1. (D) TL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. (D) 2012 10.000 TL"

Transkript

1 1. (D) ilindeki okulların Kasım 2012 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden TL doğalgaz faturaları, bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte oluştuğu yer ve zamanda ilgili tertipte ödenek bulunmadığından ödenememiş ve ödeme emri ve eki belgeler (X) Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı 322-Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı 830-Bütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 630-Giderler Hesabı 320-Bütçe Emanetleri Hesabı 831-Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 630-Giderler Hesabı 323-Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı 630-Giderler Hesabı 323-Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı 831-Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 2. Yılı bütçesine gelir, ilgili idare bütçesine özel ödenek kaydedilen TL den yıl sonuna kadar harcanamayan TL için yıl sonunda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 600-Gelirler Hesabı Emanetler Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirler Hesabı Emanetler Hesabı Bütçe Gelirlerinden Ret ve İade Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Emanetler Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Emanetler Hesabı Bütçe Gelirlerinden ret ve İade Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı

2 3. Kurumlar Vergisi mükellefi X.Ş 2012 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden TL vergi borcunu ilgili vergi dairesine çek düzenleyerek ödemiştir. Banka, tahsil için gönderilen çekin karşılıksız olduğunu yılı geçmeden vergi dairesine bildirmiştir. Yılı içinde yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 120-Gelirlerden lacaklar Hesabı lınan Çekler Hesabı Muhasebe Birimindeki Çekler 800-Bütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirlerden lacaklar Hesabı lınan Çekler Hesabı Muhasebe Birimindeki Çekler 810-Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirlerden lacaklar Hesabı lınan Çekler Hesabı Tahsildeki Çekler 800-Bütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirlerden lacaklar Hesabı lınan Çekler Hesabı Tahsildeki Çekler 810-Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki mali işlemlerden hangisinde Muhasebe İşlem Fişi kullanılmaz? Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabına alacak kaydedilmesi Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına alacak kaydedilmesi Personel vansı Verilmesi mortisman yrılması 5. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki hesaplardan hangisi Menkul Kıymet ve Varlıklar hesap grubundaki hesaplardan değildir? Hisse Senetleri Hesabı Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı Menkul Varlıklar Hesabı Kişilere it Menkul Kıymetler Hesabı 2

3 6. Çanakkale Üniversitesince, harcama yetkilisi mutemedine verilmiş olan TL lik iş avansı ve buna ilişkin ödenek mahsup dönemine aktarılmıştır. vans ve ödeneği mahsup dönemine aktarılmasına ilişkin olarak dönem sonunda yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 165-Mahsup Dönemine.kt. vans ve Krediler Hs. 160-İş vans ve Krediler Hs. 906-Mah. Dön. kt. Kullanılacak Ödenekler Hs. 904-Ödenekler Hesabı 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı 907-Mahsup Dönemine ktarılan Ödenekler Hesabı 165-Mahsup Dönemine.kt. vans ve Krediler Hs. 160-İş vans ve Krediler Hs. 906 Mah. Dön. kt. Kullanılacak Ödenekler Hs. 907-Mahsup Dönemine ktarılan Ödenekler Hesabı 834-Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 165-Mahsup Dönemine.kt. vans ve Krediler Hs. 160-İş vans ve Krediler Hs. 906 Mah. Dön. kt. Kullanılacak Ödenekler Hs. 907-Mahsup Dönemine ktarılan Ödenekler Hesabı 165-Mahsup Dönemine.kt. vans ve Krediler Hs. 160-İş vans ve Krediler Hs. 906-Mah. Dön. kt. Kullanılacak Ödenekler Hs. 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı 904-Ödenekler Hesabı 907-Mahsup Dönemine ktarılan Ödenekler Hesabı Giderler Hesabı 101-lınan Çekler Hesabı 810-Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı XXX XXX XXX XXX Yukarıdaki muhasebe kaydı aşağıdaki şıklardan hangisine aittir? Bütçe geliri dışında yapılan diğer tahsilat karşılığında alınan çeklerden karşılıksız çıkması nedeniyle bankaca iade edilenler için yapılan muhasebe kaydı Bütçe geliri karşılığı alınan çeklerden karşılıksız çıkması nedeniyle bankaca iade edilenler için yapılan muhasebe kaydı Bütçe geliri karşılığı alınan çeklerden yılı geçtikten sonra karşılıksız çıkması nedeniyle bankaca iade edilenler için yapılan muhasebe kaydı Herhangi bir nedenle ilgilisine iadesi gereken çekler için yapılan muhasebe kaydı 3

4 8. (B) Üniversitesi yeni faaliyete geçirdiği döner sermaye işletmesine TL nakdi sermaye vermiştir. Buna ilişkin üniversite muhasebe birimince yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 242-Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hs Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Sermaye Taahhütleri Hesabı Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hs Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hs Sermaye Taahhütleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hs Sermaye Taahhütleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği uyarınca Okul Pansiyonları ile ilgili aşağıdaki işlemlerin hangisinde %88 - %12 ayırımı yapılmayarak tamamı okul pansiyonları hesabına kaydedilir? Her yıl bütçe kanunu ile tespit edilerek paralı yatılı öğrencilerden alınacak ücretler Pansiyon gelirlerinin yetişmemesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığından verilecek emir üzerine merkezden veya başka muhasebe birimlerinden aktarılan paralar Pansiyonların bağlı bulundukları okulların öğretmenleri, memurları, hizmetlileri ve gündüzlü öğrenciler, başka okullardan gelen öğretmen ve öğrenci gruplarından alınan yemek ücretleri Parasız yatılı öğrencilerin, her yıl bütçe kanunu ile belirlenen tutar üzerinden devletçe karşılanan ücretleri 4

5 10. (C) Vergi Dairesi mükellefi (V), 2012 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradından kaynaklanan TL vergi borcunun 500 TL lik birinci taksitini süresi içinde (D) Bankasına yatırmıştır. İlgili Banka tarafından doğrudan hazine hesaplarına aktarılan tutara ilişkin belgenin vergi dairesine ulaşması üzerine (C) Vergi Dairesince birinci taksitin ödenmesiyle ilgili olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 102-Banka Hesabı Gelirlerden lacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Gelirlerden lacaklar Hesabı Nakit Hareketleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Banka Hesabı Gelirlerden lacaklar Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Nakit Hareketleri Hesabı Gelirlerden lacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı (Y) Malmüdürlüğü kayıtlarına göre 31/12/2014 itibariyle ambarda 500, yetkili memurun zimmette ise 150 adet nüfus cüzdanı bulunmaktadır. 01/01/2015 tarihi itibariyle nüfus cüzdanının birim fiyatı 2 TL artmıştır. Buna göre Malmüdürlüğünce yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 940-Değerli Kağıt mbarları Hesabı Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Değerli Kağıt mbarları Hesabı Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Değerli Kağıt mbarları Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Değerli Kağıt mbarları Hesabı Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı

6 12. Hazine Müsteşarlığı, Dünya Bankasından sağladığı $ lık dış proje kredisini 3 yıl vadeli ikraz anlaşması çerçevesinde kullanılmak üzere Gazi Üniversitesinin hesabına aktarmıştır. napara ve faiz vade sonunda tahsil edilecektir. Bu işleme ilişkin olarak Devlet Borçları Muhasebe Birimince yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (ktarma tarihindeki TCMB döviz alış kuru 1 $=1,95 TL, TCMB döviz satış kuru 1 $=2,10 TL) 230-Dış Borcun İkrazından Doğan lacaklar Hesabı Dış Mali Borçlar Hesabı Kredi nlaşmaları Hesabı Kullanılacak Dış Krediler Hesabı Dış Borcun İkrazından Doğan lacaklar Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Kredi nlaşmaları Hesabı Kullanılacak Dış Krediler Hesabı Dış Borcun İkrazından Doğan lacaklar Hesabı Dış Mali Borçlar Hesabı Kredi nlaşmaları Hesabı Kullanılacak Dış Krediler Hesabı Dış Borcun İkrazından Doğan lacaklar Hesabı Dış Mali Borçlar Hesabı Kredi nlaşmaları Hesabı Kullanılacak Dış Krediler Hesabı (Y) İthalat ve İhracat.Ş yaptığı ihracattan dolayı mükellefiyet kaydının bulunduğu Çankaya Vergi Dairesine başvurarak KDV iadesi talebinde bulunmuştur. Vergi Dairesince yapılan inceleme sonunda şirkete TL KDV iadesi yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. İade tutarının tahakkuk ettirilmesi aşamasında yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı Gelirlerden lacaklar Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Emanetler Hesabı Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Emanetler Hesabı Giderler Hesabı Giderler Hesabı Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

7 14. (K) Vergi Dairesince tecil edilen vergilerden TL tahsil edilmiştir. Tahsilatın 2 TL si emanet hesaplarında ilgili mükellefler adına kayıtlı tutarlardan, kalan 7 TL si ise nakden veznece tahsil edilmiştir. Bu işlemle ilgili yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 100-Kasa Hesabı Emanetler Hesabı Gelirlerden Takipli lacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Emanetler Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Emanetler Hesabı Gelirlerden Tecilli ve Tehirli lacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Gelirlerden Tecilli ve Tehirli lacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı şağıdaki hesaplardan hangisi Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği uyarınca sadece genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde kullanılır? 946 Özel tahakkuklardan alacaklar hesabı 948 Başka birimler adına izlenen alacaklar hesabı 232 Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabına 834 Geçen yıl bütçe mahsupları hesabı 16. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hesaplardan hangisi Kısa Vadeli İç Mali Borçlar Hesap Grubunda yer almaz? 302 Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları Hs. 329 Diğer Çeşitli Borçlar Hs. 309 Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hs. 305 Bonolar Hs. 7

8 17. vrupa Birliği Bakanlığının kurum bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla Mal ve Hizmet lım Giderleri tertibinden TL düşülerek Personel Giderleri tertibine aktarılmıştır. Kurum bütçesi içerisinde yapılan aktarma ile düşülen ödeneğin muhasebeleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı Bütçe Ödenekleri Hesabı Bütçe Ödenekleri Hesabı Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı (F) Teknokent.Ş nin ortaklarından biri olan (F) Üniversitesi, Şirketin kuruluş aşamasında taahhüt etmiş olduğu TL sermaye tutarının ödenmesi için bankaya talimat verilmiştir. Taahhüdün yerine getirilmesi işlemine ilişkin olarak Üniversite muhasebe birimince yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 241-Mal ve Hizmet Üreten İşletmeler Yatırılan Sermayeler Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Sermaye Taahhütleri Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Mal ve Hizmet Üreten İşletmeler Yatırılan Sermayeler Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Sermaye Taahhütleri Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

9 19. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Tarafından 2015 yılı Mart ayında TL ye Led TV satın alınmış ancak yılı içinde bütçeden fazla veya yersiz ödendiğinin anlaşılması üzerine, üst yönetici tarafından tahakkukun iptali nedeniyle ödeneğine iade edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Talimat gelmeden önce söz konusu tutar 140-Kişilerden lacaklar Hesabına alınmıştır. Tahakkukun iptali ve ödeneğine iade işlemi ile ilgili olarak yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (Vergi ve benzeri kesintiler ihmal edilmiştir.) 140-Kişilerden lacaklar Hesabı 255-Demirbaşlar Hesabı 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı 905-Ödenekli Giderler Hesabı 140-Kişilerden lacaklar Hesabı 255-Demirbaşlar Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 830-Bütçe Giderleri Hesabı 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı 905-Ödenekli Giderler Hesabı 600-Gelirler Hesabı 140-Kişilerden lacaklar Hesabı 140-Kişilerden lacaklar Hesabı 255-Demirbaşlar Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 830-Bütçe Giderleri Hesabı 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı 905-Ödenekli Giderler Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 830-Bütçe Giderleri Hesabı 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı 905-Ödenekli Giderler Hesabı 20. Mersin Muhasebe Müdürlüğünden Silifke Malmüdürlüğüne TL lik değerli kağıt gönderilmiş olup, söz konusu değerli kağıtların teslim alındığına ilişkin Teslim lma Fişinin, Mersin Muhasebe Müdürlüğüne ulaşması durumunda Mersin Muhasebe Müdürlüğü tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 945-Değerli Kâğıt İşlemleri Hesabı 944-Yoldaki Değerli Kâğıtlar Hesabı 945-Değerli Kâğıt İşlemleri Hesabı 940-Değerli Kâğıt mbarları Hesabı 945-Değerli Kâğıt İşlemleri Hesabı 942-Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı 944-Yoldaki Değerli Kâğıtlar Hesabı 940-Değerli Kâğıt mbarları Hesabı 9

10 21. nkara Muhasebe Müdürlüğünde yapılan vezne sayımında ihale teminatı olarak alınan TL bedelli Hazine bonosunun noksan olduğu anlaşılması üzerine yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 913-Kişilere it Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 912-Kişilere it Menkul Kıymetler Hesabı 140-Kişilerden lacaklar Hesabı 600-Gelirler Hesabı 197-Sayım Noksanları Hesabı 112-Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı 913-Kişilere it Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 912-Kişilere it Menkul Kıymetler Hesabı 913-Kişilere it Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 912-Kişilere it Menkul Kıymetler Hesabı 140-Kişilerden lacaklar Hesabı 330-lınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 22. rtvin Vergi Dairesince tecil edilen vergilerden TL tahsil edilmiştir. Tahsilatın TL si emanet hesaplarında ilgili mükellefler adına kayıtlı tutarlardan, kalanı ise nakden veznece tahsil edilmiştir. Bu işleme ilişkin yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 100-Kasa Hesabı 333-Emanetler Hesabı 122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli lacaklar Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-Bütçe Gelirleri Hesabı 100-Kasa Hesabı 320-Bütçe Emanetleri Hesabı 122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli lacaklar Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-Bütçe Gelirleri Hesabı 100-Kasa Hesabı 333-Emanetler Hesabı 122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli lacaklar Hesabı 100-Kasa Hesabı 320-Bütçe Emanetleri Hesabı 122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli lacaklar Hesabı

11 23. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne kayıtlı bedeli TL birikmiş amortismanı TL olan taşıtını bedelsiz olarak devretmiştir. Bedelsiz devirle ilgili olarak Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı 257-Birikmiş mortismanlar Hesabı 254-Taşıtlar Hesabı 511-Muhasebe Birimleri rası İşlemler Hs. 254-Taşıtlar Hesabı 257-Birikmiş mortismanlar Hesabı 511-Muhasebe Birimleri rası İşlemler Hs. 630-Giderler Hesabı 257-Birikmiş mortismanlar Hesabı 254-Taşıtlar Hesabı 830-Bütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 254-Taşıtlar Hesabı 511-Muhasebe Birimleri rası İşlemler Hs. 511-Muhasebe Birimleri rası İşlemler Hs. 257-Birikmiş mortismanlar Hesabı Türkiye tom Enerjisi Kurumunun 2013 ğustos ayı sonu itibariyle 191-İndirilecek KDV Hesabının Borç bakiyesi 150 TL, 391-Hesaplanan KDV Hesabının lacak bakiyesi ise 350 TL dir. ğustos ayı sonunda yapılacak KDV kayıtları aşağıdakilerden hangisidir? 391-Hesaplanan KDV İndirilecek KDV Hesabı 190-Devreden KDV Hesabı 391-Hesaplanan KDV İndirilecek KDV Hesabı 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 190-Devreden KDV Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Hesaplanan KDV 191-İndirilecek KDV Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Hesaplanan KDV

12 25. Hazine Müsteşarlığı, kayıtlı bedeli TL ve birikmiş amortismanı TL olan binasını, sermayeye eklenmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (T.C.M.B.) vermiştir. Söz konusu binanın T.C.M.B. ye sermaye olarak verilmesiyle ilgili olarak Hazine Müsteşarlığının yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluş. Yat. Sermaye. Hs. 257-Birikmiş mortismanlar Hesabı 252-Binalar Hesabı 830-Bütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 240-Malî Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 257-Birikmiş mortismanlar Hesabı 252-Binalar Hesabı 830-Bütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluş. Yat. Sermaye. Hs. 257-Birikmiş mortismanlar Hesabı 252-Binalar Hesabı 830-Bütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 240-Malî Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 257-Birikmiş mortismanlar Hesabı 252-Binalar Hesabı 830-Bütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı Bir mükellef, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi ile ikisi 18 yaşından küçük, biri 26 yaşında yükseköğrenim gören üç çocuğu ve bir yetim torunu ile birlikte yaşamaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, bu mükellefin asgari geçim indirimi oranı toplam ne kadardır? % 70 % 75 % 80 % sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından ticari kazancın Türkiye de elde edilmesi için kazanç sahibinin Türkiye de işyerinin olması veya daimi temsilci bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla sağlanması gerekir. şağıdakilerden hangisi daimi temsilci sayılmaz? Ticari mümessiller Tüccar vekilleri ve memurları Ticaret Kanunu hükümlerine göre acenta durumunda bulunanlar Temsil edilene ait reklam giderleri devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilmesine mahsus beyanname aşağıdakilerden hangisidir? Özel beyanname Münferit beyanname Muhtasar beyanname Geçici vergi beyannamesi 12

13 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre, kurumlar vergisi ne zaman ödenir? Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar Beyannamenin verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar Hesap döneminin kapandığı ayın yirmibeşinci günü akşamına kadar Hesap döneminin kapandığı ayı takip eden ayın yirmibeşinci günü akşamına kadar sayılı Damga Vergisi Kanununa göre, bir kağıtta birden fazla imza bulunması halinde damga vergisinin alınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kağıtlara konulan imzanın birden fazla olması verginin tekerrürünü gerektirmez. Maktu vergiye tabi olup müteaddit kişilerin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinin Damga Vergisi imza adedine göre alınır. Nispi vergiye tabi ve birden fazla kişinin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinde her imza sahibine ait olan hisse ayrıca belli edilmiş ise, vergi, hisselere göre ayrı ayrı ödenir. Bir resmi daire veya bir gerçek veya tüzel kişi adına kağıtlara konulan birden fazla imza söz konusu ise Damga Vergisi imza adedine göre alınır sayılı Damga Vergisi Kanununa göre, makbuz karşılığı ödemelerde Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin beyan ve ödeme zamanı nedir? Ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve ayın son günü akşamına kadar ödenir. Ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir. Ertesi ayın yirmibeşinci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve ayın son günü akşamına kadar ödenir. Ertesi ayın yirmibeşinci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı gün akşamına kadar ödenir mme lacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca, teşebbüsün muvazaalı olduğu ve hakikatte başkasına aidiyeti hakkında deliller elde edilmişse alacaklı amme idaresi hangi yola başvurabilir? İhtiyati tahakkuk İhtiyati haciz Haciz Teminat isteme sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde mükellef yanlış tanımlanmıştır? İthalatta mal ve hizmet ithal edenler Her türlü şans ve talih oyunlarını oynayanlar Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenler Hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre, mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın en son kaçıncı günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler? Onbeşinci Yirminci Yirmidördüncü Yirmibeşinci 13

14 sayılı Vergi Usul Kanununun kapsamına aşağıdakilerden hangisi girmez? Genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar İl özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler Kanun kapsamındaki vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar sayılı Harcırah Kanununa göre, Yurtiçinde sürekli görevle bir yere tayin olup da yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan evvel vefat eden memur veya hizmetli, ailesini birlikte götürmemiş ise bu kişilere(ailesine) ödenecek aile harcırahı nereden başlar? Ölümün vuku bulduğu mahalden Memurun vefat tarihindeki eski ikametgah mahallinden Vefat tarihinde bulundukları mahalden Memurun yeni görev mahallinden 37. Kadrosu nkara Muhasebe Müdürlüğünde bulunan ve memuriyet mahalli dışındaki Kalecik Malmüdürlüğü nde geçici görevli olarak çalışan Veznedar nın ataması memuriyet mahalli dışındaki Beypazarı Malmüdürlüğüne yapılmıştır. Veznedar nın alması gereken sürekli görev yolluğu hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kalecik Beypazarı arası sürekli görev yolluğu ödenir. nkara Beypazarı arası sürekli görev yolluğu ödenir. Sürekli görev yolluğu ödenmez. Önce Kalecik nkara arası, sonra da nkara Beypazarı arası sürekli görev yolluğu ödenir sayılı Kanuna göre, harcırahın hesabında esas tutulacak aylıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Ödenek mukabili çalışanların harcırahları hiçbir surette dördüncü derecedeki memurlara verilen harcırahı geçemez. Gündelikle çalışanların harcırahı, gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır, dördüncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. Hizmetlilerin harcırahı aldıkları aylık ücretlerine göre hesaplanır ve hiçbir surette üçüncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre üçüncü dereceden aylık almakta iken kazanılmış hak aylık derecesi olan beşinci dereceye atanan memura üçüncü derece üzerinden gündelik ödenir. 39. İstanbul denetim grubunda görev yapan Maliye Uzmanı B, denetim programı kapsamında 1 Haziran günü yola çıkmış, 2 Haziran 2014 tarihinde Kayseri Muhasebe Müdürlüğünde denetim görevine başlamıştır. 13 Haziran günü rahatsızlığından dolayı doktordan 23 Haziran tarihine (bu gün dahil) kadar rapor almıştır. 24 Haziran günü hastaneye yatırılan B, 30 Haziran günü taburcu edilmiş ve 15 Temmuz günü görevini tamamlayarak 16 Temmuzda yola çıkmış ve 17 Temmuz günü asli görev yerinde görevine başlamıştır sayılı Kanuna göre, nın alacağı harcırah ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Haziran günleri arasında yevmiye alamaz. 28 gün denetim yevmiyesi alır. 33 gün denetim yevmiyesi alır. 35 gün denetim gündeliği alır. 14

15 sayılı Kanuna göre, yurtiçi ve yurtdışı yer değiştirme masrafı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin kendisi için yurtiçi ve yurtdışı gündeliğinin yirmi katıdır. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin 10 katı, yurtdışı gündeliğinin 8 katıdır. Her kilometre veya denizmili başına yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, yurtdışı gündeliğinin binde beşidir. Harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine ödenecek her kilometre veya deniz mili başına yurtiçi gündeliğinin yüzde ikibuçuğu, yurtdışı gündeliğinin binde yedisidir sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi yardımcı birim değildir? Özel Kalem Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı vrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Muhasebat Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir? Devlet muhasebesinin geliştirilmesi, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak Saymanlıkların ve kurumların hesap ve işlemlerini merkezde ve gereken yerlerde incelemek ve denetlemek Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin kesin hesaplarını almak, incelemek, Hazine genel hesabını çıkarmak, kesin hesap kanun tasarılarını hazırlamak Kuruluşların gider taahütlerini kontrol etmek ve hesaplarını tutmak, bunlara ilişkin sözleşme tasarılarını vize etmek sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezası vermeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir? Memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler, il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler Memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, disiplin amirleri Memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, Merkez Disiplin Kurulu İl disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde disiplin amirleri sayılı Devlet Memurları Kanununa göre engelliler için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde ve taşrada aşağıdakilerden hangisi tarafından farklı belirlenebilir? Merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce Merkezde Bakan, taşrada Valilerce Merkezde Bakanlar Kurulunca, taşrada Valilerce Merkezde Devlet Personel Başkanlığı, taşrada mülki amirlerce 15

16 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını kaç gün içerisinde vermek zorundadır? Soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 7 gün içinde Soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 10 gün içinde Soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde Soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 30 gün içinde sayılı Devlet Memurları Kanuna göre mazeret izni ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum sonrası sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni verilir. Memura, eşinin kardeşinin ölümü halinde isteği üzerine yedi gün izin verilir. İlçede kaymakam, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. 47. şağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre kınama cezasını gerektiren fiil ve davranışlardan birisi değildir? Verilen emirlere itiraz etmek Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kusurlu davranmak Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kayıtsızlık göstermek 48. I- DPT Müsteşarlığı (Kalkınma Bakanlığı) II- Sayıştay III-Maliye Bakanlığı IV-Hazine Müsteşarlığı 5018 sayılı Kanuna göre, kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde yukarıdakilerden hangilerine gönderilir? Yalnız I Yalnız IV I,II,III I,III,IV sayılı Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesinin temel ilkeleri arasında yer almaz? Kamu malî yönetimi uyumlu bir bütün olarak oluşturulur ve yürütülür. Maliye politikası, makroekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulur ve yürütülür. Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır. Bütçeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tâbi tutularak hazırlanır ve uygulanır. 16

17 50. şağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanuna göre belirlenmiş bütçe ilkelerinden biri değildir? Bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasında, makroekonomik istikrarla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak esastır. Tüm gelir ve giderler safi olarak bütçelerde gösterilir. Bütçe, gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas alınır. Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir sayılı Kanuna göre, merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar toplanarak hangi belgeyi kabul etmesiyle başlar? Orta vadeli mali plan Orta vadeli program Yıllık program Bütçe hazırlama rehberi sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçe kanun tasarısına, TBMM de görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere eklenmez? Orta vadeli mali planı da içeren bütçe gerekçesi Kamu borç yönetimi raporu Yıllık yatırım programları Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri cetveli 53. Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için, 5018 saylı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idareler ile (II) sayılı cetvelde yer alan idarelerden merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilecek olanların bütçelerine aktarılmak üzere, genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenek aşağıdakilerden hangisidir? Ek ödenek Örtülü ödenek Tamamlayıcı ödenek Yedek ödenek sayılı Kanunun 68 inci maddesinde; Sayıştay tarafından yapılan denetimler sonucunda düzenlenen raporlar, idareler itibariyle konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine gönderilir denilmektedir. Sayıştay tarafından düzenlenen ve ilgili idareye gönderilen raporlar kim tarafından cevaplandırılır? Üst yönetici Her bir harcama yetkilisi Gerçekleştirme görevlileri Raporda belirtilen sorumlular 17

18 sayılı Kanununa göre, ön ödeme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir. Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuz beşini geçmemek üzere, yüklenicilere, teminat karşılığında bütçe dışı avans ödenebilir. İlgili kanunların bütçe dışı avans ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır. çılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür. 56. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca genel faaliyet raporu, merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde kim tarafından hazırlanır ve ne zamana kadar kamuoyuna açıklanır? Üst Yöneticiler tarafından hazırlanır ve izleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır ve izleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Kamu idaresi tarafından hazırlanır ve izleyen mali yılın Mart ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır ve izleyen mali yılın Haziran ayının 15 inde kamuoyuna açıklanır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları aşağıdakilerden hangisi ile yapılır? Kanun Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararı Maliye Bakanlığının izni üzerine kamu idareleri tarafından Sayılı Kanuna göre, genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu kamuoyuna hangi sürede açıklar? Eylül ayının 15 inde açıklar. Eylül ayında açıklar. Haziran ayı sonunda açıklar. Temmuz ayı içinde açıklar. 18

19 Sayılı Kanuna göre, Genel Uygunluk Bildiriminin hazırlanmasında dikkate alınmayan rapor aşağıdakilerden hangisidir? İdare faaliyet raporları Genel faaliyet raporu İç denetim raporları Dış denetim raporları 60. şağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Maliye Bakanlığınca mali istatistiklerin uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak derlenmesi amacıyla oluşturulacak genel yönetim sektörünün kapsamı belirlenirken görüşü alınacak kurumlar arasında sayılmamıştır? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türkiye İstatistik Kurumu Hazine Müsteşarlığı Başbakanlık Sayılı Kanuna göre, Genel yönetim kapsamına dahil idarelerden mali istatistiklerine esas verilerini süresinde göndermeyenlere Maliye Bakanlığınca ( ) ek süre verilir ifadesinde boş bırakılan kısma aşağıdakilerin hangisi getirilirse ifade doğru olur? 15 gün Bir ay 45 Gün Üç ay sayılı Kanuna ekli cetvellere göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden değildir? Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Türkiye tom Enerjisi Kurumu Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 63. Kamu idarelerinde stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümlerine göre, stratejik planlar en az kaç yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir? 1 yıl 2 yıl 3 yıl 4 yıl sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre aşağıda sayılan iş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardan değildir? Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi. Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması. Gelir bağlanmamış kız çocuklarına bir defaya mahsus evlenme ödeneği verilmesi. 19

20 65. şağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ( bendi kapsamında sigortalı olan Devlet Memurlarının prime esas kazançlarının hesabında dikkate alınacak unsurlardandır? Özel hizmet tazminatı tutarı ile yardımı tutarı Yabancı dil tazminatı tutarı Doğum yardımı tutarı sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre verilen dilekçelerde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? Dilekçe sahibinin adı ve soyadı Dilekçe sahibinin imzası Dilekçe sahibinin iş ve ikametgah adresi Dilekçe sahibinin T.C. kimlik numarası sayılı Sayıştay Kanununa göre; kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin değerlendirme sonuçları esas alınarak, mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin denetim şeklinde tanımlanan denetim türü aşağıdakilerden hangisidir? Uygunluk denetimi Düzenlilik denetimi Mali denetim Performans denetimi sayılı Sayıştay Kanununda, aşağıdakilerden hangisi karar düzeltilmesi istenebilecek sebepler arasında sayılmamıştır? Hükme etki yapmış olan bir belgede sahtecilik bulunması Hükmün esasına etkili iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması Temyiz incelemesi sırasında hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekârlığın ortaya çıkmış olması Bir kararda aynı konu hakkında birbirine aykırı hükümler bulunması 69. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre Telif, işlenme (tercüme dahil) ve benzeri ücret ödemelerinde aşağıda sayılan belgelerden hangisi aranmaz? Yetkili makamca onaylanmış ilgili yayın kurulu kararı Yeminli tercüman beratının onaylı örneği Telif ve tercüme ücretleri hesap cetveli Fatura 70. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre İnceleme, redaksiyon, tashih veya koordinatörlük işlerinde görevlendirilecek kurum dışından ve memur olmayan uzmanlara yapılacak ücret ödemelerinde aşağıda sayılan belgelerden hangisi aranmaz? Eserin inceleme, tashih, redaksiyon veya koordinatörlük hizmetine gerek görüldüğüne ve verilecek ücretin tespitine ilişkin yetkili makamın onayı Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap Cetveli Tercüme ve Müfredat Cetveli Fatura 20

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 900.000 900.000 400.000 500.

400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 900.000 900.000 400.000 500. 1. Hazine Müsteşarlığı, kayıtlı bedeli 900.000 TL ve birikmiş amortismanı 500.000 TL olan binasını, sermayeye eklenmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez ankasına (T.C.M..) vermiştir. Söz konusu binanın

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME (AVANS KREDİ) -Harcama yetkilisinin uygun görmesi -Karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; 1-İlgili kanunlarda öngörülen haller ile 2-Gerçekleştirme

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ ÖZET: Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları ise, yönetim ve denetim yetkilileriyle

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

KAMUDA OCAK AYI İŞLEMLERİ

KAMUDA OCAK AYI İŞLEMLERİ KAMUDA OCAK AYI İŞLEMLERİ BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ I. PERFORMANS PROGRAMININ KAMUOYUNA SUNULMASI Performans programları, daha verimli ve yüksek kalitede hizmet sunumunu sağlamayı amaçlayan

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI UNVANI : Yüksekokul Müdürü (Harcama Yetkilisi) ADI SOYADI : Prof. Dr. Serap ALSANCAK 5018 Sayılı KMY ve K Kanununun 32.maddesine göre; Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi MUHASEBEDE SIK YAPILAN HATALAR VE SIKÇA SORULAN SORULAR MEHMET DEVİREN & ADİL DUMANLILAR

Detaylı

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ VERGİ TÜRÜ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) /KURUM GEÇİCİ VERGİ STOPAJI (AYLIK) BEYANNAME TÜRÜ Yıllık Gelir Vergisi Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde Vergilendirilenler İçin) Münferit (Dar Mükellefiyete

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU + AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) 25 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29990 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider 1-) İleride doğabilecek olası zararlar için cari dönemde gider yazılması (karşılık kaydı) hangi muhasebe kavramı gereğidir? A) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik 2-) İşletmenin çıkardığı

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI HER TÜRLÜ GELİRİN TAHSİL EDİLMESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-KONUSUNA GÖRE a- İLGİLİ İDARENİN YAZISI b- MAHKEME KARARI c-

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak

Detaylı

VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2)

VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) R.G. Tarihi : 07/03/2009 R.G. Sayısı : 27162 I- Giriş (1) Merkezi Yönetim

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

BÜTÇE KESİN HESAP.

BÜTÇE KESİN HESAP. BÜTÇE KESİN HESAP www.erkankaraarslan.org ÖDENEK HESAPLARı Hesap No Hesap Adı Yardımcı Hesap 1 2 3 Detaylı 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı E.Kod1 E.Kod2 yok Ödenek Hesapları 901 01 Bütçe Başlangıç

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI DÖNER SERMAYE, BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YETKİLİSİ ALİ YILDIRIM YIL SONU İŞLEMLERİ

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE GİDERLERİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Yetkililerin İmzası tam mı? Mevzuatta

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 Teminat mektubu kabul 2 Teminat iadesi HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1- İdarece düzenlenmiş

Detaylı

BİLECİK BELEDİYESİ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BİLECİK BELEDİYESİ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BİLECİK BELEDİYESİ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2016 İÇERİK BİLECİK BELEDİYESİ 2015 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 BİLECİK BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS DENETİM RAPORU 17 BİLECİK BELEDİYESİ

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

Amaç ve kapsam. Dayanak

Amaç ve kapsam. Dayanak YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

d) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından belirlenen kişiyi ya da

d) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından belirlenen kişiyi ya da YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

d) Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından belirlenen kişiyi ya da

d) Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından belirlenen kişiyi ya da YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01 GİDRLRİN MUASBLŞTİRİLMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimleri ödeneklerine göre ihtiyaçlarına esas olmak üzere harcama yapılması arcama yapılması

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KAMU İDARELERİNE PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HİBE TUTARLARININ HARCANMASI VE

Detaylı

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi,

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ Rabia SÜNBÜL Yükseköğretim Kurulu Mali Hizmetler Uzmanı, Muhasebe Yetkilisi rabia.sunbul@yok.gov.tr Sunum

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 12/05/2014 Toplantı Sayısı : 388 Karar Sayısı : 3280 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3280- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon,

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ GENEL BÜTÇE VE MALİ MEVZUAT UYGULAMALARI Yusuf KARA Daire Başkanı ANTALYA - 10/04/2015 KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

90.000 20.000 10.000 30.000 120.000 30.000 67.500 67.500 90.000 20.000 10.000 30.000 120.000 30.000 90.000 90.000 90.000 20.000 10.000 22.500 120.

90.000 20.000 10.000 30.000 120.000 30.000 67.500 67.500 90.000 20.000 10.000 30.000 120.000 30.000 90.000 90.000 90.000 20.000 10.000 22.500 120. 1. Tokat Muhasebe Müdürlüğü, kayıtlı değeri, birikmiş amortismanı 20.000 TL olan ve 252-Binalar Hesabında kayıtlı olan Hazineye ait taşınmazı, TL ye peşin satmıştır. Kamu idare payı %25 tir. Satışa ilişkin

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam : Madde 1- (1) Bu Yönerge, Osmaniye Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün İş ve

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin idare hesaplarının Sayıştaya verilmesi

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri ,

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri , İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi.6.66.78, 4.89.6.6,7,6 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 4..789,4 44.79.49,8 8,44 Gelir

Detaylı