ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz."

Transkript

1

2 KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler KRL DS serisi santralların - DS200M DS200S ve DS200 - üyelerinin siz kullanıcılara sundukları özelliklerini içermektedir. Tüm KRL santrallar, günlük iletişim ihtiyaçlarınızı en kolay ve en etkili şekilde çözümleyebilmeniz için çok çeşitli kullanıcı özellikleri ile donatılmıştır. u kılavuz içinde yer alan tüm özellikleri size ait telefondan kolaylıkla kullanabilirsiniz. yrıca, özel Karel telefon seti kullanıyorsanız bu özelliklere çok daha hızlı erişmeniz mümkündür. Özel Karel telefon setleri ile ilgili ayrıntılı bilgiyi yetkili satıcınızdan isteyiniz. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz. İyi çalışmalar dileriz, Karel.Ş. DS SRÝSÝ KK - RV 02/12/2004 KRL bu dokümanda belirtilen ürün özelliklerinde, geliþtirme ve iyileþtirme yapmak amacý ile, önceden haber vermeden deðiþiklik yapabilir. Ürünlerde yazýlým ve donaným versiyonlarýna göre yazýlanlardan farklý özellikler bulunabilir. II

3 Sayın Müşterimiz, KULLNICI KILVUZU - RV irmamıza ve ürünlerimize göstermiş olduğunuz ilgi ve güvene teşekkür ederiz. Seçtiğiniz santral Türk Telekom onaylı olup, yurt çapındaki yaygın servis ağı ve KRL güvencesiyle sizlere sunulmaktadır. Satın almış olduğunuz santralın fiyatına, santral montajı ve programlanması dahil; tesisat (malzeme+işçilik) hariçtir. Lütfen santralınızın montajını aranti elgesi nde yer alan Yetkili Satıcı/Yetkili Teknik Servis e yaptırınız. Cihazınızın aranti elgesini mutlaka satıcınıza onaylatınız. Satın aldığınız santral, teslim tarihinden itibaren 2 yıl süreyle garanti kapsamındadır. Satıcı, satış esnasında garanti belgesini tam olarak doldurmakla yükümlüdür. aranti elgesinin tam olarak doldurulmadığı durumlarda, garanti süresinin başlangıcı olarak ürünün Karel den çıkış tarihi dikkate alınır. aranti süresi boyunca servis hizmetleri aranti elgesi nde yer alan Yetkili Satıcı/Yetkili Teknik Servis tarafından yerine getirilecektir. şağıdaki durumlar garanti kapsamı dışındadır ve bu arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar Tabii afet, yıldırım düşmesi, yangın, kaza, ürünü hor kullanma gibi durumlarda oluşan hasar ve arızalar Saygılarımızla, KRL.Ş. Yeni santralınızı iyi günlerde kullanmanızı diler, ürünümüzden memnun kalacağınızı umarız. SYISL TLON SNTRLLRI İÇİNDKİLR SİSTM ÖZLLİKLRİ:...1 TNITIM:...1 SÝSTMÝN YPISI:...1 ÇVÝR SSLRÝ V ÇTLLTI:...2 Dahili çevir sesi :...2 Dýþ hat çevir sesi :...2 Çalýyor sesi :...2 Meþgul sesi :...2 Özel çevir sesi :...2 atalý iþlem sesi :...2 Çatalaltý iþlemi:...2 TNIMLR:...3 bone (Ýç at):...3 bone numarasý (Ýç hat numarasý):...3 Operatör:...3 Otel Odasý:...3 arici numara:...3 Dýþ at numarasý:...3 Robop:...3 SRVÝS ÇIKLMLRI:...4 KULLNICILR İL İLİLİ SRVİSLR:...5 ÇĞRI ŞLTM SRVİSLRİ:...6 Ýç at örüþmesi:...6 Dýþ at örüþmesi (9):...6 Seçerek Dýþ at lma:...7 Dýþ at Ýþaretli riþim (790):...7 Son Numara Tekrar rama (60):...8 Son Numara Otomatik rama (770):...8 Dýþ at Kodlu riþim (797):...9 Dýþ atta Kodlu Ve Þifreli riþim (797):...9 Özel afýzaya Numara irme (84):...10 Özel afýzadan rama (6):...10 Özel afýzadan Otomatik rama (77):...11 Ortak afýzadan rama (3):...12 Ortak afýzadan Otomatik rama (78):...13 Dýþ atta Çatalatlý (#60):...14 boneye Dýþ at ktarma (839):...14 Konferans:...15 Çoklu Konferans (734):...16 Çoklu Konferans Katýlýmcýlarýný Yönetmek (#7350/#7351):...17 elen Çaðrýyý Cevaplama (#7350):...18 III IV

4 KULLNICI KILVUZU - RV ÇĞRI CVPLM SRVİSLRİ:...19 elen Çaðrýyý Cevaplama:...19 Seçerek Çaðrý Yakalama (82):...19 Meþgulde Çaðrý Yakalama (43):...19 rup Çaðrý Yakalama (5):...19 ÇĞRILR İLİŞKİN DİĞR SRVİSLR:...20 Çaðrý ekletme:...20 Çaðrý ktarma:...20 Seri ktarma (#8):...22 Dýþ at Çaðrý Park tme (#4):...22 Kendi Telefonundan Park dilen Çaðrýyý eri lma (44):...22 aþka Telefondan Park dilen Çaðrýyý eri lma (45):...23 Park dilen ir Dýþ attý eri lma (45):...23 raya irme (0):...23 Meþgulde Sýraya irme (81):...24 Meþgulde ekleme:...24 Meþgul boneyi Kulaktan Uyarma (9):...24 Kullanýlan ir Dýþ attý Düþürme (798):...25 ekletmede at Varken Dýþ atta riþim (#69 veya #63):...25 Dýþ atlarda Ses Kazancý Kontrolü (66 / 67):...26 cil at:...26 Mahalli ataryalý Telefona Zil önderme (#3):...27 ÇĞRI YÖNLNDİRM SRVİSLRİ:...28 Çaðrý Yönlendirme (85):...28 Uzaktan Çaðrý Yönlendirme (865):...28 Cevapsýz Çaðrý Ýçin Çaðrý Yönlendirme (866):...29 Sekreter Konumunda Yönlendirme (89)::...29 Þef-Sekreter Özelliði (888):...30 ŞİR SRVİSLRİ:...31 Þifre Tanýmlama (836):...31 Þifre Deðiþtirme (836):...31 Telefon Kilitleme (837):...32 Kilitli Telefondan Dýþ at riþim:...32 Telefon Kilit Seviyesi (73125):...33 Þifreli Dýþ at riþim (799):...34 DIS attan Dýþ at riþimi:...34 DİĞR KULLNICI SRVİSLRİ:...35 Paralel Çalma / Meþgulde Verilecek Ton (835):...35 atýrlatma Servisi (8380):...35 Rahatsýz dilmeme (831):...36 Oda Dinleme Servisi (8385):...36 nons:(867):...37 Çaðrý Cihazý ktifleme (741):...37 Kulaklýk Kullanýcýsý bone (742):...38 Müzik Dinleme (743):...38 Kapý Rölesi ktifleme (100):...39 SYISL TLON SNTRLLRI bone iziksel dres Sorgulamasý (73122):...39 Zil Testi (73124):...39 OPRTÖR İL İLİLİ SRVİSLR:...40 Tarih yarlama (833):...40 Saat yarlama (832):...40 Ortak afýzaya Numara irme (834):...40 ece Servisi (879):...41 Uyandýrma Servisi (8388):...42 rup Uyandýrma Servisi (8389):...43 Operatörde ekleyen Mesaj (740):...44 Sistem Parametrelerini Tekrar Yükleme (744):...44 OTL ODLRI İL İLİLİ SRVİSLR:...45 Otel Odasý Temizlik Durumu elirtme (730):...45 Otel Odasý Kullaným Durumu Deðiþtirme (730):...45 Otel Odasý Durum Sorgulama (7311):...46 rup Otel Odasý Durum Sorgulama (7319):...46 Kontrollü iriþ/kontrollü Çýkýþ (Check-in/Check-out) (732):...47 Minibar Ücretlendirmesi (733):...47 Yer elirtme Servisi (738):...48 RPORLM İL İLİLİ SRVİSLR:...49 elli ir bonenin Çaðrý Kayýt Dökümü (8766):...49 Çaðrý Kayýt Dökümü (8767):...49 Toplam Ücret Dökümü (8764):...50 Çaðrý Kayýt Sayacýný Sýfýrlama (8769):...50 Çaðrý Kayýttan Kayýt Silme (8765):...50 ekçi Kodu (869):...50 LINN RPORLR ÖRNKLR:...51 SSLİ MSJ KUTULRI İL İLİLİ SRVİSLR:...54 boneye Mesaj ýrakma (82):...54 Tüm Mesaj Dinleme (8645):...55 Yeni Mesaj Dinleme (8646):...56 eçici Yerimde Yokum Mesajý (8648):...57 Kalýcý Yerimde Yokum Mesajý (737):...58 Mesajlý atýrlatma Servisi (8384):...59 Mesajlý larm Servisi (8387):...59 Tüm Mesajlarý Silme (7561):...60 Konuþma Kaydetme (#7571):...60 DİRKT İÇ RM (DIS) İL İLİLİ SRVİSLR:...62 DIS attan Dahili ir boneye Mesaj ýrakma:...62 DIS attan Kendinize ýrakýlan Mesajlarý Dinleme (8646):...62 V VI

5 KULLNICI KILVUZU - RV SÝSTM ÖZLLÝKLRÝ TNITIM DS200 modüler ve esnek yapýsý sayesinde kolaylýkla büyüyebilen, baþlangýç konfigürasyonunun zaman içinde deðiþtirilip geliþtirilebildiði, orta ve büyük ölçekli iþletmelerin ihtiyaçlarýný karþýlamaya yönelik bir sayýsal bir telefon santralýdýr. SÝSTMÝN YPISI: DS200 elektronik telefon santralý metal þase içine monte edilmiþ güç devreleri, bir merkezi iþlemci, bir kontrol ünitesi, sesli yanýt sistemi, abone, dýþ hat ve að baðlantý kartlarý ile bunlarýn hat baðlantý kartlarýndan oluþmaktadýr. DS200 kendi için özel olarak üretilen telefon setleri ile kullanabileceði gibi her çeþit standart telefon seti ile de kullanýlabilecek þekilde tasarlanmýþ bir sistemdir. DS200 Telefon Santralýnýza telesekreter, telsiz telefon, faks, data terminali, modem, gibi çevre birimlerini baðlamak mümkündür. Konuyla ilgili detaylý bilgi için Yetkili Satýcýnýzý arayýnýz. ÇVÝR SSLRÝ V ÇTLLTI: SYISL TLON SNTRLLRI þaðýda sistemin fabrika çýkýþýnda sahip olduðu tonlar ve bunlarýn yapýlarýyla ilgili bilgiler bulunmaktadýr. u tonlarýn süreleri istenirse, ID programý üzerinden deðiþtirilebilir. Dahili çevir sesi : bone ahizesini kaldýrdýðýnda sürekli ve tek frekansta bir sinyalden oluþan bu tonu alýr. u ton herhangi bir iþlem için numara çevrilebileceðini gösterir. ðer bu sýrada Otomatik rayýcý ya da Yönlendirme aktif ise bu ton çift frekanslý bir ton ile deðiþir. Dış hat çevir sesi : Dýþ hatta çýkýldýðýnda duyulan tondur. u tonu aldýðýnýzda dýþ hat numaranýzý çevirebilirsiniz. Çalıyor sesi : bone herhangi bir dahili aboneyi ararsa ve bu abone o anda meþgul deðilse, duyulan tondur. 1 uzun çalma þeklindedir. Çalýyor sesi aþaðýdaki durumlarda farklýlýk gösterir: - Yönlendirme aktiflemiþ bir abone aranýyorsa bu ton çift frekanslý bir ton ile deðiþir. - Telefonunu açýk býrakmýþ bir abone aranýyorsa çalýyor tonu farklýdýr. - Rahatsýz dilmeme özelliðini aktiflemiþ abonelerin telefonu sistem pro gramlamasý sonucu hiç çalmýyorsa, bu aboneler arandýðýnda duyulan çalýyor tonu farklýdýr. Meşgul sesi : Meþgul sesi aranan abonenin meþgul olduðunu, eðer dýþ hatta çýkýlmak istendiyse o sýrada o dýþ hattýn veya hatlarýn meþgul olduðunu gösteren kýsa kýsa çalma þeklindeki tondur. Özel çevir sesi : Özel çevir sesi, sürekli çalan fakat çevir sesine oranla daha kalýn bir ton olup, abonenin o anda bir iç ya da dýþ hattý bekletmede tuttuðunu belirtir. Özel çevir sesini almak için bir iç veya dýþ hatla konuþma durumunda iken çatalaltý yapmak gereklidir. u sesi alan abone tekrar çatalaltý yaparak konuþmaya geri dönebilir veya özel çevir sesi alýndýðýnda kullanýlabilen bilgi alma gibi özelliklerden faydalanabilir. Özel çevir sesi alýndýktan sonra yapýlan iþlem sonucunda, tekrar çatalaltý yapýlarak eski konuþma durumuna dönülebilir. atalı işlem sesi : u ses üç kýsa ton ve bir uzun ton þeklinde olup meþgul sesiyle karýþtýrýlmamalýdýr. u ses abone tarafýndan hatalý bir iþlem yapýldýðýný gösterir. Çatalaltı işlemi : örüþülmekte olan hattý bekletmeye almak için kullanýlýr. Çatalaltý yapmak için telefonunuzun açma / kapama mandalýna milisaniye (programlama ile deðiþtirilebilir) kadar kýsa bir süre basýp býrakmanýz gerekir. azý telefonlarýn üzerinde lash veya R yazan tuþlar çatalaltý iþlemi için kullanýlabilir. yný zamanda programlama ile ton tuþlamalý telefonu olan bazý abonelere telefonlarýndaki # tuþunu çatalaltý yapma yetkisi verilebilir. u aboneler telefonlarýnýn # tuþuna basarak da çatalaltý iþlemini gerçekleþtirebilirler. 1 2

6 TNIMLR: KULLNICI KILVUZU - RV SRVÝS ÇIKLMLRI: SYISL TLON SNTRLLRI bone (İç at): Santrala baðlý olan telefonlarýn sahipleri. bone numarası (İç hat numarası): Santrala baðlý olan diðer bir telefonu aramak için tuþlanmasý gereken santral içi telefon numarasý. aþlangýç durumunda telefon numaralarý 1110 dan baþlar ve tüm aboneler için 4 basamaklýdýr. Operatör: Santrala baðlý olan ilk telefonun sahibi. Telefon numarasý baþlangýç durumunda 1110 dur. Operatör, diðer abonelerin yapabildiði tüm iþlemlere ek olarak bazý özel iþlemleri de yapabilir. Otel Odası: Programlama ile bazý ek özelliklere sahip ancak bazý özellikleri kýsýtlandýrýlmýþ abone. arici numara: Santral dýþý aramalar yapýlacaðý zaman, santralýn dýþ hattýna eriþtikten sonra tuþlanacak Türk Telekom numarasý. Kýlavuz içinde servisler hem sembolik resimlerle betimlenmiþ hem de metinsel olarak yapýlmasý gerekenler madde madde anlatýlmýþtýr. örüleceði gibi bazý servislerin son maddesi þeklinde verilmiþtir. u noktada dahili çevir sesi alan abone telefonunu kapatabilir ya da isterse baþka bir servisi kullanmaya baþlayabilir. çýklamalarda listelenen maddelerden biri atlandýðý ya da tamamlanmadýðý durumda servis istenildiði gibi çalýþmayabilir. ðer tüm maddeler tek tek takip edildiði halde servis istenildiði gibi çalýþmýyorsa, açýklamalardaki notlar kýsmýndan sorunun kaynaðý araþtýrýlabilir. ðer çözüm notlar kýsmýnda bulunamýyorsa yetkili satýcýnýza baþvurunuz. yrýca ifadesiyle biten servislerde eðer abonenin * tuþunu kullanma yetkisi varsa (bu yetki için Sistem Yetkilinize baþvurunuz) ahizeyi yerine koymak yerine * tuþuna basarak ayný iþlemi gerçekleþtirilebilir. yrýca abone direkt olarak dahili çevir sesi alacak ve istediði herhangi baþka bir servisi kullanabilecektir. enzer þekilde Çatalaltý yapýlmasý gereken durumlarda, eðer abonenin # tuþunu kullanma yetkisi varsa (bu yetki için Sistem Yetkilinize baþvurunuz), abone telefonunu kýsa bir süre için kapatýp açmak yerine, telefonunun # tuþuna basarak da çatalaltý yapabilir. Dış at numarası: arici numara aramasý yapýlacaðý zaman eðer dýþ hatlardan belli bir tanesini seçerek görüþme yapmak isteniyorsa, tuþlanmasý gereken santral hattýnýn numarasý. aþlangýç durumunda 4 basamaklýdýr. Robop: ðer santral VM200L kartý ile donatýlmýþsa, bu durumda dýþarýdan arayacak kiþilerin aradýklarý kiþilere en kýsa sürede ulaþabilmelerini saðlamak amacýyla otomatik yönlendirme yapan sesli yanýt sistemi (robot operatör). 3 4

7 KULLNICI KILVUZU - RV KULLNICILR ÝL ÝLÝLÝ SRVÝSLR u bölümde DS200 Telefon Santralýnýzýn kullanýmý ile ilgili özellikler açýklanmýþtýr. Santralýnýzý verimli bir þekilde kullanmak için bu bölümü mutlaka okuyunuz. Santralýnýzýn numaralama sistemi baþlangýçta dört haneli olup (1110 ) istenildiðinde esnek numaralandýrma ile sistem yetkilisi tarafýndan deðiþtirilebilir. þaðýdaki özellikler herhangi standart bir telefon setine sahip abone tarafýndan kullanýlabilecek olan özelliklerdir. Kýlavuzun bundan sonraki kýsýmlarýnda da görüleceði gibi kullanýcýlarýn iletiþim ihtiyaçlarýný kolayca karþýlayabilmelerini saðlamak amacýyla pek çok özellik sunulmuþtur. u özelliklerin pek çoðu ilgili kodlarýn telefondan tuþlanmasýyla kullanýlabilmektedir. ncak bu özelliklere çok daha kolay eriþebilinmesi için Karel özel telefon setleri (LT200, T20, vb) ve DSS modülleri (DSS200, DSS200, DSS20 vb.) geliþtirmiþtir. Karel özel telefon seti ya da DSS ünitesi kullanan aboneler bu özelliklerin pek çoðunu tek tuþ yardýmýyla ya da menü mesajlarý yardýmýyla yapabilecekleri gibi standart telefonlardan yapýlamayan bazý iþlemleri de yapabilirler. u tür özellikler ilgili özel telefon setinin ya da DSS ünitesinin kýlavuzlarýnda anlatýlmýþtýr. İç at örüşmesi: SYISL TLON SNTRLLRI ÇĞRI ŞLTM SRVİSLRİ ir abone ile telefon görüşmesi yapmak için: hizeyi kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin örüþmek istediðiniz abonenin numarasýný tuþlayýn Çalýyor sesini dinleyin radýðýnýz abone telefonunu açtýðýnda görüþmenizi yapýn örüþmeniz bittiðinde ahizeyi yerine koyarak görüþmeyi sonlandýrýn Çalýyor sesini dinleyin maddesinde, çalýyor sesi yerine meþgul sesi alýrsanýz telefonunuzu kapatmadan beklediðinizde aradýðýnýz abonenin meþguliyeti sona erer ermez çalýyor tonu almaya baþlayacak ve diðer abone telefonu açtýðýnda görüþmeniz gerçekleþecektir. Çalýyor sesini dinleyin maddesinde, çalýyor sesi yerine meþgul sesi alýrsanýz telefonunuzu kapatmadan 81 çevirerek sýraya girme servisini kullanabilirsiniz. Diðer abonenin meþguliyeti bitip telefonunu kapattýðýnda sizin telefonunuz çalacak ve siz telefonu açtýðýnýzda karþý abonenin telefonu çalmaya baþlayacaktýr. Diðer abone telefonu açtýðýnda görüþmeniz gerçekleþecektir. Çalýyor sesini dinleyin maddesinde, çalýyor sesini duyarken aradýðýnýz abone cevap vermiyorsa telefonunuzu kapatmadan 81 çevirerek sýraya girme servisini kullanabilirsiniz. Daha sonra diðer abone herhangi bir sebeple telefonunu açýp tekrar kapattýðýnda sizin telefonunuz çalacak ve siz telefonu açtýðýnýzda karþý abonenin telefonu çalmaya baþlayacaktýr. Karþý abone telefonu açtýðýnda görüþmeniz gerçekleþecektir. Dış at örüşmesi: 9 Santralýnýz bu özelliði kullandýðýnýzda, ilk dýþ hattan baþlamak üzere ilk boþ dýþ hattý size baðlayacaktýr. u þekilde boþ bir dýþ hatta çýkarak istediðiniz harici numaraya ulaþabilirsiniz. 5 ir dış hat görüşmesi yapmak için: hizeyi kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 9 9 tuşlayın Dış hat çevir sesini dinleyin örüşmek istediğiniz harici numarayı tuşlayın Karşı telefon açıldığında görüşmenizi yapın örüşmeniz bittiğinde ahizeyi yerine koyarak görüşmeyi sonlandırın Dýþ hat çevir sesini dinleyin maddesinde, meþgul sesi alýrsanýz telefonunuzu kapatmadan 81 çevirerek sýraya girme servisini kullanabilirsiniz. yrýca telefonunuzu kapatmadan beklediðinizde o dýþ hat serbest kalýr kalmaz size baðlanacaktýr. 6

8 Seçerek Dış at lma: KULLNICI KILVUZU - RV Son Numara Tekrar rama: SYISL TLON SNTRLLRI 60 ðer harici numarayý herhangi bir boþ hattan deðil de sizin seçeceðiniz belli bir dýþ hattan yapmak isterseniz bu özelliði kullanabilirsiniz. Örneðin: Santralýnýza baðlý olan bir SM ateway cihazýna bu þekilde ulaþýp SM aramalarýnýzýn daha ucuza mal olmasýný saðlayabilirsiniz. elirli bir dış hattan bir harici görüşme yapmak için: hizeyi kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin riþmek istediðiniz dýþ hattýn numarasýný tuþlayýn Dýþ hat çevir sesini dinleyin örüþmek istediðiniz harici numarayý tuþlayýn Karþý telefon açýldýðýnda görüþmenizi yapýn örüþmeniz bittiðinde ahizeyi yerine koyarak görüþmeyi sonlandýrýn riþmek istediðiniz dýþ hattýn numarasýný tuþlayýn maddesinde, meþgul sesi alýrsanýz telefonunuzu kapatmadan 81 tuþlayarak sýraya girme servisini kullanabilirsiniz. yrýca telefonunuzu kapatmadan beklediðinizde o dýþ hat serbest kalýr kalmaz size baðlanacaktýr. ðer hatalý iþlem sesi alýyorsanýz, ya eriþmek istediðiniz dýþ hat kapalýdýr, ya da sizin o dýþ hatta çýkma yetkiniz yoktur. Dış at İşaretli rişim: u özelliði kullanarak bazý görüþmelerinizi çaðrý kayýtta iþaretleyebilir ve daha sonra bunlar ile ilgili iþlem yapabilirsiniz. Özellikle iþ görüþmelerini ve özel görüþmeleri ayýrt etmek için kullanýlabilecek faydalý bir özelliktir. Dış hat görüşmesinin çağrı kayıt dökümünde işaretlenmesi için: 790 hizeyi kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 790 tuþlayýn Dýþ hat çevir sesini dinleyin arici numarayý tuþlayýn Karþý telefon açýldýðýnda görüþmenizi yapýn 790 örüþmeniz bittiðinde ahizeyi yerine koyarak görüþmeyi sonlandýrýn u þekilde dýþ hat alýndýðýnda Net-CM kayýt dökümünde görüþmeyi yapan abonenin yanýnda I harfi çýkar. ncak bu bilgi seri yazýcý dökümlerinde bulunmaz. Son aradığınız harici numarayı tekrar aramak için: 60 C Meþgul ya da hatalý iþlem sesi aldýðýnýzda telefonunuzu kapatýp tekrar açýn ve dahili çevir sesini dinleyin 60 tuşlayın Santralın numaranızı aramasını bekleyin örüşmenizi yapın Son Numara Otomatik rama: Otomatik arama servisi, istediðiniz numarayý, belirli aralýklarla ardý ardýna santralýnýzýn otomatik olarak aramasýný ve çalýyor durumda bulunmasý halinde size aktarmasýný saðlayan bir özelliktir. Son aradığınız numara için otomatik arayıcıyı çalıştırmak için: Çevir sesini veya özel çevir sesini dinleyin tuşlayın C Otomatik arayıcının numaranızı bulup size bağlamasını bekleyin D ağlantı sağlandığında telefonunuz çalacaktır. hizeyi kaldırın örüşmenizi gerçekleştirin. İptali için: tuşlayın 770 Otomatik arayýcýnýn numarayý kaç kez arayacaðý programlama ile belirlenir (fabrika çýkýþ deðeri olarak arama sayýsý 15 tir). Sistem her iki arama arasýnda 15 saniye bekler. ðer sistem belirlenen sayýda (1..16 arasýnda bir sayýda) arama yapmasýna raðmen numarayý bulamazsa aramayý iptal eder. Otomatik arayýcýyý aktifleyen abonenin telefonunda çevir sesi deðiþerek çift tonlu çevir sesine döner. Otomatik arayýcýyýdan gelen çaðrýlar abonenin telefonunda farklý bir kadansta çalar. aðlantý sýrasýnda telefonunuz meþgul ise kulaðýnýzdan kýsa bip sinyalleri ile uyarýlýrsýnýz. u durumda konuþmanýzý en kýsa sürede sona erdirmeniz ya da görüþtüðünüz hattý bekleterek otomatik arayýcýnýn baðladýðý hatta cevap vermeniz gerekir. 7 8

9 Dış at Kodlu rişim: KULLNICI KILVUZU - RV u özelliði kullanarak dýþ hat görüþmelerinizi belirli kodlar vererek gruplayabilirsiniz. Daha sonra bu kodlar yardýmýyla grupladýðýnýz çaðrýlarýn kayýtlarý ile ilgili iþlemler yapabilirsiniz. Örneðin: vukat, doktor gibi meslek gruplarýnda müþteri bazýnda yapýlan görüþmeler gruplamak için kullanýlabilir. Dış hat görüşmesinin çağrı kayıt dökümünde kodlanması için: tuşlayın Müşteri kodunu ( ) tuşlayın Dış hat çevir sesini dinleyin arici numarayı tuşlayın Karşı telefon açıldığında görüşmenizi yapın örüşmeniz bittiğinde ahizeyi yerine koyarak görüşmeyi sonlandırın u þekilde dýþ hat alýndýðýnda Net-CM kayýt dökümünde görüþmeyi yapan abonenin yanýnda Mnnn (nnn, 001 den 999 a olmak üzere müþteri kodu) harfleri çýkar. ncak bu bilgi seri yazýcý dökümlerinde bulunmaz. u özelliðinin kullanýlacaðý telefon kilitli ise müþteri kodundan sonra þifre istenir. Dış atta Kodlu ve Şifreli rişim: u özellik sayesinde, herhangi bir telefondan kendi yetkiniz dahilinde yapacaðýnýz dýþ hat görüþmesinin programlama ile tanýmlanmýþ kod ve þifreniz ile yapýlmasý ve kontör hesabýnýzdan düþülmesi ve çaðrý kayýt dökümünde kodlanmasýný saðlanabilir: Dış hat görüşmesini kodlu ve şifreli yapmak için: tuşlayın Müşteri kodunu ( ) tuşlayın Müşteri kodu için tanımlanmış şifreyi ( ) tuşlayın Dış hat çevir sesini dinleyin arici numarayı tuşlayın Karşı telefon açıldığında görüşmenizi yapın örüşmeniz bittiğinde ahizeyi yerine koyarak görüşmeyi sonlandırın Notlar için arka sayfaya bakınız... SYISL TLON SNTRLLRI u þekilde dýþ hat alýndýðýnda Net-CM kayýt dökümünde görüþmeyi yapan abonenin yanýnda Mnnn (nnn, 001 den 999 a olmak üzere müþteri kodu) harfleri çýkar. ncak bu bilgi seri yazýcý dökümlerinde yer almaz. örüþme sýrasýnda Telefon Operatöründen gelecek olan kontör kadar kontör, kontör hesabýnýzdan düþülecektir. Kontör hesabýnýz sýfýra düþtükten sonra bu þekilde görüþme yapamazsýnýz. u durumda 31 numaralý gruba dahil dýþ hatlar kullanýlabilir. u gruba dahil hat yoksa hatalý iþlem sesi alýnýr. u özelliði kullanýlacaðý telefon kilitli (KZ. Telefon Kilitleme) ise telefonun þifresi sorulmaz. Özel afızaya Numara irme: Santralýnýzde her abonenin kendine özel 9 adet hafýzasý vardýr. Özel hafızaya numara kaydetmek için: tuşlayın afıza numarasını (1-9) tuşlayın arici numarayı tuşlayın Özel hafýzaya kaydedilecek olan her numara en fazla 16 basamaklý olabilir. Örnek: 3. hafýzaya numarasýný girmek için tuþlamanýz gerekir. Robop uygulamalý yerlerde kullanýlmak üzere hafýzaya numara girme iþlemi sýrasýnda numaralar arasýnda 1 sn lik bekleme süresi oluþturmak için # kullanýlabilir. erektiði durumlarda birden fazla bekletme iþareti ardarda kullanýlabilir. Örneðin ##117 gibi. Özel afızadan rama: Özel hafızadan arama yapmak için: 6 6 tuşlayın C ramak istediğiniz hafıza numarasını (1-9) tuşlayın Santralın numaranızı aramasını bekleyin örüşmenizi yapın

10 KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI Özel afızadan Otomatik rama: 77 Ortak afızadan rama: 3 Otomatik arama servisi, istediðiniz numarayý, belirli aralýklarla ardý ardýna santralýnýzýn otomatik olarak aramasýný ve çalýyor durumda bulunmasý halinde size aktarmasýný saðlayan bir özelliktir. Özel hafızada kayıtlı bir numara için otomatik arayıcıyı çalıştırmak için: 77 C D İptali için: tuşlayın afıza numarasını (1-9) tuşlayın Otomatik arayıcının numaranızı bulup size bağlamasını bekleyin ağlantı sağlandığında telefonunuz çalacaktır hizeyi kaldırın örüşmenizi gerçekleştirin. 77 tuşlayın Otomatik arayýcýnýn numarayý kaç kez arayacaðý programlama ile belirlenir (fabrika çýkýþ deðeri olarak arama sayýsý 15 tir). Sistem her iki arama arasýnda 15 saniye bekler. ðer sistem belirlenen sayýda (1..16 arasýnda bir sayýda) arama yapmasýna raðmen numarayý bulamazsa aramayý iptal eder. Otomatik arayýcýyý aktifleyen abonenin telefonunda çevir sesi deðiþerek çift tonlu çevir sesine döner. Otomatik arayýcýyýdan gelen çaðrýlar abonenin telefonunda farklý bir kadansta çalar. aðlantý sýrasýnda telefonunuz meþgul ise kulaðýnýzdan kýsa bip sinyalleri ile uyarýlýrsýnýz. u durumda konuþmanýzý en kýsa sürede sona erdirmeniz ya da görüþtüðünüz hattý bekleterek otomatik arayýcýnýn baðladýðý hatta cevap vermeniz gerekir. Santralınızın yetkili tüm abonelerin kullanımına açık olan 1000 adet ortak hafızası vardır. Sık aradığınız numaraları bu hafızalara operatör aracılığıyla kaydettirerek arama yapabilirsiniz. Ortak hafızadan aramak yapmak için: 3 3 tuşlayın C ramak istediğiniz hafıza numarasını ( ) tuşlayın Santralın numaranızı aramasını bekleyin örüşmenizi yapın Ortak hafızaya nasıl numara girileceği operatör ile ilgili servisler bölümünde açıklanmıştır

11 KULLNICI KILVUZU - RV Ortak afızadan Otomatik rama: Otomatik arama servisi, istediğiniz numarayı, belirli aralıklarla ardı ardına santralınızın otomatik olarak aramasını ve çalıyor durumda bulunması halinde size aktarmasını sağlayan bir özelliktir. Ortak hafızada kayıtlı bir numara için otomatik arayıcıyı çalıştırmak için: 78 C D İptali için: tuşlayın ramak istediğiniz hafıza numarasını ( ) tuşlayın Otomatik arayıcının numaranızı bulup size bağlamasını bekleyin ağlantı kurulduğunda telefonunuz çalacaktır hizeyi kaldırın örüşmenizi gerçekleştirin. 78 tuşlayın Otomatik arayıcının numarayı kaç kez arayacağı programlama ile belirlenir (fabrika çıkış değeri olarak arama sayısı 15 tir). Sistem her iki arama arasında 15 saniye bekler. ğer sistem belirlenen sayıda (1..16 arasında bir sayıda) arama yapmasına rağmen numarayı bulamazsa aramayı iptal eder. Otomatik arayıcıyı aktifleyen abonenin telefonunda çevir sesi değişerek çift tonlu çevir sesine döner. Otomatik arayıcıyıdan gelen çağrılar abonenin telefonunda farklı bir kadansta çalar. ağlantı sırasında telefonunuz meşgul ise kulağınızdan kısa bip sinyalleri ile uyarılırsınız. u durumda konuşmanızı en kısa sürede sona erdirmeniz ya da görüştüğünüz hattı bekleterek otomatik arayıcının bağladığı hatta cevap vermeniz gerekir. 78 Dış atta Çatalatlı: SYISL TLON SNTRLLRI Dýþ hat görüþmesi sýrasýnda dýþ hat üzerinde çatalaltý yapýlmasýný saðlar. u özellik aþaðýdaki durumlar için çok kullanýþlýdýr. ðer Telefon Operatörü çatalaltý kullanýmýný gerektiren bazý servisler destekliyorsa bu servis kullanýldýðýnda, ðer iki santral birbirlerine aboneler ve dýþ hatlar ile baðlanmýþsa, karþý santralda çatalaltý yapýlmasý gerektiðinde, ir dýþ hat görüþmesi bittiðinde ve yeni bir hatta eriþim gerektiðinde. Dış hatta çatalaltı yapmak için: 60 Dış hatla konuşma durumunda iken #60 tuşlayın Dış hattan gelecek tonu duyun ve işleminize devam edin. boneye Dış at ktarma: u özellik sayesinde, dýþ hat eriþim yetkisi olmayan abonelere sizin kontrolünüz altýnda görüþme yapabilmeleri için, dýþ hatta eriþme izni saðlayabilirsiniz. Dış hatta erişmesini sağlamak için: 839 hizeyi kaldırın 839 tuşlayın attı aktarmak istediğiniz abonenin numarasını tuşlayın # Dýþ hatta eriþim hakký tanýnan abone, telefonunu açtýðýnda çift frekanslý çevir sesi alýr ve ayrýca eðer VM200L modülü varsa, 28 nolu sistem mesajýný dinler. undan sonra 9 a basarak bir dýþ hatta eriþebilir ve dýþ hat görüþmesi yapabilir. bone kendisine verilen dýþ hat eriþim izninden sonra bir kez dýþ hat görüþmesi baþlatabilir. Dýþ hat aktarýlan abone çýktýðý dýþ hatta, aktaran abonenin yetkisi dahilinde arama yapabilir. attý aktaracak abonenin telefonu kilitliyse, hat aktarýlmadan önce þifre girilmesi gerekir

12 Konferans: KULLNICI KILVUZU - RV Çoklu Konferans: SYISL TLON SNTRLLRI 734 ir abone ya da dýþ hatla görüþürken baþka bir aboneyi daha konuþmaya dahil etmek isterseniz bu özelliði kullanabilirsiniz. ir konferans görüşmesi başlatmak için: Çatalaltı yapın 5 5 tuşlayın 9 Özel çevir sesini dinleyin Konferansa almak istediğiniz abonenin numarasını tuşlayın veya Dış hat için 9 tuşlayın veya Seçerek almak isterseniz dış hat numarasını tuşlayın radığınız aboneyle görüşüp onu konferansa alacağınızı söyleyin Çatalaltı yapın, Konferansı gerçekleştirin Konferansı sona erdirmek için telefonunuzu kapatmanız yeterlidir. radýðýnýz abone meþgul ya da cevap vermiyor ise tekrar çatalaltý yaparak ilk hatta geri dönebilirsiniz. yný anda rak baþýna 2 adet konferans yapýlabilir. Sadece DS200 Santralında mevcuttur. u özellik sayesinde, katýlýmcý sayýsýnýn 3 ten daha fazla (en fazla 16) olacaðý bir konferans yapabilirsiniz. Çoklu konferans başlatmak için: tuşlayın Özel çevir sesini dinleyin Dahili ya da harici katılımcıyı arayın Katılımcıya konferans başlatacağını haber verin İki kez çatalaltı yapın Diğer katılımcıyı arayın Katılımcıya konferans başlatacağını haber verin Çatalaltı yapın Konferansı gerçekleştirin Daha fazla katılımcıyı dahil etmek için: Çatalaltı yapıp konferansı bekletmeye alın Yeni katılımcıyı arayın Konferans başlatacağınızı haber verin Yeni katılımcıyı konferansa dahil edin Konferansı gerçekleştirin u şekilde 15 katılımcı konferansa dahil edilebilir. Konferansı başlatan abone telefonunu kapattığında konferans sona erer. Sistemde aynı anda yalnızca bir çoklu konferans yapabilir. Çoklu konferans özelliğinden faydalanabilmek için sistemde özel devrenin bulunması gerekir

13 KULLNICI KILVUZU - RV Çoklu Konferans Katýlýmcýlarýný Yönetmek: SYISL TLON SNTRLLRI #7350/#7351 elen Çaðrýyý Cevaplama: #7350 Sadece DS200 Santralında mevcuttur. Çoklu konferans baþlatmýþ iseniz, bu özelliði gelen bir çaðrýyý konferansa almak ya da bir katýlýmcýyý konferanstan çýkarmak için kullanabilirsiniz. elen bir çaðrýyý konferansa dahil etmek için: 7350 Çoklu konferansta iken telefonunuza gelen bir çaðrý olduðunda ahizeden bir uyarý tonu alýrsýnýz Çatalaltý yapýn 7350 tuþlayýn elen çaðrý ile görüþmeye baþlayýn Çatalaltý yapýn ve ikinci çaðrýyý konferansa dahil edin Konferansa devam edin. ir katýlýmcýyý konferans dýþýna almak için: Mevcut bir görüþme içindeyseniz bu özelliði, bir sonra gelecek çaðrýyý cevaplamak ve halen konuþtuðunuz çaðrýyý park etmek için kullanabilirsiniz. Meþgulken gelen bir çaðrýyý cevaplamak için: 7350 Konuþmakta olduðunuz bir çaðrýnýz varken telefonunuza gelen bir çaðrý olduðunda ahizeden bir uyarý tonu alýrsýnýz Çatalaltý yapýn 7350 tuþlayýn elen çaðrý ile görüþmeye baþlayýn. Ýlk çaðrýnýz park edilecektir. ðer yazýlým versiyonlu T20 özel telefon setleri kullanýlýrsa, gelen çaðrý bu özellik için programlanmýþ hýzlý arama tuþu ile alýnabilir. Park dilen ir Dýþ attý eri lma özelliðini kullanarak park edilen çaðrýyý geri alabilirsiniz * veya Çoklu konferansýnýz devam ederken Çatalaltý yapýn 7351 tuþlayýn Konferanstan çýkartmak istediðiniz katýlýmcýnýn numarasýný tuþlayýn * tuþlayýn Özel çevir sesini dinleyin Konferansa geri dönmek için çatalaltý yapýn veya konferansa dahil etmek istediðiniz katýlýmcýyý arayýn ðer yazýlým versiyonlu T20 özel telefon setleri kullanýlýrsa, gelen çaðrý bu özellik için programlanmýþ hýzlý arama tuþu ile konferansa dahil edilebilir

14 elen Çağrıyı Cevaplama: KULLNICI KILVUZU - RV ÇĞRI CVPLM SRVİSLRİ Telefonunuza gelen bir çağrıya cevap vermek için: D elen bir çağrı durumunda telefonunuz çalar hizeyi kaldırın örüşmenizi yapın Seçerek Çağrı Yakalama: aşka bir abonede çalan bir çağrıya cevap vermek için: tuşlayın Çalan telefonun numarasını tuşlayın örüşmenizi yapın Yanlış işlem sesi, numarasını tuşladığınız telefonda çalan bir hat yok demektir. Meşgulde Çağrı Yakalama: Meşgul bir abonenin sırasında bekleyen bir çağrıyı yakalamak için: tuşlayın Meşgul telefonun numarasını tuşlayın örüşmenizi yapın Meþgul bir abone kendi sýrasýnda bekleyen çaðrý olduðunu ancak duyacaðý uyarý sinyallerinden anlar ve bu bilgiyi aktardýðýnda bu özellik kullanýlarak bekleyen çaðrý yakalanabilir. rup Çağrı Yakalama: Kendi grubunuzdaki bir aboneye gelen bir çağrıyı yakalamak için: 5 5 tuşlayın örüşmenizi yapın Çaðrý yakalayabilmeniz için program kodlarý ile Çaðrý Yakalama izninizin verilmiþ olmasý gerekir. yný þekilde size gelen çaðrýlarýn da yakalanabilmesi için program kodlarýyla bu duruma da izin verilmiþ olmasý gerekir Çağrı ekletme: SYISL TLON SNTRLLRI ÇĞRILR İLİŞKİN DİĞR SRVİSLR ir dýþ ya da iç hatla görüþme durumunda iken bu hattý bekletmek için kullanýlýr. ir hat bekletilirken yapýlabilecek bazý iþlemler vardýr ve Çaðrý ekletme bu iþlemler için bir ön adýmdýr. Çaðrý bekletme durumunda iken telefon kapatýlýrsa hat düþer. Çağrıyı bekletmek için: Çatalaltı yapın Özel çevir sesini dinleyin ekletmedeki çağrıyı geri almak için: Çatalaltı yapın örüşmeye devam edin Çağrı ekletme durumunda iken yapılabilecek işlemler: ilgi lma, Çağrı ktarma, Çağrı Park tme, Dış atta Çatalaltı, İki Dış attı irbirine ağlama, Seri ktarma, Konferans, Çoklu Konferans, Mahalli ataryalı Telefona Zil önderme. Çağrı ktarma: ir dýþ ya da iç hatla görüþme durumunda iken bu hattý bir baþka aboneyi arayarak aktarabilir ya da bu aboneden bilgi aldýktan sonra eski görüþmenize geri dönebilir. Çağrıyı aboneyi bilgilendirerek aktarmak için: Çatalaltı yapın Özel çevir sesini dinleyin örüşmeyi aktarmak istediğiniz aboneyi arayın örüşmeyi aktaracağınızı söyleyin ktarmak için ahizeyi yerine koyun 20 Notlar için arka sayfaya bakınız...

15 KULLNICI KILVUZU - RV Çağrıyı aboneyi bilgilendirmeden aktarmak için: Çatalaltı yapın Özel çevir sesini dinleyin örüşmeyi aktarmak istediğiniz aboneyi arayın Çalıyor ya da meşgul tonunu dinleyin ktarmak için ahizeyi yerine koyun radýðýnýz abonenin meþgul olduðu ya da cevap vermediði durumlarda çatalaltý yaparak görüþmekte olduðunuz hatta geri dönebilir iki kez çatalaltý yapýp, numarasýný tuþlayarak baþka bir aboneyi arayabilir, ya da ahizeyi yerine koyarak hattý meþgul ya da cevap vermeyen aboneye aktarabilirsiniz. ktarýlan dýþ hat 50 saniye içinde cevaplanmazsa aktarma iþlemini yapan aboneye geri döner. Üzerine dýþ hat aktarýlan meþgul abone kulaðýndan kýsa bip sinyalleri ile uyarýlacaktýr. u durumda abonenin görüþmesini en kýsa sürede sona erdirmesi ya da park ederek üzerine baðlanan hatta cevap vermesi gerekir. ktarmak ya da bilgi almak için aradýðýnýz abone ile konuþma durumuna geçtikten sonra aktarmaktan vazgeçerseniz görüþmekte olduðunuz hatta geri dönmek için çatalaltý yapmanýz gerekir. ktarma sýrasýnda herhangi bir yanlýþ iþlem yapýp telefonunuzu kapatýrsanýz dýþ hat park edilir ve 5 sn. sonra geri döner, iç hat ise düþer. ktarýlan dýþ hat çaðrýlarý çaðrý kayýtlarda her görüþen abone için ayrý ayrý kayýtlar alýnacak þekilde görülebilir. u amaçla ilgili programlama ile, çaðrýnýn transfer edildiði her sefer için bir çaðrý kayýt raporu alýnmasý saðlanabilir. Örneğin: abonesi bir dýþ hat çaðrýsýný abonesine, abonesi de C abonesine aktarýr ve C abonesi görüþmeyi bitirir. u durumda çaðrý kayýtta ilgili dýþ hat ile yapýlan görüþme, 3 ayrý kayýt halinde gösterilir. aþlatan abone:, bitiren abone: ; aşlatan abone, bitiren abone C, bilgi T ; aşlatan abone C, bitiren abone C, bilgi T u bilgilerin seri yazýcý çýktýlarýnda gösterilmesi için DS200 üzerinde bir programlama yapýlmasý gerekir. 21 Seri ktarma: SYISL TLON SNTRLLRI u özellik sayesinde, aktaracaðýnýz bir dýþ hat çaðrýsýnýn, çaðrýnýn aktarýldýðý abone telefonunu kapattýktan sonra tekrar size geri dönmesini saðlayabilirsiniz. Seri aktarmak için: Çatalaltı yapın 8 8 tuşlayın Özel çevir sesini dinleyin attı aktarmak istediğiniz abonenin numarasını tuşlayın ktarmak için ahizeyi yerine koyun Seri aktarma yapmadan önce görüþmekte olduðunuz kiþiye çaðrýnýn size geri döneceði konusunda bilgi vermeniz faydalý olacaktýr. ktarýlan abone görüþmesini bitirdiðinde hat size geri dönecektir. Seri aktarýlan hat, aktarýlan abone tarafýndan sonlandýrýlamaz. Dış at Çağrı Park tme: azý durumlarda konuþmakta olduðunuz dýþ hattý park edip baþka bir iþlem yapmanýz gerekebilir (diðer dýþ hattan gelen çaðrýyý cevaplamak, ya da diðer bir hattan arama yaparak bilgi almak gibi). Dış hat görüşmesini park etmek için: 4 4 tuşlayın Dış hatla konuşma durumunda iken çatalaltı yapın Özel çevir sesini bekleyin at bekleme durumuna geçer ve telefonunuz tamamen serbest kalır. Park edilen çağrılar 90 saniye (bu süre programlanabilir) içinde geri alınmazsa otomatik olarak park eden aboneye geri döner. oş olan dış hat sayısı kadar çağrı park edilebilir. Kendi Telefonundan Park dilen Çağrıyı eri lma: Park ettiğiniz bir çağrıyı geri almak için: tuşlayın örüşmeyi gerçekleştirin 22 #8 #4 44

16 KULLNICI KILVUZU - RV aşka Telefondan Park dilen Çağrıyı eri lma: 45 Meşgulde Sıraya irme: SYISL TLON SNTRLLRI 81 Park edilmiş bir çağrıyı geri almak için: tuşlayın attı park eden abonenin numarasını tuşlayınız örüşmeyi gerçekleştirin Park dilen ir Dış attı eri lma: aşka bir abone tarafından park edilen bir dış hattı geri almak için: 45 raya irme: 45 tuşlayın Park edilmiş olan dış hattın numarasını tuşlayın örüşmeyi gerçekleştirin radýðýnýz abone meþgul ise, devam etmekte olan görüþmenin arasýna girebilirsiniz. raya girmek için: 0 Meşgul sesini aldığınızda 0 tuşlayın örüşmeye katılın Telefonunuzu kapattığınızda araya girme işlemi sona erer diğer kişilerin görüşmesi devam eder. ðer araya girme yetkiniz (bilgi için yetkili satýcýnýzý arayýn) görüþmesinin arasýna girmek istediðiniz abonenin yetkisine göre düþükse veya eþitse araya girme gerçekleþmez ve meþgul sesi almaya devam edersiniz. raya girme yetki seviyesi 7 olan aboneler birbirlerinin görüþmelerinin arasýna girebilirler. raya girme iþleminden sonra her iki taraf kýsa bir bip sinyali duyarlar ve üçlü bir konferans baþlar. raya girdiðiniz sýrada arkanýzda bekleyen bir dýþ hat varsa ve bu hattý görüþmesinin arasýna girdiðiniz aboneye aktarmak isterseniz ahizeyi yerine koymanýz ve aktarmadan dýþ hatta geri dönmek isterseniz çatalaltý yapmanýz gerekir. radan çýkmak için telefonunuzu kapatmanýz yeterlidir radýðýnýz abone ya da çýkmak istediðiniz dýþ hat meþgul ise ya da abone cevap vermiyor ise sýraya girme servisini kullanarak hat uygun olduðunda santralýnýzýn size haber vermesini saðlayabilirsiniz. Sıraya girmek için: 81 Meþgul sesi aldýðýnýzda ya da aradýðýnýz abone çalýyorken 81 tuþlayýn Dýþ hat boþaldýðýnda ya da cevap vermeyen abone telefonu bir defa kullanýp kapattýðýnda telefonunuz çalar ve açtýðýnýzda otomatik olarak dýþ hat çevir sesini veya aradýðýnýz abonenin çalýyor sesini duyarsýnýz. arici numarayý çevirebilir veya aradýðýnýz abone açtýðýnda görüþme yapabilirsiniz. İptali için: tuşlayın Sýraya girme özelliðini kullanabilmeniz için program kodlarý ile yetkilendirilmeniz gerekir. Meşgulde ekleme: radýðýnýz abone, ya da çýkmak istediðiniz dýþ hat meþgul ise telefonu kapatmayarak bekleyebilirsiniz. bonenin ya da dýþ hattýn meþguliyeti bitiðinde dýþ hat çevir sesini veya aradýðýnýz abonenin çalýyor sesini duyarsýnýz. arici numarayý çevirebilir veya aradýðýnýz abone telefonunu açtýðýnda görüþme yapabilirsiniz. Meşgul boneyi Kulaktan Uyarma: u özellik sayesinde, aradýðýnýz bir abone meþgul ise bu aboneyi çaðrýnýzdan haberdar etmek için, aboneyi kulaktan uyaracak sinyaller gönderebilirsiniz. Meşgul aboneyi kulaktan uyarmak için: 9 Meşgul tonu aldığınız sırada 9 tuşlayın C bonenin telefonunu kapatmasını bekleyin bone 9 a her bastığınızda ahizesinden kısa bir uyarı tonu alacaktır. ncak 9 a ardarda iki basış arasında en az 4.5 saniye beklenmesi gerekir. bonenin kulaktan uyarılabilmesi için program kodları ile Kulaktan Uyarılabilir bone olarak ayarlanması gerekmektedir. 24 9

17 KULLNICI KILVUZU - RV Kullanılan ir Dış attı Düşürme: 798 Dış atlarda Ses Kazancı Kontrolü: SYISL TLON SNTRLLRI 66/67 u özellik sayesinde acil bir dýþ hat aramasý yapmanýz gerektiðinde, tüm dýþ hatlarýn dolu olmasý durumunda dahi bir dýþ hattý düþürerek kendi aramanýz için kullanabilirsiniz. Kullanılmakta olan bir dış hattı düşürmek için: tuşlayın Düşürmek istenen dış hat numarasını tuşlayın arici çevir sesini dinleyin Tuşladığınız hat size bağlanacaktır. u işlemi yapacak abonenin raya irme Yetki Seviyesinin 5 ve üstünde olması gerekmektedir. u işlem ancak program kodları ile dış hat görüşmesi düşürülebilir abonelerin görüştükleri dış hatları düşürmekte kullanılabilir. ekletmede at Varken Dış atta rişim: u özellik sayesinde, bir hatla görüþürken, bu hattý bekletmeye alýp bir dýþ hatla görüþme durumuna geçilebilir ve gerekirse bekletilen hat ile baðlantý kurulan dýþ hat birbirine baðlanabilir. Yani bu özellik iki dýþ hattý birbirine baðlamak için de kullanýlabilir. İki dış hattı birbirine bağlamak için: Çatalaltı yapın Özel çevir sesini dinleyin 69 ve ardından harici numarayı tuşlayın veya 63, seçilecek dış hattın numarası ve ardından harici numarayı tuşlayın İkinci dış hatla görüşmenizi gerçekleştirin ve başka bir hatta bağlayacağınızı bildirin Telefonu kapatın #69 veya # 63 Ýki dýþ hat birbirine baðlandýðýnda görüþmenin süresi programlama ile ayarlanabilir. Ýki dýþ hattýn birbirine baðlanmasý durumunda, bu çaðrýya iliþkin iki çaðrý kayýt tutulur. aþlatan abone olarak her iki çaðrý kayýtta baðlantýyý kuran abone, bitiren abone olarak da baðlamada kullanýlan dýþ hatlarýn numaralarý bulunur. ir aboneye görüþme sonlandýrmadan dýþ hat aktarmak istendiðinde de bu özellik kullanýlabilir. 25 u özellik sayesinde, görüþmekte olduðunuz dýþ hattan gelen sesi duymakta zorluk çekiyorsanýz, ya da giden seste bir düþüklük varsa, bu gelen / giden ses seviyelerini yükseltebilirsiniz. elen ses seviyesi artırmak için: 661 Çatalaltı yapın 661 tuşlayıp, yüksek seviye konuma geçin örüşmeye devam edin elen ses seviyesi normal seviyeye indirmek için: 660 Çatalaltı yapın 660 tuşlayıp, normal seviye konuma geçin örüşmeye devam edin iden ses seviyesini artırmak için: 671 Çatalaltı yapın 671 tuşlayıp, yüksek seviye konuma geçin örüşmeye devam edin iden ses seviyesi normal seviyeye indirmek için: 670 Çatalaltı yapın 670 tuşlayıp, normal seviye konuma geçin örüşmeye devam edin örüþmeniz bittikten sonra hattýn ses seviyesi baþlangýç durumuna döner. cil at: Program için " Sistem Yetkilisi'ne" baþvurun. erhangi bir abone acil hat olarak programlanabilir. Üç þekilde kullanýlýr. u durumda telefon açýlýr açýlmaz daha önce belirlenmiþ harici numara aranabilir. u durumda telefon açýlýr açýlmaz ya da 4 saniye sonra dýþ hat çevir sesi alýnabilir. Sonra harici numara çevrilir. Ýstenirse telefon açýlýr açýlmaz ya da 4 saniye sonra baþka bir abone aranabilir. 26

18 KULLNICI KILVUZU - RV Mahalli ataryalı Telefona Zil önderme: SYISL TLON SNTRLLRI #3 ÇĞRI YÖNLNDİRM SRVİSLRİ Mahalli bataryalý telefonlar yapýlarý itibariyle, ahizelerinin kaldýrýldýðý telefon santrallarý tarafýndan algýlanamayan telefonlardýr. u yüzden mahalli telefon kullanýcýsýnýn telefonunu açtýðý ancak karþý taraftaki kiþi ile konuþma durumunda iken anlaþýlýr. u tür telefonlar arandýðýnda, telefonun zili bir kez çalar. Daha sonra, abonenin çaðrýya cevap vermemesi durumunda yeniden zil göndererek telefonu çaldýrmak için bu özellik kullanýlabilir. Zil göndermek için: 3 C Mahalli bataryalý telefonu arama durumunda #3 tuþlayýn Telefon bir kez çalacaktýr Mahalli telefonlu abonenin cevap vermesini bekleyin Karþý telefon açýlýnca görüþmenizi gerçekleþtirin. er # 3 tuþlandýðýnda bir zil gönderilir. öylece telefonu birden fazla kez çaldýrmak için bu özellik peþpeþe kullanýlabilir. Çağrı Yönlendirme: u özellik sayesinde, size gelecek tüm çaðrýlarýn baþka bir abonede çalmasýný saðlayabilirsiniz. Çağrı yönlendirmek için: 85 İptali için: tuşlayın Çağrıların yönlendirilmesini istediğiniz abonenin numarasını tuşlayın 85 tuşlayın Yönlendirme aktifleyen telefonun çevir sesi çift tonlu çevir sesi olarak deðiþir. yrýca bu abone arandýðýnda alýnan çalýyor sesi çift tonlu çalýyor sesidir. Çaðrý yönlendirebilmeniz için program kodlarý ile yetkilendirilmeniz gerekir. ece ve gündüz modu için ayrý ayrý yönlendirme yapýlabilir. irden fazla telefon ayný aboneye yönlendirilebilir. 1 nolu abone 2 nolu aboneye, 2 nolu abone 3 nolu aboneye yönlendirmiþse 1 nolu abone arandýðýnda 2 çalar. Sistemde LCR özelliði aktifse harici bir numaraya yönlendirme aktifleyebilirsiniz. ncak Robop/DIS özellikli dýþ hattan arandýðýnýzda da harici numaraya yönlendirme gerçekleþebilmesi için araya girme yetki seviyenizin en az 6 olmasý gerekir. 85 Uzaktan Çağrı Yönlendirme: 865 u özellik sayesinde yerinizde olmadýðýnýz halde, size gelecek çaðrýlarý bulunduðunuz yere ya da baþka bir aboneye yönlendirebilirsiniz. Uzaktan çağrı yönlendirmek için: erhangi bir abonenin ahizesini kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin tuşlayın bone numaranızı tuşlayın Çağrıların yönleneceği abonenin numarasını tuşlayın 28

19 Ýptali Ýçin: KULLNICI KILVUZU - RV tuşlayın bone numaranızı tuşlayın g erhangi bir abonenin ahizesini kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin Cevapsız Çağrı İçin Çağrı Yönlendirme: u özellik sayesinde size gelecek tüm çaðrýlarýn 3 kez çaldýðý halde cevaplanmadýðý durumlarda baþka bir abonede çalmasýný saðlayabilirsiniz. Cevapsız çağrı yönlendirmek için: 866 İptali için: tuşlayın Çağrıların yönlendirilmesini istediğiniz abonenin numarasını tuşlayın 866 tuşlayın Yönlendirme aktifleyen telefonun çevir sesi çift tonlu çevir sesi olarak deðiþir. yrýca bu abone arandýðýnda alýnan çalýyor sesi çift tonlu çalýyor sesidir. Çaðrý yönlendirebilmeniz için program kodlarý ile yetkilendirilmeniz gerekir. ece ve gündüz modu için ayrý ayrý yönlendirme yapýlabilir. irden fazla telefon ayný aboneye yönlendirilebilir.. irden fazla telefon ayný aboneye yönlendirilebilir. Sekreter Konumunda Yönlendirme : 866 u özellik sayesinde yerinizde olmadýðýnýz halde, size gelecek çaðrýlarý bulunduðunuz yere ya da baþka bir aboneye kendi telefonunuzda bu özelliði aktiflediðinize dair bir uyarý olmadan yönlendirebilisiniz 89 Çaðrý yönlendirmek için: 89 Ýptali için: 89 SYISL TLON SNTRLLRI hizeyi kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 89 tuşlayın Çaðrýlarýn yönlendirilmesini istediðiniz abonenin numarasýný tuþlayýn 89 tuşlayın u abone arandýðýnda alýnan çalýyor sesi çift tonlu çalýyor sesidir. u servisi aktifleyebilmek için program kodlarý ile yetkilendirilmeniz gerekir. ece ve gündüz modu için ayrý ayrý yönlendirme yapýlabilir. irden fazla telefon ayný aboneye yönlendirilebilir. Şef-Sekreter Özelliği: Çaðrý yönlendirme özelliðini aktiflediðinizde size gelen tüm çaðrýlar çaðrýlarýn yönlendiði aboneden geçeceðinden bu durumda siz Þef, çaðrýlarýn çalacaðý abone ise Sekreter olarak nitelenir. öyle bir durumda Sekreter abone isterse çaðrý yönlendirme iþlemini kendi telefonundan iptal edip aktifleyebilir. Yönlendirmeyi iptal etmek için: tuşlayın Yönlendirmeyi yeniden aktiflemek için: tuşlayın 888 ir sekreter birden çok þefe hizmet edebilir. u durumda ayný sekreter telefonuna baðlý þef telefonlar birbirlerini doðrudan arayabilir. Sekreter þef telefonu arayabilir. Sistemde birden fazla þef-sekreter grubu olduðunda programlama ile farklý gruptaki þeflerin birbirini direkt aramasý saðlanabilir

20 Şifre Tanımlama: KULLNICI KILVUZU - RV ŞİR SRVİSLRİ Telefonunuzun bilginiz dýþýnda baþkalarý tarafýndan dýþ hat aramalarý için kullanýlmasýný engellemek isterseniz, yerinizde bulunmadýðýnýz zamanlarda telefonunuzu þifrenizi kullanarak kilitleyebilirsiniz. Şifre tanımlamak için: 836 Şifre silmek için: 836 Şifre Değiştirme: Şifre değiştirmek için: 836 hizeyi kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 836 tuşlayın Şifreyi ( ) tuşlayın 836 tuşlayın Şifrenizi tuşlayın 836 tuşlayın Şifrenizi tuşlayın Yeni şifrenizi tuşlayın Telefon Kilitleme: SYISL TLON SNTRLLRI Þifre ile kilitlenmiþ olan telefondan 9 tuþlayarak, seçerek dýþ hat istendiðinde, hafýzadan aramalar için kod tuþlandýðýnda önce kýsa bir ton duyarsýnýz, iþlemi yapabilmeniz için bu tondan sonra þifrenizi girmeniz gerekir. u durum bir tür güvenlik uygulamasý olarak deðerlendirilebilir. Telefonu kilitlemek için: tuşlayın Şifrenizi tuşlayın 1 1 tuşlayın Kilidi açmak için: tuşlayın Şifrenizi tuşlayın 0 0 tuşlayın Kilitli Telefondan Dış at rişim: u özellik sayesinde, telefonunuz þifre ile kilitliyken dýþ hat görüþmesi yapabilirsiniz. Kilitli telefondan dış hat görüşmesi yapmak için: 9 9 tuşlayın Kısa bip sesini dinleyin Şifrenizi tuşlayın Dış hat çevir sesini dinleyin örüşme yapacağınız harici numarayı tuşlayın örüşmenizi yapın 837 Notlar için arka sayfaya bakınız

KULLANICI KILAVUZU - REV AAG SAYISAL TELEFON SANTRALLARI

KULLANICI KILAVUZU - REV AAG SAYISAL TELEFON SANTRALLARI 04/2006 KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI II KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler KRL DS serisi santralların - DS200M DS200S ve DS200 - üyelerinin

Detaylı

38 S 38 ISDN 48 48 ISDN 128 224 MS SERÝSÝ ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALLARI KULLANICI KILAVUZU

38 S 38 ISDN 48 48 ISDN 128 224 MS SERÝSÝ ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALLARI KULLANICI KILAVUZU MS MS MS MS MS MS 38 S 38 ISDN 48 48 ISDN 128 224 MS SRÝSÝ LKTRONÝK TLON SANTRALLARI 01/2003 KULLANICI KILAVUZU KULLANICI KILAVUZU - Rev LKTRONİK TLON SANTRALLARI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler

Detaylı

38 S 38 ISDN 48 48 ISDN 128 224 MS SERÝSÝ ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALLARI KULLANICI KILAVUZU

38 S 38 ISDN 48 48 ISDN 128 224 MS SERÝSÝ ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALLARI KULLANICI KILAVUZU MS MS MS MS MS MS 38 S 38 ISDN 48 48 ISDN 128 224 MS SRÝSÝ LKTRONÝK TLON SANTRALLARI 01/2003 KULLANICI KILAVUZU KULLANICI KILAVUZU - Rev LKTRONİK TLON SANTRALLARI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler

Detaylı

ELEKTRONİK TELEFON SANTRALLARI

ELEKTRONİK TELEFON SANTRALLARI ELEKTRONİK TELEON SANTRALLARI KULLANICI KILAVUZU - REV AAE II ELEKTRONİK TELEON SANTRALLARI III KULLANICI KILAVUZU - REV AAE MS SERÝSÝ KK - REV AAE 14/07/2006 KAREL bu dokümanda belirtilen ürün özelliklerinde,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 128 KK- V003 13/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ:...9 Sistem

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3 2 V 001 3 4 MS 26S MPK- V002 26/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. V 001 5 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...5 Tanýtým:...5

Detaylı

TT Ofis, TTNET Bayi ya da Çağrı Merkezi ne talebinizi bildirmeniz yeterlidir. Bu özellik talebinizi

TT Ofis, TTNET Bayi ya da Çağrı Merkezi ne talebinizi bildirmeniz yeterlidir. Bu özellik talebinizi TTNET Alo kullanım kolaylıkları nedir? Nasıl faydalanabilirim? Clip (Arayan Numaranın Aranan Abone Cihazında Görünmesi) Telefonunuzu arayan abonenin numarasının görünmesi özelliğidir. Bu özellik hattınıza

Detaylı

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 002 3

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 002 3 2 V 002 3 4 MS 38S MPK- V002 03/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. V 002 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...10 Taným:...10

Detaylı

MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI

MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT26 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma

Detaylı

MT300 MT300. ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300. Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz.

MT300 MT300. ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300. Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. MT300 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu MT300 santrallarýnýn özelliklerini öðreterek santralýnýzý

Detaylı

MT 26 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

MT 26 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT 26 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT26 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu,

Detaylı

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR2

Detaylı

MT300 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

MT300 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, MT300 santrallarýnýn özelliklerini öðreterek santralýnýzý daha

Detaylı

Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0

Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0 Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0 Mobil Dahilinizi Kullanma Sistemdeki tasarım esnekliği nedeniyle, Arama Kodlarınız ve Özellik Yetenekleri bu kılavuzda gösterilenlerden farklı olabilir. Sistem

Detaylı

STAR1 TELEFON SANTRALI

STAR1 TELEFON SANTRALI STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 1 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR1 santrallarýnýn

Detaylı

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 1 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR1 santrallarýnýn

Detaylı

38 S 48 48 S 128 128 S

38 S 48 48 S 128 128 S VM VM VM VM VM VM 38 S 48 48 S 128 128 S MS SRÝSÝ ROOT OPRATÖR V SSLÝ MSAJ MODÜLÜ 04/2004 TKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Sayýn Müþterimiz, Firmamýza ve ürünlerimize göstermiþ olduðunuz ilgi ve güvene

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Belge Numarası: BST-MN-UC-0002 Başlık: Avaya E129 SIP Hızlı Başvuru Kılavuzu Yürürlük Tarihi: 16.12.2014 Sorumlu Birim: Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı Sayfa 1 / 11 Avaya E129 SIP Telefon

Detaylı

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-00 20-00 07/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU VERSİYON 001.25.06.2002

KULLANICI KILAVUZU VERSİYON 001.25.06.2002 KULLANICI KILAVUZU VERSİYON 001.25.06.2002 İÇİNDEKİLER DS200 KULLANIM ÖZELLİKLERİ DS200 PROGRAMLAMA ÖZELLİKLERİ DS200 KULLANIM KILAVUZU ÖLÜM A (V001.25.06.2002) ÖLÜM (V001.25.06.2002) ÖLÜM C (V003.25.06.2002)

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Premium Reflexes sayýsal telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Alfabetik tuþ takýmý, bir

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

10-16 ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-16 ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS 10-16 11/2003 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

IP Telefon Sistemi Kullanım Kılavuzu

IP Telefon Sistemi Kullanım Kılavuzu IP Telefon Sistemi Kullanım Kılavuzu Hazırlayan: Bursa Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ekim 2015 İçindekiler 1 Set Düğmeleri... 2 2 Dâhili çağrı... 3 3 Harici Çağrı... 3 4 Dışarıdan Doğrudan

Detaylı

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 48 MPK- V002 04/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...5 Tanýtým

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

IP Telefon Sistemi Kullanım Kılavuzu

IP Telefon Sistemi Kullanım Kılavuzu IP Telefon Sistemi Kullanım Kılavuzu Hazırlayan: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Aralık, 2011 İçindekiler 1 Set Düğmeleri... 2 2 Dâhili çağrı... 3 3 Harici Çağrı... 3 4 Dışarıdan

Detaylı

InMail Kullanım Kılavuzu

InMail Kullanım Kılavuzu InMail Kullanım Kılavuzu Basım 1.0b Nisan 2011 Bu sayfa boş bırakılmıştır İçindekiler Tablosu Aramaları Posta Kutusuna Gönderme...1 Telefonunuzu Sesli Postaya İletme...1 Tüm gelen aramaları posta kutunuza

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

PX24n Nano rev.6 Hibrid IP Santral KOLAY KURULUM KLAVUZU VER 2.00

PX24n Nano rev.6 Hibrid IP Santral KOLAY KURULUM KLAVUZU VER 2.00 PX24n Nano rev.6 Hibrid IP Santral KOLAY KURULUM KLAVUZU VER 2.00 Paket İçeriği PX24n rev.6 IP Santral paketi içeriği: PX24n rev.6 IP santralı, yönetici sayısal telefon setine entegre AC/DC Güç adaptörü

Detaylı

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 48 ISDN MPK- V001 01/09/2000 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...9 Tanýtým

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Advanced Reflexes dijital telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Büyük ekran alanlarý,

Detaylı

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 2 3 LT 26 MPK- V002 01/09/2000 4 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ...8 Uygunluk:...8 Montaj:...10

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-28 20-28 ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ 05/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar

Detaylı

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1-

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1- -1- -2- Temel Fonksiyonlar-Özellikler 1. Ücretsiz çağrı atarak kapı ve bariyer kumanda edebilme (1 adet kuru kontak çıkış) 2. Tüm programlama işlemlerinin SMS ile yapılabilmesi ve SMS ile geri bildirim

Detaylı

XPEECH Kullanıcı Kılavuzu

XPEECH Kullanıcı Kılavuzu XPEECH Kullanıcı Kılavuzu Versiyon: V1.1 Tarih: Aralık, 2013 Xpeech Technology Co., Ltd.(www.xpeech.com) 1/8 İçerik XPEECH KULLANICI KILAVUZU GİRİŞ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1. XPEECH KULLANICI WEB

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

GSM Kartı. Programlama Butonu

GSM Kartı. Programlama Butonu Teknik Özellikler GSM DIALER KULLANMA KILAVUZU Besleme Gerilimi : 12 Volt Sukunet Akımı : 35 ma. Arama Esnasında Çekilen Akım : 100 ma. Tetikleme Türü : Negatif (-) Tetikleme Bağlantı Şekli GSM Kartı SIM

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Sistem Telefonu Hızlı Referans Kılavuzu

Sistem Telefonu Hızlı Referans Kılavuzu Sistem Telefonu Hızlı Referans Kılavuzu Telefonunuzu Kullanma Örnek düzen gösterilmiştir Sistemdeki tasarım esnekliği nedeniyle, Arama Kodlarınız ve Özellik Yetenekleri bu kılavuzda gösterilenlerden farklı

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352768

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5251S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016830

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5251S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Magic Pass cihaz cihaz bağlantı ve kullanıma yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ipldk Dijital Tuşlu Telefon Kullanım Kılavuzu LDP-7004N/7004D/7008D EKİ/2004/BASKI 1.1

ipldk Dijital Tuşlu Telefon Kullanım Kılavuzu LDP-7004N/7004D/7008D EKİ/2004/BASKI 1.1 ipldk Dijital Tuşlu Telefon Kullanım Kılavuzu LDP-7004N/7004D/7008D EKİ/2004/BASKI 1.1 Önemli Güvenlik Bilgileri Beklenmedik tehlike veya hasarları önlemek için, lütfen telefonu bağlamadan ve onarmadan

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce ''TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU'' dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9354202 Issue 1 TR

Kullaným Kýlavuzu. 9354202 Issue 1 TR Kullaným Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) 9354202

Detaylı

OPERATÖR TELEFON SETÝ

OPERATÖR TELEFON SETÝ OPERATÖR TELEFON SETÝ KULLANIM KILAVUZU OPERATÖR TELEFON SETİ KULLANIM KILAVUZU REV AAC II OPERATÖR TELEFON SETİ ARAYÜZ KRİTERLERİ: - OP50 Operatör Telefon Seti, TT A.Ş. tarafından yayınlanan arayüz kriterlerine

Detaylı

Nokia, Nokia Corporation nýn (Finlandiya) tescilli markasýdýr. Navi, Nokia Mobile Phones un Tescilli markasýdýr.

Nokia, Nokia Corporation nýn (Finlandiya) tescilli markasýdýr. Navi, Nokia Mobile Phones un Tescilli markasýdýr. Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullanýcý Kýlavuzu 9352305

Detaylı

IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SMT-i5243 Tanım IP Telefonlar sesi data paketlerine çevirerek her türlü data hattı üzerinden telefon görüşmesi sağlamaya yarayan cihazlardır. Bu sayede ADSL,

Detaylı

MFS-64 EFES-FIRST TOPLAYICI SANTRALİ KULLANIM KILAVUZU MAS MEKANİK ALET ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MFS-64 EFES-FIRST TOPLAYICI SANTRALİ KULLANIM KILAVUZU MAS MEKANİK ALET ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MFS-64 EFES-FIRST TOPLAYICI SANTRALİ KULLANIM KILAVUZU MAS MEKANİK ALET ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Gümüşsuyu Cad. Litros Yolu Site Sok. No:27/32 Topkapı-Maltepe / İSTANBUL www.masmekanik.com

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz.

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. TR Kullaným Kýlavuzu Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. Ýçindekiler TR 4 Önemli Bilgiler 6 Ambalaj içeriði 7 VOIP 321 9 El cihazý ekranýndaki simgeler 10 Kurulum 12 Baðlantý 13 Ana

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

VİLLA SET BAĞLANTI ŞEMASI

VİLLA SET BAĞLANTI ŞEMASI VİLLA SET BAĞLANTI ŞEMASI VPON VİLLA SİSTEMİ BAĞLANTI DİYAGRAMI KIRMIZI MAVİ SARI BEYAZ KIRMIZI MAVİ SARI BEYAZ KANAL 1 KANAL 2 KONNEKTÖR KABLO UÇLARI BEYAZ - VİDEO SARI - +12 V MAVİ - VİDEO GND KIRMIZI

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kolay Kullanım Kılavuzu

Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım ı telefonunuzu ilk açtığınızda veya cihazınızı sıfırladığınızda yönlendirmeleri takip ederek seçebilirsiniz. Kilitli Ekran Bu ekran cihazınızın en temel fonksiyonlarına

Detaylı

2N STARGATE. 1 ISDN PRI portuilebağlantı. Telefon Santralinde mevcut PRI port a bağlanabilir. Ayrıca PRI port yatırımı yapılmasına gerek yoktur.

2N STARGATE. 1 ISDN PRI portuilebağlantı. Telefon Santralinde mevcut PRI port a bağlanabilir. Ayrıca PRI port yatırımı yapılmasına gerek yoktur. 2N STARGATE PRI FCT Akıllı geri arama Geri arama otomatik yönlendirme Sisteme dışarıdan erişim: DISA Cevapsız aramada SMS bildirimi SIM Kartlar arası dengeli trafik dağılımı ve sınırlama Ölçeklenebilir

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354296

Detaylı

1608 IP TELEFON 1616 IP TELEFON

1608 IP TELEFON 1616 IP TELEFON AVAYA 1608-1616 IP tabanlı Telefon kullanım Kılavuzu 1608 IP TELEFON 1616 IP TELEFON Butonlar Açıklama Message Waiting Indicator Softkeys Değişken butonlar Message Mesaj butonu: Navigation Arrows Yon tuşları

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

NET-CM PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU

NET-CM PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU NET CM NET-CM PROGRAMI 12/2004 KULLANIM KILAVUZU Net-CM KK - REVAAA 04/12/2004 KAREL bu dokümanda belirtilen ürün özelliklerinde, geliþtirme ve iyileþtirme yapmak amacý ile, önceden haber vermeden deðiþiklik

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353595

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu S50 Genel Tanıtım Fonksiyon Tanımı İlgili özellik ve input için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz Programlama Moduna Giriş * 888888 # Kodundan sonra programlamaya başlayabilirsiniz

Detaylı

DİAMOND FİRST KULLANIM KILAVUZU

DİAMOND FİRST KULLANIM KILAVUZU Lütfen öncelikle bu kılavuzu okuyunuz! Değerli Müşterimiz, MAS İnterkom ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürünü

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 tek kapı için tasarlanmış Stand alone ve Wiegand çıkışlı şifreli kart okuyucudur. IP 68 standartda

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine

Detaylı

VELİ KULLANIM KILAVUZU

VELİ KULLANIM KILAVUZU VELİ KULLANIM KILAVUZU Sayın Velimiz, ServisCELL Okul Servisi Çağrı ve Bilgilendirme Sisteminin amacı, velilerimizin okul servisi ile yaşayabileceği tüm sorunları çözmek, çocuklarımızın güvenliğini sağlamak

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR

AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR Altyapı kablolamasında CAT5 kablo alt yapısı kullanılır. Dış cephe ölçüsü 390 x 140 mm dir. Arka kasa ölçüsü 350 x 120 x 48 mm dir Daire numaraları, 2 haneli,

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kaydırma ve Gezinme Çağrı görünümleri ve özellikler arasında geçiş yapmak için, Phone ekranının sağ üst tarafındaki Features düğmesini veya Phone

Kaydırma ve Gezinme Çağrı görünümleri ve özellikler arasında geçiş yapmak için, Phone ekranının sağ üst tarafındaki Features düğmesini veya Phone Kaydırma ve Gezinme Çağrı görünümleri ve özellikler arasında geçiş yapmak için, Phone ekranının sağ üst tarafındaki Features düğmesini veya Phone düğmesini kullanın. Phone ekranından Features listesine

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352613

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes 1 Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Kullanma önlemleri howtoc Bu DECT tipi telefon kablosuz ALCATEL özel santrali (PABX) ile kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.

Detaylı

ART S602W Standalone Kart Okuyucu

ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com

Detaylı

D-W6001 Alarm panelimiz hakkında bilmemiz gerekenler ;

D-W6001 Alarm panelimiz hakkında bilmemiz gerekenler ; STB bağlantısını sirenimizin üzerindeki flaşörü çalıştırmak için, bu bağlantıyı yapmak zorunlu değildir. MicroSwich bağlantısını sabotaj bağlantısı olarak kullanıyoruz. Bağlantıyı yapmak zorunlu değildir.

Detaylı

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ R electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ PTT veya GSM hattý üzerinden kesintisiz AHM (Alarm Haberalma Merkezi) baðlantýsý GPRS

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352358

Detaylı

KONSOL CM NET-KONSOL SUNUCU PROGRAMI KURULUM KILAVUZU

KONSOL CM NET-KONSOL SUNUCU PROGRAMI KURULUM KILAVUZU NET KONSOL CM NET NET-KONSOL SUNUCU PROGRAMI 08/2003 KURULUM KILAVUZU Net-KONSOL - Net-CM KK - REVAAC 25/08/2003 KAREL bu dokümanda belirtilen ürün özelliklerinde, geliþtirme ve iyileþtirme yapmak amacý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352124

Detaylı