Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi"

Transkript

1 2011 Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi Stratejik Plan Bu plan Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesinin /2013/2014 öğretim yılı dönemini kapsamaktadır. Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi Planlama Ekibi 1

2 T.C. KEPEZ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NEVZAT SAYGAN-LEVENT SAYGAN ANADOLU LİSESİ NEVZAT SAYGAN-LEVENT SAYGAN ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2

3 Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. Mustafa Kemal ATATÜRK OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ 3

4 İstiklal Marşı Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet! dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak! diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım, Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naşım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl Mehmet Akif ERSOY 4

5 Atatürk ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakrı zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 5

6 SUNUŞ 2008 yılında başlanan Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi Stratejik Plan Çalışmaları yaklaşık 6 aylık bir sürede bitirildi. Altı aylık çalışmanın sonunda oluşturulan okulumuzun ilk stratejik planıdır. Geleceğe yönelik TKY İlkeleri ışığında okulumuzun 5 yıllık bir yol haritası olma özelliği taşımaktadır. Bu stratejik plan, okul ile çevre ilişkilerini geliştirmeyi, okul gelişimini sürekli kılmayı, belirlenen stratejik amaçlarla, ülkemize, çevresine faydalı, kendi ile barışık, düşünen ve özgün üretimlerde Ben de varım! diyebilen nesiller yetiştirilmesi amacını taşımaktadır. Belli bir süreç içinde oluşturulan Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi Stratejik Planı ile okulumuzun misyonu ve vizyonu, kuruluş/varoluş amacına uygun bir biçimde ortaya konulmuş ve bu vizyona ulaşmak için stratejik amaçlar ve hedefler belirlenmiştir. Nevzat Saygan- Levent Saygan Anadolu Lisesi Stratejik Planı yılları arasındaki stratejik amaçlar doğrultusunda, ölçülebilir göstergeleri olan hedefler ve alt-hedefler ortaya koymaktadır Stratejik planlama çalışmaları, okulumuzun vizyonunun, çok yönlü başarıyla en iyiyi ortaya koyma sorumluluk ve çabasının somut bir ürünü olarak doğmuştur. Yapılan bu plan güçlü yönlerimizi öne çıkaran ve geliştiren, yeni ilişki ağları oluşturan, nitelikli eğitim ve araştırma programlarımızı disiplinler arası anlamda bir araya getiren bir çerçevedir. Vizyonumuz yönünde daha yoğun işbirlikleri oluşturmayı ve paydaşlarımızdan daha çok destek sağlamayı hedefleyen plan okulumuzu daha ileriye götürmek için verdiğimiz ve vereceğimiz çabaların yol haritası olacaktır. Geniş katılımla oluşturulmuş bu planda emeği geçen bütün paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Hasan YILMAZ Okul Müdürü 6

7 GİRİŞ Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır. Peter Drucker Ünlü yönetim bilimci Drucker ın yukarıda vurguladığı gibi bizde geleceği şansa bırakmak değil onu planlı çalışmalarla yaratmak amacıyla OGYE ekibi olarak stratejik planlama çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu amaçla ilk önce okulumuzu oluşturan paydaşların okulumuz ile ilgili görüşlerinin alınması amacıyla Öğrenci Memnuniyeti Anketi, Öğretmen Memnuniyeti Anketi, Veli Memnuniyeti Anketi uygulanmıştır. Bu uygulama sonucu okul paydaşlarımızın kararlara katılımı, demokratik bir yönetim anlayışının temeli olabilecek şekilde değerlendirilmiş ve sonuçlar önce yönetimle paylaşılmış, daha sonra paydaşlarla paylaşılarak belirtilen konularda alınabilecek tedbirlerin alınması ve uygulanmaya başlanması ivedilikle sağlanmıştır. Ve böylece okul paydaşlarının kararlara katılım konusunda görüş ve önerilerinin dikkate alındığı, onların görüş ve önerilerinin okulumuzun gelişimi için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğu en etkili bir şekilde gösterilmiştir. Yine bu çalışmalarımıza temel olmak üzere okulumuzda bu alanda yapılmış çalışmalar dikkatli bir şekilde gözden geçirilmiş, eski tecrübelerden istifade edilmiştir. Bu konuda diğer okulların, kurumların bu konudaki çalışmaları da incelenerek okulumuza uygun olan, ufkumuzu açacak bilgiler, uygulamalar kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda revize edilerek bunlardan da faydalanılmıştır. Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz. Peter Drucker Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 7

8 İÇİNDEKİLER SAYFA NO SUNUŞ 5 GİRİŞ 6 BİRİNCİ BÖLÜM NEVZAT SAYGAN-LEVENT SAYGAN ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve 9 Stratejik Planlama Çalışmaları 10 İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler Çevre Analizi PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, 40 Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi 6.2 Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 41 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM Misyon, Vizyon, Temel Değerler Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, 43 Faaliyet/Projeler ve Stratejiler 10. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Eylem Planları 69 12,. Maliyet Tablosu 70 8

9 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı ( Kurumun tam NEVZAT SAYGAN-LEVENT SAYGAN ANADOLU LİSESİ adı yazılacak) Kurum Türü ANADOLU LİSESİ Kurum Kodu Kurum Statüsü X Kamu Özel Yönetici :2 Kurumda Çalışan Personel Öğretmen :25 Sayısı Hizmetli :1 Memur :0 Öğrenci Sayısı 349 Öğretim Şekli X Normal ikili Okulun Hizmete Giriş Tarihi KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Fax Tel. : Fax : Kurum Web Adresi Mail Adresi Kurum Adresi Mahalle :Yeni Mah. Seyhan Cad Sok. Kurum Müdürü Kurum Müdür Yardımcıları Posta Kodu : İlçe İli : Kepez :ANTALYA Adı Soyadı;Hasan YILMAZ GSMTel: Müdür Baş Yard : ---- Müdür Yard. 1 :Erdoğan POLAT Tel: Müdür Yard. 2 : --- 9

10 BİRİNCİ BÖLÜM NEVZAT SAYGAN-LEVENT SAYGAN ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları Yasal Çerçeve; 10

11 Bakanlığımızın yukarıda bahsedilen yasal dayanağı doğrultusunda okulumuzda Stratejik Planlama çalışmaları yerine getirilmektedir. Stratejik Planlama Çalışmaları Stratejik planlama çalışmaları doğrultusunda öncelikle ekip üyelerinin seçimi senebaşı Öğretmenler Kurulu toplantısında gerçekleştirildi. Daha sonra okulun tüm paydaşlarının işin içine katılımını sağlamak için idarecilere, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik olarak İhtiyaç Analizi Anket formları uygulanarak görüş ve önerilir alındı. Okulumuzun mevcut durumu, güçlü ve zayıf yanlarımız, gelişmeye açık alanlarımız ve paydaş analizleri yapıldı. TKY çalışmaları ile ilgili iki ayrı çalışma grubu oluşturuldu. Stratejik planımız OGYE ekibi tarafından hazırlandı. Stratejik planlama konusunda Karatay Lisesinde düzenlenen seminere katılındı. Ayrıca Stratejik Plan hazırlanma sürecinde il formatörleriyle sürekli işbirliği içinde olundu. Stratejik plan hazırlama çalışmalarında Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı örnek planlardan ve diğer kurumların hazırladıkları planlardan yararlanıldı. Stratejik planlama sürecinde kullanılan veriler anketler, görüşmeler ve istatistiki sonuçlardan yararlanılarak elde edilmiştir. Stratejik planımız 3 ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; 1-Stratejik Planlama Süreci 2-Mevcut Durum Analizi ve 3-Geleceğe Yönelim (vizyonumuz, misyonumuz, hedeflerimiz gibi ) 11

12 NEVZAT SAYGAN-LEVENT SAYGAN ANADOLU LİSESİ Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Unvanı Adı-Soyadı İletişim Müdür Hasan YILMAZ Müdür Yardımcısı Erdoğan POLAT Rehber Öğretmen Cevat SARGIN Matematik Öğretmeni Funda KUDAT Fizik Öğretmeni Ufuk ÖZÜBEK Öğrenci Temsilcisi Armağan Umut GÖKÇE Öğrenci Temsilcisi Veli Temsilcisi Veli Temsilcisi Veli Temsilcisi Destek Personeli Gürkan KIRIKOĞLU Okul Aile Birliği başkanı İsmail KARATAŞ STK lar (Dernek, Vakıf, Sanayi EĞİTİM-BİRSEN/TÜRK Başkan veya Okul ve Ticaret Odası) EĞİTİM-SEN/EĞİTİM- Temsilcileri SEN Muhtar Hasan YILMAZ / /2010 OKUL MÜDÜRÜ 12

13 İKİNCİ BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. Tarihsel Gelişim 2. Yasal Yükümlülükler 3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 4. Paydaş Analizi 5. Kurum İçi Analiz 5.1 Örgütsel Yapı 5.2 İnsan Kaynakları 5.3 Teknolojik Düzey 5.4 Mali Kaynaklar 5.5 İstatistikî Veriler 6. Çevre Analizi 6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi 6.2 Üst Politika Belgeleri 7. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. Tarihsel Gelişim Okulumuz Nevzat Saygan Bey tarafından kendisi ve rahmetli kardeşi Levent Saygan adına ilçemiz Kepez bölgesinde yaptırılarak 2008/2009 Eğitim-öğretim yılında 16 derslikli olarak hizmete açılmıştır. 2008/2009 Eğitim-öğretim yılında yalnızca 9.sınıf öğrencileri alınmış olup dört şubemiz açılmıştır. Okul bahçemize yine Nevzat Saygan Bey tarafından bağımsız Anaokulu yapılmıştır.. Okulumuzda iki idareci, 25 öğretmen ve bir hizmetli ile eğitim öğretim devam etmektedir. Binamızda zemin katta geçici bir süre için Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet vermektedir. 13

14 2. Yasal Yükümlülükler Yasal Yükümlülük (Görevler) -Öğrencileri ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlamak Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; - Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; - Dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açık olmak, hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanımamak, - Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yönelterek yetiştirmek; - Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında iş birliği sağlamak -Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kanunlarına, toplumun ahlâk kurallarına ve okul düzenine uyan, çevreye iyi örnek olan öğrenciler yetiştirmek -Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalan ve onları koruyan; doğru sözlü, dürüst ve çalışkan olan; içkili ve zararlı yerlere gitmeyen; iyi ve nazik tavırlı olan öğrenciler yetiştirmek -Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini uyumlu olarak yöneten; beden, zekâ ve duygularını ve bunları verimli ve yararlı kılacak irade yeteneklerini geliştiren; böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını, millet, yurt ve insanlık için yararlı bir şekilde kullanan bireyler yetiştirmek -İyi işler başarmak için çok çalışmaya ve zamana muhtaç olduklarını unutmayan; değerlendirilmesi gereken zamanın kaybolmasına neden olan, insanı istenmeyen sonuçlara sürükleyen kumar ve benzeri oyunlardan uzak kalan öğrenciler yetiştirmek Dayanak(Kanun, Yönetmelik, Genelge adı ve no su) MEB Anadolu Liseleri Yönetmeliği MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU 1739 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği 14

15 3. Faaliyet Alanları, Ürün/Hizmetler FAALİYET ALANI: EĞİTİM FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri Veli Öğrenci Öğretmen Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Halk oyunları Koro Satranç Hizmet 3 Spor Etkinlikleri Futbol, Voleybol Basketbol Masa Tenisi Hizmet 4 İzcilik Etkinlikleri İzcilik FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM Hizmet 1 Müfredatın işlenmesi Plana göre müfredatın işlenmesi Hizmet 2 Kurslar Yetiştirme Hazırlama Etüt Hizmet- 3 Proje çalışmaları AB Projeleri Sosyal Projeler Fen Projeleri Hizmet 1 Öğrenci işleri hizmeti Kayıt- Nakil işleri Devam-devamsızlık Sınıf geçme vb Alan seçme, vb Hizmet 2 Öğretmen işleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları Okul İçin Ürün/Hizmet Listesi Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Sınav işleri Sınıf geçme işleri Öğrenim belgesi düzenleme işleri Personel işleri Eğitim hizmetleri Öğretim hizmetleri Toplum hizmetleri Kulüp çalışmaları Diploma Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Burs hizmetleri Öğrenci sağlığı ve güvenliği Okul çevre ilişkileri Yurt hizmetleri Bilimsel vs araştırmalar 15

16 Rehberlik Staj çalışmaları Yaygın eğitim Mezunlar (Öğrenci) 4. PAYDAŞ ANALİZİ Paydaş analizinde öncelikle yasal olarak bağlı olduğumuz kurumlardan başlayarak çevremizde yararlandığımız, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler vb. diğer kurumlardan ne şekilde yararlanılabileceği, kurumumuza ne gibi katkılar sağlanabileceği düşünülerek, tartışılarak belirlendi. PAYDAŞLAR Millî Eğitim Bakanlığı Valilik Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanları İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Okullar ve Bağlı Kurumlar Öğretmenler ve Diğer Çalışanlar Öğrenciler ve Veliler Okul Aile Birliği Üniversite Özel İdare Belediyeler Güvenlik Güçleri (Emniyet, Jandarma) Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü Sosyal Müdürlüğü Hizmetler Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü Kültür Müdürlüğü Hayırseverler Sivil Toplum Örgütleri İÇ PAYDAŞLAR Çalışanlar, Birimler Temel ortak DIŞ PAYDAŞLAR Stratejik ortak YARARLANICI Tedarikçi Müşteri, hedef kitle 16

17 İç Paydaş Dış Paydaş Yararlanıcı (Müşteri) Neden Paydaş? Önceliği Medya İşveren kuruluşlar Muhtarlıklar Turizm otelleri uyguluma Sanayi ve Ticaret Odaları Paydaş Önceliklendirme Matrisi Paydaş MEB Öğrenciler Özel İdare STK Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanları İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Okullar ve Bağlı Kurumlar Öğretmenler ve Diğer Çalışanlar Öğrenciler ve Veliler Okul Aile Birliği Üniversite Belediyeler O Bağlı olduğumuz 1 merkezi idare Hizmetlerimizden 1 yaralandıkları için Tedarikçi mahalli 1 idare Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği 2 yapacağımız kurumlar Bağlı olduğumuz merkezi idare 1 Bağlı olduğumuz merkezi idare 1 Bağlı olduğumuz merkezi idare 1 Hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan kişiler Hizmetlerimizden yaralandıkları için Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız

18 Güvenlik Güçleri (Emniyet, Jandarma) Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü Sosyal Müdürlüğü Hizmetler Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü Kültür Müdürlüğü Hayırseverler Medya İşveren kuruluşlar Muhtarlıklar Sanayi ve Ticaret Odaları kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız kurumlar

19 Ölçme-Değerlendirme Mezunlar (Öğrenci) Rehberlik, Kurs, Sosyal etkinlikler Yayım Altyapı,Donatım Yatırım AR-GE, Projeler, Danışmanlık Eğitim-Öğretim (Örgün- Yaygın) Yararlanıcı Ürün/Hizmet Matrisi Ürün/Hizmet Yararlanıcı (Müşteri) Öğrenciler Veliler Üniversiteler Medya Uluslar arası kuruluşlar Meslek Kuruluşları Sağlık kuruluşları o o o o Diğer Kurumlar o Özel sektör o o.. : Tamamı O : Bir kısmı Paydaşların görüşlerini, önerilerini almak için uygulanan memnuniyet anketleri ve görüşme sonuçları aşağıdadır. Bu sonuçlar doğrultusunda çalışmalar yönlendirilmektedir. ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKET SONUÇLARI Ulaşılabilirlik ve İletişim Düzey En Az En Çok ORT. 1. Öğretmenlerimle ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla 3,6 görüşebilirim. 2. Okul müdürü ile ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla 3,3 görüşebilirim. 3. Okul idaresine ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla 3,5 ulaşabilirim. 4. Okul kütüphanesinden yeterli düzeyde yararlanabiliyorum 2,0 5. Okulun laboratuvarından (Bilgisayar, fizik, kimya vb. 2,2 laboratuvarlar) yeterince yararlanabiliyorum. 6. Okulun spor salonundan yeterince yararlanabiliyorum 1,6 7. Okulun rehberlik servisinden yeterince 3,9 yararlanabiliyorum 8. Evimden okula ulaşım kolaydır. 3,6 19

20 Dilek, Öneri ve Şikayetler 9. Öğretmenlerime ilettiğim sorunların çözümüne gayret 3,3 gösterilir 10. Okul yönetimine ilettiğim sorunların çözümüne gayret 3,0 gösterilir 11. Okula ilettiğimiz öneri ve isteklerimize cevap verilir 2,7 Güvenilirlik 12. Okul yönetimine güvenirim 3,3 13. Öğretmenlerimiz güvenilir insanlardır 3,9 Güvenlik 14. Okulda kendimi güvende hissediyorum 3,8 15. Okulumuzda yeterli güvenlik önlemleri alınmaktadır 3,4 16. Okul servisleri (varsa) güvenlidir 3,6 Kararlara Katılım 17. Okulda öğrencilerle ilgili alınan karalarda bizlerin 2,4 görüşleri alınır 18. Okul öğrenci kurulu öğrencileri temsil edebilmektedir 2,8 19. Sınıfta öğrencilerle ilgili alınacak kararlarda öğretmen 3,4 bizim görüşümüzü alır Öğrenci İşleri 20. Okulun öğrenci işlerinde güler yüzle karşılanırız 2,9 21. Öğrenci işlerinde her türlü işlemlerimiz hızla yerine 2,7 getirilir 22. Okulda sağlık hizmetleri yeterlidir 2,0 Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Ders Programları) 23. Okulda edindiğim bilgilerin günlük hayatta ve/veya daha 3,3 sonraki öğrenim hayatımda işime yarayacağını düşünüyorum 24. İşlenen konular benim anlayabileceğim düzeydedir 3,6 25. Derslerin işlenişi için yeterli süre ayrılmıştır (Uygulamalı 3,6 okullarda uygulama süreci için de soru yöneltilebilir) 26. Derslerin içeriği benim ilgimi çekecek şekilde 2,68 düzenlenmiştir Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Öğrenme/Öğretme Yöntem ve Teknikleri) 27. Dersler zevkli geçmektedir 3,0 28. Derslerin işlenişinde farklı yöntemler kullanılmaktadır 2,7 29. Bize öğrenme ve başarma fırsatı tanınmaktadır 3,2 30. Öğrendiğimiz teorik bilgilerin (deneyler, projeler, ödevler 2,5 vb. yöntemlerle) uygulaması da yapılmaktadır 31. Anlamadığım bir şeyi öğretmenlerime rahatlıkla 3,6 sorabiliyorum 32. Sınıfta görüş ve önerilerimi rahatlıkla dile getirebiliyorum 3,6 33. Hata yapmaktan korkmuyorum 3,5 ORT. Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Ders araç ve Gereçleri) 34. Ders kitapları işlenen konuya uygun olarak seçilmiştir 2,5 35. Derste konuya göre uygun araç ve gereçler 2,6 kullanılmaktadır 36. Sınıfta veya laboratuvarlarda yeterli araç gereç 2,5 bulunmaktadır 37. Ders araç ve gereçlerini(bilgisayar, tepegöz, deney 2,4 araçları vb.) kullanabiliyoruz Ders Arası 38. Ders araları (teneffüsler) zaman açısından yeterlidir 2,0 39. Ders aralarında dinlenme imkanı buluyorum 2,1 40. Ders aralarında ihtiyaçlarımı giderebiliyorum 2,5 Okulun Fiziki Ortamı 41. Okul binası ve diğer fiziki mekanlar(spor salonu, okul 2,2 bahçesi vb.) yeterlidir 42. Sınıfta rahatlıkla oturabiliyor, dersleri en iyi şekilde 3,4 izleyebiliyorum 43. Sınıflarımız ders işlemeye uygundur 3,6 44. Okulumuzun masa, sandalye, sıra, mobilya vb. eşyanın 3,3 yerleşim biçimi (ergonomi) güzeldir 45. Okulun içi ve dışı temizdir 2,9 Okulun Kantin, Yemekhane ve Yatakhaneleri (varsa) 46. Okulumuzun kantininde ihtiyaç duyduğum şeyleri 3,3 bulabiliyorum 47. Okul kantininde görevli kişiler öğrenciye güler yüzlü ve 3,4 nazik davranmaktadırlar 48. Okul kantininde satılan malzemeler kaliteli ve güvenilirdir 3,3 49. Okul kantininde satılan gıda ürünleri sağlıklıdır 3,1 20

21 50. Okulun yemekhanesi temizdir 2,9 51. Yemekhanede çıkan yemekleri beğeniyorum 2,3 Sosyal ve Kültürel ve Sportif Faaliyetler 52. Okulumuzda yeteri miktarda sosyal ve kültürel faaliyetler 2,6 düzenlenmektedir. 53. Okulumuzda yeteri miktarda sportif faaliyetler 2,8 düzenlenmektedir. 54. Düzenlenen bu faaliyetlere katılımda her kese fırsat 3,0 tanınmaktadır. 55. Düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri 3,0 beğeniyorum. Eğitici Kol Çalışmaları 56. Okulda öğrenci istekleri ve yetenekleri esas alınarak 3,0 eğitici kol ve bu kollara katılacak öğrenciler belirlenir. 57. Eğitici kol çalışmalarının faydalı olduğunu düşünüyorum. 2,5 58. Eğitici kol çalışmalarına severek katılıyorum. 2,4 Belirli Gün ve Haftalar 59. Okulumuzda bayramlar neşe içinde kutlanmaktadır. 2,8 60. Okulumuzda yapılan belirli gün ve haftaların (Yeşilay 2,3 Haftası, Trafik Haftası vb.) kutlamalarını beğenerek izliyorum. Değerlendirme,Ödül, Teşekkür ve Takdir Belgeleri 61. Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi (Not Verme, 3,0 Karne vb.) yapılırken objektif davranılır. 62. Hazırlanan sınav soruları ve yapılan değerlendirmeler 2,8 öğrenci olarak bizlerin gerçek başarısını ölçmektedir. 63. Ödüllendirme objektif kriterlere göre yapılır. 3,0 Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim 64. Okulda Atatürk ü ve diğer devlet büyüklerini daha iyi 3,8 tanıdım ve onlara sevgim arttı. 65. Okulda öğrencilere milli ve manevi değerler 4,3 kazandırılmaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. 66. Okulda öğrencilere temel ahlaki değerler( doğruluk, 3,7 dürüstlük, yardım severlik vb.) kazandırılmaktadır Öğrenci Memnuniyeti Anket formu 10. Ayın son haftası ve 11. Ayın ilk iki haftasında 9(2 şube), 10(3 şube) ve 11. Sınıf (4 şube) seviyelerinde toplam 9 şube ve 220 öğrenciye uygulanmış ve öğrenci cevapları değerlendirilerek elde edilen ortalama puanlar, görüş ve öneriler aşağıdadır. Görüldüğü üzere özellikle iletişim, kararlara katılım, ders araç ve gereçleri, ders arası, okulun fiziki mekanları, okulun kantin ve yemekhanesi, eğitici kol çalışmaları gibi konularda öğrencinin algılamalarının ortalamalarının diğer alanlarda daha düşük olduğu görülmektedir. Eklemek istediğiniz görüş ve önerileriniz kısmında ise; özellikle okulun fiziki şartları, kapalı spor salonunun olmaması, konferans veya çok amaçlı bir salon olmaması, tuvaletlerin temizliği, bazen sabun olmaması gibi konularda şikayetler yoğunlaşmaktadır. Yemekhane kısmının yemek çeşitlerinin artırılması ve günlük fiş uygulamasına geçilmesi ile ilgili şikayetler ve öneriler yoğunlaşmaktadır. Kantin için ise; fiyatların çok yüksek olduğu gibi konularda şikayetler ve kantinin yerinin genişletilmesi ve personelinin artırılması gibi öneriler yer almaktadır. Laboratuarlardan, teknoloji sınıfından, kütüphaneden daha sık yararlanmak istediklerini ifade etmektedirler. Yine bilgisayar laboratuarlarının öğle aralarında öğrencinin hizmetine açılmasını önermektedirler. Okulumuzda sosyal, sportif, kültürel, gezi, konser vb. faaliyetlerin yeterli olmadığını bu konularda daha fazla etkinliklerin düzenlenmesinin gerekli olduğunu ifade etmektedirler. Sınavlarla ilgili olarak sınavların arka arkaya gelmesinin kendilerini çok yorduğunu bunun yerine sınav haftası gibi bir uygulamanın daha verimli olabileceğini ifade etmişlerdir. Okulla ilgili, kılık-kıyafetle ilgili vs. konularda kendilerinin de görüşlerinin alınması gerektiğini, kılık-kıyafet konusunda daha serbest olunabileceğini ifade etmektedirler. Müzik odası, ses sisteminin yenilenmesi, okul bahçesine daha fazla bank konulması, kamelya yapılması önerilerden bazılarıdır. İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz daha güler yüzlü ve daha objektif davranmalılar, dersler daha anlaşılır, daha canlı işlenebilir diye önerilerini ifade etmektedirler. 21

22 Her sorun ve her madde için detaya girmenin çok gerekli olmadığı düşüncesiyle özellikle genel olarak vurgulanan ve diğerlerine göre ortalamadan düşük olan maddelerle ilgili görüş ve düşüncelerimiz iletilmiştir. Sonuç olarak özellikle okulumuzun öğrenci ile iletişimde, kararlara katılım konusunda öğrencilere fırsatlar tanıyarak bu konudaki sıkıntıların büyük bir kısmının giderileceği kanısındayız. Ayrıca okulun fiziki imkanları, temizliği gibi konularda imkanlar ölçüsünde yapılabileceklerin en kısa sürede yapılmasının öğrencilerin görüş ve önerilerine değer verildiğini göstermesi ve olumlu iletişim için iyi bir başlangıç oluşturabileceği düşünülmektedir. ÖĞRETMEN MEMNUNİYETİ ANKET SONUÇLARI Öğretmen Memnuniyeti Anketi ve Öğretmen Görüşme Formu okulumuzdaki tüm öğretmenlere uygulanmış olup 25 öğretmenden formlar geri dönmüş sonuçların rakamsal ortalamaları, görüş ve önerileri burada sıralanmıştır. Öğretmenlerimizin okul ortamından genel olarak memnun oldukları görülmektedir. Düzey En Az En Çok ORTALAMA 1. Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkanı 3,8 tanımaktadır 2. Okul içerisinde üstlerimle sağlıklı iletişim kurabiliyorum 4,6 3. Okulda öğretmenler ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum 4,4 4. Okulda diğer personel ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum 4,7 5. Yaptığım işle ilgili yeterli düzeyde yetki sahibiyim 4,4 6. Öğretmene yönelik hizmetlerde fırsat eşitliği 4,1 sağlanmaktadır 7. Okulda çalıştığım işle ilgili alınacak karalarda görüşüm 4,0 alınmaktadır 8. Okulda dile getirdiğim öneriler/şikayetler dikkate 4,3 alınmaktadır 9. Okulda görev alanıma giren iş ve işlemlerin 4,3 yürütülmesine liderlik yapma fırsatı tanınmaktadır. 10. Okulda üstlerim liderlik davranışları sergilemektedir 4,0 11. Okulda yapılan olumlu işler takdir edilir 4,3 12. Bireysel performans değerlendirmesi adil, tarafsız ve 4,3 objektif olarak yapılmaktadır 13. Her türlü ödüllendirme ve terfilerde bireysel performans 4,1 değerlendirme sonuçları esas alınmaktadır 14. Okulumun değerlerini biliyor ve paylaşıyorum 4,4 15. Okulumun misyonunu biliyor ve paylaşıyorum 4,4 16. Okulumun vizyonunu biliyor ve paylaşıyorum 4,4 17. Okulumun temel politikasını ve önemli stratejilerini 4,4 biliyor ve paylaşıyorum 18. Okulun insan kaynakları yönetimi politika strateji ve 4,0 uygulamalarını benimsiyorum. 19. Öğretmenlere yönelik düzenli hizmetiçi eğitim 2,8 faaliyetleri yapılır ve tüm öğretmenlerin bu faaliyetlere katılımına imkan tanınır 20. Bu okulda çalışmaktan gurur duyuyorum 4,6 21. Okulun yönetiminden genel olarak memnunum 4,6 22. Okul yönetimi görevimi yerine getirmede bana destek 4,4 oluyor 23. Okulda görevimi yerine getirebilmem için yeterli ders 3,8 araç gereci buluyorum 24. Öğretmenlere sağlanan sosyal tesis ve hizmetler yeterlidir 2,8 25. Okulda sağlık hizmetlerine yönelik işlemlere gereken 4,4 özen gösterilerek yapılmaktadır(sevk, rapor, fatura vb.) 26. Okulda güvenlik hizmetleri yeterlidir 4,0 27. Öğretmenlere ödenen ücret yeterlidir 1,8 28. Öğretmen olarak bizlere sağlanan diğer maddi ve maddi 2,2 olmayan olanaklar yeterlidir 29. Okul, çağın gerektirdiği değişme ve gelişmeleri takip 3,8 edebilmekte ve bu gelişmeleri okula taşıyabilmektedir 30. Okulda öğretmene sağlanan çalışma ortamı yeterlidir 3,8 31. Okul doğal kaynakları korumakta ve doğal çevrenin 3,7 korunması için gayret göstermektedir 32. Okul yerel ve genel toplum üzerinde olumlu etki 3,6 bırakacak çalışmalar yapmaktadır 22

23 3. KURUM İÇİ ANALİZ 3.1 Örgütsel Yapı Okul/Kurum Teşkilat Şeması OGYE MÜDÜR Okul-Aile Birliği Komisyonlar Müdür Baş Yardımcısı Öğretmenler Kurulu Kurullar Büro Hizmetleri Müdür Yardımcıları Yardımcı Hizmetler Öğrenci Kulüp. Zümre Öğret. Sınıf Öğret. Rehber Öğret. ZÜMRELER Rehberlik Servisi Cevat SARGIN Beden Eğitimi Zümresi T.Kürşat ALTINTAŞ İngilizce Zümresi Fahriye ÖZMEN Nihal ÇAKMAK Rabia İNCESOYLAR S.Gökhan ARZUOĞLU Almanca Zümresi Tülay AYTEKİN Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümresi Numan DEMİREL Edebiyat Zümresi Gökhan GEDİK Caner ÖZÜ Tufan TULAN Esra KANAN Tarih Zümresi Ünal EVCAN 23

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 1 ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI "OKUL GENÇ DİMAĞLARA, İNSANLIĞA HÜRMETİ, MİLLET VE MEMLEKETE MUHABBETİ ŞEREFİ

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI TİCARET BORSASI ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011 2014 Dünya'da her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlmin ve fennin

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 1 ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2014 STRATEJİK PLANI 2 Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak hayat şartıdır. Bu yol üzerinde

Detaylı

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI (ANAOKULU İLKÖĞRETİM LİSE) 2011-2014 STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2014 STRATEJİK PLANI Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak

Detaylı

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır.

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en

Detaylı

2015-2019 Stratejik plan

2015-2019 Stratejik plan 2015-2019 Stratejik plan 2014 En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitimişlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

www.fatihkoleji.k12.tr

www.fatihkoleji.k12.tr www.fatihkoleji.k12.tr İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir

Detaylı

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL )

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) GEZ GÖR ÖĞREN PROJESİ 1 ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) Bu çalışma Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY B 1 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bastığın

Detaylı

Özel Bahçelievler Fatih İlköğretim Okulu BAHÇELİEVLER FATİH İLKÖĞRETİM OKULU. www.fatihkoleji.com

Özel Bahçelievler Fatih İlköğretim Okulu BAHÇELİEVLER FATİH İLKÖĞRETİM OKULU. www.fatihkoleji.com BAHÇELİEVLER FATİH İLKÖĞRETİM OKULU 1 2 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o

Detaylı

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi 1 2 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İlköğretim SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 5 Dr. Ahmet Utku ÖZENSOY Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 16.12.2013 tarih ve 250 sayılı Kurul Kararı ile 2014-2015 öğretim yılından itibaren 5 (beş)

Detaylı

HEKİMOĞLU ALİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2014 STRATEJİK PLANI

HEKİMOĞLU ALİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2014 STRATEJİK PLANI 2011 2014 STRATEJİK PLANI 1 2011 2014 STRATEJİK PLANI Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

Beden Egitimi Ve Spor Tarihi

Beden Egitimi Ve Spor Tarihi .... GUZEL SANATLAR ve SPOR LISELERI -... Beden Egitimi.. Ve Spor Tarihi YAZARLAR M. Nuri KILIÇ Fatih ÖZBAYRAKTAR Engin YÜCEL Cihan KIVANÇ Adem HAN Mahmut KILIÇ DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI., 2014 MİLLÎ

Detaylı

FAALİYET RAPORU. 7. Dönem 3. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı. 28-29 Nisan 2015 Alanya / Antalya

FAALİYET RAPORU. 7. Dönem 3. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı. 28-29 Nisan 2015 Alanya / Antalya FAALİYET RAPORU 2014 7. Dönem 3. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı 28-29 Nisan 2015 Alanya / Antalya Hayatın her anında, üyesinin yanında 71. Yılımızda 265.187 Üye Sayısına; Bize Olan Güveniniz Sayesinde

Detaylı

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.meb.gov.tr Hazırlık - Baskı: GAZİ MEM Matbaası, 2011 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011 MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Detaylı

2012-20131 STRATEJİK PLANI 2009-2013 T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 K R E D İ K U R U M U V E

2012-20131 STRATEJİK PLANI 2009-2013 T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 K R E D İ K U R U M U V E K R E D İ V E YÜKSEK ÖĞRENİM 1961 Y U RT L A R K U R U M U T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU STRATEJİK PLANI 2009-2013 TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 YURTKUR - STRATEJİK PLAN 2009-2013

Detaylı