Ses Temelli Katma Değerli Servisler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ses Temelli Katma Değerli Servisler"

Transkript

1 Sayın Selen Çimen, Tarih: Sayın Canan Erşen Sayı : Bilgi Teknljileri ve İletişim Kurumu Yeşilırmak Sk. N: Demirtepe/Ankara İlgi : Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı na ilişkin MOBİLSAD Görüş ve Önerileri Sayın Selen Çimen, Sayın Canan Erşen, Mbil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği larak katma değerli servisler sektörünü temsilen öncelikle SES temelli katma değerli servisler ve servislerde mevcut durumu aktarmak, akabinde numara yönetmeliği ile ilgili görüşlerimizi takdirlerinize sunmak istedik. Ses Temelli Katma Değerli Servisler Mevcut durumda katma değerli servisler larak nitelendirilen İstanbul yl ve trafik bilgi servisi, bilgi danışma servisleri, astrlji servisleri, hastane randevu servisleri, hukuki ve tıbbi danışmanlık servisleri, arkadaşlık ve shbet hattı servisleri, TV ve rady bilgi yarışma servisleri, lg ve meldi servisleri, yun servisleri, çcuklara yönelik masal servisleri ve bayanlara yönelik yemek tarifleri ve pratik bilgiler servisleri ile benzer özelliklerde pek çk sesli servis verilmektedir. Katma değerli servisler temel larak GSM-PSTN-GMPCS üzerinden verilmekte lup, yakın zamanda internet platfrmundan da ürün ve hizmet verilmeye başlanacaktır. Tüketiciye verilen SES temelli servisler ülkemizde lisanslı faaliyet gösteren peratörlerin bu hizmetler için ayrılmış numara blkları üzerinden verilmektedir. SMS temelli servisler için 4 karakterli numaralar, SES temelli servisler için ise peratöre göre farklı numara yapıları kullanılmaktadır. Hali hazırda bu hizmetleri Turkcell 757 xxxx-802, Avea 757 xxxx, Vdafne 757 xxx ve xx xxxx, Türk Telekm 444 xxxx,thuraya şirketi xxxx ve Glbalstar şirketi ise xxxx numara grupları altında vermektedir. Bu peratörler ile birlikte sözleşmeli larak katma değerli servisleri geliştiren, tanıtımını yapan ve servisleri sn kullanıcıya sunan iş rtakları da servislerini Operatörler üzerinde tanımlı numara blğu üzerinden vermektedir.

2 Katma Değerli Servisler ve Eknmik Büyüklük Türkiye de gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bulunan abnelere verilen tüm servislerin eknmik büyüklüğü 778 milyn TL değerindedir. Bu cir üzerinden peratörler ve 3. parti şirketler milyn TL civarında vergi vermektedir. Katma değerli servis sektöründe peratörler ile sözleşmeli larak ürün ve hizmet geliştiren 3. parti şirket sayısı 200 ün üzerindedir. Katma değerli servis sektöründe rtalama kişi çalışmaktadır. Bu şirketlerin bir kısmı üniversitelerin teknlji parklarında veya serbest bölgelerde AR-GE çalışmaları yapmaktadır. Yurt dışındaki peratörlerden hizmet alan Türk abnelere verilen gerek SMS tabanlı gerekse SES tabanlı servisler ile yurt dışına ürün ve hizmet İHRACATI yapılmaktadır. Ses Temelli KDS lerle ilgili mevcut durum Temel larak 1992 yılında Türk Telekm alt yapısını kullanarak, ardından 2000 li yıllardan itibaren de Telsim-Vdafne, Turkcell, Avea ve Glbalstar şebekeleri üzerinden verilen tüm katma değerli servisler mevcut yasalara uygun larak verilmektedir. Tüm servisler 3. parti şirketler tarafından peratörlere sunulmakta, peratörler bu servisleri reklam, tüketici, içerik, tarife, süre, şekil ve hizmet kalitesi açılarından değerlendirip uygun lması halinde bunu abnelerine sunmaktadır. İşletmeciler verilecek her servis için 3. parti şirketlerle aralarındaki sözleşmelere uygun larak ürün ve hizmet kalitesini denetleme ve kntrl yetkisine sahiptir. Servislerde meydana gelecek herhangi bir aksaklık derhal düzeltilir. Verilen tüm servislerde en büyük hassasiyet abne için gösterilir. Kurum düzenlemesi lmamasına rağmen tüm servislerde servis süreleri abne mağduriyetlerine karşılık sınırlandırılmıştır. Bazı peratörlerde servisler verilmeye başladığından bu yana, bazı peratörlerde ise Bilgi Teknljileri ve İletişim Kurumunun düzenlemesine ilişkin larak 2008 Ekim ayından itibaren Servis Fiyat Bilgi Annsu AOC kunmaktadır. Abneler bu annsun akabinde servis ile ilgili fiyat bilgisini ÜCRETSİZ dinledikten snra servisi almaya devam edip etmeme hakkına sahiptirler. Tüm servislerin gazete, dergi, TV ve rady ve sms reklamları yürürlükteki kanunlara uygun larak yapılmakta ve işletmeciler tarafından sürekli denetlenmektedir. Servis veren tüm şirketlerin servislere ilişkin larak abneleri bilgilendirmesi lası tüm srulara cevap vermesi için 7*24 hizmet veren MÜŞTERİ HİZMET telefnları bulunmaktadır.

3 Bu telefn numaraları tüm ilanlarda özellikle belirtilmektedir. Buna ilişkin larak ayrıca işletmecilerin ÇAĞRI MERKEZLERİ de bulunmaktadır. Tüm abnelerin istek ve şikâyetlerine gerek işletmeciler gerekse 3. parti şirketler mükemmelen hizmet vermektedirler. Herhangi bir abne şikâyetine mahal vermemek için servisi veren tüm taraflar azami dikkati göstermektedir. Bugün verilmekte lan servislere ilişkin larak herhangi bir işletmeciden servis alan abne katma değerli servislerden faydalanmak istemezse hizmet aldığı işletmeci ile veya hizmeti veren işletmeci ile temasa geçerek bilgi vermesi halinde telefnunu bu servislere kapatabilmektedir. Numaralandırma Yönetmeliği Taslağının Sektöre Etkileri Mevcutta durum bu iken 09 Nisan 2009 tarihinde kurumunuz tarafından çıkarılan yeni NUMARALANDIRMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI nın 5. maddesinin c bendinde knuya ilişkin getirilmek istenen düzenleme ile ilgili görüşlerimiz aynı dönemde tarafınıza bildirilmiştir. Önerilen düzenleme ile, Yaklaşık 6 yıldır verilentüm servisler mevcut yapısının dışına çıkacaktır. Bugün işletmeciler tarafından yetkilendirilmiş şirketler tarafından verilen geniş bir alana yayılmış tüm servisler sn bulacaktır. Temel ticaretin devamı zarar görecektir. BTK tarafından düzenleme ve denetleme imkânı rtadan kalkacak, elde edilen gelirler ve üretilen vergi kayblacak, yaratılan istihdam zaman içinde sn bulacak, tüm bu ticaret yurt dışından hizmet veren işletmeci ve şirketlere kayacaktır. Bugün bile taslak henüz yayınlanmışken, faaliyet gösteren yerli ve yabancı bazı şirketler kullanmakta ldukları yerli işletmecilerin numaralarını yabancı işletmecilerin numaraları ile değiştirmeye başlamışlardır. BTK tarafından katma değerli servislerin 900 lü blğa taşınması halinde kısaca ifade etmeye çalıştığımız sıkıntılar ile birlikte başka muhtelif sıkıntılar da dğacaktır. Bu sıkıntıların bir kısmı 900 lü numara blğundan Türk Telekm un hizmet verdiği yıllarda yaşanmıştır. Bugün tüm işletmecilerin bu blktan servis vermesi, işletmeciler arasında yeniden bu blklar için ara bağlantı anlaşması yapmak, tarife çıkarmak gerekliliği gibi zamana bağlı srunlar dğuracaktır. Bahsi geçen srunlar sebebi ile fiili durumda peratör altında çalışan 900 lü servis numarası yktur ve bu sebeple 6 Şubat tarihinde Canlı Shbet servisi veren firmaların ticareti bitmiştir. Bir diğer önemli knu da 900 lü blğun tplum nezdinde sadece shbet hatları için kullanılıyr larak algılanıp, hafızalarda neredeyse tek bir servisle ilişkilendiriliyr lmasıdır.

4 Bu sebeple bu blktan verilen servisler farklı lsa bile abneler 900 lü blktaki servisleri aradıktan snra fatura detayında bunların görünmesinden ciddi rahatsızlık duyacaktır. Bu rahatsızlık servislerin gelirini önemli derecede etkileyecektir. Mevcut yapı da, Gerek PSTN hatları gerekse GSM hatları abnelik sözleşmelerinde de ifade edildiği gibi alınan telefn hatları kişinin-kurumun srumluluğu altındadır. Servislere yönelik yapılan tüm aramalar abnelerin bilgi ve istekleri dahilinde yapılmaktadır. Servislerin başında ÜCRETSİZ dinlenen fiyat bilgi annsu da tüketiciyi ayrıca bilgilendirmektedir. Mevcut yapının BTK tarafından düzenlenerek krunması, gerekirse işletmecilerin kendi numara blkları içinde katma değerli servisler için ayıracakları yeni numara blkları üzerinden mevcut servislerin verilmeye devam etmesi halinde, elde edilen ticari büyüklüğün artarak devam etmesi sağlanacaktır. Yeni düzenlemeye sebep lduğu düşünülen abnelerin istemedikleri servislere telefnları kapatabilmeleri imkanı da bu şekilde işletmeciler tarafından sağlanmış lacaktır. Mevcut kullanılan numaralara gerek işletmeciler gerekse 3. parti şirketler bugüne kadar milynlarca liralık teknlji, tanıtım, istihdam ve içerik yatırımı yapmışlardır. Tüm bu yatırımların yk sayılıp tekrarlanması neredeyse imkansız lacaktır. Numaralandırma Yönetmeliği ile ilgili 27/06/2009 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yeni numaralandırma yönetmeliği kapsamı içinde 2009 yılı kasım ayında bazı düzenlemeler yapılmıştır. Numaralandırma Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile 9 ile başlayan alan kdunun kullanımı sabit hat peratöründen alınıp kurum bünyesinde talep eden şirketlere verilmek üzere tanzim edilmiştir. Bu düzenlemeyi takip eden süre içinde kurul kararı ile mevcutta farklı numara grupları üzerinden verilen muhtelif bazı servisler 0900 alan kdu ile başlayan numara grubu üzerinden verilmek üzere tarihinde kapatılmıştır alan kdu için yapılan bu düzenlemeyi takiben kurumdan 0900 alan kdu içinden numara temin eden peratör şirketler de bulunmaktadır tarih ve 2009/TK-08/603 sayılı kurul kararının 5. maddesi içinde ifade edilen abnelerin YAZILI talebi ile bu servislere açık hale getirilmesi ibaresinden kaynaklı larak aradan geçen 8 ay içinde hiçbir peratör tarafından hiçbir servis verilememiştir. İlgili karardaki bu ibare kaldıkça geçmişte verilen ve bugün verilmekte lan hiç bir servis verilemeyecektir.

5 Bu sebeple 2009 kasım ayında alınan kurul kararı ile 0900 alan kdu için yapılan düzenlemenin, yeni yapılan düzenleme ile kapsamı genişletilmekte ve buna ek larak kurum tarafından belirlenecek diğer katma değerli servisler ibaresi ile de ucu sn derece açık bir halde bir düzenleme yapılmaktadır. Kasım ayında yapılan düzenlemenin snuçları bu kadar net larak rtada iken, yeni bir düzenleme ile canlı shbet servislerin yanı sıra diğer tüm servisleri de kapsayacak şekilde bir düzenleme yapılması bu sektörde faaliyet gösteren tüm 3. parti şirketlerin kapatılması anlamına gelecektir. Daha önce yapılan düzenleme ile 3. parti şirketlerin gelirlerinde %85 lere varan kayıplar yaşanmış, peratör şirketlerin gelirlerinde de kayıplar söz knusu lmuş, yaratılan istihdam ve devletin vergi gelirlerinde kayıplar meydana gelmiştir. Bu düzenleme snucunda sektör yuncularının geriye kalan işlerinin de kapatılması söz knusu lacaktır. Kasım ayında canlı shbet servisleri için yapılan düzenleme ile meydana gelen servislerin kapanmasını takiben daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi bu servisler yurt dışındaki peratör şirketler tarafından verilmeye devam etmektedir. Servislerin yurt dışı peratör şirketleri üzerinden verilmesinden tüm taraflar zarar görmektedir. Bunun snucunda 3. parti şirketler daha fazla yatırım yaparak daha az gelir yaratmak durumunda kalmış, peratör şirketler bu ticaretten minimum faydalanmış, devletimiz sn derece ciddi bir vergi gelirini kaybetmiş, tüketiciler ise, yapılan tüm düzenlemeler tüketici menfaatleri için yapıldığı iddia edildiği halde, aynı servisleri kendi ülkelerinde verilen servislerden kat pahalıya almak durumunda kalmışlardır alan kdu için yapılan düzenlemenin snucunda knuya vakıf lan tüm taraflar zarar görmüştür. Düzenlemenin yapılmasına knu lan tüm gerekçeler bugün maalesef anlamını kaybetmiştir. Piyasa gerçeği sanılandan çk farklıdır. Bu sebeple yeni yapılacak lan düzenleme ile mevcutta yerleşik peratör şirketler üzerinden verilen servislerin düzenlenmesi değil ne yazık ki kapatılması söz knusu lacaktır. Hali hazırda lduğu gibi bahsi geçen servisler de yurt dışı peratör şirketlerin servis numaraları üzerinden verilmeye başlanacaktır.

6 Görüş ve Önerilerimiz MOBİLSAD larak görüş ve önerilerimiz aşağıda bilginize sunulmaktadır. Mevcut işletmeciler numara blkları içinde istedikleri bir numara grubunda servis/hizmet vermeye devam edebilmeliler. İhtiyaç lması halinde peratörlerin ses temelli servisler için blke ettikleri numara grupları içersinde servisler kategri bazlı gruplandırılabilir. Örneğin xx ile başlayanlar canlı shbet, xx ile başlayanlar hikaye vb gibi Meclis gündemine gelen dilekçede lduğu gibi istemeyen abneler hizmet aldığı peratör veya hizmeti veren peratör ile temasa geçerek servis numaralarına hattını kapatabilmeliler. İşletmeciler arasında luşturulacak bir rtak kara liste veritabanıyla bunun çözümü sn derece klay lacaktır. İstemeyen abne tüm yönlerde alınacak kısa SMS numarasına ücretsiz SMS göndererek veya 0800 lü ücretsiz bir numarayı arayarak bu talebini iletebilir. Katma değerli servisler Avrupa rtalamasına göre az knuşan ülkemiz abneleri için tplam trafik rakamını etkileyen servislerdir. Bu sebeple kurum tarafından, rekabetin de sağlanması kşuluyla, eknmiyi büyütmek üzere geliştirilerek devamı için çeşitli düzenlemelere ihtiyaç vardır. Temel var lan ticaretin devam etmesi, herhangi bir sebeple kesintiye uğramaması, luşan eknmik büyüklüğün, devletin vergi gelirinin, yaratılan istihdamın göz önünde bulundurulması yapılacak düzenlemeler için temel teşkil etmelidir. Kurumun yapacağı tüm düzenlemelerde knuya taraf lan tüm kişi ve kurumların düşünce ve görüşleri yazılı larak aldığı gibi imkan lması halinde interaktif larak karşılıklı bir görüşme ile alması ve bunlardan istifade etmesi önemlidir. Kasım 2008 de yapılan ihale ile verilen 3G frekans kullanım haklarına ilişkin larak yaz aylarında hizmet vermeye başlayacak lan işletmeciler bugün 2G de var lan katma değerli servislerini teknlji ile destekleyerek devam edeceklerdir. Yapılacak lan bu düzenleme milynlarca dlarlık yatırım yapılan 3G katma değerli servislerini de lumsuz yönde etkileyecektir. Unutulmamalıdır ki 2007 yılından bugüne kadar pek çk işletmeci ve şirket 3G servisleri için içeriklere milynlarca dlar yatırım yapmıştır. 3G servislerinde zaman kaybından snra bir de numara grupları değişimi lması halinde tüm servisler zarar edecektir.

7 Yönetmelik ile ilgili görüş; İlgili yönetmeliğin (c) Katma değerli elektrnik haberleşme hizmet numaraları: Bu numaralar Kurum düzenlemelerine göre Kurum tarafından işletmecilere blk veya münferit larak tahsis edilir. Tahsis yapılan işletmeci kendisine tahsis edilen numaralardan abnelerine ikincil tahsis yapılabilir bendiyle ilgili larak görüşlerimiz şöyledir: Yapılan düzenlemelerde tüketicilerin menfaatleri göz önüne alınmakla birlikte katma değerli hizmetlerin tümü için (SMS de dahil) daha geniş / ayrıntılı düzenlemeler luşturulması, sektörde mevcut lan yapıda ılımlı düzenlemeler yapılması, mevcut ticari yapının, sektörel rekabet ve gelişmenin krunması gerekir. Daha öncesinden de iki kez denenen ancak ülkemiz için uygulanabilir lmadığı görülen 900 lü numaraların bir kez daha uygulanmaya çalışılması bu alandaki mevcut ticaretin sekteye uğramasına yl açacağından, yeniden denenmemesini önermekteyiz. Bu alanda peratörlerin ve 3. parti işletmecilerin tecrübelerinin ve görüşlerinin mutlaka dikkate alınması gerektiğine inanmaktayız Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Madde 1 de b bendindeki Canlı shbet, önceden kaydedilmiş hikâye, arkadaşlık hattı, tanışma hattı ve benzeri her ne ad altında lursa lsun cinsel içerik ihtiva eden uygulamalar, sadece 900 alan kdu altında bulunan numaralardan verilir önerisi ile ilgili görüşlerimiz şöyledir; Operatörlerin ve 3.parti şirketlerin iki kişilik shbet hatlarında içerik ile ilgili müdahil lmaları mümkün değildir. Telefn hattı üzerinde iki kişinin ne knuştuğunu bilmek ve buna müdahale etmek suçtur. Bugün var lan Telekm şirketleri hatları üzerinden iki kişinin ne knuştuğunu bilmek ilgili şirketin ne görevi ne de srumluluğu vardır. Söz knusu değişiklik önerisinde içerikten dlayı niyet kuma durumu söz knusu ve bu bir müdahaledir tarihli kurul kararındaki YAZILI ibaresine ilişkin larak Kurum yeniden bir düzenleme yapmadığı sürece yapılan tüm düzenlemeler KAPATMA-YASAKLAMA kararı lacaktır. Ülkemizde YuTube ve Ggle örnekleri üzerinden internet alanında yaşanan sıkıntılar ve tüketici şikayetleri, yasakçı bir algı luşturabilecek tutum ve kararlarlahızla büyümekte lan katma değerli servisler sektöründe de yaşanmamalıdır. Mbil Katma Değerli Servisler alanında faaliyet gösteren Operatör ve Servis Sağlayıcılar yıllarca bu sektöre yatırım yapmış, istihdam yaratmış, vergi vermiş eknmik birer değerdir. Bu eknmik değerimizin büyüyerek devamı, AR-GE yatırımlarının dünya milletleri ile yarışabilmesi ve uluslararası Apple, Micrsft, Oracle, Ggle gibi şirketler ile yerli yatırımcılar larak mücadele edebilmemiz için

8 Kurumun desteklerine ihtiyacımız vardır. Oysa yapılacak lan bu düzenlemeden bu servislerden gelir elde eden tüm yerel, uydu, ulusal televizyn kanalları da ciddi zarar edeceklerdir. Hepimiz bu ülkenin birer değeriyiz ve temel amacımız daha ileriye ve daha iyi gitmek lmalıdır. Bu sebeple ifade etmek isteriz ki bu sn düzenleme yıllar içinde luşan tüm yatırım ve ticareti yurt dışına kaçıracak, ülke yatırımcısını üzecek ve bu ülkeye yatırım yapmayı düşünen yabancı yatırımcıyı krkutacaktır. Knu ile ilgili görüş ve önerilerimizin değerlendirilmesi ricası ile, Saygılarımızla, Prf. Dr. Kerem Alkin MOBİLSAD Yönetim Kurulu Başkanı

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER POLİTİKA VE DÜZENLEMELER PROJE VE FAALİYETLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME FAALİYETLERİ Bilgi, tarihin her döneminde toplumsal gelişim ve refahın sağlanmasındaki

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİLER 1. BAŞKAN DAN.... 3 2. ELEKTRONİK TİCARET (E- TİCARET) KAVRAMI. 4 3. E-TİCARETİN AVANTAJLARI.. 6 3.1. E-TİCARETİN FİRMALAR AÇISINDAN AVANTAJLARI 6 3.2. E-TİCARETİN

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU Dç. Dr. Muazzez BABACAN Dkuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekkulu Pazarlama Prgramı babacan@deu.edu.tr ÖZET Ülkemizde ljistik sektörü sn

Detaylı

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1 Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013 Revizyn Numarası : 1.0.1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 GİRİŞ... 6 I. E-FATURA UYGULAMASI NEDİR?... 6 A. YARARLARI NELERDİR?... 7 B. E-FATURA UYGULAMASI HANGİ ŞİRKETLER

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ 03.02.2012 Rev. 08.02.2012 TS/BTK/12-01 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ Kanun Tasarısı hakkında TÜSİAD Teknoloji, İnovasyon ve Bilgi Toplumu Komisyonu

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU DÜNYA VE TÜRKİYE'DE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ Rapor No. 16 // 07 Mart 2015 Raportör: Ejder ORUÇ TASAV Ekonomik

Detaylı

İçindekiler. Sonuç Raporu. I. Sunum 1. II. Anayasa Platformu Ulusal Çağrısı 3. III. Ortak Sonuçlar 5

İçindekiler. Sonuç Raporu. I. Sunum 1. II. Anayasa Platformu Ulusal Çağrısı 3. III. Ortak Sonuçlar 5 İçindekiler I. Sunum 1 II. Anayasa Platfrmu Ulusal Çağrısı 3 III. Ortak Snuçlar 5 IV. Snuçların Analizi 7 IV.0. Anayasa Yapımı 7 IV.1. Bireyi Esas Alan Anayasa 8 IV.2. Eşitlik İlkesi 9 IV.3. Temel Hak

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BTK

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BTK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BTK F 2 0RA 1P O R 0U A A L İ Y E T Bu Faaliyet Raporunda yer alan bilgiler ve veriler kaynak gösterilmeden kullanılamaz 2011 3 53 53 56 56 57 57 57 57 58 58 58

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

CASPER Genel Müdürü. İTÜ Bilgisayar Müh. Bölümü. INTEL Genel Müdürü. TOBB-Bilgisayar Yazılım Meclisi Başkanı. NORTEL-NETAŞ Genel Müdürü

CASPER Genel Müdürü. İTÜ Bilgisayar Müh. Bölümü. INTEL Genel Müdürü. TOBB-Bilgisayar Yazılım Meclisi Başkanı. NORTEL-NETAŞ Genel Müdürü Ahmet ACAR Tayfun ACARER Eşref ADALI Serdar AK ORHAN AKBULUT Erkan AKDEMİR Mustafa AKGÜL Mehmet AKYELLİ Melih AKYILMAZ Kerem ALKİN Müjdat ALTAY Yusuf Ata ARIAK Ümit ATALAY Volkan ATALAY Emin Sadık AYDIN

Detaylı

İSTANBUL TİCARET YAYIN NO: 1995-33 ODASI. Doç. Dr. Targan Ünal

İSTANBUL TİCARET YAYIN NO: 1995-33 ODASI. Doç. Dr. Targan Ünal İSTANBUL TİCARET YAYIN NO: 1995-33 ODASI KREDİ SÖZLEŞMELERİ Dç. Dr. Targan Ünal İstanbul, 1995 " Bir tnluk bir ağaç senede 5 tn su arıtır" s BASIM YAYIN HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Tel: (0-212)516 29 84-516

Detaylı

Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzük Taslağı ile İlgili Tüm Görüşler

Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzük Taslağı ile İlgili Tüm Görüşler BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzük Taslağı ile İlgili Tüm Görüşler BTHK 2013 Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektum Tüzüğü 17/12/2012-18/01/2013

Detaylı

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet ylunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet ylunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Seyrek Nüfuslu Su Blluğu Su Yeterli Su Sıkıntısı Su Kıtlığı Su

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ağustos 2005, Ankara Bu dokümanın elektronik adresi:

Detaylı

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Dekan. OYTEK, Genel Müdür. TOBB Bilgisayar Yazılım Meclisi, Başkan

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Dekan. OYTEK, Genel Müdür. TOBB Bilgisayar Yazılım Meclisi, Başkan Ahmet ACAR Tayfun ACARER Eşref ADALI Serdar AK Orhan AKBULUT Erkan AKDEMİR Mustafa AKGÜL Mehmet AKYELLİ Melih AKYILMAZ Kerem ALKİN Müjdat ALTAY Yusuf Ata ARIAK Ümit ATALAY Volkan ATALAY Burak AYDIN Emin

Detaylı

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME EKONOMiK YAKLAŞlM 303 ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME Harun TANRIVERMiS*, * GİRİŞ Çvre kirliliği, insanların yapay larak dğal dengeye

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 1 İçindekiler Önsöz 3 1. Ben neredeyim? 4 2. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir kurum? 4 3. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir rganizasyna sahip?

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr.

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr. ERP de CRM ve SSH CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Snrası Hizmetler Yönetimi Dr. Ragıp Başbuğ 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) CRM veya Tükçesi ile MİY ( Müşteri İlişkileri Yönetimi

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] Yeni Kararlar 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR AD NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknlji

Detaylı

B T H K Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu. Faaliyet Raporu 2014

B T H K Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu. Faaliyet Raporu 2014 B T H K Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Faaliyet Raporu 2014 BTHK Faaliyet Raporu 2014 06/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası uyarınca hazırlanan ve 18 Haziran 2014 tarihli ve R.G-139 sayılı

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 İÇİNDEKİLER Önsöz 1. Ben neredeyim? 2. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir kurum? 3. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir rganizasyna sahip? 4. Yabancı

Detaylı

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ ERP NEDİR Dr. Ragıp BAŞBUĞ Faturamızı kesiyr, muhasebemizi tutuyruz, daha ne istiyrsunuz! Peki;İş Zekası kullanıyrmusunuz, Tedarik Yönetim Sistemi kurdunuzmu, Karar Destek Sisteminiz varmı, CRM işiniz

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi. HÜSEYİN BAHÇECİ e115043043

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi. HÜSEYİN BAHÇECİ e115043043 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi HÜSEYİN BAHÇECİ e115043043 İçindekiler YÖNETĠM BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI... 1 1 - E-Ticaret Kavramı...

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU 2014 İÇİNDEKİLER 1. BAŞLARKEN... 2 2. TANIMLAR... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 4. BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE... 6 5. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İLAÇ SEKTÖRÜ MART 2011. Page 1

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İLAÇ SEKTÖRÜ MART 2011. Page 1 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İLAÇ SEKTÖRÜ MART 2011 Page 1 Sunum Başlıkları Dünya da İlaç Sektörü Türkiye de İlaç Sektörü Maliye Bakanlığı Tarafından İlaç Sektörüne Yönelik Olarak Gerçekleştirilen İncelemeler

Detaylı

SORULARLA PATENT MEVZUATI

SORULARLA PATENT MEVZUATI İSTANBUL TİCARET ODASI Yayın N 1996-25 SORULARLA PATENT MEVZUATI Hazırlayan Arzu Yurtman İSTANBUL Kitabın her hakkı ISTANBUL TİCARET ODASI'na ait lup, İSTANBUL TİCARET ODASI'nm ve yazar ismi belirterek

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı