1. (D) TL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. (D) 2012 10.000 TL"

Transkript

1 1. (D) ilindeki okulların Kasım 2012 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden TL doğalgaz faturaları, bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte oluştuğu yer ve zamanda ilgili tertipte ödenek bulunmadığından ödenememiş ve ödeme emri ve eki belgeler (X) Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı 322-Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı 830-Bütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 630-Giderler Hesabı 320-Bütçe Emanetleri Hesabı 831-Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 630-Giderler Hesabı 323-Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı 630-Giderler Hesabı 323-Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı 831-Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 2. Yılı bütçesine gelir, ilgili idare bütçesine özel ödenek kaydedilen TL den yıl sonuna kadar harcanamayan TL için yıl sonunda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 600-Gelirler Hesabı Emanetler Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirler Hesabı Emanetler Hesabı Bütçe Gelirlerinden Ret ve İade Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Emanetler Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Emanetler Hesabı Bütçe Gelirlerinden ret ve İade Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı

2 3. Kurumlar Vergisi mükellefi X.Ş 2012 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden TL vergi borcunu ilgili vergi dairesine çek düzenleyerek ödemiştir. Banka, tahsil için gönderilen çekin karşılıksız olduğunu yılı geçmeden vergi dairesine bildirmiştir. Yılı içinde yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 120-Gelirlerden lacaklar Hesabı lınan Çekler Hesabı Muhasebe Birimindeki Çekler 800-Bütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirlerden lacaklar Hesabı lınan Çekler Hesabı Muhasebe Birimindeki Çekler 810-Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirlerden lacaklar Hesabı lınan Çekler Hesabı Tahsildeki Çekler 800-Bütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirlerden lacaklar Hesabı lınan Çekler Hesabı Tahsildeki Çekler 810-Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki mali işlemlerden hangisinde Muhasebe İşlem Fişi kullanılmaz? Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabına alacak kaydedilmesi Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına alacak kaydedilmesi Personel vansı Verilmesi mortisman yrılması 5. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki hesaplardan hangisi Menkul Kıymet ve Varlıklar hesap grubundaki hesaplardan değildir? Hisse Senetleri Hesabı Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı Menkul Varlıklar Hesabı Kişilere it Menkul Kıymetler Hesabı 2

3 6. Çanakkale Üniversitesince, harcama yetkilisi mutemedine verilmiş olan TL lik iş avansı ve buna ilişkin ödenek mahsup dönemine aktarılmıştır. vans ve ödeneği mahsup dönemine aktarılmasına ilişkin olarak dönem sonunda yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 165-Mahsup Dönemine.kt. vans ve Krediler Hs. 160-İş vans ve Krediler Hs. 906-Mah. Dön. kt. Kullanılacak Ödenekler Hs. 904-Ödenekler Hesabı 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı 907-Mahsup Dönemine ktarılan Ödenekler Hesabı 165-Mahsup Dönemine.kt. vans ve Krediler Hs. 160-İş vans ve Krediler Hs. 906 Mah. Dön. kt. Kullanılacak Ödenekler Hs. 907-Mahsup Dönemine ktarılan Ödenekler Hesabı 834-Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 165-Mahsup Dönemine.kt. vans ve Krediler Hs. 160-İş vans ve Krediler Hs. 906 Mah. Dön. kt. Kullanılacak Ödenekler Hs. 907-Mahsup Dönemine ktarılan Ödenekler Hesabı 165-Mahsup Dönemine.kt. vans ve Krediler Hs. 160-İş vans ve Krediler Hs. 906-Mah. Dön. kt. Kullanılacak Ödenekler Hs. 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı 904-Ödenekler Hesabı 907-Mahsup Dönemine ktarılan Ödenekler Hesabı Giderler Hesabı 101-lınan Çekler Hesabı 810-Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı XXX XXX XXX XXX Yukarıdaki muhasebe kaydı aşağıdaki şıklardan hangisine aittir? Bütçe geliri dışında yapılan diğer tahsilat karşılığında alınan çeklerden karşılıksız çıkması nedeniyle bankaca iade edilenler için yapılan muhasebe kaydı Bütçe geliri karşılığı alınan çeklerden karşılıksız çıkması nedeniyle bankaca iade edilenler için yapılan muhasebe kaydı Bütçe geliri karşılığı alınan çeklerden yılı geçtikten sonra karşılıksız çıkması nedeniyle bankaca iade edilenler için yapılan muhasebe kaydı Herhangi bir nedenle ilgilisine iadesi gereken çekler için yapılan muhasebe kaydı 3

4 8. (B) Üniversitesi yeni faaliyete geçirdiği döner sermaye işletmesine TL nakdi sermaye vermiştir. Buna ilişkin üniversite muhasebe birimince yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 242-Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hs Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Sermaye Taahhütleri Hesabı Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hs Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hs Sermaye Taahhütleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hs Sermaye Taahhütleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği uyarınca Okul Pansiyonları ile ilgili aşağıdaki işlemlerin hangisinde %88 - %12 ayırımı yapılmayarak tamamı okul pansiyonları hesabına kaydedilir? Her yıl bütçe kanunu ile tespit edilerek paralı yatılı öğrencilerden alınacak ücretler Pansiyon gelirlerinin yetişmemesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığından verilecek emir üzerine merkezden veya başka muhasebe birimlerinden aktarılan paralar Pansiyonların bağlı bulundukları okulların öğretmenleri, memurları, hizmetlileri ve gündüzlü öğrenciler, başka okullardan gelen öğretmen ve öğrenci gruplarından alınan yemek ücretleri Parasız yatılı öğrencilerin, her yıl bütçe kanunu ile belirlenen tutar üzerinden devletçe karşılanan ücretleri 4

5 10. (C) Vergi Dairesi mükellefi (V), 2012 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradından kaynaklanan TL vergi borcunun 500 TL lik birinci taksitini süresi içinde (D) Bankasına yatırmıştır. İlgili Banka tarafından doğrudan hazine hesaplarına aktarılan tutara ilişkin belgenin vergi dairesine ulaşması üzerine (C) Vergi Dairesince birinci taksitin ödenmesiyle ilgili olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 102-Banka Hesabı Gelirlerden lacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Gelirlerden lacaklar Hesabı Nakit Hareketleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Banka Hesabı Gelirlerden lacaklar Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Nakit Hareketleri Hesabı Gelirlerden lacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı (Y) Malmüdürlüğü kayıtlarına göre 31/12/2014 itibariyle ambarda 500, yetkili memurun zimmette ise 150 adet nüfus cüzdanı bulunmaktadır. 01/01/2015 tarihi itibariyle nüfus cüzdanının birim fiyatı 2 TL artmıştır. Buna göre Malmüdürlüğünce yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 940-Değerli Kağıt mbarları Hesabı Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Değerli Kağıt mbarları Hesabı Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Değerli Kağıt mbarları Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Değerli Kağıt mbarları Hesabı Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı

6 12. Hazine Müsteşarlığı, Dünya Bankasından sağladığı $ lık dış proje kredisini 3 yıl vadeli ikraz anlaşması çerçevesinde kullanılmak üzere Gazi Üniversitesinin hesabına aktarmıştır. napara ve faiz vade sonunda tahsil edilecektir. Bu işleme ilişkin olarak Devlet Borçları Muhasebe Birimince yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (ktarma tarihindeki TCMB döviz alış kuru 1 $=1,95 TL, TCMB döviz satış kuru 1 $=2,10 TL) 230-Dış Borcun İkrazından Doğan lacaklar Hesabı Dış Mali Borçlar Hesabı Kredi nlaşmaları Hesabı Kullanılacak Dış Krediler Hesabı Dış Borcun İkrazından Doğan lacaklar Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Kredi nlaşmaları Hesabı Kullanılacak Dış Krediler Hesabı Dış Borcun İkrazından Doğan lacaklar Hesabı Dış Mali Borçlar Hesabı Kredi nlaşmaları Hesabı Kullanılacak Dış Krediler Hesabı Dış Borcun İkrazından Doğan lacaklar Hesabı Dış Mali Borçlar Hesabı Kredi nlaşmaları Hesabı Kullanılacak Dış Krediler Hesabı (Y) İthalat ve İhracat.Ş yaptığı ihracattan dolayı mükellefiyet kaydının bulunduğu Çankaya Vergi Dairesine başvurarak KDV iadesi talebinde bulunmuştur. Vergi Dairesince yapılan inceleme sonunda şirkete TL KDV iadesi yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. İade tutarının tahakkuk ettirilmesi aşamasında yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı Gelirlerden lacaklar Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Emanetler Hesabı Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Emanetler Hesabı Giderler Hesabı Giderler Hesabı Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

7 14. (K) Vergi Dairesince tecil edilen vergilerden TL tahsil edilmiştir. Tahsilatın 2 TL si emanet hesaplarında ilgili mükellefler adına kayıtlı tutarlardan, kalan 7 TL si ise nakden veznece tahsil edilmiştir. Bu işlemle ilgili yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 100-Kasa Hesabı Emanetler Hesabı Gelirlerden Takipli lacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Emanetler Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Emanetler Hesabı Gelirlerden Tecilli ve Tehirli lacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Gelirlerden Tecilli ve Tehirli lacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı şağıdaki hesaplardan hangisi Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği uyarınca sadece genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde kullanılır? 946 Özel tahakkuklardan alacaklar hesabı 948 Başka birimler adına izlenen alacaklar hesabı 232 Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabına 834 Geçen yıl bütçe mahsupları hesabı 16. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hesaplardan hangisi Kısa Vadeli İç Mali Borçlar Hesap Grubunda yer almaz? 302 Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları Hs. 329 Diğer Çeşitli Borçlar Hs. 309 Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hs. 305 Bonolar Hs. 7

8 17. vrupa Birliği Bakanlığının kurum bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla Mal ve Hizmet lım Giderleri tertibinden TL düşülerek Personel Giderleri tertibine aktarılmıştır. Kurum bütçesi içerisinde yapılan aktarma ile düşülen ödeneğin muhasebeleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı Bütçe Ödenekleri Hesabı Bütçe Ödenekleri Hesabı Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı (F) Teknokent.Ş nin ortaklarından biri olan (F) Üniversitesi, Şirketin kuruluş aşamasında taahhüt etmiş olduğu TL sermaye tutarının ödenmesi için bankaya talimat verilmiştir. Taahhüdün yerine getirilmesi işlemine ilişkin olarak Üniversite muhasebe birimince yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 241-Mal ve Hizmet Üreten İşletmeler Yatırılan Sermayeler Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Sermaye Taahhütleri Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Mal ve Hizmet Üreten İşletmeler Yatırılan Sermayeler Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Sermaye Taahhütleri Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

9 19. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Tarafından 2015 yılı Mart ayında TL ye Led TV satın alınmış ancak yılı içinde bütçeden fazla veya yersiz ödendiğinin anlaşılması üzerine, üst yönetici tarafından tahakkukun iptali nedeniyle ödeneğine iade edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Talimat gelmeden önce söz konusu tutar 140-Kişilerden lacaklar Hesabına alınmıştır. Tahakkukun iptali ve ödeneğine iade işlemi ile ilgili olarak yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (Vergi ve benzeri kesintiler ihmal edilmiştir.) 140-Kişilerden lacaklar Hesabı 255-Demirbaşlar Hesabı 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı 905-Ödenekli Giderler Hesabı 140-Kişilerden lacaklar Hesabı 255-Demirbaşlar Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 830-Bütçe Giderleri Hesabı 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı 905-Ödenekli Giderler Hesabı 600-Gelirler Hesabı 140-Kişilerden lacaklar Hesabı 140-Kişilerden lacaklar Hesabı 255-Demirbaşlar Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 830-Bütçe Giderleri Hesabı 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı 905-Ödenekli Giderler Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 830-Bütçe Giderleri Hesabı 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı 905-Ödenekli Giderler Hesabı 20. Mersin Muhasebe Müdürlüğünden Silifke Malmüdürlüğüne TL lik değerli kağıt gönderilmiş olup, söz konusu değerli kağıtların teslim alındığına ilişkin Teslim lma Fişinin, Mersin Muhasebe Müdürlüğüne ulaşması durumunda Mersin Muhasebe Müdürlüğü tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 945-Değerli Kâğıt İşlemleri Hesabı 944-Yoldaki Değerli Kâğıtlar Hesabı 945-Değerli Kâğıt İşlemleri Hesabı 940-Değerli Kâğıt mbarları Hesabı 945-Değerli Kâğıt İşlemleri Hesabı 942-Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı 944-Yoldaki Değerli Kâğıtlar Hesabı 940-Değerli Kâğıt mbarları Hesabı 9

10 21. nkara Muhasebe Müdürlüğünde yapılan vezne sayımında ihale teminatı olarak alınan TL bedelli Hazine bonosunun noksan olduğu anlaşılması üzerine yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 913-Kişilere it Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 912-Kişilere it Menkul Kıymetler Hesabı 140-Kişilerden lacaklar Hesabı 600-Gelirler Hesabı 197-Sayım Noksanları Hesabı 112-Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı 913-Kişilere it Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 912-Kişilere it Menkul Kıymetler Hesabı 913-Kişilere it Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 912-Kişilere it Menkul Kıymetler Hesabı 140-Kişilerden lacaklar Hesabı 330-lınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 22. rtvin Vergi Dairesince tecil edilen vergilerden TL tahsil edilmiştir. Tahsilatın TL si emanet hesaplarında ilgili mükellefler adına kayıtlı tutarlardan, kalanı ise nakden veznece tahsil edilmiştir. Bu işleme ilişkin yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 100-Kasa Hesabı 333-Emanetler Hesabı 122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli lacaklar Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-Bütçe Gelirleri Hesabı 100-Kasa Hesabı 320-Bütçe Emanetleri Hesabı 122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli lacaklar Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-Bütçe Gelirleri Hesabı 100-Kasa Hesabı 333-Emanetler Hesabı 122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli lacaklar Hesabı 100-Kasa Hesabı 320-Bütçe Emanetleri Hesabı 122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli lacaklar Hesabı

11 23. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne kayıtlı bedeli TL birikmiş amortismanı TL olan taşıtını bedelsiz olarak devretmiştir. Bedelsiz devirle ilgili olarak Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı 257-Birikmiş mortismanlar Hesabı 254-Taşıtlar Hesabı 511-Muhasebe Birimleri rası İşlemler Hs. 254-Taşıtlar Hesabı 257-Birikmiş mortismanlar Hesabı 511-Muhasebe Birimleri rası İşlemler Hs. 630-Giderler Hesabı 257-Birikmiş mortismanlar Hesabı 254-Taşıtlar Hesabı 830-Bütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 254-Taşıtlar Hesabı 511-Muhasebe Birimleri rası İşlemler Hs. 511-Muhasebe Birimleri rası İşlemler Hs. 257-Birikmiş mortismanlar Hesabı Türkiye tom Enerjisi Kurumunun 2013 ğustos ayı sonu itibariyle 191-İndirilecek KDV Hesabının Borç bakiyesi 150 TL, 391-Hesaplanan KDV Hesabının lacak bakiyesi ise 350 TL dir. ğustos ayı sonunda yapılacak KDV kayıtları aşağıdakilerden hangisidir? 391-Hesaplanan KDV İndirilecek KDV Hesabı 190-Devreden KDV Hesabı 391-Hesaplanan KDV İndirilecek KDV Hesabı 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 190-Devreden KDV Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Hesaplanan KDV 191-İndirilecek KDV Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Hesaplanan KDV

12 25. Hazine Müsteşarlığı, kayıtlı bedeli TL ve birikmiş amortismanı TL olan binasını, sermayeye eklenmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (T.C.M.B.) vermiştir. Söz konusu binanın T.C.M.B. ye sermaye olarak verilmesiyle ilgili olarak Hazine Müsteşarlığının yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluş. Yat. Sermaye. Hs. 257-Birikmiş mortismanlar Hesabı 252-Binalar Hesabı 830-Bütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 240-Malî Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 257-Birikmiş mortismanlar Hesabı 252-Binalar Hesabı 830-Bütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluş. Yat. Sermaye. Hs. 257-Birikmiş mortismanlar Hesabı 252-Binalar Hesabı 830-Bütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 240-Malî Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 257-Birikmiş mortismanlar Hesabı 252-Binalar Hesabı 830-Bütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı Bir mükellef, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi ile ikisi 18 yaşından küçük, biri 26 yaşında yükseköğrenim gören üç çocuğu ve bir yetim torunu ile birlikte yaşamaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, bu mükellefin asgari geçim indirimi oranı toplam ne kadardır? % 70 % 75 % 80 % sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından ticari kazancın Türkiye de elde edilmesi için kazanç sahibinin Türkiye de işyerinin olması veya daimi temsilci bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla sağlanması gerekir. şağıdakilerden hangisi daimi temsilci sayılmaz? Ticari mümessiller Tüccar vekilleri ve memurları Ticaret Kanunu hükümlerine göre acenta durumunda bulunanlar Temsil edilene ait reklam giderleri devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilmesine mahsus beyanname aşağıdakilerden hangisidir? Özel beyanname Münferit beyanname Muhtasar beyanname Geçici vergi beyannamesi 12

13 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre, kurumlar vergisi ne zaman ödenir? Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar Beyannamenin verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar Hesap döneminin kapandığı ayın yirmibeşinci günü akşamına kadar Hesap döneminin kapandığı ayı takip eden ayın yirmibeşinci günü akşamına kadar sayılı Damga Vergisi Kanununa göre, bir kağıtta birden fazla imza bulunması halinde damga vergisinin alınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kağıtlara konulan imzanın birden fazla olması verginin tekerrürünü gerektirmez. Maktu vergiye tabi olup müteaddit kişilerin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinin Damga Vergisi imza adedine göre alınır. Nispi vergiye tabi ve birden fazla kişinin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinde her imza sahibine ait olan hisse ayrıca belli edilmiş ise, vergi, hisselere göre ayrı ayrı ödenir. Bir resmi daire veya bir gerçek veya tüzel kişi adına kağıtlara konulan birden fazla imza söz konusu ise Damga Vergisi imza adedine göre alınır sayılı Damga Vergisi Kanununa göre, makbuz karşılığı ödemelerde Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin beyan ve ödeme zamanı nedir? Ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve ayın son günü akşamına kadar ödenir. Ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir. Ertesi ayın yirmibeşinci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve ayın son günü akşamına kadar ödenir. Ertesi ayın yirmibeşinci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı gün akşamına kadar ödenir mme lacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca, teşebbüsün muvazaalı olduğu ve hakikatte başkasına aidiyeti hakkında deliller elde edilmişse alacaklı amme idaresi hangi yola başvurabilir? İhtiyati tahakkuk İhtiyati haciz Haciz Teminat isteme sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde mükellef yanlış tanımlanmıştır? İthalatta mal ve hizmet ithal edenler Her türlü şans ve talih oyunlarını oynayanlar Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenler Hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre, mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın en son kaçıncı günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler? Onbeşinci Yirminci Yirmidördüncü Yirmibeşinci 13

14 sayılı Vergi Usul Kanununun kapsamına aşağıdakilerden hangisi girmez? Genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar İl özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler Kanun kapsamındaki vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar sayılı Harcırah Kanununa göre, Yurtiçinde sürekli görevle bir yere tayin olup da yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan evvel vefat eden memur veya hizmetli, ailesini birlikte götürmemiş ise bu kişilere(ailesine) ödenecek aile harcırahı nereden başlar? Ölümün vuku bulduğu mahalden Memurun vefat tarihindeki eski ikametgah mahallinden Vefat tarihinde bulundukları mahalden Memurun yeni görev mahallinden 37. Kadrosu nkara Muhasebe Müdürlüğünde bulunan ve memuriyet mahalli dışındaki Kalecik Malmüdürlüğü nde geçici görevli olarak çalışan Veznedar nın ataması memuriyet mahalli dışındaki Beypazarı Malmüdürlüğüne yapılmıştır. Veznedar nın alması gereken sürekli görev yolluğu hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kalecik Beypazarı arası sürekli görev yolluğu ödenir. nkara Beypazarı arası sürekli görev yolluğu ödenir. Sürekli görev yolluğu ödenmez. Önce Kalecik nkara arası, sonra da nkara Beypazarı arası sürekli görev yolluğu ödenir sayılı Kanuna göre, harcırahın hesabında esas tutulacak aylıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Ödenek mukabili çalışanların harcırahları hiçbir surette dördüncü derecedeki memurlara verilen harcırahı geçemez. Gündelikle çalışanların harcırahı, gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır, dördüncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. Hizmetlilerin harcırahı aldıkları aylık ücretlerine göre hesaplanır ve hiçbir surette üçüncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre üçüncü dereceden aylık almakta iken kazanılmış hak aylık derecesi olan beşinci dereceye atanan memura üçüncü derece üzerinden gündelik ödenir. 39. İstanbul denetim grubunda görev yapan Maliye Uzmanı B, denetim programı kapsamında 1 Haziran günü yola çıkmış, 2 Haziran 2014 tarihinde Kayseri Muhasebe Müdürlüğünde denetim görevine başlamıştır. 13 Haziran günü rahatsızlığından dolayı doktordan 23 Haziran tarihine (bu gün dahil) kadar rapor almıştır. 24 Haziran günü hastaneye yatırılan B, 30 Haziran günü taburcu edilmiş ve 15 Temmuz günü görevini tamamlayarak 16 Temmuzda yola çıkmış ve 17 Temmuz günü asli görev yerinde görevine başlamıştır sayılı Kanuna göre, nın alacağı harcırah ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Haziran günleri arasında yevmiye alamaz. 28 gün denetim yevmiyesi alır. 33 gün denetim yevmiyesi alır. 35 gün denetim gündeliği alır. 14

15 sayılı Kanuna göre, yurtiçi ve yurtdışı yer değiştirme masrafı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin kendisi için yurtiçi ve yurtdışı gündeliğinin yirmi katıdır. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin 10 katı, yurtdışı gündeliğinin 8 katıdır. Her kilometre veya denizmili başına yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, yurtdışı gündeliğinin binde beşidir. Harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine ödenecek her kilometre veya deniz mili başına yurtiçi gündeliğinin yüzde ikibuçuğu, yurtdışı gündeliğinin binde yedisidir sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi yardımcı birim değildir? Özel Kalem Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı vrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Muhasebat Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir? Devlet muhasebesinin geliştirilmesi, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak Saymanlıkların ve kurumların hesap ve işlemlerini merkezde ve gereken yerlerde incelemek ve denetlemek Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin kesin hesaplarını almak, incelemek, Hazine genel hesabını çıkarmak, kesin hesap kanun tasarılarını hazırlamak Kuruluşların gider taahütlerini kontrol etmek ve hesaplarını tutmak, bunlara ilişkin sözleşme tasarılarını vize etmek sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezası vermeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir? Memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler, il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler Memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, disiplin amirleri Memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, Merkez Disiplin Kurulu İl disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde disiplin amirleri sayılı Devlet Memurları Kanununa göre engelliler için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde ve taşrada aşağıdakilerden hangisi tarafından farklı belirlenebilir? Merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce Merkezde Bakan, taşrada Valilerce Merkezde Bakanlar Kurulunca, taşrada Valilerce Merkezde Devlet Personel Başkanlığı, taşrada mülki amirlerce 15

16 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını kaç gün içerisinde vermek zorundadır? Soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 7 gün içinde Soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 10 gün içinde Soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde Soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 30 gün içinde sayılı Devlet Memurları Kanuna göre mazeret izni ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum sonrası sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni verilir. Memura, eşinin kardeşinin ölümü halinde isteği üzerine yedi gün izin verilir. İlçede kaymakam, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. 47. şağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre kınama cezasını gerektiren fiil ve davranışlardan birisi değildir? Verilen emirlere itiraz etmek Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kusurlu davranmak Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kayıtsızlık göstermek 48. I- DPT Müsteşarlığı (Kalkınma Bakanlığı) II- Sayıştay III-Maliye Bakanlığı IV-Hazine Müsteşarlığı 5018 sayılı Kanuna göre, kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde yukarıdakilerden hangilerine gönderilir? Yalnız I Yalnız IV I,II,III I,III,IV sayılı Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesinin temel ilkeleri arasında yer almaz? Kamu malî yönetimi uyumlu bir bütün olarak oluşturulur ve yürütülür. Maliye politikası, makroekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulur ve yürütülür. Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır. Bütçeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tâbi tutularak hazırlanır ve uygulanır. 16

400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 900.000 900.000 400.000 500.

400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 900.000 900.000 400.000 500. 1. Hazine Müsteşarlığı, kayıtlı bedeli 900.000 TL ve birikmiş amortismanı 500.000 TL olan binasını, sermayeye eklenmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez ankasına (T.C.M..) vermiştir. Söz konusu binanın

Detaylı

600.000 600.000 600.000. 932- Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı. 933- Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 600.000

600.000 600.000 600.000. 932- Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı. 933- Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 600.000 1. Hazine Müsteşarlığı uluslararası mali kuruluştaki sermayesini 400.000 merikan Doları artırmayı taahhüt etmiş olup karşılığında aynı tutarda taahhüt belgesi vermiştir. Hazine Müsteşarlığı muhasebe birimince

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 İÇİNDEKİLER MADDE...SAYFA BİRİNCİ KISIM...... 1 GENEL HÜKÜMLER...... 1 BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar...... 1 Amaç...1...

Detaylı

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İÇINDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 11 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 11 Amaç... 11 Kapsam... 11 Tanımlar... 11 Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN 10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERĠN ĠLGĠLĠ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESĠ ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu geliri değildir? A) Sosyal güvenlik

Detaylı

Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009

Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009 MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mardin Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

Kendisine dört ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak veya vekâlet suretiyle kefalete bağlı görev verilenler, bu madde hükmüne bağlı olmayıp (1500)

Kendisine dört ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak veya vekâlet suretiyle kefalete bağlı görev verilenler, bu madde hükmüne bağlı olmayıp (1500) BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERĐN ĐLGĐLĐ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESĐ ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA ĐLĐŞKĐN KANUN Kanun No. 5917 Kabul

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KĠTAPÇIK TÜRÜ GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI Sınav Tarihi : 07 MART 2015 Sınav BaĢlangıç Saati : 10:00

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı