TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU 2009

2 ÖNSÖZ... 2 YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. AMAÇ VE KAPSAM... 6 II. STRATEJİK EYLEM PLANI... 7 III. ÇALIŞMA PRENSİPLERİ... 7 IV. SÜREÇ... 8 V. VİZYON VE MİSYON... 9 VI. AKADEMİK KURUL... 9 VII. ÇALIŞMA GRUPLARI Akademik Tez Veri Tabanı ve Kütüphanecilik Çalışma Grubu IIA - IAEP Program Tanıtımı ve Katılım Teşvik Programı Çalışma Grubu Denetim Kulüpleri ve Denetimde Kariyer Teşvik Programı Çalışma Grubu Türkçe Kaynak Geliştirme ve Meslek Kütüphanesi Programı Çalışma Grubu Meslek Tarihi ve Müzecilik Çalışma Grubu VIII. KOMİTE ÜYELERİ IX. PROJELER Akademik Tez Envanteri Akademik Gelişim Programı (AGEP) Türkçe Kaynak Geliştirme ve Meslek Kütüphanesi Programı Denetim Kulüpleri Staj Merkezi Kariyer Gelişim Merkezi Projesi (KAGEM) TİDENET (TİDE AKADEMİK NETWORK) Meslek Tarihi Meslek Müzesi Meslek Kütüphanesi X. AKADEMİK KURUL FAALİYETLERİ XI. ÇALIŞMA GRUPLARI FAALİYETLERİ Akademik Tez Veri Tabanı ve Kütüphanecilik Çalışma Grubu IIA - IAEP Program Tanıtımı ve Katılım Teşvik Programı Çalışma Grubu Denetim Kulüpleri ve Denetimde Kariyer Teşvik Programı Çalışma Grubu Türkçe Kaynak Geliştirme ve Meslek Kütüphanesi Programı Çalışma Grubu Meslek Tarihi ve Müzecilik Çalışma Grubu XII. GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTILARI XIII. GENEL DEĞERLENDİRME EKLER: 1) TİDE- AİK Gözden Geçirme Toplantı Notları ve Kararları 2) TİDE-MÖDAV İşbirliği Protokolü 3) Akademik İlişkiler Komitesi Yönetmeliği 4) Akademik Kurul Yönetmeliği 5) Akademik Tez Envanteri Raporu TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Faaliyet Raporu

3 ÖNSÖZ Bir mesleğin gelişiminde akademik çalışmaların çok önemli yeri bulunmaktadır. Bu açıdan iç denetim mesleği ile ilgili konularda yapılan akademik çalışmaların teşvik edilmesi ve akademik ilişkilerin geliştirilmesi mesleğimizin akademik performansının gelişimi için büyük önem taşımaktadır. TİDE - Türkiye İç Denetim Enstitüsü bünyesinde çeşitli konularda faaliyet gösteren çalışma komitelerinden biri olan ve mesleğimizin akademik gelişiminde stratejik önemi bulunan TİDE Akademik İlişkiler Komitesi; iç denetim mesleğinin akademik dünyada tanınması, meslek konusunda yapılan akademik çalışmaların teşvik edilmesi ve akademik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. TİDE - Akademik İlişkiler Komitesi nin, sunulan faaliyet raporunda ayrıntıları belirtilen 2009 yılı faaliyetleri ve ürettiği projeler dikkate alındığında örnek olacak düzeyde ve mesleğimiz için son derece önemli olan çalışmalar gerçekleştirildiği ve projeler üretildiği görülmektedir. Gönüllü katılımcılığa ve özveriye dayalı çalışmaların ürünü olan bu çalışmalarda tüm komite üyelerinin üstün gayretleri söz konusudur. Türkiye İç Denetim Enstitüsü Başkanı ve Yönetim Kurulu nun komite çalışmalarına destekleri bu sonuçların elde edilmesinde bir diğer önemli etkendir. Komite çalışmalarının etkin sonuçlar üretebilmesi için TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu nun desteğinin sürekliliği ve önerilen aksiyonların TİDE Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek gerekli aksiyonların alınmasının son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Meslekte mükemmelliğin küresel paydaşı olmak iddiamızın gerçekleştirilmesinde; mesleki akademik üretim ve gelişime inancın ve bu konuda birlikte başarma düşüncesiyle gerçekleştirilen gönüllü ve özverili, meslek sevgisi ile yürütülen çalışmaların sinerjik gücünü oluşturan TİDE Akademik İlişkiler Komitesi nin faaliyetleri ve projelerine meslektaşlarımı, akademisyenleri katkı, katılım ve işbirliği ile destek olmaya davet ediyorum. TİDE Yönetim Kuruluna komite çalışmalarımıza vermiş olduğu destek için, Akademik İlişkiler Komitesi üyelerimize özverili ve başarılı çalışmalarından ötürü teşekkürlerimi sunuyor, üretilen projelerimizin mesleğin akademik gelişimine değer katmasını diliyorum. Sevgi ve saygılarımla, Ali Kamil Uzun Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu Başkanı Akademik İlişkiler Komitesi Başkanı TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Faaliyet Raporu

4 YÖNETİCİ ÖZETİ TİDE - Türkiye İç Denetim Enstitüsü bünyesinde çeşitli konularda faaliyet gösteren çalışma komitelerinden biri olan ve mesleğimizin akademik gelişiminde stratejik önemi bulunan TİDE Akademik İlişkiler Komitesi; iç denetim mesleğinin akademik dünyada tanınması, meslek konusunda yapılan akademik çalışmaların teşvik edilmesi ve akademik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. TİDE - Akademik İlişkiler Komitesi; Meslekte akademik gelişimin ulusal çözüm ortağı olmak vizyonu ve İç Denetim mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirecek akademik programların geliştirilmesi, kariyer yapılmasını teşvik etmek amacıyla danışmanlar, akademisyenler, öğrenciler, eğitim kurumları, iş ve kamu kurumları ile ilişkileri geliştirmek ve desteklemek misyonu ile belirlediği stratejileri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. TİDE - Akademik İlişkiler Komitesi faaliyetlerini kendi içinde oluşturduğu 5 çalışma grubu ile yürütmektedir. Söz konusu çalışma grupları; Akademik Tez Veri Tabanı ve Kütüphanecilik, IIA - IAEP Programını Tanıtım ve Katılım Teşvik Programı, Denetim Kulüpleri ve Denetimde Kariyer Teşvik Programı, Türkçe Kaynak Geliştirme ve Meslek Kütüphanesi Programı, Meslek Tarihi ve Müzecilik Çalışma grupları olarak çeşitli projeler üzerinde çalışmaktadırlar. TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Çalışma gruplarının belirlenen rol ve sorumlulukları ve projeleri aşağıda özetlenmiştir. 1. Akademik Tez Veri Tabanı ve Kütüphanecilik Çalışma Grubu: Ülkemiz akademik kurumlarında hazırlanan mesleğimizi ilgilendiren konularda yüksek lisans ve doktora tezlerine ulaşılarak, TİDE bünyesinde akademik tez veri tabanı ve kütüphane oluşturulmasını sağlayarak meslek üzerine yapılan akademik çalışmaların izlenmesi ve gelişimine destek olmak, üniversitelerimizde mevcut olan iç denetim üzerine akademik eğitim programlarını incelemek ve mesleğin ihtiyaçları doğrultusunda gelişimine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren çalışma grubu; üniversitelerimizde yılları arasında iç denetim ile ilgili konularda hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezleri tespit ederek değerlendirmiş, görüş ve öneriler içeren bir araştırma raporu hazırlayarak TİDE yönetim kuruluna sunmuştur. 2. IIA - IAEP Program Tanıtımı ve Katılım Teşvik Programı Çalışma Grubu: IIA - Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü nün IAEP - Internal Auditing Education Partnership olarak adlandırdığı akademik gelişim programının tanıtımını ve Türkiye de uygulanmasına yönelik gerekli hazırlıkları başlatmak, bu program esas alınarak ülkemize özgü bir akademik gelişim programı geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürüten çalışma grubu TİDE AGEP Akademik Gelişim Programını geliştirmiş ve programın üniversitelerimizde uygulamasını başlatmak üzere hazırlıklarını tamamlamış ve ilk pilot uygulamanın 2010 yılında başlatılması için görüşmelerini sürdürmektedir. TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Faaliyet Raporu

5 3. Denetim Kulüpleri ve Denetimde Kariyer Teşvik Programı Çalışma Grubu: İç denetim mesleğinin üniversitelerde tanıtımı için denetim kulüplerinin kurulması ve faaliyetlerini teşvik etmek, denetim kulüplerince düzenlenen etkinliklere katılmak, denetimde kariyer olanaklarının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için üniversite öğrencilerine, mezun adaylarına mesleğin tanıtımına yönelik etkinlikler düzenlemek amacıyla faaliyet yürüten çalışma grubu Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile çeşitli etkinlik ve iletişim imkanı sağlamıştır. 4. Türkçe Kaynak Geliştirme ve Meslek Kütüphanesi Programı Çalışma Grubu: Ülkemizde iç denetim mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak, meslektaşlarımızın ihtiyacı olan Türkçe kaynakların geliştirilmesi ve erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkçe kaynak ve yayın envanteri hazırlamak ve temel mesleki kaynakların Türkçe çevirisi konusunda çalışmalar yürütülmektedir. 5. Meslek Tarihi ve Müzecilik Çalışma Grubu: İç denetim mesleğinin tarihi gelişiminin belgelenmesi üzerine meslek tarihi çalışmaları yapılması, kurumsal hafıza kayıtlarının oluşturulması, mesleki birikim ve gelişimi, meslek kültürü ile ilgili değerleri ifade eden her türlü görsel ve yazılı belgeler, araç ve gereçler, vb. varlıkların orjinal veya suretlerinin toplanarak koruma ve bakım altına alınması, sergilenmesi amacıyla meslek müzesi oluşturulması üzerine projeler hazırlanmış olup, projelerin ilk adımları olan sanal müze ve TİDE tarihine ilişkin çalışmaların 2010 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca, Akademik İlişkiler Komitesi içinde TİDE nin akademik konularda görüş ve önerilerinin hazırlanması, kurulan çalışma gruplarının koordine edilmesi, projelerin değerlendirilerek hayata geçirilmesinde yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere, Akademik Kurul oluşturulmuştur. IIA IAEP için önerilecek akademik programların belirlenmesi, Türkiye İç Denetim Kongresi Tema ve Bilim Kuruluna destek sağlamak konuları da Akademik Kurul un görevleri arasında yer almaktadır yılında ilki gerçekleştirilecek olan Akademik Forum toplantılarının her iki yılda bir tekrarlanması ve organize edilmesi konularında da Akademik Kurul un rol ve sorumluluğu bulunmaktadır. Akademik İlişkiler Komitesi bünyesinde üretilen projelerin Avrupa Birliği fonlarından yararlanabilmesi amacıyla yıl içinde çeşitli değerlendirmeler yapılmış ve çalışmalar yürütülmüştür. TİDE - Akademik İlişkiler Komitesi, gönüllü katılımcılık çalışma prensibine göre tüm TİDE üyelerine davet göndererek komite çalışmalarına katkı sağlayabilecek isteklilerin başvurularını talep etmiş, bu davete 32 meslekdaşımızdan olumlu yanıt gelmiş, 2009 yılında TİDE nin en geniş katılımlı komite çalışması gerçekleştirilmiştir. Akademik İlişkiler Komitesi çalışmaları, Akademik İlişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi TİDE Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Ayaşlı nın gözetimi ve koordinasyonunda yürütülmüştür. TİDE-Akademik İlişkiler Komitesi nin başkanlığı ise TİDE Kurucu Başkanı Ali Kamil Uzun tarafından yürütülmektedir. TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Faaliyet Raporu

6 Komite üyeleri ise; Prof. Dr. Nuran Cömert, Prof. Dr. Seval Selimoğlu, Doç. Dr. Şaban Uzay, Doç. Dr. Kıymet Çalıyurt, Dr. Engin Ergüden, A. Murathan Bayrı, Serkan Ersoy, Nadin Moral, Gürdoğan Yurtsever, Elif Buluç, Sezer Bozkuş Kahyaoğlu, Esra Rota Işıkara, Mehmet Şanlıoğlu, Meral Safsoy, Murat Çağlar, Gökhan Sungun, Cem Cömert, Arif Temur, Gökhan Özbilgin, Mete Türkyılmaz, Ali Korhan Özen, Hülya Güzel, Davut Özen, İnci Uysal, Özgür Ural, Doğan Aktay, Aysel Kökez den oluşmaktadır. Yıl boyunca, ocak, mayıs, ağustos ve kasım aylarında olmak üzere 4 defa tüm Akademik İlişkiler Komitesi üyelerinin katılımı ile gözden geçirme toplantıları yapılmış, çalışma gruplarının faaliyetleri gözden geçirilmiş, çalışma grupları kendi çalışmaları hakkında bilgi vermiş ve kararlar alınarak bir sonraki dönem çalışmalar koordinasyonlu bir şekilde planlanmış ve yürütülmüştür. Ayrıca, çalışma grupları kendi aralarında sürekli biraraya gelerek proje konularını yürütmüşlerdir. TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Faaliyet Raporu

7 TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU I. AMAÇ VE KAPSAM TİDE - Akademik İlişkiler Komitesi nin amacı İç Denetim mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirecek akademik eğitim programlarının geliştirilmesi, kariyer yapılmasını teşvik etmek amacıyla danışmanlar, akademisyenler, öğrenciler, eğitim kurumlarının yöneticileri ve iş / kamu kurumları ile ilişkileri geliştirmek ve desteklemektir. TİDE Akademik İlişkiler Komitesinin rol ve sorumlulukları ise aşağıda belirtilmiştir. Ülkemiz akademik kurumlarında hazırlanan mesleğimizi ilgilendiren konularda yüksek lisans ve doktora tezlerine ulaşılarak, TİDE bünyesinde akademik tez veri tabanı ve kütüphane oluşturulmasını sağlayarak meslek üzerine yapılan akademik çalışmaların izlenmesi ve gelişimine destek olmak, üniversitelerimizde mevcut olan iç denetim üzerine akademik eğitim programlarını incelemek ve mesleğin ihtiyaçları doğrultusunda gelişimine katkı sağlamak. IIA - Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü nün IAEP - Internal Auditing Education Partnership olarak adlandırdığı akademik gelişim programının tanıtımını ve Türkiye de uygulanmasına yönelik gerekli hazırlıkları başlatmak, bu program esas alınarak ülkemize özgü bir akademik gelişim programı geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak. İç denetim mesleğinin üniversitelerde tanıtımı için denetim kulüplerinin kurulması ve faaliyetlerini teşvik etmek, denetim kulüplerince düzenlenen etkinliklere katılmak, denetimde kariyer olanaklarının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için üniversite öğrencilerine, mezun adaylarına mesleğin tanıtımına yönelik etkinlikler düzenlemek. Ülkemizde iç denetim mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak, meslektaşlarımızın ihtiyacı olan Türkçe kaynakların geliştirilmesi ve erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkçe kaynak ve yayın envanteri hazırlamak ve mesleki literature katkı sağlamak. İç denetim mesleğinin tarihi gelişiminin belgelenmesi üzerine meslek tarihi çalışmaları yapılması, kurumsal hafıza kayıtlarının oluşturulması, mesleki birikim ve gelişimi, meslek kültürü ile ilgili değerleri ifade eden her türlü görsel ve yazılı belgeler, araç ve gereçler, vb. varlıkların orjinal veya suretlerinin toplanarak koruma ve bakım altına alınması, sergilenmesi amacıyla meslek müzesi oluşturulması için meslek tarihi ve müzecilik çalışmalarına destek olmak. Komite çalışmalarını, proje sonuçlarının düzenli ve öngörülen aralıklarla TİDE Yönetim Kurulu, IIA Uluslararası Akademik İlişkiler Komitesi ve ECIIA ile paylaşılmasını sağlamak. TİDE Akademik İlişkiler Komitesi, Akademik Kurul ve Çalışma Grupları olarak tüm çalışmaların dökümante edilmesi ve arşivlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Bu amaç ve sorumluluklar doğrultusunda faaliyet gösteren Türkiye İç Denetim Enstitüsü Akademik İlişkiler Komitesi nin 2009 yılı faaliyetlerinin aktarılması bu raporun amacını oluşturmaktadır. Faaliyet raporu, Akademik İlişkiler Komitesi bünyesinde oluşturulan kurul ve çalışma gruplarını ile bunların çalışmalarını, üretilen projeleri ve 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılan genel değerlendirmeleri kapsamaktadır. TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Faaliyet Raporu

8 II. STRATEJİK EYLEM PLANI Akademik İlişkiler Komitesi nin Stratejik Eylem Plânı aşağıda belirtilmiştir. 1. Akademik İlişkiler Komitesi nin vizyon, misyon ve stratejik hedeflerin belirlenmesi. 2. İç Denetimle ilgili akademik eğitim programları, akademik tezlerin gözden geçirilmesi, akademik çalışmalar için tez danışmanlığı sağlanması ve İç Denetimle ilgili akademik tez veritabanı oluşturulması, vb çalışmalar ile mesleğimizin akademik geleceğine katkıda bulunulması. TİDE - Akademik İlişkiler Komitesi, bu amaçla; Üniversitelerimiz de bugüne kadar hazırlanmış İç Denetimle ilgili akademik tezlerin bir envanter çalışmasının yapılması, İç Denetim akademik tez veritabanı oluşturulması, Üniversitelerimiz de var olan denetim ile ilgili akademik programları değerlendirilmesi, yeni programların önerilmesi, IIA IAEP kriterlerine uygun akademik programların akredite edilmesi için çalışmalar yürütülmesini planlamıştır. 3. Üniversiteler ve akademisyenlerle mesleğin akademik gelişimi, meslek ile ilgili akademik programların ve akademisyenlerin ihtiyaçları konularında işbirliği yapılması. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler ile birlikte Türkiye genelinde üniversitelerle akademik işbirliği ve faaliyet kapsamının belirlenerek mesleğin akademik gelişimine destek olunması hedeflenmiştir. 4. İç Denetim mesleğinin üniversite öğrencilerine tanıtılması, kariyer için teşvik edilmesi ve bu amaçla üniversite iş dünyası arasında iletişim ve işbirliği imkanları sağlanması, mesleki farkındalık yaratılması. TİDE - Akademık İlişkiler Komitesi, konuyla ilişkin olarak üniversitelerde oluşturulacak denetim kulüplerine destek verilmesi, düzenlenen etkinliklere katılım, mesleğin tanıtımı ile ilgili iletişim, bilgi ve deneyim paylaşımı imkanları sağlayarak üniversite iş hayatı arasında köprü görevi rolü ile katkı sağlamayı amaçlamıştır. III. ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Akademik İlişkiler Komitesi nin çalışma prensipleri aşağıda belirtilmiştir. 1. Akademik İlişkiler Komitesi üyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, 2. Akademik Kurul oluşturulması, 3. Çalışma grupları oluşturulması, 4. Komite çalışma grupları toplantıları, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi, 5. Yıllık faaliyet planının belirlenmesi, TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Faaliyet Raporu

9 6. Toplantı takviminin belirlenmesi, yılda 4 defa tüm komite üyelerinin katılımına açık gözden geçirme toplantılarının gerçekleştirilmesi, 7. Toplantı sekreterliğinin oluşturulması, 8. Toplantı mekanının belirlenmesi, 9. Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması, 10. Komite çalışmalarının dökümantasyonu ve arşivlenmesi, 11. Komite çalışmaları için bütçe ayrılması, Akademik İlişkiler Komitesine TİDE bütçesi içinde pay ayrılması, 12. Gönüllü katılımcılık esasına göre katılımların teşvik edilmesi, 13. İlgili kurumlar ile etkin iletişim sağlanması, 14. Komite çalışmaları için ödül programı geliştirilmesi, 15. TİDE Mesleki Akademik Gelişim stratejilerinin belirlenmesi. IV. SÜREÇ Akademik İlişkiler Komitesi nin 2009 yılı çalışmaları için öncelikle tüm Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) üyelerine e-posta yoluyla davet gönderilmiş ve komite çalışmalarına katkı sağlayabilecek isteklilerin başvuruları talep edilmiştir. Akademik İlişkiler Komitesi nde görev almak için 32 meslekdaşımızdan talep gelmiş, çok sevindirici olan bu yüksek talep bir elemeye tabi tutulmayarak tüm taleplerin kabul edilmesi uygun bulunmuştur. Bu şekilde çok daha geniş katılımlı ve etkili bir komite çalışması öngörülmüştür. 31/01/2009 tarihinde ilk toplantıya talepte bulunan 32 kişi davet edilmiş ve 18 kişinin katılımıyla ilk toplantı gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk toplantıda; Akademik İlişkiler Komitesi nin Başkan seçimi yapılmış ve katılan üyelerin oybirliği ile komite başkanlığına önceki dönemde komite başkanlığını yürüten TİDE Kurucu Başkanı Ali Kamil UZUN seçilmiştir. Akademik İlişkiler Komitesi nin vizyon ve misyonu belirlenmiştir. Akademik İlişkiler Komitesi çalışma prensipleri belirlenmiştir. Akademik Kurul oluşturulmuştur. Akademik Kurul un rol ve sorumlulukları belirlenmiştir. 5 adet Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma gruplarının yapısı, üyeleri ve sorumlulukları belirlenmiştir. Yıllık gözden geçirme toplantılarının takvimi belirlenmiştir. TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Faaliyet Raporu

10 Yapılan bu ilk toplantıdan sonraki süreçte çalışma grupları kendi konularıyla ilgili çeşitli çalışmalar ve toplantılar yapmışlar, projeler geliştirmişlerdir. Yıl boyunca 4 defa gözden geçirme toplantıları yapılmış, önceki dönem faaliyet raporları gözden geçirilmiş, çalışma grupları kendi çalışmaları hakkında bilgi vermiş ve kararlar alınarak bir sonraki dönem çalışmalar koordinasyonlu bir şekilde planlanmış ve yürütülmüştür. Akademik İlişkiler Komitesi çalışmaları, Akademik İlişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi TİDE Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Ayaşlı nın gözetimi ve koordinasyonunda yürütülmüştür. V. VİZYON VE MİSYON 31/01/2009 tarihinde yapılan ilk toplantıda Akademik İlişkiler Komitesi nin vizyon ve misyonu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Vizyon Meslekte akademik gelişimin ulusal çözüm ortağı olmak Misyon İç Denetim mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirecek akademik programların geliştirilmesi, kariyer yapılmasını teşvik etmek amacıyla danışmanlar, akademisyenler, öğrenciler, eğitim kurumları, iş ve kamu kurumları ile ilişkileri geliştirmek ve desteklemek VI. AKADEMİK KURUL Akademik İlişkiler Komitesi nin 31/01/2009 tarihinde yapılan ilk toplantısında Akademik Kurul oluşturulmuştur. Akademik Kurul un rol ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. IIA IA Education Partnership Programı için uygun görülen üniversite eğitim programlarını IIA ARC teklif etmek, TİDE Uluslararası İç Denetim Akademisinin kurulmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesi, Akademik Forum düzenlenmesi, Türkiye İç Denetim Kongresi Tema ve Bilim Kuruluna destek verilmesi, Komite Çalışma Gruplarına destek sağlanması, Akademik Ödül Programı geliştirilmesi. Akademik Kurul da görev alacak üyelerin yapısı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Akademik İlişkiler Komitesi Başkanı (Aynı zamanda Akademik Kurul Başkanı dır.) TİDE Akademik İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Profesör ve Doçent seviyesinde AİK Üyeleri TİDE IIA ARC Temsilcisi TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Faaliyet Raporu

11 Akademik Kurul; Ali Kamil Uzun, Halil İbrahim Ayaşlı, Prof. Dr. Nuran Cömert, Prof. Dr. Seval Selimoğlu, Doç. Dr. Şaban Uzay, Doç. Dr. Kıymet Çalıyurt ve Elif Buluç olarak belirlenmiştir. VII. ÇALIŞMA GRUPLARI TİDE - Akademik İlişkiler Komitesi bünyesinde kurulan çalışma grupları ile bu çalışma gruplarının amaç ve hedefleri aşağıda belirtilmiştir. 1. Akademik Tez Veri Tabanı ve Kütüphanecilik Çalışma Grubu Ülkemiz akademik kurumlarında hazırlanan mesleğimizi ilgilendiren konularda yüksek lisans ve doktora tezlerine ulaşılarak, TİDE bünyesinde akademik tez veri tabanı ve kütüphane oluşturulmasını sağlayarak meslek üzerine yapılan akademik çalışmaların izlenmesi ve gelişimine destek olmak, üniversitelerimizde mevcut olan iç denetim üzerine akademik eğitim programlarını incelemek ve mesleğin ihtiyaçları doğrultusunda gelişimine katkı sağlamak. 2. IIA - IAEP Program Tanıtımı ve Katılım Teşvik Programı Çalışma Grubu IIA - Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü nün IAEP - Internal Auditing Education Partnership olarak adlandırdığı akademik gelişim programının tanıtımını ve Türkiye de uygulanmasına yönelik gerekli hazırlıkları başlatmak, bu program esas alınarak ülkemize özgü bir akademik gelişim programı geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak. 3. Denetim Kulüpleri ve Denetimde Kariyer Teşvik Programı Çalışma Grubu İç denetim mesleğinin üniversitelerde tanıtımı için denetim kulüplerinin kurulması ve faaliyetlerini teşvik etmek, denetim kulüplerince düzenlenen etkinliklere katılmak, denetimde kariyer olanaklarının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için üniversite öğrencilerine, mezun adaylarına mesleğin tanıtımına yönelik etkinlikler düzenlemek. 4. Türkçe Kaynak Geliştirme ve Meslek Kütüphanesi Programı Çalışma Grubu Ülkemizde iç denetim mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak, meslektaşlarımızın ihtiyacı olan Türkçe kaynakların geliştirilmesi ve erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkçe kaynak ve yayın envanteri hazırlamak ve temel mesleki kaynakların Türkçe çevirisi konusunda çalışmalar yürütmek. 5. Meslek Tarihi ve Müzecilik Çalışma Grubu İç denetim mesleğinin tarihi gelişiminin belgelenmesi ve kurumsal hafıza kayıtlarının oluşturulması, Mesleki birikim ve gelişimi, meslek kültürü ile ilgili değerleri ifade eden her türlü görsel ve yazılı belgeler, araç ve gereçler, vb. varlıkların orjinal veya suretlerinin toplanarak koruma ve bakım altına alınması, sergilenmesi amacıyla meslek müzesi oluşturulması. TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Faaliyet Raporu

12 VIII. KOMİTE ÜYELERİ 2009 yılında TİDE - Akademik İlişkiler Komitesi nde görev alan ve çalışmalara aktif olarak katılan kişilerin isim ve kurumları aşağıda belirtilmiştir. İsim Kurum Ali Kamil Uzun Deloitte H.İbrahim Ayaşlı Tema Holding Prof.Dr. Nuran Cömert Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Seval Selimoğlu Anadolu Üniversitesi Doç.Dr.Şaban Uzay Erciyes Üniversitesi Doç.Dr.Kıymet Çalıyurt Trakya Üniversitesi Dr.Engin Ergüden Erler Denetim Serkan Ersoy Finans Emeklilik Nadin Moral Tellcom A. Murathan Bayrı İstanbul Altın Borsası Doğan Aktay Serbest Elif Buluç Anadolu Endüstri Holding Mehmet Şanlıoğlu Türk Hava Yolları Gökhan Sungun Metis Esra Işıkara Eurobank Tekfen Aysel Kökez Detay Danışmanlık Cem Cömert Philip Morris Arif Temur Tema Holding Gökhan Özbilgin SPK Murat Çağlar Koç Holding Sezer Bozkuş KPMG Ali Korhan Özen Selçuk Ecza Mete Türkyılmaz Anadolu Endüstri Holding Hülya Güzel Alternatif Bank Gürdoğan Yurtsever Tekstilbank İnci Uysal Aselsan Özgür Ural Yaşar Holding Davut Özen Serbest Meral Safsoy Dosa Denetim TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Faaliyet Raporu

13 Akademik İlişkiler Komitesi nin başkan, akademik kurul ve çalışma gruplarında görev alan üyeleri ise aşağıda belirtilmiştir. 1. Akademik İlişkiler Komitesi Başkanı Ali Kamil Uzun 2. Akademik Kurul Üyeleri Akademik İlişkiler Komitesi Başkanı : Ali Kamil Uzun, TİDE Yönetim Kurulu Üyesi : H.İbrahim Ayaşlı, IIA ARC Üyesi : Elif Buluç, Akademisyen Üyeler : Prof.Dr. Nuran Cömert, Prof. Dr. Seval Selimoğlu, Doç.Dr. Şaban Uzay, Doç.Dr. Kıymet Çalıyurt 3. Çalışma Grupları Üyeleri Akademik Tez Veri Tabanı ve Kütüphanecilik Çalışma Grubu Sorumlu üye: Dr.Engin Ergüden, Üyeler: Serkan Ersoy, Nadin Moral, A. Murathan Bayrı, Doğan Aktay IIA - IAEP Program Tanıtımı ve Katılım Teşvik Programı Çalışma Grubu Sorumlu üye: Elif Buluç, Üyeler: Mehmet Şanlıoğlu, Gökhan Sungur Denetim Kulüpleri ve Denetim Kariyer Teşvik Programı Çalışma Grubu Sorumlu üye: Esra Işıkara, Üyeler: Aysel Kökez, Cem Cömert, Arif Temur, Gökhan Özbilgin, Murat Çağlar Türkçe Kaynak Geliştirme Programı ve Meslek Kütüphanesi Programı Çalışma Grubu Sorumlu Üye: Sezer Bozkuş, Üyeler : Ali Korhan Özen, Mete Türkyılmaz, Hülya Güzel Meslek Tarihi ve Müzecilik Çalışma Grubu Sorumlu Üye : Gürdoğan Yurtsever, Üyeler : İnci Uysal, Özgür Ural, Meral Safsoy, Davut Özen 2009 yılı içinde Akademik İlişkiler Komitesi nin Akademik Kurul ve çalışma gruplarında aktif olarak yukarıda isimleri belirtilen 29 kişi görev almıştır. TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Faaliyet Raporu

14 FOTO TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Üyeleri I. Gözden Geçirme Toplantısında IX. PROJELER 1. Akademik Tez Envanteri Akademik İlişkiler Komitesi bünyesinde Akademik Tez Veri Tabanı Oluşturulması konusunda görev yapan çalışma grubu tarafından yapılan Türkiye deki tüm üniversitelerde yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin araştırmasından elde edilen sonuçların derlendiği "Akademik Tez Veritabanı - Akademik Tez Envanteri Raporu" hazırlanmıştır. (EK:3) Bir mesleğin gelişiminde akademik çalışmaların çok önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu açıdan iç denetim mesleği konusunda yapılan akademik çalışmaların öncelikle bilinmesi ve daha sonra da teşvik edilmesi, mesleğimizin gelişimi için büyük önem taşımaktadır. Türkiye İç Denetim Enstitüsü Akademik İlişkiler Komitesi Akademik Tez Veri Tabanı Oluşturma Çalışma Grubu tarafından hazırlanan bu rapor iç denetim alanında günümüze kadar yapılmış olan akademik çalışmaları ortaya koymaktadır. Bu raporla Yüksek Öğrenim Kurumu web sayfasında yer alan Ulusal Tez Veritabanı kanalıyla ulaşılan akademik tezlere ait kümülatif büyüklüklerle ortaya çıkan eğilimlerin irdelenmesi, elde olunan sonuçların, Akademik Kurul vasıtasıyla öğrenim yılında ilgili kurumlarla paylaşımının sağlanması amaçlanmıştır. TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Faaliyet Raporu

15 Akademik İlişkiler Komitesi bünyesinde Akademik Tez Veri Tabanı Oluşturulması konusunda görev yapan çalışma grubunca yapılan inceleme, toplanan bilgiler ve çalışma grubu olarak yapılan değerlendirmeler neticesinde iç denetim konusunda yeter düzeyde akademik çalışma yapılmadığı, bazı alt konu başlıklarının hazırlanan akademik tezlerde ana konu olarak işlenmediği, reel sektör uygulamalarına yönelik çalışmaların yok denecek sayıda olduğu görülmektedir. Böyle olmakla birlikte, İç denetim konulu akademik tezlerin toplam sayısı 1985 yılından başlayarak toplam 155 e ulaşmıştır. Bunların 27 si doktora, 128 i ise yüksek lisans tezidir. Bu tezlerde Marmara, İstanbul ve Gazi Üniversitelerinin sayısal ağırlığı ile karşılaşılmaktadır. Bu üç üniversitede yapılan çalışmalar, toplam çalışmaların % 63 ünü oluşturmaktadır. Bunları Dumlupınar, Dokuz Eylül ve Anadolu Üniversiteleri izlemektedir. Doktora ve yüksek lisans tezlerinin yıllar ölçütündeki görünümü benzeşmekte, yüksek lisans tezlerinde 2006 yılından sonra ciddi şekilde sayısal artış görülmektedir. Kuşkusuz bu veriler diğer bilim dalları ve alt branşlardaki akademik çalışmalarla birlikte mukayese edildiğinde daha sağlıklı ve anlaşılabilir değerlendirmelerin yapılması mümkün olacaktır. Bu açıdan bile mesleki olarak elde olunan bu sonuçların değerli bir veri bankasını oluşturduğu ortadadır. Bu çalışmanın üniversiteler ile paylaşılması planlanmakta olup, iç denetim mesleğine yönelik yapılan akademik çalışmaları teşvik edici niteliğe sahip olduğu düşünülmektedir. Akademik Tez Veri Tabanı-Akademik Tez Envanteri Raporu adındaki araştırma raporu aşağıda belirtilen öneriler ile TİDE Yönetim Kurulu na sunulmuştur. 1. Rapor ve ekleri ( Önsöz, Özet, Giriş, İnceleme ve Değerlendirmeler, Sonuç ve Öneriler, Ek-1 ve Ek-2) basılı bir kitapçık haline getirilerek, Başkan ve Başkan yardımcısı imzalı bir mektup ekinde tüm üniversite rektörlüklerine, sosyal bilimler enstitülerine, SPK, BDDK, Türkiye Bankalar Birliği, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK), İç Denetim Koordinasyon Kurulu, İç Denetim ve İç Kontrol Uyumlaştırma Daire Başkanlıkları, KİDDER, TÜSİAD, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, Risk Yöneticileri Derneği, MODAV, TÜRMOB, TOBB, vb kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, 2. Raporun yukarıda belirtilen bölümünün ingilizce çevirisinin yaptırılarak IIA Chairman, President, Vice-president (Akademik ilişkilerden sorumlu) ve IIA Academic Relations Committee başkan ve üyelerine gönderilmesi, 3. ECIIA Başkan ve yönetim kurulu üyelerine gönderilmesi, 4. Tüm IIA ve ECIIA üyesi enstitülere gönderilmesi ya da IIA ve ECIIA web sitelerinde yayınlanmasının sağlanması, 5. Araştırma raporunda yer alan mesleğimiz ile ilgili en çok akademik çalışma üreten üniversite rektörlükleri ve sosyal bilimler enstitülerine (Marmara, İstanbul ve Gazi) teşekkür mektubu gönderilmesi ve yapılacak olan geniş katılımlı bir etkinliğimizde plaket verilmesi, 6. Araştırma raporunda yer alan meslek konumuzla ilgili en çok tez danışmanlığı yapan hocalarımıza da aynı şekilde teşekkür mektubu ve plaketi takdim edilmesi, 7. Yukarıda önerilen plaket töreninin 2010 yılında yapılması düşünülen Akademik Forum da düzenlenmesi, 8. Raporun ekli dosyada yer alan tüm halinin TİDE web sayfasında yayınlanması, 9. Ekli dosyada yer alan haliyle raporun Danışma Kurulu üyeleri ile de paylaşılması, TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Faaliyet Raporu

16 10. Raporun Yönetim Kurulunda değerlendirilerek raporda yer alan görüş ve öneriler çerçevesinde mesleğin akademik gelişimi için TİDE taleplerinin oluşturulması. Ayrıca, aşağıda belirtilen konularda da çalışmalar yürütülmektedir. 1. Raporun bir özeti makale haline getirilerek İç Denetim dergisi 26. Sayısında yayınlanacaktır. 2. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumunda sunulmak üzere raporun referans alındığı akademik bir bildiri hazırlanmaktadır. 3. TİDE web sitesine yerleştirilmek üzere TİDE Akademik Tez Envanteri başlıklı bir bölüm hazırlanmaktadır. 2. Akademik Gelişim Programı (AGEP) IIA ın IAEP (Internal Auditing Education Partnership) adında akademik gelişim program içeriğini kriterleri itibariyle şu anda Türkiye de aynı şekilde uygulamak mümkün olmadığından, bu program esas alınarak TİDE AGEP (Akademik Gelişim Programı) adı altında bir gelişim programı geliştirilmiştir. Geliştirilen bu programın amaçlarını; TİDE Akademik eğitim program işbirliğinin sürekliliği ve gelişmesi Üniversitelerin bu alanda daha donanımlı mezunlar vermesine katkı İç Denetim alanında akademisyen yetişmesine destek İç Denetim alanında araştırmaların desteklenmesi IIA - IAEP Programı kabul sürecine hazırlık şeklinde belirtmek mümkündür. Bu programın öğrenciler, akademisyenler ve üniversiteler için yararları ise aşağıdaki şekilde belirtilebilir. Öğrenciler için; Staj imkanları, TİDE kütüphanesinden yararlanma, CIA sertifikasyonuna hazırlık, Uygulamaya dönük eğitim, Araştırma desteği, İş ve kariyer imkanlarını tanıma Akademisyenler için; Kaynak ve materyal temini, Mesleki Akademik gelişim, Kongre ve eğitimlere katılma, TİDE ile işbirliği Üniversiteler için; TİDE ismi ve desteği, Daha kalifiye mezunlar verme, Daha yetenekli öğrenci çekme, TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Faaliyet Raporu

17 Uygulamaya dönük eğitmen kadrosu, IIA IAEP katılımı ile uluslararası platformda kabul ve destek sağlamak TİDE AGEP Projesi ile IIA - IAEP Programına kabul sürecine hazırlık yapılması da öngörülmektedir. 3. Türkçe Kaynak Geliştirme ve Meslek Kütüphanesi Programı Denetim konusunda Türkçe olarak kaynak sayısının kısıtlı olması nedeniyle, iç denetim konusunda kaynak geliştirmek ve meslekdaşların ihtiyacı olan kaynaklara erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkçe Kaynak Geliştirme Programı geliştirilmiştir. Bu kapsamda; Yerli ve yabancı mesleki yayınların iç denetim, iç kontrol, kurumsal yönetim, IT denetimi şeklinde dört ana kategoride ele alınarak kaynak taraması yapılması, Bu kaynakların derlenmesi ve yayın listelerinin hazırlanması, İç denetimle ilgili internet sitelerinin araştırılarak örnek çalışmaların belirlenmesi, İç denetim ile ilgili ulaşılabilen tüm Türkçe kaynakların envanterinin hazırlanması (Kitaplar, CD ler, makaleler, tezler, internet siteleri), Oluşturulacak veritabanının TİDE üyelerine sunulmasına yönelik teknik altyapının hazırlanması, Veritabanının güncelliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması, Yabancı yayınların Türkçeleştirilmesi için çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. 4. Denetim Kulüpleri Denetim kulüpleri, üniversitelerde iç denetim mesleğinin tanıtılması, öğrencilere iç denetim kariyer olanakları hakkında bilgiler verilmesi, mezuniyet sonrası bilinçli tercihler yapılması ve mesleki kariyer için donanımlı insan kaynağı gelişimine katkı sağlanması, mesleğin akademik gelişimine ve tanıtımına değer katmak bakımından son derece önemli işleve sahiptir. Bu nedenle 2009 yılında çeşitli üniversitelerde denetim kulüplerinin kurulması ve bu kulüplerde çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi konusunda önemli çalışmalar yürütülmüş olup, bu etkinliklere çalışma grubunun faaliyetleri arasında yer verilmiştir. 5. Staj Merkezi Akademik İlişkiler Komitesi nin çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak projelerden olan staj merkezi ile iç denetçi olmayı düşünen öğrenci veya yeni mezun kişilere staj olanakları yaratılarak nitelikli iç denetçilerin mesleği seçmelerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Denetim Kulüpleri ve Denetimde Kariyer Teşvik Programı Çalışma Grubu sorumluluğunda yürütülen bu çalışmalar kapsamında 2009 yılı içinde gerekli planlamalar yapılmıştır. TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Faaliyet Raporu

18 6. Kariyer Gelişim Merkezi Projesi (KAGEM) İç denetçilere veya iç denetim mesleğini seçmek isteyen kişilere kariyer gelişiminde destek olabilmek amacıyla Kariyer Gelişim Merkezi Projesi (KAGEM) geliştirilmiştir. Bu kapsamda, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) internet sitesinde Kariyer Gelişim Merkezi (KAGEM) hizmet alanının açılması ve bu alana; Denetim Kulüpleri, Staj Merkezi, Kariyer Fırsatları, Kariyer Gelişim Danışmanlığı alt başlıklarının eklenmesi, bu alanlarda konularına göre güncel bilgilerin yer almasının sağlanması planlanmaktadır. 7. TİDENET (TİDE AKADEMİK NETWORK) TİDENET projesi ile Akademik İlişkiler Komitesi nin çalışmalarının ve bu çalışmalarda ortaya çıkan projelerin TİDE internet sitesinde topluca ve uygun bir şekilde yayımlanması ve TİDE Akademik Network sağlanarak bu alanda bilgi, iletişim ve paylaşım platformu oluşturulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda; Akademik İlişkiler Komitesi nin sorumlulukları, stratejik eylem planı, çalışma prensipleri ve yapısı Akademik İlişkiler Komitesi Üyeleri Akademik Kurul Çalışma Grupları Akademik Tez Veritabanı-Akademik Tez Envanteri Akademik Gelişim Programı (AGEP) Türkçe Kaynak Geliştirme Programı Kariyer Gelişim Merkezi (KAGEM) Denetim Kulüpleri, Staj Merkezi, Kariyer Fırsatları, Kariyer Gelişim Danışmanlığı Sanal Müze Meslek Tarihi E- Kütüphane gibi bilgi, belge ve projelere kolaylıkla ulaşılabilmesi planlanmaktadır. TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Faaliyet Raporu

19 FOTO Akademik İlişkiler Komitesi TİDENET Ekran Görüntüsü TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Faaliyet Raporu

20 8. Meslek Tarihi Mesleğin tarihi gelişiminin belgelenmesi ve kurumsal hafıza kayıtlarının oluşturulması amacıyla kısa ve uzun vadeli olmak üzere iki aşamalı bir proje planlanmıştır. Bu doğrultuda kısa vadeli olarak Türkiye İç Denetim Enstitüsü nün kuruluşunun 15. yılı olan 2010 yılında Türkiye İç Denetim Enstitüsü 15. Yıl Tarihi adında bir yayın çıkarılması, uzun vadeli olarak da mesleğin ülkemiz ve yakın coğrafyamızdaki tarihsel gelişiminin belgelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, İç Denetim Dergileri nin tüm sayıları, ilk kongrelerin ses ve video kayıtları, broşürleri, kitapçıklar, bugüne kadar yapılan ve kayda alınan metinler, uluslararası toplantı kayıtları, kuruluş belgeleri, ödüller, ilk yönetim kurulu kararları gibi dokümanlar gözden geçirilecek ve derlenecektir. Bunun için gerek TİDE deki mevcut materyaller kullanılacak, gerekse de bu konuda geçmiş dönemlerde görev alan kişilere ulaşılarak söyleşiler yapılacak, bilgi ve belgeler elde edilmeye çalışılacaktır. Bu çalışmalar 2009 yılı içinde başlatılmış olup; meslek tarihine ilişkin olarak İç Denetim Dergisi nde Mesleğin Yakın Tarihi ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü adında bir bölüm oluşturulmuş ve Sonbahar 2009 da yayımlanan 24.sayısından itibaren yazı dizisi başlatılmıştır. Bu şekilde mesleğin yakın tarihi ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün kurumsal tarihi üzerine çeşitli söyleşiler ve arşiv çalışmaları gerçekleştirilerek kurumsal belleği ilgilendiren bilgi, deneyim ve belgelerin kayıt ve koruma altına alınması hedeflenmektedir. Bu süreçte elde edilen kaynaklar aynı zamanda TİDE 15. Yıl Tarihi adındaki çalışmaya da temel teşkil edecektir. İç Denetim Dergisi nin 25.sayısında Mesleğin Yakın Tarihi ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü adındaki yazı dizisine devam edilmiş ve TİDE nin kuruluşunda çok önemli görevler alan Ersin Güneralp, Hüseyin Karaçalı ve Sinan Tanakol ile Ali Kamil Uzun un yaptığı söyleşiye yer verilmiştir. 9. Meslek Müzesi Mesleki birikim ve gelişimi, meslek kültürü ile ilgili değerleri ifade eden her türlü görsel ve yazılı belgeler, araç ve gereçler, vb. varlıkların orjinal veya suretlerinin toplanarak koruma ve bakım altına alınması, sergilenmesi amacıyla aşağıda belirtilen kısa ile orta ve uzun vadeli iki aşamadan oluşan meslek müzesi projesi hazırlanmıştır. Bu doğrultuda kısa vadede; Fiziksel müzeye uygun bir mekanın henüz bulunmaması nedeniyle öncelikle TİDE nin kuruluşu ve gelişimine ilişkin bilgi ve belgelerin, dünyanın her yerinden ulaşılabilecek sanal bir müzede sergilenmesi öngörülmüştür. Bunun için TİDE de mevcut bilgi ve belgelerin, görsellerin gözden geçirilmesi ve derlenmesi, aynı şekilde TİDE nin kuruluşunda görev alan kişilerde bulunan bilgi ve belgelere ulaşılarak derlenmesi planlanmaktadır. Elde edilen belge, araç ve gereçler sınıflandırılacak ve kayıt sistemi oluşturulacaktır. Sanal müze oluşturulmasına yönelik tasarım yapılması, sayfaların oluşturulması ve test ortamının aktive edilmesi gibi teknik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Elde edilen belgelerin sanal müzede yayınlanmasına uygun olanları belirlenecektir. Sanal müzede yer alacak belgeler test ortamında sanal müzeye yüklenecektir. Test çalışmalarından sonra sanal müze tüm kullanıcıların erişimine açılacaktır. TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Faaliyet Raporu

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU 2013 Mart, 2014 İSTANBUL 1 İçindekiler ÖNSÖZ... 2 YÖNETİCİ ÖZETİ... 5 1. Vizyon ve Misyon... 8 2. Stratejik Eylem

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmelik, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğü nde

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 Mart 2005 ODTÜ SP 2005-2010 (Sür. 1.0) Mart 2005 ii ODTÜ Stratejik Planı 2005 2010 8 Mart 2005 tarihli Senato Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı FAALİYET RAPORU

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı FAALİYET RAPORU Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 FAALİYET RAPORU Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

10.YILINDA. Kamu-BĐB. Türkiye Bilişim Derneği

10.YILINDA. Kamu-BĐB. Türkiye Bilişim Derneği 10.YILINDA Kamu-BĐB Türkiye Bilişim Derneği 2 ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM 1 Kamu-BİB in Tarihçesi 09-15 BÖLÜM 2 Kamu-BİB Etkinlikleri 16-26 BÖLÜM 3 Bilgi Toplumu Strajesine Kamu-BİB Etkisi 27-32 BÖLÜM 4 Kamu-BİB

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI PERFORMANS 2014 PROGRAMI Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ocak

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı