TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ"

Transkript

1 TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ A. Amaç B. Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİMİ STANDARDİZASYON VE KREDİLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ a. Kıdem Tanımlamaları ve Toplam Süre b. Kredilendirme c. Kredilendirme Sekretaryası d. Eğitim Dosyası e. Uygulama ve Kredilendirme Defteri f. Acil Tıp Uzmanlık Öğrencisi (ATUÖ) Geri Bildirimleri g. Değerlendirme Toplantısı h. Dernek C. Yeterlik ve Uygunluk BÖLÜM I. TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UZMANLIK EĞİTİMİ 1. Uzmanlık Eğitimi 2. Zorunlu Etkinlikler 2.1. Kamu Görevleri 2.2. Rotasyonlar 2.3. Uzmanlık Tezi 2.4. Eğitim Etkinlikleri Ders/Seminer Saati Olgu Toplantıları Makale Saati Olgu Senaryoları Tez ve Araştırma Toplantıları Özel Eğitim Saatleri Yeterlilik Sınavları Uygulama ve Kredilendirme Defteri ATUÖ Geri Bildirimleri ATUÖ Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları 3. Gönüllü Etkinlikler 3.1. Toplantılar 3.2. Yayınlar 3.3. Yabancı Dil Sınavı 4. Kredilendirme 4.1. Zorunlu Etkinliklerin Kredilendirilmesi Toplantılara Katılım (Katkılı/Katkısız) Uygulama Defterinin Kredilendirilmesi Sınavların Değerlendirilmesi Rotasyonların Kredilendirilmesi Hasta-Hekim ve Hekim-Hekim İlişkileri 4.2. Gönüllü Etkinliklerin Kredilendirilmesi Toplantıların Kredilendirilmesi Yayınların Kredilendirilmesi Diğer Kurs ve Sınavların Kredilendirilmesi

3 5. Değerlendirme Toplantısı 6. Özendirme 7. Organizasyon BÖLÜM II. TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞMA DÜZENİ 1. Kıdemler 2. Görev Dağılımı 2.1. Üst Kıdemli A Ara Kıdemli A Kıdemsiz A3 3. Nöbetler 4. İzinler 5. Tezler BÖLÜM III. TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME KARNESİ 1. Açıklamalar 1.1. Uygulama ve Kredilendirme Karnesi 1.2. Tarih 1.3. Etkinlik Türü 1.4. Açıklama 1.5. Notlar 1.6. Onay 1.7. Ara Denetim Formu 1.8. Geri Bildirim Formu 1.9. Referans Tablosu Ek sayfalar 2. Ara Denetim Formu 3. Geri Bildirim Formu 4. Referans Tablosu 5. Anabilim Dalı Kadrosu Listesi

4 GİRİŞ A. Amaç Bu yönergenin amacı İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi nin (TUE) standartlarını saptamak, bu standartları yükseltmek, acil tıpta uzmanlık öğrencilerinin (ATUÖ) verilen / alınan eğitime uyum ve başarılarını değerlendirmek, kıdem yükseltmelerini bu değerlendirmeye göre gerçekleştirmek, eğitim sistemindeki öznel ve nitel değerlendirmeleri nesnel ve nicel bir özelliğe kavuşturmak ve son olarak da ATUÖ nin eğitim sistemine aktif katılımını özendirmek ve geri bildirimlerini almak yöntemlerini belirlemektir. B. Tanımlar a. Kıdem Tanımlamaları ve Toplam Süre: İzmir Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalında uzmanlık öncesi; A1 (kıdemli), A2 (ara kıdem) ve A3 (kıdemsiz) olmak üzere 3 ayrı kıdem söz konusudur. Toplam süre ilgili yasa ve yönetmeliklerde belirlenen eğitim süresi kadardır ancak uzmanlık tezi ve diğer gereksinimlerin yerine getirilemediği durumda Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisiyle bu süre uzatılabilir. A3, Her yeni başlayan ATUÖ, A3 kıdemindedir. İlk yılını (12 ay) dolduran ATUÖ değerlendirme toplantısında görüşülür; ölçütleri karşıladığı durumda ara kıdeme yükseltilir. A2, ara kıdemde, en az bir (1) yıl kalınır. Bu süre sonunda değerlendirme toplantısında uygun ölçütleri tutturan ve yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan ATUÖ A1 kıdemine yükseltilir. A1 kıdeminde en az bir (1) yıl kalınır. Bu süre sonunda değerlendirme toplantısında uygun ölçütleri tutturan ve tezini tamamlamış ATUÖ un uzmanlık sınavına girmesine izin verilir. b. Kredilendirme: Uzmanlık eğitiminin nesnel ve nicel değerlendirilmesi amacıyla etkinliklere puan verilmesidir. c. Kredilendirme Sekretaryası: ATUÖ Uzmanlık Eğitimi Standardizasyon ve Kredilendirme Sistemi nin kayıtlarını tutan, toplantılarını düzenleyen çalışma grubudur. d. Eğitim Dosyası: Her ATUÖ için düzenlenen tüm eğitim etkinlikleri belgelerinin (ders anlatımı, kongre katılım belgeleri, yayınlar, sınav sonuçları gibi) yer aldığı dosyadır. e. Uygulama ve Kredilendirme Defteri: Her ATUÖ ne verilen, katıldığı tüm uygulamaları kaydettiği ve topladığı kredi puanlarını işlediği defterdir. Kayıt altına alınan her uygulama sorumlu öğretim üyesinin imzası ile onaylanır. Bu defter altı ayda bir kontrol edilerek ATUÖ ne geri bildirimde bulunulur. f. ATUÖ Geri Bildirimleri: Uzmanlık eğitimi hakkında ATUÖ nin görüş ve önerilerini öğrenmek üzere her dış rotasyonu sonrasında yazılı (Geri Bildirim Formu ile) ve her değerlendirme toplantısında sözel olarak geri bildirim alınır. g. Değerlendirme Toplantısı. Altı ayda bir yapılan, ATUÖ nin topladığı kredi puanlarının, kıdem yükseltmelerinin gerçekleştirildiği, geri bildirimlerinin alındığı toplantılardır. h. Dernek: Acil Tıp Uzmanlığını temsil etmeye yetkili dernekleri tanımlar. Tüm ATUÖ'lerinin meslek ve uzmanlık alanlarını temsil eden tüm dernek ve kurumlara üye olmaları ve faaliyetlerine katılmaları teşvik edilir. C. Yeterlik ve Uygunluk a. Bu yönerge T.C. Devleti resmi kurumlarınca yayınlanan kanun, kararname, yönetmelik, genelge ve tüzüklerle uygunluk taşır. Güncel olarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin 7/ç maddesine dayanarak oluşturulan Tıpta Uzmanlık Kurulu nun tarih ve 82 no.lu toplantısında alınan karardaki rotasyon sürelerini esas alır. b. Bu yönerge Acil Tıp Yeterlik Kurulu tarafından yayınlanan yönerge ve belgelerle uygunluk taşır. c. Bu yönerge İZMİR Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yayınlan yönerge ve belgelerle uygunluk taşır.

5 BÖLÜM I TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UZMANLIK EĞİTİMİ

6 BÖLÜM I. 1. UZMANLIK EĞİTİMİ İZMİR Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalında gerçekleştirilen bir kısmı katılması/yapılması zorunlu olan bir kısmı da gönüllülükle sağlanan etkinliklerden oluşmaktadır. 2. ZORUNLU ETKİNLİKLER 2.1. Kamu Görevleri Eğitim ortamını oluşturan hastane ve hastalar ile ilgili tüm işler (Başvuran acil hastaların muayene, bakım ve izlemi, vizitelere katılmak, nöbet tutmak, tıbbi ve adli kayıtları tutmak, ders hazırlamak gibi) kamu görevi olarak algılanmaktadır Rotasyonlar Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin 7/ç maddesine dayanarak oluşturulan Tıpta Uzmanlık Kurulu nun tarih ve 82 no.lu toplantısında alınan karardaki rotasyon süreleri (*) aşağıdadır. Tablo 1. İÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Rotasyon tablosu. (*) ROTASYON ADI SÜRE Önerilen yıl Açıklama Kardiyoloji 1 ay 1 (A3) KYB içinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 ay 2 (A2) Radyoloji 1 ay 3 (A1) İç Hastalıkları 2 ay 1 (A3) Genel Cerrahi 1 ay 1 (A3) Ortopedi ve Travmatoloji 1 ay 2 (A2) Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 ay 2 (A2) Anestezi ve Reanimasyon 1 ay 1 (A3) Göğüs Hastalıkları 1 ay 1 (A3) Nöroloji 1 ay 2 (A2) TOPLAM 13 ay 2.3. Uzmanlık Tezi Uzmanlık tezi hazırlamak yasal zorunluluktur. Her ATUÖ nin tıpta uzmanlık eğitiminin 2. yılı içerisinde, akademik kurul tarafından belirlenen bir öğretim üyesi veya görevlisi tez danışmanı olarak atanır. Tez konusu tez danışmanı yönetiminde, ATUÖ nin kendi görüş ve önerileri de değerlendirilerek saptanır. Kararlaştırılan proje akademik kurula sunulur. Tez projesi hakkında 3 ayda bir yapılan Klinik ve Deneysel Çalışmalar Toplantısında bilgi aktarılır Tez Jürisi Tez jürisi tez danışmanından başka, en az biri aynı anabilim dalı içinden diğeri ise İzmir Üniversitesi içinde bulunan başka bir anabilim dalındaki öğretim üyelerinden veya başka bir yükseköğretim kurumunun Acil Tıp anabilim dalından öğretim üyelerinden oluşturulur. Tez jürisi 15 gün içerisinde tez incelemesinin tamamlar, eğer varsa gerekli düzeltme veya değişiklik önerileriyle birlikte uzmanlık öğrencisine teslim eder. ATUÖ en geç 15 gün içerisinde önerilen değişiklikleri tamamlayarak tezinin son halini jürinin onayına sunar Eğitim Etkinlikleri Her hafta eğitim günü saat arasında Anabilim Dalı dersliğinde tüm öğretim üyeleri (ÖÜ), öğretim görevlileri (ÖG), ATUÖ katılımı ile gerçekleştirilir. Anabilim Dalı nda teorik eğitim dönemi aralıksız devam eder. Aşağıda yer alan etkinlikler yapılır Ders/Seminer Saati Seminer konuları, öğretim üyeleri tarafından saptanır. ATUÖ nin her biri ve ÖG leri belirli bir sıra ile seminer hazırlar. Seminer hazırlığı ve sunumu bir program dâhilinde, bir öğretim üyesine önceden danışılarak gerçekleştirilir Olgu Toplantıları Eğitim sorumlusunun belirlediği olguların tartışıldığı eğitim saatidir. Eğitim gününde tüm ÖÜ, ÖG, ATUÖ ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilir Makale Saati Eğitim sorumlusunun belirlediği bilimsel makale örneklerinin tartışıldığı eğitim saatidir. Eğitim gününde tüm ÖÜ, ÖG, ATUÖ ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilir Olgu Senaryoları Eğitim sorumlusunun belirlediği gerçek ya da sanal olgu senaryolarının tartışıldığı eğitim saatidir. Eğitim gününde tüm ÖÜ, ÖG, ATUÖ ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilir Tez ve Araştırma Toplantıları Her ay bir önceki ayın ilk eğitim toplantısında belirlenen bir günde Anabilim Dalı dersliğinde tüm ÖÜ, ÖG ve ATUÖ nin katılımıyla topluca gerçekleştirilir. Tez ve araştırma çalışmaları görüşülür. Tezlerin zamanında yürütülüp yürütülmediği kontrol edilir. ATUÖ görev aldıkları projeler ve kendi tezleri hakkında bilgi aktarırlar. Devam eden ya da planlanan çalışmalar sunulur, yöntem tartışmaları yapılır, yeni olanlar için çalışma ekipleri kurulur Özel Eğitim Saatleri: Eğitim günlerinde özel eğitim saati olarak ilgili Kurum, Anabilim dalı ya da Kliniklerle işbirliği yapılarak ek ders ve konular işlenebilir. Bu saatlerde morbidite ve mortalite toplantıları olabileceği gibi misafir konuşmacıların sunumları da olabilir Yeterlilik Sınavları Yılda en az iki kez yapılan Acil Tıp içeriğindeki tüm konularını kapsayan, teorik ve gerektiğinde pratik acil tıp uygulamalarını da içeren nitelikli sınavlardır. Amaç, ATUÖ nin kendi eğitimi ile ilgili geri bildirimi alması ve gelecekteki Ulusal Acil Tıp Yeterlik Sınavı na hazırlamaktır. Sorular referans kitaplardan kaynak göstererek hazırlanacaktır. Yeterlilik sınavı önceden duyurulmak koşuluyla Anabilim Dalı dersliğinde yapılır. Değerlendirme 100 üzerinden yapılır. Değerlendirmede şeffaflık esastır. Yeterlilik sınavı dışında belli konulara yönelik küçük sınavlar da her ay yapılacaktır. Gerektiğinde ulusal bazda yapılan yeterlilik sınavlarına da ATUÖ lerinin katılımı istenebilir Uygulama ve Kredilendirme Defteri Her ATUÖ ne, eğitime başladığı yıl Anabilim Dalı Başkanı tarafından tıpta uzmanlık eğitimi boyunca katıldığı tüm girişim/uygulamaları ve aldığı kredileri kaydedeceği ATUÖ Uygulama ve Kredilendirme Defteri verilir. Her uygulama, defterin ilgili bölümüne günlük olarak işlenir. O uygulama sırasında sorumlu olan öğretim üyesine ya da görevlisine imzalatılır. Değerlendirme toplantısında Anabilim Dalı Başkanı tarafından kredilendirme dökümü incelenir ve imzalanır. Kayıtları eksik tutan ATUÖ kıdem yükseltme/değerlendirmeye tabi tutulmaz. Bu deftere kredi puanlarının nasıl işleneceğine ileride değinilecektir (bkz. Kredilendirme sistemi).

7 ATUÖ Geri Bildirimleri Her ATUÖ Anabilim Dalı eğitim etkinliklerini ve rotasyonlarını değerlendirme hakkına sahiptir. ATUÖ Geri Bildirim Formu Uygulama ve Kredilendirme Defterinde formlar halinde hazır bulunur. Gerekli görüldüğünde bu formlar ile Danışman ÖÜ aracılığı ile AD başkanlığına geri bildirimde bulunabilir ATUÖ Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları Her ATUÖ anabilim dalı başkanlığınca uygun görülmesi ve görevlendirilmesi durumunda hem kurum içi hem de kurum dışı Mezuniyet Sonrası Eğitim etkinliklerine katılır. 3. GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER ATUÖ lerinin İzmir Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalında geçirdikleri süre içinde katılmaya zorunlu olmadıkları, ancak eğitimin çeşitlendirilmesi, desteklenmesi ve sürekliliği açısından önemli olan diğer etkinlik alanlarını kapsar Toplantılar Yurtiçi veya yurtdışı kurs/kongre/sempozyum/panel/konferans/çalıştay gibi etkinliklere katkılı (sözel sunum yapmak, poster hazırlamak gibi) veya katkısız katılımlar belgelendirilerek Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusuna sunulur. ATUÖ nin eğitim dosyasına bir örneği konur Yayınlar Yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yapılan yayınlar, yazılan kitap ya da kitap bölümü belgeleriyle ATUÖ nin eğitim dosyasına konulmak üzere Anabilim Dalı Başkanına ve Eğitim Sorumlusuna sunulur Diğer Kurs ve Sınavlar KPDS ya da diğer yabancı dil sınavlarından alınan belge anabilim dalına ATUÖ nin eğitim dosyasına konulmak üzere sunulur. Dernek faaliyetlerini de içeren diğer mesleksel beceri kursları bu alanda değerlendirilir. 4. KREDİLENDİRME Kredilendirme tablosu açıklaması alttadır. Tablo 2. Kredilendirme Tablosu KREDİLENDİRİLEN ETKİNLİK Birim KP* (Katkılı/Katkısız) En az Toplam En fazla Toplam ZORUNLU ETKİNLİKLER Ders, Seminer, Olgu, Özel ve mezuniyet sonrası eğitimler (3 KP/1KP) 20 KP/Yıl 30 KP/Yıl Tez Araştırma, Makale (1 KP/0.25 KP) 2.5 KP/Yıl 5 KP/Yıl Uygulamalar (minör/major) (0.5 KP/1 KP) 20 KP/Yıl 30 KP/Yıl Sınavların Değerlendirilmesi Başarı Yüzdesi /10 = KP 5 KP/Yıl 10 KP/Yıl Rotasyonlar (Her biri) 1 KP - 5 KP/Yıl Hasta-Hekim ve Hekim-Hekim İlişkileri KP/Yıl 70 KP / YIL 100 KP /YIL GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER Toplantılar 45 dakika = 1 KP Yayınların Kredilendirilmesi (1. isim x 2) YI= 5 KP YD= 10 KP Sınav ya da Kursların Kredilendirilmesi *KP= Kredi puanı A (>90) = 5 KP B (80 89) = 3 KP C (70 79) = 1 KP 30 KP/ YIL 50 KP /YIL 4.1. Zorunlu Etkinliklerin Kredilendirilmesi Tıpta Uzmanlık Öğrencileri zorunlu etkinliklerden yılda en az 70 KP almak zorundadırlar Toplantılara Katılım (Katkılı/Katkısız) Her toplantı sonunda yapılan sunumlar ve kredilendirme defterinde ilgili bölümü ilgili ÖÜ ne imzalatır. Buna göre ders, seminer, olgu toplantıları, makale saati, olgu senaryoları, tıpta uzmanlık öğrencisi dersleri etkinliklerine katılımlar deftere kaydedilir ve her katkılı katılım kredi puanına (KP) dönüştürülür. Zorunlu etkinlik kapsamındaki toplantılara seminer vererek/olgu sunumu yaparak/senaryo yaparak (katkılı katılım) katılanlar o toplantı için 3 KP alırlar. Bu toplantılardan bir yılda minimum toplanması gereken KP 20 ve toplanabilecek maksimum KP 30 dur. Makale özeti sunumu ise 0.25 puan alır. Makale sunumlarından bir yılda toplanması gereken 2,5 KP minimum ve toplanabilecek 5 KP en fazladır Uygulama Defterinin Kredilendirilmesi Yapılan her minör girişim için 0,5 KP, her major girişim için 1 KP alınır. Her ATUÖ yaptığı girişimlerden bir yılda minimum 20 KP almalıdır. Bir yılda alınabilecek maksimum KP 30 dur Sınavların Değerlendirilmesi Her ATUÖ altı ayda bir anabilim dalı tarafından düzenlenen teorik ve pratik genel sınava girer. Bu iki sınavın toplamının %10 u kadar kredi puanı almaya hak kazanır. Böylece sınav sonucuna göre bir yılda alabileceği maksimum kredi puanı 10 dur Rotasyon Kredilendirilmesi Rotasyon başarı belgesi anabilim dalı başkanına sunulur. Her bir rotasyon 1 KP olarak işlenir. Bir yılda alınabilecek maksimum kredi puanı 5 tir Hasta-Hekim ve Hekim-Hekim İlişkileri Acil servis içinde çalışma şevki, hasta ve hasta yakınlarına davranışı ve diğer sağlık personeli ile ilişkileri öğretim üyeleri tarafından 20 KP üzerinden değerlendirilir Gönüllü Etkinliklerin Kredilendirilmesi Tıpta Uzmanlık Öğrencileri zorunlu etkinliklerden yılda en az 30 KP almak zorundadırlar Toplantılar Daha önce tanımı yapılan bu etkinliklerin toplantılar kısmındakileri Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından Sürekli Tıp Eğitimi (STE) kredisi ile kredilendirilmektedir. Bu bağlamda bu toplantılardan alınan TTB-STE kredisi aynen KP olarak alınır ve kredilendirme defterine işlenir. Katkılı etkinliklere verilen kişisel TTB-STE KP da aynen KP olarak alınır. İlgili belgeleri Anabilim Dalı Başkanına, eğitim dosyasına konulmak üzere sunulur. Yurtdışı toplantılar ya da TTB tarafından kredilendirilmemiş etkinlikler; süresi/40 dakika=1 KP hesabıyla, katkılı katılım ayrıca 1 KP ile kredilendirilir Yayınlar İsim sırasına, makale tipine, dergi cinsine bakılmaksızın; her yurtiçi yayın 5, her yurtdışı yayın 10 KP ile kredilendirilir. 1. isim olanlar için bu puanlar 2 ile çarpılır. Belgeler AD Başkanına sunulur. Birer örnek ATUÖ eğitim dosyasına konulur.

8 Diğer Kurs ve Sınavlar Puanlama yapılan sınavlarda A (başarı oranı > 90)= 5 KP, B (başarı oranı = 80-89) = 3 KP, C (başarı oranı = 70-79) = 1 KP ile kredilendirilir. Diğer yabancı dil veya mesleksel beceri kurs ve sınav kredilendirilmeleri yukarıdaki gibi yapılır. Beceri notu olmayan sadece başarılı kabul edilenler için en alt düzeyde KP yazılır. Dernekler tarafından yapılan KP önerileri de dikkate alınır. 5. DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Anabilim Dalı başkanı başkanlığında üyelerinin hazırladığı tüm öğretim üyelerinin hazır bulunduğu, yılda bir kez kürsü kredilendirme sekretaryası kurulu ile belirlenen tarih ve aralıklarda yapılan her ATUÖ nin değerlendirildiği ve geri bildirimlerin alındığı toplantılardır. Her ATUÖ nin eğitim dosyası ve uygulama kredilendirme defteri toplantıya katılanlara sunulur. Kredilendirmeye esas olan zorunlu ve gönüllü eğitim etkinlik puanları ile ATUÖ değerlendirilir. Kıdemlere göre beklenen kriterlere ulaşılıp, ulaşılmadığı değerlendirilir. Tez çalışmaları değerlendirilir ve önerilerde bulunulur. Sözel geri bildirim alınır ve kaydedilir. Yeterli kredi puanı ve yeterli süreyi dolduranlar bir üst kıdeme yükseltilir. Süresini tamamlayanlar, tez savunmasında başarılı olanlar ve yeterli kredi puanı toplamış olanların uzmanlık sınavına girmesine karar verilir. Yetersiz bulunanlara uzatma uygulanır. ATUÖ nin değerlendirme toplantısına kıdem yükseltmek üzere alınabilmesi için bir yılda en az 100 KP toplanmalıdır. Bu KP nin en az %70 i zorunlu etkinliklerden olmalıdır. 6. ÖZENDİRME Her yılsonu değerlendirmesinde en yüksek KP alan ATUÖ özendirme amaçlı ödüllendirilir, ödülün niteliği ve niceliği kürsü kurulu kararı ile belirlenir. 7. ORGANİZASYON Kredilendirme Sekretaryası (Eğitim Sorumlusu) anabilim dalı başkanına bağlı çalışır. Gönüllü ÖÜ ve ÖG lerinden oluşur. Gönüllü olmazsa bu görev anabilim dalı başkanı tarafından ya da onun görevlendirdiği ÖÜ tarafından yürütülür. Sekretarya her ATUÖ için bir adet eğitim dosyası hazırlar, Uygulama ve Kredilendirme Defteri ni hazırlar, eğitim (ATUÖ dersi, seminer ve makale saati vb.) programını hazırlar. Dış rotasyon programını hazırlar, değerlendirme toplantıları programını hazırlar ve tüm bilimsel etkinlikleri duyurur.

9 BÖLÜM II TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞMA DÜZENİ

10 BÖLÜM II ÇALIŞMA DÜZENİ 1. KIDEMLER İZMİR Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı nda tıpta uzmanlık öğrencileri (ATUÖ) üst kıdem - A1, ara kıdemli - A2 ve kıdemsiz - A3 olmak üzere üç ayrı kıdemde çalışırlar. 2. GÖREV DAĞILIMI 2.1. ÜST KIDEMLİ - A Nöbette acil servise başvuran hastalardan birincil sorumludur. Gerekli görülen durumda nöbetçi/icapçı uzmana danışır, bilgi verir ve önerilerini alır A2 lerin çalışmalarını yönlendirir ve denetler Hemşire istemlerini kontrol eder Diğer klinik konsültasyonlarının istenmesini denetler ve çıkabilecek sorunlara müdahale eder. Gerekli görülen durumda nöbetçi/icapçı uzmana bilgi verir Sabah ve akşam viziti sonunda hastaların ve yapılacak işlerin izleyen nöbetçi ekibe devredilmesini sorumlu uzman ile birlikte denetler Nöbet süresince hizmetin ATUÖleri, tıp öğrencileri, personel ve hemşiresiyle uyumlu ve verimli şekilde işlemesini sağlamaya çalışır, bunun için sorumlu uzmanın önerilerini yerine getirir ARA KIDEMLİ A yıl içindeki kıdem yükseltme yeterliliklerini tamamlamış ATUÖ olup, gereksinimler ve koşullar göz önüne alınarak A1 veya A3 kıdeminde çalışabilirler KIDEMSİZ A Nöbette acil servise başvuran ve triaj tarafından kendisine verilen hastaların bakımı, izlemi, tedavisinin kesintisiz olarak yürütülmesinden sorumludur Vizitlere katılır. Kendi hastalarını sunar Hastalardan öykü alır; fizik muayenelerini yapar; devir alma/izlem notu yazar. Gereken tetkikleri gönderir, takip eder ve kayıtları tutar. Konsültasyonları gerektiği şekilde ve A1 in önerisiyle ister. Bütün bu işlemlerde A1 in kılavuzluğundan yararlanır Hastasının tedavi ve girişimlerini A1 gözetiminde yapar Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirir A1 in sorumluluğu/yönlendiriciliği altında çalışır. 3. NÖBETLER Nöbetler, bir uzman sorumluluğunda, en az bir A1 ve gereken sayıda A2 ve A3 olmak üzere önceden ilan edilen listeye göre tutulur. Nöbetler, 8 ve 16 saatlik gündüz ve gece bölümlerinden oluşmuş olup, ve saatleri arasında iki vardiya halinde tutulur. Nöbet gidiş ve gelişlerinde dakik olmak esastır. Resmi mazerete dayanmayan gecikmelerde yaptırım uygulanır. 4. İZİNLER ATUÖ lerinin yıllık izinleri ilk 10 yıllık memuriyet için 20 gündür. Yıllık izinler, anabilim dalının işleyişini ve akademik programını bozmayacak şekilde önceden planlanarak kullanılır. 5. EĞİTİM ETKİNLİKLERİ VE TEZ ÇALIŞMALARI Bu konudaki düzenlemeler İZMİR Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Eğitim Standardizasyon ve Kredilendirme Yönergesi uyarınca yapılır.

11 BÖLÜM III TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME KARNESİ

12 BÖLÜM III UYGULAMA VE KREDİLENDİRME KARNESİ 1. AÇIKLAMALAR: 1.1. Uygulama ve Kredilendirme Karnesi: 1.2. Tarih: uygulamanın yapıldığı ya da etkinliğin gerçekleştiği tarih gg/aa/yyyy olarak yazılacaktır 1.3. Etkinlik Türü: Zorunlu ve gönüllü olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Zorunlu gruba anabilim dalı içinde eğitim gününde yapılan seminerler, dersler, makale, olgu, özel eğitim saatleri, senaryo uygulamaları, sınavlar ve rotasyonlar girer. Gönüllü etkinlikler içine kurum içi ya da dışı her türlü bilimsel toplantı, seminer, sempozyum, kongre, paneller, kurslar, bilimsel yayınlar ve yabancı dil ve benzeri beceri sınavları girer Açıklama: Etkinlik adı açık ve anlaşılır olarak yazılır Notlar: Etkinlik ile ilgili bir kısa not varsa eklenir Onay: Etkinliği yapan, ATUÖ ne eşlik ya da supervize eden veya ATUÖ nin danışman ÖÜ si tarafından doldurulur Ara Denetim Formu: Her ATUÖ için danışman OÜ tarafından gerekli görüldüğünde ya da düzenli olarak her altı ayda bir doldurulması gereken formdur. ATUÖ nin etkinlik ve uygulamalara ilgi ve devamının takibi sağlanır Geri Bildirim Formu: ATUÖ Uygulama ve Kredilendirme Karnesi (UKK) sonunda yer alan sayfaları doldurarak danışman ÖÜ aracılığı ile anabilim dalı başkanlığına geri bildirimde bulunabilir Referans Tablosu: Uygulamalar için kullanılabilecek referans tablosudur. Tabloda belirtilen bölüm başlığı ve işlem numarasını karneye kaydedilip sorumlu uzman hekimin imzası alınır. Örn. B3: Defibrilasyon Ek sayfalar: Eğer ilave UKK sayfası gerekirse ekstra sayfalar anabilim dalı sekretaryasından temin edilebilir.

13 Tarih Etkinlik Türü Açıklama Notlar Onay (ÖÜ/ÖG)

14 Tarih Etkinlik Türü Açıklama Notlar Onay (ÖÜ/ÖG)

15 Tarih Etkinlik Türü Açıklama Notlar Onay (ÖÜ/ÖG)

16 Tarih Etkinlik Türü Açıklama Notlar Onay (ÖÜ/ÖG)

17 Tarih Etkinlik Türü Açıklama Notlar Onay (ÖÜ/ÖG)

18 Tarih Etkinlik Türü Açıklama Notlar Onay (ÖÜ/ÖG)

19 Tarih Etkinlik Türü Açıklama Notlar Onay (ÖÜ/ÖG)

20 Başlangıç (gün/ay/yıl): ARA DENETİM FORMU Bitiş (gün/ay/yıl): DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI VE İMZASI ZORUNLU ETKİNLİKLER Katkılı Katılım KP Katkısız Katılım KP TOPLAM KP Teorik Dersler Makale saatleri Uygulamalar Sınavlar Rotasyonlar Davranışsal Yeterlik GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER Toplantılar Yayınlar Yabancı Dil Sınavı TOPLAM AÇIKLAMA / NOTLAR: Başlangıç (gün/ay/yıl): ARA DENETİM FORMU Bitiş (gün/ay/yıl): DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI VE İMZASI ZORUNLU ETKİNLİKLER Katkılı Katılım KP Katkısız Katılım KP TOPLAM KP Teorik Dersler Makale saatleri Uygulamalar Sınavlar Rotasyonlar Davranışsal Yeterlik GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER Toplantılar Yayınlar Yabancı Dil Sınavı TOPLAM AÇIKLAMA / NOTLAR:

21 Başlangıç (gün/ay/yıl): ARA DENETİM FORMU Bitiş (gün/ay/yıl): DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI VE İMZASI ZORUNLU ETKİNLİKLER Katkılı Katılım KP Katkısız Katılım KP TOPLAM KP Teorik Dersler Makale saatleri Uygulamalar Sınavlar Rotasyonlar Davranışsal Yeterlik GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER Toplantılar Yayınlar Yabancı Dil Sınavı TOPLAM AÇIKLAMA / NOTLAR: Başlangıç (gün/ay/yıl): ARA DENETİM FORMU Bitiş (gün/ay/yıl): DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI VE İMZASI ZORUNLU ETKİNLİKLER Katkılı Katılım KP Katkısız Katılım KP TOPLAM KP Teorik Dersler Makale saatleri Uygulamalar Sınavlar Rotasyonlar Davranışsal Yeterlik GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER Toplantılar Yayınlar Yabancı Dil Sınavı TOPLAM AÇIKLAMA / NOTLAR:

22 Başlangıç (gün/ay/yıl): ARA DENETİM FORMU Bitiş (gün/ay/yıl): DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI VE İMZASI ZORUNLU ETKİNLİKLER Katkılı Katılım KP Katkısız Katılım KP TOPLAM KP Teorik Dersler Makale saatleri Uygulamalar Sınavlar Rotasyonlar Davranışsal Yeterlik GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER Toplantılar Yayınlar Yabancı Dil Sınavı TOPLAM AÇIKLAMA / NOTLAR: Başlangıç (gün/ay/yıl): ARA DENETİM FORMU Bitiş (gün/ay/yıl): DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI VE İMZASI ZORUNLU ETKİNLİKLER Katkılı Katılım KP Katkısız Katılım KP TOPLAM KP Teorik Dersler Makale saatleri Uygulamalar Sınavlar Rotasyonlar Davranışsal Yeterlik GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER Toplantılar Yayınlar Yabancı Dil Sınavı TOPLAM AÇIKLAMA / NOTLAR:

23 Etkinlik Adı: Tarih: Yeri: Sorumlusu/İletişim kişisi: ATUÖ GERİ BİLDİRİM FORMU AÇIKLAMA: ATUÖ Adı Soyadı Tarih İmza Etkinlik Adı: Tarih: Yeri: Sorumlusu/İletişim kişisi: ATUÖ GERİ BİLDİRİM FORMU AÇIKLAMA: ATUÖ Adı Soyadı Tarih İmza

24 Etkinlik Adı: Tarih: Yeri: Sorumlusu/İletişim kişisi: ATUÖ GERİ BİLDİRİM FORMU AÇIKLAMA: ATUÖ Adı Soyadı Tarih İmza Etkinlik Adı: Tarih: Yeri: Sorumlusu/İletişim kişisi: ATUÖ GERİ BİLDİRİM FORMU AÇIKLAMA: ATUÖ Adı Soyadı Tarih İmza

25 Etkinlik Adı: Tarih: Yeri: Sorumlusu/İletişim kişisi: ATUÖ GERİ BİLDİRİM FORMU AÇIKLAMA: ATUÖ Adı Soyadı Tarih İmza Etkinlik Adı: Tarih: Yeri: Sorumlusu/İletişim kişisi: ATUÖ GERİ BİLDİRİM FORMU AÇIKLAMA: ATUÖ Adı Soyadı Tarih İmza

26 Etkinlik Adı: Tarih: Yeri: Sorumlusu/İletişim kişisi: ATUÖ GERİ BİLDİRİM FORMU AÇIKLAMA: ATUÖ Adı Soyadı Tarih İmza Etkinlik Adı: Tarih: Yeri: Sorumlusu/İletişim kişisi: ATUÖ GERİ BİLDİRİM FORMU AÇIKLAMA: ATUÖ Adı Soyadı Tarih İmza

27 Etkinlik Adı: Tarih: Yeri: Sorumlusu/İletişim kişisi: ATUÖ GERİ BİLDİRİM FORMU AÇIKLAMA: ATUÖ Adı Soyadı Tarih İmza Etkinlik Adı: Tarih: Yeri: Sorumlusu/İletişim kişisi: ATUÖ GERİ BİLDİRİM FORMU AÇIKLAMA: ATUÖ Adı Soyadı Tarih İmza

28 4. Uygulama Referans Tablosu A. Hava yolu girişimleri-kpr 1. Orofaringeal havayolu kullanımı 2. Nazofaringeal havayolu kullanımı 3. Heimlich manevrası 4. Nazotrakeal entübasyon 5. Orotrakeal entübasyon 6. Hızlı Ardışık Entübasyon (RSI) 7. Krikotirotomi 8. Digital trakeal entübasyon 9. Retrograd entübasyon 10. Perkütan tanstrakeal kateter ile ventilasyon 11. İğne krikotirotomi 12. CPAP maskesi uygulaması 13. Havayolundan yabancı cisim çıkarılması 14. Mekanik ventilasyon uygulaması 15. Erişkin KPR 17. Çocuk KPR 18. Neonatal KPR 19. Tedavisel Hipotermi B. Kardiyotorasik girişimler 1. Karotis sinüs masajı 2. Kardiyoversiyon 3. Defibrilasyon 4. Perikardiyosentez 5. Subksifoid perikardiotomi 6. Açık kardiyak masaj 7. Transkutan kalp pili takılması 8. IV kalp pili uygulaması 9. Torasentez 10. Göğüs tüpü takılması 11. Heimlich valf uygulaması 12. Tanısal ekokardiyografi uygulamaları C. Gastroenterolojik girişimler 1. Nazo-gastrik sonda takma 2. Parasentez 3. Anorektal abse drenajı 4. Pilonidal abse drenajı 5. Diagnostik periton lavajı 6. Tromboze hemoroid eksizyonu 7. Anal yabancı cisim çıkarılması 8. Feeding tüp uygulaması 9. Abdominal tanısal odaklı USG D. Nörolojik - nöroşirurjik girişimler 1. Boyunluk uygulaması 2. Lomber ponksiyon 3. Burr hole açılması 4. Servikal yaralanmalar için traksiyon uygulamaları E. Kadın Hastalıkları ve Doğum ile ilgili girişimler 1. Normal doğum 2. Müdaheleli doğum 3. Ekstraksiyon yöntemleri 4. Bartholin absesi drenajı 5. Vajinal yabancı cisim çıkarılması 6. Bimanuel jinekolojik bakı 8. Tırnak onarımı 9. Subungual hematom boşaltılması 10. Velpeau bandajı takılması 11. Sekiz bandajı takılması 12. Diğer eklem-kemik stabilizasyon uygulamaları G. Kulak burun boğaz ile ilgili girişimler 1. Kulaktan yabancı cisim çıkarılması 2. Kulak kiri (Buşon) çıkarılması 3. Burundan yabancı cisim çıkarılması 4. Retrofaringeal abse drenajı 5. Perikondriyal hematomun drenajı 6. Nazal septal hematomun boşatılması 7. Temporomandibuler eklem çıkık redüksiyonu 8. A/P epistaksis tedavisi 9. Baş - boyun apse drenajı H. Plastik cerrahi ile ilgili girişimler 1. Apse drenajı 2. Yara kapama teknikleri 3. Yara bakım teknikleri 4. Yanık pansumanı 5. Yumuşak dokulardan YC çıkarılması 6. Acil eskarotomi İ. Ürolojik girişimler 1. Foley kateter takılması 2. Priapizm tedavisi 3. Suprapubik kateter 4. Acil üretrogram 5. Acil sistogram J. Vasküler girişimler 1. İntraosseoz kateter takılması 2. Periferal vasküler girişimleri 3. Santral vasküler girişimler 4. CVP monitörizasyonu 5. Umbilical ven kanülasyonu Arter içi kanülasyon Hemodializ kateteri takılması K. Göz ile ilgili girişimler 1. Gözden yabancı cisim çıkarılması 2. Tonometre kullanımı 3. Göz dibi bakısı L. Lokal anesteziler 1. Yüz sinir blokları-la 2. Ekstremite sinir blokları-la 3. Interkostal sinir bloğu M. Dental girişimler 1. Diş için lokal anestezi 2. Intraoral sinir blokları 3. Diş kırıklarının geçici tedavisi F. Ortopedik girişimler 1. Alçı uygulaması 2. Atelleme yöntemleri 3. Traksiyon yöntemleri 4. Eklem içi aspirasyon ve enjeksiyon 5. Kırık redüksiyonu 6. Çıkık redüksiyonu 7. Tırnak çekilmesi

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, eğitim faaliyetlerinde

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ AMAÇ ve KAPSAM Madde 1. (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı

Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi

Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi GENEL KONULAR Giriş Türkiye de Acil Tıp Uzmanlık eğitimini düzenleyen Acil Tıp Yeterlik Kurulu, Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu tarafından ve dernek genel kurulu

Detaylı

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetmeliğinde

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Karadeniz Teknik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Ocak 2015. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam:

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırgızistan Türkiye

Detaylı

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR Bölüm I: Eğitim Merkezi Tanımı Uzmanlık eğitiminin verildiği merkezin (Anabilim dalı veya özel dal eğitim

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi,

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde verilen

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ

ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ Bölüm I Demografik Bilgiler Adı: Soyadı: Doğum Yeri: Doğum Tarihi: Medeni Hali: Askerlik Durumu: İlkokul: Ortaokul: Lise: Üniversite öncesi eğitim boyunca gösterdiği başarılar, ödüller:

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28625 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

19 Eylül 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28059 YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden:

19 Eylül 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28059 YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: 19 Eylül 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28059 YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Acıbadem Üniversitesi ne bağlı Sağlık Hizmetleri

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete (Tarihi: 17.08.2015 Sayısı: 29448) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu kurulun amacı;

Detaylı