DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU"

Transkript

1 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Kanun, tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir.

3 Sayıştay Merkezi : Ankara İlgili Bakanlık : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Esas sermaye : ,00 TL Ödenmiş sermaye : ,01 TL Ödenmemiş sermaye : ,99 TL Karar Organı (Yönetim Kurulu) Yönetim Temsil ettiği Kuruluştaki Görevli bulunduğu süre Kurulundaki Adı ve Soyadı Bakanlık veya görevi veya Başlama Ayrılma unvanı Kuruluş mesleği tarihi tarihi 1-Başkan Orhan BİRDAL DHMİ Genel Müdür Devam ediyor 2-Üye Mehmet ATEŞ DHMİ Genel Md.Yrd Devam ediyor 3-Üye M. Funda OCAK DHMİ Genel Md. Yrd Devam ediyor 4-Üye Sadettin PARMAKSIZ Hazine Müsteşarlığı Darphane Genel Müdürü Devam ediyor 5-Üye Ahmet ARSLAN Ulaştırma Den. Haber. Bak. DLH E.Genel Müdürü Üye

4 Sayıştay İÇİNDEKİLER Sayfa I- TOPLU BAKIŞ... I A-Hava Limanı/Meydanı İşletmeciliğinin Dünya ekonomisindeki yeri I B-Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi... II C-Öneriler... VI II- İDARİ BÜNYE... 1 A-Mevzuat... 1 B-Teşkilat... 3 C-Personel durumu... 9 III- MALİ BÜNYE A-Mali durum B-Mali sonuçlar IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI A-İşletme bütçesinin genel durumu B-Finansman C-Giderler D-Tedarik işleri E-Üretim ve maliyetler Üretim Üretim maliyetleri F-Pazarlama G-Sigorta işleri H-İşletme sonuçları I-Kalkınma planı ve yıllık programlar V- BİLANÇO Aktif (Varlıklar) Pasif (Kaynaklar) VI- GELİR TABLOSU VII- EKLER

5 Sayıştay Kısaltmalar ACC :Yol Kontrol Merkezi AFTN :Havacılık Sabit Telekomünikasyon Şebekesi AIS :Havacılık Enformasyon Hizmetleri APP :Yaklaşma Kontrol Merkezi ATM :Hava Trafik Yönetimi ATC :Hava Trafik Kontrolü APW :Bölge Yakınlık Uyarı Sistemi A-SMGSC :Yer Radar Sistemi ATS STAFF :Hava Seyrüsefer personeli CAT :Kategori-Sınıflandırma CDM :Ortaklaşa Karar Alma CIDIN :Veri Değişim Ağı COSPAS-SARSAT :Uyduya Dayalı Arama-Kurtarma Sistemi DME :Uzaklık Ölçme Cihazı DMİ :Devlet Meteoroloji İşleri ECAC :Avrupa Sivil Havacılık Konferansı EUROCONTROL :Avrupa Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı ENH :Enerji Nakil Hatları FIC :Uçuş Bilgi Merkezi FIR :Uçuş Bilgi Bölgesi GNSS :Küresel Uydu Seyir Sistemi HBS :Hizmet Birim Sayısı ICAO :Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Konvansiyonu ILS :Aletle İniş Sistemi KKTC :Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MSAW :Asgari Emniyet İrtifa Uyarı Sistemi NON ATS STAFF :Hava Seyrüsefer dışındaki personel PAT :Pist-Apron-Taksi Yolu PSR :Yaklaşma Radarı SHGM :Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SOLAS :Uluslar arası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi SLOT :Uçuş Aralığı TMA :Terminal Kontrol Sahası TWR :Kule Kontrol Merkezi VCS :Ses haberleşme sistemi VOR :Seyrüsefer Yön Cihazı YG-AG :Yüksek Gerilim-Alçak Gerilim YİD :Yap-İşlet-Devret

6 I-TOPLU BAKIŞ A-Hava Limanı/Meydanı İşletmeciliğinin Dünya Ekonomisindeki Yeri: 1903 yılında uçakla ilk uçuşun başlatılmasının ardından, havacılık hızla gelişerek bugünkü seviyelere gelmiş; hava yolları, hava limanları ve seyrüsefer hizmetleri de bu paralelde hızlı bir değişim göstermiştir. Başlangıçta devletlerin hükümranlık hakkı olarak görülmeyen hava sahaları, ekonomik, teknik ve siyasi gelişmelere bağlı olarak, özelikle birinci dünya savaşında havadan gelebilecek tehlikelere karşı önlem alma zorunluluğu nedeniyle devletin mutlak egemenliği altında bulunması gereken yerler olarak görülmüştür. Bu çerçevede, 1919 yılında Paris Barış Konferansına katılan devletlerce, ulusların hava sahaları üzerindeki hükümranlık hakkı benimsenmiş; milletler arası uçuş hakkı ve kamu hukukuna ilişkin olarak ilk uluslararası sivil havacılık anlaşması olan Paris Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu anlaşmayı daha sonra 1926 yılında Madrid, 1928 yılında Havana, 1929 yılında Varşova sözleşmeleri takip etmiştir yılında imzalanan Şikago Sözleşmesi ise, havacılık tarihinde önemli bir dönüm noktası oluşturmaktadır. 52 ülke tarafından imzalanan Şikago Sözleşmesi, uluslararası sivil havacılığın esaslarını evrensel boyutta düzenleyen ve uluslararası havacılık hukukunun temellerini ortaya koyan bir metin olarak tarihe geçmiştir. Türkiye nin 1945 yılında taraf olduğu Şikago Sözleşmesi; hava seyrüseferi, hava nakil araçlarının tabiiyeti ve tescili, lisans ve sertifikaları, hava seyrüseferlerini kolaylaştırıcı tedbirler, kazaların tahkiki, uluslar arası standartlar ve usuller gibi önemli düzenlemeler getirmiştir. Söz konusu anlaşma gereği Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ( ICAO) kurulmuştur. Birçok ülkenin hava sahasını kullanmak durumunda olan ülkeler, kısa sürede ICAO ya üye olmuşlardır. Üye sayısı 150 yi aşan ICAO, uluslararası standart ve kuralları tespit eden ve uygulanmasını sağlayan bir kuruluş konumuna gelmiştir yılına gelindiğinde ICAO nun standart ve tavsiye edilen kurallarını uygulayan bir kuruluş olarak, 6 Avrupa ülkesi tarafından Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) kurulmuştur. EUROCONTROL, hava trafik yönetimini geliştirmek, Avrupa hava sahasındaki entegrasyonu sağlamak, üye ülkeler adına kullanıcı hava taşıyıcılarından seyrüsefer ücretlerini tahsil etmek, proje, eğitim hizmetleri vermekle görevlidir. Merkezi Brüksel de olan ve 37 üyesi bulunan EUROCONTROL e Türkiye 1989 yılında üye olmuştur. Hava Trafik Yönetimi- ATM (Air Traffic Management) havacılık endüstrisinin kilit alt yapısını oluşturmaktadır. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından 2004 yılında alınan kararlarda, Avrupa İçin Tek Gökyüzü-Single European Sky (SES) yaklaşımı benimsenmiş ve bu amaçla öngörülen projenin gerçekleşmesi için, Avrupa hava I

7 seyrüsefer hizmetlerinin harmonizasyonu ve standardizasyonu ana kural olarak tanımlanmıştır. Avrupa hava ulaşımını etkileyen mevcut sorunları çözmeyi ve gelecekteki talepleri karşılayabilecek nitelikte bir Hava Trafik Yönetim sistemi oluşturmayı amaçlayan SES (Tek Avrupa Seması) yaklaşımı; tek biçimli sistemlerin temini, Avrupa Hava Sahasının ulusal sınırlara bağlı kalmaksızın trafik akışına göre yeniden yapılandırılması, hava trafik yönetiminde ortak usul ve kuralların uygulanması ve birlikte işlerlik yaklaşımları ile gelecekte hava sahasında ilave kapasite artış ihtiyacını karşılayabilecek ve darboğazları önleyecek geniş kapsamlı bir nitelik taşımaktadır. B-Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve gelişimi: Türkiye deki sivil havacılık faaliyetlerinin 1912 yılında, bugünkü İstanbul Atatürk Hava Limanı civarında kurulan hangarlar ve uçak iniş-kalkış meydanı ile başladığı kabul edilmektedir tarihinde ise, bugünkü Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün de başlangıcını oluşturan Hava Yolları Devlet İşletmesi kurulmuştur. Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak teşkilatlanan kuruluş; hava yolları ve hava alanları kurmak ve hava taşımacılığı yapmakla görevlendirilmiştir. Bu dönemde, askeri amaçlı bazı uçaklar modifiye edilerek yolcu ve yük taşımacılığı ile İstanbul-Eskişehir-Ankara gibi merkezlere hava ulaşımı sağlanmıştır. Hava alanı yapımının önemi doğrultusunda tarihinde 3424 sayılı Kanunla, Havayolları Devlet İşletmesi, Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü adını alarak Bayındırlık Bakanlığına, daha sonra da tarihinde 4467 sayılı Kanunla Ulaştırma Bakanlığına bağlanmıştır. Sivil havacılık alanında, özellikle 1944 yılında Şikago Sözleşmesinin imzalanmasından sonra ortaya çıkan hızlı gelişmeler, Türkiye deki havacılık faaliyetlerini de etkilemiştir. Bu gelişmeler hava alanı işletme hizmetleri ile uçak işletmeciliğinin aynı kuruluş tarafından yürütülmesinin rasyonel olmayacağını ortaya çıkarmıştır.bu nedenle, uçak işletmeciliği tarihinde 6623 sayılı Kanunla Türk Hava Yollarına; hava alanı işletmeciliği, yer hizmetleri, hava seyrüsefer ve muhabere hizmetleri ise tarihinde 6686 sayılı Kanunla katma bütçeli Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne devredilmiştir yılında, kısa bir süre Meydan İşletme Müessesesi adı altında hizmet veren Kuruluş, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin tarih ve 233 sayılı KHK kapsamında; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) unvanıyla, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir Kamu İktisadi Kuruluşu olarak yeniden yapılandırılmıştır. Türkiye hava sahasında, hava alanlarına iniş kalkış yapan uçaklar ile transit geçiş yapan hava araçlarının uçuşlarını gerçekleştirdikleri 125 adet uçuş yolu (hava koridoru) bulunmaktadır. Yol kontrol Merkezlerince hava trafik akışının düzenlendiği ve ülke sathına yayılan seyrüsefer cihazları ile desteklenen hava sahası ve toprakları üzerinde km2 lik hava sahası ve km lik uçuş yolu şebekesi dâhilinde II

8 yapılan uçuşlar emniyetli, düzenli ve en az gecikme ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, uluslararası sefer yapmak veya ülkenin hava alanlarına iniş kalkış yapmaksızın transit geçiş yapmak amacıyla hava sahasını kullanmak durumunda olan hava araçlarının Türk hava sahasına giriş çıkış yaptıkları 39 adet giriş çıkış noktası bulunmaktadır. Hava trafik kontrol hizmetlerinde, kontrollü sahalarda sivil ve askeri trafiğe, ICAO standartlarında 24 saat kesintisiz hizmet verilmesi ve uçuş emniyetinin en üst düzeyde sağlanması esastır. DHMİ bünyesinde: Hava trafiğinin düzenlenmesi ve hava araçlarının, hava liman ve meydanlarına güvenle iniş kalkış yapmasını sağlamak amacıyla; transit ve üst uçuş seviyelerindeki uçuşlara kontrol hizmeti veren 2 adet Yol Kontrol Merkezi iniş/kalkış aşamasında, havalimanına belirli bir mesafe ve uçuş seviyesinde uçuş yapmakta olan hava taşıtlarına hizmet veren 16 adet Yaklaşma Kontrol Merkezi meydan civarında uçmakta olan ve meydana iniş, kalkış, taksi ve hava taşıtlarına hizmet veren 30 adet Meydan Kontrol Kulesi faaliyettedir. Hava seyrüsefer emniyetinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla, geleceğin hava seyrüsefer hizmet kavramı çerçevesinde geliştirilen ATM/CNS programına uygun yapılanma sağlanırken, yeni ATM teknolojileri ve yöntemlerinin entegrasyonunun sağlanması amacıyla teknik alt yapının yenilenmesinin yanı sıra hava sahası düzenlemeleri, personel eğitimi, performans ve kapasite planlaması alanların da hava seyrüsefer emniyetinin sağlanması amacıyla EUROCONTROL ile yakın işbirliği içerisinde birçok proje hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Mevcut Hava Trafik Kontrol altyapısı (ATC sistemleri ve radarlar), 1980'lerin teknolojisidir. Bu sistemlerin hem teknolojisi eskimiş olup, hem de kapasite olarak artan hava trafik yükünü karşılamakta zorlanmaktadır. Ayrıca bu sistemler için yedek parça temininde ve yazılım destek alımında zorlanılmakta ve bundan dolayı sistemlerin idamesi riske girmektedir. Bu yapının SMART Projesi kapsamında yenilenmesi çalışmaları devam etmektedir yılında, önceki yıldan % 12,8 fazlasıyla inen kalkan uçak trafiği gerçekleşmiş; hava limanı ve hava alanlarına gelen giden yerli-yabancı yolcu sayısı da, yine önceki yıla göre % 16,2 oranında artışla 91,5 milyon kişiye ulaşmıştır. Kuruluşun son beş yıla ilişkin toplu bilgileri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. III

9 Toplu bilgiler Ölçü Son iki yıl Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL ,4 Yabancı kaynaklar Bin TL ,4 Finansman giderleri Bin TL Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL ,5 Maddi duran varlıklar birikmiş amortsm. Bin TL ,4 Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL ( ) (23,3) Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) % (3) (3) Tüm alım tutarı Bin TL ,4 İşletilen hava meydanları Adet ,4 Toplam uçak trafiği sayısı Adet ,4 Toplam yolcu trafiği Bin kişi ,1 Toplam yük trafiği Ton ,7 Over-flight (üst geçiş) uçak trafiği Adet (898) (0,3) Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL ,2 Net satış tutarı Bin TL ,6 Malzeme stokları Bin TL (3.464) (11,6) Memur (ortalama) Kişi ,5 Sözleşmeli (ortalama) Kişi ,4 Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,8 Cari yıla ilişkin: Memurlar için yapılan giderler Bin TL ,0 Memur başına aylık ortalama gider TL ,0 Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin TL ,5 farkı Artış veya azalış % Sözleşmeli başına aylık ortalama gider TL ,2 Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal yükümlülükler Bin TL ,1 Tahakkuk eden vergiler Bin TL ,5 GSYİH'ya katkı (üretici fiyatları ile) Bin TL ,4 GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL ,3 GSMH'a katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL ,5 Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % ,6 Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % ,5 Ekonomik kârlılık % Faaliyet kârı veya zararı Bin TL ,9 Dönem kârı veya zararı Bin TL ,7 Bilanço kârı veya zararı Bin TL ,8 IV

10 Ulaşım altyapısının önemli unsurları olan hava liman ve alanlarının ülke ekonomisine sağladığı faydaların yanında sosyal ve kültürel yapıyı geliştirici özelliğinin olması, ayrıca konumu gereği karayoluyla ulaşımda çeşitli güçlükler yaşanan yörelerdeki meydanların sağladığı kolaylıklar, meydan işletmeciliğinin geliştirilmesinde temel faktörler olarak ele alınmak durumundadır. Buna karşılık, gerek yatırım ve gerekse işletme maliyetlerinin yüksekliği, kapasite kullanım oranı oldukça düşük olan hava limanı ve alanlarının durumunun yeniden değerlendirilmesini gerektirmektedir. Ayrıca, Dokuzuncu Kalkınma Planında havayolu şirketlerinin küçük havaalanı yapısına uygun filo oluşturulmasının teşvik edilmesi öngörülmüş olmasına karşılık bu konuda kayda değer bir gelişme olmaması Kuruluş tarafından işletilen hava meydanlarının düşük kapasite ile kullanılmasına neden olmaktadır. Bu filonun oluşamamasındaki diğer etken de bu uçaklar için bakımonarım hizmeti verecek birimlerin ülkede yeterince olmamasıdır. Ülkenin hava sahasındaki uçuş güvenliğini daha etkin olarak sağlamak ve sürekli olarak artan trafik talebini karşılamak üzere 1989 yılında işletmeye alınan Hava Trafik Kontrol (ATC) sistemlerin yenilenmesi için 2000 yılından itibaren EUROCONTROL Teşkilatıyla birlikte çalışma başlatılmış ve SMART Projesi adı altında sürdürülecek proje 2002 yılı Yatırım Programına alınmıştır. Proje kapsamında Ankara Saha Kontrol Merkezi ile Hava Trafik Kontrol Komplekslerinin temini, tesisi ve mevcut radarların yenilenmesi bulunmaktadır. Proje, Kuruluş açısından büyük önem arz eden oldukça kapsamlı bir yatırımı öngörmektedir. Ancak, özellikle kullanılacak yazılımdan kaynaklanan bazı sorunların yaşanması yatırımın gerçekleşmesini geciktirdiğinden, yaşanan bu sorunun imzalanmış olan sözleşme hükümlerine göre değerlendirilip bir an evvel nihai bir karara varılması uygun olacaktır. Kuruluş tarafından yakından takip edilmesi gereken diğer bir konu ise başta İstanbul da olmak üzere havalimanı ve alanlarının etrafındaki yapay mania lardır. Havacılığın en önemli altyapısı durumunda olan hava meydanlarının projelendirilmesi ve yapımında olduğu kadar bu tesislerin çevresindeki yükselti sınırlarına yönelik olarak da uluslar arası kurallar bulunmaktadır. Bu durum pistlerin konumu ve uzunluğuna bağlı olarak hava meydanının etrafında tesis edilecek her türlü yapının maksimum yüksekliğinin önceden belirlenmesi, ayrıca kuralsız yapılaşmaların da sürekli izlenip gerekli cezai yaptırımların uygulanması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Konuya ilişkin olarak Kuruluş un doğrudan tedbir alma ve cezai yaptırım uygulama yetkisi olmamakla birlikte, güncel teknoloji kullanılarak uçuş can ve mal güvenliğini tehdit eden yapılaşmaların tespiti ve yenilerinin oluşumunun engellenmesi için ilgili tarafların sürekli olarak bilgilendirilmesi ve konu ile ilgili mevzuatın titizlikle uygulanması konusunda yetkili merciler nezdinde ki girişimlerin sürdürülmesi gerekmektedir. Bütün dünyada sürekli bir gelişme gösteren hava taşımacığının önündeki engellerden biri de hava sahalarının kullanımı olup, ilave kapasite yaratılması için geleneksel seyir yardımcıları yerine ileri teknoloji ürünü sistemlerin kullanılması V

