Ober schule Bremerhaven Türkçe bilgiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ober schule Bremerhaven Türkçe bilgiler"

Transkript

1 O Ober schule Bremerhaven Türkçe bilgiler

2 Künye İçindekiler Yayımcı: Magistrat der Stadt Bremerhaven Postfach Bremerhaven - Schulamt (Eğitim Müdürlüğü) - Stabsstelle Kommunales Bildungsmanagement im Projekt Lernen vor Ort Bremen/Bremerhaven Künye 2 Önsöz 3 Oberschule ye geçiş 4 Tüm çocuklar için bir okul 4 Dersin çeşitliliği 5 Özel destek 7 Yapı ve mezuniyet türleri 8 Mesleki yönelim 11 Öğretmenler ekipler halinde çalışıyor 12 Ebeveynlerin ve okulun işbirliği 14 Karar vermede yardım 15 Oberschule yerleri 16 İnternette Schulamt (Eğitim Müdürlüğü) 18 İçerikten ve metinlerden sorumlu: Schulamt Bremerhaven (Bremerhaven Eğitim Müdürlüğü); Lernen vor Ort Bremen/Bremerhaven Yazarlar: Bernd Taube Norbert Arnold Jan Sörnsen Christina Wiebe Fotoğraflar ve tasarım: Norbert Arnold (Eğitim Müdürlüğü) - Fotoğraflar Georg-Büchner-Schule II desteği sayesinde oluşmuştur. Bremerhaven 2010

3 Okul ve Kültür Dairesi Müdürünün önsözü Değerli Veliler, Değerli Öğrenciler, İlkokulun ardından gelen, herkesin imkanlarına göre desteklendiği ve teşvik edildiği, yeteneklerini geliştirmeye ve yetilerini genişletmeye zaman bulduğu, küçük sınıflarda okul mezuniyeti sorusu ve buna bağlı olarak eğitim yolu uzun süre açık kaldığı bir okul artık Bremerhaven için hayal kalmayacak, aksine 5. öğrenim yılında Oberschule nin başlatılmasıyla 2011/2012 eğitim yılıyla birlikte gerçek olacaktır. Haziran 2009 daki Bremisches Schulgesetz (Bremen Okul Yasasının) değişiminden sonra önümüzdeki eğitim yılından itibaren Grundschule den (ilkokuldan) sonra eşdeğer okul türleri olarak sadece Oberschule ve Gymnasium olacaktır. Temmuz 2010 da kabul edilen Bremerhaven Okul Geliştirme Planı ile Bremisches Schulgesetz (Bremen Okul Yasası) temelinde Bremerhaven de okul gelişiminin çerçevesini oluşturduk. Başvurulan yolun başarıyla sonuçlanması için ülkenin üst düzey eğitim uzmanlarından danışmanlık hizmeti aldık. Hedefimiz, kökenlerinden bağımsız olarak olabildiğince çok sayıda öğrencinin kaliteli bir okul diploması almasını sağlamak ve böylelikle eğitim olanaklarını arttırarak aynı zamanda diplomasız öğrencilerin sayısını aşırı derecede azaltmaktır. Elinizdeki broşür yeni ortaokulun nasıl yapılandırıldığına, dersin nasıl düzenlendiğine ve hangi olanakların sunulduğuna dair ilk izlenimler vermektedir. Oberschule nin başarılı bir okulun ve iyi bir öğrenimin çok sayıda unsurlarını barındırdığından, dolayısıyla da veliler ve öğrenciler için cazip bir imkan olduğundan kesinlikle eminim. Dr. Rainer Paulenz

4 Oberschule ye geçiş Oberschule tüm çocuklar için bir okuldur Veliler çocukları için Grund - schule den (ilkokuldan) sonra bir Oberschule seçmektedir. Okulda yeterli kontenjan mevcutsa çocuk istenilen okula kabul edilmektedir. İlk tercihin dışında veliler ikinci ve üçüncü bir tercih yapabilmektedir. Öğrencilerin yeteneklerini rahat geliştirmeye zamanı var. Birlikte öğrenme sırasında sadece entelektüel beceriler değil, aynı zamanda sosyal yetiler de desteklenmektedir. Öğretmenler öğrencilerin farklı becerilerini ve ilgi alanlarını dikkate almaktadır. Genel eğitim veren okulların sunduğu tüm Abschlüsse (diplomalar) ve lisanslar edinilebilmektedir.

5 5 Dersin çeşitliliği Öğrencilerin çok farklı koşullar ve tecrübelerle Oberschule ye gelmektedir. Kişiye özel öğrenme güçlendirilerek bu farklar dikkate alınmaktadır. Öğrenciler kendi çalışma hızlarıyla ödevlerini yapmaktadır, öğretmenler izleyici ve danışman konumundadır. Kişiye özel öğrenme şekillerinin yanı sıra birlikte öğrenmek de önemlidir. Kooperatif öğrenme ortak çalışma fırsatları sunmaktadır, bu sırada hayatın tamamı için önem taşıyan yetiler kazanılmaktadır.

6 Öğrencilerin derste verilen uygun yöntemler aracılığıyla öğrenmeleri için daha fazla bağımsızlık ve daha fazla sorumluluk üstlenmeleri hedeflenmektedir. Derecelendirmenin değişik şekilleri öğrencilerin farklı performanslarını ve ilgi alanlarını dikkate almaktadır. Ders prensibi olarak öğrenme grubu içindeki kişiye özel desteğin yanı sıra ders performansı derecelendirmesi İngilizce ve matematik derslerinde derece 7 den itibaren, Almanca dersinde derece 8 veya 9 ve fen dersleri fizik veya kimyada en az birinden derece 9 dan itibaren 2 zorluk seviyesindedir (G- ve E- Kurs). Öğrencilerin ilk derecelendirmesine okulun tavsiyesini dikkate alarak veliler karar vermektedir. Her yarıyılda karne konferansı olası derece değişikliklerine karar vermektedir. Öğrenim yılı 6 dan itibaren derse zorunlu seçmeli dersler eklenmektedir. Bu kapsamda öğrenciler ikinci bir yabancı dil de seçebil- mektedir. Wahlpflichtunterricht (zorunlu seçmeli ders) öğrencilerin kişisel ilgi alanlarına göre odak ders konuları belirlemelerine olanak tanımaktadır. G-Kurs = Temel talepleri içeren ders E-Kurs = Genişletilmiş talepleri içeren ders

7 7 Özel destek Yeteneklerin geliştirilmesi ve genişletilmesi Özel yeteneklere ve yetilere sahip öğrencilere konuları derinlemesine ve kendi başlarına etüt etmeleri için özel fırsatlar verilmektedir. Öğrenciler E-Kurs lara ek olarak ders performansı derecelendirmesinin eklenmesi sayesinde kabiliyetlerine göre yönlendirilmektedir. Hiçbir çocuk geride bırakılmıyor Tüm ortaokullarda özel eğitim öğretmenleri görev yapmaktadır. Kişiye özel eğitim olanaklarına rağmen belirli yetileri henüz kazanamamış veya okuma, yazım kuralları ve matematik gibi önemli alanlarda hala büyük sorunlar yaşayan öğrencilere destek vermekteler. Bu destekleme sistemi Zentrum für unterstützende Pädagogik (ZuP-Destekleyici Pedagoji Merkezi) orta vadede Georg-Büchner-Schule I ve Gaußschule III okullarının yerine geçecektir. Bir öğrencinin derste yardıma ihtiyacı olduğu görüldüğünde uygun eğitim ve destek hizmetleri almaktadır ve öğretmen ona özel ilgi göstermektedir. Ders içeriğine daha iyi hakim olan ve onlara destek veren diğer çocuklarla masa gruplarında birlikte çalışma da önemli bir yardımdır. İşbirliği aynı zamanda öğrenme grubundaki sosyal ortamı desteklemektedir. Oberschule de öğrenciler her öğrenim yılının sonunda bir sonraki öğrenim yılına geçmektedir. Bir öğrenim yılının gönüllü olarak tekrarlanması veliler ile okul arasında verilen ortak karar sonrasında mümkündür.

8 Oberschule nin yapısı Şimdiye kadar veliler çocuklarının eğitimlerini devam ettirecekleri okulda hangi Bildungsgang da (öğrenim dalında) eğitim alacaklarına karar vermek zorunda kalıyordu. Oberschule ye karar verilerek artık buna gerek kalmıyor, çünkü Oberschule şimdiye kadarki Bildungsgang larını (öğrenim dallarını) içinde barındırmaktadır. Oberschule Grundschule den (ilkokuldan) sonra gelmekte ve 5 ile 10 arası öğrenim yıllarını kapsamaktadır. Genel eğitim veren okulların sunduğu tüm Abschluss lar (diplomalar) ve lisanslar Ober schule de edinilebilmektedir: Erweiterte Berufsbildungsreife (genişletilmiş meslek eğitimi yeterlilik diploması) (Erweiterter Haupt schulabschluss - genişletilmiş ortaokul diploması ile eşdeğerdir), Mittlerer Schulabschluss (ortaöğrenim diploması) (Realschulabschluss - Real - schule diploması ile eşdeğerdir) ve Einführungsphase der Gymnasialen Oberstufe ye (fen ağırlıklı liseye hazırlık aşamasına) geçiş. Dokuz yıl sonunda Abitur a (olgunluk sınavına) giden Bildungsgang (öğrenim dalı) dışında Oberschule lerde sekiz yıl sonunda Abitur a (olgunluk sınavına) giden bir Bildungsgang (öğrenim dalı) oluşturulabilir.

9 9 Öğr. yılı 1-4 Öğr. yılı 5 Öğr. yılı 6 Öğr. yılı 7 Öğr. yılı 8 Öğr. yılı 9 Öğr. yılı 10 alternatif haftada yak. 4 saat ek ders 2 performans grubunda ders: İngilizce ve matematik Almanca Fizik veya kimya 8 yıl sonunda GyO ya geçiş 9 yıl sonunda GyO ya geçiş Grundschule (ilkokul) Sınıfta derecelendirme ile birlikte yapılan ders Wahlpflichtunterricht (Zorunlu seçmeli ders) Wahlunterricht (Seçmeli ders) mittlerer Ab schluss (ortaokul derecesi) Berufsbildungsreife (Meslek eğitimi yeterlilik diploması) Förderunterricht (Destek dersi)

10 Olgunluk sınavına giden yol 13 yılın sonunda Qualifikationsphase nin (kalifikasyon sürecinin) 2. yılı Qualifikationsphase nin (kalifikasyon sürecinin) 1. yılı Hazırlık aşaması E-Kurs lara ayrılmış matematik İngilizce Almanca ve fen olan 3 dersten en az 2 si E-Kurs lara ayrılmış matematik İngilizce Almanca ve fen olan 3 dersten en az 2 si E-Kurs a ve G-Kurs a ayrılmış matematik İngilizce Almanca dersi E-Kurs a ve G-Kurs a ayrılmış matematik İngilizce dersi Wahlpflichtunterricht (Zorunlu seçmeli ders) hariç tüm derslerin öğrenimi sınıf ile birlikte Tüm derslerin öğrenimi sınıf ile birlikte haftada yak. 31/32 saat 13. öğrenim yılı 12. öğrenim yılı 11. öğrenim yılı 10. öğrenim yılı 9. öğrenim yılı 8. öğrenim yılı 7. öğrenim yılı 6. öğrenim yılı 5. öğrenim yılı 12 yılın sonunda haftada yak. 35/36 saat haftada yak. 31/32 saat Almanca, matematik, İngilizce, toplum/ politika ve fen derslerinde ek kurslar Qualifikationsphase nin (kalifikasyon sürecinin) 2. yılı Qualifikationsphase nin (kalifikasyon sürecinin) 1. yılı Hazırlık aşaması E-Kurs da matematik İngilizce Almanca ve bir fen dersi Matematik İngilizce Almanca E-Kurs da E-Kurs da matematik İngilizce Wahlpflichtunterricht (Zorunlu seçmeli ders) hariç tüm derslerin öğrenimi sınıf ile birlikte Tüm derslerin öğrenimi sınıf ile birlikte Ortaöğrenim I Gymnasiale Oberstufe (Fen ağırlıklı lise) Dokuz yılın sonunda Abitur a (olgunluk sınavına) girmek isteyen öğrenciler 10. sınıftan sonra Einführungsphase der Gymnasialen Ober - stufe ye (fen ağırlıklı liseye hazırlık aşamasına) geçiş yapmaktadır. Abitur a (olgunluk sınavına) hızlı yolu seçmek isteyen öğrenciler 9. sınıftan sonra Gymnasiale Oberstufe ye (fen ağırlıklı liseye) geçiş yapmaktadır. Bu öğrenciler 7., 8. ve 9. sınıfta aldıkları ek Almanca, matematik, İngilizce, fen ve toplum ve politika dersleriyle dokuzuncu sınıfın sonunda geçiş yapacakları Einführungsphase der Gymnasialen Ober - stufe ye (fen ağırlıklı liseye hazırlık aşamasına) hazırlanmaktadır.

11 11 Mesleki yönelim Oberschule de mesleki yönelime büyük önem verilmektedir. Öğrenciler erkenden iş dünyasına hazırlanmaktadır. İş ve meslek oryantasyonu dersin sabit bir parçasıdır. Bu nedenle geçmiş yıllarda Bremerhaven okullarında elde edilen başarılı uygulamanın Oberschule de de devam ettirilmesi hedefleniyor. Ekonomi-İş-Teknik dersindeki çalışmaların, şirketlerdeki ziyaretlerin, firmalardaki stajların ve diğer ders projelerinin yanı sıra kabul görmüş uygulama süreci de devam ettirilmektedir. Hedefleri olgunluk sınavı olmayan 9. sınıf öğrencileri Berufsschule lerde (meslek okullarında) haftada bir gün ve şirketlerde iş dünyasına hazırlanmaktadır.

12 Öğretmenler ekipler halinde birlikte çalışıyor Ortak bir okula giden yolda önemli ön koşullar yerine getirilmelidir. Önemli ön koşullardan biri öğretmenlere, öğrencilerin farklılıklarının normal olarak görüldüğü ve her öğrencinin kendi becerilerine göre desteklendiği ve yönlendirildiği değiştirilmiş bir öğretim için yeterlilik kazandırılmasıdır. Gelecek altı yılda Bremer haven Lehrerfortbil dungs - institut (öğretmenler için ileri eğitim enstitüsü) öğretmenleri Oberschule deki işlerine hazırlamaktadır. Öğretmenler öğrenim yılı ekipleri ve uzman ekipler halinde birlikte çalışıyor. Öğrenim yılı başında yeni öğrenim yılı ders açısından ve pedagojik olarak birlikte planlanıyor. Bir öğrenim yılının sınıf öğretmenleri ve ağırlıklı ders sorumluluklarıyla eğitim veren branş öğretmenleri öğrenim yılı ekibini oluşturuyor. Bu öğrenim yılında dersin ve okul hayatının düzenlenmesi için pedagojik sorumluluk üstleniyorlar. Düzenli ara-

13 13 lıklarla yapılan toplantılarda planlamalar tekrar gözden geçiriliyor ve eklemeler yapılıyor. Bir öğrenim yılında bir dersten veya alandan sorumlu olan öğretmenler uzman ekipleri oluşturuyor. Birlikte planlıyor, konulara, yöntemlere ve hedeflerin belirlenmesine birlikte karar veriyorlar. Derslerin kalitesinden ve öğrencilerin desteklenmelerinde onlar sorumludur.

14 Ebeveynlerin ve okulun işbirliği Okulun odak noktasında öğrenciler bulunmaktadır. Her çocuğun olduğu gibi kabul edilmesi ve benzersiz bir kişilik olarak ona değer verilmesi başarılı bir okulun başlıca temelini oluşturmaktadır. Öğrencilerin faydası için ebeveynler ile okul arasındaki yakın işbirliği de buna dahildir. Çocukların severek gittiği ve başarıyla öğrendikleri okullar istisnasız olarak velilerle güven dolu bir işbirliğine sahiptir. Ebeveynler ile okul arasındaki iletişim değişik etkinliklerle meydana gelmektedir: Örneğin karşılıklı tanışma, okul hayatı hakkında bilgilendirmeler, okul festivallerinin yapılması, yaşamda değişen durumlar, özel performanslar ve öne çıkan özellikler, danışmanlık durumları (geçiş, ergenlik çağı, mesleki yönelim vs.). Okul ile yapılan işbirliği güven oluşturur, önyargıların ve korkuların yenilmesini sağlar, karşılık hoşgörüyü ve değer vermeyi teşvik eder, çocukların performans gösterme ve öğrenme isteğini destekler, çocukların sıkıntı verici olayları aşmaları sırasında verilecek desteği arttırır, çok yönlü eğitim ve yetiştirme görevini başarmada okulu desteklemektedir. Veliler olarak okula ilgi duyarak, okulun etkinliklerine katılarak ve çocuğunuzun okul kariyerini okul ile birlikte belirleyerek çocuğunuzun okuldaki başarısına büyük katkı sağlayabilirsiniz.

15 15 Veliler için karar verme yardımı İstediğim... çocuğumun Grundschulzeit i (ilkokul süresini) sınav stresinden ve gelecek korkusundan uzak geçirmesidir. çocuğumun eğitim yoluna uzun yıllar önceden karar vermek zorunda kalmamamdır. çocuğumun performans kapasitesine ve öğrenme hızına göre desteklenmesidir. çocuğumun eğitim yolunun performansa göre değişken uyarlanabilmesidir. çocuğumun küçük sınıflarda desteklenmesidir. çocuğumun başka çocuklarla birlikte olabildiğince uzun süre ders görmesi ve bu sayede geniş sosyal yeti kazanmasıdır.

16 Bremerhaven deki Oberschule yerleri Gaußschule II Georg-Büchner-Schule II Heinrich-Heine-Schule Humboldtschule Immanuel-Kant-Schule 6 Integrierte Stadtteilschule Lehe 7 Johann-Gutenberg-Schule Harita kaynağı: Bremerhaven Ölçüm ve Kadastro Dairesi Paula-Modersohn-Schule Schule Am Leher Markt Wilhelm-Raabe-Schule

17 17 Gaußschule II Georg-Büchner-Schule II Heinrich-Heine-Schule Gaußstraße Bremerhaven Georg-Büchner-Straße Bremerhaven /21 Hans-Böckler-Straße Bremerhaven Humboldtschule Immanuel-Kant-Schule Int. Stadtteilschule Lehe Johann-Gutenberg-Schule Schillerstraße Bremerhaven /72 Flensburger Straße Bremerhaven Hafenstraße Bremerhaven Fuhrenweg Bremerhaven Immanuel-Kant-Schule ve Humboldtschule ortak bir noktada Oberschule olarak birleştirilecektir. Paula-Modersohn-Schule Schule Am Leher Markt Wilhelm-Raabe-Schule Dreibergen Bremerhaven Brookstraße Bremerhaven Friedrich-Ebert-Straße Bremerhaven

18 İnternette Schulamt (Eğitim Müdürlüğü) Schulamt (Eğitim Müdürlüğü) internet sayfalarında Oberschule konusuna dair ek bilgiler ve güncel haberler bulabilirsiniz:

19 Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ve Avrupa Sosyal Fonu (ESF) desteğiyle yapılan ortak proje Yerinde Öğrenme Bremen/Bremerhaven kapsamında erken çocuk yaştaki eğitimden yetişkin eğitimine kadar olan yaşam boyu öğrenme için birbirine uyumlu eğitim arzını desteklemek amacıyla yer faktörü eğitim irdelenmektedir. Hedef sakinlere bulundukları yerde derli toplu bir eğitim arzına erişimi kolaylaştırmak ve eğitim hizmeti sunanlar ve eğitim konusunda söz sahibi kişilerin birlikte çalışmalarını iyileştirmektir. Buna eğitim geçişlerinin daha akıcı düzenlenmesi de dahildir. Bu bağlamda Yerinde Öğrenme Bremen/Bremerhaven projesi Bremerhaven Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle elinizdeki broşür ile yeni okul türü Oberschule hakkında bilgi vermeyi amaçlıyor.

20 Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert.

Özel Sayı: Meslek Eğitimi

Özel Sayı: Meslek Eğitimi Ein Projekt der: ALMANYA DA MESLEK EĞİTİMİ Meslek Eğitimi Türleri Meslek Seçimi ve Başvuru Süreci Kamu Hizmetlerinde Meslek Eğitimi Meslek Eğitimi Alanında Destekler Meslek Diplomasıyla Gelecek Perspektifi

Detaylı

AVRUPA DAKĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNE ÖZET BELGELER ALMANYA

AVRUPA DAKĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNE ÖZET BELGELER ALMANYA I. Eğitim Sisteminin Tanımı AVRUPA DAKĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNE ÖZET BELGELER ALMANYA 1. Eğitimdeki Nüfus ve Öğrenim dili 2002 yılında 29 yaşındaki ve 29 yaş altındaki insanların sayısı 26,761,235 ti

Detaylı

Almanca Türkçe Rusça. Märkischer Kreis te yaşayan anne babalar için bilgi broşürü

Almanca Türkçe Rusça. Märkischer Kreis te yaşayan anne babalar için bilgi broşürü Almanca Türkçe Rusça Märkischer Kreis te yaşayan anne babalar için bilgi broşürü 2 Okuldan meslek hayatına Märkischer Kreis te yaşayan anne babalar için bilgi broşürü İçindekiler Belediye başkanının mesajı

Detaylı

Avusturya daki Eğitim Yolları

Avusturya daki Eğitim Yolları Avusturya daki Eğitim Yolları 2014 Avusturya Eğitim Sistemi Özel eğitim / kapsayıcı eğitim Sonderpädagogik / Inklusive Bildung Okul öncesi Vorschulstufe Ortaokul** Genel Hauptschule** General ISCED 2 Yeni

Detaylı

在 莱 茵 河 畔 路 德 维 希 港 大 学 学 习?!

在 莱 茵 河 畔 路 德 维 希 港 大 学 学 习?! LUDWIGSHAFEN AM RHEIN YÜKSEKOKULU NDA YÜKSEK ÖĞRENIM?! STUDIEREN AN DER HOCHSCHULE LUDWIGSHAFEN AM RHEIN?! ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD DE LUDWIGSHAFEN AM RHEIN?! FAIRE DES ÉTUDES À L UNIVERSITÉ DE PORT-LOUIS-SUR-LE-RHIN?!

Detaylı

Realschule ve Wirtschaftsschule öğrencileri için dual (ikili) meslek eğitimi Öğrenciler ve ebeveynlerine yönelik bilgiler

Realschule ve Wirtschaftsschule öğrencileri için dual (ikili) meslek eğitimi Öğrenciler ve ebeveynlerine yönelik bilgiler Realschule ve Wirtschaftsschule öğrencileri için dual (ikili) meslek eğitimi Öğrenciler ve ebeveynlerine yönelik bilgiler Bir ProDual İnisiyatifi projesidir Orta Frankonya da dual meslek eğitiminin güçlendirilmesi

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları)

GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları) GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları) Yrd.Doç.Dr.Ahmet Atillâ DOĞAN Açıköğretim Fakültesi aadogan@anadolu.edu.tr

Detaylı

İsviçre (Basel) Okul Sistemi -Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model- Yrd. Doç. Dr. Asım ARI

İsviçre (Basel) Okul Sistemi -Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model- Yrd. Doç. Dr. Asım ARI İsviçre (Basel) Okul Sistemi -Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model- Yrd. Doç. Dr. Asım ARI i Yrd. Doç. Dr. Asım ARI İSVİÇRE (BASEL) OKUL SİSTEMİ ISBN 9944-919-12-8 2006, Öğreti* Pegem A Yayıncılık

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr TANITIM KATALOĞU Ülkemizde işgücü arzı ile talebi arasında ciddi uyumsuzluk mevcuttur. Bunun nedeni olarak mesleki eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları, bu programlarla yetiştirilen teknik

Detaylı

GÜNEY KORE. 15-22 Mayıs 2011 Güney Kore Çalışma ve İnceleme Ziyareti Raporu Mehmet Duran ÖZNACAR Adana BİLSEM

GÜNEY KORE. 15-22 Mayıs 2011 Güney Kore Çalışma ve İnceleme Ziyareti Raporu Mehmet Duran ÖZNACAR Adana BİLSEM GÜNEY KORE 15-22 Mayıs 2011 Güney Kore Çalışma ve İnceleme Ziyareti Raporu Mehmet Duran ÖZNACAR Adana BİLSEM Genel Eğitim ve Yasal Düzenlemeler Güney Kore 1990' lardan beri eğitim reformunu sürdürmeye

Detaylı

Almanya'da okul sistemi

Almanya'da okul sistemi Almanya'da okul sistemi Almanya'da yaşayan bütün çocukların okula gitme mecburiyeti bulunmaktadır. Okula gitme mecburiyeti, genelde çocuğun 6 yaşını doldurduğu yılın sonbaharında başlar. Okula gitme mecburiyeti,

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI

2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI 2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER... SY: 4 SY: 6 SY: 12 SY: 13 SY: 14 SY: 15 SY: 16 SY: 17 SY: 18 SY: 20 SY: 24 SY: 25 MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANIMIZDAN

Detaylı

OKUL VE EĞİTİM DANIŞMANLIK BİLGİSİ

OKUL VE EĞİTİM DANIŞMANLIK BİLGİSİ OKUL VE EĞİTİM DANIŞMANLIK BİLGİSİ Uluslarası Okul Ve Eğitim Yabancı kökenli Öğrencilerin Okul geleceklerinin planlanmasına yönelik Danışmanlık Yardımı Bu broşürü, Münih Belediyesinin Okullar Dairesinin

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

ELS INTERNATIONAL PATHWAYS. ABD l KANADA l AVRUPA l AVUSTRALYA l ÇİN l MALEZYA SEÇİMİNİZİ YAPIN. 2014 Turkish Edition ELS.edu

ELS INTERNATIONAL PATHWAYS. ABD l KANADA l AVRUPA l AVUSTRALYA l ÇİN l MALEZYA SEÇİMİNİZİ YAPIN. 2014 Turkish Edition ELS.edu ELS INTERNATIONAL PATHWAYS ABD l KANADA l AVRUPA l AVUSTRALYA l ÇİN l MALEZYA SEÇİMİNİZİ YAPIN. 2014 Turkish Edition ELS.edu Günümüz global iş piyasasına katılmak için, İngilizce uzmanlığı, başarmanızı

Detaylı

Önsöz. Değerli Okur, Sevgili öğrenciler, veliler, meslektaşlarım ve okulumuzun dostları!

Önsöz. Değerli Okur, Sevgili öğrenciler, veliler, meslektaşlarım ve okulumuzun dostları! Önsöz Değerli Okur, Sevgili öğrenciler, veliler, meslektaşlarım ve okulumuzun dostları! Okulumuzu tanıtmayı kendine görev bilen öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz sayesinde okul dosyamızın

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

Yeni Başlayanlar için Tirol

Yeni Başlayanlar için Tirol Yeni Başlayanlar için Tirol Göçmenlerin Tirol deki toplumsal koşulları daha iyi anlayabilmeleri için yol gösterici el kitabı Tirol für AnfängerInnen Türkische Ausgabe www.tirol.gv.at/integration Juff

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN EĞİTİM

DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN EĞİTİM DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN EĞİTİM ULUSLARARASI BAKALORYA BİR MİSYON 3-19 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM BAREMİ SAĞLAYAN DÖRT ZORLAYICI PROGRAM 4500 DEN FAZLA PROGRAM UYGULAYAN 3600 ÜN ÜZERİNDE IB DÜNYA OKULU

Detaylı

REHBE İ Z M İ R J İ K O SAYI 1

REHBE İ Z M İ R J İ K O SAYI 1 REHBE ERLiKSERViSi İ Z M İ R K O L E J İ B Ü L T E N i SAYI 1 ÖZEL İZMİ R K OLEJİ İçindekiler PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 1. DÖNEM ÇALIŞMALARIMIZ 2 ÇOCUKLARDASALDIRGANLIK 4 ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞTE

Detaylı