Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 1 / 32)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 1 / 32)"

Transkript

1 Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 1 / 32)

2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI Eylül 2007 Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 2 / 32)

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No: Giriş : 4 Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü : 5 Sivil Savunma Uzmanlığı : 5 Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü : 6 Satınalma Şube Müdürlüğü : 6 Ab İlişkileri Şube Müdürlüğü : 7 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü : 7 Eğitim Şube Müdürlüğü : 8 Personel Şube Müdürlüğü : 8 Mezarlıklar Şube Müdürlüğü : 9 Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü : 9 Veteriner Şube Müdürlüğü : 10 Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü : 11 Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü : 12 Laboratuar Şube Müdürlüğü : 12 Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü : 13 Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü : 13 Aykome Şube Müdürlüğü : 14 Fen İşleri Şube Müdürlüğü : 14 Makine İkmal Şube Müdürlüğü : 15 Yatırımlar Şube Müdürlüğü : 15 Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü : 15 İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü : 16 Planlama Şube Müdürlüğü : 17 İştirakler Şube Müdürlüğü : 17 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü : 17 Terminal Şube Müdürlüğü : 18 Yat Limanı İşletme Şube Müdürlüğü : 18 İtfaiye Şube Müdürlüğü -1 : 19 İtfaiye Şube Müdürlüğü -2 : 19 Konservatuar Şube Müdürlüğü : 20 Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü : 20 Spor Şube Müdürlüğü : 21 Tiyatro Şube Müdürlüğü : 22 Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü : 22 Emlak Şube Müdürlüğü : 23 Gelir Şube Müdürlüğü : 23 Gider Şube Müdürlüğü : 24 İlan Reklam Şube Müdürlüğü : 24 Nazım Plan Büro Başkanlığı : 24 Huzurevi Şube Müdürlüğü : 25 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü : 25 Toplu Taşım Şube Müdürlüğü : 26 Trafik Şube Müdürlüğü : 26 UKOME Şube Müdürlüğü : 27 Arşiv Şube Müdürlüğü : 27 Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı : 28 Denetim ve Ruhsat Şube Müdürlüğü : 28 Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü : 29 Toptancı Hal Şube Müdürlüğü : 29 Zabıta Şube Müdürlüğü : 29 Performans Değerlendirme Kriterleri : 31 Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 3 / 32)

4 PERFORMANS PROGRAMI Performans Programı; Stratejik Planın yıllık uygulama dilimi olup, Stratejik Planın son aşamasıdır. Nasıl ölçeriz ve değerlendiririz? sorusunun cevabını içermektedir. Belirlenen hedef ve faaliyetlere ne ölçüde ulaşılmıştır? Projeler ne oranda gerçekleştirilmiştir? Stratejik amaçlara ulaşmada ne kadar mesafe katedilmiştir? Tüm bunların ölçülmesini ve değerlendirilmesini sağlar. Performans Programı, stratejik plana uygun olarak her yıl hazırlanır. Performans göstergeleri stratejik planda yer alır. İlgili mevzuata göre performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder. Performans programı hesap verme sorumluluğunun oluşturulmasına katkıda bulunur. Önceden performans hedefleri ve kriterleri yetkili organlarınca belirlenmiş olan kurum; takip eden yılın Nisan ayı meclisinde performans programı hedefleri ile ilgili rapor verir, ayrıca rapor kamuoyuna da duyurulur. Büyükşehir Belediyemizin birimleri tarafından 2008 yılı Performans Programı için belirlenmiş hedefler ve performans kriterleri şu şekilde tespit edilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 4 / 32)

5 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yurtdışı organizasyonu Yurtdışı misafir ağırlama organizasyonu Kardeş Şehirlerle ortak etkinlik Yeni Kardeş Şehir Protokolü Tanıtıcı kitap temini Tanıtıcı CD temini Kardeş Şehirler Çocuk kampı organizasyonu (Katılan şehir sayısı) Tesis, park, abide, vb. eser yapımı Çeviri yapılan evrak Kardeş Şehirlerdeki Fuarlara katılım Broşür 20 Adet Adet Adet Adet Adet SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI Halkı, belediye personelini ve sivil savunma mükelleflerini bilinçlendirici eğitim çalışmaları Tatbikat Sivil Savunma plan, talimat ve protokollerin güncellenmesi Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü dolum ve bakım işleri Personel ve araç giriş kartları düzenlemek 30 Adet 10 Adet 2 kez 500 Adet Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 5 / 32)

6 BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Büro donanım malzemelerinin satın alınması Vatandaşın talep, şikayet ve önerilerini belediyemize kolaylıkla ulaştırabilmesi için, elektronik imkanların kullanımını yaygınlaştırmak ABİM'e ek iletişim bürolarının kurulması Bilgisayar kullanıcılarına eğitim (Word, Excel, Powerpoint, Access) Bilişim sistemleri altyapı güncellemesi Birimlerin arıza taleplerine müdahale süresi Yedekleme yapılması Bilgi İşlem teknik personel eğitimi (Network, İşletim Sistemi, Veritabanı) 6 Saat/Kişi 1 Saat Her gün 50 Saat/Kişi 1 adet SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Ambar oluşturmak Ambarda elektronik barkot sistemi kurmak Belediyemiz araçlarına taşıt tanıtma sistemi kurmak Ayniyat ve amortisman kayıtlarının rapor haline getirilmesi Belediyenin tüm araçlarına araç takip sistemi kurmak Eylül 2008 Ocak 2008 Ocak 2008 Yılda 1 kez Tüm araçlar 3 Adet Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 6 / 32)

7 AB İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği ile ilgili personele ve yöneticilere bilgilendirme semineri verilmesi Avrupa Birliği tarafından verilen hibelere yönelik proje hazırlanması Avrupa Birliği tarafından Ulusal Ajans kanalıyla duyurulan projelere ortak olunması Bütün birimlerde Avrupa Birliği proje hazırlaması konusunda koordinasyon sağlanmasıyla ilgili toplantı TUSENET (İsveç-Türkiye Belediyeler Birliği Ortaklık Ağları) Projesinin, Sürdürülebilir Ekonomik, Sosyal, Çevresel Gelişme ortaklık ağı çerçevesinde Malmö, Muğla, Tarsus Belediyeleri ile birlikte yürütülmesi İklim Değişikliği konusunda hazırlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Malmö-İsveç, Muğla, Tarsus Belediyeleri ortaklığındaki projenin AB tarafından kabul edilmesi durumunda uygulanmaya başlanması 3 Adet 5 Adet 6 Adet 3 toplantı 3 Toplantı 1 Protokol BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Tanıtım ve Basın Toplantısı Hizmet ölçümü için anket yaptırmak Medya haber takip raporu Belediye Bülteni çıkartmak Yerel TV ve radyolarda yayınlanmak üzere VTR ve reklam hazırlanması İlan vermek Dilekçelere verilen cevap süresi (ABİM) (ABİM) 20 Adet 20 Adet Her gün Adet 10 Adet 100 Adet 5 gün Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 7 / 32)

8 EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Birimlerin hizmet içi eğitim alanlarının belirlenmesi Belirlenen alanlarda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak İlgili personelleri diğer kamu kurumlarının açtığı sertifikalı idari ve teknik kurslarla seminerlere göndermek Okul öncesi eğitime destek amacıyla bakıma muhtaç ve kimsesizler için çocuk ve anne eğitimi vermek (Eğitici Anne ve Çocuk Bakıcılığı ) Eğitim alanlarının tespiti ve araştırılması Çeşitli iş kollarının eğitimi (Yabancı Dil Kursları) Uygulamalı eğitim çalışmaları yapmak (Sanat ve Sosyal Kültürel Kursları) Sertifikalı meslek edindirme kursları düzenlemek Zabıta personelini hizmet içi eğitime tabi tutmak Ocak Saat/Konu 24 kişi 100 Kişi Toplam 7 Kurs Merkezi 6 Dilde/2000 Kişi 20 Branş/2000 Kişi 20 Branş/3700 Kişi 20 Saat/Konu Kütüphane Kitap Sayısının Artışı 10% Sergi Gençlere Dönük Eğitim Semineri vb. Hizmetler (Etkinlik Sayısı) 3 Adet 6 Adet 85% PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Mevcut yasal mevzuat çerçevesinde birimimizin görev tanımının güncellenmesi Başarılı personelleri ödüllendirmek Birimler arası memnuniyet analizi Personel izinleri ve kademe ilerlemelerinin sicil dosyalarına işlenmesi İşçi personelin yıl sonu itibari ile işçi vizelerinin alınması Sicil not ortalaması 90 ve üzeri olan memur personele yıl sonu itibari ile 1 kademe verilmesi KPSS ile işe alınan personelin, hizmetinin 1 yılını tamamlaması sonucunda asalet tasdiklerinin onaylanması 2 kez 1 kez 1 kez 1 kez Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 8 / 32)

9 MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Mezarlıklar bakım onarım çalışmaları Çevre duvarı yapımı m. 95% SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Personele sağlık taraması Personele Verem Taraması Kan Bankası Bilgi Merkezi oluşturmak Poliklinik ve hizmet binası yapımı Evde Sağlık Hizmeti Kronik Hastalıklara Yönelik Tıbbi tahliller Yapmak Okullarda ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim vererek, ağız ve diş sağlığı taramaları yapmak Okul taramalarında öğrencilere diş macunu ve fırçası dağıtımı İşyeri denetleme Tamamı Tamamı 50% kişi kişi 25 okul 25 okul 410 Adet 85% Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 9 / 32)

10 VETERİNER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Ücretsiz yerli kuduz aşısı Kültür Çadırlarında ücretsiz muayene ve tedavi Karma aşı (Talebin ) İthal kuduz aşısı (Talebin) Klinikte ücretli operasyon (Klinik şartlarında yapılabilecek operasyon talebinin) Kist aşısı (Talebin) Muayene ve tedavi (Klinik şartlarında yapılabilecek talebin) Sahipsiz sokak hayvanı kısırlaştırma Doğaya salınan hayvan Sahiplendirilen hayvan (Sahiplenme şartları uygunluğunda talebin) Barınakta bakılan hayvan sayısı (kapasite) Kaçak et denetlenen esnaf İl dışından gelen küçükbaş hayvan karkas eti kontrolü İl dışından gelen büyükbaş hayvan karkas eti kontrolü Kuduz müşahade hizmetleri (Talebin) Barınak bakım ve onarımı Kurban kesim hizmeti (Talebin) Evcil hayvanlara yönelik kitap-broşür Adet 200 Adet Tamamı Tamamı Tamamı Tamamı Tamamı 750 Adet 450 Adet Tamamı 250 Adet Adet Adet Adet Tamamı Tamamı Tamamı Adet Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 10 / 32)

11 ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Genel denetim ( iş yeri sayısı artışı) Gürültü denetimi Mücavir alan içerisinde vektörel mücadele çalışması Deniz araçlarına uygulanan para cezası artışı Deniz suyu izleme numune sayısı Uygun olmayan deniz suyu numunelerinin toplam numunelere oranı Yüzme havuzu denetimleri Yüzey suyu numune sayısı Sulama suyu sondaj çalışmaları Zerzemin sondaj çalışmaları Vidanjör çekimi Kapalı mekan ilaçlama çalışması (Ücret karşılığı) Çevreyi korumaya yönelik kitap- broşür Çevreyi korumaya yönelik radyo-televizyon reklamı Çevre Anketi düzenlenmesi Boğaçayı Havzası su kalitesi projesi hazırlanması Aksu Çayı Havzası su kalitesi projesi hazırlanması Kopak Çayı Havzası su kalitesi projesi hazırlanması Atık yağı ve yönetim planının yapılması Atık yağ ve sanayi atıkları taşıma aracı temini Atık yağ ve sanayi atıkları yönetim birimlerinin kurulması Gürültü kirliliği kontrol haritası hazırlanması Mahalli Çevre Kurulu Toplantısına Katılım 10% 500 Adet 10% 650 Adet 10% 900 Adet 144 Adet 5 Adet 27 Adet Adet 85 Adet 6 Değişik Kitap- Broşür 4 Adet Kasım 2008 Kasım 2008 Kasım 2008 Kasım 2008 Kasım % 1 3 Adet Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 11 / 32)

12 85% HAYVANAT BAHÇESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Mevcut barınakların bakım ve onarımı Hayvanat Bahçesi servis yollarının betonla kaplanması Yeni barınak yapımı Depo ve karantina bölümü yapımı Barınak içi ve çevre yeşillendirmesi yapımı Bilgilendirici yazılı ve görsel yayın hazırlatılması (Broşür, cd vb.) Yeni hayvan türleri satın almak (4 tür) Av ve yaban hayvanı tedavi ve rehabilitasyonu Av ve yaban hayatı çalışmaları (Yumurta, kuluçka) Vatandaş Memnuniyeti Diğer Birimlerin Memnuniyeti 4 Adet m m Adet 1 20 Adet Adet LABORATUAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Gaz kromotoğrafisi cihazının alınması Laboratuar Akreditasyonu (TÜRKAK) Analiz yapılan numune sayısı (Talebin) Faaliyet gelirinde artış Sintine analiz cihazının temin edilerek, kalibrasyonunun yaptırılması, eğitiminin alınması ve faal hale getirilmesi Mart % 4 Adet Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 12 / 32)

13 PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kepezüstü Katı Atık Depolama sahasının rehabilitasyona yönelik arazi kullanım planının belirlenmesi ve rehabilitasyonu ile aktif yeşil alana dönüştürülmesi Planlı yeşil alanların projelerini oluşturarak uygulama çalışmalarını yapmak Muhtelif yeşil alanların peyzaj proje hizmetlerinin alımı Muhtelif yeşil alanların uygulama projelerine göre inşaatlarının yapılması Turunçgil fidanı dikmek Halka ücretsiz turunçgil fidanı dağıtmak Peyzaj bakım hizmeti alımı 320 da 100 da 350 da 100 da Adet Adet 1 kez 3 Adet TEMİZLİK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Atık yönetim planlarının oluşturulması (Evsel, tıbbi, ambalaj, hafriyat, lastik, pil ve akü) Yeşil atıkların (Park ve bahçe atıklarının) evsel nitelikli atıklardan ayrı olarak nihai bertarafının sağlanması Kızıllı katı atık düzenli depolama sahasının üst örtü geçirimsizlik çalışmalarının tamamlanması ve gaz bertarafı Kızıllı Katı atık düzenleme sahası işlettirilmesi Tıbbi atıkların nihai bertarafının sağlanması için yap-işlet yöntemiyle sterilizasyon tesisinin kurulması Genel temizlik hizmeti satın alınması 6 Adet Ton 4 ha Ton Aralık 2008 Ocak % Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 13 / 32)

14 AYKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Antalya Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Uygulama Yönetmeliğinin Meclisten çıkartılması Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Kişiler ve Kurumlarına kazı izni verip kazı ruhsatı düzenlemek, Altyapı ile ilgili çalışmalarda AYKOME Toplantısı yapmak Gerektiğinde Olağanüstü AYKOME Genel Kurul ve Teknik Kurul Toplantıları yapmak Altyapı yatırım Kuruluşlarının altyapı güzergahı verilerinin (koordinatlı) dijital ortamda her üç ayda güncelleştirilip AYKOME'ye verilmesini sağlamak Kazı ruhsatı verilme süresi Yurtiçi ve yurt dışı görev amaçlı seminerlere katılmak, inceleme ve araştırmalar yapmak Haziran Adet 6 Adet 4 Adet 3 gün 4 Adet FEN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kızıllı Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Antalya-Isparta Karayoluna bağlantıyı sağlayan 5 km.lik orman yolunun asfalt yapımı Asfalt Çalışması (Tonaj) İmar uygulamaları ve emlak istimlak çalışmalarına müteakip Mülkiyet problemi çözülmüş yolların projelerinin temini ile birlikte program dahilinde yapım çalışmalarının başlatılması Kaldırım çalışması UKOME Kararları doğrultusunda Kavşak çalışmaları Baca-buşakle-telekom yol kotuna getirme çalışmaları Izgaraların yol kotuna getirilmesi Bozulmuş olan kaplamaların yenilenerek yoldaki mevcut geometrik bozuklukların giderilmesi Yağmursuyu olmayan yollarda drenaj kanalları yapmak Drenaj hattı mevcut yollarda ilave su alma yapıları ve bağlantılarının yapılması ton ton m m² 20 Adet 800 Adet 350 Adet ton m 100 Adet Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 14 / 32)

15 75% MAKİNE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İş Makinesi motor revizyonu İş Makinesi yürüyüş takım revizyonu Araç motor revizyonu Araç kaporta, boya revizyonu 8 Adet 4 Adet 20 Adet 16 Adet 85% YATIRIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Belediye Hizmet Binasının yapımı Kızıllı Katı Atık Düzenli Depolama Sahası çöp süzüntü suyu arıtma tesisinin revize inşaatının yapılması Katı atık düzenli depolama sahası 3. Etap Uygulama Projesi inşaatının yapılması Kentsel Dönüşüm Alanları Uygulama Projelerinin Gerçekleştirilmesi Engellilerin Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesine ve Topluma Adapte Olmalarına Yönelik Eğitim, Sosyal ve Sportif Amaçlı Tesisler ile Rehabilitasyon Merkezlerinin Kurulması İtfaiye Dairesi Başkanlığı ana hizmet binasını yapmak Sanayi İtfaiye Grup Amirliği yapımı Temmuz 2008 Haziran ha 50% 50% 10% 5% HARİTA VE İSTİMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kent Bilgi Sistemi (Altyapı oluşturulması, veri toplanması) 70% Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 15 / 32)

16 Kamulaştırma İmar Uygulaması Arazi aplikasyonu ASAT Genel Müdürlüğü altyapı verilerinin sayısal ortama işlenmesi (Çalışma yapılacak şebeke uzunluğu veya gelen bilgilerin işlenme oranı) TEDAŞ elektrik hatlarının sayısal ortama işlenmesi (Çalışma yapılacak şebeke uzunluğu veya gelen bilgilerin işlenme oranı) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yaptırılan uygulama projelerinin sayısal ortama işlenmesi Bina bilgilerinin temini ve sayısal ortama işlenmesi 40 Adet 200 ha 50 Adet İMAR VE ŞEHİRCİLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Danışma Kurulu Toplantıları Kent Estetik Kurulu Toplantıları Yüksek Yapılar Komisyon Toplantıları Yönetimin Proje Talebinin Karşılanması Belediye Hizmet Binası 2. Kısım Dekorasyon Projesi Lara Kent Parkı Uygulama Projesi Haşim İşcan Kentsel Düzenleme Balbey Kentsel Düzenleme Hobi Bahçeleri Projesi Üretilen projelerin inşaat ruhsatlarının verilmesi İnşaatı tamamlanan projelerin iskan ruhsatının verilmesi İlk Kademe Belediyeleriyle kaçak yapı ile mücadele Gelen Şikayet cevaplama süresi Kıyı İşgal Şikayetlerinin Takibi 7 Adet 1 adet 15 gün 1 hafta 10 gün 10 gün Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 16 / 32)

17 PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Deprem Master Planının hazırlanarak risk bölgelerinin saptanması 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları için tüm kuruluşlarla etkin iletişim Gerekli revizyon- imar planlarını yapmak ve uygulamak Aralık ha 85% İŞTİRAKLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İştiraklere ait faaliyet raporu hazırlanması Genel Kurullara katılım 4 Adet 7 kez 85% STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Yönetim Sisteminin gözden geçirilmesi ve belgelendirme Kurum kültürü ile ilgili seminer Birimler arası memnuniyet analizi Kent Bilinci ile ilgili seminer İlk Kademe Belediyeleri Koordinasyon toplantısı İl Koordinasyon Kurulu Raporu Performans Programı Faaliyet Raporu 4 Adet Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 17 / 32)

18 Brifing Raporu TERMİNAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Terminal içinde bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarının yapılması Terminal otobüsü sayısını, güzergahını ve çalışma saatlerini arttırmak Günün şartlarına uygun yeni Terminal Yönetmeliği hazırlanması Terminal yol kenarında bulunan bordür taşlarının boyanması Kalite Belgesinin geçerliliğini devam ettirmek ve koruyabilmek m 2 3 Adet YAT LİMANI İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Deniz ulaşımını kullanır hale getirmek için yolcu gemisi alınması Liman sualtı temizliğinin yapılması Yatlara elektrik ve su hizmetlerinin sürekliliği Yat bağlama ve hizmet gelirleri artışı Kira gelirleri artışı Hizmet alanların memnuniyeti 3 Adet 2 kez 7% 7% 70% Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 18 / 32)

19 İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-1 Arozöz ve merdivenli araç almak İtfaiyecilik M.Y.O mezunu itfaiyeci istihdam etmek Yeni itfaiye grubu açmak Mevcut İtfaiye Gruplarının personel sayısını arttırmak Mevcut İtfaiye Gruplarının araç sayısını arttırmak Yangın riski taşıyan ( bina, gemi, sanayi tesisi gibi) yerlere ön inceleme gezisi yapmak Okullara ve halka (Deprem+Yangın) Tatbikatları yapmak 5 Adet 30 Adet 30 Adet 5 adet 8 Adet 15 Adet İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-2 Araç Takip Sisteminin yenilenmesi Diğer Kurumlarla Koordinasyon Toplantısı yapmak Baca Temizleme Hizmeti vermek Baca Temizleme Hizmeti vermek (Kamu Kurum ve Kuruluşları-Ücretsiz) Yangın araç gereç ve malzeme satan işyerlerini denetlemek İtfaiye Gelirlerinin arttırılması Adet 400 Adet 10% 3 Adet Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 19 / 32)

20 KONSERVATUAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Öğretmen ve İcra Heyetlerinin oluşturulması Gerçekleştirilecek Konser Anma Gecesi Okul Konserleri Konserlerin Yerel TV'lerde canlı yayınlarının gerçekleştirilmesi Yurtiçi Turne Yurtdışı Turne TSM-THM-FOLKLOR Bölümleri Derleme çalışmaları (Doğu İlçeleri) TSM-THM-FOLKLOR Bölümleri Derleme çalışmaları (Batı İlçeleri) TSM THM FOLKLOR öğrenci sayısı 122 kişi 10 Adet 5 Adet 15 Adet 10 Adet 210 öğrenci KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sit alanlarının Korunmasına yönelik plan yapmak ve proje üretmek Arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanlarının korunması, gerekenlerin bakım ve onarımlarını yapmak Kültürel ve doğal mirası tanıtıcı faaliyetler yapmak Arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanlarının yaşatılmasıyla ilgili Sivil Toplum Örgütleri ile panel ve toplantı yapmak Arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanlarının yaşatılmasıyla ilgili yazılı ve görsel medya aracılığı ile açıklamalar yapmak (Kitap, Dergi, Harita, Cd Dağıtımı) Tarihsel ve Kültürel Etkinliklerin Yapılması Anma Günleri Düzenlemek PERFORMANS HEDEFİ 3 Adet Adet 7 Adet 4 Adet Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 20 / 32)

21 Ulusal ve Uluslar arası düzeyde resim festivali düzenlemek Çocuk festivali düzenlemek Nisan 2008 Gençlik festivali düzenlemek Mayıs 2008 Antalya Altın Portakal Film Festivali düzenlemek Uluslar arası Avrasya Film Festivali düzenlemek Şiir günleri düzenlemek Uluslar arası Piyano Festivali düzenlemek Şehrimizde düzenlenen kültürel etkinliklere destek olmak Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki her bölgede yaz etkinlikleri kapsamında konserler düzenlemek Tarihi ve Kültürel değerleri turizm açısından tanıtmak ve çekici hale getirmek Feslikan Yayla şenlikleri düzenlemek Yurtdışındaki fuarlara katılımın sağlanması ve etkin tanıtım Kültür Tesisleri program doluluk oranı (kapasite kullanımı) Ekim 2008 Ekim 2008 Kasım 2008 Temmuz % SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Birim içi ve birimler arası iletişimi arttırmak amacıyla sosyal etkinlikler (spor turnuvaları) düzenlemek Yüzme takımı kurulması Spor kulüplerinin tesislerinin bakım ve onarımı Amatör Spor Kulüp ve sporcularının ödüllendirilmesi Sokak Futbol Turnuvası düzenlemek Yağlı Güreş etkinlikleri düzenlemek Uluslararası futbol turnuvası düzenlemek 5 Adet 3 Adet Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 21 / 32)

22 TİYATRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yeni tiyatro oyunu olarak sahnelemek Yurtiçi festival, şenlik ve organizasyonlara katılmak Yurtdışı festival, şenlik ve organizasyonlara katılmak Bölge Turneleri düzenlemek Şehir Tiyatrosu kurulum çalışması Liselerarası Tiyatro Şenliğini, Ulusal bazda gerçekleştirmek (23 merkezden okul, 14 diğer illerden okul) Tiyatro Sanatıyla ilgili Antalya da Ulusal bir Panel düzenlemek 3 Adet Çalışmaların başlaması 37 Adet Tiyatro seyirci artışı 20% 3 Adet BÜTÇE VE MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Birimlere bütçe hazırlanmasında bilgi verme Belediye birimlerine bütçe çağrısının yapılması Birimlerden gelen bütçe tekliflerinin taslak haline getirilmesi İlk kademe belediye bütçelerinin incelenmesi ve Büyükşehir Belediye Meclisine hazırlanması Belediye bütçesinin Büyükşehir Belediye Meclisine hazırlanması Bütçe gerçekleşme oranı Bütçe kesin hesabın hazırlanması Her üç ayda bir gider bütçe kalemlerinin ve mizanın konsolide bütçe çalışmaları için Maliye Bakanlığı veri tabanına girilmesi ve raporlanması Valilik Makamı tarafından istenilen harcama genelgelerinin her ayın ilk haftasına müteakip gönderilmesi 3 Saat/Birim Haziran 2008 Ağustos 2008 Ekim 2008 Kasım 2008 Mart Kez 12 Kez Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 22 / 32)

23 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Personelin barınma ihtiyacını gidermek için uygun arsa ve konut üretiminin sağlanması Kiracı taraması yapmak Mal varlıklarımız ile ilgili en yüksek ve en iyi fayda analiz çalışması yapmak Mülkiyet durumlarının tespiti Taşınmaz mal kira bedeli tahakkuku Zamanında ödenmeyen kiralar için 2 ay içerisinde ödeme emri gönderilmesi 5% GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yoklama ve İcra servisi kurarak icra takibindeki dosyalarda tahsilat oranını arttırmak Mükellef yoklaması yaparak gelir artışını sağlamak Tüm alacakların sürekli takibini gerçekleştirerek gelir artışını sağlamak Tahsilat/Tahakkuk Oranı arttırmak Tahakkuk Artış oranını sağlamak Gelir Bütçesi gerçekleşme Oranı 50% 87% 85% 87% ÜFE + % 5 87% 5 Adet 85% Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 23 / 32)

24 GİDER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Belediyenin faaliyet alanları ile ilgili hibe veya kredi kullanımında, gerekirse aracı kurumlardan destek alarak yararlanma Ödeme emri kontrolü (Birimlerin harcamalarının tahakkuka bağlanması) 50% 85% İLAN REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İlan Reklâm Yönetmeliğine uygun olmayan tabelaların tespiti ve kaldırılması Mükellef yoklaması İlan Reklâm Vergisi mükellef sayısı artışı Eğlence vergisi mükellef sayısı artışı Tahsilât/Tahakkuk oranı 485 Adet Adet 30% 10% 70% NAZIM PLAN BÜRO BAŞKANLIĞI 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yaptırılması Gerekli revizyon ve imar planlarını yapmak ha ha Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 24 / 32)

25 HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yardıma muhtaç yaşlıların barındırılması Huzurevinde kalan yaşlılara yönelik sosyal aktivite programları düzenlemek 50 kişi 4 Adet 3 Adet 75% SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kardeşim Olur Musun Projesi (Yardımlaşma+mektuplaşma) Yaşlılara, gençlere, ailelere, engellilere yönelik programlar yapmak Aile danışma merkezi oluşturmak Muhtaç kişilere sıcak yemek dağıtımı İhtiyaç sahiplerine ayni yardımlar yapmak Eğitim malzemesi alımı (Önlük-kırtasiye) Etüt sınıfı oluşturmak, kul öncesi eğitim ve kreş projesi Oyuncak kütüphanesi kurmak Yaz etkinlikleri düzenlemek Gıda paketi 30 Aile Kişi Kişi Gün/2.000 Kişi Kişi Öğrenci 300 Çocuk 500 Çocuk 500 Çocuk Adet 3 Adet 75% Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 25 / 32)

26 TOPLU TAŞIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yeni güzergah açılması Trafikten süreli men cezası (Otobüs-Minibüs) Toplu taşım araçları model yenileme (Minibüs) Akıllı Kart Sistemine geçilmesi Elektronik ücret toplama sisteminin kurulması Araç takip sisteminin kurulması Belediyeye toplu taşım aracı alınması Toplu taşım araçlarında asansörlü kapı uygulaması Peron ve plantonluk noktalarının yeniden düzenlenmesi Yeni toplu taşıma durak montajı Havalimanı-Otogar arası toplu taşıma hizmeti Tramvay bakım ve onarımı Tramvay hat bakımı 10 Hat 100 Adet Adet 829 Adet 829 Adet 30 Adet 30 Adet 15 Adet 250 Adet cam, 50 Adet kapalı Kişi 4 Adet m TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Işıklı sinyalizasyon sistemi kurmak Mevcut ışıklı sinyalizasyon bakım ve onarımı Trafik işaret levhaları, omega direk temini ve montaj çalışmaları 20 Adet Adet Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 26 / 32)

27 UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Deniz ulaşımını yerel alanda kullanılır hale getirmek (Antalya-Kemer) Ulaşım Master Planı ve UKOME Etüt çalışmaları sonucu belirlenecek ve UKOME kararı alınacak katlı kavşak uygulama projelerinin hazırlanması Kent genelinde trafik akışını rahatlatmak amacıyla trafik sirkülasyon planı yapmak 1.Aşama Kepez-Meydan Hafif Raylı Sistem inşaatı yapım işi 2.Aşama Otogar-Dumlupınar Hafif Raylı Sistem güzergahı uygulama projeleri temini Taksi yönetmeliği doğrultusunda taksi duraklarının envanterlerinin yeniden hazırlanması, durakların yenilenmesi ve belgelendirilmesi Ulaşım ile ilgili Belediye içi veya dışı birimler ile koordinasyonu sağlamak amacıyla UKOME Genel Kurul toplantıları yapmak Mevcut ulaşım aksları üzerine trafik sirkülasyonunu rehabilite etmek amacıyla kavşak düzenleme projeleri hazırlamak Raylı Sistem yapımı çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan yerlerde yaya üstgeçitleri yerlerinin belirlenmesi Tahditli ticari plaka alacak şahıs ve şirket taleplerinin doğrultusunda tahsis belgelerinin düzenlenmesi Haziran Adet Adet 8 Adet 500 Adet 70% ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İmhaya ayrılan hurda evrakların değerlendirilmesini sağlamak Arşiv malzemesinin devrinin sağlanması 6 Müdürlük 1 Müdürlük Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 27 / 32)

28 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Dış kurumlardan gelen evrakların ilgili birime gönderilmesi Kurum dışı evrakların postalanma süresi Meclis tutanaklarının deşifresi Meclis kararlarının ilgili birimlere gönderilmesi Encümen kararlarının ilgili birimlere gönderilmesi Mernis kayıtlarının gönderilmesi Nikah akdi (talep karşılama ) Evlenen çiftlere fidan dağıtımı (Her nikah, bir fidan) 2 gün 1 gün 10 gün 2 gün 1000 Adet DENETİM VE RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İnceleme Kurulu Toplantısı Ruhsat Verilen İşyeri Gıda Sicili Eğitim Çalışmaları (Panel, Seminer vb.) Akaryakıt ve LPG İstasyon Denetimi Sıhhi Müessese Denetimi Umuma Açık ve Eğlence Yeri Denetimi Gayri Sıhhi Müessese Denetimi 57 Adet 100 Adet 20 Adet 113 Adet Adet 110 Adet 500 Adet Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 28 / 32)

29 85% KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun gereği hizmet satın alınması Bölge Güvenlik Amirliği oluşturulması 80 kişi 75% 75% TOPTANCI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Toptancı Hal içerisinde dahili telefon santrali kurulması Bilgisayar ağ sistemi kurulması Aydınlatma sistemini kesintisiz hale getirmek için Jeneratör almak Üretici Birliklerine Toptancı Hal içerisinde satış yeri sağlamak (ardiye) Tahakkuklu gelir artışı Tahakkuksuz gelir artışı Personele, denetim, fatura, irsaliye ve hal mevzuatı konusunda hizmet içi eğitim verilmesi Esnaf memnuniyeti 3 Adet 5 Adet 21% 31% 10 Saat/Kişi 85% 85% 85% ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Motorize Ekip kurulması 5 Adet Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 29 / 32)

30 Bölge Karakolu kurulması Çevre Sağlığı Denetim Ekibi ve İmar Denetim Ekibi kurulması Otogarda 24 Saat esasına göre çalışan Zabıta Amirliği kurulması Turizm Zabıtası Ekibi kurulması Hizmet İçi Eğitim 3 Adet 10 Saat/Kişi 70% 85% Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 30 / 32)

31 PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1- Birimlerin çalışma hedeflerinde yer alan ve hangi hizmeti ne kadar üreteceğini belirten hedefler, sene sonu gerçekleşen hedeflere göre değerlendirilecek ve bulunan oran, o hedeflerdeki performans puanı olacaktır. Örnek: Asfalt Üretim Hedefi Yıl sonu gerçekleşmesi Performans Puanı : ton : ton : / : 110 Puan 2- : Bu memnuniyetin ölçümü için, değerlendirmeyi yapacak ekip, yılın farklı zamanlarında birimlere gelen vatandaşa, birimde kendilerinin güler yüzlü karşılanıp karşılanmadıkları, kendileri ile ilgilenip ilgilenmedikleri, personelin sayısı ile ilgili puan vermesi istenecek ve ortalama puan, birimin vatandaş memnuniyet hedef puanına oranlanarak performans puanı bulunacaktır. Örnek: 1.Vatandaş : 80 2.Vatandaş : 90 3.Vatandaş : 60 4.Vatandaş : 20 5.Vatandaş :100 Ortalama : 72 puan Performans Hedefi : 80 Performans Puanı : 72/80: 90 puan 3- Diğer Birimlerin Memnuniyeti: Tüm birim amirlerine diğer birimlerin belediye faaliyetleri çerçevesindeki başarıları, ekip çalışmasına verdikleri destek, iletişim ve işbirliği çerçevesinde değerlendirmeleri için anket d ağıtılacak ve her birim için verilen notların ortalaması vatandaş değerlendirmesinde olduğu gibi performans hedefine oranlanarak performans puanı bulunacaktır. 4- Birim İçi Toplantı: Gerçekleşen toplantı sayısının hedeflenen toplantı sayısına oranı performans puanını oluşturacaktır. Ancak, toplantıların yapıldığının toplantı tutanakları ile ispatlanması zorunludur. 5- Eğitim hedeflerinde de gerçekleşenin hedeflenene oranı performans puanını oluşturacaktır. Ancak, katılım bilgileri önceden Personel Müdürlüğüne verilmemiş olan eğitimler değerlendirmeye alınmayacaktır. ORTALAMA PERFORMANS: Her birimin tüm performans puanlarının aritmetik ortalaması, birim performans puanını oluşturacaktır. Birim performans puanı 70 den yüksek olan birimler başarılı kabul edilecektir. Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül 2007 (Sayfa 31 / 32)

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015-ADANA İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. 2007 Yılı Performans Programı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. 2007 Yılı Performans Programı ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2007 Yılı Performans Programı İÇİNDEKİLER Misyon, Vizyon, İlkeler.. 1 Genel Bilgiler...... 2 Kurumsal Yapı.. 3 Mali Durum.. 9 Hizmet Binaları. 11 Personel. 12 Araç Envanteri.

Detaylı

Müdürlüklere ve Ünvanlara Göre Personel Sayıları 43 2014 Faaliyetleri 44 Gürültü Kirliliği 47 1.Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü

Müdürlüklere ve Ünvanlara Göre Personel Sayıları 43 2014 Faaliyetleri 44 Gürültü Kirliliği 47 1.Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü İÇİNDEKİLER YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR 08 Fiziksel Kaynaklar 13 Örgüt Yapısı 14 Organizasyon Şeması 15 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Faaliyetlerini Düzenleyen Kanun ve Düzenlemeler 16 Mali Hizmetler

Detaylı

Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri;

Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri; Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri; Öncelikle Yerel Kalkınma Hamlesi ni başlattığımız 2004 yılından bu yana geçen süre zarfında, Bursa nın geleceğinin inşası için eleştiri ve önerileriyle

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I. GENEL BİLGİLER... 3. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3. ORGANİZASYON YAPISI... 6 3. İNSAN KAYNAKLARI... 8 4. FİZİKSEL YAPI... 5. BİLGİ VE TEKNOLOJİK

Detaylı

1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşerilerim; Güzel Rize mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 205 YILI 205 MALİ YILI 205 YILI BAŞKAN DAN Her geçen gün daha da büyüyen ve güzelleşen ilçemiz; tüm altyapı ve üstyapı sorunları tamamlanmış, yaşanabilir modern bir kent haline dönüşmüştür. Bu büyük gelişim,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya

AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BüyükşehirBelediyesiAntalyaBüyükş ehirbelediyesiantalyabüyükşehirbel ediyesiantalyabüyükşehirbelediyesi AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz Daha Mutlu ve Yaşanabilir Bir Arnavutköy İçin Çalışıyoruz 2 3 Çok Kıymetli Hemşehrilerim; Ahmet Haşim BALTACI 2 yıllık bir süreyi sizlerle birlikte doldurmuş bulunuyoruz. Geçen bu süre zarfında öncelikle

Detaylı

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sakarya mızın daha da yaşanabilir bir şehir olması ve vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi özgün nitelikleri ile öne çıkan bir kent olması için 2014 yılı içerisinde yaptığımız

Detaylı

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ MECLİSİ

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ MECLİSİ KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ MECLİSİ Karar No : 95 Toplantı Tarihi :03/07/2006 Konusu : Melikgazi Belediyesi Stratejik Planlama. Meclis gündeminin 1.maddesinde yer alan;melikgazi Belediyesi nin 20072011

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

DBB DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DBB DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DBB DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Diyarbakır binlerce yıl boyunca yaşamın kesintisiz devam ettiği, bu süreç boyunca farklı dinleri, kültürleri ve uygarlıkları bağrında

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2 KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 3 4 Yayın Kurulu Mustafa UZUNLAR M.Fatih ERTAŞ «etin CANLI Mehmet DEMİRKOL Harun ERYILMAZ Mehmet DEMİR Yapım Kahramanmaraş

Detaylı

KARS BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KARS BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU KARS BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Adres: Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi Kars Belediye Binası No:19 KARS İletişim Bilgileri: Telefon: 0474 223 21 50-54 Fax: 0474 223 21 55 Web: www.kars.bel.tr

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü

TUZLA BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü TUZLA BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformlar neticesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON Faaliyet Raporu 2012 1 2 SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON İÇİNDEKİLER 1. Misyonumuz (Temel Görev) 2. Vizyonumuz (Temel Hedef) B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa

Detaylı

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Kasım 2014 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI I STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Körfez Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:369 Körfez-Kocaeli www.korfez.bel.tr

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 SUNUŞ Değerli Beykozlular; 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından Beykoz umuzun hem kentsel gelişimi hem de insani gelişimi

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 08.04.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı