AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI"

Transkript

1 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 1 AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI

2 2 PROJE SAHİBİNİN ADI AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı,Ürdün Caddesi 628 ci sokak, No: 10 Oran şehri, Çankaya ANKARA TELEFON VE FAKS NUMARALARI , Fax: , PROJENİN ADI YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ Kastamonu ili Küre İlçesi PROJENİN TANIMI VE AMACI Yavuz Regülatörü Küre Çayı üzerinde, m talveg kotunda inşa edilecektir ve Yavuz Hidroelektrik Santralinin toplam kurulu gücü 6.02 MW olup, yıllık toplam GWh enerji üreterek ulusal enerjiye katkı sağlamak üzere planlanmıştır.

3 3 İçindekiler Tablosu PROJENİN TANIMI VE AMACI...4 PROJENİN KAPASİTESİ VE KAPLADIĞI ALAN...8 SU KAYNAKLARI ÖNLEMLER PLANI TABLOSU İZLEME PLANI TABLOSU PROGRAMLAMA PLANI TABLOSU KURUMSAL DÜZENLEMELER.25 HALKIN KATILIMI TOPLANTI ÖZETİ.. 27 EK 1:..1/25000 Ölçekli Topoğrafik Harita üzerinde Proje Güzergah Haritası

4 4 PROJENİ N TANİMİ Projenin Tanımı ve Amacı Yavuz (HES) Projesi, 3 Mart 2001 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Söz konusu kanun, elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amaçlanmıştır. Kanun; elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan ve perakende satışı, ithalat ve ihracatı gibi faaliyetlerle ilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.) kapsamında üretim şirketi statüsündeki Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şirketi tarafından yapılıp işletilecek olup, Türkiye nin artan enerji ihtiyacının bir kısmının karşılanabilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Proje için EPDK dan tarihli EÜ/1598-1/1163 no lu Üretim Lisansı alınmış tır.bu Lisansa göre hazırlanmış olan su kullanım anlaşması mevcuttur tarih ve sayılı ÇED Yönetmeliği seçme ve eleme kriterleri EK II 22 maddesinde kurulu gücü 10 MV ve üzeri olan nehir tipi santraller yer almaktadır. Yönetmeliğin bu hükmü çerçevesinde kurulu gücü 5.4 MV olarak planlanan Nehir tipi YAVUZ Regülatörü ve HES Projesi ÇED Yönetmeliği kapsam dışında değerlendirmektedir.ancak proje ile ilgili olarak 2872 sayılı Çevre Kanunu 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden çıkarılan Yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması ve diğer mer i mevzuat çerçevesinde öngörülen izinlerin alınması ekolojik dengenin bozulmamasına çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir.

5 5 Projenin yeri: Önerilen Yavuz Regülatörü ve HES tesisleri, Karadeniz bölgesi, Kastamonu ili sınırlarında, Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli haritada enlemleri ve boylamları arasındadır. Regülatör, Küre ilçesinin 5.5 km kuzeybatısında yer almaktadır. Önerilen Tesisler, İş Akış Şeması Yavuz HES tesisleri yapım süresi 2 yıl olarak planlanmıştır. Bu süre sonunda sistemlerin devreye girmesi ile Yavuz tesisinin 6.02 MW toplam türbin kurulu gücündeki hidroelektrik santrali mevcut akımlarla toplam GWh enerji üretecektir. Yavuz Regülatörü Küre Çayı üzerinde, m talveg kotunda inşa edilecektir. Regülatür tipi dolu gövdeldir. Maksimum su seviyesi, m olarak seçilmiştir. Regülatörün kret uzunluğu m ve talvegden yüksekliği de 3.00 m dir. Çökeltim havuzu genişliği m, yüksekliği 3.00 m dir. İletim hattı, m uzunluğunda, 4.00 m taban genişliğinde dik kesitli iletim kanalından oluşmaktadır. İletim kanalı taban eğimi olarak seçilmiştir. Yükleme havuzu ebatları 8.60 m x m, yüksekliği ise 9.10 m dir. Yükleme havuzundan sonra m uzunluğunda, 1.60 ~ 1.40 m çapında cebri boru bulunmaktadır. Yavuz HES cebri boru hattı en yüksek net faydayı sağlayan 8.0 m 3 /s lik debiyi 2 üniteye ulaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Yavuz Hidroelektrik Santralinin toplam kurulu gücü 6.02 MW olup, yıllık toplam GWh enerji üretilecektir. Santral Binası 25.3x15.6 m2 lik bir alana oturtulacaktır. Yapılan meteorolojik ve hidrolojik çalışmalar neticesinde elde edilen aylık ortalama akım değerleri ve yinelemeli taşkın debileri kullanılarak kurulu güç ve cebri boru optimizasyonları yapılmıştır. Yavuz tesisleri aşağıda belirtildiği şekilde kademeli olarak projelendirilmiş ve yapılara ilişkin teknik veriler aşağıda sunulmuştur.

6 6 Su Çevirme ve Su Alma Yapıları Derivasyon Tesisleri Yavuz Regülatörü Küre Çayı üzerinde, m talveg kotunda inşa edilecektir. İnşaatın kuruda yapılabilmesi amacıyla gerekli su çevirmesine esas olan debi m 3 /s dir. Su çevirme kanalı eğimi 0.01, taban genişliği 4.0 m, uzunluğu m olarak hesaplanmıştır. Kanal kotundan girip m kotundan çıkacaktır. Küre Çayı nın sularını derivasyon kanalına çevirmek için yapılacak batardo kret kotu m dir. Regülatör Yavuz regülatörünün tipi dolu gövdeli ve serbest akışlıdır. Regülatör maksimum su seviyesi, m olarak seçilmiştir. Regülatör aksında talveg kotu m dir. Regülatör çevre düzenleme kotu ise 100 yıllık taşkın debisini, regülatör dolusavağında güvenli ve hava payı kalmadan geçirecek şekilde m olarak belirlenmiştir. Regülatörün kret uzunluğu m ve talvegden yüksekliği ise 3.00 m dir. Çakıl geçidi, dalgıç perdeli ve 2.00x2.00 m kapakla Çökeltim Havuzu ve Su Alma Yapısı Yavuz çökeltim havuzu, 0.50 m/s hızla su alabilecek şekilde 3x(2.0x2.0 m) genişliğinde işletme kapakları ile donatılmıştır m boyundaki çökeltim havuzu sağ sahilde m taban kotunda inşa edilecektir. Çökeltim havuzu 0.02 eğimle su alma yapısına bağlanacak ve çökelen malzemeler 1.0 m genişliğinde bir büz ile deşarj edilecektir. Çökeltim havuzu genişliği m, yüksekliği 3.00 m dir. Çökeltim havuzunu takiben, m kotundan itibaren 3642 m uzunluğunda dik kesitli iletim kanalından oluşan İletim Hattı na ulaşılmaktadır. Enerji İletim Tesisleri Yavuz regülatörü vasıtasıyla çevrilerek su alma yapısı ile alınan nehir suları, Yavuz HES tesislerinde enerji üretimini sağlayabilmek amacı ile teşkil edilecek olan iletim hattına alınacaktır. İletim hattı, 3642 m uzunluğunda, 4.00 m taban genişliğinde dik kesitli iletim kanalından oluşmaktadır. İletim kanalı taban eğimi olarak seçilmiştir. İletim kanalındaki su derinliği 1.90 m olarak hesaplanmış olup, kanalda oluşacak su hızı ise 1.04 m/s olarak belirlenmiştir.

7 7 Yükleme Havuzu, Vana Odası ve Cebri Boru Yükleme havuzu, santral işletme koşullarına bağlı olarak oluşabilecek debi değişikliklerine cevap verebilmek ve cebri boruya hava girişini engellemek amacı ile iletim sisteminin sonunda düşünülmüştür. Aynı zamanda türbin kapaklarının ani kapanması sonucu oluşabilecek su kabarmalarının yapılara zarar vermeyecek şekilde uzaklaştırılmasını sağlayacaktır. Yavuz yükleme havuzu su kotu m olarak hesaplanmıştır. Taban kotu ise m olarak belirlenmiştir. Yükleme havuzu genişliği 8.60 m, derinliği ise 9.10 m dir. Yükleme havuzu duvar üst kotu m olarak belirlenmiştir. Yükleme havuzundan sonra, m uzunluğunda, 1.60 ~ 1.40 çapında cebri boru bulunmaktadır. Cebri boru ortalama et kalınlığı 8 mm olarak alınmıştır. Cebri borunun giriş eksen kotu m olarak belirlenmiştir. Yavuz HES cebri boru hattı 8.0 m 3 /s lik debiyi 2 üniteye ulaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Santral Binası ve Kuyruksuyu Kanalı Yavuz hidroelektrik santralinin tek amacı enerji üretimidir. Yavuz regülatörü ile çevrilen sular iletim tesisleri vasıtası ile santral binalarına ulaştırılacak ve burada türbinlenerek enerji üretimi yapılacaktır. Yavuz hidroelektrik santrali toplam kurulu gücü 6.02 MW olup, yıllık toplam GWh enerji üretilecektir. Yavuz santral binası, m temel kotunda teşkil edilecektir. Santral binasında türbin eksen kotu ise m dir. Santral ve Elektronik Techizatı, Enerji Nakil Hattı ve Şalt Sahası ile ilgili detaylı bilgiler Bölüm 10 da sunulmuştur. Santral Binası 25.3x15.6 m2 lik bir alana oturtulacaktır. Optimizasyon Çalışmaları Kurulu güç optimizasyonu, regülatör yeri su temin çalışmaları sonuçları doğrultusunda gerçekleştirilerek, öncelikle çeşitli debilere karşılık gelen net düşünün hesaplanmasını müteakiben bu debilere karşılık gelen güç ve enerji üretim değerleri hesap edilmiştir. Daha sonra belirlenen proje karakteristiklerine bağlı olarak yıllık proje giderleri hesaplanmıştır. Denenen çeşitli debilere karşılık gelen enerji üretim değerleri dikkate alınarak yıllık gelirler tespit edilmiş ve hesap edilen bu yıllık gider

8 8 yıllık gelir değerleri dikkate alınarak maksimum net faydayı sağlayan debiye karşılık gelen kurulu güç değeri optimum güç olarak kabul edilmiştir. Daha sonra belirlenen bu debi için cebri boru optimizasyon u yapılmış ve hız limitleri de dikkate alınarak cebri boru çapı tespit edilmiştir. Bu şekilde yapılan optimizasyon çalışmaları neticesinde: Yavuz tesisinde en yüksek net faydayı sağlayan proje debisi 8.0 m³/s olarak seçilmiş ve toplam debiye karşılık gelen optimum cebri boru çapı da 1.40 ~ 1.60 m olarak belirlenmiştir. Seçilen bu proje debisine karşılık gelen türbin kurulu gücü ve yıllık toplam enerji değerleri ise sırası ile 6.02 MW ve GWh olarak belirlenmiştir. Projenin Kapasitesi ve Kapladığı Alan Yavuz HES tesislerinin devreye girmesi ile, mevcut durum akımları ile GWh, enerji üretilecek ve ulusal gelişime katkı sağlamak üzere planlanmıştır. Projenin Yeri: Önerilen Yavuz Regülatörü ve HES tesisleri, Karadeniz bölgesi, Kastamonu ili sınırlarında, Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli haritada enlemleri ve boylamları arasındadır. Regülatör, Küre ilçesinin 5.5 km kuzeybatısında yer almaktadır. Mevcut Arazi Kullanımı Küre ilçe merkezi, Maden Deresi vadisinin dik eğimli batı yamaçlarında kurulmuştur. Denizden yüksekliği 950 m dir. İl merkezine 59 km mesafededir. Kastamonu-İnebolu karayolu ilçenin 3 km doğusundan geçer. İlçe topraklarını Küre Dağları engebelendirir. Dağlar, Devrek hani Çayı ve kolları tarafından derin vadilerle parçalanmıştır. Dağlar gür ormanlarla kaplıdır. Kastamonu ili dağlık bir bölgedir. İl topraklarının % 75 i dağlarla, % 21 i yayla ve platolarla kaplıdır. Ovalar % 4 e yakındır.

9 9 Dağlar: Kastamonu da iki önemli dağ grubu vardır. Kıyıda denize paralel olarak doğu-batı yönünde uzanan İsfendiyar (Küre) Dağları ile ilin güneyinde kuzey doğu-güneybatı yönünde uzanan Ilgaz Dağları dır. Başlıca yüksek dağları ise Yaralıgöz Dağı (1958 m), Dikmen Tepesi (1657 m), Acısu Tepesi (1067 m), Bakacak Dağı (1698 m), Dikmen Dağı (1736 m), Büyük Hacet Tepesi (2567 m) ve Küçük Hacet Tepesi (2313 m)dir. İsfendiyar (Küre) Dağları ile Ilgaz Dağları arasında ve bu dağların eteklerinde yayla veya yarılmış platolar bulunur. Bu yayla ve platoların önemli bir kısmı ormanlarla kaplıdır. Devrekani ve Daday havzasında plato ve yaylalar m yüksekliği bulur. Ovalar: Arazisi engebeli olan Kastamonu topraklarında ovalar çok azdır. Ovalar, vadilerin genişlemesinden, akarsuların sürüklediği geniş alüvyon tabakalarından meydana gelmişlerdir. Bu ovalarda sulu tarım ve meyvecilik yapılır. Başlıca ova ve vadiler şunlardır: Gökırmak Vadisi dar olup, Gökırmak a katılan Daday Çayı nın yatağı geniş bir ova görünümündedir. Devrez Çayı Vadisi dar bir vadidir. Tosya nın güneyinde genişler. Devrekani Çayı Vadisi nin geniş yerinde Devrekani Ovası bulunur. İlin en geniş ovası burasıdır. Akarsular: Kastamonu da bulunan akarsular Kızılırmak ın kollarıdır. Gökırmak, il merkezinin yakınından çıkar. İlin orta kısmından batıya doğru akar. Bu ırmağa Daday, Karasu ve Akkaya çayları katılır. Debisi 31 m3/sn dir. Devrekani Çayı, Küre Dağları nın güney eteklerinden Devrekani ilçesinin kuzeyinden çıkar. Batıya doğru akar. Azdavay ilçesinde kuzeybatıya doğru yönelerek Kumluca doğusunda Karadeniz e dökülür. Debisi saniyede 4 m3tür. Araç Çayı, Ilgaz ilinden gelerek Tosya ilçesine ve Çorum iline geçer. Debisi saniyede 9 m3 tür. Araç Çayı, Ilgaz Dağları nın kuzey yamaçlarından çıkar. Başlangıçta Ilgaz ismini alır. Araç ilçesinden geçerken Araç ismini alır. Batıya akarak Zonguldak iline girer. Debisi saniyede 18 m3 tür. Göller: Kastamonu ilinde göl yoktur. Karaçomak Suyu üzerinde kurulan baraj ile 21 km2 lik bir alan sulanır. 12 km2 lik bir alan da sel taşkınlarından korunur. Barajın yüzölçümü 1.48 km2 dir. İklim: İlde iki çeşit iklim hüküm sürer. Kuzeyinde Karadeniz iklimi güneyinde ise İç Anadolu nun kara iklimi görülür. Kıyıya paralel olarak

10 10 uzanan İsfendiyar Dağları, Karadeniz ikliminin iç kısma girmesini önler. Kıyılarda yağış daha fazladır. Senede 20 gün kar yağar, 40 gün toprak karla örtülüdür. Sıcaklık C ile C arasında seyreder. Senelik yağış miktarı bölgelere göre 450 mm ile 1215 mm arasında değişir. Bitki örtüsü: İl bitki örtüsü bakımından çok zengin sayılır. İl topraklarının % 67 si orman ve fundalıklarla, % 29 u ekili-dikili alanlarla, % 6.5 i çayır ve meralarla kaplıdır. % 1.5i tarıma elverişsiz topraklardır. Ormanlarda kayın, köknar, çam, karaağaç, gürgen, kestane ve ıhlamur ağaçları bulunur. Azdavay-Devrekâni arasında ise çam ağaçları çoğunluktadır. Su kaynakları Küre (Zarbana) Çayı Havzası Orta Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır. Küre Çayı, Küre yerleşim yerinin güneyinden 1300 m. kotlarından Uzunöz Çayı adı ile doğar irili ufaklı bir çok dere ile birleşerek 650 m. kotlarında (Karacehennembağ) Karadana Deresi adını alır. Küre ilçesi içerisinden geçen küçük bir dere olan Küre Çayını aldıktan sonra 550 m. kotlarında Küre yine Küre Çayı adını alır. 355 m. kotlarında İğdir çayı ile birleşerek kuzeye doğru yönelir. Daha sonra Kışla, Mezinoğlu, Hoca, Gergüde, Çaydüzü, Sömes, Giremdes Umbe ve Fadara Mahallelerinin içerisinden geçerek Zarabana çayı adını alır ve Karadenize dökülür. Küre Çayı yaklaşık 45 km. uzunluğundadır. Regülatör yeri Küre Çayı üzerinde yaklaşık 485m. kotunda, Santral yeri ise 400 m. kotunda yer almaktadır. Proje alanında Batı Karadeniz ikliminin karakterisitik özellikleri hakimdir. Proje kapsamında yapılacak çalışmalar süresince su yüzeylerinde çevresel kirliliğe sebebiyet vermemek için, 31 Aralık 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, 13 Şubat 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10 Mart 1995 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Ürünleri Yönetmeliği nin hükümleri yerine getirilecektir. Planlı Alan Koruma Alanları Proje alanında doğal koruma alanı bulunmamaktadır.

11 11 O NLEMLER PLANİ Bu bölümde planlanan Yavuz Hidroelektrik Santral Projesi (Beton Santrali Dahil) projesinin planlama, inşaat ve işletme dönemlerinde yürütülecek çalışmalardan kaynaklı çevresel etkiler ve bu etkilerin önlenmesi yada çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak azaltıcı önlemler ve sorumlu kurum/kuruluş aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır. Bu bağlamda hazırlanan

12 12 Önlemler Planı Aşağıdaki Tablo da sunul mak tadır. AŞAMA KONU ÖNLEM SORUMLULUK Arazi Hazırlık ve İnşaat Öncesi Arazi Hazırlık ve İnşaat Kamulaştırma Orman İzni Projenin bir kısmı orman sayılan alanlarda kalmakta olup, proje alanının dışında hafriyat depolama alanı vb. işlemler için şahız arazisi kullanılması söz konusu olur ise, kiralanacak veya kamulaştırma çalışmaları kapsamında özel mülkiyet sahipleri ile öncelikli olarak karşılıklı anlaşma yoluna gidilecek, anlaşmazlık durumlarında ise tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun 5496 sayılı kanunla değişik 15. madde c ve d fıkraları gereği çerçevesinde kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilecektir sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun 5496 sayılı kanunla değişik 15. madde c fıkrası gereğince; kamulaştırma işlemleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yürütülecek, verilecek olan kamulaştırma kararı kamu yararı kararı yerine geçecek ve kamulaştırılan taşınmaz mallar tapu kütüğunde hazine adına tescil edilecektir. Proje kapsamında, orman sayılan alanların kullanımı için 6831 Sayılı Orman Kanunu nun, 5192 sayılı kanunla değişik, 17/3 maddesi gereği ''Orman İzni'', Orman Genel Müdürlüğü nden alınacaktır. Kesilecek ağaçlar için ilgili Orman Bölge Müdürlüğünden izin-irtifa hakkı alınacaktır. Tarım Alanlarının Tarım Dışı Kullanımı için izin Proje kapsamında kullanılacak alanların tamamı orman sayılan alanlarda kalmaktadır. Zemin Emniyetlerinin Sağlanması Hafriyat Depolama ve Taşıma İzni Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik varlıklar Proje kapsamındaki inşaat çalışmaları öncesinde; T.C. Bayındırlık İskan Bakanlığı nın tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılacaktır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerine göre izinler alınacaktır.hafriyat esnasında ortaya çıkan üst tabakadaki nebati toprak ayrı olarak depolanacaktır.kullanılmayacak toprak ve kaya parçaları ise ayrı depolanıp santral yolu yapımında alt temel malzemesi olarak kullanılacaktır. Projenin uygulama aşamasında (arazi hazırlık ve inşaat) herhangi bir kültür ve tabiat varlığına rastlanılması durumunda çalışmalar derhal durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya Mülki İdare Amirliğine, sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasanın 4.maddesi gereğince haber verilecektir. Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti Arem Elekt Enerji Ltd Arem Elekt Enerji Ltd Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti - Taşeron Firma - Müze Müdürlüğü, - Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

13 13 AŞAMA KONU ÖNLEM SORUMLULUK Arazi Hazırlık ve İnşaat Hafriyat Çalışmaları Hafriyat esnasında ortaya çıkan üst tabakadaki nebati toprak ayrı olarak depolanacaktır.kullanılmayacak toprak ve kaya parçaları ise ayrı depolanıp santral yolu yapımında alt temel malzemesi olarak kullanılacaktır.yol veya iletim kanalı açılması esnasında şeve kesinlikle malzeme atılmayacaktır. Bunun için ekskavatör yardımıyla, yarmadan çıkan malzeme dağıtılmadan yolun ve kanalın açılması Fazla hafriyat malzeme şeve ve dere yataklarına bırakılmayacaktır. Yol ve arazilere verilecek her türlü zarar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti - Taşeron Firma Arazi Hazırlık ve İnşaat Arazi Hazırlık ve İnşaat Hava Emisyonları Araç Emisyonları Emisyon kaynağında sulama, savurma yapmadan doldurma ve boşaltma işlemlerinin yapılması, malzeme taşınması sırasında araçların üzerinin branda ile kapatılması ve malzemenin üst kısmının % 10 nemde tutulması gibi önlemler alınacaktır. Ayrıca tüm faaliyet süresince kullanılan stabilize yolların tamamı arazözle düzenli olarak nemlendirilecek ve böylece toz oluşumu minimuma indirilmiş olacaktır. Bunlara ilaveten Hava Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliği ne uyulacaktır. Araçlardan kaynaklanacak emisyonların da minimuma indirgenmesi için, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği nin 7. Maddesi uyarınca; kullanılacak tüm araç ve ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınacak ve bakımları bitene dek çalışmalarda başka araçlar kullanılacaktır. Ayrıca Trafik Kanunu na uygun şekilde çalışmaları konusunda uyarılarak özellikle yükleme standartlarına uygun yükleme yapmalarına dikkat edilecektir.iş makineleri bakımı sonucu ortaya çıkan yağlar Atık yağ Toplama Alanında biriktirilecek ve atık yağlar 6 aydan fazla bekletilmeyecek ve lisanslı atık yağ toplayıcılara teslim edilecektir. Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti - Taşeron Firma Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti - Taşeron Firma Arazi Hazırlık ve İnşaat Atıksu Faaliyet alanı ve yakın çevresinde atıksu (kanalizasyon) sistemi olmadığından; gerek inşaat ve gerekse işletme aşamasında oluşacak evsel nitelikli atıksular, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik uyarınca, sızdırmasız olarak yapılacak fosseptik çukurunda biriktirilecek ve dolduğunda, Küre Belediyesi nin göstereceği yerlerde deşarj edilecektir. Atık suların ve mikser içerisinde kalmış agreganın geri kazanılması için tesiste Yıkama Tamburu ve Çöktürme Havuzu kurularak (4x8x2 m ebatlarında) geri kazanma (Recycling) işlemi uygulanacaktır. Agrega malzeme dolgu işlemlerinde, su ise beton imalatların sulanması için yeniden kullanılacaktır. Proje dahilinde Acısu dereye deşarj edilecek her türlü su için, 31 Aralık 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, 13 Şubat 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Yönetmeliğinin 20. maddesi ve Ek-5 ve Ek-6 da yer alan alıcı ortam değerleri ile atıksu deşarj kriterlerine uyulacaktır. Arem Elekt Enerji Ltd

14 14 AŞAMA KONU ÖNLEM SORUMLULUK Arazi Hazırlık ve İnşaat Arazi Hazırlık ve İnşaat Arazi Hazırlık ve İnşaat Katı Atıklar ve Ambalaj Atıkları Atık Yağ Tıbbi Atık, Tehlikeli Atık ve Diğer Atıklar, Projenin arazi hazırlama ve inşaat aşamasında, çalışacak personeller, geçici şantiye alanlarında inşaat çalışmalarını yürütülecektir. Projede çalışacak personelden kaynaklanan evsel katı atıklar, şantiye olarak kullanılacak saha içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanacaktır. Konteynırlarda biriktirilecek bu katı atıklar ise belli periyotlarda Küre Belediyesi katı atık toplama sistemine verilerek bertaraf edilmesi sağlanacaktır. İnşaat çalışmalarından oluşacak parça demir, çelik, çimento torbası, ambalaj malzemesi ve benzeri katı atıklardan; geri kazanımı mümkün olanlar inşaat imalatlarında yeniden değerlendirilecek, geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ise özel atık grubunda olduğundan türlerine bağlı olarak tabi olduğu yönetmelik çerçevesinde bertaraf edilecektir (Atık pil ve akümülatörler Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde, atık lastikler Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde bertaraf edilecektir.). Ayrıca projenin tüm aşamalarında oluşması muhtemel ambalaj ve ambalaj atıkları; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak bertaraf edilecektir. Projenin arazi hazırlama ve inşaat aşamasında yükleyici, mikser, ekskavatör, dozer, damperli kamyon, titreşimli silindir, beton pompası vb. iş makinaları çalışacaktır. Çalışacak araçların bakım, onarım ve temizlikleri proje sahasında yapılmayacak olup, en yakın yetkili servislerde ve/veya akaryakıt istasyonlarında yaptırılacaktır. Ancak araç bakımlarının zorunlu olarak proje sahasında yapılması söz konusu olursa, bu durumda oluşması muhtemel atık yağların bertarafı için tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği" hükümleri uygulanacaktır. Tesis içerisinde oluşması muhtemel tıbbi atıkların geçici olarak depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi aşamalarında tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nde belirtilen yükümlülüklere uygun olarak hareket edilecektir. Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında oluşması muhtemel tehlikeli atıklar ise tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nde belirtildiği üzere, sürekli kapalı olacak şekilde ve kimyasal reaksiyona uğramamasını sağlayarak geçici olarak depolayacaktır. Geçici olarak depolanan tehlikeli atıklar daha sonra Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından lisans almış firmalara teslim edilerek bertaraf edilmesi sağla nacaktır. Bu kapsamda oluşacak tehlikeli atıkların geçici depolanması, taşınması ve bertarafı süresince lisanslı araçlar kullanılacak olup, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olarak hareket edilecektir.ofis faaliyetleri esnasında atık toner ve kartuşlar mümkün olduğu kadar dolum yapılarak tekrar kullanılacak ve kullanılmayacak toner ve kartuşlar satın alınan yere iade edilecektir. Toner ve kartuş kapları sızdırmaz plastik torbadan olacaktır.inşaat malzemelerinin ambalajları toplanarak geri dönüşüm şirketlerine teslim edilecektir. Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti - Taşeron Firma - Küre Belediyesi - Lisanslı Geri Dönüşüm Firması Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti - Taşeron Firma Arem Enerji Üretim A.Ş. - Taşeron Firma

15 15 AŞAMA KONU ÖNLEM SORUMLULUK Arazi Hazırlık ve İnşaat Gürültü ve Titreşim Projenin inşaatı sırasında ve malzeme alanlarında yapılacak çalışmalar sırasında iş makinalarının kullanılması sonucunda geçici bir süre için gürültü oluşacaktır. İnşaat sırasında oluşacak gürültü ile ilgili hesaplamalar, gerekmesi halinde ÇED Raporu aşamasında yapılacaktır. Çıkan sonuçlar Gürültü Kontrolü Yönetmeliği ile karşılaştırılarak yorumlanacak ve Gürültü Kontrolü Yönetmeliği nde verilen sınırlara uyulacaktır. İş makinaları ve ekipmanların düzenli olarak periyodik bakımları yapılacak ve yine aynı yönetmelik gereği saat ile arasında çalışma yapılmayacaktır. Enerji üretimi sırasında HES binası içinde jeneratör ve türbinlerden gürültü yayılma olasılığı çok az da olsa vardır. Ancak kontrol odası ses ve vibrasyona karşı izolasyonlu olarak yapılacağı için çalışanlar gürültüden etkilenmeyecektir. Türbin ve jeneratörlerden yayılacak gürültü seviyesi 85 dba olup Gürültü Kontrol Yönetmeliği nde verilen 95 dba değerinin altındadır..projenin Gürültü, çalışmalar süresince gün boyu değişiklik gösterecek ancak çalışmalar gündüz ( ) yapılacağından gürültü oluşumu sınırlandırılmış olacaktır. Proje kapsamındaki çalışmalarda, ÇGDYY nin 9.maddesi nde belirtilen kara yolu araçlarında uyulması gereken şartlar ve 13. maddesi nde açık alanda kullanılan ekipmanlarda uyulması gereken şartlar dikkate alınarak, gürültü oluşumunu minimize etmek için gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, proje alanında, inşaat aşamasında meydana gelecek gürültü konusunda Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği"nin dördüncü bölümünde yer alan şantiye alanları için gürültü kriterleri ile ilgili 23. Madde de belirtilen hususlara uyulacak ve trafik muayeneleri, egzoz ölçümleri ve bakımları yapılan araçlar kullanılacaktır. Proje dahilinde yapılacak patlamaların çevredeki yapılara zarar vermemesi için, en yakındaki yapının dışında, zeminde ölçülecek titreşim düzeyi ilgili yönetmelik te verilen değerleri geçmeyeceği ve inşaat çalışmalarında kazık çakma ve benzeri titreşim yaratacak operasyonlar ile ağır inşaat makinelerinin neden olacağı titreşimlerin çevrelerindeki yapılara zarar vermemesi için, en yakındaki yapının dışında, zeminde ölçülecek titreşim düzeyi yine anılan yönetmelik te verilen değerleri geçmeyeceği ifade edilmektedir. Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti - Taşeron Firma Arazi Hazırlık ve İnşaat Dolayısıyla 75 kg patlayıcı madde kullanılarak yapılan açık alanda patlatma sonucu oluşan vibrasyonun en yakın yerleşim yerlerinde olumsuz etkisinin olmayacağı ortaya çıkmaktadır. Eğer yapılarda zararın oluşması durumunda ise yüklenici firma tarafından bütün zararlar karşılanacaktır. İnşaat aşamasında makine ve ekipmanlarda meydana gelecek gürültüden çalışanları koruyabilmek ve gerektiğinde; 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiş olan ve 23 Aralık 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gürültü Yönetmeliği hükümleri gereğince, işçilerin gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için gerekli önlemler alınacaktır. İnşaat aşamalarında makine ve ekipmanlarda çalışanlara; başlık, kulaklık veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçler sağlanarak, çalışanların gürültüden etkilenmemeleri sağlanacaktır. Böylece, çalışmalarda makine ve ekipmanlardan kaynaklı oluşacak gürültü ve titreşim seviyeleri çalışanları rahatsız etmeyecek düzeye indirilmiş olacaktır. Ayrıca yönetmeliklerin öngördüğü değerler yakalanarak, çevreye verilecek gürültü ve titreşim, minimum düzeyde tutulmuş olacaktır. Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti - Taşeron Firma

16 16 AŞAMA KONU ÖNLEM SORUMLULUK Arazi Hazırlık ve İnşaat Arazi Hazırlık ve İnşaat İşletme İşletme İşletme Personelin Konut ve Diğer Teknik/Sosyal Altyapı İhtiyaçları İş Sağlığı ve İş Güvenliği Atıksu Katı Atıklar ve Ambalaj Atıkları Atık Yağ Proje kapsamında çalışacak personelin sosyal ihtiyaçları (barınma, dinlenme, yemekhane vb.) proje Arem Elektromekanik kapsamında kurulacak şantiye alanında yer alan sosyal tesislerden temin edilecektir. Ayrıca ihtiyaç Enerji San ve Tic Ltd Şti duyulması halinde teknik ya da sosyal ihtiyaçlar, proje alanı yakın çevresindeki yerleşim birimlerinden, - Taşeron Firma buralardan karşılanamama durumunda ise Maçka ilçesinden veya İl Merkezinden temin edilebilecektir. Çalışan personel, Küre ilçesi ve Rize İli ndeki sağlık merkezlerinden faydalanabilecektir. Yapı işyerlerinde alınacak asgari sağlık ve güvenlik şartlarını içeren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkartılarak, tarih ve Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İş ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerine uygun olarak inşaat çalışmalarının yürütülmesi sağlanacaktır. Daimi personelin kalacağı regülatör ve santral binalarında atıksular, yapılacak sızdırmasız fosseptiğe verilecektir Fosseptik dolduğunda ise KüreBelediyesi tarafından vidanjör ile aldırılarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Arem Elekt Enerji Ltd Projenin işletme aşamasında oluşacak bu atıklar; proje sahası içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanacak ve belli periyotlarda Maçka Belediyesi katı atık toplama sistemine verilerek bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Suyun taşıyarak çökeltme havuzunda biriktireceği killi, kumlu vb. çöken malzemeler belli periyotlarla (dolduğunda) çökeltme havuzu hunisinden alınacak ve en yakın yerleşim yerlerine tarım ile uğraşan vatandaşlara, bahçelerde kullanılmak üzere ücretsiz olarak verilecektir. HES işletmelerinde ambalaj atıklarının oluşması söz konusu değildir. Ancak geri kazanımı mümkün olan ambalaj atıkları oluşması durumunda ise, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde; santral alanı içerisinde diğer katı atıklardan ayrı olarak toplanacak ve ambalaj atığı toplama lisansına sahip firma ile yapılacak sözleşme dahilinde firmaya teslim edilecektir. Trafolarda izolasyon yağları kullanılmaktadır. Tesiste büyük çaplı arıza durumlarında, yapılacak yağ transferi işlemi sırasında, meydana gelebilecek kazalar sonucunda, ortama dökülen veya taşan izolasyon yağı üzerine kum, çakıl veya talaş gibi absorban dökülerek ortama sızması önlenecek daha sonra bu karışım varillere alınarak depolanacaktır. Bakım ekipleri tarafından belirli zamanlarda vanalardan izolasyon yağı numunesi alınarak hava ve gaz oranları tespit edilecektir. Hava ve gaz içeriği fazla olan yağlar, vakumlama işlemine tabi tutularak tekrar kullanılacaktır. Kullanılacak izolasyon yağının yaklaşık ömrü yıl arasındadır. Kullanım ömrünü tamamlamış izolasyon yağlarının bertarafı ise, lisanslı bertaraf tesislerinde, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 2. Bölüm Madde 9 da belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir. Atıkların bertaraf tesislerine taşınması lisanslı taşıyıcı vasıtası ile yapılacaktır. Bertaraf tesislerine aktarılıncaya kadar Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 4. ve 5. Bölümlerde öngörülen şartlar sağlanacak, işletme içindeki Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği nde belirtilen standartlara uygun olarak yapılmış geçici depolarda depolanacaktır. Daha sonra ihale yolu ile Çevre ve Orman Bakanlığı ndan lisans almış firmalara satılarak değerlendirilecektir. Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti - Yusufeli Belediyesi Arem Elekt Enerji Ltd

17 17 İşletme Gürültü Projenin işletme aşamasındaki tek gürültü kaynakları, santral binalarının içerisindeki jeneratör ve türbünler olacaktır. Santral binaları gürültüyü izole edeceğinden bina dışına herhangi bir gürültü ulaşması söz konusu olmayacaktır. Santral binasında çalışacak personeller için ise; gürültünün çok olduğu alanlarda 4857 sayılı İş Kanunu nda belirtilen, kulaklık, kulak tıkaçları, vb. gibi koruyucu giysiler ve gereçler temin edilerek tesis içerisindeki gürültüden etkilenmemeleri sağlanacaktır. Arem Elekt Enerji Ltd İşletme Doğal Hayatın Sürekliliği İçin Bırakılacak Minimum Debi (Can Suyu) Doğal hayatın devamlılığını sağlamak üzere regülatörden dere yatağına ortalama debinin en az % 10 'a kadar can suyu bırakılacaktır. Bırakılan can suyu, otomatik debi ölçer cihazları ile ölçülecek ve ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü ne ve Kastamonu İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ne (ÇED, DKMP Şubelerine) veri aktarımı sağlanacaktır. Bunun yanısıra akım değerleri, proje debisinin üzerinde olduğu durumlarda proje debisinin üstündeki debi değerlerinin tamamı yatağa bırakılacaktır. Arem Elekt Enerji Ltd İnşaat ve İşletme Doğal Hayatın Korunması Yavuz projesi kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ortadan kaldırılacak başlıca bitki örtüsü, santral yerindeki flora türleridir. Bu türler için, projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yapılacak çalışmalar sırasında detaylı araştırma yapılacaktır. Ayrıca kesilecek ağaçlar için ilgili Orman Bölge Müdürlüğünden izin-irtifa hakkı alınacaktır.. Regülatörlerde tutulan su herhangi bir işlemden geçirilmeden direkt elektrik üretiminde kullanıldıktan sonra tekrar yatağına geri verilecektir. Dolayısıyla suyun, projeden kaynaklı bir kirlenmeye maruz kalması beklenmemektedir. Arem Elektromekanik Enerji San ve Tic Ltd Şti - İşletme ve İşletme Sonrası Arazi Islahı ve reklamasyon çalışmaları Proje kapsamında regülatör, HES, şantiya alanları, hafriyat depolama alanı inşaatları öncesi toplanan üst toprak inşaat sonrasında tesislerin çevre düzenlemelerinde kullanılacaktır. Tesis çevrelerinde bitkilendirme çalışmalarının yanı sıra kalıcı erozyon önlemlerinin alınması gerekecektir. Islah çalışmalarında ise tesis çevrelerine ağaç dikilip bitkilendirme yapılacaktır. Arem Elekt Enerji Ltd

18 18 İ ZLEME PLANİ Yavuz HES Projesi kapsamında inşa edilecek ana tesisler; regülâtör, çakıl geçidi,, iletim hattı, çökeltim havuzu, yükleme havuzu, cebri boru, santral binası, kuyruk suyu kanalı ile şalt tesisidir. Projenin inşaat aşamasında kullanılmak üzere destek üniteleri olarak, şantiye sahası (prefabrik taşınabilir yapılardan oluşan) ve mobil beton santralinden oluşturulacaktır. Planlanan proje için tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği, Seçme ve Eleme Kriterleri ne göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası ile inşaat ve işletme aşamasında projenin tüm unsurlarının olumlu ve olumsuz yönleri, biyo-fiziksel ve sosyo- ekonomik etkileri incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, projenin tüm etkileri ve bu etkilere karşı alınacak önlemler detaylı olarak irdelenmiştir. Denetleme ve izleme programının amacı; projeyle ilgili etki azaltıcı önlemlerin, onaylanmış planlar, izin, koşul ve gerekleri dikkate alarak hazırlanan ÇED, Proje Tanıtım Dosyası nda ki uyulması gerekli konular ve taahhütleri ile tam olarak uyum sağlamasını garanti etmektir. Bu kapsamda proje için uygulanacak İzleme Planı (izlenecek parametreler, parametrenin izleneceği yer, nasıl ve ne zaman izleneceği ve sorumlu kurum/kuruluşu) aşağıdaki tabloda verilmiştir.

19 19 İZLEME PLANİ TABLOSU Arazi Hazırlık ve İnşaat Öncesi AŞAMA İZLENECEK PARAMETRE Zemin Yapısı ve Jeoloji Orman İzni Peyzaj PARAMETRENİN YERİ Regülâtörün, santral binasının, iletim tünelinin ve/veya kanallarının kurulacağı bölgeler Proje arazisi içerisinde orman sayılan alanlar İnşaat çalışması yapılacak sahalar İZLEME METODU Zemin etüdü ve proje alanında yapılacak çalışmalar Yazılı izin ile Fotoğraf ve kamera İZLEME SIKLIĞI İnşaat öncesi İnşaat öncesi İnşaat öncesi Yapı Güvenliğini oluşturmak için Orman Genel Müdürlüğü hükmü ve tasarrufu altında olan arazinin kullanımı İnşaat sonrası yapılacak peyzaj çalışmaları için İZLEME NEDENİ KURUMSAL SORUMLULUK Arem Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd Şti Arem Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd Şti Orman Genel Müdürlüğü Arem Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd Şti Arazi Hazırlık ve İnşaat Hava Kalitesi Hafriyat Malzemeleri İnşaat sahaları, ulaşım yolları, proje sahası yakınındaki yerleşim yerleri İnşaat ekipmanları egzozları İnşaat sahaları, ekipman sahası ve depolama alanları Toz ölçümü ya da toz örnekleyici (Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yeterlilik Sürekli ve belgesi almış kuruluşlar şikâyet olduğu tarafından yapılacaktır.) durumlarda Toz emisyonunu engelleyici önlemlerin alınıp alınmadığının izlenmesi Egzoz ölçüm cihazları Görsel tetkik Periyodik bakım dönemlerinde İnşaat çalışmaları süresince Çevre ve insan sağlığının korunması, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, İş Kanunu ve yönetmeliklerine uyumluluğun sağlanması Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik e uyumluluğun sağlanması Doğal habitat üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerin azaltılması, görsel kirliliğin çevrenin korunması, Arem Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd Şti

20 20 AŞAMA İZLENECEK PARAMETRE PARAMETRENİN YERİ İZLEME METODU İZLEME SIKLIĞI İZLEME NEDENİ KURUMSAL SORUMLULUK Atıksu Deşarjı yapılan noktalar Gözlemsel, atık suyun fosseptiğe verilerek bertaraf edilip edilmediği ve fosseptik Aylık dolduğunda belediye (Maçka Belediyesi) tarafından vidanjör ile alınıp alınmadığı Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği (SKKY), Su ürünleri Kanunu ve Yönetmeliği ne uyumluluğun sağlanması Yüzey Suları Proje alanı ve çevresindeki su yüzeylerinde Görsel Günlük Hafriyat ve atıkların yüzey sularına atılmamasını sağlanacaktır. Katı Atıklar ve Ambalaj Atıkları İnşaat alanında veya şantiye olarak kullanılacak alanda Gözlemsel Günlük veya iki günde bir Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ne uyumluluğun sağlanması Arem Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd Şti Arazi Hazırlık ve İnşaat Gürültü İnşaat alanları, kamyon güzergâhları, patlatma yapılacak yerlerin yakınında bulunan yerleşim yerleri, hassas alanlarda şikayetin olması durumunda Gözlemsel ve gerektiğinde gürültü seviyesi ölçüm cihazları ile yeterlilik almış bir firma tarafından. Çevresel Gürültünün Şikayet olduğu Değerlendirilmesi ve durumlarda ve hassas Yönetimi (ÇGDY) gölgelerde çalışma Yönetmeliği ne yapılan süre zarfında uyumluluğun sağlanması Hafriyat atıkları İnşaat alanında Gözlemsel Günlük Titreşim İş Sağlığı ve İş Güvenliği Patlatma yapılan yerlere yakın yerleşim yerlerinde Proje alanının tamamında Titreşim seviyesini ölçmek amacıyla kullanılan titreşim seviyesi ölçüm cihazları Gözlem ve denetleme Farklı noktalarda yapılan ilk patlatmalarda veya şikayetin olduğu durumlarda Günlük Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ne uyumluluğun sağlanması Oluşabilecek herhangi bir patlatma riskini minimize etmek, cevre ve çalışanların güvenliğinin sağlanması ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi (ÇGDY) Yönetmeliği ne uyumluluğun sağlanması İş Kanunu ve Yönetmeliklerine uyumluluğun sağlanması İl Özel İdaresi Arem Elektrik Enerji Üretim Ltd Şti Arem Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd Şti

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI ALT PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI NİHAİ

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ümraniye GIS TM-Dudullu TM Yeraltı Kablosu ÇEVRE YÖNETİM PLANI İSTANBUL İLİ, ÜMRANİYE İLÇESİ ANKARA MAYIS 2014 Proje Sahibinin Adı: Türkiye Elektrik

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized NİSAN 2013 TEPERES ELEKTRIK ÜRETIM A. Ş. TEVFİKBEY

Detaylı

KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ PROJE TANITIM DOSYASI

KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ PROJE TANITIM DOSYASI KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJE TANITIM DOSYASI KAYSERİ İLİ, YAHYALI İLÇESİ, ÇAMLICA ( FARAŞA ) KÖYÜ ÇED Raporu Proje Tanıtım Dosyası Nihai ÇED Raporu Nihai Proje Tanıtım

Detaylı

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. P R O J E S A H İ B İ GARET ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. KIRKPINAR SOKAK NO:18/5 ÇANKAYA / ANKARA Tel: (312) 409 45 60 Faks: (312) 409 45 81 P R O J E A D I KARADAĞ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ Turan Güneş Bulv. 15. Cad. No:11 Çankaya / Ankara Tel : (312) 492 0306 Faks : (312) 490 9451 DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ PROJE TANITIM DOSYASI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Öveçler

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

Aksu Rüzgar Enerjisi Santralı Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A. Ş. ÇEVRE YÖNETİM PLANI

Aksu Rüzgar Enerjisi Santralı Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A. Ş. ÇEVRE YÖNETİM PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Aksu Rüzgar Enerjisi Santralı E2682 V. 8 Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A. Ş. Public Disclosure Authorized ÇEVRE YÖNETİM PLANI

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, MALKARA OSB, 105 ADA, 3 NOLU PARSEL ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu TEKİRDAĞ 2013 0 / 255 Proje Sahibinin

Detaylı

: Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat :10 Söğütözü /ANKARA

: Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat :10 Söğütözü /ANKARA ÇALIK RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. DEMİRCİLİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI İzmir İli, Urla ilçesi Demircili Akçahisar-Cumaliköy-Gızıligediği mevkii SELİN İNŞAAT TURİZM

Detaylı

İZMİR İLİ Zertifikat: 01 100 032814

İZMİR İLİ Zertifikat: 01 100 032814 İZMİR İLİ Zertifikat: 01 100 032814 PROJE SAHİBİ Proje Sahibinin Adı : TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Adresi : İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler 06100/ANKARA Telefonu : 0 312 215 98

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ALPASLAN II BARAJI ve HES PROJESİ Sayfa 1 / 43

ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ALPASLAN II BARAJI ve HES PROJESİ Sayfa 1 / 43 ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Sayfa 1/43 ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN TARİFİ... 3 1.1 Alpaslan II Barajı ve HES Projesi Ana Hatları... 6 1.2 Proje Bileşenleri ve İnşaat İşlerinin Tanımı...

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt)

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt) Koza Sokak No: 22 06700 Gaziosmanpaşa / ANKARA Tel : (312) 408 1000 Faks : (312) 441 6814 MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe1160 MWm1916,5 MWt) NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı