TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ"

Transkript

1 TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ A. Amaç B. Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİMİ STANDARDİZASYON VE KREDİLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ a. Kıdem Tanımlamaları ve Toplam Süre b. Kredilendirme c. Kredilendirme Sekretaryası d. Eğitim Dosyası e. Uygulama ve Kredilendirme Defteri f. Acil Tıp Uzmanlık Öğrencisi (ATUÖ) Geri Bildirimleri g. Değerlendirme Toplantısı h. Dernek C. Yeterlik ve Uygunluk BÖLÜM I. TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UZMANLIK EĞİTİMİ 1. Uzmanlık Eğitimi 2. Zorunlu Etkinlikler 2.1. Kamu Görevleri 2.2. Rotasyonlar 2.3. Uzmanlık Tezi 2.4. Eğitim Etkinlikleri Ders/Seminer Saati Olgu Toplantıları Makale Saati Olgu Senaryoları Tez ve Araştırma Toplantıları Özel Eğitim Saatleri Yeterlilik Sınavları Uygulama ve Kredilendirme Defteri ATUÖ Geri Bildirimleri ATUÖ Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları 3. Gönüllü Etkinlikler 3.1. Toplantılar 3.2. Yayınlar 3.3. Yabancı Dil Sınavı 4. Kredilendirme 4.1. Zorunlu Etkinliklerin Kredilendirilmesi Toplantılara Katılım (Katkılı/Katkısız) Uygulama Defterinin Kredilendirilmesi Sınavların Değerlendirilmesi Rotasyonların Kredilendirilmesi Hasta-Hekim ve Hekim-Hekim İlişkileri 4.2. Gönüllü Etkinliklerin Kredilendirilmesi Toplantıların Kredilendirilmesi Yayınların Kredilendirilmesi Diğer Kurs ve Sınavların Kredilendirilmesi

3 5. Değerlendirme Toplantısı 6. Özendirme 7. Organizasyon BÖLÜM II. TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞMA DÜZENİ 1. Kıdemler 2. Görev Dağılımı 2.1. Üst Kıdemli A Ara Kıdemli A Kıdemsiz A3 3. Nöbetler 4. İzinler 5. Tezler BÖLÜM III. TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME KARNESİ 1. Açıklamalar 1.1. Uygulama ve Kredilendirme Karnesi 1.2. Tarih 1.3. Etkinlik Türü 1.4. Açıklama 1.5. Notlar 1.6. Onay 1.7. Ara Denetim Formu 1.8. Geri Bildirim Formu 1.9. Referans Tablosu Ek sayfalar 2. Ara Denetim Formu 3. Geri Bildirim Formu 4. Referans Tablosu 5. Anabilim Dalı Kadrosu Listesi

4 GİRİŞ A. Amaç Bu yönergenin amacı İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi nin (TUE) standartlarını saptamak, bu standartları yükseltmek, acil tıpta uzmanlık öğrencilerinin (ATUÖ) verilen / alınan eğitime uyum ve başarılarını değerlendirmek, kıdem yükseltmelerini bu değerlendirmeye göre gerçekleştirmek, eğitim sistemindeki öznel ve nitel değerlendirmeleri nesnel ve nicel bir özelliğe kavuşturmak ve son olarak da ATUÖ nin eğitim sistemine aktif katılımını özendirmek ve geri bildirimlerini almak yöntemlerini belirlemektir. B. Tanımlar a. Kıdem Tanımlamaları ve Toplam Süre: İzmir Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalında uzmanlık öncesi; A1 (kıdemli), A2 (ara kıdem) ve A3 (kıdemsiz) olmak üzere 3 ayrı kıdem söz konusudur. Toplam süre ilgili yasa ve yönetmeliklerde belirlenen eğitim süresi kadardır ancak uzmanlık tezi ve diğer gereksinimlerin yerine getirilemediği durumda Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisiyle bu süre uzatılabilir. A3, Her yeni başlayan ATUÖ, A3 kıdemindedir. İlk yılını (12 ay) dolduran ATUÖ değerlendirme toplantısında görüşülür; ölçütleri karşıladığı durumda ara kıdeme yükseltilir. A2, ara kıdemde, en az bir (1) yıl kalınır. Bu süre sonunda değerlendirme toplantısında uygun ölçütleri tutturan ve yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan ATUÖ A1 kıdemine yükseltilir. A1 kıdeminde en az bir (1) yıl kalınır. Bu süre sonunda değerlendirme toplantısında uygun ölçütleri tutturan ve tezini tamamlamış ATUÖ un uzmanlık sınavına girmesine izin verilir. b. Kredilendirme: Uzmanlık eğitiminin nesnel ve nicel değerlendirilmesi amacıyla etkinliklere puan verilmesidir. c. Kredilendirme Sekretaryası: ATUÖ Uzmanlık Eğitimi Standardizasyon ve Kredilendirme Sistemi nin kayıtlarını tutan, toplantılarını düzenleyen çalışma grubudur. d. Eğitim Dosyası: Her ATUÖ için düzenlenen tüm eğitim etkinlikleri belgelerinin (ders anlatımı, kongre katılım belgeleri, yayınlar, sınav sonuçları gibi) yer aldığı dosyadır. e. Uygulama ve Kredilendirme Defteri: Her ATUÖ ne verilen, katıldığı tüm uygulamaları kaydettiği ve topladığı kredi puanlarını işlediği defterdir. Kayıt altına alınan her uygulama sorumlu öğretim üyesinin imzası ile onaylanır. Bu defter altı ayda bir kontrol edilerek ATUÖ ne geri bildirimde bulunulur. f. ATUÖ Geri Bildirimleri: Uzmanlık eğitimi hakkında ATUÖ nin görüş ve önerilerini öğrenmek üzere her dış rotasyonu sonrasında yazılı (Geri Bildirim Formu ile) ve her değerlendirme toplantısında sözel olarak geri bildirim alınır. g. Değerlendirme Toplantısı. Altı ayda bir yapılan, ATUÖ nin topladığı kredi puanlarının, kıdem yükseltmelerinin gerçekleştirildiği, geri bildirimlerinin alındığı toplantılardır. h. Dernek: Acil Tıp Uzmanlığını temsil etmeye yetkili dernekleri tanımlar. Tüm ATUÖ'lerinin meslek ve uzmanlık alanlarını temsil eden tüm dernek ve kurumlara üye olmaları ve faaliyetlerine katılmaları teşvik edilir. C. Yeterlik ve Uygunluk a. Bu yönerge T.C. Devleti resmi kurumlarınca yayınlanan kanun, kararname, yönetmelik, genelge ve tüzüklerle uygunluk taşır. Güncel olarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin 7/ç maddesine dayanarak oluşturulan Tıpta Uzmanlık Kurulu nun tarih ve 82 no.lu toplantısında alınan karardaki rotasyon sürelerini esas alır. b. Bu yönerge Acil Tıp Yeterlik Kurulu tarafından yayınlanan yönerge ve belgelerle uygunluk taşır. c. Bu yönerge İZMİR Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yayınlan yönerge ve belgelerle uygunluk taşır.

5 BÖLÜM I TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UZMANLIK EĞİTİMİ

6 BÖLÜM I. 1. UZMANLIK EĞİTİMİ İZMİR Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalında gerçekleştirilen bir kısmı katılması/yapılması zorunlu olan bir kısmı da gönüllülükle sağlanan etkinliklerden oluşmaktadır. 2. ZORUNLU ETKİNLİKLER 2.1. Kamu Görevleri Eğitim ortamını oluşturan hastane ve hastalar ile ilgili tüm işler (Başvuran acil hastaların muayene, bakım ve izlemi, vizitelere katılmak, nöbet tutmak, tıbbi ve adli kayıtları tutmak, ders hazırlamak gibi) kamu görevi olarak algılanmaktadır Rotasyonlar Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin 7/ç maddesine dayanarak oluşturulan Tıpta Uzmanlık Kurulu nun tarih ve 82 no.lu toplantısında alınan karardaki rotasyon süreleri (*) aşağıdadır. Tablo 1. İÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Rotasyon tablosu. (*) ROTASYON ADI SÜRE Önerilen yıl Açıklama Kardiyoloji 1 ay 1 (A3) KYB içinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 ay 2 (A2) Radyoloji 1 ay 3 (A1) İç Hastalıkları 2 ay 1 (A3) Genel Cerrahi 1 ay 1 (A3) Ortopedi ve Travmatoloji 1 ay 2 (A2) Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 ay 2 (A2) Anestezi ve Reanimasyon 1 ay 1 (A3) Göğüs Hastalıkları 1 ay 1 (A3) Nöroloji 1 ay 2 (A2) TOPLAM 13 ay 2.3. Uzmanlık Tezi Uzmanlık tezi hazırlamak yasal zorunluluktur. Her ATUÖ nin tıpta uzmanlık eğitiminin 2. yılı içerisinde, akademik kurul tarafından belirlenen bir öğretim üyesi veya görevlisi tez danışmanı olarak atanır. Tez konusu tez danışmanı yönetiminde, ATUÖ nin kendi görüş ve önerileri de değerlendirilerek saptanır. Kararlaştırılan proje akademik kurula sunulur. Tez projesi hakkında 3 ayda bir yapılan Klinik ve Deneysel Çalışmalar Toplantısında bilgi aktarılır Tez Jürisi Tez jürisi tez danışmanından başka, en az biri aynı anabilim dalı içinden diğeri ise İzmir Üniversitesi içinde bulunan başka bir anabilim dalındaki öğretim üyelerinden veya başka bir yükseköğretim kurumunun Acil Tıp anabilim dalından öğretim üyelerinden oluşturulur. Tez jürisi 15 gün içerisinde tez incelemesinin tamamlar, eğer varsa gerekli düzeltme veya değişiklik önerileriyle birlikte uzmanlık öğrencisine teslim eder. ATUÖ en geç 15 gün içerisinde önerilen değişiklikleri tamamlayarak tezinin son halini jürinin onayına sunar Eğitim Etkinlikleri Her hafta eğitim günü saat arasında Anabilim Dalı dersliğinde tüm öğretim üyeleri (ÖÜ), öğretim görevlileri (ÖG), ATUÖ katılımı ile gerçekleştirilir. Anabilim Dalı nda teorik eğitim dönemi aralıksız devam eder. Aşağıda yer alan etkinlikler yapılır Ders/Seminer Saati Seminer konuları, öğretim üyeleri tarafından saptanır. ATUÖ nin her biri ve ÖG leri belirli bir sıra ile seminer hazırlar. Seminer hazırlığı ve sunumu bir program dâhilinde, bir öğretim üyesine önceden danışılarak gerçekleştirilir Olgu Toplantıları Eğitim sorumlusunun belirlediği olguların tartışıldığı eğitim saatidir. Eğitim gününde tüm ÖÜ, ÖG, ATUÖ ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilir Makale Saati Eğitim sorumlusunun belirlediği bilimsel makale örneklerinin tartışıldığı eğitim saatidir. Eğitim gününde tüm ÖÜ, ÖG, ATUÖ ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilir Olgu Senaryoları Eğitim sorumlusunun belirlediği gerçek ya da sanal olgu senaryolarının tartışıldığı eğitim saatidir. Eğitim gününde tüm ÖÜ, ÖG, ATUÖ ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilir Tez ve Araştırma Toplantıları Her ay bir önceki ayın ilk eğitim toplantısında belirlenen bir günde Anabilim Dalı dersliğinde tüm ÖÜ, ÖG ve ATUÖ nin katılımıyla topluca gerçekleştirilir. Tez ve araştırma çalışmaları görüşülür. Tezlerin zamanında yürütülüp yürütülmediği kontrol edilir. ATUÖ görev aldıkları projeler ve kendi tezleri hakkında bilgi aktarırlar. Devam eden ya da planlanan çalışmalar sunulur, yöntem tartışmaları yapılır, yeni olanlar için çalışma ekipleri kurulur Özel Eğitim Saatleri: Eğitim günlerinde özel eğitim saati olarak ilgili Kurum, Anabilim dalı ya da Kliniklerle işbirliği yapılarak ek ders ve konular işlenebilir. Bu saatlerde morbidite ve mortalite toplantıları olabileceği gibi misafir konuşmacıların sunumları da olabilir Yeterlilik Sınavları Yılda en az iki kez yapılan Acil Tıp içeriğindeki tüm konularını kapsayan, teorik ve gerektiğinde pratik acil tıp uygulamalarını da içeren nitelikli sınavlardır. Amaç, ATUÖ nin kendi eğitimi ile ilgili geri bildirimi alması ve gelecekteki Ulusal Acil Tıp Yeterlik Sınavı na hazırlamaktır. Sorular referans kitaplardan kaynak göstererek hazırlanacaktır. Yeterlilik sınavı önceden duyurulmak koşuluyla Anabilim Dalı dersliğinde yapılır. Değerlendirme 100 üzerinden yapılır. Değerlendirmede şeffaflık esastır. Yeterlilik sınavı dışında belli konulara yönelik küçük sınavlar da her ay yapılacaktır. Gerektiğinde ulusal bazda yapılan yeterlilik sınavlarına da ATUÖ lerinin katılımı istenebilir Uygulama ve Kredilendirme Defteri Her ATUÖ ne, eğitime başladığı yıl Anabilim Dalı Başkanı tarafından tıpta uzmanlık eğitimi boyunca katıldığı tüm girişim/uygulamaları ve aldığı kredileri kaydedeceği ATUÖ Uygulama ve Kredilendirme Defteri verilir. Her uygulama, defterin ilgili bölümüne günlük olarak işlenir. O uygulama sırasında sorumlu olan öğretim üyesine ya da görevlisine imzalatılır. Değerlendirme toplantısında Anabilim Dalı Başkanı tarafından kredilendirme dökümü incelenir ve imzalanır. Kayıtları eksik tutan ATUÖ kıdem yükseltme/değerlendirmeye tabi tutulmaz. Bu deftere kredi puanlarının nasıl işleneceğine ileride değinilecektir (bkz. Kredilendirme sistemi).

7 ATUÖ Geri Bildirimleri Her ATUÖ Anabilim Dalı eğitim etkinliklerini ve rotasyonlarını değerlendirme hakkına sahiptir. ATUÖ Geri Bildirim Formu Uygulama ve Kredilendirme Defterinde formlar halinde hazır bulunur. Gerekli görüldüğünde bu formlar ile Danışman ÖÜ aracılığı ile AD başkanlığına geri bildirimde bulunabilir ATUÖ Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları Her ATUÖ anabilim dalı başkanlığınca uygun görülmesi ve görevlendirilmesi durumunda hem kurum içi hem de kurum dışı Mezuniyet Sonrası Eğitim etkinliklerine katılır. 3. GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER ATUÖ lerinin İzmir Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalında geçirdikleri süre içinde katılmaya zorunlu olmadıkları, ancak eğitimin çeşitlendirilmesi, desteklenmesi ve sürekliliği açısından önemli olan diğer etkinlik alanlarını kapsar Toplantılar Yurtiçi veya yurtdışı kurs/kongre/sempozyum/panel/konferans/çalıştay gibi etkinliklere katkılı (sözel sunum yapmak, poster hazırlamak gibi) veya katkısız katılımlar belgelendirilerek Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusuna sunulur. ATUÖ nin eğitim dosyasına bir örneği konur Yayınlar Yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yapılan yayınlar, yazılan kitap ya da kitap bölümü belgeleriyle ATUÖ nin eğitim dosyasına konulmak üzere Anabilim Dalı Başkanına ve Eğitim Sorumlusuna sunulur Diğer Kurs ve Sınavlar KPDS ya da diğer yabancı dil sınavlarından alınan belge anabilim dalına ATUÖ nin eğitim dosyasına konulmak üzere sunulur. Dernek faaliyetlerini de içeren diğer mesleksel beceri kursları bu alanda değerlendirilir. 4. KREDİLENDİRME Kredilendirme tablosu açıklaması alttadır. Tablo 2. Kredilendirme Tablosu KREDİLENDİRİLEN ETKİNLİK Birim KP* (Katkılı/Katkısız) En az Toplam En fazla Toplam ZORUNLU ETKİNLİKLER Ders, Seminer, Olgu, Özel ve mezuniyet sonrası eğitimler (3 KP/1KP) 20 KP/Yıl 30 KP/Yıl Tez Araştırma, Makale (1 KP/0.25 KP) 2.5 KP/Yıl 5 KP/Yıl Uygulamalar (minör/major) (0.5 KP/1 KP) 20 KP/Yıl 30 KP/Yıl Sınavların Değerlendirilmesi Başarı Yüzdesi /10 = KP 5 KP/Yıl 10 KP/Yıl Rotasyonlar (Her biri) 1 KP - 5 KP/Yıl Hasta-Hekim ve Hekim-Hekim İlişkileri KP/Yıl 70 KP / YIL 100 KP /YIL GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER Toplantılar 45 dakika = 1 KP Yayınların Kredilendirilmesi (1. isim x 2) YI= 5 KP YD= 10 KP Sınav ya da Kursların Kredilendirilmesi *KP= Kredi puanı A (>90) = 5 KP B (80 89) = 3 KP C (70 79) = 1 KP 30 KP/ YIL 50 KP /YIL 4.1. Zorunlu Etkinliklerin Kredilendirilmesi Tıpta Uzmanlık Öğrencileri zorunlu etkinliklerden yılda en az 70 KP almak zorundadırlar Toplantılara Katılım (Katkılı/Katkısız) Her toplantı sonunda yapılan sunumlar ve kredilendirme defterinde ilgili bölümü ilgili ÖÜ ne imzalatır. Buna göre ders, seminer, olgu toplantıları, makale saati, olgu senaryoları, tıpta uzmanlık öğrencisi dersleri etkinliklerine katılımlar deftere kaydedilir ve her katkılı katılım kredi puanına (KP) dönüştürülür. Zorunlu etkinlik kapsamındaki toplantılara seminer vererek/olgu sunumu yaparak/senaryo yaparak (katkılı katılım) katılanlar o toplantı için 3 KP alırlar. Bu toplantılardan bir yılda minimum toplanması gereken KP 20 ve toplanabilecek maksimum KP 30 dur. Makale özeti sunumu ise 0.25 puan alır. Makale sunumlarından bir yılda toplanması gereken 2,5 KP minimum ve toplanabilecek 5 KP en fazladır Uygulama Defterinin Kredilendirilmesi Yapılan her minör girişim için 0,5 KP, her major girişim için 1 KP alınır. Her ATUÖ yaptığı girişimlerden bir yılda minimum 20 KP almalıdır. Bir yılda alınabilecek maksimum KP 30 dur Sınavların Değerlendirilmesi Her ATUÖ altı ayda bir anabilim dalı tarafından düzenlenen teorik ve pratik genel sınava girer. Bu iki sınavın toplamının %10 u kadar kredi puanı almaya hak kazanır. Böylece sınav sonucuna göre bir yılda alabileceği maksimum kredi puanı 10 dur Rotasyon Kredilendirilmesi Rotasyon başarı belgesi anabilim dalı başkanına sunulur. Her bir rotasyon 1 KP olarak işlenir. Bir yılda alınabilecek maksimum kredi puanı 5 tir Hasta-Hekim ve Hekim-Hekim İlişkileri Acil servis içinde çalışma şevki, hasta ve hasta yakınlarına davranışı ve diğer sağlık personeli ile ilişkileri öğretim üyeleri tarafından 20 KP üzerinden değerlendirilir Gönüllü Etkinliklerin Kredilendirilmesi Tıpta Uzmanlık Öğrencileri zorunlu etkinliklerden yılda en az 30 KP almak zorundadırlar Toplantılar Daha önce tanımı yapılan bu etkinliklerin toplantılar kısmındakileri Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından Sürekli Tıp Eğitimi (STE) kredisi ile kredilendirilmektedir. Bu bağlamda bu toplantılardan alınan TTB-STE kredisi aynen KP olarak alınır ve kredilendirme defterine işlenir. Katkılı etkinliklere verilen kişisel TTB-STE KP da aynen KP olarak alınır. İlgili belgeleri Anabilim Dalı Başkanına, eğitim dosyasına konulmak üzere sunulur. Yurtdışı toplantılar ya da TTB tarafından kredilendirilmemiş etkinlikler; süresi/40 dakika=1 KP hesabıyla, katkılı katılım ayrıca 1 KP ile kredilendirilir Yayınlar İsim sırasına, makale tipine, dergi cinsine bakılmaksızın; her yurtiçi yayın 5, her yurtdışı yayın 10 KP ile kredilendirilir. 1. isim olanlar için bu puanlar 2 ile çarpılır. Belgeler AD Başkanına sunulur. Birer örnek ATUÖ eğitim dosyasına konulur.

8 Diğer Kurs ve Sınavlar Puanlama yapılan sınavlarda A (başarı oranı > 90)= 5 KP, B (başarı oranı = 80-89) = 3 KP, C (başarı oranı = 70-79) = 1 KP ile kredilendirilir. Diğer yabancı dil veya mesleksel beceri kurs ve sınav kredilendirilmeleri yukarıdaki gibi yapılır. Beceri notu olmayan sadece başarılı kabul edilenler için en alt düzeyde KP yazılır. Dernekler tarafından yapılan KP önerileri de dikkate alınır. 5. DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Anabilim Dalı başkanı başkanlığında üyelerinin hazırladığı tüm öğretim üyelerinin hazır bulunduğu, yılda bir kez kürsü kredilendirme sekretaryası kurulu ile belirlenen tarih ve aralıklarda yapılan her ATUÖ nin değerlendirildiği ve geri bildirimlerin alındığı toplantılardır. Her ATUÖ nin eğitim dosyası ve uygulama kredilendirme defteri toplantıya katılanlara sunulur. Kredilendirmeye esas olan zorunlu ve gönüllü eğitim etkinlik puanları ile ATUÖ değerlendirilir. Kıdemlere göre beklenen kriterlere ulaşılıp, ulaşılmadığı değerlendirilir. Tez çalışmaları değerlendirilir ve önerilerde bulunulur. Sözel geri bildirim alınır ve kaydedilir. Yeterli kredi puanı ve yeterli süreyi dolduranlar bir üst kıdeme yükseltilir. Süresini tamamlayanlar, tez savunmasında başarılı olanlar ve yeterli kredi puanı toplamış olanların uzmanlık sınavına girmesine karar verilir. Yetersiz bulunanlara uzatma uygulanır. ATUÖ nin değerlendirme toplantısına kıdem yükseltmek üzere alınabilmesi için bir yılda en az 100 KP toplanmalıdır. Bu KP nin en az %70 i zorunlu etkinliklerden olmalıdır. 6. ÖZENDİRME Her yılsonu değerlendirmesinde en yüksek KP alan ATUÖ özendirme amaçlı ödüllendirilir, ödülün niteliği ve niceliği kürsü kurulu kararı ile belirlenir. 7. ORGANİZASYON Kredilendirme Sekretaryası (Eğitim Sorumlusu) anabilim dalı başkanına bağlı çalışır. Gönüllü ÖÜ ve ÖG lerinden oluşur. Gönüllü olmazsa bu görev anabilim dalı başkanı tarafından ya da onun görevlendirdiği ÖÜ tarafından yürütülür. Sekretarya her ATUÖ için bir adet eğitim dosyası hazırlar, Uygulama ve Kredilendirme Defteri ni hazırlar, eğitim (ATUÖ dersi, seminer ve makale saati vb.) programını hazırlar. Dış rotasyon programını hazırlar, değerlendirme toplantıları programını hazırlar ve tüm bilimsel etkinlikleri duyurur.

9 BÖLÜM II TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞMA DÜZENİ

10 BÖLÜM II ÇALIŞMA DÜZENİ 1. KIDEMLER İZMİR Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı nda tıpta uzmanlık öğrencileri (ATUÖ) üst kıdem - A1, ara kıdemli - A2 ve kıdemsiz - A3 olmak üzere üç ayrı kıdemde çalışırlar. 2. GÖREV DAĞILIMI 2.1. ÜST KIDEMLİ - A Nöbette acil servise başvuran hastalardan birincil sorumludur. Gerekli görülen durumda nöbetçi/icapçı uzmana danışır, bilgi verir ve önerilerini alır A2 lerin çalışmalarını yönlendirir ve denetler Hemşire istemlerini kontrol eder Diğer klinik konsültasyonlarının istenmesini denetler ve çıkabilecek sorunlara müdahale eder. Gerekli görülen durumda nöbetçi/icapçı uzmana bilgi verir Sabah ve akşam viziti sonunda hastaların ve yapılacak işlerin izleyen nöbetçi ekibe devredilmesini sorumlu uzman ile birlikte denetler Nöbet süresince hizmetin ATUÖleri, tıp öğrencileri, personel ve hemşiresiyle uyumlu ve verimli şekilde işlemesini sağlamaya çalışır, bunun için sorumlu uzmanın önerilerini yerine getirir ARA KIDEMLİ A yıl içindeki kıdem yükseltme yeterliliklerini tamamlamış ATUÖ olup, gereksinimler ve koşullar göz önüne alınarak A1 veya A3 kıdeminde çalışabilirler KIDEMSİZ A Nöbette acil servise başvuran ve triaj tarafından kendisine verilen hastaların bakımı, izlemi, tedavisinin kesintisiz olarak yürütülmesinden sorumludur Vizitlere katılır. Kendi hastalarını sunar Hastalardan öykü alır; fizik muayenelerini yapar; devir alma/izlem notu yazar. Gereken tetkikleri gönderir, takip eder ve kayıtları tutar. Konsültasyonları gerektiği şekilde ve A1 in önerisiyle ister. Bütün bu işlemlerde A1 in kılavuzluğundan yararlanır Hastasının tedavi ve girişimlerini A1 gözetiminde yapar Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirir A1 in sorumluluğu/yönlendiriciliği altında çalışır. 3. NÖBETLER Nöbetler, bir uzman sorumluluğunda, en az bir A1 ve gereken sayıda A2 ve A3 olmak üzere önceden ilan edilen listeye göre tutulur. Nöbetler, 8 ve 16 saatlik gündüz ve gece bölümlerinden oluşmuş olup, ve saatleri arasında iki vardiya halinde tutulur. Nöbet gidiş ve gelişlerinde dakik olmak esastır. Resmi mazerete dayanmayan gecikmelerde yaptırım uygulanır. 4. İZİNLER ATUÖ lerinin yıllık izinleri ilk 10 yıllık memuriyet için 20 gündür. Yıllık izinler, anabilim dalının işleyişini ve akademik programını bozmayacak şekilde önceden planlanarak kullanılır. 5. EĞİTİM ETKİNLİKLERİ VE TEZ ÇALIŞMALARI Bu konudaki düzenlemeler İZMİR Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Eğitim Standardizasyon ve Kredilendirme Yönergesi uyarınca yapılır.

11 BÖLÜM III TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME KARNESİ

12 BÖLÜM III UYGULAMA VE KREDİLENDİRME KARNESİ 1. AÇIKLAMALAR: 1.1. Uygulama ve Kredilendirme Karnesi: 1.2. Tarih: uygulamanın yapıldığı ya da etkinliğin gerçekleştiği tarih gg/aa/yyyy olarak yazılacaktır 1.3. Etkinlik Türü: Zorunlu ve gönüllü olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Zorunlu gruba anabilim dalı içinde eğitim gününde yapılan seminerler, dersler, makale, olgu, özel eğitim saatleri, senaryo uygulamaları, sınavlar ve rotasyonlar girer. Gönüllü etkinlikler içine kurum içi ya da dışı her türlü bilimsel toplantı, seminer, sempozyum, kongre, paneller, kurslar, bilimsel yayınlar ve yabancı dil ve benzeri beceri sınavları girer Açıklama: Etkinlik adı açık ve anlaşılır olarak yazılır Notlar: Etkinlik ile ilgili bir kısa not varsa eklenir Onay: Etkinliği yapan, ATUÖ ne eşlik ya da supervize eden veya ATUÖ nin danışman ÖÜ si tarafından doldurulur Ara Denetim Formu: Her ATUÖ için danışman OÜ tarafından gerekli görüldüğünde ya da düzenli olarak her altı ayda bir doldurulması gereken formdur. ATUÖ nin etkinlik ve uygulamalara ilgi ve devamının takibi sağlanır Geri Bildirim Formu: ATUÖ Uygulama ve Kredilendirme Karnesi (UKK) sonunda yer alan sayfaları doldurarak danışman ÖÜ aracılığı ile anabilim dalı başkanlığına geri bildirimde bulunabilir Referans Tablosu: Uygulamalar için kullanılabilecek referans tablosudur. Tabloda belirtilen bölüm başlığı ve işlem numarasını karneye kaydedilip sorumlu uzman hekimin imzası alınır. Örn. B3: Defibrilasyon Ek sayfalar: Eğer ilave UKK sayfası gerekirse ekstra sayfalar anabilim dalı sekretaryasından temin edilebilir.

13 Tarih Etkinlik Türü Açıklama Notlar Onay (ÖÜ/ÖG)

14 Tarih Etkinlik Türü Açıklama Notlar Onay (ÖÜ/ÖG)

15 Tarih Etkinlik Türü Açıklama Notlar Onay (ÖÜ/ÖG)

16 Tarih Etkinlik Türü Açıklama Notlar Onay (ÖÜ/ÖG)

17 Tarih Etkinlik Türü Açıklama Notlar Onay (ÖÜ/ÖG)

18 Tarih Etkinlik Türü Açıklama Notlar Onay (ÖÜ/ÖG)

19 Tarih Etkinlik Türü Açıklama Notlar Onay (ÖÜ/ÖG)

20 Başlangıç (gün/ay/yıl): ARA DENETİM FORMU Bitiş (gün/ay/yıl): DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI VE İMZASI ZORUNLU ETKİNLİKLER Katkılı Katılım KP Katkısız Katılım KP TOPLAM KP Teorik Dersler Makale saatleri Uygulamalar Sınavlar Rotasyonlar Davranışsal Yeterlik GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER Toplantılar Yayınlar Yabancı Dil Sınavı TOPLAM AÇIKLAMA / NOTLAR: Başlangıç (gün/ay/yıl): ARA DENETİM FORMU Bitiş (gün/ay/yıl): DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI VE İMZASI ZORUNLU ETKİNLİKLER Katkılı Katılım KP Katkısız Katılım KP TOPLAM KP Teorik Dersler Makale saatleri Uygulamalar Sınavlar Rotasyonlar Davranışsal Yeterlik GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER Toplantılar Yayınlar Yabancı Dil Sınavı TOPLAM AÇIKLAMA / NOTLAR:

21 Başlangıç (gün/ay/yıl): ARA DENETİM FORMU Bitiş (gün/ay/yıl): DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI VE İMZASI ZORUNLU ETKİNLİKLER Katkılı Katılım KP Katkısız Katılım KP TOPLAM KP Teorik Dersler Makale saatleri Uygulamalar Sınavlar Rotasyonlar Davranışsal Yeterlik GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER Toplantılar Yayınlar Yabancı Dil Sınavı TOPLAM AÇIKLAMA / NOTLAR: Başlangıç (gün/ay/yıl): ARA DENETİM FORMU Bitiş (gün/ay/yıl): DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI VE İMZASI ZORUNLU ETKİNLİKLER Katkılı Katılım KP Katkısız Katılım KP TOPLAM KP Teorik Dersler Makale saatleri Uygulamalar Sınavlar Rotasyonlar Davranışsal Yeterlik GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER Toplantılar Yayınlar Yabancı Dil Sınavı TOPLAM AÇIKLAMA / NOTLAR:

22 Başlangıç (gün/ay/yıl): ARA DENETİM FORMU Bitiş (gün/ay/yıl): DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI VE İMZASI ZORUNLU ETKİNLİKLER Katkılı Katılım KP Katkısız Katılım KP TOPLAM KP Teorik Dersler Makale saatleri Uygulamalar Sınavlar Rotasyonlar Davranışsal Yeterlik GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER Toplantılar Yayınlar Yabancı Dil Sınavı TOPLAM AÇIKLAMA / NOTLAR: Başlangıç (gün/ay/yıl): ARA DENETİM FORMU Bitiş (gün/ay/yıl): DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI VE İMZASI ZORUNLU ETKİNLİKLER Katkılı Katılım KP Katkısız Katılım KP TOPLAM KP Teorik Dersler Makale saatleri Uygulamalar Sınavlar Rotasyonlar Davranışsal Yeterlik GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER Toplantılar Yayınlar Yabancı Dil Sınavı TOPLAM AÇIKLAMA / NOTLAR:

23 Etkinlik Adı: Tarih: Yeri: Sorumlusu/İletişim kişisi: ATUÖ GERİ BİLDİRİM FORMU AÇIKLAMA: ATUÖ Adı Soyadı Tarih İmza Etkinlik Adı: Tarih: Yeri: Sorumlusu/İletişim kişisi: ATUÖ GERİ BİLDİRİM FORMU AÇIKLAMA: ATUÖ Adı Soyadı Tarih İmza

24 Etkinlik Adı: Tarih: Yeri: Sorumlusu/İletişim kişisi: ATUÖ GERİ BİLDİRİM FORMU AÇIKLAMA: ATUÖ Adı Soyadı Tarih İmza Etkinlik Adı: Tarih: Yeri: Sorumlusu/İletişim kişisi: ATUÖ GERİ BİLDİRİM FORMU AÇIKLAMA: ATUÖ Adı Soyadı Tarih İmza

25 Etkinlik Adı: Tarih: Yeri: Sorumlusu/İletişim kişisi: ATUÖ GERİ BİLDİRİM FORMU AÇIKLAMA: ATUÖ Adı Soyadı Tarih İmza Etkinlik Adı: Tarih: Yeri: Sorumlusu/İletişim kişisi: ATUÖ GERİ BİLDİRİM FORMU AÇIKLAMA: ATUÖ Adı Soyadı Tarih İmza

26 Etkinlik Adı: Tarih: Yeri: Sorumlusu/İletişim kişisi: ATUÖ GERİ BİLDİRİM FORMU AÇIKLAMA: ATUÖ Adı Soyadı Tarih İmza Etkinlik Adı: Tarih: Yeri: Sorumlusu/İletişim kişisi: ATUÖ GERİ BİLDİRİM FORMU AÇIKLAMA: ATUÖ Adı Soyadı Tarih İmza

27 Etkinlik Adı: Tarih: Yeri: Sorumlusu/İletişim kişisi: ATUÖ GERİ BİLDİRİM FORMU AÇIKLAMA: ATUÖ Adı Soyadı Tarih İmza Etkinlik Adı: Tarih: Yeri: Sorumlusu/İletişim kişisi: ATUÖ GERİ BİLDİRİM FORMU AÇIKLAMA: ATUÖ Adı Soyadı Tarih İmza

28 4. Uygulama Referans Tablosu A. Hava yolu girişimleri-kpr 1. Orofaringeal havayolu kullanımı 2. Nazofaringeal havayolu kullanımı 3. Heimlich manevrası 4. Nazotrakeal entübasyon 5. Orotrakeal entübasyon 6. Hızlı Ardışık Entübasyon (RSI) 7. Krikotirotomi 8. Digital trakeal entübasyon 9. Retrograd entübasyon 10. Perkütan tanstrakeal kateter ile ventilasyon 11. İğne krikotirotomi 12. CPAP maskesi uygulaması 13. Havayolundan yabancı cisim çıkarılması 14. Mekanik ventilasyon uygulaması 15. Erişkin KPR 17. Çocuk KPR 18. Neonatal KPR 19. Tedavisel Hipotermi B. Kardiyotorasik girişimler 1. Karotis sinüs masajı 2. Kardiyoversiyon 3. Defibrilasyon 4. Perikardiyosentez 5. Subksifoid perikardiotomi 6. Açık kardiyak masaj 7. Transkutan kalp pili takılması 8. IV kalp pili uygulaması 9. Torasentez 10. Göğüs tüpü takılması 11. Heimlich valf uygulaması 12. Tanısal ekokardiyografi uygulamaları C. Gastroenterolojik girişimler 1. Nazo-gastrik sonda takma 2. Parasentez 3. Anorektal abse drenajı 4. Pilonidal abse drenajı 5. Diagnostik periton lavajı 6. Tromboze hemoroid eksizyonu 7. Anal yabancı cisim çıkarılması 8. Feeding tüp uygulaması 9. Abdominal tanısal odaklı USG D. Nörolojik - nöroşirurjik girişimler 1. Boyunluk uygulaması 2. Lomber ponksiyon 3. Burr hole açılması 4. Servikal yaralanmalar için traksiyon uygulamaları E. Kadın Hastalıkları ve Doğum ile ilgili girişimler 1. Normal doğum 2. Müdaheleli doğum 3. Ekstraksiyon yöntemleri 4. Bartholin absesi drenajı 5. Vajinal yabancı cisim çıkarılması 6. Bimanuel jinekolojik bakı 8. Tırnak onarımı 9. Subungual hematom boşaltılması 10. Velpeau bandajı takılması 11. Sekiz bandajı takılması 12. Diğer eklem-kemik stabilizasyon uygulamaları G. Kulak burun boğaz ile ilgili girişimler 1. Kulaktan yabancı cisim çıkarılması 2. Kulak kiri (Buşon) çıkarılması 3. Burundan yabancı cisim çıkarılması 4. Retrofaringeal abse drenajı 5. Perikondriyal hematomun drenajı 6. Nazal septal hematomun boşatılması 7. Temporomandibuler eklem çıkık redüksiyonu 8. A/P epistaksis tedavisi 9. Baş - boyun apse drenajı H. Plastik cerrahi ile ilgili girişimler 1. Apse drenajı 2. Yara kapama teknikleri 3. Yara bakım teknikleri 4. Yanık pansumanı 5. Yumuşak dokulardan YC çıkarılması 6. Acil eskarotomi İ. Ürolojik girişimler 1. Foley kateter takılması 2. Priapizm tedavisi 3. Suprapubik kateter 4. Acil üretrogram 5. Acil sistogram J. Vasküler girişimler 1. İntraosseoz kateter takılması 2. Periferal vasküler girişimleri 3. Santral vasküler girişimler 4. CVP monitörizasyonu 5. Umbilical ven kanülasyonu Arter içi kanülasyon Hemodializ kateteri takılması K. Göz ile ilgili girişimler 1. Gözden yabancı cisim çıkarılması 2. Tonometre kullanımı 3. Göz dibi bakısı L. Lokal anesteziler 1. Yüz sinir blokları-la 2. Ekstremite sinir blokları-la 3. Interkostal sinir bloğu M. Dental girişimler 1. Diş için lokal anestezi 2. Intraoral sinir blokları 3. Diş kırıklarının geçici tedavisi F. Ortopedik girişimler 1. Alçı uygulaması 2. Atelleme yöntemleri 3. Traksiyon yöntemleri 4. Eklem içi aspirasyon ve enjeksiyon 5. Kırık redüksiyonu 6. Çıkık redüksiyonu 7. Tırnak çekilmesi

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık Eğitimine

Detaylı

ACİL TIP ŞEFLİĞİ TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ / EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ACİL TIP ŞEFLİĞİ TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ / EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ / EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI/ ACİL TIP ŞEFLİĞİ TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ / EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi (Seçmeli) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Okhan AKDUR Doç.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi (Zorunlu) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Ahmet UYSAL

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

02.07.2015 Travma tahtası uygulaması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN. 03.07.2015 Nazogastrik sonda takılması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN

02.07.2015 Travma tahtası uygulaması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN. 03.07.2015 Nazogastrik sonda takılması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DÖNEM VI (İNTERN) ACİL TIP STAJ PROĞRAMI GRUP E 01.07.2015 Öykü alınması ve fizik bakı, dosya kaydı 02.07.2015 Travma tahtası uygulaması 03.07.2015

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ Türkiye de Nörolojide uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Nöroloji Yeterlilik üst Kurulu (Board u) özerk çalışan, kar amacı olmayan, sivil bir kurul

Detaylı

EĞİTİLENLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

EĞİTİLENLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER Asistan karnesi, uzmanlık eğitimi süresince bir asistanın katıldığı tüm cerrahi ve medikal uygulamalar ile alınan teorik eğitim ve tüm akademik aktivitelerin kayıt ve izlemi için hazırlanmıştır.

Detaylı

UYGULAMA FAALİYET RAPORU

UYGULAMA FAALİYET RAPORU UYGULAMA FAALİYET RAPORU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİNİN Programı : Adı ve Soyadı :... Okul Numarası :... Uygulama Dersi :... MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK

Detaylı

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017 VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 2016-2017 BAŞLAYIŞ BİTİŞ 15 TEMMUZ 2016 14 TEMMUZ 2017 AYLARA GÖRE STAJ TARİHLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 1) 15.07.2016/14.09.2016 2) 15.09.2016/14.11.2016

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T ıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı:

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülecek Tıpta

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME EKİBİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME EKİBİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME EKİBİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı UÜ-Sağlık Kuruluşları Beslenme Ekibinin öncelikle

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi sınıf VI eğitim müfredatıyla,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönerge 26 Nisan 2014 tarihli Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereğince, Ankara Üniversitesi

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UZMANLIK EĞİTİMİ İZLEM FORMU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UZMANLIK EĞİTİMİ İZLEM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Anabilim Dalı : Eğitime Başlama Tarihi : Bulunduğu Eğitim Dönemi ve Yılı: Anabilim Dalı Başkanı : Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Koordinatörü : Eğitim Danışmanı : Tez Dönemi

Detaylı

UZMANLAR İÇİN AKTİVİTE KARNESİ KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı, adı ve soyadı Doğum yeri ve tarihi Medeni durumu Bildiği yabancı dil / diller ve derecesi Yazışma adresi ŀ Telefon Elektronik posta adresi EĞİTİMİ

Detaylı

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI UZMANLIK ÖĞRENCİSİ EĞİTİM PROGRAMI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI UZMANLIK ÖĞRENCİSİ EĞİTİM PROGRAMI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI UZMANLIK ÖĞRENCİSİ EĞİTİM PROGRAMI Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı KOCAELİ Uzmanlık öğrencisinin Adı Soyadı: Uzmanlık

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Denklik ve Ziyaret Kurulu; Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında eğitim

Detaylı

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yeniden Belgelendirme Yönergesi

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yeniden Belgelendirme Yönergesi Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yeniden Belgelendirme Yönergesi Giriş Türk Dermatoloji Yeterlik Belgeleri Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi doğrultusunda 2009 yılından beri verilmektedir ve yeterlik

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIKEĞİTİMİ KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIKEĞİTİMİ KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIKEĞİTİMİ KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Kuruluş ve Amaç Madde-1. 2547 sayılı kanununun 16. Maddesininb bendinin

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU YENİDEN BELGELENDİRME YÖNERGESİ

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU YENİDEN BELGELENDİRME YÖNERGESİ TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU YENİDEN BELGELENDİRME YÖNERGESİ Madde 1. Dayanak: Bu yönerge Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi (Türk KBB ve BBC) Yeterlik Kurulu

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi,

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAġ BOYUN CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ YETERLĠK KURULU YENĠDEN BELGELENDĠRME YÖNERGESĠ

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAġ BOYUN CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ YETERLĠK KURULU YENĠDEN BELGELENDĠRME YÖNERGESĠ Sayfa 1 / 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Yaşam boyu öğrenmeyi ve sürekli mesleki gelişimi teşvik etmek, bilgi ve beceri düzeyini artırıp koruyucu ve tedavi edici

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik İç Hastalıkları (Zorunlu) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Detaylı

HASTA YATIŞ TALİMATI

HASTA YATIŞ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi

Detaylı

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 KOMİSYON TOPLANTILARI YÖNETİM PROSEDÜRÜ KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Hastanemizdeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite

Detaylı

Adı Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu

Adı Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu Bölüm I Demografik Bilgiler - I Adı ı Doğum Yeri Doğum i Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu Üniversite Öncesi Eğitim (Okulun adı, başlangıç ve mezuniyet tarihleri) İlkokul Ortaokul Lise Üniversite

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ STAJYER ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ STAJYER ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ STAJYER ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (Akreditasyon için başvuracak kurum için Form)

EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (Akreditasyon için başvuracak kurum için Form) EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (Akreditasyon için başvuracak kurum için Form) 1. Kurum Adı: 2. Eğitim programınız asistan karnesinde yazılı amaç ve hedeflere uygun mudur? 3. Kurumdan son

Detaylı

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SÜREKLİ DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ KREDİLENDİRME TÜZÜĞÜ

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SÜREKLİ DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ KREDİLENDİRME TÜZÜĞÜ KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SÜREKLİ DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ KREDİLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.03.2006 - R.G. 59 - EK III - A.E. 177 Sayılı Tüzük) 1976 KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

Detaylı

T.C MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU İÇ YÖNERGESİ

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU İÇ YÖNERGESİ TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU İÇ YÖNERGESİ GİRİŞ Türkiye de genel cerrahi uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu, (yönergedeyeterlik Kurulu olarak geçecektir) Türk Cerrahi Derneği Yönetim

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU FORM-1 TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

(FORM A) TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU

(FORM A) TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU (FORM A) TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU Bu form, ziyaret başvurusu aşamasında Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ KLİNİK BESLENME EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI KURULU YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ KLİNİK BESLENME EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI KURULU YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ KLİNİK BESLENME EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI KURULU YÖNERGESİ 1.BÖLÜM Madde.1.1. Tanım: Bu yönergede adı geçen ve ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK

Detaylı

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ 2015 ZORUNLU YAZ STAJI DOSYASI

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ 2015 ZORUNLU YAZ STAJI DOSYASI SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ 2015 ZORUNLU YAZ STAJI DOSYASI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Öğrencinin Okul Numarası: Yaz Stajı Yapılan Kurumun Adı Staj Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2012-2013 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2012-2013 Bahar

Detaylı

16.03.2015 Sayı: 2015-6

16.03.2015 Sayı: 2015-6 Yönetim Kurulu Başkan Dr.Bülent Alıcı Başkan Yardımcısı Dr.Serdar Tekgül BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 16.03.2015 Sayı: 2015-6 Genel Sekreter Dr. Cem Akbal Sayman Dr. Adil Esen TALEPÇİ Başkanlığı

Detaylı

İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönergenin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ TıptaUzmanlık Öğrencisinin : Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

DENETİMLİ ÇALIŞMA İLKELERİ

DENETİMLİ ÇALIŞMA İLKELERİ DENETİMLİ ÇALIŞMA İLKELERİ Madde 1: Denetimli Çalışma, I - VIII. Yarıyıl için ilgili yarıyıldaki mesleki zorunlu, IX. Yarıyılda ise seçmeli derslerin öğretim üye ve elemanları tarafından verilen zorunlu

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KARNESİ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KARNESİ Türk KBB-BBC Derneği Yeterlik Kurulu-Eğitim Komisyonu 2016 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Adı-Soyadı: Kurum: Yürürlük i: İlk Yayın i: 09.10.2005 Form No: KBB-BBC YETKUR EK-AK-05-2005

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Ziyaret Raporu

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Ziyaret Raporu ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ ÇOCUK NEFROLOJİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON ALT KURULU Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Ziyaret Raporu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

1. EĞİTİM HASTANELERİ 2. İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARININ ACİL SERVİSLERİ 3. YARDIMCI SAĞLIK PERSONELLERİ

1. EĞİTİM HASTANELERİ 2. İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARININ ACİL SERVİSLERİ 3. YARDIMCI SAĞLIK PERSONELLERİ GÖREV TANIMLARI 1. EĞİTİM HASTANELERİ 2. İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARININ ACİL SERVİSLERİ 3. YARDIMCI SAĞLIK PERSONELLERİ EĞİTİM HASTANELERİ (TIP FAKÜLTELERİ ANABİLİM DALLARI VEYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ (İNTÖRN) YÖNERGESİ 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ

Detaylı

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1 YAŞAM BOYU SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1 STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI YAŞAM

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 01 01.07.2011 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TALİMATI: 18.04.2013-02 STANDART: 35-36

YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 01 01.07.2011 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TALİMATI: 18.04.2013-02 STANDART: 35-36 YÖN-TL- 1. AMAÇ: Hastanemizin birimlerinde ya da acil servisinde hizmet alan hastaların: Hastanemizde verilemeyen bir hizmete veya uzman konsültasyonuna gereksinim duyulması ve hastanede hastanın bakımımın

Detaylı

ACİL TIP ANABİLİM DALI NA HASTA KABUL KRİTERLERİ

ACİL TIP ANABİLİM DALI NA HASTA KABUL KRİTERLERİ Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Acil Tıp Anabilim Dalı acil servisine 18 yaşın üzerindeki tüm hastalar ve 18 yaş altı travma ve yanık hastaları kabul edilir ve UÜ-SK Acil

Detaylı

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları 1. Öğretim Programı Öğretim programları 5000,6000, 7000, 8000 ve 9000 kodlu derslerden oluşur. 5000, 6000 ve 7000 kodlu dersler kredili

Detaylı

ACİL TIP UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI

ACİL TIP UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI ACİL TIP UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI GİRİŞ Acil Tıp uzmanlık eğitim programı (eğitim programı, rotasyonlar, pratik uygulamalar...) hekimleri acil tıp pratiğine hazırlamaya yönelik tasarlanmalıdır. Acil Tıp

Detaylı

KALP ve DAMAR CERRAHİSİ UZMANLIK ANA DALINDA YETERLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

KALP ve DAMAR CERRAHİSİ UZMANLIK ANA DALINDA YETERLİK SINAV YÖNETMELİĞİ TÜRK KALP DAMAR CERRAHİSİ YETERLİK KURULU KALP ve DAMAR CERRAHİSİ UZMANLIK ANA DALINDA YETERLİK SINAV YÖNETMELİĞİ SINAV ÖNCESİ 1. YETERLİK SINAVININ AMAÇLARI Kalp ve damar cerrahisi uzmanlık alanında toplumun

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5-

Temel Esaslar Madde 5- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Uygulama Esasları

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Uygulama Esasları Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Uygulama Esasları Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Uygulama Esasları Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI eğitim programının müfredatla ve fakültenin hedef

Detaylı

GENÇ CERRAHLARA DESTEK

GENÇ CERRAHLARA DESTEK GENÇ CERRAHLARA TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ DESTEK Türk Cerrahi Derneği Ödül ve Destek Programı 2007 yılında Türkiye deki genç genel cerrahların bilimsel faaliyetlerini, klinik ve deneysel araştırmalarını desteklemek

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T C. CELA L BAY A R ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTES İ RADYOLOJ İ ANABİLİ M DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlı k Öğrencisinin : Ad ı v e Soyadı: Tıpta Uzmanlı

Detaylı

Ölçme Değerlendirme. Yöntem ve gereç:

Ölçme Değerlendirme. Yöntem ve gereç: Ölçme Değerlendirme Amaç: Uzmanlık öğrencilerinin aldığı eğitimin, AH uzmanlık eğitimi çekirdek müfredat başlıkları ile uyumu açısından değerlendirilmesi. Hedefler: uzmanlık öğrencisinin; bilgi tutum beceri

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi DVI (İntörnlük Dönemi) Eğitimi Yönergesi (7 Ağustos 2014 Tarihli Senato toplantısında kabul edilmiştir)

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi DVI (İntörnlük Dönemi) Eğitimi Yönergesi (7 Ağustos 2014 Tarihli Senato toplantısında kabul edilmiştir) Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi DVI (İntörnlük Dönemi) Eğitimi Yönergesi (7 Ağustos 2014 Tarihli Senato toplantısında kabul edilmiştir) Amaç Madde- 1 Bu yönerge, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi(KOÜTF)

Detaylı

MEZUNİYET SONRASI DERSLER:

MEZUNİYET SONRASI DERSLER: ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ MADDE 1: Bu yönerge Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin 17 Şubat 1992 tarih ve 21145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği. Kulak Burun Boğaz Okulları. Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Çalışma İlkeleri. 1.

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği. Kulak Burun Boğaz Okulları. Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Çalışma İlkeleri. 1. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Kulak Burun Boğaz Okulları Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Çalışma İlkeleri 1. Amaç Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Türkiye çapında görev

Detaylı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi 1 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi MÖTEK Eylül / 2015 2 Sevgili Öğrenciler Dönem IV klinik öncesi dönemde kazandığınız

Detaylı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 205-206 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV ACİL TIP STAJI Stajyer Öğrenci Karnesi Hazırlayan Acil Tıp Anabilim Dalı 2 ACİL TIP ANABİLİM DALI STAJ(DERS) KODU-ADI

Detaylı

TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ YETERLİK KURULU YÖNERGESİ 29 Ekim BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ YETERLİK KURULU YÖNERGESİ 29 Ekim BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ YETERLİK KURULU YÖNERGESİ 29 Ekim 2016 Amaç MADDE 1- BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu (TÇCYK) çalışmalarına

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Sekreterliği Görevi

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Sekreterliği Görevi T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Ana Proses Adı : Teknoloji Fakültesi Alt Proses Adı : Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Sekreterliği Görevi : Birim Sorumlusu

Detaylı

Uzmanlık Öğrencisi Kişisel Bilgi Formu

Uzmanlık Öğrencisi Kişisel Bilgi Formu MÜHÜR Uzmanlık Öğrencisi Kişisel Bilgi Formu Doğum i Doğum Yeri Eğitime Başlama i Fotograf E-posta Adresi Hacettepe E-posta Adresi Pasaport Numarası İkametgah Tezkere Numarası Askerlik Durumu Adresi Uzmanlık

Detaylı

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemiz bünyesindeki tüm makine ve teçhizatın arıza, bakım ve işletimleri ile ilgili faaliyetlerini düzenlemek ve yetki ve sorumlulukları belirlemektir. 2. KAPSAM

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ I. PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU 1. Profesörlük başvurularında adayın, başvuru tarihinde ilgili alanın doçentlik başvurusu için Üniversitelerarası Kurulun

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Ortopedi ve Travmatoloji (Seçmeli) Uygulama Dilimi Programı Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Boğaz Hastalıkları (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Detaylı

ARTE/SCİENZA SERTİFİKASI

ARTE/SCİENZA SERTİFİKASI ÖZEL MAYA ANADOLU LİSESİ ARTE/SCİENZA SERTİFİKASI Özel Maya Anadolu Lisesi nde portfolyo dosyası işlenir. Özel Maya Anadolu Lisesi öğrencilerinin dijital ve basılı portfolyo dosyaları vardır. Öğrenciler

Detaylı

LİSANSÜSTÜ AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ

LİSANSÜSTÜ AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretiminde

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Form-1 EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Amaç: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Detaylı

GENEL KONULAR 1. Tanım: TKYK, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda özerk çalışan bir kuruluştur. 2. Amaç: TKYK nun temel amaçları:

GENEL KONULAR 1. Tanım: TKYK, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda özerk çalışan bir kuruluştur. 2. Amaç: TKYK nun temel amaçları: (17 Şubat 2002'de oybirliği ile kabul edilmiş; 27 Kasım 2004'te, 21 Ekim 2007 de, 29 Ekim 2011'de ve 13 Ekim 2012 de yapılan 3. Seçimli Olağan TKYK Genel Kurulu nca yapılan değişikliklerle son şekline

Detaylı

ÖRNEK KURUM ZİYARET PROGRAMI

ÖRNEK KURUM ZİYARET PROGRAMI ÖRNEK KURUM ZİYARET PROGRAMI TÜRK KLİMİK DERNEĞİ YETERLİK KURULU (İHKMEYK) Ziyaret Programı İHKMEYK (İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu) Akreditasyon Ziyaret Kurulu

Detaylı

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU BİRİM ADI

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU BİRİM ADI TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM KURUMLARINI DEĞERLENDİRME KURULU Mezuniyet Sonrası Eğitimin Değerlendirmesi için Başvuru Formu BİRİM ADI ZİYARET

Detaylı

Uzmanlık Eğitiminde Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi Bakışı

Uzmanlık Eğitiminde Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi Bakışı Uzmanlık Eğitiminde Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi Bakışı Prof.Dr.Fulya Çakalağaoğlu İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜSAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜSAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ 26/07/2011 Sağlık Yüksekokulu YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜSAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - Staj Sağlık Yüksekokulu nda eğitim-öğretim gören öğrencilerin

Detaylı

DEKAN FAKÜLTE KURULU FAKÜLTE YÖNETİM TIP EĞİTİMİ ÜST

DEKAN FAKÜLTE KURULU FAKÜLTE YÖNETİM TIP EĞİTİMİ ÜST 1 DEKAN FAKÜLTE KURULU FAKÜLTE YÖNETİM YAYIN VE DÖK. ETİK KURULU TIP EĞİTİMİ ÜST BİLGİ İŞLEM DIŞ İLİŞKİLER KURULU KURULU KURULU VE TEMEL TIP EĞİTİMİ TIPTA UZMANLIK SÜREKLİ MESLEKİ TIBBİ BİLİŞİM EĞİTİM

Detaylı

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıpta Uzmanlık Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıpta Uzmanlık Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıpta Uzmanlık Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlamalar Tanım ve amaç Madde 1. 1.1. Bu Yönerge İstinye Üniversitesi Tıp

Detaylı

UÜ-SK GÜNÜBİRLİK MEDİKAL, CERRAHİ, İNVAZİV GİRİŞİM VE İŞLEM PROSEDÜRÜ

UÜ-SK GÜNÜBİRLİK MEDİKAL, CERRAHİ, İNVAZİV GİRİŞİM VE İŞLEM PROSEDÜRÜ 1 / 6 1. Amaç: UÜ-SK bünyesinde günübirlik girişim hizmeti sunan birimlerde (poliklinik, klinik, ve ameliyathane) hasta yatış, çıkış, bakım, ücretlendirme ve HYBS işlemlerinin standart ve etkin şekilde

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖDÜL YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖDÜL YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ MADDE 1 Bu yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Ondokuz

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı