8. GRUP. Tacettin BABAOĞLU Murat AYDIN Ulaş ÇELİK Gündoğan BİRBEN Felat DURSUN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. GRUP. Tacettin BABAOĞLU Murat AYDIN Ulaş ÇELİK Gündoğan BİRBEN Felat DURSUN"

Transkript

1 8. GRUP Tacettin BABAOĞLU Murat AYDIN Ulaş ÇELİK Gündoğan BİRBEN Felat DURSUN

2 Uydudan Görüntülenmiş Dünyadaki Hava Kirliliği (Nasa)

3 ATMOSFER Dünyayı çepeçevre saran renksiz gaz kütlesine atmosfer adı verilir. ATMOSFERİN BİLEŞİMİ Atmosfer çeşitli gazların fiziksel karışımından meydana gelmektedir. Deniz seviyesindeki kuru hava, yaklaşık olarak, % 21 oksijen, % 78 Azot ve % 1 Argon ihtiva eder. Diğer gazlar, yani karbondioksit, helyum, kripton ve neon çok az ve değişik miktarda bulunurlar.

4 Atmosfer in Katları Güneş dünya arasındaki ısı alış verişleri sonucunda aldığı enerji kadarda kaybetmekte olduğu görülmektedir. Eğer gelen radyasyon giden radyasyondan daha fazla olsaydı dünyamız her geçen gün ısınacaktı. Bunun tersi durumun söz konusu olması halinde ise dünyamızın her geçen gün soğuması gerekecekti.

5 Atmosfer in Katları Atmosfer aşağıdan yukarı doğru Egzosfer Termosfer (İyonosfer) Mezosfer Stratosfer Troposfer

6

7 Troposfer Atmosferin, yeryüzüne temas eden, alt bölümüdür. Tüm gazların % 75 inin bulunduğu bu katmanda yoğunluk en fazladır. Troposfer, yerden havaya yansıyan ışınlarla alttan yukarıya doğru ısınır. Bu nedenle alt kısımları daha sıcaktır. Yerden yükseldikçe sıcaklık her 100 m de yaklaşık 0,5 C azalır. Su buharının tamamı troposferde bulunduğu için tüm meteorolojik olaylar burada oluşur. Güçlü yatay ve dikey hava hareketleri görülür. Yerden yüksekliği 6 16 km arasında değişir

8

9 Stratosfer Troposferin üstündeki katmandır. Yatay hava hareketleri görülür. Su buharı hemen hemen hiç bulunmadığı için dikey hava hareketleri oluşamaz. Bu nedenle sıcaklık dağılışı oldukça düzgündür. Sıcaklık her yerde yaklaşık -50 C dir. Üst sınırı yerden km yüksekliktedir.

10

11 Mezosfer 30 km nin üstündeki yükseltilerde başlayarak, deniz yüzeyinden yaklaşık 80 km yüksekliğe kadar uzanan katmandır. Mezosfer kuşağı boyunca sıcaklık hızla düşer, orta enlemlerde -80 C kadar olur.

12 Termosfer (İyonosfer) Mor ötesi (ultraviyole) ışınlarının, molekülleri parçalayarak iyonlar haline getirdiği katmandır. Yerçekimi azaldığı için iklim üzerinde belirgin bir etkisi yoktur. Radyo dalgalarını yansıtır Üst sınırı yerden km yüksekliktedir.

13 Egzosfer (Jeokronyum) En üst tabakadır. Yerçekimi çok azaldığından gazlar çok seyrektir. Hidrojen ve helyum gibi hafif gazlar bulunur. Atmosfer ile uzay arasında geçiş alanıdır. Kesin sınırı bilinmemekle birlikte üst sınırının yerden yaklaşık km yükseklikte olduğu kabul edilmiştir.

14

15 Ozon Tabakası Ozon Tabası Stratosfer içinde bulunur. Görevi tüm canlı varlıkları, doğal kaynakları ve tarımsal ürünleri olumsuz yönde etkileyen ultraviole (UV) ışınlarını absorbe etmesidir.

16 Ozon deliği Ozon deliği gerçekte fiziksel olarak bir tam boşluk anlamına gelmemektedir. Ozon konsantrasyonlarındaki aşırı düşme gözlenmesi nedeniyle buna ozon deliği adı verilmektedir. Kozmetik sanayii ve CFC(klorofloro) gazlari... vb. stratosferdeki ozonla reaksiyona girdigi ve o tabakanin giderek incelmesine ve devaminda ise o bölge de yok olmasina yol açtigi ortaya çikarilmistir

17

18 HAVA KİRLİLİLİĞİ KAYNAKLARI 1. Doğal Hava Kirliliği Kaynakları 1. Volkanlar 2. Tozlar 3. Orman Yangınları 4. Okyanus Spreyleri 5. Buharlaşma 2. Antropojenik hava kirliliği kaynakları

19 Doğal Hava Kirliliği Kaynakları Tozlar En büyük partikül kaynaklarından biri olan çöl bölgelerinde kalın kum tabakaları rüzgarlarla taşınabilmektedir. Kuru hava esnasında tozların rüzgarlarla savrulmasına toprak erozyonu da neden olmaktadır. Sadece bu şekilde dünya üzerinde üretilen tozların günlük miktarlarının ton ile bir milyon ton arasında değişmekte olduğu tahmin edilmektedir.

20 Doğal Hava Kirliliği Kaynakları Orman Yangınları Orman yangınlarının asılı partiküler madde olarak en önemli durağan kaynaklardan olduğu bilinir. Bu yangınlar yoluyla atmosfere büyük miktarlarda duman ve eser gazlar neşrolur. Orman yangınları yoluyla atmosfere neşredilen emisyonların günlük değerinin ton civarında olduğu bulunmuştur. Bununla beraber ormanların yanması insan kaynaklı olduğu gibi yıldırım gibi doğal etkiler sonucu da olabilmektedir.

21 Doğal Hava Kirliliği Kaynakları Okyanus Spreyleri Okyanuslar ve denizler üzerinde tuz spreyleri şeklindeki oluşumlar, buharlaşma ve rüzgarlarla atmosfere transfer edilirler. Hava-deniz etkileşimini sağlayan mekanizma bu spreylerin meydana gelişini ve hareketini düzenlemektedir.

22 Doğal Hava Kirliliği Kaynakları Buharlaşma Eser gazların önemli bir kısmı okyanus ve büyük su yüzeylerinden buharlaşma yolu ile atmosfere transfer olurlar.

23 Kaynak Tahmini Emisyon (Milyon ton/yıl) Volkanlar Volkanlar 1 50 Okyanus Spreyleri 300 Bazı Doğal Hava Kirliliği Kaynaklarından Atmosfere Aktarılan Tahmini Partikül Emisyon Miktarları

24 Atmosferdeki tüm hareketlerin kaynağı olan güneşten gelen enerji atmosfer içerisinden geçerek ulaşır. İşte bu geçiş esnasında çok az bir enerji absorblanır ve bu da atmosferin ısınmasına yol açar. Ancak enerjinin çoğu yer yüzeyinde absorblanır. Netice olarak güneşten alınan enerji çeşitli aktiviteler içerisinde yer almakta ve daha sonra da atmosfer içerisinden tekrar uzaya dönmektedir.

25 Antropojenik Hava Kirliliği Kaynakları Asit Yağmurları

26 Antropojenik Hava Kirliliği Kaynakları Noktasal kaynaklar (enerji santralleri, petrol rafinerileri ve uzun bacalı tüm fabrikalar) Alansal kaynaklar (Yerleşim bölgeleri, iş merkezleri, hastaneler ve okullar) Çizgisel kaynaklar (araç emisyonlarının sebep olduğu trafik yükleri )

27 Kaynak Motorlu Araçlar Karbon Monoksit (CO) Kükürt Oksitler ( SO x ) Hidro Karbonlar (HC) Azot Oksitler (NO x ) Par T. Top. Y. (%) Endüstri Enerji Santrali Konut Isıtılması Diğer Toplam A.B.D. de Hava Kirletici Emisyonların Birincil Kaynakları (Milyon ton / yıl) (Bach, 1976)

28 Antropojenik Hava Kirliliği 1. Motorlu Araçlar 2. Endüstri 1. Maden endüstrisi 2. Demir çelik ve metal endüstrisi 3. Petrol endüstrisi 4. Kağıt endüstrisi 5. Tekstil endüstrisi 6. Lastik endüstrisi 7. Cam endüstrisi 8. Çimento endüstrisi 9. Kimya endüstrisi 3. Enerji Santralleri

29 ASİT YAĞMURLARI

30 ASİT YAĞMURLARI Çeşitli endüstriyel faaliyetler, konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılan yakıtlar, fosil yakıtlara dayalı olarak enerji üreten termik santraller ile egzoz gazları havayı kirletmekte ve kükürtdioksit (SO 2 ), azotoksit (NO), hidrokarbon ve partikül madde yaymaktadırlar. Havada 2-7 gün asılı kalabilen bu kirleticiler, su partikülleri ile tepkimeye girerek asit meydana getirmekte ve yağmurlarla birleşerek yeryüzüne asit yağmurları olarak inmektedir.

31

32 Asit Yağışlarının Etkileri 1. Asit Yağışlarının Su Ekosistemlerine Etkisi Kirleticilerin havadan uzaklaştırılmasında yağışlar büyük rol oynarlar. Fakat bu yolla atmosferden yere inen kirleticiler, yeryüzünde kirlenmeye neden olurlar. Su damlacıkları tarafından yer yüzeyine indirilen partikül ve gaz halindeki kirleticiler topraktan yeraltı sularına sızarak veya doğrudan akış ve yağış halinde yüzeysel su kaynaklarına ulaşırlar.

33

34 2. Asit Yağışlarının Kara Ekosistemlerine Etkisi Verimli tarım alanları üzerinde sanayi tesislerinin artması ve çevredeki tarım ile orman alanlarının bundan etkilenmesi hem tarım alanlarının azalması hem de tarım ve orman alanlarına verdiği zarar açısından düşündürücüdür. Gelişen sanayi ile birlikte hava kirliliği artmış ve canlıların yaşamını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Hava kirliliğinin bitkiler üzerindeki etkileri de çok uzun zamandan beri araştırılmaktadır. Özellikle asit yağışları,ozon konsantrasyonundaki değişimler, tarım ve orman meteorolojisi açısından bir çok risk taşımaktadır.

35 3. Asit Yağışlarının Toprağa Etkisi Asit yağışlarının dolaylı etkileri toprakta da görülür. Asit yağışları, toprağın kimyasal yapısı ve biyolojik koşulları üzerinde etkide bulunarak, bu topraklar üzerinde yetişen bitkilere zararlı olmaktadır. Toprağa erişen sülfürik asit, toprağın asitliliğini yani aktif hidrojen iyonlarının yoğunluğunu arttırmaktadır. Miktarı artan H + iyonları, toprağın kolloidal kompleksleri olan kil minarelleri ve humus kolloidleri tarafından tutulmakta olan başta Ca ++ olmak üzere K +, Mg ++ ve Na + gibi bitki besin elementlerinin yerine geçerek, onların topraktan taban suyuna karışmak üzere yıkanmalarına neden olmaktadır.

36 4. Asit Yağışlarının Yapılara Etkisi Asit yağışına maruz kalan özellikle kireç taşları ve mermerlerden inşa edilen tarihi yapılar ve anıtlar orijinal özelliklerini hızla kaybetmektedir. Bu yüzden ülkemizde bulunan çok sayıdaki tarihi yapılar ve anıtlar tehlike altındadır. Asit yağışlarının binalarda meydana getirdiği bir başka zararı da çatı örtüsü olarak kullanılan çinko gibi metal levhalarda görülen yıpranmalardır.

37

38

39 5. Asit Yağışlarının Bitkiler ve Orman Alanları Üzerindeki Etkisi Kirleticiler, bitki gelişimine, verimine, fizyolojisine ve biyokimyasal yapısına etki edebilmektedir. Özellikle kükürt dioksit (SO ) ve hidrojen florür (HF) gazlarının 2 bitkilerin biyolojik yapısı üzerinde zararlı etkilerde bulunduğu tespit edilmiştir.

40

41 Asit yağmurlarının toprak ve bitkiler üzerindeki etkisi

42 Asit Yağmurlarının Zararları Asit yağmurları göl ve akarsularda asit dengesini bozarak, tüm canlıları etkilemekte, hatta bazı türlerin ölümüne yol açmaktadır

43

44 Asit Yağmurlarının Zararları En büyük etki ormanlar üzerinde görülmektedir. Asidik yağışlar, ağaçların yapraklarındaki büyüme ve gelişmeyi engellemektedir.

45 1961 yılında Almanya da meydana gelen Asit yağışlarının ormana etkisi

46 Asit Yağmurlarının Zararları Yeryüzüne inen asit yağmurları, suya ve toprağa geçerek yapılarını değiştirmekte, bunun sonucunda toprak ve suyla ilişkide olan canlılar zarar görmektedir.

47 Asit yağmurlarının toprak ve bitkiler üzerindeki etkisi

48 Radon Gazı Radyoaktivite

49 Radon Gazı nedir? Radon, renksiz, kokusuz, tatsız, 86 atom numarası ile periyodik cetvelin soy gazlar sınıfında yer alan; 119 Rn- 226 Rn arasında toplam 28 izotopu bulunan bir kimyasal elementtir. Radon, kaya, toprak ve sudaki doğal uranyumun radyoaktif bozunması sonucunda oluşur. Bozunma şeması aşağıdaki gibidir. 238 U Ra 222 Rn (Radon) U Ra 219 Rn (Aktinon) Th Ra 220 Rn (Thoron)... Bu bozunma zincirinin ana atomları bütün doğal malzemelerde bulunabilir. Bu yüzden radon, tüm yüzey kaya ve toprak parçalarından ve yapı malzemelerinden ortama salınır.

50

51

52

53 Radon Gazının Sağlık Etkileri Nelerdir? Radonun reaktivitesi zayıftır. Bu nedenle teneffüs edildiğinde dokulara kimyasal olarak bağlanmaz. Ayrıca, dokulardaki çözünürlüğü çok düşüktür. Ancak, radon bozunma ürünleri, toz ve diğer parçacıklara tutunarak radyoaktif aerosoller oluştururlar. Bu nedenle, taşınarak solunum yoluyla alınabilirler. Radon gazının teneffüs edilmesi, solunum yetmezliği, baş ağrısı, öksürük gibi akut etkilere neden olmaz. Radyoaktif bozunmaya uğrayan radon gazı, teneffüs edildiğinde akciğerler tarafından tutulabilecek parçacıklara dönüşür. Bu parçacıkların bozunması devam ettiğinde ortaya çıkan enerji, akciğer dokusunda hasara, dolayısıyla, zaman içerisinde kansere sebep olur.

54

55 Radon Neden Problem Olarak Görülmektedir? Genelde insanlar zamanlarının hemen hemen %90 ını kapalı mekanlarda geçirdikleri için radona maruz kalmaları önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Binalardaki radon kaynağının büyük bir kısmı, binanın temelindeki toprak ve kayalardır. Radonun büyük kısmı, binalara, altındaki toprak ya da kayalardan girer. Radon ve diğer gazlar, toprak boyunca yükselir, binanın altında hapsolur. Hapsolan bu gazlar, basınç oluşturur. Evlerdeki hava basıncı genelde topraktaki basınçtan daha düşüktür. Binanın altındaki bu yüksek basınç nedeniyle gazlar yerden ve duvarlardan, daha çok çatlak ve boşluklardan, bina içlerine sızarlar.

56

57 Binalarda Radon Girişleri 1. Zemindeki çatlaklar 2. Yapı bağlantı noktaları 3. Duvar çatlakları 4. Asma kat boşlukları 5. Tesisat boru boşlukları 6. Duvar arası boşlukları 7. İçme suyu

58

59

60 Binalardaki Radon Konsantrasyonunu Belirleyen Unsurlar Nelerdir? Topraktaki ve yapı malzemelerindeki Ra-226 miktarı Toprak ve yapı malzemelerinin nem oranı Toprak ve yapı malzemelerinde yayılma (difüzyon) potansiyeli Toprakla temasta olan yapının yüzey alanı ve izolasyon niteliği Bina zemini Binadaki havalandırma kapasitesi İklim koşulları İç-dış hava sıcaklık ve basınç farkı

61 Radon Konsantrasyon Limitleri Kapalı ortamlarda radon gazı konsantrasyonunun kontrolu amacıyla gerek ülkeler gerekse uluslararası kuruluşlar tarafından limit değerler belirlenmiştir. Söz konusu limit değerlerin aşılması halinde, radon konsantrasyonunu düşürücü tedbirlerin alınması tavsiye edilmektedir. Uluslararası Atom Enerji Ajansı Temel Güvenlik Standartları (IAEA-BSS) çerçevesinde, radon için tavsiye edilen düzeyler Bq/m 3 olarak belirlenmiştir. Türkiye de müsaade edilebilir radon konsantrasyonu ise 400 Bq/m 3 tür.

62 Radon Risklerinin Azaltılması İçin Alınabilecek Tedbirler Yapı malzemelerinin radyoaktivite analizleri ve doz değerlendirmeleri yapılarak, değerlendirme sonuçları tavsiye edilen radyoaktivite düzeylerinin üzerinde olan malzemeler bina yapımında kullanılmamalıdır. Binaların, özellikle bodrum katlarının toprakla izolasyonu iyi yapılmalıdır. Bodrum katların ve zemin katların tabanına şap, beton vb. dökülmelidir. Toprak ile temas eden yüzeyler sızıntıya imkan vermeyecek şekilde izole edilmelidir. Radon düzeyi yüksek olabileceğinden, 20 yıldan eski olan evlerde çatlakların kapatılması, izolasyon ile bakımı sürekli yapılmalıdır. Yerden ve duvarlardan bina içine sızan radon gazı bina dışına çıkamazsa bina içindeki konsantrasyon artacaktır. Bu nedenle kapalı ortamların havalandırılmasına özen gösterilmelidir. Evlerde, kapı ve pencerelerde izolasyon yapıldıysa havalandırma süresi arttırılmalıdır. Radonun kanser riskini arttırdığından, kapalı ortamlarda sigara içilmemelidir.

63

64

65 Ortamdaki Radon miktarı ölçülebilir mi? Radon miktarı ölçüm cihazları ile saptanabilir. Her ülke veya uluslararası örgütler örneğin Uluslararsı Atom Enerjisi Kurumu evlerde müsaade edilebilir seviyede olması gereken miktarı belirlemiştir. İngiltere'de NRPB (The National Radiological Protection Board) radon miktarını dışarda ortalama 4 Bq/m 3, evlerde ortalama 20 Bq/m 3 olarak belirlemiş eğer radon mikarı evlerde 200 Bq/m 3 'ün üzerine çıkar ise müdahale edilmesi gerektiğini (action level) ifade etmiştir. Bequerel Nedir?: Bq, bir radyoaktivite birimi olup Bequerel'in kısa yazılışıdır. Eğer bir radyoaktif madde saniyede bir bozunma yapıyor (örneğin saniyede bir alfa, beta veya gamma parçacığı yayıyor) ise o radyoaktif maddenin aktivitesi 1 Bq'dir. Yarı Ömür Nedir?: Bir radyoaktif atomun aktivitesinin yarıya düşmesi için gerekli süreye yarılanma ömrü adı verilir.

66 Radona Maruziyeti Etkileyen Faktörler Nelerdir? Maruziyet süresi ve maruz kalınan radon seviyesi arttıça risk artar. Sigara içenlerde radona bağlı akciğer kanseri riski sigara içmeyenlere göre daha fazladır. Çocuklar ve yaşlılar yetişkinlere oranla radona karşı daha hassastır. Jeolojik olarak uranyum bulunan arazilarde yapılan evlerde radona miaruziyet uranyum miktarı az olan bölgelere göre daha fazladır. Evlerin birinci ve zemin katlarında radon miktarı fazladır.

67 Radona Maruziyeti Nasıl Önlenir? Ev inşa edilecek alanların radon haritası çıkarılmalı ve inşaat alanları radon seviyelerine göre belirlenmelidir. Radonun sızmayacağı kalitede inşaat yapılması ve inşaat malzemesi kullanılması. Radona dirençli evler aynı zamanda neme ve ısı kaçaklarına karşı da dirençlidir. Bu nedenle koruyucu tedbirler ucuz ve kolaydır. Evlerin havalandırılması radonun evde birikmesini önleyeceği için gereklidir.

68 Radyoaktif atık sorunu çözülmemiş mi? Nükleer gücün bu en büyük sorununu örtbas etme çabası içindeki reaktör şirketleri, bu soruya olumlu cevap vereceklerdir. Halbuki radyoaktif atık sorunu 50 yıl sonra hala çözülememiştir. Nükleer şirketlerin broşürlerinde, radyoaktif atıklar için yeraltı son depolama alanlarının "idealize edilmiş" çizimleri bulunur. Fakat dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tesis işletilmemektedir. Bunun nedeni ise jeolojik yapıların, depremlerin, su sızıntılarının ya da başka öngörülmeyen sorunların uzun vadede önceden kestirilemeyen özellikleridir. Hiçbir mühendis tasarımının 250,000 yıldan daha fazla dayanacağı garantisini veremez!

69 Radyoaktif atıklar yalnız nükleer santrallarda mı üretilir? Hayır, nükleer elektrik üretiminin her aşamasında değişik türde tehlikeli atıklar ortaya çıkar. Küçük bir uranyum yakıt parçası aynı boyuttaki başka bir yakıttan çok daha fazla elektrik sağlıyorsa da, 1 kilogram yakıt etmek için, uranyum madenlerinde 500 ile 5000 kilogram radyoaktif kayanın yeryüzüne çıkarılarak işlenmesi gerekiyor. Büyük doğa patrçalarını mahveden bu madenlerde, geride bırakılan yüzbinlerce ton katı ve sıvı radyoaktif atık ve radon gazı gibi kanser yapıcı elementlerden, uranyum madencilerinin sağlığını etkileyen diğer tehditlerden, nükleer endüstrinin pırıl pırıl broşürlerinde asla söz edilmez. Yakıtın zenginleştirilmesi ise başka bir radyoaktif atık kaynağıdır. Dahası, işletmeden alındığında reaktörlerin kendileri de radyaoaktif atık haline gelirler.

70 Radyasyonların Özellikleri Radyasyonları, içteki ve dıştaki radyasyon olarak ikiye ayırmaktayız. A-Radyoaktif kaynak vücudun dışında ise bunun radyasyon tesiri: 1. Radyasyon tipi ve enerjisine 2. İhtiva ettiği radyo izotopun tipine 3.Maruz kalanların kaynağı olan mesafesine bağlıdır.

71 B-İçteki radyasyonun tehlike sırası dıştaki radyasyonların tehlikesine nazaran tamamen zıt yöndedir. Bundan dolayı alfa ve beta ışınları çok tehlikeli olur. Bu tehlike alfa ve beta parçacıklarının tüm enerjisini hemen civarına vermesinden kaynaklanır ki bu durumda tüm radyoaktivite vücut içersinde kalır.

72 Radyoaktif Atıklar ve Çevrede Dağılım Bir nükleer santralden radyasyonun ekosisteme girişi değişik şekillerde olabilir. Gaz veya sıvı şeklinde olan atıklar canlılara yanmak suretiyle veya doğrudan etki eder. Radyasyon besin zincirine girebilir ve değişik faktörlere bağlı olarak etkisini gösterir. Bunlar: 1. Radyoaktif maddenin özelliği 2. Alınan radyoaktif madde miktarı 3. Vücuttaki birikme yeri 4. Biyolojik yarı ömrü

73

74

75 Nükleer Reaktörler U(235)+ 1n ---> fisyon ürünleri + 2~3 nöton + enerji U(238)+ 1n ---> Pu(239) Pu(239)+ 1n ---> fisyon ürünleri + 2~3 nöton + enerji Bir nükleer enerji merkezinde: 1. Nötronların kontrol edilmesi 2. Üretilen ısı enerjisinin uzaklaştırılması 3. Radyasyon artıklarının toplanıp uzaklaştırılması gereklidir. Nötron sayısının kontrolü nötron absorbe edici kobalt veya boron ihtiva eden elemanlarla yapılır. Nötronların enerjisi ise 'moterator' adı verilen yavaşlatıcı elemanlarla yapılmaktadır.

76 Radyoaktif Atıkların Uzaklaştırılması Radyoaktif atıkların uzaklaştırılmasında ulaşılmak istenen amaç, atıkların zararsız duruma geçinceye kadar biriktirilecek olan hacimlerini küçültmek için, bunları mümkün olduğu kadar konsantre etmektir. Bununla beraber, atıklar başlangıçta çok sıcak olduğundan ilk yapılacak iş bu artıkların soğutulmasıdır. Belirli bir süreden sonra sıcaklık düşer ve artıklar için işlem yapılabilir. Bundan sonra artıklar konsantre edilir, mümkün ve uygun olan durumlarda katı forma dönüştürülür. Bundan sonra,soğutulmuş,konsantre edilmiş ve katılaştırılmış olan radyoaktif atıklar terk edilmiş tuz yataklarına (yer altı mağarası) uygun bir şekilde boşaltılır. Bu maddelerin bu yerlerde binlerce sene dokunulmadan kalacağı ümit edilir.

77 Radyoaktivitenin Canlılara Etkisi Bir canlı tarafından absorbe edilen radyasyon enerjisinin bünyeye olan etkisi ikiye ayrılır. 1. Kronik 2. Akut

78 Radyasyonun Hücreye Etkisi Radyasyonlar canlı vücudunu hava akımlarıyla, beslenmeyle veya absorbisyonla etkileyebilir. Bünyede, radyasyonlar normal hücre faaliyetlerine son derece ciddi zararlar verir. Radyasyonların hücrelere verdiği zararlar. 1. Fiziksel 2. Kimyasal 3. Metabolik

79

80

81 Sera Etkisi Sis

82 SERA ETKİSİ NEDİR? Dünyanın iklimi, doğal süreçler kapsamında zaman zaman değişikliklere uğramıştır. Ancak bilim insanları, günümüzde yeni bir tür iklim değişikliğinin gündeme geldiği inancındadırlar. Bu değişikliklerin insanlar ve ekosistemler üzerinde büyük etkiler yaratması beklenmektedir. Atmosferdeki karbon dioksit ve diğer sera gazlarının ulaştığı birikim düzeyi, sanayi devriminden bu yana hızla yükselmiştir. Atmosferdeki sera gazi birikimlerinin artmasına, en basta fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma ve diğer insan etkinlikleri yol açmış; ekonomik büyümeyle nüfus artışı bu süreci daha da hızlandırmıştır. Sera gazları, dünyayı kuşatan bir battaniye gibi enerjinin gezegenin yüzeyinden ve atmosferden kaçışını engellemektedir. Bu birikimlerin artması durumunda ortaya çıkan aşırı ısınma, doğal iklim süreçlerini olumsuz yönde etkileyebilir.

83 İnsanların küresel ısınmaya katkısı şöyledir: Enerji kullanımı %49, Endüstrileşme %24, Ormansızlaşma %14, Tarım %13'tür.

84 Sera Etkisi Güneşten gelen mavi fotonlar bu camı delerek içeriye girerler. Kırmızıötesi fotonlar bu cam içerisinde hapsedilir. Böylece sera etkisi artar.

85 Dünya'daki Sera Etkisi Güneşten gelen fotonlar Yer yüzeyine ulaşırlar. Karbondioksit gazı kırmızıöte fotonların uzaya kaçmasını engeller. Bu nedenle Dünya soğumaz. CO2 gazının fazla olması Yer'in çok daha ısınmasına neden olur

86 Sera Etkisi

87 Sera Etkisi

88 İnsan Kaynaklı Etki

89 Gazlar Ve Katkıları

90

91

92

93 Hava Kirleticilerinin Etkisi Hava Kirliliğini Önleme

94 HAVA KİRLETİCİLERİNİN ETKİLERİ Halk Sağlığı üzerindeki Etkileri Bitkiler Üzerindeki Etkileri Hayvanlar Üzerindeki Etkileri Kirleticilerin Sinerjistik Etkileri

95 Hava Kirleticilerinin Halk Sağlığı Üzerindeki Etkilerli Partikül Halindeki Kirleticiler Gaz Halindeki Kirleticiler

96 Partikül Halindeki Kirleticiler Partiküllerin solunum organlarındaki birikme yerleri ve buradaki kalma süreleri, bir takım fiziksel faktörlere ve özellikle de zerreciklerin büyüklüğüne bağlıdır. Kirleticilerin, akciğerlerin alveollerine birikmesi, bu bölgede partikülleri uzaklaştırmaya yarayan titrek tüyler in bulunmaması nedeniyle, zerreciklerin akciğerde uzun süre kalmasına sebep olmaktadır. Bunun dışında, zerreciklerin, akciğerlerde birikme miktarına etkiyen bir diğer faktörse, nefes alma sıklığı ve bu işlem sırasında akciğerlerin hacminde meydana gelen değişimin büyüklüğüdür. Düşük nefes alma neticesinde, birikme yüzdesi artmaktadır. Bunun nedeni, nefes alma sırasında ciğer hacmindeki değişikliğin büyük olması, çok miktarda havanın içeri çekilmesini gerektirdiğinden, hava ile birlikte içeri giren zerreciklerin miktarı da çok olmaktadır, böylece partiküllerin birikme yüzdesi de artış göstermektedir. Biriken bu partiküller daha sonra çeşitli yollarla dışarı atılmaktadır.

97 Partikül Halindeki Kirleticiler

98 Partikül Halindeki Kirleticiler Kirlenmiş havada insanlar için en tehlikeli zerreciklerin başında H2SO4 gelmektedir. Sülfürik asidin tesiri esas itibariyle, bileşimindeki kükürt dioksitin, üst solunum yollarının balgam çıkarmaya yarayan dokularını tahriş edilmesi ve bronşların daraltılması şeklinde vukuu bulmaktadır. Burada ilginç olan husus, HSO4 ile SO2 karşılaştığında, H2SO4 ün fizyolojik etkisinin 4-20 misli daha büyük olmasıdır. Hava kirleticileri arasında bilinen diğer bir partikül ise kurşun zerreciklerdir. Atmosferdeki kurşun zerrecikleri, esas olarak benzine ilave edilen kurşundan ileri gelmektedir. Araştırmalar, kurşun zerreciklerinin kırmızı kan hücrelerinin gelişmesi ve olgunlaşmasına tesir ettiğini göstermiştir.

99 Gaz Halindeki Kirleticiler SO2, suda ve vücut sıvısında büyük ölçüde çözünebilen bir gazdır. Bu da üst solunum yolu zarlarını zedeleyerek, hava akışına olan direnci azaltmaktadır. Araştırmalar, SO2 in sodyum klorür gibi askı halindeki küçük zerreciklerle bulunması halinde, çok daha tehlikeli olduğunu göstermiştir. SO2 in tesiri kronik olmaktan ziyade akut olarak meydana gelmektedir.

100 Gaz Halindeki Kirleticiler

101 Gaz Halindeki Kirleticiler

102 Gaz Halindeki Kirleticiler

103 Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkileri Akciğer Kanseri Bronşit - Kronel Bronşit Raşitizm Romatizma - Eklem Romatizması Kalp Hastalıkları Göz Yanmaları Nefes Darlığı İştahsızlık Vücut direncinin zayıflatması Aşırı derecede ihtiyarlama belirtileri Cinsiyet bozukluğu Suç işleme oranında artış, sinirlilik, ruhsal bozukluklar vb. Hamile kadınlarda düşük yapma riski

104 Hava Kirleticilerinin Bitkiler Üzerindeki Etkisi

105 Hava Kirleticilerinin Bitkiler Üzerindeki Etkisi Hava kirlenmesi bitkiler üzerinde genel olarak 3 şekilde etki yapar. Yaprak dokularının harap olması Yaprakların sararması veya yeşilliğini kaybetmesi Büyümenin yavaşlaması

106 Hava Kirleticilerinin Bitkiler Üzerindeki Etkisi Hava kirlenmesinden yem bitkileri, süs bitkileri ve yenilebilen sebzeler büyük ölçüde etkilenmektedir. Büyüme yavaşlar, meyve küçülür ve besi değerinde düşüş gözlenir. Bitkiler üzerindeki en tehlikeli etki, civardaki fabrikalardan atmosfere verilen SO2 gazı tarafından meydana getirilir. SO2, yonca, pamuk, buğday ve elma türlerine çok tesir eder. 0,3 ppm konsantrasyonuna 8 saat süreyle maruz kalan bu bitkiler, büyük hasar görürler. Aynı şekilde, 0,15 ppm konsantrasyonunda domates, patates, tütün, benekli fasulye ve ıspanak da zarar görmektedir.

107

108 Hava Kirleticilerinin Hayvanlar Üzerindeki Etkisi Kronik zehirlenmeler genel olarak yem bitkilerinde adsorbe edilen kirleticilerden ileri gelmektedir. Bu tip zehirlenmeye sebep olan ağır metaller, arsenik, kurşun ve molibdendir yılında Montano da, sığırlar, atlar ve koyunlar büyük miktarda zehirlenmiştir. Bir bakır işletmesinden 25 km mesafedeki çayırlarda beslenen 3500 koyundan, 620 tanesinin telef olduğu gözlenmiştir. Çayırlardan alınan örnekler incelendiğinde, bünyesinde sırasıyla 52 ppm ve 405 ppm arsenik trioksit bulunmuştur.

109 Kirleticilerin Sinerjistik Etkileri Hava kirlenmesinin tesirleri incelenirken, karmaşık faktörlerin birlikte etki edişi göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun en yaygın örneği sinerji olarak bilinen olaydır. Sinerjistik tesir, ortamdaki diğer kimyasal maddelerin varlığından etkilenir. İki kirleticinin beraberce meydana getirdiği tesir, kirleticilerin tek başlarınayken gösterdikleri tesirden çok farklıdır. Örneğin, yalnız başına sadece bronşlara etkiyen SO2, ortamda asılı halde bulunan aerosolların yüzeyine adsorbe ederek, akciğerin pulmonari zarına kadar gider ve oraya yerleşerek hava torbalarının tahribine sebep olur.

110 Eşyaya Etkisi

111 Eşyaya Etkisi

112 ÖNLEMLER Sanayi ve iş merkezlerinin mümkün olduğu kadar yerleşim merkezleri dışına alınması Kişisel vasıta kullanımı yerine toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması ve elektrikli taşıma araçlarının geliştirilmesi ve kullanımının artırılması Konutlarda yakıt yakma tekniklerinin geliştirilmesi ve özellikle sanayi alanlarındaki bacalara, hava filtrelerinin takılması ayrıca yakıt olarak doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması Şehir merkezlerindeki yoğun trafiğin çevre yollara aktarılması Ağaçlandırma çalışmalarının artırılması, özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde yeşil alanların artırılması Şehir yerleşim planlarında meteorolojik faktörlerin özellikle rüzgâr durumunun göz önünde bulundurulması Halkın, hava kirliliği konusunda bilinçlendirilmesi için ilköğretimden başlamak üzere tüm okullarda ve sivil toplum örgütlerince bu amaca yönelik eğitim programlarının hazırlanması

113 Çevre Kirliliği, Özünde İnsan Kirliliğidir!

114 Çevre Ve İnsan Temiz kalmış ne bulabilirsiniz ki bir çöplükte? Doğada, çevre de, insan da kirleniyor havayla birlikte

115 Çevre Ve İnsan İnsana değer vermeyen bir sistem, doğaya asla değer vermez.

116 Çevre Ve İnsan Dünyayı, sadece yaşadığı andan ibaret gören, dahası tek canlı türü olarak insanı kabul eden ve diğer türleri görmezden gelen beyinlerin tüketim çılgınlığı karşısında, seyirci sıfatımızı ne yazık ki hala korumaktayız.

117 Çevre Ve İnsan Biz bu dünyayı atalarımızdan değil, Çocuklarımızdan ödünç aldık!

118 ÇEVRE VE İNSAN SON AĞAÇ KESİLDİĞİNDE, SON IRMAK KURUTULDUĞUNDA, SON BALIK YAKALANDIĞINDA, PARANIN KARIN DOYURMAYACAĞINI ANLAYACAKSINIZ! ŞEF SEATTLE ( )

119 Hepimizin üzerine hava kirliliği ile ilgili belli sorumluluklar düşmektedir. Eğer sorumluluk duygusuyla "önce ben" diyerek işe başlarsak sorunun yarısını çok kısa sürede çözeriz. "Yok başkaları yapsın" diyorsak kentlerden kaçarken "önce ben" demek zorunda kalabiliriz.

HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ HAVA KİRLİLİĞİ ASİT YAĞMURLARI SİS KİRLİLİĞİ VE ÖNLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Serpil SAVCI Bozok Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Hava Atmosferi meydana getiren gazların

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411 Programın Adı: KĠMYA Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Konular Çevre Kimyasına Giriş, Kirlilik, Temel unsurlar, Atmosferin Bileşenleri, Atmosferde kimyasal

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

KLİMATOLOJİ HAZIRLAYANLAR. Ankara- Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY

KLİMATOLOJİ HAZIRLAYANLAR. Ankara- Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY KLİMATOLOJİ II HAZIRLAYANLAR Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY Ankara- KLİMATOLOJİ - II HAZIRLAYANLAR Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN

Detaylı

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ GİRİŞ... 2 FOSİL YAKIT DÖNEMİ... 2 Küresel Isınma (Sera etkisi Greenhouse effect)... 3 FOSİL YAKITLARIN SALIMLARI... 4 Hava Kirliliği... 4 Kükürt... 4 Partiküller

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

KÜRESEL ISINMA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK ETKİLERİ

KÜRESEL ISINMA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK ETKİLERİ KÜRESEL ISINMA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK ETKİLERİ YAZARLAR Doç.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ * Doç.Dr. Songül. A. VAİZOĞLU ** Uz.Dr. Recai OĞUR * Prof.Dr. Çağatay GÜLER ** * GATA Çevre Sağlığı BD ** Hacettepe

Detaylı

Prof.Dr. Recep AKDUR

Prof.Dr. Recep AKDUR AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA POLİTİKALARI TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUMU Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma Ve Uygulama Merkezi Araştırma Dizisi: 23 Prof.Dr. Recep AKDUR Ankara,

Detaylı

PROJE HEDEF SORUSU KÜRESEL ISINMAYI ENGELLEMEK ĐÇĐN KENTSEL ÇÖZÜMLER NELERDĐR? NÜKLEER SANTARLLER KÜRESEL ISINMAYA NE ŞEKĐLDE ETKĐ EDER?

PROJE HEDEF SORUSU KÜRESEL ISINMAYI ENGELLEMEK ĐÇĐN KENTSEL ÇÖZÜMLER NELERDĐR? NÜKLEER SANTARLLER KÜRESEL ISINMAYA NE ŞEKĐLDE ETKĐ EDER? PROJE HEDEF SORUSU KÜRESEL ISINMAYI ENGELLEMEK ĐÇĐN KENTSEL ÇÖZÜMLER NELERDĐR? NÜKLEER SANTARLLER KÜRESEL ISINMAYA NE ŞEKĐLDE ETKĐ EDER? Fırat Aydoğan Cemal Şenol Ömer Çopur 1.1. KÜRESEL ISINMANIN TANIMI

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİZEL MOTOR İLE ÇALIŞAN BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN İNCELENMESİ VE EMİSYON ENVANTERLENMESİ BİTİRME TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Şeref SOYLU

Detaylı

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN KATI ATIKLAR Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN Katı atıklar Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken katı maddeler

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUŞMALI KOMBİ TEKNOLOJİLERİNİN ÇEVRESEL, EKONOMİK KAZANIMLARI VE YENİ HEDEFLER Mak. Müh. Fahri Umut ERTÜR YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim

Detaylı

5) Ozon Tabakası Bizleri UV Radyasyondan Nasıl Korur?

5) Ozon Tabakası Bizleri UV Radyasyondan Nasıl Korur? 1) Ozon Nedir? 2) Đyi ve Kötü Ozon Nedir? 3) Ozon Tabakasının Dünya Çevresindeki Dağılımı 4) Ozon Tabakasının Kalınlığı Nasıl Ölçülür? 5) Ozon Tabakası Bizleri UV Radyasyondan Nasıl Korur? 6) Ozon "Deliği"ni

Detaylı

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Ankara 1997 Toprak yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisidir Helmut Stremme 1.Basım: 3500 Adet-1997 ISBN 975-8088-42-4

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 İSTANBUL HAZIRLAYAN İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL-2013 i ÖNSÖZ Binlerce yıl birçok medeniyete ev sahipliği yapmış

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı KATI ATIKLAR Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Birinci Baskı Ankara-1994 I. Basım: 3500 Adet-1994 ISBN 975-7572-30-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÇEVRE JEOLOJiSİ DERSİ ile İLGİLİ AYRINTILAR Ders Kitabı: Environmental Geology (Edward Keller) Environmental

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI. DOĞAL GAZ & ENERJİ YÖNETİM KONGRE ve SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI. DOĞAL GAZ & ENERJİ YÖNETİM KONGRE ve SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI DOĞAL GAZ & ENERJİ YÖNETİM KONGRE ve SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI GAZİANTEP EYLÜL 2001 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Sümer Sok. 36/1-A Deıııirtepc/ANKARA Tel : 0(312)231

Detaylı

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006 Bu çalışma İnotek Çevre Çözümleri Teknolojileri Çevre Laboratuar İnşaat Araştırma Geliştirme.Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İsletme

Detaylı

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4)

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4) 1948 1948 TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE VE JEOFİZİK JEOFİZİK BİRLİĞİ BİRLİĞİ (TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER ULUSAL METEOROLOJİK- PROGRAMI HİDROLOJİK AFETLER (TUMEHAP) PROGRAMI (TASLAK-4)

Detaylı

BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA

BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA 305 BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA 10.1 GİRİŞ Endüstriyel ortamlardaki genel havalandırma işçilerin sağlığına ve emniyetine etki edebilecek tehlikeli kimyasal kirleticilerin, kokunun ve ısının kontrolü

Detaylı

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014)

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) ÖZET Bu rapor Bursa DOSAB Demirtaş OSB'de yapılması planlanan yerli kömür yakıtlı 49,5 MW termik santral

Detaylı

Doç.Dr.İlgin KURŞUN ilginkur@istanbul.edu.tr

Doç.Dr.İlgin KURŞUN ilginkur@istanbul.edu.tr KİMYASAL TEHLİKELER Doç.Dr.İlgin KURŞUN ilginkur@istanbul.edu.tr İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek kimyasal risk etmenleri: Tozlar: Sınıflandırılması (organik tozlar, inorganik tozlar) Mesleki

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı