DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş."

Transkript

1 DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER A. Doğan Yayın Holding Hakkında... 4 B. 1 Ocak 30 eylül 2009 Dönemi Özet Mali Tablolar... 7 C. 1 Ocak 30 eylül 2009 Döneminde Önemli Gelişmeler... 8 Türkiye de Reklam Sektörü... 8 D. Mali Sonuçlar ve Karlılık E. Dönem Sonrası Diğer Önemli Gelişmeler

3 PORTFÖYÜMÜZ 3

4 A. DOĞAN YAYIN HOLDING HAKKINDA Doğan Yayın Holding, gazete, dergi ve kitap yayıncılığı; TV ve radyo yayıncılığı, baskı, yeni medya operasyonları ve ticari program yapımcılığı ile Türk medyasının ve eğlence sektörünün lider Grubudur. Şirketimizin merkez adresi ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir: Doğan Yayın Holding A.Ş. Hürriyet Medya Towers Güneşli, İstanbul Türkiye Tel: (212) Faks: (212) Web: Doğan Yayın Holding hisseleri Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) kaydında olup; 1998 yılından bu yana İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ( İMKB ) nda işlem görmektedir. 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle Doğan Yayın Holding hisselerinin %34,01 i İMKB de dolaşımda ve açık statüde bulunmaktadır. YÖNETIM KURULU 17 Ağustos 2009 tarihinde gerçekleştirilen, 2008 hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantımızda, bir yıl süre ile görev yapmak üzere pay sahiplerimiz tarafından seçilen Yönetim Kurulu üyelerimiz hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır; Adı Soyadı Unvanı Açıklama Aydın Doğan Başkan Yürütmede Görevli Değil Mehmet AliYalçındağ Başkan Vekili Yürütmede Görevli Ertuğrul Özkök Üye Yürütmede Görevli Soner Gedik Üye Yürütmede Görevli Nuri Çolakoğlu Üye Yürütmede Görevli Ahmet Toksoy Üye Yürütmede Görevli Değil Barbaros H.Çağa Üye Yürütmede Görevli Değil Prof.Dr.Hubert Burda Üye Bağımsız Cem Duna Üye Bağımsız 4

5 YÜRÜTME KOMITESI Şirketimizde, Ocak - Eylül 2009 döneminde görev başında bulunan Yürütme Komitesi Üyeleri Hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır; Adı Soyadı Unvanı Açıklama Mehmet Ali Yalçındağ Başkan Hanzade V. Doğan Boyner Başkan Yardımcısı Stratejik Planlama Begümhan Doğan Faralyalı Başkan Yardımcısı Yurt Dışı Yatırımlar ve İş Geliştirme Soner Gedik Başkan Yardımcısı Finansal Yönetim Ertuğrul Özkök Başkan Yardımcısı Editoryal DENETIM KOMITESI Esas Sözleşmemizin 18 inci maddesi düzenlemesi ve Yönetim Kurulumuzun 27 Ağustos 2009 tarih ve 2009/25 sayılı kararı doğrultusunda; Denetim Komitesi Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Barbaros H.Çağa (yürütmede görevli değil); Komite Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Cem Duna (bağımsız) ile Murat Ece (bağımsız) ve Dr. Murat Doğu (Sermaye Piyasası ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü) seçilmişlerdir. Denetim Komitesi 1 Ocak - 30 Eylül 2009 dönemine ilişkin ara dönem konsolide mali tablo ve raporların Şirket in faaliyet sonuçları hakkında gerçek durumu yansıttığı, Şirket in izlediği muhasebe ilkeleri ile UFRS ve SPK standartlarına uygun ve doğru olduğu sonucunu bildirir kararını tarihinde Yönetim Kuruluna sunmuştur. KURUMSAL YÖNETIM KOMITESI Esas Sözleşmemizin 19 uncu maddesi düzenlemesi ve Yönetim Kurulumuzun 27 Ağustos 2009 tarih ve 2009/25 sayılı Kararı doğrultusunda; Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cem Duna; Komite Üyeliklerine; Yönetim Kurulu Üyesi Barbaros H.Çağa (Yürütmede Görevli Değil) ile Dr.Murat Doğu (Sermaye Piyasası ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü) yeniden seçilmiştir. 5

6 DENETIM KURULU Şirketimizin 17 Ağustos 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda TTK hükümleri uyarınca; 2009 yılı Faaliyet Dönemi için Bilen Böke ve Erdem Seçkin denetçi olarak seçilmişlerdir. Denetçilerimiz şirket ortağı değillerdir ve şirkette herhangi bir görevleri bulunmamaktadır. YÖNETICILER SERMAYE YAPISI M.Alpay Güler Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Finansman Koordinatörü D. Ali Yılmaz Mali ve İdari İşler Koordinatörü Erem Turgut Yücel Hukuk Koordinatörü Mehmet Yörük Finansman Koordinatörü Dr.Murat Doğu Sermaye Piyasası ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü Binnur Zaimler İnsan Kaynakları Koordinatörü Hakan Genç Mali Kontrol Koordinatörü Kemal Sertkaya İç Denetim Koordinatörü Muzaffer Göğüş Mali İşler Müdürü 30 Eylül 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle Doğan Yayın Holding in hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerleri üzerinden aşağıda belirtilmiştir: Hissedarlar Pay (%) 30 Eylül 2009 Pay (%) 31 Aralık 2008 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 74, , Doğan Ailesi 2, , Aydın Doğan Vakfı 0, , Halka açık 22, , Toplam 100, , Sermaye düzeltmesi farkları Toplam ödenmiş sermaye Eylül 2009 tarihi itibariyle Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin sahip olduğu payları içinde halka arz hisselerden alınan %10,12 pay bulunmaktadır. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Doğan Yayın Holding A.Ş. nin halka arz hisselerinden bilanço tarihinden sonra yaptığı %1,39 hisse alımıyla halka arz hisseler içindeki payını %11,51, toplam payını ise %74,53 e yükseltmiştir. 6

7 B. 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 DÖNEMI ÖZET MALI TABLOLAR Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmemiş Konsolide (milyon TL) Büyüme % Net Satışlar % FVAÖK (Zarar)(*) % Diğer Gelir/Gider Öncesi Faaliyet Karı (Zarar) Net Diğer Gelir/Gider Faaliyet Karı / (Zarar) Vergi Öncesi Kar (Zarar) Net Kar (Zarar) Ana Ortaklık Payları (**) (*) FVAÖK, DYH tarafından hesaplanmıştır. (**) Ana ortaklık payları azınlık payı sonrası net kar veya zararı ifade etmektedir. Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmemiş Konsolide (milyon TL) Büyüme % Dönen Varlıklar % Duran Varlıklar % Kısa Vadeli Yükümlülükler % Uzun Vadeli Yükümlülükler % Özsermaye % Toplam Varlıklar % Net Banka Borcu % Yatırımlar % 7

8 C. 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 DÖNEMINDE ÖNEMLI GELIŞMELER MAKROEKONOMIK GÖSTERGELER Makro-Ekonomik Etmenler (2009 ilk 9 ay) (2008 ilk 9 ay) Enflasyon (önceki yıl aynı döneme göre TÜFE değişimi) 5,63 11,66 (2009 ilk 6 ay) (2008 ilk 6 ay) GSYİH büyüme oranı [Haziran- Haziran] -6,35% 4,07% (2009 ilk 9 ay) (2008 ilk 9 ay) USD/TL kuru (kapanış) 1,4820 1,2316 USD/TL kuru (ortalama) 1,5681 1,2189 USD/TL ort. kur artış oranı (önceki yılın aynı döneme göre) 28,65% 2,22% TÜRKIYE DE REKLAM SEKTÖRÜ 2009 yılının ilk 9 ayında Türkiye'de reklam harcamalarının bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 oranında azalarak 1,967 milyon TL dolayına gerilediği tahmin edilmektedir yılının ilk 9 ayında 1,276 milyon TL dolayında reklam geliri elde eden televizyon mecrasının, 2009 yılının 9 aylık dönem gelirlerinde, bir önceki yıla göre yaklaşık %26 azalma meydana gelmiştir. Aynı dönem itibariyle, gazetelerin reklam gelirlerindeki azalış oranı ise %24 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye toplam dergi reklam pazarının ise, 2009 un ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre %36 dolayında küçüldüğü tahmin edilmektedir. Yine, söz konusu dönem itibariyle, sinema ve internet hariç tüm mecraların reklam gelirlerinde azalma olduğu görülmektedir Ocak-Eylül Türkiye Toplam Mecra Reklam Yatırımları (Milyon TL-Tahmini) 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,551 1,967 1, TOPLAM TV GAZETE OUTDOOR İNTERNET DERGİ RADYO SİNEMA 2008 (Ocak-Eylül) 2009 (Ocak-Eylül) Kaynak: DYH Reklam Araştırma *Gazete reklam pazarının tutarsal olarak ortaya konulması için Türkiye de yayımlanan 45 gazeteden ölçüm yapılan 28 adedi dikkate alınmak suretiyle tahmini pazar payı hesaplaması yapılmıştır. 8

9 TÜRKIYE DE GAZETE VE DERGİ SATIŞLARININ DURUMU Türkiye geneli günlük gazete satış ortalaması (adet) Ocak- Eylül 2008 Ocak- Eylül 2009 Doğan Dağıtım verilerine göre, Türkiye genelindeki ortalama günlük net gazete satışları, 2008 yılı ilk dokuz aylık döneminde iken, 2009 yılı ilk dokuz aylık döneminde olmuş ve satışlarda %6,4 oranında bir düşüş gözlenmiştir yılının ilk dokuz aylık döneminde Hürriyet' in günlük ortalama net satışı adet, pazar payı ise %10,1 olmuştur yılının ilk dokuz aylık döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre net satış %7,7 oranında gerileyerek adet olarak gerçekleşmiştir. Buna rağmen, pazar payı %10,0 olmuştur. Net ortalama günlük satış adetleri ( 000 adet) Eyl.09 Eyl.08 % Hürriyet % Milliyet % Posta % Radikal % Fanatik % Vatan % Toplam % Hürriyet in 2009 yılı ilk 9 aylık tiraj geliri 66,5 milyon TL dir (2008 yılı ilk 9 ay 57,3 milyon TL). Doğan Gazetecilik tiraj gelirleri ise Eylül 2009 döneminde, bir önceki döneme göre yaklaşık % 33 oranında artarak bintl den bintl ye ulaşmıştır yılının ilk dokuz aylık döneminde Hürriyet gazetesi İstanbul-Ankara-İzmir şehir hafta içi satış fiyatları 40 Kuruş tan 50 Kuruş a, diğer bölgeler ise 35 Kuruş tan önce 40 Kuruş a,nisan ayından itibaren de 50 Kuruş a yükseltilmiştir. Hafta sonu fiyatı ise yine Nisan ayından itibaren 60 Kuruş tan 75 Kuruş a yükselmiştir. Posta gazetesi Nisan 2009 itibariyle tüm Türkiye de hafta sonu fiyatını 35 krş dan 50 krş a, 3 büyük şehirde ise haftaiçi fiyatını 30 krş dan 45 krş a çıkarmıştır. Milliyet gazetesi Nisan 2009 itibariyle tüm Türkiye de hafta sonu fiyatını 40 krş dan 60 krş a, 3 büyük şehirde ise haftaiçi fiyatını 35 krş dan 50 krş a çıkarmıştır. Radikal gazetesi Temmuz 2009 itibariyle tüm Türkiye de hafta sonu fiyatını 75 krş dan 100 krş a, haftaiçi fiyatını ise 50 krş dan 75 krş a çıkarmıştır. Fanatik gazetesi Nisan 2009 itibariyle tüm Türkiye de hafta sonu ve hafta içi fiyatını 35 krş dan 50 9

10 krş a,çıkarmıştır. Vatan gazetesi Nisan 2009 itibariyle 3 büyük şehirde hafta sonu Cumartesi günü fiyatını 50 krş dan 75 krş a,pazar günü fiyatını 60 krş dan 75 krş a, haftaiçi fiyatını ise 40 krş dan 50 krş a çıkarmıştır. Türkiye de 2009 yılı ilk dokuz ayda 29,7 milyon adet dergi satıldığı hesaplanmaktadır (2008 ilk dokuz ay : 32,8 milyon adet). Doğan Burda nın da içinde bulunduğu reklam alan dergiler pazarında satılan dergi sayısı ise 15,5 milyon adet civarındadır. Böylece bir önceki yıla oranla reklam alan dergilerin net satış adetlerinde ki gerilemenin %14 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Gerileme ağırlıklı olarak haftalık periyotdaki dergilerden kaynaklanmaktadır. Doğan Burda tüm pazar içerisinde 2009 ilk dokuz ayda yayınladığı toplam 4 adet haftalık ve 22 adet aylık yayını ile 5,2 milyon satış adedi (2008 ilk dokuz ay: 6,2 milyon) ile tahmini %34 lük pazar payına sahiptir ve liderliğini sürdürmektedir. Bayi satışları dikkate alındığında sektörlerinde lider konumda olan yayınlarımız haftalıklarda, Hafta Sonu ve Ekonomist, aylıklarda ise Atlas, Maison Française, Lezzet, Chip, Level, İstanbul Life, Capital, Seninle, Evim, Yacht Türkiye ve Blue Jean dir. Bire bir rakibi olmayan yayınlarımız ise Burda Moden, EvBahçe ve Tempo dergileridir yılının 2. çeyreğinden itibaren Hürriyet konsolide mali tablolarına dahil olan TME nin 2009 yılı ilk 9 aylık reklam geliri 140,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (2008 yılı ilk 9 ay 240,2 milyon TL). 10

11 D. MALI SONUÇLAR VE KARLILIK Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmemiş Konsolide (milyon TL) Büyüme % Satış Gelirleri % Reklam % Tiraj % Diğer % Satışların Maliyeti (-) % Brüt Satış Karı % Operasyonel Giderler (-) % Diğer Faaliyetlerden Gelirler, net Faaliyet Karı /(Zararı) Finansal Gelirler, net % Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar /(Zarar) Vergi Dönem Net Karı /(Zararı) Ana Ortaklık Payları Şirketimizin konsolide gelirleri -%20 düşerek Eylül 2008 de milyon TL den Eylül 2009 da milyon TL olmuştur. Grup konsolide gelirlerinin %55 ü yazılı basın, %24 i görsel ve işitsel basın ve %18 i mağazacılık faaliyetlerinden gelmiştir. Diğer faaliyetlerden kaynaklanan gelirlerimizin payı ise %3 olmuştur. Reklam Gelirleri -%29 düşerek 1,190 milyon TL den Eylül 2009 itibariyle 843 milyon TL ye düşmüştür. Tiraj Gelirleri %15 artarak 252 milyon TL den Eylül 2009 itibariyle 289 milyon TL ye ulaşmıştır. YAZILI BASIN Bağımsız Denetimden YAZILI BASIN Geçmemiş Geçmemiş (milyon TL) Büyüme % Konsolide Gelirler % Faaliyet Karı /(Zararı) % FVAÖK (*) % Net Kar /(Zarar) % (*)FVAÖK, DYH tarafından hesaplanmıştır. Rakamlar bölümlerarası eliminasyon öncesi rakamlardır. 11

12 Yazılı Basın konsolide gelirleri temel olarak tiraj ve reklam gelirlerinden oluşmaktadır.konsolide gelirler -%16 oranında azalarak 1,185 milyon TL den Eylül 2009 itibariyle 993 milyon TL olmuştur yılının 2. çeyreğinden itibaren Hürriyet konsolide mali tablolarına dahil olan TME nin 2009 yılı ilk 9 aylık reklam geliri 140,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (2008 yılı ilk 9 ay 240,2 milyon TL). TME nin 2009 yılı ilk 9 aylık tiraj geliri 20,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (2008 ilk 9 ay 25,8 milyon TL). GÖRSEL VE İŞİTSEL BASIN Bağımsız Denetimden GÖRSEL ve İŞİTSEL BASIN Geçmemiş Geçmemiş (milyon TL) Büyüme % Konsolide Gelirler % Faaliyet Karı /(Zararı) FVAÖK (*) Net Kar /(Zarar) % (*)FVAÖK, DYH tarafından hesaplanmıştır. Rakamlar bölümlerarası eliminasyon öncesi rakamlardır. Görsel ve İşitsel Basın gelirleri temel olarak reklam gelirlerinden oluşmaktadır. Konsolide gelirler -%25 oranında azalarak 597 milyon TL den Eylül 2009 itibariyle 448 milyon TL ye ulaşmıştır. Kanal D 2009 ilk 9 ayındaki pazardaki liderliğini sürdürüdü. Prime time daki izlenme oranını 2008 ilk 9 ayı ortalamsındaki 17.8 den 2009 ilk 9 ayda 18.4 ye yükseltmiştir yılı içinde izlenme oranı düşen Star TV 2009 yılından itibaren tekrar toparlanma sürecine girmiştir. Star TV nin tüm gündeki izlenme oranı 2008 ilk 9 ayı ortalamasındaki 8.1 den 2009 ilk 9 ayında 8.4 ortalamaya yükselmiştir. Star TV Prime Time daki izlenme oranı 2009 ilk 9 ayında ortalama 8.5 olmuştur. D Smart kullanıcı (aktivasyon) sayısı bütçeyle paralel olarak 2009 Eylül sonunda 1 milyon adedin üzerine çıkmıştır in 3. çeyreğinde satışa sunulan Sinema, Aile (sinema+spor+hobi), Ful (film+spor+hobi+yetişkin) ve Ful HD kanal paketlerinin satış fiyatları sırasıyla yıllık 99/149/199/249 TL olarak belirlenmiştir. Bu ödemeli paketlere abone olan 2009 ilk 9 ayında D Smart aktif kullanıcılarının yaklaşık %25 i ile 271 bin adete ulaşmıştır. Mart 2009 itibarıyla Aylık TL fiyatla pazara sunulan ADSL aboneliği ile D Smart Ful Paket aboneliğini birleştiren Smart İnternet (ADSL+İzle-Öde) kampanyası başarıyla devam etmektedir. Şubat 2007 de Romanya da yayına başlayan Kanal D Romanya, 50 ye yakın TV kanalı arasında, Ocak- Eylül 2009 dokuz aylık ortalamada Tüm Gün yaş arasında %4.6 share ortalama ile 5. durumdadır. 12

13 Kanal D Romanya yayınladığı Romence özgün programların yanı sıra, Binbir Gece, Gümüş, Asi gibi Türk dizileriyle de Romen TV izleyicilerinin yüksek derecede ilgisini çekmeye devam ederek, izlenme payını artırmaktadır. PERAKENDE VE MAĞAZACILIK Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmemiş PERAKENDE ve MAĞAZACILIK (milyon TL) Büyüme % Konsolide Gelirler % Faaliyet Karı /(Zararı) % FVAÖK (*) % Net Kar /(Zarar) % (*)FVAÖK, DYH tarafından hesaplanmıştır. Rakamlar bölümlerarası eliminasyon öncesi rakamlardır. Perakende ve Mağazacılık ın konsolide gelirleri -%27 oranında düşerek, Eylül 2008 de 432 milyon TL den Eylül 2009 itibariyle 315 milyon TL olmuştur. DIĞER BÖLÜM Bağımsız Denetimden DİĞER Geçmemiş Geçmemiş (milyon TL) Büyüme % Konsolide Gelirler % Faaliyet Karı /(Zararı) -4-1 FVAÖK (*) -8 7 Net Kar /(Zarar) % (*)FVAÖK, DYH tarafından hesaplanmıştır. Rakamlar bölümlerarası eliminasyon öncesi rakamlardır. DYH nin diğer faaliyetlerinden kaynaklanan konsolide gelirleri Eylül 2008 de 80 milyon TL iken, Eylül 2009 da %1 artarak 81 milyon TL olmuştur. 13

14 YATIRIMLAR VE FINANSMAN DYH nin Ocak-Eylül 2009 döneminde 156 milyon TL tutarında toplam sabit kıymet harcaması (çeşitli teknik ekipman, bilgisayar, yazılım, haklar vs.) bulunmakta olup, sözkonusu harcamalara ilişkin bölümler bazında tablo aşağıda yer almaktadır. Ocak-Eylül 2009 (bin TL) Yazılı Basın Görsel ve İşitsel Basın Perakande ve Mağaza. Diğer Toplam Maddi Duran Varlık Yatırımları Program Hakları TOPLAM NET BANKA BORCU 2008 Yılsonu ve Aylık dönem sonu itibarıyla Net Banka Borcu -%11 düşmüştür. Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide (milyon TL) Büyüme % Nakit ve Nakit Benzerleri % Kısa Vadeli Banka Kredileri % Uzun Vadeli Banka Kredileri % Net Banka Borcu % 30 Eylül 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzerlerinin vade analizi aşağıda sunulmuştur: (bin TL) 30 Eylül Aralık 2008 Vadesiz aya kadar Toplam Nakit ve Nakit benzerleri dışında şirketin ayrıca 30 Eylül 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle kısa vadeli finansal yatırımların detayları aşağıda sunulmuştur: (bin TL) 30 Eylül Aralık 2008 Vadeli mevduat Hazine bonoları ve devlet tahvilleri Toplam

15 E. DÖNEM SONRASI DIĞER ÖNEMLI GELIŞMELER (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak belirtilmiştir.) 1. Hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Grubun yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak, Gruba yeni ortaklar alınması ve/veya Grubun iştiraklerindeki ortaklık paylarının tamamen veya kısmen satılması, hisse değişimi veya stratejik ortaklıklar kurulması da dahil olmak üzere, muhtelif işbirliği olanaklarının araştırılması ve bu süreçte yer alabilecek danışman kuruluşların tespit edilmesi amacıyla çalışmalara başlanılmasına karar verildiğini açıklamıştır. 2. Dipnot 19 de detayları verilen, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ndan, hesap dönemi Vergi ve Ceza İhbarnameleri ( TL vergi aslı, TL vergi ziyaı cezası) ile ilgili olarak Doğan Yayın Holding e; 2005, 2006, 2007 ve 2008 hesap dönemi Vergi ve Ceza İhbarnameleri (kurum geçici vergi aslı ve özel usulsüzlük cezaları hariç, TL vergi aslı, TL tutarında vergi zıyai cezası) ile ilgili olarak da doğrudan bağlı ortaklık Doğan TV ile dolaylı bağlı ortaklıklar D Yapım Reklamcılık, Doğan Prodüksiyon ve Alp Görsel e, 2004, 2005 ve 2006 hesap dönemi Vergi ve Ceza İhbarnameleri ( TL vergi aslı, TL tutarında vergi zıyai cezası) doğrudan bağlı ortaklık Hürriyet e uzlaşma davetiyesi gönderilmiştir. Uzlaşmanın vaki olmaması durumunda, Grup ve bağlı ortaklıkları, tebliğ edilen Vergi ve Ceza İhbarnamelerinin terkini amacıyla açmış oldukları davalarda, dava süreci kaldığı yerden devam edecektir. 3. Yürütmenin durdurulması talepli olarak açılan davalardan Doğan TV Holding A.Ş/Halkalı Vergi Dairesi, Alp Görsel İletişim A.Ş/Halkalı Vergi Dairesi, Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş./Kocasinan Vergi Dairesi arasında görülen davalarda yürütmeyi durdurma taleplerimiz red edilmiştir. Red kararları üzerine Bölge İdare Mahkemesi ne itiraz yoluna gidilmiştir. Doğan TV Holding A.Ş/Kocasinan Vergi Dairesi ve D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş/Kocasinan Vergi Dairesi arasında görülen davalarda yürütmeyi durdurma istemleri hakkında henüz bir karar verilmemiştir. Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından Vergi Dairesine teminat olarak banka teminat mektubu verilmiştir. Diğer Şirketlerle ilgili olarak ise ilgili Vergi Dairesi tarafından tarihinde ihtiyati haciz uygulanmıştır. Vergi Dairesince, Doğan TV Holding A.Ş. hakkında alınan ihtiyati haciz kararı doğrultusunda tarihinde D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş. hisseleri, banka hesapları (94 TL) üzerine ihtiyati haciz işlemi uygulanmıştır. Kocasinan Vergi Dairesi Müdürlüğünce ise, D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş. hakkında alınan ihtiyati haciz kararı doğrultusunda tarihinde Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş. hisseleri, banka hesapları (120 TL) üzerine, Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş hakkında alınan ihtiyati haciz kararı doğrultusunda tarihinde Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş. hisseleri üzerine ihtiyati haciz işlemi uygulanmıştır. Ayrıca bu şirketlerin 3. Kişiler nezdinde bulunan alacaklarının bloke edilmesi için ihbarnamelerin gönderildiği de ticari ilişkide bulunduğumuz 3. kişiler vasıtasıyla öğrenilmektedir. İhtiyati haciz uygulanan doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımız tarafından, ihtiyati haciz kararlarının ve ihtiyati haciz uygulamasının iptali için dava açılmıştır. Bu davalar yürütmenin durdurulması talepli olarak açılmıştır. Ancak mahkemeler ihtiyati haciz uygulamasının aşaması, 15

16 bilgileri ve belgelerini sunması ve Vergi Dairelerinin savunmasını yapması için Davalı Vergi Dairelerine süre verdiğinden bu taleplerle ilgili bir karar henüz verilmemiştir. Yukarıda bahsi geçen ve 2005, 2006 ve 2007 hesap dönemlerine ilişkin olarak tebliğ edilen Vergi ve Ceza İhbarnamelerinin terkini amacıyla adı geçen bağlı ortaklıklarımız tarafından gerekli yasal işlemler başlatılmış ve davalar açılmıştır. Son olarak; T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2005, 2006, 2007 ve 2008 hesap dönemi Vergi ve Ceza İhbarnameleri (kurum geçici vergi aslı ve özel usulsüzlük cezaları hariç, TL vergi aslı, TL tutarında vergi zıyai cezası) ile ilgili olarak doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş. ile dolaylı bağlı ortaklıklarımız D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş., Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş. ve Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye 2 Kasım 2009 tarihinde uzlaşma davetiyesi göndermiştir. Bilindiği üzere, uzlaşmanın vaki olmaması durumunda, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın kendilerine tebliğ edilen Vergi ve Ceza İhbarnamelerinin terkini amacıyla açmış oldukları davalarda, dava süreci kaldığı yerden devam edecektir. 4. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ün, tarihli kararlarını, Grup bünyesinde faaliyet gösteren "yayıncı kuruluş"lara Tebliğ ettiği; Buna göre RTÜK ün; a. RTÜK'ten daha önce lisans izni almış bulunan kuruluşlara, ortaklık yapılarını 3984 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesinin (h) ve (ı) bentlerine uygun hale getirmeleri için, 29'uncu maddenin (j) bendi gereğince 3 ay süre verilmesine ve aksi halde yayın izinlerinin iptal edileceğinin bildirilmesine, b. RTÜK'e lisans ve izin için müracaat etmiş, ancak henüz işlemleri tekemmül etmemiş kuruluşlara ise, ortaklık yapılarını 3984 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesinin (h) ve (ı) bentlerine uygun hale getirerek RTÜK'e yeniden müracaat etmelerini, aksi halde taleplerinin değerlendirmeye alınmasının mümkün olamayacağının bildirilmesine, karar verdiği; 3984 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun (Kanun)'un 29'uncu maddesinde; denildiği; Radyo ve televizyon yayın izni verilen veya verilecek anonim şirketlerin hisse oranları ve şirket yapısıyla ilgili uyulması gereken diğer hususlar şunlardır:... h) Bir özel radyo ve televizyon yayın kuruluşunda yabancı sermayenin payı ödenmiş sermayenin % 25'ini geçemez. ı) Bir özel radyo ve televizyon yayın kuruluşunda ortak olan gerçek veya tüzel yabancı kişi bir başka radyo ve televizyon kuruluşuna ortak olamaz." 16

17 Bu çerçevede; yayın iznine sahip tüm TV ve Radyo Şirketlerimizin ortaklık yapılarının yasaya ve mevzuata uygun olduğu; hiçbir TV ve Radyo Şirketimizin ödenmiş sermayesinin %25'inden fazlasının yabancı kişi veya kurumların elinde bulunmadığı; diğer yandan yayın kuruluşlarının ortaklık yapılarının evvelce RTÜK'e bildirilmiş ve onaylarının alınmış olduğu; geçmişte onaylanan ortaklık yapılarının, aynen korunmasına rağmen, bugün Kanuna aykırı olarak nitelendirilmesinin gerekçesinin anlaşılamadığı; bir "holding" şirketi yapısında olan Doğan TV Holding A.Ş.'nin faaliyet konusunun ise, görsel ve işitsel medyada faaliyet gösteren ve içerik sağlayan şirketlere, sadece iştirak etmek olduğu; Doğan TV Holding A.Ş.'nin veya benzeri holding yapısındaki diğer şirketlerin yayıncılık faaliyeti ve lisansı bulunmadığı gibi, yayıncı kütüğünü de kayıtlı olmadıkları; RTÜK'ün yayıncı kütüğüne kayıtlı olmayan kuruluşlar hakkında karar alma yetkisini Kanunun hangi maddesine dayandırdığının da ayrı bir tartışma konusu olduğu ve RTÜK'ün anılan kararı ile ilgili olarak öncelikle Grubumuz bünyesinde değerlendirme yapılacağı ve gerekli yasal yollara başvurulacağı, kamuya açıklanmıştır. 5. Doğan Yayın Holding, 5 Kasım 2009 tarihinde yapmış olduğu Genel Kurul Toplantısı nda Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün izinleri çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi nin 3., 4., 7. 9., 10., 11., 12., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 27., 28., 31., 32., 33., 34. ve Geçici 1. maddelerinin tadil edilmesi yönünde karar almıştır. Ana sözleşme nin tadil edilen 7. maddesi ile kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar TL den, 2 milyar TL ye yükselmiştir. 6. Detayları Dipnot 19 da verilen doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımız Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. ile Işıl İthalat İhracat Mümessillik A.Ş.'nin 2004, 2005, 2006 ve 2007 hesap dönemlerine ilişkin olarak tebliğ edilen Vergi ve Ceza İhbarnamelerinin terkini amacıyla gerekli yasal işlemler başlatılmış ve davalar 16 Ekim 2009 tarihinde açılmıştır. 17

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.dyh.com.tr İÇİNDEKİLER A. Doğan Yayın Holding A.Ş. Hakkında...4 B. 01.01-30.09.2008 Döneminde Önemli Gelişmeler...8 C.

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2010 DA SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU www.dyh.com.tr İÇİNDEKİLER A. Doğan

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 HAZİRAN 2011 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU www.dyh.com.tr İÇİNDEKİLER A. Doğan

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. Doğan Gazetecilik A.Ş. Hakkında...4-5 B. 1 Ocak-30 Haziran 2009 Döneminde Önemli Gelişmeler... 6 C. Operasyonel

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.doganburda.com İÇİNDEKİLER A. Doğan Burda Dergi Hakkında...4 B. 1 Ocak-31 Mart 2009 Döneminde Önemli

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ 31 MART 2012 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU www.dyh.com.tr İÇİNDEKİLER A. Doğan

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.milliyetkurumsal.com 23 Ağustos 2010 İÇİNDEKİLER A. Doğan Gazetecilik A.Ş. Hakkında... 4-6 B. 1 Ocak-30 Haziran 2010 Döneminde

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. Doğan Gazetecilik A.Ş. Hakkında...4-5 B. 1 Ocak-31 Mart 2009 Döneminde Önemli Gelişmeler... 6 C. Operasyonel Performans...6-7

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.milliyetkurumsal.com 09 Kasım 2010 İÇİNDEKİLER A. Doğan Gazetecilik A.Ş. Hakkında... 4-6 B. 1 Ocak-30 Eylül 2010 Döneminde

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.doganburda.com İÇİNDEKİLER A. Doğan Burda Dergi Hakkında...4 B. 1 Ocak-30 Eylül 2009 Döneminde Önemli

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.milliyetkurumsal.com 10 Mayıs 2010 İÇİNDEKİLER A. Doğan Gazetecilik A.Ş. Hakkında...4-6 B. 1 Ocak-31 Mart 2010 Döneminde

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31 MART 2011 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU www.dyh.com.tr İÇİNDEKİLER A. Doğan

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.doganburda.com - MAYIS 2010- İÇİNDEKİLER A. Doğan Burda Dergi Hakkında...4 B. 1 Ocak-31 Mart 2010

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 1 OCAK-30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.doganburda.com - AĞUSTOS 2010- İÇİNDEKİLER A. Doğan Burda Dergi Hakkında...4 B. 1 Ocak-30 Haziran

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 1 OCAK-30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.doganburda.com İÇİNDEKİLER A. Doğan Burda Dergi Hakkında...4 B. 1 Ocak-30 Haziran 2009 Döneminde

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 1 OCAK-30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.doganburda.com İÇİNDEKİLER A. Doğan Burda Dergi Hakkında...4 B. 1 Ocak-30 Haziran 2008 Döneminde

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.doganburda.com İÇİNDEKİLER A. Doğan Burda Dergi Hakkında...4 B. 1 Ocak-30 Eylül 2008 Döneminde Önemli

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK-30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK-30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK-30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. Doğan Gazetecilik A.Ş. Hakkında...4 B. 1 Ocak-30 Haziran 2008 Döneminde Önemli Gelişmeler...6 C. Operasyonel

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.doganburda.com - KASIM 2010-1 İÇİNDEKİLER A. Doğan Burda Dergi Hakkında...4 B. 1 Ocak-30 Eylül 2010

Detaylı

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU http://kurumsal.dogangazetecilik.com 17 Ağustos 2012 ĠÇĠNDEKĠLER A. Doğan Gazetecilik A.ġ. Hakkında...4-5 B. 1 Ocak-30 Haziran

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Doğan Burda Dergi Hakkında...4. B. 1 Ocak-30 Eylül 2011 Dönemindeki Önemli Gelişmeler...6. C. Operasyonel Performans...

İÇİNDEKİLER. A. Doğan Burda Dergi Hakkında...4. B. 1 Ocak-30 Eylül 2011 Dönemindeki Önemli Gelişmeler...6. C. Operasyonel Performans... DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMAA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜLL 2011 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.doganburda.com KASIM 2011 1 İÇİNDEKİLER A. Doğan Burda Dergi Hakkında...4 B. 1 Ocak-30 Eylül

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ 30 HAZİRAN 2012 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU www.dyh.com.tr İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2012 ARAA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİY YET RAPORU www.do oganburda.com -MAYIS 2012- İÇİNDEKİLER 1. Portföyümüz... 3 2. Doğan Burda Dergi

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.doganburda.com İÇİNDEKİLER A. Doğan Burda Dergi Hakkında...4 B. 1 Ocak-31 Mart 2008 Döneminde Önemli

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMAA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN AN 2011 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.doganburda.com AĞUSTOS 2011 1 İÇİNDEKİLER A. Doğan Burda Dergi Hakkında...4 B. 1 Ocak-30

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. Romania 1 OCAK-31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.dyh.com.tr 06.06.2008 İÇİNDEKİLER A. Doğan Yayın Holding A.Ş. Hakkında...4 B. 1 Ocak-31 Mart 2008 Döneminde Önemli

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİY YET RAPORU www.do oganburda.com -KASIM 2012- İÇİNDEKİLER 1. Portföyümüz... 3 2. Doğan Burda Dergi

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. Doğan Gazetecilik Hakkında...4 B. 1 Ocak-31 Mart 2008 Döneminde Önemli Gelişmeler...6 C. Operasyonel Performans...6

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. Doğan Gazetecilik A.Ş. Hakkında...4 B. 1 Ocak-30 Eylül 2008 Döneminde Önemli Gelişmeler...6 C. Operasyonel Performans...7

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 HAZİRAN 2011 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Ticaret Unvanı : Doğan

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemi. Faaliyet Raporu. www.hurriyetkurumsal.com

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemi. Faaliyet Raporu. www.hurriyetkurumsal.com 1 Ocak - 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu www.hurriyetkurumsal.com İçindekiler A. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Hakkında Bilgi...2 1. Faaliyet konusu, organizasyon ve iletişim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Doğan Burda Dergi Hakkında...4. B. 1 Ocak-31 Mart 2011 Döneminde Önemli Gelişmeler...6. C. Operasyonel Performans...

İÇİNDEKİLER. A. Doğan Burda Dergi Hakkında...4. B. 1 Ocak-31 Mart 2011 Döneminde Önemli Gelişmeler...6. C. Operasyonel Performans... DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMAA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.doganburda.com MAYIS 2011 1 İÇİNDEKİLER A. Doğan Burda Dergi Hakkında...4 B. 1 Ocak-31 Mart 2011

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 1 OCAK-30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİY YET RAPORU www.do oganburda.com -AĞUSTOS 2012- İÇİNDEKİLER 1. Portföyümüz... 3 2. Doğan Burda

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU http://kurumsal.dogangazetecilik.com 23 Ağustos 2011 İÇİNDEKİLER A. Doğan Gazetecilik A.Ş. Hakkında... 4-6 B. 1 Ocak-30 Haziran

Detaylı

HÜRR YET GAZETEC K VE MATBAACILIK A.. 1 Ocak - 30 Haziran 2010 Ara Hesap Dönemi. Faaliyet Raporu. www.hurriyetkurumsal.com

HÜRR YET GAZETEC K VE MATBAACILIK A.. 1 Ocak - 30 Haziran 2010 Ara Hesap Dönemi. Faaliyet Raporu. www.hurriyetkurumsal.com 1 Ocak - 30 Haziran 2010 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu www.hurriyetkurumsal.com 27 A ustos 2010 çindekiler A. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac k A.. Hakk nda Bilgi...2 1. Faaliyet Konusu, Organizasyon

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.dyh.com.tr İÇİNDEKİLER A. Doğan Yayın Holding A.Ş. Hakkında...4 B. 1 Ocak 30 Eylül 2008 Dönemi Özet Mali Sonuçlar ve

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2011 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU www.dyh.com.tr İÇİNDEKİLER A. Doğan

Detaylı

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1 Ocak - 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu www.hurriyetkurumsal.com 12 Kasım 2008 İçindekiler A. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hakkında bilgi...2 1. Faaliyet konusu,

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 21 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Madde

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU http://kurumsal.dogangazetecilik.com 02 Kasım 2011 İÇİNDEKİLER A. Doğan Gazetecilik A.Ş. Hakkında...4-6 B. 1 Ocak-30 Eylül 2011

Detaylı

Koç Holding A. Ş. 01.07.2010-30.09.2010. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş. 01.07.2010-30.09.2010. Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.07.2010-30.09.2010 Ara Dönem Faaliyet Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 21 Nisan 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2010 yılı faaliyet ve sonuçlarının

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2011 Ara Hesap Dönemi. Faaliyet Raporu. www.hurriyetkurumsal.com

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2011 Ara Hesap Dönemi. Faaliyet Raporu. www.hurriyetkurumsal.com 1 Ocak - 30 Eylül 2011 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu www.hurriyetkurumsal.com 03 Kasım 2011 İçindekiler A. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Hakkında Bilgi 2 1. Faaliyet Konusu, Organizasyon

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK-30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.dyh.com.tr İÇİNDEKİLER A. Doğan Yayın Holding A.Ş. Hakkında...4 B. 01.01-30.06.2008 Döneminde Önemli Gelişmeler... 7

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.milliyetkurumsal.com 11 Mayıs 2011 İÇİNDEKİLER A. Doğan Gazetecilik A.Ş. Hakkında... 4-6 B. 1 Ocak-31 Mart 2011 Döneminde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2008 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu www.hurriyetkurumsal.com YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (1 Ocak 31 Mart 2008 Dönemi) İçindekiler A. Hürriyet

Detaylı

DOĞAN HOLDİNG & DOĞAN YAYIN HOLDİNG BİRLEŞMESİ

DOĞAN HOLDİNG & DOĞAN YAYIN HOLDİNG BİRLEŞMESİ DOĞAN HOLDİNG & DOĞAN YAYIN HOLDİNG BİRLEŞMESİ Hissedarlar için uzun vadeli değer yaratma 28 Mayıs 2014 Birleşmeye Genel Bakış Genel Bakış Takvim Doğan Holding (DOHOL) & Doğan Yayın Holding (DYH) Yönetim

Detaylı

Otokar OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ NE AİT FAALİYET RAPORU

Otokar OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ NE AİT FAALİYET RAPORU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ NE AİT FAALİYET RAPORU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 31.03.2014 FAALİYET RAPORU Şirketimizin, 2014 yılının ilk çeyreğini

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2011 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Ticaret Unvanı : Doğan Şirketler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray

Detaylı

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 4 Bankalararası

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

9 AYLIK IEYHO ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Dönemi

9 AYLIK IEYHO ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Dönemi 9 AYLIK IEYHO ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2018-30.09.2018 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. nin 31.05.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU WWW.referansmenkul.com.tr www.primetrade.com.tr Referans Menkul Değerler AŞ. Tescilli Markası İÇİNDEKİLER: A-

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2012 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu. www.hurriyetkurumsal.com

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2012 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu. www.hurriyetkurumsal.com 1 Ocak - 31 Mart 2012 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu www.hurriyetkurumsal.com 16 Mayıs 2012 İçindekiler A. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Hakkında Bilgi 2 1. Faaliyet Konusu, Organizasyon ve

Detaylı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Kurumsal Künye Ticaret Unvanı Merkez Adresi Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. : Teknosa

Detaylı

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2016 ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2016 ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2016 ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. Şirketin Ortaklık Yapısı, Organizasyon ve

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak-30 Haziran 2010 Dönemi FAALİYET RAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak-30 Haziran 2010 Dönemi FAALİYET RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak-30 Haziran 2010 Dönemi FAALİYET RAPORU Ticari Ünvanı : Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kuruluş Tarihi : 22 Eylül 1980 Çıkarılmış Sermaye Kayıtlı Sermaye Tavanı

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi

Detaylı

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon ve

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Haziran 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Küçüksu

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011-31/12/2011 Şirketin Ünvanı: Osmanlı Menkul Değerler Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2010 Dönemi FAALİYET RAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2010 Dönemi FAALİYET RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2010 Dönemi FAALİYET RAPORU Ticari Ünvanı : Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kuruluş Tarihi : 22 Eylül 1980 Çıkarılmış Sermaye Kayıtlı Sermaye Tavanı

Detaylı

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

3 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2015-31.03.2015 Dönemi

3 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2015-31.03.2015 Dönemi 3 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. nin 18.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

Yatırımcı Sunumu. Mayıs, 2017

Yatırımcı Sunumu. Mayıs, 2017 Yatırımcı Sunumu Mayıs, 2017 DUYURU Bu sunum, herhangi bir menkul kıymet alımı için davet veya teklif niteliği taşımamakla birlikte sözleşme ya da taahhütün temelini oluşturmamaktadır. Bu belgede yer alan

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 26 Aralık 2013 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU RAPORU Sayın Hissedarlarımız, Şirketimizin,

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :XI No :29 Sayılı Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış 30 Haziran 2008 Tarihli; TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Eylül 2012)

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Eylül 2012) 1 Ocak 30 Eylül 2012 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu www.hurriyetkurumsal.com 13 Kasım 2012 İçindekiler A. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Hakkında Bilgi 2 1. Faaliyet Konusu, Organizasyon ve

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı Özet Bilgi Doğrudan veya Dolaylı Bağlı Ortaklıklar Hisse Satışı Hk. Finansal Duran Varlık Satışı İlgili Şirketler

Detaylı

01 Ocak - 30 Haziran 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 Ocak - 30 Haziran 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 Ocak - 30 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 Şirketimizin 2017 yılı periyodik dönemi ve ikinci çeyrek faaliyetleri ile 01.01.2017-30.06.2017 itibariyle bu faaliyetlerimizin sonuçlarına ilişkin konular

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2008 Yılı 01/01/2008 31/12/2008 2008 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 3 1.2. YÖNETİM ve DENETLEME KURULLARI 5 1.3. ÜST YÖNETİM 5 1.4. İNSAN KAYNAKLARI

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. (

Detaylı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.09.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.09.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.09.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Kurumsal Künye Ticaret Unvanı Merkez Adresi Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. : Teknosa

Detaylı

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:02.01.2019 08:49:30 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? İç

Detaylı

Madde 5.1.5. in 4üncü paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 5.1.5. in 4üncü paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ nin BONO VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 23 AĞUSTOS 2013 TARĠHĠNDE ONAYLANAN ĠHRAÇÇI BĠLGĠ DOKÜMANINDA MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-30/06/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 OCAK 2014-30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 OCAK 2014-30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 OCAK 2014-30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ: 1- Raporun Dönemi : 01.01.2014 30.06.2014 2- Ortaklığın Unvanı : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı