AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI"

Transkript

1 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 1 AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI

2 2 PROJE SAHİBİNİN ADI AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı,Ürdün Caddesi 628 ci sokak, No: 10 Oran şehri, Çankaya ANKARA TELEFON VE FAKS NUMARALARI , Fax: , PROJENİN ADI YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ Kastamonu ili Küre İlçesi PROJENİN TANIMI VE AMACI Yavuz Regülatörü Küre Çayı üzerinde, m talveg kotunda inşa edilecektir ve Yavuz Hidroelektrik Santralinin toplam kurulu gücü 6.02 MW olup, yıllık toplam GWh enerji üreterek ulusal enerjiye katkı sağlamak üzere planlanmıştır.

3 3 İçindekiler Tablosu PROJENİN TANIMI VE AMACI...4 PROJENİN KAPASİTESİ VE KAPLADIĞI ALAN...8 SU KAYNAKLARI ÖNLEMLER PLANI TABLOSU İZLEME PLANI TABLOSU PROGRAMLAMA PLANI TABLOSU KURUMSAL DÜZENLEMELER.25 HALKIN KATILIMI TOPLANTI ÖZETİ.. 27 EK 1:..1/25000 Ölçekli Topoğrafik Harita üzerinde Proje Güzergah Haritası

4 4 PROJENİ N TANİMİ Projenin Tanımı ve Amacı Yavuz (HES) Projesi, 3 Mart 2001 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Söz konusu kanun, elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amaçlanmıştır. Kanun; elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan ve perakende satışı, ithalat ve ihracatı gibi faaliyetlerle ilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.) kapsamında üretim şirketi statüsündeki Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şirketi tarafından yapılıp işletilecek olup, Türkiye nin artan enerji ihtiyacının bir kısmının karşılanabilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Proje için EPDK dan tarihli EÜ/1598-1/1163 no lu Üretim Lisansı alınmış tır.bu Lisansa göre hazırlanmış olan su kullanım anlaşması mevcuttur tarih ve sayılı ÇED Yönetmeliği seçme ve eleme kriterleri EK II 22 maddesinde kurulu gücü 10 MV ve üzeri olan nehir tipi santraller yer almaktadır. Yönetmeliğin bu hükmü çerçevesinde kurulu gücü 5.4 MV olarak planlanan Nehir tipi YAVUZ Regülatörü ve HES Projesi ÇED Yönetmeliği kapsam dışında değerlendirmektedir.ancak proje ile ilgili olarak 2872 sayılı Çevre Kanunu 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden çıkarılan Yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması ve diğer mer i mevzuat çerçevesinde öngörülen izinlerin alınması ekolojik dengenin bozulmamasına çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir.

5 5 Projenin yeri: Önerilen Yavuz Regülatörü ve HES tesisleri, Karadeniz bölgesi, Kastamonu ili sınırlarında, Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli haritada enlemleri ve boylamları arasındadır. Regülatör, Küre ilçesinin 5.5 km kuzeybatısında yer almaktadır. Önerilen Tesisler, İş Akış Şeması Yavuz HES tesisleri yapım süresi 2 yıl olarak planlanmıştır. Bu süre sonunda sistemlerin devreye girmesi ile Yavuz tesisinin 6.02 MW toplam türbin kurulu gücündeki hidroelektrik santrali mevcut akımlarla toplam GWh enerji üretecektir. Yavuz Regülatörü Küre Çayı üzerinde, m talveg kotunda inşa edilecektir. Regülatür tipi dolu gövdeldir. Maksimum su seviyesi, m olarak seçilmiştir. Regülatörün kret uzunluğu m ve talvegden yüksekliği de 3.00 m dir. Çökeltim havuzu genişliği m, yüksekliği 3.00 m dir. İletim hattı, m uzunluğunda, 4.00 m taban genişliğinde dik kesitli iletim kanalından oluşmaktadır. İletim kanalı taban eğimi olarak seçilmiştir. Yükleme havuzu ebatları 8.60 m x m, yüksekliği ise 9.10 m dir. Yükleme havuzundan sonra m uzunluğunda, 1.60 ~ 1.40 m çapında cebri boru bulunmaktadır. Yavuz HES cebri boru hattı en yüksek net faydayı sağlayan 8.0 m 3 /s lik debiyi 2 üniteye ulaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Yavuz Hidroelektrik Santralinin toplam kurulu gücü 6.02 MW olup, yıllık toplam GWh enerji üretilecektir. Santral Binası 25.3x15.6 m2 lik bir alana oturtulacaktır. Yapılan meteorolojik ve hidrolojik çalışmalar neticesinde elde edilen aylık ortalama akım değerleri ve yinelemeli taşkın debileri kullanılarak kurulu güç ve cebri boru optimizasyonları yapılmıştır. Yavuz tesisleri aşağıda belirtildiği şekilde kademeli olarak projelendirilmiş ve yapılara ilişkin teknik veriler aşağıda sunulmuştur.

6 6 Su Çevirme ve Su Alma Yapıları Derivasyon Tesisleri Yavuz Regülatörü Küre Çayı üzerinde, m talveg kotunda inşa edilecektir. İnşaatın kuruda yapılabilmesi amacıyla gerekli su çevirmesine esas olan debi m 3 /s dir. Su çevirme kanalı eğimi 0.01, taban genişliği 4.0 m, uzunluğu m olarak hesaplanmıştır. Kanal kotundan girip m kotundan çıkacaktır. Küre Çayı nın sularını derivasyon kanalına çevirmek için yapılacak batardo kret kotu m dir. Regülatör Yavuz regülatörünün tipi dolu gövdeli ve serbest akışlıdır. Regülatör maksimum su seviyesi, m olarak seçilmiştir. Regülatör aksında talveg kotu m dir. Regülatör çevre düzenleme kotu ise 100 yıllık taşkın debisini, regülatör dolusavağında güvenli ve hava payı kalmadan geçirecek şekilde m olarak belirlenmiştir. Regülatörün kret uzunluğu m ve talvegden yüksekliği ise 3.00 m dir. Çakıl geçidi, dalgıç perdeli ve 2.00x2.00 m kapakla Çökeltim Havuzu ve Su Alma Yapısı Yavuz çökeltim havuzu, 0.50 m/s hızla su alabilecek şekilde 3x(2.0x2.0 m) genişliğinde işletme kapakları ile donatılmıştır m boyundaki çökeltim havuzu sağ sahilde m taban kotunda inşa edilecektir. Çökeltim havuzu 0.02 eğimle su alma yapısına bağlanacak ve çökelen malzemeler 1.0 m genişliğinde bir büz ile deşarj edilecektir. Çökeltim havuzu genişliği m, yüksekliği 3.00 m dir. Çökeltim havuzunu takiben, m kotundan itibaren 3642 m uzunluğunda dik kesitli iletim kanalından oluşan İletim Hattı na ulaşılmaktadır. Enerji İletim Tesisleri Yavuz regülatörü vasıtasıyla çevrilerek su alma yapısı ile alınan nehir suları, Yavuz HES tesislerinde enerji üretimini sağlayabilmek amacı ile teşkil edilecek olan iletim hattına alınacaktır. İletim hattı, 3642 m uzunluğunda, 4.00 m taban genişliğinde dik kesitli iletim kanalından oluşmaktadır. İletim kanalı taban eğimi olarak seçilmiştir. İletim kanalındaki su derinliği 1.90 m olarak hesaplanmış olup, kanalda oluşacak su hızı ise 1.04 m/s olarak belirlenmiştir.

7 7 Yükleme Havuzu, Vana Odası ve Cebri Boru Yükleme havuzu, santral işletme koşullarına bağlı olarak oluşabilecek debi değişikliklerine cevap verebilmek ve cebri boruya hava girişini engellemek amacı ile iletim sisteminin sonunda düşünülmüştür. Aynı zamanda türbin kapaklarının ani kapanması sonucu oluşabilecek su kabarmalarının yapılara zarar vermeyecek şekilde uzaklaştırılmasını sağlayacaktır. Yavuz yükleme havuzu su kotu m olarak hesaplanmıştır. Taban kotu ise m olarak belirlenmiştir. Yükleme havuzu genişliği 8.60 m, derinliği ise 9.10 m dir. Yükleme havuzu duvar üst kotu m olarak belirlenmiştir. Yükleme havuzundan sonra, m uzunluğunda, 1.60 ~ 1.40 çapında cebri boru bulunmaktadır. Cebri boru ortalama et kalınlığı 8 mm olarak alınmıştır. Cebri borunun giriş eksen kotu m olarak belirlenmiştir. Yavuz HES cebri boru hattı 8.0 m 3 /s lik debiyi 2 üniteye ulaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Santral Binası ve Kuyruksuyu Kanalı Yavuz hidroelektrik santralinin tek amacı enerji üretimidir. Yavuz regülatörü ile çevrilen sular iletim tesisleri vasıtası ile santral binalarına ulaştırılacak ve burada türbinlenerek enerji üretimi yapılacaktır. Yavuz hidroelektrik santrali toplam kurulu gücü 6.02 MW olup, yıllık toplam GWh enerji üretilecektir. Yavuz santral binası, m temel kotunda teşkil edilecektir. Santral binasında türbin eksen kotu ise m dir. Santral ve Elektronik Techizatı, Enerji Nakil Hattı ve Şalt Sahası ile ilgili detaylı bilgiler Bölüm 10 da sunulmuştur. Santral Binası 25.3x15.6 m2 lik bir alana oturtulacaktır. Optimizasyon Çalışmaları Kurulu güç optimizasyonu, regülatör yeri su temin çalışmaları sonuçları doğrultusunda gerçekleştirilerek, öncelikle çeşitli debilere karşılık gelen net düşünün hesaplanmasını müteakiben bu debilere karşılık gelen güç ve enerji üretim değerleri hesap edilmiştir. Daha sonra belirlenen proje karakteristiklerine bağlı olarak yıllık proje giderleri hesaplanmıştır. Denenen çeşitli debilere karşılık gelen enerji üretim değerleri dikkate alınarak yıllık gelirler tespit edilmiş ve hesap edilen bu yıllık gider

8 8 yıllık gelir değerleri dikkate alınarak maksimum net faydayı sağlayan debiye karşılık gelen kurulu güç değeri optimum güç olarak kabul edilmiştir. Daha sonra belirlenen bu debi için cebri boru optimizasyon u yapılmış ve hız limitleri de dikkate alınarak cebri boru çapı tespit edilmiştir. Bu şekilde yapılan optimizasyon çalışmaları neticesinde: Yavuz tesisinde en yüksek net faydayı sağlayan proje debisi 8.0 m³/s olarak seçilmiş ve toplam debiye karşılık gelen optimum cebri boru çapı da 1.40 ~ 1.60 m olarak belirlenmiştir. Seçilen bu proje debisine karşılık gelen türbin kurulu gücü ve yıllık toplam enerji değerleri ise sırası ile 6.02 MW ve GWh olarak belirlenmiştir. Projenin Kapasitesi ve Kapladığı Alan Yavuz HES tesislerinin devreye girmesi ile, mevcut durum akımları ile GWh, enerji üretilecek ve ulusal gelişime katkı sağlamak üzere planlanmıştır. Projenin Yeri: Önerilen Yavuz Regülatörü ve HES tesisleri, Karadeniz bölgesi, Kastamonu ili sınırlarında, Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli haritada enlemleri ve boylamları arasındadır. Regülatör, Küre ilçesinin 5.5 km kuzeybatısında yer almaktadır. Mevcut Arazi Kullanımı Küre ilçe merkezi, Maden Deresi vadisinin dik eğimli batı yamaçlarında kurulmuştur. Denizden yüksekliği 950 m dir. İl merkezine 59 km mesafededir. Kastamonu-İnebolu karayolu ilçenin 3 km doğusundan geçer. İlçe topraklarını Küre Dağları engebelendirir. Dağlar, Devrek hani Çayı ve kolları tarafından derin vadilerle parçalanmıştır. Dağlar gür ormanlarla kaplıdır. Kastamonu ili dağlık bir bölgedir. İl topraklarının % 75 i dağlarla, % 21 i yayla ve platolarla kaplıdır. Ovalar % 4 e yakındır.

9 9 Dağlar: Kastamonu da iki önemli dağ grubu vardır. Kıyıda denize paralel olarak doğu-batı yönünde uzanan İsfendiyar (Küre) Dağları ile ilin güneyinde kuzey doğu-güneybatı yönünde uzanan Ilgaz Dağları dır. Başlıca yüksek dağları ise Yaralıgöz Dağı (1958 m), Dikmen Tepesi (1657 m), Acısu Tepesi (1067 m), Bakacak Dağı (1698 m), Dikmen Dağı (1736 m), Büyük Hacet Tepesi (2567 m) ve Küçük Hacet Tepesi (2313 m)dir. İsfendiyar (Küre) Dağları ile Ilgaz Dağları arasında ve bu dağların eteklerinde yayla veya yarılmış platolar bulunur. Bu yayla ve platoların önemli bir kısmı ormanlarla kaplıdır. Devrekani ve Daday havzasında plato ve yaylalar m yüksekliği bulur. Ovalar: Arazisi engebeli olan Kastamonu topraklarında ovalar çok azdır. Ovalar, vadilerin genişlemesinden, akarsuların sürüklediği geniş alüvyon tabakalarından meydana gelmişlerdir. Bu ovalarda sulu tarım ve meyvecilik yapılır. Başlıca ova ve vadiler şunlardır: Gökırmak Vadisi dar olup, Gökırmak a katılan Daday Çayı nın yatağı geniş bir ova görünümündedir. Devrez Çayı Vadisi dar bir vadidir. Tosya nın güneyinde genişler. Devrekani Çayı Vadisi nin geniş yerinde Devrekani Ovası bulunur. İlin en geniş ovası burasıdır. Akarsular: Kastamonu da bulunan akarsular Kızılırmak ın kollarıdır. Gökırmak, il merkezinin yakınından çıkar. İlin orta kısmından batıya doğru akar. Bu ırmağa Daday, Karasu ve Akkaya çayları katılır. Debisi 31 m3/sn dir. Devrekani Çayı, Küre Dağları nın güney eteklerinden Devrekani ilçesinin kuzeyinden çıkar. Batıya doğru akar. Azdavay ilçesinde kuzeybatıya doğru yönelerek Kumluca doğusunda Karadeniz e dökülür. Debisi saniyede 4 m3tür. Araç Çayı, Ilgaz ilinden gelerek Tosya ilçesine ve Çorum iline geçer. Debisi saniyede 9 m3 tür. Araç Çayı, Ilgaz Dağları nın kuzey yamaçlarından çıkar. Başlangıçta Ilgaz ismini alır. Araç ilçesinden geçerken Araç ismini alır. Batıya akarak Zonguldak iline girer. Debisi saniyede 18 m3 tür. Göller: Kastamonu ilinde göl yoktur. Karaçomak Suyu üzerinde kurulan baraj ile 21 km2 lik bir alan sulanır. 12 km2 lik bir alan da sel taşkınlarından korunur. Barajın yüzölçümü 1.48 km2 dir. İklim: İlde iki çeşit iklim hüküm sürer. Kuzeyinde Karadeniz iklimi güneyinde ise İç Anadolu nun kara iklimi görülür. Kıyıya paralel olarak

10 10 uzanan İsfendiyar Dağları, Karadeniz ikliminin iç kısma girmesini önler. Kıyılarda yağış daha fazladır. Senede 20 gün kar yağar, 40 gün toprak karla örtülüdür. Sıcaklık C ile C arasında seyreder. Senelik yağış miktarı bölgelere göre 450 mm ile 1215 mm arasında değişir. Bitki örtüsü: İl bitki örtüsü bakımından çok zengin sayılır. İl topraklarının % 67 si orman ve fundalıklarla, % 29 u ekili-dikili alanlarla, % 6.5 i çayır ve meralarla kaplıdır. % 1.5i tarıma elverişsiz topraklardır. Ormanlarda kayın, köknar, çam, karaağaç, gürgen, kestane ve ıhlamur ağaçları bulunur. Azdavay-Devrekâni arasında ise çam ağaçları çoğunluktadır. Su kaynakları Küre (Zarbana) Çayı Havzası Orta Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır. Küre Çayı, Küre yerleşim yerinin güneyinden 1300 m. kotlarından Uzunöz Çayı adı ile doğar irili ufaklı bir çok dere ile birleşerek 650 m. kotlarında (Karacehennembağ) Karadana Deresi adını alır. Küre ilçesi içerisinden geçen küçük bir dere olan Küre Çayını aldıktan sonra 550 m. kotlarında Küre yine Küre Çayı adını alır. 355 m. kotlarında İğdir çayı ile birleşerek kuzeye doğru yönelir. Daha sonra Kışla, Mezinoğlu, Hoca, Gergüde, Çaydüzü, Sömes, Giremdes Umbe ve Fadara Mahallelerinin içerisinden geçerek Zarabana çayı adını alır ve Karadenize dökülür. Küre Çayı yaklaşık 45 km. uzunluğundadır. Regülatör yeri Küre Çayı üzerinde yaklaşık 485m. kotunda, Santral yeri ise 400 m. kotunda yer almaktadır. Proje alanında Batı Karadeniz ikliminin karakterisitik özellikleri hakimdir. Proje kapsamında yapılacak çalışmalar süresince su yüzeylerinde çevresel kirliliğe sebebiyet vermemek için, 31 Aralık 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, 13 Şubat 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10 Mart 1995 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Ürünleri Yönetmeliği nin hükümleri yerine getirilecektir. Planlı Alan Koruma Alanları Proje alanında doğal koruma alanı bulunmamaktadır.

11 11 O NLEMLER PLANİ Bu bölümde planlanan Yavuz Hidroelektrik Santral Projesi (Beton Santrali Dahil) projesinin planlama, inşaat ve işletme dönemlerinde yürütülecek çalışmalardan kaynaklı çevresel etkiler ve bu etkilerin önlenmesi yada çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak azaltıcı önlemler ve sorumlu kurum/kuruluş aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır. Bu bağlamda hazırlanan

12 12 Önlemler Planı Aşağıdaki Tablo da sunul mak tadır. AŞAMA KONU ÖNLEM SORUMLULUK Arazi Hazırlık ve İnşaat Öncesi Arazi Hazırlık ve İnşaat Kamulaştırma Orman İzni Projenin bir kısmı orman sayılan alanlarda kalmakta olup, proje alanının dışında hafriyat depolama alanı vb. işlemler için şahız arazisi kullanılması söz konusu olur ise, kiralanacak veya kamulaştırma çalışmaları kapsamında özel mülkiyet sahipleri ile öncelikli olarak karşılıklı anlaşma yoluna gidilecek, anlaşmazlık durumlarında ise tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun 5496 sayılı kanunla değişik 15. madde c ve d fıkraları gereği çerçevesinde kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilecektir sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun 5496 sayılı kanunla değişik 15. madde c fıkrası gereğince; kamulaştırma işlemleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yürütülecek, verilecek olan kamulaştırma kararı kamu yararı kararı yerine geçecek ve kamulaştırılan taşınmaz mallar tapu kütüğunde hazine adına tescil edilecektir. Proje kapsamında, orman sayılan alanların kullanımı için 6831 Sayılı Orman Kanunu nun, 5192 sayılı kanunla değişik, 17/3 maddesi gereği ''Orman İzni'', Orman Genel Müdürlüğü nden alınacaktır. Kesilecek ağaçlar için ilgili Orman Bölge Müdürlüğünden izin-irtifa hakkı alınacaktır. Tarım Alanlarının Tarım Dışı Kullanımı için izin Proje kapsamında kullanılacak alanların tamamı orman sayılan alanlarda kalmaktadır. Zemin Emniyetlerinin Sağlanması Hafriyat Depolama ve Taşıma İzni Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik varlıklar Proje kapsamındaki inşaat çalışmaları öncesinde; T.C. Bayındırlık İskan Bakanlığı nın tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılacaktır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerine göre izinler alınacaktır.hafriyat esnasında ortaya çıkan üst tabakadaki nebati toprak ayrı olarak depolanacaktır.kullanılmayacak toprak ve kaya parçaları ise ayrı depolanıp santral yolu yapımında alt temel malzemesi olarak kullanılacaktır. Projenin uygulama aşamasında (arazi hazırlık ve inşaat) herhangi bir kültür ve tabiat varlığına rastlanılması durumunda çalışmalar derhal durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya Mülki İdare Amirliğine, sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasanın 4.maddesi gereğince haber verilecektir. Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti Arem Elekt Enerji Ltd Arem Elekt Enerji Ltd Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti - Taşeron Firma - Müze Müdürlüğü, - Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

13 13 AŞAMA KONU ÖNLEM SORUMLULUK Arazi Hazırlık ve İnşaat Hafriyat Çalışmaları Hafriyat esnasında ortaya çıkan üst tabakadaki nebati toprak ayrı olarak depolanacaktır.kullanılmayacak toprak ve kaya parçaları ise ayrı depolanıp santral yolu yapımında alt temel malzemesi olarak kullanılacaktır.yol veya iletim kanalı açılması esnasında şeve kesinlikle malzeme atılmayacaktır. Bunun için ekskavatör yardımıyla, yarmadan çıkan malzeme dağıtılmadan yolun ve kanalın açılması Fazla hafriyat malzeme şeve ve dere yataklarına bırakılmayacaktır. Yol ve arazilere verilecek her türlü zarar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti - Taşeron Firma Arazi Hazırlık ve İnşaat Arazi Hazırlık ve İnşaat Hava Emisyonları Araç Emisyonları Emisyon kaynağında sulama, savurma yapmadan doldurma ve boşaltma işlemlerinin yapılması, malzeme taşınması sırasında araçların üzerinin branda ile kapatılması ve malzemenin üst kısmının % 10 nemde tutulması gibi önlemler alınacaktır. Ayrıca tüm faaliyet süresince kullanılan stabilize yolların tamamı arazözle düzenli olarak nemlendirilecek ve böylece toz oluşumu minimuma indirilmiş olacaktır. Bunlara ilaveten Hava Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliği ne uyulacaktır. Araçlardan kaynaklanacak emisyonların da minimuma indirgenmesi için, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği nin 7. Maddesi uyarınca; kullanılacak tüm araç ve ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınacak ve bakımları bitene dek çalışmalarda başka araçlar kullanılacaktır. Ayrıca Trafik Kanunu na uygun şekilde çalışmaları konusunda uyarılarak özellikle yükleme standartlarına uygun yükleme yapmalarına dikkat edilecektir.iş makineleri bakımı sonucu ortaya çıkan yağlar Atık yağ Toplama Alanında biriktirilecek ve atık yağlar 6 aydan fazla bekletilmeyecek ve lisanslı atık yağ toplayıcılara teslim edilecektir. Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti - Taşeron Firma Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti - Taşeron Firma Arazi Hazırlık ve İnşaat Atıksu Faaliyet alanı ve yakın çevresinde atıksu (kanalizasyon) sistemi olmadığından; gerek inşaat ve gerekse işletme aşamasında oluşacak evsel nitelikli atıksular, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik uyarınca, sızdırmasız olarak yapılacak fosseptik çukurunda biriktirilecek ve dolduğunda, Küre Belediyesi nin göstereceği yerlerde deşarj edilecektir. Atık suların ve mikser içerisinde kalmış agreganın geri kazanılması için tesiste Yıkama Tamburu ve Çöktürme Havuzu kurularak (4x8x2 m ebatlarında) geri kazanma (Recycling) işlemi uygulanacaktır. Agrega malzeme dolgu işlemlerinde, su ise beton imalatların sulanması için yeniden kullanılacaktır. Proje dahilinde Acısu dereye deşarj edilecek her türlü su için, 31 Aralık 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, 13 Şubat 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Yönetmeliğinin 20. maddesi ve Ek-5 ve Ek-6 da yer alan alıcı ortam değerleri ile atıksu deşarj kriterlerine uyulacaktır. Arem Elekt Enerji Ltd

14 14 AŞAMA KONU ÖNLEM SORUMLULUK Arazi Hazırlık ve İnşaat Arazi Hazırlık ve İnşaat Arazi Hazırlık ve İnşaat Katı Atıklar ve Ambalaj Atıkları Atık Yağ Tıbbi Atık, Tehlikeli Atık ve Diğer Atıklar, Projenin arazi hazırlama ve inşaat aşamasında, çalışacak personeller, geçici şantiye alanlarında inşaat çalışmalarını yürütülecektir. Projede çalışacak personelden kaynaklanan evsel katı atıklar, şantiye olarak kullanılacak saha içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanacaktır. Konteynırlarda biriktirilecek bu katı atıklar ise belli periyotlarda Küre Belediyesi katı atık toplama sistemine verilerek bertaraf edilmesi sağlanacaktır. İnşaat çalışmalarından oluşacak parça demir, çelik, çimento torbası, ambalaj malzemesi ve benzeri katı atıklardan; geri kazanımı mümkün olanlar inşaat imalatlarında yeniden değerlendirilecek, geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ise özel atık grubunda olduğundan türlerine bağlı olarak tabi olduğu yönetmelik çerçevesinde bertaraf edilecektir (Atık pil ve akümülatörler Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde, atık lastikler Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde bertaraf edilecektir.). Ayrıca projenin tüm aşamalarında oluşması muhtemel ambalaj ve ambalaj atıkları; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak bertaraf edilecektir. Projenin arazi hazırlama ve inşaat aşamasında yükleyici, mikser, ekskavatör, dozer, damperli kamyon, titreşimli silindir, beton pompası vb. iş makinaları çalışacaktır. Çalışacak araçların bakım, onarım ve temizlikleri proje sahasında yapılmayacak olup, en yakın yetkili servislerde ve/veya akaryakıt istasyonlarında yaptırılacaktır. Ancak araç bakımlarının zorunlu olarak proje sahasında yapılması söz konusu olursa, bu durumda oluşması muhtemel atık yağların bertarafı için tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği" hükümleri uygulanacaktır. Tesis içerisinde oluşması muhtemel tıbbi atıkların geçici olarak depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi aşamalarında tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nde belirtilen yükümlülüklere uygun olarak hareket edilecektir. Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında oluşması muhtemel tehlikeli atıklar ise tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nde belirtildiği üzere, sürekli kapalı olacak şekilde ve kimyasal reaksiyona uğramamasını sağlayarak geçici olarak depolayacaktır. Geçici olarak depolanan tehlikeli atıklar daha sonra Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından lisans almış firmalara teslim edilerek bertaraf edilmesi sağla nacaktır. Bu kapsamda oluşacak tehlikeli atıkların geçici depolanması, taşınması ve bertarafı süresince lisanslı araçlar kullanılacak olup, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olarak hareket edilecektir.ofis faaliyetleri esnasında atık toner ve kartuşlar mümkün olduğu kadar dolum yapılarak tekrar kullanılacak ve kullanılmayacak toner ve kartuşlar satın alınan yere iade edilecektir. Toner ve kartuş kapları sızdırmaz plastik torbadan olacaktır.inşaat malzemelerinin ambalajları toplanarak geri dönüşüm şirketlerine teslim edilecektir. Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti - Taşeron Firma - Küre Belediyesi - Lisanslı Geri Dönüşüm Firması Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti - Taşeron Firma Arem Enerji Üretim A.Ş. - Taşeron Firma

15 15 AŞAMA KONU ÖNLEM SORUMLULUK Arazi Hazırlık ve İnşaat Gürültü ve Titreşim Projenin inşaatı sırasında ve malzeme alanlarında yapılacak çalışmalar sırasında iş makinalarının kullanılması sonucunda geçici bir süre için gürültü oluşacaktır. İnşaat sırasında oluşacak gürültü ile ilgili hesaplamalar, gerekmesi halinde ÇED Raporu aşamasında yapılacaktır. Çıkan sonuçlar Gürültü Kontrolü Yönetmeliği ile karşılaştırılarak yorumlanacak ve Gürültü Kontrolü Yönetmeliği nde verilen sınırlara uyulacaktır. İş makinaları ve ekipmanların düzenli olarak periyodik bakımları yapılacak ve yine aynı yönetmelik gereği saat ile arasında çalışma yapılmayacaktır. Enerji üretimi sırasında HES binası içinde jeneratör ve türbinlerden gürültü yayılma olasılığı çok az da olsa vardır. Ancak kontrol odası ses ve vibrasyona karşı izolasyonlu olarak yapılacağı için çalışanlar gürültüden etkilenmeyecektir. Türbin ve jeneratörlerden yayılacak gürültü seviyesi 85 dba olup Gürültü Kontrol Yönetmeliği nde verilen 95 dba değerinin altındadır..projenin Gürültü, çalışmalar süresince gün boyu değişiklik gösterecek ancak çalışmalar gündüz ( ) yapılacağından gürültü oluşumu sınırlandırılmış olacaktır. Proje kapsamındaki çalışmalarda, ÇGDYY nin 9.maddesi nde belirtilen kara yolu araçlarında uyulması gereken şartlar ve 13. maddesi nde açık alanda kullanılan ekipmanlarda uyulması gereken şartlar dikkate alınarak, gürültü oluşumunu minimize etmek için gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, proje alanında, inşaat aşamasında meydana gelecek gürültü konusunda Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği"nin dördüncü bölümünde yer alan şantiye alanları için gürültü kriterleri ile ilgili 23. Madde de belirtilen hususlara uyulacak ve trafik muayeneleri, egzoz ölçümleri ve bakımları yapılan araçlar kullanılacaktır. Proje dahilinde yapılacak patlamaların çevredeki yapılara zarar vermemesi için, en yakındaki yapının dışında, zeminde ölçülecek titreşim düzeyi ilgili yönetmelik te verilen değerleri geçmeyeceği ve inşaat çalışmalarında kazık çakma ve benzeri titreşim yaratacak operasyonlar ile ağır inşaat makinelerinin neden olacağı titreşimlerin çevrelerindeki yapılara zarar vermemesi için, en yakındaki yapının dışında, zeminde ölçülecek titreşim düzeyi yine anılan yönetmelik te verilen değerleri geçmeyeceği ifade edilmektedir. Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti - Taşeron Firma Arazi Hazırlık ve İnşaat Dolayısıyla 75 kg patlayıcı madde kullanılarak yapılan açık alanda patlatma sonucu oluşan vibrasyonun en yakın yerleşim yerlerinde olumsuz etkisinin olmayacağı ortaya çıkmaktadır. Eğer yapılarda zararın oluşması durumunda ise yüklenici firma tarafından bütün zararlar karşılanacaktır. İnşaat aşamasında makine ve ekipmanlarda meydana gelecek gürültüden çalışanları koruyabilmek ve gerektiğinde; 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiş olan ve 23 Aralık 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gürültü Yönetmeliği hükümleri gereğince, işçilerin gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için gerekli önlemler alınacaktır. İnşaat aşamalarında makine ve ekipmanlarda çalışanlara; başlık, kulaklık veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçler sağlanarak, çalışanların gürültüden etkilenmemeleri sağlanacaktır. Böylece, çalışmalarda makine ve ekipmanlardan kaynaklı oluşacak gürültü ve titreşim seviyeleri çalışanları rahatsız etmeyecek düzeye indirilmiş olacaktır. Ayrıca yönetmeliklerin öngördüğü değerler yakalanarak, çevreye verilecek gürültü ve titreşim, minimum düzeyde tutulmuş olacaktır. Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti - Taşeron Firma

16 16 AŞAMA KONU ÖNLEM SORUMLULUK Arazi Hazırlık ve İnşaat Arazi Hazırlık ve İnşaat İşletme İşletme İşletme Personelin Konut ve Diğer Teknik/Sosyal Altyapı İhtiyaçları İş Sağlığı ve İş Güvenliği Atıksu Katı Atıklar ve Ambalaj Atıkları Atık Yağ Proje kapsamında çalışacak personelin sosyal ihtiyaçları (barınma, dinlenme, yemekhane vb.) proje Arem Elektromekanik kapsamında kurulacak şantiye alanında yer alan sosyal tesislerden temin edilecektir. Ayrıca ihtiyaç Enerji San ve Tic Ltd Şti duyulması halinde teknik ya da sosyal ihtiyaçlar, proje alanı yakın çevresindeki yerleşim birimlerinden, - Taşeron Firma buralardan karşılanamama durumunda ise Maçka ilçesinden veya İl Merkezinden temin edilebilecektir. Çalışan personel, Küre ilçesi ve Rize İli ndeki sağlık merkezlerinden faydalanabilecektir. Yapı işyerlerinde alınacak asgari sağlık ve güvenlik şartlarını içeren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkartılarak, tarih ve Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İş ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerine uygun olarak inşaat çalışmalarının yürütülmesi sağlanacaktır. Daimi personelin kalacağı regülatör ve santral binalarında atıksular, yapılacak sızdırmasız fosseptiğe verilecektir Fosseptik dolduğunda ise KüreBelediyesi tarafından vidanjör ile aldırılarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Arem Elekt Enerji Ltd Projenin işletme aşamasında oluşacak bu atıklar; proje sahası içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanacak ve belli periyotlarda Maçka Belediyesi katı atık toplama sistemine verilerek bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Suyun taşıyarak çökeltme havuzunda biriktireceği killi, kumlu vb. çöken malzemeler belli periyotlarla (dolduğunda) çökeltme havuzu hunisinden alınacak ve en yakın yerleşim yerlerine tarım ile uğraşan vatandaşlara, bahçelerde kullanılmak üzere ücretsiz olarak verilecektir. HES işletmelerinde ambalaj atıklarının oluşması söz konusu değildir. Ancak geri kazanımı mümkün olan ambalaj atıkları oluşması durumunda ise, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde; santral alanı içerisinde diğer katı atıklardan ayrı olarak toplanacak ve ambalaj atığı toplama lisansına sahip firma ile yapılacak sözleşme dahilinde firmaya teslim edilecektir. Trafolarda izolasyon yağları kullanılmaktadır. Tesiste büyük çaplı arıza durumlarında, yapılacak yağ transferi işlemi sırasında, meydana gelebilecek kazalar sonucunda, ortama dökülen veya taşan izolasyon yağı üzerine kum, çakıl veya talaş gibi absorban dökülerek ortama sızması önlenecek daha sonra bu karışım varillere alınarak depolanacaktır. Bakım ekipleri tarafından belirli zamanlarda vanalardan izolasyon yağı numunesi alınarak hava ve gaz oranları tespit edilecektir. Hava ve gaz içeriği fazla olan yağlar, vakumlama işlemine tabi tutularak tekrar kullanılacaktır. Kullanılacak izolasyon yağının yaklaşık ömrü yıl arasındadır. Kullanım ömrünü tamamlamış izolasyon yağlarının bertarafı ise, lisanslı bertaraf tesislerinde, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 2. Bölüm Madde 9 da belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir. Atıkların bertaraf tesislerine taşınması lisanslı taşıyıcı vasıtası ile yapılacaktır. Bertaraf tesislerine aktarılıncaya kadar Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 4. ve 5. Bölümlerde öngörülen şartlar sağlanacak, işletme içindeki Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği nde belirtilen standartlara uygun olarak yapılmış geçici depolarda depolanacaktır. Daha sonra ihale yolu ile Çevre ve Orman Bakanlığı ndan lisans almış firmalara satılarak değerlendirilecektir. Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti - Yusufeli Belediyesi Arem Elekt Enerji Ltd

17 17 İşletme Gürültü Projenin işletme aşamasındaki tek gürültü kaynakları, santral binalarının içerisindeki jeneratör ve türbünler olacaktır. Santral binaları gürültüyü izole edeceğinden bina dışına herhangi bir gürültü ulaşması söz konusu olmayacaktır. Santral binasında çalışacak personeller için ise; gürültünün çok olduğu alanlarda 4857 sayılı İş Kanunu nda belirtilen, kulaklık, kulak tıkaçları, vb. gibi koruyucu giysiler ve gereçler temin edilerek tesis içerisindeki gürültüden etkilenmemeleri sağlanacaktır. Arem Elekt Enerji Ltd İşletme Doğal Hayatın Sürekliliği İçin Bırakılacak Minimum Debi (Can Suyu) Doğal hayatın devamlılığını sağlamak üzere regülatörden dere yatağına ortalama debinin en az % 10 'a kadar can suyu bırakılacaktır. Bırakılan can suyu, otomatik debi ölçer cihazları ile ölçülecek ve ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü ne ve Kastamonu İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ne (ÇED, DKMP Şubelerine) veri aktarımı sağlanacaktır. Bunun yanısıra akım değerleri, proje debisinin üzerinde olduğu durumlarda proje debisinin üstündeki debi değerlerinin tamamı yatağa bırakılacaktır. Arem Elekt Enerji Ltd İnşaat ve İşletme Doğal Hayatın Korunması Yavuz projesi kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ortadan kaldırılacak başlıca bitki örtüsü, santral yerindeki flora türleridir. Bu türler için, projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yapılacak çalışmalar sırasında detaylı araştırma yapılacaktır. Ayrıca kesilecek ağaçlar için ilgili Orman Bölge Müdürlüğünden izin-irtifa hakkı alınacaktır.. Regülatörlerde tutulan su herhangi bir işlemden geçirilmeden direkt elektrik üretiminde kullanıldıktan sonra tekrar yatağına geri verilecektir. Dolayısıyla suyun, projeden kaynaklı bir kirlenmeye maruz kalması beklenmemektedir. Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti - İşletme ve İşletme Sonrası Arazi Islahı ve reklamasyon çalışmaları Proje kapsamında regülatör, HES, şantiya alanları, hafriyat depolama alanı inşaatları öncesi toplanan üst toprak inşaat sonrasında tesislerin çevre düzenlemelerinde kullanılacaktır. Tesis çevrelerinde bitkilendirme çalışmalarının yanı sıra kalıcı erozyon önlemlerinin alınması gerekecektir. Islah çalışmalarında ise tesis çevrelerine ağaç dikilip bitkilendirme yapılacaktır. Arem Elekt Enerji Ltd

18 18 İ ZLEME PLANİ Yavuz HES Projesi kapsamında inşa edilecek ana tesisler; regülâtör, çakıl geçidi,, iletim hattı, çökeltim havuzu, yükleme havuzu, cebri boru, santral binası, kuyruk suyu kanalı ile şalt tesisidir. Projenin inşaat aşamasında kullanılmak üzere destek üniteleri olarak, şantiye sahası (prefabrik taşınabilir yapılardan oluşan) ve mobil beton santralinden oluşturulacaktır. Planlanan proje için tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği, Seçme ve Eleme Kriterleri ne göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası ile inşaat ve işletme aşamasında projenin tüm unsurlarının olumlu ve olumsuz yönleri, biyo-fiziksel ve sosyo- ekonomik etkileri incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, projenin tüm etkileri ve bu etkilere karşı alınacak önlemler detaylı olarak irdelenmiştir. Denetleme ve izleme programının amacı; projeyle ilgili etki azaltıcı önlemlerin, onaylanmış planlar, izin, koşul ve gerekleri dikkate alarak hazırlanan ÇED, Proje Tanıtım Dosyası nda ki uyulması gerekli konular ve taahhütleri ile tam olarak uyum sağlamasını garanti etmektir. Bu kapsamda proje için uygulanacak İzleme Planı (izlenecek parametreler, parametrenin izleneceği yer, nasıl ve ne zaman izleneceği ve sorumlu kurum/kuruluşu) aşağıdaki tabloda verilmiştir.

19 19 İZLEME PLANİ TABLOSU Arazi Hazırlık ve İnşaat Öncesi AŞAMA İZLENECEK PARAMETRE Zemin Yapısı ve Jeoloji Orman İzni Peyzaj PARAMETRENİN YERİ Regülâtörün, santral binasının, iletim tünelinin ve/veya kanallarının kurulacağı bölgeler Proje arazisi içerisinde orman sayılan alanlar İnşaat çalışması yapılacak sahalar İZLEME METODU Zemin etüdü ve proje alanında yapılacak çalışmalar Yazılı izin ile Fotoğraf ve kamera İZLEME SIKLIĞI İnşaat öncesi İnşaat öncesi İnşaat öncesi Yapı Güvenliğini oluşturmak için Orman Genel Müdürlüğü hükmü ve tasarrufu altında olan arazinin kullanımı İnşaat sonrası yapılacak peyzaj çalışmaları için İZLEME NEDENİ KURUMSAL SORUMLULUK Arem Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd Şti Arem Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd Şti Orman Genel Müdürlüğü Arem Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd Şti Arazi Hazırlık ve İnşaat Hava Kalitesi Hafriyat Malzemeleri İnşaat sahaları, ulaşım yolları, proje sahası yakınındaki yerleşim yerleri İnşaat ekipmanları egzozları İnşaat sahaları, ekipman sahası ve depolama alanları Toz ölçümü ya da toz örnekleyici (Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yeterlilik Sürekli ve belgesi almış kuruluşlar şikâyet olduğu tarafından yapılacaktır.) durumlarda Toz emisyonunu engelleyici önlemlerin alınıp alınmadığının izlenmesi Egzoz ölçüm cihazları Görsel tetkik Periyodik bakım dönemlerinde İnşaat çalışmaları süresince Çevre ve insan sağlığının korunması, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, İş Kanunu ve yönetmeliklerine uyumluluğun sağlanması Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik e uyumluluğun sağlanması Doğal habitat üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerin azaltılması, görsel kirliliğin çevrenin korunması, Arem Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd Şti

20 20 AŞAMA İZLENECEK PARAMETRE PARAMETRENİN YERİ İZLEME METODU İZLEME SIKLIĞI İZLEME NEDENİ KURUMSAL SORUMLULUK Atıksu Deşarjı yapılan noktalar Gözlemsel, atık suyun fosseptiğe verilerek bertaraf edilip edilmediği ve fosseptik Aylık dolduğunda belediye (Maçka Belediyesi) tarafından vidanjör ile alınıp alınmadığı Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği (SKKY), Su ürünleri Kanunu ve Yönetmeliği ne uyumluluğun sağlanması Yüzey Suları Proje alanı ve çevresindeki su yüzeylerinde Görsel Günlük Hafriyat ve atıkların yüzey sularına atılmamasını sağlanacaktır. Katı Atıklar ve Ambalaj Atıkları İnşaat alanında veya şantiye olarak kullanılacak alanda Gözlemsel Günlük veya iki günde bir Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ne uyumluluğun sağlanması Arem Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd Şti Arazi Hazırlık ve İnşaat Gürültü İnşaat alanları, kamyon güzergâhları, patlatma yapılacak yerlerin yakınında bulunan yerleşim yerleri, hassas alanlarda şikayetin olması durumunda Gözlemsel ve gerektiğinde gürültü seviyesi ölçüm cihazları ile yeterlilik almış bir firma tarafından. Çevresel Gürültünün Şikayet olduğu Değerlendirilmesi ve durumlarda ve hassas Yönetimi (ÇGDY) gölgelerde çalışma Yönetmeliği ne yapılan süre zarfında uyumluluğun sağlanması Hafriyat atıkları İnşaat alanında Gözlemsel Günlük Titreşim İş Sağlığı ve İş Güvenliği Patlatma yapılan yerlere yakın yerleşim yerlerinde Proje alanının tamamında Titreşim seviyesini ölçmek amacıyla kullanılan titreşim seviyesi ölçüm cihazları Gözlem ve denetleme Farklı noktalarda yapılan ilk patlatmalarda veya şikayetin olduğu durumlarda Günlük Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ne uyumluluğun sağlanması Oluşabilecek herhangi bir patlatma riskini minimize etmek, cevre ve çalışanların güvenliğinin sağlanması ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi (ÇGDY) Yönetmeliği ne uyumluluğun sağlanması İş Kanunu ve Yönetmeliklerine uyumluluğun sağlanması İl Özel İdaresi Arem Elektrik Enerji Üretim Ltd Şti Arem Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd Şti

PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ÇEVRE YÖNETİM PLANI GİRESUN İLİ, ÇAMOLUK İLÇESİ ANKARA

Detaylı

İLK ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

İLK ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized İLK ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GÜZELÇAY I-II HİDROELEKTRİK SANTRALİ

Detaylı

GOK HES CEVRE YONETIM PLANI

GOK HES CEVRE YONETIM PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized GOK HES CEVRE YONETIM PLANI İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN TANITIMI 2. ÖNLEMLER PLANI 3. İZLEME

Detaylı

İLK ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

İLK ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized İLK ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş AYANCIK HİDROELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur.

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur. 7. ÇEVRESEL ETKİLER 7.1. Mevcut Şartlardaki Çevrenin Özellikleri Önerilen tesisleri, Karadeniz bölgesi, Kastamonu ili sınırlarında, Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli haritada 4 634 000 4 636 000

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154 kv Ilgın TM TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ilgın TM ÇEVRE YÖNETİM PLANI (KONYA İLİ ) ANKARA AĞUSTOS 2009 1 TEİAŞ 154 kv Ilgın TM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 2 TEİAŞ 154

Detaylı

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı nın Konumu Ermenek Barajı tamamlanma tarihi itibari ile Türkiye deki en yüksek barajdır. Ermenek Barajı Avrupa nın en yüksek 6. barajıdır. Ermenek

Detaylı

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU BGT Mavi Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret SU KENARI HİDROELEKTRİK SANTRALİ BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv PANCAR TM (İZMİR İLİ ) İZMİR ANKARA-OCAK 2009 154 kv PANCARTM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 1 154 kv PANCARTM Çevresel Yükümlülük ve İlkeler 2872 sayılı Çevre

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (BALIKESİR- BURSA İLLERİ) ( BALIKESİR- BURSA ) ANKARA

Detaylı

26 Santral Kuyruksuyu Kotu (m) m 27 İletim Yapısı CTP Boru (basınçlı) 28 İletim Yapısı Uzunluğu (m) İletim Yapısı Eğimi ( j ) Değişken

26 Santral Kuyruksuyu Kotu (m) m 27 İletim Yapısı CTP Boru (basınçlı) 28 İletim Yapısı Uzunluğu (m) İletim Yapısı Eğimi ( j ) Değişken 1. ÖZET 1.1. YÖNETİCİ BİLGİLENDİRME FORMU S.NO Açıklamalar 1 Proje Adı Kale Reg. Ve HES 2 Şirket Adı Asa Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. 3 Şirket Adresi Musazade Mah. Cumhuriyet Meydanı Molla

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN SİNOP ERFELEK BALIFAKI GÖLETİ VE SULAMA PROJESİ ÇED MUAFİYET İÇİN PROJE ÖZETİ SİNOP İLİ ERFELEK İLÇESİ BALIFAKI

Detaylı

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce İÇERİK Enerji Kaynakları HES Faaliyetlerinin Aşamaları Düzce İlindeki HES Faaliyetleri Karşılaşılan Çevresel Sorunlar Çözüm

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Sorgun- Boğazlıyan TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Sorgun- Boğazlıyan TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (YOZGAT İLİ ) YOZGAT ANKARA MAYIS 2009 1 154 kv Sorgun-

Detaylı

EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ

EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ Bu doküman, Egemen Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye ait Proje

Detaylı

HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU

HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT HİSAR HİDRO ELEKTRİK SANRALİ PROJE BİLGİ NOTU : Hisar Regülatörü ve HES projesi Marmara bölgesinde Sakarya Nehri üzerinde Bilecik

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Hisar-Kazan EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Hisar- Kazan EİH (154 kv Hisar- Kazan Enerji İletim Hattı) ÇEVRE YÖNETİM PLANI (ANKARA İLİ ) ANKARA ANKARA HAZİRAN 2009 1 154

Detaylı

CEVHER I-II HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ (BETON SANTRALİ DAHİL) ÇEVRE YÖNETİM PLANI ÇED RAPORU

CEVHER I-II HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ (BETON SANTRALİ DAHİL) ÇEVRE YÖNETİM PLANI ÇED RAPORU Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ÖZCEVHER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. CEVHER I-II HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ (BETON

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK KONU: SUNUM YAPAN: DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK Sunum İçeriği o Derivasyon Tipleri ve Kullanıldıkları durumlar Açık kanallı derivasyon Kondüvi (Aç-kapa Tünel) Tünel o Alpaslan

Detaylı

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ İhsan Kaş 1, Korhan Altındal 2 Özet Nehir Tipi Hidroelektrik Santraller bulunduğu bölgeye, büyüklüğüne, tipine göre farklılıklar gösterir. Bu farklılıklarda

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

Muradiye Hidroelektrik Santrali Muradiye Elektrik Uretim A.S. CEVRE YONETIM PLANI

Muradiye Hidroelektrik Santrali Muradiye Elektrik Uretim A.S. CEVRE YONETIM PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized E2065 v55 Muradiye Hidroelektrik Santrali Muradiye Elektrik Uretim A.S. CEVRE YONETIM

Detaylı

Otluca I - II Boguntu Hidroelektrik Santrali Beyobasi Enerji Uretim A.S. CEVRE YONETIM PLANI

Otluca I - II Boguntu Hidroelektrik Santrali Beyobasi Enerji Uretim A.S. CEVRE YONETIM PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Otluca I - II Boguntu Hidroelektrik Santrali Beyobasi Enerji Uretim A.S. CEVRE YONETIM

Detaylı

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE Bu doküman, Söke Rüzgar Enerji Santrali Projesi nin (Söke RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi Not: Aralık 2006 tarihli bu kısım Ağustos 2006 da yayımlanmış olan Kısım VI.2.6.1 in yerine geçmiştir. Bu bağlamda, Aralık 2006 da Ek P eklenmiştir. VI.2.6.1. İnşaat ve Su Tutulması Aşamasında Aşağı Akış

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

OLCA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET. A.Ş. Akıncı Hidroelektrik Santrali ÇEVRE YÖNETİM PLANI KASIM 2011

OLCA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET. A.Ş. Akıncı Hidroelektrik Santrali ÇEVRE YÖNETİM PLANI KASIM 2011 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized OLCA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET. A.Ş. Akıncı Hidroelektrik Santrali ÇEVRE YÖNETİM PLANI KASIM 2011 Public Disclosure

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN)

POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ İÇİN GENEL BAKIŞ AÇISI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİDROELEKTRİK SANTRAL AZALTMA PLANI Safha Konu Azaltım Ölçümü İnşaat Safhası

Detaylı

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır.

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ----------------------------------------------------- Temizlik İşleri Personeli, 1 Temizlik İşleri Müdür Vekili, 1 Çevre Mühendisi, 1 Temizlik Çavuşu, 4 Kadrolu Memur, 16 Daimi

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

Camlica III Hidroelektrik Santrali Camlica Elektrik Uretim A.S. CEVRE YONETIM PLANI

Camlica III Hidroelektrik Santrali Camlica Elektrik Uretim A.S. CEVRE YONETIM PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized E2065 v58 Camlica III Hidroelektrik Santrali Camlica Elektrik Uretim A.S. CEVRE YONETIM

Detaylı

TUZLAKÖY-SERGE HİDROELEKTRİK SANTRALİ

TUZLAKÖY-SERGE HİDROELEKTRİK SANTRALİ TUZLAKÖY-SERGE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Bu doküman, Tuzlaköy-Serge Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve

Detaylı

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S.

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU ARAZİ TEMİN RAPORU AREM

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYETLERİ : T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvuruları (30.06.2013) İlimizde faaliyet gösteren işletmeler kuruluş aşamasında Müdürlüğümüze ÇED Yönetmeliği kapsamında başvuru yapmaktadır.

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ Sunan Dr. Burak Turan NFB Mühendislik ve Müşavirlik Dr. Burak TURAN 1, Fayik TURAN 2, M. Denizhan BÜTÜN 3

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Belediyenin Atık Toplama Protokolü Süreci Protokol Çalışmasının Yapılması Mevcut Firmalarla Devam Edilecek mi? E Protokolün Yenilenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA POWER KIRIKKALE DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD.. ŞTİİ.. ANKARA HAZİRAN/2014

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI ve HES

YUSUFELİ BARAJI ve HES YUSUFELİ BARAJI ve HES Projenin Tanımı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi; Doğu Karadeniz Bölgesi nde, Çoruh Nehri üzerinde yer almaktadır. Çoruh Türkiye sınırları içinde 390 km lik bir

Detaylı

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY Çevre ve Denizcilik Mevzuatına Uyum Kıyı Tesisi İşletme İzinleri Kıyıda ve Denizde Uygulama İmar Planları Gemi Atık Proje Raporları ve

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ KIRIKKALE ENERJİ İLETİM HATTI PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD..ŞTİİ..

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ HANEDAN ENERJİ olarak, enerji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı tüm yatırımcılara, idari ve teknik konularda müşavirlik, mühendislik, danışmanlık ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali

AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali Bu doküman, Ayvacık Rüzgar Enerji Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak,

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak, ÖZEL TEKNİK Çevresel ve sosyal yönetim eylemlerine ÇEVRE VE SOSYAL Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Planı kapsamında yer alan tüm format, ŞARTNAME VE rehberlik ve yapım aşamasında YÖNETİM plan ve dokümanların

Detaylı

İLKTES ELEKTRİK TESİSAT TİC.LTD.ŞTİ.

İLKTES ELEKTRİK TESİSAT TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ EFENDİ MAH. TERCÜMAN SİTESİ A/2 BLOK D.20 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL Tel: (212) 679 74 50 Faks: (212) 679 74 54 OBELYA Mühendislik Çevre ve Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Atatürk Cad. Koruyucu

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES NİP hk. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES NİP hk. BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ' W" / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı expo?oh Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES

Detaylı

4.5. DÖNEN SULAR İŞLETME ÇALIŞMALARI PROJE TAŞKIN DURUMU Taşkın Yinelenme Hidrografları Gözlenmiş Akımlard

4.5. DÖNEN SULAR İŞLETME ÇALIŞMALARI PROJE TAŞKIN DURUMU Taşkın Yinelenme Hidrografları Gözlenmiş Akımlard 1. ÖZET... 1 1.1. YÖNETİCİ BİLGİLENDİRME FORMU... 1 1.2. PROJENİN YERİ... 3 1.3. PROJENİN HAVZADAKİ DİĞER TESİSLERLE İLİŞKİSİNİ GÖSTERİR ŞEMATİK PLAN... 3 1.4. TEKLİF EDİLEN TESİSLER... 4 1.5. PROJE KARAKTERİSTİKLERİ...

Detaylı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İL NÜFUSU: 4.061.074 KİŞİ 2009-2014: 21 İlçe (3,35 milyon kişi) Nisan 2014 itibariyle 30 İlçe ATIK YÖNETİMİNDE YASAL

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK NEDİR? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

DARBOĞAZ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

DARBOĞAZ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. DARBOĞAZ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok K:2 No:131 34149 Bakırköy/İstanbul Tel: 0212.465 75 66 Faks: 0212.465 75 68 OBELYA Mühendislik Çevre ve Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv YILDIZTEPE TM - ÇAĞLAYAN GIS TM YER ALTI KABLOSU ÇEVRE YÖNETİM PLANI (İSTANBUL İLİ) ANKARA-AĞUSTOS 2009 (Final) YER ALTI KABLOSU ÇEVRE YÖNETİM PLANI

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. MURATLI REGÜLÂTÖRÜ, HES & BETON SANTRALİ PROJESİ. ÇEVRE YÖNETİM PLANI ve İZLEME PLANI

ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. MURATLI REGÜLÂTÖRÜ, HES & BETON SANTRALİ PROJESİ. ÇEVRE YÖNETİM PLANI ve İZLEME PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. MURATLI REGÜLÂTÖRÜ, HES & BETON SANTRALİ PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 33 ÇORUH HAVZASI PROJELERİ Sezai SUCU Bölge Müdürü DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin Talha DİNÇ İnşaat Mühendisi ÖZET Ülkemiz sınırları içerisinde Bayburt ilinde doğan ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Ataşehir Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğü; 14.04.2009 tarihinde kurulmuş olup, 2872 sayılı ÇEVRE KANUNU

Detaylı

Şenköy Rüzgar Enerjisi Santralı Halkın Katılımı ve Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Sonuçları

Şenköy Rüzgar Enerjisi Santralı Halkın Katılımı ve Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Sonuçları Şenköy Rüzgar Enerjisi Santralı Halkın Katılımı ve Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Sonuçları Giriş: 11/04/2011 tarihinde Saat: 15:00-17:00 arasında proje alanına en yakın yerleşim yeri olan Şenköy Beldesi

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ Sıra No TS Standartları veya Diğer Dış Kaynaklı Dokümanlar 1 TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 SAYILI BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİV İ YÖNETMELİĞİ Yürürlük/Kabul Tarihi Aralık 2008 2010 Takip Eden

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı