DOĞAL TAŞ SEKTÖR RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞAL TAŞ SEKTÖR RAPORU"

Transkript

1 DOĞAL TAŞ SEKTÖR RAPORU FRANSA Samet ACAR

2 İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler...2 Genel Ekonomik Durum 7 Fransa Dış Ticareti 9 Fransa-Türkiye Dış Ticareti.13 Fransa Doğal Taş Sektörü Fransa-Türkiye Doğal Taş Ticareti..27 Fransa Müteahhitlik ve İnşaat Sektörü 29 Pazar ile İlgili Bilgiler 31 İşadamlarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 32 Doğal Taş İhracatına Uygulanan Vergi Oranları 34 Önemli Fuarlar.34 1

3 Nüfus : 63,7 milyon (2013) Yüzölçümü : km 2 Başkent Kişi Başına Düşen Milli Gelir : Paris : Dolar (2013 Tahmini) Büyüme Oranı(%) : 0,0 (2012) Döviz Kuru Başlıca Şehirler : 1,33 $=1 (2013 Ocak) : Paris (11,2 milyon) Lyon (1,7 milyon) Telefon Kodu : +33 GENEL BİLGİLER Coğrafi Konum Fransa km² yüzölçümü ile gerek Batı Avrupa da gerekse Avrupa Birliği içerisindeki en büyük alana sahip ülkedir. Fransa harita üzerinde 6 kenarlı bir çokgene benzer ve bu nedenle de Fransızlar kendi ülkelerini altıgen (hekzagon) olarak da tanımlarlar. Bu, kenarlardan ikisi kıtanın gövdesine, üçüncüsü İber Yarımadası na bitişiktir. Geri kalan üç kenardan birisi Akdeniz e, ikincisi Atlas Okyanusu na, üçüncüsü ise bu okyanusun kenar denizi olan Manş denizine ve biraz da Kuzey denizine dayanır. Sınırları 2889 km uzunluğundadır. Fransa altı ülke ile komşu olup, kuzeyde Belçika ve Lüksemburg, doğuda Almanya ve İsviçre, güney doğuda İtalya, güney batısında ise İspanya bulunmaktadır. Fransa, coğrafi konumu itibariyle Avrupa Birliği nin merkezinde yer almakta olup Birliğin diğer ülkelerinde bulunan önemli sanayi ve ticaret noktalarına ulaşım açısından ideal bir kavşak noktası niteliğini taşımaktadır. Güneyden İtalya nın sanayi merkezi olan Po ovasını, Kuzey Batıda İngiltere deki sanayi merkezlerini, güneyden ise İspanya nın Katalan bölgesinden güneydoğuda İtalya nın ortasına kadar uzanan Akdeniz bölgesini birleştiren kavşakta yer almaktadır. 2

4 Siyasi ve İdari Yapı Cumhurbaşkanı 5 yıllık bir süre için doğrudan seçilir, yürütmenin devamını sağlamakla yükümlü olup bu kapsamda Bakanlar Kuruluna başkanlık eder başbakanın atamasını yapar, dış ilişkiler ve savunmaya ilişkin en kritik alanda sorumluluğu üstlenir, uluslararası anlaşmaları imzalar ve orduyu yönetir. Başbakan ise gündeme ilişkin diğer konulardaki faaliyetleri yönlendirir. Fransız Parlamentosu (Assemblée Nationale) Fransa'nın ana yasama organıdır. Milletvekilleri 5 yıllık süre için doğrudan halkoyu ile seçilir. Senatörler ise Parlamento tarafından 9 yıllığına seçilmektedir. Senato seçimleri her 3 yılda bir yapılır ve her seçimde senatonun üçte biri yenilenir. Senato'nun yasama gücü sınırlıdır: Senato ile Parlamento arasında anlaşmazlık olması durumunda son söz Parlamento'ya aittir. Parlamento'nun gündemini belirlemede hükümetin önemli rolü bulunmaktadır. Nüfus ve İşgücü Yapısı 2013 yılında ülkenin nüfusu için 63,7 milyona ulaşmıştır. Nüfusun %77,4 ü kentlerde yaşamakta olup ülkenin en büyük kentsel yerleşim merkezi toplam ülke nüfusunun %18 ini barındıran Paris tir. Paris ten sonra en kalabalık kentler Lyon, Marsilya, Toulouse'dur. Ülkenin nüfus artışında ülkeye her yıl gelen göçmenin de payı vardır. En sonuncusu 2009 yılında yapılan nüfus sayımına göre Fransa da 3,8 milyon göçmen bulunmaktadır. Gelen göçmenlerin büyük kısmı Fransız vatandaşlığına geçmektedirler. Göçmen nüfus içerisinde en büyük paya sahip olanlar gruplar ise sırasıyla Portekiz (%13,1), Cezayir (%12,4) ve Fas (%11,7) kökenlilerdir. Türk nüfusu kişi ve %5,9 pay ile ülkedeki dördüncü büyük göçmen grubunu oluşturmaktadır. Kaynak: INSEE Fransız İstatistik Enstitüsü verileri (2013) 3

5 Nüfus İstatistikleri Nüfus 63,3 63, ,5 18, ,7 63, ,8 18,7 Kentleşme oranı 74,4 78,5 (toplam içindeki payı - %) Okuma Yazma Oranı (%) 99 Dönem ortalaması Doğum oranı (1,000 kişi için) 11,9 12,6 Ölüm oranı (1,000 kişi için) 8,6 9,1 Çocuk ölüm oranı (1,000 kişi 3,3 3,2 için) Etnik Kökene Göre Nüfus Portekizli(13,3) Cezayirli (13,3), Dağılımı (geldiği ülkeye göre) Faslı,(12,), İtalyan (8,8), Nüfus Dağılımı (%)(3) İspanyol (7,3), Tunuslu( 4,7), Türk (4,0) Kaynak: Economic Intelligence Unit,2012, France, Country Forecast İstihdam-İşgücü İstatistikleri * İşgücü (milyon) 29,5 29,7 29,7 İşgücündeki Değişim (%) 0,3 0,5 0,3 Çalışan Nüfus 26,9 26,8 26,7 Çalışan sayısındaki Değişim 0,5-0,3-0,3 İşsiz sayısı 2,6 3,0 ª 3,0 İşsizlik oranı (%) 9,2 10,0 10,5 Kaynak: Economist Intelligence Unit(*:tahmin) Nüfusun Şehirlere Göre Dağılımı Şehir / Bölge Nüfus (1000) Paris (Ile de France) Lyon Marsilya Toulouse Lille Nice Bordeaux Strasbourg 758 Toulon 601 Nantes 855 Kaynak: Economist Intelligence Unit

6 Doğal Kaynaklar ve Çevre Tarım Fransa nın km 2 olan topraklarının %52 si tarım arazisi olarak kullanılırken %31,4 lük bölümü ormanlık arazi ile kaplıdır. AB ülkeleri içerisinde en büyük tarım üreticisi ülke konumunda olan Fransa aynı zamanda dünyada ABD den sonraki en önemli tarım ürünleri ihracatçısıdır yılından sonra tarımın ülke ekonomisindeki göreceli önemi azalmıştır. 1970lerde ülkede tarım, balıkçılık ve ormancılık sektörlerinde çalışanların toplam sayısı 2,8 milyon iken bu sayı bugün için yarı zamanlı çalışanlar da dahil olmak üzere 1 milyona düşmüştür. Ormanlar Fransa iklimi ve coğrafi yapısı ile bağlantılı olarak tarım için son derece elverişli koşullara sahip bir ülkedir. Ülkedeki ormanlar 16 milyon hektarlık alanı kaplamakta olup, bu alan ülkenin yüzölçümünün yaklaşık %29 una karşılık gelmektedir. Bunun sonucu olarak Fransa önemli bir kereste üreticisidir. Balıkçılık Yıllık ton üretim ile Fransa AB ülkeleri arasında Danimarka, İspanya ve İngiltere nin ardından dördüncü büyük üretici konumundadır. Ürünün büyük bölümü geleneksel yöntemlerle yapılan avlanmayla elde edilmektedir. Özellikle Bretagne ve Akdeniz kıyılarında küçük balıkçı tekneleri ile avlanma oldukça yaygındır. Madenler ve Enerji Kaynakları 19. yüzyılın sonlarından ikinci Dünya Savaşının ertesine kadar madencilik önemli bir sanayi sektörü olmuş, özellikle kömür ve demir cevheri kaynakları Fransa nın zenginleşmesinde önemli rol oynamıştır. Ancak kömür rezervleri oldukça azalmış, 2007 yılında devlete ait kömür işletmeleri kapatılmıştır. Bu nedenle artık ülkede kömür kullanılmamaktadır. Diğer taraftan bir zamanlar zengin demir yataklarına sahip Loraine bölgesinde rezervler artık bitme noktasına gelmiştir. Bu nedenle Dunkirk yakınındaki ve Fos ta yer alan demir çelik fabrikaları ithal girdi ile çalışmaktadır. Fransa nın enerji politikası 1970 lerdeki petrol krizinin ardından değiştirilmiş, enerji bağımlılığını azaltma yönlü politikalar uygulamaya konmuştur. Bu politikalarla Fransa nın uzun dönem enerji ihtiyaçlarının güvenli bir şekilde sağlanması hedeflenmiştir. Bu çerçevede Fransız enerji politikası üç temele dayandırılmıştır: -Her türlü enerjinin (elektrik, doğal gaz, akaryakıt, katı yakıt vs.) uzun süreli, garantili ve güvenli bir şekilde temini 5

7 -Enerjinin rekabet edebilir fiyatlarla piyasaya sunularak kamu ve özel sektördeki enerji firmalarının hem iç piyasada hem de uluslararası piyasalarda uyumlu ve rekabet içinde çalışmasının sağlanması -Çevreye ve gelecek nesillere duyarlı temiz enerji üretimini sağlayacak modellerin kurulması ve geliştirilmesinin sağlanması Bu kapsamda, Fransa petrol bağımlılığını başka enerji kaynakları bularak azaltmak, enerji ithalatını Norveç, İngiltere gibi daha istikrarlı ülkelerden yapmak ve yerel enerji üretimini artırmak şeklinde özetlenebilecek uygulamalar sayesinde; ısıtma amacıyla artık petrol yerine daha çok elektrik (büyük bölümü ülke içi kaynaklardan sağlanmakta) ve doğal gaz (halen büyük bölümü ithalat yoluyla karşılanan) kullanmaktadır. Ayrıca nükleer enerji, Fransa da enerji üretiminde önemli bir rol oynamakta olup Fransa nın tükettiği elektriğin %80 i nükleer enerji ile üretilmektedir. Halen ülkede 59 adet nükleer tesis vardır. Ayrıca enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin ve rüzgâr enerjisinin payı %10, klasik termik santrallerin (kömür ve petrol) üretimdeki payı ise %12 dir. Fransa, enerji firmalarının özelleştirilmesine şiddetle karşı çıkmakta AB Komisyonu ile karşı karşıya gelmektedir. Enerji güvenliği endişesi ile Fransa, doğal gaz ve elektrik piyasalarının liberalleştirilmesine direnmektedir. Enerji sektöründe kişi çalışmaktadır. GENEL EKONOMİK DURUM Ekonomik Yapı Fransız ekonomisinin en önemli ekonomik sorunları sırasıyla, düşük büyüme hızı, özellikle delokalizasyonun (uluslararası rekabet dolayısıyla üretim maliyetlerinin yüksek kalması nedeniyle fabrikalarının üçüncü ülkelere taşınması) artırdığı işsizlik, bütçe açıkları ve sosyal güvenlik sistemi açıklarıdır. Avrupa daki borç krizine bağlı olarak 2012 ve 2013 yıllarında da Fransız ekonomisi de olumsuz yönde etkilenmektedir. Nitekim hâlihazırda yüksek boyutlara ulaşan işsizlik ve azalan tüketici harcamalarının da yara alması beklenmektedir. Politikasında 2012 yılı ve sonrasında üç ekonomik hedef belirlenmiştir. Kamu finansmanını güçlendirmek (böylece finansman maliyetlerini düşürmek), dış piyasalarda rekabet gücünü arttırmak (dolayısı ile hızla düşüşe geçen ihracatı artırmak) ve yüksek boyutlara ulaşan işsizliğin azaltılması belirlenen öncelikli hedeflerdir. Fransız ekonomisi özellikle 1990 lı yıllardan bu yana gelişmiş ülkelerin kaydettiği büyüme oranlarının altında bir büyüme gerçekleştirmektedir yılları arasında yıllık %2 lik bir büyüme gerçekleştiren Fransa nın büyüme hızı, 2000 yılından sonra %2 nin altına 6

8 düşmüştür yılı büyüme oranı %1,7 olarak gerçekleşmiş olup 2012 yılında ise %0 düzeyindedir yılında Fransa'nın kamu borçlarının GSYİH'sı içerisindeki payı % 5,2 olmuştur. Bu değer 2010 yılında %7,1 düzeyinde gerçekleşmiştir. Ekonomi Politikaları İyi bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak, iş dünyası yüksek düzeyde sosyal prim ve vergi ödeyen ve işçilerinin haftalık çalışma süresini zorunlu olarak 35 saat ile sınırlandırmak zorunda kalan Fransız özel sektörünün, bu yükler nedeniyle diğer gelişmiş ülkelere göre rekabet gücü azalmıştır. 35 saat uygulamasının ardından, fazla mesai yapan çalışanların (35 saatten fazla) gelirlerinden vergi indirimleri yapılmasına karar verilerek fazla mesai teşvik edilmeye başlanmıştır. Fransa ekonomisi, reel ekonomiyi de etkisi altına alan global krizin etkisini ülkede halen sürmektedir. Yapısal ekonomik sorunlar yaşayan Fransa da, iç ve dış talebin azalırken, işsizlik artmaya devam etmektedir. Hükümet, sorun yaşayan sektörlere ve firmalara destek olmak amacıyla çeşitli önlemler almakta, inşaat ve otomotiv sektörlerine doğrudan ve dolaylı finansman yardımı yapmaktadır. Hükümetin temel yaklaşımı yatırımların arttırılarak büyümenin sağlanması şeklinde olmuştur. Euro bölgesinde ve özellikle Yunanistan'ın borçları sonucu Fransız bankacılık sektörünün hassasiyeti artmış, sektör olabilecek risklere karşı çeşitli koruma önlemleri almaya başlamış, bazı Fransız bankalar Yunanistan daki yatırımları nedeniyle de zarara uğramışlardır. Ekonomik Performans Reel GSYİH Büyüme Projeksiyonu * GSYH Nominal (milyar ABD $) Reel GSYİH Büyüme (%) 1,7 0 0,4 * Tahmin Kaynak: Economist Intelligence Unit 2012-Eylül Country Report 13 Ocak 2012 günü kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors, Fransa nın 36 yıldır korumakta olduğu kredi notunu AAA dan AA+ ya düşürmüştür. Fransız Liberation gazetesine göre bu not düşüşünün ülkede domino etkisi yaparak başkanlık seçimlerinin sonucunu etkileyebileceği belirtilmiştir. Aujourd hui en France gazetesinde ise, Fransa nın notunun kırılmasının Elize sarayını sarsıcı bir etkisi olduğunu ifade edilmiştir. Notun düşürülmesinin günlük hayata ve iş dünyasına; finansal sistemde borçlanmanın daha pahalı hale gelmesi ve küçük işletmelerin borç bulmada zorlanmalarına neden olabileceği belirtilmektedir. Fransa nın AAA notunu kaybetmesinin 7

9 avro bölgesindeki krizin büyümesinin bir işareti olarak değerlendirilmektedir. Halen 9 Avrupa ülkesinin notu kırılmış durumdadır. Fransa Başbakanı ise söz konusu gelişmelerin ardından halen yürüttükleri ekonomi politikalarını savunmuş, S&P nin verdiği notun abartıldığı ve mevcut borçların azaltılacağı ve ekonomik reformlara devam edileceğini belirtmiş ve 2016 yılında bütçenin açığını tamamıyla kapatılıp bütçenin fazla vereceğini savunmuştur. 17 Ocak 2012 de diğer kredi değerlendirme kuruluşları Fitch ve Moodys den yapılan açıklamalarda ise Fransa nın AAA notunun düşürülmesinin düşünülmediği ifade edilmiştir. Fransa da üretimin artması ve istikrarlı pozitif büyüme oranlarına tekrar ulaşılması, sonuç itibariyle yavaş yavaş artan iç talebin güç kazanmasına, başta AB olmak üzere dünya piyasalarının canlanmasına bağlıdır. Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler 2012 yılında güvenilirlik konusunda yapılan araştırmalar ekonomiye güvenin gerilediği yönündedir. Ülkedeki kamu borçları GSYH nin %90'ına yaklaşmaktadır. Artan işsizlik ve sıkı mali politikaların ülkedeki iç talebe olumsuz yansımalarının olacağı düşünülmektedir. Ekonomideki daralmanın 2012 yılının ortasına kadar süreceği tahmin edilmektedir. Diğer taraftan Fransa nın önde gelen pazarları olan İtaya ve İspanya'daki daralmanın Fransa nın anılan ülkelere ihracatını olumsuz yönde etkileyeceği yönünde tahminler yapılmaktadır. Tek kişilik hane sayısındaki artış ve yaşlanan nüfusun tüketim eğilimlerine etkisi olacaktır. Özellikle ev gereçleri, iletişim ürünleri ile sağlık ve eğlence ve turizm hizmetlerinin bu eğilimden başta etkilenecek sektörlerin olması beklenmektedir. Hayat Standardı ve İşsizlik 2012 yılında EIU tarafından açıklanan Globe Shopper City Index alışveriş için en uygun 33 Avrupa şehri seçilmiştir. Şehirlerin alışverişe uygunluğu belirlenirken alışveriş merkezi sayısı, özgün ürün, yeni ürün, ekonomik ürün ve lüks ürünlere erişim kolaylığı, alışveriş saatleri, otel sayısı ve kalitesi, ucuzluk dönemlerinin süresi vb. kriterler değerlendirmeye alınmıştır. Söz konusu değerlendirmede iki Fransız şehri değerlendirmeye girmiş olup Paris 4. sırada Lyon 22. sırada yer alırken, İstanbul'a 13. sırada yer verilmiştir. International Living" dergisinde 2010 başında çıkan bir yazıda ise yaşam kalitesi endeksinde Fransa nın, arka arkaya 5. kez birinci olduğu açıklanmıştır. Hayat pahalılığı, kültür ve eğlence, ekonomi, çevre, özgürlük, sağlık, alt yapı, güvenlik ve iklim konularının değerlendirildiği ankette, Fransa tüm alanlarda yüksek puanlar alarak 194 ülkenin önüne geçmiştir. Ulusal ve uluslararası istatistiklere göre yapılan ve derginin abonelerinin değerlendirmesine göre hazırlanan sıralamada, Türkiye 65. Sırada yer almıştır. 8

10 DIŞ TİCARET Genel Durum Fransa dünya ticaretinde ticaret hacmi en yüksek ilk beş ülke arasında yer almasının yanı sıra AB nin ve dünya ticaret politikalarını belirlenmesinde de önemli bir role sahiptir yılı verilerine göre Fransa 570 milyar dolar değerindeki ihracat ile Çin, Almanya, ABD ve Japonya nın ardından Dünyadaki 5. büyük ihracatçı konumundadır. Fransa dünya ithalatında Çin, Almanya, ABD ve Japonya nın ardından 675 milyar dolar ile 5. büyük ithalatçı konumundadır. Fransa 2011 yılında Dünya ithalatından %3,9 ihracatından %3,3 pay almıştır. Almanya, Fransa nın en önemli ticari ortağı olup, 2012 yılında Fransa nın ihracatından %16,5 ithalatından %16,9 pay almıştır. Fransa pazarında Almanya dışındaki diğer önemli tedarikçi ülkeler sırasıyla Çin, Belçika, İtalya, Hollanda, İspanya dır. Türkiye 16. sıradaki tedarikçi ülke konumunda olup Fransa pazarından 2012 yılında %1,2 oranında pay almıştır. Kaynak: Trade Map Ülkenin Dış Ticareti Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar) İhracat İthalat Dış Ticaret Hacmi Dış Ticaret Dengesi

11 İhracatında Başlıca Ürünler İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) SIRA NO. GTİP NO. Ürün Adı TOPLAM HAVA TAŞITLARI (Helikopterler ve Uçaklar),UZAY ARAÇLARI TEDAVİDE VEYA KORUNMADA KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANAN İLAÇLAR (DOZLANDIRILMIŞ) BİNEK OTOMOBİLLERİ VE ESAS İTİBARİYLE İNSAN TAŞIMAK ÜZERE İMAL EDİLMİŞ DİĞER MOTORLU TAŞITLAR KARAYOLU TAŞITLARI İÇİN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARLAR PETROL YAĞLARI VE BİTÜMENLİ MİNERALLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLAR TURBOJETLER, TURBOPROPELLERLER VE DİĞER GAZ TÜRBİNLERİ TAZE ÜZÜM ŞARABI (KUVVETLENDİRİLMİŞ ŞARAPLAR DAHİL) VE ÜZÜM ŞIRASI ELEKTRONİK ENTEGRE DEVRELER VE POZİSYONLARINDAKİ HAVA TAŞITLARININ AKSAM VE PARÇALARI Kaynak: Trade Map İthalatında Başlıca Ürünler İthal Ettiği Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) SIRA NO. GTİP NO. Ürün Adı TOPLAM HAM PETROL YAĞLARI PETROL YAĞLARI VE BİTÜMENLİ MİNERALLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLAR BİNEK OTOMOBİLLERİ VE ESAS İTİBARİYLE İNSAN TAŞIMAK ÜZERE İMAL EDİLMİŞ DİĞER MOTORLU TAŞITLAR PETROL GAZLARI TEDAVİDE VEYA KORUNMADA KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANAN İLAÇLAR (DOZLANDIRILMIŞ)

12 HAVA TAŞITLARI VE UZAY TAŞITLARI VE POZİSYONLARINDAKİ HAVA TAŞITLARININ AKSAM VE PARÇALARI KARAYOLU TAŞITLARI İÇİN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARLAR TELEFON CİHAZLARI, SES, GÖRÜNTÜ VEYA DİĞER BİLGİLERİ ALMAYA VEYA VERMEYE MAHSUS DİĞER CİHAZLAR OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAK. BUNLARA AİT BİRİMLER; MANYETİK VEYA OPTİK OKUYUCULAR, VERİLERİ KODA DÖNÜŞT Kaynak: Trade Map Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti İhracat (Milyon Dolar) İthalatçı Ülkeler Dünya Almanya Belçika İtalya İspanya İngiltere ABD Hollanda Çin İsviçre Rusya Federasyonu Japonya Türkiye Kaynak: Trade Map İthalat (Milyon Dolar) İhracatçı Ülkeler Dünya Almanya Belçika İtalya Hollanda İspanya ABD İngiltere

13 8-Çin İsviçre Rusya Federasyonu Türkiye Kaynak: Trade Map TÜRKİYE İLE TİCARET Genel Durum Türkiye'nin Fransa'dan İthalatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) GTIP Dörtlü Kodu GTIP Dörtlü Adı Değişim (%) Toplam İthalat İçerisindeki Payı (%) 8802 helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörün 8708 karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 8703 binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış 3004 tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 7204 dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş kü 7208 demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) (sıcak haddelenmiş) (kaplanm

14 7225 diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.veya daha fazla) 0102 canlı büyükbaş hayvanlar (at, eşek, katır ve bardolar hariç) 2710 petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 9032 otomatik kontrol ve ayar alet ve cihazları 8704 eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 8407 kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor) 3904 vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) 8536 gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler, ku 8409 sadece veya esas itibariyle veya pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları 2909 eterler, eter-alkoller, eter fenoller, fenoller, peroksitler ve bunların türevleri 8421 santrifüjler; sıvıların veya gazların fiıtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar 3902 propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)

15 2711 petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 8413 sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı elevatörleri 3811 vuruntuyu önleyici, oksidasyonu durdurucu müstahzarlar, peptizan katkılar, aşınmayı önleyici katkıla traktörler sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) 8411 turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri kauçuktan yeni dış lastikler etilen polimerleri (ilk şekillerde) sanayide ve içecek imalinde hammadde veya koku verici maddeler ve karışımlar 3808 haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici,sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini 7318 demir veya çelikten vidalar, civatalar, somunlar, tirfonlar, perçin çivileri, pimler, kamalar, ronde 8481 borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve ben stiren polimerleri (ilk şekillerde) elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi üretim

16 (elektrojen) grupları hariç] 8537 elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve sayısal kontro 8538 esas itibariyle 85.35, veya pozisyonlarında yer alan cihazlarda kullanılmaya uygun aksam 3402 yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar hariç) bakır teller her nevi rulmanlar hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya 7210 demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar (kapla Diğer Ürünler Toplamı Genel Toplam Kaynak: Trade Map, TUİK 15

17 Türkiye'nin Fransa'ya İhracatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) GTIP Dörtlü Kodu GTIP Dörtlü Adı 2011 Yılı İhracat 2012 Yılı İhracat Değişim (%) Toplam İhracat İçerisindeki Payı (%) 8703 binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar 8704 eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 8708 karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar 8528 monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları 6109 tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) 8418 buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları 0802 diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş) 6110 kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme) 6204 kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb.(yüzm 1148,6 1063,7-7,4 17,15 533,6 373,3-30,0 6,02 318,7 345,2 8,3 5,57 240,1 250,8 4,4 4,04 237,9 229,5-3,5 3,70 234,4 200,1-14,6 3,23 185,5 178,1-4,0 2,87 179,9 176,3-2,0 2,84 131,3 106,8-18,7 1,72 111,1 105,6-5,0 1,70 16

18 6302 yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri 8516 elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler 6115 külotlu çoraplar, taytlar, kısa ve uzun konçlu çoraplar, soketler (varis çorapları dahil) ve patik ço 8536 gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler, ku 6205 erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler 8422 bulaşık, şişe vb yıkama ve kurutma makinaları, şişe, kutu çuval vb doldurma, etiketleme makinaları, 8544 izole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fibe 8511 motorlarda kullanılılan elektrikli ateşleme veya hareket ettirme tertibat ve cihazları (ateşleme-din 8450 ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları (yıkama ve kurutma tertibatı bir arada olanlar dahil) 3920 plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye (gözeneksiz) 128,8 96,7-24,9 1,56 89,5 85,7-4,3 1,38 119,7 80,2-33,0 1,29 23,8 71,6 201,3 1,15 76,6 69,4-9,3 1,12 63,2 68,3 8,1 1,10 54,1 65,5 21,1 1,06 36,6 64,9 77,1 1,05 63,3 63,1-0,3 1,02 67,9 62,6-7,7 1, erkekler ve erkek çocuk için 68,9 61,1-11,3 0,99 17

19 takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort (yüzme kıy 4011 kauçuktan yeni dış lastikler 59,7 57,7-3,4 0, kadın ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, etek, pantolon, tulum ve şort (örme)(yüz 55,9 50,3-10,0 0, demir veya çelikten diğer eşya: 41,8 44,4 6,4 0, eşya ambalajında kullanılan torba ve çuval 9403 diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 6802 yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı hariç), mozaik için küp şeklinde taşl 7113 mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden) 2008 tarifenin başka yerinde belirtilmeyen meyve ve yenilen diğer bitki parçalarının konserveleri 9401 oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 2106 tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları 8409 sadece veya esas itibariyle veya pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları 51,6 42,9-16,8 0,69 45,0 41,8-7,2 0,67 41,7 41,5-0,5 0,67 14,1 40,6 187,9 0,65 41,1 40,5-1,7 0,65 38,9 37,7-2,9 0,61 37,2 34,5-7,2 0,56 77,7 33,3-57,1 0,54 18

20 0806 üzümler (taze/kurutulmuş) 34,1 31,9-6,4 0, demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb ile bunların 8535 gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, sigortalar, yıldırım önleyici, fiş 0804 hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş) 0813 meyve (kurutulmuş) (0801, 0806'de kiler hariç)08. fasıldaki sert ve kabukluların karışımları 7606 aluminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler) 2710 petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 6106 kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler, gömlek - bluzlar (örme) 35,2 31,2-11,4 0,50 30,1 31,1 3,5 0,50 27,9 30,2 8,3 0,49 29,8 27,1-9,0 0,44 26,4 26,6 0,8 0,43 29,1 25,8-11,1 0,42 48,2 25,8-46,5 0,42 Diğer 4.878, ,8-65,4 27,23 Genel Toplam 6.805, ,3-8,9 100,00 Kaynak: Trade Map, TUİK 19

21 Türkiye - Fransa Dış Ticaret Değerleri (Milyon Dolar) YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE Kaynak: Trade Map İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller İki Ülke Arasındaki Ticaretin Altyapısını Düzenleyen Anlaşma ve Protokoller Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları 1946 Türkiye-Fransa 2000 Anlaşması 1998 Karma Ekonomik Komisyon(KEK) Kurulmasına İlişkin Protokol 1987 Türkiye-Fransa Arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme 1989 Anlaşması Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması parafe edilmiş Kaynak:TC Paris Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Gelir İdaresi Başkanlığı - Bunların yanı sıra Türkiye ile AB arasında imzalanmış olan ticari ve ekonomik anlaşmalar da Türkiye ile Fransa arasındaki bu alandaki işleyişi belirleyici niteliktedir. Diğer taraftan Türkiye ve AB nin taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü anlaşması da taraflar arasındaki ticaretteki uygulamaları etkilemektedir. 20

22 İhracat Potansiyeli Olan Başlıca Sektörler Motorlu kara taşıtları (otomobiller, otobüsler, kamyonlar, traktörler), kauçuktan dış lastikler, kara taşıtları aksam ve parçaları, televizyon ve videolar, beyaz eşya (buzdolapları, çamaşır makineleri, elektrikli su ısıtıcılar, şofbenler), içten yanmalı pompa- motor aksam ve parçaları, Testil ve Hazır hazır giyim (tişört ve örme giyim eşyası, bay ve bayan takım elbiseleri, yatak çarşafları ve masa örtüleri, bay/bayan gömlekleri vd.) yıkama, temizleme doldurma makineleri, plastik levhalar, inşaata elverişli işlenmiş taşlar. FRANSA DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ Fransa nın Dünya Doğal Taş Ticaretindeki Yeri (1.000 USD) Aşağıda yer alan tabloda görüldüğü üzere, 2012 yılında USD olarak gerçekleşen dünya doğal taş ithalatında Fransa USD ile yaklaşık %3,5 pay almış ve en çok doğal taş ithalatı gerçekleştiren 6. ülke olmuştur küresel krizinin etkileri 2009 yılında gözükmüş, 2010 senesi ile birlikte Fransa doğal taş ithalatında tekrar bir ivme yakalamıştır. İthalatçı Ülke Dünya A.B.D Çin Japonya Güney Kore Almanya Fransa Suudi Arab İngiltere İtalya Kanada Kaynak: trademap.org Fransa ya Ait Ülkeler Bazında Doğal Taş İthalatı (1.000 USD) Fransa 2012 yılı içerisinde toplam olarak USD doğal taş ithalatı gerçekleştirmiştir. İspanya Fransa ya son beş sene içerisinde olduğu gibi 2012 yılında da USD ve yaklaşık %33 pay ile en fazla doğal taş ihracatı yapan ülke durumundadır. Daha sonra sırası ile Çin ve İtalya, sonrasında ise USD ve yaklaşık %6,9 pay ile Türkiye gelmektedir. Doğal taş konusunda iddialı, coğrafi olarak yakın bir Türkiye için Fransa pazarı önem arz etmektedir. 21

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış TÜRKİYE İLE TİCARET Genel Durum Türkiye-Polonya Dış Ticaret Değerleri (milyon Dolar) Yıllar İhracat İthalat Hacim Denge 2000 175 165 339 10 2001 241 168 409 73 2002 343 245 588 98 2003 486 415 901 71 2004

Detaylı

AMERİKA. ülke tanıtımi. işbirliğiyle... AKTİF YAYINLARI Yayın No: 3

AMERİKA. ülke tanıtımi. işbirliğiyle... AKTİF YAYINLARI Yayın No: 3 AMERİKA ülke tanıtımi AKTİF YAYINLARI Yayın No: 3 işbirliğiyle... ABD Ülke tanıtım günü 9 Ekim 2013 2 John Fay ABD Ticaret Ataşesi John Fay, ABD Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi olarak Ankara da görev yapmaktadır.

Detaylı

K GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL B

K GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL B TEKSTİL SEKTÖRÜ AÇISINDAN İNGİLTERE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ TEMMUZ 2012 İhracat Sektörleri Açısından İNGİLTERE İÇİNDEKİLER

Detaylı

Diğer şehirler: Selanik, Patras, Kandiye, Volos

Diğer şehirler: Selanik, Patras, Kandiye, Volos YUNANİSTAN Ekim 2011 Resmi adı: Helenik Cumhuriyeti Yönetim şekli: Cumhuriyet Başkent: Atina Diğer şehirler: Selanik, Patras, Kandiye, Volos İdari yapı: 13 Bölge, 1 Özerk Bölge Komşuları: Türkiye, Arnavutluk,

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KANADA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Çağlar GÖKSU Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KANADA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI FRANSA Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 2 BÖLÜM I ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Genel Göstergeler..3 1.2. Temel Ekonomik Göstergeler 4 1.3. Siyasi ve İdari Yapı

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE RAPORU

MACARİSTAN ÜLKE RAPORU MACARİSTAN ÜLKE RAPORU MÜSİAD Ticaret Heyeti Programı T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Himayelerinde 16-18 Şubat 2014 - Macaristan Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler Kaynak: The

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ NİJERYA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Yücel AKOVA Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ NİJERYA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

GÜNEY KORE. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. Genel Ekonomik Durum. Yönetim Biçimi Cumhuriyet, başkanlık sistemi

GÜNEY KORE. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. Genel Ekonomik Durum. Yönetim Biçimi Cumhuriyet, başkanlık sistemi GÜNEY KORE Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Resmi Adı Kore Cumhuriyeti Yönetim Biçimi Cumhuriyet, başkanlık sistemi Resmi Dili Korece Başkenti Seul Yüzölçümü 99.408 km2 Nüfusu (2004) 48,2 Milyon Başlıca

Detaylı

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır. ROMANYA 5 Üyesi Olduğu

Detaylı

GUATEMALA ÜLKE RAPORU

GUATEMALA ÜLKE RAPORU GUATEMALA ÜLKE RAPORU Hazırlayan İ.G. Uzmanı Gülsevin ONUR T.C. Ekonomi Bakanlığı 2014 1-ÜLKE PROFİLİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Temel Sosyal Göstergeler Devletin Adı Temel Ekonomik Göstergeler

Detaylı

ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Ocak 2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı

ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Ocak 2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Ocak 2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İÇİNDEKİLER Sayfa 1 Genel Bilgiler... 3 2 Genel Ekonomik Durum... 7 3 Çin Dış Ticareti... 8 4 Türkiye-Çin Dış Ticaret ve Yatırım İlişkisi...

Detaylı

LİBYA NIN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ

LİBYA NIN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ T.C. TRABLUS BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ LİBYA NIN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ TEMMUZ 2007 TRABLUS 1 İÇİNDEKİLER SAYFA NO BÖLÜM I 1. GİRİŞ........................................................

Detaylı

Ülkede muhalif partiler hükümeti eleştirme hakkına sahiptir ancak, monarşinin, İslamın ve Batı Sahra sorununun eleştirilmesi yasaktır.

Ülkede muhalif partiler hükümeti eleştirme hakkına sahiptir ancak, monarşinin, İslamın ve Batı Sahra sorununun eleştirilmesi yasaktır. FAS ÜLKE PROFİLİ GİRİŞ Fas 1956 yılına kadar Fransa hakimiyetinde kalmış, aynı yıl bağımsızlığını ilan etmiş ve ülkede anayasal monarşi kurulmuştur. Ancak ülke geçmişi 9. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Fas

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Bora ESEN Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KUVEYT ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Gülsevin ONUR Ankara - February, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KUVEYT Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Ekonomik

Detaylı

FAS Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı Nüfus ve İşgücü Yapısı

FAS Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı Nüfus ve İşgücü Yapısı FAS Genel Bilgiler Coğrafi Konum Kuzey Afrika da yer alan ülkenin Atlantik Okyanusuna ve Akdeniz e kıyısı bulunmaktadır. Fas, Cezayir ve Batı Sahra arasında yer almaktadır. Siyasi ve İdari Yapı Fas 1956

Detaylı

BREZİLYA ÜLKE RAPORU

BREZİLYA ÜLKE RAPORU BREZİLYA ÜLKE RAPORU İÇİNDEKİLER A. Siyasi ve İdari Yapı B. Nüfus ve İşgücü Yapısı C. İstihdam ve işgücü İstatistikleri D. Coğrafi Konumu E. Doğal Kaynakları F. Dahil Olduğu Uluslarası Anlaşmalar I. BÖLÜM

Detaylı

YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE

YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE TÜRKİYE İLE TİCARET Genel Durum Libya, Ekonomi Bakanlığı tarafından 2014-2015 döneminde Hedef Ülkelerden birisi olarak belirlenmiştir. Türkiye ile Libya arasındaki ticari ilişkiyi 2000 yılından bu yana

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ AÇISINDAN İTALYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ AÇISINDAN İTALYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ AÇISINDAN İTALYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ YURTDIŞINDA TARIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK YATIRIM OLANAKLARI MISIR NİSAN 2012 İÇİNDEKİLER TARIM SEKTÖRÜNE

Detaylı

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Rusya Ülke Raporu Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Sayfa 2 / 2 Author: XXXXXXXX Date: XX-XX-XXXX İçindekiler ÖZET BİLGİLER 5 GENEL EKONOMİK DURUM 7 Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

ARJANTİN ÜLKE RAPORU BAŞLICA SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER -2004

ARJANTİN ÜLKE RAPORU BAŞLICA SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER -2004 ARJANTİN ÜLKE RAPORU BAŞLICA SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER -2004 Resmi Adı Nüfus (milyon) Okuma Yazma Oranı Dil Din Yönetim Biçimi Yönetim Sistemi Yüzölçümü Komşu Ülkelerle Sınırlar Arjantin Cumhuriyeti

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ GANA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Yücel AKOVA Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ GANA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

JAPONYA KANATLI ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ PAZAR ARAŞTIRMASI

JAPONYA KANATLI ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ PAZAR ARAŞTIRMASI İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ JAPONYA KANATLI ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ PAZAR ARAŞTIRMASI 2013 www.turkishpoultry.com İÇİNDEKİLER Sayfa No JAPONYA ÜLKE PROFİLİ 2 GENEL EKONOMİK DURUM 4 JAPONYA

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER I. İSPANYA HAKKINDA GENEL

Detaylı

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Sinan YÜZAL Ankara - March, 2012 GÜRCİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus 4,5 milyon Dili Resmi dil: Gürcüce Etnik Yapı: Gürcü (%

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı