ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz."

Transkript

1

2 KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler KRL DS serisi santralların - DS200M DS200S ve DS200 - üyelerinin siz kullanıcılara sundukları özelliklerini içermektedir. Tüm KRL santrallar, günlük iletişim ihtiyaçlarınızı en kolay ve en etkili şekilde çözümleyebilmeniz için çok çeşitli kullanıcı özellikleri ile donatılmıştır. u kılavuz içinde yer alan tüm özellikleri size ait telefondan kolaylıkla kullanabilirsiniz. yrıca, özel Karel telefon seti kullanıyorsanız bu özelliklere çok daha hızlı erişmeniz mümkündür. Özel Karel telefon setleri ile ilgili ayrıntılı bilgiyi yetkili satıcınızdan isteyiniz. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz. İyi çalışmalar dileriz, Karel.Ş. DS SRÝSÝ KK - RV 02/12/2004 KRL bu dokümanda belirtilen ürün özelliklerinde, geliþtirme ve iyileþtirme yapmak amacý ile, önceden haber vermeden deðiþiklik yapabilir. Ürünlerde yazýlým ve donaným versiyonlarýna göre yazýlanlardan farklý özellikler bulunabilir. II

3 Sayın Müşterimiz, KULLNICI KILVUZU - RV irmamıza ve ürünlerimize göstermiş olduğunuz ilgi ve güvene teşekkür ederiz. Seçtiğiniz santral Türk Telekom onaylı olup, yurt çapındaki yaygın servis ağı ve KRL güvencesiyle sizlere sunulmaktadır. Satın almış olduğunuz santralın fiyatına, santral montajı ve programlanması dahil; tesisat (malzeme+işçilik) hariçtir. Lütfen santralınızın montajını aranti elgesi nde yer alan Yetkili Satıcı/Yetkili Teknik Servis e yaptırınız. Cihazınızın aranti elgesini mutlaka satıcınıza onaylatınız. Satın aldığınız santral, teslim tarihinden itibaren 2 yıl süreyle garanti kapsamındadır. Satıcı, satış esnasında garanti belgesini tam olarak doldurmakla yükümlüdür. aranti elgesinin tam olarak doldurulmadığı durumlarda, garanti süresinin başlangıcı olarak ürünün Karel den çıkış tarihi dikkate alınır. aranti süresi boyunca servis hizmetleri aranti elgesi nde yer alan Yetkili Satıcı/Yetkili Teknik Servis tarafından yerine getirilecektir. şağıdaki durumlar garanti kapsamı dışındadır ve bu arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar Tabii afet, yıldırım düşmesi, yangın, kaza, ürünü hor kullanma gibi durumlarda oluşan hasar ve arızalar Saygılarımızla, KRL.Ş. Yeni santralınızı iyi günlerde kullanmanızı diler, ürünümüzden memnun kalacağınızı umarız. SYISL TLON SNTRLLRI İÇİNDKİLR SİSTM ÖZLLİKLRİ:...1 TNITIM:...1 SÝSTMÝN YPISI:...1 ÇVÝR SSLRÝ V ÇTLLTI:...2 Dahili çevir sesi :...2 Dýþ hat çevir sesi :...2 Çalýyor sesi :...2 Meþgul sesi :...2 Özel çevir sesi :...2 atalý iþlem sesi :...2 Çatalaltý iþlemi:...2 TNIMLR:...3 bone (Ýç at):...3 bone numarasý (Ýç hat numarasý):...3 Operatör:...3 Otel Odasý:...3 arici numara:...3 Dýþ at numarasý:...3 Robop:...3 SRVÝS ÇIKLMLRI:...4 KULLNICILR İL İLİLİ SRVİSLR:...5 ÇĞRI ŞLTM SRVİSLRİ:...6 Ýç at örüþmesi:...6 Dýþ at örüþmesi (9):...6 Seçerek Dýþ at lma:...7 Dýþ at Ýþaretli riþim (790):...7 Son Numara Tekrar rama (60):...8 Son Numara Otomatik rama (770):...8 Dýþ at Kodlu riþim (797):...9 Dýþ atta Kodlu Ve Þifreli riþim (797):...9 Özel afýzaya Numara irme (84):...10 Özel afýzadan rama (6):...10 Özel afýzadan Otomatik rama (77):...11 Ortak afýzadan rama (3):...12 Ortak afýzadan Otomatik rama (78):...13 Dýþ atta Çatalatlý (#60):...14 boneye Dýþ at ktarma (839):...14 Konferans:...15 Çoklu Konferans (734):...16 Çoklu Konferans Katýlýmcýlarýný Yönetmek (#7350/#7351):...17 elen Çaðrýyý Cevaplama (#7350):...18 III IV

4 KULLNICI KILVUZU - RV ÇĞRI CVPLM SRVİSLRİ:...19 elen Çaðrýyý Cevaplama:...19 Seçerek Çaðrý Yakalama (82):...19 Meþgulde Çaðrý Yakalama (43):...19 rup Çaðrý Yakalama (5):...19 ÇĞRILR İLİŞKİN DİĞR SRVİSLR:...20 Çaðrý ekletme:...20 Çaðrý ktarma:...20 Seri ktarma (#8):...22 Dýþ at Çaðrý Park tme (#4):...22 Kendi Telefonundan Park dilen Çaðrýyý eri lma (44):...22 aþka Telefondan Park dilen Çaðrýyý eri lma (45):...23 Park dilen ir Dýþ attý eri lma (45):...23 raya irme (0):...23 Meþgulde Sýraya irme (81):...24 Meþgulde ekleme:...24 Meþgul boneyi Kulaktan Uyarma (9):...24 Kullanýlan ir Dýþ attý Düþürme (798):...25 ekletmede at Varken Dýþ atta riþim (#69 veya #63):...25 Dýþ atlarda Ses Kazancý Kontrolü (66 / 67):...26 cil at:...26 Mahalli ataryalý Telefona Zil önderme (#3):...27 ÇĞRI YÖNLNDİRM SRVİSLRİ:...28 Çaðrý Yönlendirme (85):...28 Uzaktan Çaðrý Yönlendirme (865):...28 Cevapsýz Çaðrý Ýçin Çaðrý Yönlendirme (866):...29 Sekreter Konumunda Yönlendirme (89)::...29 Þef-Sekreter Özelliði (888):...30 ŞİR SRVİSLRİ:...31 Þifre Tanýmlama (836):...31 Þifre Deðiþtirme (836):...31 Telefon Kilitleme (837):...32 Kilitli Telefondan Dýþ at riþim:...32 Telefon Kilit Seviyesi (73125):...33 Þifreli Dýþ at riþim (799):...34 DIS attan Dýþ at riþimi:...34 DİĞR KULLNICI SRVİSLRİ:...35 Paralel Çalma / Meþgulde Verilecek Ton (835):...35 atýrlatma Servisi (8380):...35 Rahatsýz dilmeme (831):...36 Oda Dinleme Servisi (8385):...36 nons:(867):...37 Çaðrý Cihazý ktifleme (741):...37 Kulaklýk Kullanýcýsý bone (742):...38 Müzik Dinleme (743):...38 Kapý Rölesi ktifleme (100):...39 SYISL TLON SNTRLLRI bone iziksel dres Sorgulamasý (73122):...39 Zil Testi (73124):...39 OPRTÖR İL İLİLİ SRVİSLR:...40 Tarih yarlama (833):...40 Saat yarlama (832):...40 Ortak afýzaya Numara irme (834):...40 ece Servisi (879):...41 Uyandýrma Servisi (8388):...42 rup Uyandýrma Servisi (8389):...43 Operatörde ekleyen Mesaj (740):...44 Sistem Parametrelerini Tekrar Yükleme (744):...44 OTL ODLRI İL İLİLİ SRVİSLR:...45 Otel Odasý Temizlik Durumu elirtme (730):...45 Otel Odasý Kullaným Durumu Deðiþtirme (730):...45 Otel Odasý Durum Sorgulama (7311):...46 rup Otel Odasý Durum Sorgulama (7319):...46 Kontrollü iriþ/kontrollü Çýkýþ (Check-in/Check-out) (732):...47 Minibar Ücretlendirmesi (733):...47 Yer elirtme Servisi (738):...48 RPORLM İL İLİLİ SRVİSLR:...49 elli ir bonenin Çaðrý Kayýt Dökümü (8766):...49 Çaðrý Kayýt Dökümü (8767):...49 Toplam Ücret Dökümü (8764):...50 Çaðrý Kayýt Sayacýný Sýfýrlama (8769):...50 Çaðrý Kayýttan Kayýt Silme (8765):...50 ekçi Kodu (869):...50 LINN RPORLR ÖRNKLR:...51 SSLİ MSJ KUTULRI İL İLİLİ SRVİSLR:...54 boneye Mesaj ýrakma (82):...54 Tüm Mesaj Dinleme (8645):...55 Yeni Mesaj Dinleme (8646):...56 eçici Yerimde Yokum Mesajý (8648):...57 Kalýcý Yerimde Yokum Mesajý (737):...58 Mesajlý atýrlatma Servisi (8384):...59 Mesajlý larm Servisi (8387):...59 Tüm Mesajlarý Silme (7561):...60 Konuþma Kaydetme (#7571):...60 DİRKT İÇ RM (DIS) İL İLİLİ SRVİSLR:...62 DIS attan Dahili ir boneye Mesaj ýrakma:...62 DIS attan Kendinize ýrakýlan Mesajlarý Dinleme (8646):...62 V VI

