ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI. Aralık NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI. Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014"

Transkript

1 ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI Aralık NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

2 T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 1

3 Ey yükselen yeni kuşak, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizsiniz. 2

4 3

5 4

6 SUNUŞ Her kurum, kültürüyle dinamik bir yapıya sahiptir. Çağımızın var olan dinamikleri sürekli bir gelişim ve değişim sergilemektedir. Değişimin içerisinde değişmeden kalmak zor ve hatta imkânsızdır. Buna ayak uydurmak, nimetlerinden ne ölçüde faydalanabilirim hesabında olmak gerekir. Elazığ Anadolu Lisesi olarak öğrencilerin bireysel yeteneklerini dikkate alarak bilgili, becerili, kendine güvenen, sosyal davranışlar kazanan, teknolojiyi kullanabilen, liderlik vasıflarını ön plana çıkarabilen, işbirliği ve ekip çalışması yapabilen Türk Milli Eğitiminin Temel amaçları doğrultusunda, Atatürk ün izinde, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkabilen fertler olarak yetişmesi için yoğun eğitim ve öğretim faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz. Hedefimiz öğrencilerimizin toplumun sorunlarını tanıyan, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilinci içerisinde, bilgiye ulaşabilen, bilgiyi kullanabilen, üreten, bilimsel ve akılcı düşünme becerisine sahip kendine ve başkalarına değer verip saygı duyan kişiler olarak yetiştirmektir. Okulumuzda öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı ile tüm öğrencilerimizin, olaylara eleştirel yaklaşabilen, yansıtıcı, düşünen, gelişme ve değişime açık, değişen ve gelişen dünyamızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bireyler olarak yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. 5

7 Okulumuzu bu hedef, ilke ve amaçlar doğrultusunda bulunduğu noktadan daha iyi yerlere taşıyabilmek, hedeflerimize ulaşabilmek ve amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için okulumuzu, öncelikle gücümüzün ölçüsünü bilmeniz gerekir. Okulumuzu mevcut bulunduğu yerden daha iyi ve ileri hedeflere değerlerimizle taşımak gayretinin somut taşıyıcısı stratejik planımızdır. Stratejik planımızla yılları arasında yukarıda belirttiğimiz amaç ilke ve hedeflerimize nasıl, verimli ve etkili varacağımızı misyon ve vizyonumuzu nasıl gerçekleştireceğimizi planladık. Devlet Planlama Teşkilatı öncülüğünde gerçekleştirilen Stratejik Plana Geçiş Takvimi doğrultusunda kamu kuruluşları kademeli olarak Stratejik Plan sürecine dâhil edilmiştir. Bu bağlamda okul olarak neredeyiz-nereye ulaşmak istiyoruz, bu noktaya nasıl gideriz ve hangi adımları ne zaman atmalıyız sorularına aradığımız cevaplar stratejik planımızın önemini ortaya koymuştur. Stratejik planımız ile güçlü yönlerimizi ön plana çıkarırken hedeflerimize ulaşabilmek için yapılası gereken sosyal, kültürel, akademik ve ekonomik çalışmalarında planlamasını yaparak neyi niçin, ne zaman hangi maliyetle yapacağımızı planladık. Böylece kaynak ve zaman israfı yapılmadan hedeflerimize en az maliyetle en verimli şekilde ulaşmanın yollarını belirlemiş olduk. Bu plan ile okulumuzun yöneticileri, öğretmenleri, personeli, öğrencileri ve diğer dış paydaşları sorumluluklarını zamanında, verimli ve etkili olarak yerine getireceklerdir. Plana dayalı bu çalışmalarda belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlayacaktır. Kısaca stratejik planımız iç ve dış paydaşlarımızla hedeflerimize ulaşmak için yol haritamız olacak ve okulumuzun kurum kültürünü geliştirecektir. Elazığ Anadolu Lisesi olarak iç ve dış paydaşlarımız ile mevcut yapıyı geliştirmek, gençlerimizi geleceğe daha iyi şartlarda hazırlamak, misyon ve vizyonumuzu gerçekleştirmek için hazırladığımız stratejik planımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar planın uygulanmasında başarılar dilerim. Mehmet Yücel GEÇ Okul Müdürü 6

8 İÇİNDEKİLER SAYFA NO BİRİNCİ BÖLÜM ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve 10 Stratejik Planlama Çalışmaları 10 İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler Çevre Analizi PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 57 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM 8. Misyon, Vizyon, Temel Değerler Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler 62 7

9 Kurum Adı Kurum Türü KURUM KİMLİK BİLGİSİ ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ ANADOLU LİSESİ Kurum Kodu Kurum Statüsü Kamu Özel Yönetici : 5 Kurumda Çalışan Personel Sayısı Öğretmen : 55 Hizmetli : 5 Memur : 3 Öğrenci Sayısı 754 Öğretim Şekli Normal İkili Okulun Hizmete Giriş Tarihi Eylül 1980 Kurum Telefonu / Faks Kurum Web Adresi Mail Adresi KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Telefon: Faks: Kurum Adresi Mahalle : Rızaiye Mah. No:81 Posta Kodu : İlçe İli : Merkez : Elazığ Kurum Müdürü Mehmet Yücel GEÇ Müdür Başyardımcısı: Mehmet BAKIR Kurum Müdür Yardımcıları Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı : Mehmet YALÇIN : Serkan ASLANTAŞ : Refik KAYMA 8

10 BİRİNCİ BÖLÜM ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve 10 Stratejik Planlama Çalışmaları 10 9

11 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve DAYANAK Sıra No Referans Kaynağının Adı 1 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı 2 Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4 Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5 DPT-Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu Dönemini Kapsayan 9. Kalkınma Planı Dönemini Kapsayan Orta Vadeli Program Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 9 Milli Eğitim İle İlgili Mevzuat 10 Bakanlık Faaliyet Alanı İle İlgili Ulusal, Bölgesel ve Sektörel Plan ve Programlar 11 Milli Eğitim Şura Kararları 12 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporları 13 Bakanlık Faaliyet Alanı İle İlgili Tüm Projeler 14 Diğer Kaynaklar Stratejik Planlama Çalışmaları Okulumuzun Stratejik Planına ( ), Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) tarafından okulumuzun toplantı salonunda, çalışma ve yol haritası belirlendikten taslak oluşturularak başlanmıştır. Stratejik planlama çalışmaları kapsamında okulumuzda OGYE üyeleri içerisinden Stratejik Planlama Çalışma Ekibi kurulmuştur. Önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır. Stratejilerin Belirlenmesi; Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır. Bu çalışmalarda izlenen adımlar; 1. Okulun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan da vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar; 10

12 a. Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar, b. Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar, c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar olarak da ele alındı. 2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi. 3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet amacımıza ulaştırır mı sorgulaması yapıldı. 4. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirtildi. 5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı. 6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu. 7. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi. 8. Strateji, hedef ve faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyet maliyetlendirilmesi yapıldı. 9. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi. Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkartıldı. 11

13 ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Unvanı Adı Soyadı İletişim Okul Müdürü Müdür Başyardımcısı Müdür Yardımcısı Rehber Öğretmenler Öğretmenler Öğrenciler Veliler Mehmet Yücel GEÇ Mehmet BAKIR Mehmet YALÇIN Serkan ASLANTAŞ Sultan SARISALTIK Kasım ERÇEL Selahattin ÇEKCEN Mutlu ÖZKAYNAK Ahmet ASLAN Naci KARHAN Dilek YILDIZ Fadime TEKOĞLU Erdal KALEM Bedri BULUT Münevver ERSÖZ Müslüm ÇELİK Mustafa KULOĞLU Destek Personeli Okul Aile Birliği başkanı Muhtar Serpil ACAR (Memur) Nadir EKİNCİ(Kütüphane M.) Necmettin UYĞAN (V.H.K.İ) Yavuz İLASLAN (Teknisyen) Yılmaz BOSAT (Hizmetli) Sevgi SUERDEM Hayrettin TANYILDIZI 20/12/2010 Mehmet Yücel GEÇ Okul Müdürü 12

14 ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA TAKVİMİ No Gerçekleştirilecek İş ve İşlemler Ocak 2010 Şubat 2010 Mart 2010 Nisan 2010 Mayıs 2010 Haziran 2010 Temmuz 2010 Ağustos 2010 Eylül 2010 Ekim 2010 Kasım 2010 Aralık Stratejik Plan Hazırlama Seminer Çalışmaları ve Stratejik Plan Ekiplerinin Oluşturulması 2 Stratejik Plan Hazırlama Seminerlerinin Verilmesi 3 Stratejik Plan Çalışma Grubunun Oluşturulması 13 4 Durum Analizi Çalışmalarının Yapılması 5 Okul/Kurum İçin Misyon, Vizyon, İlkeler, Tema, Amaç, Hedef, Stratejilerin Oluşturulması, Maliyetlendirmenin Yapılması, İzleme ve Değerlendirmenin belirlenmesi 6 Stratejik Planların Değerlendirilmesi 7 Stratejik Planın Son Şeklinin Verilmesi, Onaya Sunulması 10 Stratejik Planın İl Stratejik Planlama Birimine Teslimi

15 İKİNCİ BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler Çevre Analizi PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 57 14

16 MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. Tarihsel Gelişim Milli Eğitim Bakanlığı na tahsis olunan arsa üzerinde 1977 yılında 24 derslikli lise, pansiyon ve spor salonundan oluşan bina, 1980 yılında merkez lisesi adı altında hizmete açılmıştır. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulumuzun adı Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir. Okulumuz, eğitim-öğretim yılı içerisinde 90 öğrenci hazırlık sınıfına kabul edilerek eğitim-öğretime başlamıştır. İnşaatı devam eden pansiyon binası da aynı yıl bitirilerek hizmete açılmıştır yılları arasında sadece paralı yatılı öğrencilerin kaldığı pansiyon binasında, eğitim-öğretim yılından itibaren parasız yatılı öğrenci kabul edilmiştir yılında orta birinci sınıf ve eğitim-öğretim yılında da lise kısmı açılan okulumuz, ilk mezunlarını eğitim-öğretim yılında vermiş, eğitim-öğretim yılında ise 25. mezunlarını verecektir. Pansiyon binasında D blok bir ara kız öğrenciler için ayrılmışsa da daha sonraları bu uygulamadan vazgeçilmiş ve pansiyonda erkek öğrencilerin kalmaları kararlaştırılmıştır. Okulumuzun çok amaçlı spor salonu, yapılan çalışmalar sonucunda eğitimöğretim yılında hizmete girmiştir. Okulumuzda bir adet yabancı dil laboratuvarı, bir adet Türk dili laboratuvarı, bir adet görsel etkinlik salonu, bir adet bilgisayar laboratuvarı, bir adet fizik laboratuvarı, bir adet kimya laboratuvarı ve bir adet biyoloji laboratuvarı mevcuttur. Öğrencilerimizin sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla iyi donatılmış bir adet resim atölyesi ve bir adet müzik odası 1988 yılında hizmete açılmıştır. Yine öğrencilerimizin spor yönünden gelişmesi için 1988 yılında açılan kondisyon odası da öğrencilerimizin gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Okulumuz öğrencileri girdikleri sınav ve yarışmalarda, fen liseleri giriş sınavlarında ve devlet parasız yatılılık-bursluluk sınavlarında Türkiye birinciliğini kazanma başarısını göstermişlerdir. ÖSS sınavlarında eğitim-öğretim sezonundan itibaren %100 e varan başarı sağlanmaktadır. Okulumuz genel liseler içerisinde Türkiye 8.liği, 11.liği ve 15.liği, yabancı dille eğitim yapan liseler arasında Türkiye 14.lüğü ve Anadolu liseleri içerisinde Türkiye 2.liği kazanmıştır. Okulumuz, öğrencilerimizin daha iyi yetişmesi için 2000 yılından itibaren eğitimde toplam kalite yönetimini büyük bir titizlikle gerçekleştirmektedir. Hedefimiz ISO-9001 belgesi almaktır. Okulumuz 1 müdür, 4 müdür yardımcısı, 51 kadrolu öğretmen, 3 memur, 5 personel ve 4 sözleşmeli personel olmak üzere 68 çalışan ile Türk milli eğitimine hizmet vermektedir. 15

17 2. Yasal Yükümlülükler Sıra No FAALİYET- MEVZUAT ANALİZİ Mevzuatın Adı 1 Atama MEB Norm Kadro Yönetmeliği MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 2 Ödül, Sicil ve Disiplin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 1702 İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hak. Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği MEB Sicil Amirleri Yönetmeliği MEB Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge MEB Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge 3 Okul Yönetimi 1793 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği Okul-aile Birliği Yönetmeliği MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Taşınır Mal Yönetmeliği 4 Eğitim ve Öğretim MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği MEB Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge MEB Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 5 Personel İşleri MEB Personeli İzin Yönergesi Devlet Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik Devlet memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği 16

18 FAALİYET- MEVZUAT ANALİZİ Sıra No Mevzuatın Adı 6 Mühür, Yazışma, Arşiv Resmi Mühür Yönetmeliği Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik MEB Evrak Yönergesi MEB Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği 7 Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği MEB Bayrak Törenleri Yönergesi Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği MEB Okul Kütüphaneleri Standart Yönetmeliği MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği 8 Öğrenci İşleri MEB Ortaöğretim Öğrencileri Ödül ve Disiplin Yönetmeliği MEB Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği 9 İsim ve Tanıtım Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği MEB na Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği 10 Sivil Savunma Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 24 Saat Çalışma Planı 17

19 3. Faaliyet Alanları, Ürün/Hizmetler FAALİYET ALANI - ÜRÜN ve HİZMETLER FAALİYET ALANI 1 Eğitim ve Öğretim Öğretmene Destek Öğrenme Ortamı e-okul Öğrenciye Destek FAALİYET ALANI 2 Okul Yönetimi Eğitim Yönetimi Öğretimin Yönetimi Bütçe Yönetimi Denetim FAALİYET ALANI 3 Temizlik ve Sağlık Bilgisi Okul Servisi Kantin FAALİYET ALANI 4 Onarım Araç-gereç Donatım Eğitim ve öğretim, destek Yükseköğretime gidebilen öğrenci yetiştirilmesi Öğretmenlerin mesleki yeterliğe sahip hale getirilmesi Öğrenme ortamlarında ileri teknoloji ürünleri kullanılması Merkezi Sınav ve kayıtlar Öğrenciye rehberlik ve maddi yardım Yönetim/Denetim Okulun çalışmalarının ve gelişimin yönetilmesi, Eğitimle ilgili mevzuatın uygulanması Öğretimin amaçlara uygun olarak gerçekleştirilmesi Okula ayni ve nakdi kaynak bulunması ve kullanılması Okul çalışmalarının denetimi Temizlik, bahçe, servis, kantin Okul ve çevresinin temizliği ve sağlığa uygunluğu Servis araçlarının düzenli hizmet vermesi Sağlıklı ve kaliteli kantin hizmeti Onarım, donatım Okulun onarımı için ödenek temini veya tahsisi Okula araç-gereç temini veya tahsisi Okula donatım temini veya tahsisi 18

20 4. PAYDAŞ ANALİZİ Hizmet ve ürünlerimizden faydalananların yanı sıra çalışanlarımız, temel ve stratejik ortaklarımız arasında yer alan kişi ve kurumlar ilişkide bulunduğumuz tüzel ve gerçek kişileri (paydaşlarımızı) oluştururlar. Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen paydaşlarımız aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloda yer alan bazı paydaşlarımız aynı anda iki ya da üç grupta birlikte değerlendirilmiştir. Paydaş Sınıflandırma Matrisi PAYDAŞLAR Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Dairesi Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Hizmetiçi Eğitim Dairesi Bütçe Dairesi Başkanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul yöneticileri Ders Öğretmenleri Rehber öğretmen Memur Hizmetli Öğrenciler İÇ PAYDAŞLAR Çalışanlar, Birimler Temel ortak DIŞ PAYDAŞLAR Stratejik ortak Tedarikçi Okul-Aile Birliği O Mezunlarımız Velilerimiz Öğrenci servisleri Kantin işletmecisi Valilik Belediye Başkanlığı Dershaneler Emniyet teşkilatı YARARLANICI Müşteri, hedef kitle 19

21 PAYDAŞLAR İlköğretim Okulları İÇ PAYDAŞLAR Çalışanlar, Birimler Temel ortak DIŞ PAYDAŞLAR Stratejik ortak Tedarikçi YARARLANICI Müşteri, hedef kitle Üniversiteler Ulusal ve yerel basın Sağlık kuruluşları Yardımsever kişi ve kuruluşlar Kitap ve Test Yayıncıları : Tamamı O: Bir kısmı 20

22 5. KURUM İÇİ ANALİZ 5.1 Örgütsel Yapı Okul Müdürü M. Yücel GEÇ Öğretmenler Kurulu Müdür Başyardımcısı Mehmet BAKIR Disiplin Kurulu Okul-Aile Birliği Müdür Yardımcısı Mehmet YALÇIN Müdür Yardımcısı Refik KAYMA Müdür Yardımcısı Serkan ASLANTAŞ PDR Hizmetleri Yürütme Kurulu Avrupa Birliği Proje Hazırlama Komisyonu TKY Okul Öğrenci Meclisi Pansiyon Hizmetleri Okul Gelişim Ekibi Sosyal Etkinler Kurulu Muayene ve Teslim Alma Komisyonu Kontenjan Tespit Komisyonu Öğrenci İşleri (9. ve 10. Sınıflar) Öğrenci İşleri (11. ve 12. Sınıflar) 21

23 ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ'NDE MEVZUAT GEREĞİ OLUŞTURULAN BÖLÜMLER/BİRİMLER/KOMİSYON/BİRLİK GÖREVLERİ No Unvan Görevleri 1 Okul Müdürü Her okulda okulu temsil eden ve okulun yönetiminden sorumlu bir müdür bulunur.okul müdürü, kanun, tüzük ve emirlerin sınırı içinde okulun bütün işlerini yürütmeye, düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir.öğretim işlerini herhangi bir aksamaya yer vermedenyürütür. Bunu için, ders yılı başında öğretmenlerdenöğretimle ilgili yıllık için plan alır. Bu planın uygulanıpuygulanmadığını denetler.okulun disiplin işlerini düzenler.diplomaları, tasdiknameleri, sınıf geçme ve diplomadefterlerini onaylar.okulun giderlerini gerçekleştirir.memurlarla öğretmenlerden gör1evlerini gereğinceyerine getirmeyenler hakkında yasal yollara başvurur. 2 Müdür Başyardımcısı Müdürün en yakın yardımcısıdır. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder.okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar.müdür başyardımcısı, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 3 Müdür Yardımcısı Müdür bulunmadığı zamanlarda kendisine vekalet eder.müdürün vereceği emir, yönergeler ve yönetmeliklerde yazılı görevleri yapar. Yazı ve kayıt işlerini yürütür. Öğrenci karnelerini ve öteki belgeleri inceleyerek imzalar. Disiplin işlerini düzene koyar. Okulun muayene, demirbaş eşya ve döşeme sayım komisyonuna başkanlık eder.askerlik çağında olup ta ertelenmesi yapılacaklarla, erteleme hakkını kaybeden öğrencilerin belgelerini hazırlar ve bağlı bulundukları askerlik şubelerine gönderir. Okulun yönetim, eğitim, disiplin ve düzeninden, bina ve eşyasının korunmasından ve temizliğinden ikinci dereceden sorumludur. Okul iç hizmetleri şefi ya da bu görevi yapan bir yönetim memuru yoksa bu görevlerde müdür yardımcıları tarafından yapılır. İç hizmetler şefi okul ve binaya ait demirbaş eşyaların, eşya ve tesislerin korunmasını ve hizmetlilerin denetimi ile yetkili şahıstır. 4 Ders Zümreleri Eğitim-öğretim hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için işbirliğinde bulunmak. 22

24 No Unvan Görevleri 5 Okul Aile Birliği Okuldaki sosyal ve kültürel etkinlikler ile kampanya ve 6 Muayene ve kabul komisyonu kurslardan sağlanan maddî katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesiyle kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri, oranları, harcanması ve denetlenmesine dair görevleri yapar. Muayene ve kabul komisyonu, 8 inci maddede belirtilen hükümlere göre kurulduğu tarihten itibaren, on (10) günü geçmemek üzere idarece belirlenen süre içinde işyerine, işyeri öngörülmeyen işlerde ise sözleşmesinde işin kabulü için belirlenen yere giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin uncu maddelerine göre inceler, muayene eder ve işin niteliğinin ihtiyaç göstermesi halinde gerekli gördüğü kısımların incelemesini ve gerekli görürse işletme ve çalışma deneylerini yapar. Kabule engel bir durum bulunmadığı taktirde işin kabulünü yapar. Yukarıda belirlenen süre, gerekmesi halinde yetkili makam tarafından uzatılabilir. 7 Sayım komisyonu Sayım komisyonu, "Ayniyat Yönetmeliği" hükümlerine göre kurulur ve görevlerini yürütür. 8 Kalite kontrol komisyonu Kurumda üretilen mal ve hizmetin istenilen kalite ve 9 Kontenjan belirleme, kayıt kabul ve nakil komisyonu standartlara uygun olup olmadığını kontrol etmek. Kurumlarda kontenjanların belirlenmesi, kayıt-kabul ve nakil işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak. 10 Fiyat tespit komisyonu Fiyat tespit işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütmek. 11 İnceleme komisyonu İncelemelerde bulunmak. 12 Kantin denetleme komisyonu 13 Okul sosyal faaliyetlerini yürütme kurulu 14 Okul spor kulübü yönetim kurulu 15 Öğrenci Disiplin/Onur Kurulu Kantinde satılan ürünler ve fiyatları ile ilgili incelemelerde bulunmak. Sosyal faaliyetlerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. Spor kulübü ile işbirliği içinde bulunmak. Okulda öğrenci disiplin ve onur kurullarının kuruluş ve işleyişinde, "Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği" hükümlerini uygulamak. 16 OGYE Katılımcı, uzlaşmacı, paylaşımcı bir yönetim ve iş birliğine dayalı çalışma anlayışı ile gelişim planını hazırlar, uygular ve gerekli iç ve dış koordinasyonu sağlar. 17 Sınav komisyonu Sınav işlerini yürütmek. 23

25 No Unvan Görevleri 18 Sivil Savunma Ekipleri Sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve işleyişi, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve bu kanuna dayalı mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. 19 Satın alma komisyonu Okul ve kurumlardaki satın alma iş ve işlemleri, tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. 5.2 İnsan Kaynakları 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: Görevi Erkek Kadın Toplam 1 Müdür Müdür Başyardımcısı Müdür Yardımcısı 3-3 Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu: Eğitim Düzeyi 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % Lisans 5 %100 Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı: Yaş Düzeyleri 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % % % % %40 24

26 İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler: Hizmet Süreleri 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl 4 % Yıl Yıl Yıl Yıl üzeri 1 %20 Kurumda gerçekleşen yönetici sirkülasyonunun oranı: Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Yönetici Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Yönetici Sayısı TOPLAM

27 İdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları: Adı ve Soyadı Görevi Katıldığı Yıl Mehmet Yücel GEÇ Okul Müdürü Eğitim Yönetimi Semineri Stratejik Planlama ve Yönetim Semineri Ortaöğretim Okul Gelişim Semineri Yönetim Sorunları ve Soruşturma Semineri Toplam Kalite Yönetimi ve Okul Gelişim Modeli Semineri Mehmet BAKIR Mehmet YALÇIN Müdür Başyardımcısı Müdür Yardımcısı Microsoft Office- Excel Kursu Eğitim Yönetimi Kursu Elazığ Bilgisayar Sunu Hazırlama (PowerPoint) Semineri Mevzuat Uygulamaları Semineri Internet Uygulamaları Ve E-Posta Kullanımı Semineri Mesleki Etik Semineri İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Semineri Toplam Kalite Yönetimi Ve Okul Gelişim Modeli Semineri. Soruşturma Teknikleri Semineri Özel Eğitim Ve Rehberlik Semineri Bilgisayar Kullanım Kursu 2010 Flash Kursu 2008 MEB İntel (Gelecek İçin Eğitim Kursu) 2004 Okul Sağlığı (İlk Yardım- İlk Müdahale) Semineri 2009 Alternatif Öğretim Yöntemler ve Değerlendirilmesi Semineri 2009 Toplam Kalite Yönetimi Semineri Problemli Çocuklarla İletişim Kurma Ve Derse Katılım Semineri Sınıf Yönetimi Semineri Zararlı Alışkanlık Ve Şiddeti Önleme Semineri Öğretim Yöntem Ve Teknikleri Semineri Öğrenci Merkezli Eğitim Semineri Çoklu Zekâ Kavramı Semineri Ergenlik Çağı Sorunları Semineri Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri 2001 Refik KAYMA Serkan ASLANTAŞ Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Eğitim Yönetimi Semineri Proje Hazırlama Semineri Bütçe Ve Yatırım Hizmetleri Semineri Etik Davranış İlkeleri Semineri 7 Ay Süreli Temel Eğitim İngilizce Kursu Bilgisayar Kullanımı Kursu Erozyon Ve Çevre Eğitimi Semineri Türkçe Program Tanıtım Semineri İnsan İlişkileri Ve İletişim Semineri Özel Eğitim Ve Rehberlik Semineri

28 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı: Branşı Erkek Kadın Toplam 1 Almanca Beden Eğitimi Bilişim Teknolojileri Biyoloji Coğrafya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Felsefe Fizik Görsel Sanatlar / Resim İngilizce Kimya / Kimya Teknolojisi Matematik Müzik Rehber Öğretmen Sosyal Bilgiler Tarih Türk Dili ve Edebiyatı TOPLAM Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı: Yaş Düzeyleri 2010Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % % % % %13 27

29 Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: Hizmet Süreleri 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl 0 %0 4-6 Yıl 1 % Yıl 8 % Yıl 17 % Yıl 12 % üzeri 17 %31 Kurumda gerçekleşen öğretmen sirkülâsyonunun oranı: Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Öğretmen Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Öğretmen Sayısı TOPLAM

30 Abdullah KAÇMAZ Tarih Öğretmenlerin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları: Personelin Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Kaydı Bulunmamaktadır! Abdullah BİNGÖLBALI Beden Eğitimi Yurt Dışı Göreve Uyum Semineri 2006 Abdullah TAŞKIN Felsefe Personelin Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Kaydı Bulunmamaktadır! Adnan GÖK Coğrafya Coğrafya Kursu 2004 Ergen Sağlığı ve Üreme Sağlığı Semineri 2009 Coğrafya Yeni Müfredatı ve CBS Değerlendirme Semineri 2009 Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Semineri 2009 Hafıza Eğitimi Semineri 2009 Ölçme Değerlendirme Semineri 2009 Etkili Öğretmenlik Semineri 2009 Bireyi Tanıma Teknikleri Semineri 2008 Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri 2008 Temel Afet Bilinci Semineri 2008 Ergenle İletişim Semineri 2008 Ahmet KANDİL İngilizce Ergen Sağlığı ve Üreme Sağlığı Semineri 2009 AB Eğitim Projeleri Hazırlama Semineri 2006 AB Proje Hazırlık ve Yaygınlaştırma Faaliyet Semineri 2006 Ahmet ASLAN Türk Dili ve Edebiyatı Ergen Sağlığı ve Üreme Sağlığı Semineri 2009 Akın KAYMAZ Matematik PowerPoint ve Publisher Kursu 2007 Web Tasarım ve Dreamweaver Kursu 2007 Ergen Sağlığı ve Üreme Sağlığı Semineri 2009 Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Semineri 2009 Ortaöğretim Okul Gelişim Semineri 2008 Özel Eğitim ve Rehberlik Semineri

31 Ayşe Aslıhan ÜNLÜ İngilizce İngilizce Dersi Öğretim Programları, Yöntem ve Teknikleri Kursu 2010 (I.Kademe) Bilgisayar Kullanım Kursu 2003 Bilgisayar Formatör Öğretmen Tekamül Kursu 2002 Ergen Sağlığı ve Üreme Sağlığı Semineri 2009 Özel Eğitim Semineri 2008 Ölçme ve Değerlendirme Semineri 2008 Pratik İngilizce Konuşma Yöntem ve Teknikleri Semineri 2007 Belgin KARHAN - Tarih Ergen Sağlığı ve Üreme Sağlığı Semineri 2009 Berat ÇELİK Matematik Ergen Sağlığı ve Üreme Sağlığı Semineri 2009 Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Semineri 2009 Bulut GÖZLER İngilizce Bilgisayar Kullanım Kursu 2006 Ergen Sağlığı ve Üreme Sağlığı Semineri 2009 Pratik İngilizce Konuşma Yöntem ve Teknikleri Semineri (Ortaöğretim) 2007 Öğrenci Merkezli Eğitim Semineri 2007 Etkili Öğretmenlik Semineri 2007 Burhan Kemal ATEŞ - Felsefe Ergen Sağlığı ve Üreme Sağlığı Semineri 2009 Ortaöğretim Okul Gelişim Semineri 2008 Çoklu Zeka Kavramı Semineri 2007 Dilek YILDIZ - Felsefe Ergen Sağlığı ve Üreme Sağlığı Semineri 2009 Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Semineri 2009 Hafıza Eğitimi Semineri 2009 Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri 2009 Ortaöğretim Okul Gelişim Semineri 2008 Engin ORTAÇ - Coğrafya Ergen Sağlığı ve Üreme Sağlığı Semineri

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 1 ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI "OKUL GENÇ DİMAĞLARA, İNSANLIĞA HÜRMETİ, MİLLET VE MEMLEKETE MUHABBETİ ŞEREFİ

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 1 ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2014 STRATEJİK PLANI 2 Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak hayat şartıdır. Bu yol üzerinde

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2014 STRATEJİK PLANI Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI TİCARET BORSASI ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011 2014 Dünya'da her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlmin ve fennin

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi 1 2 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

2015-2019 Stratejik plan

2015-2019 Stratejik plan 2015-2019 Stratejik plan 2014 En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitimişlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

2012-20131 STRATEJİK PLANI 2009-2013 T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 K R E D İ K U R U M U V E

2012-20131 STRATEJİK PLANI 2009-2013 T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 K R E D İ K U R U M U V E K R E D İ V E YÜKSEK ÖĞRENİM 1961 Y U RT L A R K U R U M U T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU STRATEJİK PLANI 2009-2013 TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 YURTKUR - STRATEJİK PLAN 2009-2013

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI (ANAOKULU İLKÖĞRETİM LİSE) 2011-2014 STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 Nisan 2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Nisan 2010 www.meb.gov.tr http://sgb.meb.gov.tr Hazırlık - baskı : Gazi Mesleki Eğitim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Nisan 2011 Hazırlık - Baskı : Gazi MEM Matbaası - ANKARA Millî eğitimde, süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin,

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU

T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU 2014 KONYA İL HARİTASI T.C. KONYA VALİLİĞİ EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU 2014 ii KISALTMALAR AB AR-GE BT BSİO ÇPL GİH GİHS GZFT HEM KİK MEB MEBBİS

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 41040 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR +90 262 322 14 80 Pbx 13 Hat FAKS +90 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr E-POSTA

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.meb.gov.tr Hazırlık - Baskı: GAZİ MEM Matbaası, 2011 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011 MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı