İDEBİR GENEL BAŞKANI NAZİR ESİRCİ NİN YILLARINDA WEB SİTEMİZDE YAYINLANMIŞ BAŞKANIN KÖŞESİ YAZILARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İDEBİR GENEL BAŞKANI NAZİR ESİRCİ NİN 2013-2014 YILLARINDA www.idebir.org WEB SİTEMİZDE YAYINLANMIŞ BAŞKANIN KÖŞESİ YAZILARI"

Transkript

1 İDEBİR GENEL BAŞKANI NAZİR ESİRCİ NİN YILLARINDA WEB SİTEMİZDE YAYINLANMIŞ BAŞKANIN KÖŞESİ YAZILARI

2 Nazir ESİRCİ Kısa özgeçmiş 1965 Yılında Düzce, Gölyaka İlçesi Hacı Yakup köyünde doğdu yılında ailesi ile Sakarya, Kaynarca ilçesine taşındı. İlkokulu Kaynarca-Karaçalı Köyü ilkokulunda, ortaokul ve liseyi Adapazarı Atatürk Lisesinde parasız yatılı olarak tamamladı. tamamladı Yılında girdiği İstanbul Üniversitesi S.B.F. Kamu Yönetimi Bölümünden 1986 Yılında mezun oldu. Aynı üniversite de Kamu yönetiminde tezli yüksek lisansını Askerliğini Piyade Asteğmen olarak Kahramanmaraş ta yaptı. Mayıs 1989 da Gelirler Genel Müdürlüğünde Vergi Denetmen Yrd. Olarak göreve başladı. Sırasıyla Ankara, Kırıkkale, Malatya ve Kocaeli Defterdarlıklarında Vergi Denetmenliği yaptı. Ekim 2004 te İsu Genel Müdürlüğünde mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Bu görevini Nisan 2012 ye kadar sürdürdü. Halen aynı kurumda Uzman olarak çalışmaktadır. Kocaeli Kaynarcalılar Kültür Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanlığı yapmış olup, halen Kocaeli Meslekte Birlik Mali Müşavirler Derneği nin Genel Sekreterliğini yürütmektedir. Derneğimizin Tarihli 2.Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kuruluna seçildi ve 2.kez dernek başkanlığını üstlendi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

3 Dizin İDEBİR Neden Kuruldu? İDEBİR Nasıl Kuruldu? Kaldığımız Yerden Başlarken; Sivil Toplum Kuruluşları ve İDEBİR Büyük Hayallerden Hayatın Değerlerine..! Söylemden Eyleme İDEBİR İnsani Değer Olarak Barış Barışın Dili Uludere mi? Robowski mi? Bayram, Barış ve Gelecek Yakınlaşma, Yardımlaşma ve Bayram Baharlar, Paketler ve Halimiz Kendimizle ve İnsanlarımızla Barışmadan Olmaz..! Demokrasi, Liyakat, Sadakat ve Adalet Sözün Bittiği Yer..! İki Temel Değerimiz; Ahlak ve Adalet..! Yaşatmak İçin Yaşamak..! Akıl ve Merhamet, Bugün Değilse Ne Zaman? Bilenler Cenaze Duasını, Bilmeyenler..! Daha Güzel Bir Dünya için; Özgür Düşünce ve Salih

4 İDEBİR Neden Kuruldu? Irk, din, dil, coğrafya ayırımı yapmaksızın, kazanılması elimizde olmayan vasıflarımızı üstünlük gerekçesi yapmadan insanlık ortak paydasında, Yunus Emre nin dediği gibi Yaratılanı severiz yaratandan ötürü. felsefesiyle, her zaman ve mekânda insanlık adına geçerli değer ve ilkeleri bulmak, anlamak, yaşamak ve yaşatmak amacıyla İDEBİR çatısı altında toplanmış bulunuyoruz. İDEBİR çatısı altında her meslek grubundan üyemiz olup, yönetime de bu çeşitliliği yansıtmaya çalıştık. Amacımız, iş adamından, işçisine, yöneticisinden, memuruna, serbest meslek erbabından, emeklisine toplumun her kesiminden vicdan sahibi insanı bir araya getirip insanlık adına düşünce ve fikir oluşturup toplumun ortak dertlerine hayatın içinden ve değerlerimizi koruyarak çözüm üretmektir. İDEBİR, duyarlı insanların sesidir. İDEBİR, benim insanlık adına söyleyecek sözüm, üretilecek değerim var, diyenlerin çatısıdır. İDEBİR, fıtratında var olduğu halde değerlerinden koparılan insanlara kendisini iade etme yoludur. İDEBİR, insanlığın yükseltilmesi için değer üretenlerin taltif edildiği, insanı küçültenlerin kınanacağı bir organizasyondur. İDEBİR; benim de insanlık adına fikrim var, fikrimi tartmak istiyorum, diyenlerin arenası, duyduğu yaşama sevincini paylaşmak isteyenlerin bahçesi, sistem bataklığında boğulanların berrak pınarı, denize düşenlerin can simidi, hem dünyada hem ölüm sonrasında yaşamak ve yaşatmak inancıyla nefes alanların bereketli toprağı olacak. İDEBİR olarak, bireyi geliştirmek, özgürlükçü yasalar çerçevesinde fikir, ifade, inanç özgürlüğünü sağlamak, tercihlere saygı duymayı yaşamsal kural haline getirmek istiyoruz. İlke olarak ileri yaşam düzeyini benimsiyoruz. İnsani standartları yükselten evrensel hukuk kurallarının tüm hayatımızda tatbik kabiliyeti bulmasını, özelde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ekleri ve protokollerinde ifadesini bulan, ayrıca Venedik Kriterlerinde, Adalet Divanı Kararlarında hatta Veda Hutbesinde vurgusu yapılan bir özgürlükler ve haklar dünyasının mimarlığını yapmak istiyoruz. Dernekler, demokratikleşmenin, sivilleşmenin, özgür iradenin fotoğrafıdır. Amerika da bir kişi ortalama yedi derneğe üyeyken bizde belki yedi kişi bir derneğe üye durumunda. Derneğe üye olmaktan, buralarda görev almaktan kaçınmamak gerekir. Dernekler, bir bakıma kişinin kendisini ifade etme, özgüven kazanma ortamlarıdır. İnsanlık adına duyarlıysanız, adam sen de demek yerine adam ben de diyorsanız derneğimize üye olunuz, zihni katkıda bulununuz. Kentimiz Kocaeli, hemşeri dernekleri açısından bir hayli zengin. İstiyoruz ki, bu zenginlik düşünce hayatımıza da yansısın, yaşadığımız bu kent ulusal ve uluslararası düzeyde sivilleşmenin merkezi olsun.

5 Sizler ve bizler, birbirimizin düşüncelerini açıklamaya destek olabiliriz. Sağlanacak barış ve anlaşma ortamında önyargılar aşılır, yıkılır, birbirimize daha çok yakınlaşırız. Merkezinde insanın bulunduğu her faklılık, bir zenginliktir. Öldürmek için değil, yaşatmak için varsanız, biz buradayız. Yunus ne güzel söylemiş: Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. İDEBİR Nasıl Kuruldu? Sonu ölümlü bu dünyada çürümek de var, yıpranmak da. Çürüyerek ölmektense yıpranarak ölmeyi tercih edenler, insanlık adına duyarlılık gösteren, kimsenin sesini çıkaramadığı karanlıklarda tek başına da olsa ben varım diyenler bir araya geldiler. Her insanın bir dünya olduğuna; ademi yaşatmanın âlemi yaşatmak, ademi öldürmenin âlemi öldürmek olduğuna inandık. Bu yüce ülküye, fikir anlamına gelen ide dedik. Doğru ve hak düşüncenin bir olduğu, o birin etrafında birlik gerektiği inancıyla İDEBİR i kendimize isim seçtik. İDEBİR kurucuları ve üyeleri hiçbir zaman ideolojik bir birlik olmayı düşünmedi. Temel özlemimiz, insan kalmak ve insan olarak ölmektir. prensibiyle olaylara yaklaştı ve bu bakış açısının yayılması, yaşatılması inancını paylaştı. Bundan sonra ortaya konacak etkinliklerde temel prensibin bu olması konusunda mutabakat sağladık.

6 Ocak 2013 Kaldığımız Yerden Başlarken; İnsanlık için insanın olduğu her yerde İDEBİR idealiyle çıktığımız hayırlı yolda hizmetkârlık etme nimeti dostların teveccühü ile üç yıllık dönem için omuzlarımıza yüklendi. Yeni Yönetim Kurulumuzla İDEBİR in kuruluşunda ortaya konan misyon ve öngörülen vizyon çerçevesinde planlayıp hayata geçireceğimiz faaliyetlerle kendi zihin dünyamızdan başlayarak toplum hayatımıza olumlu katkılar sunma gayretinde olacağız. İnsani ve vicdani değerlerimiz çerçevesinde önce yakın coğrafyamıza, akabinde gelişerek ve büyüyerek tüm dünyayı daha adil, yaşanılır ve anlamlı kılmak için çalışacağız. Paylaşma ideali ile değerler testimizi doldururken her türlü ayrılıktan ve fanatiklikten uzak durup modern zamanların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla özgür düşünceye, inanç ve değerlere saygıyla birlikte yapıcı muhalefete katkıda bulunacağız.

7 İnsanlık için kutsal kabul edilen inanç ve değerlerin çokça suiistimal edildiği, politize edilip değersizleştirildiği, karşılığında ise insanlığı topyekûn sömürü ve savaşlara sürükleyen sanal kutsalların icat edildiği bir çağda yaşıyoruz. İnsanlık tarihinin son asırlarında kutsallaştırılan ırk, devlet, otorite, töre ve gelenekler; dini referanslarla da süslenip resmi söylemler haline getirilmiş ve insanlık dışı yasalar ile de koruma altına alınmıştır. Ne yazık ki böyle bir yapının savunuculuğu konjonktüre göre bazen muhafazakârlık, bazen mukaddesatçılık, bazen inkılâpçılık ya da devrimcilik olarak düşünce hayatımıza, sağ ve sol ayrımlarıyla da siyasi hayatımıza yön vermiştir. Bugün geldiğimiz noktada insani değerleri önceleyen bir bireyin kendini, bu düşünce ve siyaset kalıplarından birine mensup görmesi mümkün değildir. Hurafelerle dolu atalar dinini sorgulamadan, statükoyu alkışlayan muhafazakârlığı terk etmeden, insanların iç ve dış dünyasına tek tip şablona sokmaya çalışan inkılâpçılığa hayır demeden ve insanları çatıştırıp öldürmeyi eylem sayan devrimciliği terk etmeden ne kadar insan olabiliriz? Aynı atadan rahmet olarak farklı renk, dil ve ırklarda yaratılan insanoğlu mevsimler gibi rahmet olan bu coğrafi zenginliğini art niyetli yöneticilerin ve ideologların elinde kavganın, sömürünün ve zulmün aracı haline getirmiştir. Temel kaynağı ekonomik paylaşım olan bu kavga ve zulümlerin dini referanslarla desteklenmesi düşünce ve inanç dünyamız adına utanılacak bir durumdur. Yeryüzünde tarih boyunca zulüm, adaletsizlik ve savaşlar artarken ahlaki ve insani değerlerini kaybeden toplumlara ALLAH (c.c.) peygamberler ve bilge insanları (salih kulları) rahmet olarak göndermiştir. Ta ki insanlar arasında yaygınlaşan fitneyi ve zulmü gidermek için tebliğ yapsınlar, mücadele etsinler ve yaşayarak örnek olsunlar diye. Bu anlamda hayat bulan hemen tüm dini ve felsefi inançların değer ve ilkeleri ortaktır. Bunları doğru anlama, önyargılardan uzak yorumlayıp her devrin insanına ve idraklerine sunma, vicdan ve kalp ehli insanların ortak mesuliyetidir. Çağlar boyunca insanları özgürleştirmek ve tek tanrıdan başkasına boyun eğmemek öğretisiyle gelen dinler bir süre sonra otorite ve güç sahibi olmanın ve yeryüzü nimetlerini paylaşmanın referansları haline getirilmiştir. İktidar ve sermaye sahipleri arasındaki çıkar ilişkisi özgürlük adına yapılan devrimleri ve siyasi erkleri yoldan çıkarmıştır. İktidar sahipleri önce kendi çevresinden başlayarak yetki alanını genişletirken insanların özgürlük alanını daraltmışlardır.

8 Demokrasinin vazgeçilmez Unsurları olarak takdim edilen ve başarılarını seçmenin oyu ile tescilleyen siyasi partiler önce kendi içlerinde demokrasiyi rafa kaldırmakta ve keramet sahibi(!) liderler üzerinden yönetim erkini kullanmayı ve halkı temsil edecek adayları bizzat belirlemeyi makul görebilmektedir. Özgürlük için dağlara çıkan(!) örgütler tanımadıkları ve süreçle ilgisi olmayan masum insanları bomba ve mayınlarla katlederken, dini referans alıp kutsal söylemlerle hareket eden parti, tarikat veya teşkilatlar, iktidar ve güç adına diğer grup veya insanlara saldırmakta, zulüm edenlere yardımcı olabilmektedir. Maalesef bu süreçte özellikte doğu toplumları içerisinde Filan camide, filan pazaryerinde veya araçta kişi bombalı saldırı sonu hayatını kaybetti haberleri olağan bir tabiat hadisesi gibi duyulup geçilmektedir. Yaşanan bunca insanlık dışı süreçler, tüm insanlığa yetecek genişlik, zenginlik ve ahenkte yaratılan dünyamızın nasıl yaşanmaz hale getirildiğinin örnekleridir. Savaş ve ölümlerin ötesinde bazen onurluca ölmekten çok daha zoru yaşayanlar var. Ülkeler ve insanlar arasındaki dengesiz gelir dağılımı, sadece fiziksel yaşamı sürdürmek için çalışanlar ile ölmemek için diğerlerinin artıklarını ve merhametini bekleyenler bu dünyanın gerçekleri olamaz. Bugün ülkemizde ve dünyada yaşanan sosyo-ekonomik hayatı realite olarak kabul edip kendi lehimize menfaatler ve yaşam alanları oluşturmak için yerel ve evrensel otoritelerle uzlaşma yolları arayamayız. Yeryüzünde diğer insanlarla ya inançtan ya da atadan kardeş olduğumuzu kendi nefsimizde unutmayacağımız gibi, unutan nefislere hatırlatma görevini de üstleneceğiz. Bu idealler insanlık tarihi boyunca hâkim olmamışsa da hep seslendirilmiş, bu yolda olanlar da hayırla yâd edilmişlerdir. Misafir olduğumuz dünya hayatımız sona erdiğinde geride kalanlarca iyi insan olarak anılmak, varılan menzilde kul hakkından uzak, salih amellerle huzura çıkmak şahsi arzumuzdur. Ne kadar süresi kaldığını bilmediğimiz kısa dünya hayatımızda zaferle değil, seferle görevli olduğumuza inanıyoruz, karınca misali hedefe varamasak da yolunda ölme niyetiyle yürüyoruz. İbrahimleri yakacak ateşe su götüren karınca olmak da, çölde açlıktan ölecek İbrahimleri seyreden akbaba olmak da bizim elimizde. Torunlarımız tarihlerini dinleyip okuduklarında biz hangi safta anılmak ve amel defterimizde neyle karşılaşmak istiyorsak öyle yaşayalım. Yapılan güzel çalışmaları ve gayretleri küçük görmeyelim. Büyük bir ormanın yanışı bir kıvılcım ile başladığı gibi, binlerce menzili olan kutsal bir yolculuk da bir adımla başlar. İnsanlık için, insanın olduğu her yerde İDEBİR.

9 Şubat 2013 Sivil Toplum Kuruluşları ve İDEBİR Burada sivil toplum kuruluşları ( STK lar ) deyince, sivil-asker ayırımını ya da üniformasız insanları kast etmiyor, hür, bağımsız ve demokrat olan bir zihniyet yapısını ifade ediyorum. Bugün genel anlamı ile resmi Devlet kurum ve kuruluşları dışında, gönüllülük esası ile kurulup üye olunan Dernek, Vakıf ve Sendikaları bu çerçevede sayıyoruz. Bu kurumların her biri yasal dayanaklarla kurulur, tüzüklerine bağımlı faaliyet gösterir ve denetlenirler. Bu kurumların sivilliğini belirlemede; yasal kısıtlamaların azlığı, örgütlenme kolaylığı etkin olduğu gibi, kurucularının kuruluş amaç ve çerçevesi ile üye ve faaliyet çeşitliliği de önemlidir. Bu çerçevede Vakıflar belli toplumsal ihtiyaçları kar amacı gütmeksizin karşılamaya matuf maddi varlıklar üzerine kurulurken, Sendikalar farklı iş alanlarındaki çalışanların haklarını korumayı ve iyileştirmeyi amaçlayan, maddi kaynakları ve siyasi duruşları olan yapılardır. Sivil Toplum Kuruluşları içerisinde en kolay kurulup, çoğalabilen, hareket ve ilgi alanı en geniş olan, yasal ve maddi sınırlamaları en az olan kuruluşlar Derneklerdir. Bir anlamda STK lar denilince akla öncelikle Dernekler gelir ve sayısal çoğunlukta onlara aittir.

10 Bu derneklerin genel tabirle, bir ucunda Hemşehri Dernekleri, diğer ucunda ise Kanarya Sevenler Dernekleri..! bulunur. Yakın tarihe kadar Hemşehri Derneklerinin genellikle vergi kaydından kaçıp lokal kahvehane açmak ve seçim dönemlerinde siyasi pazarlık için kullanıldığını gördük. Bugün bu derneklerin hemşehrilerinin sosyal ihtiyaçlarına cevap veren, o bölgelere ve insanına gurbette sahip çıkan yapılara dönüştüğünü görüyor ve seviniyoruz. Çevre, hayvan ve mesleki guruplar üzerine kurulan derneklerinde öncelikle kendi guruplarının ihtiyaç ve etkinliği için çalıştıkları, bu şekliyle de olsa sosyal hayata ve kamu düzenine katkı sağladıkları bir gerçektir. Ancak bunların ötesinde asıl sivil toplum düşüncesine ve etkinliğine katkı sağlayacak olan fikir ve düşünce eksenli derneklerin varlığı ve çoğalmasıdır. İDEBİR işte bu sivil toplum zihniyet yapısını inşa edecek kulvarda yer alan bir dernektir. Amacı resmi söylem, yerleşik gelenek ve mahalle baskılarından uzak, insanımızın niteliğini arttıracak, insani değerleri sahiplenip yaşanır kılacak, düşünce ve faaliyetleri hayata geçirmektedir. Bu anlamda birlikte yaşadığımız toplumla ve kamu otoriteleriyle çatışmadan kaçınacak, ancak onların güdümünden uzak, baskı ve yönlendirmelere kapalı duracağız. Maalesef ekonomik kaynakların ve rant sağlayan yasal düzenlemelerin, hukuk devleti ilkesinin tam yerleşmediği bir kamu otoritesince yönlendirildiği toplum düzeninde, siyasi otoriteden bağımsız düşünce üretip hayata geçirmek kolay ve sürdürülebilir bir eylem değildir. Osmanlı ve Cumhuriyet tarihimizde sosyal ve siyasal hayatı vesayet altında tutan Yeniçeri ve Ergenekon zihniyeti asırlık saltanatını kaybederken, bugün az olanı farklı ve muhalif olanı ötekileştiren bir siyasi vesayet zeminine kayma endişesi doğmuştur. Bu anlamda Türk İslam tarihi kutsanmış baskıcı ve tekelci otoriteye bolca şahit olmuştur. Yakın tarihimizde Şapkadan Başörtüsüne kıyafet üzerinden yürütülen tektipleştirme ve ötekileştirme baskısının, bugün Türk Kürt milliyetçiliği ve dini motifler üzerinden yürütülmesi bu coğrafyanın ve çocuklarımızın hayrına olmayacaktır. Bu süreçte sivil zihniyetli, tabulardan uzak ve insanı insanca yaşatmayı önceleyen İDEBİR gibi fikir eksenli yapılara her kesimde ihtiyaç vardır. Ülkemizin, dünyamızın ve geleceğimizin yaşanılır kılınması için İDEBİR leri vazgeçilmez görüyor, sizleri de bu yapılara fikren ve kalben tuğla koymaya davet ediyorum.

11 Mart 2013 Büyük Hayallerden Hayatın Değerlerine..! Bugünümüzü ve geleceğimizi şekillendirirken kendimizden ve yakın çevremizden ziyade ülke ve dünya hakkında büyük ve genel sözler söylemeyi, hayal kurup iddialarda bulunmayı seviyoruz. Evrensel kurtuluş reçeteleri, makro ekonomik ve siyasi söylemler geliştiriyor ve daha çok öteki ve uzaktaki üzerine yoğunlaşıyoruz. Bizler gibi sınırlı bilgi ve güç sahibi olan insanların bu tür söylemlerden sonuca yönelik eylem üretmeleri ve kendi yaşadıkları reel hayat için pratik sonuçlara varması mümkün olmuyor. Halk arasında yaşayan Havanda su dövmek ya da Hariçten gazel okumak gibi sözler bu durumumuzu özetler. Hâlbuki bizim sorumlu olduğumuz, dünya ve ahiret hesabını vereceğimiz alan öncelikle yaşadığımız hayat ve ilişkilerimizdir. Sorumluluk ve etki alanımızda olmayan konularda söylemler üretmek yerine kendi akıl ve gönül dünyamızdan başlayarak en yakın sosyal ve coğrafi çevremizin sorunları ile ilgilenmek, gelişimleri için çaba sarf etmek, çözüm önerileri üretip, müspet manada örnek olmak zorundayız. Ötekinden önce kendimizi geliştirmeye; uzaktakinden önce aile ve çevremize katkıda bulunmaya, başkalarından beklediğimiz anlayış ve fedakârlığı önce kendimiz yapmaya mecburuz. Egomuzu aşarak yaşatacağımız fedakarlık ve empati kültürü ile çevremizdeki bir çok problem ve ihtiyaç ortadan kalkacaktır.

12 Tam bu noktada inancımızdan, örf adetlerimizden gelen, vicdanların onayladığı insani değer birikimimizi hatırlamak, yaşamak ve yaşatmak durumundayız. Yaratana ve Yaratılana Saygı çerçevesinde kurulacak ilişkiler, Aile, Arkadaş, Sosyal Çevre, Komşuluk haklarına riayet, Sevgi, Saygı, Yakınlık, Fedakârlık, Hoşgörü, Vefa, Yardımlaşma, Adalet, Liyakat, Erdem, İnsaf, Haklı ve Güçsüz Olanı Koruma, Farklı Düşünce ve İnançlara Saygı, Ölçülü ve Tutarlı olmak ve benzeri değerlerimiz gerçek anlamıyla anlaşılıp yaşatılabildiğinde gündelik hayat, çevre ve dünyamız güzelleşecektir. Kendi işini iyi yapan, başkalarının maddi, manevi haklarına tecavüz etmeyen, imkânlarını başkalarıyla ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşan, genel anlamda çevresine ve yaratana karşı sorumluluk hissi taşıyan, gücü ve imkânları genişledikçe gönlüde genişleyen insanlara ihtiyacımız bulunmaktadır. İDEBİR derneği ve üyeleri öncelikle kendi maddi ve manevi varlığına, duygu ve düşünce hallerine anılan doğrulukları inşa etme ve geliştirme çabası içerisinde olmuştur. Yaşamsal süreçlerde sürekli eğitim ve okuma faaliyetleriyle akli melekelerini geliştirmeye çalışan derneğimiz adil ve duyarlı olmayı aşılamak istemektedir. Amacımız aklını kullanan, bireysel özgüveni ve kapasitesi yüksek ancak aynı oranda da çevresi için sorumluluk hisseden iyi insan olmayı ve arkasında hoş sada bırakmayı önceleyen insanlar yetiştirmektir. Bu çerçevede ülkemizin ve dünyamızın sorunlarıyla ilgilenmemek, güç odakları ve zulümleri görmemek gibi kaçış ve kolaycılık içinde değiliz. Kendi iç dünyasında ve yakın çevresinde duyarlı ve üretken olan bir insanın yaşadığı dünyayı etkileyen ve şekillendiren siyasi sosyal-ekonomik güç odaklarından habersiz ve ilgisiz yaşaması mümkün değildir. Kendisi ve çevresi için güzel işler yapmayan kişilerin ülkemiz, insanımız ve dünya adına sarf edecekleri anlamı ve önemi yoktur. Kendi gibi düşünmeyeni ötekileştirip, adalet ve demokrasiyi başkalarından, cenneti keramet ehli zatlardan, dünyanın nihai kurtuluşunu da zuhur edecek mehdi den bekleyen bir anlayışla daha mutlu ve hesabı verilebilir bir hayata ulaşamayız. Öyleyse gelin aklımıza bilgi, çevremize ilgi, gönlümüze sevgi ve toplumumuza umut verecek insani değerlerimizi harekete geçirelim. Düşünmeden anlayamaz, anlamadan yaşayamaz, kendi yaşamadığımız değerin yaşatılmasını ve hayatımıza güzellik katmasını bekleyemeyiz. Güzel düşünen ve güzel işler yapan insanlar her alanda çoğaldıkça hayatımızın ve dünyanın güzelleştiğini hep birlikte göreceğiz.

13 Nisan 2013 Söylemden Eyleme İDEBİR Bu köşede üç aydır İDEBİR in hangi ilke ve amaçlarla yola çıktığını, sivil toplum kuruluşları içerisindeki konumunu ve hangi değerleri neden sahiplendiğini anlatmaya çalıştım. Başkan olarak söz üretirken Yönetim Kurulundaki arkadaşlarınız düşünce ve eğitim ağırlıklı çok sayıda faaliyeti hayata geçirdiler. Bu faaliyetleri gerçekleştirilmesinde kurucu başkanımız Kadir DURGUN başta olmak üzere emeği geçen tüm üyelerimize öncelikle teşekkür ediyorum. Bu yazımda İDEBİR faaliyetlerinin içerik ve amaçları ile katkıda bulunanları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu faaliyetlerimizin özet görüntü ve haberlerini web sitemizde, video kayıtlarını ise Yükselen Kocaeli internet gazetemizde sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bizim İDEBİR olarak amacımız güzel söz söyleyip yazı yazmak değil. Bunları bizden çok iyi yapan dernek ve vakıflarımız zaten var. İDEBİR kuruluşunda; öncelikle bizim düşünce dünyamıza entelektüel fikir üretimi ve paylaşımı ile katkıda bulunmayı, insani değerlerimizi fikir planında seslendirip, toplumsal yaşantımızın besleyici kaynaklarını takviye etmeyi amaçlamıştır. Bu çerçeve de haftalık ve aylık periyotlarda söyleşiler planladık, ülke ve dünya gündemindeki insani değer endeksli problemlerle ilgili paneller düzenledik. Konu ve konuşmacıları belirlerken özgün ve farklı olan, düşünceye yeni ufuklar açan, her zaman ulaşamadığımız insanlara ve konuşamadığımız konulara öncelik verdik. Aykırı veya medyatik olmayı değil, gelenek ve statüko içerisinde mahalle baskısı ile sorgulama cesareti bastırılan ancak düşünmeye devam eden insanımıza hoşgörü ve edep çerçevesinde imkanlar sunduk. Bu çerçevede geçtiğimiz yıllardan insanlık dramı yaşayan Samali konusunda bölgeyle bizzat ilgilenenlerin katılımıyla Kuraklık, Sömürü ve Açlık Üçgeninde Somali Gerçeği panelini düzenledik. İnsanın fiziki ve ruhi varlığına doğrudan sahip çıktığını düşündüğümüz Yeşilay. Kızılay, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi gibi kurumsal yapıların başkanlarıyla sunum ve söyleşiler yaptık.

14 Aylık özgün düşünce eksenli söyleşilerimizde Doc. Dr. Abdurrahman EREN, Prof. Recep BOZLAĞAN, Dr. Ömer Faruk GERGERLİOĞLU, araştırmacı yazar Hikmet ZEYVELİ, ilahiyatçı yazar İhsan ELİAÇIK, Prof. İlhami GÜLER, Prof. İbrahim SARMIŞ, ilahiyatçı kadın yazar Hidayet Şefkatli TÜRKSAL ile dernek merkezimizde kitap imza ve kritiğini de kapsayan sohbetler gerçekleştirdik. Haftalık programlarımızda; Pazartesi akşamları 2 yıldır devam eden Kuran Kavramları derslerinde ilahiyatçı yazar Ahmet BAYDAR hocamızla birlikteliğimiz verimli şekilde devam ediyor. Derneğimiz eğitim komisyonu başkanı ilahiyatçı Yakup CEYLAN Hocamızla Perşembe akşamları saat 19:00 da interaktif ve görsel Kuran-ı Kerim Tefsirini öğrenciler, aileler ve dernek üyelerimiz birlikte takip ediyoruz. Bu derslerde asırlar öncesini güncele taşıyan orijinal misalleri ve görsel sunumuyla Yakup CEYLAN hocamız kutsal kitabımızı raflardaki süslü yerinden hayatımızın içine getiriyor. İDEBİR 2012 yılı içerisinde Türkiye çapında düzenlenen Kuran-i Kerim meal yarışmasının Kocaeli ayağını organize etti ve sponsor oldu. Bu faaliyetlerimiz yetişkin ve üye ağırlıklı olup kısmen web sitemiz ve yerel gazete haberleri ile sizlerin bilgisine sunuluyor. Ancak üyelerimiz dışındaki gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik eğitim ve kurs faaliyetleri, Halk eğitim Müdürlüğümüzün de desteği ile kısa sürede öyle bereketlendi ki İDEBİR in mütevazi mekanına sığmayıp Sivil Toplum Merkezinin müdavimi haline geldi. Fuar içindeki Sivil Toplum Merkezi ni ziyaret eden herkes hemen her akşam ilan panosunda İDEBİR in düzenlediği bir kurs ile karşılaşıyor. İDEBİR de 2 yıl önce Yakup CEYLAN hocamızın mütevazi Osmanlıca kursu ile başlayan bu eğitim süreci İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokol çerçevesinde kurs ve katılımcı sayısı olarak büyük rakamlara ulaştı. Bu ay itibariyle açtığımız kurs sayısı 30 u kursiyer sayısı ise 500 ü geçmiş bulunuyor. Bu kurslarımızda Halk Eğitim Müdürlüğü hocalarımızın ders ücretlerini öderken, eğitim komisyonumuz kursiyer ve kurs mekanlarını organize ediyor. Kursiyerlerimizden ücret alamıyor ve ikramda bulunmaya, teşvik etmeye çalışıyoruz. Buradan kurs hizmetlerimizin gerçek kahramanı olan fedakar hocalarımızı ismen anıp teşekkür etmek istiyorum. Bu çerçevede Osmanlıca kursları için Yakup CEYLAN hocamıza, İngilizce kursu için Seher AKTÜRKOĞLU ve Tuğçem BAŞ hocalarımıza, Drama ve Diksiyon kursları için Nedim DURSUN hocamıza, Ney kursları için Arif AKTAŞ hocamıza, Gitar kursu için Hamide KESKİN hocamıza, coğrafya kursu için İskender YANAL hocamıza, Resim kursu için Nazlı KARAOSMAN hocamıza, muhasebe kursu için Ayfer DURSUN

15 hocamıza, Arapça kursu için Mehmet Ali BİLGİN hocamıza, fotoğrafçılık kursu için Tuğrul GÖK hocamıza, otizm semineri için Aysun ÇİTFÇİ hocamıza ve Koromuzu çalıştıran Burcu VATANSEVER hocamıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Kurs Hocalarımıza teşekkür ederken, dernek merkezimizin bizlere ücretsiz olarak tahsis eden hayırsever işadamı Murat ÖZDAĞ a ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü nün değerli yöneticilerine kadın komisyonu başkanımız Emine AYGÜN e ve tüm organizasyonlarımızın sekretaryasını yürüten Yusuf AYGÜN kardeşime de teşekkürü bir borç biliyorum. Son olarak başlattığımız Sinema eleştirmenliği ve film analizi kursumuzu Yönetim Kurulu üyemiz, eğitimci Mustafa SARMIŞ Cuma akşamları sürdürmektedir. Hocamızın doktora çalışması çerçevesinde Hollywood filmlerinin arka plan analizi üzerine gerçekleştirdiği bu etkinliğin, gençlerimizin sinemaya bakış ve algısına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ağırlıklı öğrencilere yönelik bu kursların dışında hafta içi gündüzleri boş olan dernek merkezimizi Halk Eğitim Müdürlüğü desteğinde, yetişkin bayanlarımızın meslek edinme amaçlı kurslara ayırdık. Bu çerçevede Tûde ÇOLAK hocamız 3-6 yaş çocuk eğitimi kursunu, Şeyma ÇETİN hocamız ise Engelli Birey Eğitimi kursunu vermektedir. İDEBİR olarak insani değerlerin sahiplenilmesi ve topluma mal edilmesi için gençlerimizin ve kadınlarımızın eğitimini öncelikli görüyoruz. Engelli, yaşlı ve hastalarımıza verilecek öneme ise insanî değerlerimizin test noktaları olarak bakıyoruz. Eğer insani değerlerimizi hatırlayacak, anlayacak ve yaşatacaksak daha nitelikli ve duyarlı bir toplum oluşturmak ve her seviyedeki insanımıza yatırım yapmak zorundayız. Dedesinin mezar taşını, tarihi çeşmesinin kitabesini okuyamayan, herhangi bir müzik aletini eline almamış, bir şarkıyı ya da ilahiyi kendisi bilmese de eşinden çocuğundan dinleyemeyen, sadece dünyalık kazanmayı, ideolojik ve siyasi hedeflerine ulaşmayı, tuttuğu takımın şampiyonluğunu her şeyin üstünde gören çağdaş insanlarla mutluluğu ve insani değerlerimizi yakalayamayız. Meşhur yap-boz fıkrasında olduğu gibi insanı düzelttiğimizde arkasındaki dünyanın da hızla düzeldiğini ve yaratılış hikmetine uygun bir istikamete girdiğini hep birlikte göreceğiz. Netice olarak; Ziya Paşanın dediği gibi; Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Görünür kişinin rütbe-i aklı eserinde diyor gönlünüzle ve aklınızla faaliyetlerimize destek vermenizi bekliyoruz.

16 Haziran 2013 İnsani Değer Olarak Barış Bizler İnsani Değerleri Birleştirme ve Yükseltme Derneği olarak son dönemde ülkemizin sosyal ve siyasal hayatına yön vermek için ortaya konan Barış Sürecini destekliyoruz. Bu süreci; kimden geldiğine ve kimilerin sürdürdüğüne bakmaksızın, ne söylendiğine ve sonucunda neyin hedeflendiğine bakarak destekliyoruz. Bu amaçla Kocaeli Barış Platformunun kurucuları arasında yer aldık. İnsani Değer in sözlük anlamı; insana ait, onunla ilgili kıymet ifade eden her şey demektir. Yaşadığımız barış sürecinde gördük ki bizim insani değer olarak ifade edip anlamaya çalıştığımız kavram ve kurumların Barış kavramı ve ortamı ile çok yakın ilişkisi var. Barış genel söylemde Savaş ile birlikte anılır ve onun karşıtı, zıddı gibi ifade edilir. Kelime anlamı olarak Savaş; iki ülke ve taraf arasındaki çatışma ya da dövüş ve kavgayı belirtirken, Barış dar anlamı ile savaşmazlık durumu, savaştan sonra silah bırakma, anlaşma şeklinde ifade edilmektedir. Benim sizlere bir insani değer olarak sunduğum Barış kavramı ise çok daha geniş anlamda insanın en yakın çevresinden uzağındakine kadar; birey, eş, yönetici, taraftar nihayetinde vatandaş olarak yanındakiler veya karşısındakiler veya öteki diye adlandırılanlarla barış içinde olması, sorunlarını kavgayla değil, diyalogla ve şiddete başvurmadan çözebilmesidir. Bu anlamda eşinin canına kasteden koca, diğer takım taraflarını bıçaklayan fanatik, başka inanç ve mezhepten olana zorla müdahale eden dindar veya başka ırktan, etnik kökenden olanı dışlayıp şiddet uygulayan yönetim anlayışının her biri birer savaş hali, bunları ortadan kaldıran, azaltan ve ıslah eden her çabada barış sürecine katkıdır.

17 Bu anlamda nasıl savaş ve çatışmalar insanlık tarihi boyunca hep varsa, Barış özlemi ve süreci de hep var olmalı ama daha güçlü sahiplenilmelidir. Ancak bu çatışmanın arka planında ve öncesinde ki zihniyet yapısını, savaş ve barış algısını ve beslendiği kaynakları iyi tespit edip bunların tedavisine yönelik sürekli projeler üretmezsek kalıcı netice alamayız. Nitekim sokakta olumsuz anlamda dillendirilen, PKK bitse, başka isimle şu çıkar, ırkçılığı halletsek mezhep çalışması veya zengin fakir çatışması çıkar gibi söylemler bir yandan olası çatışma noktalarına gönderme yaparken diğer yandan çatışmanın tabi ve zorunlu olduğuna inanan bir zihniyeti ortaya koymaktadır. Aslında Savaş endeksli zihniyet dünyasını iyi tespit edip yerine Barışı ikame edecek ve hayatın her alanında ve evresinde devam ettirilecek bir Barış Sürecine ve aktivitesine ihtiyacımız vardır. Savaş; bir yıkma, yok etme ve yaralama eylemi iken Barış; yaşatma, uzlaştırma, birleştirme ve kardeşlik eylemidir. Genel kural olarak bir şeyi yapmak zor, yıkmak ise kolaydır. Barışı kurmak ve yaşatmak zorunda olanlar, onu sağlık gibi kaybedince telaşla aramak yerine, koruyucu hekimlik anlamında Barışın zihniyet dünyasını inşa etmek ve çatışma konularını çözmek için çaba sarf etmelidirler. Bu çerçevede Devlet organları, Siyasi Partiler ve özellikle Sivil Toplum kuruluşları sürekli ve samimi bir çaba içine girmelidir. Eğer Savaş öncelikli çatışma zihniyeti hakim ise silahlara sarılmak ve şiddet kullanmak ilk çözüm olmakta, böyle bir şiddet formatına girince de Anadolu tabiriyle kan davası başlamaktadır. Bir dedikodu ile eşini öldürenler, toprak veya hayvan meselesinden çatışan iki aile ya da inanç ve yöresel talepleri çatışma unsuru yapan etnik gruplar veya devletler hemen hemen aynı zihniyet yapısıyla çatışma süreçlerini başlatmaktadır. Çatışma bir kez başlayınca da halk tabiri ile bir delinin kuyuya attığı taşı kırkı akıllı çıkaramamaktadır. Yapılması gereken samimi ve kararlı bir anlayışla, savaş zihniyetini geriletecek ve Barış anlayışını ve talebini yaşatacak projeleri hayata geçirmek ve desteklemektir. Bu çerçevede önerilerimiz; 1) Bugün olduğu gibi sivil toplum kuruluşları arasında fiili çatışmaları

Sayı: 74 Yıl: 13 Ekim 2014

Sayı: 74 Yıl: 13 Ekim 2014 Sayı: 74 Yıl: 13 Ekim 2014 Sayı: 74 Yıl: 13 Ekim 2014 Editör den aliyalcin@egitimbirsen.org.tr Ölüm Bir Tohumsa Kefen Zarında Gün Olur Fışkırır Bir Orman Olur H epimiz, imkânsıza ulaşmanın yolunun onun

Detaylı

Sağlıkta Bedel Ödeyenler

Sağlıkta Bedel Ödeyenler Talep Ettik, Kazandık, Sözleşmeliler Kadrolu Oluyor Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde 2 Haziran 2013 Günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a ilettiğimiz sözleşmeli personele kadro talebimiz, 25 Haziran 2013 Günü

Detaylı

MERKEZ PARTİ PROGRAM

MERKEZ PARTİ PROGRAM İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. DÜNYANIN MEVCUT DURUMU 1.2. TÜRKİYE NİN MEVCUT DURUMU 1.3. HEDEF VE İLKELER 2. TEMEL HAKLAR VE SİYASİ İLKELER 2.1. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 2.1.1. KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ 2.1.2.

Detaylı

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu Diyanet Aylık Dergi nin ücretsiz ekidir. Temmuz 2014 Sayı: 283 Ortaköy Camii İbadete Açıldı Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu III. Yurtdışı Hizmetleri Konferansı Sapanca da Gerçekleştirildi İl Müftüleri

Detaylı

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzy lda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu 10-11 Aral k 2011 / Ankara www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzyılda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyumu 10-11 Aralık 2011 / Ankara

Detaylı

30 Eylül 2009 Ankara

30 Eylül 2009 Ankara 4. Alevi Çalıştayı 30 Eylül 2009 Ankara Dizgi & Grafik DNA Medya Tanıtım Fevzi Çakmak Sokak No: 11/12 Kızılay - Ankara Tel: 0 312 230 77 55 Fax: 0 312 229 76 39 www.dnamedya.com Baskı Anadolu Bulvarı Meka

Detaylı

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz.

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz. Görme engelliler için Sesli Dergi CD niz kapak içindedir biz bir yiz Yıl: 1 Sayı: 1 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 YAȘLI OLMAK Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız

Detaylı

haberbülteni 06 BARIŞ VE İTİDAL DAİMİ TEMAS GRUBU, İYİ NİYET MEKTUBU NU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU NA SUNDU SAYFA SAYFA SAYFA

haberbülteni 06 BARIŞ VE İTİDAL DAİMİ TEMAS GRUBU, İYİ NİYET MEKTUBU NU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU NA SUNDU SAYFA SAYFA SAYFA DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. MART 2015 SAYI 291 haberbülteni SAYFA 06 BARIŞ VE İTİDAL DAİMİ TEMAS GRUBU, İYİ NİYET MEKTUBU NU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU NA SUNDU SAYFA 09 ULUSLARARASI

Detaylı

MEMUR-SEN. Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014. MEMUR-SEN Büyük Türkiye

MEMUR-SEN. Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014. MEMUR-SEN Büyük Türkiye Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014 Büyük Türkiye Buluşmasında Muhteşem Coşku Başbakan R. Tayyip Erdoğan, Memur- Sen in düzenlediği Medeniyet, insan, demokrasi

Detaylı

Sivil Kıyafet İçin Sivil İtaatsizliğe Devam

Sivil Kıyafet İçin Sivil İtaatsizliğe Devam Sayı: 73 Yıl: 13 Eylül 2014 Sivil Kıyafet İçin Sivil İtaatsizliğe Devam Başbakan Davutoğlu ile Görüştük Eğitime Bakış ın Yazarlarını Buluşturduk Mücadelemizle Bir Yasak Daha Kalktı Sayı: 73 Yıl: 13 Eylül

Detaylı

Sayfa: 16 Sayfa: 15. Gerçekler Hayat ın Ýçinde Gizlidir. Din ve Vicdan. Göç Özgürlüğü. Avrupalı. Türk ün Aksiyon. Beraberinde. Sivil Toplum Hürriyeti

Sayfa: 16 Sayfa: 15. Gerçekler Hayat ın Ýçinde Gizlidir. Din ve Vicdan. Göç Özgürlüğü. Avrupalı. Türk ün Aksiyon. Beraberinde. Sivil Toplum Hürriyeti Sayfa: 10 Sayfa: 16 Sayfa: 15 Sayfa: 20 HASENE 50 Bin Kumanya Hedefi Ahmet Davutoğlu Düsseldorf Başkonsolosluğu nun Binasını Açtı TRT Eğitim Dairesi Köln de Akademisyen Gençlere Bir Hafta Süren Medya Merkezli

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek

SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek 15-31 MAYIS 2015 \\ www.212haber.com // Yıl:5 Sayı: 77 Fiyatı: 1 SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek milletvekili adayı ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdurrahim Boynukalın,

Detaylı

Toplu igne e. Bu gazete dokuz eylül üniversitesi yayın organıdır. gazetesi MARK TWAIN

Toplu igne e. Bu gazete dokuz eylül üniversitesi yayın organıdır. gazetesi MARK TWAIN ruhunu besle! özgürlük iki pedalda! ahmet akyol un yazısı sayfa 7 deu Toplu igne e ocak 2010 Bu gazete dokuz eylül üniversitesi yayın organıdır. gazetesi MARK TWAIN ruh nevin ilgin in yazısı sayfa 8 BASIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi 26 gençliğin sesi Baslarken, Değerli dostlar hak ve özgürlükler partisinin bu yıl 10. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türk devleti kurulduğu günden günümüze başta Kürt halkına karşı yürütmüş

Detaylı

SON MANŞETİ MİLLET ATACAK

SON MANŞETİ MİLLET ATACAK 20 ŞUBAT - 05 MART 2014 \\ www.212haber.com // Yıl:4 Sayı:49 Fiyatı: 1 Ayakkabı kutusu da kaset şantajı da tutmaz A AK yazarı Cem Küçük, Eğer bir yolsuzluk varsa zaten bu iddianamelerde yazılacak ve ortaya

Detaylı

Ülkemizin seçkin eğitim kurumları

Ülkemizin seçkin eğitim kurumları REKTÖRDEN özgürce ifade ettikleri bir ortam sunmak öncelikli görevimizdir. Kampüslerimiz öğrencilerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayan, çağdaş, düzenli ve yüksek yaşam kalitesi sunan, kaliteli

Detaylı

i n d e k s 10-25 indeks Portre Semih İDİZ 72 Konuk Yazar Mithat MELEN 65 Bizim Dünyamız Kariyer Kürşat AYDOĞAN 74 Çevre Prof. Dr.

i n d e k s 10-25 indeks Portre Semih İDİZ 72 Konuk Yazar Mithat MELEN 65 Bizim Dünyamız Kariyer Kürşat AYDOĞAN 74 Çevre Prof. Dr. indeks 2 I N D E K S 6 8 Konuk Yazar Portre Semih İDİZ 72 Mithat MELEN 65 26 Kariyer Kürşat AYDOĞAN 74 46 Panoramik Bakış Prof. Dr. Seçil Karal AKGÜN 67 36 Sağlık Prof. Dr. Jale MERAY 76 46 28 Çevre Sosyal

Detaylı

BAŞKANDAN. Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı

BAŞKANDAN. Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı BAŞKANDAN Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Mübarek üç ayların sonuncusu, her yıl gelişiyle nice manevî güzelliklerin yaşandığı

Detaylı

Kadının İnsan Hakları

Kadının İnsan Hakları Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI 0312 472 37 73 0312 472 37 73 06.03.2014 Kadının İnsan Hakları ÇALI TAYI ANKARA, 06.03.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE KÜRESEL SİYASET

SİVİL TOPLUM VE KÜRESEL SİYASET > DÜBAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI SİVİL TOPLUM VE KÜRESEL SİYASET Moderatör: Aynur ERDOĞAN > 2014 MART DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI www.dunyabulteni.net/dubam DÜBAM SİVİL TOPLUM VE KÜRESEL SİYASET

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI 25 Mayıs 2002 Yücel Akdemir: 13. Olağan Genel Kurul umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı, yardımcılığına

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM-BİLİM HİZMET KOLU ÇALIŞANLARI. SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ŞÛRASI GENEL KURUL RAPORLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM-BİLİM HİZMET KOLU ÇALIŞANLARI. SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ŞÛRASI GENEL KURUL RAPORLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM-BİLİM HİZMET KOLU ÇALIŞANLARI SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ŞÛRASI GENEL KURUL RAPORLARI 6/7 Mart 2010 Başkent Öğretmenevi ANKARA Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 43 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi

Detaylı

Kardeşlik Adında Bir Köprü olsa

Kardeşlik Adında Bir Köprü olsa ozgurgenclikdergisi@gmail.com Fiyat: 1 TL Atılım Gazetesi yle ücretsizdir. Kardeşlik Adında Bir Köprü olsa İki barış mektubu 8 Düşünü Arayan Bir Gençtir ESP 4 ESP Genel Başkanı Fİgen Yüksekdağ la Röportaj

Detaylı

editörden SDÜ 15 yaşında... 11 Temmuz 1992 de Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Süleyman Demirel

editörden SDÜ 15 yaşında... 11 Temmuz 1992 de Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Süleyman Demirel editörden SDÜ 15 yaşında... 11 Temmuz 1992 de Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi, 15. kuruluş yıldönümünü kutluyor. 15 yıllık geçmişine rağmen asıl kökleri 1976 yılına kadar

Detaylı

AHMET POYRAZ İBRAHİM KALIN MUAZZEZ ERSOY. CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ Prof. Dr. TARAFLI TARAFSIZ HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI

AHMET POYRAZ İBRAHİM KALIN MUAZZEZ ERSOY. CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ Prof. Dr. TARAFLI TARAFSIZ HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI RÖPORTAJ Çekmeköy Belediyesi Aylık Kültür Sanat Dergisi MART 2015 Sayı:4 CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ Prof. Dr. İBRAHİM KALIN MUAZZEZ ERSOY Sahnelerin kraliçesi TARAFLI TARAFSIZ HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI AHMET

Detaylı

Bilgiye Dayalı Ahlakçılık Yerine Eyleme Dayalı Ahlaklılık Esas Alınmalıdır

Bilgiye Dayalı Ahlakçılık Yerine Eyleme Dayalı Ahlaklılık Esas Alınmalıdır Ek Sayı: 11 Kasım 2014 Bilgiye Dayalı Ahlakçılık Yerine Eyleme Dayalı Ahlaklılık Esas Alınmalıdır Akademisyenlere Mali İyileştirmeyi Talep Ettik, Mücadele Verdik Kazanıma Dönüştürdük Editör den aliyalcin@egitimbirsen.org.tr

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi PARTİ MECLİSİ

Cumhuriyet Halk Partisi PARTİ MECLİSİ Cumhuriyet Halk Partisi PARTİ MECLİSİ TOPLANTISINA SUNULAN MERKEZ YÖNETİM KURULU RAPORU 9 TEMMUZ 2011 CUMHURİYET HALK PARTİSİ MYK ÜYELERİ Genel Başkan Kemal KILIÇDAROĞLU Genel Başkan Yardımcıları ; Örgütlenme

Detaylı

60 İSAM DAN HABERLER 64 BİR AYET 65 BİR HADİS 66 YENİ YAYINLARIMIZ

60 İSAM DAN HABERLER 64 BİR AYET 65 BİR HADİS 66 YENİ YAYINLARIMIZ 3 BAŞKANDAN 5 NOT DEFTERİNDEN 6 GÜNDEM Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanlığı Görevine Atandı 14 FAALİYET Vekâlet Yoluyla Kurban Organizasyonu 34 GÜNDEM Camiler ve Din Görevlileri Haftası 38

Detaylı

Muhtarlarımız bizim gözümüz, kulağımızdır Ayrım yapmaksızın her mahalleye eşit hizmeti

Muhtarlarımız bizim gözümüz, kulağımızdır Ayrım yapmaksızın her mahalleye eşit hizmeti Metro tünel çalışması başladı SANCAKTEPE ÜSKÜDAR 24 dk! İstanbul un trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak raylı sistemlerin bir parçası olan Üsküdar Ümraniye - Çekmeköy- Sancaktepe metro hattının tünel

Detaylı