5 KULLNICI KILVUZU - RV SÝSTM ÖZLLÝKLRÝ TNITIM DS200 modüler ve esnek yapýsý sayesinde kolaylýkla büyüyebilen, baþlangýç konfigürasyonunun zaman içinde deðiþtirilip geliþtirilebildiði, orta ve büyük ölçekli iþletmelerin ihtiyaçlarýný karþýlamaya yönelik bir sayýsal bir telefon santralýdýr. SÝSTMÝN YPISI: DS200 elektronik telefon santralý metal þase içine monte edilmiþ güç devreleri, bir merkezi iþlemci, bir kontrol ünitesi, sesli yanýt sistemi, abone, dýþ hat ve að baðlantý kartlarý ile bunlarýn hat baðlantý kartlarýndan oluþmaktadýr. DS200 kendi için özel olarak üretilen telefon setleri ile kullanabileceði gibi her çeþit standart telefon seti ile de kullanýlabilecek þekilde tasarlanmýþ bir sistemdir. DS200 Telefon Santralýnýza telesekreter, telsiz telefon, faks, data terminali, modem, gibi çevre birimlerini baðlamak mümkündür. Konuyla ilgili detaylý bilgi için Yetkili Satýcýnýzý arayýnýz. ÇVÝR SSLRÝ V ÇTLLTI: SYISL TLON SNTRLLRI þaðýda sistemin fabrika çýkýþýnda sahip olduðu tonlar ve bunlarýn yapýlarýyla ilgili bilgiler bulunmaktadýr. u tonlarýn süreleri istenirse, ID programý üzerinden deðiþtirilebilir. Dahili çevir sesi : bone ahizesini kaldýrdýðýnda sürekli ve tek frekansta bir sinyalden oluþan bu tonu alýr. u ton herhangi bir iþlem için numara çevrilebileceðini gösterir. ðer bu sýrada Otomatik rayýcý ya da Yönlendirme aktif ise bu ton çift frekanslý bir ton ile deðiþir. Dış hat çevir sesi : Dýþ hatta çýkýldýðýnda duyulan tondur. u tonu aldýðýnýzda dýþ hat numaranýzý çevirebilirsiniz. Çalıyor sesi : bone herhangi bir dahili aboneyi ararsa ve bu abone o anda meþgul deðilse, duyulan tondur. 1 uzun çalma þeklindedir. Çalýyor sesi aþaðýdaki durumlarda farklýlýk gösterir: - Yönlendirme aktiflemiþ bir abone aranýyorsa bu ton çift frekanslý bir ton ile deðiþir. - Telefonunu açýk býrakmýþ bir abone aranýyorsa çalýyor tonu farklýdýr. - Rahatsýz dilmeme özelliðini aktiflemiþ abonelerin telefonu sistem pro gramlamasý sonucu hiç çalmýyorsa, bu aboneler arandýðýnda duyulan çalýyor tonu farklýdýr. Meşgul sesi : Meþgul sesi aranan abonenin meþgul olduðunu, eðer dýþ hatta çýkýlmak istendiyse o sýrada o dýþ hattýn veya hatlarýn meþgul olduðunu gösteren kýsa kýsa çalma þeklindeki tondur. Özel çevir sesi : Özel çevir sesi, sürekli çalan fakat çevir sesine oranla daha kalýn bir ton olup, abonenin o anda bir iç ya da dýþ hattý bekletmede tuttuðunu belirtir. Özel çevir sesini almak için bir iç veya dýþ hatla konuþma durumunda iken çatalaltý yapmak gereklidir. u sesi alan abone tekrar çatalaltý yaparak konuþmaya geri dönebilir veya özel çevir sesi alýndýðýnda kullanýlabilen bilgi alma gibi özelliklerden faydalanabilir. Özel çevir sesi alýndýktan sonra yapýlan iþlem sonucunda, tekrar çatalaltý yapýlarak eski konuþma durumuna dönülebilir. atalı işlem sesi : u ses üç kýsa ton ve bir uzun ton þeklinde olup meþgul sesiyle karýþtýrýlmamalýdýr. u ses abone tarafýndan hatalý bir iþlem yapýldýðýný gösterir. Çatalaltı işlemi : örüþülmekte olan hattý bekletmeye almak için kullanýlýr. Çatalaltý yapmak için telefonunuzun açma / kapama mandalýna milisaniye (programlama ile deðiþtirilebilir) kadar kýsa bir süre basýp býrakmanýz gerekir. azý telefonlarýn üzerinde lash veya R yazan tuþlar çatalaltý iþlemi için kullanýlabilir. yný zamanda programlama ile ton tuþlamalý telefonu olan bazý abonelere telefonlarýndaki # tuþunu çatalaltý yapma yetkisi verilebilir. u aboneler telefonlarýnýn # tuþuna basarak da çatalaltý iþlemini gerçekleþtirebilirler. 1 2

6 TNIMLR: KULLNICI KILVUZU - RV SRVÝS ÇIKLMLRI: SYISL TLON SNTRLLRI bone (İç at): Santrala baðlý olan telefonlarýn sahipleri. bone numarası (İç hat numarası): Santrala baðlý olan diðer bir telefonu aramak için tuþlanmasý gereken santral içi telefon numarasý. aþlangýç durumunda telefon numaralarý 1110 dan baþlar ve tüm aboneler için 4 basamaklýdýr. Operatör: Santrala baðlý olan ilk telefonun sahibi. Telefon numarasý baþlangýç durumunda 1110 dur. Operatör, diðer abonelerin yapabildiði tüm iþlemlere ek olarak bazý özel iþlemleri de yapabilir. Otel Odası: Programlama ile bazý ek özelliklere sahip ancak bazý özellikleri kýsýtlandýrýlmýþ abone. arici numara: Santral dýþý aramalar yapýlacaðý zaman, santralýn dýþ hattýna eriþtikten sonra tuþlanacak Türk Telekom numarasý. Kýlavuz içinde servisler hem sembolik resimlerle betimlenmiþ hem de metinsel olarak yapýlmasý gerekenler madde madde anlatýlmýþtýr. örüleceði gibi bazý servislerin son maddesi þeklinde verilmiþtir. u noktada dahili çevir sesi alan abone telefonunu kapatabilir ya da isterse baþka bir servisi kullanmaya baþlayabilir. çýklamalarda listelenen maddelerden biri atlandýðý ya da tamamlanmadýðý durumda servis istenildiði gibi çalýþmayabilir. ðer tüm maddeler tek tek takip edildiði halde servis istenildiði gibi çalýþmýyorsa, açýklamalardaki notlar kýsmýndan sorunun kaynaðý araþtýrýlabilir. ðer çözüm notlar kýsmýnda bulunamýyorsa yetkili satýcýnýza baþvurunuz. yrýca ifadesiyle biten servislerde eðer abonenin * tuþunu kullanma yetkisi varsa (bu yetki için Sistem Yetkilinize baþvurunuz) ahizeyi yerine koymak yerine * tuþuna basarak ayný iþlemi gerçekleþtirilebilir. yrýca abone direkt olarak dahili çevir sesi alacak ve istediði herhangi baþka bir servisi kullanabilecektir. enzer þekilde Çatalaltý yapýlmasý gereken durumlarda, eðer abonenin # tuþunu kullanma yetkisi varsa (bu yetki için Sistem Yetkilinize baþvurunuz), abone telefonunu kýsa bir süre için kapatýp açmak yerine, telefonunun # tuþuna basarak da çatalaltý yapabilir. Dış at numarası: arici numara aramasý yapýlacaðý zaman eðer dýþ hatlardan belli bir tanesini seçerek görüþme yapmak isteniyorsa, tuþlanmasý gereken santral hattýnýn numarasý. aþlangýç durumunda 4 basamaklýdýr. Robop: ðer santral VM200L kartý ile donatýlmýþsa, bu durumda dýþarýdan arayacak kiþilerin aradýklarý kiþilere en kýsa sürede ulaþabilmelerini saðlamak amacýyla otomatik yönlendirme yapan sesli yanýt sistemi (robot operatör). 3 4

7 KULLNICI KILVUZU - RV KULLNICILR ÝL ÝLÝLÝ SRVÝSLR u bölümde DS200 Telefon Santralýnýzýn kullanýmý ile ilgili özellikler açýklanmýþtýr. Santralýnýzý verimli bir þekilde kullanmak için bu bölümü mutlaka okuyunuz. Santralýnýzýn numaralama sistemi baþlangýçta dört haneli olup (1110 ) istenildiðinde esnek numaralandýrma ile sistem yetkilisi tarafýndan deðiþtirilebilir. þaðýdaki özellikler herhangi standart bir telefon setine sahip abone tarafýndan kullanýlabilecek olan özelliklerdir. Kýlavuzun bundan sonraki kýsýmlarýnda da görüleceði gibi kullanýcýlarýn iletiþim ihtiyaçlarýný kolayca karþýlayabilmelerini saðlamak amacýyla pek çok özellik sunulmuþtur. u özelliklerin pek çoðu ilgili kodlarýn telefondan tuþlanmasýyla kullanýlabilmektedir. ncak bu özelliklere çok daha kolay eriþebilinmesi için Karel özel telefon setleri (LT200, T20, vb) ve DSS modülleri (DSS200, DSS200, DSS20 vb.) geliþtirmiþtir. Karel özel telefon seti ya da DSS ünitesi kullanan aboneler bu özelliklerin pek çoðunu tek tuþ yardýmýyla ya da menü mesajlarý yardýmýyla yapabilecekleri gibi standart telefonlardan yapýlamayan bazý iþlemleri de yapabilirler. u tür özellikler ilgili özel telefon setinin ya da DSS ünitesinin kýlavuzlarýnda anlatýlmýþtýr. İç at örüşmesi: SYISL TLON SNTRLLRI ÇĞRI ŞLTM SRVİSLRİ ir abone ile telefon görüşmesi yapmak için: hizeyi kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin örüþmek istediðiniz abonenin numarasýný tuþlayýn Çalýyor sesini dinleyin radýðýnýz abone telefonunu açtýðýnda görüþmenizi yapýn örüþmeniz bittiðinde ahizeyi yerine koyarak görüþmeyi sonlandýrýn Çalýyor sesini dinleyin maddesinde, çalýyor sesi yerine meþgul sesi alýrsanýz telefonunuzu kapatmadan beklediðinizde aradýðýnýz abonenin meþguliyeti sona erer ermez çalýyor tonu almaya baþlayacak ve diðer abone telefonu açtýðýnda görüþmeniz gerçekleþecektir. Çalýyor sesini dinleyin maddesinde, çalýyor sesi yerine meþgul sesi alýrsanýz telefonunuzu kapatmadan 81 çevirerek sýraya girme servisini kullanabilirsiniz. Diðer abonenin meþguliyeti bitip telefonunu kapattýðýnda sizin telefonunuz çalacak ve siz telefonu açtýðýnýzda karþý abonenin telefonu çalmaya baþlayacaktýr. Diðer abone telefonu açtýðýnda görüþmeniz gerçekleþecektir. Çalýyor sesini dinleyin maddesinde, çalýyor sesini duyarken aradýðýnýz abone cevap vermiyorsa telefonunuzu kapatmadan 81 çevirerek sýraya girme servisini kullanabilirsiniz. Daha sonra diðer abone herhangi bir sebeple telefonunu açýp tekrar kapattýðýnda sizin telefonunuz çalacak ve siz telefonu açtýðýnýzda karþý abonenin telefonu çalmaya baþlayacaktýr. Karþý abone telefonu açtýðýnda görüþmeniz gerçekleþecektir. Dış at örüşmesi: 9 Santralýnýz bu özelliði kullandýðýnýzda, ilk dýþ hattan baþlamak üzere ilk boþ dýþ hattý size baðlayacaktýr. u þekilde boþ bir dýþ hatta çýkarak istediðiniz harici numaraya ulaþabilirsiniz. 5 ir dış hat görüşmesi yapmak için: hizeyi kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 9 9 tuşlayın Dış hat çevir sesini dinleyin örüşmek istediğiniz harici numarayı tuşlayın Karşı telefon açıldığında görüşmenizi yapın örüşmeniz bittiğinde ahizeyi yerine koyarak görüşmeyi sonlandırın Dýþ hat çevir sesini dinleyin maddesinde, meþgul sesi alýrsanýz telefonunuzu kapatmadan 81 çevirerek sýraya girme servisini kullanabilirsiniz. yrýca telefonunuzu kapatmadan beklediðinizde o dýþ hat serbest kalýr kalmaz size baðlanacaktýr. 6

8 Seçerek Dış at lma: KULLNICI KILVUZU - RV Son Numara Tekrar rama: SYISL TLON SNTRLLRI 60 ðer harici numarayý herhangi bir boþ hattan deðil de sizin seçeceðiniz belli bir dýþ hattan yapmak isterseniz bu özelliði kullanabilirsiniz. Örneðin: Santralýnýza baðlý olan bir SM ateway cihazýna bu þekilde ulaþýp SM aramalarýnýzýn daha ucuza mal olmasýný saðlayabilirsiniz. elirli bir dış hattan bir harici görüşme yapmak için: hizeyi kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin riþmek istediðiniz dýþ hattýn numarasýný tuþlayýn Dýþ hat çevir sesini dinleyin örüþmek istediðiniz harici numarayý tuþlayýn Karþý telefon açýldýðýnda görüþmenizi yapýn örüþmeniz bittiðinde ahizeyi yerine koyarak görüþmeyi sonlandýrýn riþmek istediðiniz dýþ hattýn numarasýný tuþlayýn maddesinde, meþgul sesi alýrsanýz telefonunuzu kapatmadan 81 tuþlayarak sýraya girme servisini kullanabilirsiniz. yrýca telefonunuzu kapatmadan beklediðinizde o dýþ hat serbest kalýr kalmaz size baðlanacaktýr. ðer hatalý iþlem sesi alýyorsanýz, ya eriþmek istediðiniz dýþ hat kapalýdýr, ya da sizin o dýþ hatta çýkma yetkiniz yoktur. Dış at İşaretli rişim: u özelliði kullanarak bazý görüþmelerinizi çaðrý kayýtta iþaretleyebilir ve daha sonra bunlar ile ilgili iþlem yapabilirsiniz. Özellikle iþ görüþmelerini ve özel görüþmeleri ayýrt etmek için kullanýlabilecek faydalý bir özelliktir. Dış hat görüşmesinin çağrı kayıt dökümünde işaretlenmesi için: 790 hizeyi kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 790 tuþlayýn Dýþ hat çevir sesini dinleyin arici numarayý tuþlayýn Karþý telefon açýldýðýnda görüþmenizi yapýn 790 örüþmeniz bittiðinde ahizeyi yerine koyarak görüþmeyi sonlandýrýn u þekilde dýþ hat alýndýðýnda Net-CM kayýt dökümünde görüþmeyi yapan abonenin yanýnda I harfi çýkar. ncak bu bilgi seri yazýcý dökümlerinde bulunmaz. Son aradığınız harici numarayı tekrar aramak için: 60 C Meþgul ya da hatalý iþlem sesi aldýðýnýzda telefonunuzu kapatýp tekrar açýn ve dahili çevir sesini dinleyin 60 tuşlayın Santralın numaranızı aramasını bekleyin örüşmenizi yapın Son Numara Otomatik rama: Otomatik arama servisi, istediðiniz numarayý, belirli aralýklarla ardý ardýna santralýnýzýn otomatik olarak aramasýný ve çalýyor durumda bulunmasý halinde size aktarmasýný saðlayan bir özelliktir. Son aradığınız numara için otomatik arayıcıyı çalıştırmak için: Çevir sesini veya özel çevir sesini dinleyin tuşlayın C Otomatik arayıcının numaranızı bulup size bağlamasını bekleyin D ağlantı sağlandığında telefonunuz çalacaktır. hizeyi kaldırın örüşmenizi gerçekleştirin. İptali için: tuşlayın 770 Otomatik arayýcýnýn numarayý kaç kez arayacaðý programlama ile belirlenir (fabrika çýkýþ deðeri olarak arama sayýsý 15 tir). Sistem her iki arama arasýnda 15 saniye bekler. ðer sistem belirlenen sayýda (1..16 arasýnda bir sayýda) arama yapmasýna raðmen numarayý bulamazsa aramayý iptal eder. Otomatik arayýcýyý aktifleyen abonenin telefonunda çevir sesi deðiþerek çift tonlu çevir sesine döner. Otomatik arayýcýyýdan gelen çaðrýlar abonenin telefonunda farklý bir kadansta çalar. aðlantý sýrasýnda telefonunuz meþgul ise kulaðýnýzdan kýsa bip sinyalleri ile uyarýlýrsýnýz. u durumda konuþmanýzý en kýsa sürede sona erdirmeniz ya da görüþtüðünüz hattý bekleterek otomatik arayýcýnýn baðladýðý hatta cevap vermeniz gerekir. 7 8

9 Dış at Kodlu rişim: KULLNICI KILVUZU - RV u özelliði kullanarak dýþ hat görüþmelerinizi belirli kodlar vererek gruplayabilirsiniz. Daha sonra bu kodlar yardýmýyla grupladýðýnýz çaðrýlarýn kayýtlarý ile ilgili iþlemler yapabilirsiniz. Örneðin: vukat, doktor gibi meslek gruplarýnda müþteri bazýnda yapýlan görüþmeler gruplamak için kullanýlabilir. Dış hat görüşmesinin çağrı kayıt dökümünde kodlanması için: tuşlayın Müşteri kodunu ( ) tuşlayın Dış hat çevir sesini dinleyin arici numarayı tuşlayın Karşı telefon açıldığında görüşmenizi yapın örüşmeniz bittiğinde ahizeyi yerine koyarak görüşmeyi sonlandırın u þekilde dýþ hat alýndýðýnda Net-CM kayýt dökümünde görüþmeyi yapan abonenin yanýnda Mnnn (nnn, 001 den 999 a olmak üzere müþteri kodu) harfleri çýkar. ncak bu bilgi seri yazýcý dökümlerinde bulunmaz. u özelliðinin kullanýlacaðý telefon kilitli ise müþteri kodundan sonra þifre istenir. Dış atta Kodlu ve Şifreli rişim: u özellik sayesinde, herhangi bir telefondan kendi yetkiniz dahilinde yapacaðýnýz dýþ hat görüþmesinin programlama ile tanýmlanmýþ kod ve þifreniz ile yapýlmasý ve kontör hesabýnýzdan düþülmesi ve çaðrý kayýt dökümünde kodlanmasýný saðlanabilir: Dış hat görüşmesini kodlu ve şifreli yapmak için: tuşlayın Müşteri kodunu ( ) tuşlayın Müşteri kodu için tanımlanmış şifreyi ( ) tuşlayın Dış hat çevir sesini dinleyin arici numarayı tuşlayın Karşı telefon açıldığında görüşmenizi yapın örüşmeniz bittiğinde ahizeyi yerine koyarak görüşmeyi sonlandırın Notlar için arka sayfaya bakınız... SYISL TLON SNTRLLRI u þekilde dýþ hat alýndýðýnda Net-CM kayýt dökümünde görüþmeyi yapan abonenin yanýnda Mnnn (nnn, 001 den 999 a olmak üzere müþteri kodu) harfleri çýkar. ncak bu bilgi seri yazýcý dökümlerinde yer almaz. örüþme sýrasýnda Telefon Operatöründen gelecek olan kontör kadar kontör, kontör hesabýnýzdan düþülecektir. Kontör hesabýnýz sýfýra düþtükten sonra bu þekilde görüþme yapamazsýnýz. u durumda 31 numaralý gruba dahil dýþ hatlar kullanýlabilir. u gruba dahil hat yoksa hatalý iþlem sesi alýnýr. u özelliði kullanýlacaðý telefon kilitli (KZ. Telefon Kilitleme) ise telefonun þifresi sorulmaz. Özel afızaya Numara irme: Santralýnýzde her abonenin kendine özel 9 adet hafýzasý vardýr. Özel hafızaya numara kaydetmek için: tuşlayın afıza numarasını (1-9) tuşlayın arici numarayı tuşlayın Özel hafýzaya kaydedilecek olan her numara en fazla 16 basamaklý olabilir. Örnek: 3. hafýzaya numarasýný girmek için tuþlamanýz gerekir. Robop uygulamalý yerlerde kullanýlmak üzere hafýzaya numara girme iþlemi sýrasýnda numaralar arasýnda 1 sn lik bekleme süresi oluþturmak için # kullanýlabilir. erektiði durumlarda birden fazla bekletme iþareti ardarda kullanýlabilir. Örneðin ##117 gibi. Özel afızadan rama: Özel hafızadan arama yapmak için: 6 6 tuşlayın C ramak istediğiniz hafıza numarasını (1-9) tuşlayın Santralın numaranızı aramasını bekleyin örüşmenizi yapın

10 KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI Özel afızadan Otomatik rama: 77 Ortak afızadan rama: 3 Otomatik arama servisi, istediðiniz numarayý, belirli aralýklarla ardý ardýna santralýnýzýn otomatik olarak aramasýný ve çalýyor durumda bulunmasý halinde size aktarmasýný saðlayan bir özelliktir. Özel hafızada kayıtlı bir numara için otomatik arayıcıyı çalıştırmak için: 77 C D İptali için: tuşlayın afıza numarasını (1-9) tuşlayın Otomatik arayıcının numaranızı bulup size bağlamasını bekleyin ağlantı sağlandığında telefonunuz çalacaktır hizeyi kaldırın örüşmenizi gerçekleştirin. 77 tuşlayın Otomatik arayýcýnýn numarayý kaç kez arayacaðý programlama ile belirlenir (fabrika çýkýþ deðeri olarak arama sayýsý 15 tir). Sistem her iki arama arasýnda 15 saniye bekler. ðer sistem belirlenen sayýda (1..16 arasýnda bir sayýda) arama yapmasýna raðmen numarayý bulamazsa aramayý iptal eder. Otomatik arayýcýyý aktifleyen abonenin telefonunda çevir sesi deðiþerek çift tonlu çevir sesine döner. Otomatik arayýcýyýdan gelen çaðrýlar abonenin telefonunda farklý bir kadansta çalar. aðlantý sýrasýnda telefonunuz meþgul ise kulaðýnýzdan kýsa bip sinyalleri ile uyarýlýrsýnýz. u durumda konuþmanýzý en kýsa sürede sona erdirmeniz ya da görüþtüðünüz hattý bekleterek otomatik arayýcýnýn baðladýðý hatta cevap vermeniz gerekir. Santralınızın yetkili tüm abonelerin kullanımına açık olan 1000 adet ortak hafızası vardır. Sık aradığınız numaraları bu hafızalara operatör aracılığıyla kaydettirerek arama yapabilirsiniz. Ortak hafızadan aramak yapmak için: 3 3 tuşlayın C ramak istediğiniz hafıza numarasını ( ) tuşlayın Santralın numaranızı aramasını bekleyin örüşmenizi yapın Ortak hafızaya nasıl numara girileceği operatör ile ilgili servisler bölümünde açıklanmıştır

11 KULLNICI KILVUZU - RV Ortak afızadan Otomatik rama: Otomatik arama servisi, istediğiniz numarayı, belirli aralıklarla ardı ardına santralınızın otomatik olarak aramasını ve çalıyor durumda bulunması halinde size aktarmasını sağlayan bir özelliktir. Ortak hafızada kayıtlı bir numara için otomatik arayıcıyı çalıştırmak için: 78 C D İptali için: tuşlayın ramak istediğiniz hafıza numarasını ( ) tuşlayın Otomatik arayıcının numaranızı bulup size bağlamasını bekleyin ağlantı kurulduğunda telefonunuz çalacaktır hizeyi kaldırın örüşmenizi gerçekleştirin. 78 tuşlayın Otomatik arayıcının numarayı kaç kez arayacağı programlama ile belirlenir (fabrika çıkış değeri olarak arama sayısı 15 tir). Sistem her iki arama arasında 15 saniye bekler. ğer sistem belirlenen sayıda (1..16 arasında bir sayıda) arama yapmasına rağmen numarayı bulamazsa aramayı iptal eder. Otomatik arayıcıyı aktifleyen abonenin telefonunda çevir sesi değişerek çift tonlu çevir sesine döner. Otomatik arayıcıyıdan gelen çağrılar abonenin telefonunda farklı bir kadansta çalar. ağlantı sırasında telefonunuz meşgul ise kulağınızdan kısa bip sinyalleri ile uyarılırsınız. u durumda konuşmanızı en kısa sürede sona erdirmeniz ya da görüştüğünüz hattı bekleterek otomatik arayıcının bağladığı hatta cevap vermeniz gerekir. 78 Dış atta Çatalatlı: SYISL TLON SNTRLLRI Dýþ hat görüþmesi sýrasýnda dýþ hat üzerinde çatalaltý yapýlmasýný saðlar. u özellik aþaðýdaki durumlar için çok kullanýþlýdýr. ðer Telefon Operatörü çatalaltý kullanýmýný gerektiren bazý servisler destekliyorsa bu servis kullanýldýðýnda, ðer iki santral birbirlerine aboneler ve dýþ hatlar ile baðlanmýþsa, karþý santralda çatalaltý yapýlmasý gerektiðinde, ir dýþ hat görüþmesi bittiðinde ve yeni bir hatta eriþim gerektiðinde. Dış hatta çatalaltı yapmak için: 60 Dış hatla konuşma durumunda iken #60 tuşlayın Dış hattan gelecek tonu duyun ve işleminize devam edin. boneye Dış at ktarma: u özellik sayesinde, dýþ hat eriþim yetkisi olmayan abonelere sizin kontrolünüz altýnda görüþme yapabilmeleri için, dýþ hatta eriþme izni saðlayabilirsiniz. Dış hatta erişmesini sağlamak için: 839 hizeyi kaldırın 839 tuşlayın attı aktarmak istediğiniz abonenin numarasını tuşlayın # Dýþ hatta eriþim hakký tanýnan abone, telefonunu açtýðýnda çift frekanslý çevir sesi alýr ve ayrýca eðer VM200L modülü varsa, 28 nolu sistem mesajýný dinler. undan sonra 9 a basarak bir dýþ hatta eriþebilir ve dýþ hat görüþmesi yapabilir. bone kendisine verilen dýþ hat eriþim izninden sonra bir kez dýþ hat görüþmesi baþlatabilir. Dýþ hat aktarýlan abone çýktýðý dýþ hatta, aktaran abonenin yetkisi dahilinde arama yapabilir. attý aktaracak abonenin telefonu kilitliyse, hat aktarýlmadan önce þifre girilmesi gerekir

12 Konferans: KULLNICI KILVUZU - RV Çoklu Konferans: SYISL TLON SNTRLLRI 734 ir abone ya da dýþ hatla görüþürken baþka bir aboneyi daha konuþmaya dahil etmek isterseniz bu özelliði kullanabilirsiniz. ir konferans görüşmesi başlatmak için: Çatalaltı yapın 5 5 tuşlayın 9 Özel çevir sesini dinleyin Konferansa almak istediğiniz abonenin numarasını tuşlayın veya Dış hat için 9 tuşlayın veya Seçerek almak isterseniz dış hat numarasını tuşlayın radığınız aboneyle görüşüp onu konferansa alacağınızı söyleyin Çatalaltı yapın, Konferansı gerçekleştirin Konferansı sona erdirmek için telefonunuzu kapatmanız yeterlidir. radýðýnýz abone meþgul ya da cevap vermiyor ise tekrar çatalaltý yaparak ilk hatta geri dönebilirsiniz. yný anda rak baþýna 2 adet konferans yapýlabilir. Sadece DS200 Santralında mevcuttur. u özellik sayesinde, katýlýmcý sayýsýnýn 3 ten daha fazla (en fazla 16) olacaðý bir konferans yapabilirsiniz. Çoklu konferans başlatmak için: tuşlayın Özel çevir sesini dinleyin Dahili ya da harici katılımcıyı arayın Katılımcıya konferans başlatacağını haber verin İki kez çatalaltı yapın Diğer katılımcıyı arayın Katılımcıya konferans başlatacağını haber verin Çatalaltı yapın Konferansı gerçekleştirin Daha fazla katılımcıyı dahil etmek için: Çatalaltı yapıp konferansı bekletmeye alın Yeni katılımcıyı arayın Konferans başlatacağınızı haber verin Yeni katılımcıyı konferansa dahil edin Konferansı gerçekleştirin u şekilde 15 katılımcı konferansa dahil edilebilir. Konferansı başlatan abone telefonunu kapattığında konferans sona erer. Sistemde aynı anda yalnızca bir çoklu konferans yapabilir. Çoklu konferans özelliğinden faydalanabilmek için sistemde özel devrenin bulunması gerekir

13 KULLNICI KILVUZU - RV Çoklu Konferans Katýlýmcýlarýný Yönetmek: SYISL TLON SNTRLLRI #7350/#7351 elen Çaðrýyý Cevaplama: #7350 Sadece DS200 Santralında mevcuttur. Çoklu konferans baþlatmýþ iseniz, bu özelliði gelen bir çaðrýyý konferansa almak ya da bir katýlýmcýyý konferanstan çýkarmak için kullanabilirsiniz. elen bir çaðrýyý konferansa dahil etmek için: 7350 Çoklu konferansta iken telefonunuza gelen bir çaðrý olduðunda ahizeden bir uyarý tonu alýrsýnýz Çatalaltý yapýn 7350 tuþlayýn elen çaðrý ile görüþmeye baþlayýn Çatalaltý yapýn ve ikinci çaðrýyý konferansa dahil edin Konferansa devam edin. ir katýlýmcýyý konferans dýþýna almak için: Mevcut bir görüþme içindeyseniz bu özelliði, bir sonra gelecek çaðrýyý cevaplamak ve halen konuþtuðunuz çaðrýyý park etmek için kullanabilirsiniz. Meþgulken gelen bir çaðrýyý cevaplamak için: 7350 Konuþmakta olduðunuz bir çaðrýnýz varken telefonunuza gelen bir çaðrý olduðunda ahizeden bir uyarý tonu alýrsýnýz Çatalaltý yapýn 7350 tuþlayýn elen çaðrý ile görüþmeye baþlayýn. Ýlk çaðrýnýz park edilecektir. ðer yazýlým versiyonlu T20 özel telefon setleri kullanýlýrsa, gelen çaðrý bu özellik için programlanmýþ hýzlý arama tuþu ile alýnabilir. Park dilen ir Dýþ attý eri lma özelliðini kullanarak park edilen çaðrýyý geri alabilirsiniz * veya Çoklu konferansýnýz devam ederken Çatalaltý yapýn 7351 tuþlayýn Konferanstan çýkartmak istediðiniz katýlýmcýnýn numarasýný tuþlayýn * tuþlayýn Özel çevir sesini dinleyin Konferansa geri dönmek için çatalaltý yapýn veya konferansa dahil etmek istediðiniz katýlýmcýyý arayýn ðer yazýlým versiyonlu T20 özel telefon setleri kullanýlýrsa, gelen çaðrý bu özellik için programlanmýþ hýzlý arama tuþu ile konferansa dahil edilebilir

14 elen Çağrıyı Cevaplama: KULLNICI KILVUZU - RV ÇĞRI CVPLM SRVİSLRİ Telefonunuza gelen bir çağrıya cevap vermek için: D elen bir çağrı durumunda telefonunuz çalar hizeyi kaldırın örüşmenizi yapın Seçerek Çağrı Yakalama: aşka bir abonede çalan bir çağrıya cevap vermek için: tuşlayın Çalan telefonun numarasını tuşlayın örüşmenizi yapın Yanlış işlem sesi, numarasını tuşladığınız telefonda çalan bir hat yok demektir. Meşgulde Çağrı Yakalama: Meşgul bir abonenin sırasında bekleyen bir çağrıyı yakalamak için: tuşlayın Meşgul telefonun numarasını tuşlayın örüşmenizi yapın Meþgul bir abone kendi sýrasýnda bekleyen çaðrý olduðunu ancak duyacaðý uyarý sinyallerinden anlar ve bu bilgiyi aktardýðýnda bu özellik kullanýlarak bekleyen çaðrý yakalanabilir. rup Çağrı Yakalama: Kendi grubunuzdaki bir aboneye gelen bir çağrıyı yakalamak için: 5 5 tuşlayın örüşmenizi yapın Çaðrý yakalayabilmeniz için program kodlarý ile Çaðrý Yakalama izninizin verilmiþ olmasý gerekir. yný þekilde size gelen çaðrýlarýn da yakalanabilmesi için program kodlarýyla bu duruma da izin verilmiþ olmasý gerekir Çağrı ekletme: SYISL TLON SNTRLLRI ÇĞRILR İLİŞKİN DİĞR SRVİSLR ir dýþ ya da iç hatla görüþme durumunda iken bu hattý bekletmek için kullanýlýr. ir hat bekletilirken yapýlabilecek bazý iþlemler vardýr ve Çaðrý ekletme bu iþlemler için bir ön adýmdýr. Çaðrý bekletme durumunda iken telefon kapatýlýrsa hat düþer. Çağrıyı bekletmek için: Çatalaltı yapın Özel çevir sesini dinleyin ekletmedeki çağrıyı geri almak için: Çatalaltı yapın örüşmeye devam edin Çağrı ekletme durumunda iken yapılabilecek işlemler: ilgi lma, Çağrı ktarma, Çağrı Park tme, Dış atta Çatalaltı, İki Dış attı irbirine ağlama, Seri ktarma, Konferans, Çoklu Konferans, Mahalli ataryalı Telefona Zil önderme. Çağrı ktarma: ir dýþ ya da iç hatla görüþme durumunda iken bu hattý bir baþka aboneyi arayarak aktarabilir ya da bu aboneden bilgi aldýktan sonra eski görüþmenize geri dönebilir. Çağrıyı aboneyi bilgilendirerek aktarmak için: Çatalaltı yapın Özel çevir sesini dinleyin örüşmeyi aktarmak istediğiniz aboneyi arayın örüşmeyi aktaracağınızı söyleyin ktarmak için ahizeyi yerine koyun 20 Notlar için arka sayfaya bakınız...

15 KULLNICI KILVUZU - RV Çağrıyı aboneyi bilgilendirmeden aktarmak için: Çatalaltı yapın Özel çevir sesini dinleyin örüşmeyi aktarmak istediğiniz aboneyi arayın Çalıyor ya da meşgul tonunu dinleyin ktarmak için ahizeyi yerine koyun radýðýnýz abonenin meþgul olduðu ya da cevap vermediði durumlarda çatalaltý yaparak görüþmekte olduðunuz hatta geri dönebilir iki kez çatalaltý yapýp, numarasýný tuþlayarak baþka bir aboneyi arayabilir, ya da ahizeyi yerine koyarak hattý meþgul ya da cevap vermeyen aboneye aktarabilirsiniz. ktarýlan dýþ hat 50 saniye içinde cevaplanmazsa aktarma iþlemini yapan aboneye geri döner. Üzerine dýþ hat aktarýlan meþgul abone kulaðýndan kýsa bip sinyalleri ile uyarýlacaktýr. u durumda abonenin görüþmesini en kýsa sürede sona erdirmesi ya da park ederek üzerine baðlanan hatta cevap vermesi gerekir. ktarmak ya da bilgi almak için aradýðýnýz abone ile konuþma durumuna geçtikten sonra aktarmaktan vazgeçerseniz görüþmekte olduðunuz hatta geri dönmek için çatalaltý yapmanýz gerekir. ktarma sýrasýnda herhangi bir yanlýþ iþlem yapýp telefonunuzu kapatýrsanýz dýþ hat park edilir ve 5 sn. sonra geri döner, iç hat ise düþer. ktarýlan dýþ hat çaðrýlarý çaðrý kayýtlarda her görüþen abone için ayrý ayrý kayýtlar alýnacak þekilde görülebilir. u amaçla ilgili programlama ile, çaðrýnýn transfer edildiði her sefer için bir çaðrý kayýt raporu alýnmasý saðlanabilir. Örneğin: abonesi bir dýþ hat çaðrýsýný abonesine, abonesi de C abonesine aktarýr ve C abonesi görüþmeyi bitirir. u durumda çaðrý kayýtta ilgili dýþ hat ile yapýlan görüþme, 3 ayrý kayýt halinde gösterilir. aþlatan abone:, bitiren abone: ; aşlatan abone, bitiren abone C, bilgi T ; aşlatan abone C, bitiren abone C, bilgi T u bilgilerin seri yazýcý çýktýlarýnda gösterilmesi için DS200 üzerinde bir programlama yapýlmasý gerekir. 21 Seri ktarma: SYISL TLON SNTRLLRI u özellik sayesinde, aktaracaðýnýz bir dýþ hat çaðrýsýnýn, çaðrýnýn aktarýldýðý abone telefonunu kapattýktan sonra tekrar size geri dönmesini saðlayabilirsiniz. Seri aktarmak için: Çatalaltı yapın 8 8 tuşlayın Özel çevir sesini dinleyin attı aktarmak istediğiniz abonenin numarasını tuşlayın ktarmak için ahizeyi yerine koyun Seri aktarma yapmadan önce görüþmekte olduðunuz kiþiye çaðrýnýn size geri döneceði konusunda bilgi vermeniz faydalý olacaktýr. ktarýlan abone görüþmesini bitirdiðinde hat size geri dönecektir. Seri aktarýlan hat, aktarýlan abone tarafýndan sonlandýrýlamaz. Dış at Çağrı Park tme: azý durumlarda konuþmakta olduðunuz dýþ hattý park edip baþka bir iþlem yapmanýz gerekebilir (diðer dýþ hattan gelen çaðrýyý cevaplamak, ya da diðer bir hattan arama yaparak bilgi almak gibi). Dış hat görüşmesini park etmek için: 4 4 tuşlayın Dış hatla konuşma durumunda iken çatalaltı yapın Özel çevir sesini bekleyin at bekleme durumuna geçer ve telefonunuz tamamen serbest kalır. Park edilen çağrılar 90 saniye (bu süre programlanabilir) içinde geri alınmazsa otomatik olarak park eden aboneye geri döner. oş olan dış hat sayısı kadar çağrı park edilebilir. Kendi Telefonundan Park dilen Çağrıyı eri lma: Park ettiğiniz bir çağrıyı geri almak için: tuşlayın örüşmeyi gerçekleştirin 22 #8 #4 44

16 KULLNICI KILVUZU - RV aşka Telefondan Park dilen Çağrıyı eri lma: 45 Meşgulde Sıraya irme: SYISL TLON SNTRLLRI 81 Park edilmiş bir çağrıyı geri almak için: tuşlayın attı park eden abonenin numarasını tuşlayınız örüşmeyi gerçekleştirin Park dilen ir Dış attı eri lma: aşka bir abone tarafından park edilen bir dış hattı geri almak için: 45 raya irme: 45 tuşlayın Park edilmiş olan dış hattın numarasını tuşlayın örüşmeyi gerçekleştirin radýðýnýz abone meþgul ise, devam etmekte olan görüþmenin arasýna girebilirsiniz. raya girmek için: 0 Meşgul sesini aldığınızda 0 tuşlayın örüşmeye katılın Telefonunuzu kapattığınızda araya girme işlemi sona erer diğer kişilerin görüşmesi devam eder. ðer araya girme yetkiniz (bilgi için yetkili satýcýnýzý arayýn) görüþmesinin arasýna girmek istediðiniz abonenin yetkisine göre düþükse veya eþitse araya girme gerçekleþmez ve meþgul sesi almaya devam edersiniz. raya girme yetki seviyesi 7 olan aboneler birbirlerinin görüþmelerinin arasýna girebilirler. raya girme iþleminden sonra her iki taraf kýsa bir bip sinyali duyarlar ve üçlü bir konferans baþlar. raya girdiðiniz sýrada arkanýzda bekleyen bir dýþ hat varsa ve bu hattý görüþmesinin arasýna girdiðiniz aboneye aktarmak isterseniz ahizeyi yerine koymanýz ve aktarmadan dýþ hatta geri dönmek isterseniz çatalaltý yapmanýz gerekir. radan çýkmak için telefonunuzu kapatmanýz yeterlidir radýðýnýz abone ya da çýkmak istediðiniz dýþ hat meþgul ise ya da abone cevap vermiyor ise sýraya girme servisini kullanarak hat uygun olduðunda santralýnýzýn size haber vermesini saðlayabilirsiniz. Sıraya girmek için: 81 Meþgul sesi aldýðýnýzda ya da aradýðýnýz abone çalýyorken 81 tuþlayýn Dýþ hat boþaldýðýnda ya da cevap vermeyen abone telefonu bir defa kullanýp kapattýðýnda telefonunuz çalar ve açtýðýnýzda otomatik olarak dýþ hat çevir sesini veya aradýðýnýz abonenin çalýyor sesini duyarsýnýz. arici numarayý çevirebilir veya aradýðýnýz abone açtýðýnda görüþme yapabilirsiniz. İptali için: tuşlayın Sýraya girme özelliðini kullanabilmeniz için program kodlarý ile yetkilendirilmeniz gerekir. Meşgulde ekleme: radýðýnýz abone, ya da çýkmak istediðiniz dýþ hat meþgul ise telefonu kapatmayarak bekleyebilirsiniz. bonenin ya da dýþ hattýn meþguliyeti bitiðinde dýþ hat çevir sesini veya aradýðýnýz abonenin çalýyor sesini duyarsýnýz. arici numarayý çevirebilir veya aradýðýnýz abone telefonunu açtýðýnda görüþme yapabilirsiniz. Meşgul boneyi Kulaktan Uyarma: u özellik sayesinde, aradýðýnýz bir abone meþgul ise bu aboneyi çaðrýnýzdan haberdar etmek için, aboneyi kulaktan uyaracak sinyaller gönderebilirsiniz. Meşgul aboneyi kulaktan uyarmak için: 9 Meşgul tonu aldığınız sırada 9 tuşlayın C bonenin telefonunu kapatmasını bekleyin bone 9 a her bastığınızda ahizesinden kısa bir uyarı tonu alacaktır. ncak 9 a ardarda iki basış arasında en az 4.5 saniye beklenmesi gerekir. bonenin kulaktan uyarılabilmesi için program kodları ile Kulaktan Uyarılabilir bone olarak ayarlanması gerekmektedir. 24 9

17 KULLNICI KILVUZU - RV Kullanılan ir Dış attı Düşürme: 798 Dış atlarda Ses Kazancı Kontrolü: SYISL TLON SNTRLLRI 66/67 u özellik sayesinde acil bir dýþ hat aramasý yapmanýz gerektiðinde, tüm dýþ hatlarýn dolu olmasý durumunda dahi bir dýþ hattý düþürerek kendi aramanýz için kullanabilirsiniz. Kullanılmakta olan bir dış hattı düşürmek için: tuşlayın Düşürmek istenen dış hat numarasını tuşlayın arici çevir sesini dinleyin Tuşladığınız hat size bağlanacaktır. u işlemi yapacak abonenin raya irme Yetki Seviyesinin 5 ve üstünde olması gerekmektedir. u işlem ancak program kodları ile dış hat görüşmesi düşürülebilir abonelerin görüştükleri dış hatları düşürmekte kullanılabilir. ekletmede at Varken Dış atta rişim: u özellik sayesinde, bir hatla görüþürken, bu hattý bekletmeye alýp bir dýþ hatla görüþme durumuna geçilebilir ve gerekirse bekletilen hat ile baðlantý kurulan dýþ hat birbirine baðlanabilir. Yani bu özellik iki dýþ hattý birbirine baðlamak için de kullanýlabilir. İki dış hattı birbirine bağlamak için: Çatalaltı yapın Özel çevir sesini dinleyin 69 ve ardından harici numarayı tuşlayın veya 63, seçilecek dış hattın numarası ve ardından harici numarayı tuşlayın İkinci dış hatla görüşmenizi gerçekleştirin ve başka bir hatta bağlayacağınızı bildirin Telefonu kapatın #69 veya # 63 Ýki dýþ hat birbirine baðlandýðýnda görüþmenin süresi programlama ile ayarlanabilir. Ýki dýþ hattýn birbirine baðlanmasý durumunda, bu çaðrýya iliþkin iki çaðrý kayýt tutulur. aþlatan abone olarak her iki çaðrý kayýtta baðlantýyý kuran abone, bitiren abone olarak da baðlamada kullanýlan dýþ hatlarýn numaralarý bulunur. ir aboneye görüþme sonlandýrmadan dýþ hat aktarmak istendiðinde de bu özellik kullanýlabilir. 25 u özellik sayesinde, görüþmekte olduðunuz dýþ hattan gelen sesi duymakta zorluk çekiyorsanýz, ya da giden seste bir düþüklük varsa, bu gelen / giden ses seviyelerini yükseltebilirsiniz. elen ses seviyesi artırmak için: 661 Çatalaltı yapın 661 tuşlayıp, yüksek seviye konuma geçin örüşmeye devam edin elen ses seviyesi normal seviyeye indirmek için: 660 Çatalaltı yapın 660 tuşlayıp, normal seviye konuma geçin örüşmeye devam edin iden ses seviyesini artırmak için: 671 Çatalaltı yapın 671 tuşlayıp, yüksek seviye konuma geçin örüşmeye devam edin iden ses seviyesi normal seviyeye indirmek için: 670 Çatalaltı yapın 670 tuşlayıp, normal seviye konuma geçin örüşmeye devam edin örüþmeniz bittikten sonra hattýn ses seviyesi baþlangýç durumuna döner. cil at: Program için " Sistem Yetkilisi'ne" baþvurun. erhangi bir abone acil hat olarak programlanabilir. Üç þekilde kullanýlýr. u durumda telefon açýlýr açýlmaz daha önce belirlenmiþ harici numara aranabilir. u durumda telefon açýlýr açýlmaz ya da 4 saniye sonra dýþ hat çevir sesi alýnabilir. Sonra harici numara çevrilir. Ýstenirse telefon açýlýr açýlmaz ya da 4 saniye sonra baþka bir abone aranabilir. 26

18 KULLNICI KILVUZU - RV Mahalli ataryalı Telefona Zil önderme: SYISL TLON SNTRLLRI #3 ÇĞRI YÖNLNDİRM SRVİSLRİ Mahalli bataryalý telefonlar yapýlarý itibariyle, ahizelerinin kaldýrýldýðý telefon santrallarý tarafýndan algýlanamayan telefonlardýr. u yüzden mahalli telefon kullanýcýsýnýn telefonunu açtýðý ancak karþý taraftaki kiþi ile konuþma durumunda iken anlaþýlýr. u tür telefonlar arandýðýnda, telefonun zili bir kez çalar. Daha sonra, abonenin çaðrýya cevap vermemesi durumunda yeniden zil göndererek telefonu çaldýrmak için bu özellik kullanýlabilir. Zil göndermek için: 3 C Mahalli bataryalý telefonu arama durumunda #3 tuþlayýn Telefon bir kez çalacaktýr Mahalli telefonlu abonenin cevap vermesini bekleyin Karþý telefon açýlýnca görüþmenizi gerçekleþtirin. er # 3 tuþlandýðýnda bir zil gönderilir. öylece telefonu birden fazla kez çaldýrmak için bu özellik peþpeþe kullanýlabilir. Çağrı Yönlendirme: u özellik sayesinde, size gelecek tüm çaðrýlarýn baþka bir abonede çalmasýný saðlayabilirsiniz. Çağrı yönlendirmek için: 85 İptali için: tuşlayın Çağrıların yönlendirilmesini istediğiniz abonenin numarasını tuşlayın 85 tuşlayın Yönlendirme aktifleyen telefonun çevir sesi çift tonlu çevir sesi olarak deðiþir. yrýca bu abone arandýðýnda alýnan çalýyor sesi çift tonlu çalýyor sesidir. Çaðrý yönlendirebilmeniz için program kodlarý ile yetkilendirilmeniz gerekir. ece ve gündüz modu için ayrý ayrý yönlendirme yapýlabilir. irden fazla telefon ayný aboneye yönlendirilebilir. 1 nolu abone 2 nolu aboneye, 2 nolu abone 3 nolu aboneye yönlendirmiþse 1 nolu abone arandýðýnda 2 çalar. Sistemde LCR özelliði aktifse harici bir numaraya yönlendirme aktifleyebilirsiniz. ncak Robop/DIS özellikli dýþ hattan arandýðýnýzda da harici numaraya yönlendirme gerçekleþebilmesi için araya girme yetki seviyenizin en az 6 olmasý gerekir. 85 Uzaktan Çağrı Yönlendirme: 865 u özellik sayesinde yerinizde olmadýðýnýz halde, size gelecek çaðrýlarý bulunduðunuz yere ya da baþka bir aboneye yönlendirebilirsiniz. Uzaktan çağrı yönlendirmek için: erhangi bir abonenin ahizesini kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin tuşlayın bone numaranızı tuşlayın Çağrıların yönleneceği abonenin numarasını tuşlayın 28

19 Ýptali Ýçin: KULLNICI KILVUZU - RV tuşlayın bone numaranızı tuşlayın g erhangi bir abonenin ahizesini kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin Cevapsız Çağrı İçin Çağrı Yönlendirme: u özellik sayesinde size gelecek tüm çaðrýlarýn 3 kez çaldýðý halde cevaplanmadýðý durumlarda baþka bir abonede çalmasýný saðlayabilirsiniz. Cevapsız çağrı yönlendirmek için: 866 İptali için: tuşlayın Çağrıların yönlendirilmesini istediğiniz abonenin numarasını tuşlayın 866 tuşlayın Yönlendirme aktifleyen telefonun çevir sesi çift tonlu çevir sesi olarak deðiþir. yrýca bu abone arandýðýnda alýnan çalýyor sesi çift tonlu çalýyor sesidir. Çaðrý yönlendirebilmeniz için program kodlarý ile yetkilendirilmeniz gerekir. ece ve gündüz modu için ayrý ayrý yönlendirme yapýlabilir. irden fazla telefon ayný aboneye yönlendirilebilir.. irden fazla telefon ayný aboneye yönlendirilebilir. Sekreter Konumunda Yönlendirme : 866 u özellik sayesinde yerinizde olmadýðýnýz halde, size gelecek çaðrýlarý bulunduðunuz yere ya da baþka bir aboneye kendi telefonunuzda bu özelliði aktiflediðinize dair bir uyarý olmadan yönlendirebilisiniz 89 Çaðrý yönlendirmek için: 89 Ýptali için: 89 SYISL TLON SNTRLLRI hizeyi kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 89 tuşlayın Çaðrýlarýn yönlendirilmesini istediðiniz abonenin numarasýný tuþlayýn 89 tuşlayın u abone arandýðýnda alýnan çalýyor sesi çift tonlu çalýyor sesidir. u servisi aktifleyebilmek için program kodlarý ile yetkilendirilmeniz gerekir. ece ve gündüz modu için ayrý ayrý yönlendirme yapýlabilir. irden fazla telefon ayný aboneye yönlendirilebilir. Şef-Sekreter Özelliği: Çaðrý yönlendirme özelliðini aktiflediðinizde size gelen tüm çaðrýlar çaðrýlarýn yönlendiði aboneden geçeceðinden bu durumda siz Þef, çaðrýlarýn çalacaðý abone ise Sekreter olarak nitelenir. öyle bir durumda Sekreter abone isterse çaðrý yönlendirme iþlemini kendi telefonundan iptal edip aktifleyebilir. Yönlendirmeyi iptal etmek için: tuşlayın Yönlendirmeyi yeniden aktiflemek için: tuşlayın 888 ir sekreter birden çok þefe hizmet edebilir. u durumda ayný sekreter telefonuna baðlý þef telefonlar birbirlerini doðrudan arayabilir. Sekreter þef telefonu arayabilir. Sistemde birden fazla þef-sekreter grubu olduðunda programlama ile farklý gruptaki þeflerin birbirini direkt aramasý saðlanabilir

20 Şifre Tanımlama: KULLNICI KILVUZU - RV ŞİR SRVİSLRİ Telefonunuzun bilginiz dýþýnda baþkalarý tarafýndan dýþ hat aramalarý için kullanýlmasýný engellemek isterseniz, yerinizde bulunmadýðýnýz zamanlarda telefonunuzu þifrenizi kullanarak kilitleyebilirsiniz. Şifre tanımlamak için: 836 Şifre silmek için: 836 Şifre Değiştirme: Şifre değiştirmek için: 836 hizeyi kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 836 tuşlayın Şifreyi ( ) tuşlayın 836 tuşlayın Şifrenizi tuşlayın 836 tuşlayın Şifrenizi tuşlayın Yeni şifrenizi tuşlayın Telefon Kilitleme: SYISL TLON SNTRLLRI Þifre ile kilitlenmiþ olan telefondan 9 tuþlayarak, seçerek dýþ hat istendiðinde, hafýzadan aramalar için kod tuþlandýðýnda önce kýsa bir ton duyarsýnýz, iþlemi yapabilmeniz için bu tondan sonra þifrenizi girmeniz gerekir. u durum bir tür güvenlik uygulamasý olarak deðerlendirilebilir. Telefonu kilitlemek için: tuşlayın Şifrenizi tuşlayın 1 1 tuşlayın Kilidi açmak için: tuşlayın Şifrenizi tuşlayın 0 0 tuşlayın Kilitli Telefondan Dış at rişim: u özellik sayesinde, telefonunuz þifre ile kilitliyken dýþ hat görüþmesi yapabilirsiniz. Kilitli telefondan dış hat görüşmesi yapmak için: 9 9 tuşlayın Kısa bip sesini dinleyin Şifrenizi tuşlayın Dış hat çevir sesini dinleyin örüşme yapacağınız harici numarayı tuşlayın örüşmenizi yapın 837 Notlar için arka sayfaya bakınız

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR TCD440_445TR(TR).book Page 1 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM İşletme Talimatları Dijital Kablosuz Telefon Model No. KX-TCD440TR Dijital Telsiz Telesekreter Sistem Model No. KX-TCD445TR Bu ünite Çağrı Kimliği

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Bas-konuþ Nokia N76-1

Bas-konuþ Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. - İnternet: http://www.samsung.com/tr - Faks: + 90 212 211 48 51 - Adres Samsung Electronics

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 A260/A265 için el cihazı A160/A165 için el cihazı Telesekretersiz baz istasyonu 14 5 1 Pil şarj durumu 2 El cihazının dahili numarası 1 2 3 Ekran tuşları 4 Mesaj tuşu 5 Telefon

Detaylı

Alcatel-Lucent OpenTouch Conversation for 8082 My IC Phone

Alcatel-Lucent OpenTouch Conversation for 8082 My IC Phone Alcatel-Lucent OpenTuch Cnversatin fr 8082 My IC Phne Kullanım El Kitabı 8AL90835TRCFed01 R300-1412 Bir Alcatel-Lucent telefnunu tercih etmekle bize güvendiniz, bunun için teşekkür ederiz. Alcatel-Lucent

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! YASAL UYARILAR Cihazı kullanırken o bölgede geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uyunuz. Sit alanlarında, ören yerlerinde ve askeri bölgelerde cihazı

Detaylı

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5298 / Rev.2 www.entes.com.tr DTR-10 güneþin doðma ve batma zamanlarýný otomatik olarak gerçek zaman saatine sahip dijital zaman rölesidir. Kullanýcý tarafýndan

Detaylı

YE-KA1100 E /T KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ KULLANMA KILAUZU P/N 20120525-1

YE-KA1100 E /T KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ KULLANMA KILAUZU P/N 20120525-1 YE-KA1100 E /T KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ KULLANMA KILAUZU P/N 20120525-1 1 Özet Değerli Kullanıcılar: Yeni bir güvenlik sistemi alırken sizler için hazırlamış olduğumuz, test edilmiş ve özenle paketlenmiş

Detaylı

IC Recorder. Kullanım Talimatları ICD-PX312/PX312F 4-267-068-51(2) Başlarken. Temel İşlemler. Diğer Kayıt İşlemleri. Diğer Çalma İşlemleri

IC Recorder. Kullanım Talimatları ICD-PX312/PX312F 4-267-068-51(2) Başlarken. Temel İşlemler. Diğer Kayıt İşlemleri. Diğer Çalma İşlemleri 4-267-068-51(2) IC Recorder Kullanım Talimatları Başlarken Temel İşlemler Diğer Kayıt İşlemleri Diğer Çalma İşlemleri Dosyaları Düzenleme FM Radyo Dinleme Menü Fonksiyonu Hakkında Bilgisayarınızı Kullanma

Detaylı

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum:

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Baþlamadan Önce: Yüklemeye hazýrlanýn. NOT: Baþlamadan önce, sisteminizde varsa kurulu olan diðer modemleri kaldýrmanýzý ve bu modemlere baðlý tüm telefon kablolarýný

Detaylı

YAPI KREDİ POS KULLANIM KILAVUZU

YAPI KREDİ POS KULLANIM KILAVUZU YAPI KREDİ POS KULLANIM KILAVUZU 2 Değerli Üye İşyerimiz, Değerli Üye İşyerimiz, Türkiye'nin en yenilikçi ve yaygın üye işyeri ağı olan Yapı Kredi Üye İşyeri Müşteri Hizmetleri'ni seçtiğiniz için teşekkür

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

TURKCELL T-CAM 10 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU

TURKCELL T-CAM 10 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU TURKCELL T-CAM 10 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU TURKCELL T-CAM 10 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU UYARI Bu kılavuzdaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuzun

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu CLX-3170 Series Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu olasılıkları hayal edin Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Tam bir hizmet almak için, lütfen ürününüzü www.samsung.com/global/register

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI

V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI Ekran üzerindeki metin ve semboller Bir sonraki kılavuz noktasındaki olay Sonraki kılavuz noktasına olan mesafe Bir sonraki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı