dünya savaşlarına katılan Fransa nın nüfusu hızla azalmıştır. Bu nedenle Fransa nın çocuğa ihtiyacı var sloganıyla nüfus artış hızını arttırıcı politikalar izlenmiştir. Bu doğrultuda ekonomik gelişme hızının fazla olduğu yılları arasında nüfus hızla artmıştır. Bu dönemden sonra alınan kararlarla nüfus artış hızını düşürücü politikalar izlenmiş ve istenilen sonuca ulaşılarak 1975 yılından itibaren nüfusta azalma görülmüştür li yılların ortasına gelindiğinde ise nüfusun arttırılması gerektiği görülmüş ve nüfus artış hızını arttırıcı politikalar tekrar yürürlüğe konulmuştur. Bu nedenle doğum izinlerinde anne babaların lehine değişiklikler, vergide indirimler yapılmıştır. Ancak, doğum yaşı hâlâ önemli bir sorundur. Tüm Avrupa da olduğu gibi Fransa da da kadınlar kariyer nedeniyle ilerleyen yaşlarda anne olmaktadır. Bu nedenlede anne başına düşen çocuk sayısı fazla artmamaktadır. BÖLÜM 2 COĞRAFYA 6. E 7. D 8. C 9. C 10. D 33

6 BÖLÜM 2 Test 3 Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları COĞRAFYA NÜFUS ARTIŞ HIZININ YÜKSELMESİNİN OLUMSUZ SONUÇLARI Tüketim artar. İhracat azalır. İthalat artar. Tasarruflar azalır. Kalkınma hızı yavaşlar. Kişi başına düşen milli gelir azalır. Konut sıkıntısı ortaya çıkar. Gecekondulaşma artar. İşsizlik artar. İç ve dış göçler artar. Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar. Doğal kaynakların kullanım hızı artar. Çevre sorunları artar. Demoğrafik (nüfusa yapılan yatırım, yol, su, elektrik, konut, hastane, okul gibi) yatırımlar artar Bazı ülkelerde nüfusun çok az artması ve- Nüfus artış hızının düşürülmesine yönelik uygulanan politikaların hem olumlu hem de olumsuz etkileri bulunmaktadır. ya eksilmesi ülkelerin varlığını ve geleceğini tehdit etmek tedir. Bu nedenle ülkelerin uyguladığı nüfus politikala rında, nüfusun belli bir oranda, sorunlara yol açmadan artışı hedeflenmektedir. Oysa bu, her zaman, her ülke için o kadar kolay olmamaktadır. Uygulanan politikalarla hedeflere ulaşılamamakta bu durum gelecek için tehdit oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söz konusu nüfus politikalarının uygulanmasının olumsuz etkilerindendir? A) Anne ve bebeklerin sağlık düzeyleri yükselir. B) Emekli nüfus miktarı artar. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde nüfus artışını yükseltici politika uygulanmasına rağmen istenilen başarının sağlanaması nedeniyle ülkenin varlığını gelecekte tehdit edeceği söylenemez? C) Sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalitesi artar. D) Kişi başına düşen milli gelir artar. E) Ülkede yatırımlara daha fazla pay ayrılır. 2. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede nü- C) Demografik yatırımların artması D) İşçi ücretlerinin azalması E) Tarım alanlarının amaç dışı kullanımının artması YÜKSELMESİNİN OLUMLU SONUÇLARI Mal ve hizmetlere talep artar. Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır. Üretim artar. Vergi gelirleri artar. Ülke savunmasına katkısı olur. İşçi ücretleri düşer. Dolayısıyla üretim maliyeti azalır. Sanayi üretimindeki maliyet azalır. nüfus miktarının zamanla arttığı, çalışma çağındaki nüfusun azaldığı, Bu durum, söz konusu ülke ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmada yeterli olur? E) Hollanda A) Cinsiyet dengesizliği ortaya çıkar. B) Uzun vadede nüfus dinamizmini kaybeder. C) Çalışma çağındaki nüfus ve genç nüfus azalır. C) Doğal kaynakların kullanım hızının artmaya başladığını D) Ülkede yatırımlara daha fazla pay ayrılır. D) Ülkenin aritmetik nüfus yoğunluğunun her geçen yıl arttığını 3. A D) Almanya fus artış hızının yüksek olmasının ortaya çıkardığı olumsuzluklar arasında gösterilemez? B) Nüfusun ülke geneline dağılışının düzenli olduğunu 2. D B) ABD C) Yunanistan 6. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede nü- A) Nüfus artış hızını düşürücü politikaların uygulandığını 1. B A) Fransa E) Emekli nüfus miktarı artar. Emekli nüfusa ödenen para miktarının artması ekonomiyi olumsuz etkiler. E) Nüfus artış hızını yükseltici politikaların uygulandığını 34 E) Hindistan Kanada nın işgücü açığını kapatmak için göçmenlere karşı uyguladığı politikaların benzerini aşağıdaki ülkelerden hangisininde uyguladığı söylenemez? 3. Bir ülkede yıllar içinde, işgücü yetersizliğinin ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. D) Norveç kelerin başında geliyor. Bunun başlıca nedeni göçmenlere çalışma olanakları sunmak konusunda diğer ülkelere oranla daha esnek davranması. Bu durumun nedeni; nüfus artış hızını yükseltici politikaların hedeflenen başarıya ulaşmamasının sonucu olarak işgücü açığını kapatmak istemesidir. cinsiyet dengesizliğinin ortaya çıktığı, NÜFUS ARTIŞ HIZININ B) Fransa C) Japonya 5. Kanada, göçmenlerin en çok tercih ettiği ül- A) Tasarrufların azalması B) Kişi başına düşen milli gelirin azalması A) Almanya fus artış hızının yüksek olmasının ortaya çıkardığı olumsuzluklar arasında gösterilemez? 4. E 5. C 6. D

7 10. Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerin nüfus yo- Herhangi bir ülke veya bölgede harekete geçirilebilmiş olan kaynakların orada yaşamakta olan nüfusa yetmemesi, bir takım ekonomik ve sosyal sorunların yaşanması durumuna aşırı nüfuslanma denir. Hollanda Türkiye Somali III IV II Nüfus Nüfusu İkiye Nüfus Katlama Artış Yoğunluğu (Kişi/Km2) Hızı (%) Süresi (Yıl) 443 0, , ,1 23 Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? I A) Somali nüfus artış hızını arttırıcı politika izlemektedir. Buna göre, haritada verilen yerlerden hangisinde aşırı nüfuslanmadan bahsedilebilir? A) I B) II C) III D) IV B) Somali nin kalkınma hızı Türkiye den yavaştır. C) Hollanda da demografik Somali den azdır. E) V D) Türkiye nin nüfus artış hızı Hollanda dan fazla, Somali den azdır. 8. Taşıma gücü, herhangi bir ülkede veya böl- Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde nüfusun taşıma gücü en fazladır? A) Bangladeş B) Somali C) Almanya D) Kenya E) Hollanda da insanların satın alma gücü Türkiye den yüksektir. gede var olan bütün ekonomik kaynaklar harekete geçirilerek, koşullarda zorlanma olmadan yaşayabilecek en fazla nüfus miktarına nüfusun taşıma gücü denir. Ülkeler nüfusun taşıma kapasitesini arttırabilmek için nüfus politikalarını düzenlerler. yatırımlar 11. Şehirler, kendi alanlarını ve yakın çevrelerini etkileri altına alırlar. Dünya daki bazı şehirler küresel etkiye sahiptir. Buna göre, bir şehrin etki alanının geniş olmasına neden olan en önemli faktör A) Şehrin kapladığı alan E) Sudan B) Şehrin yerleşim alanının deniz seviyesinde olması 9. Farklı özelliklere sahip pek çok şehir konumu, hinterlandı ve fonksiyonları sonucunda gelişmiş ve dünyadaki sayılı şehirler arasında yerini almıştır. Bu özellikleri ile küreselleşen ekonominin ve diğer bazı faaliyetlerin kontrol ve yönetim merkezleri haline gelmiştir. C) Şehrin fonksiyonel özelliği E) Şehirde yaşayan nüfusun az olması 12. V A) Deniz kıyısında kurulmuş olup hinterlandlarının geniş olması III IV II I B) Tarihi süreçte önemlerinin fazla olması C) Önemli ve stratejik ulaşım yolları üzerinde bulunmaları Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen ülkelerden hangisinde bulunan şehirlerin etki alanları daha geniştir? D) Sanayi ve ticaretin yoğunlaştığı yerler olmaları E) İdari fonksiyon özelliğine sahip şehirler olmaları 8. C 9. E NÜFUS ARTIŞ HIZININ DÜŞMESİNİN OLUMLU SONUÇLARI Anne ve bebeklerin sağlık düzeyleri yükselir. Yaşam standartı yükselir. Sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalitesi artar. Kişi başına düşen milli gelir artar. Ülkede yatırımlara daha fazla pay ayrılır. NÜFUS ARTIŞ HIZININ DÜŞMESİNİN OLUMSUZ SONUÇLARI Cinsiyet dengesizliği ortaya çıkar. Nüfus miktarı zamanla azalır. Uzun vadede nüfus dinamizmini kaybeder. Yaşlı nüfus artar. Çalışma çağındaki nüfus ve genç nüfus azalır. İşgücü yetersizliği ortaya çıkar. İşçi ücretleri yükselir. Emekli nüfus miktarı artar. Emekli nüfusa ödenen para miktarının artması ekonomiyi olumsuz etkiler. Ülkenin geleceği tehdit altına girer. D) Şehrin yer şekillerinin düz olması Bu tür şehirlerin söz konusu özelliklere sahip olmasında aşağdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? 7. D A) I 10. A 11. C B) II 12. E C) III D) IV E) V ŞEHİRLER VE ETKİ ALANLARI Çoğunlukla tarım ve hayvancılık dışında ekonomik faliyetlerin yoğunlaştığı, onbinin üstünde bir nüfus bulunan, toplumsal ve yönetimsel bütünlüğe sahip olan yerleşmelere şehir (kent) denir. Şehirler farklı ekonomik fonksiyonların yürütüldüğü yerlerdir. Şehirlerin gelişmesinde önemli paya sahip olan faaliyet türü o şehrin asıl fonksiyonunu berliler. Bazı şehirler ise aynı anda birden fazla fonksiyona sahip olabilir. Şehirlerin fonksiyonları yerel, bölgesel veya küresel ölçekte olabilir. 35 COĞRAFYA V ğunlukları, nüfus artış hızları ile nüfusunu ikiye katlama süreleri verilmiştir. BÖLÜM 2 7.

8 BÖLÜM 2 COĞRAFYA DÜNYANIN BÜYÜK ŞEHİRLERİ NERELERDE KURULMUŞTUR? Sahip olduğu fonksiyonlar bir şehrin dünya sahnesindeki önemini belirler. Dünya üzerinde farklı özelliklere sahip pek çok şehir konumu, hinterlandı ve fonksiyonları sonucunda oldukça gelişmiş önemli şehirler arasında yer almıştır. Bu özellikleri ile küreselleşen ekonominin ve diğer bazı faaliyetlerin kontrol merkezleri haline gelmiştir. Bu tür özelliklere sahip şehirlerin genellikle Orta kuşakta yer aldıkları görülmektedir. Şehirlerin dünya coğrafyasında önem kazanmasında etkili olan faktörler arasında şunlar gösterilebilir; Deniz kıyısında kurulmuş olmaları ve hinderlantlarının geniş olması Tarihi süreçte önemlerinin fazla olması Önemli ve stratejik ulaşım yolları üzerinde bulunmaları Sanayi ve ticaretin yoğunlaştığı yerler olmaları Doğal güzellikleriyle insanları cezbederek etki alanı oluşturmaları ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI Bir şehrin devamlılığını sürdürmesinde, gelişmesinde ve çevresiyle sürekli olarak iletişim halinde bulunmasında önemli bir yeri olan, şehirde ve çevresinde bulunan kaynakların doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayan, işlevler ve faaliyetler bütünü olarak tanımladığımız şehirsel fonksiyonlar, şehirlerin çevrelerine göre merkez olma özelliğini veren faktörlerden biridir. Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları 1. İlk şehir yerleşmelerinin ortaya çıkmasında etkili olan faktörler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Verimli tarım alanlarının ve su kaynaklarının varlığı B) Avrupa da Sanayi Devrimi nin olması C) Avrupalı kaşiflerin Coğrafi Keşifleri başlatması D) İnsanlar arasında ticaretin başlaması E) İnsanın yerleşik hayata geçmesi 2. Aşağıda yerleşme ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. I. Fonksiyonel açıdan kent ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin, aktivitelerin gerçekleştirildiği yerleşim birimleridir. II. Sosyal açıdan kent bir insan ürünüdür. III. Kent, civar yerleşmelerin ekonomik faaliyetlerini denetleyen, ona göre uzmanlaşan, üretimi gerçekleştiren ve bunun sonucunda toplumsal ve idâri yönden de çevresi üzerinde denetimci bir görev üstlenen yerleşme birimidir. IV. Yerleşmeler, tarım dışındaki ve tarımdaki nüfus oranlarına bakılarak kent ve köy adını almaktadır. V. Günümüzde kentleşme hızının en yüksek olduğu kıta Avrupa dır. Buna göre, verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 3. Şehirlerin fonsiyonel özellikleri dikkate alındığında, aşağıda verilenlerden hangisinin küresel etki alanı diğerlerine göre daha fazladır? A) Londra B) Kahire C) Tokyo D) New York E) Madrid Test 4 4. Dünyada modern şehirleşme süreci hangi olay sonucunda hızlanmıştır? A) Sanayi Devrimi nin başlaması B) II. Dünya Savaşı nın sona ermesi C) Coğrafi Keşifler in tamamlanması D) Neolitik Çağ da insanların yerleşik hayata geçmesi E) Ülkeler arasındaki ticari faaliyetlerin artması 5. Günümüzde bazı şehirler tarihi niteliklerinin de etkisiyle dünyanın büyük şehirleri ünvanını kazanmışlardır. Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinin günümüzde dünya şehri olmasında tarihi geçmişi etkili olmamıştır? A) Kudüs B) Şam C) İstanbul D) Roma E) New York 6. Şehirlerin dünya coğrafyasında önem kazanmasında etkili olan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Deniz kıyısında kurulmuş olmaları ve hinderlantlarının geniş olması B) Nüfuslarının kalabalık olması C) Önemli ve stratejik ulaşım yolları üzerinde bulunmaları D) Sanayi ve ticaretin yoğunlaştığı yerler olmaları E) Doğal güzellikleriyle insanları cezbederek etki alanı oluşturmaları 7. Aşağıdaki şehirlerin hangisinde meydana gelebilecek sosyo - ekonomik bir olumsuzluk dünya ülkelerini olumsuz yönde etkiler? A) Sofya B) New York C) Haydarabat D) Lisbon E) Oxford A 2. E 3. D 4. A 5. E 6. B 7. B

9 8. Sınırları içinde İslamiyet in kutsal mekânlarından biri olan Kâbe bulunmaktadır. İslamiyet in doğuşuyla bir dini kent halini almıştır. Yakın çevresiyle birlikte bütün dünyadaki Müslümanları etkisi altına almıştır. Paragrafta bazı özellikleri verilen şehir A) Kudüs B) Cidde C) Medine D) Mekke E) Bağdat 9. Aşağıdakilerden hangisi Şam şehri için yanlış bir bilgidir? A) Orta Doğu da yolların kavşak noktalarından birinde yer alır. B) Arap dünyasının en eski ve en kalabalık Japonya nın önemli sanayi bölgelerinden birisidir. - Ticari, siyasi ve kültürel açıdan merkez durumundadır milyona yaklaşan nüfusuyla Dünya nın en kalabalık kentidir. - II. Dünya Savaşı sonrasında Japonya nın gelişiminde büyük etkisi olmuştur. - Küresel etkiye sahip bir şehirdir. Paragrafta bazı özellikleri anlatılan şehir A) Kyoto B) Osaka C) Hiroşima D) Tokyo E) Kobe MEKKE MÖ 2000 li yıllarda Arap Yarımadası nda kurulan bir çöl bölgesidir. Sınırları içinde İslâmiyet in kutsal mekânlarından biri olan Kâbe bulunmaktadır. Yine Kuran-ı Kerim in buraya indirilmiş olması, Hz. Muhammed in burada doğması gibi nedenlerden dolayı İslamiyet in doğuşuyla bir dini kent halini almıştır. Yakın çevresiyle birlikte bütün dünyadaki Müslümanları etkisi altına almıştır. Her yıl Dünya nın farklı ülkelerinden binlerce Müslüman bu şehri ziyaret etmektedir. BÖLÜM 2 COĞRAFYA şehirlerinden biridir. C) Coğrafi olarak Orta Doğu ya oldukça hâkim bir noktadadır. D) Şam, geçmiş dönemlerde kervan yollarının kavşak noktasında yer aldığı için önemli uğrak yerlerden biri olmuştur. E) Sanayi Devrimi nden sonra kurulmuş şehirlerinden biridir da beşerî faaliyetlerin başında eğitim gelmektedir. Eğitim faaliyetleri şehrin özel bir fonksiyon kazanmasına neden olmuştur. Şehirde yüksek düzeyde eğitim veren kurumlar bulunmaktadır. Dünyanın en köklü üniversitelerinden birine ev sahipliği yapan bu kent tam bir öğrenci şehri olma özelliğini yüzyıllardır korumaktadır. ESSEN Madenciliğe bağlı olarak gelişen ve büyüyen şehirlerden biridir. Avrupa nın en büyük sanayi bölgelerinden biri olan Ruhr da yer almaktadır. 18. yy.da küçük bir şehir iken, çevresinde geniş kömür havzalarına bağlı olarak hızla gelişmiştir. 10. Madenciliğe bağlı olarak gelişen ve büyüyen şehirlerden biridir. Almanya nın altıncı büyük şehridir. Avrupa nın en büyük sanayi bölgelerinden biri olan Ruhr Havzası nda yer alır. Bu şehir 18. yy.da küçük bir şehir iken, çevresinde geniş kömür havzalarına bağlı olarak hızla gelişmiştir. Şehir, çevresindeki yerleşim alanlarını da kendine bağlayarak büyümüştür. Paragrafta bazı özellikleri verilen şehir A) Amsterdam B) Paris C) Manchester D) Londra E) Essen 11. Marsilya şehrinin ön plana çıkan fonksiyonu A) Liman B) Eğitim Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki şehirlerden hangisi yazılmalıdır? A) Oxford B) Londra C) Liverpool D) Bristol E) Birmingham 14. Aşağıda bazı şehirler verilmiştir. I. Mekke II. Marsilya III. Bayburt Yukarıda verilen şehirlerin etki alanları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Küresel Etki Bölgesel Etki Yerel Etki A) I II III B) I III II C) II I III ŞAM Orta Doğu da yolların kavşak noktalarından birinde yer alan Şam, Dünya nın en eski şehirlerinden biridir. Suriye nin başkenti Şam, aynı zamanda Arap dünyasının en eski ve en kalabalık şehirlerinden birisidir. Coğrafi olarak Orta Doğu ya oldukça hâkim bir noktadadır. Şam, geçmiş dönemlerde kervan yollarının kavşak noktasında yer aldığı için önemli uğrak yerlerden biri olmuştur. MARSİLYA Marsilya, Akdeniz in ticari kapasitesi en fazla olan limanlardan biridir. Yunanlıların İzmir yakınlarındaki bugünkü eski Foça şehrini kaybetmelerinden sonra kendilerine koloni yaptıkları bir şehir olarak da bilinmektedir. C) Tarım D) İdari D) II III I E) Maden E) III II I 8. D 9. E 10. E 11. A 12. D 13. A 14. A 37

10 BÖLÜM 2 COĞRAFYA OXFORD Oxford da beşerî faaliyetlerin başında eğitim gelmektedir. Eğitim faaliyetleri şehrin özel bir faaliyet kazanmasına neden olmuştur. Şehirde yüksek düzeyde eğitim veren kurumlar bulunmaktadır. PARİS Paris Fransa nın başkenti olup Sen Nehri nin üzerine kurulmuştur. Tüm dünyada anıtları, sanatsal ve kültürel yaşamı ile tanınmış olan Paris aynı zamanda dünya tarihinde önemli bir şehir olmakla birlikte, başlıca ekonomik ve politik merkezler arasında yeralmakta ve uluslarası taşımacılığın geçiş noktalarından birini oluşturmaktadır. Moda ve lüksün dünya başkentidir ve Işık Şehir diye de anılmaktadır. TOKYO Japonya nın önemli sanayi bölgelerinden birisidir. Ticari, siyasi ve kültürel açıdan merkez durumunda olan bir şehirdir den sonra ülke ekonomisine paralel bir gelişme göstererek hızla büyüdü ve bugünkü seviyesine ulaştı. Tokyo nun coğrafi konumunun elverişli olması, sanayi faaliyetlerinin bu şehrin çevresinde toplanmasına neden olmuştur. ŞEHİR FONKSİYONLARI MADEN ŞEHİRLERİ Çeşitli madenlerin çıkarıldığı ve işlendiği merkezler, madencilik faaliyetlerine bağlı olarak nüfuslu artmakta ve madenciliğe dayalı fonksiyonlar ağır basmaktadır. Örneğin, ABD de Appalaş kömür havzasına kurulmuş Pittsburg ve Youngtown, Johannesburg (Güney Afrika Cumh.) petrol sahalarında Bakü (Azerbayca), Orta Doğu da Musul, Kerkük (Irak), Abadan (İran), Türkiye de ise Zonguldak, Batman, Soma, Yatağan ve Murgul örnek olarak verilebilir. Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları 1. Sen Nehri üzerinde kurulmuş olan şehir tüm dünyada anıtları, sanatsal ve kültürel yaşamı ile tanınmıştır. Aynı zamanda dünya tarihinde önemli bir şehir olmakla birlikte, başlıca ekonomik ve politik merkezler arasında yer almakta ve uluslarası taşımacılığın geçiş noktalarından birini oluşturmaktadır. Moda ve lüksün dünya başkentidir ve Işık Şehir diye de anılmaktadır. Paragrafta bazı özellikleri verilen şehir A) Londra B) Paris C) Moskova D) Roma E) Tokyo 2. Şehirlerin gelişmesinde önemli paya sahip olan faali yet türü o şehrin asıl fonksiyonunu belirler. Bazı şehir ler ise aynı anda birden fazla fonksiyona sahip olabilir. Buna göre, aşağıda verilen şehirlerden hangisinde fonksiyon çeşitliliğinin en az olduğu söylenebilir? A) Sidney B) Madrid C) Londra D) İstanbul E) Hartum 3. Normal şartlar altında, şehirler, ülkeye sosyal ve kültürel alanda öncülük etmelidirler. Ancak, şehirlerdeki hızlı nüfus artışı sosyokültürel yapılaşmayı alt-üst etmiştir. Bu nedenle, özellikle gecekondu semtlerinin yaygın olduğu kentlerde kırsal kültür devam etmektedir. Bu durum şehirlerde sosyal ve kültürel gelişimin sağlanamamasının bir sonucudur. Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinde günümüzde sosyal ve kültürel gelişimin yeterli şekilde sağlanamadığı söylenebilir? A) Amsterdam B) Oslo C) Bombay D) Paris E) Los Angales Test 5 4. Çeşitli madenlerin çıkarıldığı ve işlendiği merkezler, madencilik faaliyetlerine bağlı olarak nüfusu artmakta ve madenciliğe dayalı fonksiyonlar ağır basmaktadır. Paragrafta anlatılanlar dikkate alındığında aşağıdaki şehirlerden hangisinin maden şehirleri içinde yer aldığı söylenemez? A) Şam B) Kerkük C) Pittsburg D) Batman E) Zonguldak 5. Türkiye de şehirlerin alana yayılış özellikleri incelendiğinde bir çoğunun büyüme yönünün batıya doğru olduğu görülür. Bu durum üzerinde bazı faktörlerin etkili olduğu görülür. Örneğin, coğrafi konum şartlarının elverişliliği, şehrin kendisinden daha gelişmiş olan şehrin doğusunda kalması gibi. Buna göre, aşağıdaki şehirlerimizden hangisinin şehrin büyüme yönünün batı olduğu söylenemez? (E) A) Erzurum B) Malatya C) Kayseri D) Mardin E) Çanakkale 6. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etki alanının geniş olmasında teknolojik gelişmin fazla olması etkili olmuştur? A) Jakarta B) Lizbon C) Mexico City D) Tokyo E) Sao Paulo 7. Şehirleşme, nüfusun kentlerde yaşayan bölümünün artması demektir. Şehirleşme hızının yüksek olduğu yerlerde bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri değildir? A) İç göç hareketliliğinin artması B) Gecekondulaşmanın artması C) İşgücü fazlalılığının oluşması D) Sanayi tesislerinin kent içinde kalması E) Alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması B 2. E 3. C 4. A 5. E 6. D 7. A

11 8. Aşağıdakilerden hangisi şehirlerin etki alanlarının genişlemesinde etkili olduğu söylenemez? A) Sınırları içinde büyük dinlerin kutsal kabul ettikleri mabetlerin bulunması B) Önemli madenlerin ve buna bağlı maden işleme sanayinin kurulmuş olması C) Nüfusunun her geçen yıl hızla artması D) Küresel yönden önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması E) Küresel anlamda kaliteli hizmet veren eğitim merkezlerinin bulunması 9. Sadece bir yöredeki halktan ziyade oldukça geniş bir sahayı etkisi altında bulunduran ve dini hizmetler sunan şehirlerdir. Buşehirlere dini görevini yerine getirmek isteyen çok sayıda insan gelmektedir. Paragrafta bazı özellikleri verilen şehir türüne örnek aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Manchester B) Paris C) Bayburt D) Şam E) Mekke 10. Çeşitli madenlerin çıkarıldığı ve işlendiği merkezler, madencilik faaliyetlerine bağlı olarak nüfuslu artmakta ve madenciliğe dayalı fonksiyonlar ağır basmaktadır. Paragrafta anlatılan şehir fonksiyonuna örnek aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Essen B) Kudüs C) Boston D) Pekin E) Paris 11. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde ekonomik, siyasi ve sosyal yapısı özellikleri nedeniyle Dünya yı etkileyen şehirlerden biri değildir? A) Londra B) Kudüs C) Kahire D) New York E) Hong Kong 12. Günümüzün modern şehirlerin gelişmesinde etkili olan faktörlerden en önemlisi A) Eğitim B) Tarım C) Sanayi D) Turizm E) Hayvancılık 13. Maden şehirleri, işletilen bir yer altı kaynağına bağlı olarak nüfusun yoğunlaştığı mekânlardır. Bu tür şehirlerde ekonomik yapı madencilik faaliyetlerine dayanmakta ve şehir fonksiyonel özelliklerini madencilik faaliyetleri ile kazanmaktadır. Buna göre, madencilik fonksiyonun ön plana çıktığı şehirler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu B) Şehir nüfusunu doğurganlıkla arttırdığı C) Bu şehirlerin büyüklüğü tarımsa alanın genişliği ve verimliliğiyle orantılı olduğu D) Maden ocaklarında verim düştüğünde ve kapandığında şehir önemini önemli ölçüde kaybettiği E) Bu tür şehirlere, Londra, Kudüs, Amsterdam ın örnek gösterilebileceği 14. Bazı şehirlerde bir ve daha fazla sanayi kolunun faaliyet gösterdiği ve sanayiye bağlı olarak kurulup geliştiği görülür. Aşağıdakilerden hangisi bu tür şehirlere örnek olarak gösterilebilir? A) Marsilya B) Mekke C) Bayburt D) Oxford E) Manchester 15. Aşağıdakilerden hangisinde bir şehir, bu şehrin ekonomik fonksiyonu ile birlikte verilmemiştir? A) Mekke - Din B) Oxford - Eğitim C) Şam - Turizm D) New York - Ticaret E) Bayburt - Tarım 16. Fonksiyonlarına göre şehirler belirlenirken aşağıdakilerden hangisi temel ölçüt alınır? A) Sosyo - ekonomik faaliyetler B) Yer şekilleri C) Yönetim şekli D) Nüfus yoğunluğu E) Nüfus yoğunluğu TARIM ŞEHİRLERİ Bu şehirlerin büyüklüğünü tarımsal alanın genişliği ve verimliliği etkilemektedir. Böyle yerleşim birimleri genellikle, çevredeki kır yerleşmelerinden gelen ihtiyaç fazlası tarımsal ürünlerin pazarlandığı, ham maddelerin basit sanayi tesislerinde yarı işlenmiş ve işlenmiş hâle getirildiği ve çoğunlukla atölye tipi tesislerin yer aldığı şehirlerdir. Ege Bölgesi nde; Akhisar, Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Ödemiş, Tire gibi. Marmara Bölgesi nde; K ı r k l a r e l i, İnegöl, Lüleburgaz gibi. Karadeniz Bölgesi nde; Bayburt, Bafra, Çarşamba, Giresun, Rize, Düzce, Niksar gibi. İç Anadolu Bölgesi nde; Karaman, Aksaray, Akşehir, Kırşehir, Nevşehir, Niğde gibi. ULAŞIM ŞEHİRLERİ Uluslararası önemli ulaşım yolları üzerinde bulunan ve önemli bir kavşak noktası olan şehirlerdir. Örneğin, geçmişte kervan yollarının kavşağı üzerinde bulunan Şam şehri, günümüzde de değişen ve gelişen şartlara uyum sağlamış ve gelişimini bu yönde devam ettirmektedir. Türkiye de ise Afyon, Kayseri, Konya, Ankara, İstanbul örnek olarak verilebilir. DİNİ ŞEHİRLER Sadece bir yöreyi değil, oldukça geniş bir sahayı etkisi altında bulunduran ve dini hizmetler sunan şehirlerdir. İslâm dini için kutsal sayılan Mekke, Medine ve Cidde, Tibet te Lhasa budistler için önemliyken, Roma Hristiyanlar için, yine üç büyük din için kutsal olan Kudüs diğer önemli dini şehirdir. BÖLÜM 2 COĞRAFYA 8. C 9. E 10. A 11. C 12. C 13. D 14. E 15. C 16. A 39

12 BÖLÜM 2 COĞRAFYA SANAYİ ŞEHİRLERİ Bir ve daha fazla sanayi kolunun faaliyet gösterdiği ve sanayiye bağlı olarak kurulup gelişen şehirlere denilir. Bu şehirlerin büyük bir bölümü, ham maddenin üretildiği sahalarında merkezileşmişlerdir. Almanya da Ruhr kömür havzasındaki Essen, Detroit (ABD), Manchester (İngiltere), Hannover, Frankfurt, Mannheim ve Stuttgart (Almanya), Donetsk ve Kiev (Ukrayna) ve Doğu Sibirya da Kuzbass kömür havzalarında sanayi şehirleri yer almaktadır. Türkiye de ise Zonguldak kömür havzasına kurulan Karabük ve Ereğli şehirleri örnek olarak gösterilebilir. LİMAN VE TİCARET ŞEHİRLERİ Çeşitli mal ve ürünlerin toptan pazarlandığı şehirlere denir. Böyle merkezler genel olarak geniş bir hinterlanda sahip olup, karaların iç kısımlarında yolların düğümlendiği yerlerde ve limanlarda kurulmuşlardır. New York (ABD), Asya da Singapur (Singapur Cumh.), Şanghay (Çin), Bangkok (Tayland), Kalküta ve Karaçi (Hindistan), Kuzeybatı Avrupa da Bremen, Hamburg (Almanya), Amsterdam, Le Havre ve Rotterdam (Hollanda), Akdeniz kıyılarında İskenderiye (Mısır), Barselona (İspanya), Tunus (Tunus), Marsilya (Fransa) ve Venedik (İtalya) birer liman ve ticaret şehri özelliğindedir. Örneğin, Fransa nın bir limanı olan Marsilya, aynı zamanda İsviçre nin de limanı durumundadır. Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları 1. Orta Doğu da yolların kavşak noktalarından birinde yer alır. Dünya nın en eski şehirlerinden biridir. Arap dünyasının en eski ve en kalabalık şehirlerinden birisidir. Coğrafi olarak Orta Doğu ya oldukça hâkim bir noktadadır. Bütün bu kentlere oldukça iyi bir kara yolu ağıyla bağlıdır. Geçmiş dönemlerde kervan yollarının kavşak noktasında yer aldığı için önemli uğrak yerlerden biri olmuştur. Paragrafta bazı özellikleri anlatılan şehir A) Delhi B) Şam C) Kudüs D) Kahire E) Ahmedabat 2. Üniversite, çeşitli bilim dallarında eğitimöğretim ve araştırmanın yapıldığı ve bu nedenle on binlerce öğrenci ve binlerce araştırmacının toplandığı merkezlerdir. I. Oxford II. Bangkok III. Haidelberg IV. Rotterdam Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri eğitim fonksiyonunun ön plana çıktığı şehirlerdir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve IV E) I, II ve IV 3. Aşağıdakilerden hangisi küresel kentlerin mekânsal özellikleri arasında gösterilemez? A) Çok katlı plazalar, gökdelenler, lüks konut siteleri inşa edilmektedir. B) Çağdaş yapı teknolojileri yaygın olarak kullanılmaktadır. C) Yerleşmeler yatay yönde büyümektedir. D) Şehirsel ulaşımı kolaylaştırmak için çok katlı kavşaklar, yollar yapılmaktadır. E) Araştırma merkezleri, teknoloji enstitüleri ve güzel sanatlar akademileri yer almaktadır. Test 6 4. Aşağıdakilerden hangisi küresel kentlerin sosyal ve kültürel özellikleri arasında gösterilemez? A) Sosyal kutuplaşmalar fazladır. B) Yabancılaşma yaşanmaktadır. C) Öz kültürden uzaklaşılmaktadır. D) Suç ve şiddet artmaktadır. E) Şehirsel toprakların fiyatları ve buna bağlı olarak da şehirsel yaşam maliyetleri azalmaktadır. 5. Bir limanın ya da liman şehrinin ortaya çıkması ve gelişmesi genelde bazı faktörlere bağlıdır. Buna göre Avrupa nın önemli limanlarından biri olan Marsilya nın fonksiyonel gelişiminin fazla olmasında aşağıda verilenlerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? A) Art ülkesinin (hinterland) geniş olması B) Art ülkesinin iyi bir ulaşım ağına sahip olması C) Art ülkesindeki tarım alanlarının genişliğine, ürün çeşidine ekonomik gelişmeyi sağlayacak kaynakların (örneğin madenler) var olması D) Art ülkesinin (hinterland) dar olması E) Limanın iş hacminin yani gemileri barındırma kapasitesinin fazla olması 6. Çeşitli mal ve ürünlerin toptan pazarlandığı şehirlere denir. Bu şehirlerde hem şehirde üretilen hem de yakın çevreden gelen çeşitli ürünler pazarlanır. Böyle merkezler genel olarak geniş bir hinterlanda sahip olup, karaların iç kısımlarında yolların düğümlendiği yerlerde ve limanlarda kurulmuşlardır. Paragrafta bazı özellikleri verilen şehir türüne örnek aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Londra B) Oxford C) Şam D) Paris E) Marsilya B 2. C 3. C 4. E 5. D 6. E

13 7. İdari şehirler, bir ülkenin idaresi ile ilgili olarak idari ve siyasi otoritenin yer aldığı merkezdir; burada ülkenin, bir eyalet veya ilin tüm idari işleri yürütülmektedir. Buna göre, aşağıda idari şehir ve ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Paris - Fransa B) İskenderiye - Mısır C) Washington DC - ABD D) Pekin - Çin E) Madrid - İspanya 10. Şehirler genel fonksiyonlarına sınıflandırılırken kültürel ve sosyal hizmetler dikkate alınır. Şehirler kültürel ve sosyal özelliklerine göre sınıflandırılırken aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkate alınmaz? A) Eğitim hizmetleri B) Ulaşım hizmetleri C) Sağlık hizmetleri D) Turizm hizmetleri E) Dini hizmetler İDARİ ŞEHİRLER Bir ülkenin idaresi ile ilgili olarak idari ve siyasi otoritenin yer aldığı merkezdir; burada ülkenin, bir eyalet veya ilin tüm idari işleri yürütülmektedir. Washington (ABD), Ankara (Türkiye), Londra (İngiltere), Madrid (İspanya), Lizbon (Porte- BÖLÜM 2 COĞRAFYA 8. Bir şehrin devamlılığını sürdürmesinde, gelişmesinde ve çevresiyle sürekli olarak iletişim halinde bulunmasında önemli bir yeri olan, şehirde ve çevresinde bulunan kaynakların doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayan, işlevler ve faaliyetler bütününe şehir fonksiyonu adı verilir. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik fonksiyonlarına bağlı şehir tiplerinden biri değildir? A) Sanayi şehirleri B) Pazar şehirleri C) Turizm şehirleri D) Eğitim şehirleri E) Maden şehirleri 9. Genel olarak şehirlerde fonksiyonlar iki ana gruba ayrılmaktadır: Şehrin genel fonsiyonları ve özel fonkiyonları. Bir şehirdeki özel fonksiyonlar, genel fonksiyonlar arasında yer alabileceği gibi şehrin konumu ve taşımış olduğu özelliklerinden kaynaklanan ve diğer fonksiyonlar arasında ön plana çıkan ve o şehre has bir fonksiyon olarak ortaya çıkmaktadır. Buna göre, aşağıda verilen fonksiyon özelliklerinden hangisi herhangi bir şehrin özel fonksiyonunu oluşturmaktadır? A) Ekonomik fonksiyonu B) Sosyal fonksiyonu C) İdari fonksiyonu D) Kültürel fonksiyonu E) Siyasi fonksiyonu 11. İnsanların deniz aşırı ülkelere ulaşma ve oralardan faydalanma isteği deniz kıyılarında limanların ve yerleşmelerin kurulmasına yol açtı. Limanları sayesinde büyüyen yerleşmeler liman şehirlerini meydana getirdi. Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisi bu tür şehirlere örnek olarak gösterilemez? A) Kalküta B) Paris C) Lizbon D) Marsilya E) Barselona 12. Dünyada ilk yerleşme alanları akarsu havzaları veya boyları olmuştur. Koşullarının elverişli olduğu Ganj, İndus, Fırat, Dicle, Nil, Mekong gibi akarsu havzaları ilk yerleşme alanları olmuştur. Buralarda dönemin büyük yerleşmeleri oluşmuş bir yönden... şehirlerinin temeli atılmıştır. Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir? A) Ticaret B) Sanayi C) Turizm D) Tarım E) Maden 13. Şehirlerin gelişmesinde önemli paya sahip olan faali yet türü o şehrin asıl fonksiyonunu belirler. Şehirler çeşitli faaliyet ve hizmetleri kendinde topla mıştır. Bunlarla dar veya geniş alanları etkiler. Buna göre, aşağıdaki fonksiyonlarda hangisine sahip olan bir şehrin etki alanı diğerlerine göre en azdır? A) Tarım B) Eğitim C) Maden D) İdari E) Sanayi kiz), Berlin (Almanya), Paris (Fransa), Moskova (Rusya), Roma (İtalya), Bağdat (Iğrak), Riyad (Suudi Arabistan), Hartum (Sudan), Bakü (Azerbaycan), Tiflis (Gürcistan), Kahire (Mısır) gibi şehirler örnek olarak verilebilir. TURİZM ŞEHİRLERİ Çok sayıda turistin doğadan faydalanmak, sportif faaliyetler yapmak, dinlenmek ve tarihi eserleri ziyaret etmek amacıyla geldikleri merkezlerdir. Bu şehirlerde hizmet sektörü gelişmiştir. Roma (İtalya), Londra (İngiltere), Paris (Fransa), Singapur (Singapur Cumh.), New York (ABD), Dubai (BAE), Kuala Lumpur (Malezya), Bangkok (Tayland), Luksor (Mısır) şehirleri Türkiye de ise İstanbul, Antalya, Bodrum, Çeşme, Kuşadası gibi şehirler örnek olarak verilebilir. EĞİTİM (ÜNİVERSİTE) ŞEHİRLERİ Üniversite, çeşitli bilim dallarında eğitim-öğretim ve araştırmanın yapıldığı ve bu nedenle on binlerce öğrenci ve binlerce araştırmacının toplandığı merkezlerdir. Heidelberg, Göttingen, Erlangen, Tübingen, Marburg ve Bochum-Querenburg (Almanya), Pisa ve Bologna (İtalya), Salamanca (İspanya), Coimbra (Portekiz), Oxford ve Cambridge (İngiltere), Lund ve Uppsala (İsveç), Aarhus (Danimarka), Louvain (Belçika), Princeton, Boston, Washington (ABD),Türkiye de ise Eskişehir, İstanbul ve Ankara örnek olarak verilebilir. 7. B 8. B 9. C 10. B 11. B 12. D 13. A 41

14 BÖLÜM 2 COĞRAFYA TEKNOLOJİ ŞEHİRLERİ Japonya doğal kaynakları yetersiz olmasına rağmen yüksek teknoloji kullanan bir ülkedir. Bu tür faaliyetlerin gelişmesinde büyük bir ticari, siyasi ve kültürel merkez olan Tokyo nun varlığı önemli bir rol oynamaktadır. Tokyo ileri düzey teknolojilerin kullanıldığı bir şehirdir. Tokyo dışında Washington (ABD), Cambridge (İngiltere), Helsinki (Finlandiya) gibi. TARİHSEL SÜREÇTE ŞEHİRLER Günümüzde, şehirlerin ortaya çıkışı konusunda farklı görüşler vardır. Şehirleşmenin başlangıcını çok eski çağlara kadar götürebiliriz. İlk şehirler, MÖ 3000 yılından önce Mezopotamya da (Sümer ülkesinde) ve Nil vadisinde kurulmuştur. Şehirler daha sonra MÖ 2000 yıllarında Filistin, Anadolu, Orta Asya, İran, Suriye, Hindistan da Ganj ve İndus vadileri ile Çin de Sarıırmak (Huang Ho) vadisi boyunca yayılmıştır. İlk şehirlerin kuruldukları yerler harita üzerinde incelendiğinde genellikle Orta kuşakta yer aldıkları görülür. Şehirleşme eğilimi dünyanın çeşitli bölgelerine yayıldıysa da, Sanayi Devrimiyle (1848) hız kazanmıştır. Tarım, şehirleri beslemek ve desteklemek için kritik öneme sahip olduğundan şehirsel yerleşmeler ilk önce, tarım ekonomisinin olduğu yerlerde (akarsu vadilerinde) ortaya çıkmıştı ve şehirleşme bu ilk merkezlerden yayılmıştı. İlk şehirler uygarlıklar arası temas noktalarında, genellikle ticaret yolları boyunca kurulmuştu. Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları 1. Çok sayıda turistin doğadan faydalanmak, sportif faaliyetler yapmak, dinlenmek ve tarihi eserleri ziyaret etmek amacıyla geldikleri şehirler vardır. Örneğin,...,... ve... şehirleridir. Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gereklidir? A) New York, Essen, Zonguldak B) Paris, Antalya, Luksor C) Şam, Mekke, Bayburt D) Marsilya, Oxford, New York E) Londra, Paris, Batman 2. Sen Nehri nin üzerine kurulan şehir anıtları, sanatsal ve kültürel yaşamı ile tanınmıştır. Şehir dünyadaki ekonomik ve politik merkezler arasında yer almakta ve uluslararası taşımacılığın geçiş noktalarından birini oluşturmaktadır. Aynı zamanda dünyanın moda merkezi olup küresel etkisi bulunan bir şehirdir. Paragrafta bazı özellikleri anlatılan şehir A) Pekin B) Tokyo C) Londra D) Marsilya E) Paris 3. Şehirler, çok çeşitli hizmetlere sahiptir. Fakat şehirlerin yapılarında mutlak surette bulunan ve büyük bir öneme sahip fonksiyonlar vardır ve bunlar şehrin olmazsa olmaz fonksiyonları olarak bilinir. Bu fonksiyonlara şehrin genel fonksiyonları denir. Şehrin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel fonksiyonları gibi. Buna göre, şehirleri genel fonksiyonlarına göre gruplandırırsak aşağıdakilerden hangisi ekonomik özelliklerine göre şehir türü gruplandırmasının dışında kalır? A) Sanayi şehirleri B) Maden şehirleri C) Kültür şehirleri D) Ticaret şehirleri E) Ulaşım şehirleri Test 7 4. Kentler küreselleşmenin getirdiği yeni roller çerçevesinde çok yönlü ve hızlı dönüşüm süreci geçirmekteyken küresel akışlar da kentlerde yaşanan dönüşümlere neden olan ve bunları hızlandıran aktörler olarak öne çıkmaktadır. Küreselleşme ile birlikte mekânsal açıdan bazı kentler çok önemli hâle gelirken, bazıları eski önemini kaybetmiştir. Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisi eski küresel etkisini günümüzde sürdürdüğü söylenemez? A) Paris B) Essen C) Roma D) Londra E) New York 5. İlk şehirleşme hareketleri ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? A) İlk şehirler, MÖ 3000 yılından önce Mezopotamya da ve Nil Vadisi nde kurulmuştur. B) Şehirler daha sonra MÖ 2000 yıllarında Filistin, Anadolu, Orta Asya, İran, Suriye, Hindistan da Ganj ve İndus Vadileri ile Çin de Sarıırmak Vadisi (Huang Ho) boyunca yayılmıştır. C) İlk şehirlerin kuruldukları yerler harita üzerinde incelendiğinde genellikle Orta kuşakta yer aldıkları görülür. D) Şehirleşme eğilimi dünyanın çeşitli bölgelerine yayıldıysa da, Coğrafi Keşifler ile hız kazanmıştır. E) Şehirsel yerleşmeler ilk önce, tarım ekonomisinin olduğu yerlerde (akarsu vadilerinde) ortaya çıkmış ve şehirleşme bu ilk merkezlerden yayılmıştır. 6. Son yüzyılda bilgi ve iletişim alanında gelişme ve değişim yaşanmaktadır. Günümüzde ise sadece bilimsel çalışmaların yapılması için teknoloji şehirleri (tekno - kentler veya bilişim kentleri) kurulmaya çalışılmaktadır. Aşağıda verilen şehirlerden hangisi paragrafta anlatılan şehir türüne örnek olarak gösterilebilir? A) Hartum B) Tokyo C) Roma D) Bağdat E) Pekin B 2. E 3. C 4. B 5. D 6. B

15 7. Koşullarının elverişli olduğu Ganj, İndus, Fırat, Nil, Mekong gibi akarsu havzaları ilk yerleşme alanları olmuştur. Bu nehirlerin kenarlarının tercih edilme nedenleri arasında, I. genelinin ılıman kuşakta yer alması, II. akarsu boyu olup su kaynağı etrafında olması, III. verimli toprakların olması, IV. ulaşım imkânlarının iyi olması, gibi faktörlerden hangisi ya da hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 8. İnsanların ihtiyaçlarından fazla üretim yapmaları, ihtiyacı olanları başka insanlardan takas yoluyla değiştirmeleri, daha sonra da tüccarlar aracılığı ile başkalarıyla alıp - satmaya başlamaları sonucu ticaret ortaya çıktı. Genel olarak önemli yollar üzerinde bulunan veya deniz kıyılarında bulunup, ticaretin yoğunlaştığı alanlarda aşağıdaki şehir türlerinden hangisi ortaya çıkmıştır? A) Ticaret şehirleri B) Sanayi şehirleri C) Turizm şehirleri D) Kültür şehirleri E) Ulaşım şehirleri 9. Bir ülkenin idaresi ile ilgili olarak idari ve siyasi otoritenin yer aldığı merkezler idari fonksiyon özelliği gösterir. Buna göre, aşağıda verilen şehirlerden hangisinin idari fonksiyonu olduğu söylenemez? A) Roma B) Sofya C) Mekke D) Tokyo E) Atina 10. Aşağıda verilen ülkelerin ekonomik ve sosyal özellikleri düşünüldüğünde hangisinde şehirleşme hızı daha düşüktür? A) Roma B) Sofya C) Moskova D) Tokyo E) Kopenhag 11. Yerleşme yerinin seçilmesinde ve yerleşim biriminin gelişiminde, fiziki (doğal) ve beşerî faktörler birlikte rol oynar. Ancak şartlara göre bunlardan biri diğerlerine oranla biraz daha fazla etkili olabilmektedir. Fiziki faktörler genellikle yerleşme ünitelerinin yer seçiminde ve devamlılığında en önemli etkiyi yapar. Buna göre, aşağıda verilen fonksiyon özelliğine göre şehirlerin kuruluş ve gelişim özellikleri düşünüldüğünde hangisinde fiziki faktörlerin ön plana çıktığı söylenebilir? A) Tarım şehirleri B) Dini şehirler C) Eğitim şehirleri D) İdari şehirler E) Kültür şehirleri 12. Bazı şehirler konumu, hinter landı ve fonksiyonları sonucunda oldukça gelişmiş, Dünya daki sayılı şehirler arasında yerini alarak bölgesel ya da küresel çekim merkezi hâline gelmiştir. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? A) Bazı dinlerce kutsal olan tapınak ya da mabetlerin bulunması B) Nüfus artış hızının yüksek olması C) Birden fazla fonksiyona sahip olması D) Hinterlandının geniş oması E) Önemli ulaşım yolları üzerinde bulunması 13. Gelişmiş ülkelerde kurulmuş olan şehirlerin etki alanları daha geniş olmaktadır. Bu tür şehirler, bölgesel ya da küresel etkiye sahip olabilmektedir. Buna göre, aşağıda verilen ülkelerden hangisinde küresel ve bölgesel etkiye sahip şehir sayısı daha fazladır? A) Pakistan B) İtalya C) İngiltere D) ABD E) Fransa 14. Nüfusu 10 milyonu geçen şehirlerin en fazla bulunduğu kıta aşağıdakilerden hangisidir? A) Avustralya B) Avrupa C) Asya D) Afrika E) Kuzey Amerika TARİHSEL SÜREÇTE ŞEHİRLERİN NÜFUS GELİŞİMİ İlk şehirler, Mezopotamya da Sümerlerin kurdukları adına Site dedikleri nüfusları 7 ile 20 bin arasında değişen yerleşmelerdir. İlk şehirlerin Mezopotamya da ortaya çıkmasında Fırat ve Dicle nehirlerinin varlığı etkili olmuştur. Mezopotamya yı, Nil nehrinin avantajıyla Mısır da kurulan şehirler izlemiştir. Mezopotamya ve Mısır dan sonra şehirler Güneydoğu Asya da Ganj ve İndus nehirlerinin vadilerinde kurulmaya başlanmıştır. Şehirleşme süreci Sanayi Devriminden sonra özellikle II. Dünya Savaşı ndan sonra ülkelerin ekonomik kalkınma hızlarını arttırma çabalarına girmeleriyle daha da dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. 20. yüzyılın sonlarında nüfusu 10 milyonu geçen New York ve Londra varken 21. yüzyılın başında 14 şehrin nüfusu 10 milyonu, 5 şehrin nüfusunun ise 15 milyonu geçtiği görülmektedir. Günümüzde nüfusu 100 bin ve daha fazla olan şehir nüfusunun dünya nüfusu içindeki oranı % 50 yi geçmiştir. 10 milyonu aşan şehirlerin en fazla olduğu kıta, Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını barındıran Asya dır. Dünyada şehirleşme oranının en geri olduğu bölgeler Güney ve Güneydoğu Asya dır. Şehirleşme oranının en yüksek olduğu bölge Kuzey Amerika ile Doğu Asya (Japonya, Güney Kore) dır. BÖLÜM 2 COĞRAFYA 7. E 8. A 9. C 10. B 11. A 12. B 13. D 14. C 43

16 BÖLÜM 2 Test 8 Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devri- I III V ŞEHİRLERİN GELİŞİMLERİNİN II A) Dinsel ve yönetsel fonksiyonların toplandığı yerlerdir. IV KÜRESEL ETKİLERİ Bazı şehirler özellikleriyle B) Pazar yerleri en önemli alış-veriş alanlarıdır. dar bir alanı etkilerken bazı şehirler Dünya nın tamamını etkiler. Şehirlerin etkilerinin oluşmasında şehirlerin nüfusu ve fonksiyonel özellikleri en önemli etkenlerdir. Şehirler sahip oldukları özellikleri- C) Nüfusun büyük bir bölümünün yaşadığı yerlerdir. Yukaridaki haritada verilen yerlerden hangisi ilk şehir yerleşmelerinin kuruldukları yerlere örnek olarak gösterilemez? A) I B) II C) III D) IV D) İtibarlı bir alandır. Sadece elit kesim in oturduğu yerlerdir. E) Finans, sigortacılık, muhasebecilik gibi sanayiyi destekleyecek fonksiyonların bulunmadığı yerlerdir. E) V ne göre etkileri yerel, bölgesel ve küresel boyutlarda olabilmektedir. 2. Sanayi Devrimi döneminden önce nüfu- dayalı olduğu için etki alanları sı- sun büyük bir bölümü hangi bölgelere toplanmıştır? nırlı olmuştur. A) Taş kömürü havzalarına İlk şehirlerin ekonomisi tarıma Sanayi Devrimiyle birlikte ise şehirleşme hızı ve şehirlerin nüfus potansiyeli de artmış ve buna bağlı olarak şehirlerin etki alanları hızla genişlemiştir. Günümüzde ise şehirler birden fazla ekonomik fonksiyonu taşıyan, yüksek oranda nüfus barındıran yerleşim birimlerine dönüşmüştür. Şehirler fonksiyon türüne ve fonksiyon çeşitliliğine bağlı olarak B) Yaylalara şehirlerin en fazla Asya Kıtası nın güneyinde ve doğusunda bulunmasının temel nedeni C) Petrol havzalarına A) Doğumların fazla olması D) Akarsu vadileri ve delta ovalarına E) Okyanus kıyılarına kurulduğu alanların genel özelliklerinden biri değildir? A) İnsan yaşayışına elverişli iklim koşullarına sahip olması hirler yalnızca yakın çevresini değil tüm dünyayı etkileri altına alabile- C) Su kaynaklarına yakın olması cek küresel şehir özelliklerine sahip D) Yer şekillerinin yerleşmeye elverişli olması olmuştur. Küresel şehir özelliği kazanmış şehirlerdeki başlıca ekonomik fa- B) Sanayileşmenin fazla olması C) Su kaynaklarının bol olması D) Yer şekillerinin engebesiz olması 3. Aşağıdakilerden hangisi ilk şehirlerin B) Tarımsal faaliyetlere uygun alanların olması yakın çevresini etkilerken bazı şe- 6. Dünya da nüfusu 10 milyondan fazla olan COĞRAFYA mi öncesi şehirlerin özelliklerinden değildir? E) İklimin elverişli olması 7. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hem idari hem turizm hem de dini fonksiyonuyla küresel etkiye sahiptir? E) Maden havzalarında veya yakınlarında olması 4. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin Sanayi Devrimi sonrasında küresel etkisi artan şehirlerden biri olduğu söylenemez? A) Roma B) Tokyo C) Paris D) Essen D B) Helsinki C) Kahire D) Viyana E) Medine 8. New York un bir dünya şehri olmasında aşağıdaki fonksiyonel özelliklerinden hangisi daha etkili olmuştur? E) New York 1. E A) Roma aliyetler; borsa, bankacılık ve ticarettir. Şehirlerin gelişmesinde önemli paya sahip olan faali yet türü o şehrin asıl fonksiyonunu belirler. Bazı şehir ler ise aynı anda birden fazla fonksiyona sahip olabilir. A) Turizm B) Sanayi C) Din D) Ticaret 3. E 4. A 5. C 6. E E) İdari 7. A 8. D

17 9. Şehirlerin çevresine olan etkileri şehrin nüfus ve fonk siyonel özelliklerine göre değişmektedir. Şehirler sa hip oldukları özelliklerine göre etkileri yerel, bölgesel ve küresel boyutlarda olabilmektedir. Örneğin, Londra da meydana gelen bir olay Dünya nın büyük bir kısmını etkilerken Suriye nin Şam şehrinde meydana gelen bir olay sadece yakın çevresini etkileyebilmekte dir. I. Tokyo (Japonya) II. Hartum (Sudan) III. Paris (Fransa) IV. New York (ABD) V. Mekke (Suudi Arabistan) Buna göre, paragrafta örneği anlatılan benzer bir durum aşağıdaki kent çiftlerinden hangisinde görülür? A) Tokyo - Paris B) New York - Hartum C) Mekke - Tokyo D) Hartum - Mekke E) Paris - New York Tarih boyunca Dünya yı siyasi ve dini olarak etkisi altına alan küresel şehirlerden biridir. - Dünya tarihindeki belirleyici rolünü asırlar bo yunca sürdürdüğünden Dünya nın Başkenti unvanı na layık görülmüştür. - Dünyanın büyük bir kesimini siyasi ve dinî olarak etkisi altına almıştır. - Katoliklerin dinî merkezi olan Va tikan ı içine aldığından çift başkent özelliğine sahiptir. Paragrafta bazı özellikleri verilen şehir A) Roma B) Brüksel C) Paris D) Atina E) Londra 11. Aşağıdaki şehirlerden hangilerinin etki alanının oluşmasında dini faktörler etkili olmuştur? A) Atina, Roma, Amsterdam B) Şam, Bağdat, Bakü C) Londra, Paris, Marsilya D) Kudüs, Roma, Mekke E) Roma, Medine, Kahire 12. Aşağıda bazı kıtalar verilmiştir. I. Avrupa II. Asya III. Kuzey Amerika IV. Afrika V. Avustralya Buna göre, küresel etkiye sahip şehirlerin en az bulunduğu kıtalar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve V E) IV ve V 13. Aşağıdakilerden hangisi, bir şehrin küresel ya da bölgesel etki alanını sınırlandıran faktörlerden biridir? A) Hizmet sektöründe çalışan kişi sayısının fazla olması B) Toplumdaki iş bölümünün belirgin olması C) Hinterlandının geniş olması D) Genç nüfusun genel nüfus içindeki payının fazla olması E) Ulaşım olanaklarının gelişmemiş olması 14. Vatikan çok küçük bir ülke olmasına rağmen küresel etkisi İtalya dan çok daha fazladır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Turistik önem taşıyan yapılara sahip olması B) Önemli yolların kavşak noktasında bulunması C) Nüfusunun kalabalık olması D) Bankacılık ve finans merkezi olması E) Hristiyanların dini merkezi olması 15. New York, Dünya nın en önemli bankacılık ve finans merkezi dir. Bu yönüyle Dünya ekonomisinin kumanda ve kon trol merkezidir. Aşağıdaki ülkelerin ekonomik fonksiyonları göz önüne alındığında hangisinin New York un anlatılan özelliğine benzerlik gösterdiği söylenemez? A) Tokyo B) Kahire C) Dubai D) Zürih E) Hong Kong ROMA Tarih boyunca Dünya yı siyasi ve dini olarak etkisi altına alan küresel şehirlerden biridir. Bu nedenle Dünya nın Başkenti olarak görülmüştür. Bir dönem sınırları Batı Avrupa dan Orta Doğuya ve Kuzey Afrika ya kadar yayılmıştır. Sadece Roma İmparatorluğu nun değil dünyanın büyük bir kısmını siyasi ve dini olarak etkisi altına almış küresel şehir özelliği kazanmıştır. Günümüzde ise İtalya nın ve Vatikan ın başkentidir. Bu özelliğinden dolayı çift başkentlilik ünvanına sahiptir. Roma şehrine tarihsel süreç içinde önem kazandıran özellikler; Roma İmparatorluğu nun başkenti olması, Katoliklerin dini merkezi olan Vatikan ı içine almış olması, Siyasi, dini ve kültürel odak noktası olması, Roma günümüzde idari ve dini fonksiyonlarının yanısıra turizm şehri özelliği gösterir. BÖLÜM 2 COĞRAFYA 9. B 10. A 11. D 12. E 13. E 14. E 15. B 45

18 BÖLÜM New York şehrinin dünya çapında öneme 20. Aşağıda bazı şehirler verilmiştir. sahip olmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? NEW YORK Küresel öneme sahip bir şehirdir. rinin merkezi olması, caret merkezine sahip olması, Yukarıdaki şehirler fonksiyon özelliklerine göre eşleştirme yapıldığında hangi şehir açıkta kalır? aliyetlerin gelişmiş olması etkili olmuştur. Bu yönleriyle Dünya ekonomisi- A) Londra B) Roma C) Mexico City D) New York nin kumanda ve kontrol merkezidir. E) Washington Manhattan bölgesinde yer alır. Birleşmiş Milletler Londra Pekin Delhi Genel dış ilişkiler için de çok önemli bir merkez durumundadır. Yukarıdaki haritada gösterilen şehirlerden hangisinin nüfusu 10 milyon kişinin üzerinde değildir? E) Şam A) Roma, Dünya tarihindeki belirleyici rolünü asırlar bo yunca sürdürdüğünden Dünya nın Başkenti unvanı na layık görülmüştür. B) Dünyanın büyük bir kesimini siyasi ve dinî olarak etkisi altına almıştır. C) Dünya nın önemli şirketlerinin merkezleri, sivil toplum örgütleri ulusal ve uluslararası etkili medya kuruluşları burada toplanmıştır. E) Roma nın küresel etkisi İtalya dan çok daha büyüktür. 22. New York şehriyle ilgili aşağıda verilen- A) Londra B) Pekin lerden hangisi yanlıştır? C) Sidney D) Delhi A) Küresel öneme sahip bir şehirdir. E) Los Angeles 19. Şehirleşme süreci Sanayi Devrimi yle hız kazanmıştır. Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinin etki alanı Sanayi Devrimi öncesinde de genişti? A) Marsilya B) Essen C) Tokyo D) New York 46 D) Mekke D) Katoliklerin dinî merkezi olan Va tikan ı içine aldığından çift başkent özelliğine sahiptir. Sidney Konseyi ne ev sahipliği yaptığından C) Marsilya den hangisi yanlıştır? 18. Los Angeles B) Essen 21. Roma şehriyle ilgili aşağıda verilenler- Finans dünyasının kalbinin attığı Wall Street caddesi, New York un A) Oxford Sözü edilen şehir Sanayinin, eğitim ve kültürel fa- Din Şam hipliği yapan bu şehir dış ilişkiler için de çok önemli bir merkez durumundadır. Aynı zamanda küreselleşen dünyanın kumanda merkezidir. Dünyanın en önemli finans ve ti- Eğitim Sanayi Mekke 17. Birleşmiş Milletler Genel Konseyi ne ev sa- burada toplanması, büyük şehridir. Essen E) Sanayinin, eğitim ve kültürel faaliyetlerin gelişmiş olmasının ABD ve dünyanın önemli şirketle- ABD nin nüfus bakımından en B) Sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının burada toplanmasının D) Dünya nın en önemli finans merkezine sahip olmasının sahip olmasında; uluslararası medya kuruluşlarının Liman Marsilya C) Amerika Birleşik Devletleri nin başkenti olmasının New York un dünya çapında öneme Sivil toplum örgütleri, ulusal ve Fonksiyon Oxford COĞRAFYA Şehir A) ABD ve dünyanın önemli şirketlerinin merkezi olmasının 17. D 18. C C) Dünya ekonomisinin kumanda ve kontrol merkezidir. D) Amerka Birleşik Devletleri nin idari kentidir. E) Finans dünyasının kalbinin attığı Wall Street caddesi, New York un Manhattan bölgesinde yer alır. E) Roma 16. C B) Sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının bu şehirde toplanmıştır. 19. E 20. E 21. C 22. D

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7 BÖLÜM 7 Beşeri Yapı 1. Yeryüzünde sıcaklık ve yağış gibi iklim özellikleriyle birlikte denizler, buzullar ve yüksek alanlar gibi etkenler nüfus ve yerleşmenin dağılışında önemli rol oynar. Doğal şartlar

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

NÜFUSUN YAŞ GRUPLARINA DAĞILIMI

NÜFUSUN YAŞ GRUPLARINA DAĞILIMI NÜFUS PİRAMİDİ ve ÖZELLİKLERİ Nüfusun cinsiyete göre yaş gruplarına dağılımını gösteren grafiklerdir. Bir yerin nüfus piramitlerine bakılarak o yerdeki nüfus özellikleri, nüfus hareketleri, nüfusun yaş,

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

Dış Temsilciliklerde ve Gümrüklerde Oy Kullandı İşaretlenen Seçmen Sayısı

Dış Temsilciliklerde ve Gümrüklerde Oy Kullandı İşaretlenen Seçmen Sayısı Dış Temsilciliklerde ve lerde Seçmen ve Toplam Seçmen Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ARNAVUTLUK ARNAVUTLUK BERLIN DÜSSELDORF 8 139,556 49,097 35.18 4,798 3.44 53,895

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları

Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları GEM Nedir? 1997 DE KURULDU VE KATKILARIYLA 2013 DE İLK DEFA BÖLGESEL BAZDA TÜRKİYE NİN GİRİŞİMCİLİK KARNESİ ÇIKTI. GEM Projesine Katılan Ülkeler Bangladeş

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136 352 2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER 1. Beşeri Yapı... 130 Konu Değerlendirme Testi-1... 136 129 Beşeri Yapı 353 354 Yeryüzünde yaşamın başlamasıyla birlikte insanoğlu doğadan faydalanmaya başlamış, yaşamını

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

NÜFUS POLİTİKALARI. Taylan BATMAN Yeşilpınar Mirioğlu ÇPL

NÜFUS POLİTİKALARI. Taylan BATMAN Yeşilpınar Mirioğlu ÇPL NÜFUS POLİTİKALARI Taylan BATMAN Yeşilpınar Mirioğlu ÇPL NÜFUS POLİTİKALARI Ülkelerin veya hükümetlerin,bilinçli olarak, Nüfusun niceliği ( sağlık ve doğurganlık), Niteliği ( eğitim) ve Dağılımını(kır

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

fark var 11.1 kat üst yönetim ile idari seviyeler arasında Türkiye de

fark var 11.1 kat üst yönetim ile idari seviyeler arasında Türkiye de Türkiye de üst yönetim ile idari seviyeler arasında 11.1 kat fark var Hay Group, Türkiye ve dünyadaki üst yönetim - CEO ve çalışanlar arasındaki ücret farklılıklarını araştırdı Hay Group Türkiye Bilgi

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana gruba

Detaylı

NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ

NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ 1 NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ 2 NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI NÜFUS SAYIMLARI NEDEN YAPILIR? DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL ARTIŞI VE DEĞİŞİMİ DÜNYA NÜFUSU

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BEBEK GİYİM EŞYALARI VE AKSESUARLARI TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BEBEK GİYİM EŞYALARI VE AKSESUARLARI TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BEBEK GİYİM EŞYALARI VE AKSESUARLARI TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ OCAK 2017 i İÇİNDEKİLER Dünya Ticareti Dünya Ticaretinde Türkiye nin Yeri

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI

10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI 10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI NÜFUS : Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. Dünya tarihinde il knüfus sayımı yapan ülke Danimarka olmuştur. Ülkedeki asker sayısını öğrenmek için

Detaylı

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı İthalatı (Milyon $) 12.000 10.000 8.000 7.621 8.562 9.924 10.536 11.241 6.000 4.000 2.000 0 2002 2003

Detaylı

3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür.

3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür. Türk Hava Yolları kuruldu. Bu yıllarda, Türk Hava Yolları küçük paket ve posta taşımacılığı yapmıştır. 2 C-47 kargo uçağı filoya katılmıştır. 3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür. İlk kez A

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

1. Uluslararası Gelişmeler. 1.1 Küresel Büyüme

1. Uluslararası Gelişmeler. 1.1 Küresel Büyüme 1. Uluslararası Gelişmeler 1.1 Küresel Büyüme 9 ekonomik kriz sonrası, ekonomik büyümede görülen yavaşlama 1 yılında da devam etmiştir (Grafik-1.1) 1. Gelişmiş ülkelerin ortalama ekonomik büyümesi 1 yılı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2012 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ağusttos 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada ağaç işleme makineleri sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8465 GTIP GTIP TANIMI Ağaç, mantar, kemik,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

Mega Kentlerin Metabolizması

Mega Kentlerin Metabolizması Dr. Zeynep Bilgici TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Mega Kentlerin Metabolizması 1950 li yıllara kadar yaşayanlar arasında dünya nüfusunun iki katına çıktığını görebilen kimse yokken, aramızda nüfusun neredeyse

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

Kilit yetenekleriniz. kaçmaya. hazırlanıyor... Hay Group, Türkiye dahil 46 ülkede, çalışanların şirketlerine bağlılığını araştırdı

Kilit yetenekleriniz. kaçmaya. hazırlanıyor... Hay Group, Türkiye dahil 46 ülkede, çalışanların şirketlerine bağlılığını araştırdı Kilit yetenekleriniz kaçmaya hazırlanıyor... Hay Group, Türkiye dahil 46 ülkede, çalışanların şirketlerine bağlılığını araştırdı Ekonomik koşullar ve iş gücü piyasasındaki iyileşmeyle birlikte Avrupalı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ 4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ Elektronik yan sanayi sektörünü bir araya getiren tek organizasyon Uluslararası Electronist Fuarı yerliyabancı birçok farklı şehir

Detaylı

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs 2014 2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO : 421.4 ARMONİZE NO : 1509 Türkiye bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu Akdeniz iklimi özellikleriyle, İtalya, İspanya,

Detaylı

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX 3. ELEX FUARI 25-28 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMASINA İMZA ATTI 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen ve

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Beyin Gücünden Beyin Göçüne...

Beyin Gücünden Beyin Göçüne... On5yirmi5.com Beyin Gücünden Beyin Göçüne... Beyin göçü, yıllardır pek çok ülkenin kan kaybı... Peki gençler neden ülkelerini tekederler? Hangi sebepler ülkelerin beyin gücünü kaybetmesine sebep olur?

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜRETTİKLERİMİZ HAYVANCILIK TİCARET

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜRETTİKLERİMİZ HAYVANCILIK TİCARET 1- EKONOMİK FAALİYET SANAYİ HAYVANCILIK TİCARET - Doğu Anadolu bölgesinde çayırlık alanların bol olması halkın İle uğraşmasına neden olmuştur. - Kâr elde etmek amacıyla yapılan alışverişe Denir. - İnsanların

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan itibaren ekimi yapılarak üretilen besin grubudur.

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU İki metal parçayı ısıl yolla birleştirme işleminde kullanılan kaynak makine ve malzemeleri, üretim sanayinde önemli bir paya sahiptir. Geliştirilen her teknolojik malzemenin

Detaylı

YUMURTA ÜRETİMİ VE İHRACAT Yeni Hedefler ve Potansiyel Problemler DERYA PALA YUM-BİR HAZİRAN 2010 ANKARA

YUMURTA ÜRETİMİ VE İHRACAT Yeni Hedefler ve Potansiyel Problemler DERYA PALA YUM-BİR HAZİRAN 2010 ANKARA YUMURTA ÜRETİMİ VE İHRACAT Yeni Hedefler ve Potansiyel Problemler DERYA PALA YUM-BİR HAZİRAN 2010 ANKARA YUM-BİR Kuruluş :2006 Üye Sayısı: 15 Birlik 500 üretici Misyonu:Üreticilerin hak ve menfaatlerini

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

DOĞAL TAŞLAR. Hazırlayan Tülay UYANIK 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

DOĞAL TAŞLAR. Hazırlayan Tülay UYANIK 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi DOĞAL TAŞLAR Hazırlayan Tülay UYANIK 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi DOĞAL TAŞLAR HS No:2514, 2515, 2516, 6802 TÜRKİYE ÜRETİMİ Dünyanın en zengin mermer

Detaylı

NÜFUSUN GE LİŞ İMİ, DAĞILIŞIV EN TİEL İ R

NÜFUSUN GE LİŞ İMİ, DAĞILIŞIV EN TİEL İ R BÖLÜM NÜFU SU N Mİ, DAĞILIŞI İŞİ V E EL G LERİ LİK TE Nİ BÖLÜM COĞRAFYA Yeryüzünde belirli bir zamanda, sınırları belirli bir alanda veya yerde yaşayan insan topluluğuna nüfus denir. Bu alan, dünyanın

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI

1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI 1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI 27-30 Eylül 2012 tarihleri arasında ilk defa bu yıl organize edilen ELECTRONIST Fuarı bölgede önemli bir fuar olma yolunda ilk adımını

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

11.SINIF TATİL ÖDEVİ. 4.Aşağıda nüfus politikalarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

11.SINIF TATİL ÖDEVİ. 4.Aşağıda nüfus politikalarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 11.SINIF TATİL ÖDEVİ 4.Aşağıda nüfus politikalarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A)Nüfus politikaları ülkeden ülkeye farklılık gösterir. B)Nüfusu arttırıcı politika uygulayan ülkelerde

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER - ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler : 112 Armonize No : Sular : 2201 Meşrubat : 2202 Bira : 2203 Şarap : 2204 Konyak : 22082012, 22082062 Viski : 220830

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni Milyon $ Milyon $ (Milyar $) 3 216 Kasım- 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Kasım ayında, 215 yılının aynı ayına göre %9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolar, ithalat %6 artarak 16

Detaylı

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME İZSİAD/ GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İMALAT SANAYİSİ ÜRETİMİ EN BÜYÜK İLK 15 ÜLKE Türkiye nin %9,2 gibi çok yüksek bir oranda büyüdüğü

Detaylı

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası Haziran 2013 1 Genel kod bilgisi: VII PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ; KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ 39 Plastikler ve mamulleri 3924 Plastikten

Detaylı