Mind Lab Programı. Eğitimin geleceğine olan yolculukta bize katılın

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mind Lab Programı. Eğitimin geleceğine olan yolculukta bize katılın"

Transkript

1 Mind Lab Programı Eğitimin geleceğine olan yolculukta bize katılın Mind Lab Metodu, düşünce oyunları kullanarak yaşam ve düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen yenilikçi bir okul-içi metoddur. Sizi Mind Lab Metodu nu okulunuzda uygulamaya davet etmekten ve bu teklifi sunmaktan mutluluk duyarız. Education is Child s Play

2

3 Mind Lab in Misyonu Misyonumuz, gelecek neslin; bilişsel, duygusal ve sosyal becerilerini kuvvetlendirerek, onlara düşüncelerini nasıl aktaracaklarını öğreterek ve öğrencileri nasıl öğrenildiğini öğren için cesaretlendirerek 21. yüzyılın karmaşık zorluklarına hazırlamaktır. En önemlisi, Mind Lab çocuklarımızın kabul gören, katılımcı ve mutlu bireyler olmasına yardım eder. Bunu başarmak için de öğretmenleri ve okulları yenilikçi eğitsel araçlarla güçlendirir.

4 Mind Lab Grubu Mind Lab Grubu 1994 yılında kurulmuş olup günümüze dek tüm faaliyetlerini Mind Lab Metodu merkezinde gerçekleştirmiştir. Mind Lab Metodu, düşünce oyunlarının kullanılması sureti ile düşünce becerilerinin ve buna bağlı temel yaşam becerilerinin eğitimi ve gelişimini sağlayan benzersiz bir yaklaşımdır. Programlarımız anaokulundan liseye kadar bütün bir yıl boyunca, haftada bir ders saati olarak okulların müfredatına kolayca entegre edilebilir özelliktedir. Eğitim seminerleri, veli-öğrenci organizasyonları ve birçok özel etkinlik, okullardaki Mind Lab uygulamalarını tamamlayıcı niteliktedir. İngiltere A.B.D Mind Lab in benzersiz yaklaşımı, düşünce oyunlarının çok güçlü ve etkin bir eğitim aracı olduğu gerçeğinden hareketle geliştirilmiştir. Düşünce oyunları, yalnızca bilişsel becerilerin gelişimine katkı sağlamakla kalmayıp, düşünme süreçleri ile ilgili farkındalık yaratılması ve bu esnada da farklı duygusal ve sosyal durumlarla daha etkin başedebilme yeteneğinin gelişmesini de destekler. Programın merkezinde bulunan Oyun Oynama deneyimi, çocuklarda derinlemesine öğrenme süreci için gereken motivasyon ve ilgiyi uyandıran, eğlenceli, heyecanlı ve sürükleyici bir süreçtir. İtalya Israil Panama Japonya Şili Çin Brezilya İspanya

5 Akademik alanda, A.B.D. de Yale Üniversitesi ve İngiltere de Northumbria Üniversitesi başta olmak üzere, birçok üniversite ile işbirliği halinde eğitim araştırmaları yürütülmektedir. Yale Üniversitesi nce yapılan kapsamlı araştırma, bu metodun önemli düşünce ve yaşam becerilerinin yanısıra öğrencilerin matematik ve sözel testlerdeki performanslarını da belirgin biçimde geliştirdiğini göstermektedir. Geniş alana yayılmış faaliyet ve genişlemenin 16 yılı boyunca Mind Lab Grubu düşünme ve yaşam becerilerinin gelişimi alanında bir dünya lideri olmuştur. Mind Lab Metodu 25 ten fazla ülkedeki binlerce eğitim kurumu tarafından benimsenmiş, den fazla öğretmen eğitim almış ve sertifikalandırılmış, dan fazla öğrenci düşünme becerilerini geliştirmek için Mind Lab Metodu nu kullanmıştır.

6

7 Mind Lab in Mantığı Mind Lab Metodu, yaşam ve düşünme becerilerinin eğitimi ve gelişimini sağlayan bir sistemdir. Mind Lab Metodu nun temelinde en etkin öğrenme yolunun; daha fazlasının istendiği, hızlı ve otantik deneyimlerden geçtiği gerçeği yatmaktadır. Oyun Oynama deneyimi bu duruma en mükemmel örnektir. Eğlendirici, meşgul edici ve heyecan vericidir. Dolayısı ile daha fazla oynama ve katılım isteği yaratır. En az bunun kadar önemlisi, düşünce ve yaşam becerilerinin uygulanması ve denenmesi için oyunların çok uygun bir zemin yaratmasıdır. Mind Lab Grubu nun eğitim felsefesini, ünlü filozof Eflatun (Plato) un aşağıdaki sözü çok net bir biçimde dile getirmektedir: Çocuklar zor ile değil, oynayarak öğrenmelidirler. Bir kişiyi bir saatlik oyun içinde, bir yıllık sohbetten daha fazla tanırsınız. Metodun Hedefi» Farkındalığı Geliştirmek - Düşünme süreçleri ile ilgili farkındalık yaşamın her alanında kişisel gelişim için gereklidir. Mind Lab Metodu, geliştirdiği benzersiz üst-zihinsel düşünme modelleri sayesinde, farklı düşünme süreçleri ile ilgili farkındalığı yaratarak, bu farkındalık sayesinde sürekli gelişimi mümkün kılar.» Düşünme Becerilerinin Aktarımı- İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, herkesin her konuda her tür bilgiye kolaylıkla erişebilmesi, temel düşünme becerilerinin önemini giderek daha da artırmaktadır. Mind Lab Metodu, bu temel düşünme becerilerinin gelişimini sağlamaktadır: Problem çözme stratejileri, karar verme modelleri, araştırma süreçleri, bilgi yönetimi, mantıksal ve matematiksel düşünme, sözlü ve sözsüz iletişim becerileri ve daha fazlası.» Yaşam Becerilerinin Güçlendirilmesi- Oyun Oynama süreci, duygusal ve sosyal zekanın geliştirilmesi için çok ideal bir simülasyon ortamıdır. Bu süreçte, işbirliği ve rekabet, yenmek ve yenilmek, başarmak ve başarısızlığa uğramak gibi birçok farklı durumla kaçınılmaz olarak karşılaşır ve başa çıkmayı öğreniriz. Bu durum, duygularımızı yönetme ve kontrol altında tutabilme, hazzı erteleme, irade, sabır ve öz disiplin gibi birçok becerimizi daha da geliştirmeye yardımcı olur.» Disiplinlerarası Transfer - Bir alanda edinilen bilgi ve beceriyi farklı bir alanda uygulama yeteneği çocuklarımıza verilmesi gereken en önemli öğrenme becerilerinden birisidir. Mind Lab Metodu nun benzersiz yaklaşımı, yaşamın farklı alanlarına uyarlanabilecek becerilerin temel yapı taşlarını oluşturur. Bu metod vasıtasıyla, çocuklar farklı düşünce ve faaliyet alanları arasındaki ilişkiyi fark edebilme becerisi kazanarak, bunun sonucunda da bir alanda edindikleri bilgi ve beceriyi farklı alanlara aktarabilmeyi başarırlar.

8

9 Metodoloji Mind Lab öğrenme süreci çok basit ancak o oranda da etkin bir süreçtir. Süreç, çocukların oyun oynama aşaması ile başlar ve devamında onları gerçek yaşamlarında kullanabilecekleri bilgi ve beceriler ile donatır. Mind Lab Metodu, Oyunlar Dünyası nı Gerçek Dünya ya bağlayan köprüdür. Eğitim süreci araştırmalar sonucunda kanıtlanmış 3 güçlü aşamadan oluşur: Oyun Oynama Öğrenme Transfer Birinci Aşama İkinci Aşama Üçüncü Aşama Düşünce Oyunlarının Oynanması Mind Lab Metodu nun Uygulanması Gerçek Yaşam Durumlarına Uyarlanması İlk aşamada, çocuklar program dahilinde ki birçok düşünce oyunundan birini öğrenirler ve küçük gruplar halinde oynamaya başlarlar. Öğretmen oyunun kurallarını ve amaçlarını anlattıktan sonra, bu kurallar çerçevesinde hedefe ulaşmak için uygulanması gereken oyun stratejilerinin ve bu stratejilerin altında yatan düşünce kavramlarının çocuklarca fark edilmesine ve ortaya çıkarılmasına yardımcı olur. İkinci aşamada, öğretmen ve çocuklar, ilk aşamada öğrenilenleri bir düşünce modeli yardımı ile özetlerler. Bu model, oyun oynama etkinliği ile tetiklenen bilişsel bir sürece (örneğin; problemin saptanması ve başedilmesi zor bir karar verilmesi) veya duygusal ya da sosyal farkına varmak, takım çalışması yapmak) ilişkin bir modeldir. bir sürece (örneğin; hata yaptığının Aşağıda Mind Lab Metodu ile güçlendirilen bazı beceriler yer almaktadır: Sosyal Takım çalışması & İşbirliği Rekabetle başa çıkma Etkili iletişim Kurallara saygı duyma Diğerlerini kabul etme Duygusal Duyguları kontrol etme Kişisel tatminleri erteleme Sabır, Azim Hatalardan ders çıkarma Öz disiplin Bilişsel Problem çözme Karar verme İleriye dönük planlama Mantıklı düşünme Dil sanatları Üçüncü aşamada, öğretmen ve çocuklar oyunun yapısını değerlendirdikten sonra, oyunla ilgili kavramların gerçek hayatla bağlantısına ilişkin bir tartışma başlatırlar. Bu aşamada, oyun oynama sureti ile edinilen bilgi ve becerilerin diğer yaşam alanlarına nasıl uygulanabileceği görülür.

10 Karşılaştırmalı Araştırma Projeleri Mind Lab Metodu nun etkinliği hakkında başta Yale Üniversitesi nden Prof. Donald Green olmak üzere birçok araştırmacı tarafından karşılaştırmalı araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar, Mind Lab Metodu nun okul çağındaki çocukların yaşam becerilerini ve düşünme yeteneklerini önemli ölçüde geliştirdiğini ortaya koymuştur. Bu araştırma projelerinin birisinde, aşağıdaki hipotez test edilmiştir: Çocuklar soyut birtakım stratejik düşünme becerilerini ve üst-zihinsel modelleri öğrenerek bu modelleri, düşünce oyunları ve gerçek hayat durumlarına uygulamak sureti ile edinebilirler. Bu araştırmada, değişik sosyo-ekonomik altyapılardan gelen 8-12 yaş arası çocuklar yer almışlardır» Çalışmanın ilk aşamasında, tüm çocuklara Rush Hour adlı oyunun bilgisayar versiyonu öğretildi. Çocuklar bilgisayar başında bu oyunu oynarken gösterdikleri performans özel bir ölçme-değerlendirme yazılımı ile sürekli gözlemlenerek, otomatik olarak kaydedildi.» İkinci aşamada, çalışma grubundaki çocuklara, problem çözmeye ilişkin üst-zihinsel bir takım modeller öğretilerek, bu modellerin oyundaki problemlerin ve gerçek hayattaki problemlerin çözümünde nasıl uygulanabileceği gösterildi. Bu esnada, kontrol grubundaki diğer çocuklar serbest şekilde oyun oynamaya devam ettiler.» Üçüncü aşamada, her iki gruba da Lunar Lockout isimli yeni bir oyun öğretildi. Her iki gruba da aynı yönergeler verilerek bu oyundaki performansları ölçüldü. Kontrol grubundaki çocukların oyun oynama sürelerinin çalışma grubundaki çocuklardan daha uzun olmasına rağmen, öğrendikleri üst-zihinsel modelleri uygulayan çalışma grubundaki çocukların performanslarının istatistiksel olarak belirgin bir şekilde arttığı ortaya çıktı. Özellikle çalışmanın ikinci fazı ile üçüncü fazı arasında iki grup arasındaki performans farkı belirgin şekilde arttı. Problem Çözme testlerindeki başarı derecesi Mind Lab Metodu ve Problem Çözme Kontrol Grubu (Standard Metodlar) Çalışma Öncesi Ara dönem Çalışma Sonrası Çalışma Grubu (Mind Lab Metodu) Bu sonuçlar aşağıdaki iki hususu doğrulamaktadır : 1. Mind Lab in Problem Çözme Modelleri ni öğrenen çocukların stratejik düşünme becerileri belirgin şekilde gelişir. 2. Mind Lab in Soyut Modelleri ni öğrenen çocuklar, öğrendiklerini yeni bir alana başarıyla transfer edebilmişler ve hatta bu yeni alanda kaydettikleri ilerleme, ilk oyunda kaydettikleri ilerlemeden daha fazla olmuştur.

