TÜRKİYE DE MEMURLARIN SENDİKAL HAKLARI ÇERÇEVESİNDE GREV HAKKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE MEMURLARIN SENDİKAL HAKLARI ÇERÇEVESİNDE GREV HAKKI"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE MEMURLARIN SENDİKAL HAKLARI ÇERÇEVESİNDE GREV HAKKI Yüksek Lisans Tezi Emel ÜNAL Ankara-2012

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE MEMURLARIN SENDİKAL HAKLARI ÇERÇEVESİNDE GREV HAKKI Yüksek Lisans Tezi Emel ÜNAL Tez Danışmanı Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN Ankara-2012

3 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE MEMURLARIN SENDİKAL HAKLARI ÇERÇEVESİNDE GREV HAKKI Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı: Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı Tez Sınavı Tarihi : İmzası

4 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu belge ile, bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim.(13/04/2012) Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı ve Soyadı Emel ÜNAL İmzası

5 SUNUŞ Türkiye de memurların sendikal hakları çerçevesinde grev hakkı başlıklı yüksek lisans teziyle; demokrasi açılımlarıyla her gün değişen gündemimize çalışanlar içerisinde çoğunluk kesimi oluşturan memurların örgütlenme ve grev hakları açısından bakılmak istenmiştir. Bu tez çalışmasıyla, memurların grev haklarının var olup olmamasına ilişkin olumlu ve olumsuz görüşler ile birlikte uluslararası normlar dile getirilerek, yapılması planlanan düzenlemelere toplu bir bakış açısı sunulmuştur. Bu çalışmanın ortaya konulmasında değerli katkı ve yardımlarını esirgemeyen ve bana bu denli hoşgörülü davranan tez danışmanım sayın Prof. Dr. Anıl Çeçen e özellikle teşekkür ederim. Tezim üzerinde çalışırken düşünceleri ile bana yol gösteren ve her zaman yardımcı olan, sayın Prof. Dr. Mustafa Koçak a, Yard.Doç Dr. H. Sevinç Aydar a ve Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi nin değerli asistan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ayrıca; bu çalışma sürecinde dünyaya gelen canım oğlum Çınar ve o olmasaydı bunların hiçbirisini başaramayacağım sevgili eşim Utku Ünal başta olmak üzere bana gerekli çalışma ortamını sunan aileme sonsuz minnet duygularımla. I

6 İÇİNDEKİLER SUNUŞ. I İÇİNDEKİLER... II KISALTMALAR VII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KONUNUN KAVRAMSAL BOYUTU 1.1. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI Tanım Tarihsel Süreçte Kamu Görevlileri MEMUR KAVRAMI Tanım Anayasaya Göre Memur Tanımı Devlet Memurları Kanununa Göre Memur Tanımı Ceza Kanununa Göre Memur Tanımı Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre Memur Tanımı SENDİKA KAVRAMI Tanım Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre Sendika Tanımı Sayılı Sendikalar Kanununa Göre Sendika Tanımı Sendikalizm Sendikal Hakların İnsan Hakkı Boyutu Sendikaların Siyasal Hayata Etkisi GREV KAVRAMI Tanım Grevin Unsurları Maddi Unsur II

7 Psikolojik Unsur Grev Hakkı Grev Hakkının Niteliği Grev Türleri Genel Grev Siyasi Grev Dönen Grev Dayanışma Grevi Oturma Grevi Uyarı Grevi 39 İKİNCİ BÖLÜM MEMURLARIN ÖRGÜTLENME HAKKI: DÜŞÜNCELER VE KAYNAKLAR 2.1. MEMURLARIN ÖRGÜTLENME HAKKINA İLİŞKİN ÖNE SÜRÜLEN DÜŞÜNCELER Genel Olarak Egemenlik Kavramına İlişkin Düşünceler Çalışma İlişkileri Yönünden Düşünceler Statüsel Çalışma İlişkisi Sistemi Sözleşmesel Çalışma İlişkisi Sistemi Anayasa ve Kanunların Eğilimi Uluslararası Alandaki Eğilim MEMURLARIN ÖRGÜTLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI KAYNAKLAR Uluslararası Sözleşmelerin İç Hukukta Bağlayıcılığı (Anayasa Madde 90) Memurların Örgütlenme Hakkına İlişkin Uluslararası Kaynaklar Birleşmiş Milletler Belgeleri İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar III

8 Uluslararası Sözleşmesi Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi Uluslararası Çalışma Örgütü Belgeleri No lu Sendika Özgürlüğüne Ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme No lu Örgütlenme Ve Toplu Pazarlık Hakkı İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin Sözleşme No lu Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması Ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme Avrupa Konseyi Belgeleri İnsan Haklarının Ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) Avrupa Sosyal Şartı Avrupa Birliği Belgeleri Çalışanların Temel Sosyal Hakları Topluluk Şartı Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı DEĞERLENDİRME.. 76 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÜNYADA MEMURLARIN SENDİKA VE GREV HAKKINI KAZANMASI 3.1. DÜNYADA SENDİKAL HAREKETLERİN TARİHSEL SÜRECİ Genel Olarak Kamu Görevlilerinin Sendikal Hareketlerinin Tarihsel Süreci DÜNYADA GREV HAKKININ KAZANILMASININ TARİHSEL SÜRECİ Genel Olarak Tarihi Gelişim Açısından Grev Hakkını Düzenleyen Uluslararası Sözleşmeler IV

9 Memurların Grev Hakkını Kazanmasının Tarihsel Süreci FARKLI ÜLKELERDEN SENDİKA VE GREV HAKKININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER Amerika Birleşik Devletleri Almanya Belçika Fransa İngiltere İsveç İtalya DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE DE MEMURLARIN SENDİKA VE GREV HAKKININ TARİHSEL SÜRECİ 4.1. TÜRKİYE DE SENDİKACILIĞIN TARİHSEL SÜRECİ Osmanlı dan Cumhuriyet e Kadarki Dönem Cumhuriyet ten 1946 Yılına Kadarki Dönem Yılından 1961 Anayasası na Kadarki Dönem Anayasası ndan 1980 Yılına Kadarki Dönem Yılından Günümüze Kadarki Dönem TÜRKİYE DE MEMUR SENDİKALARININ VE SENDİKAL HAKLARININ TARİHSEL SÜRECİ Genel olarak Anayasası Dönemi Sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu Sayılı Devlet Memurları Kanunu Tarihli Anayasa Değişikliği Anayasası Dönemi Tarihli Anayasa Değişikliği Tarihli Anayasa Değişikliği Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu V

10 Tarihli Anayasa Değişikliği Memur Sendikacılığının Bugünkü Durumu DEĞERLENDİRME 148 BEŞİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DEKİ SENDİKAL SİSTEMİN ULUSLARARASI GELİŞMELER AÇISINDAN TARTIŞILMASI 5.1. TÜRKİYE DEKİ SENDİKAL SİSTEME İLİŞKİN UYGULAMANIN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE UYGUNLUĞU Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ/ILO) Açısından Değerlendirme Avrupa Komisyonu Açısından Değerlendirme Avrupa Sosyal Şartı Açısından İlerleme Raporları Açısından GREV HAKKININ MEMURLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Genel Olarak Memurlar Açısından Grev Yasakları Memurlar Açısından Grev Yasaklarına Aykırılığın Sonuçları Memurluğun Niteliği Gereğince Grev Hakkının Değerlendirilmesi Genel Olarak Memurların Grev Hakkının Mevcut Olduğu Görüşü Memurların Grev Hakkının Mevcut Olmadığı Görüşü TÜRKİYE DEKİ SENDİKAL SİSTEMDE YÖNELİMLER SONUÇ 173 KAYNAKÇA... i ÖZET... xv ABSTRACT. xvii VI

11 KISALTMALAR AAET: AB: ABD: AET: agm: age: AİHM: AİHS: AKÇT: ASŞ: AYM: AYMKD: BASK: Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Ekonomik Topluluğu Adı geçen makale Adı geçen eser Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa Kömür ve Çelik Birliği Avrupa Sosyal Şartı Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu BİRLEŞİK KAMU-İŞ: BM: Bkz.: C : D.: DESK: DİSK: E.: Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu Birleşmiş Milletler Bakınız Cilt Daire Demokratik Sendikalar Konfederasyonu Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Esas VII

12 EĞİTİM-İŞ: GGASŞ: HAK-SEN: HD.: HGK: ILO / UÇÖ: Eğitim ve Bilim İş Görevleri Sendikası Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı Kamu Çalışanları Hak Sendikaları konfederasyonu Hukuk Dairesi Hukuk Genel Kurulu International Labour Organization / Uluslararası Çalışma Örgütü K.: KAMU-İŞ: KESK: KİT.: m.: MEMUR-SEN: s.: S.: TBMM.: T.C.: TODAİE: TÜRK EĞİTİM-SEN: Karar Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Kamu İktisadi Teşebbüsü madde Memur Sendikaları Konfederasyonu sayfa Sayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Kültür Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası TÜRK-İŞ: TÜRKİYE KAMU-SEN: vb.: Vd.: Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu ve benzeri ve devamı. VIII

13 Y.: YARGI-SEN: YKD.: Yıl Yargıçlar ve Savcılar Sendikası Yargıtay Kararları Dergisi IX

14 GİRİŞ Kamu hizmetlerinin sürdürülebilmesi için çeşitli kurumlarda istihdam edilen memurların sosyal haklarından en önemlisi kuşkusuz sendikal özgürlükleridir. Memurlar özellikle sanayi devrimi sonrası kol gücüyle çalışan işçilerin mücadeleleriyle kazandıkları sendikal haklara, tartışmalı konumlarından dolayı daha geç kavuşabilmişlerdir. Toplumsal hayattaki statülerinin, yaşam standartlarının ve işlerindeki verimin artışıyla paralel olarak çalışma şartlarının güvence altına alınması, maddi olanaklarının yaşam standartlarını karşılaması için benzer meslek gruplarının ortak amaçlar için birleşerek oluşturdukları birliğe sendika, yaptıkları ortak mücadele yöntemlerinden yaptırımı en etkili olanlarından birisine de grev denilmektedir. Bu iki kavramın da yasal olarak memurların hayatlarına girmesi yıllar süren toplumsal mücadelelerle dünyada ve ülkemizde şekillenmiştir. Demokratik, sosyal bir hukuk devleti olmanın gereklerinin en önemli unsurlarından birisi de sendikal özgürlüklerin niteliğidir. Bu nitelik çalışanların gerektiğinde hak mücadelelerini yaptırımlarla şekillendirmesini kapsamıyorsa bahsi geçen kavramların da içeriği boş kalmaktadır. Tüm bu sebeplerle dünyada ve Türkiye özelindeki tüm sendikal mücadeleler iş bırakma olarak da tanımlanan grev yaptırımıyla güç kazanmış, egemenlere emek mücadelesinin ortak paydada birleşerek hakkını elde edebileceğini göstermiştir. Bunun dışında yasal olarak grev hakkı tanınmayan bir sendika kavramı, dernek tanımıyla tanımlanmaktan öteye geçemeyecektir. Türkiye nin en demokratik anayasası olarak ele alınan 1961 Anayasası nda memurlara sendika kurma hakkı tanınmış ancak bu anayasada bile memurlara grev 1

15 hakkı henüz bu aşamaya gelinmediği düşünülerek tanınmamıştır. Bu da bize göstermektedir ki, devlet egemenliğinin kutsallığı görüşü halen geçerliliğini sürdürmektedir. Bu amaçla, grev hakkının tarihsel süreci içerisinde devletin görünen yüzü olan memurların konumu incelenmek istenmiştir. Yapılan çalışmada, Türkiye de memurların sendikal haklarının tarihsel süreci küreselleşmenin etkisi de dikkate alınarak, memurlara grev hakkının tanınıp tanınmaması üzerine diyalektik bir bakış açısıyla grev hakkının önemi üzerinde durulmuştur. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde konuya ilişkin temel kavramlar verilerek, konunun temelindeki kavramların anlaşılması istenmiştir. İkinci bölümde, memurların örgütlenme hakkının temelindeki düşünceler ve bu düşünceler doğrultusunda ortaya çıkmış uluslar arası sözleşmeler ele alınmıştır. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde ise, Dünya da ve Türkiye de genel anlamda sendikalaşmanın ve grev hakkının kazanımının tarihsel süreci verilmesinin yanı sıra memurlar içinde sürecin nasıl işlediği açıklanmıştır. Tüm bu açıklamaların ve gelinen sürecin ardından beşinci ve son bölümde Türkiye deki sendikal sistemin uluslar arası gelişmeler açısından değerlendirilmesi yapılmış ve memurların grev hakkının var olup olmadığı yönündeki görüşler dile getirilmiştir. 2

16 BİRİNCİ BÖLÜM KONUNUN KAVRAMSAL BOYUTU 1.1. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI TANIM Yasama-yürütme-yargı erkleri içerisinde toplumun her gün iç içe olduğu yürütme erkini; soyut bir yapılanmadan somut yapılanmaya dönüştüren, haklarla olanaklar sağlayan, yasaklarla kayıtlamalar koyan, işlem ve eylemleri icra eden, onun bünyesindeki ve kadrosundaki çeşitli hukuki statülerdeki görevliler, diğer bir değişle kamu personeli 1 idarenin görünen yüzüdürler. Kamu görevlisi terimi; Gözler e göre en geniş, geniş, dar ve en dar olmak üzere dört anlamda kullanılmaktadır. 2 Ancak genellikle kamu görevlisi kavramını geniş ve dar anlamda iki ayrı kategoride toplama eğilimi söz konusudur. 1 Taner Ayanoğlu; Kamu Personelinin Hukuki Rejimi, Günışığında Yönetim, İlhan Özay, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2004, s Kemal Gözler; İdare Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, 8. Bası, Bursa, Eylül 2009, s

17 Gözler in ayrımı doğrultusunda gidecek olursak en geniş anlamda kamu görevlisi; kamu sektöründe çalışan bütün kişileri kapsar. Geniş anlamda kamu görevlisi; kamu tüzel kişilerinde görev yapan ve kamu hukuku rejimine tabi olan bütün kişileri kapsar. Dar anlamda kamu görevlisi; kamu tüzel kişilerinde mesleki bir sıfatla ücretli bir iş yapan ve kamu hukuku rejimine tabi olan bütün personeli ifade eder. En dar anlamda kamu görevlisi ise devlet memurlarını kapsayacak şekilde ele alınmaktadır. 3 Kamu görevlisi tanımını iki kategoride ele alan yaklaşıma göre ise de geniş anlamda kamu görevlisi; çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan ve hukuki durumları birbirinden farklı olan herkesi kapsamaktadır. 4 Dar anlamda kamu görevlileri ise 1982 Anayasası nın 128. maddesinde belirtildiği gibi kamu kurum ve kuruluşlarının genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yürüten kişileri yani devlet memurlarını ve diğer kamu görevlilerini kapsamaktadır. 5 Kamu görevlileri tanımına ilişkin olarak yapılan ayrımlardan edinilen bilgiye göre kamu görevlileri/personeli; memur tanımının üstünde yer alan, onu da kapsayan bir nitelik taşımaktadır. Ancak kamu personeli dediğimiz anda da bir kamu tüzel kişisine bağlı olarak çalışan herkesi anlamamamız gerekir. Bir kişinin kamu görevlisi sayılabilmesi için, idarenin emanet usulü ile gördüğü bir hizmette o kişinin emeğinden bir istihdam ilişkisi içinde yararlanılmalıdır. 6 Böylece idare ile kişi arasındaki ilişki, yapılan işin asli ve sürekli olması niteliği de eklendiğinde farklı bir 3 Gözler; İdare Hukuku Dersleri, 2009, s Cihan Kanlıgöz; 1982 Anayasasına Göre Kamu Görevlisi Kavramının Anlam ve Kapsamı, (çevrimiçi), 15 Haziran A. Şeref Gözübüyük; Yönetim Hukuku, Turhan Kitabevi, 13. Bası, Ankara, 1999, s. 160; Metin Günday; İdare Hukuku, 8. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara, Aralık 2003, s Ayanoğlu; Kamu Personelinin Hukuki Rejimi, 2004, s

18 boyut kazanmaktadır. Hal böyle olunca; 1982 Anayasası çerçevesinde kamu görevlilerinin bileşenleri; genel idare esaslarına göre yürütülen, asli ve sürekli kamu hizmeti dir TARİHSEL SÜREÇTE KAMU GÖREVLİLERİ Kamu görevlilerinin idare içerisindeki konumu; devlet genişleyip büyüdükçe gelişmiş ve buna paralel olarak birçok alt dala ayrılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu nun topraklarını genişletmesi ve gördüğü hizmetlerin çoğalması nedeniyle kamu personeli dört ayrı kümeye ayrılmıştır: Mülkiye, İlmiye, Seyfiye ve Kalemiye. 7 Cumhuriyet döneminde de kamu görevlilerine yönelik düzenlemeler söz konusudur Anayasası nda kamu görevlilerine ilişkin ayrıntılı bir hüküm bulunmamaktadır. Memurlar başlığı altında 92, 93 ve 94 üncü maddelerinde bir takım düzenlemeler yapılmıştır Anayasası döneminin en önemli gelişmesi 18 Mart 1926 tarih ve 788 sayılı Memurin Kanunu dur yılına kadarki dönemde devlet kendini toparlamaya, buhranlı yılları atlatmaya çalıştığı için köklü değişiklikler söz konusu değildir yılına gelindiğinde 1961 Anayasası 10 ile idari yönetime yeni esaslar getirilmiş ve kamu personel düzeni açısından önemli değişiklikler öngörülmüştür Anayasası nda olduğu gibi memurlar kavramı kullanılmış; ancak 1924 den farklı olarak bu 7 İsmet Giritli/ Pertev Bilgen/ Tayfun Akgüner; İdare Hukuku, Der Yayınları, İstanbul, 2001, s Kanlıgöz; 1982 Anayasasına Göre, (çevrimiçi), s Giritli/ Bilgen/ Akgüner; a.g.e, s tarihli ve sayılı Resmi Gazete. 11 Giritli/ Bilgen/ Akgüner; İdare Hukuku, 2001, s

19 konuda daha geniş düzenlemeler getirilmiş ve memurlar teminat altına alınmıştır. 12 Bunlardan en önemlisi Başbakanlığa bağlı Devlet Personel Dairesi oluşturularak uzun zamandır geçekleştirilmesi beklenen merkezi personel dairesi kurulmuştur. 13 Bu dönemde kamu personel yönetimi açısından en önemli gelişme, tarihli ve bugünde yürürlükte olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olmuştur Anayasası nda 1924 Anayasası ndan farklı olarak getirilen bir diğer yenilik, devletin yanında öteki kamu tüzel kişilerinin yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin de memurlar eliyle yürütülmesi gerektiği kuralının yer almış olmasıdır Anayasası nın Memurlarla ilgili hükümler başlığı altında düzenlenen genel kural şu şekildedir: Madde 117- Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin, genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurla eli ile görülür. Memurların nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir Anayasası nın ardından 1982 Anayasası ile de kamu görevlilerine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir Anayasası nda 1961 Anayasası ndan farklı olarak getirilen, dikkat çekici düzenlemeleri ana hatlarıyla iki alanda toplayabiliriz: Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin yanında, kamu iktisadi teşebbüslerinin de genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin varlığının açıkça belirtilmiş olması, 12 Kanlıgöz; 1982 Anayasasına Göre, s Giritli/ Bilgen/ Akgüner; İdare Hukuku, 2001, s Giritli/ Bilgen/ Akgüner; İdare Hukuku, 2001, s Kanlıgöz; 1982 Anayasasına Göre, s Kanlıgöz; 1982 Anayasasına Göre, s. 180 vd. 6

20 2- Söz konusu kamu hizmetlerinin memurlar yanında (ve memurlarla beraber) diğer kamu görevlilerince de yürütüleceği hükmünün yer alması Anayasası ndaki Kamu hizmeti görevlileri ile ilgili hükümler başlığı altındaki genel ilkelere ilişkin düzenleme şu şekildedir: Madde 128- Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ye yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir Anayasası nın 128. maddesi ndeki düzenleme doğrultusunda günümüzde kamu görevlileri iki alt dala ayrılmaktadır: Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri. Günümüzdeki ayrımdan farklı olarak 1967 tarihli eserinde Giritli, amme idaresine giren gerçek kişileri klasik bir sınıflandırmayla idare edenler ve ajanlar olmak üzere ikiye ayırmıştır: 17 Bunlardan idare edenler; siyasi adamlar ve politikacılardır. Ajanlar ise Onar ın da tasnifiyle dört alt dala ayrılmaktadır: Memurlar, 2-Mükellefler, 3-Yardımcılar ve 4-Fahri Ajanlar. 17 İsmet Giritli; İdare Hukuku, Filiz Kitabevi, 3. Bası, İstanbul 1967, s. 182, Sıddık Sami Onar; İdare Hukukunun Umumi Esasları, Cilt 2, 3. Bası, İsmail Akgün Matbaası Hak Kitabevi, İstanbul, 1966, s

21 1.2. MEMUR KAVRAMI TANIM 1982 Anayasası nın 128. maddesi; Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idari esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür Anayasası düzenlemesi karşısında, daha geniş bir kavram olarak, kamu görevlilerinin memurları da kapsadığı; asli ve sürekli görev yapıp yapmamanın kamu görevlisi sayılmanın bir şartı olduğu kabul edilebilir. 19 Memur kelimesi, Arapça bir sözcük olarak, Osmanlı bürokrasisinde müstahdem sözcüğü ile aynı anlamda kullanılıyordu. Memur kendisine bir sorumluluk yüklenen ya da görev verilen kişi olarak tanımlanıyordu. Zamanla kalemiye ve mülkiye sınıflarından ahiye (aylık) ya da aylık alanlara memur, getirgötür işlerini görenlere de müstahdem denilmiştir. Son zamanlarda hukuksal metinlerde memur sözcüğünün yerine kamu personeli sözcüğünün geçtiği görülmektedir. Ancak, memur sözcüğü yoğun olarak günümüzde de kullanılmaktadır Anayasası ile beraber memur ve diğer kamu görevlileri ayrımı yapılmasıyla memur tanımını yapmak zorlaşmıştır. Memur tanımı yapılırken özellikle Cumhuriyet döneminde, iki önemli nokta üzerinde durulmuştur: Yıldızhan Yayla, İdare Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, Eylül 2009, s Giritli/ Bilgen/ Akgüner; İdare Hukuku, 2001, 217 numaralı dipnottan naklen, s Giritli/ Bilgen/ Akgüner; İdare Hukuku, 2001, s

22 Bunlardan ilki; memurun kişiliği ile ilgilidir, diğeri ise tanım yapılan dönem ve toplumun gereksinimleri ile ilgilidir. Devlet anlayışında ve örgütünde dönem dönem meydana gelen değişiklikler, sonuç olarak memur anlayışına ve tanımlamasına yansımaktadır. 22 İmparatorluktan Cumhuriyete geçişte, İkinci Dünya Savaşı sırasında, 1961 ve 1982 Anayasaları dönemlerinde ortaya çıkan değişik yaklaşımlar, değişimler ve gelişmeler, doğal olarak memur anlayışını, sonuç olarak da memurun tanımlanmasını değiştirmiştir. 23 Fransız idare hukuku doktrininde memur, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde daimi göreve, asaleten atanmış kamu görevlisi olarak tanımlanmaktadır. 24 Bu bağlamda, memur da bir kamu görevlisidir. Onar, idari teşkilat içerisinde bulunan memurları diğer görevlilerden ayırarak şöyle bir tanımlama yapmıştır: 25 Amme hizmetinin unsuru haline gelmiş, onun mütemmim cüzü mahiyetini almış olan ve bu sebeple ayrı bir statüye tabi olan hakiki şahıslar memurlardır ANAYASAYA GÖRE MEMUR TANIMI 1961 Anayasası nın 117. maddesi gereği memur, kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yapan tek kişidir Anayasası nda ise 128. maddesiyle aynı asli ve sürekli hizmeti memurlar diğer kamu görevlileri ile birlikte yapmaktadırlar. 22 Giritli/ Bilgen/ Akgüner; ; İdare Hukuku, 2001, s Giritli/ Bilgen/ Akgüner; ; İdare Hukuku, 2001, s Gözler; İdare Hukuku Dersleri, 2009, s Onar; İdare Hukukunun,, Cilt 2, 1966, s

23 1982 Anayasası nın 1961 Anayasası ndan farklı olarak memurlar ve memur sayılmayan diğer kamu görevlilerini birbirinden ayırarak memur kavramını gerçek anlamına özgülemiş olmaktadır. 26 TANIMI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE MEMUR 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 27 ndan önce yürürlükte olan 788 sayılı Memurin Kanunu nun birinci maddesi, Süheyp Derbil e göre memur anlamını dar tutmaktadır. 28 Bu dönemde Prof.Dr. Adolf Merkl; fahri memur ve meslek memurunu ikiye ayırmış ve bu ayrımın temelini ivaz mukabilinde bir iş görülmesine dayamıştır sayılı Me murin Kanunu nun 1. maddesine göre: Kendisine devlet hizmeti tevdi olunan ve sicili mahsusunda mukayyet olarak umumi veyahut hususi bütçelerden maaş alan kimseye memur denir. 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu 4. maddesi memuru şu şekilde tanımlamaktadır: Madde 4- Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür. A) Memur: 26 Kanlıgöz; 1982 Anayasasına Göre, s tarihli ve sayılı Resmi Gazete. 28 Süheyp Derbil; İdare Hukuku, C. I, 4. Bası, Güzel Sanatlar Matbaası, Ankara, 1955, s Adolf Merkl; Umumi İdare Hukuku, Çev. Bedri Tahir Şaman, Titaş Basımevi, Ankara, 1942, s

24 Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır. 657 sayılı Kanun, asli ve yardımcı hizmetler ayrımını benimsemesine rağmen (DMK mad.36) kendisinden önceki 788 sayılı Memurin Kanunu nun aksine her iki tür hizmetin de memurlar eliyle görüleceğini hükme bağlamıştır. 30 Böylece memur kavramını daha önce yardımcı hizmetlerde istihdam edilen hizmetlileri de içine alacak şekilde genişletmiştir. 31 Devlet Memurları Kanunu tanımlamasına göre bir görevlinin devlet memuru olabilmesi için gerekli şartların şunlar olduğu söyleyebiliriz 32 : 1- Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerinde görev yaparlar. 2- Genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken kamu hizmetlerini ifa ile görevli olmalıdır. 3- Görülen görevler asli ve sürekli görevlerdir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ndaki tanımlamanın yanı sıra yasama tarafından çıkarılması düşünülen Kamu Personeli Kanun Taslağı ndaki memur tanımında, genel idari esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetleri unsuruna kamu gücünü kullanmak unsuru da eklenmiştir Kanlıgöz; 1982 Anayasasına Göre, s Kanlıgöz; 1982 Anayasasına Göre, s Gözübüyük; Yönetim Hukuku, 1999, s.164; Gözler; İdare Hukuku Dersleri, 2009, s Mehmet Karaarslan; Suç ve Cezaların Memuriyete Etkisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 58, S.1, Ankara, 2009, s

25 CEZA KANUNUNA GÖRE MEMUR TANIMI Ceza kanunlarındaki memur tanımı ceza kanunun yapılış dönemine göre farklılık göstermektedir. Örneğin İtalyan Ceza Kanunu memuru Devlet veya bir başka kamu kurumunda devamlı veya geçici olarak çalışan adlî, idarî, teşrii görev yapan kişi; devamlı veya geçici, ücretli veya ücretsiz, ihtiyarî veya mecburî adli, idari, teşri bir kamu görevi yapan kişiler memur sayılır. 34 diyerek tanımlarken, faşist rejim döneminde Cumhuriyet Savcılıklarının istemi üzerine memur kavramı genişletilmiştir sayılı eski Türk Ceza Kanunu nun 279. maddesi de memuru; Devamlı veya muvakkat, ücretsiz veya ücretli, ihtiyari veya mecburi olarak teşrii, idari veya adli bir amme vazifesi gören diğer kimseler olarak tanımlamıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere eski Ceza Kanunu memuru geniş anlamda ele almıştır sayılı yeni Ceza Kanunu nun 6/1-c maddesinde memur kavramı yerine daha geniş bir kavram olarak nitelendirilen kamu görevlisi kavramı kullanılmıştır. 36 Bu maddeye göre, Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi anlaşılır Doğan Soyaslan, Ceza Hukukunda Memur Kavramı, (çevrimiçi), 15 Haziran 2010, s Soyaslan, a.g.m., s Karaarslan; Suç ve Cezaların, 2009, s Türk Ceza Kanunu ndaki kamu görevlisi tanımının idare hukuku alanında geçerli olmayacağına dair görüş için bkz. Gözler, İdare Hukuku Dersleri, 2009, s

26 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNA GÖRE MEMUR TANIMI 1961 Anayasası döneminde çıkartılmış olan 624 sayılı Devlet Personeli Sendikalar Kanunu 38 çerçevesinde net bir memur tanımı yapılmamış olsa dahi 2. maddesinde sendika kurabileceklerin kapsamını belirtirken, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerini ve asli ve sürekli görevleri yerine getiren kişileri saymıştır yılında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanun kapsamında da memur tanımlaması yerine daha üst bir kavram olarak nitelendirilen kamu görevlisi kavramı tanımlanmıştır sayılı kanunun 3/a maddesine göre kamu görevlisi; kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini ifade eder tarihli ve 5620 sayılı kanunun maddesiyle bu bentte yer alan pozisyonunda daimi suretle ibaresi sözleşmeli personel pozisyonunda şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, kamu görevlisini kavramını TCK nın tanımladığı ölçüde geniş ele almamış; daha dar kapsamda tutmuştur. Anayasadaki, Devlet Memurları Kanunu ndaki, Türk Ceza Kanunu ndaki ve Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ndaki değişik tanımlamalara ve yaklaşımlara karşın memur kavramının tanımında bazı ortak özellikler bulunmaktadır tarihli ve sayılı Resmi Gazete tarihli ve sayılı Resmi Gazete. 40 Giritli/ Bilgen/ Akgüner; İdare Hukuku, 2001, s. 406; Giritli; İdare Hukuku, 1967, s.185; Onar; İdare Hukukunun,, Cilt 2, 1966, s

27 1- Bu ortak özelliklerden ilki; memurun bir kamu hizmeti görmesidir. 2- Ortak özelliklerden ikincisi ise; kamu hizmetinin gerekliliğini sağlayacak biçimde kendisine bir idare kadrosu içinde yer verilmesi ve hiyerarşik düzen içerisinde bulunması. Tüm bu yaklaşımlarla beraber Giritli, Bilgen ve Akgüner e göre memur; 41 kamu hizmetlerine özgülenmiş kadrolar içinde sürekli olarak çalışan, kamu hizmeti dışında özel bir iş görmeyen, Devlet ve örgütü içinde yer alan, hiyerarşinin (altlıküstlük ilişkisi ya da sıradüzenin) kuralları ile sıkı sıkıya bağlı olan kişidir SENDİKA KAVRAMI TANIM Sendika olgusu değişen toplumsal hayatın bir dengesi olarak ortaya çıkmıştır. 18. yüzyılın sonlarında İngiltere de yaşanan Sanayi Devrimi, gelişen teknolojiyle birlikte üretim şeklini ve bununla birlikte çalışma ilişkilerini de değiştirmiştir. 42 El ile yapılan üretimden fabrika üretimine geçilmiş bu sayede bugünkü anlamıyla işçiişveren ilişkileri ortaya çıkmıştır. 43 Bu dönemde işçiler toplu olarak, işverenler karşısında daha güçlü olacaklarını fark etmişlerdir. 44 Bu amaçla, 1720 yılında Londra nın bazı işyerlerinde çalışan terzi emekçileri bir araya gelerek ücretlerini arttırmak, çalışma sürelerini azaltmak 41 Giritli/ Bilgen/ Akgüner; İdare Hukuku, 2001, s Dilek Baybora; Sendikaların Siyasi Faaliyetlerinin Yasal Çerçevesi, Kamu İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C.7, S.2, Ankara, 2003, s Baybora; a.g.m., s Baybora; a.g.m., s

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI I. EKONOMİ, TOPLUM BİLİMİ VE SOSYAL POLİTİKA...7 A. EKONOMİ BİLİMİ...7 B. TOPLUM

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

İNSAN HAKLARI SORULARI

İNSAN HAKLARI SORULARI 1. 1776 Amerikan ve 1789 Fransız belgelerine yansıyan doğal haklar öğretisinin başlıca temsilcisi kimdir? a) J. J. Rousseau b) Voltaire c) Montesquieu d) John Locke 4. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hak

Detaylı

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 )

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 ) 9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( 17-21 / 02 / 2014 ) HUKUK KURALLARI 2 HUKUK : Bir toplum içinde yaşayan insanların;.) Birbirleriyle

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ Bünyamin ESEN* 33 I- GİRİŞ 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak aşamalı olarak yürürlüğe girmeye başlayan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI Ali KARACA* 42 * GİRİŞ 10.06.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen de uygulanmakta

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ?

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? Bilindiği gibi Dr. Ersin Aslan ın, bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin birinci yılı yaklaşıyor.

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/2023 Karar No. 2016/12470 Tarihi: 26.05.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 HALK EĞİTİM MERKEZİ KURS ÖĞRET-

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında Çalışanların Hakları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Çalışan Kavramının

Detaylı

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Türk kamu yönetiminde son dönemde yaygınlaşarak artan uzmanlaşmaya dayalı personel yaklaşımının, Bakanlık düzeyindeki ilk

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

Devletin Yükümlülükleri

Devletin Yükümlülükleri Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme İÇİNDEKİLER

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Editörler Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü & Işıl Tüzün Arpacıoğlu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Dr. Meltem Arat Kifayet Erdem Ömer Nabi Baykal Şahin

Detaylı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINDA VE ULUSLARARASI HUKUKÎ METİNLERDE MÜLTECİLERİN ÇALIŞMA

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

Kitap. Prof. Dr. Mesut Gülmez İÇİMDEKİ UKDE. İş Hukuku ve Sosyal Politika Öğretilerinin Sosyal İnsan Haklarıyla İ m t i h a n ı ( )

Kitap. Prof. Dr. Mesut Gülmez İÇİMDEKİ UKDE. İş Hukuku ve Sosyal Politika Öğretilerinin Sosyal İnsan Haklarıyla İ m t i h a n ı ( ) Prof. Dr. Mesut Gülmez İÇİMDEKİ UKDE İş Hukuku ve Sosyal Politika Öğretilerinin Sosyal İnsan Haklarıyla İ m t i h a n ı (1938-2015) (Ankara: Siyasal Kitabevi Yayını, Ekim 2015, 382 s.) Uzun Sunuş una,

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Ders No : 0310420098 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2 Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 Vergi Hukukunda Yorum ÜNİTE:5 1 Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu ÜNİTE:6

Detaylı

KAMU PERSONEL HUKUKU

KAMU PERSONEL HUKUKU KAMU PERSONEL HUKUKU 1- Konu Başlığı Kamu Hizmetinin Personeli (Onar, 1065-1283) Memur Hukuku- Amme Hizmetleri Personeli (Mukbil Özyörük) Kamu Görevlileri (Tan, 488) Kamu Görevlileri (Gözler, 614) İdarenin

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII TABLOLAR LİSTESİ... XIX ŞEKİLLER LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08.

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm Genel Hükümler Madde 5 Eşit

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/090 30.12.2016 Konu: 2017 Yılı İçin Asgari Ücret Belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarı aylık 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir. Buna

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ÖZET : Gerek 657 sayılı kanun ve gerek 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri ve Anayasamızda

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO NUN 1989 TARİHLİ POPÜLER VE GELENEKSEL KÜLTÜRÜN KORUNMASI TAVSİYE KARARI NIN HALKBİLİMİ ÇALI MALARINA ETKİSİ Hazırlayan

Detaylı

Faruk TURİNAY. Suçta ve Cezada. Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri

Faruk TURİNAY. Suçta ve Cezada. Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri Faruk TURİNAY Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...3 Birinci Bölüm Kanunilik İlkesinde Terminoloji ve Kavramların İncelenmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER İÇİNDEKİLER Sunuş 3 İçindekiler 5 Kısaltmalar 11 1. GİRİŞ 13-25 I. İş Hukuku Kavramı 13 II. İş Hukukunun Niteliği 20 Birinci Bölüm GENEL BELGİLER 2. İŞ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ 29-43 I. Dünyadaki Evrim

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER I-ANA YASA HUKUKUNUN KONUŞU VE ÖNEMİ...1 II-ANAYASA HUKUKU VE SİYASİ KURUMLAR...2 III-ANAYASA HUKUKUNUN METODU VE KAYNAKLARI...4 1-

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2011/6627 Karar No : 2015/4677

T.C. D A N I Ş T A Y ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2011/6627 Karar No : 2015/4677 Anahtar Sözcükler: Sendikal örgütlenme, disiplin cezası, ifade özgürlüğü Özeti: Sendikal örgütlenmelerin; özellikle üyelerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi yada haklarının korunması yada elde edilmesine

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN I. KENDİ KADERİNİ TAYİNİN ANLAMI...5 A. Terim Sorunu...8

Detaylı

İlker Gökhan ŞEN. Doğrudan Demokrasi: Kurumlar, Hukuki ve Siyasi Sorunlar

İlker Gökhan ŞEN. Doğrudan Demokrasi: Kurumlar, Hukuki ve Siyasi Sorunlar İlker Gökhan ŞEN Doğrudan Demokrasi: Kurumlar, Hukuki ve Siyasi Sorunlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Temel Kavramlar ve Teorik Çerçeve

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 I. MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI... 1 A. Tarihsel Süreç... 1 B. Gelişim Sürecinde Kent ve İşlevleri... 2 C. Feodalite

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Günümüzde ortaya çıkan ekonomik ve teknolojik gelişmeler iş hukukunu esnekleşme yönünde zorlamakta, bunun sonucunda

Detaylı

ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI

ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI Yrd. Doç. Dr. Ayhan DÖNER Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARE HUKUKU

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARE HUKUKU Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARE HUKUKU İçindekiler IX 3. Tekliflerin Sunulması ve Değerlendirilmesi...100 4. İhale Kararının Alınması...100 5. Sözleşme Yapılması...101 D.

Detaylı

İNSAN HAKLARI. Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta)

İNSAN HAKLARI. Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta) İNSAN HAKLARI Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta) Sosyal ve ekonomik haklar Sosyal ve ekonomik haklar Nitelikleri gereği devletin az-çok pozitif edimde bulunmasını gerektiren haklardır

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nda Değişiklik Yapılması ve Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı