TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ Kasım 2009, İzmir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2009 02-06 Kasım 2009, İzmir"

Transkript

1 TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ Kasım 2009, İzmir ÖZET CBS VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLE ORTA VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ KARTOGRAFİK TASARIM: KONYA İLİ HARİTASI YAPIMI İ. Öztuğ BİLDİRİCİ, H. Zahit SELVİ, Sevgi BÖGE, Aydın ÜSTÜN 1 Selçuk Üniveristesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Kampus Konya Genel anlamda bilgi teknolojilerinde, özelde ise Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisi alanında yaşanan gelişmeler kartografyanın uygulama alanını önemli ölçüde değiştirmiştir. Günümüzde harita tasarımı tamamen bilgisayar ortamında CBS ya da grafik tasarım yazılımları ile yapılmaktadır. CBS yazılımlarında bu alandaki teknolojide önemli ilerlemeler sağlamasına rağmen halen grafik tasarım açısından yetersizlikler söz konusudur. Bu nedenle, kartografik tasarımın bazı aşamalarında grafik tasarım yazılımlarının da kullanılmasına ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu çalışmada 2003 yılından beri TMMOB Konya Şubesi tarafından takvim formatında bastırılan ve dağıtılan Konya İli Haritasının yapımı ele alınmaktadır. Orta ve küçük ölçek aralığında oldukça düşük maliyetli, mekansal referanslı datumu, projeksiyonu belli kartografik tasarım ilkelerine uygun bir harita ortaya çıkarmak için geliştirilen çalışmaya özgü yöntemler ve programlar anlatılmıştır. Anahtar Sözcükler: Coğrafi Bilgi Sistemi, Datum, Projeksiyon ABSTRACT 1. GİRİŞ Kartografya harita ve harita benzeri gösterimleri hazırlamak için gerekli bilim sanat ve teknik olarak kısaca tanımlanabilir. Kartografyanın temel ürünü olan harita ise yeryüzünün belli ölçekte küçültülmüş bir modeli olarak tanımlanabilir (Uçar ve Uluğtekin 2006). Haritanın en önemli fonksiyonu bir bilgi iletişim aracı olmasıdır. Günümüzde harita tasarımı tamamen bilgisayar ortamında CBS ya da grafik tasarım yazılımları ile yapılmaktadır. CBS yazılımlarında bu alandaki teknolojide önemli ilerlemeler sağlamasına rağmen halen grafik tasarım açısından yetersizlikler söz konusudur. Bu nedenle, kartografik tasarımın bazı aşamalarında grafik tasarım yazılımlarının da kullanılmasına ihtiyaç duyulabilmektedir. Ülkemizde sık sık görülen ve uzman olmayan kişilerce tercih edilen bir yöntem ise bir haritayı tarayıp bir grafik tasarım yazılımında yeniden çizmektir. Bu tip tasarımlar genel olarak kartografya konusunda herhangi bir eğitimi olmayan matbaa sektöründe çalışan grafikerler tarafından yapılmakta olup, ortaya çıkan ürünler çoğu kez harita olarak nitelenemeyecek düzeydedir. Ayrıca, yalnızca bir grafik tasarım ürünü olan bu tür haritalar belli bir projeksiyon ve koordinat sistemine dayalı olmadıklarından güncelleme, ölçek ve projeksiyon değişikliği, başka verilerle entegrasyon vb. işlemlerin yapılması mümkün değildir. Bu çalışmada 2003 yılından beri TMMOB Konya Şubesi tarafından takvim formatında bastırılan ve dağıtılan Konya İli Haritasının yapımı ele alınmaktadır. Çalışma siyasi harita niteliğinde başlamış, daha sonra arazi yapısını gösteren gri tonlu bir arazi rölyefi eklenmiştir yılında basılmak üzere tasarlanan harita ise fiziki harita olarak hazırlanmıştır. Lambert konform konik projeksiyonu kullanılarak hazırlanan haritanın ölçeği 1: olup, 50x70 cm boyutundadır. Haritada renkli arazi rölyefi, yükseklik noktaları, dağ ova vb coğrafi yer isimleri, yerleşim merkezleri, karayolu ve demiryolu ağı, hidrografya bilgileri (akarsular, göller), idari sınırlar yer almaktadır. Çalışmada 1: ölçekli topografik haritalar, SRTM3 sayısal arazi modeli, GoogleEarth görüntüleri, Türkiye Karayolları Haritası gibi veri kaynaklarından yararlanılmıştır. Karayolu ağının bazı kesimleri ise metre altı doğruluğa sahip DGPS cihazı ve araç ile gezilerek güncellenmiştir. Arazi rölyefi yaklaşık 90m çözünürlüklü SRTM3 sayısal arazi modeli verileri kullanılarak GMT (Generic Mapping Tools) yazılımında oluşturulmuş, MapInfo ortamındaki diğer verilere entegre edilmiştir. NMEA formatında toplanan GPS verileri ve GoogleEarth yazılımında yapılan sayısallaştırmalarda elde edilen KML formatındaki verilerin MapInfo ortamına entegre edilmesi için programlar yazılmıştır. Bu şekilde değişik kaynaklardan elde edilen veriler başarılı bir şekilde birleştirilerek MapInfo ortamında kartografik tasarım ilkelerine uygun olarak harita tasarımı yapılmıştır. Haritanın takvim tasarımı ise bir grafik tasarım yazılımında yapılmıştır. Bu yazılıma harita yüksek çözünürlüklü bir resim dosyası olarak transfer edilmiştir. Sonuç olarak orta ve küçük ölçek aralığında oldukça düşük maliyetli, mekansal referanslı datumu, projeksiyonu belli kartografik tasarım ilkelerine uygun bir harita ortaya çıkmış, çalışmaya özgü yöntemler ve programlar geliştirilmiştir. 2. MATERYAL VE METOT Bu bölümde özellikle veri toplama aşamasında kullanılan kaynaklar ve harita tasarımında kullanılan yazılım ve donanımlarla ilgili bilgi verilecektir Veri Yapısı Harita tasarımının etkiyen faktörlerden birisi kullanılacak veridir. Kullanılacak verilerin doğruluğu ve güncelliği haritanın istenilen amaca uygun olarak tasarlanmasında oldukça önemli yer tutar. Bu nedenle çalışmamızda çeşitli veri

2 Konya İli Haritası Yapımı kaynaklarından yararlanarak en güncel ve doğru veriye ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu başlık altında kullanılan veri kaynakları ve özellikleri hakkında kısaca bilgi verilecektir K Haritalar Harita Genel Komutanlığı tarafından 1: ölçekli haritalardan genelleştirme yoluyla veya doğrudan ölçülere dayalı olarak üretilen ölçekli topografik haritalardır (Şekil 1). UTM (Universal Transvers Merkator) projeksiyonu ve ED50 datumuna göre üretilmişlerdir. Yatayda yaklaşık 50 m, düşeyde ise 25 m doğruluktadır (URL1). Üretilecek olan harita ölçeği ( ) dikkate alındığında bu doğruluk düzeyleri yeterlidir. Fakat kullanılan ölçekli haritaların güncel olmama ihtimali dikkate alınarak farklı veri kaynaklarından da yararlanılmıştır. Şekil 1: ölçekli harita örneği Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Haritası Hedef ölçek dikkate alındığında en önemli detaylardan biri olan yol objelerinin güncelliğini sağlamak amacıyla ölçekli haritalara ilaveten Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından her yıl hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Haritası da veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Ayrıca yıl içinde yeni açılan yollar veya özelliği değişen yollarla ilgili gerek duyulduğunda metre altı doğruluğa sahip DGPS cihazı ve araç ile gezilerek güncelleme yapılmıştır Google Earth Google Earth, tüm Dünya'nın uydularından çekilmiş değişik çözünürlükteki fotoğrafların görüldüğü, Google Labs tarafından satın alınan Keyhole adlı şirketin geliştirdiği bir bilgisayar yazılımıdır (URL2). Google Earth ortamında Haziran 2006'dan itibaren Konya nın da içinde bulunduğu dünyadaki şehirlerin büyük bir bölümünün ayrıntılı görüntüleri bulunmaktadır. Çalışmamızda özellikle küresel ısınma nedeniyle kuruyan veya şekli değişen göl ve akarsuların güncellenmesi aşamasında Google Earth yazılımından yararlanılmıştır SRTM (Shutle Radar Topography Mission) 2000 yılının şubat ayında, NASA tarafından fırlatılan SRTM (Shutle Radar Topography Mission) uzay mekiği, yaklaşık 60 kuzey ve güney enlemleri arasındaki tüm karasal alanları tarayarak sayısal yükseklik verisi toplamıştır. Mekiğin 11 günlük uçuşu sonucu elde edilen veriler işlenerek 1" 1" çözünürlüğünde Sayısal Yükseklik Modeline (SYM) dönüştürülmüş; 1. ve düzeltilmiş 2. versiyonu 3" 3" çözünürlüğünde internet üzerinden tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmuştur (Bildirici vd. 2007). Grid biçiminde hazırlanan verilere ilişkin coğrafi koordinatlar WGS84 datumundadır. Yükseklikler için düşey datum ise EGM96 jeoidi ile tanımlı ortalama deniz düzeyidir. SRTM verilerinin doğruluğu, %90 güven düzeyinde yatayda 15 m nin ve düşeyde 10 m nin altındadır (Salamonowicz, 2005; Rodriguez vd., 2006). Çalışmamızda 3" 3" çözünürlüklü SRTM sayısal yükseklik verileri arazi rölyefini oluşturma aşamasında kullanılmıştır Kullanılan Yazılım ve Donanım MapInfo Çalışmamızın vektörel tasarımı bir coğrafi bilgi sistemi (CBS) yazılımı olan MapInfo yardımıyla yapılmıştır. Ayrıca GMT yazılımıyla üretilen arazi rölyefi de yine MapInfo ortamında vektör verilerle birleştirilmiştir. MapInfo 1999 yılından itibaren Türkiye de yaygın kullanım alanı bulmaya başlayan bir CBS yazılımıdır (URL3). MapInfoda da diğer CBS yazılımlarında olduğu gibi önemli ilerlemeler sağlamasına rağmen halen grafik tasarım açısından yetersizlikler söz konusudur. Bu nedenle, kartografik tasarımın bazı aşamalarında yine MapInfonun makro dili MapBasic ile çeşitli

3 Bildirici,Selvi, Böge,Üstün eklentiler yapılarak çözümler üretilmiş ayrıca özellikle basım aşamasında grafik tasarım yazılımlarının da kullanılmasına ihtiyaç duyulmuştur GMT (Generic Mapping Tools) GMT, Paul Wessel ve Walter H. F. Smith tarafından yazılmış 60'dan fazla program içeren haritalama ve grafik oluşturma paketidir. Unix/Linux tabanlı bilgisayarlarda çalışmak üzerine tasarlanmış ise de şu anda farklı platformlar üzerinde kullanılabilmektedir. Açık kaynak kodu temelli olduğundan dünyadaki bir çok kullanıcı geliştirilmesine katkıda bulunabilmektedir (URL4). Bir (xy) ve iki (xyz) boyutlu verileri grafik olarak görüntülemenin yanında 30'dan fazla harita projeksiyonu ile üç boyutlu görüntüler oluşturabilecek bir kabiliyete ve esnekliğe sahiptir. Çalışmamızda arazi rölyefinin oluşturulmasında GMT yazılımından yararlanılmıştır Corel Draw Corel Draw 1989 yılında kullanıcılarla tanışan vektörel tabanlı bir grafik tasarım programıdır, tasarımcıların, grafikerlerin ve profesyonel sanatçıların çalışmaları için tasarlanmıştır (URL5). Tanımından da anlaşılacağı üzere Corel Draw bir CBS yazılımı değildir. Ancak çalışmanın sonuç ürünü takvim şeklinde olduğundan MapInfo ortamında hazırlanıp resim formatına dönüştürülen haritaya ilave edilecek diğer bilgiler (gün çizelgesi, reklam ve logolar vb.) Corel Draw ortamında tasarlanmıştır. Ayrıca sonuç ürün basıma Corel Draw ortamında hazır hale getirilmiştir. 3. UYGULAMA 3.1. Vektör Harita Tasarımı Öncelikle yapılacak çalışmanın projeksiyon, datum ve ölçeği belirlenmiştir. Bu kapsamda hedef ölçek olarak belirlenen ölçeği için Konya nın tamamını göstermede 34 doğu boylamını orta eksen kabul eden ve standart paralelli Lambert Konform projeksiyon kullanılmasının uygun olacağına karar verilmiştir (Uçar vd. 2004). Kaynak veri olarak nitelendirdiğimiz ölçekli haritalardan yararlanarak Konya ilinin il ve ilçe sınırları, akarsuları, ilçe, belediye ve köy merkezleri CBS mantığına uygun olarak mapinfo ortamında sayısallaştırılmıştır. Bu verilere, verilerin niteliğine göre öznitelik bilgileri girilmiş, harita tasarımına esas olacak sınıf tanımlamaları yapılmıştır. Burada özellikle yerleşim merkezlerinin isimlerinde yanlışlık olmaması için gerekli görülen yerlerde Konya valiliği, Konya il özel idaresi vb. kurumlardaki bilgilerden de yararlanılmıştır. Hedef ölçeğimiz olan ölçeği için oldukça önemli olan yol detayları ise Türkiye Cumhuriyeti karayolları haritasından da yararlanarak sayısallaştırılmıştır. Ayrıca bu haritalarda da olmayan yeni yollar DGPS yardımıyla arazide alım yapılarak sayısal ortama aktarılmış, yolların özniteliğinde olan değişiklikler de güncel durum dikkate alınarak güncellenmiştir. Küresel ısınma vb. nedenlerle özellikle sulu alanlarda meydana gelen değişikliklerin takip edilebilmesi amacıyla Google Earth verilerinden yararlanılarak göller ve akarsu ağları tekrar sayısallaştırılarak güncel durum sayısal ortama aktarılmıştır. NMEA formatında toplanan GPS verileri ve GoogleEarth yazılımında yapılan sayısallaştırmalarda elde edilen KML formatındaki verilerin MapInfo ortamına entegre edilmesi için programlar yazılmıştır. Tüm bu veri toplama aşamaları tamamlandıktan sonra kartografik ilkeler ışığında harita tasarım aşamasına geçilmiştir. Bu kapsamda il, ilçe sınırlarının, yol ve akarsu ağlarının doğru grafik işaretlerle gösterilmesine büyük önem verilmiştir. Kartografik tasarım açısından oldukça önemli olan yazıların tasarımı ise ayrıca ele alınarak, yine kartografik ilkelere göre yazıların öznitelikleri(düz, italik, kalın vb.) değiştirilmiş ve konum ve biçimleri belirlenmiştir. Tasarım aşamasından sonra yine MapInfo ortamında lejant tasarımı yapılmıştır. Lejantta, kullanılan grafik işaretler, projeksiyon ve datum bilgileri, çizgisel ölçek, basım yılı ve tasarımı yapan kişi bilgileri eksiksiz olarak gösterilmiştir. Lejanttaki işaretlerle haritada kullanılan işaretlerin grafik değişkenler (renk, biçim, büyüklük, yön vb.)açısından tutarlı olmasına özen gösterilmiştir Arazi Rölyefi Tasarımı Arazi rölyefinin oluşturulmasında 3" 3" çözünürlüklü SRTM sayısal yükseklik verilerinden yararlanılmıştır. 60 kuzey ve güney enlemleri arasındaki tüm karasal alanları kapsayan bu veriler 1 lik gridler halinde kullanıcılara sunulmaktadır. Her 1 lik grid dosyası grid ağın sol alt köşesinin coğrafi koordinatlarına göre isimlendirilmiştir. Örneğin N36E032.hgt dosyası kuzey paraleli ve doğu meridyeni arasındaki alanı kapsar. Hgt dosya formatı ise sıkıştırılmış grid dosyası şeklindedir. Bu dosya formatından xyz dosya formatına geçiş yazılan script yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmamız tüm Konya yı kapsadığından çalışma alanımıza giren 16 tane 1 lik dosya için dönüşüm işlemleri yapılmış ve bu 16 dosya GMT ortamında birleştirilip grid dosyası haline getirilerek tek bir Konya.grd dosyası oluşturulmuştur. Bu Konya.grd dosyası arazi rölyefini oluştururken kullanılacak olan kaynak dosyadır. Haritamızın son tasarımında yükseklik bilgileri renk katmanlarıyla da gösterildiğinden bu aşamada kullanılacak renk paleti oluşturulmuştur. Burada kartografik tasarım ilkeleri doğrultusunda renk katmanlarının oluşturulması haritanın

4 Konya İli Haritası Yapımı doğru bilgiyi aktarması açısından oldukça önemlidir. Hangi yükseklik aralığının hangi renklerle gösterileceğini belirten turk.cpt dosyası kartografik ilkeler dikkate alınarak hazırlanmıştır (Şekil 2). Şekil 2: Arazi rölyefinde kullanılan renk katmanları Kaynak grid dosyası (Konya.grd) ve renk dosyası (turk.cpt) oluşturulduktan sonra yine GMT yazılımıyla aşağıdaki kod yardımıyla arazi rölyefi oluşturulmuştur. Burada kaynak dosyadaki veriler coğrafi koordinatlar olması nedeniyle çalışmamızı tasarladığımız Lambert konform konik projeksiyona dönüşüm yine aynı kod içerisinde yapılmıştır. Kodda kullanılan komutların fonksiyonları URL4 adresinde ayrıntılıca anlatılmaktadır. Sonuçta yüksek çözünürlüklü resim dosyası formatında arazi rölyefi elde edilmiştir (Şekil 3). gmtset LABEL_FONT_SIZE 10 gmtset LABEL_FONT 25 gmtset ANNOT_FONT_SIZE_PRIMARY 8 gmtset ANNOT_FONT_PRIMARY 25 gmtset HEADER_OFFSET -0.05c gmtset HEADER_FONT_SIZE 12 gmtset HEADER_FONT 27 gmtset FRAME_WIDTH 0.1c gmtset PAPER_MEDIA A1 grd2cpt Konya.grd -Cturk -Z -V > turkey.cpt grdgradient Konya.grd -Gturkey_gradient.grd -A0/270 -Ne0.6 -V grdimage zzdtm.konya.netcdf -Iturkey_gradient.grd -Jl34/38/40.67/43.67/11c -R31/35/36/40 - B0.5:."KONYA":WeSn -Cturkey.cpt -V -P -K > takvim1.ps # pscoast -J -R -B -Df -A1 -N1 -W2.5 -V -O -K >> takvim1.ps psscale -D0/0/10c/0.35ch -Cturkey.cpt -B500:Topography:/:m: -X7.5c -Y-1c -V -O >> takvim1.ps ps2pdf takvim1.ps rm -f.gmtcommands4.gmtdefaults4 *gradient.grd Şekil 3: GMT yazılımıyla oluşturulan arazi rölyefi 3.3. Grafik Tasarım GMT yazılımı yardımıyla arazi rölyefi oluşturulup yüksek çözünürlüklü resim formatında elde edildikten sonra, MapInfo ortamında, oluşturulan bu resim dosyası ile vektör veriler her iki verinin de projeksiyon ve datum bilgilerinin aynı olmasından yararlanılarak çakıştırılmıştır. Renk katmanlarını gösteren çizelge lejanta eklenmiştir. Çakıştırma

5 Bildirici,Selvi, Böge,Üstün sonucunda renk katmanları nedeniyle okunamayan yazılar ve sulu alanlardaki (göl, akarsu vb.) uyuşmazlıklar mapinfo ortamında editlenerek haritaya son şekli verilmiştir. Bu aşamada sonuç ürün yüksek çözünürlüklü resim formatında kaydedilmiştir. Yüksek çözünürlüklü resim formatındaki dosya Corel Draw yazılımı yardımıyla açılarak hedeflenen 50x70 cm lik pafta alanı üzerine yerleştirilmiştir. Sonuç ürün takvim şeklinde tasarlanacağından o yıla ait takvim bilgileri ve çalışmayı destekleyen kuruluşların logo ve adres bilgileri tasarıma ilave edilerek çalışma tamamlanmıştır (Şekil 4). Sonuç ürün basılmak üzere matbaaya aktarılmıştır. 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Bu çalışmada veri toplama aşamasından başlayarak bir harita tasarımının nasıl yapılacağı, bu tasarımda dikkat edilmesi gerekenler ve kullanılan yazılımlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Burada üzerinde durulması gereken en önemli konu bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle her bilgisayar kullanıcısının harita üretebileceği düşüncesinin yanlışlığıdır. Çünkü kartografik tasarım, kartografya konusunda uzman kişilerin yapabileceği bir uygulamadır.

6 Konya İli Haritası Yapımı Günümüzde sıkça rastlanan grafik tasarım yazılımlarında sayısallaştırmalar yaparak kartografik ilkelerden uzak basılı harita üretimi oldukça büyük bir yanılgıdır. Çünkü bu şekilde üretilen ürünler hem kartografik tasarım açısından çok büyük yanlışlıklar içermekte hem de sayısal ortamda kullanılan veriler hiçbir CBS analizine imkan vermemektedir. Ayrıca bu tip çalışmalarda hiçbir projeksiyon ve datum bilgisi olmadığından başka kaynaklardan gelen ürünlerle bu ürünlerin birleştirilmesi mümkün değildir. Oysa sonuç ürünlerin tüm dünyada kabul görmüş temel kartografik ilkeleri taşıması gerekliliği açıktır. Bu çalışmayla sadece büyük ölçekli haritaların değil küçük ölçekli harita yapımının da mesleğimizin konusu olduğu ortaya konulmuştur. Özellikle ölçekli haritaların tasarımının özelleştirilmesinin tartışıldığı bir dönemde bu çalışmanın meslektaşlarımıza ışık tutacağı düşünülmektedir. 5. KAYNAKLAR Bildirici, İ.Ö., Üstün, A., Ulugtekin, N., Selvi, H.Z., Abbak, A., Buğdaycı, İ., Dogru, A.Ö., 2007, SRTM Verilerine Dayalı Ülke Bazında 3"x 3" Çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modelinin Oluşturulması, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu. CD, İstanbul, 5-7 Haziran Rodríguez E., Morris, C.S. ve Belz, J.E., 2006, An Global Assessment of the SRTM Performance, Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 72 (3): Salamonowicz, P., 2005, A Comprehensive Assessment of the Shuttle Radar Topography Mission Elevation Data Accuracy, The Shuttle Radar Topography Mission Data Validation and Applications Workshop, June , Reston, Virginia. Uçar, D., İpbuker, C., Bildirici, İ.Ö., 2004, Matematiksel Kartografya, Atlas yayın dağıtım, İstanbul, Ocak Uçar, D., Uluğtekin, N., 2006, Kartografyaya Giriş, yayınlanmamış ders notu. URL1: URL2: URL3:http://www.basarsoft.com.tr URL4: URL5:

ÜCRETSĐZ VERĐ VE TEKNOLOJĐLER ĐLE WEB HARĐTALARININ OLUŞTURULMASI: GOOGLE MAP API TEKNOLOJĐSĐ

ÜCRETSĐZ VERĐ VE TEKNOLOJĐLER ĐLE WEB HARĐTALARININ OLUŞTURULMASI: GOOGLE MAP API TEKNOLOJĐSĐ ÖZET TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir ÜCRETSĐZ VERĐ VE TEKNOLOJĐLER ĐLE WEB HARĐTALARININ OLUŞTURULMASI: GOOGLE MAP API TEKNOLOJĐSĐ Đ. Ö. Bildirici 1, S. Böge 2, B.S.

Detaylı

Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3. Oluşturulması

Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3. Oluşturulması Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3 Çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modelinin Oluşturulması Proje No: 106Y130 İ. Öztuğ Bildirici Aydın Üstün Necla Uluğtekin

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Ankara 2001 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1 1.1. Projenin

Detaylı

KONUM TABANLI HİZMETLER TEKNOLOJİSİ İLE YÖNLENDİRME SİSTEMİ TASARIMI

KONUM TABANLI HİZMETLER TEKNOLOJİSİ İLE YÖNLENDİRME SİSTEMİ TASARIMI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 3. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 8-22 Nisan 2, Ankara KONUM TABANLI HİZMETLER TEKNOLOJİSİ İLE YÖNLENDİRME SİSTEMİ TASARIMI Hüseyin Zahit Selvi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

WEB HARİTALARININ TASARIMI

WEB HARİTALARININ TASARIMI WEB HARİTALARININ TASARIMI Necla ULUĞTEKİN 1 İ. Öztuğ BİLDİRİCİ 2 A. Özgür DOĞRU 1 ÖZET Giderek kullanımı yaygınlaşan web haritalarının tasarımı kartografyanın yeni uğraş alanlarından biridir. Temel olarak

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ O.Mataracı

Detaylı

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Tel: +90 312 233 50 00 Faks: +90 312 235 56 82 E mail: info@islem.com.tr

Detaylı

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ 1 CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ A.Özgür DOĞRU, N.Necla ULUĞTEKİN İTÜ, İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Böl., Kartografya ABD, 34469 Maslak- İstanbul, dogruahm@itu.edu.tr,

Detaylı

T.C. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE MULTİMEDYA Fatma BÜNYAN ÜNEL YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2006 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) YARDIMIYLA OLUŞTURULMASI

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) YARDIMIYLA OLUŞTURULMASI ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) YARDIMIYLA OLUŞTURULMASI Uygunol 1, S.S.Durduran 2 1 Selçuk Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

ÖNSÖZ. Sistemin Başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır. En Önemli faktör bu konuda yetişmiş 'insan' dır.

ÖNSÖZ. Sistemin Başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır. En Önemli faktör bu konuda yetişmiş 'insan' dır. -1- -2- -3- ÖNSÖZ Kalite Politikamız; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konusunda Türkiyede; Kamu Kurumları, Askeri Kurumlar, Özel Sektör ve Üniversite hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir iş

Detaylı

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU LEFKOŞA BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE MİMARİ YAPILANMADAKİ GELİŞMELERİN KENT BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI İLE TAKİP VE ANALİZİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI MUSTAFA

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Kent Rehberi Sistem & Kitap & Satış Güncellemesi Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı

Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı A. Özgür DOĞRU 1, Necla ULUĞTEKİN 2, Cecile DUCHÊNE 3, Sebastien MUSTIÈRE 3 Özet Bu çalışmada günümüzde kullanılan araç navigasyon haritalarının

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONUM TABANLI HİZMETLER TEKNOLOJİSİ İLE YÖNLENDİRME SİSTEMİ TASARIMI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KAMPUSU ÖRNEĞİ Hüseyin Zahit SELVİ DOKTORA TEZİ Harita Mühendisliği

Detaylı

OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR

OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR Oturum Başkanı: Yrd. Doç.Dr. Hakan Akçın Citysurf Yazılımı İle 3 Boyutlu Kentler Yoltay (Piri Reis Ltd.), E. Uçaner (Etimesut Bel.) G. Dağgez ( Piri Reis ltd.) Çorum Belediyesi

Detaylı

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI KAVRAMLAR Bilgi: Verinin işlenmiş hali Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi:

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ NİN (CBS) COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Eğik (Oblique) Görüntü Alımı, 3Boyutlu Kent Modeli ve 3 Boyutlu Kent Rehberi Projesi

Konya Büyükşehir Belediyesi Eğik (Oblique) Görüntü Alımı, 3Boyutlu Kent Modeli ve 3 Boyutlu Kent Rehberi Projesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25 28 Mart 2015, Ankara. Konya Büyükşehir Belediyesi Eğik (Oblique) Görüntü Alımı, 3Boyutlu Kent Modeli ve

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

GEOGRAPHIC INFORMATION APPLICATIONS WITH MOBILE SYSTEMS: MOBİLE HALIC INFORMATIN SYSTEM

GEOGRAPHIC INFORMATION APPLICATIONS WITH MOBILE SYSTEMS: MOBİLE HALIC INFORMATIN SYSTEM MOBİL SİSTEMLERLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI: MOBİL HALİÇ BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ R. M. ALKAN 1, Y. KALKAN 1, M. Z. COŞKUN 1, C. ERDOĞAN 2 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ve HARİTA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ve HARİTA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ve HARİTA Necla ULUĞTEKİN İ. Öztuğ BİLDİRİCİ ÖZET Coğrafi Bilgi Sistemleri, konumsal verinin işlenmesi için bir araçtır ve aynı zamanda veri analizi ve sonuçlarının sunumunu da içerir.

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YAPILANDIRILMIŞ VERİLERDE BİNA GENELLEŞTİRMESİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YAPILANDIRILMIŞ VERİLERDE BİNA GENELLEŞTİRMESİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YAPILANDIRILMIŞ VERİLERDE BİNA GENELLEŞTİRMESİ İ. Öztuğ BİLDİRİCİ Doğan UÇAR ÖZET Bu çalışmada Hannover Üniversitesi Kartografya Enstitüsü tarafından geliştirilmiş ve kategorisinde ilk ticari

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Gerçek zamanlı meteoroloji verilerinin toplanması, analizi ve haritalanması

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Gerçek zamanlı meteoroloji verilerinin toplanması, analizi ve haritalanması ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gerçek zamanlı meteoroloji verilerinin toplanması, analizi ve haritalanması Serhat TURAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2011

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mehmet İsmail SOLMAZ EĞİMLİ ARAZİLERİN DETAYLI TOPRAK ETÜD VE HARİTALANMASI İÇİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNOLOJİLERİNİ

Detaylı