11 Yale Üniversitesi nce yürütülen araştırma projesinin bir diğer parçası olarak aşağıdaki hipotez test edildi: Mind Lab in Stratejileri ve Düşünme Kavramları üzerinde çalışmak, çocukların Düşünce Dili ni geliştirir. Çalışmanın başında, çocukların Düşünce Dili seviyeleri birçok düşünce kavramı kullanılarak ölçüldü. Çocuklara, Karar, Hedef, Planlama, Problem, Süreç gibi düşünceye ilişkin kavramlardan oluşan uzun bir liste verilerek, listede yer alan her kavram için en uygun tanımlamayı seçmeleri istendi. Çalışma grubunda yer almak üzere özellikle skolastik yetkinlikleri zayıf öğrenciler seçilerek, bu gruba üç ay süresince haftada bir kez Mind Lab dersi verildi. Aynı süre zarfında, kontrol grubuna da aynı oyunlar öğretilip, oynatıldı. Ancak kontrol grubu ile, Mind Lab Metodu nun en önemli kısımlarından biri olan oyun sonrası tartışma seansı yapılmadı. Düşünce Dili testlerindeki başarı derecesi Mind Lab Metodu ve Sözel Beceriler Çalışma Öncesi Üç aylık sonrası Kontrol Grubu (Standard Metodlar) Çalışma Grubu (Mind Lab Metodu) Üç aylık çalışma süresinin sonunda, her iki gruptaki çocukların Düşünce Dili seviyeleri araştırmanın başında kullanılan kavramlar kullanılarak tekrar ölçüldü. Bu sonuçlar araştırmanın yapıldığı okulun yöneticilerini o kadar etkiledi ki, Mind Lab i okulun tüm sınıflarının ders programına dahil etmeye karar verdiler. Bu araştırmanın üç temel sonucu aşağıdaki gibi sıralanabilir: 1. Mind Lab Metodu nun Stratejik Düşünme Metodları ve Kavramları nı öğrenmek çocukların düşünce dillerini geliştirir, dil becerilerini zenginleştirir. 2. Kontrol grubundaki çocukların düşünce dili de ilerleme göstermekle beraber, çalışma grubunun gelişimine oranla çok daha sınırlı kalmıştır. 3. Mind Lab Metodu özellikle skolastik başarısı daha düşük olan çocuklar üzerinde de etkili olabilen bir metoddur. Prof. Donald Green, Mind Lab in bu etkisini, ham elmasın ortaya çıkartılıp parlak bir mücevhere dönüştürülmesi şeklinde yorumlamıştır. Prof. Donald Green Yale Üniversitesi, A.B.D. Bu bulgular ışığında, bu konudaki çalışma ve araştırmaların devam etmesinin önemini vurgulamak isterim. Stratejik Düşünme Becerileri nin nasıl geliştirilebileceği konusu, bugüne kadar bilimsel olarak yeterince araştırılmış bir alan olmayıp, Mind Lab ile ilgili çalışmaların, bu alandaki eksiği büyük ölçüde gidereceğine inanıyorum. Bugüne kadar yapılan çalışmaların bulguları; Mind Lab Metodu nun, genel olarak çocukların akademik başarılarında ve özellikle matematiksel ve dil becerileri üzerinde güçlü pozitif etkileri olduğunu kanıtlamaktadır.

12 Okullarda Mind Lab Uygulaması En iyi şekilde öğrenmek için çocuklar mücadeleci, çekici ve heyecan verici deneyimlerin bir parçası olmalıdırlar. Çocukların severek oynaması en güçlü içsel motivasyon ve ilham kaynağıdır. Öğretmenlerin, zamanla çocukları kaynaştırmaları ve uzmanlıkla eğitici notlarını iletebilmeleri için en iyi eğitimsel araçlara ihtiyaçları vardır. Mind Lab bunları ve daha fazlasını aktarır. Aslında, Mind Lab düşünme ve yaşam becerileri ile birleşik okul müfredatınızın gereksinimlerine tam bir çözüm getirir ve Mind Lab Metodu nun Okulunuzda en iyi şekilde uygulanması için gerekli tüm teknik bilgi ve materyalleri içerir» Yerinde eğitim ve destek, eğitimciler için online kurslar» Öğretmenler için geniş kapsamlı ders kitabı serileri ve ders planları» Müfredatınıza mükemmel derecede uygun çok sayıda heyecan verici statejik oyun» Eksiksiz bir öğrenme ortamı oluşturmak için kanıtlayıcı aksesuarlar» Eğitim enstitüleri ve öğretmenler için araştırma ve değerlendirme gereçleri» Mind Lab ın evde öğreniminin devamını sağlayan öğrenci ve aile kitleri Uygulama planı şu 4 ana öğeden oluşur; Okul Laboratuvarının kurulması Öğretmenlerin eğitimi ve desteklenmesi Kişisel öğrenci kitleri ile yapılan çalışmalar Özel okul projeleri başlatılması Okul laboratuvarı kurulmasının ardından Mind Lab başlangıç eğitimi okul öğretmelerine sunulur. Öğretmenler, laboratuvar materyallerini ve kişisel öğrenme kitlerini ve yeni edindikleri bilgileri kullanarak, sınıflarda uygulamaya başlayabilirler. Öğretmenlere yardımcı olmak ve eşlik etmek amacıyla pedagojik ekibimiz tarafından hem yerinde hem de online olarak sürekli yoğun destek sağlanmaktadır. Bu yolla Mind Lab Metodu nun uygulanışındaki yüksek kalite standartlarının güvenliği ve programın devamlılığının garantisi sağlanır. Okulunuzun tercihlerine göre bir veya daha fazla okul projesini faaliyete geçirmeyi seçebilirsiniz. Sizlere bir düzineden fazla, her biri öğrenciler, ebeveynler, öğretmenler ve toplum arasında bir düşünme kültürü geliştirmenize yardım edecek, harika projeler öneriyoruz. Gelecek sayfalar bu dört öğe hakkında daha detaylı bilgiler içermektedir.» Öğretmenler, ebeveynler ve çocuklar için internet öğrenme topluluklar

13

14

15 Okul Laboratuvarının Kurulması Mind Lab tant hich ng, sit Mind Lab projesini yeni bir okulda faaliyete geçirdiğimizde, işe okul laboratuvarını kurarak başlarız. Okul laboratuvarının tamamı metodumuzun başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli olan dayanıklı tüm materyalleri içerir. Mind Lab In Action Mind Lab In Action» Mind Lab Müfredatı The Know How Series Mind Lab's Basic Training Course The Cor The Know How Series The Correct Move Order - Mancala Lesson in Step 2 Course 2» Her biri 36 dersten oluşan, yıllık, 12 ayrı program içerir. The Know How Series The Outcome of the Game - Wolf and Sheep Lesson in Step 1 Course 1 The» Programlar 4-15 yaş arası öğrenciler için tasarlanmıştır.» Esnek ve modüler yapı öğrencilerin Mind Lab e her yaşta katılabilmelerine öğretmenlerin de çeşitli pedagojik amaçlara elverişli eğitim programlarından yararlanmalarına olanak sağlar.» Mind Lab Oyunları» Elliden fazla farklı tipte oyun çeşitli Mind Lab müfredatına dahil edilmiştir.» Okul laboratuvarı yeterli miktarda, her tipten oyun setleri barındırmakta, öğrencilerin her derste kullanımına olanak sağlamaktadır.» Öğretmenler için Kaynak Merkezi» Her dersi kapsayan detaylandırılmış ders planları» Ders kitapları, eğitsel yazılımlar ve öğretmenler için değerlendirme araçları» Büyük oyun panoları, etkinlik kartları ve çeşitli görsel aksesuarlar

16 Öğretmenlerin Eğitimi ve Desteklenmesi Okul laboratuvarının kurulumuna, okul öğretmenleri ile uzun süreli bir işbirliği süreci ile başlarız. Süreç, 24 saatlik başlangıç kursuyla başlar ve aylık atölye çalışmaları, yerinde destek ve öğretmen akademilerimizdeki katılımlarla devam eder. Bu akademi; meslektaşları ile deneyimlerini paylaşmayı ve geniş çaptaki pedagojik kaynaklardan faydalanmayı dileyen Mind Lab eğitimcilerinin uluslararası topluluğudur.» Başlangıç Kursu» Mind Lab Metodu nun temel dayanağını kapsayan 24 saatlik bir kurs programıdır.» Öğretmenleri, Mind Lab derslerini somut bir şekilde aktarabilmeleri için hazırlar.» Teorik ve uygulamaya yönelik araçlar sağlanır.» Sürekli Destek» Okullarla önceden programlanmış aylık yerinde destek oturumları düzenlenir.» Mind Lab ın küçük öğretmen grupları ile çalışan pedagojik ekipleri oluşturulur.» Öğretmenlerin, kendi deneyimleri üzerinde düşünme ve gelecek dersler için hazırlık yapma olanağı sağlanır.» Öğretmen Akademisi» Çevrimiçi destek ve kaynak alanı sağlar.» Gelişmiş bir eğitim kılavuzu, yazılım ve videolar sağlar.» Öğretmenler için ulusal ve uluslararası etkinlikler sunar.sayfa 18.

17 Having installed the School Lab, we begin a profound, long-term collaboration with the school s teachers. The process starts with an initial course of 24 hours, and continues with monthly workshops, onsite support, and participation in our Teachers Academy. This academy is an international community of Mind Lab teachers and educators who wish to share experiences with their colleagues, and benefit from a wide range of cuttingedge pedagogical resources.» Initial Course» A 24-hour course covering the pillars of the Mind Lab Method» Preparing teachers concretely to deliver their first Mind Lab lessons» Providing both theoretical and application-oriented tools» Ongoing Support» Monthly onsite support sessions, prescheduled with the school» Mind Lab s pedagogical teams work with small groups of teachers» Reflecting on teachers experiences and preparing the upcoming lessons» Teachers Academy» Provides an online support and resource centre» Includes advanced training literature, software, and videos» Offers national and international events for all Mind Lab teachers

18 name: Kişisel Öğrenci Kitleri Bütün Mind Lab öğrencileri her okul yılı name: boyunca kendilerine eşlik eden kişisel öğrenci kitleri alırlar. 12 değişik Öğrenci Kit i vardır. Bütün Öğrenci Kit leri iki adet renkli ve ilgi çekici alıştırma kitapları, heyecan verici eğitsel yazılım ve tüm aile bireylerinin eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak bir Mind Lab oyunu içerir. green handbook» Çalışma Kitapları» Öğretmenler tarafından, Mind Lab derslerinin tamamlayıcı bir parçası olarak kullanılır. e in pils ng he e name: handbook» Öğrencilere evde pratik yapmaları için ek olanak sağlar.» Eğitsel Yazılım» Seçkin Mind Lab oyunlarının yalnız veya arkadaşlarla oynanması için heyecan verici bir yoldur.» Sınıf içinde öğrenilen temel düşünme becerilerini tekrarlama aracıdır.» Öğrencilere Mind Lab ın küresel online öğrenci topluluğuna katılma fırsatı sağlar.» Aile Oyunu» Ailelere çocukları ile beraber, yüksek eğitsel değer katılmış, eğlenceli saatler geçirmenin ve kaynaşmanın harika bir yolunu sunar.» Ebeveynlerin, çocuklarının okuldaki deneyim ve yaşamları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

19

20

21 Heyecan Verici Okul Projeleri Mind Lab ın ana hedeflerinden birisi de öğrenciler, öğretmenler, ebeveynler ve toplum genelinde düşünme kültürünü geliştirmektir. Bir düzineyi aşan Okul Projelerimizin birikimi bu hedefe ulaşmamızın en mükemmel yoludur. Mind Lab ın pedagojik ekibi okul personeline, süreç içerisinde yardımda bulunurken, okullar Mind Lab ın özel projelerinden bir veya daha fazlasını faaliyete geçirmek için seçimde bulunabilirler. En popüler birkaç Okul Projesi aşağıda belirtilmiştir:» Ebeveyn Çocuk Akşamları Ebeveynlerin, Mind Lab ın seçkin oyunlarını çocuklarıyla ve sınıf arkadaşlarının aileleri ile oynayarak doğrudan tecrübe ettikleri, Mind Lab hakkında bilgi edindikleri zevkli bir etkinliktir» Oyun Kütüphanesi Düşünme kültürünü geliştirmek için, öğrencilere, ebeveynlere ve öğretmenlere geniş çaptaki strateji oyunlarını yıl boyunca evlerinde oynayabilmelerini mümkün kılan diğer bir yoldur.» Düşün Taşın Köşesi Öğrencilerin fikirleri, oyun oynarken kullanılan stratejiler, bilmeceler, hikayeler, resimler ve diğer yaratıcı çalışmalar bu dinamik Mind Lab panosunda sunulur.» Büyük Oynamak Öğrenciler tarafından mola saatlerinde ve diğer Mind Lab etkinlikleri sırasında yaratılmış ve birleştirilmiş, büyük panolarla ve büyük boy oyun gereçleriyle dolu renkli bir oyun alanıdır.» Mind Lab Olimpiyatları Değişik ülkelerden ve kültürlerden çok sayıda Mind Lab öğrencisini bir araya getiren harika bir etkinliktir. Ortak bir hedefe ulaşmaya çalışan öğrencilere; bilişsel, duygusal ve sosyal becerilerini pratiğe aktarırken yaratıcı şekilde kendilerini ifade etmeleri için fantastik bir yol sunar.

22 Mind Lab ın Müfredat Yapısı Bizler, eğitime katkıda bulunmanın en iyi yolunun okulların eğitim kalitesini geliştirmek için gösterdikleri çabayı desteklemek olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda okul öğretmenlerini yenilikçi, eğitsel programlarla ve pedagojik araçlarla güçlendirmeyi hedefliyoruz. Anaokulu 1 ( 4 Yaş ) Anaokulu 2 ( 5 Yaş ) Ünite 1 Ünite 2 Düşünme becerisinde temel kavramlar Şekil Eşleştirme Ortak Hedefler Grubun Doğası Mind Lab ın müfredatı dayanıklı bilişsel temellere dayanır ve seçkin bilim adamları ve araştırmacıların Piaget, Vygotsky den Seviye 1 ( 6 Yaş ) Bilgi Yönetimi ve Analizi Mantıklı Düşünme Becerileri ve Dewey in Yapılandırıcı Teori sinden, Gardner ın Çoklu Zeka sı ve Feuerstein ın Enstrümantal Zenginleştirme sine Seviye 2 ( 7 Yaş) Birleşik Kuvvetler Hesaplama kadar- fikirlerinden şekil almıştır. Eğitim programımız, bu teorileri ve kabul edilmiş fikirleri, öğretmenlerin sınıflarda başarıyla Seviye 3 ( 8 Yaş ) Soru Sorma Derin Sular uygulayabildiği güçlü pratik araçlarla ve iyi yapılandırılmış planlarla derslere aktarmalarını sağlar. Seviye 4 ( 9 Yaş) Problem Çözme Planlama ve Sıralama Modüler yolla yapılandırılan ders planları Seviye 5 ( 10 Yaş) Bilgi Analizi Kaynak Yönetimi öğretmenlere ve öğrencilere Mind Lab e her aşamada katılabilmeleri olanağını sağlar. Yöntemin modüler yapıdaki Seviye 6 ( 11 Yaş ) Derin Sular İleriye Dönük Planlama görünümü, temel derslerde de derin deneyim kazanılmasını garantiler. Ders planlarımız, değişik yaşlardaki öğrencilerin Seviye 7 ( 12 Yaş ) İşbirliğinin Faydaları Karar Verme gelişim çağlarındaki ihtiyaçlarına karşılık verebilecek, her bir çocuğun öğrenme stiline ve kişisel becerilerine saygı duyabilecek ve her okulun önceliklerine ve program Seviye 8 ( 13 Yaş) Taktik ve Strateji Derin Sular tercihlerine esnek bir şekilde cevap verebilecek bir biçimde tasarlanmıştır. Seviye 9 ( 14 Yaş ) Etkili Düşünme Bellek Uygulamaları Seviye 10 ( 15 Yaş ) Stratejik Planlama Toplumsal ilişkiler

23 Mind Lab in Avantajları İnanıyoruz ki Mind Lab eğitim sürecinden etkilenmiş ve bu sürece dahil olan- öğrenciler, eğitimciler, ebeveynler ve okullar- herkese eşit şekilde hitap etmektedir.» Öğrenciler,» Keyifle öğrenir.» Akademik başarılarını arttırır.» Bilişsel, duygusal ve sosyal becerileri geliştirir.» Özgüven ve kişisel gelişimlerini kuvvetlendirir.» 21. yüzyılda hayata en iyi şekilde hazırlanırlar.» Eğitimciler,» Ebeveynler,» Çocuklarına hayat için en iyi fırsatları ve hazırlığı sağlarlar.» Çocuklarının okuldaki aktiviteleri ve deneyimleri ile ilgili daha çok fikir edinirler.» Mind Lab içeriğini ve oyunlarını merkez alan, çocuklarıyla eğlenceli ve heyecan verici bir ortamda iletişim kurabilme şansı elde ederler.» Okul,» Akademik üstünlüğün liderliğinde sıkıntı ve şiddeti azaltarak öğrencilerin ilgi ve motivasyonunu artırır.» Eğitim kalitesini artırdığı, araştırmalarla kanıtlanmış araçlarla, öğretmenler ve ebeveynler arasındaki iletişimde köprü görevi görür.» Unesco nun ilkelerinin desteklediği öncü metodlardan faydalanırlar Varolmayı öğrenmek, Yapmayı öğrenmek, Öğrenmeyi öğrenmek ve Beraber yaşamayı öğrenmek.» Öğrencilerinin sosyalleşme sürecindeki gelişimlerini desteklemek Lab den yararlanırlar. için Mind» Disiplinlerarası transferi gerçekleştirmede Mind Lab in stratejileri ve araçlarından yararlanırlar.» Kişisel ve profesyonel gelişim sürecinin etkili gelişiminden zevk alırlar. Bir kez daha Mind Lab e gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür eder ve eğitimin geleceğine olan yolculuğumuzda bizlere katılmanızı dileriz.

24 Min Lab Vizyonu Medeniyetin aydınlanmaya başladığı ilk çağlardan bu yana düşünce oyunları insanlık kültüründe önemli bir rol oynamıştır. O çağlarda öğretmenler, öğrencileri ile birlikte toprağa çizdikleri düşünce oyunlarını oynayarak bilgi ve bilgeliklerini onlara aktarırlardı. Farklı kuşaklardan aile bireyleri bir araya gelip, düşünce oyunlarının içinde saklı mücadele duygusunun keyfine hep birlikte varırlardı. O günlerden bu yana içindeki birçok kıymetli bilgi ve beceri barındıran bu alışkanlıklar unutulmuş ve insanların yaşam şekilleri birçok değişikliğe uğramıştır. Yaşamın hızlı temposu, farklı özelliklerde birtakım oyunların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Şiddet ve aksiyon içeren bilgisayar oyunları, video klipler ve çeşitli televizyon programları, aileleri oyun tahtasının etrafında bir araya getiren ve derinlemesine düşünme, sabır, azim ve sosyal paylaşım içeren geleneksel etkinliklerin yerini almıştır. Mind Lab Grubu, düşünce oyunlarını olmaları gereken doğru ve doğal yerlerine geri getirerek, bu oyunların çocukların hem beyinlerine hem de yüreklerine aynı anda hitap eden güçlü birer eğitim aracına dönüşmelerini sağlamıştır. Denenmiş ve etkinliği ispatlanmış metodolojisi sayesinde Mind Lab bugün artık eğitim dünyasının önemli bir parçası haline gelmiştir. Amacımız, çocuklarımızın düşünce becerilerinin yanısıra temel yaşam becerilerinin de gelişimini destekleyerek, onları kendi potansiyellerinin farkında, çevresindeki diğer bireylere saygılı ve onları bilinçli, başarılı ve mutlu bireyler olarak toplumsal hayata kazandırmaktır. En önemlisi Mind Lab çocuklarımıza başarılı, yardımcı ve mutlu bireyler olmalarına yardım eder. Bunun üstesinden gelmek için de öğretmenlerimizi ve okullarımızı yenilikçi eğitsel araçlarla güçlendirmekteyiz. Yıldız Posta Cad. Vefa Bey Sok. Yesil Apt. B Blok No.7 Kat.7 D Gayrettepe / Besiktas / İstanbul Tel. : Fax :

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI. 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE

EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI. 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE Eğitim Koçluğu Sertifika programı öğrencilerin okul, aile ve özel yaşamındaki

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLK BÜLTEN

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLK BÜLTEN 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLK BÜLTEN TED İSTANBUL KOLEJİ Yıl:5 Hafta:1 Sayı: 1 12 EYLÜL 2014 DEĞERLİ VELİLERİMİZ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılının ilk Bülten yazısına başlarken, gerçekten zamanın

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

Evet evet yanlış duymadınız, Haydi matematik oynayalım... Bugünlerde. birçok çocuğun ağzından dökülen cümle bu, diğer birçok çocuğun aksine bu

Evet evet yanlış duymadınız, Haydi matematik oynayalım... Bugünlerde. birçok çocuğun ağzından dökülen cümle bu, diğer birçok çocuğun aksine bu 'HAYDİ MATEMATİK OYNAYALIM' Evet evet yanlış duymadınız, Haydi matematik oynayalım... Bugünlerde birçok çocuğun ağzından dökülen cümle bu, diğer birçok çocuğun aksine bu çocuklar için matematik, problem

Detaylı

First Step Serisi Step Series Star Series Story Time For Kids Vocabulary Exercises Resimli Sözlüklü Defter

First Step Serisi Step Series Star Series Story Time For Kids Vocabulary Exercises Resimli Sözlüklü Defter İLKOKUL YAYINLARI First Step Serisi Step Series Star Series Story Time For Kids Vocabulary Exercises Resimli Sözlüklü Defter 2 7 8 10 11 11 First Step Series İlkokul İngilizce Hello! Blue FIRST STEP 1

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI Vizyon: Farklı disiplinlerden gelen katılımcılara yönetim sanatının temel ilkeleri ve çağdaş bilgi birikiminin esaslarını vererek ulusal ve uluslararası işletmelerde

Detaylı

Eğitim Takvimi. 2015 Sonbahar Dönemi. CTI ın çığır açan Co-Active Koçluk Programı. İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri

Eğitim Takvimi. 2015 Sonbahar Dönemi. CTI ın çığır açan Co-Active Koçluk Programı. İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri CTI ın çığır açan Co-Active Koçluk Programı 2015 Sonbahar Dönemi Eğitim Takvimi İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri Elemental - Value, CTI Co-Active Koçluk programlarının Türkiye temsilcisidir. NEDEN CTI?

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

YONCA CİMNASTİK İLE HAYATA SPORLA GÜLÜMSEYİN. Hafta içi her gün saat : 09.30-17.00

YONCA CİMNASTİK İLE HAYATA SPORLA GÜLÜMSEYİN. Hafta içi her gün saat : 09.30-17.00 Spor ve eğlencenin bir arada olduğu, keyifli ve hijyenik bir ortamda doyasıya spor dolu bir yaz programı Çocuklarımızın çeşitli spor branşları ile gelişimlerine katkı sağlamakta,farklı program konseptiyle

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 İnsan Kaynakları nın ajandasında neler var? Hiyerarşik yapıdan

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ETKİN ÖĞRENCİ REHBER ÖĞRETMEN AKADEMİK BAŞARI ARS TRAINING OLARAK AMACIMIZ; MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATINA UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLEN YARATICI DRAMA PROGRAMINI, UYGUN ÖĞRENME YAŞANTILARI

Detaylı

REGGİO EMİLİA TÜRKİYE İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTANDIR!

REGGİO EMİLİA TÜRKİYE İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTANDIR! Bu yazı Doç. Dr. Hatice Zeynep İnan tarafından www.alternatifokullar.com hazırlanmıştır. Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Okul Öncesi Eğitimi ABD Başkanı Dumlupınar Üniversitesi (Ohio State University, MA &

Detaylı

Electude International

Electude International Electude International Giriş Electude eğitmenlerin dersleri, alıştırmaları, görevleri ve testleri belirlemelerine, oluşturma, yönetme ve sınıflandırmalarına izin veren bulut tabanlı bir otomotiv e-öğrenme

Detaylı

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3)

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) -2- İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek ya da bir

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Kurumsal Eğitimler Dosyası

Kurumsal Eğitimler Dosyası Kurumsal Eğitimler Dosyası Đstanbul Osmanağa mah. Halitağa cad. No:22 Kadıköy / Đstanbul 0216 330 52 04 Đzmir 1379. cad. Güven Đş Merkezi No:59 / 702 Kat 4-7 Alsancak / Đzmir 0232 482 01 01 Maksimum Akademi

Detaylı

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU 1.Eğitimin/Kursun Amacı: Bu program ile kursiyerlerin; 1. Paritmetik (parmakla aritmetik) ve Soroban (Japon Abaküsü) Sistemi nde sayıları

Detaylı

Bilgi Parmaklarınızın Ucunda!

Bilgi Parmaklarınızın Ucunda! Bilgi Parmaklarınızın Ucunda! elearning Nedir? elearning olarak da bilinen çevrimiçi öğrenme, İnternet gücünü kullanarak bilgi zenginliğini doğrudan sunan bir eğitim yöntemidir. İster evinizin rahatında

Detaylı

Öğrencilerimizin dil bilgisi becerilerini geliştirirken, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, böylece öğrencilerin

Öğrencilerimizin dil bilgisi becerilerini geliştirirken, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, böylece öğrencilerin LOGO Öğrencilerimizin dil bilgisi becerilerini geliştirirken, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, böylece öğrencilerin kendilerini sözlü ve yazılı olarak daha akıcı ve

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

Hoş geldiniz. İsmail Hakkı ŞAHİN, Dip-TEFL/MBA Managing Director

Hoş geldiniz. İsmail Hakkı ŞAHİN, Dip-TEFL/MBA Managing Director Residental Executive Programme İNGİLİZCE probleminize profesyonelce çözüm... Dile kolay, dil eğitiminde 26 yıl... KENT SCHOOL OF ENGLISH ISTANBUL www.kentenglish.com Hoş geldiniz Global bir köye dönüşen

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri

Detaylı

İş dünyası İngilizce konuşur.

İş dünyası İngilizce konuşur. İş dünyası İngilizce konuşur. İş dünyasına yönelik yepyeni bir ürün: Market Leader and Speakout by Wall Street English Çalışanlarınızın İngilizce seviyesi ne olursa olsun iş yaşamına yönelik İngilizcelerini

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

Vatandaşlık Eğitimi Merkezi (CCE) Varşova, 22 Ekim 2013

Vatandaşlık Eğitimi Merkezi (CCE) Varşova, 22 Ekim 2013 Vatandaşlık Eğitimi Merkezi (CCE) Varşova, 22 Ekim 2013 CCE Hakkında bir sivil toplum kuruluşudur; 1994 yılında kurulmuştur; demokratik devletlerde gerekli olduğu düşünülen vatandaşlık bilgi ve becerilerini

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ)

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) Dr. Ö. Sürel Karabilgin 14. Bahar Sempozyumu Antalya 13 17 Nisan 2010 Sunum planı Kavramlar İDÖ tanımı ve içeriği İDÖ tipolojisi Sorunlar Anahtar kavramlar ve anlamları Strateji,

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Stajyer Eğitim Programı (SEP)

Stajyer Eğitim Programı (SEP) Stajyer Eğitim Programı (SEP) Güzin Ceyhan içindekiler İstanbul Enstitüsü Hakkında Stajyer Eğitim Programı (SEP) Vizyon ve Misyon Beklentilerimiz Programın Akışı Programın Özellikleri Başvuru Seminerler

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

MATEMATİK BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS. Program Yeterlilikleri. Bölümün program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

MATEMATİK BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS. Program Yeterlilikleri. Bölümün program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: MATEMATİK BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS Bölümün program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: No 1 Alanındaki ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere 2 Alanında edindiği ileri düzeydeki

Detaylı

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları;

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları; NEDEN ÇiZGi OKULLARI Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü Çünkü Çizgi Okulları; Özgün çizgisiyle bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulayan bir okuldur. Öğrenci kalabalıkta kaybolmaz. Başarı için bütün

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci Neden Koçluk? İnsanların günlük koşuşturma içinde hayatlarının bazı yönlerinde dengenin kaçtığını fark edemez. (iş, aile, dostlar ve kendimiz

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu

HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu GENEL BİLGİ 2002-2003 TKY Çalışması 2005 EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi 2009-2010 SWOT Analizi Kalite

Detaylı

Kıymetli Eyüplüler, sevgili çocuklar, genç arkadaşlarım

Kıymetli Eyüplüler, sevgili çocuklar, genç arkadaşlarım Kıymetli Eyüplüler, sevgili çocuklar, genç arkadaşlarım Yaklaşık 1 yıl önce Eyüp e bir vaadimiz vardı. Çocuk, genç her Eyüplü yepyeni eğitim imkânlarına sahip olacak, demiştik. Bugün bu vaadimiz uygulama

Detaylı

w w w. c o r p o r a t e s a i l i n g c u p. c o m

w w w. c o r p o r a t e s a i l i n g c u p. c o m TÜRKİYE'DE İLK KEZ KURUMLARA ÖZEL YELKEN EĞİTİM VE YARIŞ ORGANİZASYONU Corporate Sailing Cup ile kurum çalışanları şirketlerinin adını taşıyan teknelerinde kurumlarını gururla temsil ediyor Hakkımızda

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

Yüz Okuma Yoluyla Gerçekleri Anlama

Yüz Okuma Yoluyla Gerçekleri Anlama BANU GÖKÇÜL 24-25 Kasım 2012 Cumartesi / Pazar Eğitim Programının Amacı Yüz Okuma Yoluyla Bu eğitim, bugüne değin oluşmuş bazı yanlış zihin haritalarının değiştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlayacak

Detaylı

Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz.

Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz. Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz. Profesyonel Desteğiniz Deloitte Academy Ekonomik gelişmeler, dünya ticaretindeki rekabetçi ortam, küreselleşme ve yeni düzenlemeler, konularında uzman personele ihtiyaç

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır?

ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır? ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır? Kadın ve Çocuk Merkezleri ECE Hizmetleri Sunan Kadın Kooperatifleri Kadın Emeğii Değerlendirme

Detaylı

ENSAR VAKFI EĞİTİM PLATFORMU (EVEP) SEMİNER ATÖLYESİ ITESTPLUS EĞİTİM PLATFORMU - IT+# !!!!!!!!!!! TEOG - YGS-LYS NEDİR?GS-LYS Nedİr?

ENSAR VAKFI EĞİTİM PLATFORMU (EVEP) SEMİNER ATÖLYESİ ITESTPLUS EĞİTİM PLATFORMU - IT+# !!!!!!!!!!! TEOG - YGS-LYS NEDİR?GS-LYS Nedİr? TEOG - YGS-LYS NEDİR?GS-LYS Nedİr? TEOG & YGS- LYS Dedikleri Bu seminerimizle TEOG & YGS- LYS sisteminde yapılan son değişiklikleri sizlere aktarıyoruz. Örneğin, A) Sınava toplam kaç başvurunun olduğu,

Detaylı

SANAT BÖLÜMÜ ÇALIŞMALARI

SANAT BÖLÜMÜ ÇALIŞMALARI SANAT BÖLÜMÜ ÇALIŞMALARI . Bölüm Hedeflerimiz Okulumuz iç ve dış mekanlarındaki görsel düzenlemelerinde öğrencilerimize de sorumluluk verdik. Bölüm olarak, Okul genelinde uygulanan disiplinler arası ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 Ön Koşul Dersleri Üçüncü sınıf dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

Dünyanın en çok tercih edilen koçluk okulu CTI ın Co-Active Koçluk Programı 2016 Eğitim Takvimi İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri

Dünyanın en çok tercih edilen koçluk okulu CTI ın Co-Active Koçluk Programı 2016 Eğitim Takvimi İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri Dünyanın en çok tercih edilen koçluk okulu CTI ın Co-Active Koçluk Programı 2016 Eğitim Takvimi İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri Elemental - Value, CTI Co-Active Koçluk programlarının Türkiye temsilcisidir.

Detaylı

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Sorunlara farklı açılardan bakıp, değer katarak çözüm üretmek ve akıllıca konuşarak avantaj sağlamak Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Konuşarak Fark Yaratma

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

Detaylı

GELİŞİM OYUNLARI SETİ

GELİŞİM OYUNLARI SETİ GELİŞİM OYUNLARI SETİ Fiyat : 139,00 TL Yaş Grubu : 4 7 yaş arası Uygulama : Bireysel İçindekiler : 4 kitap, 4 ahşap uygulama materyali, 1 öğretmen klavuzu, 1 aile broşürü Gelişim Oyunları Seti, WISC-R

Detaylı

Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması

Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU Arş. Gör. Osman BASĠT Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi A.B.D Tematik Yaklaşım Tematik

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

NO 9 Bağıntısız gençler için medya lab yöntemleri etkileşimli araç

NO 9 Bağıntısız gençler için medya lab yöntemleri etkileşimli araç BAĞINTISIZ GENÇLİK İÇİN MEDYA TABANLI GÜÇLENDİRME NO 9 Bağıntısız gençler için medya lab yöntemleri etkileşimli araç LABlearning Rehber Koleksiyonu, toplumdan dışlanmış gençler için kuvvetlendirici medya

Detaylı

T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel. Anaokulu Müdürlüğü. Sayı : 999-604.01/ Tarih : 17/02/2014 Konu : Ocak Şubat Ayı Değerler Eğitimi Raporu

T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel. Anaokulu Müdürlüğü. Sayı : 999-604.01/ Tarih : 17/02/2014 Konu : Ocak Şubat Ayı Değerler Eğitimi Raporu T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel. Anaokulu Müdürlüğü Sayı : 999-604.01/ Tarih : 17/02/2014 Konu : Ocak Şubat Ayı Değerler Eğitimi Raporu İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Bölümü) İlgi yazınızla istenen,

Detaylı

aéäçáííé=^å~çéãó Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz.

aéäçáííé=^å~çéãó Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz. aéäçáííé=^å~çéãó Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz. mêçñéëóçåéä aéëíéğáåáò aéäçáííé ^Å~ÇÉãó Yeni ekonomik gelişmeler, dünya ticaretindeki rekabetçi ortam, küreselleşme ve yeni düzenlemeler, konularında

Detaylı

FUTBOL SAHASINDA DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRETİMİ

FUTBOL SAHASINDA DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRETİMİ FUTBOL SAHASINDA DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRETİMİ ln Grubu PROJE EKİBİ Cevat Aslan ÖZKAN (MERKEZ YİBO- ARDAHAN) Ahmet Onur YARDIM ( Merkez İMKB YİBO- SİİRT) Nihat DİKBIYIK ( Güzelsu YİBO- GÜRPINAR/VAN) AMAÇ

Detaylı

Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER A. Sosyal Değişim...2 B. Öğretmenlerin İşleri ve Kimlikleri...6 C. Akademisyen-Öğretmen Ayrımı...9 D. Geleceğe Bakış...10 E. Yapılandırıcılık

Detaylı

26 OCAK-2 ŞUBAT İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ FLORYA YERLEŞKESİ YARIYIL PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

26 OCAK-2 ŞUBAT İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ FLORYA YERLEŞKESİ YARIYIL PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 26 OCAK-2 ŞUBAT İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ FLORYA YERLEŞKESİ YARIYIL PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ PROGRAMIN AMACI: Öğrencilerin yeni çalışma alanlarını ve güncel bilgileri keşfederek, düşünme

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ DESTEKLERİ Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 Okul Eğitimi Personeline Yönelik Öğrenme Hareketliliği Projeleri Hareketlilik projesi: Okulun ihtiyaçlarına

Detaylı

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi)

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi) Kariyer q Kişinin yaşamı boyunca edindiği ilgili deneyimleridir. q Bir kişinin bütün yaşamı boyunca üstlendiği işlerin tümüdür. q Kişinin yaşamı boyunca sahip olduğu bir dizi iş ve bu işlere katılımı konusundaki

Detaylı

Cisco Networking Academy Tanıtımı

Cisco Networking Academy Tanıtımı Cisco Networking Academy Tanıtımı Deniz Sungurlu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yöneticisi Cisco Türkiye 25 Eylül 2014 Her sektör için gereksinim IDC Araştırmasına göre ülkemizde ağ uzmanı açığı büyüyor: 2012:

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Geçen hafta neler öğrendik?

Geçen hafta neler öğrendik? Geçen hafta neler öğrendik? Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları ve Araştırma Sonuçları BDÖ NELERDEN OLUŞUR??? Öğretim Yazılımları

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ İÇİN PROJE TABANLI ÖĞRENME PROJESİ Eylül 2005 LEFKOŞA ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK,

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

Language Testing Service) ve BEC (Business

Language Testing Service) ve BEC (Business British Side da Kurumsal Kurslar Biz Kimiz? British Side, British Council in Türkiye de kurs bölümünü kapatması sonrasında, British Council in yöneticileri ve eğitmenleri tarafından kurulan, müşteri odaklı

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV)

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) Eylül, 2009 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, Ankara Uzm. Seda YILMAZ İNAL AÇEV Ankara Temsilcisi Ailenin Önemi Anne-babalar, ilk eğiticiler olarak çocukların

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

LEGO MINDSTORM ROBOTLARIYLA

LEGO MINDSTORM ROBOTLARIYLA LEGO MINDSTORM ROBOTLARIYLA BİZ KİMİZ? Dr. Tuba Eren Lisans: ODTÜ Okul Öncesi Eğitimi (2004) Yüksek Lisans: ODTÜ Okul Öncesi Eğitim (2007) Doktora: ODTÜ İlköğretim (2011) Çalışmaları: 2002 yılından bu

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu FE EĞĐTĐMĐ DE PROJE TABA LI ÖĞRE ME Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu PROJE TABA LI ÖĞRE MEDE KAVRAMLAR Proje: Tasarı ya da tasarı geliştirme Taban: Temel, temel ilke,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ

UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK Üniversite-İş Dünyası İşbirliği ile; Nitelikli Elemanlar yetiştirmek, Üniversite imkanlarını paylaşmak, Sanayinin imkanlarını

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili STAJ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

Bir okuldan fazlası. Bir okuldan fazlası HER ALANDA KALİTELİ VE GÜVENLİ EĞİTİMİN MERKEZİ. www.toros.k12.tr ANAOKULU VE KREŞLER İLKOKULLAR ORTAOKULLAR

Bir okuldan fazlası. Bir okuldan fazlası HER ALANDA KALİTELİ VE GÜVENLİ EĞİTİMİN MERKEZİ. www.toros.k12.tr ANAOKULU VE KREŞLER İLKOKULLAR ORTAOKULLAR Bir okuldan fazlası HER ALANDA KALİTELİ VE GÜVENLİ EĞİTİMİN MERKEZİ ANAOKULU VE KREŞLER HER YERE YAKINIZ Toros Kaş Toros Finike Toros Kumluca Toros Güven Toros Akdeniz Toros İdeal Çocuk Akademisi Toros

Detaylı

6-12 Kişilik Sınıflarda Üniversiteye Hazırlık

6-12 Kişilik Sınıflarda Üniversiteye Hazırlık butik akademik lise 6-12 Kişilik Sınıflarda Üniversiteye Hazırlık Kişiye özel programımız ile başarıyı garantileyin. Hangi liseden mezun olduğunuzdan çok hangi üniversiteden mezun olduğunuz önemlidir.

Detaylı

Pedagojik Psikolojik Hizmetler

Pedagojik Psikolojik Hizmetler Pedagojik Psikolojik Hizmetler Pedagojik Psikolojik Hizmetler (PP Hizmetleri) okul çağı altında çocuklar, ve ilk-ve ortaokul ve lise öğrencileri için, gelişim, öğrenim ve refahı ile ilgili danışmanlık

Detaylı