UÇAK VE HAVACILIK MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA YAŞAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UÇAK VE HAVACILIK MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA YAŞAMI"

Transkript

1 I.ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK VE HAVACILIK MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA YAŞAMI Hakan ÖZTÜRK', Mehmet ALANLPl'nci HİBM.K.lığı ESKİŞEHİR TÜRKİYE 1 'nci HİBM.K.lığı ESKİŞEHİR TÜRKİYE ÖZET Ülkemizde, uçak ve havacılık sanayiinde mevcut yatırımların istenilen düzeyde olmaması bu konuda eğitim almış mühendislerin, eğitim aldıkları alanlarda çalışmasına yeteri kadar olanak sağlamamıştır. Bu nedenle, uçak ve havacılık mühendislerinin çoğu, değişik sektörlerde ve meslekleri ile direkt ilgili olmayan alanlarda çalışmaktadırlar. Bu bildiride, ülkemizde mevcut uçak ve havacılık sanayii kuruluşlarının faaliyet alanları ve özellikle uçak bakım sanayii ile İTÜ ve ODTÜ'de verilen eğitimler karşılaştırılarak, bu sektörlerde çalışan uçak ve havacılık mühendislerinin çalışma yaşamı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme doğrultusunda gelecekte yapılabilecek yatırımların ve uçak sanayiine bakışın nasıl olması gerektiği konusunda öneriler sunulacaktır. 1. UÇAK VE HAVACILIK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ Ülkemizde havacılığın tarihi 1910'lara dayanmasına rağmen uçak mühendisliği eğitimi 194O'lı yılların başlarına rastlamaktadır. Yine bu yıllarda uçak prototip ve üretim çalışmaları yapılmıştır. Ancak, bu çalışmalar 1950'li yıllarda kesilmiş ve uçak tasarım ve imalatı yerini uçak bakım ve montaj sanayiine bırakmıştır. Ülkemizde uçak mühendisliği eğitimi ise, 194O'lı yıllarda açılan İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü ve 1980'li yıllarda ODTÜ'de Havacılık Mühendisliği Bölümü ile sağlanmaktadırlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan THY, l.hibm ve 2.HİBM uçak bakım sanayiinde önemli konumlarını bugünde sürdürürken İstanbul Beşiktaş'ta uçak üretimi yapan Nuri Demirağ'ın fabrikası ve Kayseri'de kurulan ve 1950'li yıllarda uçak üretimi yapan fabrikaların günümüzde devamı mümkün olmamıştır. Bu nedenle uçak ve havacılık mühendislerinin istihdamının büyük çoğunluğu uçak bakım merkezlerinde yoğunlaşmıştır. Oysa ülkemizde uçak ve havacılık mühendisliği eğitimi veren bölümlerin dersleri incelendiğinde, verilen eğitimin yoğunlaştığı konuların ülkemizin ihtiyacına yönelik olarak değil şu anda ülkemizde bu alanda pratik uygulamalardan uzak derslerle yoğunlaştığı görülebilir. (Tablo-1) [1] İTÜ 1. Dönem Matematik 1 Fizik 1 Genel Kimya Havacılığa Giriş Intro, to Comp. and Inf. Sys İngilizce ODTU 1.Dönem Matematik 1 Genel Fizik 1 Genel Kimya Teknik Resim Havacılık Müh. Giriş İngilizce 1 Türkçe 1 74

2 I.ULUSAL UÇAK, HAVACİLİK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI 2.Dönem 3. Dönem 4.Dönem 5,Dönem 6.Dönem 7.Dönem 8. Dönem Matematik 2 Fizik 2 Statik Bilgisayarla Teknik Resim Intro, to Sci.S Eng. Comp. İngilizce Dinamik Malzeme Bilimi Devre ve Sistem Analizi Türevsel Denklemler Türkçe 1 İngilizce 3 Seçime Bağlı Ders termodinamik Mukavemet 1 Akışkanlar Mekaniği Lineer Cebir Türkçe 2 Seçime Bağlı Dersler Aerodinamik 1 Makine Elemanları 1 Uçak Yapıları 1 Uçak Laboratuarı 1 Sayısal Metodlar Mukavemet 2 Gaz Dinamiği Uçuş Mekaniği Tasarım Projesi Aerodinamik 2 Uçak Laboratuarı 2 Seçime Bağlı Ders Uçak Tasarımı Tepki ile Tahrik İş Hukuku Otomatik Kontrol Atatürk ilke ve Ink. Tarihi 1 Seçime Bağlı Dersler Ekonomi Bitirme Çalışması Stabilité ve Kontrol Atatürk İlk. Ve Ink. Tarihi 2 Seçmeli Ders 2.Dönem 3. Dönem 4.Dönem 5. Dönem ö.dönem 7.Dönem 8.Dönem Matematik 2 Genel Fizik 2 Bilgisayar ve Fortran Prag. Giriş Statik Uçak Performansına Giriş İngilizce 2 Türkçe 2 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Türevsel Denklemler Elektrik Mühendisliği Dinamik Akışkanlar Mekaniği Teknik Olmayan Seçmeli Ders Yaz Stajı 1 Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi Matematik Üretim Mühendisliği Prensipleri Mukavemet Termodinamik Aerodinamik 1 ileri Okuma ve Sözlü İletişim Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi Mühendislik Hesaplama Teknikleri Aerodinamik 2 Havacılık Yapılarında Elastisite İtkii Seçmeli Ders 1 Yaz Stajı 2 Uçuş Mekaniği Seçmeli Ders 2 Seçmeli Ders 3 Seçmeli Ders 4 Seçmeli Ders 5 Teknik Olmayan Seçmeli Ders Havacılık Mühendisliğine Giriş Seçmeli Ders 6 İki Teknik Seçmeli Ders Serbest Seçmeli Ders Yaz Stajı 3 Uçuş Aletleri Seçmeli Ders 8 iki Teknik Olmayan Seçmeli Ders Her iki üniversitemizin Uçak ve Havacılık Mühendisliği bölümlerinde verilen derslerin uçak tasarımı ve tasarım hesaplamalarına yönelik olduğu rahatlıkla değerlendirilebilir. Seçmeli olan dersler ise tasarım konusunda verilen konularda uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin bu konuda daha detaylı öğrenim görmelerine 75

3 I.ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI yönelik olarak verilmiştir. Bakım konusunda çalışması büyük olasılıkla (mesleği ile ilgili alanda olmak kaydıyla) muhtemel olan mühendisin bu konuda lisans düzeyinde bilimsel bilgi ve metodlar öğrenmesi olanaklı gözükmemektedir ve de yapacağı staj sırasında elde edeceği deneyimlerin teorik bir uygulaması bulunmamaktadır. Oysa uçak dizaynı bakım yapılabilirliliği ile paralel yürütülür. Uçağı satın alan müşteri uçağı bakım yapılabilirliğini göz önüne alarak değerlendirir. Ayrıca uçağın kendisinden beklenen görevi en iyi şekilde yapması olarak adlandırılan güvenilirlik ise müşteri tarafından beklenen bir başka konudur. Bu kriterleri değerlendirmek uçak dizaynı sırasında ele alınması gereken konulardır.[2] Şu anda dünyada bakım programı hazırlama yönetimi olarak MSG-3 (Maintenance Steering Guide-3) (Bakım Yönlendirme Kılavuzu) yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemde, programlı bakımlar sırasında yapılması gereken işler ayrıntılı bir şekilde tanımlanmaya çalışılır ve müşteriler yani kullanıcılar ile uçak üretimine geçilmeden önce toplantılar yapılarak, uçak kullanımı sırasında bakım kolaylıkları üzerine değerlendirmeler alınır ve bunlar uçak tasarımı sırasında önemli kaynak oluşturur.[3] Bu sayılan kriterler, uçak üretiminden son uçak envanterden çıkıncaya kadar geçen süreyi içine alarak değerlendirilmelidir. Bu sebeple uçak dizaynı üzerine çalışması düşünülen uçak veya havacılık mühendislerinin günümüzde de uygulanan bakım uygulamaları konusunda lisans düzeyinde eğitim almaları gerekmektedir. Bu durum gerek ülkemizdeki uçak bakım sanayiinde çalışması olası olan uçak ve havacılık mühendislerinin çalışma yaşamını kolaylaştıracak ve mevcut sistem içinde ikinci bir öğrencilik yapmalarını gerektirmeyecek gerekse uçak tasarımı ve buna bağlı bilimsel alanlarda (aerodinamik, akışkanlar mekaniği, tepki ve tahrik gibi) uygulama alanı bulabileceklerdir. 2. ÜLKEMİZDEKİ UÇAK SANAYİ KURULUŞLARI Uçak ve havacılık mühendislerinin istihdam edileceği uçak sanayii konusunda ülkemizde bulunan kurumlar büyük oranda bakım üzerine faaliyet göstermektedirler. Bunun yanında, tasarımı ve ürün lisans hakkı yurt dışındaki firmalara ait olan uçak montaj sanayiide önemli bir yer tutmaktadır. Bu alanda çalışan uçak ve havacılık mühendislerinin sayısı için net bir rakam verebilmek mümkün değildir. Çünkü uçak ve havacılık mühendislerinin sayısı ve çalıştıkları sektörlere göre dağılımı ile ilgili net bir araştırma şu ana kadar yapılmamıştır. Ülkemiz uçak sanayiinde önemli bir yeri olan uçak bakım sektöründe, önemli sayıda uçak ve havacılık mühendisinin istihdam edildiği bilinmektedir. Bakım sektöründe faaliyet gösteren uçak bakım merkezlerinde devlet kuruluşlarının önemli bir payı bulunmaktadır. Bunun yanında özel havayolu şirketlerinin uçak hat bakımı ağırlıklı bakım faaliyetleri de önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizin önemli bakım merkezleri arasında THY, 1. HİBM.K.lığı, 2. HİBM.K.lığı ve 3. HİBM.K.hğı yer almaktadırlar. Bu kuruluşların hepsi de devlet kuruluşlarıdır. 3. HİBM.K.lığında uçak elektrik ve elektronik ünitelerin bakımı yapıldığı için bu merkezimizde uçak ve havacılık mühendislerinin yoğun olarak istihdamı olanaklı değildir. Şu anda sadece 1.HİBM.K.lığında çalışan uçak ve havacılık mühendisleri sayısı, askerlik nedeni ile görevde olanlar hariç, 60 civarındadır. Bu sayı, ülkemizdeki uçak mühendislerinin sayısının 1000 'e yakın olduğu göz önüne alınırsa %6'ya yakın bir orana karşılık gelmektedir. Bunun yanında yurtdışında tasarımı yapılmış olan uçakların imalatının yapıldığı TAI ve TEI kuruluşlarında önemli sayıda uçak ve havacılık mühendisi istihdamı bulunmaktadır. Fakat yapılan tasarım çalışmaları henüz tatmin edici düzeyde değildir. Ayrıca yurtdışı kaynaklı tasarımın belli parçalarının imalatının yapıldığı Alp 76

4 I.ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI * Ş ^ Havacılık San. ve Tic. A.Ş.nin bu alanda ilk özel sektör olması, ileriye dönük heyecan verici bir yatırım olarak değerlendirilmelidir. 3. UÇAK SANAYİİNDE ÇALIŞAN UÇAK VE HAVACILIK MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA YAŞAMI Ülkemizde mevcut iki fakülteden birinden mezun olan uçak ve havacılık mühendisliği mezunu mühendislerin aldıkları eğitimler (Tablo-1) değerlendirildiğinde uçak bakımı konusunda gerekli alt yapıya sahip olmadıkları görülür. Bu durum, bu sektörde çalışma hayatına başlayan bir uçak veya havacılık mühendisinin karşılaşacağı en büyük sorundur ve aldığı eğitim ile çalışma hayatı arasında yaşadığı en önemli kopukluktur. Gerçi bir uçak veya havacılık mühendisi uçağa yabancı değildir ama aldığı eğitim gereği bilgisayar başında bir ünite tasarlamak veya yeni bir uçak üretim projesinde uçak yapısal kısmının veya kanat aerodinamiğinin yada en azından ön boyutlandırma hesaplamalarının yapılması için görev bekler. Bunun yanında bu görevin hiç verilmeyeceğini staj sırasında görmüştür ama aldığı dersler O'nu bu konuda beklentiye sürüklemektedir. Bu ikilem Uçak veya Havacılık Mühendisinin kafasında üniversitenin ikinci veya üçüncü yılında oluşmaya ve dördüncü sınıfta ne yapması gerektiğine karar verememe durumuna düşmesine neden olur. Ülkemizdeki uçak sanayiinde çalışmayı tercih etmiş bir Uçak veya Havacılık Mühendisi bakım sektöründe çalışmaya başladığında aldığı eğitimi bir kenarda tutarak yeni bir disiplin içine kendini vermek zorundadır. Çünkü daha önceden tasarlanmış bir uçağın bakımı için uygulanan sistem daha önce gördüğü bir sistem değildir. Referans alması gereken kitaplar uçakların teknik el kitaplarıdır ve bunları inceleyerek tasarım ve ürün geliştirme üzerine değil arıza arama ve bulma ile bu arızaya neden olan şartları tespit edip bu şartların kaldırılması için öneriler getirme üzerine çalışmaya başlamıştır. Bunları yaparken kullanacağı metod konusunda kendisi ile başbaşadır. Bu sorunların nedeninin sadece eğitim sistemi olarak gösterilmesi uygun değildir. Bu güne kadar günü kurtarmak amacıyla, ilk yatırım maliyetlerinden kaçarak ve biraz ucuza uçak almak için dışalıma yönelen ve ileriye dönük projeler geliştirmeyen yöneticilerinde payı büyüktür yıl önce uçak yapan ve hatta satan ülke konumundayken şimdi yurt dışından uçak alan bir ülke durumuna düşmek hiç hoş olmayan bir durumdur. Fakat artık geriye dönüş yoktur. Ülkemizin şu anda bulunduğu durumu görerek tedbirler almak gerekmektedir. 4. ÜLKEMİZDE HAVACILIK SEKTÖRÜ DIŞINDA ÇALIŞAN UÇAK VE HAVACILIK MÜHENDİSLERİNİN DURUMU Bu konuda net olarak diğer sektörlerde çalışan uçak ve havacılık mühendislerinin sayısı hakkında bir bilgi yoktur. Ama çoğunlukla otomotiv, beyaz eşya ve bilgisayar sektörlerinde çalışmaktadırlar. Bu alanları çoğu Uçak ve Havacılık mühendisi havacılık sektöründeki maddi olanakların yetersizliği ve uçak sanayiinin yeteri kadar gelişmemiş olmasından dolayı tercih etmişlerdir. Bu nedenle, eğitim aldıkları sektörlerde çalışamamaktadırlar. Gerçi aldıkları eğitim doğrultusunda bütün uçak ve havacılık mühendislerinin uçak sektöründe çalışmaları beklenemez. Bunun yanında diğer mühendislik dallarında eğitim alan mühendisler uçak sanayiinde çalışmakta ve başarılı olmaktadırlar. Ama bu koşulun maddi zorluklarla ve kısıtlı uçak sanayii nedeni ile değil ülkenin sanayii ve teknolojik gelişimleri doğrultusunda oluşması gerekmektedir. Çünkü üniversiteden mezun olan her uçak ve havacılık mühendisi öncelikle uçak sanayiinde çalışmak ister. Fakat tercihi yukarıda sayılan sebeplerle değil kendi isteği ile olmalıdır. 77

5 I.ULUSAL UÇAKvHAVAGlUK VEHJZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI Tablo-1'de verilen eğitim programlarının mühendislerin uçak sanayii dışında çalışmasına bir alt yapı olduğu söylenebilir. Ama bu durum uçak mühendislerinin çalışma yaşamını seçmede çok esnek olmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle uçak sanayiine lisans döneminde gerektiği kadar eğilememektedirler. Nasıl ki bir inşaat mühendisi mezun olunca inşaat alanında çalışmayı öncelikli olarak düşünüyorsa, uçak mühendisinin de aynı şekilde kendini bu alana verebilmesi gerekmektedir. Ama daha ilk dönemden itibaren uçak mühendisleri her alana kendilerini aynı mesafede bulmaktadırlar. Bu duruma bir de eğitim programı ile ülkemizde uygulanan uçak sanayii arasındaki farklılık eklenince uçak ve havacılık mühendisleri için mesleğin uygulama alanının seçimi zorlaşmaya başlamaktadır. Ama farklı sektörlerde yapılan seçim, mesleki anlamda sorun olmazken ülkemizin bu konuda yetiştirdiği elemanları kullanamaması ulusal bir kaynak plansızlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. 5. ÖNERİLER Uçak üretimi yapmak için kesinlikle devlet yatırımı olması gerekmektedir. Şu günlerde Avrupa ülkelerinin katılımıyla Amerikarr firmalarına rakip olarak kurulan Airbus firması tarafından çıkarılan A400M projesinde uçak sistemleri her ülke içinde ayrı ayrı paylaştırılmıştır. Örneğin; İngiltere; kanat tasarımı, yakıt sistem yönetimi, iniş takımı ve hidrolikler, Belçika; hareketli yapılar, hassas toleranslı metal şekillendirme, Almanya; geniş kapsamlı sistem entegrasyonu, kompozit malzemeler, İspanya; karbon elyaflı kompozitler, Fransa; uçuş kontrol sistemleri, İtalya; askeri ulaştırma uçağı tasarımı, Türkiye; karmaşık yapıların imalatı konularında projede görev alacaklardır.[4] Görüldüğü gibi, uçak sanayiinde firmaların değil ülkelerin ismi geçmektedir. Çünkü uçak alımında en büyük müşteri devletlerdir. Bunun yanında, uçak tasarımı ve imalatı büyük paralar ve güçlü yan sanayii gerektirmektedir. Bunun en açık örneği A400M projesinde görülebilir. Bu projede ülkeler, uçağın kendi alanlarında güçlü oldukları uçak sistemi üzerinde görev almışlardır. Örneğin; A400M projesinde yakıt sistemleri konusunda görev alan İngiltere'de, yakıt sistemleri konusunda deneyimli "BAE Systems" firması bulunmaktadır. Ülkemizin, her yönüyle uçak tasarımına girişmesi yetersiz yan sanayii ile mümkün olmamaktadır. Böyle uluslararası bir projede belli bir alanda uzmanlaşmaya çalışmak diğer bir deyişle belli bir uçak sisteminde uzmanlaşmak, hem bir yan sanayii kolu oluşmasına sebep olur hem de havacılık sektörünün gelişmesine önderlik eder. Bunun için devlet desteği çok gerekli gözükmektedir. Öncelikli olarak ülkemizde yoğun bir şekilde üniversite-sanayii işbirliği gerekmektedir. Üniversitelerimiz ülkemizde bulunan uçak sanayii kuruluşlarının durumunu ve faaliyet konularını tespit etmeli ve hem bu konuda eğitim gören uçak ve havacılık mühendislerine bilgi akışı ve belli bir doğrultuda yönlenmelerini sağlamalı hem de sektördeki sanayii kuruluşlarına rehberlik etmelidir. Bunun yanında uçak bakım konusunda lisans düzeyinde ders programlarına ilaveler yapılmalı ve staj ile bu dersler birlikte değerlendirilmelidir. Ülkemizin uçak sanayiinin gelişimi için yeni projelere yönelinmeli özellikle uluslararası projelerde görev almalı ve bu konuda işin kârlılığı düşünülmemelidir. Zira bu proje ile yapılan yatırımlar kalıcı olmakta, başta uçak sanayiine yönelik olarak kurulmakta fakat otomotiv gibi ağır sanayiinede destek sağlamaktadır. Bunun yanında yaratacağı istihdam ve yan sanayii ile değişik alanda birçok sanayiye öncülük edecektir. Ülkemizde kumlu bulunan uçak bakım merkezleri özellikle devlet kuruluşları kendilerine yeni kabiliyetler kazandırmalı ve teknolojik gelişmeleri en yakından takip etmelidirler. Göz önünde bulundurulması gereken bir başka husus da uçak sanayii ve uzay sanayiinin beraberinde birçok sanayiininde gelişmesine önayak 78

6 I.ULUSAL UÇAK, HAVACİLİK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI olduğudur. Bu nedenle uçak ve uzay sanayiine yapılan yatırımlar başta pahalı gözükmekte ve kısa vadede kârlı olmadığı bilinmektedir. Ancak, orta ve uzun vadede diğer sanayii dallarının gelişmesini sağlayacağı ve ülkemizin ulusal ağır sanayiisinin oluşmasının temeli olacağı kesindir. 6. REFERANSLAR [1] İTÜ ve ODTÜ yılı ders programlan [2] Dr. M. Ercihan Bayır, "Büyük Yolcu Uçaklarında Bakım ve Güvenilirlik" 1999 ODTÜ,seminer [3] E. Gerede, "Bakım Maliyetlerinin İncelenmesi ve Azaltılması için Öneriler Geliştirilmesi: Türkiye Uygulaması", 98 Eylül (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) [4] Airbus Military Company,

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beş gençten dördünün daha ileri bir eğitim görme olanağı bulunmuyor. Her yıl

Detaylı

EMO 2015-2016 TERCİH REHBERİ. Temmuz 2015

EMO 2015-2016 TERCİH REHBERİ. Temmuz 2015 EMO 2015-2016 TERCİH REHBERİ Temmuz 2015 Elektrik/Elektronik Mühendisliği Eğitimi Veren Okullar: KKTC ve dış ülkeler hariç olmak üzere, 85 devlet ve 58 vakıf olmak üzere toplam 143 üniversitede, Elektrik,

Detaylı

UÇAK HAVACILIK VE UZAY MÜHENDĐSLERĐNĐN DURUM DEĞERLENDĐRMESĐ

UÇAK HAVACILIK VE UZAY MÜHENDĐSLERĐNĐN DURUM DEĞERLENDĐRMESĐ UÇAK HAVACILIK VE UZAY MÜHENDĐSLERĐNĐN DURUM DEĞERLENDĐRMESĐ TMMOB Makina Mühendisleri Odası UHUM-MEDAK (Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu) MMOB Makina Mühendisleri Odası nın

Detaylı

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir;

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir; Bölüm-1 Giriş ve Amaç Eskişehir Sanayi Sektörü Mevcut Durum ve 2023 Hedefleri Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi

Detaylı

KALIP İMALAT SEKTÖRÜNÜN TEKNİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KALIP İMALAT SEKTÖRÜNÜN TEKNİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KALIP İMALAT SEKTÖRÜNÜN TEKNİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Mehmet Emin YURCİ 1 Muzaffer TAMER 2 1 : Prof.,Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi 2 : Dr. Müh., Pimaş A.Ş., P.K.D. A.Ş., İTÜ Öğretim

Detaylı

Bu yayın 1000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

Bu yayın 1000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4202-9 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr TANITIM KATALOĞU Ülkemizde işgücü arzı ile talebi arasında ciddi uyumsuzluk mevcuttur. Bunun nedeni olarak mesleki eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları, bu programlarla yetiştirilen teknik

Detaylı

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan yürek istirahatı duymamıza imkan yoktur. Bu sebeple

Detaylı

1987 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-15 KASIM 1987 ANKARA

1987 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-15 KASIM 1987 ANKARA 97 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-5 KASIM 97 ANKARA tmmob makina mühendisleri odası BÜYÜK MOTORLU ARAÇ ÜRETİMİ Tunç Koman ÖZGEÇMİŞ 944 doğumlu olan Tunç Koman F. Almanya'da Darmstadt Technische Hochschule'den

Detaylı

"İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir."

İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir. "İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir." Savunma Sanayiine yön veren uzman tedarik kurumu YAYIN KURULUNDAN V M izyon Ülkemizin stratejik savunma ve güvenlik ihtiyaçlarına

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010 www.ttgv.org.tr 2009-2010 DR. AKIN ÇAKMAKCI 5 Ağustos 1937 yılında Bolu da doğdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Devlet Parasız Yatılı Sınavı nı kazanarak girdiği Haydarpaşa Lisesi ni bitirdikten

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.tf.sakarya.edu.tr

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.tf.sakarya.edu.tr TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ www.tf.sakarya.edu.tr Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK Teknoloji Fakültesi Dekanı Günümüzde, ülkeler arasındaki rekabet bilgi düzeyinde sürdürülmekte, toplumların geleceği

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Doç. Dr. A. Erdal Sargutan

İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Doç. Dr. A. Erdal Sargutan İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç. Dr. A. Erdal Sargutan YAYIN NO: 2009-43 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç

Detaylı

Yazı Kabul Koşulları T.M.M.O.B. KİMYA MÜHENDİSLER! ODASI ADINA

Yazı Kabul Koşulları T.M.M.O.B. KİMYA MÜHENDİSLER! ODASI ADINA KIMYA MÜHENDISLIĞI T.M.M.O.B. KİMYA MÜHENDİSLER! ODASI ADINA Sahibi ve Sorumlu Müdür İhsan KARABABA Kimya Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu Faruk AKTUZLU Nurcan BAÇ Dr. Erdoğan ALPER Izgü BERKMAN Dr. Ali

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE *

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE * MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE * HalilERKAYA** ÖZET Teknolojik gelişmesine paralel olarak yükseköğretime bakış açısı ve beklentiler değişmekte; öğretimin kalitesinin arttırılmasına, akreditasyon

Detaylı

ASKAN-DER ANADOLU SANAYİSİNİ KALKINDIRMA VE GİRİŞİMCİLİK DERNEĞİ

ASKAN-DER ANADOLU SANAYİSİNİ KALKINDIRMA VE GİRİŞİMCİLİK DERNEĞİ ASKAN-DER ANADOLU SANAYİSİNİ KALKINDIRMA VE GİRİŞİMCİLİK DERNEĞİ PROJE ADI: ÜNİVERSİTE, SANAYİ, DEVLET İŞBİRLİĞİ PROJESİ PROJE TANIMI VE GENEL AMAÇLAR: Üniversite, Sanayi, Devlet İşbirliği projesi, üniversite

Detaylı

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası TÜSI AD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ve Ulusal I novasyon Girişimi Yol Haritası Serisi 1: Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası 2009 2009 REF, Tüm Hakları Saklıdır Uzay Ve Havacılık Teknolojileri

Detaylı

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YÖNETİCİ ÖZETİ 4 GİRİŞİMCİLİK VE UŞAK 7 ÇALIŞMA SÜRECİ VE YÖNTEMİ 9 UŞAK'TA GİRİŞİMCİLİĞİN MEVCUT DURUMU 12 ANKET ÇALIŞMASI 12 DEĞERLENDİRME

Detaylı

MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU

MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU TÜBİTAK MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU VİZYON 2023 PROJESİ MEKATRONİK STRATEJİ GRUBU Ağustos 2004 ANKARA Mekatronik Strateji Grubu Üyeleri Koordinatör: Prof.Dr. Aydan Erkmen ODTÜ, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 1 KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 2013, MEVKA Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kullanılmadan önce hak sahibinden

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr Türkiye deki Üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin, Özelde Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programlarının Genel Değerlendirilmesi ve Durum Analizi Doç. Dr. Berat

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler 4 Rektörden Mesaj 6 Tarihçe 8 İTÜ'lü Olmak 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü 24 Bilgisayar

Detaylı