Mind Lab Programı. Eğitimin geleceğine olan yolculukta bize katılın

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mind Lab Programı. Eğitimin geleceğine olan yolculukta bize katılın"

Transkript

1 Mind Lab Programı Eğitimin geleceğine olan yolculukta bize katılın Mind Lab Metodu, düşünce oyunları kullanarak yaşam ve düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen yenilikçi bir okul-içi metoddur. Sizi Mind Lab Metodu nu okulunuzda uygulamaya davet etmekten ve bu teklifi sunmaktan mutluluk duyarız. Education is Child s Play

2

3 Mind Lab in Misyonu Misyonumuz, gelecek neslin; bilişsel, duygusal ve sosyal becerilerini kuvvetlendirerek, onlara düşüncelerini nasıl aktaracaklarını öğreterek ve öğrencileri nasıl öğrenildiğini öğren için cesaretlendirerek 21. yüzyılın karmaşık zorluklarına hazırlamaktır. En önemlisi, Mind Lab çocuklarımızın kabul gören, katılımcı ve mutlu bireyler olmasına yardım eder. Bunu başarmak için de öğretmenleri ve okulları yenilikçi eğitsel araçlarla güçlendirir.

4 Mind Lab Grubu Mind Lab Grubu 1994 yılında kurulmuş olup günümüze dek tüm faaliyetlerini Mind Lab Metodu merkezinde gerçekleştirmiştir. Mind Lab Metodu, düşünce oyunlarının kullanılması sureti ile düşünce becerilerinin ve buna bağlı temel yaşam becerilerinin eğitimi ve gelişimini sağlayan benzersiz bir yaklaşımdır. Programlarımız anaokulundan liseye kadar bütün bir yıl boyunca, haftada bir ders saati olarak okulların müfredatına kolayca entegre edilebilir özelliktedir. Eğitim seminerleri, veli-öğrenci organizasyonları ve birçok özel etkinlik, okullardaki Mind Lab uygulamalarını tamamlayıcı niteliktedir. İngiltere A.B.D Mind Lab in benzersiz yaklaşımı, düşünce oyunlarının çok güçlü ve etkin bir eğitim aracı olduğu gerçeğinden hareketle geliştirilmiştir. Düşünce oyunları, yalnızca bilişsel becerilerin gelişimine katkı sağlamakla kalmayıp, düşünme süreçleri ile ilgili farkındalık yaratılması ve bu esnada da farklı duygusal ve sosyal durumlarla daha etkin başedebilme yeteneğinin gelişmesini de destekler. Programın merkezinde bulunan Oyun Oynama deneyimi, çocuklarda derinlemesine öğrenme süreci için gereken motivasyon ve ilgiyi uyandıran, eğlenceli, heyecanlı ve sürükleyici bir süreçtir. İtalya Israil Panama Japonya Şili Çin Brezilya İspanya

5 Akademik alanda, A.B.D. de Yale Üniversitesi ve İngiltere de Northumbria Üniversitesi başta olmak üzere, birçok üniversite ile işbirliği halinde eğitim araştırmaları yürütülmektedir. Yale Üniversitesi nce yapılan kapsamlı araştırma, bu metodun önemli düşünce ve yaşam becerilerinin yanısıra öğrencilerin matematik ve sözel testlerdeki performanslarını da belirgin biçimde geliştirdiğini göstermektedir. Geniş alana yayılmış faaliyet ve genişlemenin 16 yılı boyunca Mind Lab Grubu düşünme ve yaşam becerilerinin gelişimi alanında bir dünya lideri olmuştur. Mind Lab Metodu 25 ten fazla ülkedeki binlerce eğitim kurumu tarafından benimsenmiş, den fazla öğretmen eğitim almış ve sertifikalandırılmış, dan fazla öğrenci düşünme becerilerini geliştirmek için Mind Lab Metodu nu kullanmıştır.

6

7 Mind Lab in Mantığı Mind Lab Metodu, yaşam ve düşünme becerilerinin eğitimi ve gelişimini sağlayan bir sistemdir. Mind Lab Metodu nun temelinde en etkin öğrenme yolunun; daha fazlasının istendiği, hızlı ve otantik deneyimlerden geçtiği gerçeği yatmaktadır. Oyun Oynama deneyimi bu duruma en mükemmel örnektir. Eğlendirici, meşgul edici ve heyecan vericidir. Dolayısı ile daha fazla oynama ve katılım isteği yaratır. En az bunun kadar önemlisi, düşünce ve yaşam becerilerinin uygulanması ve denenmesi için oyunların çok uygun bir zemin yaratmasıdır. Mind Lab Grubu nun eğitim felsefesini, ünlü filozof Eflatun (Plato) un aşağıdaki sözü çok net bir biçimde dile getirmektedir: Çocuklar zor ile değil, oynayarak öğrenmelidirler. Bir kişiyi bir saatlik oyun içinde, bir yıllık sohbetten daha fazla tanırsınız. Metodun Hedefi» Farkındalığı Geliştirmek - Düşünme süreçleri ile ilgili farkındalık yaşamın her alanında kişisel gelişim için gereklidir. Mind Lab Metodu, geliştirdiği benzersiz üst-zihinsel düşünme modelleri sayesinde, farklı düşünme süreçleri ile ilgili farkındalığı yaratarak, bu farkındalık sayesinde sürekli gelişimi mümkün kılar.» Düşünme Becerilerinin Aktarımı- İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, herkesin her konuda her tür bilgiye kolaylıkla erişebilmesi, temel düşünme becerilerinin önemini giderek daha da artırmaktadır. Mind Lab Metodu, bu temel düşünme becerilerinin gelişimini sağlamaktadır: Problem çözme stratejileri, karar verme modelleri, araştırma süreçleri, bilgi yönetimi, mantıksal ve matematiksel düşünme, sözlü ve sözsüz iletişim becerileri ve daha fazlası.» Yaşam Becerilerinin Güçlendirilmesi- Oyun Oynama süreci, duygusal ve sosyal zekanın geliştirilmesi için çok ideal bir simülasyon ortamıdır. Bu süreçte, işbirliği ve rekabet, yenmek ve yenilmek, başarmak ve başarısızlığa uğramak gibi birçok farklı durumla kaçınılmaz olarak karşılaşır ve başa çıkmayı öğreniriz. Bu durum, duygularımızı yönetme ve kontrol altında tutabilme, hazzı erteleme, irade, sabır ve öz disiplin gibi birçok becerimizi daha da geliştirmeye yardımcı olur.» Disiplinlerarası Transfer - Bir alanda edinilen bilgi ve beceriyi farklı bir alanda uygulama yeteneği çocuklarımıza verilmesi gereken en önemli öğrenme becerilerinden birisidir. Mind Lab Metodu nun benzersiz yaklaşımı, yaşamın farklı alanlarına uyarlanabilecek becerilerin temel yapı taşlarını oluşturur. Bu metod vasıtasıyla, çocuklar farklı düşünce ve faaliyet alanları arasındaki ilişkiyi fark edebilme becerisi kazanarak, bunun sonucunda da bir alanda edindikleri bilgi ve beceriyi farklı alanlara aktarabilmeyi başarırlar.

8

9 Metodoloji Mind Lab öğrenme süreci çok basit ancak o oranda da etkin bir süreçtir. Süreç, çocukların oyun oynama aşaması ile başlar ve devamında onları gerçek yaşamlarında kullanabilecekleri bilgi ve beceriler ile donatır. Mind Lab Metodu, Oyunlar Dünyası nı Gerçek Dünya ya bağlayan köprüdür. Eğitim süreci araştırmalar sonucunda kanıtlanmış 3 güçlü aşamadan oluşur: Oyun Oynama Öğrenme Transfer Birinci Aşama İkinci Aşama Üçüncü Aşama Düşünce Oyunlarının Oynanması Mind Lab Metodu nun Uygulanması Gerçek Yaşam Durumlarına Uyarlanması İlk aşamada, çocuklar program dahilinde ki birçok düşünce oyunundan birini öğrenirler ve küçük gruplar halinde oynamaya başlarlar. Öğretmen oyunun kurallarını ve amaçlarını anlattıktan sonra, bu kurallar çerçevesinde hedefe ulaşmak için uygulanması gereken oyun stratejilerinin ve bu stratejilerin altında yatan düşünce kavramlarının çocuklarca fark edilmesine ve ortaya çıkarılmasına yardımcı olur. İkinci aşamada, öğretmen ve çocuklar, ilk aşamada öğrenilenleri bir düşünce modeli yardımı ile özetlerler. Bu model, oyun oynama etkinliği ile tetiklenen bilişsel bir sürece (örneğin; problemin saptanması ve başedilmesi zor bir karar verilmesi) veya duygusal ya da sosyal farkına varmak, takım çalışması yapmak) ilişkin bir modeldir. bir sürece (örneğin; hata yaptığının Aşağıda Mind Lab Metodu ile güçlendirilen bazı beceriler yer almaktadır: Sosyal Takım çalışması & İşbirliği Rekabetle başa çıkma Etkili iletişim Kurallara saygı duyma Diğerlerini kabul etme Duygusal Duyguları kontrol etme Kişisel tatminleri erteleme Sabır, Azim Hatalardan ders çıkarma Öz disiplin Bilişsel Problem çözme Karar verme İleriye dönük planlama Mantıklı düşünme Dil sanatları Üçüncü aşamada, öğretmen ve çocuklar oyunun yapısını değerlendirdikten sonra, oyunla ilgili kavramların gerçek hayatla bağlantısına ilişkin bir tartışma başlatırlar. Bu aşamada, oyun oynama sureti ile edinilen bilgi ve becerilerin diğer yaşam alanlarına nasıl uygulanabileceği görülür.

10 Karşılaştırmalı Araştırma Projeleri Mind Lab Metodu nun etkinliği hakkında başta Yale Üniversitesi nden Prof. Donald Green olmak üzere birçok araştırmacı tarafından karşılaştırmalı araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar, Mind Lab Metodu nun okul çağındaki çocukların yaşam becerilerini ve düşünme yeteneklerini önemli ölçüde geliştirdiğini ortaya koymuştur. Bu araştırma projelerinin birisinde, aşağıdaki hipotez test edilmiştir: Çocuklar soyut birtakım stratejik düşünme becerilerini ve üst-zihinsel modelleri öğrenerek bu modelleri, düşünce oyunları ve gerçek hayat durumlarına uygulamak sureti ile edinebilirler. Bu araştırmada, değişik sosyo-ekonomik altyapılardan gelen 8-12 yaş arası çocuklar yer almışlardır» Çalışmanın ilk aşamasında, tüm çocuklara Rush Hour adlı oyunun bilgisayar versiyonu öğretildi. Çocuklar bilgisayar başında bu oyunu oynarken gösterdikleri performans özel bir ölçme-değerlendirme yazılımı ile sürekli gözlemlenerek, otomatik olarak kaydedildi.» İkinci aşamada, çalışma grubundaki çocuklara, problem çözmeye ilişkin üst-zihinsel bir takım modeller öğretilerek, bu modellerin oyundaki problemlerin ve gerçek hayattaki problemlerin çözümünde nasıl uygulanabileceği gösterildi. Bu esnada, kontrol grubundaki diğer çocuklar serbest şekilde oyun oynamaya devam ettiler.» Üçüncü aşamada, her iki gruba da Lunar Lockout isimli yeni bir oyun öğretildi. Her iki gruba da aynı yönergeler verilerek bu oyundaki performansları ölçüldü. Kontrol grubundaki çocukların oyun oynama sürelerinin çalışma grubundaki çocuklardan daha uzun olmasına rağmen, öğrendikleri üst-zihinsel modelleri uygulayan çalışma grubundaki çocukların performanslarının istatistiksel olarak belirgin bir şekilde arttığı ortaya çıktı. Özellikle çalışmanın ikinci fazı ile üçüncü fazı arasında iki grup arasındaki performans farkı belirgin şekilde arttı. Problem Çözme testlerindeki başarı derecesi Mind Lab Metodu ve Problem Çözme Kontrol Grubu (Standard Metodlar) Çalışma Öncesi Ara dönem Çalışma Sonrası Çalışma Grubu (Mind Lab Metodu) Bu sonuçlar aşağıdaki iki hususu doğrulamaktadır : 1. Mind Lab in Problem Çözme Modelleri ni öğrenen çocukların stratejik düşünme becerileri belirgin şekilde gelişir. 2. Mind Lab in Soyut Modelleri ni öğrenen çocuklar, öğrendiklerini yeni bir alana başarıyla transfer edebilmişler ve hatta bu yeni alanda kaydettikleri ilerleme, ilk oyunda kaydettikleri ilerlemeden daha fazla olmuştur.

11 Yale Üniversitesi nce yürütülen araştırma projesinin bir diğer parçası olarak aşağıdaki hipotez test edildi: Mind Lab in Stratejileri ve Düşünme Kavramları üzerinde çalışmak, çocukların Düşünce Dili ni geliştirir. Çalışmanın başında, çocukların Düşünce Dili seviyeleri birçok düşünce kavramı kullanılarak ölçüldü. Çocuklara, Karar, Hedef, Planlama, Problem, Süreç gibi düşünceye ilişkin kavramlardan oluşan uzun bir liste verilerek, listede yer alan her kavram için en uygun tanımlamayı seçmeleri istendi. Çalışma grubunda yer almak üzere özellikle skolastik yetkinlikleri zayıf öğrenciler seçilerek, bu gruba üç ay süresince haftada bir kez Mind Lab dersi verildi. Aynı süre zarfında, kontrol grubuna da aynı oyunlar öğretilip, oynatıldı. Ancak kontrol grubu ile, Mind Lab Metodu nun en önemli kısımlarından biri olan oyun sonrası tartışma seansı yapılmadı. Düşünce Dili testlerindeki başarı derecesi Mind Lab Metodu ve Sözel Beceriler Çalışma Öncesi Üç aylık sonrası Kontrol Grubu (Standard Metodlar) Çalışma Grubu (Mind Lab Metodu) Üç aylık çalışma süresinin sonunda, her iki gruptaki çocukların Düşünce Dili seviyeleri araştırmanın başında kullanılan kavramlar kullanılarak tekrar ölçüldü. Bu sonuçlar araştırmanın yapıldığı okulun yöneticilerini o kadar etkiledi ki, Mind Lab i okulun tüm sınıflarının ders programına dahil etmeye karar verdiler. Bu araştırmanın üç temel sonucu aşağıdaki gibi sıralanabilir: 1. Mind Lab Metodu nun Stratejik Düşünme Metodları ve Kavramları nı öğrenmek çocukların düşünce dillerini geliştirir, dil becerilerini zenginleştirir. 2. Kontrol grubundaki çocukların düşünce dili de ilerleme göstermekle beraber, çalışma grubunun gelişimine oranla çok daha sınırlı kalmıştır. 3. Mind Lab Metodu özellikle skolastik başarısı daha düşük olan çocuklar üzerinde de etkili olabilen bir metoddur. Prof. Donald Green, Mind Lab in bu etkisini, ham elmasın ortaya çıkartılıp parlak bir mücevhere dönüştürülmesi şeklinde yorumlamıştır. Prof. Donald Green Yale Üniversitesi, A.B.D. Bu bulgular ışığında, bu konudaki çalışma ve araştırmaların devam etmesinin önemini vurgulamak isterim. Stratejik Düşünme Becerileri nin nasıl geliştirilebileceği konusu, bugüne kadar bilimsel olarak yeterince araştırılmış bir alan olmayıp, Mind Lab ile ilgili çalışmaların, bu alandaki eksiği büyük ölçüde gidereceğine inanıyorum. Bugüne kadar yapılan çalışmaların bulguları; Mind Lab Metodu nun, genel olarak çocukların akademik başarılarında ve özellikle matematiksel ve dil becerileri üzerinde güçlü pozitif etkileri olduğunu kanıtlamaktadır.

12 Okullarda Mind Lab Uygulaması En iyi şekilde öğrenmek için çocuklar mücadeleci, çekici ve heyecan verici deneyimlerin bir parçası olmalıdırlar. Çocukların severek oynaması en güçlü içsel motivasyon ve ilham kaynağıdır. Öğretmenlerin, zamanla çocukları kaynaştırmaları ve uzmanlıkla eğitici notlarını iletebilmeleri için en iyi eğitimsel araçlara ihtiyaçları vardır. Mind Lab bunları ve daha fazlasını aktarır. Aslında, Mind Lab düşünme ve yaşam becerileri ile birleşik okul müfredatınızın gereksinimlerine tam bir çözüm getirir ve Mind Lab Metodu nun Okulunuzda en iyi şekilde uygulanması için gerekli tüm teknik bilgi ve materyalleri içerir» Yerinde eğitim ve destek, eğitimciler için online kurslar» Öğretmenler için geniş kapsamlı ders kitabı serileri ve ders planları» Müfredatınıza mükemmel derecede uygun çok sayıda heyecan verici statejik oyun» Eksiksiz bir öğrenme ortamı oluşturmak için kanıtlayıcı aksesuarlar» Eğitim enstitüleri ve öğretmenler için araştırma ve değerlendirme gereçleri» Mind Lab ın evde öğreniminin devamını sağlayan öğrenci ve aile kitleri Uygulama planı şu 4 ana öğeden oluşur; Okul Laboratuvarının kurulması Öğretmenlerin eğitimi ve desteklenmesi Kişisel öğrenci kitleri ile yapılan çalışmalar Özel okul projeleri başlatılması Okul laboratuvarı kurulmasının ardından Mind Lab başlangıç eğitimi okul öğretmelerine sunulur. Öğretmenler, laboratuvar materyallerini ve kişisel öğrenme kitlerini ve yeni edindikleri bilgileri kullanarak, sınıflarda uygulamaya başlayabilirler. Öğretmenlere yardımcı olmak ve eşlik etmek amacıyla pedagojik ekibimiz tarafından hem yerinde hem de online olarak sürekli yoğun destek sağlanmaktadır. Bu yolla Mind Lab Metodu nun uygulanışındaki yüksek kalite standartlarının güvenliği ve programın devamlılığının garantisi sağlanır. Okulunuzun tercihlerine göre bir veya daha fazla okul projesini faaliyete geçirmeyi seçebilirsiniz. Sizlere bir düzineden fazla, her biri öğrenciler, ebeveynler, öğretmenler ve toplum arasında bir düşünme kültürü geliştirmenize yardım edecek, harika projeler öneriyoruz. Gelecek sayfalar bu dört öğe hakkında daha detaylı bilgiler içermektedir.» Öğretmenler, ebeveynler ve çocuklar için internet öğrenme topluluklar

13

14

15 Okul Laboratuvarının Kurulması Mind Lab tant hich ng, sit Mind Lab projesini yeni bir okulda faaliyete geçirdiğimizde, işe okul laboratuvarını kurarak başlarız. Okul laboratuvarının tamamı metodumuzun başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli olan dayanıklı tüm materyalleri içerir. Mind Lab In Action Mind Lab In Action» Mind Lab Müfredatı The Know How Series Mind Lab's Basic Training Course The Cor The Know How Series The Correct Move Order - Mancala Lesson in Step 2 Course 2» Her biri 36 dersten oluşan, yıllık, 12 ayrı program içerir. The Know How Series The Outcome of the Game - Wolf and Sheep Lesson in Step 1 Course 1 The» Programlar 4-15 yaş arası öğrenciler için tasarlanmıştır.» Esnek ve modüler yapı öğrencilerin Mind Lab e her yaşta katılabilmelerine öğretmenlerin de çeşitli pedagojik amaçlara elverişli eğitim programlarından yararlanmalarına olanak sağlar.» Mind Lab Oyunları» Elliden fazla farklı tipte oyun çeşitli Mind Lab müfredatına dahil edilmiştir.» Okul laboratuvarı yeterli miktarda, her tipten oyun setleri barındırmakta, öğrencilerin her derste kullanımına olanak sağlamaktadır.» Öğretmenler için Kaynak Merkezi» Her dersi kapsayan detaylandırılmış ders planları» Ders kitapları, eğitsel yazılımlar ve öğretmenler için değerlendirme araçları» Büyük oyun panoları, etkinlik kartları ve çeşitli görsel aksesuarlar

16 Öğretmenlerin Eğitimi ve Desteklenmesi Okul laboratuvarının kurulumuna, okul öğretmenleri ile uzun süreli bir işbirliği süreci ile başlarız. Süreç, 24 saatlik başlangıç kursuyla başlar ve aylık atölye çalışmaları, yerinde destek ve öğretmen akademilerimizdeki katılımlarla devam eder. Bu akademi; meslektaşları ile deneyimlerini paylaşmayı ve geniş çaptaki pedagojik kaynaklardan faydalanmayı dileyen Mind Lab eğitimcilerinin uluslararası topluluğudur.» Başlangıç Kursu» Mind Lab Metodu nun temel dayanağını kapsayan 24 saatlik bir kurs programıdır.» Öğretmenleri, Mind Lab derslerini somut bir şekilde aktarabilmeleri için hazırlar.» Teorik ve uygulamaya yönelik araçlar sağlanır.» Sürekli Destek» Okullarla önceden programlanmış aylık yerinde destek oturumları düzenlenir.» Mind Lab ın küçük öğretmen grupları ile çalışan pedagojik ekipleri oluşturulur.» Öğretmenlerin, kendi deneyimleri üzerinde düşünme ve gelecek dersler için hazırlık yapma olanağı sağlanır.» Öğretmen Akademisi» Çevrimiçi destek ve kaynak alanı sağlar.» Gelişmiş bir eğitim kılavuzu, yazılım ve videolar sağlar.» Öğretmenler için ulusal ve uluslararası etkinlikler sunar.sayfa 18.

17 Having installed the School Lab, we begin a profound, long-term collaboration with the school s teachers. The process starts with an initial course of 24 hours, and continues with monthly workshops, onsite support, and participation in our Teachers Academy. This academy is an international community of Mind Lab teachers and educators who wish to share experiences with their colleagues, and benefit from a wide range of cuttingedge pedagogical resources.» Initial Course» A 24-hour course covering the pillars of the Mind Lab Method» Preparing teachers concretely to deliver their first Mind Lab lessons» Providing both theoretical and application-oriented tools» Ongoing Support» Monthly onsite support sessions, prescheduled with the school» Mind Lab s pedagogical teams work with small groups of teachers» Reflecting on teachers experiences and preparing the upcoming lessons» Teachers Academy» Provides an online support and resource centre» Includes advanced training literature, software, and videos» Offers national and international events for all Mind Lab teachers

18 name: Kişisel Öğrenci Kitleri Bütün Mind Lab öğrencileri her okul yılı name: boyunca kendilerine eşlik eden kişisel öğrenci kitleri alırlar. 12 değişik Öğrenci Kit i vardır. Bütün Öğrenci Kit leri iki adet renkli ve ilgi çekici alıştırma kitapları, heyecan verici eğitsel yazılım ve tüm aile bireylerinin eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak bir Mind Lab oyunu içerir. green handbook» Çalışma Kitapları» Öğretmenler tarafından, Mind Lab derslerinin tamamlayıcı bir parçası olarak kullanılır. e in pils ng he e name: handbook» Öğrencilere evde pratik yapmaları için ek olanak sağlar.» Eğitsel Yazılım» Seçkin Mind Lab oyunlarının yalnız veya arkadaşlarla oynanması için heyecan verici bir yoldur.» Sınıf içinde öğrenilen temel düşünme becerilerini tekrarlama aracıdır.» Öğrencilere Mind Lab ın küresel online öğrenci topluluğuna katılma fırsatı sağlar.» Aile Oyunu» Ailelere çocukları ile beraber, yüksek eğitsel değer katılmış, eğlenceli saatler geçirmenin ve kaynaşmanın harika bir yolunu sunar.» Ebeveynlerin, çocuklarının okuldaki deneyim ve yaşamları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

19

20

21 Heyecan Verici Okul Projeleri Mind Lab ın ana hedeflerinden birisi de öğrenciler, öğretmenler, ebeveynler ve toplum genelinde düşünme kültürünü geliştirmektir. Bir düzineyi aşan Okul Projelerimizin birikimi bu hedefe ulaşmamızın en mükemmel yoludur. Mind Lab ın pedagojik ekibi okul personeline, süreç içerisinde yardımda bulunurken, okullar Mind Lab ın özel projelerinden bir veya daha fazlasını faaliyete geçirmek için seçimde bulunabilirler. En popüler birkaç Okul Projesi aşağıda belirtilmiştir:» Ebeveyn Çocuk Akşamları Ebeveynlerin, Mind Lab ın seçkin oyunlarını çocuklarıyla ve sınıf arkadaşlarının aileleri ile oynayarak doğrudan tecrübe ettikleri, Mind Lab hakkında bilgi edindikleri zevkli bir etkinliktir» Oyun Kütüphanesi Düşünme kültürünü geliştirmek için, öğrencilere, ebeveynlere ve öğretmenlere geniş çaptaki strateji oyunlarını yıl boyunca evlerinde oynayabilmelerini mümkün kılan diğer bir yoldur.» Düşün Taşın Köşesi Öğrencilerin fikirleri, oyun oynarken kullanılan stratejiler, bilmeceler, hikayeler, resimler ve diğer yaratıcı çalışmalar bu dinamik Mind Lab panosunda sunulur.» Büyük Oynamak Öğrenciler tarafından mola saatlerinde ve diğer Mind Lab etkinlikleri sırasında yaratılmış ve birleştirilmiş, büyük panolarla ve büyük boy oyun gereçleriyle dolu renkli bir oyun alanıdır.» Mind Lab Olimpiyatları Değişik ülkelerden ve kültürlerden çok sayıda Mind Lab öğrencisini bir araya getiren harika bir etkinliktir. Ortak bir hedefe ulaşmaya çalışan öğrencilere; bilişsel, duygusal ve sosyal becerilerini pratiğe aktarırken yaratıcı şekilde kendilerini ifade etmeleri için fantastik bir yol sunar.

22 Mind Lab ın Müfredat Yapısı Bizler, eğitime katkıda bulunmanın en iyi yolunun okulların eğitim kalitesini geliştirmek için gösterdikleri çabayı desteklemek olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda okul öğretmenlerini yenilikçi, eğitsel programlarla ve pedagojik araçlarla güçlendirmeyi hedefliyoruz. Anaokulu 1 ( 4 Yaş ) Anaokulu 2 ( 5 Yaş ) Ünite 1 Ünite 2 Düşünme becerisinde temel kavramlar Şekil Eşleştirme Ortak Hedefler Grubun Doğası Mind Lab ın müfredatı dayanıklı bilişsel temellere dayanır ve seçkin bilim adamları ve araştırmacıların Piaget, Vygotsky den Seviye 1 ( 6 Yaş ) Bilgi Yönetimi ve Analizi Mantıklı Düşünme Becerileri ve Dewey in Yapılandırıcı Teori sinden, Gardner ın Çoklu Zeka sı ve Feuerstein ın Enstrümantal Zenginleştirme sine Seviye 2 ( 7 Yaş) Birleşik Kuvvetler Hesaplama kadar- fikirlerinden şekil almıştır. Eğitim programımız, bu teorileri ve kabul edilmiş fikirleri, öğretmenlerin sınıflarda başarıyla Seviye 3 ( 8 Yaş ) Soru Sorma Derin Sular uygulayabildiği güçlü pratik araçlarla ve iyi yapılandırılmış planlarla derslere aktarmalarını sağlar. Seviye 4 ( 9 Yaş) Problem Çözme Planlama ve Sıralama Modüler yolla yapılandırılan ders planları Seviye 5 ( 10 Yaş) Bilgi Analizi Kaynak Yönetimi öğretmenlere ve öğrencilere Mind Lab e her aşamada katılabilmeleri olanağını sağlar. Yöntemin modüler yapıdaki Seviye 6 ( 11 Yaş ) Derin Sular İleriye Dönük Planlama görünümü, temel derslerde de derin deneyim kazanılmasını garantiler. Ders planlarımız, değişik yaşlardaki öğrencilerin Seviye 7 ( 12 Yaş ) İşbirliğinin Faydaları Karar Verme gelişim çağlarındaki ihtiyaçlarına karşılık verebilecek, her bir çocuğun öğrenme stiline ve kişisel becerilerine saygı duyabilecek ve her okulun önceliklerine ve program Seviye 8 ( 13 Yaş) Taktik ve Strateji Derin Sular tercihlerine esnek bir şekilde cevap verebilecek bir biçimde tasarlanmıştır. Seviye 9 ( 14 Yaş ) Etkili Düşünme Bellek Uygulamaları Seviye 10 ( 15 Yaş ) Stratejik Planlama Toplumsal ilişkiler

23 Mind Lab in Avantajları İnanıyoruz ki Mind Lab eğitim sürecinden etkilenmiş ve bu sürece dahil olan- öğrenciler, eğitimciler, ebeveynler ve okullar- herkese eşit şekilde hitap etmektedir.» Öğrenciler,» Keyifle öğrenir.» Akademik başarılarını arttırır.» Bilişsel, duygusal ve sosyal becerileri geliştirir.» Özgüven ve kişisel gelişimlerini kuvvetlendirir.» 21. yüzyılda hayata en iyi şekilde hazırlanırlar.» Eğitimciler,» Ebeveynler,» Çocuklarına hayat için en iyi fırsatları ve hazırlığı sağlarlar.» Çocuklarının okuldaki aktiviteleri ve deneyimleri ile ilgili daha çok fikir edinirler.» Mind Lab içeriğini ve oyunlarını merkez alan, çocuklarıyla eğlenceli ve heyecan verici bir ortamda iletişim kurabilme şansı elde ederler.» Okul,» Akademik üstünlüğün liderliğinde sıkıntı ve şiddeti azaltarak öğrencilerin ilgi ve motivasyonunu artırır.» Eğitim kalitesini artırdığı, araştırmalarla kanıtlanmış araçlarla, öğretmenler ve ebeveynler arasındaki iletişimde köprü görevi görür.» Unesco nun ilkelerinin desteklediği öncü metodlardan faydalanırlar Varolmayı öğrenmek, Yapmayı öğrenmek, Öğrenmeyi öğrenmek ve Beraber yaşamayı öğrenmek.» Öğrencilerinin sosyalleşme sürecindeki gelişimlerini desteklemek Lab den yararlanırlar. için Mind» Disiplinlerarası transferi gerçekleştirmede Mind Lab in stratejileri ve araçlarından yararlanırlar.» Kişisel ve profesyonel gelişim sürecinin etkili gelişiminden zevk alırlar. Bir kez daha Mind Lab e gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür eder ve eğitimin geleceğine olan yolculuğumuzda bizlere katılmanızı dileriz.

24 Min Lab Vizyonu Medeniyetin aydınlanmaya başladığı ilk çağlardan bu yana düşünce oyunları insanlık kültüründe önemli bir rol oynamıştır. O çağlarda öğretmenler, öğrencileri ile birlikte toprağa çizdikleri düşünce oyunlarını oynayarak bilgi ve bilgeliklerini onlara aktarırlardı. Farklı kuşaklardan aile bireyleri bir araya gelip, düşünce oyunlarının içinde saklı mücadele duygusunun keyfine hep birlikte varırlardı. O günlerden bu yana içindeki birçok kıymetli bilgi ve beceri barındıran bu alışkanlıklar unutulmuş ve insanların yaşam şekilleri birçok değişikliğe uğramıştır. Yaşamın hızlı temposu, farklı özelliklerde birtakım oyunların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Şiddet ve aksiyon içeren bilgisayar oyunları, video klipler ve çeşitli televizyon programları, aileleri oyun tahtasının etrafında bir araya getiren ve derinlemesine düşünme, sabır, azim ve sosyal paylaşım içeren geleneksel etkinliklerin yerini almıştır. Mind Lab Grubu, düşünce oyunlarını olmaları gereken doğru ve doğal yerlerine geri getirerek, bu oyunların çocukların hem beyinlerine hem de yüreklerine aynı anda hitap eden güçlü birer eğitim aracına dönüşmelerini sağlamıştır. Denenmiş ve etkinliği ispatlanmış metodolojisi sayesinde Mind Lab bugün artık eğitim dünyasının önemli bir parçası haline gelmiştir. Amacımız, çocuklarımızın düşünce becerilerinin yanısıra temel yaşam becerilerinin de gelişimini destekleyerek, onları kendi potansiyellerinin farkında, çevresindeki diğer bireylere saygılı ve onları bilinçli, başarılı ve mutlu bireyler olarak toplumsal hayata kazandırmaktır. En önemlisi Mind Lab çocuklarımıza başarılı, yardımcı ve mutlu bireyler olmalarına yardım eder. Bunun üstesinden gelmek için de öğretmenlerimizi ve okullarımızı yenilikçi eğitsel araçlarla güçlendirmekteyiz. Yıldız Posta Cad. Vefa Bey Sok. Yesil Apt. B Blok No.7 Kat.7 D Gayrettepe / Besiktas / İstanbul Tel. : Fax :

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

DEĞERLENDİRME BULGULARI

DEĞERLENDİRME BULGULARI INTEL ÖĞRENCİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME BULGULARI 8 AĞUSTOS 2007 Vera Michalchik, Willow Sussex ve Torie Gorges Brezilya, Şili, Çin, Misir, Hindistan, Israil, Meksika, Rusya ve Türkiye deki Intel Öğrenci

Detaylı

Öğrenci Merkezli Sınıflarda 21 Yüzyıl Becerilerin Gelişimi

Öğrenci Merkezli Sınıflarda 21 Yüzyıl Becerilerin Gelişimi Bu yayında ifade edilen yazarın görüşleri, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı veya Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti nin görüşlerini yansıtmaz. Bu Kılavuz, Temel Eğitim Programı

Detaylı

Dünya Çapında Dil Eğitimi

Dünya Çapında Dil Eğitimi Dünya Çapında Dil Eğitimi 2013 Boston New York San Diego San Francisco Los Angeles Miami Montreal Toronto Vancouver London Cambridge Oxford Brighton Bristol Malta Cape Town İçindekiler EC Hakkında 4 Gideceğiniz

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

21. yüzyil ÇEVRE. becerileri geliştirilmesi

21. yüzyil ÇEVRE. becerileri geliştirilmesi Bu kılavuzda ifade edilen yazarın görüşleri Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı nın (United States Agency for International Development - USAID Kosovo) veya Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

IBM KidSmart Erken Öğrenme Programı. KidSmart ın özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar üzerindeki etkisini gösteren 15 ülkeden vaka örnekler

IBM KidSmart Erken Öğrenme Programı. KidSmart ın özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar üzerindeki etkisini gösteren 15 ülkeden vaka örnekler IBM KidSmart Erken Öğrenme Programı KidSmart ın özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar üzerindeki etkisini gösteren 15 ülkeden vaka örnekler brozura_kidsmart_148x210_tur_1.indd 1 5.6.2009 14:32:09 ÖNSÖZ Larry

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK

Detaylı

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi Aralık, 2012, Cilt 1, Sayı, 2, s. 85-113 Journal of Policy Analysis in Education December, 2012, Volume 1, Issue 2, pp. 85-113 Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi A

Detaylı

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez Yönder Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kalitesi Kabul

Detaylı

İçindekiler Hakkımızda Neden Kensington Academy London Eğitim Sistemimiz Eğitimde Kalite Güvencesi Genel İngilizce Seviyeler Hazırlık Sınıfı

İçindekiler Hakkımızda Neden Kensington Academy London Eğitim Sistemimiz Eğitimde Kalite Güvencesi Genel İngilizce Seviyeler Hazırlık Sınıfı İçindekiler Hakkımızda 5 Neden Kensington Academy London 7 Eğitim Sistemimiz 8 Eğitimde Kalite Güvencesi 9 Genel İngilizce 10 Seviyeler 11 Hazırlık Sınıfı 12 Sınavlara Hazırlık Eğitimleri 13 İş İngilizcesi

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2012 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE

Detaylı

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ 2 STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ Kamuda Strateji Kapasitesi Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen durum tespiti çalışmaları (bkz. Durum Tespit, Ön Araştırma Ve İhtiyaç Analizi Raporu, 2010) sonunda kamu

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunuş Özetleri

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunuş Özetleri Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunuş Özetleri Abbas Türnüklü, Deniz Hepözen, Özlem Başaran, Şermin Coşkun ve Fidan Korkut- Tevfik Fikret Okulları Davranış Yönetim Politikası Davranış Yönetim Politikası

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

GAMVET_ OYUN METODOLOJİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİME UYARLANMASI ORTAKLAR

GAMVET_ OYUN METODOLOJİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİME UYARLANMASI ORTAKLAR ORTAKLAR İçindekiler BÖLÜM I... 1.1. Giriş... 1.2. Sosya Medya ve Eğitim... 1.3. Öz Düzenlemeli Öğrenme ve Sosyal Medya... 1.4. Oyunlar ve Oyun Janrası... BÖLÜM II... 2.1. Çalıştay 1 Oyunların Tasarlanması...

Detaylı

İNGİLİZCE DİLİ. dersinde 21. yüzyıl becerilerin geliştirilmesi

İNGİLİZCE DİLİ. dersinde 21. yüzyıl becerilerin geliştirilmesi Bu kılavuzda ifade edilen yazarın görüşleri Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı nın (United States Agency for International Development - USAID Kosovo) veya Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

Odile Quintin Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürü

Odile Quintin Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürü cover Doksanların ortasından beri, Comenius programı Avrupa ișbirliğine kapılarını açmaları için okullara yardım etmektedir. Çeșitli așamalarında yüz binlerce öğrenciye, eğitim görevlisine ve diğer okul

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016 Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Mustafa Kemal Atatürk TÜRKİYE

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı