AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TEKNOLOJİK VE EKONOMİK YERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TEKNOLOJİK VE EKONOMİK YERİ"

Transkript

1 AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TEKNOLOJİK VE EKONOMİK YERİ Gülfidan ELİŞ Elektrik-Elektronik Y. Mühendisi EMEK Elektrik Endüstrisi A.Ş AR-GE / Mühendislik Müdürü Balıkhisar Mah. Köyiçi Kümeevleri No: Akyurt Ankara-Türkiye ÖZET Son 20 yılda gelişen malzeme teknolojileri cihaz üretimlerinin imalat teknolojilerini de ciddi boyutlarda etkilemiş ve geliştirmiştir. Bu değişim, uluslararası standartları devamlı etkilemekte ve değiştirmektedir. Ölçü transformatörlerinin IEC standartlarındaki son 10 yıllık değişimi incelendiğinde gelişimin ne kadar ciddi boyutta olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Son yıllarda elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım yatırım ve hizmetlerinin özelleşmesi, enerji alım ve satımlarının gerçek zamanlı olması zorunluluğunu getirmiştir. Konu toplumu ekonomik yönden, verimlilik yönününden etkilediği için Elektrik Düzenleme Kurullarının kontrolü altına alınmıştır. Akıllı elektrik şebekelerinin yaratılması akıllı teçhizat üretimini zorunlu kılmıştır. AB ülkelerinin oluşturduğu sivil toplum kuruluşları ve ABD bu konuda çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Türkiye de enerji sektörünün kamuda ve özel sektörde yapısal değişikliği devam etmektedir. Yukarıda anlatılan itici ve yönlenlendirici cihazların en önemlisi ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ dir. Ölçü transformatörleri enerji satan ve alan için terazi görevini yapmaktadır. Ülkemizde bu konu, ODTÜ-ETİBANK teknik işbirliği ile 1964 yılında ilk kez çalışılmaya başlamıştır. Üniversite-Endüstri işbirliği ile 1969 yılında özel sektöre 1

2 taşınan teknolojik çalışmalar dünya pazarında teknik ve ekonomik ortamda söz sahibidir. Yapılan işin teknolojik önemi ve ardı ardına yürütülen ve planlanan ARGE çalışmaları çok ciddi çıktılar yaratmış ve yaratmaktadır. İyi ve akıllı tüketici imalatçının en yakın yönlendiricisidir. Bu nedenle tüketicinin akıllı tasarım yapması için üretici ile birlikte çalışması gerekmektedir. Standartlar, üretilen teçhizatın sahip olması gereken en düşük değerleri tarif eder. Ürünler bu standartlara göre testlerden geçmek zorunda olsa da, teçhizatın gerçek sınandığı yer sürekli çalıştığı şebekenin kendisidir. Standartların öngördüğünden daha ağır şartlara maruz kalan ürünler hasarlanabilmektedir. Bu durumlar imalatçı ve işletici ile paylaşılmalı ve gelecek için önlemler alınmalıdır. Ürün seçiminde ve sistem tasarımında gösterilecek hassasiyet ve koruma cihazlarının doğru yerde ve şekilde kullanımı, oluşacak hasarları minimum seviyede tutacaktır. Bu nedenle üreticinin ve tüketicinin yakın işbirliği büyük önem arzetmektedir. En akılcı cihaz tasarımı ve imalatı, kullanıcı ve imalatçıların eşgüdümlü davranmaları sonunda elde edilir. Enerji sektörüne yapılacak her türlü yatırım, gelişen teknolojilere ayak uydurabilmek, dünya piyasasında söz sahibi olabilmek ve kesintisiz, kaliteli enerjiye en uygun fiyatla ulaşabilmek için son derece önemlidir. GİRİŞ Akım ve Gerilim Ölçü Transformatörleri: Akım ve gerilim ölçü transformatörleri; Yüksek akım ve yüksek gerilimi ölçü ve koruma cihazları için ölçülebilir düşük seviyelere dönüştüren, Ölçü ve koruma devrelerini primer yüksek gerilimlere karşı izole eden, Ölçü ve koruma cihazlarının standartlaştırılmasını sağlayan cihazlardır. Bu cihazların teknik karakteristikleri müşteri tarafından belirlenir ve her bir parametrenin dikkatle seçilmesi tavsiye edilir. Gereğinden fazla olarak seçilen teknik karakteristikler, hem pahalı bir ürüne yol açmaktadır hem de transformatörün işletme performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Akım veya gerilim transformatörlerinin seçiminde aşağıdaki parametrelerin ilgili standartlar doğrultusunda gerçek ihtiyaca göre belirlenmesi gerekir. Ortak olan parametreler: 2

3 En yüksek sistem gerilimi, V Frekans, Hz Sekonder sayısı Her bir sekonder için anma yükü, VA Her bir sekonder için doğruluk sınıfı Standart Çevre koşulları ( harici/dahili, kirli hava) Akım transfomatörleri için ayrıca Akım oranı Kısa devre akımı, ka Gerilim transfomatörleri için ayrıca Gerilim oranı Gerilim faktörü belirlenmelidir. Akım Transformatörleri yapısal olarak üç ana grupta incelenebilir (Şekil 1a, 1b,1c): Aktif kısım olarak adlandırılan primer ve sekonder devrelerin konumu farklılıklar göstermektedir. Şekil 1a: Kazan tipi A.T. Şekil 1b: Kafa tipi A.T Şekil 1c: Bushing tipi A.T [kaynak EMEK] 3

4 Her bir tipin diğerine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Örneğin ağırlık merkezinin yukarıda olması sebebiyle Kafa tipi Akım transformatörleri özellikle deprem bölgelerinde diğerlerine göre daha dikkatle seçilmelidir. Gerilim transformatörleri ise Endüktif ve Kapasitif olmak üzere iki grupta incelenebilir. Endüktif gerilim transformatörleri, 145 kv a kadar daha ekonomiktir. 145 kv'dan yüksek gerilimli sistemlerde kapasitif gerilim transformatörlerinin kullanılması daha uygundur. Ancak, yüksek gerilim iletim hatları üzerinden haberleşme de yapılacaksa, 145 kv'dan küçük sistem gerilimlerinde de kapasitif gerilim transformatörleri kullanılır. Ayrıca, kapasitif gerilim transformatörleri, özel bir düzenek kullanılarak, sekonderde meydana gelebilecek bir kısa devre durumunda hasara uğramadan uzun süre çalışabilirler. C 1 Reaktör Ferro-rezonans Filtresi TR C 2 L C R Şekil 2: Kapasitif Gerilim Transformatörü [kaynak EMEK] Gerilim transformatörleri, harici uygulamalarda genellikle faz-toprak arasına bağlanır. Testler [1,2,3,4]: Standartlar, üretilen teçhizatın sahip olması gereken en düşük değerleri tarif eder. Ürünler bu standartlara göre testlerden geçmek zorundadır. IEC ve TS standartlarında testler, tip ve rutin olmak üzere iki kısımda toplanmıştır. Tip testler aynı özelliklere sahip ürünlerden sadece birine uygulanması yeterli olan testlerdir. Rutin testler ise her bir transformatöre tek tek uygulanması gereken testlerdir. Tip testler: Sıcaklık artış testi Primer sargılarda Yıldırım Darbe Dayanım testi 4

5 Harici tip akım transformatörlerinde yaş testi Kısa süreli akım testi Radyo girişim gerilimi ölçümü Doğruluk sınıfı testi Koruma sınıfı testi Rutin testler: Bağlantı ucu işaretlemelerinin doğrulanması Primer sargılarda şebeke frekanslı dayanım deneyleri ve kısmî boşalma ölçümü Primer sargının bölümleri ile sekonder sargılar arasındaki ve sekonder sargılardaki şebeke frekanslı dayanım testi Sarımlar arası aşırı gerilim deneyi Doğruluk sınıfı Sızdırmazlık testi Tüm ölçü transformatörleri bu testlerden geçmek şartı ile işletmeye alınmalıdır. Ancak ürünlerin gerçek sınandığı yer, sürekli çalıştığı şebekenin kendisidir. Standartların öngördüğünden daha ağır şartlara maruz kalan ürünler zaman zaman hasarlanabilmektedir. Arızalar: Yüksek gerilim hatlarında fazların teması sonucunda meydana gelen kısa devre ile, aşırı gerilim yükselmesi meydana gelebilir. Cihazların yalıtımları, bu gerilimlere dayanabilecek düzeyde imal edilmelidir. Ancak atmosferik olaylardan meydana gelen aşırı gerilimler de vardır. Bu durumda da cihazlar, uygun topraklama sistemleri ve parafudur gibi aygıtlar ile yüksek gerilime karşı korunmalıdır. Topraklama iletkenlerinin kesiti, kısa devre yük akımları ve aşırı atmosferik gerilimlerin meydana getirdiği çok yüksek değerdeki akımları, kısa sürede ve ekonomik olarak en kısa yoldan toprağa ulaştıracak şekilde seçilmelidir. Cihazlarda meydana gelen arıza sebepleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılır; Tasarımdan kaynaklanan arızalar Malzemeden kaynaklanan arızalar İmalattan (makine ve işçilik) kaynaklanan arızalar Nakliye ve montajdan kaynaklanan arızalar İşletme koşullarından kaynaklanan arızalar 5

6 İlk üç sırada yer alan sebepler üretici firmanın kontrolünde olup, sevkiyat öncesi yapılan gerek tip gerekse rutin testler ile kaynağında yakalanıp ortadan kaldırılmalıdır. İşletmede meydana gelen arızalar incelendiğinde genel olarak iki başlık altında değerlendirilebilir: Akıma bağlı olarak meydana gelen arızalar. Gerilime bağlı olarak meydana gelen arızalar. Arızalı bir transformatörde yapılan incelemeler, arızanın aşırı akımdan mı, aşırı gerilimden mi kaynaklandığı konusunda fikir verecektir. Arıza, patlama ve yangın ile sonuçlandıysa, patlama sonrasında, gerek yangın sebebiyle, gerekse artçıl olaylar sebebiyle elde kalan parçalar hata sebebini ortadan kaldırabilir ya da hatanın kaynağı konusunda araştırmacıyı yanıltabilir. Bu nedenle tüm bulgular tek tek incelenmeli, sebepleriyle sonuçları ayrıntılı bir şekilde irdelenmelidir. Aşırı akımdan kaynaklanan arızalarda primer ve sekonder sargılarda yanma ve kavrulma meydana gelirken, aşırı gerilimden meydana gelen arızalarda primer ve sekonder sargılar temiz kalmakta, yüksek gerilim ile alçak gerilim noktası arasında yüzeysel veya içeriden delinmeler meydana gelmekte ve ark izleri görülebilmektedir. Aşağıda, işletme şartlarında oluşabilecek bazı temel arıza nedenlerine ve önemli olaylara örnekler verilmiştir: 1)Ferrorezonans: Ferroresonans; karmaşık, doğrusal olmayan (nonlineer) ve ne zaman meydana geleceği tahmin edilemeyen, sistemde aşırı akım ve gerilimlere, şebeke frekansından farklı frekanslara sebep olan bir olaydır. Devrede doğrusal olmayan bir endüktans, başka bir deyişle ferromanyetik endüktans olduğu zaman meydana gelir. Genelde demir çekirdekli endüktanslar ferromanyetik endüktans olarak adlandırılır. Transformatör yapısı ferromanyetik endüktans için mükemmel bir örnektir. Ferrorezonansın meydana gelmesi için sistemde en az aşağıdakilerin bulunması gerekir [5]: 1) Doğrusal olmayan bir endüktans (güç transformatörleri veya gerilim transformatörleri) 2) Kapasite (seri kapasitörler, şönt kapasitörler, uzun hatlar, kesicilerin kapasitörleri, yeraltı kabloları) 3) Akım veya gerilim kaynağı 6

7 4) Yüklü olmayan veya az yüklü elemanlar (yüksüz ölçü transformatörleri veya güç transformatörleri veya düşük kısa devre gücü olan güç kaynakları (jeneratörler)) 5) Gerilimi sabit olmayan en az bir nokta (izole nötr bağlantısı, tek faz sigorta atması, tek faz anahtarlama) Bu özelliklerden herhangi biri mevcut değilse ferrorezonansın meydana gelme olasılığı çok düşüktür. Çalışmalar ve tecrübeler bazı sistem konfigurasyonlarının diğerlerine oranla ferrorezonans olayının meydana gelmesine daha eğilimli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu konfigürasyonlardan bazıları aşağıdaki gibidir: 1) Kesicilerin kapasitörü üzerinden enerjilenen gerilim transformatörleri, 2) İzoleli nötr sistemlere bağlanan gerilim transformatörleri 3) Tek faz veya iki fazdan enerjilenen güç transformatörleri, 4) Az yüklenmiş güç transformatörleri, 5) Tek faz anahtarlama (sigorta atması vs.) Sistem tasarımı yapanların, bu konfigürasyonlar hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Uygun topraklama sistemleri, parafudur kullanımı, cihazların yalıtım seviyesi dikkatle üzerinde durulması gereken noktalardır. Ferrorezonans aşağıdaki sonuçların meydana gelmesine sebep olur: 1) Aşırı gerilimler ( faz-faz veya faz- nötr arası), 2) Aşırı akımlar, 3) Akım ve gerilimde bozulmalar, 4) Nötr noktasında kayma, 5) Transformatörde ısınma (özellikle yüksüz olduğu durumda), 6) Aşırı ve sürekli şekilde transformatörden gürültü gelmesi, termik veya izolasyondaki bozulma neticesinde elektrik cihazların hasarlanma, 7) Koruma cihazlarının yanlış çalışmasıdır. 2) Geçici Rejimler: Geçici rejimlerde meydana gelen olaylar çok kısa süreli olduğu için standart akım transformatörlerinin ölçü ve koruma sargılarıyla algılanamazlar. Bu durumda akım transformatörlerinde TPX, TPY, TPZ adı verilen özel hava aralıklı çekirdekler kullanılmalıdır. Primer ve sekonder zaman sabitleri, kesicilerin açma kapama süreleri göz önüne alınarak tasarlanan hava aralıklı çekirdekler, 5P20 gibi koruma sınıfını sağlayan çekirdeklere oranla çok daha büyük hacimlerdedir. EMEK, bu tip hava 7

8 aralıklı çekirdeklerin kullanılabilmesi için 525kV a kadar, kendi geliştirdiği tek parça tank tipi akım transformatörünü Türkiye de ilk defa yerli üretimle dünya pazarına 2011 yılında sunmuştur. 3) Yıldırım Darbeleri ve Ark Boynuzları: Transformatörlerin porselen veya polimer izolatörleri, izolasyon seviyesine bağlı olarak boyutlandırılmaktadır. Bu sayede gerek en yüksek sistem geriliminde, gerekse bu gerilime karşılık olarak standartlar tarafından belirlenmiş izolasyon testlerinde yüksek gerilim ucu ile toprak arasında herhangi bir yüzeysel atlamaya sebep olmaması sağlanmaktadır. İzolasyon testleri, 1 dakikalık şebeke frekanslı test ve darbe testi olarak tanımlanmaktadır. Örnek olarak, 154 kv bir akım transformatörünün izolasyon seviyesi TSE ve IEC standartlarında 170 / 325 / 750kV olarak tanımlanmıştır. Buradaki 325kV, 1 dakikalık şebeke frekanslı test gerilimidir, 750kV ise darbe test gerilimidir. Geçmiş yıllarda ark boynuzu olarak ifade edilen iki adet çubuk, transformatörlerin yüksek gerilim noktası ile alçak gerilim noktası arasına bağlanmakta idi. Ark boynuzları, transformatöre gelebilecek yıldırım darbelerinden porselen izolatörü korumak, atlamanın bu iki çubuk arasında olmasını sağlamak amacıyla kullanılmakta idi. İki çubuk arasındaki mesafe ise en yüksek sistem gerilimine göre belirlenmekte idi. Zaman zaman işletmelerde bu ark çubuklarının konumlarının değiştiği ve ayarlarının bozulduğu gözlendi. Her iki ucun birbirine karşı bakması gerekirken uçların farklı yönlere baktığı tespit edildi. Fabrika ortamında yapılan testlerde bu durumdaki ark boynuzlarının sivri uç teşkil ettiği için koronaya yola açabildiği gözlendi. Ark boynuzları çıkarıldığı zaman korona da ortadan kayboluyor idi. Zira ark boynuzu ile birlikte transformatörün minimum atlama mesafesi düşürülmekte, başka bir deyişle, yüksek gerilim noktası aşağıya, alçak gerilim noktası da yukarıya taşınmaktadır. Yani izolatörün atlama mesafesini büyük ölçüde düşürmektedir. Buradaki bir başka sakınca ise, ark boynuzu üzerinden atlama olduğu zaman ürünün de bundan zarar görme ihtimalidir. Ark boynuzları birer plaka aracılığı ile izolatöre monte edilmekte idi. İşletmede hasarlanan bazı transformatörlerde bu plakaların bağlandığı civatalarda da ark sonucu erimeler ve deformasyonlarla karşılaşıldı. Yüksek gerilim cihazlardaki tüm sivri noktalar elektrik alanının daha yoğun olmasına sebep olacağı için daha kolay atlamalara yol açacaktır. 8

9 Bütün bu gözlemler değerlendirildiğinde ve yurt dışına teslimatı yapılan binlerce üründe ark boynuzu talep edilmediği göz önünde bulundurulduğunda EMEK tarafından ark boynuzlarının kaldırılması önerilmiştir. TEİAŞ tip teknik şartnamelerinde de bu hususun kaldırılmasını takiben artık ark boynuzları kullanılmamaktadır. Neticede transformatörü yıldırım darbelerinden korumak için parafudur kullanmak en elverişli yöntemdir. 4) Aşırı Gerilimler: Aşırı gerilimler atmosferik olaylardan meydana gelebilir. Bu gerilimler iki nedenden kaynaklanır. Bunlardan birincisi faz veya toprak hattına yıldırım düşmesiyle meydana gelir. İkinci neden ise yıldırım bulutundaki elektrik yükünün etkisiyle hatta elektrik yükü dalgası oluşarak yüksek gerilim meydana gelmesidir. Cihazların bu gerilimlere karşı uygun topraklama sistemleri ile ve koruma aygıtları (parafudurlar) kullanılarak korunması gerekir. Yüksek gerilim hatlarında bilindiği gibi kısa devreler, fazların teması gibi nedenlerden dolayı da aşırı gerilim meydana gelebilir. Bu gerilimler şebekenin karakteristik özelliğinden dolayı orta veya yüksek frekanslı, az veya çok sönümlü ve çoğunlukla kısa sürelidir. Genellikle jeneratör yükünün kalkması, boşta çalışan hattın sonunda gerilim yükselmesi, kapasitif devrenin açılması, toprak teması veya kısa devre arızaları, iki fazlı kısa devreler gibi çeşitli şebeke olaylarından kaynaklanır. Yıldırım, darbe ve diğer yürüyen dalgalar sebebiyle meydana gelebilecek aşırı gerilimlerin süreleri çok düşük olduğu için kayıt cihazları bu gerilimleri farkedemeyebilir. 5) Harmoniklerin akım transformatörüne etkisi: Bir işletmede harmonik oluşmasının başlıca nedeni, elektrik ve magnetik devrelerinde bulunan lineer olmayan elemanlardır. Manyetik devrelerin doyması, elektrik arkları ve güç elektroniği devrelerinde sinüsoidal gerilimin anahtarlanması non-lineer olaylardır. Demir çekirdekli aygıtlar doyma bölgesinde çalışıyorlarsa harmonik akımları üretirler. Ark fırınları ve kaynak makinaları da harmonik üreten kaynaklardandır. Redresör ve tristörler, sinüsoidal akım dalgasını kıyarken harmonikler oluştururlar. Ayrıca yüksek gerilim hatlarındaki korona olayları ve kısa devre arızalarında meydana gelen arklar da harmonik oluşturabilirler. 9

10 Yukarıda anlatılan nedenlerle oluşan harmonik frekanslı akımların sistemde dolaşması, harmonik frekanslı gerilimlerin meydana gelmesine neden olur. Böylece gerilimin dalga biçimi de sinüsoidal olmaktan çıkar. Normal çalışma koşulları altında bir akım transformatörünün P1 ve P2 terminalleri arasındaki gerilim düşümleri 1-2 voltu geçmemektedir. Primerde çok turlu olan transformatörlerin endüktansı, diğer transformatörlere oranla daha yüksek olacağı için P1 ve P2 arasındaki gerilim düşümleri de harmonik akımların büyüklüğüne bağlı olarak daha yüksek olabilmektedir. EMEK akım transformatörlerinin P2 tarafında bu tür aşırı gerilimlere karşı transformatörü korumak amacı ile bir düzenek yerleştirmektedir. 3 kv u aşan gerilimler oluştuğu zaman bu düzenek ile kafa arasında bir atlama oluşmakta ve transformatörü korumaktadır. Bu tür arızalarda P2 terminalinden kafaya olan atlamalar sonucu kafanın delindiği ve buradan yağ kaçağı meydana geldiği gözlemlenmiştir (Resim 1). Resim 1: İşletmeden alınan bir akım transformatörünün P2 terminali [kaynak EMEK] Sistemde harmoniklerin olmaması tabii ki mümkün değildir. Bu sebepledir ki üretici firmalar transformatörü P1-P2 arasında oluşabilecek aşırı gerilimlerden korumak için ilave bir düzenek sağlamaktadırlar. 6) Akım Transformatöründe sekonder devrenin açık bırakılması: Akım transformatörlerinin kullanılmayan sekonderlerinin kesinikle açık devre bırakılmaması gerekir. Sekonder devrenin açık kalması durumunda sargılar arasında meydana gelecek aşırı gerilim, her bir transformatörde çekirdeğin büyüklüğüne ve üzerindeki tur sayısına bağlı olarak değişkenlik gösterir. İlgili standartlar gereği tüm sekonderler 1 dakika boyunca 3 kv rms gerilime dayanacak şekilde üretilmektedir. 10

11 Bu gerilimin üzerinde bir endüklenme oluştuğu takdirde sekonder devre üzerinde yanma ve kavrulma izleri görülecektir. 7) Gerilim Transformatöründe sekonder kısa devre: Gerilim transformatörlerinin kullanılmayan sekonderlerinin kesinlikle kısa devre edilmemesi gerekir. Bu durumda oluşacak aşırı akımlara sekonder ve primer devrelerin uzun süre termik olarak dayanması mümkün değildir. Sargılarda yanma ve kopma meydana gelebilir. 8) Gerçek VA (volt-amper) ihtiyacı nasıl belirlenir? Yaygın olan inanış, ölçü transformatörlerinin gücü ne kadar fazla ise performansı da o kadar iyi olacağı yönündedir. Ancak gerçek durum, ihtiyaç ne kadar ise gücün de o kadar olması gerektiğidir. Gerçek güç (VA) ihtiyacını hesaplayabilmek için Akım (Gerilim) transformatörü ile kontrol odası arasındaki kablonun uzunluğu ve kesiti, Ölçü cihazının (Ampermetre/Voltmetre) veya kullanılacak rölenin VA tüketiminin bilinmesi yeterlidir. Örnek: Sekonder akım,i s : 5 A Transformatör ile kontrol paneli arasındaki uzaklık, d: 100 metre Transformatör ile kontrol paneli arasındaki kablo, a: 10 mm 2 Röle : 10 VA Kablo tarafından tüketilen güç, B c : B c = I 2 s x 2 x d / (a x 57) = 5 2 x 2 x 100 / (10 x 57) = 8.77 VA Toplam güç = = VA Yedek %25 = 4.7 VA (Gelecekteki yük artışı için) Transformatörün gücü = = VA Bir transformatörde doyma katsayısı ve güç çarpımı sabittir. Gerçek güç, anma gücünün ne kadar altındaysa doyma katsayısı o kadar artar. Örnek 1) 0.5Fs5 30VA bir sekondere 10VA yük bağlanırsa doyma katsayısı 15 e çıkar. Bu durumda, kısa devre anında ölçü cihazına anma akımın 15 katı kadar fazla akım gelecek ve cihazın hasarlanmasına yol açacaktır. 11

12 Örnek 2) 5P20 30VA bir sekondere 10VA yük bağlanırsa doyma katsayısı 60 a çıkar. Bu durumda, transformatör anma akımının 60 katına kadar ölçüm yapabileceği için gereksiz yere büyük ve pahalı bir ürün seçilmiş olur. 9)Kısa süreli akım ( I th, ka) Genellikle I th :25kA/1 sn. rms I dyn : 2.5 x I th şeklinde tanımlanır. 100xI n şeklindeki tanımlamalar çok oranlı transformatörler göz önüne alındığında tercih edilmezler. I th, Kısa Devre Akımı transformatörün 1 saniye boyunca sargılarında ve izolasyonunda herhangi bir bozulma olmadan taşıyabileceği en yüksek akım değeridir. I dyn, dinamik akım ise transformatörün kısa devre akımı sırasında oluşacak mekanik kuvvetlere dayanma kapasitesidir. Kısa devre akımının belirlenmesi sırasında iletim hattının karakteristikleri dikkatle çalışılmalıdır. Gereksiz yere fazla seçilen I th, transformatörün boyutlarının büyümesine ve pahalı olmasına yol açar. Kısa devre akımının 3 sn. süreli oluşu da transformatörün fiyatını arttıran etkenlerden birisidir. Akım transformatörlerinin tasarımı sırasında kısa süreli akıma dayanımı sağlanacak şekilde primer ve sekonder iletkenlerin boyutlandırılması gerekir. Özellikle anma akımının 100 katından daha büyük olan kısa süreli akım değerleri için bu durum daha da önemlidir. SONUÇ: Yukarıdaki bölümlerde anlatılan akım ve gerilim ölçü transformatörlerine ilişkin özellikler göz önüne alınırsa, transformatör parametrelerinin kullanlanılacağı yerdeki koşullara uygun olarak seçilmesinin büyük önem taşıdığı anlaşılmaktadır. Akım ve gerilim transformatörleri güçlerinin, bu transformatörlere bağlanacak ölçü ve koruma cihazlarının çekecekleri güçlere uygun ve gerçekçi olarak belirlenmesi gerekir. Gereksiz yere büyük güçler seçmek hem transformatörün doğruluğunun azalmasına ve hem de boyutların büyümesine, dolayısıyla fiyatın artmasına neden olacaktır. 12

13 Kısa süreli termik anma akımının, akım transformatörünün kullanılacağı noktadaki maksimum sistem kısa devre akımına göre seçilmesi gerekir. Bu akım gereğinden küçük seçilirse, transformatör kısa devre akımını taşıyamaz ve tahrip olur. Gereksiz yere büyük seçilmesi durumunda ise, transformatörün boyutları büyüyecek ve fiyatı artacaktır. EMEK, önümüzdeki yıllarda gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek amacıyla yüksek gerilimli akım ve gerilim transformatörlerini tek bir gövde içinde birleşik olarak üretmeye başlamak üzere proje başlatmıştır. Bu proje sayesinde: İki adet izolatör yerine tek bir izolatör ile hem akım hem de gerilim transformatörü bir arada üretilmiş olacaktır. Maliyet ve satış fiyatında ciddi bir indirim yaratılacaktır. Sahadaki montaj zamanı yarı yarıya azalacaktır. Sahadaki montaj malzemeleri yarı yarıya azalacaktır. Sahada tek bir mesnet üzerine montaj yapılacağı için minimum alan kullanılmış olacaktır. EMEK, ARGE Merkezi, ayrıca, 525 kv A kadar yeni nesil ve akıllı akım ve gerilim transformatmörleri üretmek, yeni nesil silikon kompozit izolatörler üretmek üzere TÜBİTAK ile birlikte çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütmektedir. KAYNAKLAR: 1. IEC , Current Transformers 2. IEC , Voltage Transformers 3. TS EN , Akım Transformatörleri 4.TS EN Gerilim Transformatörleri 5.Cahier Technique no:190 Ferroresonance by Ph. Ferracci- Schneider. 13

KCT Serisi. Akım Trafoları

KCT Serisi. Akım Trafoları KCT Serisi Akım Trafoları KLEMSAN alçak gerilim akım transformatörleri istenilen güç ve doğruluk değerlerinde 20 A den 5000 A e kadar olan primer akımlarını 1 A veya 5 A değerinde sekonder akıma dönüştürürler.

Detaylı

AŞIRI GERİLİMLERE KARŞI KORUMA

AŞIRI GERİLİMLERE KARŞI KORUMA n Aşırı akımlar : Kesici n Aşırı gerilimler: 1. Peterson bobini 2. Ark boynuzu ve parafudr 3. Koruma hattı 26.03.2012 Prof.Dr.Mukden UĞUR 1 n 1. Peterson bobini: Kaynak tarafı yıldız bağlı YG sistemlerinde

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Genel: Ölçü cihazları tesislerin ne kadar enerji tükettiğinin belirlenmesinde veya arıza durumlarının oluştuğunun belirlenmesinde kullanılan cihazlardır. A kwh

Detaylı

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Koruma Röleleri AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Trafolarda meydana gelen arızaların başlıca nedenleri şunlardır: >Transformatör sargılarında aşırı yüklenme

Detaylı

Bu aşırı gerilimlerin, işletmede izin verilen yalıtım gerilimi seviyesini aşmaması gerekir.

Bu aşırı gerilimlerin, işletmede izin verilen yalıtım gerilimi seviyesini aşmaması gerekir. GENEL TANIM Akım sınırlayıcı sigortalar, arıza akımının ortaya çıkardığı ısı enerjisi ile eriyerek devreden akabilecek büyük kısa devre akımlarının kesilmesini sağlayan ve aynı zamanda ayırma işlemi yaparak

Detaylı

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜLERİ (SPD) PARAFUDR Aşırı Gerilim Koruma Ürünleri Tip 1+2 (Sınıf I+II, T1+T2, B+C) Tip 2 (Sınıf II, T2, C) E 61643-11 ye göre test edilmiştir Maksimum sürekli çalışma gerilimi U

Detaylı

AC YÜKSEK GERİLİMLERİN ÜRETİLMESİ

AC YÜKSEK GERİLİMLERİN ÜRETİLMESİ AC İN Genel olarak yüksek alternatif gerilimler,yüksek gerilim generatörleri ve yüksek gerilim transformatörleri yardımıyla üretilir. Genellikle büyük güçlü yüksek gerilim generatörleri en çok 10 ile 20

Detaylı

AŞIRI GERİLİME KARŞI KORUMANIN GEREKLİLİĞİ

AŞIRI GERİLİME KARŞI KORUMANIN GEREKLİLİĞİ AŞIRI GERİLİME KARŞI KORUMANIN GEREKLİLİĞİ Ömer Tarhan DİVARCI Phoenix Contact Elektronik Tic.Ltd.Şti. Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38A 34692 B.Çamlıca Üsküdar / İSTANBUL odivarci@phoenixcontact.com.tr

Detaylı

Yüksek Gerilim Tekniği İÇ AŞIRI GERİLİMLER

Yüksek Gerilim Tekniği İÇ AŞIRI GERİLİMLER İÇ AŞIRI GERİLİMLER n Sistemin kendi iç yapısındaki değişikliklerden kaynaklanır. n U < 220 kv : Dış aşırı gerilimler n U > 220kV : İç aşırı gerilimler enerji sistemi açısından önem taşırlar. 1. Senkron

Detaylı

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! AG AKIM TRANSFORMATÖRLERİ

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! AG AKIM TRANSFORMATÖRLERİ Güvenliğinizi şansa bırakmayın! ISO 9001 : 2008 içindekiler Teknik özellikler 3 Akım transformatörlerinin sekonder uçlarının 4 açık kalmamasının önemi Akım transformatörlerinin gücünün belirlenmesi 4 Akım

Detaylı

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN EK-2 1 İmalatçı firma 2 İmalatçının tip işareti 3 Uygulanan standartlar Bkz.Teknik şartname 4 Çift sargılı veya ototrafo Çift sargılı 5 Sargı sayısı 2 6 Faz sayısı 3 7 Vektör grubu YNd11 ANMA DEĞERLERİ

Detaylı

Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım

Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım Hizmetleri TRANSFORMATÖR Elektrik enerjisinin gerilim ve akım

Detaylı

9. Ölçme (Ölçü) Transformatörleri. Bir magnetik devre üzerinde sarılı 2 sargıdan oluşan düzene transformatör denir.

9. Ölçme (Ölçü) Transformatörleri. Bir magnetik devre üzerinde sarılı 2 sargıdan oluşan düzene transformatör denir. 9. Ölçme (Ölçü) Transformatörleri Bir magnetik devre üzerinde sarılı 2 sargıdan oluşan düzene transformatör denir. Transformatörler, akım ve gerilim değerlerini frekansta değişiklik yapmadan ihtiyaca göre

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir.

Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir. DAĞITIM TRAFOLARI Genel Tanımlar Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir. EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ

Detaylı

LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU)

LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU) LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU) DİNAMİZM / SÜREKLİLİK / PERFORMANS / TECRÜBE ULUSOY ELEKTRİK A.Ş. 1985 yılında bir mühendislik şirketi olarak kurulmuştur. Ulusoy

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Atom Cad. Saray Mah. No:17 Kazan 06980 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 03128154880 Faks : 03128154881 E-Posta : europower@europowerenerji.com.t

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI. Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ

YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI. Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ Yüksek Gerilim Elemanları A. Temel Elemanlar; 1. Generatörler 2. Transformatörler 3. Kesiciler 4. Ayırıcılar 5. İletim Hatları 6. Direkler 7. İzolatörler

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ ELEKTRONİK ÖLÇÜ TRAFOLARI

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ ELEKTRONİK ÖLÇÜ TRAFOLARI ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ ELEKTRONİK ÖLÇÜ TRAFOLARI Sadettin GÜLDAR Elektrik Mühendisi 10.10.2012 İÇİNDEKİLER Genel Standartlar,Mevzuat Akım Trafoları Gerilim Trafoları Elektronik Ölçü Trafoları GENEL Ölçü

Detaylı

ENERJİ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJİ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJİ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Panolar: OG AG Panolar: 1 Devre kesici kompartmanı 2 Ana bara kompartmanı 3 Kablo kompartmanı 4 Alçak gerilim kompartman1 5 Ark gaz tahliye kanalı 6 Akım trafoları

Detaylı

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

Bara Tipi Akım Transformatörü Bus Type Current Transformer. Kablo Tipi Akım Transformatörü Cable Type Current Transformer

Bara Tipi Akım Transformatörü Bus Type Current Transformer. Kablo Tipi Akım Transformatörü Cable Type Current Transformer Bara Tipi Akım Transformatörü Bus Type Current Transformer Primer iletkeni (sargısı) bulunmayan, ancak primer yalıtımı olan, doğrudan doğruya bir iletken ya da bara üzerinden bağlanabilen akım transformatörüdür.

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ.. - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşulları

Detaylı

Yüksek Gerilim Güç Kesicileri

Yüksek Gerilim Güç Kesicileri Yüksek Gerilim Güç Kesicileri Ödev-1 Teslim Tarihi: 23.12.2016 Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ Konu: Yüksek Gerilim Güç Kesicileri Deneyleri Grup No:4 Efecan TURGUT - 040090072 Halil İbrahim

Detaylı

1000 V a kadar Çıkış Voltaj. 500 V a kadar İzolasyon Sınıfı. F 140C İzolasyon Malzemesi IEC EN 60641-2 Çalışma Frekansı. 50-60 Hz.

1000 V a kadar Çıkış Voltaj. 500 V a kadar İzolasyon Sınıfı. F 140C İzolasyon Malzemesi IEC EN 60641-2 Çalışma Frekansı. 50-60 Hz. BİR ve İKİ FAZLI İZOLASYON TRANSFORMATÖR Bir ve İki fazlı olarak üretilen emniyet izolasyon transformatör leri insan sağlığı ile sistem ve cihazlara yüksek güvenliğin istenildiği yerlerde kullanılır. İzolasyon

Detaylı

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser)

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser) Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) Üç kutuplu iki konumlu (açık - kapalı) Anahtarlama (kesme - kapama) vakum ortamında (vacuum interrupter) da hızlı tekrar kapamaya uygun tasarlanmıştır. Kesiciye

Detaylı

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 1 KompanzasyonSistemlerinde Kullanılan Elemanlar Güç Kondansatörleri ve deşarj dirençleri Kondansatör Kontaktörleri Pano Reaktif Güç Kontrol

Detaylı

Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLANMA KILAVUZU

Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLANMA KILAVUZU Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLAMA KILAVUZU Yıl içerisinde yıldırım düşme olasılığı sıklığına, yıldırımın nasıl meydana geldiğine, binanızın bulunduğu yere ve korunmasını istediğiniz teçhizatınızın

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 11.12.2013 Karar No : 2013/DK-PGM/651 Gündem Konusu : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü Deney Ücretleri. KARAR hazırladığı takrir ve eki

Detaylı

40 yıllık KABLO T P AKIM TRANSFORMATÖRLER. deneyim. Transforming Supporting

40 yıllık KABLO T P AKIM TRANSFORMATÖRLER. deneyim. Transforming Supporting 40 yıllık deneyim KABLO T P AKIM TRANSFORMATÖRLER Transforming Supporting KABLO T P AKIM TRANSFORMATÖRLER Uygulama KAT ve SAA kablo tipi akım transformatörleri; Koruma ve ölçme amaçlı kullanılabilirler.

Detaylı

HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ

HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ TANIMLAR ve SEÇİM KRİTERLERİ SEÇİM TABLOSU Tesisler yük itibari ile büyük oranda değişken hız kontrol cihazları ve/veya diğer harmonik oluşturan yükler içeriyorsa tesis harmonik

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

ELINEMK Teknik Tablo E L E K T R İ K Beyan Akımı Busbar Kodu Standartlar Beyan Yalıtım Gerilimi Maks. Beyan Çalışma Gerilimi Beyan Frekansı Kirlilik Derecesi Koruma Sınıfı Mekanik Darbe Dayanımı (IK Kodu)*

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva TRİE UPS LER 3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva 3 faz giriş -1 faz çıkış ve 3 faz giriş -3 faz çıkış kesintisiz güç kaynakları başta sanayi, tıp,

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ 1 GENEL 1.1 Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ 1 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ Normalde voltmetrelerle en fazla 1000V a kadar gerilimler ölçülebilir. Daha yüksek gerilimlerde; Voltmetrenin çekeceği güç artar. Yüksek gerilimden kaynaklanan kaçak akımların

Detaylı

DAĞITIM TRAFOLARI Genel Tanımlar

DAĞITIM TRAFOLARI Genel Tanımlar DAĞITIM TRAFOLARI Genel Tanımlar Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir. 1 DAĞITIM TRAFOLARI Transformatörlerin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

Alçak ve Orta Gerilim Tesislerinde Reaktif Güç Kompanzasyonu

Alçak ve Orta Gerilim Tesislerinde Reaktif Güç Kompanzasyonu Alçak ve Orta Gerilim Tesislerinde Reaktif Güç Kompanzasyonu Uğur YAŞA Enerji Kalitesi Ürün Mühendisi Sunum İçeriği Reaktif Güç Kompanzasyonu Harmonikler Alçak Gerilim Kompanzasyonu ve Sistemleri Orta

Detaylı

HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ

HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ REAKTÖRLER HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ Enerji sistemlerinde lineer olmayan yüklerin meydana getirdiği harmonik bozunumlar endüstriyel tesislerde ciddi problemlere neden olmaktadır. Harmonik bozunumların

Detaylı

Güç Faktörünün İyileştirilmesi Esasları: KOMPANZASYON HAKKINDA GENEL BİLGİ Tüketicilerin normal olarak şebekeden çektikleri endüktif gücün kapasitif yük çekmek suretiyle özel bir reaktif güç üreticisi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi: : 24.11.2014 Karar No : 2014/İK-PGM/610 Gündem Konusu : PGM Ücretler. KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı

Detaylı

ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ

ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ REAKTÖRLER ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ Şönt reaktörler endüktif etki oluşturan cihazlardır. Bu nedenle Endüktif Yük Reaktörü olarak da adlandırılırlar ve kapasitifreaktif enerjinin yüksek olduğu sistemlerde

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ 1 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ Büyük Akım ve Gerilimlerin Ölçümü Ölçü Transformatörleri Ölçü Transformatörleri Normalde voltmetrelerle en fazla 1000V a kadar gerilimler ölçülebilir. Daha yüksek gerilimlerde;

Detaylı

KISA DEVRE HESAPLAMALARI

KISA DEVRE HESAPLAMALARI KISA DEVRE HESAPLAMALARI Güç Santrali Transformatör İletim Hattı Transformatör Yük 6-20kV 154kV 380kV 36 kv 15 kv 11 kv 6.3 kv 3.3 kv 0.4 kv Kısa Devre (IEC) / (IEEE Std.100-1992): Bir devrede, genellikle

Detaylı

MOTOR KORUMA RÖLELERİ. Motorların şebekeden aşırı akım çekme nedenleri

MOTOR KORUMA RÖLELERİ. Motorların şebekeden aşırı akım çekme nedenleri MOTOR KORUMA RÖLELERİ Motorlar herhangi bir nedenle normal değerlerinin üzerinde akım çektiğinde sargılarının ve devre elemanlarının zarar görmemesi için en kısa sürede enerjilerinin kesilmesi gerekir.

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI Özgür GENCER Semra ÖZTÜRK Tarık ERFİDAN Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Kocaeli San-el Mühendislik Elektrik

Detaylı

KORONA KAYIPLARI Korona Nedir?

KORONA KAYIPLARI Korona Nedir? KORONA KAYIPLARI Korona Nedir? Korona olayı bir elektriksel boşalma türüdür. Genelde iletkenler, elektrotlar yüzeyinde görüldüğünden dış kısmı boşalma olarak tanımlanır. İç ve dış kısmı boşalmalar, yerel

Detaylı

TRANSFORMATÖR ŞARTNAMESİ. TS 7451 / IEC 60726 / VDE 0532-76-11 :Kuru tip transformatörler : Kuru tip transformatörler için yükleme kuralları

TRANSFORMATÖR ŞARTNAMESİ. TS 7451 / IEC 60726 / VDE 0532-76-11 :Kuru tip transformatörler : Kuru tip transformatörler için yükleme kuralları kıb-tek DÖKME REÇİNELİ KURU TİP OG/OG, BOŞTA KADEME DEĞİŞTİRİCİLİ, TRANSFORMATÖR ŞARTNAMESİ 1. GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu şartname 22 kv orta gerilim dağıtım sistemlerinde kullanılacak üç fazlı, 20.000

Detaylı

GENETEK. Güç Sistemlerinde Koruma Eğitimi. Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

GENETEK. Güç Sistemlerinde Koruma Eğitimi. Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Güç Sistemlerinde Koruma Eğitimi Yeniköy Merkez Mh. KOÜ Teknopark No:83 C-13, 41275, Başiskele/KOCAELİ Telefon-Faks:

Detaylı

11 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI

11 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI 11 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI NİSAN 2016 T-KON Serisi Güç Kondansatörleri T-KON Serisi Güç Kondansatörleri Teknik Bilgiler Standartlar IEC 60831-1/2 Çalışma Ömrü Çalışma

Detaylı

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen PBB-XX-YY Akü hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün hazırladığı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün hazırladığı BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-PGM/485 Gündem Konusu : PGM Ücretleri KARAR takrir ve ekleri incelenmiştir. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün

Detaylı

GÜÇ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLER VE HARMONİKLERİN ENGELLENMESİ

GÜÇ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLER VE HARMONİKLERİN ENGELLENMESİ GÜÇ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLER VE HARMONİKLERİN ENGELLENMESİ Serhat Berat EFE (beratefe@dicle.edu.tr) Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik enerji sistemlerinde

Detaylı

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 ATLASCert / 1/9_14.04.2017 Tarih 14 Nisan 2017 0:00 Geçerlilik süresi: 14.04.2018 tarihinde yenilenmelidir! Sorumlu personel verileri oda kayıt Ad Soyad Sinan EVKAYA Ünvanı

Detaylı

MICROPLUS OTOMATİK ŞARJ REDRESÖRÜ. Kullanım Kılavuzu MKP REDRESÖR

MICROPLUS OTOMATİK ŞARJ REDRESÖRÜ. Kullanım Kılavuzu MKP REDRESÖR MICROPLUS OTOMATİK ŞARJ REDRESÖRÜ Kullanım Kılavuzu MKP REDRESÖR İÇİNDEKİLER 1. Temel Güvenlik Bilgileri... 2. Redresör Dizaynı ve Özellikleri... 3. Montaj ve Kurulum... 4. Çalıştırma ve İlk Ayarlar...

Detaylı

PROJE VE TESİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PROJE VE TESİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ OG DAĞITIM HATLARI İZOLATÖR İMALAT TEKNİK ŞARTNAMESİ PROJE VE TESİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZOLATÖR İMALAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

6- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) hangi tarihte faaliyete geçmiştir?

6- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) hangi tarihte faaliyete geçmiştir? 1- Doğa ve çevreye fazla zarar vermeden devamlı ve kaliteli bir hizmet veya mal üretimi sırasında iş kazalarının meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının oluşmaması için alınan tedbirlerin ve yapılan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Adresi : Hasköy Sanayi Sitesi İdari Bina No:19 Gebze 41400 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 644 76 00 Faks : 0 262 644 58 44 E-Posta : bilgi@emcas.com.tr Website

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Yıldırımdan korunma

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Yıldırımdan korunma ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Yıldırımdan korunma 1 Yıldırımdan korunma 2 Yasal Mevzuat BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yıldırımdan Korunma Tesisatı, Transformatör ve Jeneratör Yıldırımdan

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 3 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28517 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 22/1/2003 tarihli

Detaylı

Güç Kalitesi Yenilenebilir Enerji Enerji Dağıtım Sistemleri Ölçüm, Analiz ve Değerlendirme Araştırma ve Geliştirme. www.genetek.com.

Güç Kalitesi Yenilenebilir Enerji Enerji Dağıtım Sistemleri Ölçüm, Analiz ve Değerlendirme Araştırma ve Geliştirme. www.genetek.com. Güç Kalitesi Yenilenebilir Enerji Enerji Dağıtım Sistemleri Ölçüm, Analiz ve Değerlendirme Araştırma ve Geliştirme www.genetek.com.tr GENETEK, Elektrik Mühendisliği uygulamalarında kaliteli ve güvenilir

Detaylı

an Aktif Group Company

an Aktif Group Company an ktif Group Company Orta gerilim Hücreleri, nahtarlama elemanları ve Köşklerde standartlardan fazlası için yüksek kaliteli ve çevreye duyarlı ktif markasıdır. Kompanzasyon, Harmonik Filtre, Direnç, İzole

Detaylı

Güç Kalitesi Problemleri ve Çözüm Yöntemleri

Güç Kalitesi Problemleri ve Çözüm Yöntemleri Güç Kalitesi Problemleri ve Çözüm Yöntemleri Cihan ŞENEL Güç Kalitesi Departmanı Ürün Mühendisi Ver.1 Rev.2 Haziran 2015 www.aktif.net KOMPANZASYON & HARMONİKLER 1 Sunum İçeriği Güç Kalitesi Nedir? Güç

Detaylı

154 kv 154 kv. 10 kv. 0.4 kv. 0.4 kv. ENTERKONNEKTE 380 kv 380 kv. YÜKSEK GERĠLĠM ġebekesġ TRF. MERKEZĠ ENDÜSTRĠYEL TÜK. ORTA GERĠLĠM ġebekesġ

154 kv 154 kv. 10 kv. 0.4 kv. 0.4 kv. ENTERKONNEKTE 380 kv 380 kv. YÜKSEK GERĠLĠM ġebekesġ TRF. MERKEZĠ ENDÜSTRĠYEL TÜK. ORTA GERĠLĠM ġebekesġ ENTERKONNEKTE 380 kv 380 kv 154 kv YÜKSEK GERĠLĠM ġebekesġ 154 kv 154 kv TRF. MERKEZĠ 10 kv 34.5 kv ENDÜSTRĠYEL TÜK. DAĞITIM ġebekesġ ORTA GERĠLĠM ġebekesġ KABLOLU 0.4 kv TRAFO POSTASI 0.4 kv BESLEME ALÇAK

Detaylı

BİLEŞENLER. Güç kontaktörü Tip BMS09.08 / 18.08

BİLEŞENLER. Güç kontaktörü Tip BMS09.08 / 18.08 BİLEŞENLER Güç kontaktörü Tip 09.08 / 18.08 Genel bilgi Dünyanın dört bir yanında yüz binleri aşan sayıda kullanılan kontaktör, güçlü performansı ve son derece yüksek güvenilirlik seviyesi ile otomobil

Detaylı

MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ VE MV 1420 İLETİM HATTI ÜZERİNDEKİ GERİLİM DÜŞÜMÜ

MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ VE MV 1420 İLETİM HATTI ÜZERİNDEKİ GERİLİM DÜŞÜMÜ MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ VE MV 1420 İLETİM HATTI ÜZERİNDEKİ GERİLİM DÜŞÜMÜ MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ Genel Bilgi MV 1438 hat modeli 11kV lık nominal bir gerilim için

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU Mehmet SUCU (Teknik Öğretmen, BSc.)

Detaylı

güç Atörleri Ans çak gerilim Al kond

güç Atörleri Ans çak gerilim Al kond Alçak gerilim Güç Kondansatörleri Alçak gerilim Güç Kondansatörleri İçindekiler Teknik Özellikler...241 Genel Bilgiler...241 Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Karakteristikleri...242 Kurulum ve Kullanım...242

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak, kullanılmak

Detaylı

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH Serisi Metal Mahfazalı Modüler Hücreler; 36 kv a kadar sekonder dağıtım sistemlerinde, kompakt köşk tipi trafo binalarında ve endüstriyel tesislerde, dahili

Detaylı

Isc, transient şartlarında, Zsc yi oluşturan X reaktansı ve R direncine bağlı olarak gelişir.

Isc, transient şartlarında, Zsc yi oluşturan X reaktansı ve R direncine bağlı olarak gelişir. Sadeleştirilmiş bir şebeke şeması ; bir sabit AC güç kaynağını, bir anahtarı, anahtarın üstündeki empedansı temsil eden Zsc yi ve bir yük empedansı Zs i kapsar. (Şekil 10.1) Gerçek bir sistemde, kaynak

Detaylı

GÜNEŞ PANELLERİNİN ve SOLAR SİSTEMLERİN AŞIRI GERİLİM VE YILDIRIMDAN KORUNMASI

GÜNEŞ PANELLERİNİN ve SOLAR SİSTEMLERİN AŞIRI GERİLİM VE YILDIRIMDAN KORUNMASI GÜNEŞ PANELLERİNİN ve SOLAR SİSTEMLERİN AŞIRI GERİLİM VE YILDIRIMDAN KORUNMASI Solar sistemlerin açık arazilerde ve çatılarda konumlandırılması yıldırım darbesinin tesisimize vurma ihtimalini arttırmaktadır.gerek

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Hasköy Sanayi Sitesi İdari Bina No:19 Gebze 41400 KOCAELİ/TÜRKİYE Tel : 0 262 644 76 00 Faks : 0 262 644 58 44 E-Posta : bilgi@emcas.com.tr

Detaylı

Güvenilir Çözüm Ortağınız

Güvenilir Çözüm Ortağınız Güvenilir Çözüm Ortağınız KOMPANZASYON ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 02 ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ INDEX 06 ALÇAK GERİLİM HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ 08 ALÇAK GERİLİM TRİSTÖRLÜ ANAHTARLAMA MODÜLLERİ ALÇAK

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/28) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/28) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/28) Deney Laboratuvarı Adresi : Topçusırtı Mah. Ankara Cad. No:34 Kuzuluk Beldesi Akyazı 54100 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 90 264 437 97 70 Faks : 90 264 437 97 80 E-Posta

Detaylı

ERHAN EYOL EVK 2015 / SAKARYA

ERHAN EYOL EVK 2015 / SAKARYA ERHAN EYOL EVK 2015 / SAKARYA Reaktif güç ihtiyacı temel olarak iki kaynaktan sağlanır: Kondansatörler, Senkron generatörler. Kondansatörler yapılış, boyut, kullanım kolaylığı, temin edilebilirlik ve kumanda

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/29) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/29) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/29) Deney Laboratuvarı Adresi : Saray Modern Keresteciler San. Sitesi 4. cad. No:9 Saray Kazan 06980 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0312 815 11 72 Faks : 0312 815 11 74 E-Posta

Detaylı

Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm

Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm 23 29 slayt Nİ1103266 TEKNİK UYGULAMALARDA ELEKTRİK TEHLİKELERİ ve İSG AMAÇ: Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm 2016 GÜZ

Detaylı

CLMD Alçak gerilim güç kondansatörleri Güç faktörü düzeltmede güvenilirlik

CLMD Alçak gerilim güç kondansatörleri Güç faktörü düzeltmede güvenilirlik CLMD Alçak gerilim güç kondansatörleri Güç faktörü düzeltmede güvenilirlik Güç faktörü düzeltmede güvenilirlik CLMD yapısı CLMD kondansatör belirli sayıdaki dielektrik metalize polipropilen film bobinlerinden

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ

LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ İÇERİK Lisanssız Üretim Tesisleri Mevzuatı Lisansız Üretim Tesisleri Bağlantı Süreci Lisanssız Üretim Tesisleri Bağlantı Görüşü Teknik Kriterler Başkent Elektrik Dağıtım

Detaylı

Elektrikte Güç Faktörünün Düzeltilmesi Esasları. Önerge No: 2227/2010

Elektrikte Güç Faktörünün Düzeltilmesi Esasları. Önerge No: 2227/2010 Bireysel (teke tek) Kompanzasyon: Elektrikte Güç Faktörünün Düzeltilmesi Esasları Önerge No: 2227/2010 Devamlı olarak işletmede bulunan büyük güçlü tüketicilerin reaktif güç ihtiyacını temin etmek için

Detaylı

Kompanzasyon ve Harmonik Filtreleme. Eyüp AKPINAR DEÜ

Kompanzasyon ve Harmonik Filtreleme. Eyüp AKPINAR DEÜ Kompanzasyon ve Harmonik Filtreleme Eyüp AKPINAR DEÜ Dağıtım Hatlarında Reaktif Güç Kullanıcı yükleri genellikle endüktif olduğu için reaktif güç çekerler Hatlarda, transformatörlerde, iletim hatlarında

Detaylı

Yap s ve Özellikleri

Yap s ve Özellikleri Genel Tan t m Akım sınırlayıcı sigortalar, arıza akımının ortaya çıkardığı ısı enerjisiyle eriyerek arızalı devreden akan büyük kısa devre akımlarının kesilmesini sağlayan ve aynı zamanda ayırma işlemi

Detaylı

GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. GÜÇ KALİTESİ ve HARMONİK EĞİTİMİ Yeniköy Merkez Mh. KOÜ Teknopark No:83 C-13, 41275, Başiskele/KOCAELİ Telefon-Faks:

Detaylı

OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım

OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım CPG.1 Tek ve Çift Baralı, Gaz Yalıtımlı Hücre Dizisi 36 kv kadar CPG Sistemi AÇIKLAMA Ormazabal CPG sistemi, CPG.1 tek ve çift baralı SF 6 gazı yalıtımlı GIS tipi

Detaylı

Endüstriyel Sensörler ve Uygulama Alanları Kalite kontrol amaçlı ölçme sistemleri, üretim ve montaj hatlarında imalat sürecinin en önemli aşamalarındandır. Günümüz teknolojisi mükemmelliği ve üretimdeki

Detaylı

The. DÖKÜM REÇiNESi UZMANINIZ.

The. DÖKÜM REÇiNESi UZMANINIZ. The Perfect fit Designed to fit your needs. Where extra effort comes as standard. Gipro DÖKÜM REÇiNESi UZMANINIZ. www.gipro.com BiR DÖKÜMDEN izolasyon ÇÖZÜMLERİ GIPRO, döküm reçinesi alanında çeşitli,

Detaylı

İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR

İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR ENTEGRE MOTOR ÇÖZÜMLERİ Günümüzde enerji kaynakları hızla tükenirken enerjiye olan talep aynı oranda artmaktadır. Bununla beraber enerji maliyetleri artmakta ve enerjinin optimum

Detaylı

ĠLETĠM HATTINA ĠLĠġKĠN KARAKTERĠSTĠK DEĞERLERĠN ELDE EDĠLMESĠ

ĠLETĠM HATTINA ĠLĠġKĠN KARAKTERĠSTĠK DEĞERLERĠN ELDE EDĠLMESĠ DENEY 1 ĠLETĠM HATTINA ĠLĠġKĠN KARAKTERĠSTĠK DEĞERLERĠN ELDE EDĠLMESĠ 1.1. Genel Bilgi MV 1424 Hat Modeli 40 kv lık nominal bir gerilim ve 350A lik nominal bir akım için tasarlanmış 40 km uzunluğundaki

Detaylı

TR FI ES MA GM MK TN EG AZ IQ SY SA AE YE MZ HARİCİ MESNET İZOLATÖRÜ

TR FI ES MA GM MK TN EG AZ IQ SY SA AE YE MZ HARİCİ MESNET İZOLATÖRÜ TR FI ES MA GM MK TN EG AZ IQ SY SA AE YE MZ HARİCİ MESNET İZOLATÖRÜ Hakkımızda ANKARA SERAMİK A.Ş Türkiye'de porselen izolator üreten en büyük firmalardan birisi olan Ankara Seramik A.Ş. 1996 yılında

Detaylı

Kompanzasyon ve Harmonik Filtreleme. Eyüp AKPINAR DEÜ

Kompanzasyon ve Harmonik Filtreleme. Eyüp AKPINAR DEÜ Kompanzasyon ve Harmonik Filtreleme Eyüp AKPINAR DEÜ Dağıtım Hatlarında Reaktif Güç Kullanıcı yükleri genellikle endüktif olduğu için reaktif güç çekerler Hatlarda, transformatörlerde, iletim hatlarında

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/37) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/37) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/37) Deney Laboratuvarı Adresi : Topçusırtı Mah. Ankara Cad. No:34 Kuzuluk Beldesi Akyazı 54100 SAKARYA / TÜRKİYE Tel : 90 264 437 97 70 Faks : 90 264 437 97 80 E-Posta

Detaylı

TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ

TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ Trifaze mikro-işlemci kontrollü voltaj regülatörlerimiz 10,5 kva ile 2000 kva güç değerleri arasında standart veya korumalı olarak üretilmektedir. Regülatörlerimiz dengelenmiş

Detaylı

GRUP-EX ECS XX-YY ELECTRIC CURRENT SOLENOID - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX ECS XX-YY ELECTRIC CURRENT SOLENOID - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX ECS XX-YY ELECTRIC CURRENT SOLENOID - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen ECS-XX-YY Solenoid hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir.

Detaylı

ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr

ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v.01 2015 www.ulusoyelektrik.com.tr İÇİNDEKİLER ULUSOY ELEKTRİK HAKKINDA...1 1.LBS SERİSİ YÜK AYIRICI...2 1.1 TEKNİK BİLGİLER...3 1.2 TEKNİK ÇİZİMLER...4 2.USFB SERİSİ

Detaylı

Resmi Gazete; 01 Aralık 1988; sayı 20006

Resmi Gazete; 01 Aralık 1988; sayı 20006 Resmi Gazete; 01 Aralık 1988; sayı 20006 TEBLİĞLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ndan: 16/2/1983 tarihli ve 17961 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olan Bakanlığı mız tebliği aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Detaylı

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR Legrand otomatik sigortalar, bağlı bulunduğu elektrik devresini aşırı akım ve kısa devrelere karşı korurlar. Devrenin

Detaylı