2012 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2012 YILI FAALİYET RAPORU MART 2013

2

3 2012YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI Tüm mal ve hizmetler gibi kamu hizmetleri de fiziki ve beşeri kaynakların bir araya gelmesi ile üretilmektedir. Fiziki kaynaklar, içeriği bakımından kurumdan kuruma değişen ve ikame edilebilen kaynaklar olduğu halde, insan kaynakları, bütün organizasyonların temel unsuru, fiziki kaynaklarının kullanıcısı ve yöneticisi olarak ikame edilemez durumdadır. Ülkemizde yaşanan toplumsal ve ekonomik değişimler, kamu hizmetlerinin geliştirilmesini, gelişen ve yaygınlaşan kamu hizmetleri ise kamu personel sisteminin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı uyarınca Genel Müdürlüğümüzce yürütülmesine karar verilen bir çok eylem 2012 yılı içinde tamamlanmıştır. Devam etmekte olan çalışmalardan birisi de "Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimi yaklaşımına geçişin sağlanması ve insan kaynakları yönetimi süreçlerinin geliştirilmesi"dir. İnsan kaynakları yönetiminden beklenen, işlevsel ve stratejik rollerini yerine getirerek organizasyonun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmasıdır. Personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki en önemli fark, insan kaynaklarına olan bakış açısıdır. Personel yönetiminde insan kaynakları, en üst düzey yöneticiden en alt basamaktaki çalışana kadar bir kurumun bünyesinde bulunan herkes olarak tanımlanırken, insan kaynakları yönetiminde, kurumun gereksinim duyacağı insan kaynağı da hedef alınmaktadır. Bakanlığımızın Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirebilmesi, sahip olduğu insan kaynakları ile doğrudan bağlantılıdır. Bunun için Bakanlığımızın gelecekte ihtiyaç duyacağı insan kaynağının nitel ve nicel özellikleriyle öngörülmesi demek olan insan kaynakları planlamasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bakanlığımıza iyi eğitimli ve iyi motive olmuş insanları kazandırmak, çalışanların yetenek ve becerilerini en verimli şekilde kullanmak, çalışanların iş tatminini yükseltmek, onlara kendilerini kanıtlama fırsatı vermek, iş hayatının kalitesini yükseltmek, çalışanlar arasında iletişimi sağlamak gibi temel fonksiyonlarını yerine getiren bir insan kaynakları yönetimi için çalışmalarımız devam etmektedir. Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerini birlikte yürüttüğümüz merkez ve taşra personeline bu vesileyle teşekkür eder, 2012 Yılı Faaliyet Raporunun ilgililere ve kamuoyuna faydalı olmasını temenni ederim. Hasan ŞAHİN Personel Genel Müdürü

4 Personel Genel Müdürlüğü

5 2012YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A- Maliye Bakanlığının Misyon ve Vizyonu... 1 B- Personel Genel Müdürlüğünün Misyon ve Vizyonu... 1 C- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Merkez Şube Müdürlükleri Atama Şubeleri Kadro Şubesi Mal Bildirimi Şubesi Özlük ve Arşiv Şubesi İdari Davalar Şubesi Disiplin ve Soruşturma Şubesi Emeklilik İşlemleri Şubesi Bütçe Tahakkuk ve Yurtdışı İşlemler Şubesi Uygulama ve Koordinasyon Şubesi Mevzuat Düzenleme Şubesi Bilgi İşlem Merkezi Şubesi Eğitim Şubesi Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Şubesi Kimlik Şubesi Dokümantasyon ve Kütüphane Şubesi Donatım Şubesi Evrak Şubesi Sınav Hizmetleri Şubesi Özel Büro Şubesi Bilgi Edinme Şubesi Defterdarlık Personel Müdürlükleri Mesleki Eğitim Kursu Müdürlükleri D- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Personel Otomasyon Projesi (PEROP) Web Sayfası Donanım Envanteri İnsan Kaynakları Personel Genel Müdürlüğü Bakanlık Teşkilatı Genel Kadro Durumu Merkez Teşkilatı Taşra Teşkilatı Yurtdışı Teşkilatı Sözleşmeli Personel Sürekli İşçi Kadroları (Taşra Teşkilatı) Geçici İşçiler Geçici Personel (4 / C) Kadroların Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Merkez Teşkilatı Taşra Teşkilatı Yurtdışı Teşkilatı Cinsiyet Durumu Yaş Durumu Öğrenim Durumu Hizmet Durumu Yabancı Dil Tazminatı Alanlar Özürlü Personel Durumu Sunulan Hizmetler I

6 Personel Genel Müdürlüğü 5.1. Kadro İşlemleri Kadro İhdası Kadro İptali Kadro Değişiklikleri Sınav İşlemleri Kamu Personeli Seçme Sınavı (A) Grubu (B) Grubu Yükselme Sınavları Görevde Yükselme Sınavına Tabi Unvanlara Yönelik Sınavlar Görevde Yükselme Sınavına Tabi Olmayan Unvanlara Yönelik Sınavlar Unvan Değişikliği Sınavları Bakanlıkça Yapılan Sınavlar Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavı Atama İşlemleri Açıktan Atama KPSS Sonucu Atamalar (A) Grubu Kadrolara Yapılan Atamalar (B) Grubu Kadrolara Yapılan Atamalar Şehit Yakınları ile Malul ve Malul Yakınlarının Atamaları Yeniden Atama Kurumiçi Atama Yer Değiştirmeye Tabi Olanların Ataması Yer Değiştirmeye Tabi Olmayanların Ataması İdari Tedbir Sebebiyle Atamalar Ortak Kararla Atama Kurumlararası Atama Diğer Kurumlardan Nakil Vekaleten Atama Diğer Kurumlara Nakil İlerleme ve Yükselme İşlemleri Kademe İlerlemesi Derece Yükselmesi İntibak Hizmet Değerlendirmesi Memurluğun Sona Ermesi İşlemleri Emeklilik İzin İşlemleri Sicil İşlemleri Sicil Raporları Mal Bildirimi Diğer İşlemler Başarı, Üstün Başarı Değerlendirilmesi ve Ödül İşlemleri Başarı Belgesi (Takdirname) Ödül Disiplin İşlemleri sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Merkez Disiplin Kurulu Yüksek Disiplin Kurulu sayılı Kanun sayılı Kanun İhbar ve Şikayetler Değerlendirme Komisyonu Etik Komisyonu Görevden Uzaklaştırma Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması İşlemleri Pasaport İşlemleri İdari Dava İşlemleri Eğitim İşlemleri II

7 2012YILI FAALİYET RAPORU Hizmet İçi Eğitim Aday Memurların Eğitimi Görevde Yükselme Eğitimleri PEROP Eğitimi Mesleki Eğitim Kursu TODAİE Eğitimi Staj Beceri Eğitimi (3308 sayılı Kanun uyarınca) Yurtdışı Lisansüstü Eğitimi Eğitici Sayısı Mevzuat Düzenleme Yönetmelikler Yönergeler Genelgeler Usul ve Esaslar Genel Yazılar Görüşler Sendikal İşlemler Kurum İdari Kurulu Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Koordinasyon İşlemleri İdari Tedbir Yeniden Atama Kurumlararası Nakil Soru Önergeleri Bağlı ve İlgili Kuruluş İşlemleri Kimlik Kimlik Belgesi Evrak Gelen Evrak Giden Evrak İşlemleri Bilgi Edinme Dokümantasyon ve Kütüphane Kütüphane Basılı Yayınlar Basılı Kağıtlar Sergi Salonu Diğer Hususlar Bakanlık Yurtdışı Temsilciliklerine Yönelik İşlemler Toplantı ve Diğer Etkinlikler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II. AMAÇ ve HEDEFLER A- Amaç ve Hedeflerimiz B- Temel Politikalar ve Öncelikler III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına İlişkin Bilgiler Taşra Teşkilatına İlişkin Bilgiler Defterdarlıklar Eğitim Hizmetleri Yurtdışı Teşkilatı Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu ve Değerlendirilmesi IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Güçlü ve Gelişmeye Açık Alanlar, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi B- Değerlendirme III

8 Personel Genel Müdürlüğü V. ÖNERİ VE TEDBİRLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EKLER EK EK EK EK EK EK EK EK EK TABLOLAR Tablo: 1 PERGEN - Bilgisayar ve Çevre Bilimleri Envanteri 21 Tablo: 2 PERGEN - Taşra Bilgisayar ve Çevre Bilimleri Envanteri 22 Tablo: 3 PERGEN - Donanım envanteri 22 Tablo: 4 PERGEN - Dolu-Boş Kadro Bilgileri 23 Tablo: 5 PERGEN - Merkez Personel Sayısı 24 Tablo: 6 PERGEN - Taşra Personel Sayısı 25 Tablo: 7 Bakanlık - Kadro Bilgileri 28 Tablo: 8 Bakanlık - Merkez Kadro Bilgileri 28 Tablo: 9 Bakanlık - Taşra Kadro Bilgileri 28 Tablo: 10 Bakanlık - Yurtdışı Kadro Bilgileri 28 Tablo: 11 Bakanlık - Sözleşmeli Personel Bilgileri 28 Tablo: 12 Bakanlık - Sürekli İşçi Bilgileri 29 Tablo: 13 Bakanlık - Geçici İşçi Bilgileri 29 Tablo: 14 Bakanlık - Geçici Personel Bilgileri 29 Tablo: 15 Bakanlık - Hizmet Sınıfları Kadro Bilgileri 29 Tablo: 16 Bakanlık - Merkez Teşkilatı Hizmet Sınıfları Kadro Bilgileri 30 Tablo: 17 Bakanlık - Taşra Teşkilatı Hizmet Sınıfları Kadro Bilgileri 30 Tablo: 18 Bakanlık - Yurtdışı Teşkilatı Hizmet Sınıfları Kadro Bilgileri 30 Tablo: 19 Bakanlık - Kadro Bilgileri 35 Tablo: 20 Bakanlık - İhdas Edilen Kadro Bilgileri 35 Tablo: 21 Bakanlık - İptal Edilen Kadro Bilgileri 36 Tablo: 22 Bakanlık - Kadro Değişikliği Bilgileri 36 Tablo: 23 Bakanlık - (A) grubu Sınav Bilgileri 37 Tablo: 24 Bakanlık - (B) Grubu Sınav Bilgileri 37 Tablo: 25 Bakanlık Görevde Yükselme Sınav Bilgileri 38 Tablo: 26 Bakanlık - Defterdar Yardımcılığı Sınav Bilgileri 38 Tablo: 27 Bakanlık Unvan Değişikliği Sınav Bilgileri 39 Tablo: 28 Bakanlık V.H.K.İ. Sınav Bilgileri 39 Tablo: 29 Bakanlık - Mesleki Eğitim Kursu Sınav Bilgileri 39 Tablo: 30 Bakanlık - (A) Grubu Kadrolara İlişkin Atama Bilgileri 40 Tablo: 31 Bakanlık - (B) Grubu Kadrolara İlişkin Atama Bilgileri 41 Tablo: 32 Bakanlık - Şehit Yakını - Malül veya Yakını Atama Bilgileri 41 Tablo: 33 Bakanlık - Yeniden Atama Bilgileri 41 Tablo: 34 Bakanlık - Yer Değiştirmeye Tabi Olanların Atama Bilgileri (Unvan) 42 Tablo: 35 Bakanlık - Yer Değiştirme Nedenlerine Göre Atama Bilgileri 42 Tablo: 36 Bakanlık - Yer Değiştirmeye Tabi Olmayanların Atama Bilgileri 42 Tablo: 37 Bakanlık - İdari Tedbir Atama Bilgileri 43 Tablo: 38 Bakanlık - Ortak Kararla Atama Bilgileri 43 Tablo: 39 Bakanlık - Diğer Kurumlardan Atama Bilgileri 43 Tablo: 40 Bakanlık - Diğer Kurumlara Nakil Bilgileri 44 Tablo: 41 Bakanlık - Kademe İlerlemesi Bilgileri 44 Tablo: 42 Bakanlık - Derece Terfi Bilgileri 44 Tablo: 43 Bakanlık - İntibak Bilgileri 45 Tablo: 44 Bakanlık - Hizmet Değerlendirme Bilgileri 45 Tablo: 45 Bakanlık - Ayrılma Bilgileri 45 IV

9 2012YILI FAALİYET RAPORU Tablo: 46 Bakanlık - Emekliye Ayrılma Bilgileri 46 Tablo: 47 Bakanlık - Sicil Raporu Bilgileri 46 Tablo: 48 Bakanlık - Mal Bildirimi Bilgileri 47 Tablo: 49 Bakanlık - Diğer Sicil İşlemleri Bilgileri 47 Tablo: 50 Bakanlık Başarı Belgesi (Takdirname) Bilgileri 48 Tablo: 51 Bakanlık - Ödül Bilgileri 48 Tablo: 52 Bakanlık - Rapor Bilgileri 48 Tablo: 53 Bakanlık - Disiplin Ceza Bilgileri 49 Tablo: 54 Bakanlık - MDK Bilgileri 49 Tablo: 55 Bakanlık - YDK Bilgileri 49 Tablo: 56 Bakanlık Bilgileri 50 Tablo: 57 Bakanlık Bilgileri 50 Tablo: 58 Bakanlık - İhbar ve Şikayet Bilgileri 50 Tablo: 59 Bakanlık - Değerlendirme Komisyonu Bilgileri 51 Tablo: 60 Bakanlık - Görevden Uzaklaştırma Bilgileri 51 Tablo: 61 Bakanlık - Konusuna Göre İdari Dava Bilgileri 52 Tablo: 62 Bakanlık - Dava Açan Personelin Birimlere Göre Dağılımı 53 Tablo: 63 Bakanlık - Yargı Yeri Bilgileri 53 Tablo: 64 Bakanlık - Dava Durumları 53 Tablo: 65 PERGEN - Hizmet İçi Eğitim Bilgileri 54 Tablo: 66 Bakanlık - Aday Memur Eğitim Bilgileri 54 Tablo: 67 PERGEN - Görevde Yükselme Eğitimi 55 Tablo: 68 PERGEN - Otomasyon Eğitimi 55 Tablo: 69 Bakanlık - Mesleki Eğitim Kursu 55 Tablo: 70 Bakanlık TODAİE Eğitimleri 55 Tablo: 71 Bakanlık - Staj Bilgileri 56 Tablo: 72 Bakanlık - Beceri Eğitimi 56 Tablo: 73 Bakanlık - Yurtdışı Lisansüstü Eğitimi 56 Tablo: 74 PERGEN - Eğitici Sayıları 57 Tablo: 75 PERGEN - Yönetmelik Sayıları 57 Tablo: 76 PERGEN - Yönerge Sayıları 61 Tablo: 77 PERGEN - Genelge Sayıları 63 Tablo: 78 PERGEN - Usul ve Esaslar 64 Tablo: 79 PERGEN - Genel Yazılar 65 Tablo: 80 PERGEN - Görüşler 67 Tablo: 81 Bakanlık - İdari Tedbir 67 Tablo: 82 Bakanlık - Yeniden Atama Talep ve İzinleri 68 Tablo: 83 Bakanlık - Kurumlar Arası Nakil Talep ve İzinleri 68 Tablo: 84 PERGEN - Soru Önerge Sayıları 68 Tablo: 85 BİK - Soru Önerge Sayıları 68 Tablo: 86 BİK - Yurtdışı Geçici Görev Onay Sayıları 68 Tablo: 87 BİK - Sayıştay Raporları 69 Tablo: 88 BİK - Diğer Onay ve İzin Sayıları 69 Tablo: 89 BİK - KİT Komisyon Toplantıları 69 Tablo: 90 Bakanlık - Kimlik Sayıları 70 Tablo: 91 PERGEN - Gelen Evrak Sayıları 70 Tablo: 92 PERGEN - Şubelere Göre Gelen Evrak Sayıları 71 Tablo: 93 PERGEN - Giden Evrak Sayıları 71 Tablo: 94 PERGEN - Şubelere Göre Giden Evrak Sayıları 72 Tablo: 95 PERGEN - Bilgi Edinme Sayıları 73 Tablo: 96 PERGEN - Bilgi Edinme Başvurularının Konularına Göre Dağılımı 73 Tablo: 97 PERGEN - Basılı Yayın Sayıları 75 Tablo: 98 Ödenek Durumu 81 Tablo: 99 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması (Merkez) 82 Tablo: 100 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması (Defterdarlık) 86 Tablo: 101 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması (Eğitim Hizmetleri) 90 Tablo: 102 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması (Yurtdışı Teşkilatı) 93 Tablo: 103 PERGEN Performans Sonuçları Tablosu 98 Tablo: 104 PERGEN - GZFT Analizi Tablosu 99 Tablo: 105 PERGEN - Basılı Kağıt Envanteri 103 V

10 Personel Genel Müdürlüğü Tablo: 106 Ödenek Durum Tablosu (Merkez) 104 Tablo: 107 Bütçe Giderinin 4'lü Düzeyde Ekonomik Sınıflandırılması (Merkez) 107 Tablo: 108 Ödenek Durum Tablosu (Defterdarlık) 108 Tablo: 109 Bütçe Giderinin 4'lü Düzeyde Ekonomik Sınıflandırılması (Defterdarlık) 114 Tablo: 110 Ödenek Durum Tablosu (Eğitim Hizmetleri) 115 Tablo: 111 Bütçe Giderinin 4'lü Düzeyde Ekonomik Sınıflandırılması (Eğitim Hizmetleri) 119 Tablo: 112 Ödenek Durum Tablosu (Yurtdışı Teşkilatı) 120 Tablo: 113 Bütçe Giderinin 4'lü Düzeyde Ekonomik Sınıflandırılması (Yurtdışı Teşkilatı) 123 ŞEKİLLER Şekil: 1 Maliye Bakanlığı Organizasyon Şeması 16 Şekil: 2 Personel Genel Müdürlüğü Organizasyon Şeması 17 Şekil: 3 PEROP Ana Giriş Ekranı 18 Şekil: 4 PEROP Atama ve Özlük Bilgileri Ekranı 18 Şekil: 5 PEROP İdari Davalar Takip Ekranı 19 Şekil: 6 PEROP Disiplin Takip Ekranı 19 Şekil: 7 PEROP Kadro Ekranı 19 Şekil: 8 PEROP Evrak Takip Ekranı 20 Şekil: 9 PEROP Emeklilik Bilgileri Ekranı 20 Şekil: 10 PEROP Yönetici Sorgu Ekranı 20 Şekil: 11 Personel Genel Müdürlüğü Web Sayfası 21 GRAFİKLER Grafik: 1 PERGEN - Cinsiyet Dağılımı 26 Grafik: 2 PERGEN - Yaş Dağılımı 26 Grafik: 3 PERGEN - Öğrenim Durumu 27 Grafik: 4 PERGEN - Toplam Hizmet Dağılımı 27 Grafik: 5 Bakanlık - Cinsiyet Durumu 30 Grafik: 6 Bakanlık - Yaş Durumu 31 Grafik: 7 Bakanlık - Öğrenim Dağılımı 31 Grafik: 8 Bakanlık - Toplam Hizmet Durumu 32 Grafik: 9 Bakanlık Yabancı Dil Düzeyi Dağılımı 32 Grafik: 10 Bakanlık - Özürlü Personel Cinsiyet Durumu 32 Grafik: 11 Bakanlık - Özürlü Personel Hizmet Sınıfları Dağılımı 33 Grafik: 12 Bakanlık - Özürlü Personel Özür Grubu Dağılımı 33 Grafik: 13 Bakanlık - Özürlü Personel Öğrenim Durumu 33 Grafik: 14 Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek ve Harcamalar (Merkez) 83 Grafik: 15 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Dağılımı (Merkez) 84 Grafik: 16 Bütçe Giderlerinin 2'li Ekonomik Kod Düzeyinde Dağılımı (Merkez) 84 Grafik: 17 Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek ve Harcamalar (Defterdarlık) 87 Grafik: 18 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Dağılımı (Defterdarlık) 88 Grafik: 19 Bütçe Giderlerinin 2'li Ekonomik Kod Düzeyinde Dağılımı (Defterdarlık) 88 Grafik: 20 Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek ve Harcamalar (Eğitim Hizmetleri) 91 Grafik: 21 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Dağılımı (Eğitim Hizmetleri) 92 Grafik: 22 Bütçe Giderlerinin 2'li Ekonomik Kod Düzeyinde Dağılımı (Eğitim Hizmetleri) 92 Grafik: 23 Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek ve Harcamalar (Yurtdışı Teşkilatı) 94 Grafik: 24 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Dağılımı (Yurtdışı Teşkilatı) 95 Grafik: 25 Bütçe Giderlerinin 2'li Ekonomik Kod Düzeyinde Dağılımı (Yurtdışı Teşkilatı) 95 VI

11 2012YILI FAALİYET RAPORU I. GENEL BİLGİLER A- Maliye Bakanlığının Misyon ve Vizyonu Maliye Bakanlığının Misyonu; Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek maliye politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamak, belirlenen maliye politikalarını uygulamak, uygulamayı takip etmek ve denetlemektir. Maliye Bakanlığının Vizyonu; Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, öncü bir Maliye Bakanlığı. B- Personel Genel Müdürlüğünün Misyon ve Vizyonu Personel Genel Müdürlüğünün Misyonu; Bakanlığın ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda hizmet gereklerine uygun nitelik ve nicelikte personel istihdamını sağlayarak çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışıyla hızlı ve kaliteli hizmet sunmak. Personel Genel Müdürlüğünün Vizyonu; "Çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışıyla kamuda öncü olmak." C- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır 1 : Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak. Bakanlık personelinin atama, nakil, özlük, emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak. Bakanlık kadrolarının ilgili birimlerinin görüşünü aldıktan sonra dağıtım, tahsis ve tenkisini sağlamak. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili eğitim planlarının koordinasyonunu sağlamak, Bakanlık personeli ile ilgili temel eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak. Personel hareketleri ve eğitim faaliyetleri ile ilgili yayım hizmetlerini yürütmek. Bağlı ve ilgili kuruluşların özel kanunları dolayısıyla Bakanlığa verilmiş görevlerin yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak. Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Personel Genel Müdürlüğü yukarıda belirtilen görevleri merkezde şube müdürlüklerince, taşrada defterdarlık personel müdürlüklerince ve mesleki eğitim kurs müdürlüklerince yerine getirir. 1 13/12/1983 tarih ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi 1

12 Personel Genel Müdürlüğü 1. Merkez Şube Müdürlükleri 1.1. Atama Şubeleri Atama, nakil, ilerleme, yükselme, hizmet değerlendirmesi ile diğer özlük işlemlerini yapmak ve bu konulardaki dilekçelere cevap vermek. Kurumlararası nakil ve yeniden memuriyete atanma taleplerini değerlendirmek, talebi olumlu karşılananların dosyalarının Uygulama ve Koordinasyon Şubesine intikal ettirmek. Naklen gelenlerin özlük dosyalarını kontrol etmek, teslim almak ve disiplinle ilgili bölümü Disiplin ve Soruşturma Şubesine diğer bölümlerini Özlük ve Arşiv Şubesine intikal ettirmek. Görevden ayrılmalarda personelin kimliklerini geri almak, Kimlik Şubesine iade etmek. Memuriyetten veya Bakanlıktan ayrılan personelin dosyalarını Özlük ve Arşiv Şubesine intikal ettirmek. Başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül tekliflerine ilişkin işlemleri yapmak ve Başarı Bilgi Notu hazırlamak. Özlük dosyalarının mevzuatına uygun şekilde tutulmasını sağlamak. Emekliye ayrılmış olan personelin gerekmesi halinde intibaklarını düzeltmek veya iptal etmek. Aday memurları Eğitim Şubesine bildirmek. Yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin işlemleri yapmak, Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılması gereken işlemleri gerçekleştirmek. Atama şubeleri, yukarıda belirtilenlerin yanı sıra aşağıda yer alan görevleri de yapar Merkez Atama Şubesi Müşterek kararla atananlar, iç denetçiler, hukuk müşavirleri, daire başkanları, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı başkan yardımcıları ile defterdar yardımcılarının atama ve özlük işlemlerini yürütmek, Yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine ilişkin işlemleri yapmak. Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların Daire Başkanı ve daha üst unvandaki personelinin atama, nakil, geçici görevlendirme ve boş kadroya vekalet işlemlerini yapmak. Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve Şube Müdürlerinin görev dağılımına ilişkin işlemleri yerine getirmek. 2

13 2012YILI FAALİYET RAPORU PERGEN ve Kurullar Atama Şubesi Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında görevli olanlardan Vergi Müfettişliği Atama Şubesi görev alanına girmeyen personelin, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü merkez atamalı, Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü ve Mesleki Eğitim Kursu Müdürlüğü personelinin atama ve özlük işlemlerini yapmak. Genel Müdürlük personelinin görev yerlerinin belirlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek. Genel Müdürlük yerleşim planını şubelerle koordineli bir şekilde yapmak. Genel Müdürlüğün merkez atamalı kadrolarına ilişkin açılan görevde yükselme sınav işlemlerini yürütmek. Genel Müdürlük personelinin bilgilendirilmesine ilişkin hususların duyurusunu yapmak. Genel Müdürlük personelinin kamu konutlarına ilişkin işlemlerini yürütmek. Personel Müdürlüklerinin teftişi ve denetimi sonucu düzenlenecek raporların takibine ilişkin işlemleri yürütmek. Genel Müdürlük birim toplantılarının sekretaryasını yapmak BAHUM Atama Şubesi Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü merkez atamalı personelinin atama ve özlük işlemlerini yapmak Muhasebat Atama Şubesi Muhasebat Genel Müdürlüğü merkez personeli, merkez saymanlık personeli, döner sermaye saymanlık müdürlüklerinde görev yapan saymanlık müdür ve saymanlık müdür yardımcıları, döner sermaye saymanları ile Muhasebe müdürleri, malmüdürleri, saymanlık müdürleri ve saymanlık müdür yardımcılarının atama ve özlük işlemlerini yapmak BÜMKO-GEP-ABDİD-İMİD-BİD Atama Şubesi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelinin atama ve özlük işlemlerini yapmak MİLE Atama Şubesi Milli Emlak Genel Müdürlüğü merkez atamalı personelinin atama ve özlük işlemlerini yapmak. 3

14 Personel Genel Müdürlüğü 1.2. Kadro Şubesi İnsangücü planlaması ile ilgili çalışmaları yapmak. Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı kadrolarının kayıtlarını tutmak, tenkis ve tahsis işlemlerini gerçekleştirmek. Kadroların ihdas ve iptaline ilişkin işlemleri yapmak. Bakanlığa ait dolu ve boş kadroların her yıl unvan ve derece bazında değiştirilmesine ilişkin işlemleri yapmak. Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların, daire başkanlıklarının ve şube müdürlüklerinin kurulmasına ilişkin işlemleri yapmak. Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşları kadro işlemlerini sonuçlandırmak. Diğer şubelerin görev alanına girmeyen kadro ile ilgili işlemleri yapmak Mal Bildirimi Şubesi Merkez atamalı personelin verdiği mal bildirimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak. Mal bildirimlerini karşılaştırmak, karşılaştırma sonucu açıklanması gereken husus bulunması halinde ilgililere gerekli bildirimi yapmak, ilgililerden gelen açıklayıcı yazı ve belgeleri değerlendirmek, uygun görülmeyenleri Disiplin ve Soruşturma Şubesine intikal ettirmek. Süresinde ve/veya ek süre içerisinde mal bildiriminde bulunmayanları, adli ve idari soruşturmalarının yapılması amacıyla Disiplin ve Soruşturma Şubesine bildirmek. Özlük dosyasının mal bildirimleri ile ilgili bölümünü mevzuatına uygun şekilde muhafaza etmek. Diğer kurumlara naklen atananların mal bildirimi dosyasını Özlük ve Arşiv Şubesine teslim etmek. Memuriyetten ayrılanların mal bildirimi dosyasını Özlük ve Arşiv Şubesine teslim etmek Özlük ve Arşiv Şubesi Merkez atamalı personelin özlük dosyalarını muhafaza etmek. Merkez atamalı personelden diğer kurumlara naklen atananların özlük dosyalarını ilgili şubelerle koordinasyon sağlayarak göndermek. Görevi ile ilişiği kesilen memurlar (aday memurlar dahil) ile Devlet memurluğundan çıkarılanlarla ilgili bilgileri takip ederek ilgili mercilere ulaştırmak. Merkez atamalı personele yönelik olarak 6111 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen Geçici 36 ncı maddenin (A) fıkrasında belirtilen iş ve işlemleri yapmak. 4

15 2012YILI FAALİYET RAPORU Merkez atamalı personele yönelik olarak 6111 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen Geçici 36 ncı maddenin (B) ve (C) fıkralarındaki hükümler doğrultusunda, söz konusu hükümlerin uygulanacağı merkez atamalı personeli Disiplin Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlayarak tespit etmek ve ilgili atama şubesine bildirmek. Sicil raporlarına ilişkin açılan davalar sonucunda merkez atamalı personel hakkında verilen yargı kararlarının uygulanmasına yönelik işlemleri yapmak ve sonucunu ilgilisine bildirmek. Özlük dosyalarındaki eksiklikleri ilgili şube müdürlükleri aracılığıyla tamamlamak. Memurluğu sona erenlerin özlük dosyalarını muhafaza etmek. Genel Müdürlük arşivini düzenlemek. Genel Müdürlüğe ait arşiv işlemlerini yürütmek. Evrak imha işlemlerini, ilgili şube ile koordine ederek gerçekleştirmek. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli işlemleri yapmak. Bakanlık birimi iken çeşitli kanun veya kanun hükmünde kararnamelerle kaldırılan veya isim değişikliği nedeniyle mülga olan birimlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan, görevinden çekilen, çekilmiş sayılan, görevine son verilen ve çeşitli nedenlerle görevden ayrılanlara ait özlük ve sicil dosyalarından halen Genel Müdürlükçe muhafaza edilenlerin her türlü özlük işlemlerini yapmak. Bakanlıktan ayrılan personelin taleplerine ilişkin işlemleri yapmak İdari Davalar Şubesi Bakanlık merkez atamalı personelinin özlük hakları ile ilgili olarak açtıkları idari davalara ilişkin işlemleri yapmak. Valilik atamalı Bakanlık personelinin özlük hakları ile ilgili olarak Bakanlık hasım gösterilmek suretiyle açtıkları idari davalara ilişkin işlemleri yapmak. Bakanlık personeli olmayanlarca, Bakanlık hasım gösterilmek suretiyle Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak açılan idari davalara ilişkin işlemleri yapmak. İdari davalarla ilgili olarak ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri diğer şubelerden temin etmek. İdari davalara ilişkin kararları ilgili yerlere göndermek. İhtilafları asgari seviyeye indirmek amacıyla Bakanlık aleyhine sonuçlanan ve istikrar kazanan kararları analiz ederek önerilerde bulunmak Disiplin ve Soruşturma Şubesi Bakanlık personeli hakkında intikal eden disiplin ve soruşturma işlemleri yürütmek ve takip etmek. 5

16 Personel Genel Müdürlüğü 4483 sayılı Kanuna ilişkin işlemleri yürütmek ve takip etmek. Genel Müdürlüğe ulaşan ihbar ve şikayetlere ilişkin işlemleri yürütmek ve takip etmek. Görevden uzaklaştırma, uzatma ve iade ile kesinleşmiş mahkeme kararına istinaden göreve son verme onaylarına ilişkin işlemleri yürütmek ve takip etmek. Özlük dosyasının tahkikatla ilgili bölümünü muhafaza etmek ve tahkikat dosyasındaki belgelere göre Tahkikat Bilgi Notu hazırlamak. Diğer kurumlara naklen atananların tahkikat dosyalarını Özlük ve Mal Bildirimi Şubesine teslim etmek. Memuriyetten ayrılanların tahkikat dosyalarını, hukuki süreçler tamamlandıktan sonra Özlük ve Mal Bildirimi Şubesine teslim etmek. Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Etik Komisyonu teşkiline dair onayları almak. Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Değerlendirme Komisyonunun sekretaryasını yapmak. Etik Komisyonunun sekretaryasını yapmak Emeklilik İşlemleri Şubesi Bakanlık merkez atamalı personelinin emeklilik onaylarını almak, emekli ikramiyesi ve aylık bağlanmasına esas olan belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermek. Emeklilik işlemleri sonuçlanan personeli ilgili şubelere bildirmek. Emeklilik işlemleri ile ilgili olarak Bakanlık birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kurum veya kuruluşlarla yazışmalar yapmak. Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereklerini yerine getirmek. Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşları personelinden Daire Başkanı ve üst unvandaki personelin emeklilik işlemlerini yapmak Bütçe Tahakkuk ve Yurtdışı İşlemler Şubesi Genel Müdürlük personelinin mali haklarıyla ilgili tüm işlemler ile gerçekleştirme görevini yerine getirmek. Genel Müdürlük, mesleki eğitim kurs müdürlükleri ve taşra teşkilatı ile yurtdışı temsilciliklerinin bütçe tekliflerini ilgili şubelerle de koordinasyon sağlayarak hazırlamak. Ayrıntılı harcama programını hazırlamak ve onaylanan bu programa göre işlemleri yürütmek. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan yersiz ve fazla aylık ödemeleri ile ilgili gerekli işlemleri yapmak. 6

17 2012YILI FAALİYET RAPORU Genel Müdürlük personelinin kurum içi ve dışı atanmaları nedeniyle düzenlenen Personel Nakil Bildirimlerini tetkik etmek ve onaylamak. Bakanlık personelinin yararlanacakları zam ve tazminatlara ilişkin cetvelleri hazırlamak, kontrol merciine göndermek, kontrolü müteakip dağıtımını yapmak. Genel Müdürlük personeli ile yurtdışı kadrolarında görevli personelin sigorta primleri ile keseneklerini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek. Yurtdışı temsilciliklerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere avans gönderme ve mahsup işlemlerini gerçekleştirmek. Yurtdışı teşkilatında görevli olan personele ilişkin aylık ve harcırah ödemelerini gerçekleştirmek. Çeşitli nedenlerle boşalan yurtdışı temsilciliklerindeki mali hizmetlerin aksamaması için diğer kurum temsilciliklerine yetki vermek. Yurtdışı temsilciliklerinin hizmet yerlerinin kiralanması ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak. Yurtdışı teşkilatında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. Yurtdışı temsilciliklerinin donatım ve dokümantasyon ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak. Yurtdışı teşkilatında görevli müşavir ve ataşelerce düzenlenen raporları izlemek, değerlendirmek ve ilgili yerlere göndermek. Bakanlık personelinden yurtdışına 657 sayılı Kanunun 78 ve 79 uncu maddelerine göre gönderileceklere ilişkin iş ve işlemlerini yerine getirmek. Mecburi hizmet yükümlülüğü nedeniyle borçlandırma ve alacak takipleri ile ilgili işlemleri yerine getirmek. (Değişik: 08/08/2012 Tar. Gn. Md. Mak. On.) Genel Müdürlüğün mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek. Bakanlık taşra teşkilatında 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre beceri eğitimi yaptırılmasına ilişkin işlemleri yapmak ve ihtiyaç duyulan ödenekleri mahalline göndermek Uygulama ve Koordinasyon Şubesi Yıl içinde atama yapılabilecek kadro sayılarının belirlenmesi ile bunların birim ve unvanlar arasındaki dağılımına ilişkin işlemleri yapmak. Memuriyete yeniden atanma taleplerini değerlendirerek gerekli işlemleri yapmak. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama taleplerini değerlendirerek gerekli işlemleri yapmak. Sözleşmeli personel ile geçici personel istihdamına ve geçici işçi pozisyonlarına ilişkin işlemleri yapmak ve 4046 sayılı Kanunlar ile özel mevzuatı uyarınca atanması teklif edilen 7

18 Personel Genel Müdürlüğü personele ilişkin işlemleri yapmak. Valilik atamalı personelin kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatları ile uluslararası kuruluş ve organizasyonlarda geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemleri yapmak. Genel Müdürlük görev alanına giren soru önergelerini cevaplamak. Bakanlık merkez ve taşra personeline duyurulacak hususlara ilişkin işlemleri yapmak. Bakanlık ve Genel Müdürlük çalışma düzenine ilişkin işlemleri yapmak. Şubelerin yazışma kodlarının belirlenmesine ilişkin işlemleri yapmak. Atama ve yer değiştirmesi izne tabi olan personelin atama ve yer değiştirmesine ilişkin işlemleri yapmak. Kamu hizmet standartları ve kamu hizmet envanterine ilişkin işlemleri yürütmek. Diğer Şubelerin görev alanlarıyla ilişkilendirilemeyen işler ile Genel Müdürce uygun görülen koordinasyonu gerektiren işleri yapmak. Bakanlık personeli ile ilgili sendikal faaliyetler konusunda mevzuatı uygulamak. Sendika üye listelerini birleştirerek tek bir tutanak haline dönüştürmek ve bunların ilgili yere intikalini sağlamak. Sendika mevzuatı gereğince Bakanlıkta gerçekleştirilecek toplantıları organize etmek, toplantı sonunda alınan kararların ilgili birimlere, kurum ve kuruluşlara intikalini sağlamak ve sonuçlarını değerlendirmek. Bakanlıkça istihdam edilen işçilere ait toplu iş sözleşme görüşmeleri ile ilgili işlemleri yerine getirmek. Sendikalardan gelen şikayet ve talepleri değerlendirerek ilgili birimlere intikalini sağlamak. Kurum idari kurulunun sekretaryasını yapmak Mevzuat Düzenleme Şubesi Genel Müdürlük görev alanına giren yönetmelik taslakları ve yönergeleri hazırlamak. Personel mevzuatının uygulanmasına ilişkin genelgeleri hazırlamak ve dağıtımını sağlamak. Kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile ilgili olarak Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak. Personel mevzuatının uygulanmasına yönelik görüş vermek. Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının personel mevzuatına ilişkin Genel Müdürlük görüşünün bildirilmesi istenen yazıları ile yönetmelik taslaklarına ve değişikliklerine ilişkin ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak gerekli işlemleri yapmak. 8

19 2012YILI FAALİYET RAPORU Bilgi İşlem Merkezi Şubesi Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında Personel Otomasyon Projesinin (PEROP) temel unsurlarını her an hizmette tutmak. Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında sunulan hizmetlerin işlem süreçlerini inceleyerek, bunlardan bilgisayar ortamına aktarılabilecek olanların (ilgili birimlerin önerilerini de alarak) uygulama yazılımlarını hazırlamak, geliştirmek ve sürekli güncel tutmak. Mevzuat değişikliklerini takip ederek uygulama yazılımlarında değişiklik yapılması gereken durumlarda ilgili şubelere bilgi ve destek vermek, merkez ve taşra birimlerinin uygulama yazılımlarıyla ilgili sorun ve önerilerini tespit etmek ve çözüm yollarını aramak. Hazırlanan yazılımların uygulanabilirliğini test etmek ve Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatına yaygınlaştırmak. Daha etkin yazılımlar hazırlanması konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak; düzenlenecek eğitim, konferans, panel ve fuar gibi etkinliklere katılmak. Genel Müdürlüğün web sitesini hazırlamak ve yönetmek. PEROP un güvenliğini ve yazılımların işletilmesini sağlamak, teknik hizmetlerini gerçekleştirmek. PEROP un iletişim alt yapısı aksaklıklarını takip etmek ve ilgili birimler nezdinde girişimlerde bulunmak. Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında bulunan tüm bilgisayar ve çevre birimlerinin dağılımını yapmak, teknik hizmetlerini gerçekleştirerek sistemin sürekli işlerliğini sağlamak. Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı personelinin bilişim teknolojileri konusundaki bilgi birikimlerinin arttırılmasına yönelik eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim dokümanlarını hazırlamak ve eğitimin gerçekleştirilmesini sağlamak. Bilgi işleme ilişkin alımların ihale dokümanlarını hazırlamak. Bakanlık insan kaynakları envanterini çıkarmak, konuya ilişkin istatistik bilgilerini üreterek değerlendirmek ve periyodik raporlarla üst makamlara sunmak. Personelin sayısal verilerine ilişkin araştırma ve değerlendirme yapmak, bilgi üretmek ve analiz yapmak. Talep edilen istatistik bilgilerini ilgili mercilere sunmak. İstatistiki verilere ilişkin bülten çıkarmak. Bakanlık personelinin görev etkinliğini ve verimini artırmaya, zaman ve emek kaybını azaltmaya ve personel politikasını geliştirmeye yönelik araştırma, anket, analiz ve diğer çalışmaları yapmak. PEROP çerçevesinde Genel Müdürlük şubelerinin süreç analizinin yapılmasına yardımcı olmak. Genel Müdürlüğün Yıllık Faaliyet Raporu ile Birim İzleme ve Değerlendirme Raporunu hazırlamak. 9

20 Personel Genel Müdürlüğü Eğitim Şubesi Genel Müdürlük merkez ve taşra personelinin eğitim ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanan yıllık eğitim planını ve altı aylık eğitim faaliyet raporlarını Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığına göndermek. Taşra teşkilatına yön verecek ortak eğitim politikasını oluşturmak ve yapılacak programlar çerçevesinde uygulanmasını sağlamak. Genel Müdürlük merkez ve taşra personelinin hizmet içi ve bölgesel eğitim faaliyetlerini düzenlemek. Genel Müdürlük personelinin görevde yükselme eğitimlerini düzenlemek. Aday memur eğitimiyle ilgili işlemleri yapmak, Defterdarlıklar arasında koordinasyonu sağlamak. Eğitime kaynak teşkil eden kitap, makale gibi materyalin hazırlanmasını sağlamak. Mesleki Eğitim Kursuna alınacak kursiyerlerin sınavı ve eğitim sürecine ilişkin işlemleri yapmak. Diğer kurum ve birimlerce düzenlenen eğitimlere eğitici veya kursiyer olarak katılacak Bakanlık personelinin belirlenmesi ve buna ilişkin diğer işlemleri yapmak. Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda staj yapacak öğrencilere ilişkin işlemleri, üniversitelerle gerekli koordinasyonu sağlayarak yerine getirmek Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Şubesi Bağlı ve ilgili kuruluşların bütçe, yatırım programları, sermaye işlemleri, gayrimenkul ve menkul alımı ile kiralama, kamulaştırma ve terkin işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak. TBMM KİT komisyonu toplantılarına Bakanlığı temsilen katılımı sağlamak. Kuruluşlarla ilgili olarak Bakanlığa intikal eden Sayıştay raporları ve diğer raporlarla ilgili işlemleri yapmak. Kuruluşlarla ilgili olarak Bakanlığa intikal eden şikayet ve taleplere ilişkin işlemleri yapmak. Kuruluşlara ait istatistiki bilgileri derleyip, değerlendirilmek üzere BİM-İstatistik, Araştırma ve Değerlendirme Şubesine intikal ettirmek. Kuruluşları ilgilendiren ihaleden yasaklama kararlarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak. Diğer şubelerin görev alanına girmeyen bağlı ve ilgili kuruluşlarla ilgili işlemleri yapmak Kimlik Şubesi Bakanlık merkez atamalı personelin memuriyet kimlik kartlarını düzenlemek. 10

21 2012YILI FAALİYET RAPORU Bakanlık merkez atamalı personelinden emekliye ayrılanların memuriyet kimlik kartlarını düzenlemek. Kayıp, çalıntı ve iade edilen memuriyet kimlik kartlarına ilişkin işlemleri yapmak Dokümantasyon ve Kütüphane Şubesi Basılı kağıtların envanterini tutmak, merkez ve taşra birimlerine dağıtımını sağlamak. Hizmet içi eğitimlerde kullanılacak yayınların basımını ve dağıtımını yapmak. Genel Müdürlük görev alanına giren mevzuata ilişkin basım işlerini yapmak. Fotokopi, teksir, baskı ve cilt işlerini yapmak. Genel Müdürlük Kütüphanesini sürekli hizmete hazır halde tutmak. Genel Müdürlük katlarında bulunan duyuru panolarının düzenini sağlamak Donatım Şubesi Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan araç, gereç, malzeme ve her türlü demirbaş eşyanın teminini, bakımını, onarımını yaptırmak. Genel Müdürlük taşınırlarına ilişkin işlemleri Taşınır Mal Yönetmeliği ne göre gerçekleştirmek. Yurtdışı teşkilatına ilişkin taşınırlarla ilgili bilgi ve belgeleri mevzuatında öngörülen yerlere göndermek. Genel Müdürlüğe ait yerleşim alanı ile ilgili olarak bakım, onarım, temizlik, aydınlatma gibi konularda İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak. Genel Müdürlüğün telefon ve faks ile ilgili işlemlerini yürütmek Evrak Şubesi Genel Müdürlüğe gelen evrakı teslim almak, şube müdürlüklerine dağıtımını yapmak, giden evrakın kamu kurum ve kuruluşlarına intikalini sağlamak, bunlara ilişkin kayıtları tutmak ve muhafaza edilmesi işlemlerini yapmak. Görev yaptığı veya yapmış olduğu birim belli olmayan kişilerle ilgili evrakı Özlük ve Mal Bildirimi Şubesi ve Arşiv Şubesi ile koordine ederek ilgili şubeye vermek. Yanlış gelen evrakı ilgili yerine göndermek veya iadesini yapmak. Kayıtların incelenmesi sonucunda hakkında işlem yapılmadığı belirlenen evrakın şubeler itibarıyla aylık olarak tespiti ile durumun ilgili şubelere intikal ettirilmesini müteakip alınacak sonuçları ilgili amirlerine ve Genel Müdürün bilgisine sunmak. 11

22 Personel Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Şubesi (B) grubu boş kadrolar için belirlenen kontenjanın dağılımına ilişkin işlemleri yapmak. KPSS sonucuna göre yerleştirilecek personelin sayısı, niteliği ve görev yerlerine ilişkin bilgileri Devlet Personel Başkanlığına göndermek. Yerleştirme sonuçlarını atama yapılmak üzere ilgili birimlere göndermek ve takip etmek, boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme talebinde bulunmak. Maliye Uzman Yardımcılığı ile Defterdarlık Uzman Yardımcılığı giriş sınavına ilişkin işlemleri yürütmek. Maliye Uzman Yardımcıları ile Defterdarlık Uzman Yardımcılarının yeterlik sınavına ilişkin işlemleri yürütmek. Defterdar Yardımcılığı sınav işlemlerini yürütmek. (Değişik: 08/08/2012 Tar. Gn. Md. Mak. On.) Mesleki Eğitim Kursuna alınacak kursiyerlerin sınav sürecine ilişkin işlemleri yapmak. Görevde yükselme eğitiminin düzenlenmesine, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılmasına ilişkin işlemleri yürütmek. Özürlü personel istihdamına ilişkin işlemleri yapmak. Korunmaya muhtaç çocukların istihdamına ilişkin işlemleri yapmak. Sınav ve iş talep dilekçelerini cevaplandırmak. Sınav kurulu görevlendirmelerine ait işlemleri gerçekleştirmek Özel Büro Şubesi Genel Müdürün resmi ve özel yazışmalarını yürütmek. Genel Müdürlüğün protokol, toplantı, yemek, davet işlerini düzenlemek ve yürütmek, ziyaret, karşılama, ağırlama, uğurlama gibi durumlarda gerekli organizasyonu ve koordinasyonu sağlamak. Genel Müdüre intikal eden özel nitelikli bilgi, belge gibi hususlara ilişkin işlemleri gerekli koordinasyonu sağlayarak takip etmek, sonuçlandırmak ve belgeleri muhafaza altında tutmak. Makama sunulma aşamasında ve sonuçlanmış olan evrak ve dosyaları tasnif etmek ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak. Genel Müdürün sekretarya işlerini yürütmek. Genel Müdürce verilen diğer görevleri yapmak Bilgi Edinme Şubesi Bilgi edinme taleplerine ilişkin olarak ilgili şubelerle gerekli koordinasyonu sağlamak ve şubelerden alınan bilgi ve belgeye göre hazırlanacak cevapları ilgilisine bildirmek. 12

23 2012YILI FAALİYET RAPORU Bakanlık bilgi edinme birimi ile gerekli koordinasyonu sağlamak ve yazışmaları yapmak. Yanlış gelen bilgi edinme başvurularını ilgili birimlere göndermek sayılı Kanundan kaynaklanan diğer görevleri yerine getirmek. 13

24 Personel Genel Müdürlüğü 2. Defterdarlık Personel Müdürlükleri Personel müdürlüklerinin görevleri şunlardır 2 : İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak. İl kadrolarının dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak. Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak. İl teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak. Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek. Bakanlıkça (Personel Genel Müdürlüğü) verilecek benzeri görevleri yapmak. 3. Mesleki Eğitim Kursu Müdürlükleri Mesleki Eğitim Kursları Personel Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Ankara ve Eskişehir de gelir ve gider bölümleri itibarıyla faaliyet gösteren eğitim kuruluşlarıdır. Kursların amacı; Bakanlık ve Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin bilgilerini arttırmak, uzmanlaşmalarını sağlamak ve orta düzey yönetici yetiştirilmesine katkı sağlamaktır Bakanlık ve Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin belirlenen kontenjan dahilinde söz konusu kurslara katılabilmeleri için Genel Müdürlükçe yapılan Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Kurslara kayıt, kabul gibi işlemler ile eğitim görevi kurs müdürlükleri tarafından yerine getirilir. 2 13/12/1983 tarih ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 25 inci maddesi 14

25 2012YILI FAALİYET RAPORU D- İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Personel Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı Merkez Binası D-E Blokta hizmet vermektedir. 2. Örgüt Yapısı Personel Genel Müdürlüğünün Maliye Bakanlığı teşkilatındaki yeri aşağıdaki şemada görülmektedir. 15

26 Personel Genel Müdürlüğü Şekil 1: Maliye Bakanlığı Organizasyon Şeması 16

27 2012YILI FAALİYET RAPORU Personel Genel Müdürlüğü Organizasyon Şeması Şekil 2: Personel Genel Müdürlüğü Organizasyon Şeması 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1. Personel Otomasyon Projesi (PEROP) 1986 yılında personel özlük ve sicil bilgilerinin bilgisayar ortamında saklanması ve takibi amacı ile otomasyon çalışmalarının başlatılmasına karar verilerek, Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan veri giriş bilgisayarı ile 1987 yılında personelin veri girişine başlanılmıştır yılında programlamaya yönelik yazılım kodlamasına geçilmiştir yılında bilgi işlem faaliyetlerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için kullanılan kapalı sistemdeki tüm veri ve programlar açık sisteme aktarılmıştır. Günümüzde Personel Otomasyon Projesi (PEROP), 10 ana başlıkta (personel, kadro, disiplin, idari dava, evrak, istatistik, emeklilik, kimlik, donatım, mal bildirimi) toplanmış olup, aynı anda ağ üzerinde yüzlerce kullanıcının işlem yapmasına imkan vermektedir. Tüm yazılımlar; doğruluk, gizlilik, kullanışlılık, bakım kolaylığı ve yönetilebilirlik özelliklerine sahiptir. 17

28 Personel Genel Müdürlüğü Şekil 3: PEROP Ana Giriş Ekranı Bilgi İşlem Merkezince PEROP kapsamında, kurumsal temeldeki hizmetlere yönelik olarak geliştirilen programlarla, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görev yapan her düzeydeki personelin memuriyete başlamalarından ayrılmalarına kadar geçen süreçte, tüm özlük bilgileri tutulmakta ve Bakanlık Personel Bilgi Sistemi oluşturulmaktadır. Atama ve Özlük Bilgileri Ekranından: Kimlik, nüfus, askerlik, öğrenim, yabancı dil, memuriyet, kadro, geçmiş hizmet, vekalet, geçici görev, hizmet borçlanması, hizmet içi eğitim, özür, aylıksız izin, adres, eş, çocuk bilgilerine ilişkin veri girişi yapılmakta ve izlenmektedir. Şekil 4: PEROP Atama ve Özlük Bilgileri Ekranı Bilgi sistemindeki verilerden, personelin Bakanlığa ilk ataması, terfisi, unvan değişikliği, kadro değişikliği, yer değiştirmesi, hizmet çizelgesi, idari dava ve disiplin bilgisi ile emeklilik işlemi programlar vasıtasıyla otomatik olarak yapılmaktadır. 18

29 2012YILI FAALİYET RAPORU İdari Davalar Takip Ekranından: İdari davalara ilişkin veri girişi ve günleme işlemleri yapılmakta ve izlenmektedir. Şekil 5: PEROP İdari Davalar Takip Ekranı Memur Soruşturma ve Disiplin Takip Programı Ekranından: Tahkikat bilgi notu, rapor, disiplin cezası, görevden uzaklaştırma, göreve iade gibi işlemlere ilişkin veri girişi yapılmakta ve izlenmektedir. Şekil 6: PEROP Disiplin Takip Ekranı Kadro programıyla; Bakanlık kadrolarının teşkilat, birim, hizmet sınıfı, unvan, derece bazındaki dağılımları ile tenkis ve tahsis işlemleri yapılmaktadır. Kadro Projesi Ekranından: Kadro, tenkis-tahsis, kararname, iptal-ihdas bilgileri, dağıtım belgeleri ve dağıtım işlemlerine ilişkin veri girişi yapılmakta ve izlenmektedir. Şekil 7: PEROP Kadro Ekranı Evrak programıyla; Genel Müdürlüğe gelen-giden evrakın bilgileri tutulmakta ve takibi yapılmaktadır. 19

30 Personel Genel Müdürlüğü Evrak Takip Ekranından: Genel, gelen, giden ve şube evrakı işlemlerine ilişkin veri girişi yapılmakta ve izlenmektedir. Şekil 8: PEROP Evrak Takip Ekranı Emeklilik Bilgileri Ekranından: Emeklilik dilekçesi ve emeklilik formuna ilişkin veri girişi yapılmakta ve izlenmektedir. Şekil 9: PEROP Emeklilik Bilgileri Ekranı PEROP Yönetici Sorgu Ekranı ile Genel Müdürlük üst kademe yöneticilerine Bakanlık personeli bilgilerine erişim sağlanmaktadır. Şekil 10: PEROP Yönetici Sorgu Ekranı Ayrıca personel hareketleri, özürlü personel bilgileri, çalışan biyografileri ve izin bilgilerine ilişkin veri girişleri ile bunların izlenmesi PEROP üzerinden sağlanmaktadır. PEROP programlarının ağ tabanlı olarak hizmet vermesi çalışmalarına 2003 yılında başlanılmış, defterdarlık personel müdürlüklerinin alt yapısının bu yapıya uygun hale getirilmesi çalışmaları tamamlanmış, yazılımların oluşturulma çalışmaları sonuçlanmıştır. Merkez ve taşra personeli veri tabanın birleştirilmesi çalışmalarına 20

31 2012YILI FAALİYET RAPORU ise devam edilmektedir Web Sayfası Şekil 11: Personel Genel Müdürlüğü Web Sayfası Genel Müdürlük internet sitesi 30/03/2007 tarihine kadar adresinde hizmet sunmakta iken, bu tarihten itibaren yeni tasarım ve içeriğiyle adresinde hizmet sunmaya başlamıştır. Site 2008 yılında , 2009 yılında , 2010 yılında , 2011 yılında ve 2012 yılında defa ziyaret edilmiştir Donanım Envanteri Genel Müdürlük merkezinde son beş yıldaki bilgisayar ve çevre birimlerine ilişkin donanım envanteri aşağıdadır Masaüstü Kişisel Bilgisayar Bilgisayar Ekranı Dizüstü Bilgisayar Tablet Bilgisayar 1 Yazıcı Kesintisiz Güç Kaynağı Optik Okuyucu Projeksiyon Cihazı Tarayıcı (Scaner) Server Kamera (Bilgisayar) Tablo 1: PERGEN - Bilgisayar ve Çevre Birimleri Envanteri 21

32 Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdürlük taşra teşkilatında son beş yıldaki bilgisayar ve çevre birimlerine ilişkin donanım envanteri aşağıda gösterilmiştir Masaüstü Kişisel Bilgisayar Bilgisayar Ekranı Yazıcı Kesintisiz Güç Kaynağı Tablo 2: PERGEN - Taşra Bilgisayar ve Çevre Birimleri Envanteri Genel Müdürlüğümüzde son beş yıldaki diğer donanım envanteri aşağıdadır Fotokopi Makinesi Faks Cihazı Kimlik Kesme Makinesi Fotoğraf Kesme Makinesi Digital Fotoğraf Makinesi Kimlik Kartı Hazırlama Makinesi Baskı Makinesi (Teksir) Kağıt Kesme Makinesi Otomatik (Matbaa) Makas Giyotin Makinesi (Masa üstü) Tel Dikiş Makinesi Ayaklı Zımba Konik Makinesi Kağıt Delme Makinesi Pres Makinesi Helezon Makinesi Posta Ücret Ödeme Makinesi Evrak İmha Makinesi Grafik Çizicisi Barkod Okuyucu Plastik Kaplama Makinesi Tepe Göz Elektronik Daktilo Tablo 3: PERGEN - Donanım Envanteri 22

33 2012YILI FAALİYET RAPORU 4. İnsan Kaynakları 4.1. Personel Genel Müdürlüğü Personel Genel Müdürlüğü, merkez ve taşrada çalışan toplam personel ile görevlerini yerine getirmektedir. Personel Genel Müdürlüğünün teşkilat bazında son beş yıllık dolu-boş kadro dağılımı aşağıda gösterilmiştir. YIL TEŞKİLAT DOLU BOŞ TOPLAM DOLULUK ORANI % MERKEZ TAŞRA TOPLAM MERKEZ TAŞRA TOPLAM MERKEZ TAŞRA TOPLAM MERKEZ TAŞRA TOPLAM MERKEZ TAŞRA TOPLAM Tablo 4: PERGEN - Dolu-Boş Kadro Bilgileri Merkez teşkilatı; Genel Müdür, (3) Genel Müdür Yardımcısı, (10) Daire Başkanı kadrosu ile birlikte (1) Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü ve (31) Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır. Genel Müdürlüğümüz dolu kadrolarının unvanlar itibarıyla dağılımı aşağıdadır. 23

34 Personel Genel Müdürlüğü UNVANI GENEL MÜDÜR (V) 1 GENEL MÜDÜR YRD DAİRE BAŞKANI BİLGİ İŞLEM MERKEZİ MD ŞUBE MÜDÜRÜ MALİYE UZMANI 1 UZMAN ŞEF İSTATİSTİKÇİ ÇÖZÜMLEYİCİ PROGRAMCI MÜTERCİM 1 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ V.H.K.İ MEMUR DAĞITICI TOPLAM Tablo 5: PERGEN - Merkez Personel Sayısı 14 personel Bakanlık dışında, 6 personel de Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde geçici olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Bakanlık merkez ve taşra birimlerinden 5 personel Genel Müdürlükte geçici görevli olarak çalışmaktadır. Taşra teşkilatı, illerde Defterdarlıklar bünyesinde personel müdürlüklerinden oluşmakta, ayrıca Ankara ve Eskişehir de mesleki eğitim kursu müdürlükleri bulunmaktadır. İzmir Mesleki Eğitim Kursu Müdürlüğünde yürütülen eğitim faaliyetleri Bakanlık Makamının 25/07/2008 tarihli onayı ile yeni hizmet binası faaliyete geçirilinceye kadar tatil edilmiştir. Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatı dolu kadrolarının unvanlar itibarıyla dağılımı aşağıdadır. 24

35 2012YILI FAALİYET RAPORU UNVANI DEFTERDAR DEFTERDAR YRD MALİYE KURSU MÜDÜRÜ PERSONEL MÜDÜRÜ MALİYE KURSU MÜDÜR YRD PERSONEL MÜDÜR YRD ARAŞTIRMACI (ÖZELLEŞTİRME) ARAŞTIRMACI (6191) UZMAN (ÖZELLEŞTİRME) SİVİL SAVUNMA UZMANI ŞEF AYNİYAT SAYMANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VERİ HAZ. VE KONT. İŞL AMBAR MEMURU MEMUR DAİRE TABİBİ ÇOCUK GELİŞİMCİSİ ECZACI BİYOLOG 1 HEMŞİRE SAĞLIK TEKNİKERİ MÜHENDİS MÜHENDİS (ÖZELLEŞTİRME) 3 3 DESTEK PERSONELİ TOPLAM Tablo 6: PERGEN - Taşra Personel Sayısı Genel Müdürlük personelinin cinsiyet durumuna göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 25

36 KİŞİ SAYISI Personel Genel Müdürlüğü ERKEK 3553 %83 KADIN 727 %17 Grafik 1: PERGEN - Cinsiyet Dağılımı Genel Müdürlük personelinin yaş durumuna göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir %36, %20, %12, %12, %12, %0,37 73 %1, %3, YAŞ Grafik 2: PERGEN - Yaş Dağılımı Genel Müdürlük personelinin öğrenim durumuna göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 26

37 KİŞİ SAYISI 2012YILI FAALİYET RAPORU %33,13 KİŞİ SAYISI %5, %9, %12, %8, %20, %7, %2,34 23 %0, HİZMET SÜRESİ Grafik 3: PERGEN - Öğrenim Durumu Genel Müdürlük personelinin toplam hizmet sürelerine göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir %3, %18, %41, %12, %22,90 İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖNLİSANS LİSANS YÜK. LİSANS 31 %0,72 ÖĞRENİM DURUMU Grafik 4: PERGEN - Toplam Hizmet Dağılımı 27

38 Personel Genel Müdürlüğü 4.2. Bakanlık Teşkilatı Genel Kadro Durumu GENEL DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM Tablo 7: Bakanlık - Kadro Bilgileri Merkez Teşkilatı MERKEZ DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM Tablo 8: Bakanlık - Merkez Kadro Bilgileri Taşra Teşkilatı TAŞRA DOLUKADRO BOŞKADRO TOPLAM Tablo 9: Bakanlık - Taşra Kadro Bilgileri Yurtdışı Teşkilatı YURTDIŞI DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM Tablo 10: Bakanlık - Yurtdışı Kadro Bilgileri Sözleşmeli Personel TEŞKİLAT MERKEZ * 30* 47* TAŞRA YURTDIŞI TOPLAM Tablo 11: Bakanlık - Sözleşmeli Personel Bilgileri (*): 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli görev yapmaktadır. 28

39 2012YILI FAALİYET RAPORU Sürekli İşçi Kadroları (Taşra Teşkilatı) TEŞKİLAT MERKEZ TAŞRA TOPLAM Tablo 12: Bakanlık - Sürekli İşçi Bilgileri Geçici İşçiler TEŞKİLAT MERKEZ TAŞRA TOPLAM Tablo 13: Bakanlık - Geçici İşçi Bilgileri Geçici Personel (4 / C) TEŞKİLAT MERKEZ TAŞRA TOPLAM Tablo 14: Bakanlık - Geçici Personel Bilgileri Kadroların Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı SINIFLAR DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM Genel İdare Teknik Sağlık Avukatlık Yardımcı GENEL TOPLAM Tablo 15: Bakanlık - Hizmet Sınıfları Kadro Bilgileri 29

40 Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı SINIFLAR DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM Genel İdare Teknik Sağlık Avukatlık Yardımcı GENEL TOPLAM Tablo 16: Bakanlık Merkez Teşkilatı Hizmet Sınıfları Kadro Bilgileri Taşra Teşkilatı SINIFLAR DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM Genel İdare Teknik Sağlık Avukatlık Yardımcı GENEL TOPLAM Yurtdışı Teşkilatı Tablo 17: Bakanlık - Taşra Teşkilatı Hizmet Sınıfları Kadro Bilgileri SINIFLAR DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM Genel İdare GENEL TOPLAM Cinsiyet Durumu Tablo 18: Bakanlık Yurtdışı Teşkilatı Hizmet Sınıfları Kadro Bilgileri ERKEK %67,3 KADIN %32,7 Grafik 5: Bakanlık Cinsiyet Durumu 30

41 KİŞİ SAYISI 2012YILI FAALİYET RAPORU Yaş Durumu KİŞİ SAYISI YAŞ Grafik 6: Bakanlık - Yaş Durumu Öğrenim Durumu İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖNLİSANS LİSANS YÜK. LİSANS DOKTORA* ÖĞRENİM DURUMU Grafik 7: Bakanlık - Öğrenim Dağılımı (*) Doktora derecesi olan 1personel Doçent unvanına sahiptir. 31

42 Personel Genel Müdürlüğü Hizmet Durumu KİŞİ SAYISI HİZMET SÜRESİ Grafik 8: Bakanlık - Toplam Hizmet Durumu Yabancı Dil Tazminatı Alanlar C DÜZEYİ 276 B DÜZEYİ 178 Grafik 9: Bakanlık - Yabancı Dil Düzeyi Dağılımı A DÜZEYİ Özürlü Personel Durumu 722 % %15 ERKEK KADIN Grafik 10: Bakanlık - Özürlü Personel Cinsiyet Durumu 32

43 2012YILI FAALİYET RAPORU 448 %63 35 %4 362 %42,7 3 %0,3 GİH AHS YHS THS Grafik 11: Bakanlık - Özürlü Personel Hizmet Sınıfları Dağılımı 358 % %23,5 18 %2 30 %3,5 244 %29 ORTOPEDİK GÖRME İŞİTME-KONUŞMA ZİHİNSEL DİĞER Grafik 12: Bakanlık - Özürlü Personel Özür Grubu Dağılımı 300 %35 26 %3 522 %62 İLKÖĞRETİM LİSE VE DENGİ YÜKSEKOKUL Grafik 13: Bakanlık - Özürlü Personel Öğrenim Dağılımı 33

44 Personel Genel Müdürlüğü 5. Sunulan Hizmetler Bakanlığın insan kaynakları planlaması ile ilgili çalışmaları yürütme yükümlülüğü bulunan Personel Genel Müdürlüğü, Bakanlıkta istihdam edilen memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi, geçici işçi ve geçici personelle ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat ile sosyal güvenlik mevzuatında yer alan düzenlemeler çerçevesinde atama, nakil, ilerleme, terfi, yer değiştirme, hizmet değerlendirmeleri ve emeklilik gibi işlemlerin yanı sıra sözleşmeli personelle ilgili olarak (çalıştırma, birimlerce hazırlanan hizmet sözleşmesinin onaylanması ve nitelik değişikliği) Bakanlık Makamından onay alınması, sözleşmeli personelin güvenlik soruşturması, geçici işçilerin yıl sonu vizelerinin yapılması geçici işçilerin emeklilik ve ayrılma hallerinin bildirilmesi gibi işlemleri yapmaktadır. Kamu görevi ve hizmetinin yerine getirilmesi sırasında tüm kamu çalışanları gibi Bakanlık çalışanlarının da uymak zorunda olduğu disiplin hukukunun gerektirdiği iş ve işlemlerin yapılması ile buna ilişkin kayıtların tutulmasına yönelik hizmet vermekte, ayrıca adli soruşturma, kovuşturma ve yargılama ile ilgili takip işlemlerini yapmakta ve böylece Bakanlık ile personelin hak ve hukukunun gözetilmesine, dolayısı ile hizmetin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlamaktadır. Çalışan personele ilişkin tüm bilgileri kayıt altına alarak Bakanlık insan kaynaklarının yönetimi konusunda karar mercilerine doğru, güvenilir ve güncel bilgi sunmaktadır. Bakanlıkta görevli personelin yer ve zaman itibarıyla istihdamına olanak sağlayan kadroların temin edilerek tahsis ve tenkis edilmesi ile dağıtımını sağlama görevini yerine getirmekte olup, merkez ve taşra birimlerinin iş yüklerine göre kadroların dağılımının dengeli bir şekilde olması için standartlar belirlemekte ve tahsis işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bakanlık personelinin liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde ilerleme ve yükselmeleri için hukuki düzenlemeleri yapmakta ve geleceğe yönelik insan kaynakları planlama çalışmalarında bulunmaktadır. Taşra teşkilatınca yürütülmekte olan hizmetlerin tüm vatandaşlara eşit bir şekilde aksamadan, yetişmiş insan gücü ile sunulmasını temin etmeye yönelik olmak üzere yönetici pozisyonunda görev yapan personel ile diğer personelin etkin ve verimli bir şekilde görev yapmasını sağlayacak hukuki düzenlemeleri yaparak yer değiştirmeye yönelik planlama çalışmalarını yürütmektedir. Bakanlığın sunmakta olduğu hizmetlerin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriyi edinebilmesi amacıyla personelin, eğitim faaliyetlerini planlamakta ve gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede orta kademe yönetici ihtiyacını karşılamak amacıyla Mesleki Eğitim Kurslarında altı aylık dönemi içeren eğitim faaliyeti yürütülmektedir. Bağlı ve ilgili kuruluşların özel kanunları dolayısıyla Bakanlığa verilmiş görevlerin yürütülmesinde koordinasyonu sağlamaktadır. 31/07/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, Genel Müdürlükçe doğrudan vatandaşa ve özel sektöre sunulan tüm hizmetlere ilişkin Personel Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları 34

45 2012YILI FAALİYET RAPORU Tablosu oluşturularak internet sitesinde yayınlanmaktadır. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesine esas olmak üzere aşağıda belirtilen hizmetler sunulmaktadır Kadro İşlemleri Kadro; kurum ve kuruluşlara, nitelik ve nicelik olarak istihdam edecekleri personel konusunda yetki veren ve istihdam edecekleri personelin hiyerarşik yapı içerisindeki konumunu, görev, yetki ve sorumluluklarını, haklarını belirleyen hukuki bir kavramdır. Kadrosuz memur çalıştırılamayacağı personel mevzuatında ilke olarak benimsenmiştir. Bakanlığa tahsis edilmiş kadrolar, çalışan memur sayısını belirlemekte ve personel giderlerinin mali boyutunun ortaya konulmasında önemli bir unsur olarak kullanılmaktadır yılları itibarıyla Bakanlık kadrolarının dolu, boş ve toplam sayıları aşağıda gösterilmiştir. GENEL DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM Tablo 19: Bakanlık - Kadro Bilgileri Kadroların yıllar itibarıyla dağılımına bakıldığında 2011 yılında artarak olduğu görülmektedir yılındaki artış 632, 643 ve 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 5436, 6172 ve 6191 sayılı Kanunlardan kaynaklanmaktadır Kadro İhdası Kadro ihdas işlemleri, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre Genel Müdürlükçe yürütülmektedir. Son beş yıllık kadro ihdası aşağıda gösterilmiştir Tablo 20 : Bakanlık - İhdas Edilen Kadro Bilgileri Kadro İptali Kadro iptal işlemleri de belirtilen mevzuat hükümlerine göre Genel Müdürlükçe yapılmaktadır yılındaki azalma; 5436, 5502 ve 5917 sayılı Kanunlar gereğince, (2) Bakanlık Müşaviri, (8) Bütçe Başkontrolörü, (30) Bütçe Kontrolörü, (12) Stajyer Bütçe Kontrolörü ve (1) Şube Müdürü olmak üzere toplam 53 kadronun iptalinden, 2010 yılındaki azalış ise 5436, 5502 ve 12/07/2010 tarihli 2010/747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (1) APK Uzmanı, (1) Şube Müdürü, (1) Bakanlık Müşaviri ve (300) Araştırmacı (Ö) olmak üzere toplam 303 kadronun iptalinden, 2011 yılındaki azalma; 5436 sayılı Kanunun gereğince (7) Şube Müdürü, 35

46 Personel Genel Müdürlüğü 6191 sayılı Kanun gereğince (1) Araştırmacı (6191), 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince (1) Teftiş Kurulu Başkanı ve (1) Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı olmak üzere toplam 10 kadronun iptalinden kaynaklanmaktadır. Son beş yıllık kadro iptali aşağıda gösterilmiştir Kadro Değişiklikleri Tablo 21 : Bakanlık - İptal Edilen Kadro Bilgileri Kadro değişiklik işlemleri deki mevzuat hükümlerine göre Genel Müdürlükçe yürütülmektedir ile 2012 yılları arasındaki dolu ve boş kadro değişiklikleri aşağıda gösterilmiştir. YILLAR DOLU DEĞİŞİKLİĞİ KADRO ADEDİ BOŞ DEĞİŞİKLİĞİ KADRO ADEDİ TOPLAM Tablo 22 : Bakanlık - Kadro Değişikliği Bilgileri 5.2. Sınav İşlemleri Personel alımları, görevde yükselme ve unvan değişiklikleri sınavla yapılmaktadır Kamu Personeli Seçme Sınavı Bakanlığın personel ihtiyacı, birimlerle gerekli koordinasyon sağlanarak Genel Müdürlükçe belirlenmekte ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ihtiyacın karşılanması için; birim, unvan, kadro sayısı ve atanılacak yer ile aranacak şartlar ve niteliklerle ilgili hususlar Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ne bildirilmektedir (A) Grubu (A) Grubu Kadrolar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğe göre özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevleri ifade etmektedir. Yıllar itibarıyla (A) grubu kadrolar için tahsis edilen kontenjan sayıları aşağıda gösterilmiştir: 36

47 2012YILI FAALİYET RAPORU Tablo 23 : Bakanlık (A) Grubu Sınav Bilgileri Bakanlığın (A) Grubu Kadroları; Vergi Müfettiş Yardımcısı, Maliye Uzman Yardımcısı, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, Defterdarlık Uzman Yardımcısı unvanlarından oluşmaktadır. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Maliye Bakanlığı (A) Grubu Kadroları Giriş Sınavlarının Duyurulması, Başvurular İle Atamada İstenilecek Belgelere İlişkin Yönetmelik ve Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Kamu Personel Seçme Sınavlarına katılan adaylar arasından Bakanlığımız merkez teşkilatında boş bulunan Maliye Uzman Yardımcılığı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılmaktadır. 3, 4 Kasım 2012 tarihinde yapılan Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı sınavına 848 kişi katılmış, 142 kişi başarılı olmuş, sonuçları 30/11/2012 tarihinde ilan edilmiş olup, sözlü sınavları ise Ocak 2013 tarihlerinde yapılacaktır. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Maliye Bakanlığı (A) Grubu Kadroları Giriş Sınavlarının Duyurulması, Başvurular İle Atamada İstenilecek Belgelere İlişkin Yönetmelik ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Kamu Personel Seçme Sınavlarına katılan adaylar arasından Bakanlığımız merkez teşkilatında boş bulunan Defterdarlık Uzman Yardımcılığı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılmaktadır. 8, 9 Aralık 2012 tarihinde Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına 964 aday katılmıştır (B) Grubu (A) Grubu Kadro dışındakiler (B) Grubu Kadroları oluşturmaktadır. İlgili mevzuatı gereği alınan açıktan atama izinlerinde belirtilen kadrolara, geçerliliği devam eden KPSS ye göre yerleştirme işlemi yapılması Genel Müdürlükçe ÖSYM den talep edilmektedir. Yıllar itibarıyla (B) grubu kadrolar için tahsis edilen kontenjan sayıları aşağıda gösterilmiştir: Tablo 24 : Bakanlık (B) Grubu Sınav Bilgileri 37

48 Personel Genel Müdürlüğü Yükselme Sınavları Bakanlık personelinin görevde yükselmeleri, Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır Görevde Yükselme Sınavına Tabi Unvanlara Yönelik Sınavlar 2012 yılında bu kapsama giren unvanlara ilişkin sınav yapılmamıştır. Bu unvanların sınavlarına ilişkin yılı verileri aşağıda gösterilmiştir. UNVAN SINAVA KATILAN BAŞARILI OLAN * 2010 MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI UZMAN ŞEF PROGRAMCI RAPORTÖR BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VHKİ MEMUR KOR. VE GÜV. GÖR ŞOFÖR TOPLAM Tablo 25: Bakanlık Görevde Yükselme Sınav Bilgileri (*): 2009 yılında Personel Müdürü, Personel Müdür Yardımcısı unvanlarına yönelik görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru 17/09/2009 tarihinde yapılmış, 01/12/ /12/2009 tarihleri arasında görevde yükselme eğitimleri düzenlenmiştir Görevde Yükselme Sınavına Tabi Olmayan Unvanlara Yönelik Sınavlar 2010, 2011 ve 2012 yıllarında bu kapsama giren unvanlara ilişkin sınav yapılmamıştır ve 2009 yıllarında bu kapsama giren unvanlardan Defterdar Yardımcılığına ilişkin sınav yapılmış olup bu sınavlara ilişkin veriler aşağıda gösterilmiştir. YILLAR Başvurusu Kabul Edilenler Yazılı Sınava Katılanlar Yazılı Sınavda Başarılı Olanlar Sözlü Sınavda Başarılı Olanlar Ataması Yapılanlar Tablo 26 : Bakanlık - Defterdar Yardımcılığı Sınav Bilgileri 38

49 2012YILI FAALİYET RAPORU Unvan Değişikliği Sınavları 09/08/2006 tarihinde yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre, öğrenimle kazanılan unvanlara ilişkin atamalar, Unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılmaktadır. 2008, 2009 ve 2011 yıllarında unvan değişikliği sınavı yapılmamış, 2010 ve 2012 yıllarına ilişkin verileri aşağıda gösterilmiştir. UNVAN SINAVA KATILAN BAŞARILI OLAN Bilgisayar Mühendisi Elektrik Mühendisi 1 1 İnşaat Mühendisi 1 1 Harita Mühendisi İstatistikçi 10 Harita Teknikeri TOPLAM Tablo 27 : Bakanlık Unvan Değişikliği Sınav Bilgileri Bakanlıkça Yapılan Sınavlar 09/08/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde 19/03/2011 tarihinde yapılan değişiklikle Bilgisayar İşletmeni ve V.H.K.İ. unvanları görevde yükselme suretiyle yapılan sınavlar kapsamından çıkarılmıştır. Bu çerçevede 2008 ve 2009 yıllarında yapılan V.H.K.İ. sınavına ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. YILLAR Başvurusu Sayısı Yazılı Sınava Katılanlar Yazılı Sınavda Başarılı Olanlar Atamaya Hak Kazananlar Tablo 28: Bakanlık V.H.K.İ. Sınav Bilgileri Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavı yılları Mesleki Eğitim Kursu giriş sınavına ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir YILLAR GELİR GİDER SINAVA KATILAN BAŞARILI OLAN SINAVA KATILAN BAŞARILI OLAN TOPLAM Tablo 29: Bakanlık - Mesleki Eğitim Kursu Sınav Bilgileri 39

50 Personel Genel Müdürlüğü 5.3. Atama İşlemleri 657 sayılı Kanunda düzenlenmiş olan atamalar genel olarak, KPSS ve Bakanlıkça yapılan sınavlar sonucu gerçekleştirilen açıktan atama, asli memurluğa atama, yer değiştirme suretiyle atama, kurumlararası naklen atama, kurumiçi naklen atama, vekaleten atama, Terörle Mücadele Kanunu uyarınca yapılan atama ile görevden çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atama şeklinde gerçekleştirilmektedir Açıktan Atama İlk defa kamu görevlerine atanacaklar için uygulanan işlemdir KPSS Sonucu Atamalar Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre yapılan atamalardır (A) Grubu Kadrolara Yapılan Atamalar AÇIKTAN ATAMA DİĞER KURUMDAN NAKİL İSTİFADAN DÖNÜŞ TOPLAM BİRİMLER UNVANLAR TEFTİŞ KUR.BŞK. Maliye Müf.Yrd HES.UZ.KUR.BŞK. Hesap Uzm.Yrd VDK Vergi Müf.Yrd MALİ SUÇ.ARAŞ.K.B. Mali Suç.Arş.Uz.Yrd STRATEJİ GEL.BŞK. Mali Hiz.Uzmanı 3 3 Maliye Uz.Yrd BÜMKO GN.MD. Dev.Büt.Uz.Yrd Stj.Muh.Kontrolörü MUH.GN.MÜD. Devlet Muh.Uz.Yrd Muh.Dent.Yrd Muh.Uzman Yrd GEL.POL.GN.MÜD. Devlet Gel.Pol.Uz Stj.Mile Kontrolörü Dev.Mal.Uz.Yrd MİLE GN.MÜD. Defterdarlık Uz. Yrd AV.BR. Ve DIŞ.İL.BŞK. Avr.Br.Uzman Yrd. Mile Dent.Yrd Mile Uzm.Yrd G E N E L T O P L A M Tablo 30: Bakanlık (A) Grubu Kadrolara İlişkin Atama Bilgiler 646 ve 659 sayılı KHK gereğince tabloda yer alan unvanlarda Maliye Müf.Yrd. ve Hesap Uzm.Yrd. unvanı Vergi Müf.Yrd.; Mali Suç. Arş. Uz. Yrd., Dev. Büt. Uz. Yrd., Stj. Muh. Kontrolörü, Dev. Muh. Uz. Yrd., Dev. Gel. Pol. Uz., Stj.Mile Kontrolörü, Dev. Mal. Uz. Yrd. unvanları Maliye Uz.Yrd.; Muh. Dent. Yrd., Muh. Uzm. Yrd., Mile Dent. Yrd., Mile Uzm. Yrd. unvanı Defterdarlık Uz.Yrd. unvanı olarak değişmiştir. 40

51 2012YILI FAALİYET RAPORU (B) Grubu Kadrolara Yapılan Atamalar Bakanlığa ÖSYM tarafından yerleştirilen ve şartları taşıdığı için ataması yapılarak göreve başlayanların unvan bazında dağılımı yıllar itibarıyla aşağıda gösterilmiştir. UNVAN TOPLAM HAZİNE AVUKATI PROGRAMCI MİMAR MÜHENDİS ŞEHİR PLANCISI İSTATİSTİKÇİ EKONOMİST TEKNİKER TEKNİSYEN MEMUR KOR.GÜV.GÖR TOPLAM Tablo 31: Bakanlık (B) Grubu Kadrolara İlişkin Atama Bilgileri Şehit Yakınları ile Malul ve Malul Yakınlarının Atamaları ATAMA ŞEKLİ TOPLAM ŞEHİT YAKINI MALÜL VEYA YAKINI TOPLAM Yeniden Atama Tablo 32: Bakanlık - Şehit Yakını - Malül veya Yakını Atama Bilgileri Görevden çekilen ve görevden çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa atananlara ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. ATAMA ŞEKLİ TOPLAM GÖREVDEN ÇEKİLENLERİN ATAMASI GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILANLARIN ATAMASI TOPLAM Tablo 33: Bakanlık - Yeniden Atama Bilgileri 41

52 Personel Genel Müdürlüğü Kurumiçi Atama 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi çerçevesinde; merkez birimleri arasında, merkezden taşraya, Defterdarlıklar arası ve taşradan merkeze şeklinde gerçekleştirilen atamalardır Yer Değiştirmeye Tabi Olanların Ataması 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi ile Bakanlık Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe göre yapılan atamaları kapsamaktadır. BİRİM UNVAN TOPLAM MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE MÜDÜRÜ SAYMANLIK MÜDÜRÜ MALMÜDÜRÜ SAYMANLIK MÜDÜR YRD MUHASEBE DENETMENİ/DEFTERDARLIK UZMANI EMLAK MÜDÜRÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRÜ EMLAK MÜDÜR YRD MİLLİ EMLAK MÜDÜR YRD MİLLİ EMLAK DENETMENİ/DEFTERDARLIK UZMANI PERSONEL MÜDÜRÜ PERSONEL MÜDÜR YRD TOPLAM Tablo 34: Bakanlık - Yer Değiştirmeye Tabi Olanların Atama Bilgileri (Unvan) ATAMA ŞEKLİ TOPLAM ZORUNLU İSTEK HİZMET GEREĞİ ÖZÜR TOPLAM Tablo 35: Bakanlık - Yer Değiştirme Nedenlerine Göre Atama Bilgileri Yer Değiştirmeye Tabi Olmayanların Ataması UNVAN DEFTERDAR DEFTERDAR YRD MUHAKEMAT MÜDÜRÜ MÜŞAVİR HAZİNE AVUKATI HAZİNE AVUKATI ŞEF VE DİĞER PERSONEL (Merkez Atamalı) Tablo 36: Bakanlık Yer Değiştirmeye Tabi Olmayanların Atama Bilgileri 42

53 2012YILI FAALİYET RAPORU İdari Tedbir Sebebiyle Atamalar Ortak Kararla Atama Tablo 37: Bakanlık - İdari Tedbir Atama Bilgileri 2451 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ortak kararname ile gerçekleştirilen atamalar aşağıda gösterilmiştir. ATAMA ŞEKLİ TOPLAM YURTİÇİ YURTDIŞI TOPLAM Kurumlararası Atama Tablo 38: Bakanlık - Ortak Kararla Atama Bilgileri 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi uyarınca kamu kurum veya kuruluşları personelinin Bakanlığa atanmalarını içermektedir Diğer Kurumlardan Nakil 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile Bakanlık Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlığa diğer kurumlardan naklen atanan personel ile özelleştirilen kurum ve kuruluşlarda istihdam fazlası personel olarak belirlenenlerden Devlet Personel Başkanlığınca 4046 sayılı Kanun çerçevesinde Bakanlığa nakledilen personelin bilgileri aşağıda gösterilmiştir. ATAMA ŞEKLİ TOPLAM DİĞER KURUMLARDAN ÖZELLEŞTİRME TOPLAM Vekaleten Atama Tablo 39: Bakanlık - Diğer Kurumlardan Atama Bilgileri Vekaleten atama iki halde söz konusudur. İzin, geçici görev, görevden uzaklaştırma gibi nedenlerle geçici olarak boşalan kadrolara kurum içinden veya diğer kurumlardan vekil ataması; merkezde Personel Genel Müdürlüğünce, taşrada defterdarlık personel müdürlüklerince yerine getirilmektedir. Bakanlık boş kadrolarına vekaleten atama işlemleri de Genel Müdürlükçe yapılmaktadır. 43

54 Personel Genel Müdürlüğü Diğer Kurumlara Nakil Bakanlık personeli iken, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi uyarınca diğer kurum ve kuruluşlara muvafakatı verilenlerden ilgili kurumlarca ataması yapılan personele ilişkin sayısal bilgiler aşağıda gösterilmiştir Tablo 40: Bakanlık - Diğer Kurumlara Nakil Bilgileri 5.4. İlerleme ve Yükselme İşlemleri Kademe İlerlemesi Memurun bulunduğu derecede 657 sayılı Kanunun 64 ve 65 inci maddeleri uyarınca kademesinin ilerletilmesi işlemidir. TÜRÜ TOPLAM 657 S.K. 64/1 ve 65. MD S.K. 64/2. MD S.K. 64/3. MD TOPLAM Tablo 41: Bakanlık - Kademe İlerlemesi Bilgileri Derece Yükselmesi Memurun bulunduğu dereceden 657 sayılı Kanunun 37, 67 ve 68 inci maddeleri çerçevesinde üst derecelere yükseltilmesi işlemidir. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın ancak 68 inci maddenin B bendinde belirtilen şartlar dahilinde uygulanan atama işlemine ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. TÜRÜ TOPLAM 657 S.K. 68/A MD S.K. 37. MD S.K. 67. MD S.K. 68/B MD TOPLAM Tablo 42: Bakanlık - Derece Terfi Bilgileri 44

55 2012YILI FAALİYET RAPORU İntibak 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi çerçevesinde memurun aylık derece ve kademesinin yükseltilmesine yönelik yapılan işlemine ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir Hizmet Değerlendirmesi Tablo 43: Bakanlık - İntibak Bilgileri 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde hizmetlerin değerlendirilmesine yönelik yapılan İşlemlere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. TÜRÜ TOPLAM 657 S.K. 77. MD S.K. 83.MD S.K. 84. MD TOPLAM Tablo 44: Bakanlık - Hizmet Değerlendirme Bilgileri 5.5. Memurluğun Sona Ermesi İşlemleri Bakanlık personelinden kendi istekleri ile görevinden çekilenler, Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılanlar, memurluğa alınma koşullarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar veya memurlukları sırasında bu koşullardan herhangi birini kaybedenler, ilgili mevzuata uymamak suretiyle çekilmiş sayılanlar, emeklilik nedeniyle görevinden ayrılanlar ile vefat edenlerin yıllar itibarıyla dağılımı aşağıdadır. MEMURLUĞUN SONA ERMESİ HALLERİ TOPLAM ÇEKİLME ÇIKARILMA GÖREVE SON VERME ÇEKİLMİŞ SAYILMA EMEKLİLİK VEFAT TOPLAM Emeklilik Tablo 45: Bakanlık - Ayrılma Bilgileri İlgili mevzuatına göre Bakanlık personelinden emeklilik nedeniyle memuriyetten ayrılanlara ilişkin bilgiler aşağıdadır. 45

56 Personel Genel Müdürlüğü EMEKLİLİK TÜRÜ TOPLAM İSTEK YAŞ HADDİ OLUMSUZ SİCİL MALÜLLÜK TOPLAM Tablo 46: Bakanlık - Emekliye Ayrılma Bilgileri 5.6. İzin İşlemleri Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı personelince kullanılan kanuni izinlere ilişkin işlemler 657 sayılı Kanunun inci maddeleri ile 178 inci maddesi çerçevesinde yürütülmektedir. İzin işlemleri; merkez atamalı personel için Personel Genel Müdürlüğü, il atamalı personel için ise defterdarlık personel müdürlükleri tarafından ilgili personelin özlük dosyasına işlenmekte ve takip edilmektedir Sicil İşlemleri Sicil Raporları 6111 sayılı Kanununla 657 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle 2011 yılından itibaren sicil raporu düzenlenmesine son verilmiş, ve Bakanlık Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Bu itibarla, ifadenin Bakanlık personelinin geçmiş yıllar sicil raporlarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi ile bunların muhafazası merkezde Personel Genel Müdürlüğünce taşrada defterdarlık personel müdürlüklerince sağlanır. şeklinde düzenlenmesinin uygun olacağı Merkez atamalı personelin sicil raporlarına ilişkin işlemlerin sayısal verileri yıllar itibarıyla aşağıdadır. İŞLEM NEDENİ KAYIT ve İNCELEME S.K MD. (OLUMSUZ SİCİL RAPORU) S.K /2 MD.(SON ALTI YILLIK 90) Tablo 47: Bakanlık - Sicil Raporu Bilgileri 46

57 2012YILI FAALİYET RAPORU Mal Bildirimi Bakanlık personelinin mal bildirimlerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bunların muhafazası merkezde Genel Müdürlükçe taşrada defterdarlık personel müdürlüklerince sağlanır Merkez atamalı personelin mal bildirimlerine ilişkin işlemlerin sayısal verileri yıllar itibarıyla aşağıdadır. İŞLEM NEDENİ KAYIT ve İNCELEME İZAH İSTENEN Tablo 48: Bakanlık - Mal Bildirimi Bilgileri Diğer İşlemler Bakanlık personelinden başka kurumlara naklen atanmaları nedeniyle özlük ve sicil dosyaları ilgili kurumlara devren gönderilenlere ilişkin bilgi ile Bakanlığa ilk defa atanan veya naklen gelen personele sıra numarası verilmesine ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. İŞLEM NEDENİ Devredilen Özlük ve Sicil Dosyası Sayısı Sicil Numarası Verilen Dosya Sayısı Görevine Son Verilerek Devlet Personel Başkanlığına Bildirilen Tablo 49: Bakanlık - Diğer Sicil İşlemleri Bilgileri

58 Personel Genel Müdürlüğü 5.8. Başarı, Üstün Başarı Değerlendirilmesi ve Ödül İşlemleri Başarı Belgesi (Takdirname) Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan Bakanlık personeline merkezde Bakanlık Makamınca, illerde valiler ve ilçelerde kaymakamlar tarafından verilen başarı belgesi sayıları aşağıdadır Tablo 50: Bakanlık Başarı Belgesi (Takdirname) Bilgileri Ödül Bakanlıkta olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yapan ve aylıkla ödüllendirilenlerin sayısına ilişkin bilgiler aşağıdadır Tablo 51: Bakanlık - Ödül Bilgileri 5.9. Disiplin İşlemleri Bakanlık personeli hakkında adli ve idari soruşturma ve kovuşturmaya konu olacak suçların tespitine yönelik olarak düzenlenen raporlara ilişkin bilgiler aşağıdadır. RAPORLAR TOPLAM 657 S.K. Uyarınca S.K. Uyarınca S.K. Uyarınca Öneri Bulunmayan TOPLAM Tablo 52: Bakanlık - Rapor Bilgileri sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Bakanlık merkez atamalı personeline uygulanan disiplin cezaları aşağıdadır. 48

59 2012YILI FAALİYET RAPORU CEZA TÜRLERİ TOPLAM UYARMA KINAMA AYLIKTAN KESME KİD MEMURİYETTEN ÇIKARMA TOPLAM Tablo 53: Bakanlık - Disiplin Ceza Bilgileri Merkez Disiplin Kurulu Bakanlık Merkez Disiplin Kurulu (MDK) nın sekreterya görevi Genel Müdürlükçe yürütülmektedir. Bakanlık merkezinde görev yapan personelin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına ilişkin dosyalar ile üst disiplin amirleri tarafından verilen cezalara karşı itirazları karara bağlamak üzere oluşturulan merkez disiplin kuruluna intikal eden dosyalara ilişkin yıllarına ait bilgiler aşağıdadır. YIL KARAR VERİLEN DOSYA SAYISI CEZA ÖNERİSİ CEZAYA İTİRAZ KABUL RED KABUL RED TOPLAM Yüksek Disiplin Kurulu Tablo 54: Bakanlık - MDK Bilgileri Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) nın sekreterya görevi Genel Müdürlükçe yürütülmektedir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası önerisi ve KİD cezalarına ilişkin itirazlar nedeniyle YDK ya intikal eden dosyalara ilişkin yıllarına ait bilgiler aşağıdadır. YIL KARAR VERİLEN DOSYA SAYISI KABUL RED KISMEN KABUL KISMEN RED TOPLAM Tablo 55: Bakanlık - YDK Bilgileri 49

60 Personel Genel Müdürlüğü sayılı Kanun Bakanlık personelinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında 4483 sayılı Kanuna göre işlem yapılmaktadır döneminde gerçekleştirilen 719 adet işleme ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. VERİLEN KARARLAR YIL İŞLEM SAYISI SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ KISMEN SOR. İZNİ VERİLMESİ / VERİLMEMESİ ÖN İNCELEME YAPILMAMASI İŞLEME KOYMAMA TOPLAM Tablo 56: Bakanlık Bilgileri sayılı Kanun Bakanlık personelinden 3628 sayılı Kanunda sayılan suçları işleyenler hakkında yapılan soruşturmalara ilişkin bilgiler aşağıdadır İhbar ve Şikayetler Tablo 57: Bakanlık Bilgileri Bakanlık personeli ile ilgili Genel Müdürlükçe intikal eden ihbar ve şikayet dilekçelerinin sayısı aşağıda gösterilmiştir Değerlendirme Komisyonu Tablo 58: Bakanlık - İhbar ve Şikayet Bilgileri Yaptırılan güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin olumsuz olması halinde, kişinin durumunun değerlendirilmesi amacıyla Bakanlık merkezinde oluşturulan Değerlendirme Komisyonuna intikal eden dosyalara ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 50

61 2012YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLEMLER TOPLAM KARAR VERİLEN DOSYA SAYISI OLUMLU KARAR VERİLEN DOSYA SAYISI OLUMSUZ KARAR VERİLEN DOSYA SAYISI Etik Komisyonu Tablo 59: Bakanlık - Değerlendirme Komisyonu Bilgileri Kamu personelinin uyması gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak üzere ilgili mevzuatı uyarınca Bakanlık etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Maliye Bakanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuş ve bu komisyonun sekreterya görevinin Genel Müdürlükçe yerine getirilmesi Bakanlık Makamının 31/05/2005 tarihli onayı ile uygun görülmüş olup 08/06/2011 tarihli onayla da görev süresi 2 yıl uzatılmıştır. Etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasına ilişkin bugüne kadar Bakanlığa kurul tarafından bir başvuru iletilmiş, bir dosya hakkında da açıklama istenilmiştir yılında Kamu Görevlileri Etik Kurulunun yazısı ekinde intikal ettirilen başvuru, Bakanlık Merkez Disiplin Kurulunca incelenmiş; ilgili personel başvuru konusu eyleminin, etik davranış ilkelerine aykırılık oluşturmadığı sonucuna varılmıştır. Bir dosya hakkında Kurulca bilgi ve belge talebinde bulunulduğundan gerekli bilgiler Bakanlıkça Kurula bildirilmiştir yılında etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasına ilişkin Bakanlığa kurul tarafından iki başvuru iletilmiş, Bakanlık Merkez Disiplin Kurulunca incelenmiş; etik davranış ilkelerine aykırılık oluşturmadığı sonucuna varılmıştır. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında ise etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasıyla Bakanlığa herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır Görevden Uzaklaştırma Bakanlık personeli hakkında son beş yıllık dönemde görevden uzaklaştırılanlara ilişkin bilgiler aşağıdadır Tablo 60: Bakanlık - Görevden Uzaklaştırma Bilgileri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması İşlemleri Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli bulunan personel ile ilk defa, yeniden veya kurumlararası naklen atanacaklardan gizlilik dereceli birim, kısım ve görevlerde çalıştırılması düşünülenler ve yurtdışı teşkilatında sürekli görevle görevlendirilecek personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri 51

62 Personel Genel Müdürlüğü Maliye Bakanlığı Personeli Hakkında Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlükçe yürütülmektedir Pasaport İşlemleri 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) bendine göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda birinci, ikinci ve üçüncü dereceli kadrolarda bulunan personel ile bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleriyle vazifelerinden ayrılmış olanlara, yukarıda belirtilenlerin eşleri, yanında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocukları ve yanında yaşayıp reşit bulunmayan erkek çocukları ile pasaport almaya hakları bulunduğu sırada vefat edenlerin sonradan evlenmeyen dul eşlerin hususi damgalı pasaport talep formlarına ilişkin işlemler Genel Müdürlükçe yapılmaktadır İdari Dava İşlemleri Personelin özlük hakları ile ilgili idarenin işlem ve eylemlerine karşı Danıştay ve idare mahkemeleri nezdinde açılan davalar üzerine 2577 sayılı Kanun uyarınca yapılan işlemleri kapsamaktadır. Konusuna Göre Açılan Davalar Yargılaması devam eden davaların konuları itibarıyla dağılımı aşağıda gösterilmiştir. KONUSU DAVA SAYISI ATAMA 440 SİCİL 70 DİSİPLİN 110 GENEL KONULAR 322 EMEKLİLİK 9 MALİ VE SOSYAL HAKLAR 484 TOPLAM 1435 Tablo 61: Bakanlık - Konusuna Göre İdari Dava Bilgileri 52

63 2012YILI FAALİYET RAPORU Dava Açan Personelin Birimlere Göre Dağılımı BİRİMLER SAYI ORAN BAKANLIK MÜŞAVİRLİĞİ 2 0,14 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI 46 3,21 BAŞHUKUK MÜŞ.VE MUH.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 79 5,51 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI 1 0,07 GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 0,07 BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6 0,42 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ,05 MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 100 6,97 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 47 3,28 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 27 1,88 SAVUNMA SEKRETERLİĞİ 3 0,21 TAŞRA ,30 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (TAŞRA DAHİL) ,31 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ 3 0,21 DEVLET MALZEME OFİSİ 3 0,21 EMEKLİ SANDIĞI 2 0,14 KURUMDIŞI ,79 DİĞER (TASİŞ GEN.MÜD.) 18 1,25 TOPLAM Tablo 62: Bakanlık - Dava Açan Personelin Birimlere Göre Dağılımı İdari Yargı Yerlerine Göre Açılan Davalar Danıştay ya da İdare Mahkemeleri nezdinde açılan idari davalara ilişkin bilgiler aşağıdadır. İDARE MAHKEMESİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI TOPLAM Tablo 63: Bakanlık - Yargı Yeri Bilgileri DAVA DURUMU ADET LEHTE 865 ALEYHTE 333 KARAR VERİLMEYEN 237 TOPLAM 1435 Tablo 64: Bakanlık - Dava Durumları 53

64 Personel Genel Müdürlüğü Eğitim İşlemleri Personelin bilgi, beceri, davranış ve mevzuat konularında yetiştirilmesi amacıyla eğitimler düzenlenmektedir Hizmet İçi Eğitim Personelin verimliliğini arttırmak, mesleki bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek, üst görevlere hazırlamak, hizmete yatkınlıklarını sağlamak amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitimlere katılanlara ilişkin sayısal veriler aşağıdadır. UNVAN GENEL MD.YRD. - DAİRE BAŞKANI DEFTERDAR DEFTERDAR YRD BİM-ŞUBE MÜDÜRÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSU -PERSONEL MÜDÜRÜ PERSONEL MD.YRD UZMAN, ŞEF İSTATİSTİKÇİ, ÇÖZÜMLEYİCİ PROG.-BİL İŞL.- V.H.K.İ.- MEMUR TOPLAM Aday Memurların Eğitimi Tablo 65: PERGEN Hizmet İçi Eğitim Bilgileri Aday memurların asli memurluğa atanabilmeleri için Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususları kapsayan temel ve hazırlayıcı eğitime yıllar itibarıyla katılanların sayısı aşağıdadır. EĞİTİM TÜRÜ TEMEL EĞİTİM HAZIRLAYICI EĞİTİM Tablo 66: Bakanlık - Aday Memur Eğitim Bilgileri Görevde Yükselme Eğitimleri Müdür ve daha alt unvanların görevde yükselmeleri, görevde yükselme eğitimi sonucunda gerçekleştirilmektedir. Genel Müdürlük personelinin görevde yükselme eğitimlerine ilişkin katılım bilgileri aşağıda gösterilmiştir. 54

65 2012YILI FAALİYET RAPORU UNVAN ŞUBE MD. PERSONEL MD PERSONEL MD.YRD.-UZMAN PERGEN ŞEF PERGEN V.H.K.İ TOPLAM Tablo 67: PERGEN - Görevde Yükselme Eğitimleri PEROP Eğitimi yıllarında personel otomasyon eğitimine katılanların sayısına ilişkin tablo aşağıdadır yılında PEROP içerisinde yer alan programların kullanımına ilişkin eğitim videoları hazırlanmış ve internet sitemizde yayınlanmıştır. MAHALLİNDE VERİLEN EĞİTİM Mesleki Eğitim Kursu ANKARADA VERİLEN EĞİTİM Tablo 68: PERGEN - Otomasyon Eğitimi Mesleki Eğitim Kursunda öğrenim gören kursiyerlerin sayısına ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. BÖLÜM TOPLAM GELİR GİDER TOPLAM Tablo 69: Bakanlık - Mesleki Eğitim Kursu Ayrıca bu kurslarda, 2005 yılından itibaren kursiyerlere, araştırma çalışması uygulaması başlatılmıştır. Danışman öğretim görevlileri gözetiminde belirli bir takvime uyularak hazırlanan çalışmalardan, yapılan değerlendirmeye göre alanlarında ilk üç dereceye girenler ilgili birime iletilmekte, diğer çalışmalara da internet ortamından erişim imkanı sağlanmaktadır TODAİE Eğitimi Bakanlık personelinden Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) nde Kamu Yönetimi, Kamu Diplomasisi ve Adalet Yönetimi Uzmanlık eğitimi alanlara ilişkin bilgiler aşağıdadır Tablo 70: Bakanlık - TODAİE Eğitimleri 55

66 Personel Genel Müdürlüğü Staj Üniversite öğrencilerinden Bakanlık birimlerinde staj eğitimi yapanlara ilişkin veriler aşağıdadır Tablo 71: Bakanlık - Staj Bilgileri Beceri Eğitimi (3308 sayılı Kanun uyarınca) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde, Bakanlık taşra teşkilatında beceri eğitimi imkanı sağlananlara ilişkin veriler aşağıdadır. EĞİTİM YILI Tablo 72: Bakanlık - Beceri Eğitimi Yurtdışı Lisansüstü Eğitimi İlgili mevzuatı çerçevesinde yılları arasında 120 personelin yurtdışında lisansüstü eğitime katılımı sağlanmıştır Tablo 73: Bakanlık - Yurtdışı Lisansüstü Eğitimi Eğitici Sayısı Genel Müdürlüğümüzden gerek kurum içinden gerekse başka kurumlardan eğitici talep edilmektedir. Bu çerçevede Genel Müdürlük personelinden eğitici olarak görevlendirilenlere ilişkin sayısal veriler aşağıdadır. 56

67 2012YILI FAALİYET RAPORU KURUM / BİRİM TOPLAM ÜNİVERSİTELER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAŞKA KURUMLARDA DPT REKABET KURUMU DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SİVİL HAVACILIK GEN.MD MİLLİ GÜVENLİK AKADEMİSİ (Konferansçı) İÇ DENETİM ve KOORD. KURULU SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI KURUM İÇİ MAYEM MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI BÜMKO-İMİD-ABDİD-GİB ANKARA MES.EĞ.KURSU TOPLAM Tablo 74: PERGEN - Eğitici Sayıları Mevzuat Düzenleme Yönetmelikler Tablo 75: PERGEN - Yönetmelik Sayıları Yıllar itibarıyla hazırlanan yönetmeliklere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir Maliye Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 29/03/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 29/03/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 03/04/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin 57

68 Personel Genel Müdürlüğü Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 03/04/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik, 15/10/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 04/11/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Devlet Malzeme Ofisi Satış Yönetmeliği 14/11/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği 14/11/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Devlet Malzeme Ofisi Mal Alımları Denetim, Muayene ve Tesellüm Yönetmeliği 14/11/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmelik, 14/11/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Devlet Malzeme Ofisi Basım Müessesesi Müdürlüğü Satış Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik, 14/11/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Devlet Malzeme Ofisi Basım Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik, 14/11/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 22/11/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır yılında toplam 13 adet Yönetmeliğe ilişkin işlemler tamamlanmış ve Resmi Gazete de yayımı sağlanmıştır Devlet Malzeme Ofisi Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliği 13/02/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Devlet Malzeme Ofisi Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği 13/02/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği 13/02/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği 13/02/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 58

69 2012YILI FAALİYET RAPORU Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 18/02/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı (A) Grubu Kadroları Giriş Sınavlarının Duyurulması, Başvurular ile Atamada İstenilecek Belgelere İlişkin Yönetmelik, 31/07/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Maliye Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31/07/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31/07/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Maliye Uzmanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31/07/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Mali Suçları Araştırma Kurulu Mali Suçları Araştırma Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31/07/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bütçe Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31/07/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31/07/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31/07/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Denetmenleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31/07/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31/07/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31/07/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31/07/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Millî Emlâk Denetmenlerinin Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Usulüne İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31/07/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 59

70 Personel Genel Müdürlüğü Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Devlet Malları Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31/07/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Millî Emlâk Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31/07/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 23/10/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır yılında toplam 1 adet Yönetmelik 20 adet yönetmelik değişikliğine ilişkin işlemler tamamlanmış ve Resmi Gazete de yayımı sağlanmıştır Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21/12/2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır Maliye Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 01/06/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06/10/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15/09/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15/09/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29/11/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11/08/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Devlet Malzeme Ofisi Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 27/06/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün Ana Statüsünde Değişiklik 60

71 2012YILI FAALİYET RAPORU Yapılmasına Dair Ana Statü Gazete de yayımlanmıştır. 09/06/2011 tarihli ve sayılı Resmi 2011 yılında toplam 8 adet Yönetmeliğe ilişkin işlemler tamamlanmış ve Resmi Gazete de yayımlanmıştır Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği 19/04/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği 25/06/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12/07/20212 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 21/12/20212 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16/08/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24/02/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27/02/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03/04/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06/04/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır yılında toplam 9 adet Yönetmeliğe ilişkin işlemler tamamlanmış ve Resmi Gazete de yayımlanmıştır Yönergeler Yıllar itibarıyla hazırlanan Yönergelere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir Tablo 76: PERGEN - Yönerge Sayıları 61

72 Personel Genel Müdürlüğü 2009 Bakanlık Makamının 26/09/2007 tarihli oluru ile yürürlüğe konulan Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mesleki Eğitim Kursu Yönergesi nin (6) ncı maddesinin (f) bendi, 657 sayılı Kanunun 48/A-5 maddesindeki değişiklik nedeniyle geçerliliğini yitirdiğinden, 27/04/2009 tarihli onay ile yürürlükten kaldırılmıştır Bakanlık Makamının 26/09/2007 tarihli oluru ile yürürlüğe konulan Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mesleki Eğitim Kursu Yönergesi nin (6) ncı maddesinin (e) bendi, Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 25/05/2010 tarihli ve E:2008/4000, K:2010/3582 sayılı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle söz konusu bent Bakanlık Makamının 09/11/2010 tarihli onay ile yürürlükten kaldırılmıştır. Genel Müdürlük Makamının 03/06/2004 tarihli oluru ile yürürlüğe konulan Personel Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri Yönergesi nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi 09/06/2010 tarihli ve 2010/19 nolu İç Genelge ile yeniden düzenlenmiştir Bakanlık Makamının 26/09/2007 tarihli oluru ile yürürlüğe konulan Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mesleki Eğitim Kursu Yönergesi nin (6) ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan yaş şartının eğitim dönemi için yapılacak olan giriş sınavında 40 yaşını geçmemiş olmak şeklinde uygulanması, Bakanlık Makamının 02/02/2011 tarihli oluru ile yürürlüğe konulan Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Uygulanmasında Maliye Bakanlığınca Yürütülecek İşlemlere İlişkin Yönerge nin 10 ve 11 inci maddeleri Bakanlık Makamının 10/03/2011 tarihli onayı ile değiştirilmiştir. Genel Müdürlük Makamının 01/06/2011 tarihli oluru ile 06/10/2005 tarihli ve 2005/48 Nolu İç Genelge eki Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüklerinin Görevleri yürürlükten kaldırılarak, Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Birim Yönergesi yürürlüğe konulmuştur Genel Müdürlük Makamının 01/06/2011 tarihli oluru ile yürürlüğe konulan Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Birim Yönergesi 18/07/2012 tarihli Genel Müdürlük oluru ile yürürlükten kaldırılmış ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Birim Yönergesi yürürlüğe konulmuştur. Bakanlık Makamının 26/09/2007 tarihli oluru ile yürürlüğe konulan Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mesleki Eğitim Kursu Yönergesi nin (6) ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin eğitim dönemi için yapılacak giriş sınavında 40 yaşını geçmemiş olmak şeklinde uygulanması 15/05/2012 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile uygun görülmüştür. 62

73 2012YILI FAALİYET RAPORU 2012 yılında 1 yönerge yürürlüğe konulmuş, 1 yönerge kaldırılmış, 1 yönergenin de uygulamasına ilişkin onay alınmıştır Genelgeler MAHİYETİ İÇ GENELGE DIŞ GENELGE Tablo 77: PERGEN - Genelge Sayıları Personelin özlük işlemlerine yönelik olarak Genel Müdürlükçe son beş yıl içerisinde çıkartılan genelgelerin bilgileri yıllar itibarıyla aşağıdadır A Grubu kadrolar hakkında 16/01/2008 tarih ve 2008/1 nolu Genelge, Giyecek yardımı ödenek talepleri hakkında 07/02/2008 tarih ve 2008/2 nolu Genelge, Fazla çalışma usul ve esasları hakkında 30/12/2008 tarih ve 2008/3 nolu Genelge Muhasebe Uzmanlarının atamalarının (özlük işlemlerinin) taşraya devrine ilişkin 02/03/2009 tarih ve2009/1 nolu Genelge, Özürlü personele ilişkin 12/10/2009 tarihli ve 2009/2 nolu Genelge, Personel kimliklerine ilişkin 05/12/2009 tarihli ve 2009/3 nolu Genelge Mal bildirimine ilişkin 08/01/2010 tarihli ve 2010/1 nolu Genelge, Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının yürürlüğe girmesi nedeniyle eğitim, hizmet içi eğitim ve görevde yükselme eğitim programlarına ilaveler yapılmasına ilişkin 20/07/2010 tarihli ve 2010/2 nolu Genelge Mevzuatı gereği olanlar hariç olmak üzere düzenlenen eğitimlere Bakanlık Personelinin katılmasının uygun olmadığına ilişkin 09/02/2011 tarihli ve 2011/1 nolu Genelge, 63

74 Personel Genel Müdürlüğü 19/03/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin değişikliği üzerine Memur unvanında bulunanların VHKİ kadrolarına atanmalarına ilişkin 25/03/2011 tarihli ve 2011/2 nolu Genelge, İçişleri Bakanlığının 2004/2 sayılı Dernekler Genelgesindeki açıklanan hususlara uyulması ile Maliye Bakanlığının 1991/1 nolu Dernekler Genelgesinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 18/07/2011 tarihli ve 2011/3 nolu Genelge, 2007/3 nolu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde yurtdışı geçici görevlendirmelerde görev ve sayının asgari seviyede tutulmasına ilişkin 12/08/2011 tarihli ve 2011/4 nolu Genelge Defterdarlık Uzmanlarının özlük işlemlerine ilişkin 11/07/2012 tarihli ve 2012/1 nolu Genelge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen personelin fazla çalışmasına ilişkin 01/08/2012 tarihli ve 2012/2 nolu Genelge, Bakanlık taşra teşkilatında yürütülen vekalet işlemlerine ilişkin 31/12/2012 tarihli ve 2012/3 nolu Genelge Usul ve Esaslar Tablo 78: PERGEN - Usul ve Esaslar yılları arasında yürürlüğe konulan usul ve esaslara ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir /01/2007 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile 14/03/2005 tarihli usul ve esaslarda değişiklik yapılmıştır. 08/05/2007 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile ek ödemeye ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir. 06/12/2007 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile 08/05/2007 tarihli ek ödemeye ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılmıştır Bakanlık Makamının 14/03/2005 tarihli onayı ile yürürlüğe konulan Vergi Usul 64

75 2012YILI FAALİYET RAPORU Kanununun Ek 13 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Fazla Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslarda, 26/12/2008 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile değişikliğe gidilmiştir. 08/05/2007 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe konulan Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslarda, 13/11/2008 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile değişikliğe gidilmiştir Bakanlık Makamının 08/05/2007 tarihli onayı ile yürürlüğe konulan Maliye Bakanlığı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul Ve Esaslarda, 07/09/2010 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile değişikliğe gidilmiştir Maliye Bakanlığı Personeline ödenecek fazla çalışma ücretlerinde 22/07/2011 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile değişiklik yapılmıştır. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Bakanlık Makamının 11/07/2011 tarihli onayı ile Ek ödemeye ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidilmiştir Genel Yazılar Tablo 79: PERGEN - Genel Yazılar 2008 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen 24/01/2008 tarihli ve YD. İtiraz No:2007/875 sayılı yürütmenin durdurulması kararı uyarınca, Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği eki Ek- 1 Değerlendirme Formunun 8 inci maddesinde yer alan başarısız olduğu her bir sınav için -2 puan düşülmesine ilişkin kısmının uygulanmamasına ilişkin 17/04/2008 tarihli ve sayılı Genel Yazı, Personel Müdürlüklerinde ilave fazla yapacak personelin belirlenmesinde görevin gereği de dikkate alınarak gerekli titizliğin gösterilmesine ilişkin 08/05/2008 tarihli ve sayılı Genel Yazı, Sendika işyeri temsilcilik odası ve ilan panosuna ilişkin 15/05/2008 tarihli ve sayılı Genel Yazı, Müdürlük kadrolarına vekalet etmekle birlikte Muhasebe Yetkilisi Sertifikası bulunmayan Saymanlık Müdür Yardımcılarına 2006/10344 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre zam ve tazminat farkının ödenip ödenemeyeceği hususundaki Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 21/03/2008 tarihli ve 3347 sayılı 65

76 Personel Genel Müdürlüğü yazısının dağıtımına ilişkin 22/07/2008 tarihli ve sayılı Genel Yazı Muhasebe yetkilisi sertifikası almaya hak kazananlardan Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü kadrolarına vekalet edenlerin aylıklı vekalet başlangıcının hangi tarih itibarıyla dikkate alınacağına ilişkin 19/03/2010 tarihli ve 6521 sayılı Genel Yazı, Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Personelin Bireysel Performansının Ölçülmesini Sağlayacak Genel Kriterlerin Tespiti ve Geliştirilmesi ile Maliye Bakanlığı Personel Performans Ölçme ve Değerlendirme Yönergesinde Performansı Yetersiz Bulunan Personelin Performansını Geliştirmeye Yönelik Önlemler ile Yüksek Performans Gösteren Personel için Ödüllendirme Mekanizmalarına Yer Verilmesi eylemlerine ilişkin 03/11/2010 tarihli ve sayılı Genel Yazı, Yurtdışında sürekli görevle görevlendirilecek personelin bulunulan ülkedeki faaliyetlerle ilgili olarak faaliyet raporu düzenlemeleri ve Bakanlığımız merkez birimleri ile yurtdışı teşkilatı arasındaki yazışmaların Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla yapılmasına ilişkin 25/11/2010 tarihli ve sayılı Genel Yazı, Sivil Savunma Uzmanlarına ilişkin 02/12/2010 tarihli ve sayılı Genel Yazı Maliye Uzmanı, Maliye Uzman Yardımcısı, Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılarına ilişkin Yönetmelik çıkıncaya kadar anılan unvanlarda görev yapanların çalışmalarına ilişkin 29/11/2011 tarihli ve 29377,29378 sayılı Genel Yazı, Maliye Bakanlığı personeline ödenecek fazla çalışma ücretlerine ilişkin merkez birimlerine yazılan 25/07/2011 tarihli ve sayılı yazı, Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır, İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır ve Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir eylemlerine ilişkin merkez birimlerine yazılan 18/05/2011 tarihli ve sayılı Genel Yazı Defterdarlık Uzmanlarına ve Defterdarlık Uzman Yardımcılarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin 06/01/2012 tarihli ve 681 sayılı, 14/01/2012 tarihli ve 1249, 1250 sayılı genel yazılar Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına gönderilmiştir. 66

77 2012YILI FAALİYET RAPORU Görüşler Kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarıyla personel mevzuatının uygulanmasına yönelik olarak verilen görüşler aşağıdadır. GÖRÜŞ VERİLEN YER TOPLAM MERKEZ TEŞKİLATI TAŞRA TEŞKİLATI DİĞER KURUMLAR TOPLAM Tablo 80: PERGEN - Görüşler Sendikal İşlemler Kurum İdari Kurulu 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre oluşturulan Kurum İdari Kurulu, 2008 yılından itibaren Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere toplam 10 toplantı yapmıştır. Bu Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlükçe yerine getirilmektedir. Toplantı sonucu düzenlenen görüşme raporları, rapordaki öneriler doğrultusunda ilgili birimlere intikal ettirilmektedir Toplu İş Sözleşmesi Bakanlıkta sürekli işçi ve geçici işçi çalıştıran birimlerin işçi sendikaları ile gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda yapılmaktadır Uygulama ve Koordinasyon İşlemleri İdari Tedbir İdari tedbir sebebiyle görev yeri değiştirilmesi teklif edilen personel hakkında yapılan işlem sayısı aşağıdadır Tablo 81: Bakanlık - İdari Tedbir Yeniden Atama Memuriyet görevinden isteği üzerine çekilen ya da çekilmiş sayılan personelden yeniden atanma talebinde bulunanlar hakkında alınan izinlere ilişkin bilgiler aşağıdadır. 67

78 Personel Genel Müdürlüğü TALEP/İZİN TALEP EDEN İZİN VERİLEN Tablo 82: Bakanlık - Yeniden Atama Talep ve İzinleri Kurumlararası Nakil 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile Bakanlığımız Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca başka kurumlardan Bakanlığımıza naklen atanmak isteyen personele ilişkin bilgiler aşağıdadır Soru Önergeleri TALEP/İZİN TALEP EDEN İZİN VERİLEN Tablo 83: Bakanlık - Kurumlararası Nakil Talep ve İzinleri Genel Müdürlüğümüze intikal eden yazılı ve sözlü soru önergelerine verilen cevaplara ilişkin tablo aşağıdadır. SORU ÖNERGESİ TOPLAM YAZILI SÖZLÜ TOPLAM Tablo 84: PERGEN - Soru Önerge Sayıları Bağlı ve İlgili Kuruluş İşlemleri Soru Önergeleri KURULUŞ TOPLAM ÖZELLEŞTİRME İDARESİ MİLLİ PİYANGO İDARESİ DEVLET MALZEME OFİSİ KAMU İHALE KURUMU TOPLAM Tablo 85: BİK - Soru Önerge Sayıları Yurtdışı Geçici Görev Onayları KURULUŞ DEVLET MALZEME OFİSİ Tablo 86: BİK - Yurtdışı Geçici Görev Onay Sayıları 68

79 2012YILI FAALİYET RAPORU Sayıştay Raporları KURULUŞ TOPLAM ÖZELLEŞTİRME İDARESİ MİLLİ PİYANGO İDARESİ DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM Diğer Onay ve İzinler Tablo 87: BİK - Sayıştay Rapor Sayıları KURULUŞ TOPLAM MİLLİ PİYANGO İDARESİ DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KİT Komisyon Toplantıları Tablo 88: Diğer Onay ve İzin Sayıları Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin olarak TBMM KİT Komisyonu ile KİT Alt Komisyonu toplantılarına, Bakanlığı temsilen Genel Müdürlüğümüzce katılım sağlanmaktadır. Katılınan toplantılarla ilgili bilgiler aşağıdadır. KURULUŞ YIL ÖZELLEŞTİRME İDARESİ EMEKLİ SANDIĞI MİLLİ PİYANGO İDARESİ DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM ALT Komisyon Toplantısı KİT Komisyon Toplantısı ALT Komisyon Toplantısı KİT Komisyon Toplantısı ALT Komisyon Toplantısı KİT Komisyon Toplantısı ALT Komisyon Toplantısı KİT Komisyon Toplantısı ALT Komisyon Toplantısı KİT Komisyon Toplantısı TOPLAM Tablo 89: BİK - KİT Komisyon Toplantıları Kimlik Kimlik Belgesi 69

80 Personel Genel Müdürlüğü Kimlik düzenlenmesine ilişkin hizmetlerin sağlıklı ve günümüz teknolojisinden daha etkin yararlanılarak yürütülmesi amacıyla 05/12/2009 tarihli 2009/3 sayılı Genelge ile Bakanlık merkez hizmet binalarında sürekli giriş kartı olarak da kullanılmak üzere memuriyet kimlik kartlarının yenilenmesi yönelik altyapı çalışmaları tamamlanmış, 2011 yılında eski kimliklerin yenileri ile değiştirilme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bakanlık merkez atamalı personeli ile bunlardan emeklilik nedeniyle görevinden ayrılanlara düzenlenen kimlik belgelerine ilişkin sayısal veriler aşağıda gösterilmiştir. DURUMU TOPLAM ÇALIŞAN EMEKLİ TOPLAM Evrak Tablo 90: Bakanlık - Kimlik Sayıları Personel Genel Müdürlüğü evrak işlemlerine ilişkin yıllar itibarıyla sayısal veriler aşağıda belirtilmiştir Gelen Evrak Tablo 91: PERGEN - Gelen Evrak Sayıları 70

81 2012YILI FAALİYET RAPORU Gelen Evrakın Şubelere Dağılımı ŞUBE TOPLAM MERKEZ ATAMA.(1) MERKEZ ATAMA (2) VERGİ MÜFFETİŞLİĞİ ATAMA MALİYE UZMANLIĞI ATAMA DEFTERDARLIK UZMANLIĞI ATAMA MUHASEBAT ATAMA.(1) MUHASEBAT ATAMA (2) BÜMKO VE GEP ATAMA AB - İMİD - BİD ATAMA BÜMKO-GEP-ABDİD-İMİD-BİT ATAMA KADRO DİSİPLİN VE SORUŞTURMA (1) DİSİPLİN VE SORUŞTURMA (2) SİCİL ARŞİV ÖZLÜK VE ARŞİV MAL BİLDİRİMİ EVRAK BİM-SİSTEM YÖNETİMİ VE DONANIM BİM-YAZILIM BİM-İSTATİSTİK ARAŞ.VE DEĞ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ DONATIM BÜTÇE TAHAKKUK VE YURTDIŞ.İŞ EMEKLİLİK UYGULAMA VE KOORDİNASYON BAHUM ATAMA ÖZEL BÜR.VE HALKLA İLİŞKİLER PERGEN VE KURULLAR ATAMA İDARİ DAVALAR(1) İDARİ DAVALAR(2) MEVZUAT DÜZENLEME EĞİTİM BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR KİMLİK MİLE ATAMA SINAV HİZMETLERİ KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON BİLGİ EDİNME SENDİKAL İŞLEMLER GENEL EVRAKA İADE TOPLAM Tablo 92: PERGEN - Şubelere Göre Gelen Evrak Sayıları Giden Evrak İşlemleri Tablo 93: PERGEN - Giden Evrak Sayıları 71

82 Personel Genel Müdürlüğü Giden Evrakın Şubelere Dağılımı ŞUBE TOPLAM MERKEZ ATAMA.(1) MERKEZ ATAMA (2) VERGİ MÜFFETİŞLİĞİ ATAMA MALİYE UZMANLIĞI ATAMA DEFTERDARLIK UZMANLIĞI ATAMA MUHASEBAT ATAMA.(1) MUHASEBAT ATAMA (2) BÜMKO VE GEP ATAMA AB - İMİD - BİD ATAMA BÜMKO-GEP-ABDİD-İMİD-BİT ATAMA KADRO DİSİPLİN VE SORUŞTURMA (1) DİSİPLİN VE SORUŞTURMA (2) SİCİL ARŞİV ÖZLÜK VE ARŞİV MAL BİLDİRİMİ EVRAK BİM-SİSTEM YÖNETİMİ VE DONANIM BİM-YAZILIM BİM-İSTATİSTİK ARAŞ.VE DEĞ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ DONATIM BÜTÇE TAHAKKUK VE YURTDIŞ.İŞ EMEKLİLİK UYGULAMA VE KOORDİNASYON BAHUM ATAMA ÖZEL BÜR.VE HALKLA İLİŞKİLER PERGEN VE KURULLAR ATAMA İDARİ DAVALAR(1) İDARİ DAVALAR(2) MEVZUAT DÜZENLEME EĞİTİM BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR KİMLİK MİLE ATAMA SINAV HİZMETLERİ KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON BİLGİ EDİNME SENDİKAL İŞLEMLER TOPLAM Tablo 94: PERGEN - Şubelere Göre Giden Evrak Sayıları 72

83 2012YILI FAALİYET RAPORU Bilgi Edinme 4982 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kapsama dahil bilgi edinme başvuruları cevaplandırılmaktadır. Genel Müdürlüğe intikal eden bilgi edinme başvurularına ilişkin yapılan işlem sayıları aşağıda gösterilmiştir. YILLAR TOPLAM BAŞVURU TALEBİ KARŞILANAN TALEBİ KARŞILANMAYAN ÜCRET TAHSİL EDİLEN TUTAR (TL) , , , , ,43 TOPLAM ,96 Tablo 95: PERGEN - Bilgi Edinme Sayıları Bilgi Edinme Başvurularının Konulara Göre Dağılımı KONU TOPLAM SİCİL SINAV ATAMA DİSİPLİN MALİ HÜKÜMLER EĞİTİM HAKLAR DİĞER TOPLAM Tablo 96: PERGEN - Bilgi Edinme Başvurularının Konularına Göre Dağılımı Dokümantasyon ve Kütüphane Kütüphane Genel Müdürlük katında bulunan ve aynı zamanda toplantı salonu olarak da kullanılan Kütüphanemize ilave olarak Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğünün de bulunduğu A katında bir odamız Kütüphane olarak faaliyet göstermektedir. 73

84 Personel Genel Müdürlüğü Kütüphanede Resmi Gazete, Tebliğler Dergisi, Kanunlar Külliyatı gibi sürekli yayınlar biriktirilmekte aylık, yıllık olarak atölyemizde ciltlenerek muhafazaları sağlanmakta ve personel istifadesine sunulmaktadır Basılı Yayınlar Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatını ilgilendiren kanunlar, yönetmelikler, yönergeler, emsal kararlar, tezler ve görüşler kitap haline getirilerek kendi atölyemizde veya piyasada bastırılıp ciltlenerek merkez ve taşra teşkilatımıza ulaştırılmaktadır. 74

85 2012YILI FAALİYET RAPORU Genel Müdürlükçe bastırılan yayınlara ilişkin liste aşağıdadır. YAYIN ADI Basılı Kağıtlar ADET 178 Sayılı KHK Sayılı Gen. Kad. Usu.Hak. KHK Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve 4483 Sayılı Kanunlar Sayılı Kan. Göre Sor. ve Suçlar ve 4735 Sayılı KİK.ve Söz Kanunu Sayılı Kanun Sayılı K.M.Y.ve Kont. Kanunu Sayılı Sayıştay Kanunu Sayılı Harcırah Kanunu Sayılı DMK İntibak Hükümleri ve Uygulamaları Sayılı DMK İlgili Yönetmelikler Sayılı DMK Mali Hükümler Sayılı DMK ve İlgili Mevzuat 300 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri 100 MB PERGEN Birim Yönergesi 81 Merkezi Yön. Harcama Belgeleri Yönetmeliği 100 Mesleki Eğitim Kursu Giriş Soru Kitapçığı 5040 Personel Hareketleri İstatistik Bülteni 145 Personel Konuları İle İlgili Yönetmelikler 300 Personel Otomasyonu Kullanım Kılavuzu 423 Resmi Yazışma Yönetmeliği 645 Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 220 Sendikal İşlemler 35 Sosyal Güvenlik Kurulu Kanunu 200 V.H.K.İ. Sınavı Soru Kitapçığı 2650 TOPLAM Tablo 97: PERGEN - Basılı Yayın Sayıları Genel Müdürlük Şubelerinde kullanılan matbu formlar, defter ve diğer belgeler atölyemizdeki mevcut makinelerde belli ölçü ve ebatlarda basılarak çeşitlerine göre hazır halde tutulmaktadır. Talep halinde şubelerimize ve Genel Müdürlüğün taşra teşkilatına gönderilmektedir. Basılı kağıtların envanteri EK-1 dedir Sergi Salonu Bakanlıkta eskiden kullanılmış olup sergilenmeye değer görülen malzeme, makine, yazı araç ve gereçleri bir araya getirilerek Genel Müdürlüğümüzde bir sergi salonu oluşturulmuştur. Bu salonda ayrıca defter, kitap, albüm gibi belgeler ile birlikte geçmiş yıllarda Bakanlıkta görev yapmış Bakan, Müsteşar ve diğer yöneticiler ile personeli tanıtan belgeler de yer almaktadır. 75

86 Personel Genel Müdürlüğü Diğer Hususlar Bakanlık Yurtdışı Temsilciliklerine Yönelik İşlemler Bakanlık yurtdışı teşkilatında görev yapan müşavirlik ve ataşelikler, görevli bulundukları diplomatik temsilcilik veya konsolosluğun görev alanı içinde gümrük mevzuatı, gelir ve gider kanunlarının uygulanması ile ilgili görevleri yerine getirmekle, bulunulan ülke ile olan vergi ilişkilerini yürütmekle, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla temas ve görüşme yaparak sonuçlarını ilgili temsilciliğe ve Bakanlığa intikal ettirmekle, Türk vatandaşlarının her türlü gelir ve gider kanunları ile milli emlak, gümrük ve sair mali konularla ilgili tereddüt ve problemlerin hallinde yazılı ve sözlü olarak ve bu meselelerin müşterek çözüm yolları hakkında Bakanlığa teklifte bulunmakla yükümlüdürler. Yurtdışı teşkilatında görev yapan maliye müşavirlikleri ve ataşeliklerinin 76

87 2012YILI FAALİYET RAPORU yukarıda sayılan görevleri yerine getirirken ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımlarının mahallinde teminini sağlamak için para gönderilmesi, yapılan harcamaların ilgili mevzuatı uyarınca mahsup edilmesi, yurtdışında hizmet verilen binaların kiralanması ve buna ilişkin giderlerin yapılması, aylık ve yolluk ödemelerine ve istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin işlemler Genel Müdürlükçe gerçekleştirilmektedir. Yurtdışı temsilciliklerine finance.gov.tr uzantılı e-posta adresleri verilmiş olup elektronik ortamda yazışma imkanı sağlanmıştır Toplantı ve Diğer Etkinlikler Genel Müdürlükçe Bakanlık üst düzey yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen Defterdarlar toplantılarına ait bilgiler aşağıdadır yılında, 16-18/06/2008 tarihinde Çanakkale de 81 il Defterdarının katılımıyla, 2009 yılında 10-11/12/2009 tarihinde Sakarya da 81 il Defterdarı ve 29 Vergi Dairesi Başkanının katılımıyla 2012 yılında 7-8/01/2012 tarihinde Sakarya da 81 il Defterdarının katılımıyla toplantılar düzenlenmiştir. 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Personel Genel Müdürlüğü; İnsan Kaynakları bölümünde belirtildiği gibi merkez teşkilatında Genel Müdür, (3) Genel Müdür Yardımcısı, (8) Daire Başkanı ile birlikte (1) Bilgi İşlem Merkezi Müdürü ve (22) Şube Müdürü, taşra teşkilatında ise illerde Defterdarlıklar bünyesinde bulunan personel müdürleri, ayrıca Ankara ve Eskişehir de Mesleki Eğitim Kursu Müdürleri vasıtasıyla yönetilmektedir. İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar uyarınca Genel Müdürlüğün iç kontrol amaçlı mali ve mali olmayan işlem süreçlerini çıkarma çalışmaları SGB nin rehberliğinde halen devam etmektedir. İç Denetim Birimi Başkanlığınca; Hizmet sunumu ve etkinliği konularında 02/08/2010 tarih 1092/3 sayılı 23/07/2010 tarih 1087/2 sayılı 10/08/2010 tarih 1096/3 sayılı yılları birim faaliyet raporlarının hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri bakımından değerlendirilmesi konusunda 20/06/2012 tarih 1181/1 sayılı inceleme raporları düzenlenmiştir. Raporlarda yer alan bir tespitlere yönelik bir kısım düzenlemeler yapılarak, tedbirler alınmış bir kısmı da devam etmektedir. 77

88 Personel Genel Müdürlüğü II. AMAÇ ve HEDEFLER A- Amaç ve Hedeflerimiz Bakanlığın insan kaynakları politikası ile Genel Müdürlüğün yönetim kapasitesini geliştirmek ve bunun için gerekli alt yapıyı oluşturmak. 1. Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimi yaklaşımına geçişi sağlamak ve insan kaynakları yönetimi süreçlerini geliştirmek. 2. PEROP projesini insan kaynakları yönetimine göre geliştirmek. 3. Çalışan memnuniyetini artırmak. 4. Eğitim imkanlarını ve etkinliğini artırmak. B- Temel Politikalar ve Öncelikler Genel Müdürlük faaliyet raporunun bu bölümünde temel politika belgeleri ile faaliyetler arasındaki bağlantılar üzerinde durulacaktır. Birim faaliyet alanları ile ilgili olarak temel politika belgelerinde yer alan hususlara aşağıda değinilmiştir. Dokuzuncu Kalkınma Planı Değişen ekonomik ve sosyal koşullar çerçevesinde önemli bir araç haline gelmiş ve kamu kesimi için emredici, özel kesim için yönlendirici olan kalkınma planları beşer yıllık dönemleri kapsayacak şekilde hazırlanmakta iken dokuzuncu kalkınma planı AB ye üyelik sürecine katkı sağlayacak temel strateji dokümanı olarak tasarlanmış ve bu nedenle plan dönemi dönemini kapsayacak şekilde 7 yıllık olarak belirlenmiştir. Dokuzuncu Kalkınma Planında, öngörülen amaçlara ulaşmak için rekabet gücünün artırılması, istihdamın artırılması, beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, bölgesel gelişmenin sağlanması ve kamu hizmetlerinde kalitenin ve etkinliğin artırılması gelişme eksenleri olarak belirlenmiştir. Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması gelişme ekseninde, kamu kesiminde insan kaynaklarının geliştirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede; Personelin dengesiz dağılımının önlenmesi ve bu amaçla norm kadro uygulamasına işlerlik kazandırılması, Tüm çalışanların yetkin bir seviyeye ulaştırılması ve değişen koşullara uyum sağlaması için etkili insan kaynakları planlamasının yapılması, hazırlanacak programlar ile çalışanların sürekli bir şekilde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirilerek işlerini verimli bir şekilde yürütecek bilgi ve beceriye kavuşturulması, gibi alt amaçlar yer almaktadır. 78

89 2012YILI FAALİYET RAPORU Yukarıda belirtildiği şekilde Bakanlık insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik olmak üzere, çalışanların teşkilatta yer alan birimler arasında dengeli dağılımı sağlamak amacıyla yapılmış yapılmakta olan standartların geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecek ve Dokuzuncu Kalkınma Planında işlerlik kazandırılması hedeflenen norm kadro çalışmalarının temel yapısını oluşturacak olan ihtiyaç duyulan personelin sayı ve niteliklerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar sürdürülecektir Yılı Programı Bakanlar Kurulunca karara bağlanan yıllık programlar kalkınma planlarının uygulamaya geçirilmesinde en önemli araçlardandır Yılı Programının dördüncü bölümünün beşinci kısmının C. Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi başlığı altında, kamu kesiminde etkili bir insan kaynağı geliştirme politikası uygulanmasının ve kamu personel sisteminde şeffaf, anlaşılır ve yeknesak kurallara dayanan mesleki yeterliliği, performansı ve hizmetin gereklerini esas alan bir düzenlemeye gidilmesinin, kamuda etkinlik ve verimliliği önemli ölçüde artıracağı, bu çerçevede kamu hizmetleri ile personel sayı ve yapısının analiz edilmesinin, mevcut insan kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasının ve niteliğinin artırılması ile hizmetpersonel-ücret ilişkisinin sağlıklı bir şekilde kurulması ihtiyacının önemini koruduğu, kamu personelinin yeterli hizmet içi eğitime tabi tutulmamasının işlerini etkin ve verimli şekilde yürütecek bilgi ve beceriye kavuşmalarını engellediği, kamuda verimlilik kültürünü geliştirmek için hizmet içi eğitim programlarının yeni bir anlayış doğrultusunda ele alınma ihtiyacının bulunduğu, personel değerlendirme sisteminin gözden geçirilerek personelin performansının ölçülmesinde nesnel ve açık standartların geliştirilmesinin önem arzettiği, sicil sisteminin kaldırılarak yerine personel bilgi sistemini getiren 6111 sayılı Kanunun kurumlara personelin başarı ve verimliliğini ölçebilmeleri için değerlendirme ölçütleri belirleme imkanını getirdiği, görevde yükselme konusunun mevzuatta açık ve yeterli bir şekilde tanımlanmamış olduğu, kamu personelinin kurum ve kuruluşlar arasında dengesiz dağıldığı, 6111 sayılı Kanunun kamu sektöründe esnek çalışmaya imkan sağlayan bazı düzenlemeler getirdiği gibi hususlar yer almaktadır. İnsan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik temel amaç ve hedef olarak da kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları planlamasının yapılması, hizmet gereklerine uygun sayı ve nitelikte personel istihdamı, kamu görevlilerinin yönetsel karar alma süreçlerine katılım düzeylerinin artırılması ve kamu personel sisteminin iyileştirilmesi belirtilmektedir. Politika öncelikleri ve tedbirler olarak ise, kamu personel bilgi sisteminin tamamlanacağı, kamu personel sisteminin kurumsal yönetim yapısının gözden geçirileceği, kamu personelinin sürekli ve etkin bir hizmet içi eğitim programına tabi tutulmasının sağlanacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların performansını objektif ve saydam biçimde ölçen standartların geliştirileceği, başarılı çalışanların destekleneceği, ücretlendirmede performansın da esas alınacağı, kamu personel sisteminde esnek çalışma yöntemleri modeli geliştirileceği yer almaktadır Yılı Programında politika önceliği olarak belirlenmiş insan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında öngörülen tedbirlerin Bakanlık bünyesinde hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek, yapılması gereken kurumsal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bakanlık personelin hizmet gereklerine uygun olarak birimler arası dağılımının dengeli olarak yapılması için gerekli tedbirler alınacaktır. Çalışanların etkin ve verimli bir şekilde hizmet üretmelerini 79

90 Personel Genel Müdürlüğü sağlamaya yönelik eğitim programlarının etkinliği ve içeriği değerlendirilerek süreklilik sağlanacak ve personel niteliği artırılacaktır. Orta Vadeli Program Bakanlar Kurulunca karara bağlanan 2012/3793 sayılı Kararnamenin eki Orta Vadeli Programın ( ) IV. Program Dönemi Gelişme Eksenleri nden E. Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması bölümünde 2. Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi başlığı altında, kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynağı planlamasının yapılması, hizmet gereklerine uygun sayı ve nitelikte personel istihdamının sağlanması ve bu personele yönelik etkin bir denetim ve değerlendirme mekanizması oluşturarak verimliliğin artırılması temel amaç olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede; kamu personeli bilgi sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar ile kamuda insan kaynakları yönetiminin etkinleştirilmesi, performans sisteminin oluşturulması ve hizmet içi eğitim yaygınlaştırılması amacıyla düzenlemeler yapılması öngörülmüştür. Bu kapsamda Bakanlık insan kaynakları birimi olarak gerekli çalışmalar yürütülecektir. 80

91 2012YILI FAALİYET RAPORU III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Personel Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı, taşra teşkilatı (defterdarlıklar), taşra teşkilatı (eğitim hizmetleri) ile Bakanlığımız yurtdışı teşkilatına konulan toplam ödeneklerinin ve harcama tutarlarının gösterildiği tablo aşağıdadır YILI ÖDENEK DURUM TABLOSU (TL) TEŞKİLATI KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA MERKEZ TEŞKİLATI TAŞRA TEŞKİLATI (DEFTERDARLIKLAR) TAŞRA TEŞKİLATI (EĞİTİM HİZMETLERİ) YURTDIŞI TEŞKİLATI TOPLAM Personel Genel Müdürlüğü Tablo 98: Ödenek Durumu Merkez Teşkilatına İlişkin Bilgiler 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Personel Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı için ,-TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen toplam ödeneğin, ekonomik kodlar düzeyindeki dağılımında bazı ekonomik kodlardaki ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle yapılan kurum içi aktarmalar neticesinde genel ödenek toplamı ,-TL olarak gerçekleşmiştir (Ek 1). Yıl sonu itibarıyla toplam ödeneğin ,-TL lik kısmı harcanmış olup, gerçekleşme oranı %97,33 olmuştur yılı harcaması 2011 yılına göre %23,48 oranında artış göstermiştir. 81

92 Personel Genel Müdürlüğü PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATININ YILLARINA AİT BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU TL Ekonomik BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Kod ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA 01 PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM 7 GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ TOPLAM Tablo 99: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması (Merkez) 82

93 2012YILI FAALİYET RAPORU Fonksiyonel sınıflandırmaya göre Personel Genel Müdürlüğü hizmetleri genel kamu hizmetleri ana fonksiyonu altında genel personel hizmetleri kapsamındadır. Personel Genel Müdürlüğü merkez teşkilatının 2012 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerinin dağılımı ve yıl sonu gerçekleşmeleri ekonomik sınıflandırma açısından aşağıda gösterilmiştir: 01- Personel Giderleri için yıl sonu ödenek toplamı ,-TL olmuş, bu miktarın da ,-TL tutarındaki kısmı harcanmıştır. Harcama gerçekleşmesi %98,71 oranında olmuştur. Gerçekleşen harcama 2011 yılı harcama rakamına göre %6,76 oranında artmıştır. 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için yıl sonu ödenek toplamı ,-TL olmuştur. Bu ödenek miktarının da %96,15'ine tekabül eden ,-TL tutarındaki kısmı harcanmıştır yılında gerçekleşen harcamaya göre %1,78 oranında artış meydana gelmiştir. 03-Mal ve Hizmet Alımları yıl sonu ödenek toplamı ,-TL olmuştur. Yıl sonu itibarıyla harcama tutarı ,-TL olarak gerçekleşmiş, gerçekleşme oranı %98,25 olmuştur yılı harcama tutarına göre de %96,18 oranında artış meydana gelmiştir. 06-Sermaye Giderleri için bütçeyle tahsis edilen ,-TL tutarındaki ödenek miktarında yıl içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Yıl sonu itibarıyla bu ödeneğin %67,92 sine tekabül eden ,-TL tutarındaki kısmı harcanmış ve 2011 yılına göre harcama miktarı %3,08 oranında artmıştır yılları bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırma düzeyindeki ödenek ve harcama durumları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI SERMAYE GİDERLERİ Grafik 14: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek ve Harcamalar (Merkez) yıllarına ilişkin olarak her yılın toplam harcaması içerisinde personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderleri, mal ve hizmet 83

94 Personel Genel Müdürlüğü alım giderleri ve sermaye giderlerinin paylarının gösterildiği grafik aşağıda yer almaktadır. 2,06 4,39 0,37 2,68 2,24 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25,37 19,48 28,62 28,90 30,95 7,00 7,15 11,49 12,10 9,97 61,89 59,99 62,77 65,74 56, SERMAYE GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ Grafik 15: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Düzeyindeki Dağılımı (Merkez) Personel Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı için 2012 yılı bütçesi ile tahsis edilmiş ödeneklerden ikinci düzey ekonomik kodlar seviyesinde yıl sonu itibarıyla gerçekleşen harcamaların toplam harcama içerisindeki payları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik 16: Bütçe giderlerinin 2 li Ekonomik Kod Düzeyinde Dağılımı (Merkez) Merkez teşkilatına ilişkin dördüncü düzey ekonomik kodlardan gerçekleşen harcamaları gösteren tablo ise (Ek 3) te yer almaktadır. 84

95 2012YILI FAALİYET RAPORU Taşra Teşkilatına İlişkin Bilgiler Defterdarlıklar 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı (Defterdarlıklar) için ,-TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekten ,-TL ödenek düşülmüş, ,-TL tutarında da ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek miktarı ,-TL olmuştur (Ek 3). Harcama tutarı da ,-TL olduğundan, gerçekleşme oranı %96,74 olmuştur. Harcama toplamlarına bakıldığında, 2012 yılı harcamasının 2011 yılı harcamasına göre %14,60 oranında artış gösterdiği görülmektedir. 85

96 Personel Genel Müdürlüğü PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA (DEFTERDARLIKLAR) TEŞKİLATININ YILLARINA AİT BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Ekonomik BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Kod ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA 01 PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 02 1 MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE 2 MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA 6 GİDERLERİ MENKUL MAL GAYRİMADDİ 7 HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN 4 TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI TOPLAM Tablo 100: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması (Defterdarlıklar) TL 86

97 2012 YILI FAALİYET RAPORU Fonksiyonel sınıflandırmaya göre Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı (defterdarlıklar) hizmetleri, genel kamu hizmetleri ana fonksiyonu altında finansal ve mali işler ve hizmetler kapsamındadır. Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının (Defterdarlıklar) 2012 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerinin dağılımı ve yıl sonu gerçekleşmeleri ekonomik sınıflandırma açısından aşağıda gösterilmiştir: 01- Personel Giderleri için ,-TL ödenek tefrik edilmiş, yıl içerisinde ,-TL ödenek düşülerek ,-TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek miktarı ,-TL iken yıl sonu itibarıyla harcama gerçekleşmesi ,-TL olmuştur. Gerçekleşme oranı %96,83 iken 2011 yılı harcamasına göre de %15,26 artış oluşmuştur. 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için yıl sonu ödenek toplamı ,-TL olmuştur. Yıl sonu harcaması ,-TL olarak gerçekleşmiş, 2011 yılında gerçekleşen harcamaya göre %10,59 oranında artış meydana gelmiştir. 03-Mal ve Hizmet Alımları için yıl sonu ödenek toplamı ,-TL olmuştur. Yıl sonu harcama tutarı ise ,-TL olduğundan tahsis edilen ödeneğin %83,72 si harcanmıştır. Harcama tutarı 2011 yılına göre %19,54 oranında artış göstermiştir yılları bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırma düzeyindeki ödenek ve harcama durumları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir % % % % % % % 0% ÖDENEK HARCA ÖDENEK HARCA ÖDENEK HARCA ÖDENEK HARCA ÖDENEK HARCA PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ Grafik 17: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek ve Harcamalar (Defterdarlıklar) yıllarına ilişkin olarak her yılın toplam harcaması içerisinde personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderleri ve mal ve hizmet alımı giderleri, sermaye giderleri ve cari transfer gideri paylarının gösterildiği grafik 87

98 Personel Genel Müdürlüğü aşağıda yer almaktadır. Grafik.18: Yılları Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Düzeyindeki Dağılımı (Defterdarlıklar) Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı (defterdarlıklar) için 2012 yılı bütçesi ile tahsis edilmiş ödeneklerden ikinci düzey ekonomik kodlar seviyesinde yıl sonu itibarıyla gerçekleşen harcamaların toplam harcama içerisindeki payları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik 19: Bütçe giderlerinin 2 li Ekonomik Kod Düzeyinde Dağılımı (Defterdarlıklar) 88

99 2012 YILI FAALİYET RAPORU Taşra teşkilatına (defterdarlıklar) ilişkin dördüncü düzey ekonomik kodlardan gerçekleşen harcamaları gösteren tablo ise (Ek 5) de yer almaktadır Eğitim Hizmetleri 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı eğitim hizmetleri için ,-TL ödenek tahsis edilmiştir. (Ek 5). Yıl sonu itibarıyla toplam ödeneğin ,-TL kadarı harcanmış olup, gerçekleşme oranı %83,03 olmuştur yılı harcaması 2011 yılına göre %14,81 oranında artış göstermiş bulunmaktadır. 89

100 Personel Genel Müdürlüğü PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA (EĞİTİM HİZMETLERİ) TEŞKİLATININ YILLARINA AİT BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Ekonomik BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Kod ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA 01 PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL 0 03 MAL VE HİZMET ALIMLARI ÜRETİME YÖNELİK MAL VE 1 MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE 2 MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 03 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE 8 ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN 4 TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL MALLARIN BÜYÜK 6 ONARIM GİDERLERİ TOPLAM Tablo 101: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması (Eğitim Hizmetleri) TL 90

101 2012 YILI FAALİYET RAPORU Fonksiyonel sınıflandırmaya göre Personel Genel Müdürlüğü Mesleki Eğitim Kurs hizmetleri, taşra teşkilatı eğitim hizmetleri ana fonksiyonu altında sınıflandırmaya girmeyen eğitim hizmetleri kapsamındadır. Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı eğitim hizmetleri için 2012 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerinin dağılımı ve yıl sonu gerçekleşmeleri ekonomik sınıflandırma açısından aşağıda gösterilmiştir: 01- Personel Giderleri için yıl sonu ödenek toplamı ,-TL olmuş, bu miktarın da ,-TL tutarındaki kısmı harcanmıştır. Harcama gerçekleşmesi %80,82 oranında olmuştur. Gerçekleşen harcama 2011 yılı harcama rakamına göre %6,31 oranında artmıştır. 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için yıl sonu ödenek toplamı ,-TL olmuştur. Bu ödenek miktarının da %95,18 i olan ,-TL tutarındaki kısmı harcanmıştır yılında gerçekleşen harcamaya göre %0,84 oranında artış meydana gelmiştir. 03-Mal ve Hizmet Alımları için yıl sonu ödenek toplamı ,-TL olmuş, bu ödeneğin %84,28 ine tekabül eden ,-TL tutarındaki kısmı harcanmıştır. Bir önceki yıl mal ve hizmet harcaması tutarına göre ise %37,80 oranında bir artış meydana gelmiştir yılları bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırma düzeyindeki ödenek ve harcama durumları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik 20: Yılları Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek ve Harcamalar (Eğitim Hizmetleri) yıllarına ilişkin olarak her yılın toplam harcaması içerisinde personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ve sermaye giderlerinin paylarının gösterildiği grafik aşağıda yer almaktadır. 91

102 Personel Genel Müdürlüğü 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23,46 28,19 25,93 28,65 34,39 7,13 7,19 10,48 9,66 8,48 63,48 64,61 61,69 63,59 57, MAL VE HİZMET ALIMLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ Grafik 21: Yılları Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Düzeyindeki Dağılımı (Eğitim Hizmetleri) Her yılın toplam harcaması içerisinde ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan söz konusu harcamaların yıllar itibariyle dağılımında, 2009 yılına kadar personel giderleri ile mal ve hizmet alımı giderlerinin artış gösterdiği, personel giderlerinde 2010, 2011 ve 2012 yıllarında bir azalış söz konusu olmasına rağmen mal ve hizmet alımı giderlerindeki artışın devam ettiği görülmektedir. Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı eğitim hizmetleri için 2012 yılı bütçesi ile tahsis edilmiş ödeneklerden ikinci düzey ekonomik kodlar seviyesinde yıl sonu itibarıyla gerçekleşen harcamaların toplam harcama içerisindeki payları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. MEMURLAR 52% HİZMET ALIMLARI 0% YOLLUKLAR 27% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 7% SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1% GEÇİCİ PERSONEL MEMURLAR (Em.Ks.) 5% 8% SÖZLEŞMELİ PERSONEL (Em.Ks.) 0% MEMURLAR GEÇİCİ PERSONEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL (Em.Ks.) YOLLUKLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL MEMURLAR (Em.Ks.) TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI HİZMET ALIMLARI Grafik 22: Bütçe giderlerinin 2 li Ekonomik Kod Düzeyinde Dağılımı (Eğitim Hizmetleri) Taşra teşkilatı eğitim hizmetlerine ilişkin dördüncü düzey ekonomik kodlardan gerçekleşen harcamaları gösteren tablo ise (Ek 7) de yer almaktadır. 92

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU 0 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 0 0 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI Saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması üzerine kurulmuş bulunan kamu mali yönetimi; faaliyetlerin etkili, ekonomik ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 ANKARA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 YILI FAALİYET RAPORU MART 21 ANKARA T.C. Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Uygulama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü www.pergen.gov.tr

Detaylı

GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI

GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI 2010 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı uyarınca Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan çalışmalardan birisi de "Personel yönetiminden

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU YILI FAALİYET RAPORU OCAK YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI Küreselleşen dünyada tüm kurumlar finansal sermayelerinin yanı sıra beşeri sermaye dediğimiz insan unsuru ile bir yer edinmeye çalışmaktadır.

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU 2006 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 2007 T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 2007 T.C. Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Uygulama

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MART 2009 ANKARA T.C. Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Uygulama

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

BATMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ

BATMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ EK: 2 BATMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ Servis Adı Servis Sorumlusu Yedek Görevli Görevler Görevli Yedek Görevli İdari Davalar Eğitim Sınav Bakanlık ve Valilik atamalı personelin

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

Gaziantep Defterdarlığı Birim Yönergesi GAZİANTEP PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ. T.C. Maliye Bakanlığı Ekim 2013 GAZİANTEP DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

Gaziantep Defterdarlığı Birim Yönergesi GAZİANTEP PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ. T.C. Maliye Bakanlığı Ekim 2013 GAZİANTEP DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ Gaziantep Defterdarlığı Birim Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık Birim Yönergelerine yönelik 1.3.7, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.4.2,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler Atama Servisi (Merkez Birimler) Hülya BİÇEROĞLU Remziye TÜRK Merkez birimlerine görevli olan İl atamalı ve Bakanlık atamalı in atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak ve Bakanlık ile bu e ilişkin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ Sayfa No : 1 / 7 Doküman No Doküman Adı Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Rev. No İÜ/PDB/OŞ-01 ORGANİZASYON ŞEMASI İÜ/PDB/GT-01 DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI İÜ/PDB/GT-02 2547 KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ: Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak. Bakanlık personelinin

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kartepe Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU Şube Adı: Uygulama ve Koordinasyon (I) Şubesi Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU A ve B Grubu Kadroların birimler ve unvanlara göre dağıtımının yapılması Yıl içerisinde

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Tarih: 21.03.2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Revizyn Tarihi: Revizyn N: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI A- PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ VE/VEYA SIKLIĞI. Yılda bir kez

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ VE/VEYA SIKLIĞI. Yılda bir kez 3 Aylık İstatistik 6 Aylık İstatistik Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri Bakanlığımız ve diğer genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler adına yürütülen hukuk hizmetlerine ilişkin

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

HATAY DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ

HATAY DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ 1- Personel Müdürlüğünün Görevleri HATAY DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ a) Valilik atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak, b) İl kadrolarının; dağıtım,

Detaylı

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu MÜDÜR Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör Yrd. Doç. Dr. Namık BİLİCİ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR T.C. SİVAS BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 230 BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER: 35 Osman KÖSEDAĞI,

Detaylı

BATMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ - BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

BATMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ - BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar BATMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ - BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Batman Defterdarlığı Personel Müdürlüğü ve servislerinin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Sayfa No Sayfa 1 / 10 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Amaç... 2 Madde 2- Kapsam... 2 Madde 3- Sorumluluk... 2 Madde 4- Hukuki Dayanak... 2 İKİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE GÖREVLER Madde 5- Kuruluş...

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Erhan TÜMER 1) İl Müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Tahakkuk Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Tahakkuk Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Tahakkuk Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ Genel İdare

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU Personel İşlerinde Yapılan İsler, 1) Personelle ilgili her türlü yazışma. 2) Akademik ve İdari Personelin özlük dosyalarının tutulması ve işlemlerinin takibi, 3) Günlük Resmi

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATI N ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 :Kapsam

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI İçindekiler I BİRİMİN FAALİYET ALANI... 1 II BİRİMDE YAPILAN İŞLERİN ÖZET TANIMI... 1 III ORGANİZASYON ŞEMASI... 2 IV GÖREV TANIMLARI... 3 Daire Başkanı... 3 Daire

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro lüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Sayı : 26608920-010.06/ 263 09/01/2014 Konu: 2011/4 Sayılı Genelgedeki Revizyon. GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Tapu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

Üzerinde doküman no bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır. İŞ PLANI

Üzerinde doküman no bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır. İŞ PLANI AY OCAK (FAALİYET) AKADEMİK PERSONEL -Resmi Gazetede yayınlanan dolu-boş kadro değişikliği ile ilgili işlemlerin. -Akademik Ocak ayı yıllık terfilerinin. -Akademik Ocak kadrolar ile İDARİ PERSONEL DİSİPLİN

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Yaşar BAYAR Daire Başkanı 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Sayfa 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖZLÜK İŞLERİ BÜROSU İŞ SÜRECİ-1 Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/K ayıt

Sayfa 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖZLÜK İŞLERİ BÜROSU İŞ SÜRECİ-1 Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/K ayıt T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖZLÜK İŞLERİ BÜROSU İŞ SÜRECİ-1 Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/K ayıt Akademik Personel Atama Yazıları ve Yapılan İşlemler Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Daire Başkanı) Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek, Daire Başkanlığının

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

HİZMET STANDARDI TABLOSU

HİZMET STANDARDI TABLOSU HİZMET STANDARDI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAN MA SÜRESİ 1 Akademik ve İdari Personelin Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit (Süre uzatma) 1- Personelin,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 01 02 Gelen Evrakların EBYS sistemi kayıdı, İlgili Birimlere Havalesinin Yapılması. Kişi ve Kurumlara Giden Evrakların EBYS işlemlerinin tamamlanması, gönderilmesi/posta Resmi Yazının Aslı ve Zimmet Defteri

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı