SIKÇA SORULAN SORULAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIKÇA SORULAN SORULAR"

Transkript

1 ERASMUS Prgramı nedir? SIKÇA SORULAN SORULAR ERASMUS Prgramı, Avrupa daki yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile çk yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği Prgramıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile rtak prjeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve akademik persnel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır. İsmini, değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen larak bulunmuş lmasından dlayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri lan Hllandalı bilim adamı ERASMUS'tan ( ) almıştır. ERASMUS Prgramı Ne Değildir? 1- ERASMUS Prgramı bir "yabancı dil öğrenme Prgramı" değildir. 2- ERASMUS Prgramı bir "burs" Prgramı değildir. 3- ERASMUS Prgramı bir "diplma" Prgramı değildir. 4-ERASMUS Prgramı bir araştırma Prgramı değildir. ERASMUS kapsamında desteklenen etkinlikler nelerdir? Öğrenci ve öğretim görevlisi değişimleri, Staj hareketliliği, Eğitim prgramlarının geliştirilmesine yönelik işbirlikleri, Persnel eğitimi için kısa süreli değişimler, Eğitim kalitesini arttırmaya yönelik çk uluslu prjeler, Dil kursları ve yğun prgramlar, Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (AKTS), Diplma Eki, Tanınma 1

2 Prgramın Amacı nedir? Prgramın amacı Avrupa Birliği ülkeleriyle aday ülkelerin yüksek öğretim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik edip geliştirerek yükseköğretimde Avrupa byutunu ön plana çıkarmaktır. Bu amaçla ERASMUS Prgramı kapsamında her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme imkânı tanınmakta, bunun yanında rtak araştırma prjeleri, yğun prgramlar, müfredat geliştirme çalışmaları ve Avrupa çapında Tematik Ağların finansmanı sağlanmaktadır. ERASMUS eylemi luşturulurken hedefler arasında Avrupa'da yüksek öğrenimin kalitesini arttırmak, farklı kültürler ve yaşam biçimlerine karşı tleranslı yaklaşabilme becerisini geliştirmek ve dünyanın en rekabetçi eknmileri arasında Birlik larak yer alabilmek için küreselleşme sürecinde istihdam piyasasının niteliklerine uygun eleman yetiştirebilmek amaçlanmıştır. Prgramdan Kimler, Nasıl Faydalanabilir? ERASMUS Prgramı Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye lmayıp Avrupa Eknmik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Nrveç ve Avrupa Birliğine üye lmaya aday Türkiye, Hırvatistan ve Makednya için yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır. Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yüksek öğretim kurumu larak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Kmisynu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğüne başvurarak ERASMUS Üniversite Beyannamesi - EÜB (ERASMUS University Charter - EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci, akademik ve idari persneli ERASMUS ve Hayatbyu Öğrenme Prgramı kapsamındaki tüm faaliyetlerden faydalanabilir. Prgramdan yararlanmak için ne yapılması gerekir? ERASMUS Prgramından yararlanmanın ön kşulu kuduğunuz bölüm ile Prgrama katılan bir başka ülkede bulunan bir üniversitenin ilgili bölümü arasında yapılmış bir ikili anlaşmanın (Bilateral Aggrement) bulunmasıdır. Dlayısıyla ERASMUS Prgramı vasıtasıyla yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrenciler öncelikle bölüm veya fakültelerindeki krdinatörleriyle görüşmeli ve yurtdışında değişime gidebilecekleri eğitim kurumları hakkında bilgi edinmelidirler. Değişim öğrencisi larak seçilmek için ne gibi özelliklere sahip lmam gerekiyr? A. ERASMUS Öğrencisi Olma Kriterleri 1- Örgün eğitim veren, ERASMUS Üniversite Beyannamesi sahibi bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci lunması. 2- Önlisans / lisans / yüksek lisans / dktra düzeyinde öğrenci lunması. 3- Önlisans ve lisans öğrencileri için 1. yılın tamamlanması. (hazırlık sınıfları dâhil değildir) 2

3 4- Öğrencisi lunan bölüme ait ikili anlaşma(lar) bulunması. 5- Daha önce ERASMUS eğitim hareketliliğinden faydalanmamak (bir öğrenci yüksek öğrenim hayatı byunca ancak bir kez ERASMUS öğrencisi labilir). B. 2010/2011 Akademik Yılı Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Genel Kriterler: Lisans öğrencileri için asgari 2.00 / 4.00 ; (70/100) nt rtalaması Yüksek lisans ve dktra öğrencileri için asgari 2.5 / 4.00 ; (75/100) nt rtalaması %50 Akademik rtalama %50 yabancı dil bilgisi Yabancı dil düzeyini belirlemek için tüm öğrencilere seviye tespit sınavı yapılacaktır. Partner kurum ne demektir? Benim kulumla ilişkisi lmayan bir kuruma gidemez miyim? Partner kurum, öğrenim görmekte lduğunuz eğitim kurumu ile ERASMUS Prgramı çerçevesinde İkili Anlaşma (Bilateral Aggrement) vasıtasıyla eşleşmiş yabancı bir yüksek öğrenim kurumudur. Değişim öğrencisi larak bulunmak istediğiniz kurum ile kendi kulunuz arasında böyle bir antlaşma lmaması durumunda ERASMUS değişim öğrencisi lmanız mümkün değildir. ERASMUS Öğrenci Beyannamesi nedir? ERASMUS Öğrenci Beyannamesi, ERASMUS Prgramı kapsamında öğrencilere hak ve yükümlülüklerini belirten belgedir ve ERASMUS Prgramını kapsayan tüm ülkelerde geçerlidir. Gideceğim Kurum İçin Harç Ödemem Gerekiyr mu? ERASMUS öğrencileri Türkiye'de öğrencisi ldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dndurması söz knusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı ldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri ERASMUS öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spr tesisleri abnelik ücreti, ulaşım kartı ücreti labilir. ERASMUS Prgramından ne kadar para alabilirim? Aylık ERASMUS hibeleri akademik yıl başlamadan önce ulusal öncelik ve kriterlere göre Ulusal Ajans tarafından belirlenmektedir. 3

4 2010 / 2011 akademik yılında 27 AB üyesi ülke yaşam standartları ve pahalılık endekslerine göre dört farklı gruba ayrılarak, her bir kategrideki ülkeler için aşağıdaki tablda gösterilen hibe tutarlarının verilmesi uygun bulunmuştur. Kategri Aylık Hibe ( ) Ülkeler I 300 Letnya, Litvanya, Plnya, Macaristan, Estnya, Bulgaristan ve Rmanya II 400 III 500 Slvak Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Slvenya, Prtekiz, Yunanistan, Malta, GKRY Hllanda, Lüksemburg, İtalya, İspanya, Belçika, Almanya, Avusturya, Finlandiya ve İsveç IV 600 Fransa, Danimarka,İrlanda ve İngiltere (UK) Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. Taksit ranları, ilk taksit ranı tplam hibenin %80'ini geçmeyecek şekilde Ulusal Ajans tarafından belirlenir. İlk taksidin ödemesi öğrenci gitmeden önce yapılır. İkinci taksidin ödemesi değişim dönemi snunda, öğrencinin Öğrenci Final Rapru, Transkript, ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi snrası, katılım sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre tplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Öğrenciler yalnızca ERASMUS öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler. ERASMUS hibesinin tamamı hangi hallerde ödenmez veya bir bölümünün iadesi talep edilir? Değişimden dönerken eksik evrak getirmesi ( transcript, cnfirmatin f stay gibi) Almış lduğu derslerle ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek (dersin ödevini yapmamak, sınavlarına girmemek gibi) Başarısızlık Eğitim sürem başlamadan evvel hangi dil kursuna katılırsam hibe alabilirim? Avrupa da çk bilinen dillerin öğrenilmesi için yüksek öğretim kurumları tarafından açılan yğun dil kurslarına katılımda hibe ödemesi yapılmamaktadır. (İngilizce, Fransızca, Almanca, Prtekizce, İspanylca gibi) Fakat Lehçe, Macarca ve Çekçe gibi eğitim süresi başlamadan evvel yğun dil kurslarına katılan öğrencilere hibe ödemesi yapılmaktadır. Öğrenim hayatım byunca hem ERASMUS öğrenim hareketliliğinden hem de staj hareketliliğinden faydalanabilir miyim? Herhangi bir yüksek öğretim Prgramına kayıtlı bir öğrenci öğrenim hayatı byunca sadece bir kez ERASMUS Öğrenci Öğrenim hareketliliğinden faydalanabilir. ERASMUS öğrenim hareketliliğinden 4

5 faydalanan bir öğrenci ERASMUS Staj hareketliliğinde de faydalanabilir fakat daha önce hiç değişime gitmemiş öğrenci var ise öncelik verilir. Aynı akademik yıl içinde bir dönem hibeli bir dönem hibesiz ERASMUS değişim öğrencisi labilir miyim? Evet. Sınavlar nasıl lacak? Aksi kurumlararası anlaşmada belirtilmediği müddetçe, sınavlar gideceğiniz kurumun kurallarına göre yapılacaktır. Yine aksi belirtilmedikçe yurtdışında gireceğiniz sınavlar kurumun eğitim dilinde yapılacaktır. Oradaki sınav ve ödev çalışmalarını başarıyla tamamladığınız takdirde burada ilave bir srumluluğunuz lmayacaktır. Gideceğim kurumda alacağım derslerin belirli bir sayısı var mı? tanınacak mı? Aldığım dersler Gideceğiniz kurumda almanız gereken derslerin sayısı ikili anlaşmada belirtilmiş lacağından bu knuda belirli bir standart yktur. Öğrencinin Türkiye'deki üniversitesinde alması gereken derslere karşılık, gideceği yüksek öğretim kurumunda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı lması beklenmez, ders içeriklerinin örtüşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun ERASMUS Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir ve aykırı hareket edilmesi halinde Ulusal Ajans durumu Avrupa Kmisynu na rapr etmekle yükümlüdür ve bu, kurumun Beyannamesi nin iptal edilmesi ile neticelenebilir. Ders seçimi yapılırken yarıyıl için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Öğrencinin, aldığı derslerin kredisinin 2/3'ü ranında kredi tplaması başarı hedefi larak gözetilir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine ERASMUS öğrencisi lmadan evvel kaldıkları yerden devam edecekler, ancak başarılı ldukları derslerin kredi tplamı karşılığı kadar derslerden muaf lurlar. Değişimden dönen öğrencilerin derslerinin tanınması ve nt dönüşümleri ile ilgili işlemler bölümün akademik krdinatörü tarafından gerçekleştirilir. 5

6 Kaç AKTS (ECTS) Kredilik ders almalıyım? 1 ( bir) akademik yıl değişime giden öğrenci 60 AKTS, 1 ( bir) yarıyıl değişime giden öğrenci 30 AKTS ve sadece 3 ay değişime giden öğrenci ise 20 AKTS kredilik çalışma yapmak zrundadır. Türkiye' de bir bursa sahip lduğum halde yine de ERASMUS Prgramından para alarak yararlanabilir miyim? Evet, kendi ülkenizde burs alıyrken ERASMUS Prgramından da para alarak yararlanabilirsiniz. Ayrıca yurtdışındayken buradaki bursunuz ödenmeye devam eder. Bu durumun sebebi ERASMUS' tan sağlanan parasal desteğin aslında bir burs lmamasıdır. ERASMUS bir burs Prgramı değildir. ERASMUS fnundan para almadan da "ERASMUS öğrencisi" statüsüne sahip lunabilir mi? Evet, ERASMUS fnundan para alamasanız da ilgili akademik yılın öğrenci seçim kriterlerini sağlamak ve başvurmak kşulu ile ikili anlaşmanız lan bir eğitim kuruma Hibesiz ERASMUS değişim öğrencisi larak gidebilirsiniz. Vize prsedürleri nelerdir? Vize prsedürleri ve istenen belgeler değişime gidilen ülkeye göre değişmektedir. Dış İlişkiler Krdinatörlüğünün web sitesinde vize alabilmek için hazırlanması gereken matbuu belgeler yer almaktadır. Değişime gidecek tüm öğrencilerin eğitim vizesi alması ve ilgili ülkenin Büyükelçilik/ Knslsluk web sitesini kntrl etmesi gerekmektedir. Hllanda ya değişime gidecek öğrencilerin vize işlemleri değişime gidecekleri eğitim kurumu tarafından yürütülmektedir. Oryantasyn Prgramı neden önemli? Oryantasyn Prgramında değişime gidecek öğrencilerin hazırlaması gereken belgeler, karşılaşılabilecekleri zrluklar ve dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili pratik bilgiler verilmektedir. Yurtdışına gittiğimde karşılanıp bir ryantasyn Prgramına tabi tutulacak mıyım? Bundan kimler srumlu lacak? Ülkemize gelen öğrenciler gibi buradan gidecek öğrencilerimiz de gittikleri ülkede karşılanıp bir ryantasyn Prgramına tabi tutulmaları gerekmektedir. Bu, genellikle gideceğiniz partner kuruluşun öğrenci rganizasynları ve kulüpleri tarafından düzenlenmekte, kurumun ERASMUS krdinatörleri ve Prgramın uygulanmasından srumlu diğer kişiler de bu süreçte aktif rl almaktadırlar. Bu ve bu gibi ayrıntıları Türkiye' den ayrılmadan önce değişime gideceğiniz üniversite tarafından gönderilecek brşür ve bilgi ntlarından takip etmeniz gerekmektedir. 6

7 ERASMUS Hibemi nasıl alabilirim? Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. Taksit ranları, ilk taksit ranı tplam hibenin %80'ini geçmeyecek şekilde Ulusal Ajans tarafından belirlenir. İlk taksidin ödemesi öğrenci değişime gitmeden önce Ulusal Ajans tarafından hibe gönderildiyse yapılır. İkinci taksidin ödemesi değişim dönemi snunda, öğrencinin Öğrenci Final Rapru, Transkript, ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi snrası, katılım sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre tplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Öğrenciler yalnızca ERASMUS öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler. Araştırma görevlilerinin sağlık sigrtası yaptırması gerekir mi? Araştırma görevlileri emekli sandığına bağlı ldukları için, yurtdışında kaldıkları süre byunca her türlü tedavi masrafları emekli sandığı tarafından karşılanmaktadır. Knu ile ilgili resmi belgeyi DEÜ Rektörlüğü Persnel Dairesi Başkanlığından edinebilirler. Araştırma görevlilerinin ayrıca bir sağlık sigrtası yaptırmalarına gerek yktur fakat değişime gittikleri ülkenin ve üniversitenin prsedürlerine göre sağlık sigrtası yaptırmaları gerekebilir. 7

SIKÇA SORULAN SORULAR. Erasmus+ programı nedir?

SIKÇA SORULAN SORULAR. Erasmus+ programı nedir? SIKÇA SORULAN SORULAR Erasmus prgramı nedir? Erasmus prgramı, Avrupa daki yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile çk yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği prgramıdır. Yükseköğretim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bölüm B Yükseköğretim öğrencilerine ve persneline yönelik hareketlilik prjesi YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik prjesi, aşağıdaki faaliyetlerden birini

Detaylı

Erasmus Kimdir? Erasmus öğrenim hareketliliği nedir?

Erasmus Kimdir? Erasmus öğrenim hareketliliği nedir? Erasmus Kimdir? Desiderius Erasmus 1465-1536 yılları arasında yaşamış Hollandalı bir felsefe adamıdır. Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biri

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI Yükseköğretimde 2014-2020 yılllarında tüm prgramlar Erasmus+

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG) - ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SOCRATES-Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2006 Akademik Yıl 2006/2007 * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından hazırlanmış olup, 2006/2007 eğitim öğretim

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP - Lifelong Learning Programme) Erasmus Programı Yönergesi (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi:

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetkili Kişi ve Birimler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetkili Kişi ve Birimler KARABÜK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetkili

Detaylı

Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013

Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS+ PROGRAMI KOORDİNATÖR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 19.01.2015

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS+ PROGRAMI KOORDİNATÖR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 19.01.2015 CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS+ PROGRAMI KOORDİNATÖR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 19.01.2015 https://www.youtube.com/watch?v=wil3arj5ela Eğitim, öğretim ve gençlik

Detaylı

Sözleşme Yılı 2009 Akademik Yıl 2009/2010

Sözleşme Yılı 2009 Akademik Yıl 2009/2010 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları Đçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2009 Akademik Yıl 2009/2010 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ERASMUS DEĞĐŞĐM PROGRAMI YÖNERGESĐ

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ERASMUS DEĞĐŞĐM PROGRAMI YÖNERGESĐ MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ERASMUS DEĞĐŞĐM PROGRAMI YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönerge nin amacı Erasmus Değişim Programı na ilişkin işleyişi düzenlemektir.

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

(Yüksekokul Kurul Tarihi: 29/12/2014; Karar Sayısı: 2014/21)

(Yüksekokul Kurul Tarihi: 29/12/2014; Karar Sayısı: 2014/21) T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP - Lifelong Learning Programme) Erasmus Programı Yönergesi (Yüksekokul Kurul Tarihi:

Detaylı

Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular

Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güncelleme Tarihi 01.08.2012 Programa dahil olan ülkeler hangileridir? Avrupa Birliği üyesi

Detaylı

Avrupa Birliği LLP/Erasmus Programı Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Avrupa Birliği LLP/Erasmus Programı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Avrupa Birliği LLP/Erasmus Programı ElektrikElektronik Mühendisliği LLP/ERASMUS programının amacı: Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek. Üniversiteler arasında

Detaylı

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS ÖĞRENCİ - PERSONEL DEĞİŞİMİ USUL ve ESASLARI AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Aşağıdaki yönerge,

Detaylı

27 Mart 2013 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

27 Mart 2013 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 27 Mart 2013 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Süreç Boyunca Kimlerle Görüşeceksiniz? Yrd.Doç.Dr. Rana ATABAY BAYTAR - Değişim Programları Koordinatörü/Erasmus Kurum Koordinatörü (ratabay@ticaret.edu.tr)

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1. Erasmus programı neler kazandırır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1. Erasmus programı neler kazandırır? SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Erasmus programı neler kazandırır? Üniversitelere kazandırdıkları Uluslararası tecrübe ve itibar Çok kültürlü ve uluslu ortamda eğitim Hoşgörü ve kültürler arası diyalog Tanıtım

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA ULUSLARARASILAŞMA ULUSLARARASILAŞMA VE BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Uluslararasılaşma, Bingöl üniversitesinin eğitim, araştırma, uygulama ve toplumsal hizmet etkinliklerine sürdürülebilir uluslararası, kültürlerarası

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ Hayat Boyu Öğrenme Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ Hayat Boyu Öğrenme Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ Hayat Boyu Öğrenme Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları-Hayat Boyu Öğrenme Programı (HBÖ)-

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında

Detaylı

2015/2016 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

2015/2016 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 2015/2016 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ Bu tarihler arasında gerçekleşmeyen faaliyetler bu sözleşme kapsamında değerlendirilemez ve bu faaliyetlere hibe sağlanamaz. GÜZ DÖNEMİ: 22 MAYIS 2015 BAHAR DÖNEMİ: 12 EKİM

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ Bölüm B- Ortak Yüksek Lisans Dereceleri ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECESİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Ortak Yüksek Lisans Derecesi aşağıda belirtilen amaçlara yöneliktir: Yükseköğretim

Detaylı