11 gerekmektedir. Kuruluş tarafından bu kapsamda TÜBİTAK ile başlatılan işbirliğinin geliştirilerek sürdürülmesi uygun olacaktır. C-Öneriler: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011 yılındaki çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1- Kuruluşun hava seyrüsefer ve havalimanı işletmeciliği hizmetlerindeki etkinlik ve verimliliğinin artırılması için; -Mevcut teşkilat yapısının tüm yönleriyle gözden geçirilerek daha fonksiyonel bir yapılanmaya gidilmesi; bu çerçevede iş etüdü ve analizlerine dayalı görev tanımlamalarının yapılması; üniteler itibariyle optimum istihdam düzeyinin ve kadro niteliklerine uygun dengeli bir personel dağılımının sağlanması, -Birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile servisler arası iş akışı ve koordinasyon yapısı gözden geçirilerek daha güçlü bir iç kontrol sistemi oluşturulması; bu kapsamda Kuruluşta bir kalite ve iç kontrol ünitesi kurulması hususunun değerlendirilmesi (Sayfa: 3-6, ), 2- Kuruluş Yönetim Kurulunun bir üyeliğinin 2006 yılından bu yana, diğer bir üyeliğinin ise bir yılı aşkın süredir münhal bulunmasının karar organı çalışmalarında aksamalara yol açtığı, yatırım ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak alınan önemli kararlarda tam temsilin sağlanamadığı hususu üzerinde önemle durularak, Yönetim Kurulunun münhal üyeliklerine atama yapılması için İlgili Bakanlık nezdinde girişmelerde bulunulması (Sayfa: 6-7 ), 3- İhale yoluyla hizmet alımı uygulamasında ortaya çıkan aksaklıkların tüm yönleriyle değerlendirilmesi; bu konuda yüklenici firmanın istihdam ettiği işçilerin açtığı tazminat ve alacak davalarının giderek arttığı ve bunların genelde aleyhte sonuçlandığı hususu dikkate alınarak, sorunun kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını teminen Hazine Müsteşarlığı ve ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa: 7-8 ), 4- Havalimanlarının civarında uçuş can ve mal emniyetini tehdit eden ve kapasite kullanım oranlarını sınırlayan yapılaşmaların tespiti amacıyla yapılmakta olan çalışmaların, uydu teknolojilerinden de faydalanılarak sürdürülmesi ve sonuçlarının başta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olmak üzere ilgili taraflara sunularak sorunların daha da büyümeden çözüme kavuşturulması amacıyla yapılacak çalışmalara katkı sağlanması (Sayfa: ), 5- Kuruluş tarafından işletilmekte olan havalimanlarından trafik yoğunluğu oldukça düşük olanlarının durumunun bütün yönleriyle ele alınıp, trafiğin kapasite kullanım oranı düşük havalimanlarına yönlenmesine ve havayolu şirketlerinin küçük gövdeli uçak filosu teminine katkı sağlayacak uygulamaların geliştirilerek sürdürülmesi (Sayfa: ), VI

12 6- İstanbul da yüksek kapasiteli yeni bir havalimanı yapımına yönelik çalışmalar yürütülmekle birlikte mevcut durumda ülkenin ulaşım altyapısının en önemli unsurlarından biri durumunda olan İstanbul Atatürk Havalimanı nda; -İlave uçak park alanı oluşturulmasına yönelik düzenlemelerin sürdürülmesi, -Gecikmelerin ana nedenlerinden biri olarak gösterilen slot (uçuş aralık) tahsislerine uymada daha duyarlı davranılmasını sağlayacak önlem alınması, -Yoğunlaşan trafik nedeniyle yığılmaların ortaya çıktığı durumlarda ilgili taraflara daha fazla bilgi verilerek uyarılması, -Mevcut imkânların daha etkin kullanılması amacıyla başlatılan Ortaklaşa Karar Alma sürecinin geliştirilmesi (Sayfa: ), 7- Kuruluş un önemli yatırımları arasında yer alan SMART projesi kapsamında temini öngörülen Ankara Saha Kontrol Merkezi ile Hava Trafik Kontrol Kompleksleri işinde taahhüt edilen konularda daha fazla ilerleme sağlanamayacağı görüldüğünden, gelinen aşamanın nihai bir değerlendirmesinin yapılarak imzalanmış sözleşmenin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde daha fazla gecikmeksizin sonlandırılması ve projenin geleceğine yönelik karar alınması (Sayfa: ), 8- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:14) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerinde yerine getirilmesi. Sonuç: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 2011 yılı bilançosu ve ,43 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. VII

13 Sayıştay A-Mevzuat: 1-Kanunlar II. İDARİ BÜNYE 1933 yılında Hava Yolları Devlet İşletmesi adıyla faaliyetine başlayan Kuruluş, 1938 yılında 3424 sayılı Kanunla Havayolları Devlet İşletmesi Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü unvanını almıştır li yıllarda sivil havacılık alanındaki gelişmeler hava meydanı ve uçak işletmeciliğinin aynı kuruluş tarafından yürütülmesinin rasyonel olmayacağını ortaya koymuştur. Bu nedenle iki hizmetin ayrı ayrı kuruluşlar tarafından yerine getirilmesini sağlamak amacıyla; uçak işletmeciliği tarihinde 6623 sayılı kanunla THY A.O na, hava meydanı işletmeciliği ve yer hizmetleriyle, hava seyrüsefer, hava trafik kontrol ve muhabere hizmetleri tarihinde 6686 sayılı kanunla tüzel kişiliğe sahip katma bütçeli Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ne devredilmiştir. Kuruluş, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin tarih ve 233 sayılı KHK ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) unvanıyla ve Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) statüsünde yeniden yapılandırılmıştır tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konulan Ana Statü ile Kuruluşun görevleri; sivil havacılık faaliyetlerinin gereği olan, hava taşımacılığı, hava meydanlarının işletilmesi, meydan yer hizmetlerinin sağlanması, hava trafik kontrol hizmetlerinin ifası, seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulması ve işletilmesi, bu faaliyetler ile ilgili diğer tesis ve sistemlerin kurulması, işletilmesi ve modern havacılık düzeyine çıkarılmasını sağlamaktır. Ayrıca, sivil havacılık ihtisas alanlarında, dünya standartlarına göre personel yetiştirmek üzere eğitim tesisleri kurmak, kurdurmak ve bu tesisleri işletmek ve işlettirmek ve işletiminde bulunan hava alanları ile işletme dönemlerinin sonundan itibaren yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırarak işletimini özel sektöre verdiği terminallerini ve/veya hizmetin bütünlüğü yönünden gerek gördüğü diğer tesislerini, 5335 Sayılı Kanunun 33 üncü Maddesi çerçevesinde özel hukuk tüzel kişilerine kiralamak ve/veya işletme hakkını devretmek şeklinde belirlenmiştir. Kuruluş, 233 sayılı KHK ve Ana Statüsünde saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi bulunmaktadır. Ayrıca, tarih ve 2677 sayılı Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkındaki Kanun ile tarih ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkındaki Kanun Kuruluşun faaliyet alanı ile ilgili bulunmaktadır. DHMİ personeli, özlük ve sosyal hakları bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı KHK, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, bunların ek ve değişiklikleri ile Bakanlar Kurulu ve Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararlarına tabidir. 1

14 Sayıştay KİT personel rejimini düzenleyen 399 sayılı KHK nın ek 2 nci maddesi, DHMİ nin 399 sayılı KHK nın 3 üncü madde (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personeline (I ve II sayılı cetvelde yer alan personel) ödenecek havacılık tazminat oranları ile ödeme usul ve esaslarını düzenlemektedir. Kuruluşun dış denetimi 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca Sayıştay tarafından yapılmakta; kamu adına nihai denetim, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği TBMM denetimi ile tamamlanmaktadır. 2-Bakanlar Kurulu Kararları: Bakanlar Kurulunun kamu kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin genel nitelikteki kararları ile kamu personelinin ücret, ek ödeme ve sosyal giderlerinin belirlenmesine esas olan katsayı, puan ve oran tespitine ilişkin diğer kararları, ilgili kamu kuruluşlarında olduğu gibi kuruluşta da uygulanmıştır. 3-Uluslararası Anlaşmalar: Uluslar arası hava ulaşımında mal ve can emniyetini sağlamak ve düzenli ekonomik çalışma ve gelişmeyi temin etmek amacıyla 1944 yılında imzalanan Sivil Havacılık Anlaşması, Türkiye tarafından tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanmıştır. Bu anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, DHMİ nin de üye olduğu Sivil Havacılık Teşkilatı International Civil Aviation Organization (ICAO) kurulmuştur. Kuruluş, ayrıca Türkiye nin de taraf olduğu ve tarih ve 3504 sayılı Kanun ile onaylanan Uluslararası Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin Avrupa Teşkilatı Sözleşmesi ( EUROCONTROL ) ne de tabi bulunmaktadır. DHMİ nin bu teşkilata üyeliği tarihinde gerçekleşmiştir. Kuruluş Yönetim Kurulu tarih 19 sayılı kararla, Uluslar arası Sivil Hava Seyrüsefer Hizmetleri Organizasyonu ( CANSO) ya tam üye olarak katılmayı onaylamıştır. CANSO (Civil Air Navigation Services Organization) 1998 yılında Hava Seyrüseferininde hizmet sağlayıcıların uluslar arası haklarını temsil etmek amacıyla kurulmuş olup 37 si tam üye olmak üzere toplam 68 ülke organizasyonu temsil etmektedir. Merkezi Amsterdam da bulunan CANSO nun temel hedefleri; hava seyrüsefer hizmetlerinde güvenlik, verimlilik ve etkinliği artırmak ortak yaklaşımlar saptamak, bilgi transferi, üyelerin temsili ve tanıtımı konusunda faaliyetlerde bulunmak şeklinde özetlenebilir. CANSO yıllık aidatı kuruluşların hava seyrüsefer hizmet gelirine göre saptamakta olup, DHMİ yıllık geliri milyon USD olan organizasyonlar kategorisinde bulunmaktadır. 4-Yüksek Planlama Kurulu Kararları: Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarının sözleşmeli ve kapsam dışı personeli, bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçi ve tasfiye kurulu üyelerine uygulanacak ücretlerin tespitini düzenleyen tarihli ve 2

15 Sayıştay 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı Kuruluş çalışanları için de uygulanmıştır. 5-Yönetmelikler: Kuruluşun iç mevzuatı, Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmeliklerle çeşitli konulara ilişkin yönerge ve talimatlardan oluşmaktadır yılından itibaren yürürlüğe konulmuş iç mevzuatta, zaman içinde yürütülen güncelleme ve yenileme çalışmalarının sürdüğü gözlenmiş olup bu konudaki çalışmaların tamamlanmasında yarar bulunmaktadır. B-Teşkilat: 1-Teşkilatın yapısı: Kuruluşun teşkilat yapısı karar organı ile Genel Müdürlük ve bağlı alt birimlerden oluşan yürütme organından oluşmaktadır. Hava ulaşımının uluslar arası standartlarda emniyetli ve etkin bir şekilde sağlanması için faaliyette bulunan DHMİ, bu alanda önemli atılımlar içine girmiş ve havayolu ulaşımındaki potansiyelin yükselmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Kuruluşun görev ve fonksiyonlarını gerektiği şekilde yerine getirebilmesi için etkin bir teşkilat yapısına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yönüyle ele alındığında, mevcut teşkilat yapısının yeniden gözden geçirilmesinin ve reorganizasyona gidilmesinin gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır. Kuruluşun teşkilat şemaları 1992 yılında oluşturulmuş, zaman içinde hizmet alanında meydana gelen gelişmeler ve yeni meydanların işletime açılması nedeniyle organizasyonda değişikliklere gidilmiştir. Ancak bu değişiklikler, iş etüdü ve iş analizini esas alan bilimsel esaslara dayalı bir çalışma sonucu olmadığından etkin bir yapılanma sağlanamamıştır. Norm kadro konusu, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ortak nitelikteki bir sorunu olduğundan, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2000/1658 sayılı kararı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Norm Kadro Çalışmalarında Uygulanacak Usul ve Esaslar yürürlüğe konulmuş; bu kapsamda Başbakanlığın gün ve 2001/39 sayılı Genelgesiyle de kamu kurum ve kuruluşlarında norm kadro çalışmalarının takvimi belirlenmiştir. DHMİ için bu takvim 2003 yılının ikinci yarısı olarak öngörülmüştür. Bu çerçevede Kuruluş, bilimsel esaslara uygun norm kadro çalışması yaptırmak üzere Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) ile anlaşma sağlamıştır. Buna göre çalışmalar anılan düzenleme ve öngörülen takvim doğrultusunda yürütülmeye başlanmış, ancak daha çalışmalar sonuçlanmadan, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6532 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Norm Kadro Çalışmalarında Uyulacak Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar yürürlüğe konulmuştur. 3

16 Sayıştay Söz konusu kararda Norm kadro çalışmalarının öncelikle Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek kurum/kuruluşlarda sonuçlandırılması, uygulama sonuçlarına göre kapsama dahil diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca uygun görülecekler için Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı süresini kapsayan dönemde başlamak üzere ayrıca takvim belirlenmesi öngörülmüştür. Bu gelişmeler nedeniyle norm kadro uygulamasına geçilememiştir yılında reorganizasyon konusu yeniden gündeme gelmiş ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar eki 2008 yılı Programı politika öncelikleri ve tedbirleri arasında; Kuruluşların yasal statüleri ve organizasyon yapılarının değişen şartlara uygun olarak yenilenmesi, ve DHMİ Genel Müdürlüğünün idari yapısının reorganizasyonu için eylem planı hazırlanması hususlarına yer verilmiştir. Değinilen düzenleme çerçevesinde hazırlanan eylem planı o dönemde Hazine, DPT, Devlet Personel Başkanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına gönderilmiştir. Bu kapsamda, idari yapılanma çalışmalarına yön vermek amacıyla; 2008 yılında TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile birlikte ortak akıl platformu adıyla bir çalıştay düzenlenmiştir. Çeşitli kuruluşlardan temsilci ve uzmanlarında katıldığı toplantıda, DHMİ nin güçlü ve zayıf alanları ile fırsatlar ve tehditleri içeren SWOT (GZFT) analizi uygulanarak gerekli tespit, değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur. Ancak bu konudaki çalışmalar da hayata geçirilememiştir. Yeninden yapılanma konusuna, arası yılları kapsayan DHMİ Stratejik Planı nda da yer verilmiştir. Yukarıda değinilen SWOT analizi ile yapılan tespitlere Stratejik Plan da da yer verilmiş olup teşkilatlanma ve istihdamla ilgili zayıf yönler aşağıdaki gibi belirlenmiştir: - Kuruluşun mevcut idari yapısının reorganizasyonunun tamamlanmamış olması, - Görev tanımlarının güncel koşulları karşılayacak şekilde yenilenmemiş olması, - Yürürlükte bulunan mevzuatlar gereği personel istihdamında istenilen nicelik ve nitelikte eleman alımının sağlanamaması, - Personel istihdamının siyasi etkilere açık bulunması, - Personel eğitiminin, Kuruluşun hizmet alanları itibariyle dengeli dağıtılamaması. Bu hususların yanı sıra, Kuruluşun güçlü yönleri ile fırsatlar ve tehditlere de Planda yer verilerek; insan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliğin artırılması temel amaçlar arasına alınmıştır. 4

17 Sayıştay Geçmiş yıllardan bu yana sürdürülen çalışmalarda, seyrüsefer hizmetleri ile yer hizmetlerinin birbirinden ayrılması ve iki ayrı yapılanma dahilinde sürdürülmesi hususunun da gündeme geldiği gözlenmektedir. Reorganizasyonla ilgili olarak bugüne kadar yürütülen tüm bu çalışma sonuçları da gözden geçirilerek, Kuruluşun daha etkin ve verimli çalışmasını mümkün kılacak bir teşkilat yapısının oluşturulması; iş hacmine uygun olarak üniteler itibariyle optimum personel düzeyinin tespit edilmesi ve istihdam politikalarının bu çerçevede yürütülmesi önem arz etmektedir. Kuruluşun mevcut teşkilat yapısı dahilinde personel dağılımına bakıldığında özellikle büyük hava limanlarında yığılmalar olduğu, bir kısım havaalanlarında ise personel ihtiyacının yaşandığı görülmektedir. Personelin ihtiyaca uygun olarak üniteler itibariyle dengeli bir dağılımının sağlanması gerekli bulunmaktadır. Gerçek personel ihtiyacının iş etüdü ve iş analizine dayalı olarak tespit edilmesi ve bunun iç mevzuatla belirli esaslara bağlanması durumunda ünite bazında optimum istihdam düzeyinin sağlanması mümkün olabilecektir. Bu kapsamda görev tanımlamalarının yapılması da önem arz etmektedir. Kuruluşun teşkilat ve faaliyet yapısı ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biri de etkin bir iç kontrol sistemi kurulması gereğidir. Faaliyetlerin etkin ve verimli olması, mali raporların güvenilirliği, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve varlıkların korunması güçlü bir iç kontrol sisteminin kurulmasına bağlı bulunmaktadır. Bu yönüyle Kuruluşun iç kontrol sisteminin yeterli etkinlikte bulunmadığı, üniteler arasında koordinasyon ve otokontrol eksikliğinin bulunduğu gözlenmektedir. Nitekim Raporun ilgili bölümlerinde değinildiği üzere, hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı kararnamesinin uygulamasında ortaya çıkan yanlış uygulamanın uzun süre boyunca Kuruluşun iç bünyesinde ortaya çıkarılamamış olması, iç kontrolün etkin olmadığının açık bir göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. Kuruluşta görevlerin birimler arasında otokontrolü sağlayacak biçimde paylaşımı, hiyerarşik kontrol, izleme standartlarının oluşturulması ve raporlama iç kontrolün önemli unsurlarını teşkil etmektedir. Bu yapının oluşturulması ve Kuruluşta faaliyetleri izlemek üzere bir Kalite ve İç Kontrol ünitesi kurulması hususunun değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Diğer yandan, Kuruluşta merkeziyetçi yapının ağırlığını koruduğu, bunun da verimli ve etkin çalışmayı olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Örneğin havalimanı başmüdürlükleri lojman dağıtımından en küçük alıma kadar hemen her konuda Genel Müdürlükle yazışmalar yaparak her defasında yetki almak suretiyle işlem yürütmektedirler. Örneğin; Antalya Havalimanı Başmüdürlüğünün iki adet faks cihazı alımı için Genel Müdürlüğe gönderdiği tarihli yazı ile talep ettiği yetki, Genel Müdürlüğün tarihinde Antalya ya gönderdiği yazı ile kabul edilmiş ve 600-TL yi geçmemek üzere Başmüdürlüğe alım yapma yetkisi verilmiştir. Bu tür durumlarda alımın gerçekleşme süresi iki aya yaklaşmaktadır. 5

18 Sayıştay Aynı durum tüm havalimanlarında mevcut olup, bu konuda bürokratik işlemlerin ve kırtasiyeciliğin fazla olduğu gözlenmektedir. Dolayısıyla bu durum, zaman kaybına neden olmakta ve etkin ve verimli çalışmayı olumsuz yönde etkilemektedir. Kuruluşun hava seyrüsefer ve havalimanı işletmeciliği hizmetlerindeki etkinlik ve verimliliğinin artırılması için; -Mevcut teşkilat yapısının tüm yönleriyle gözden geçirilerek daha fonksiyonel bir yapılanmaya gidilmesi; bu çerçevede iş etüdü ve analizlerine dayalı görev tanımlamalarının yapılması; üniteler itibariyle optimum istihdam düzeyinin ve kadro niteliklerine uygun dengeli bir personel dağılımının sağlanması, -Birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile servisler arası iş akışı ve koordinasyon yapısı gözden geçirilerek daha güçlü bir iç kontrol sistemi oluşturulması; bu kapsamda Kuruluşta bir kalite ve iç kontrol ünitesi kurulması hususunun değerlendirilmesi, önerilir. 2-Karar organı: Kuruluşun en üst düzeydeki yetkili ve sorumlu karar organı Yönetim Kurulu olup, bir başkan ve beş üyeden oluşmaktadır. Genel Müdür Yönetim Kurulunun başkanı olup ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinden; ikisi ilgili bakanın, biri Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakanın, ikisi de Kuruluş genel müdür yardımcıları arasından ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanmaktadır. Yönetim Kurulu 2011 yılında 23 toplantı yaparak toplam 131 karar almıştır. Kuruluş Ana Statüsü gereği Yönetim Kurulunun ayda en az iki defa ve üye tam sayısının salt çoğunluğu olan en az dört üye ile toplanması ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alması gerekmektedir. Ancak Yönetim Kurulunun ilgili Bakanlık temsilcisi üyesinin en son tarihinde ayrıldığı ve yerine üye ataması yapılmadığı; yine ilgili Bakanlık temsilcisi diğer üyenin tarihinde ayrıldığı ve yerine üye ataması yapılmadığı belirlenmiştir. Haziran/2012 ayı itibariyle 2 üyelik münhal durumda bulunmaktadır. Söz konusu üyeliklerin boş olması yönetim kurulu çalışmalarında aksamalara yol açmaktadır. Nitekim tarihinde Yönetim Kurulu üyeliği görev süresi dolan DHMİ Genel Müdür yardımcısının tarihine kadar atanmaması nedeniyle çoğunluk sağlanamadığından Aralık/2011 ayında toplantı yapılamamış, Ocak/2012 ayındaki toplantı ise tarihinde yapılabilmiştir. Bu nedenle, işlerin aksamaması için yönetim kurulu uhdesinde bulunan önemli yetkiler tarih ve 23/129 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Genel Müdüre devredilmiştir. Genel Müdürce alınan kararlar, Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun sağlanabildiği tarihli toplantısında üyelerin bilgisine sunulmuştur. 6

19 Sayıştay Kuruluş Yönetim Kurulunun bir üyeliğinin 2006 yılından bu yana, diğer bir üyeliğinin ise bir yılı aşkın süredir münhal bulunmasının karar organı çalışmalarında aksamalara yol açtığı, yatırım ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak alınan önemli kararlarda tam temsilin sağlanamadığı hususu üzerinde önemle durularak, Yönetim Kurulunun münhal üyeliklerine atama yapılması için İlgili Bakanlık nezdinde girişmelerde bulunulması önerilir. 3-Yürütme organı: Kuruluşun yürütme organı olan Genel Müdürlük; Genel Müdür, üç Genel Müdür Yardımcısı ve doğrudan genel müdüre veya genel müdür yardımcılarına bağlı alt birimler ile hava liman ve meydan müdürlüklerinden oluşmaktadır. Merkez teşkilatı, doğrudan Genel Müdüre bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Genel Müdür yardımcılarına bağlı 11 daire başkanlığı ve özel güvenlik müdürlüğünden oluşmaktadır. Taşra teşkilatını oluşturtan 43 havalimanının 30 u iç ve dış hat seferlere, 13 ü iç hat seferlere açıktır. 4-Servisler: Kuruluş servislerinin faaliyetlerine ilişkin bilgilere Raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiş, Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı çalışmaları hakkındaki açıklamalar ise aşağıda yapılmıştır. -Hukuk Müşavirliği: Kuruluşun hukuk işleri, DHMİ Hukuk Müşavirliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile çalışma Esaslarına Ait Yönetmelik hükümleri dahilinde, Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülmektedir. Doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Müşavirlikte; 1.Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirinin yanı sıra, 2 si Atatürk havalimanında 10 u merkezde olmak üzere 12 avukat görev yapmaktadır yılında Kuruluşun leh ve aleyhinde 969 adet dava ve icra takibi açılmış olup bunların 553 ünün kamulaştırma ve tescil, 130 unun idari, 121 inin kıdem tazminatı, 100 ünün alacak, 22 sinin tazminat, 43 ünün de kayyum tayini, istirdat ve diğer konulara ilişkin olduğu belirlenmiştir yılında açılan söz konusu davalarla birlikte, önceki yıldan devreden adet dava ve icra dosyasının da takibi yapılmış; bunlardan 195 adedi aynı dönemde sonuçlanmış, dosya 2012 yılına devretmiştir. Kuruluş aleyhine açılan davalar içinde yüklenici işçilerin açtığı davalar önemli bir yer tutmaktadır. İhale yoluyla hizmet alımı yapılan yüklenici firmaların çalıştırdığı işçilerin, ücret, izin, fazla mesai, ihbar ve kıdem tazminatı gibi özlük haklarını yüklenici firmadan alamadıkları iddiasıyla DHMİ aleyhine alacak ve tazminat davası açtıkları ve bu davaların giderek arttığı gözlenmektedir. 7

20 Sayıştay Bu konuda son yıllarda açılan davalardan 55 i aleyhte, 5 i lehte, 1 ide kısmen lehte kısmen aleyhte sonuçlanmıştır. Tazminat tutarı da dilekçelerdeki talebe göre ortalama bin TL arasında oluşmaktadır. Halen bu konuda 149 dava derdest durumdadır. Hizmet alımları Hazine Müsteşarlığının onayları dahilinde yapılmakta olup Müsteşarlıkça bu konuda kuruluşların aleyhine sonuçlar oluşmaması için çeşitli tedbirler öngörüldüğü ve bunlara KİT Genel Yatırım ve Finansman Programlarında yer verildiği gözlenmektedir. Önceki dönemlerde olduğu gibi, 2011 yılı KİT Genel Yatırım ve Finansman Programında da; ihale yoluyla yapılacak hizmet alımlarında yüklenici firmanın istihdam ettiği işçinin muhatabı teşebbüs olmayacaktır. Mevcut sözleşmeler buna göre yenilecektir. Mevcut firmayla sözleşme yenilenemediği takdirde, yeni firmayla yapılacak sözleşmede, yüklenici firmanın istihdam ettiği işçilerin teşebbüsle olan ilişkilerinde iş hukukuna göre devamlılık arz eden hüküm ve uygulamalara yer verilmeyecektir hükmü yer almıştır. Kuruluşların değinilen düzenleme çerçevesinde sözleşmeler imzaladığı gözlenmekle birlikte, bu konuda açılan davaların önüne geçilemediği tüm kamu kuruluşları itibariyle önemli boyutlara ulaştığı gözlenmektedir sayılı Kanunun 2 nci maddesi; bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanun dan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. Hükmünü haizdir. Yüklenici firmanın istihdam ettiği işçilerin açtığı davalara ilişkin yargı kararlarında da söz konusu mevzuat hükmünün esas teşkil ettiği gözlenmektedir. Kuşkusuz burada, ücret ve diğer sosyal haklarını alamayan işçilere herhangi bir sorumluluk yüklenmesi veya onların bu haklarını aramalarının önlenmesi şeklinde bir yaklaşım söz konusu olmamalıdır. Tam tersine, çoğu asgari ücretle çalışan işçilerin özlük ve sosyal haklarının zamanında yerine getirilmesi esas alınmalı, bu konunun gerekirse yeni bir hukuki bir yapıya kavuşturulması hususu üzerinde durulmalıdır. İhale yoluyla hizmet alımı uygulamasında ortaya çıkan aksaklıkların tüm yönleriyle değerlendirilmesi; bu konuda yüklenici firmanın istihdam ettiği işçilerin açtığı tazminat ve alacak davalarının giderek arttığı ve bunların genelde aleyhte sonuçlandığı hususu dikkate alınarak, sorunun kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını teminen Hazine Müsteşarlığı ve ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulması önerilir. -Teftiş Kurulu Başkanlığı: Teftiş Kurulu Başkanlığı, DHMİ Teftiş Kurulu Yönetmeliği gereğince, her yıl teftişi planlanan üniteler için Teftiş Programının hazırlanması ve uygulamaya konulması, bu program gereğince teftişe tabi tutulacak ünitelerde görevlendirilecek 8

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

Bu hedefler doğrultusunda hava araçlarının tüm operasyon safhaları boyunca emniyetli düzenli, hızlı ve etkin olarak uçuşlarını amaçlayan;

Bu hedefler doğrultusunda hava araçlarının tüm operasyon safhaları boyunca emniyetli düzenli, hızlı ve etkin olarak uçuşlarını amaçlayan; Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı; 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve DHMİ ana statüsü gereği Kuruluşumuza verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, Sivil Havacılık faaliyetlerinin gereği olan Hava

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA ALANLARI YÖNETİM VE İŞLETME YÖNERGESİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA ALANLARI YÖNETİM VE İŞLETME YÖNERGESİ Yür. tarihi: 01/12/2003 Rev. tarihi: 26/07/2006 Rev.No:01 Sayfa:1/9 DÜZELTMELER No Tarih Tarafından Yapılmıştır. No Tarih Tarafından Yapılmıştır. Yür. tarihi: 01/12/2003 Rev. tarihi: 26/07/2006 Rev.No:01

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye 1944 Şikago/ICAO Sivil Havacılık Rejimi Avrupa Birliği Sivil Havacılık Düzenlemeleri - Tek Avrupa Hava Sahası I

Detaylı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER YILLIK EMNİYET RAPORU 2010

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER YILLIK EMNİYET RAPORU 2010 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER YILLIK EMNİYET RAPORU 2010 Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER 1- Ulusal Gözetim Otoritesi nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları...3 2- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Türk kamu yönetiminde son dönemde yaygınlaşarak artan uzmanlaşmaya dayalı personel yaklaşımının, Bakanlık düzeyindeki ilk

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER v vii xv xvii xxi GİRİŞ 1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ 1. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİNİN TEMELLERİ:

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

TATCA TURKISH AIR TRAFFIC CONTROLLER ASSOSIATION

TATCA TURKISH AIR TRAFFIC CONTROLLER ASSOSIATION TATCA TURKISH AIR TRAFFIC CONTROLLER ASSOSIATION SUNUM AKIŞI Dernek tanıtımı Sivil Havacılığın Ülkemizdeki Durumu Hava Trafik Kontrol Nedir? Hava Trafik Kontrolörlüğü Nedir? Nasıl Hava Trafik Kontrolörü

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

AIM PERSONELİ VE HAVACILIK TAZMİNATI

AIM PERSONELİ VE HAVACILIK TAZMİNATI AIM PERSONELİ VE HAVACILIK TAZMİNATI A-HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ (AIM) PERSONELİ Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Personeli, ulusal ve uluslararası hava seyrüsefer sisteminin emniyet, kalite, verimlilik ve

Detaylı

(8) Dolayısıyla, iç denetçi atamaları yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler (mahalli idareler hariç) tamamlanmıştır.

(8) Dolayısıyla, iç denetçi atamaları yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler (mahalli idareler hariç) tamamlanmıştır. İÇ DENETÇİ ATAMALARINDA UYULACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TEBLİĞ 1. Giriş (1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği olarak kamu idareleri bünyesinde

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 Sayılı Kanun

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NDA GÖREV YAPAN ŞEFLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONULU ÇALIŞMA RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NDA GÖREV YAPAN ŞEFLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONULU ÇALIŞMA RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NDA GÖREV YAPAN ŞEFLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONULU ÇALIŞMA RAPORU Ankara - 2016 GİRİŞ Derneğimiz, Sosyal Güvenlik Kurumunda kadrosunda çalışanların yaşadığı sorunlar ile

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29264 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı. Sayı : /12/2013

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı. Sayı : /12/2013 Sayı :82460010-200-95765 24/12/2013 Konu :Şırnak Şerafettin Elçi ve Çanakkale Gökçeada Havalimanı AIM Hizmetleri Bilindiği üzere Hava sahamızı ve havalimanlarımızı kullanarak uçuş düzenleyen hava araçlarına

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3996 Kabul Tarihi: 08/06/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih : 13/06/1994 Yayımlandığı Resmi

Detaylı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1) DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN TANITIMI 06/12/2012

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 TOPLANTI TARİHİ : 14.10.2014 TOPLANTI SAATİ : 10.00 TOPLANTI YERİ : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Et ve Süt Kurumu Genel

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi : 4/4/2007

Kanun No Kabul Tarihi : 4/4/2007 KAMUDA GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMELERİ, GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

TASLAK CNS SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

TASLAK CNS SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TASLAK CNS SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sivil CNS sistemlerinin mânia kriterlerine

Detaylı

HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ (AIM) PERSONELİ. Türkiye Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği (TAIMA)

HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ (AIM) PERSONELİ. Türkiye Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği (TAIMA) HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ (AIM) PERSONELİ Türkiye Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği (TAIMA) İçindekiler 1- Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Personeli.2 2- AIM Personeli ve Temel Ücret Skalası..4 3- AIM Personeli

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Sayfa No Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Sayfa No Madde 1- Amaç 2 Madde 2- Kapsam 2 Madde 3- Sorumluluk 2 Madde 4- Hukuki Dayanak 2 İKİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE GÖREVLER Madde 5- İş Sağlığı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

a) "Bakanlık" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) "Bakan" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

a) Bakanlık deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) Bakan deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan memurların

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BAŞBAKANLIIK 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

HAVACILIK GENEL HAVACILIK

HAVACILIK GENEL HAVACILIK HAVACILIK KURALLARI BU SUNUMUN İÇERİĞİ Havacılık faaliyetleri kaça ayrılır? Nasıl Sınıflanır? Kuralar neden koyulmaktadır? Havacılık kurallarını kim koyar? Havacılık kurallarında rol alan havacılık organizasyonları

Detaylı

HAVACILIK GENEL HAVACILIK

HAVACILIK GENEL HAVACILIK HAVACILIK KURALLARI BU SUNUMUN İÇERİĞİ Havacılık faaliyetleri kaça ayrılır? Nasıl Sınıflanır? Kuralar neden koyulmaktadır? Havacılık kurallarını kim koyar? Havacılık kurallarında rol alan havacılık organizasyonları

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ MEVZUAT BÖLÜMÜ 6552 SAYILI KANUNLA 4857, 4734, 4735, 6331 VE 6356 SAYILI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6552 sayılı "İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 KONU Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlenmiştir.

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 6 Nisan 2012 tarih ve 28256 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK 1 912.02.00.00-912.03.00.00 hususi veya hizmet pasaportu çıkarma ve yenileme talepleri

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kurumda yapılan her türlü yazışmalarda,

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı