Drying of the Seedless Grape in An Industrial Type Heat Pump Dryer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Drying of the Seedless Grape in An Industrial Type Heat Pump Dryer"
  • Asli Oz
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 Politeknik Dergisi Cilt:13 Syı: 4 s , 21 Journl of Polytechnic Vol: 13 No: 4 pp , 21 Endüstriyel Tip Isı Pomplı Kurutucud Çekirdeksiz Üzümün Kurutulmsı Mesut ABUŞKA, Hikmet DOĞAN ÖZET Bu çlışmd Sultniye tip çekirdeksiz üzümün, sıhhî, kplı ve kontrollü şrtlrd endüstriyel çpt kurutulmsı mçlnmıştır. Bu mc yönelik olrk, ısı pompsı teknolojisi ess lınmış ve Türkiye de ilk olrk 1. kg kpsiteli endüstriyel tip ısı pomplı kurutm (IPK) sistemi tsrımı ve imltı ypılrk deneysel olrk incelenmiştir. IPK d ypıln deneylerde % 324,45kb nem ornındki ürünler, 6,2 C kurutm hvsı sıcklığınd 52 stte % 2,71kb nem ornın kurutulmuştur. Açık hvd beton üzeri bez sergide ypıln kurutm işleminde ise % 33,81kb nem ornındki ürünler, 199 stte % 14,6kb nem ornın kurutulmuştur. IPK d kurutuln üzümler temizlik çısındn tozsuz ve renk değeri olrk 1 numr değer elde edilmiştir. Açıkt kurutuln üzümler ise tozlu ve renk değeri olrk 9 numr elde edilmiştir. Sultniye tipi çekirdeksiz üzümlerin kurutulmsınd deneysel olrk nliz edilen kurutucunun, ürünün kurutulmsı sırsınd ortlm ısıtm tesir ktsyısı COP sistem: 2,81, özgül nem lm verimi SMERsistem: 1,53, nem lm verimi MER: 99,15 olrk bulunmuştur. Anhtr Kelimeler: Kurutm, endüstriyel tip ısı pompsı, çekirdeksiz üzüm. Drying of the Seedless Grpe in An Industril Type Het Pump Dryer ABSTRACT In this study, seedless grpes sultns, snitry, industrilscle drying of closed nd controlled conditions intended. To this end, ws covered in het pump technology nd s Turkey's first industriltype hetpump drying (HPD) system with cpcity of 1, kg hd been exmined experimentlly by designing nd mnufcturing. In experiments in the HPD db % humidity products, drying ir temperture of 6.2 C, 52 hours 2.71db % moisture content were dried. Under the sun drying process of concrete bove the cloth sheet 33.81db % humidity products, 199 hours 14.6db % moisture content were dried. At the HPD dried grpes for clening dustfree nd color vlue for the number 1 ws obtined. Grpes re dried in the open s the dusty nd the color vlue of the number 9 ws obtined. Sultn type seedless grpes drying in the experimentl nlysis of the dryer, the verge heting effect of the product during drying COP system coefficient: 2.81, specific SMERsystem dehumidifiction efficiency: 1.53, dehumidifiction efficiency MER: respectively. Keywords: Drying, industril type het pump, seedless grpe. 1. GİRİŞ Dünyd trım ürünleri endüstriyel vey doğl şrtlrd kurutulmktdır. Açıkt ürün kurutmd; çoğu kere ürünün sğlığ uygunluğu (bkteriyolojik), renk ve lezzet gibi özelliklerinin bozulmsındn; ürünün klitesi düşmekle birlikte zmn ve işçilikte de büyük kyıplr sebep olmktdır. Ayrıc çıkt tbii olrk kurutmd, meteorolojik etmenler de ürün kyıplrın neden olmktdır. Bunun ynınd endüstriyel kurutmd ilk ytırım mliyeti ve sürekli enerji mliyeti girdileri yüksek olduğundn ürün mliyetleri rtmktdır. Anck kurutmnın kplı şrtlrd kontrollü olmsı, ürün klitesi, zmn, işçilik, mikro biyolojik ve ürün kybının zltılmsı yönünden büyük getiriler sğlmktdır. Mkle trihinde gelmiş trihinde yyınlnmk üzere kbul edilmiştir. M. ABUŞKA, Org. Kenn Evren Endüstri Meslek Lisesi, Alşehir, Mnis epost : H. DOĞAN, Gzi Üniversitesi Teknik Eğitim Fkültesi Mkine Eğitimi Bölümü epost : Digitl Object Identifier / , Açık hvd, yer sergilerde üzüm kurutulmsı esnsınd sbhlrı çiy oluşmsı ve bzen yğmur yğmsıyl kurum sürecinin uzmsın (12 2 gün), üzümde fl toksin (küflenme) oluşmsın sebep olmktdır. Örneğin; Mnis d her yıl ürünün 1/3 ü yğmurlrdn zrr görmektedir [1]. Türkiye, 28 yılınd 825 bin tonluk kuru üzüm üretimi içersinde 3 bin ton kuru üzüm üretimi ile dünyd en çok kuru üzüm üretimi ypn ülke konumunddır. Türkiye 27 yılınd 24 bin ton kuru üzüm dış stım miktrı ile de 316 milyon $ gelir elde etmiştir. Türkiye çısındn önemi büyük oln çekirdeksiz kuru üzüm, Ege Bölgesi nde 1.'i şkın ileye istihdm imkânı sğlmktdır [2]. Uluslr rsı ürün stndrdlrının yükselmesine prlel olrk; son yıllrd, üreticilerin ve trımsl işletmelerin endüstriyel ve kliteli kuru üzüm üretimine yönelik tlepleri giderek rtmktdır. Kuru üzüm işleme pketlemesi ypn işletmeler, ürün mikroorgnizm yükünün zltılmsın yönelik olrk, ürünün yıkmlı ve yıkmsız işleme sonrsı kurutm vey noktsl sıcklıkt ısıl işlemsterilizsyon uygulmlrın tlepleri; endüstriyel kurutm sistemlerine oln ilgiyi rtırmıştır. 271

2 Mesut ABUŞKA, Hikmet DOĞAN / POLİTEKNİK DERGİSİ, CİLT 13, SAYI 4, 21 Trımsl işletmeler ve üreticilerin endüstriyel sistem tlebinde; hızlı ve yüksek kliteli üretim, sıcklıknemhv hızı gibi değerlerin kontrol edilebilme isteği ve son yıllrdki iklim değişikliğinden dolyı yüksek orndki ürün kyıplrının meydn gelmesi etkili olmuştur. Phni ve rk. (25), kplı çevrimli sürekli kışlı ısı pompsı destekli kurutm sistemini test etmişlerdir. Çlışmd, sistemde ürün klite optimizsyonu için düşük sıcklıklrd (3 35 C) kurutulmsı gereken bitkileri kurutmuşlrdır. Özgül nem çekme ornını (SMER),6,61 kg/kwh rsınd hesplmışlrdır. Ürün kurutmsınd elektrikli tel ısıtıcılı geleneksel sistem ile ısı pompsı sistemi krşılştırıldığınd ısı pomplı sistemde kurutm süresinin % 65 ve kullnıln enerjinin de % 22 zldığı görülmüştür [3]. Filho ve Strommen (1996), kplı çevrimli ısı pomplı kurutuculrın düşük sıcklıklrd çlışn konvnsiyonel kurutuculr göre dh verimli çlışm potnsiyeline ship olduğunu belirtmişlerdir. Arştırmcılr, kplı çevrimli ısı pomplı kurutuculrd tık hvdn duyulur ve gizli ısının çekilmesiyle sistem ısıl performnsının iyileşeceğini belirtmişlerdir [4]. Bines (1986), ısı pomplı kurutuculr kullnıldığınd, kurutuculrd enerji kyıplrının zldığını belirtmiştir. Arştırmcı, ısı pomplı sistemlerde SMER değerinin 16 kg/kwh rsınd değiştiğini belirtmiştir [5]. Söylemez (26), kurutm sistemlerinde sistemdeki tık ısıyı kullnn ısı pomplı kurutuculrın termoekonomik nlizini ypmıştır. Arştırmcı, sistemin termoekonomik nlizi için sistem elemnlrının ısıl nlizi ile birlikte bsit bir ekonomik nliz ypmış ve ısı pompsı için en uygun sıcklık değerlerini hesplmıştır. Sistem için en uygun yoğuşturucu çıkış hv sıcklığı 5,13 C, buhrlştırıcıdn yrıln hv sıcklığı 11,9 C ve buhrlştırıcıy giren sistem hvsı sıcklığını ise 37,68 C olrk hesplnmıştır. Sistem elemnlrı için en uygun çlışm şrtlrınd COP değerini 2,35 olrk hesplnmıştır [6]. Okty (1997), ısı pompsı destekli bir kurutucunun performnsın etkiyen etkenleri rştırmıştır. Arştırmcı, yn geçit (bypss) hv ornı, toplm hv debisi ve egzoz debisi; sistemin performnsını etkileyen nhtr verilerdir ifdesini kullnmıştır. Buhrlştırıcı etrfındki bypss hvsının sistemin performnsını %2 ornınd iyileştirebileceği, bu iyileşmenin rtn hv debisi ile rtcğı, egzoz hvsının %1 zltılmsı ile özgül nem çekme ornının (SMER) %15 ve ürün geçişinin %5 ornınd iyileşebileceği belirtilmiştir. Fkt bu iyileşmenin soğutknın yüksek çlışm sıcklığı ile sınırlı olduğunu belirtilmiştir [7]. Okty (23), meknik ısı pomplı bir kurutucunun testini ypmıştır. Test mteryli olrk ıslk yün kullnılmıştır. Ypıln deneylerde kütlesel hv hızlrı,78 1,5 kg/m2s rsınd değişmiştir. Bypss hv ornı ve dönüş hvsı ornı %2 %8 rsınd değiş 272 miş ve tüm sistem SMER değeri dönüş hvsı ornın bğlı olrk 1,5 ve 2,8 kg/kwh rsınd değişmiştir. Ypıln çlışmd, buhrlştırıcı hv ornlrı rttıkç hem tüm sistem performnsı hem de SMER in rttığı gözlemlenmiştir [8]. Teeboonm ve rk. (22), ısı pomplı meyve kurutuculrının optimizsyonunu ypmışlrdır. Isı pomplı meyve kurutuculrının en uygun şrtlrı belirlenirken en önemli fktörlerin dönüş hvsı ornı, buhrlştırıcı bypss ornı, kütlesel debi ve kurutm hvsı sıcklığı olduğu belirtilmiştir. Arştırmcılr, sonuç olrk kurutulck ürünün fiziksel özellikleri en uygun hv debisini ve buhrlştırıcı bypss hv ornını önemli bir biçimde etkilemektedir ifdesini kullnmıştır [9]. Ceyln ve rk. (27), ısı pompsı destekli kereste kurutucusunun enerji ve ekserji nlizini ypmışlrdır. Çlışmd, 4 C sıcklık ve,8 m/s hv hızınd ypıln kurutm işleminde kvk keresteleri 1,28 kg su/kg kuru mdde nem ornındn,15 kg su/kg kuru mdde nem ornın 7 stte ve çm keresteleri de,6 kg su/kg kuru mdde nem ornındn,15 kg su/kg kuru mdde nem ornın 5 stte indirgenmiştir [1]. Chu ve rk. (1998, 1998b, 2), ısı pomplı kurutucud trımsl ve deniz ürünlerini (mntr, meyveler ve istiridye) kurutmuşlrdır. Arştırmcılr, ısı pomplı kurutuculrd plnlnmış kurutm şrtlrı ile trımsl ve deniz ürünlerinin klitesinin rttırılbileceğini ifde etmişlerdir [1113]. Prsertsn ve rk. (1997, 1998b), ısı pomplı kurutucud trımsl gıdlrı (muz) kurutmuşlrdır. Arştırmcılr, ısı pomplı kurutuculrın yüksek nem miktrın ship mteryller için dh uygun olduğunu ifde etmişlerdir. Ayrıc çlışmd, ısı pomplı kurutuculrın isletme mliyetlerinin onlrı ekonomik olrk dh mümkün kıldığı belirtilmiştir [14,15]. Tosun (29), ısı pompsı destekli, ısı geri kznımlı, rflı bir kurutucu bzı yüksek nemlilikteki trım ürünlerinin kurutulmk üzere tsrlnmış ve imltı gerçekleştirilmiştir. Sistemde iki kdemeli yoğuşturucu kullnılmıştır. Ön soğutucu olrk bir ısı değiştirici ilve edilmiş ve böylece ısı geri kznımı sğlnmıştır. Elm kurutm deneyindeki kurum süreleri 4 C, 44 C, 48 C ve 5 C sıcklıklrı için sırsıyl 435, 3, 3, ve 285 dkik sürmüştür. Aynı kurutm sıcklıklrı için sırsıyl kurutm hvsının girişteki bğıl nemi %14, 16, 15, 11 ve çıkıştki bğıl nemi %21, 23, 2, 21 olrk bulunmuştur. SMER değerleri 4 C, 44 C, 48 C ve 5 C sıcklıklrı için sırsıyl.46,.68,.61 ve.81 olrk hesplnmıştır. MER değerleri 4 C, 44 C, 48 C ve 5 C sıcklıklrı için sırsıyl.65,.99,.94 ve 1.2 olrk bulunmuştur. COP değerleri de 4 C, 44 C, 48 C ve 5 C sıcklıklrı için sırsıyl 2.72, 2.62, 2.59 ve 2.81 olrk tespit edilmiştir. Isı pomplı kurutucunun düşük nem ve sıcklıkt çlışmsındn dolyı kurutmnın ürün klitesinde de olumlu etkisinin bulunduğu gözlenmiştir [16].

3 ENDÜSTRİYEL TİP ISI POMPALI KURUTUCUDA ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜN KU / POLİTEKNİK DERGİSİ, CİLT 13, SAYI 4, ISI POMPALI KURUTUCU Isı pompsınd kompresör, yoğuşturucu (kondenser), kısm vnsı ve buhrlştırıcı (evportör) bulunmktdır. Isı pomplrı ısı kynğı olrk hv, su ve toprk kynklı olmk üzere üç grub yrılırlr. Bu çlışmd, hvdn hvy bir ısı pompsı kullnımı ile çekirdeksiz üzüm kurutm işlemi gerçekleştirilmiştir. Kurutm sisteminde ihtiyç duyuln ısı, ısı pompsının yoğuşturucusundn sğlnmktdır. Kullnıln soğutknın (soğutucu kışkn) Şekil 1 de verilen log Ph diygrmındki değerler; h1h2: kompresör girişçıkışı, h2h3: yoğuşturucu girişçıkışı ve h3=h4: kılcl boru girişçıkışı entlpi değerleridir ve bun göre kondenser kpsitesi; ç = Σ m g Σm (5) Kuru hv ve su buhrı için kütle korunumunun genel eşitliği: m KHç = Σ m KH (kuru hv için) KHg = Σ Σm Σ( wg KHg Σ( m (6) m KHg ) = Σ wç m khç vey m Sg ) = Σ m NHç (nemli hv için) (7) şeklinde yzılbilir. Enerjinin korunumunun genel eşitliği: 2 2 v v (h + + g z )Σg m + g z ) (8) Q W = Σç m (h Enerji eşitliğinde kinetik enerji ve potnsiyel enerji değişimleri, ısı ve iç etkileşimleri, değişimleri ynınd çok küçük olduğundn ihml edilerek, hesplmlrd enerji eşitliği şğıdki gibi kullnılmıştır. Q W = Σ m ç hç Σ m g hg (9) Kurutm hvsının neminin çekilmesi için kurutm tünelinde kullnıln ısı yükü: Q T m Hg hhg hhç (1) eşitliği ile hesplnmıştır. ) Sistemde yoğuşturucudn tıln ısı yükü ( Q K kurutm hvsının ship olduğu ısı yüküne eşittir ve şğıdki eşitlik ile hesplnmıştır: Şekil 1. Isı pompsı sisteminin log Ph diygrmı Q K m ( h2 h3 ) (1) eşitliği ile hesplnmktdır. Yoğuşturucunun kurutm hvsın verdiği ısı miktrı ise; Q ve Q K K h Q K = m Hg. c p.(thg THç) m Hg = Hg. V g Tüm sistem için etkinlik ktsyısı (COPsistem) hesplnmsınd şğıdki eşitlik kullnılır [17]. COPsistem = (2) eşitliği ile hesplnmktdır. Kurutucu çlıştığı sürece ısı pompsı sistemi de devrede klcğındn, kurutucu çlışm süresi (Kh), ynı zmnd ısı pompsı çlışm süresidir. Kurutm sisteminde kullnıln toplm enerji miktrı, yoğuşturucu kpsitesi kbul edilmiş ve soğutkn debisi de bun göre bulunn sistemde, kompresör gücü için; Q C m ( h2 h1 ) (3) eşitliğinden fydlnılır. Sistemdeki buhrlştırıcı kpsitesi de; Q E m ( h1 h4 ) (4) eşitliği ile hesplnır. Çekirdeksiz üzümün kurutulmsınd kullnıln ısı pomplı sistem, ısıtm ve soğutm uygulmlrını kpsmktdır. Sürekli kışlı çık sistem için, enerjinin ve kütlenin korunumu knunu uygulnrk şğıdki eşitlikler verilmiştir. Kurutm sistemi için kütlenin korunumu knunun genel eşitliği: (11) Q K W c W 1 W 2 (12) Kurutm hvsının bğıl nemi; w. p,622 w pd (13) Kurutm hvsının özgül entlpisi; h c pkh T w hd (14) eşitlikleri ile hesplnmıştır [18]. Kurutm esnsınd kurutm tünelinde enerjinin kullnılm ornı (EURdt) şğıdki eşitlik ile hesplnır [19]. EURdt = m Hg.( hhg hhç ) m Hg.c p.( THg THç ) 15) 3. MATERYAL VE METOT Tsrlnn ve imltı ypıln endüstriyel tip ısı pomplı çekirdeksiz üzüm kurutm sistemi n htlrı ile kurutm tüneli, yoğuşturucu, fn, buhrlştırıcı ve kompresör odlrı, dış kompresör gurubu (tetikleyici), ısı pompsı sistemini oluşturn tesist prçlrındn ve 273

4 Mesut ABUŞKA, Hikmet DOĞAN / POLİTEKNİK DERGİSİ, CİLT 13, SAYI 4, 21 kontrol donnımlrındn oluşmktdır. Sistem kpsitesi 1. kg dır. Tsrlnn ve imltı ypıln ısı pomplı çekirdeksiz üzüm kurutucusu resmi Şekil 2 de, teknik resmi Şekil 4 de verilmiştir. Açıkt ypıln kurutmnın resmi ise Şekil 3 te verilmiştir. 94 m2 hzır poliüretn izolsyonlu duvr/tvn pneli (8 cm). Kurutucu dış görünüş Şekil 3. Açıkt ypıln kurutm resmi b. Kurutm tüneline ürün kssı yerleşimi Şekil 2. Endüstriyel tip ısı pomplı üzüm kurutucusunun resmi Endüstriyel tip kurutucudki donnımlr: 1 det 3 BG, 2 det 2 BG yrı hermetik kompresör 2 det 145 m2, 1 det 8 m2, 2 det 86 m2 yoğuşturucu Yoğuşturucu üzeri 9 det elektrikli ısıtıcı rezistns (1. W) 4 det 1 m2, 3 det 41 m2, 1 det 15 m2 buhrlştırıcı 1 det slyngoz ikiz fn (15. m3/h), 1 det slyngoz fn (53. m3/h), 1 det elektrik motoru 7,5 BG ikiz fnd, 1 det 3 BG elektrik motoru tekil fnd, 3 det Ø 4, 2 det Ø 5, 4 det Ø 45 ve 6 det Ø 3 knt çpınd eksenel fn 2 det çrpm kpı (9x19 cm), 1 det sürgülü kpı (2x25 cm), 274 Endüstriyel tip kurutucud ısı pompsı sisteminin yoğuşturucusunu enerji kynğı olrk kullnck şekilde düşünülmüş ve iml edilmiştir. Kurutucu içersindeki ürünlerin nemi, yoğuşturucud ısıtıln kurutm hvsı vsıtsıyl buhrlştırılrk kurutm hvsın krışmktdır. Bu nedenle, nemi rtn kurutm hvsının zmnl nem lm yeteneği zlcğındn dolyı, kurutm hvsının içerisindeki nem buhrlştırıcıd yoğuşmktdır. Yoğuşturm işlemi; nemli hvyı soğuk yüzeyde çiy noktsı sıcklığının ltınd düşürülerek gerçekleştirilmektedir. İml edilen kurutucud, ürün üzerinden geçtikten sonr dışrı tıln kurutm hvsının buhrlştırıcı üzerinden geçirilmesi ile sistemde tık ısıdn fydlnılmy çlışılmıştır. Böylece sistemde ısı pompsının buhrlştırıcısı buhrlşm gizli ısısının bir kısmını tıln kurutm hvsındn çekmektedir. Böylece kurutm sistemi, hvdnhvy bir ısı pompsı olrk çlışmktdır. Kurutucu sistemde, kurutm hvsı tünel sonund iki kol yrılıp, tünele girmeden önce tekrr birleşmektedir. Buhrlştırıcı ve yoğuşturucudn geçen hvlrın krışmsı ile elde edilen krışım hvsı, kurutm hvsı olrk, kurutm tüneline giriş ypmktdır. Toplm kurutm hvsı debisinin 2/3 ü yoğuşturucu üzerinden ısıtılrk tekrr dolştırılmkt, 1/3 ü ise buhrlştırıcıd soğutulrk nemi düşürülmektedir. Yoğuşturucud ısıtıln ve buhrlştırıcıd soğutulrk nemi düşürülen hv debileri krıştırılrk kurutm tüneline yönlendirilmektedir. Böylelikle yoğuşturucu ve buhrlştırıcı dolyısıyl kompresör kpsitelerinin dh küçük seçilebilmeleri sğlnmıştır.

5 ENDÜSTRİYEL TİP ISI POMPALI KURUTUCUDA ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜN KU / POLİTEKNİK DERGİSİ, CİLT 13, SAYI 4, 21 Kurutm sisteminde kurutm işlemi esnsınd sistem hvsının psikrometrik döngüsü Şekil 5. te verilmiştir. Deneylerde kullnıln ölçüm cihzlrı Çizelge 1. de verilmiştir. IPK sistemindeki hv kışının psikrometrik diygrmd; (12) kurutm tünelinde kurutm işlemi, (24) yoğuşturucud ısıtm işlemi, (23) buhrlştırıcı odsınd soğutm ve nem düşürme işlemi, (34) buhrlştırıcı odsınd soğutulmuş ve nemi düşürülmüş hv ile yoğuşturucud ısıtıln hvnın krışımıdır. IPK sisteminde yeniden kullnıln çevrim hvsı ornı RAR=2/3 tür. Toplm hv debisinin 2/3 ü yoğuşturucu üzerinden ısıtılrk tekrr dolştırılmkt, 1/3 ü ise buhrlştırıcıd soğutulrk nemi düşürülmektedir. Yoğuşturucud ısıtıln ve buhrlştırıcıd soğutulrk nemi düşürülen hv debileri krıştırılrk kurutm tüneline yönlendirilmektedir. Şekil 4. Endüstriyel tip ısı pomplı çekirdeksiz üzüm kurutucusunun teknik resmi Şekil 5. Sistem hvsının psikrometrik döngüsü. Çizelge 1. Deneylerde kullnıln ölçüm cihzlrı Cihz Özellikleri Kuru meyve nem test cihzı Dried Fruit Moisture Asc. of Cliforni, Ölçüm hsssiyeti,5 Dijitl trtı Precis BJ 41 C, en yüksek ölçüm 42 g, Ölçüm hsssiyeti,1 g Hlojen nem tyin cihzı Metler Toledo HB43, 5 2 C, ölçüm hsssiyeti %,1. Etüv kurutm fırını Nüve FN 4, 7 25 C, sıcklık hsssiyeti 1 C Infrred termometre TT Technic VA652, 5 5 C, ölçüm hsssiyeti.1 C Dijitl termometre ETI Worthing Sussex, 5 15 C, ölçüm hsssiyeti,1 C Dijitl nemometre Lutron Electronic m421,ölçüm rlığı:.43 m/s,ölçüm hsssiyeti: ±2%+1d El tipi refrktometre Ausjen, ölçüm rlığı 3 % Termometre Crel IR 33 dijitl kontrol cihzı Higrometre Dixell XT11C dijitl kontrol cihzı Endüstriyel terzi Tem TEKO2 Eko lcd Terzi, 2 kg kpsiteli, ölçüm hsssiyeti 2 g Elektrik sycı Köhler KHL.ES6 üç fzlı elektronik syç, 3x22/38V 5 Hz Arç kntrı Bome reometresi 275

6 Mesut ABUŞKA, Hikmet DOĞAN / POLİTEKNİK DERGİSİ, CİLT 13, SAYI 4, DENEYİN YAPILIŞI 4.1. Ön işlemler Kurutm işleminde kullnılck çekirdeksiz üzümlerden rstgele lınn on det numune slkımlrdn üstort ve lt kısmındn lınn ikişer det üzüm tnesi şırsı çıkrtılrk sud çözünebilir kuru mdde miktrı (briks) refrktometre ile 22,2 kuru mdde miktrı değeri ölçülmüştür. Üzümler kurutulmdn önce üzerlerindeki mum tbksının uzklştırılbilmesi için; TS 3411 e uygun bndırm suyun pots dı verilen %5 lik K2CO3 ve % 1 zeytinyğı eklenerek bir emülsiyon hline getirilerek bir çözelti hzırlnmıştır. Kurutulck ürünler bu pots çözeltisine dldırılıp kıs bir süre tutulduktn sonr (4 6 sn.) süzülerek plstik kurutm kslrın yerleştirilmiş ve kurutucuy götürülmüştür. Büyük slkımlr, ort büyüklükte prçlr yrılmıştır [2]. Ürünler, kurutm tüneline yerleştirilerek kurutm işlemine hzır hle getirilmiştir. Çekirdeksiz üzüm için yoğuşturucu çıkış hvsı sıcklığı (72,5 ±2,5 ) C olrk belirlenmiştir. Sistemde istenilen kurutm hvsı sıcklığı kontrol cihzındn yrlnrk kurutm işlemine bşlnılmıştır. Kurutucu tüneline üzümler, 6x4x2 cm boyutlrındki plstik kslrl, tünel genişliğine göre 3 ve uzunluğun göre de 9 olmk üzere 27 plet, her plet üzerine 4 det plstik ksd 13 kt olmk üzere toplm 144 ks istiflenmiştir. Toplm plstik ks kurutm yüzeyi 337 m2 dir. Ürünün kurutm öncesi toplm ğırlığı, ticri kntrd 75 kg olrk ölçülmüştür. Kurutucud m2 bşın 2,92 kg düşmüştür. IPK sisteminde ypıln kurutmnın çıkt kurutm ile krşılştırılbilmesi için eşzmnlı olrk beton üzeri bez sergide kurutm işlemi ypılmış ve 18,65 kg/m2 üzüm serilmiştir Tm Kuru Ağırlığın ve Nem Miktrının Belirlenmesi Isı pomplı kurutucud ypıln denemede, kurutucu tüneline 27 plet hlinde 144 ks ürün yerleştirilmiş ve tünel sonundki ort plette 3 det (pletin ltort ve üst kısmı) 25 g lık numuneler belirlenmiştir. Bu numuneler, kurutucunun son bölümünde kurutulduktn sonr sırsıyl kuru meyve nem test cihzı, hlojen nem tyin cihzı ve etüv fırınınd 7 C sıcklıkt (± 1 ºC ve bsınç d 1 mmhg düzeyini geçmeyecek şekilde 6 st süre ile kurutulmuştur) kurutulrk ortlmlrı lınmış ve tm kuru ğırlık belirlenmiştir. Ayrıc kurutucu tünelin ortilk kısmındki ürünlerden (ltort ve üst kısım) ve beton üzeri bez sergide kurutuln üzümünden 25 g numuneler kurutm işlemi bittikten sonr sdece kuru meyve test cihzınd teste tbii tutulrk tm kuru ğırlıklrı belirlenmiştir. Kuru meyve nem test cihzı ve etüv fırınınd ypıln işlemler TS 3411 e uygun olrk ypılmışlrdır. Ashre TC 2.2. ye göre; su miktrı, % olrk ornsl biçimde ve nem miktrının tnımlnmsınd d Yş Bz (yb.), Kuru Bz (kb.) olmk üzere iki yöntem kullnılır [21]. Bu çlışmd nem ornı Yş Bz (yb.) ve Kuru Bz (kb.) olmk üzere belirlenmiştir. Yş bz göre nem, üründeki su ğırlığının ürünün tüm ğırlığın ornı olrk; Myb = Ws Ws Wk.1 (%) (16) eşitliği ile hesplnmıştır. Kuru bz göre nem, üründeki su ğırlığının ürünün kuru ğırlığın ornı d; Mkb = Ws Wk. 1 (%) (17) eşitliği ile belirlenir. Çizelge 2. IPK ve Sergi üzeri çık hvd kurutm değerleri. Numune yeri IPK tünel sonu ort. IPK tünel ort kısım IPK tünel ilk kısım Sergi IPK (kg) Sergi (kg) Tm kuru mddeye göre ürün nem ornı (% kb) 25 71,1 178,9 58,9 191,1 324,45 76,44 2,71 17,16 2b 25 68,28 181,72 58,12 191,88 33,14 76,75 17,48 14,88 3c 25 66,13 183,87 57,97 192,3 331,26 76,81 14,8 12, ,5 Tüm ürün Tüm ürün , ,3 191,97 33,81 76,79 14,6 12,74 Numune no 1 d İlk kütle Tm kuru Kurutm Son Tm kuru ğırlığ sonrsı kütle kütle ğırlık göre kütle kybı kybı Tm kuru Kurutm Kurutm mddeye sonrsı sonrsı göre ürün nemi ürün nemi ürün nem ornı (% yb) (% kb) (% yb) : Tünelin son kısmındki pletin ltortüst kısmındn lınn birer numune etüv fırınd, hlojen nem tyin cihzı ve kuru meyve nem test cihzınd tm kurutm işlemi gerçekleştirilerek ortlmlrı lınmıştır. bcd: Kurutm tünelinin ortilk kısmındki pletin ltortüst kısmındn lınn birer numune ve sergi ortsın dn lınn numune sdece kuru meyve nem test cihzınd ölçüm gerçekleştirilerek ortlmlrı lınmıştır. 276

7 ENDÜSTRİYEL TİP ISI POMPALI KURUTUCUDA ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜN KU / POLİTEKNİK DERGİSİ, CİLT 13, SAYI 4, SONUÇLAR ve TARTIŞMA B ğ ı l Ne m (%) 3,5 3, Ort. 6,2 C IPK 2,5 Tünel çıkış Yoğuşturucu odsı Kurutm odsınd kullnıln enerji miktrının kurutm süresince değişimi Şekil 1 d verilmiştir. IPK d ypıln kurutm deneyinin performns değerleri de Çizelge 3 te verilmiştir. 1,5 1,,5, Kurutm süresi (st) Şekil 6. Isı pomplı kurutucud kurutuln üzümün zmn göre nem değişimi 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Nem miktrı (g su/g kuru mdde) Kurutm süresi (st) Şekil 9. IPK d kurutm hvsı bğıl nem değişimi 2, Sergi Kurutm süresi (st) Şekil 1. IPK d enerjinin kullnımı 8 Çizelge 3. IPK performns verileri Tnım İlk Kütle (kg) Son Kütle (kg) Uzklştırıln Nem (kg) Kurutm Süresi (h) Toplm Enerji (kwh) MER (kg/h) SMERsistem (kg/kwh) COPsistem Kurutm süresi (st) Şekil 7. Açık hvd sergide kurutuln üzümün zmn göre nem değişimi Kurutm denemesi esnsınd kurutm süresine bğlı olrk kurutm hvsı sıcklığının kurutm tüneline giriş, kurutm tünelinden çıkış, yoğuşturucu odsı ve buhrlştırıcı odsının sıcklık değişimi Şekil 8 de, bğıl nem değişimi ise Şekil 9 d görülmektedir. ) C ( ı ğlı k ıc s v H Tünel giriş Buhrlştırıcı odsı Enerji kullnımı (kwh) N e m m i kt r ı (g su / g ku r u m d d e ) Kurutm işleminde kurutucu tünelin son kısmındki pletin ort kısmındki numune kütle değişimi belirli zmn rlıklrınd ölçülerek Eşitlik (17) ile hesplnrk Şekil 6 d verilmiştir. Açık hvd beton üstü bez sergide kurutuln üzümün nem ornı Şekil 7 de verilmiştir. IPK sisteminde % 324,45kb nem miktrındki ürünler 6,2 C kurutm hvsı sıcklığınd 52 stte 2,71kb nem miktrın kurutulmuştur. Açık hvd beton üzeri bez sergide ypıln kurutm işleminde ise % 33,81kb nem miktrındki ürünler 199 stte 14,6kb nem miktrın kurutulmuştur. Değer ,15 1,53 2, K u r u tm s ü r e s i ( s t) T ü n e l g iriş T ü n e l ç ık ış B u h r l ş tır ıc ı o d s ı Y o ğ u ş tu r u c u o d s ı Şekil 8. IPK d kurutm hvsı sıcklığının değişimi Şekil 11. Açık hvd kurutuln örnek numune resmi (numune no: 4d) 277

8 Mesut ABUŞKA, Hikmet DOĞAN / POLİTEKNİK DERGİSİ, CİLT 13, SAYI 4, 21 Şekil 12. IPK d kurutuln örnek numune resmi (numune no: 2b) Isı pomplı kurutucud kurutuln üzümlerin, olumsuz çevre şrtlrındn (yğmur, toz, toprk vb.) korunduğu dikkte lındığınd temizlik çısındn çık lnd kurutulnlrdn dh temiz olduğu ve yrıc sistemde kurutuln üzümlerin, çık lnd kurutuln üzümlere kıysl renklerinin dh çık olduğu ve toz/toprk bulunmdığı gözlemlenmiştir. Açık hvd ve IPK dn lınn numune resimleri Şekil 11 ve 12 de görülmektedir. Açık hvd sergide kurutuln üzüm numuneleri 9 numr, kurutucud kurutuln üzüm numuneleri ise 1 numr renk değeri elde edilmiştir. Kurutuln çekirdeksiz üzümdeki nem miktrı tm kuru mdde bzınd % 324,45331,26 rlığınd bulunmuş olup, bu nem miktrındn % 14,82,71 nem miktrın kdr çekirdeksiz üzümler 52 stte kurutulmuştur. Kurutm hvsı sıcklığı ortlmsı 6,2 C ve kurutm hvsı hızı tünel sonund ortlm 3,2 m/s ölçülmüştür. Kurutucud ypıln kurutm deneyi ile eş zmnlı olrk çık hvd beton üzeri bez sergi üzerinde ypıln kurutm deneyinde ise üzüm numunesi % 33,81 nem ornındn % 14,6 nem ornın 199 stte kurumuştur. Sultniye tipi çekirdeksiz üzümlerin kurutulmsınd deneysel olrk nliz edilen kurutucunun, ürünün kurutulmsı sırsınd ortlm ısıtm tesir ktsyısı tüm sistem için COPsistem: 2,81, özgül nem lm verimi SMERsistem: 1,53, nem lm verimi MER: 99,15 olrk bulunmuştur. Kurutm hvsının, tünel giriş sıcklık ortlmsı 6,2 C ve buhrlştırıcı odsı hv sıcklığı ortlmsının 12,3 C olduğu dikkte lındığınd tünel giriş hvsı sıcklığının rtırılmsı ve buhrlştırıcı odsı sıcklığının düşürülmesi suretiyle sistem veriminin rtırılbilmesi için tünel çıkış hvsı ve buhrlştırıcı odsı çıkış hvsının hvdnhvy ısı değiştiricisi kullnımının enerji verimliliğini rtırcğı görülmüştür. Krom nikel tepsili kurutm rblrı mliyeti yüksek olduğu için üzümler plstik kslrd kurutulmuştur. Plstik kslrd kurutuln üzümlerden bzılrınd (özellikle pletin lt kısmındki kslrd) tm kurummış tnelere rstlnmıştır. Bu sonuc ks içinden geçen kurutm hvsının tm nüfuz etmediği nlşılmıştır. Bu durum sistemde difüzör ihtiycını göstermiştir. Ayrıc kurutm tünelinin bşlngıç kısmındki üzümlerde şırı kurum gözlemlenmiştir. Bu durum sis278 tem tsrımının ters kımlı olrk d çlıştırılmsı ihtiycını göstermiştir. Sistemin bşlngıç kurutmsınd sistemin şırı yüklenmesini zltmk için yoğuşturucu üzerine 9 det 1 W lık elektrikli ısıtıcı yerleştirilmesiyle kompresörlerin zrr görmesinin önüne geçilmiştir. Isı pomplı kurutm sistemiyle, kurutm hvsı istenilen şrtlr (kurutm hv hız sıcklığınem değerleri) yrlnbilir olmsı ile her türlü meyve ve sebzeler, her türlü dış hv şrtlrınd, yılın on iki yı boyunc negtif dış etkenlerden (toz/toprk, yğmur, çiy vb.) korunrk kurutulbilecektir. Böylelikle; trımsl ürün kurutuculrınd meydn gelen ürün ykm ve çtlm sorunun ve çık hvd ypıln kurutmd meydn gelen temizlik sorunun çözüm getirilebilecektir. Ayrıc; trımsl işletmelerde kuru ürün işlemede yıkm sonrsı kurutm ve mikroorgnizm yükünün düşürülmesine yönelik noktsl sıcklıkt ısıl işlemsterilizsyon uygulmsı için rhtlıkl kullnılbilecektir. 6. SEMBOLLER ve KISALTMALAR c cp h h1 Özgül ısı (kj/kg K) Sbit bsınçt özgül ısı (kj/kg K) Özgül entlpi (kj/kg) Soğutknın kompresöre giriş özgül entlpisi (kj/kg) h2 Soğutknın kompresörden çıkış özgül entlpisi (kj/kg) h3= h4 Soğutknın genleşme vnsındn girişçıkış özgül entlpileri (kj/kg) Kh Kurutucu çlışm süresi Kütlesel debi (kg/s) m Mkb Kuru bz göre nem ornı (%) Myb Yş bz göre nem ornı (%) p Bsınç (P) RAR Yeniden kullnıln çevrim hvsı ornı t Zmn (s) T Sıcklık ( C, K) v, V Hız (m/s) Kurutm hvsının hcimsel debisi (m3/h) V kh Q QK w Ws Wk w1 w2 φ ρ çh gh H kb Birim zmndki ısı gücü (kj/s) Kurutm için gerekli ısı gücü (W) Mutlk nem (kgsu buhrı / kgkuru hv) Üründeki su ğırlığı Ürünün kuru ğırlığı Hvnın sisteme girişteki mutlk nemi (kgsu buhrı / kgkuru hv) Hvnın sistemden çıkıştki mutlk (kgsu buhrı / kgkuru hv) Bğıl nem (%) Yoğunluk (kg/ m3) Çıkn hv Giren hv Hv Kuru bz nemi

9 ENDÜSTRİYEL TİP ISI POMPALI KURUTUCUDA ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜN KU / POLİTEKNİK DERGİSİ, CİLT 13, SAYI 4, 21 KH Kuru hv NH Nemli hv S Su D Doymuş yb Yş bz 1, g Açık sisteme giriş hli 2, ç Açık sistemden çıkış hli IPK Isı Pomplı Kurutucu COP Isı Pompsı Etkinlik Ktsyısı MER Kurum Hızı SMERÖzgül Nem Alm Hızı TS Türk Stndrtlrı KAYNAKLAR Kısmlı, İ., Altındişli, A., Çekirdeksiz kuru üzüm üretimi, Ege Üniv. Zirt Fk. Bhçe Bitkileri Bölümü. T.C. Bşbknlık Dış Ticret Müsteşrlığı İhrctı Geliştirme Etüd Merkezi Kuru üzüm (29). Phni, K., A., Greg, J., S., Recirculting het pump ssisted continuous bed drying nd energy nlysis, Interntionl Journl of Energy Reserch, 29: , (25). Filho, O., A., Strommen, I., The ppliction of het pump in drying of biomterils, Drying Technology, 14(9): 26129, (1996). Bines P., G., A comprtive nlysis of het pump dryers, Ph.D. Thesis, University of Otgo, New Zelnd, 11, (1986). Söylemez, M., S., Optimum het pump in drying systems with wste het recovery, Journl of Food Engineering, 74: , (26). Okty, Z., Isı pompsı destekli bir kurutucunun performnsın etkiyen etkenlerin rstırılmsı, Tesist Kongresi, 12, (1997). Okty, Z., Testing of hetpumpssisted mechnicl opener dryer, Applied Therml Engineering, 23: , (23). Teeboonm, U., Tinsuwn, J., Soponronnrit, S., Optimiztion of het pump fruit dryers, Journl of Food Engineering, 59: , (22). Ceyln, İ., Akts, M., Dogn H., Energy nd exergy nlysis of timber dryer ssisted het pump, Applied Therml Engineering, 27: , (27) Chou S.K., Hwlder M.N.A., Ho J.C. nd Chu K., J., On the study of twostge het pump cycle for drying of griculturl products, Proceedings of the ASEAN Seminr nd Workshop on Drying Technology, Phitsnulok, Thilnd, June 3 5, (1998). Chu K. J., Chou S. K., Hwlder M. N. A. nd Ho J. C., A twostge het pump dryer for better het recovery nd product qulity, Journl of the Institute of Engineers, Singpore, 38(6): 814, (1998b). Chu K. J., Mujumdr A.S., Chou S.K., Hwlder M.N.A. nd Ho J. C., Het pump drying of bnn, guv nd potto pieces: effect of cyclicl vritions of ir temperture on convective drying kinetics nd colour chnge, Drying Technology, 18(5), 97936, (2). Prsertsn S., SenSby P., Prteepchikul G. nd Ngmsritrkul P. Het Pump Dryer Prt 3: Experiment verifiction of the simultion, Interntionl Journl of Energy Reserch, 21: 12, (1997). Prsertsn S. nd SenSby P., Het pump drying of griculturl mterils, Drying Technology, 16: 23525, (1998b). Tosun S., Bzı trımsl ürünler için ısı pomplı bir kurutucunun geliştirilmesi ve termodinmik nlizi, Doktor Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (29). Çengel, Y. A. ve Boles, M. A., Mühendislik Yklşımıyl Termodinmik, Mc GrwHillLitertür, İstnbul, 52753s., (1999). Akpınr, E., Trımsl ürünler için siklon tipi bir kurutucunun geliştirilmesi, Doktor Tezi, Fırt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mkine Mühendisliği ABD, (22). Ceyln, İ., Akts, M., Dogn H., Energy nd exergy nlysis of timber dryer ssisted het pump, Applied Therml Engineering, 27: , (27). Türk Stndrtlrı Enstitüsü, TS 3411 Çekirdeksiz kuru üzüm, (29). Ashre TC 2.2, Plnt nd Animl Enviroment, Temel El KitbıTrım ürünlerinin kurutulmsınd ve depolnmsınd göz önüne lınck fizyolojik etkenler, Tesist Müh. Derneği Teknik Yy. : 2, (1998).

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11 Double solenoid vn Nominl çp 3/8 - DMV-D/11 DMV-DLE/11 7.30 Printed in Germny Edition 11.13 Nr. 253 071 1 6 Teknik DUNGS double solenoid vn DMV, iki mnyetik vlin tek bir kompkt rmtür içinde entere edilmiş

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 1 : 23-30 SÜREKLİ

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ ÖN TASARIMI. Saim KOÇAK. S. Ü. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Kampüs Konya

SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ ÖN TASARIMI. Saim KOÇAK. S. Ü. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Kampüs Konya TEKNOLOJİ, (00), Syı -, 9-5 TEKNOLOJİ SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ ÖN TASARIMI Sim KOÇAK S. Ü. Mühendislik - Mimrlık Fkültesi Mkin Mühendisliği Bölümü, Kmpüs Kony ÖZET Sntrifüj kompresörü çrkınd ön tsrımın

Detaylı

MUTFAK ASPİRATÖRÜ KITCHEN HOOD ASPIRATOR

MUTFAK ASPİRATÖRÜ KITCHEN HOOD ASPIRATOR H A V A A N D I R M A M A K İ N A S A N A Y İ v e T İ C. A. Ş. MUTFAK ASPİRATÖRÜ KITCHEN HOOD ASPIRATOR TSEK TEKN K ÖZE KER SPECIFICATIONS VENCO Mutfk Aspirtörleri, Endüstriyel Mutfklrd ve yemek pişirme

Detaylı

ORİFİS TÜP KULLANAN BİR OTOMOBİL KLİMASININ SABİT VE DEĞİŞKEN KAPASİTELİ KOMPRESÖRLER İÇİN DENEYSEL PERFORMANSI

ORİFİS TÜP KULLANAN BİR OTOMOBİL KLİMASININ SABİT VE DEĞİŞKEN KAPASİTELİ KOMPRESÖRLER İÇİN DENEYSEL PERFORMANSI Gzi Üniv. Mü. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arc. Gzi Univ. Cilt 25, No 2, 415-421, 2010 Vol 25, No 2, 415-421, 2010 ORİFİS TÜP KULLANAN BİR OTOMOBİL KLİMASININ SABİT VE DEĞİŞKEN KAPASİTELİ KOMPRESÖRLER İÇİN

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

2.1- Mısır kurutulmasının önemi

2.1- Mısır kurutulmasının önemi 1 1.GİRİŞ Türkiye de thıllr içinde uğdy ve rpdn sonr en geniş ekim lnın ship itki mısırdır. Thıllr içinde ilk sıryı uğdy lmkl irlikte, özellikle zı ölgelerimizde (Krdeniz Bölgesi) mısır ekmeği de yygın

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

ISI POMPALI KURUTUCULARIN ENERJİ ETKİN TASARIMI MODELLEME ÇALIŞMASI

ISI POMPALI KURUTUCULARIN ENERJİ ETKİN TASARIMI MODELLEME ÇALIŞMASI 729 ISI POMPALI KURUTUCULARIN ENERJİ ETKİN TASARIMI MODELLEME ÇALIŞMASI Anıl AKGÜN Serhn KÜÇÜKA ÖZET Isı pomplı kurutuculr için syısl bir benzeşim modeli geliştirilmiştir. Isı pomplı kurutuculrd kullnıln

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE JEOTERMAL ENERJİDEN YARARLANMA

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE JEOTERMAL ENERJİDEN YARARLANMA 129 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE JEOTERMAL ENERJİDEN YARARLANMA Hüseyin GÜNERHAN ÖZET Denizlerde ve göllerde ğ kfeslerde vey krlrd hvuzlrd insn kontrolünde blık üretmeye "Su Ürünleri Yetiştiriciliği"

Detaylı

Tezgah Tipi Testere GÖLZ MS400

Tezgah Tipi Testere GÖLZ MS400 Ø 400mm elms testere dhil Tezgh Tipi Testere GÖLZ MS400 Profeyoneller için üretilmiştir. y k Sö üle b i li r s u t e k n es i bi r l n li r k e s i m t k sı ıl bile n e le k t rik li K o l y s p sı 2014

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

KAPALI ISI DEĞİŞTİRİCİLİ TERS VE DİK AKIŞLI SOĞUTMA KULELERİNİN ISI DEĞİŞİMİ MODELLENMESİ VE DİZAYNI

KAPALI ISI DEĞİŞTİRİCİLİ TERS VE DİK AKIŞLI SOĞUTMA KULELERİNİN ISI DEĞİŞİMİ MODELLENMESİ VE DİZAYNI X. UUSA TESİSAT ÜENDİSİĞİ KONGRESİ 3/6 NİSAN 0/İZİR _ 37 KAPAI ISI DEĞİŞTİRİCİİ TERS VE DİK AKIŞI SOĞUTA KUEERİNİN ISI DEĞİŞİİ ODEENESİ VE DİZAYNI ustf Turhn ÇOBAN ÖZET Soğutm kuleleri soğutm sistemlerinin

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrının İsviçre li üreticisi Sylvc Visio Atölye ve Lbortur Uygulmlri Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ Optİk mkinlr uygulnn sylvc teknik uzmnlıðı 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrı

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı 6 th Interntionl Advned Tehnologies Symposium (IATS 11), 16-18 My 2011, Elzığ, Turkey Borlnmış AISI 8640 Çeliğinin Arsif Aşınm Dvrnışı Ç. Demirel 1, M. Çetin 2 Krük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fkültesi,

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

Bir Elektrik Motorunun Kısımları. Bir elektrik motorunun parçaları: Rotor, stator içinde döner.

Bir Elektrik Motorunun Kısımları. Bir elektrik motorunun parçaları: Rotor, stator içinde döner. Bir Elektrik Motorunun Kısımlrı Bir elektrik motorunun prçlrı: Rotor, sttor içinde döner. İki kutuplu bir DA motoru -kutuplu mkinnın kısımlrı ve elemnlrı Dört kutuplu bir DA motoru-endüktör Kutup nüvesi

Detaylı

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi *

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, (3) 5-56 Depolm Süresinin Bzı Hıyr Çeşitlerinde Meknik Özelliklere Oln Etkisinin Belirlenmesi * Yeşim Benl YURTLU Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 5.. 5 Öz: Bu çlışmd, bzı hıyr çeşitlerinde

Detaylı

Şekil 13.1 Genel Sistem Görünüşü 13/1

Şekil 13.1 Genel Sistem Görünüşü 13/1 ÖRNEK 13: BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL ÇERÇEVELERDEN DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL MERKEZĐ ÇELĐK ÇAPRAZLI PERDELERDEN OLUŞAN TEK KATLI ÇELĐK ENDÜSTRĐ BĐNASI 13.1 Sistem Üç boyutlu genel

Detaylı

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT **

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT ** Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (22) 16(2): 35-46 Üzüm Muhfzsınd Gri Küf den (Botrytis cinere Pers:Fr.) Kynklnn Klite Kybı ve Çürümelerin Ultrviolet-C (UV-C) Işık Uygulmlrı ile Önlenmesi Üzerine Bir Arştırm

Detaylı

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI I L T A T I L T A T urı Ürünler nfcks k lı m ır nd S e Atıst sı Ttlı irv For Sweets r r l s Ulu ionl F Internt 05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI

Detaylı

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05 İNÖNÜ ÜNİVSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ LKTİKLKTONİK MÜH. BÖL. 35 LKTİK MAKİNALAI LABOATUVAI I KLMLİ DC KOMPOUND JNATÖ DNY 3505. AMAÇ: Kompound bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULAMALA:. Yük

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 43. GRUP: ELEKTRİK

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8 BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8 BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL ÇERÇEVELĐ, DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK ENDÜSTRĐ BĐNASININ TASARIMI

Detaylı

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS)

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS) BOYU ANAİZİ- (IMENSIONA ANAYSIS Boyut nlizi deneysel ölçümlerde ğımlı ve ğımsız deney değişkenleri rsındki krmşık ifdeleri elirlemekte kullnıln ir yöntemdir. eneylerde ölçülen tüm fiziksel üyüklükler temel

Detaylı

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri ORAN ve ORANTI- ORAN-ORANTI KAVRAMI A) B) 9 C) 7 D) 5 E). olduğun göre, şğıdki ifdelerin hngisi d doğrudur? + d A) d + 4 + d C) 4 d E) 5 + 5 5 5 + d d + d B) n + m n + md D) d x y z. 4 5 sisteminin çözümüne

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

YAYLAR. Tasarımı; ÖRNEK 1

YAYLAR. Tasarımı; ÖRNEK 1 YAYLAR Tsrıı; i) Yylrın çlışcğın boşluk ii) Uygulnn kuvvet ve istenilen yer değiştire iii) Güvenirlik ve hsssiyet iv) Çevresel Koşullr v) Mliyet ÖRNEK 1 00 N luk kuvvet yy uygulndığı tktirde. () pozisyonu

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı Ankr Üniversitesi Mühendislik Fkültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207 Temel ElektronikI Doç. Dr. Hüseyin Srı 2. Bölüm: Dirençli Devreler İçerik Temel Yslrın Doğrudn Uygulnışı Kynk Gösterimi ve Dönüşümü

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

ÖRNEK 8.8: Aşağıdaki şekilde bir su deposunun altında bağlanmış olan boru hattı temsil edilmiştir. Sistem 180F'de

ÖRNEK 8.8: Aşağıdaki şekilde bir su deposunun altında bağlanmış olan boru hattı temsil edilmiştir. Sistem 180F'de ÖRNEK 8.8: Aşğıdki şekilde ir su deposunun ltınd ğlnmış oln oru httı temsil edilmiştir. Sistem 80F'de su içermektedir. Boru httındn 00 l/dk kım sğlmk için tnktki su seviyesi ne olmlıdır? Suyun yoğunluğu

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır?

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır? 987 ÖSS. Yukrıdki çıkrm işlemine göre, K+L+M toplmı şğıdkilerden hngisine dim eşittir? A) M B) L C) K M K 5. 4 işleminin sonucu kçtır? A) 0 B) C) 5 4 5. Aşğıdki toplm işleminde her hrf sıfırın dışınd fklı

Detaylı

Kontak İbreli Termometreler

Kontak İbreli Termometreler E-mil: Fx: +49 661 6003-607 www.jumo.net www.jumo.co.uk www.jumo.us Veri Syfsı 608523 Syf 1/8 Kontk İbreli Termometreler Özellikler Pnel montj vey ek cihz gibi proses değeri göstergeli sıcklık kontrolörü

Detaylı

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL DANIÞMA MERKEZi: Cihzın TC.Gümrük ve Ticret bknlığı ve bknlıkç tespit ve iln edilen kullnım ömrü (cihzın fonksiyonlrını yerine getirebilmesi

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

TEST. Rasyonel Sayılar. 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 2. Aşağıda verilen, 3. Aşağıdaki sayılardan hangisi hem tam sayı,

TEST. Rasyonel Sayılar. 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 2. Aşağıda verilen, 3. Aşağıdaki sayılardan hangisi hem tam sayı, Rsyonel Syılr. Sınıf Mtemtik Soru Bnksı TEST. Aşğıdki bilgilerden hngisi ynlıştır? A) Rsyonel syılr Q sembolü ile gösterilir. B) Her tm syı bir rsyonel syıdır. şeklinde yzıln bütün syılr rsyoneldir. b

Detaylı

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK .6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK İki uundn potnsiyel frk uygulnmış metl iletkenlerde, serest elektronlr iletkenin yüksek potnsiyeline doğru çekilirler. Elektrik kımını oluşturn, elektronlrın u

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16 Orn Ornt Özellikleri TEST : 91 1. 0,44 0,5 = 0,22 5. + 3 = 5 2 2. 3. 4. oldu un göre, kçt r? A) 0,2 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,6 E) 0,75 y = 3 4 + y oldu un göre, y orn kçt r? A) 7 B) 1 C) 1 D) 7 E) 10 oldu un

Detaylı

1) Asgari sayıda çevre akımları ve bilinmeyen tanımlayarak değerlerini bulunuz ve güç dengesini sağladığını gösteriniz.

1) Asgari sayıda çevre akımları ve bilinmeyen tanımlayarak değerlerini bulunuz ve güç dengesini sağladığını gösteriniz. ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ VİZE SORU ÖRNEKLERİ Şekiller üzerindeki renkli işretlemeler soruy değil çözüme ittir: Mviler ilk şmd sgri bğımsız denklem çözmek için ypıln tnımlrı, Kırmızılr sonrki şmd güç dengesi

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

MUTLAK DEĞER. Sayı doğrusu üzerinde x sayısının sıfıra olan uzaklığına x in mutlak değeri denir ve x ile. gösterilir. x x. = a olarak tanımlanır.

MUTLAK DEĞER. Sayı doğrusu üzerinde x sayısının sıfıra olan uzaklığına x in mutlak değeri denir ve x ile. gösterilir. x x. = a olarak tanımlanır. gösterilir. MUTLAK DEĞER Syı doğrusu üzerinde syısının sıfır oln uzklığın in mutlk değeri denir ve ile B O A 0 OA = OB =, 0 =, < 0 olrk tnımlnır. < 0 < y için y = y işleminin eşitini bulunuz. < 0 için

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Örnek...1 : a, b ve c birbirlerinden farklı birer rakamdır. a.b+9.b c en çok kaçtır?

Örnek...1 : a, b ve c birbirlerinden farklı birer rakamdır. a.b+9.b c en çok kaçtır? RAKAM Syılrı ifde etmek için kullndığımız 0,,2,3,4,5,6,7,8,9 sembollerine rkm denir. Örnek... :, b ve c birbirlerinden frklı birer rkmdır..b+9.b c en çok kçtır? DOĞAL SAYILAR N={0,,2,3...,n,...} kümesine

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi Hvn Suy Isı Pompsı Sistemleri Yenileneilir Isıtm Teknolojisi Dh Çok Enerji Tsrrufu Dh Fzl Konfor Dh Koly Kurulum Kullnıcı Dostu Kontrol Hızlı, Bsit Kurulum Hepsi ir r&kompkt Küçük oyutlrı syesine, tşınmsı,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları... İÇİNDEKİLER Ön Söz... Mtris Cebiri... Elementer İşlemler... Determinntlr...7 Lineer Denklem Sistemleri...8 Vektör Uzylrı...6 Lineer Dönüşümler...48 Özdeğerler - Özvektörler ve Köşegenleştirme...55 Genel

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

çizilen doğru boyunca birim vektörü göstermektedir. q kaynak yükünün konum vektörü r ve Q deneme E( r) = 1 q

çizilen doğru boyunca birim vektörü göstermektedir. q kaynak yükünün konum vektörü r ve Q deneme E( r) = 1 q Elektrosttik(Özet) Coulomb Yssı Noktsl bir q yükünün kendisinden r kdr uzktki bir Q yüküne uyguldığı kuvvet, şğıdki Coulomb yssı ile ifde edilir: F = 1 qq ˆr (1) r2 burd boşluğun elektriksel geçirgenlik

Detaylı

Yukarıda belirtilen üye firmalarımız 26 proje ile ankete katkıda bulunmuştur. Projelerin büyüklüğü toplam 1.995.800 m 2 olmuştur.

Yukarıda belirtilen üye firmalarımız 26 proje ile ankete katkıda bulunmuştur. Projelerin büyüklüğü toplam 1.995.800 m 2 olmuştur. TOPLANTI BİLGİ NOTU RAPOR TARİH 18.07.2014 SAAT 09.00-10.00 NO: 1 YER MTMD ATAŞEHİR KONU Yurt Dışı Projelerde Mlzeme Alım Anketi DÜZENLEYEN Nezih GİRAY Meknik Teist Mütehhitleri Derneği üyelerine yönelik

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

ISI POMPASI DESTEKLİ KURUTMA SİSTEMLERİNDE BY-PASS ORANININ KURUTMA PERFORMANSINA ETKİSİNİN DENEYSEL ANALİZİ

ISI POMPASI DESTEKLİ KURUTMA SİSTEMLERİNDE BY-PASS ORANININ KURUTMA PERFORMANSINA ETKİSİNİN DENEYSEL ANALİZİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, 2012 ARAŞTIRMA ISI POMPASI DESTEKLİ KURUTMA SİSTEMLERİNDE BY-PASS ORANININ KURUTMA PERFORMANSINA ETKİSİNİN DENEYSEL ANALİZİ

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

Santrifüj Pompa Nedir?

Santrifüj Pompa Nedir? Pomp Hidroliği Sntrifüj Pomp Nedir? Pomp Hidroliği, Çrk Bsm trfı Emme trfı Pompnın An Prçlrı Bir sntrifüj pomp 4 n prçdn oluşur. 1 Çrk:Kinetik enerjiyi kışkn trnsfer eder. 2 Pomp gövdesi: Akışknı tutr

Detaylı

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21.

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21. Deneme - / Mt MATMATİK DNMSİ. - + -. 0,.., f -, 0, p. 0,. c- m.,,. ^- h.. 7. ^- h 7 - ulunur. +. c m olur.. + + ulunur. ( ) c m + c m. cc m m. c m.. ulunur. evp evp. Sekiz smklı herhngi ir özel syı cdefgh

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi Hvn Suy Isı Pompsı Sistemleri Yenileneilir Isıtm Teknolojisi Dh Çok Enerji Tsrrufu Dh Fzl Konfor Dh Koly Kurulum Kullnıcı Dostu Kontrol Hızlı, Bsit Kurulum Hepsi ir r&kompkt Küçük oyutlrı syesine, tşınmsı,

Detaylı

1. x 1 x. Çözüm : (x 1 x. (x 1 x )2 = 3 2 x 2 2x = 1 x + 1 x2 = 9. x x2 = 9 x2 + 1 x2. 2. x + 1 x = 8 ise x 1 x

1. x 1 x. Çözüm : (x 1 x. (x 1 x )2 = 3 2 x 2 2x = 1 x + 1 x2 = 9. x x2 = 9 x2 + 1 x2. 2. x + 1 x = 8 ise x 1 x MC www.mtemtikclub.com, 006 Cebir Notlrı Çrpnlr Ayırm Gökhn DEMĐR, gdemir3@yhoo.com.tr Đki ifdenin çrpımı ypılırken, sonuc çbuk ulşmk için, bzı özel çrpımlrın eşitini klımızd tutr ve bundn yrrlnırız. Bu

Detaylı

The Pine Nut Drying With a Solar Energy and Heat Pump Drying System

The Pine Nut Drying With a Solar Energy and Heat Pump Drying System Politeknik Dergisi Cilt:15 Sayı: 1 s. 1-7, 01 Journal of Polytechnic Vol: 15 No: 1 pp. 1-7, 01 Güneş Enerjisi ve Isı Pompalı Bir Kurutma Sistemi ile Çam Fıstığı Kozalağı Kurutulması Turgay POLAT, Mustafa

Detaylı

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr SLOGAN TİPOGRAFİSİ www.oplon.com.tr PAL O ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr OPAL ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr

Detaylı

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality 248 NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hsrsız Klite Değerlendirmesinde Kullnılmsı İsmil KAVDIR; Mehmet Burk BÜYÜKCAN Çnkkle Onsekiz Mrt Üniversitesi, Zirt Fkültesi, Trım Mkinlrı Bölümü, Çnkkle e-post: kvdiris@omu.edu.tr

Detaylı

2002 ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK TESTİ 10. 10 10. aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,01 B) 0,1 C) 10 D) 100

2002 ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK TESTİ 10. 10 10. aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,01 B) 0,1 C) 10 D) 100 22 ORTA ÖĞRETİ URUARI ÖĞRECİ EÇE VE YEREŞTİRE IAVI ATEATİ TETİ 1. 3 2 1 1. 1 1. 1 : işleminin sonucu 7 1. 1 1 şğıdkilerden hngisidir? A),1 B),1 C) 1 D) 1 2. O P R T U V Yukrıdki syı doğrusund birbirine

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜH. BÖL. 35 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI I BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 3506. AMAÇ: Bğımsız uyrılmış DC motorun moment/hız ve verim

Detaylı

Cebir Notları Mustafa YAĞCI, Eşitsizlikler

Cebir Notları Mustafa YAĞCI, Eşitsizlikler www.mustfygci.com.tr, 4 Cebir Notlrı Mustf YAĞCI, ygcimustf@yhoo.com Eşitsizlikler S yılr dersinin sonund bu dersin bşını görmüştük. O zmnlr dın sdece birinci dereceden denklemleri içeren mnsınd Bsit Eşitsizlikler

Detaylı

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57 99 ÖYS. si oln si kçtır? A) 9 B) 8 C) D) 6 E) 5 6. Bir nın yşı, iki çocuğunun yşlrı toplmındn üyüktür. yıl sonr nın yşı, çocuklrının yşlrı toplmının ktı olcğın göre ugün kç yşınddır? A) 5 B) 5 C) 55 D)

Detaylı

ALÇAK GERİLİM SİSTEMLERİNDE İZOLASYON HATASINA KARŞI TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ

ALÇAK GERİLİM SİSTEMLERİNDE İZOLASYON HATASINA KARŞI TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ ALÇAK GEİLİM İTEMLEİNDE İOLAYON HATANA KAŞ TOPAKLAMA İTEMLEİ İzolsyon htlrın bğlı tehlikeler Meyn gelen htnın sebebine bkılmksızın bir izolsyon htsı İnsn hytı Mlzemenin korunmsı Elektrik gücünün kullnımının

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI ., ÖZEL EGE LİSESİ OKULLR RSI 8. MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINI TEST SORULRI 5. 0,0008.0 b 0,0000.0 ise; b.0 kç bsmklı bir sıdır? olduğun göre, ifdesinin değeri şğıdkilerden hngisine eşittir? ) 80 ) 8 ) 8 ) 8

Detaylı

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi *

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, 11 () 1-6 Domtes Çeşitlerinde Depolm Süresinin Bzı Meknik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * Yeşim Benl YURTLU 1 Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 11.1.5 Öz: Bu çlışmd, domtes çeşitlerinde

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

ORAN ORANTI ORAN ORANTI ORANTININ ÖZELLİKLERİ ÖRNEK - 1 TANIM. x ve y tamsayıdır. x y

ORAN ORANTI ORAN ORANTI ORANTININ ÖZELLİKLERİ ÖRNEK - 1 TANIM. x ve y tamsayıdır. x y ORAN ORANTI TANIM Anı irimden iki çokluğun iririle krşılştırılmsın orn denir. ornınd ve nı irimden olduğu için nin irimi oktur. ÖRNEK - 1 ve tmsıdır. = ve + = 0 olduğun göre, kçtır? A) 1 B) C) 0 9 D) 1

Detaylı