TÜRKİYE DE MEMURLARIN SENDİKAL HAKLARI ÇERÇEVESİNDE GREV HAKKI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE MEMURLARIN SENDİKAL HAKLARI ÇERÇEVESİNDE GREV HAKKI"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE MEMURLARIN SENDİKAL HAKLARI ÇERÇEVESİNDE GREV HAKKI Yüksek Lisans Tezi Emel ÜNAL Ankara-2012

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE MEMURLARIN SENDİKAL HAKLARI ÇERÇEVESİNDE GREV HAKKI Yüksek Lisans Tezi Emel ÜNAL Tez Danışmanı Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN Ankara-2012

3 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE MEMURLARIN SENDİKAL HAKLARI ÇERÇEVESİNDE GREV HAKKI Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı: Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı Tez Sınavı Tarihi : İmzası

4 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu belge ile, bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim.(13/04/2012) Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı ve Soyadı Emel ÜNAL İmzası

5 SUNUŞ Türkiye de memurların sendikal hakları çerçevesinde grev hakkı başlıklı yüksek lisans teziyle; demokrasi açılımlarıyla her gün değişen gündemimize çalışanlar içerisinde çoğunluk kesimi oluşturan memurların örgütlenme ve grev hakları açısından bakılmak istenmiştir. Bu tez çalışmasıyla, memurların grev haklarının var olup olmamasına ilişkin olumlu ve olumsuz görüşler ile birlikte uluslararası normlar dile getirilerek, yapılması planlanan düzenlemelere toplu bir bakış açısı sunulmuştur. Bu çalışmanın ortaya konulmasında değerli katkı ve yardımlarını esirgemeyen ve bana bu denli hoşgörülü davranan tez danışmanım sayın Prof. Dr. Anıl Çeçen e özellikle teşekkür ederim. Tezim üzerinde çalışırken düşünceleri ile bana yol gösteren ve her zaman yardımcı olan, sayın Prof. Dr. Mustafa Koçak a, Yard.Doç Dr. H. Sevinç Aydar a ve Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi nin değerli asistan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ayrıca; bu çalışma sürecinde dünyaya gelen canım oğlum Çınar ve o olmasaydı bunların hiçbirisini başaramayacağım sevgili eşim Utku Ünal başta olmak üzere bana gerekli çalışma ortamını sunan aileme sonsuz minnet duygularımla. I

6 İÇİNDEKİLER SUNUŞ. I İÇİNDEKİLER... II KISALTMALAR VII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KONUNUN KAVRAMSAL BOYUTU 1.1. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI Tanım Tarihsel Süreçte Kamu Görevlileri MEMUR KAVRAMI Tanım Anayasaya Göre Memur Tanımı Devlet Memurları Kanununa Göre Memur Tanımı Ceza Kanununa Göre Memur Tanımı Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre Memur Tanımı SENDİKA KAVRAMI Tanım Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre Sendika Tanımı Sayılı Sendikalar Kanununa Göre Sendika Tanımı Sendikalizm Sendikal Hakların İnsan Hakkı Boyutu Sendikaların Siyasal Hayata Etkisi GREV KAVRAMI Tanım Grevin Unsurları Maddi Unsur II

7 Psikolojik Unsur Grev Hakkı Grev Hakkının Niteliği Grev Türleri Genel Grev Siyasi Grev Dönen Grev Dayanışma Grevi Oturma Grevi Uyarı Grevi 39 İKİNCİ BÖLÜM MEMURLARIN ÖRGÜTLENME HAKKI: DÜŞÜNCELER VE KAYNAKLAR 2.1. MEMURLARIN ÖRGÜTLENME HAKKINA İLİŞKİN ÖNE SÜRÜLEN DÜŞÜNCELER Genel Olarak Egemenlik Kavramına İlişkin Düşünceler Çalışma İlişkileri Yönünden Düşünceler Statüsel Çalışma İlişkisi Sistemi Sözleşmesel Çalışma İlişkisi Sistemi Anayasa ve Kanunların Eğilimi Uluslararası Alandaki Eğilim MEMURLARIN ÖRGÜTLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI KAYNAKLAR Uluslararası Sözleşmelerin İç Hukukta Bağlayıcılığı (Anayasa Madde 90) Memurların Örgütlenme Hakkına İlişkin Uluslararası Kaynaklar Birleşmiş Milletler Belgeleri İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar III

8 Uluslararası Sözleşmesi Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi Uluslararası Çalışma Örgütü Belgeleri No lu Sendika Özgürlüğüne Ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme No lu Örgütlenme Ve Toplu Pazarlık Hakkı İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin Sözleşme No lu Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması Ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme Avrupa Konseyi Belgeleri İnsan Haklarının Ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) Avrupa Sosyal Şartı Avrupa Birliği Belgeleri Çalışanların Temel Sosyal Hakları Topluluk Şartı Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı DEĞERLENDİRME.. 76 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÜNYADA MEMURLARIN SENDİKA VE GREV HAKKINI KAZANMASI 3.1. DÜNYADA SENDİKAL HAREKETLERİN TARİHSEL SÜRECİ Genel Olarak Kamu Görevlilerinin Sendikal Hareketlerinin Tarihsel Süreci DÜNYADA GREV HAKKININ KAZANILMASININ TARİHSEL SÜRECİ Genel Olarak Tarihi Gelişim Açısından Grev Hakkını Düzenleyen Uluslararası Sözleşmeler IV

9 Memurların Grev Hakkını Kazanmasının Tarihsel Süreci FARKLI ÜLKELERDEN SENDİKA VE GREV HAKKININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER Amerika Birleşik Devletleri Almanya Belçika Fransa İngiltere İsveç İtalya DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE DE MEMURLARIN SENDİKA VE GREV HAKKININ TARİHSEL SÜRECİ 4.1. TÜRKİYE DE SENDİKACILIĞIN TARİHSEL SÜRECİ Osmanlı dan Cumhuriyet e Kadarki Dönem Cumhuriyet ten 1946 Yılına Kadarki Dönem Yılından 1961 Anayasası na Kadarki Dönem Anayasası ndan 1980 Yılına Kadarki Dönem Yılından Günümüze Kadarki Dönem TÜRKİYE DE MEMUR SENDİKALARININ VE SENDİKAL HAKLARININ TARİHSEL SÜRECİ Genel olarak Anayasası Dönemi Sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu Sayılı Devlet Memurları Kanunu Tarihli Anayasa Değişikliği Anayasası Dönemi Tarihli Anayasa Değişikliği Tarihli Anayasa Değişikliği Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu V

10 Tarihli Anayasa Değişikliği Memur Sendikacılığının Bugünkü Durumu DEĞERLENDİRME 148 BEŞİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DEKİ SENDİKAL SİSTEMİN ULUSLARARASI GELİŞMELER AÇISINDAN TARTIŞILMASI 5.1. TÜRKİYE DEKİ SENDİKAL SİSTEME İLİŞKİN UYGULAMANIN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE UYGUNLUĞU Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ/ILO) Açısından Değerlendirme Avrupa Komisyonu Açısından Değerlendirme Avrupa Sosyal Şartı Açısından İlerleme Raporları Açısından GREV HAKKININ MEMURLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Genel Olarak Memurlar Açısından Grev Yasakları Memurlar Açısından Grev Yasaklarına Aykırılığın Sonuçları Memurluğun Niteliği Gereğince Grev Hakkının Değerlendirilmesi Genel Olarak Memurların Grev Hakkının Mevcut Olduğu Görüşü Memurların Grev Hakkının Mevcut Olmadığı Görüşü TÜRKİYE DEKİ SENDİKAL SİSTEMDE YÖNELİMLER SONUÇ 173 KAYNAKÇA... i ÖZET... xv ABSTRACT. xvii VI

11 KISALTMALAR AAET: AB: ABD: AET: agm: age: AİHM: AİHS: AKÇT: ASŞ: AYM: AYMKD: BASK: Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Ekonomik Topluluğu Adı geçen makale Adı geçen eser Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa Kömür ve Çelik Birliği Avrupa Sosyal Şartı Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu BİRLEŞİK KAMU-İŞ: BM: Bkz.: C : D.: DESK: DİSK: E.: Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu Birleşmiş Milletler Bakınız Cilt Daire Demokratik Sendikalar Konfederasyonu Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Esas VII

12 EĞİTİM-İŞ: GGASŞ: HAK-SEN: HD.: HGK: ILO / UÇÖ: Eğitim ve Bilim İş Görevleri Sendikası Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı Kamu Çalışanları Hak Sendikaları konfederasyonu Hukuk Dairesi Hukuk Genel Kurulu International Labour Organization / Uluslararası Çalışma Örgütü K.: KAMU-İŞ: KESK: KİT.: m.: MEMUR-SEN: s.: S.: TBMM.: T.C.: TODAİE: TÜRK EĞİTİM-SEN: Karar Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Kamu İktisadi Teşebbüsü madde Memur Sendikaları Konfederasyonu sayfa Sayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Kültür Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası TÜRK-İŞ: TÜRKİYE KAMU-SEN: vb.: Vd.: Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu ve benzeri ve devamı. VIII

13 Y.: YARGI-SEN: YKD.: Yıl Yargıçlar ve Savcılar Sendikası Yargıtay Kararları Dergisi IX

14 GİRİŞ Kamu hizmetlerinin sürdürülebilmesi için çeşitli kurumlarda istihdam edilen memurların sosyal haklarından en önemlisi kuşkusuz sendikal özgürlükleridir. Memurlar özellikle sanayi devrimi sonrası kol gücüyle çalışan işçilerin mücadeleleriyle kazandıkları sendikal haklara, tartışmalı konumlarından dolayı daha geç kavuşabilmişlerdir. Toplumsal hayattaki statülerinin, yaşam standartlarının ve işlerindeki verimin artışıyla paralel olarak çalışma şartlarının güvence altına alınması, maddi olanaklarının yaşam standartlarını karşılaması için benzer meslek gruplarının ortak amaçlar için birleşerek oluşturdukları birliğe sendika, yaptıkları ortak mücadele yöntemlerinden yaptırımı en etkili olanlarından birisine de grev denilmektedir. Bu iki kavramın da yasal olarak memurların hayatlarına girmesi yıllar süren toplumsal mücadelelerle dünyada ve ülkemizde şekillenmiştir. Demokratik, sosyal bir hukuk devleti olmanın gereklerinin en önemli unsurlarından birisi de sendikal özgürlüklerin niteliğidir. Bu nitelik çalışanların gerektiğinde hak mücadelelerini yaptırımlarla şekillendirmesini kapsamıyorsa bahsi geçen kavramların da içeriği boş kalmaktadır. Tüm bu sebeplerle dünyada ve Türkiye özelindeki tüm sendikal mücadeleler iş bırakma olarak da tanımlanan grev yaptırımıyla güç kazanmış, egemenlere emek mücadelesinin ortak paydada birleşerek hakkını elde edebileceğini göstermiştir. Bunun dışında yasal olarak grev hakkı tanınmayan bir sendika kavramı, dernek tanımıyla tanımlanmaktan öteye geçemeyecektir. Türkiye nin en demokratik anayasası olarak ele alınan 1961 Anayasası nda memurlara sendika kurma hakkı tanınmış ancak bu anayasada bile memurlara grev 1

15 hakkı henüz bu aşamaya gelinmediği düşünülerek tanınmamıştır. Bu da bize göstermektedir ki, devlet egemenliğinin kutsallığı görüşü halen geçerliliğini sürdürmektedir. Bu amaçla, grev hakkının tarihsel süreci içerisinde devletin görünen yüzü olan memurların konumu incelenmek istenmiştir. Yapılan çalışmada, Türkiye de memurların sendikal haklarının tarihsel süreci küreselleşmenin etkisi de dikkate alınarak, memurlara grev hakkının tanınıp tanınmaması üzerine diyalektik bir bakış açısıyla grev hakkının önemi üzerinde durulmuştur. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde konuya ilişkin temel kavramlar verilerek, konunun temelindeki kavramların anlaşılması istenmiştir. İkinci bölümde, memurların örgütlenme hakkının temelindeki düşünceler ve bu düşünceler doğrultusunda ortaya çıkmış uluslar arası sözleşmeler ele alınmıştır. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde ise, Dünya da ve Türkiye de genel anlamda sendikalaşmanın ve grev hakkının kazanımının tarihsel süreci verilmesinin yanı sıra memurlar içinde sürecin nasıl işlediği açıklanmıştır. Tüm bu açıklamaların ve gelinen sürecin ardından beşinci ve son bölümde Türkiye deki sendikal sistemin uluslar arası gelişmeler açısından değerlendirilmesi yapılmış ve memurların grev hakkının var olup olmadığı yönündeki görüşler dile getirilmiştir. 2

16 BİRİNCİ BÖLÜM KONUNUN KAVRAMSAL BOYUTU 1.1. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI TANIM Yasama-yürütme-yargı erkleri içerisinde toplumun her gün iç içe olduğu yürütme erkini; soyut bir yapılanmadan somut yapılanmaya dönüştüren, haklarla olanaklar sağlayan, yasaklarla kayıtlamalar koyan, işlem ve eylemleri icra eden, onun bünyesindeki ve kadrosundaki çeşitli hukuki statülerdeki görevliler, diğer bir değişle kamu personeli 1 idarenin görünen yüzüdürler. Kamu görevlisi terimi; Gözler e göre en geniş, geniş, dar ve en dar olmak üzere dört anlamda kullanılmaktadır. 2 Ancak genellikle kamu görevlisi kavramını geniş ve dar anlamda iki ayrı kategoride toplama eğilimi söz konusudur. 1 Taner Ayanoğlu; Kamu Personelinin Hukuki Rejimi, Günışığında Yönetim, İlhan Özay, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2004, s Kemal Gözler; İdare Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, 8. Bası, Bursa, Eylül 2009, s

17 Gözler in ayrımı doğrultusunda gidecek olursak en geniş anlamda kamu görevlisi; kamu sektöründe çalışan bütün kişileri kapsar. Geniş anlamda kamu görevlisi; kamu tüzel kişilerinde görev yapan ve kamu hukuku rejimine tabi olan bütün kişileri kapsar. Dar anlamda kamu görevlisi; kamu tüzel kişilerinde mesleki bir sıfatla ücretli bir iş yapan ve kamu hukuku rejimine tabi olan bütün personeli ifade eder. En dar anlamda kamu görevlisi ise devlet memurlarını kapsayacak şekilde ele alınmaktadır. 3 Kamu görevlisi tanımını iki kategoride ele alan yaklaşıma göre ise de geniş anlamda kamu görevlisi; çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan ve hukuki durumları birbirinden farklı olan herkesi kapsamaktadır. 4 Dar anlamda kamu görevlileri ise 1982 Anayasası nın 128. maddesinde belirtildiği gibi kamu kurum ve kuruluşlarının genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yürüten kişileri yani devlet memurlarını ve diğer kamu görevlilerini kapsamaktadır. 5 Kamu görevlileri tanımına ilişkin olarak yapılan ayrımlardan edinilen bilgiye göre kamu görevlileri/personeli; memur tanımının üstünde yer alan, onu da kapsayan bir nitelik taşımaktadır. Ancak kamu personeli dediğimiz anda da bir kamu tüzel kişisine bağlı olarak çalışan herkesi anlamamamız gerekir. Bir kişinin kamu görevlisi sayılabilmesi için, idarenin emanet usulü ile gördüğü bir hizmette o kişinin emeğinden bir istihdam ilişkisi içinde yararlanılmalıdır. 6 Böylece idare ile kişi arasındaki ilişki, yapılan işin asli ve sürekli olması niteliği de eklendiğinde farklı bir 3 Gözler; İdare Hukuku Dersleri, 2009, s Cihan Kanlıgöz; 1982 Anayasasına Göre Kamu Görevlisi Kavramının Anlam ve Kapsamı, (çevrimiçi), 15 Haziran A. Şeref Gözübüyük; Yönetim Hukuku, Turhan Kitabevi, 13. Bası, Ankara, 1999, s. 160; Metin Günday; İdare Hukuku, 8. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara, Aralık 2003, s Ayanoğlu; Kamu Personelinin Hukuki Rejimi, 2004, s

18 boyut kazanmaktadır. Hal böyle olunca; 1982 Anayasası çerçevesinde kamu görevlilerinin bileşenleri; genel idare esaslarına göre yürütülen, asli ve sürekli kamu hizmeti dir TARİHSEL SÜREÇTE KAMU GÖREVLİLERİ Kamu görevlilerinin idare içerisindeki konumu; devlet genişleyip büyüdükçe gelişmiş ve buna paralel olarak birçok alt dala ayrılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu nun topraklarını genişletmesi ve gördüğü hizmetlerin çoğalması nedeniyle kamu personeli dört ayrı kümeye ayrılmıştır: Mülkiye, İlmiye, Seyfiye ve Kalemiye. 7 Cumhuriyet döneminde de kamu görevlilerine yönelik düzenlemeler söz konusudur Anayasası nda kamu görevlilerine ilişkin ayrıntılı bir hüküm bulunmamaktadır. Memurlar başlığı altında 92, 93 ve 94 üncü maddelerinde bir takım düzenlemeler yapılmıştır Anayasası döneminin en önemli gelişmesi 18 Mart 1926 tarih ve 788 sayılı Memurin Kanunu dur yılına kadarki dönemde devlet kendini toparlamaya, buhranlı yılları atlatmaya çalıştığı için köklü değişiklikler söz konusu değildir yılına gelindiğinde 1961 Anayasası 10 ile idari yönetime yeni esaslar getirilmiş ve kamu personel düzeni açısından önemli değişiklikler öngörülmüştür Anayasası nda olduğu gibi memurlar kavramı kullanılmış; ancak 1924 den farklı olarak bu 7 İsmet Giritli/ Pertev Bilgen/ Tayfun Akgüner; İdare Hukuku, Der Yayınları, İstanbul, 2001, s Kanlıgöz; 1982 Anayasasına Göre, (çevrimiçi), s Giritli/ Bilgen/ Akgüner; a.g.e, s tarihli ve sayılı Resmi Gazete. 11 Giritli/ Bilgen/ Akgüner; İdare Hukuku, 2001, s

19 konuda daha geniş düzenlemeler getirilmiş ve memurlar teminat altına alınmıştır. 12 Bunlardan en önemlisi Başbakanlığa bağlı Devlet Personel Dairesi oluşturularak uzun zamandır geçekleştirilmesi beklenen merkezi personel dairesi kurulmuştur. 13 Bu dönemde kamu personel yönetimi açısından en önemli gelişme, tarihli ve bugünde yürürlükte olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olmuştur Anayasası nda 1924 Anayasası ndan farklı olarak getirilen bir diğer yenilik, devletin yanında öteki kamu tüzel kişilerinin yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin de memurlar eliyle yürütülmesi gerektiği kuralının yer almış olmasıdır Anayasası nın Memurlarla ilgili hükümler başlığı altında düzenlenen genel kural şu şekildedir: Madde 117- Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin, genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurla eli ile görülür. Memurların nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir Anayasası nın ardından 1982 Anayasası ile de kamu görevlilerine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir Anayasası nda 1961 Anayasası ndan farklı olarak getirilen, dikkat çekici düzenlemeleri ana hatlarıyla iki alanda toplayabiliriz: Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin yanında, kamu iktisadi teşebbüslerinin de genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin varlığının açıkça belirtilmiş olması, 12 Kanlıgöz; 1982 Anayasasına Göre, s Giritli/ Bilgen/ Akgüner; İdare Hukuku, 2001, s Giritli/ Bilgen/ Akgüner; İdare Hukuku, 2001, s Kanlıgöz; 1982 Anayasasına Göre, s Kanlıgöz; 1982 Anayasasına Göre, s. 180 vd. 6

20 2- Söz konusu kamu hizmetlerinin memurlar yanında (ve memurlarla beraber) diğer kamu görevlilerince de yürütüleceği hükmünün yer alması Anayasası ndaki Kamu hizmeti görevlileri ile ilgili hükümler başlığı altındaki genel ilkelere ilişkin düzenleme şu şekildedir: Madde 128- Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ye yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir Anayasası nın 128. maddesi ndeki düzenleme doğrultusunda günümüzde kamu görevlileri iki alt dala ayrılmaktadır: Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri. Günümüzdeki ayrımdan farklı olarak 1967 tarihli eserinde Giritli, amme idaresine giren gerçek kişileri klasik bir sınıflandırmayla idare edenler ve ajanlar olmak üzere ikiye ayırmıştır: 17 Bunlardan idare edenler; siyasi adamlar ve politikacılardır. Ajanlar ise Onar ın da tasnifiyle dört alt dala ayrılmaktadır: Memurlar, 2-Mükellefler, 3-Yardımcılar ve 4-Fahri Ajanlar. 17 İsmet Giritli; İdare Hukuku, Filiz Kitabevi, 3. Bası, İstanbul 1967, s. 182, Sıddık Sami Onar; İdare Hukukunun Umumi Esasları, Cilt 2, 3. Bası, İsmail Akgün Matbaası Hak Kitabevi, İstanbul, 1966, s

21 1.2. MEMUR KAVRAMI TANIM 1982 Anayasası nın 128. maddesi; Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idari esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür Anayasası düzenlemesi karşısında, daha geniş bir kavram olarak, kamu görevlilerinin memurları da kapsadığı; asli ve sürekli görev yapıp yapmamanın kamu görevlisi sayılmanın bir şartı olduğu kabul edilebilir. 19 Memur kelimesi, Arapça bir sözcük olarak, Osmanlı bürokrasisinde müstahdem sözcüğü ile aynı anlamda kullanılıyordu. Memur kendisine bir sorumluluk yüklenen ya da görev verilen kişi olarak tanımlanıyordu. Zamanla kalemiye ve mülkiye sınıflarından ahiye (aylık) ya da aylık alanlara memur, getirgötür işlerini görenlere de müstahdem denilmiştir. Son zamanlarda hukuksal metinlerde memur sözcüğünün yerine kamu personeli sözcüğünün geçtiği görülmektedir. Ancak, memur sözcüğü yoğun olarak günümüzde de kullanılmaktadır Anayasası ile beraber memur ve diğer kamu görevlileri ayrımı yapılmasıyla memur tanımını yapmak zorlaşmıştır. Memur tanımı yapılırken özellikle Cumhuriyet döneminde, iki önemli nokta üzerinde durulmuştur: Yıldızhan Yayla, İdare Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, Eylül 2009, s Giritli/ Bilgen/ Akgüner; İdare Hukuku, 2001, 217 numaralı dipnottan naklen, s Giritli/ Bilgen/ Akgüner; İdare Hukuku, 2001, s

22 Bunlardan ilki; memurun kişiliği ile ilgilidir, diğeri ise tanım yapılan dönem ve toplumun gereksinimleri ile ilgilidir. Devlet anlayışında ve örgütünde dönem dönem meydana gelen değişiklikler, sonuç olarak memur anlayışına ve tanımlamasına yansımaktadır. 22 İmparatorluktan Cumhuriyete geçişte, İkinci Dünya Savaşı sırasında, 1961 ve 1982 Anayasaları dönemlerinde ortaya çıkan değişik yaklaşımlar, değişimler ve gelişmeler, doğal olarak memur anlayışını, sonuç olarak da memurun tanımlanmasını değiştirmiştir. 23 Fransız idare hukuku doktrininde memur, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde daimi göreve, asaleten atanmış kamu görevlisi olarak tanımlanmaktadır. 24 Bu bağlamda, memur da bir kamu görevlisidir. Onar, idari teşkilat içerisinde bulunan memurları diğer görevlilerden ayırarak şöyle bir tanımlama yapmıştır: 25 Amme hizmetinin unsuru haline gelmiş, onun mütemmim cüzü mahiyetini almış olan ve bu sebeple ayrı bir statüye tabi olan hakiki şahıslar memurlardır ANAYASAYA GÖRE MEMUR TANIMI 1961 Anayasası nın 117. maddesi gereği memur, kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yapan tek kişidir Anayasası nda ise 128. maddesiyle aynı asli ve sürekli hizmeti memurlar diğer kamu görevlileri ile birlikte yapmaktadırlar. 22 Giritli/ Bilgen/ Akgüner; ; İdare Hukuku, 2001, s Giritli/ Bilgen/ Akgüner; ; İdare Hukuku, 2001, s Gözler; İdare Hukuku Dersleri, 2009, s Onar; İdare Hukukunun,, Cilt 2, 1966, s

23 1982 Anayasası nın 1961 Anayasası ndan farklı olarak memurlar ve memur sayılmayan diğer kamu görevlilerini birbirinden ayırarak memur kavramını gerçek anlamına özgülemiş olmaktadır. 26 TANIMI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE MEMUR 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 27 ndan önce yürürlükte olan 788 sayılı Memurin Kanunu nun birinci maddesi, Süheyp Derbil e göre memur anlamını dar tutmaktadır. 28 Bu dönemde Prof.Dr. Adolf Merkl; fahri memur ve meslek memurunu ikiye ayırmış ve bu ayrımın temelini ivaz mukabilinde bir iş görülmesine dayamıştır sayılı Me murin Kanunu nun 1. maddesine göre: Kendisine devlet hizmeti tevdi olunan ve sicili mahsusunda mukayyet olarak umumi veyahut hususi bütçelerden maaş alan kimseye memur denir. 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu 4. maddesi memuru şu şekilde tanımlamaktadır: Madde 4- Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür. A) Memur: 26 Kanlıgöz; 1982 Anayasasına Göre, s tarihli ve sayılı Resmi Gazete. 28 Süheyp Derbil; İdare Hukuku, C. I, 4. Bası, Güzel Sanatlar Matbaası, Ankara, 1955, s Adolf Merkl; Umumi İdare Hukuku, Çev. Bedri Tahir Şaman, Titaş Basımevi, Ankara, 1942, s

24 Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır. 657 sayılı Kanun, asli ve yardımcı hizmetler ayrımını benimsemesine rağmen (DMK mad.36) kendisinden önceki 788 sayılı Memurin Kanunu nun aksine her iki tür hizmetin de memurlar eliyle görüleceğini hükme bağlamıştır. 30 Böylece memur kavramını daha önce yardımcı hizmetlerde istihdam edilen hizmetlileri de içine alacak şekilde genişletmiştir. 31 Devlet Memurları Kanunu tanımlamasına göre bir görevlinin devlet memuru olabilmesi için gerekli şartların şunlar olduğu söyleyebiliriz 32 : 1- Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerinde görev yaparlar. 2- Genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken kamu hizmetlerini ifa ile görevli olmalıdır. 3- Görülen görevler asli ve sürekli görevlerdir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ndaki tanımlamanın yanı sıra yasama tarafından çıkarılması düşünülen Kamu Personeli Kanun Taslağı ndaki memur tanımında, genel idari esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetleri unsuruna kamu gücünü kullanmak unsuru da eklenmiştir Kanlıgöz; 1982 Anayasasına Göre, s Kanlıgöz; 1982 Anayasasına Göre, s Gözübüyük; Yönetim Hukuku, 1999, s.164; Gözler; İdare Hukuku Dersleri, 2009, s Mehmet Karaarslan; Suç ve Cezaların Memuriyete Etkisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 58, S.1, Ankara, 2009, s

25 CEZA KANUNUNA GÖRE MEMUR TANIMI Ceza kanunlarındaki memur tanımı ceza kanunun yapılış dönemine göre farklılık göstermektedir. Örneğin İtalyan Ceza Kanunu memuru Devlet veya bir başka kamu kurumunda devamlı veya geçici olarak çalışan adlî, idarî, teşrii görev yapan kişi; devamlı veya geçici, ücretli veya ücretsiz, ihtiyarî veya mecburî adli, idari, teşri bir kamu görevi yapan kişiler memur sayılır. 34 diyerek tanımlarken, faşist rejim döneminde Cumhuriyet Savcılıklarının istemi üzerine memur kavramı genişletilmiştir sayılı eski Türk Ceza Kanunu nun 279. maddesi de memuru; Devamlı veya muvakkat, ücretsiz veya ücretli, ihtiyari veya mecburi olarak teşrii, idari veya adli bir amme vazifesi gören diğer kimseler olarak tanımlamıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere eski Ceza Kanunu memuru geniş anlamda ele almıştır sayılı yeni Ceza Kanunu nun 6/1-c maddesinde memur kavramı yerine daha geniş bir kavram olarak nitelendirilen kamu görevlisi kavramı kullanılmıştır. 36 Bu maddeye göre, Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi anlaşılır Doğan Soyaslan, Ceza Hukukunda Memur Kavramı, (çevrimiçi), 15 Haziran 2010, s Soyaslan, a.g.m., s Karaarslan; Suç ve Cezaların, 2009, s Türk Ceza Kanunu ndaki kamu görevlisi tanımının idare hukuku alanında geçerli olmayacağına dair görüş için bkz. Gözler, İdare Hukuku Dersleri, 2009, s

26 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNA GÖRE MEMUR TANIMI 1961 Anayasası döneminde çıkartılmış olan 624 sayılı Devlet Personeli Sendikalar Kanunu 38 çerçevesinde net bir memur tanımı yapılmamış olsa dahi 2. maddesinde sendika kurabileceklerin kapsamını belirtirken, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerini ve asli ve sürekli görevleri yerine getiren kişileri saymıştır yılında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanun kapsamında da memur tanımlaması yerine daha üst bir kavram olarak nitelendirilen kamu görevlisi kavramı tanımlanmıştır sayılı kanunun 3/a maddesine göre kamu görevlisi; kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini ifade eder tarihli ve 5620 sayılı kanunun maddesiyle bu bentte yer alan pozisyonunda daimi suretle ibaresi sözleşmeli personel pozisyonunda şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, kamu görevlisini kavramını TCK nın tanımladığı ölçüde geniş ele almamış; daha dar kapsamda tutmuştur. Anayasadaki, Devlet Memurları Kanunu ndaki, Türk Ceza Kanunu ndaki ve Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ndaki değişik tanımlamalara ve yaklaşımlara karşın memur kavramının tanımında bazı ortak özellikler bulunmaktadır tarihli ve sayılı Resmi Gazete tarihli ve sayılı Resmi Gazete. 40 Giritli/ Bilgen/ Akgüner; İdare Hukuku, 2001, s. 406; Giritli; İdare Hukuku, 1967, s.185; Onar; İdare Hukukunun,, Cilt 2, 1966, s

27 1- Bu ortak özelliklerden ilki; memurun bir kamu hizmeti görmesidir. 2- Ortak özelliklerden ikincisi ise; kamu hizmetinin gerekliliğini sağlayacak biçimde kendisine bir idare kadrosu içinde yer verilmesi ve hiyerarşik düzen içerisinde bulunması. Tüm bu yaklaşımlarla beraber Giritli, Bilgen ve Akgüner e göre memur; 41 kamu hizmetlerine özgülenmiş kadrolar içinde sürekli olarak çalışan, kamu hizmeti dışında özel bir iş görmeyen, Devlet ve örgütü içinde yer alan, hiyerarşinin (altlıküstlük ilişkisi ya da sıradüzenin) kuralları ile sıkı sıkıya bağlı olan kişidir SENDİKA KAVRAMI TANIM Sendika olgusu değişen toplumsal hayatın bir dengesi olarak ortaya çıkmıştır. 18. yüzyılın sonlarında İngiltere de yaşanan Sanayi Devrimi, gelişen teknolojiyle birlikte üretim şeklini ve bununla birlikte çalışma ilişkilerini de değiştirmiştir. 42 El ile yapılan üretimden fabrika üretimine geçilmiş bu sayede bugünkü anlamıyla işçiişveren ilişkileri ortaya çıkmıştır. 43 Bu dönemde işçiler toplu olarak, işverenler karşısında daha güçlü olacaklarını fark etmişlerdir. 44 Bu amaçla, 1720 yılında Londra nın bazı işyerlerinde çalışan terzi emekçileri bir araya gelerek ücretlerini arttırmak, çalışma sürelerini azaltmak 41 Giritli/ Bilgen/ Akgüner; İdare Hukuku, 2001, s Dilek Baybora; Sendikaların Siyasi Faaliyetlerinin Yasal Çerçevesi, Kamu İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C.7, S.2, Ankara, 2003, s Baybora; a.g.m., s Baybora; a.g.m., s

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

Sendikal Haklar ve Ülkemizde Kamu Görevlileri Sendikacılığının Gelişimi

Sendikal Haklar ve Ülkemizde Kamu Görevlileri Sendikacılığının Gelişimi Sendikal Haklar ve Ülkemizde Kamu Görevlileri Sendikacılığının Gelişimi RIGHT TO UNIONIZATION AND DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVANTS TRADE UNIONISM IN TURKEY Hamza GÜNEŞ * Özet Endüstri devrimi ile birlikte

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı THE RIGHT TO WORK IN TURKEY IN THE CONSTITUTIONAL FRAMEWORK Baki ERKEN * Özet Bu makale temel haklardan olan çalışma hakkını anayasal çerçevede incelemektedir.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI ULUSLARARASI TECRÜBELER IŞIĞINDA TAMAMLAYICI BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ OLARAK OYAK MODELİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı. Sendikal Haklar. Dr. Murat ÖZVERİ

Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı. Sendikal Haklar. Dr. Murat ÖZVERİ Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı ve Sendikal Haklar Dr. Murat ÖZVERİ 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 34744 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 85 90 Faks: (0216) 373 65 02 Teknik Hazırlık:

Detaylı

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANADİLİM DALI 4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFA UYAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yüksel

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI

SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI Kamu-Đş; C: 7, S: 3/2003 SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI Ercan TURAN Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi I- KAVRAM BĐRĐNCĐ BÖLÜM Sosyal güvenliğin bir insan hakkı olarak tanımlanabilmesi öncelikle sosyal güvenlik

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE 1980 DEN GÜNÜMÜZE SİYASAL İKTİDAR-BÜROKRASİ İLİŞKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Fahrettin

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Seda DUYSAK FİDAN 111408004 Tez

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kabul Tarihi 18.10.2012 Yürürlük Tarihi 07.11.2012 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNSÖZ

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI makaleler Gülnur ERDOĞAN AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI Gülnur ERDOĞAN * I. GİRİŞ Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ve Şartın İmzacı Tarafları nın uymayı kabul ve taahhüt ettikleri

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2808 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1766 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Nüvit GEREK (Ünite 6, 8) Prof.Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU 2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU T.İ.S. ve Araştırma Sekreterliği Temmuz 2013, ANKARA 1 GİRİŞ 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrasında 2012 yılında değiştirilen

Detaylı

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU GİRİŞ Temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası sözleşmeler, devletlerin hem siyasal yaşamları

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN ARACI GENEL SAĞLIK SİGORTASI Yüksek Lisans Tezi Ünal ER Tez Danışmanı Prof. Dr. A. Gürhan FİŞEK Şubat - 2011 GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SAĞLIK

Detaylı

ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI AÇISINDAN EMEĞİN EVRİMİ: ULUSAL VE ULUSALÜSTÜ HUKUKSAL BOYUTLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI AÇISINDAN EMEĞİN EVRİMİ: ULUSAL VE ULUSALÜSTÜ HUKUKSAL BOYUTLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER AÇILIŞ BİLDİRİSİ ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI AÇISINDAN EMEĞİN EVRİMİ: ULUSAL VE ULUSALÜSTÜ HUKUKSAL BOYUTLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Mesut Gülmez Bu bildiride; diğer tüm insan haklarından somut ve eylemli olarak

Detaylı

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu na Göre İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu na Göre İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 11, Sayı: 22, ss. 31-68, 2013 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu na Göre İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması Yusuf YİĞİT* Özet Çalışanların sosyal ve

Detaylı

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI T.C. KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI Yüksek Lisans Tezi ÇİĞDEM

Detaylı

Tüketici Yazıları (I)

Tüketici Yazıları (I) Hacettepe Üniversitesi Tüketici Pazar Araştırma Danışma Test ve Eğitim Merkezi H.Ü TÜPADEM Tüketici Yazıları (I) Editörler Prof.Dr. Müberra BABAOĞUL Doç.Dr. Arzu ŞENER TÜKETİCİ YAZILARI (I) Editörler Prof.

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE TÜKETİCİ PROFİLLERİNİN FARKLILAŞMASI: ANTALYA VE ISPARTA İLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖRNEĞİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI T.C. BAŞBAKANLIK İnsan Hakları Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI Uzmanlık Tezi HAZIRLAYAN: Ömer ATALAR ANKARA Kasım 2002 Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Adres: Yüksel Caddesi No:23, Kat 3,

Detaylı

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Ahmet Apan Kuşkusuz, içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl sosyal güvenlik sistemlerinin köklü bir dönüşüm yaşadığı ve yeniden yapılandığı bir dönem

Detaylı

(İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BİR ÖLÇÜTÜ OLARAK) GAZETECİNİN İŞ GÜVENCESİ. Mustafa ÇAKIR. 19 Mayıs Üniversitesi. mustafa.cakir@omu.edu.tr. Meral ÇAKIR BERZAH

(İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BİR ÖLÇÜTÜ OLARAK) GAZETECİNİN İŞ GÜVENCESİ. Mustafa ÇAKIR. 19 Mayıs Üniversitesi. mustafa.cakir@omu.edu.tr. Meral ÇAKIR BERZAH (İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BİR ÖLÇÜTÜ OLARAK) GAZETECİNİN İŞ GÜVENCESİ Mustafa ÇAKIR 19 Mayıs Üniversitesi mustafa.cakir@omu.edu.tr Meral ÇAKIR BERZAH Kocaeli Üniversitesi mberzah@kocaeli.edu.tr Özet Basın

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * M. Volkan Dülger ** GĐRĐŞ Đnsan hakları kavramı daha ilk bakışta hiçbir açıklamaya

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi Mayıs 2007 145. Yıl Yayınları Dünyada ve Türkiye de Yüksek Denetim Dr. H.Ömer Köse Gözden Geçirilmiş İkinci Basım Mayıs 2007

Detaylı