T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU"

Transkript

1 T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU TRABZON-2010

2 HAZIRLAYANLARIN LİSTESİ Fahrettin ULU İl Müdürü Alpaslan KALEMCİ ÇED ve Planlama Şube Müdürü Fevzi YILMAZ Çevre Yönetimi Şube Müdürü Firdes AYAZ Jeoloji Yüksek Mühendisi Gökhan KURAK Çevre Mühendisi S. Erinç AHISKALI Çevre Mühendisi Bülent SAĞIR Ziraat Mühendisi Derya HATİNOĞLU Çevre Yüksek Mühendisi Alper Burak HATİNOĞLU Çevre Mühendisi Hasan TERZİOĞLU Ziraat Mühendisi Erson ALTINBAŞ Kimyager Nilüfer KUTUROĞLU Kimyager İhsan GÜNAYDIN Ziraat Mühendisi Yıldız KARAHAN Kimyager Mete GÜVEN Ziraat Mühendisi Pınar BULUT Peyzaj Mimarı Abdurrahman SEMERCİOĞLU Orman Mühendisi

3 İL ÇEVRE DURUM RAPORU REHBERİ Sayfa A. COĞRAFİK KAPSAM 1 B. DOĞAL KAYNAKLAR 17 C. HAVA (ATMOSFER VE İKLİM) 52 D) SU 77 E) TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI 115 F) FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER 119 G) TURİZM 182 H) TARIM VE HAYVANCILIK 196 I) MADENCİLİK 206 J) ENERJİ 213 K) SANAYİ VE TEKNOLOJİ 219 L) ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME 227 M) YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS 241 N) ATIKLAR 254 O) GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM 267 P) AFETLER 275 R) SAĞLIK VE ÇEVRE 281 S) ÇEVRE EĞİTİMİ 288 T) ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMA 291

4 A. COĞRAFİ KAPSAM İÇİNDEKİLER Sayfa A.1. Giriş 1 A.2. İl ve İlçe Sınırları 1 A.3. İlin Coğrafi Durumu 1 A.4. İlin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu 2 A.5. Jeolojik yapı ve Stratigrafi 7 A.5.1. Metamorfizma ve Mağmatizma 14 A.5.2. Teknotik ve Paleocoğrafya 14 B. DOĞAL KAYNAKLAR B.1. Enerji Kaynakları 17 B.1.1. Güneş 17 B.1.2 Su Gücü 17 B.1.3 Kömür 17 B.1.4 Doğalgaz 17 B.1.5 Rüzgar 17 B.1.6. Biyokütle 17 B.1.7. Petrol 17 B.1.8. Jeotermal Sahalar 17 B.2. Biyolojik Çeşitlilik 17 B.2.1. Ormanlar 18 B Odun Üretimine Ayrılan Tarım Alanları 18 B.2.2. Çayır ve Mera 18 B.2.3. Sulak Alanlar 18 B.2.4. Flora 19 B.2.5. Fauna 19 B.2.6. Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı ve Tabiat Koruma Alanları ve 19 Diğer Hassas Yöreler B.3. Toprak 27 B.4. Su Kaynakları 31 B.4.1. İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar 31 B.4.2. Yeraltı Su Kaynakları 32 B.4.3. Akarsular 36 B.4.4. Göller ve Göletler 36 B.5. Mineral Kaynaklar 38 B.5.1. Sanayi Madenleri 38 B.5.2. Metalik Madenler 39 B.5.3. Enerji Madenleri 42 B.5.4. Maden Kanununa Tabi Olan Doğal Malzemeler 42 C. HAVA (ATMOSFER VE İKLİM) C.1. İklim ve Hava 52 C.1.1. Doğal Değişkenler 52 C Rüzgar 52 C Basınç 52 C Nem 53 C Sıcaklık 53

5 C Buharlaşma 54 C Yağışlar 54 C Yağmur 54 C Kar, Dolu, Sis ve Kırağı 54 C Seller 55 C Kuraklık 55 C Mikroklima 55 C.1.2. Yapay Etmenler 55 C Plansız Kentleşme 55 C Yeşil Alanlar 57 C Isınmada Kullanılan Yakıtlar 59 C Endüstriyel Emisyonlar 60 C Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar 60 C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynaklar 62 C.2.1. Kükürdioksit Konsantrasyonu ve Duman 68 C.2.2. Partikül Madde Emisyonları 71 C.2.3. Karbonmonoksit Emisyonları 73 C.2.4. Azotoksit (NOx) Emisyonları 73 C.2.5. Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları 74 C.3. Atmosferik Kirlilik 74 C.3.1. Ozon Tabakasının İncelmesinin Etkileri 74 C.3.2. Asit Yağmurlarının Etkileri 74 C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan etkileri 74 C.4.1. Doğal Çevreye Etkileri 74 C Su Üzerindeki Etkileri 74 C Toprak Üzerindeki Etkileri 75 C Flora ve Fauna Üzerindeki Etkileri 75 C İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri 75 C.4.2. Yapay Çevreye (Görüntü Kirliliği)Etkileri 76 D. SU D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı 77 D.1.1. Yeraltı Suları 77 D.1.2 Jeotermal Kaynaklar 78 D.1.3. Akarsular 78 D.1.4. Göller, Göletler ve Rezervuarlar 83 D.1.5. Denizler 86 D.2. Doğal Drenaj Sistemleri 96 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri 97 D.3.1 Yeraltı Suları ve Kirlilik 97 D.3.2. Akarsularda Kirlilik 98 D.3.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik 106 D.3.4. Denizlerde Kirlilik 111 D.4. Su ve Kıyı Yönetimi, Strateji ve Politikaları 112 D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri 113 D.5.1 Tuzluluk 113 D.5.2. Zehirli Gazlar 113 D.5.3. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik 114 D.5.5. Zehirli Organik Bileşikler 114

6 D Siyanürler 114 D Petrol ve Türevleri 114 D Polikloro Naftalinler ve Bifeniller 114 D Pestisitler ve Su Kirliliği 114 D Gübreler ve Su Kirliliği 114 D Deterjanlar ve Su Kirliliği 114 D.5.6. Çözünmüş Organik Maddeler 114 D.5.7. Patojenler 114 D.5.8. Askıda Katı Maddeler 114 D.5.9. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği 114 E. TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI E.1. Genel Toprak Yapısı 115 E.2. Toprak Kirliliği 115 E.2.1. Kimyasal Kirlenme 117 E Atmosferik Kirlenme 117 E Atıklardan Kirlenme 117 E.2.2. Mikrobiyal Kirlenme 117 E.3. Arazi 117 E.3.1. Arazi Varlığı 117 E Arazi Sınıfları 117 E Kullanma Durumu 118 E.3.2. Arazi Problemleri 118 F. FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER F.1. Ekosistem Sistem Tipleri 119 F.1.1 Ormanlar 119 F Ormanların Ekolojik Yapısı 119 F İlin Orman Envanteri 119 F Orman Varlığının Yararları 120 F Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları 121 F.1.2. Çayır ve Meralar 122 F.1.3. Sulak Alanlar 122 F.1.4. Diğer Alanlar (Stepler vb.) 122 F.2. Flora 122 F.2.1. Habitat ve Toplulukları 123 F.2.2. Türler ve Populasyonları 130 F.3. Fauna 131 F.3.1. Habitat ve Toplulukları 131 F.3.2. Türler ve Populasyonları 131 F.3.3. Hayvan Yaşama Hakları 145 F Evcil Hayvanlar 146 F Sahipli Hayvanlar 146 F Sahipsiz Hayvanlar 146 F Nesli tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban 146 Hayvanlar F Hayvan Hakları İhlalleri 146 F Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği 147 F.4. Hassas Yöreler Kapsamında Olup (*) Bölümündeki Bilgilerin 147

7 İsteneceği Alanlar F.4.1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 147 F Sayılı Milli Parklar Kanunu nun 2. Maddesinde Tanımlanan ve Bu 147 Kanunun 3. Maddesi Uyarınca Belirlenen Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Tabiat Koruma Alanları F Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve Orman 152 Bakanlığı nca Belirlenen Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları F Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun Maddesinin a - Tanımlar Bendinin 1.,2.,3. ve 5. Alt Bentlerinde Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanı Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun ile 3386 Sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) İlgili Maddeleri Uyarınca Tespiti ve Tescili Yapılan Alanlar F Sayılı Su Ürünleri Kanunu Kapsamında Olan Su Ürünleri İstihsal 153 ve Üreme Sahaları F /9/1988 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Su 153 Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nin 17 nci ve 1/7/1999 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Yönetmelikle Değişik 18.,19. ve 20. Maddelerinde Tanımlanan Alanlar F /11/1986 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Hava 153 Kalitesinin Korunması Yönetmeliği nin 49. Maddesinde Tanımlanan Hassas Kirlenme Bölgeleri F Sayılı Çevre Kanunu nun 9. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu 153 Tarafından Özel Çevre Koruma Bölgeleri Olarak Tespit ve İlan Edilen Alanlar F Sayılı Boğaziçi Kanunu na Göre Koruma Altına Alınan Alanlar 153 F Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler 153 F Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Yapı Yasağı Getirilen Alanlar 154 F Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında 154 Kanunda Belirtilen Alanlar F Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar 154 F Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak 157 Yürürlüğe Giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği nde Belirtilen Alanlar F.4.2 Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması 157 Gerekli Alanlar F /2/1984 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (BERN Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlardan Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları nda Belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları 157 F /6/1981 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak 157 Yürürlüğe Giren Akdeniz in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi (Barcelona Sözleşmesi) Uyarınca Korumaya Alınan Alanlar F /10/1988 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 157

8 Akdeniz de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol Gereği Ülkemizde Özel Koruma Alanı Olarak Belirlenmiş Alanlar F /9/1985 Tarihli Cenova Bildirgesi Gereği Seçilmiş Birleşmiş Milletler 157 Çevre Programı Tarafından Yayımlanmış Olan Akdeniz de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit Listesinde Yer Alan Alanlar F Cenova Deklerasyonu nun 17. Maddesinde Yer Alan Akdeniz e 157 Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Kıyısal Alanlar F /2/1983 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak 157 Yürürlüğe Giren Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi nin 1. ve 2. Maddeleri Gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Koruma Altına Alınan Kültürel Miras ve Doğal Miras Statüsü Verilen Kültürel, Tarihi ve Doğal Alanlar F /05/1994 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak 157 Yürürlüğe Giren Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlar F.4.3 Korunması Gereken Alanlar 157 F Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, Mevcut Özellikleri Korunacak Alan 157 Olarak Tesbit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan, Biogenetik Rezerv Alanları, Jeotermal Alanlar vb.) F Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları, Sulanan, Sulanması 157 Mümkün ve Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları I, II, III ve IV Olan Alanlar, Yağışa Bağlı Tarımda Kullanılan I. ve II. Sınıf ile, Özel Mahsul Plantasyon Alanlarının Tamamı F Sulak Alanlar: Doğal veya Yapay, Devamlı veya Geçici, Suların 158 Durgun veya Akıntılı, Tatlı, Acı veya Tuzlu, Denizlerin Gel-Git Hareketinin Çekilme Devresinde 6 Metreyi Geçmeyen Derinlikleri Kapsayan, Başta Su Kuşları Olmak Üzere Canlıların Yaşama Ortamı Olarak Önem Taşıyan Bütün Sular, Bataklık Sazlık ve Turbiyeler ile Bu Alanların Kıyı Kenar Çizgisinden İtibaren Kara Tarafına Doğru Ekolojik Açıdan Sulak Alan Kalan Yerler F Göller, Akarsular, Yeraltısuyu İşletme Sahaları 158 F Bilimsel Araştırmalar İçin Önem Arzeden ve/veya Nesli Tehlikeye 158 Düşmüş veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz İçin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar, Biyosfer Rezervi, Biyotoplar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar F Mesire Yerleri; 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda 158 Halkın Rekrasyonel Kullanımını Düzenleyip, Kullanımının Doğal Yapının Tahribine Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar (*) Hassas Yöreler Kapsamına Giren Diğer Alanlar Alanın Resmi Adı Coğrafi Konumu ve Koordinatları (Rakım vb bilgiler dahil) Alanı Toplam Alanı (km 2 ) 161

9 3.2. Kara Yüzeyi (km 2 ) Su Yüzeyi (km 2 ) Kıyı Uzunluğu (m) Alanın Açıklamalı Tanıtımı Yasal Konumu Yerleşimler ve Nüfusları Sosyo-ekonomik-kültürel-tarihsel özellikler Fiziksel Özellikler (Karasal-Denizsel) İklim Özellikleri Jeomorfoloji (Topoğrafya vb. morfolojik özellikler) Jeoloji (Varsa sedimantoloji ile ilgili bilgiler de dahil) Hidroloji-Hidrojeoloji (Yerüstü ve yeraltısuları, varsa jeotermal 163 kaynaklar dahil) 8.5. Toprak Yapısı Flora ve Fauna (Karasal, denizsel ve içsular kapsamında, özellikleri, 163 endemik ve tehdit altındaki 9. Alan kullanımı ve nevcut durumu (Tarım-envanter ve mülkiyet 163 bilgileri varsa dahil, turizm, rekreasyon, ulaşım ve altyapı, vb) 10. Mevcut sorunlar (Hassas Bölgenin Doğal Yapıdan Uzaklaştığı 164 Alanlar, vb) G. TURİZM G.1. Yörenin Turistik Değerleri 182 G.1.1. Yörenin Doğal Değerleri 182 G Konum 182 G Fiziki Özellikleri 182 G.1.2 Kültürel Değerler 184 G.2. Turizm Çeşitleri 192 G.3 Turistik Altyapı 193 G.4. Turist Sayısı 195 G.5. Turizm Ekonomisi 195 G.6. Turizm Çevre İlişkisi 195 H. TARIM VE HAYVANCILIK 196 H.1. Genel Tarımsal Yapı H.2. Tarımsal Üretim 197 H.2.1 Bitkisel Üretim 198 H Tarla Bitkileri 198 H Buğdaygiller 198 H Baklagiller 198 H Yem Bitkileri 198 H Endüstriyel Bitkiler 198 H Bahçe Bitkileri 198 H Meyve Üretimi 198 H Sebze Üretimi 199 H Süs Bitkileri 200 H.2.2. Hayvansal Üretim 200 H Büyükbaş Hayvancılık 200

10 H Küçükbaş Hayvancılık 200 H Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretim) 200 H Su Ürünleri 200 H Kürk Hayvancılığı 201 H Arıcılık ve İpekböceği Yetiştiriciliği 201 H.3. Organik Tarım 201 H.4. Tarımsal İşletmeler 201 H.4.1. Kamu İşletmeleri 201 H.4.2. Özel İşletmeler 201 H.5. Tarımsal Faaliyetler 202 H.5.1. Pestisit Kullanımı 203 H.5.2. Gübre Kullanımı 204 H.5.3. Toprak Kullanımı 205 I. MADENCİLİK I.1. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları 206 Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler I.1.1. Sanayi Madenleri 206 I.1.2. Metalik Madenler 206 I.1.3. Enerji Madenleri 207 I.1.4. Maden Kanununa Tabi Olan Doğal Malzemeler 207 I.2. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri 207 I.3. Cevher Zenginleştirme 209 I.4. Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri 210 I.5. Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları 211 J. ENERJİ J.1. Birincil Enerji Kaynakları 213 J.1.1 Taşkömürü 213 J.1.2 Linyit 213 J.1.3 Asfaltit 213 J.1.4. Bitümlü Şist 213 J.1.5 Hampetrol 213 J.1.6 Doğalgaz 213 J.1.7 Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum) 213 J.1.8. Orman 213 J.1.9 Hidrolik 213 J.1.10 Jeotermal 213 J.1.11 Güneş 213 J.1.12 Rüzgar 214 J.1.13 Biyokütle 214 J.2. İkincil Enerji Kaynakları 214 J.2.1 Termik Enerji 214 J.2.2. Hidrolik Enerji 214 J.2.3 Nükleer Enerji 218 J.2.4 Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Üretimi 218 J.3. Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı 218 J.4 Enerji Tasarrufu İle İlgili Yapılan Çalışmalar 218

11 K. SANAYİ VE TEKNOLOJİ 219 K.1 İl Sanayi Gelişimi, Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etkenler K.2 Genel Anlamda Sanayinin Gruplandırılması 220 K.3 Sanayinin İlçelere Göre Dağılımı 221 K.4 Sanayi Gruplarına Göre İşyeri Sayıları ve İstihdam Durumu 224 K.5. Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı 225 K.6 Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler 225 K.6.1 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği 225 K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği 225 K.6.3 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği 225 K.6.4 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği 225 K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar 225 K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı 226 L. ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME 227 L.1. Altyapı L.1.1. Temiz Su Sistemi 227 L.1.2 Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi 227 L.1.3. Yeşil Alanlar 233 L.1.4. Elektrik İletim Hatları 234 L.1.5. Doğal Gaz Boru Hatları 235 L.2. Ulaşım 235 L.2.1. Karayolları 235 L Karayolları Genel 235 L Ulaşım Planlaması 236 L Toplu Taşım Sistemleri 236 L Kentiçi Yollar 236 L Araç Sayıları 237 L.2.2. Demiryolları 237 L Kullanılan Raylı Sistemler 237 L Taşımacılıkta Demiryolları 237 L.2.3. Deniz, Göl, Nehir Taşımacılığı 237 L Limanlar 237 L Taşımacılık 238 L.2.4. Havayolları 239 L.3. Haberleşme 239 L.4. İlin Plan Durumu 239 L.5. İldeki Baz İstasyonları 240 M. YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS 241 M.1. Kentsel ve Kırsal Planlama M.1.1. Kentsel Alanlar 243 M Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri 243 M Kentsel Büyüme Deseni 243 M Planlı Kentsel Gelişme Alanları 243

12 M Kentsel Alanlarda Yoğunluk 243 M Kentsel Yenileme Alanları 243 M Endüstri Alanlarda Yer Seçimi 243 M Tarihi, Kültürel, Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar 243 M.1.2. Kırsal Alanlar 244 M Kırsal Yerleşme Deseni 245 M Arazi Mülkiyeti 245 M.2. Altyapı 245 M.3. Binalar ve Yapı Çeşitleri 245 M.3.1. Kamu Binaları 245 M.3.2. Okullar 245 M.3.3. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri 247 M.3.4. Sosyal ve Kültürel tesisler 247 M.3.5. Endüstriyel Yapılar 248 M.3.6. Göçer ve Hareketli Barınaklar 248 M.3.7. Otel, Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar 248 M.3.8. Bürolar ve Dükkanlar 248 M.3.9. Kırsal Alanda Yapılaşma 248 M Yerel Mimari Özellikler 248 M Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller 248 M.4. Sosyo-Ekonomik Yapı 249 M.4.1 İş Alanları ve İşsizlik 249 M.4.2 Göçler 249 M.4.3. Göçebe İşçiler (Mevsimlik) 249 M.4.4. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı 250 M.4.5. Konut Yapım Süreçleri 250 M.4.6. Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri 250 M.5. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri 250 M.5.1. Görüntü Kirliliği 250 M.5.2. Binalarda Ses İzolasyonu 250 M.5.3. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları 250 M.5.4. Ticari ve Endüstriyel Gürültü 250 M.5.5. Kentsel Atıklar 251 M.5.6. Binalarda Isı Yalıtımı 251 M.6. Nüfus 251 M.6.1 Nüfusun Yıllara Göre Değişimi 251 M.6.2 Nüfusun Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Gruplarına Göre Dağılımı 252 M.6.3 İl ve İlçelerin Nüfus Yoğunlukları 252 M.6.4 Nüfus Değişim Oranı 253 N. ATIKLAR N.1. Evsel Katı Atıklar 254 N.2. Tehlikeli Atıklar 254 N.3. Özel Atıklar 257 N.3.1. Tıbbi Atıklar 257 N.3.2. Atık Yağlar 257 N.3.3 Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar 258 N.3.4. Pil ve Aküler 259 N.3.5. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller 259 N.3.6. Tarama Çamurları 259

13 N.3.7. Elektrik ve Elektronik Atıklar 259 N.3.8. Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar 259 N.3.9. Radyoaktif Atıklar 259 N.4. Diğer Atıklar 260 N.4.1. Ambalaj Atıkları 260 N.4.2. Ömrünü tamamlamış Lastikler 260 N.4.3. Hayvan Atıkları 260 N.4.4. Mezbaha Atıkları 260 N.5. Atık Yönetimi 261 N.6. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu 261 N.7. Katı Atıkların Biriktirilmesi, Toplanması, Taşınması ve Aktarma 262 Merkezleri N.8. Atıkların Bertaraf Yöntemleri 262 N.8.1. Katı Atıkların Depolanması 262 N.8.2. Katı Atıkların Yakılması 265 N.8.3. Kompost 265 N.9. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi 265 N.10. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri 266 O. GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM O.1. Gürültü 267 O.1.1. Gürültü Kaynakları 267 O Karayolu Çevresel Gürültü Kriterleri 267 O Endüstriyel Tesisler İçin Gürültü 268 O Şantiye Alanları İçin Gürültü Kriterleri 269 O Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler 269 O Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültüler 271 O.1.2. Gürültü İle Mücadele 272 O.1.3. Gürültünün Çevreye Olan Etkileri 272 O Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri 272 O Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri 272 O.1.4. Gürültünün İnsanlar Üzerine Olan Etkileri 272 O Fiziksel Etkileri 272 O Fizyolojik Etkileri 273 O Psikolojik Etkileri 273 O Performans Üzerine Etkileri 273 O.2. Titreşim 273 O.2.1 Yerleşim Alanlarında Çevresel Kaynaklar İçin Titreşim Kriterleri 273 P. AFETLER P.1. Doğal Afetler 275 P.1.1. Depremler 276 P.1.2. Heyelan ve Çığlar 276 P.1.3. Seller 277 P.1.4. Orman, Otlak ve Sazlık Yangınları 278 P.1.5 Ormanlar Üzerinde Biyotik ve Abiyotik Faktörlerin Etkileri 278 P.1.6. Fırtınalar 278 P.2. Diğer Afetler 278 P.2.1. Radyoaktif Maddeler 278 P.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar 278

14 P.2.3. Tehlikeli Maddeler 278 P.3. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri 278 P.3.1. Sivil Savunma Birimleri 278 P.3.2. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri 278 P.3.3. İlkyardım Servisleri 278 P.3.4. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden İskanı 279 P.3.5. Tehlikeli Maddelerin Yurtiçi ve Sınırlararası Taşımını İçin Alınan 280 Tedbirler P.3.6. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar 280 R. SAĞLIK VE ÇEVRE R.1 Temek Sağlık Hizmetleri 281 R.1.1. Sağlık Kurumlarının Dağılımı 281 R.1.2. Bulaşıcı Hastalıklar 282 R İçme,Kullanma ve Sulama Suları 282 R Denizler 283 R Zoonoz Hastalıklar 283 R.1.3. Gıda Hijyeni 284 R.1.4. Aşılama Çalışmaları 285 R.1.5. Bebek Ölümleri 286 R.1.6. Ölümlerin Hastalık, Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı 286 R.1.7. Aile Planlaması Çalışmaları 286 R.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri 286 R.2.1. Kentsel Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 286 R.2.2. Su Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 286 R.2.3 Atıkların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 286 R.2.4. Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 287 R.2.5. Pestisitlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 287 R.2.6. İyonize Radyasyondan Korunma 287 R.2.7. Baz İstasyonlarından Yayılan Radyasyonun İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 287 S. ÇEVRE EĞİTİMİ S.1. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi ile İlgili Faaliyetleri 288 S.2. Çevre İle İlgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri 289 S.2.1. Çevre Vakıfları 290 S.2.2. Çevre Dernekleri 290 S.2.3. Çevreyle İlgili Federasyonlar T. ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMA T.1. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi 291 T.2. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli 291 Kullanımı, Korunması ve Geliştirilmesi T.3. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin, Sonuçlarının Çevrenin Taşıma 294 Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması T.4. Çevrenin İnsan Psikososyal İhtiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması 294 T.5. Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlaması 295 T.6. Çevresel Etki Değerlendirmesi 302

15 TABLO, ŞEKİL, GRAFİK, HARİTA, ŞEMA VE RESİMLER Sayfa Tablo A.2.1. Trabzon ili, merkez ve ilçelerindeki köy sayısı ve yüzölçümleri 1 Harita A.4.1. Trabzon ili haritası 2 Şekil A.5.1. Trabzon ilinin stratigrafik dikey kesiti 8 Harita A.5.2. Trabzon ilinin jeoloji haritası 9 Tablo B Çayır ve mera arazilerin ilçelere göre dağılımı 18 Resim B Altındere vadisi milli parkından görünüm 19 Resim B Uzungöl tabiat parkından görünüm 20 Resim B Sera Gölü tabiat parkından görünüm 22 Tablo B Trabzon ili orman içi dinlenme yerleri 23 Resim B Çamburnu mesire yerinden görünüm 24 Resim B Kayabaşı mesire yerinden görünüm 24 Resim B Sazalan mesire yerinden görünüm 25 Resim B Çal-camili mesire yerinden görünüm 25 Resim B Ağaçbaşı (Savandoz) mesire yerinden görünüm 26 Resim B Tilkibeli mesire yerinden görünüm 26 Resim B Görnek Mesire Yerinden Görünüm 27 Tablo B.3.1. Büyük toprak gruplarının ilçelere göre dağılımı 30 Tablo B.3.2. Büyük toprak gruplarına göre arazi kullanma 30 Resim B.4.1. Trabzon ili Atasu Barajı ve HES inşaatı genel görüntüsü 31 Tablo B Trabzon ilinin başlıca akarsuları ve ortalama akımları 36 Tablo B Trabzon ilindeki akarsuların toplam yüzeyleri 36 Resim B Sera gölünden görünüm 37 Resim B Uzungöl gölünden görünüm 37 Tablo B Trabzon ilindeki göller ve toplam yüzeyleri 38 Tablo B Trabzon ili endüstriyel hammadde yatak ve zuhurları 39 Tablo B Trabzon ili metalik maden yatak ve zuhurları 40 Tablo B Trabzon ili maden suyu alanları 42 Tablo B ÇED Yönetmeliğine tabi olan aktif ocak (taş, kum-çakıl)faaliyetleri 42 Tablo C.1.1. Yağış ve klima istasyonlarının çalışmaya başladığı tarihler 52 Tablo C Rüzgar değişimleri 52 Tablo C Hava değişimleri 53

16 Tablo C Nem değişimleri 53 Tablo C Sıcaklık değişimleri 53 Tablo C Buharlaşma değişimleri 54 Tablo C Yağmur değişimleri 54 Tablo C Kar, dolu, sis ve kırağı 55 Tablo C İlimiz, Merkez ve Akçaabat İlçesinde kullanılacak yerli kömürlerin özellikleri ve sınır değerleri 57 Tablo C Akçaabat İlçesi dışındaki ilçelerde kullanılacak yerli kömürlerin özellikleri ve sınır değerleri 57 Tablo C Belde ve köylerde kullanılacak yerli kömürlerin özellikleri ve sınır değerleri 58 Tablo C Isınma amaçlı ithal taş ve linyit kömürün özellikleri ve sınır değerleri 58 Tablo C Briket kömürün özellikleri ve sınır değerleri 58 Tablo C ÇKAGİLHK Yönetmelik kapsamında emisyon iznine tabi tesislerin sektörel dağılımı 59 Tablo C tarihi itibarıyla Trabzon ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 60 Tablo C yılı itibarıyla Trabzon ilindeki akaryakıt tüketim miktarı 61 Tablo C Trabzon hava limanına 2010 yılı içerisinde gelen/giden uçak sayısı 62 Tablo C Trabzon limanına 2010 yılı içerisinde gelen gemilerin cins ve adetleri 62 Tablo C.2.a. Hava kirleticiler için uyulması gereken uzun ve kısa vadeli sınır değerleri 64 Resim C.2.a. Gezici hava kalitesi ölçüm aracı 66 Resim C.2.b. Hava kalitesi izleme istasyonlarının kent merkezinde yerleşimlerine ilişkin genel görünüm 67 Resim C.2.c. Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonunun (Trabzon-2) genel görünümü 68 Tablo C Trabzon ilinde 2010 yılında sabit ölçüm istasyonlarında yapılan ölçümlerin SO2 gazı ölçüm sonuçlarının günlük ve aylık ortalama 68 değerleri Grafik C a 2010 yılında sabit ölçüm istasyonlarından elde edilen aylık SO2 değişimi 69 Tablo C Trabzon ilinde kış dönemi SO2 ölçüm sonuçları 69 Grafik C b Trabzon ilinde kış dönemine ait SO2 değişimi 70 Şekil C yılları arasındaki ortalama SO2 e ait eş kirlilik eğrileri 70 Tablo C Sabit ölçüm istasyonlarında yapılan ölçümlerin PM açısından değerlend. 71

17 Grafik C a 2010 yılında sabit ölçüm istasyonlarından elde edilen aylık PM değişimi 72 Grafik C b Trabzon ilinde kış dönemine ait PM değişimi 72 Tablo C Trabzon ilinde kış dönemi PM ölçüm sonuçları 72 Şekil C yılları arasındaki ortalama PM e ait eş kirlilik eğrileri 73 Şekil C yılları arasındaki ortalama NO2 e ait eş kirlilik eğrileri 73 Tablo C Kirletici parametreler ve sağlık etkileri 75 Tablo D.1.1. Trabzon ilinde DSİ ce açılan yer altı suyu sondaj kuyuları 78 Tablo D Akarsuların mansap akiferlerinin YAS rezervleri ve kullanılan miktarları 79 Tablo D Akhisar deresi mansap akiferi 79 Tablo D Fol deresi mansap akiferi 79 Tablo D Çarşıbaşı deresi mansap akiferi 80 Tablo D Söğütlü deresi mansap akiferi 80 Tablo D Değirmendere çayı mansap akiferi 80 Tablo D Yomra deresi mansap akiferi 81 Tablo D Yanbolu deresi mansap akiferi 81 Tablo D Karadere çayı mansap akiferi 81 Tablo D Manahoz çayı mansap akiferi 81 Tablo D Solaklı çayı mansap akiferi 82 Tablo D Baltacı deresi mansap akiferi 82 Tablo D İyidere çayı mansap akiferi 82 Tablo D İlimizdeki akarsulara ait yağış alanı ve yıllık ortalama su potansiyeli 83 Tablo D.1.4. Trabzon ili gölleri 83 Tablo D Denizlerde son besin zincirini oluşturan ekonomik türlere ait av verileri 86 Tablo D Karadeniz in yıllık su bilançosu 88 Şema D Karadeniz deki akıntıların şematik görünümü 88 Şema D Karadeniz deki siklonik dönüşten oluşan dört ana akıntı 89 Tablo D Derinliklere göre akıntı hızları 89 Şema D Karadeniz in güney yarısına ait yüzey tabakası tuzluluk dağılımı 90 Şema D Karadeniz deki yüzey sularının ortalama yıllık oksijen içerikleri 91 Tablo D Karadeniz deki sıcaklığın düşey dağılımı 91 Tablo D Karadeniz yüzey suyu ort., en yüksek ve en düşük deniz suyu sıcaklıkları 92 Şema D m eş derinlik çizgilerinin olduğu haritada Karadeniz deki O2 içeriği 92 Tablo D Marmara ve Karadeniz in iyon içeriği (% toplam iyon) 93

18 Tablo D Ortalama inorganik besleyici elementler ile toplam organik C.N ve P 94 Şema D Karadeniz de derinliğe bağlı olarak fotosentezin meydana gelişi 94 Tablo D Demersel balık türleri ve biyokütle yüzdeleri 95 Tablo D Biomas ve üretim miktarları 96 Tablo D.2.1. İl sınırları içerisinde kalan yer altı sularının drenaj alanları 96 Tablo D Bazı akifer alanlarındaki yer altı suyu kalite değerleri 97 Resim D Derin Deniz Deşarj Sistemlerinin denetimi esnasında çekilmiş fotoğraf 99 Resim D Kırsal yerleşimlerden kaynaklanan atıksuların bertaraf görünümü 100 Resim D Derelerde kirlilik çalışılması esnasında çekilmiş fotoğraf 101 Resim D Derelerde kirlilik çalışılması esnasında çekilmiş fotoğraf 102 Resim D Derelerde kirlilik çalışılması esnasında çekilmiş fotoğraf 102 Resim D Derelerde kirlilik çalışılması esnasında çekilmiş fotoğraf 103 Tablo D Kıta içi su kaynaklarının sınıflarına göre kalite değerleri 104 Tablo D Ortalama analiz sonuçları (Akarsularda kirlilik durumu-2010) 105 Tablo D Sera gölüne ait analiz sonuçları (2010) 107 Resim D Göllerde yapılan kirlilik çalışması esnasında Sera gölünden görünüm 108 Resim D Göllerde yapılan kirlilik çalışması esnasında Uzungöl den görünüm 108 Tablo D Uzungöle ait analiz sonuçları (2010) 110 Tablo D Turizm tesisleri ve bu tesislere ait arıtma tesisi kapasiteleri (2010) 112 Tablo E.2.1. Trabzon ili tarım topraklarının bünyesi 115 Tablo E.2.2. Trabzon ili tarım topraklarının reaksiyonu (ph) 115 Tablo E.2.3. Trabzon ili tarım topraklarının kireci (%CaCO3) 115 Tablo E.2.4. Trabzon ili tarım topraklarının organik maddesi 116 Tablo E.2.5. Büyük toprak grupları itibarıyla ortalama analiz değerleri 116 Tablo F Orman Kan. 2/B maddesine göre orman sınırları dışına çıkartılan alanlar 121 Tablo B.2.2. Çayır ve meraların ilçelere göre dağılımı 122 Tablo F.2.2. Taksonların bölüm, sınıf ve altsınıflara göre dağılımı 131 Tablo F Trabzon da mevcut memeli hayvan türleri 132 Resim F İlimizde mevcut kuş resimleri 144 Tablo F av döneminde ilimizde koruma altına alınmış hayvan türleri 146 Resim F Altındere vadisi milli parkından görünüm 148 Resim F Uzungöl tabiat parkından görünüm 149 Resim F Sera Gölü tabiat parkından görünüm 151

19 Tablo F Kentsel sit 153 Tablo F Tarihi sit 153 Tablo F Doğal sit 153 Tablo F Trabzon orman envanteri 154 Tablo F Mera alanlarına ilişkin yapılan tespit ve tahdit çalışmaları 155 Tablo F Trabzon ili mesire (orman içi dinlenme) yerleri 158 Resim F Kayabaşı mesire yerinden görünüm 159 Resim F Tilkibeli mesire yerinden görünüm 159 Resim F Çal-camili mesire yerinden görünüm 160 Resim F Sazalan mesire yerinden görünüm 160 Resim F Görnek mesire yerinden görünüm 161 Tablo F Taksonların flora bölgelerine göre dağılımı 177 Resim F Trabzon Florasından görünüm 180 Tablo G Trabzon ili maden suyu kaynakları 182 Tablo G Trabzon ili yayla merkezleri 182 Harita G.1.1. Trabzon ili yaylaları ve diğer turistik sahalarına ait harita 183 Resim G.1.2. Uzungöl gölünden görünüm 184 Tablo G.1.2. Fuar, festival, şenlik, kurtuluş, anma günleri 191 Resim G.2.1. Sümela manastırından görünüm 192 Tablo G.3.1. Trabzon da bulunan turizm işletme belgeli oteller 194 Tablo G.3.2. Trabzon da bulunan turizm yatırım belgeli oteller 194 Tablo G.3.3. Trabzon da bulunan turizm işletme belgeli lokantalar 194 Tablo G.3.4. Trabzon da bulunan turizm yatırım belgeli lokantalar 195 Tablo G.3.5. Trabzon da bulunan turizm işletme belgeli bar 195 Tablo G.3.6. Trabzon da bulunan işletme belgeli hamam 195 Tablo G.3.7. Trabzon da bulunan belediye belgeli oteller 195 Tablo G.3.8. Trabzon da bulunan Uzungöl konaklama tesisleri 195 Tablo G yılında Trabzon da konaklayan turist sayısı 195 Tablo H yılında bitkisel üretimden elde edilen ürünler 197 Tablo H.2.2. Tarım arazisinin dağılımı 197 Tablo H yılında Trabzon ilinde mısır ekiliş, üretim durumu 198 Tablo H Trabzon ilinde 2010 yılı itibarıyla baklagiller 198 Tablo H yılında Trabzon ilinde yem bitkileri 198

20 Tablo H yılında Trabzon ilinde endüstriyel bitkiler 198 Tablo H yılında Trabzon ilinde meyve üretimi 199 Tablo H yılında Trabzon ilinde sebze üretimi 199 Tablo H yılında Trabzon ilinde süs bitkileri üretimi 200 Tablo H Trabzon ilinde yapılan büyükbaş hayvancılık üretimi (2010) 200 Tablo H Trabzon ilinde yapılan küçükbaş hayvancılık üretimi (2010) 200 Tablo H Trabzon ilinde yapılan kümes hayvancılığı (kanatlı) üretimi (2010) 200 Tablo H Trabzon ilinde yapılan su ürünleri üretimi (2010) 200 Tablo H Trabzon ilinde yapılan arıcılık üretimi (2010) 201 Tablo H.3. Trabzon ilinde yapılan organik tarım 201 Tablo H.4.1. Kamu işletmeleri 201 Tablo H.4.2. Özel işletmeler 201 Tablo H Yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos- Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarına ait kimyevi gübre tüketimi 204 Tablo H Yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos- Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarına ait organik gübre tüketimi 204 Tablo H.5.3. Trabzon ilindeki arazinin ilçelere göre dağılımı 205 Tablo I.1.1. İlimizde sanayi madeni adı altında işletilen ocaklar 206 Tablo I.1.2. İlimizde metalik madenler kapsamında işletilen ve işletilecek madenler 206 Tablo J İlimizdeki güneşlenme süresi ve aylık ışınım şiddeti 214 Tablo J.2.2. İlimizdeki hidroelektrik amaçlı enerji projeleri 214 Tablo K.2.1. Maden rezervleri 220 Tablo K.3.1. Sanayinin ilçelere göre dağılımı 221 Tablo K.4.1. Sanayi gruplarına göre işyeri sayıları ve istihdam durumu 224 Tablo K.4.2. İlimizdeki iktisadi faaliyet kolları ve çalışan nüfus 224 Tablo K.4.3. İktisaden faal olan nüfusun yıllara göre değişimi 224 Tablo K.5. Sanayi gruplarına göre üretim teknolojisi ve enerji kullanımı 225 Tablo L Merkez Moloz mevkiindeki derin deniz deşarjı terfi merkezinin fotoğrafı 228 Tablo L Değirmendere derin deniz deşarjı terfi merkezi ve ön arıtma ünitesinin fotoğrafı 229 Tablo L Havaalanı derin deniz deşarjı terfi merkezi ve ön arıtma ünitesinin fotoğrafı 229 Tablo L Of derin deniz deşarjı terfi merkezi ve ön arıtma ünitesinin fotoğrafı 230

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU TRABZON-2006 HAZIRLAYANLARIN LİSTESİ Muhammet MAZLUM Alpaslan KALEMCİ Fevzi YILMAZ Firdes AYAZ Gökhan KURAK Şeref SOĞUKSULU

Detaylı

TRABZON VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU

TRABZON VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU TRABZON VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU TRABZON-2004 TRABZON VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU TRABZON-2004 İL ÇEVRE DURUM RAPORU REHBERİ

Detaylı

HAZIRLAYANLAR. Muhammet MAZLUM İl Çevre ve Orman Müdür V. Y. Ziya KARAİSMAİLOĞLU Kimyager

HAZIRLAYANLAR. Muhammet MAZLUM İl Çevre ve Orman Müdür V. Y. Ziya KARAİSMAİLOĞLU Kimyager 1 2 HAZIRLAYANLAR Muhammet MAZLUM İl Çevre ve Orman Müdür V. Güngör BIYIKLI Recep ŞENGÜL Neşe ÇOLAKOĞLU Mülga İl Çevre Müdürü Müdür Yardımcısı Mühendis Y. Ziya KARAİSMAİLOĞLU Kimyager Muammer ÖRSELOĞLU

Detaylı

Trabzon ili, merkez ilçeyle birlikte on sekiz ilçeden oluşur.

Trabzon ili, merkez ilçeyle birlikte on sekiz ilçeden oluşur. A. COĞRAFİK KAPSAM A.1. Giriş Doğu Karadeniz Bölgesi nde yer alan Trabzon İli; Roma, Bizans ve Osmanlı eserleri yönünden çok zengin bir ildir. İl sınırları içinde sayısız tarihi eser kalıntılarına rastlamak

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum 6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum Su kalitesi istatistikleri konusunda, halen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 25 havzada nehir ve göl suyu kalitesi izleme çalışmaları

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı JEOLOJİK OSEONOGRAFİ Genelde çok karmaşık bir yapıya sahip olan okyanus ve deniz

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

MUSTAFA ÇALIŞKAN Makina Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

MUSTAFA ÇALIŞKAN Makina Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN KAYNAK ALANLARININ BELİRLENMESİ VE LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ MUSTAFA ÇALIŞKAN Makina Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

ANKARA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

ANKARA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANKARA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2003 İL ÇEVRE DURUM RAPORLARI REHBERİ ÇEVRE DURUM RAPORLARINDA KULLANILACAK REHBERİN ANA BAŞLIKLARI Sayfa COĞRAFİ KAPSAM... 10 DOĞAL

Detaylı

TEBLİĞ. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: İÇME SUYU TEMİN EDİLEN AKİFER VE KAYNAKLARIN KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: İÇME SUYU TEMİN EDİLEN AKİFER VE KAYNAKLARIN KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 10 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28437 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: TEBLİĞ İÇME SUYU TEMİN EDİLEN AKİFER VE KAYNAKLARIN KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce İÇERİK Enerji Kaynakları HES Faaliyetlerinin Aşamaları Düzce İlindeki HES Faaliyetleri Karşılaşılan Çevresel Sorunlar Çözüm

Detaylı

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü TMMOB Harita

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. TRABZON İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ Dr. Jale SEZEN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi,Tekirdağ TABİAT VARLIKLARI VE KORUNAN ALANLAR Jeolojik devirlerle, tarih öncesi

Detaylı

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri,

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, KIRSAL ARAZİ YÖNETİMİNDE ANALİTİK VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE SENTEZ PAFTALARININ ÜRETİLMESİ; Prof. Dr. Yusuf KURUCU

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. BARTIN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS YAPISI 08.12.2014 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 1 Sunum Planı Geçmiş Süreçler Gelecek

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. RİZE İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI EK-1a ORTAK GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI MÜCAVİR ALAN SINIRI 1 PLANLAMA SINIRLARI PLAN ONAMA SINIRI

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Sanayi tesislerinin alıcı ortama olan etkilerinin ve kirlilik yükünün azaltılması, yeni tesislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında alıcı ortam kapasitesinin dikkate alınarak

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks :

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks : RÜZGAR ENERJİSİ Cihan DÜNDAR Tel: 312 302 26 88 Faks : 312 361 20 40 e-mail :cdundar@meteor.gov.tr Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü A r a ş t ı r m a Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü Enerji Kullanımının

Detaylı

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ Meteorolojik şartlar, hava kirliliğinin sadece can sıkıcı bir durum veya insan sağlığı için ciddi bir tehdit olduğunu belirler. Fotokimyasal dumanın negatif etkileri

Detaylı

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERS 5 TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1-Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MARDİN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi YATAY (1) 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi 3. 1210/90/EEC Avrupa Çevre Ajansı Tüzüğü 4. 2008/90/EC Çevresel Suç Direktifi 5. 2007/2/EC INSPIRE Direktifi 6. 2004/35/EC

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 17/05/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25818 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw 1 ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty Petrolden Başka Enerjı Kaynakları Var mıdır? uiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyui

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan,

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tuzlu su ve tatlı su biyomları olmak üzere iki kısımda incelenir.

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ Topraklar zonal, intrazonal ve azonal topraklar olmak üzere üçe ayrılır. 1. Zonal (Yerli) Topraklar iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak oluşan ve bütün katmanların(horizonların)

Detaylı

T.C. TRABZON VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. TRABZON VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. TRABZON VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU TRABZON-2008 HAZIRLAYANLARIN LĠSTESĠ Muhammet MAZLUM Alpaslan KALEMCĠ Fevzi YILMAZ Firdes AYAZ Gökhan KURAK Bülent SAĞIR

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tatlı su ve tuzlu su biyomları

Detaylı

İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI

İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI 05.06.2014 MEGA PROJELER VE SU HAVZALARINA ETKİSİ 3. HAVALİMANI PROJESİ KANAL İSTANBUL SU HAVZALARININ DURUMU VE KURAKLIK TEHLİKESİ

Detaylı

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ?

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? Yrd.Doç.Dr. Oğuz KURDOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 2 Maliyetleri kim karşılayacak? Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 3 Oğuz KURDOĞLU,

Detaylı

VII. KIYILAR. Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları

VII. KIYILAR. Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları VII. KIYILAR 1 VII. KIYILAR KIYI KANUNU Kanun No: 3621 Kabul Tarihi: 04/04/1990 (17 Nisan 1990 tarih ve 20495 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kıyı çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda,

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

- Türkiye Denizlerinde Kirlenme Durumu

- Türkiye Denizlerinde Kirlenme Durumu - Türkiye Denizlerinde Kirlenme Durumu Marmara Denizi: Yaklaşık 11.352 km 2 'lik bir alan kaplayan Marmara Denizi hidrografik yapısı açısından tipik haliç özelliğine sahiptir. Karadeniz den yüzey akıntıları

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Akıllı Büyüme Eğitime, bilgiye

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre Haritanın Tanımı Harita Okuma ve Yorumlama Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı