KIRŞEHİR TSO DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRŞEHİR TSO 2016 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 KIRŞEHİR TSO DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 Kırşehir Hakkında Odanın Tarihçesi:... 6 SUNUŞ... 7 YÖNETİCİ ÖZETİ Stratejik Planlama Süreci MEVCUT DURUM ANALİZİ Kaynakların Analizi Mali Kaynaklar: İnsan Kaynakları: Fiziksel Kaynaklar: Teknolojik Kaynaklar: Organizasyon Şeması Odanın Hizmetlerinin ve Kurumsal Kapasitesinin Değerlendirilmesi Süreçlerin Analizi Paydaşlar SWOT Analizi Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler Sorunlar Beklentiler KIRŞEHİR TSO DURUM ANALİZİ SONUÇLARI GELECEK PLANLAMASI Misyon Vizyon Temel Değerler Stratejik Plan ın Temel Prensipleri: Temel Politikalar: İZLEME VE DEĞERLENDİRME Stratejik Plan Amaç-Hedef-Faaliyet, Maliyet ve Yıllık İş Planı Tablosu Ek 2: Mevzuat Ek 3: Odacılık Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 2

3 GİRİŞ Kırşehir Hakkında... I l toprakları m. yu kseklikteki yaylalardan oluşmaktadır. Yayla yu zeyi u zerinden yu kseklig i 1700 m.ye ulaşan dag lar ile çevrili olan Kırşehir ilinden irili ufaklı birçok akarsu geçmekte olup, Kızılırmak bunlardan biridir. Kırşehir genel olarak bozkır go ru nu mu ndedir. Orman bakımından fakirdir. Vadi tabanlarında ve sulak yerlerde yer yer kavaklık ve meyve bahçeleri vardır. Kırşehir'in karasal bir iklimi vardır. Kışları sog uk ve sert geçerse de Dog u Anadolu'da oldug u gibi su rekli deg ildir. Yazları sıcak ve kurak, ilkbahar yag murlu, sonbahar az yag murludur. Kırşehir in nu fusu, 2012 Adrese Dayalı Nu fus Kayıt Sistemi verilerine go re dir. Bunun i kadın ve i erkektir. Kırşehir nu fusunun i il merkezinde, geri kalanları ilçe ve ko ylerde yaşamaktadır nu fusuna go re nu fus artışı %0,09 dur. Ekonomik Yapı Kırşehir sanayisinin toplam u retim ve istihdama katkısı sınırlıdır. Cumhuriyetin başından 1970 lere kadar sanayi sekto ru gelişmemiştir. Bu do nemde tarımsal u ru nler işleyen (bug day) birkaç işletme vardır sanayi sayımında I lin tek kamu kuruluşu Kırşehir Şarap fabrikasıdır arası nu fusun yurtdışına çalışmak u zere gitmesi ve yaratılan sermaye ile yapılan yatırımlarla ekonomide go rece bir canlılık yaratılmıştır. Bu do nemde dog al kaynaklara ve tarıma yo nelik sanayi tesisleri kurulmuştur. Kırşehir yılları arasında kalkınmada o ncelikli iller kapsamındadır. Bu do nemde sanayi sekto ru nde bir canlanma yaşanmıştır li yılların ikinci yarısından itibaren Petlas Lastik Sanayi A.Ş. ile Çemaş Do ku m Sanayi A.Ş. kurulmuştur. Tu rkiye' de ilk ve tek askeri uçak lastig i u retebilen lastik fabrikası konumunda olan PETLAS, her tu rlu kara taşıtı için dış ve iç lastik u retmektedir m 2 lik alan u zerinde, m 2 lik kapalı alana sahip olan fabrikada, binek araçlarından yol dışı hizmet araçlarına kadar deg işik amaçlı araçlar için lastik u retilmektedir. Başta Avrupa u lkeleri olmak u zere 50'nin u zerinde u lkede satışa sunulan Petlas u ru nleri, kurumun belirledig i vizyonu gereg ince du nya pazarlarında, uluslararası marka olmanın gereg i Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 3

4 olan araştırma-geliştirme, teknoloji, u retim, yo netim ve pazarlama anlayışı ile yer almakta ve her geçen gu n pazar payını artırmaktadır. Çimento sanayinin o g u tu cu eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 1976 yılında kurulmuş olan Çemaş Do ku m Sanayi A.Ş., bilya ve silpebs u retimi ile faaliyetine başlamış ve 1994 yılından itibaren otomotiv ve makine sanayii için do ku m parça imalatını da hizmet alanına eklemiştir. Gu nu mu zde Tu rk çimento sanayinin hemen hemen tu m taleplerini sag lamakta olan Çemaş, o g u tme elemanları u retiminin %50'sini de Avrupa, Ortadog u ve Kuzey Afrika'daki çimento ve madencilik sanayilerine ihraç etmektedir. ÇEMAŞ, 2004 yılından bugu ne Beyaz Eşya sekto ru ne de do ku m parça u retimi yapmaktadır yılında kalkınmada o ncelikli yo re kapsamından çıkarılmasından sonra, ilde yatırımlar durmuştur. Bu tarihten sonra o zel teşebbu sler tarafından ku çu k o lçekli ve genellikle gıda sekto ru ne yo nelik un ve yem fabrikaları yapılmıştır lı yılların ortalarında ilde sanayi yatırımlarında o nemli artışlar yaşanmıştır. Kırşehir Organize Sanayi Bo lgesi 1993 yılında kuruluş kararı alınması ve ilimizin tarihinde Kalkınmada O ncelikli Yo re (KO Y) kapsamına alınması sanayi yatırımlarının artmasında o nemli bir etken olmuştur. I ldeki tek devlet yatırımı şeker fabrikasının temeli, 1970 yılında atılmış 2001 yılı kampanya do neminde u retime geçmiştir m 2 açık, m 2 kapalı alanda u retim faaliyetlerini yu ru tmekte olup, ton/gu n u retim kapasitesi bulunmaktadır. Kırşehir ili ile birlikte çevre illere bag lı 203 ko yde toplam hektar alanda pancar u retimi yapılmaktadır. Kırşehir Sanayisinin Sektörel Analizi I l nu fusunun %65 civarını çiftçi, tarım ve hayvancılıkla ug raşanlar, geri kalanını ise ticaret ve sanayi erbabı oluşturmaktadır. Bundan dolayı il ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Ayrıca yurtdışında çalışan bin civarında bir işçi gurubu ilin ekonomik hayatına katkı sag lamaktadır. I lde gelişmiş bir sanayiden so z edilememektedir, o zellikle tarıma dayalı sanayi sekto ru gelişmemiştir. I l sanayisini ku çu k ve orta o lçekli kuruluşlar oluşturmaktadır. Başta imalat sanayi olmak u zere ilimizde toplam 122 sanayi tesisi bulunmaktadır. Bunlardan 39 adedi Organize Sanayi Bo lgesinde 83 adedi ise OSB dışında faaliyet go stermektedir. Bu işletmelerde toplam kişi istihdam edilmektedir. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 4

5 Sanayi Tesislerinin Sektörler Bazında İstihdam Durumu SIRA NO SEKTÖR ADI Faal firma sayısı Mevcut istihdam sayısı OSB dışında OSB de oranı 1 GIDA SANAYİ MAKİNA METAL SANAYİ MADEN TAŞ BETON MOBİLYA ORMAN ÜRN PLASTİK AMBALAJ BOYA VE KİMYA SANAYİ PETRO KİMYA LASTİK SANAYİ DİĞER SANAYİ TESİSİ İhracat TOPLAM Tu rkiye I hracatçılar Meclisi (TI M) verilerine go re Kırşehir in 2013 yılında 207,7 milyon $ olarak gerçekleşen ihracatı yaklaşık %2 lik artış ile 2014 yılında 211,9 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Kırşehir in ihracat tutarları su rekli artış go stermekte olup 2010 yılından 2014 yıl sonuna kadar son 5 yılda ihracat miktarındaki artış %48 oranında gerçekleşmiştir. Hububat, Bakliyat, Yag lı Tohumlar ve Mamulleri ile Demir ve Demir Dışı Metaller sekto rlerindeki ihracat tutarlarınki artışların yanında Kırşehir in ihracat rakamlarının hızlı ve du zenli artış trendinin ana sebebi Petlas Lastik Fabrikasının u retim ve ihracat tutarlarındaki artıştır. Bo lgelere go re gerçekleştirilen ihracat miktarı incelendig inde 2014 yıl sonu itibariyle en fazla ihracatın 99,7 milyon $ ile Avrupa u lkelerine gerçekleştirildig i, Ortadog u ve Ko rfez U lkelerine ise 51,9 milyon $ ihracat gerçekleştirildig i go zlemlenmektedir yılında Kırşehir in ihracat şampiyonu 182 milyon $ ile Taşıt Araçları ve Yan Sanayi olmuştur. Bu sekto ru 12,3 milyon $ ile Demir ve Demir Dışı Metaller ile 7,4 milyon $ ile Hububat, Bakliyat, Yag lı tohumlar ve Mamulleri sekto rleri takip etmektedir yılında en fazla ihracat artışını %87,9 ile Su U ru nleri ve Hayvancılık Mamulleri, %77,2 ile Hububat, Bakliyat, Yag lı Tohumlar ve Mamulleri, %49,7 ile Makine ve Aksamları, %22,7 ile Demir ve Demir Dışı Metaller sekto rleri yakaladı. En fazla du şu ş yaşanılan sekto rler ise sırasıyla %59,3 ile Hazır Giyim ve Konfeksiyon, %43,6 ile Meyve Sebze Mamulleri sekto rleridir. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 5

6 Odanın Tarihçesi: Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası milli mu cadelenin başladıg ı tarih olan 1914 Yılında kurulmuş ve bu gu ne kadar aralıksız hizmet vermiştir Yılında oda tamamen yanmış ve bu yangında odanın arşivi de yok de yok olmuştur. Bu neden ile odamızın kayıtları sadece 1942 yılından bu yana mevcuttur. Odamız kurumsal gelişimini tamamlama yo nu nde, hizmet altyapısını geliştirmek için bugu n kullanmakta oldug u hizmet binasına 2011 yılında taşınmıştır ve hizmet verilen ekipmanlar da yenilenmiştir. Odamız, hizmet kalitesinin artırılması amacı ile Mart 2013 te kalite yo netim sistemi çalışmalarını sonuçlandırmış ve TOBB Oda Borsa Akreditasyon Sistemine entegre olmuştur. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 6

7 SUNUŞ Bilgi ve I letişim teknolojilerindeki baş do ndu ru cu gelişmeler, Ku reselleşme denilen ve Tek Pazar olarak nitelendirilen kavramı gu ndeme getirmiştir. Serbest Piyasa Ekonomisi ve Rekabet, bu su recin ayrılmaz parçalarıdır. Serbest piyasa ekonomilerinde kalkınma o zel sekto r eliyle gerçekleştirilmektedir. Bu sebepten bir u lkenin gelişmişlik du zeyinin en o nemli go stergelerinden birisi de o u lkenin o zel sekto ru nu n kapasitesidir. Rekabet du zeyi yu ksek bir o zel sekto ru n yaratılmasında, devletin du zenleyici, denetleyici ve teşvik edici rolu nu n yanı sıra, en bu yu k sorumluluk o zel sekto ru n kendisine du şmektedir. U lkemiz o zel sekto ru incelendig inde, bu yu k şirketler diye nitelendirebileceg imiz, az bir kesimin uluslararası arenada rekabet etme yolunda dog ru işler yaptıg ı, KOBI diye nitelendirilen bir çog unun ise kurumsallaşma, verimlilik, rekabet edebilirlik gibi konularda oldukça yetersiz oldug u go ru lmektedir. I şte bu aşamada bu tu r şirketlere, u yesi oldukları meslek o rgu tleri destek olmak zorundadırlar. Bu anlamda odalarımıza bu yu k bir sorumluluk du şmektedir. Odalarımızın; kanun gereg i kendilerine verilmiş olan go revleri, kamu adına (kamu ajanlıg ı) yerine getirmenin yanı sıra, u yelerini uluslararası pazarlarda rekabet edebilir seviyeye getirmek gibi o nemli bir misyonu daha vardır. Du nyadaki o rneklerinde oldug u gibi u lkemizdeki odaların da asli misyonu budur. Bu misyon çerçevesinde, odalar, u yelerinin; kurumsallaşmaları, verimli çalışmaları, rekabet du zeylerini artırmaları, yeni iş olanakları bulmaları, uluslararası pazarlara açılmaları gibi konularda onların en bu yu k destekçisi olmak durumundadır. Bo lgelerin o nemli dinamiklerinden biri ve o zel sekto ru n yega ne temsilcisi olan oda ve borsalar da bo lgesel kalkınmaya katkı sag lamak u zere bu su reci içselleştirerek gerekli yapılanmayı sag lamak amacıyla Stratejik Plan hazırlamaya başlamıştır. Amacı u yelere daha nitelikli hizmet u retmek olan oda ve borsa camiası, u yeler başta olmak u zere paydaşlarının beklentilerini karşılamak amacıyla analizler yapmaya başlamış, bu amaçla gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde oda ve borsaların hizmet kalitesi yu kselmiştir. Oda ve borsalarımızın yo netimlerine o nemli go rev ve sorumluluklar yu kleyen bo lgesel kalkınma su recinde, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (Kırşehir TSO); kurumsal bir yapıya ulaşmak ve vermiş oldug u hizmetlerde kalite standartlarını yakalamak amacıyla, başta ISO 9001 Toplam Kalite Yo netimi olmak u zere, ISO Çevre Yo netimi, ISO Mu şteri Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 7

8 Memnuniyeti ve ISO Bilgi Gu venlig i Yo netim Sistemlerini kurmuş ve Tu rkiye Odalar ve Borsalar Birlig i nin (TOBB) TOBB Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemine entegre olmayı başarmıştır. Bu anlamda Kırşehir TSO nun, geleceg ini sag lıklı bir şekilde planlaması ve Oda bu nyesinde gerekli kurumsal do nu şu mu n sag lanması amacıyla, iç ve dış paydaşların katkılarıyla Oda nın gu çlu ve zayıf yo nleri belirlenmiş, fırsat ve tehditler tespit edilmiş, temel sorunlar ve beklentiler go z o nu nde bulundurularak yıllarına ait stratejik planı hazırlanmıştır. Planın dayanakları aşag ıda sunulmaktadır: Plan hazırlanırken, genellikle odalarımızın düştüğü yanılgıya düşülmemeye özen gösterilmiş; Planın, odayı vizyonuna taşıması gerektiğinden odanın stratejik planı olarak hazırlanmış, bölgenin stratejik planına dönüşmesi gibi kritik bir yanlışa düşülmemeye dikkat edilmiştir. Plan, odayı bulunduğu konumdan vizyonuna taşıyacak amaç, hedef ve stratejileri bütünlük ve içsel tutarlılık içerisinde hiyerarşik bir yapı içerisinde ortaya koymaktadır. Plan, odanın kamu adına yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra, çağdaş odacılık hizmetleri olarak tanımlanan; üyelerin sorunlarına çözüm getirecek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri de en iyi biçimde sunmaya yönelik amaç ve hedefleri içermektedir. Plan, odanın bölgesel kalkınmadaki rol ve önemini daha da ileriye taşıyacak; bölgesel ve sektörel sorunların tespiti, çözüm önerilerinin (politikaların) geliştirilmesi ve sürecin takip edilmesinin etkin ve verimli biçimde yerine getirilmesi için odada sürdürülebilir bir yapı oluşturulmasını sağlayacak amaç ve hedefleri içermektedir. Plan, odanın hizmetlerini en iyi biçimde verebilmesi, bölgesel kalkınmada önemli bir aktör olabilmesi için; kurumsal bir yapı içerisinde, kaynaklarını en iyi biçimde planlamayı, planı etkin olarak yönetmeyi, politika geliştirme ve karar süreçlerinde bilgi teknolojilerini verimli biçimde kullanmayı, üyeleriyle ilişkileri güçlendirmeyi ve odanın tanıtımını geliştirmeyi sürdürülebilir bir biçimde yerine getirecek bir yönetim anlayışı ve örgütlenmeyi hedeflemektedir. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 8

9 Plan yukarıda belirlenen dayanaklar u zerine inşa edilmiştir. Planın; ulusal makro politikalara ters du şmeyecek biçimde hazırlanması için; TOBB, TU BI TAK (Vizyon 2023), Kalkınma Bakanlıg ı (10. Kalkınma Planı), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıg ı (Sanayi Strateji Belgesi ve Sekto rel Stratejiler), Ekonomi Bakanlıg ı (2023 I hracat Stratejisi ve Eylem Planı, Yatırım Ortamının I yileştirilmesi Koordinasyon Kurulu-YOI KK) ve Gu mru k ve Ticaret Bakanlıg ı gibi, bag lı veya ilgili oldug umuz ve etkileri açısından camiamızı ilgilendiren kurumların vizyonları, hedef ve stratejileri incelenmiştir. Planın, belirlenen vizyon dog rultusunda, odayı Çag daş Odacılık anlayışına ve yapısına taşıyacag ı konusundaki inancımız tamdır. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 9

10 YÖNETİCİ ÖZETİ Kırşehir TSO nun Do nemi Stratejik Planı do rt ana başlıktan oluşmaktadır. O nce odanın var oluş sebebi olan misyonu incelenmiş, çag ın gereklerine go re yeniden yorumlanarak, bu misyon çerçevesinde, Stratejik Yo netim anlayışıyla, odanın 4 yıl sonunda gelmek istedig i yer olan vizyonu belirlenmiştir. Odayı bu vizyona taşıyacak su reçte benimsenen temel ilke ve deg erler ortaya konmuştur. Sonra, odanın bo lgesel kalkınmadaki rolu nu anlamlandırmak için Kırşehir in genel ekonomik yapısı incelenmiştir. Daha sonra, başlangıç noktamızı dog ru biçimde belirleyebilmemiz için Mevcut Durum Analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile; odanın tarihsel gelişimi, geçirdig i kritik do nemler, bag lı oldug u yasal yu ku mlu lu kler ortaya konduktan sonra; odanın mali yapısı, insan kaynag ı, fiziksel olanakları ve teknolojik altyapısının ortaya kondug u kaynak analizi gerçekleştirilmiştir. Ardından iç paydaşlarımızla neleri iyi yapıp neleri iyi yapamadıg ımızı, dış paydaşlarımızla da hizmet su recimizde kontrol edemedig imiz olumlu ve olumsuz dış akımları belirlemek için SWOT Analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Nihai aşamada, Geleceg in Planlanması dedig imiz, odayı tanımlanmış olan vizyonuna taşıyacak yol haritası oluşturulmuştur. Bu aşamada Mevcut Durum Analizinde ortaya çıkan bilgiler sentezlenmiştir Stratejik planı, ag ırlıklı olarak sag lam bir Kurumsal Yapının oluşturulması ve Kurumsal Kapasitenin geliştirilmesini temel alarak hazırlanmıştır Stratejik planının kritik konularının; Kaynakların etkin ve verimli biçimde kullanılması, Gu çlu bir Kurumsal yapının oluşturulması, U yeye sunulan hizmetlerin, ihtiyaç ve beklentileri dog rultusunda oluşturulması, U yelerin uluslararası pazarlarda o nemli akto r haline getirilmesi, Bo lgesel ve sekto rel sorunlara etkin politikalar geliştiren bir oda haline gelinmesi oldug u go ru lmektedir. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 10

11 Bu kritik konular çerçevesinde odanın Stratejik Planında 5 temel amaç belirlenmiştir. Bu temel amaçlar ve bunlara ilişkin hedefler aşag ıdaki gibi kurgulanmıştır. Stratejik Amaç 1. Kurumsal Yapının Etkinleştirilmesi Hedef 1.1. Odanın kurumsallaşmasını sag layacak Yo netim Sistemleri etkin ve bir biriyle entegre hale getirilecektir. Hedef 1.2. Kurumsal yapı, Risk Yo netim Sistemi ne hazır hale getirilecektir. Hedef 1.3. Kurumsal Kimlik Çalışması gerçekleştirilecektir. Hedef 1.4. Organlara yo nelik Nitelikli Oryantasyon Programı hazırlanacak ve uygulanacaktır. Hedef 1.5. Meslek Komiteleri etkin yapıya kavuşturulacaktır. Stratejik Amaç 2. Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Biçimde Yönetilmesi Hedef 2.1. Hedef 2.2. Hedef 2.3. Hedef 2.4. Hedef 2.5. Belgelerin elektronik ortama aktarılması tamamlanacaktır (Dijital Arşiv). I nsan Kaynakları Yo netimi kurumsal bir yapıda yu ru tu lecektir. Mali kaynaklar etkin biçimde izlenecektir. Fiziksel altyapı (bina ve çalışma ortamı) iyileştirilmesi için çalışma yapılacaktır. Bazı hizmetlerin elektronik ortamda sunulması sag lanacaktır. Stratejik Amaç 3. Kurumsal Kapasitenin (Hizmet Üretme Kapasitesi) Geliştirilmesi Hedef 3.1. Araştırma-Geliştirme, proje yazma ve yu ru tme konularında kapasite geliştirilecektir. Hedef 3.2. U ye ilişkileri gu çlendirilecektir. Hedef 3.3. Tanıtım ve Haberleşme faaliyetleri geliştirilecektir. Hedef 3.4. Dig er odalarla kıyaslama çalışmaları yu ru tu lecektir. Stratejik Amaç 4. Üyeye Sunulan Hizmetlerin Geliştirilmesi Hedef 4.1. Hedef 4.2. Hedef 4.3. Hedef 4.4. Hedef 4.5. Bilgi, Danışmanlık ve Destek hizmetleri geliştirilecektir. I ş Geliştirme ve Eg itim hizmetleri geliştirilecektir. Politika ve Temsil faaliyetleri geliştirilecektir. U yelerin uluslararası pazarlara açılması sag lanacaktır. Dig er odalarla işbirlikleri geliştirilecektir. Stratejik Amaç 5. Sosyal Sorumluluk ve Bölgesel Kalkınmadaki Rolün Geliştirilmesi Hedef 5.1. Sosyal Sorumluluk Stratejisi (Yardım politikası, işbirlig i politikası vb) ve Bo lgesel Kalkınma Stratejisi (Kurumlar arası işbirlig i politikası, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 11

12 Hedef 5.2. Hedef 5.3. Hedef 5.4. koordinasyon politikası, Lobi oluşturma politikası vb) oluşturulacak ve deklare edilecektir. Bo lgenin kalkınmasında rol sahibi olan kurum ve kuruluşları ortak akıl paydasında birleştirecek, eylem birliktelig ini sag layacak koordinasyon go revini u stlenecek ve yu ru tecek bir mekanizma kurulacaktır. I lin yatırım olanakları ve imkanları ortaya çıkarılacaktır. Kırşehir in rekabet gu cu artırılması için o ncu rol u stlenilecektir. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 12

13 Stratejik Planlama Süreci Aşama Stratejik Plan Hazırlama Kararı Danışmanlık Hizmeti Alınması Kararı Danışmanlık Hizmeti Sözleşmesi Onayı Stratejik Planlama Ekibinin Kurulması (SPE) YK ve Çalışanlara SP Eğitimlerinin Verilmesi Mevcut Durum Analizi ve Kaynakların Analizi Paydaşların Belirlenmesi ve Paydaş Analizi Paydaş Toplantıları Anketlerin Değerlendirilmesi SWOT Analizi Geleceğin Tasarımı Misyon, Vizyon ve Temel Değerler Amaç, Hedef ve Stratejilerin Belirlenmesi Hedeflerin Sorumlularının Belirlenmesi Stratejilerin Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Maliyetlendirme Maliyetlerin Bütçe Fasıllarıyla İlişkilendirilmesi İzleme Değerlendirme Yönteminin Belirlenmesi Stratejik Planın Gözden Geçirilmesi Stratejik Planın Onayı Sorumlu YK YK YK GS Danışman Danışman SPE SPE Danışman Danışman SPE SPE SPE Danışman SPE SPE SPE SPE YK YK: Yönetim Kurulu GS: Genel Sekreter SPE: Stratejik Planlama Ekibi SP: Stratejik Plan Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 13

14 MEVCUT DURUM ANALİZİ Kaynakların Analizi Mali Kaynaklar: GELİR KALEMLERİ Kayıt ücretlerinden elde edilen gelir Aidatlardan elde edilen gelir Üyelere verilen hizmetlerden elde edilen gelir Ticaret sicili hizmetlerinden elde edilen gelir , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 Bağış ve yardımlar 7.730,00 825, , , , , , ,00 Misil zamları , , , , , , , , ,79 Sair Gelirler 814, , , , , , , ,89 Vadeli mevduat faiz geliri Küsurat farkı geliri 0,10 Menkul kıymet satış geliri 1.120, , , , , ,97 275, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, Kayıt ücretlerinden elde edilen gelir Aidatlardan elde edilen gelir Üyelere verilen hizmetlerden elde edilen gelir Ticaret sicili hizmetlerinden elde edilen gelir Bağış ve yardımlar Misil zamları Fasıllarda olmayan sair diğer gelir Vadeli mevduat faiz geliri Küsurat farkı geliri Menkul kıymet satış geliri Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 14

15 , , , , , , ,00 0,00 Kayıt ücretlerinden elde edilen gelir Aidatlardan elde edilen gelir Üyelere verilen hizmetler Ticaret sicili hizmetleri Bağış ve yardımlar Misil zamları Fasıllarda olmayan sair diğer gelir Vadeli mevduat faiz geliri Küsurat farkı geliri Menkul kıymet satış geliri Bir Önceki Yıla Göre Gelir Kalemlerindeki Değişim Oranları Kayıt ücretlerinden elde edilen gelir 26,00-1,68 41,61 12,59-9,66 4,08 31,61-8,80 Aidatlardan elde edilen gelir 15,40 12,69 52,37-5,87 75,87-13,94 15,90 25,40 Üyelere verilen hizmetler 79,42 55,34-47,92 142,22-42,86 151,65-14,52-1,88 Ticaret sicili hizmetleri 32,13 8,76 28,19 2,86 8,23 22,58 27,51 19,35 Bağış ve yardımlar -89, ,73-97, ,02-100,00 62,47-33,74 Misil zamları -16,44 63,64-13,39 38,31-54,86 191,61 17,04-14,59 Sair gelirler -81, ,07-61, ,45-45,88 113,46-32,46 86,27 Vadeli mevduat faiz geliri -100,00-43,79-100,00-33,53 Küsurat farkı geliri -100,00 Menkul kıymet satış geliri -97,40-100,00 Tablo incelendiğinde; 2008 ve 2010 yıllarında Bağış ve Yardımlar ile Sair Gelirler kalemlerinde bir önceki yıla göre çok büyük artışların ortaya çıktığı görülmektedir. 8000, , , ,00 0, , Kayıt ücretlerinden elde edilen gelir Aidatlardan elde edilen gelir Üyelere verilen hizmetler Ticaret sicili hizmetleri Bağış ve yardımlar Misil zamları Fasıllarda olmayan sair diğer gelir Vadeli mevduat faiz geliri Küsurat farkı geliri Menkul kıymet satış geliri Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 15

16 Büyük değişim oranları olan Bağış ve Yardımlar ile Sair Gelirler kalemlerindeki 2008 ve 2010 yıllarındaki değerler ele alınmadığında diğer oranların daha net görüldüğü grafik aşağıda sunulmaktadır. 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00-50, ,00 Kayıt ücretlerinden elde edilen gelir Aidatlardan elde edilen gelir Üyelere verilen hizmetler Ticaret sicili hizmetleri Bağış ve yardımlar Misil zamları Fasıllarda olmayan sair diğer gelir Vadeli mevduat faiz geliri Küsurat farkı geliri Menkul kıymet satış geliri GİDER KALEMLERİ Personel Giderleri , , , , , , , , ,60 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Genel Giderler ve Diğer Giderler , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 Finansman Giderleri 4.898, , , ,02 857, ,22 868,89 Vergi, Resim ve Harçlar Diğer (olağandışı giderler) 760, ,05 376, , , , , , , ,37 1,12 11,32 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0, Personel Giderileri Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Genel Giderler ve Diğer Giderler Finansman Giderleri Vergi, Resim ve Harçlar Diğer (olağandışı giderler) Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 16

17 , , , , ,00 0,00 Personel Giderileri Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Genel Giderler ve Diğer Giderler Finansman Giderleri Vergi, Resim ve Harçlar Diğer (olağandışı giderler) Bir Önceki Yıla Göre Gider Kalemlerindeki Değişim Oranları Personel Giderleri 9,06 23,82 21,41 19,05 21,67 11,67 21,59 19,58 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 6,44 17,39 24,33 39,22 94,94-31,60 40,11 28,89 Genel Giderler ve Diğer Giderler 65,39-14,36 12,05 30,36 105,45 31,50-3,16 13,75 Finansman Giderleri 7,76-44,32-13,68-66,20 34,62-24,72 Vergi, Resim ve Harçlar 213,26-84,21 514,99 58,76-59,21 148,69-52,26 49,60 Diğer (olağandışı giderler) -99,98-100,00-99,73 600,00 400,00 200,00 0,00-200, Personel Giderileri Genel Giderler ve Diğer Giderler Vergi, Resim ve Harçlar Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Finansman Giderleri Diğer (olağandışı giderler) Tablo ve grafik incelendiğinde; en büyük değişimlerin Vergi, Resim ve Harçlar kaleminde yaşandığı görülmektedir. 2007, 2009, 2012 ve 2014 yıllarında bir önceki yıla göre artışlar yaşanırken, 2008, 2001 ve 2013 yıllarında bir önceki yıla göre azalışlar yaşanmıştır. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 17

18 İnsan Kaynakları: Odada 10 personel go rev yapmaktadır. Sadece iki personel Lise ve altı eg itime sahip olup, sekiz personel Lisans diplomasına sahiptir Ayrıca bir personel şu anda yu ksek lisans eg itimine devam etmektedir. Odada I ngilizce olmak u zere bir personel yabancı dile sahiptir. Do rt personel 40 yaş u zeri iken, altı personel 40 ve daha az yaşa sahiptir. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 18

19 Fiziksel Kaynaklar: Oda kendi malı olan hizmet binasında hizmet vermektedir. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 19

20 Teknolojik Kaynaklar: Donanım 9 tane masaüstü bilgisayar 3 tane dizüstü bilgisayar 9 tane yazıcı 1 tane server 3 tane masaüstü tarayıcı 3 tane el tarayıcısı Dijital arşivleme sistemi 3 tane projektör Giriş çıkışlarda kart okuma sistemi 1 tane tablet 9 tane güvenlik kamerası 1 kamera 1 fotoğraf makinesi Yazılımlar Lisanslı MS Office programları (tüm masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için) Evrak takip programı (Gelen-giden tüm evrakları tarayarak kayıt altına aldığımız, aynı zamanda sayı verdiğimiz yazılım) KOBİ CRM programı (Personelin günlük yaptığı işleri manuel olarak girdiği, aylık faaliyet dökümü alınabilen program) Bordro-Maaş programı (Personelin maaş işlemleri için kullanılan yazılım) Digital Arşiv Programı (Projesi tamamlanmak üzerdir) Odanın adresinde web sayfası bulunmaktadır. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 20

21 Organizasyon Şeması Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 21

22 Odanın Hizmetlerinin ve Kurumsal Kapasitesinin Değerlendirilmesi Durum Analizinin sag lıklı bir şekilde yapılabilmesi için, Odanın Kurum Ku ltu ru yani, Hizmet ve Kurumsal kapasitesinin dog ru biçimde tespit edilmesi kritik o nem arz etmektedir. Odanın u yelerine sundug u hizmetlerin genellikle Kamu adına yu ru tu len go revler oldug u go ru lmektedir. Bu hizmetlerin sag lıklı biçimde yerine getirilmesi için gerçekleştirilmesi gereken destek faaliyetleri ise oldukça kısıtlı imkanlar çerçevesinde yu ru tu lmeye çalışılmaktadır. Odanın kısıtlı insan kaynag ı, bir çalışanın farklı konularda ve çok sayıda go revi bir arada yu ru tmesini gerektirmektedir. Oda da verilen hizmetler aşag ıda sunulmaktadır. TI CARET SI CI LI I ŞLEMLERI ODA SI CI LI / MUAMELAT I ŞLEMLERI BELGELENDI RME I ŞLEMLERI Kapasite Raporunun Hazırlanması Ekspertiz Raporunun Hazırlanması K Belgeleri Rayiç Fiyat Araştırması I ş Makinesi Tescil Belgesinin Hazırlanması Yerli Malı Belgesi Hizmetinin Gerçekleştirilmesi Çırak So zleşmelerinin Onaylanması Hizmetinin Gerçekleştirilmesi I malatçı ve I malat Yeterlilik belgesi Sigortacılık I şlemleri Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 22

23 Süreçlerin Analizi Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası bu nyesinde yu ru tu len faaliyetler, ag ırlıklı olarak kamu adına yu ru tu len Ticaret Sicil, Oda Sicil, Kapasite Raporu vb. belgelendirme hizmetlerinden oluşmaktadır. Çag daş odacılık anlayışında, u yeye sunulan Hizmetler ve bu hizmetlerin sag lıklı biçimde yerine getirilebilmesinde o nemli rolu olan Destek Faaliyetleri ayrı iki ana su reç olarak ele alınmaktadır. Hizmetler ise, kamu adına yu ru tu len go revler ile u yenin beklenti ve ihtiyaçlarını temel alan hizmetler olmak u zere iki başlıkta incelenmekte ve organizasyonel yapı bu tasarıma go re oluşturulmaktadır. Kamu adına yürütülen hizmetler; Kanun ve Yo netmeliklerle Odalara verilmiş ve Kamu adına yerine getirilen go revler olup; bu go revlerin ifası aşamasında, kanun ve yo netmelik dışında, Oda nın herhangi bir inisiyatif kullanması so z konusu olamamaktadır. Oda bu konuda ancak, mevzuata aykırı olmayacak biçimde, işlemleri hızlandırma mahiyetinde bazı o nlemler alabilmektedir. Oda bu durumda sadece uygulayıcı (operato r) konumunda oldug undan, bu karakteristikteki hizmetler Operasyonel Hizmetler olarak nitelendirilebilmektedir. Üye odaklı hizmetler: Oda nın misyonu gereg i, Kamu adına yu ru ttu g u hizmetlerinin dışında, u yelerinin ihtiyaç ve beklentilerine, çag ın gereklerine uygun biçimde, cevap verebileceg i tu rde hizmetler olup; gerçek anlamda çag daş odacılık faaliyetleri olarak nitelendirilmektedir. Bu tarz hizmetler, u ye memnuniyetini yo netim anlayışının merkezine yerleştirmiş kurumların, u yelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yo nelik olarak sundug u hizmetler olup; zaman, meka n ve tercihlere go re farklılıklar go stereceg inden, bu farklılıklara karşılık, Oda tarafından yeni hizmet tarzlarının (taktiklerin) geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nitelikteki hizmetler Taktik Hizmetler olarak adlandırılmaktadır. Destek faaliyetleri: Destek Faaliyetleri ise, Oda nın u yelerine sundug u hizmetlerin, kesintisiz ve kaliteli biçimde gerçekleştirilmesini sag layacak; yo netimsel kararların alınması, o rgu tlenme biçimin du zenlenmesi ve tu m faaliyetlerin planlanması gibi konuları içermektedir. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 23

24 DESTEK FAALİYETLERİ HİZMETLER I dari ve Mali işler adı altında tu m kurumlarda uzun yıllardır yu ru tu len Klasik Destek Faaliyetleri nin yanı sıra, gu nu mu zde; Toplam Kalite Yo netimi, Proje Geliştirme, Araştırma Geliştirme ve Kurumsal Yo netişim gibi nitelikli personelin yu ru tmesi gereken konuların içerildig i Stratejik Destek Faaliyetleri olarak adlandırılabilecek faaliyetler, o zellikle çag daş yo netim anlayışı içerisinde, çok o nemli rol oynamaktadır. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Stratejik Plan ı ile yukarıda açıklanan ve aşag ıda tablo olarak verilen su reç tasarımını Oda da yerleştirilmeyi hedeflemektedir. Bu anlamda Stratejik Plan da yer alan amaç, hedef ve faaliyetler, çag daş odacılık prensiplerinin Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası nda uygulanmasına yo nelik tasarlanmıştır. Tablo 1: Hedeflenen Su reç Tasarımı Ana Süreç Süreç Operasyonel Hizmetler Faaliyet Ticaret Sicili / Tescil-I lan Oda Sicili Kıymetli Evrak Satışı ve Belge Hazırlama -Onaylama Taktik Hizmetler U yeler Arası I letişim Ag ı Politika Geliştirme ve U yeleri Temsil I ş Geliştirme, Eg itim, Bilgi, Danışmanlık ve Destek Uluslararası Ticaret Sosyal Sorumluluk Çag daş Yo netim (Kurumsal Yo netişim,, ISO 9001, 14001, 10002, 27001, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon sistemi) Stratejik Destek Faaliyetleri Klasik Destek Faaliyetleri Araştırma & Geliştirme Planlama ve Kaynakların Yo netimi Tanıtım / Haberleşme ve Yayınların Yo netimi Bilişim Teknolojileri Yo netimi U ye I lişkileri Yo netimi Proje Geliştirme ve Yo netimi Bilgi I şlem/teknik Destek Mali I şler I dari I şler Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 24

25 Paydaşlar Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası nın paydaşları, Oda dan dog rudan ya da dolaylı olarak hizmet alan, u ru n ve hizmetleriyle Oda yı dog rudan ya da dolaylı etkileyen kişi, kurum ve kuruluşlar analiz edilerek belirlenmiştir. I lişkide olunan gerçek ve tu zel kişiler; Kuruma girdi sag layan, iş birlig i yapılan, Kurum faaliyetlerinden etkilenen, Kurumu etkileyen, u ru n ve hizmet sunulan kesimler dikkate alınarak, Paydaş Tablosu oluşturulmuştur. Yapılan Paydaş Analizi çalışması ile paydaşlar o nem sırasına konmuştur. Bu çalışma, Oda nın geleceg ini planlamak için ihtiyaç duydug umuz durum analizi çalışmalarımıza davet edeceg imiz paydaşların belirlenmesine de katkı sag lamıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meclis Yönetim Kurulu Meslek Komiteleri Üyeler Çalışanlar İç Paydaş Adı Dış Paydaş Adı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kırşehir Belediyesi Kırşehir Ticaret Borsası Kırşehir Ziraat Odası Kırşehir Kaymakamlığı İl Özel İdaresi Kırşehir İl Tarım Müdürlüğü Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Vergi Dairesi Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi Adli Kurumlar Meslek Odaları ve Birlikler Dernekler, Vakıflar ve Kooperatifler Ulusal ve Yerel Basın Yayın Kuruluşları Fuar Organizasyon Firmaları Siyasi Parti Temsilcileri Banka ve Finans Kuruluşları Şubeleri Öncelik İzle İşbirliği Yap İşbirliği Yap İzle Birlikte Çalış İzle İzle İşbirliği Yap İzle İşbirliği Yap İşbirliği Yap İşbirliği Yap İzle İşbirliği Yap İşbirliği Yap İzle İşbirliği Yap Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 25

26 SWOT Analizi Güçlü Yönler Oda yönetiminin ve çalışanlarının sivil toplum kuruluşu olma misyonunu içselleştirmiş olarak uyumlu çalışması (4) Akreditasyon sistem çalışmalarıyla yeni gelişmelerin yaşanmaya başlanmış olması (4) Odanın insan kaynağının genç, birikimli, eğitimli ve atik olması (4) Odaya ulaşımın kolay olması (Şehir Merkezinde) (4) Oda binasının güzel ve kendi mülkiyetlerinde olması (3) Alınan kararlara uyulması ve şeffaf olunması (3) Oda üyelerine ihtiyaçları doğrultusunda hızlı çözüm sunulması (2) Yeni teknolojilerle üyelerine hizmet vermesi Üyelere ve personele eğitimlerin düzenlenmesi (2) Bankalarla yapılan anlaşmalar (2) Yarı özel bir statüde olması Elektronik arşivleme sisteminin olması Sosyal medyanın aktif olarak kullanılması Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 26

27 Zayıf Yönler Tahsilatta sıkıntı yaşanmasından dolayı gelirinin düşük olması Meclis üyelerinin oda faaliyetlerine çok az ilgi göstermesi Bütçe gerçekleşme oranının düşük olması Elektrik kesilmelerinde jeneratörün olmaması sebebi ile hizmet verilememesi Üye sayısının az olması Personel motivasyonunun düşük olması Üye aidatlarının yarısının bile toplanamaması, sıkıntıların yaşanması Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 27

28 Fırsatlar Kırşehir in coğrafi olarak doğu ile batıyı bağlayan karayolunun üzerinde olması (2) Hayvancılık (et) ve ceviz alanında marka olma yolunda ilerliyor olması (2) İlin Ahilik değerlerine sahip olması (2) Tarım ve hayvancılığa yönelik talebin yükselmesi (2) Kalkınma Ajansı ve KOSGEB imkânlarının olması (2) Güneş ve rüzgâr enerji üretimine uygun olması (2) Samsun limanının Mersin limanına bağlayacak olan demiryolu projesinin gerçekleşmek üzere olması Kapadokya havaalanı yolunun mesafeyi kısaltarak hayat standardını yükseltmesi Yeterli tarım arazilerinin mevcudiyeti ve tapulaştırma çalışmalarının devam ediyor olması Kapadokya nın girişinde olması Hayvancılık, termal turizm ve tarım ürünleri işlenmesi gibi sektörlerde İlin potansiyel sahibi olması Yatırım yapabilecek sermayedarların olması Kentte üniversite olması Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 28

29 Tehditler Birinci derecede deprem kuşağında olması Kuraklık ve küresel ısınma Teşvik sisteminde 4. Bölgede olması Genç ve nitelikli insan kaybının göç ile devam etmesi Teknolojideki gelişmelere odanın ve üyelerin ayak uyduramaması Siyasi baskıların sonucunda farklı yöntemler ve çözümler üretmek zorunda bırakılması Küçük il Odası olması Sanayinin gelişmemiş olması İklim şartlarının kötü olması İşletmelerin küçük sermaye olması Esnaflık, tacirlik zihniyetinin gelişmemiş olması Rekabet gücünün düşük olması Üyelerin eğitim seviyelerinin yetersizliği Banka desteklerinden faydalanılmaması Vergi sistemi ve vergide artışlar büyük risk taşımakta İhracatın düşük olması Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 29

30 Sorunlar Organize Sanayi bölgesinin yanlış bir yerde olması (4) Teşvikte iller sıralamasında 5. Bölgeden 4. Bölgeye düşürülmesi (4) Sanayicilerin çok dağınık yerlerde olması (3) Üyelerin odaya güvenmemesi ve sadece aidat ödenecek yer olarak görmesi (2) Kırşehir de sanayinin gelişmemiş olması (2) Hizmet sektörü dışında istihdam edecek yer yokluğu (2) Büyük ölçekte yatırımların yapılmaması (2) Beyin Göçü (2) Bölgenin yeniliklere kapalı bir yapısı olması (2) Yük taşımada Demiryolunun olmaması veya sadece karayolu taşımacılığının olması(2) Kalifiye eleman eksikliği (2) Turizm sektörünün olmaması (2) Su ve Elektrik kesintilerinin çok sık olması (2) Şehrin tanıtımına yönelik hiç çalışma olmaması OSB nin yetersiz alt yapıda olması İlde yeni yatırımlara öncülük edecek kaynakların olmaması Madenciliğin gelişmemiş olması Nitelikli işgücünün olmayışı ve kalifiye personel eksikliği Ekonomideki sıkıntılar Ortadoğu daki gelişmelerin olumsuz etkileri(savaş) Ortaklık kültürünün gelişmemiş olması Konut sektörünün çok ön planda olması Bölgesel potansiyel olmasına rağmen markalaşamamak ARGE çalışmalarına yönelik farklı yerlerden destek alma imkânları kafa karışıklığına yol açmakta (KOSGEB, TÜBİTAK, Bilim sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il Müdürlükleri). İlde ihracat meclisinin olmaması Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 30

31 Beklentiler İlin markalaşabileceği alanların belirlenerek bu yolda çalışmaların yapılması (4) Oda üyelerine teşvik ve yardımlara ilişkin bilinçlendirme projelerinin geliştirilmesi (3) Oda olarak Kırşehir e yönelik yatırımların yapılması için yatırım alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapması(2) Akademik çalışmalar yapılması için üniversitelerle işbirliği (Panel, eğitim, sempozyum vb.)(2) Mesleki Yeterlilik Belgesi verme yetkisi almak için gerekli alt yapı çalışmaları yapılarak işsizliğe çözüm üretilebilir. (2) Üyelerin güveninin sağlanması Üyelerin odayı sadece para toplayan yer olarak görüp ters davranmaması Odanın görevinin anlaşılması için bilgilendirmelerin yapılması Personel motivasyonu için bir şeylerin yapılması (teşvik ikramiyesi, giyim yardımı veya sadece takdir edilmek gibi) Şehrin ekonomisine daha fazla katkı sunacak hizmetler vermesi Teşvikte devlet desteğinin siyasi düzenlenmesi Günlük değil uzun vadeli planlamaların yapılası Teknik okulların etkin hale getirilip işbirliğinin yapılması Coğrafi işaret çalışmalarının yapılması Turizm odaklı strateji geliştirilmesi Sanayi alt yapısının geliştirilmesi Personele ve üyelere bilgilendirme eğitimlerinin düzenlenmesi Ekonomi ve sanayi alanında Projeler geliştirilmeli Oda faaliyetleriyle lider olarak yön vermeli Mesleksizlikle ilgili sorunlara eğilerek çözüm üretmeli UMEM Beceri 10 projesi geliştirilebilir. Şirketlerin aile şirketi olmaktan çıkıp kurumsallaşması için çalışmalar yapabilir Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 31

32 KIRŞEHİR TSO DURUM ANALİZİ SONUÇLARI (Kırşehir TSO nun geleceğine yön verecek çıktılar) Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası; TOBB çatısı altında yer alan 252 Oda içerisinde Mali yapısı, personel sayısı, fiziksel imkanlar gibi kaynaklar ele alındığında orta sıralarda yer alan bir odamızdır. Odada, kamu adına yürütülen faaliyetler oldukça kaliteli ve hızlı biçimde yerine getirilmekte, bunun için gerekli yatırımlar gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Oda bunun yanı sıra, üyelerinin ihtiyaçlarını giderecek, sorunlarını çözecek ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri de üyelerine etkili biçimde sunma çabası içerisindedir. Ayrıca, sosyal sorumluluğu ve bölgesel kalkınmadaki rolü gereği de önemli işlere imza atmaktadır. Ancak, odanın mükemmel seviyeye ulaşması için sunduğu hizmetlerin kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlayan, etkisini ölçen, izleyen ve sürekli iyileştiren mekanizmaları kurmuş olması gerekmektedir. Günümüzde, Kaynakların Etkin ve Verimli Biçimde Kullanılması çağdaş yöneticiliğin temel prensibini oluşturmaktadır. Bu da bir Karar meselesidir. Yöneticilerin doğru kararları doğru zamanda almasını sağlayacak en önemli araç Doğru Bilgi dir. Bilgi günümüz toplumlarında stratejik bir kaynak haline gelmiştir. Bu açıdan düşündüğümüzde bilginin de yönetilmesi gerekmektedir. Bunun için odada güncel verilerden doğru bilgiler üreten, Yönetim Bilişim Sistemi ve buna bağlı olarak Karar Destek Sistemi kurulması kritik başarı faktörü olarak görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında; Odada sag lam bir organizasyonel yapının oluşturulması Odayı gerçek anlamda Kurumsallaştıracak etkin bir Entegre Yo netim Sisteminin kurulması ve uygulanması, Klasik Yo netim anlayışının terk edilerek, Kurumsal Yo netişim ilkelerini benimseyen çag daş bir yo netim anlayışının içselleştirilmesi, Kaynakların en iyi biçimde yo netilmesini sag layacak mekanizmaların oluşturulması, Sunulan tu m hizmetlerin etkin ve verimli kılınması için, Kurumsal Kapasitenin Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 32

33 geliştirilmesi Bo lgesel Kalınmadaki rolu n, Sosyal Sorumluluk anlayışıyla yerine getirilmesi gerektig i ortaya çıkmaktadır. Kapasite geliştirmek nihai aşamada kaynak gerektirmektedir. Odanın o zellikle mali kaynaklarının kısıtlı olması; kapasite geliştirmek için yapılması gerekenleri kısıtlamaktadır. Bu sorunun aşılması için oda; TOBB tarafından finansmanı sag lanarak go revlendirilen ve go revleri arasında, bag lı oda ve borsalara kapasite geliştirmeleri konusunda destek vermek olan Akademik Danışman dan maksimum seviyede yararlanmanın yollarını aramalıdır. Ayrıca Kalkınma Ajansı başta olmak u zere bo lgesel çapta destek veren kurum ve kuruluşları işbirlikleri yapmalıdır. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 33

34 GELECEK PLANLAMASI Misyon Yasa ile tarafımıza yu klenmiş olan hizmetleri eksiksiz vermek. U yelerimizi ulusal ve uluslar arası rekabette bir adım o ne taşımak için kişisel ve kurumsal gelişimlerine destek verecek hizmetleri sunmak. Vizyon U yelerine Yo n Veren ve Bo lgenin Ekonomik Kalkınmasında O ncu Uluslararası I ş Ag ı Kuran, Yenilikçi ve Verimli Bir Kurum Olmak. Rol Alan, Ulusal ve Temel Değerler Şeffaflık ve hesap verebilirlik Çag daş yo netim anlayışı Sosyal sorumluluk bilinci Ço zu m odaklı hizmet anlayışı U yelere gu ler yu zlu hizmet Stratejik Plan ın Temel Prensipleri: Plan, odayı vizyonuna taşıyacak şekilde hazırlanmıştır. Plan, ilin Stratejik Planı değil, Oda nın stratejik planı olacak şekilde hazırlanmıştır. Plan da yer alan amaç, hedef ve stratejiler bütünlük ve içsel tutarlılık içerisinde hiyerarşik bir yapıda, Oda nın ulaşacağı konumu ortaya koymaktadır. Plan, sadece kamu adına görevleri değil, çağdaş odacılık hizmetleri olarak tanımlanan; üyelerin sorunlarına çözüm getirecek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri de en iyi biçimde sunmaya yönelik amaç ve hedefleri içermektedir. Plan, odanın bölgesel kalkınmadaki rol ve önemini daha da ileriye taşıyacak; bölgesel ve sektörel sorunların tespiti, çözüm önerilerinin (politikaların) geliştirilmesi ve sürecin takip edilmesinin etkin ve verimli biçimde yerine getirilmesi için odada sürdürülebilir bir yapı oluşturulmasını sağlayacak amaç ve hedefleri içermektedir. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 34

35 Plan, odanın öncelikle kurumsallaşmasını, daha sonra da insan kaynaklarının niteliklerini artırarak üye ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kapasiteye kavuşmasını hedeflemektedir. Temel Politikalar: KALİTE POLİTİKAMIZ: ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO yönetim sistemleri şartlarına uymayı, entegre yönetim sistemimizin etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmeyi ve gözden geçirmeyi, Kalite, Çevre, Müşteri Memnuniyeti ve Bilgi Güvenliğine ilişkin yasal ve düzenleyici şartlar ile müşteri şartlarını dikkate alarak, yasal mevzuata bağlı kalmayı, Çalışanlarımızın gelişimini ve motivasyonunu sağlamayı, Faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz esnasında oluşan atıkların çevresel etkilerini kontrol altında tutmayı, mümkün olduğunca geri dönüşümünü sağlamayı, uygun yollarla bertaraf etmeyi, Kurumumuzda ve üyelerimizde çevre bilinci oluşturmayı ve sürdürülebilir çevre mantığı ile hareket ederek kaynaklarımızı, doğal dengeyi bozmadan ve çevre kirliliğine neden olmadan kullanmayı, bu suretle kirliliği azaltmayı ve doğal kaynak kullanımında verimliliği sağlamayı, Faaliyet ve hizmetlerimizle ilgili üye istek, öneri ve şikâyetlerini en doğru şekilde algılama, tanımlama, analiz etme, yönlendirme, çözümler üretme ve üyelerimize sonuçlarını bildirme süreçlerini; şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik ve gizlilik prensipleri doğrultusunda üyelerimize ek bir maliyet çıkarmadan değerlendirerek yönetmeyi, Sıfır güvenlik ihlali ile kurumdaki işlerin sürekliliği, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılmasını, yatırımlardan gelecek faydanın artırılması, bilginin geniş çaplı tehditlerden korunmasını gizlilik, bütünlük, kullanılabilirlik ilkeleri çerçevesinde Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 35

36 tüm bilgi güvenliği uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmeyi, güncellemeyi ve böylelikle dinamik bir yapıda kalmasını sağlamayı, Sahip olduğumuz kurum kültürünü, kalite anlayışımızı, çevre dahil olmak üzere ilgili politikalarımızı ve faaliyetlerimizi üyelerimize ve içinde bulunduğumuz topluma aktarmayı, Hizmette sınır tanımayan, güler yüzlü, planlı ve standartları en üst seviyede kaliteli hizmet vermeyi, Personelimizin takım çalışmasına ilaveten inisiyatif alabilmelerine olanak sağlamayı; üye memnuniyeti odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, daima ilerlemeyi hedefleyen Odamızın nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı; çalışan memnuniyetini sağlamayı; yürütülen hizmete uygun çalışma koşulları sağlayarak başarı ve yaratıcılığı teşvik edecek bir ortam yaratmayı, Kuruluş Kanunu ve Mevzuatlar çerçevesinde İlimizin ve Ülkemizin sanayi ve ticaret alanına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren Odamızın, üye ve müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını, yasal şartlar çerçevesinde karşılayarak memnuniyetlerini en üst düzeyde sağlamayı taahhüt eder. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ Personelimizin takım çalışmasına ilaveten inisiyatif alabilmelerine olanak sağlamak; Üye memnuniyeti odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, daima ilerlemeyi hedefleyen Odamızın nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olmak; Çalışan memnuniyetini sağlamak; Yürütülen hizmete uygun çalışma koşulları sağlayarak başarı ve yaratıcılığı teşvik edecek bir ortam yaratmak. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 36

37 MALİ POLİTİKAMIZ 5174 sayılı yasa çerçevesinde faaliyetlerini yürüten Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre faaliyet göstermektedir. Odamız mali yönetimde; şeffaflık ilkesini benimseyerek, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gelirlerini, üyelerine en yüksek faydayı sağlayacak şekilde yönetmeyi ilke edinmiştir. İLETİŞİM POLİTİKAMIZ Sahip olduğumuz kurum kültürünü, kalite anlayışımızı ve faaliyetlerimizi üyelerimize ve içinde bulunduğumuz topluma aktarmak. YÖNETİM POLİTİKAMIZ Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini sağlayarak onları memnun etmek; üyelerimize ve tüm paydaşlarımıza hızlı, eksiksiz, etkin ve güler yüzlü hizmet sunmak; toplumsal beklenti ve ihtiyaçlara uygun olarak hizmet çeşitliliğimizi artırmak; çalışanlarımızın yetkinliğini sürekli iyileştirerek kurumsal performansımızı yükseltmek. GÖRÜŞ OLUŞTURMA POLİTİKAMIZ İlimizin ve üyelerimizin öncelikli konularını, siyasilere, bürokratlara, paydaşlarımıza, kurum ve kuruluşlara uygun ve etkili bir dille iletmek ve bu konuların takipçisi olmak. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 37

38 İZLEME VE DEĞERLENDİRME Stratejik planın izlenmesi ve takip edilmesi, kritik başarı faktörlerinden bir tanesidir. Bu çerçevede, Oda nın 4 yıllık vizyonunu yansıtan Stratejik Plan da yer alan temel öge, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için hedefler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, bunların ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususlar belirlenmiştir. İzleme ve değerlendirme Akreditasyon İzleme Komitesi nin toplantılarında yapılır ve Yönetim Kurulu na rapor olarak sunulur. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı 38

39 Stratejik Plan Amaç-Hedef-Faaliyet, Maliyet ve Yıllık İş Planı Tablosu 39

40 No X. Amaç X.X. Hedef X.X.X. Faaliyet Yıllar İtibariyle Maliyet Tablosu I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 1 Kurumsal Yapının Etkinleştirilmesi Odanın kurumsallaşmasını sağlayacak yönetim sistemleri etkin ve birbiriyle entegre hale getirilecektir Durum analizi raporu ile ISO 9001 sisteminin uygulanma seviyesinin analiz edilmesi İyileştirme adımlarına yönelik yol haritasının hazırlanması 2000 TL 3000 TL Danışmanlık hizmeti alınması 3000 TL Sistemin kurulması ve işletilmesi 2000 TL Yönetim sistemlerinin entegre hale getirilmesi 1000 TL 3000 TL Kurumsal yapı, Risk Yönetim Sistemi ne hazır hale getirilecektir Risk Yönetim Sistemi Çalışma Grubu kurulması ISO 9001 ile uyumlu eylem planı hazırlanması 1000 TL YK onayıyla eylem planının uygulanması Kurumsal Kimlik çalışması gerçekleştirilecektir Çalışma ekibinin kurulması İşin tanımının (şartnamenin) hazırlanması Hizmetin satın alınması ve sözleşmenin hazırlanması İşin teslim alınması 3000 TL Organlara yönelik Nitelikli Oryantasyon Programı hazırlanacak ve uygulanacaktır Eğitim programın içeriğinin belirlenmesi 40

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2 KIRŞEHİR İLE İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKLER 1. EKONOMİK YAPI 1.1. TARIM ve HAYVANCILIK Kırşehir, Türkiye'nin hububat depolarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli hayvan yetiştiricilik merkezlerinden

Detaylı

GENÇLİK VE BAĞIŞ KÜLTÜRÜ EKİM 2015 Pİ GENÇLİK DERNEĞİ

GENÇLİK VE BAĞIŞ KÜLTÜRÜ EKİM 2015 Pİ GENÇLİK DERNEĞİ EKİM 2015 Pİ GENÇLİK DERNEĞİ İÇİNDEKİLER TABLOSU I çindekiler Ön Bilgilendirme 1 Katılımcı Profili 2 Gençlik Alanında Çalışan Bir STK ya daha önce bağış yaptınız mı ya da yapmayı düşünür müsünüz? 3 Faaliyet

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon İVEDİK OSB Misyon-Vizyon Ankara nın ve üyelerinin; ulusal ve uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, rekabet gücüne ulaşmış siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda kullanabilen, varlık

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KOCAELİ NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KOCAELİ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kocaeli: 1.780.055 Türkiye:78.741.053 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Kümelenme ve Uluslararasılaşma Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Gündem Kümelenme Deneyimi: Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I

İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I 18 Ekim 2012 Ankara GÜNDEM 9.30-9.45 İhracat Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI. Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR

Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI. Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYE BEKLENTİ VE MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI VE EYLEM PLANI BORSANIN

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ 14 12 10 8 6 4 2 0 İHRACAT (MİLYAR DOLAR) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Detaylı

Tu rkiye C ag rı Merkezi Pazarı 2017 Verileri

Tu rkiye C ag rı Merkezi Pazarı 2017 Verileri Tu rkiye C ag rı Merkezi Pazarı 2017 Verileri ÜYELERİMİZ 2008 yılının Kasım ayında kurulan C ag rı Merkezleri Derneg i, bugu n bu nyesinde bulundurdug u 54 u ye ile sektöru n yu zde 90 ını temsil ediyor!

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

ODA/BORSA BAŞKANLARI. 2 Temmuz 2009, Ankara

ODA/BORSA BAŞKANLARI. 2 Temmuz 2009, Ankara ODA/BORSA YÖNETİM M KURULU BAŞKANLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2 Temmuz 2009, Ankara Küresel Krizin Etkileri; Hem gelişmiş ülkelerin, hem de gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızları düşüyor Gelişmekte

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr

Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr cengizpak.com.tr Avcının Silahı Kullanılabilir Bilgi Misyon ve Vizyonunuz şirketinizin Stratejik Planlama piramidinin en üstünde yer alır. Misyon

Detaylı

TÜRKİYE 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU

TÜRKİYE 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU TÜRKİYE 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2014 / ANKARA 1 44 MALATYA 1.İLİN SANAYİ YAPISI Malatya da tarıma dayalı sanayi sektöründe; şeker fabrikası, kayısı

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI FAALİYET TAKVİMİ PLANLANAN FAALİYET TARİHİ. Her Hafta Çarşamba günü

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI FAALİYET TAKVİMİ PLANLANAN FAALİYET TARİHİ. Her Hafta Çarşamba günü Her Hafta Haftalık Olağan Toplantısı Meslek Kom. Ocak Şubat 4 PERSONEL EĞİTİM TALEPLERİNİN ALINMASI Ay İçerisinde Personel eğitim talepleri alınması 5 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİNİN YAPILMASI

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

BURSA İLİ 2016 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

BURSA İLİ 2016 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU BURSA İLİ 2016 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ AR-GE ŞUBESİ Şubat, 2017 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgi...1 2. Bursa İli Dış Ticaret Verileri...2 3. Bursa

Detaylı

BURDUR TSO DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

BURDUR TSO DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BURDUR TSO 2015 2018 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 Burdur Hakkında...... 3 Odanın Tarihçesi:... 7 SUNUŞ... 9 YÖNETİCİ ÖZETİ... 11 Stratejik Planlama Süreci... 14 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

01.01.2015 DOĞALGAZ YAPI MARKET İMALAT SAN.TİC

01.01.2015 DOĞALGAZ YAPI MARKET İMALAT SAN.TİC 01.01.2015 DOĞALGAZ YAPI MARKET İMALAT SAN.TİC ŞİRKET PROFİLİ 2010 Yılından itibaren DOĞ ALĞAZ SEKTO RU NDE o nemli kuruluşlardan biri olan RVC DOĞ ALĞAZ YAPI MARKET I MALAT SAN.TI C. KALI TELI U RETI

Detaylı

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası. Öğr. Gör. Yüksel OKŞAK. Anket Çalışması Sonuçları ve Bilecik TSO Gelecek Projeksiyonu.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası. Öğr. Gör. Yüksel OKŞAK. Anket Çalışması Sonuçları ve Bilecik TSO Gelecek Projeksiyonu. @yukseloksak Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Anket Çalışması Sonuçları ve Bilecik TSO Gelecek Projeksiyonu Öğr. Gör. Yüksel OKŞAK İÇERİK SI NO. ANA BAŞLIKLAR 1 YÜKSEL OKŞAK KİMDİR? 2 ANKET SONUÇLARI VE

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı

Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Gündem Yaklaşım/İlkeler Planlama Uygulama Güncel Çalışmalar

Detaylı

II. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TEMİNİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 4 EKİM 2013 İSTANBUL

II. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TEMİNİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 4 EKİM 2013 İSTANBUL II. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TEMİNİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 4 EKİM 2013 İSTANBUL 1 II. Öğrenci Temini Çalıştayı Sonuç Raporu, altı paralel oturumda yer alan katılımcıların görüşlerinin derlenmesi ile ortaya

Detaylı

30.12.2015.SAYILI YÖNETİM KURULU KARARIYLA ONAYLANMIŞTIR.

30.12.2015.SAYILI YÖNETİM KURULU KARARIYLA ONAYLANMIŞTIR. 2016 YILI İŞ PLANI 30.12.2015.SAYILI YÖNETİM KURULU KARARIYLA ONAYLANMIŞTIR. 1 SAKARYA TİCARET BORSASI 2016 YILI STRATEJİK FAALİYETLERİ Ana Tema 1. KURUMSAL KAPASİTE Stratejik Amaç 1.1. Borsanın En İyi

Detaylı

M. Atilla Söğüt. KOSGEB Başkan Danışmanı. Counsellor to President KOSGEB

M. Atilla Söğüt. KOSGEB Başkan Danışmanı. Counsellor to President KOSGEB M. Atilla Söğüt KOSGEB Başkan Danışmanı Counsellor to President KOSGEB AB Perspektifinde Sanayinin Desteklenmesinde Devletin Yeni Rolü Mehmet Atilla SÖĞÜT KOSGEB Başkan Danışmanı IV. SANAYİ KONGRESİ Sürdürülebilir

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Dayandığı Kanun:12.04.1990-3624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2011-2016 Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V.

2011-2016 Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V. 2011-2016 Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V. 11 Ekim 2011, Koç Üniversitesi Türkiye Bilim Teknoloji ve Yenilik Sistemi BTYK Bilim ve Teknoloji Yüksek

Detaylı

2012 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2012 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI 1 (2012 YILI İŞ PLANI ) Sayfa No 1/7 Stratejik Amaç 1: SH 1.1 Merkez ve Ahiboz hizmet binası ile sosyal tesislerin inşasını ve hizmete girişini öngören bir projenin hazırlanarak yürürlüğe girmesini sağlamak

Detaylı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı KAPSAM: 1. Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 2. KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler 3. Yeni KOSGEB Destek Sistemi 4. Yeni

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ. Yükseköğretim Kalite Kurulu

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ. Yükseköğretim Kalite Kurulu KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Yükseköğretim Kalite Kurulu İçindekiler Kurumsal Dış Değerlendirme İlkeleri......3 A. Kurum Hakkında Bilgiler..3 B. Kalite Güvencesi Sistemi....3 C. Eğitim ve Öğretim...

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

BEYŞEHİR TO 2015 2018 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

BEYŞEHİR TO 2015 2018 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BEYŞEHİR TO 2015 2018 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER 2015-2018 GİRİŞ... 3 Beyşehir Ekonomisine Genel Bakış... 3 Odanın Tarihçesi:... 5 SUNUŞ... 6 YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 Stratejik Planlama Süreci... 11

Detaylı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Ari Sihvola HAUS Finnish Institute of Public Management Kamuda Liderlik Paradigmasında Değişikliğin Gerekçelerine İlişkin Tez Kurallara dayalı yönetimden performans

Detaylı

GİTES OTOMOTİV EYLEM PLANI

GİTES OTOMOTİV EYLEM PLANI GİTES OTOMOTİV EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 1.2 MOTOR VE AKTARMA ORGANLARINDA YURT İÇİ ÜRETİM VE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI Otomotiv ana sanayinin motor ve aktarma organları yatırımlarının ülkemize çekilmesine

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU WWW.referansmenkul.com.tr www.primetrade.com.tr Referans Menkul Değerler AŞ. Tescilli Markası İÇİNDEKİLER: A-

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Madde 2 - Nilüfer Belediyesi, Müdürlüğü, Anayasa nın güvence altına aldığı

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2014 SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Planlama Ekibi SWOT (GZFT) Analizinde yapmaktaki amaç, Kurumun, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI

KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI MALİ POLİTİKASI ODA BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI Konya Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi,

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

UZUN BİR YOLDA SOLUKSUZ KALMAMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM Geçmişten Geleceğe Güven İnşa Ediyoruz Sloganı ile çıktığımız bu yolda, EGEA Danışmanlık olarak firmalar üzerindeki ortak tespitimiz, FİRMANIN Geçmişi

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı