Türkçe (Turkish) Sakatlanmış çalışanlar için bilgiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkçe (Turkish) Sakatlanmış çalışanlar için bilgiler"

Transkript

1 Türkçe (Turkish) Sakatlanmış çalışanlar için bilgiler

2 İşyerinde yaralanmışsanız Bir iş kazasına uğramışsanız ve tıbbi tedaviye ihtiyacınız varsa ve/veya çalışma yeteneğiniz azalmışsa, işçi tazminatı talep edebilirsiniz. İşçi tazminatları düzeni, iyileşmenizin bir parçası olarak işinizde kalmanız için size yarar ve yardım sağlar veya sakatlanmanızın siz ve aileniz üzerindeki etkisini azaltmak için, işe güvenlikli bir biçimde dönmeniz amacıyla destek sağlar. İşçi tazminatları sizin için neleri kapsar İşçi tazminatları düzeni çeşitli yararlar sağlar. Bu yararlar şunları içerir: Haftalık ödemeler bu, kazanç kaybınızı karşılamak ve iyileşme ve işe dönüş sırasında sizi desteklemek için ödenir. Haftalık ödeme ilkin, en yüksek haftalık ücretten fazla olmamak koşuluyla, sakatlanmadan önceki ortalama haftalık kazancınızın belirli bir yüzdesini temel alır. Haftalık kazanç ortalamasının hesabı, haftalık ödemelerin sadece ilk 12 ayı için, fazla mesai ödemelerini ve vardiya tazminatını içerir. Sonraki 13 hafta, haftalık ödeme hesabı değiştirilir ve haftada çalıştığınız saat sayısını ve çalışma yeteneğinizi temel alır. Belirli koşullar karşılanmazsa, 130 haftadan sonra haftalık ödeme hakkı yoktur. Haftalık ödemeler (muaf işçiler) 2012 deki yasa değişikliklerinden muaf tutulan yaralanmış çalışanlar için haftalık ödeme ilkin, en üst haftalık ödemeyle sınırlanan toplu sözleşme, kayıtlı anlaşma ücreti veya işletme anlaşma ücreti üzerinden ödenir. Ödemeler fazla mesai, vardiya çalışması ve tazminat ücretleri gibi ödemeleri içermez. Altı aydan sonra ödemeleriniz, (sakatlanma öncesi ücretinize bakılmaksızın) yönetmelik tarafından belirlenmiş sabit bir düzeye düşebilir. 2

3 Muaf tutulmuş olan çalışanlar polisi, sağlık memurlarını, itfaiyecileri, kömür madencilerini, acil hizmet görevlilerini, kurtarma kuruluşu görevlilerini ve toz hastalıklarına ilişkin talepleri olanları kapsar. Makul tıbbi ve diğer giderler tıbbi ve hastane tedavilerini, terapileri, danışmanlıkları, tıbbı testleri ve ilaçları kapsar. Bu yararlara ilişkin haklar, tedavi önceden alınacak onaydan muaf değilse, sigorta şirketinin önceden onayına bağlıdır. Makul rehabilitasyon giderleri onaylı bir işyeri rehabilitasyon sağlayıcısının gideri ve gerektiğinde iş arama desteği dahil olmak üzere güvenlikli bir şekilde işe dönmenize ilişkin giderleri kapsar. Diğer makul giderler yolculuk, aygıtlar ve gereçler gibi maddeleri kapsar. Bu yararlar için haklar, giderler ön onaydan muaf tutulmamışlarsa, sigorta şirketinin ön onayına bağlıdır. Kalıcı sakatlanma için ödeme Ciddi ve kalıcı sakatlanmalar için toplu bir ödemeye hakkınız olabilir. Kalıcı sakatlanma ödemeleri, sakatlık belirli bir düzeyin üzerindeyse yapılabilir. Bu yararlara ilişkin daha fazla bilgi için WorkCover NSW in internet sitesine ve diğer WorkCover yayınlarına bakın. Maaş ödemeleriniz ne zaman başlamalıdır? Haftalık ödemelere hakkınız varsa, ödemeler, sakatlığın sigortaya bildirilmesinden sonraki yedi gün içinde başlamalıdır. Sigorta ayrıca, ön onaydan muaf tutulan veya onaylanmış olan makul tıbbi giderleri de ödemelidir. Ödeme almazsanız, WorkCover Claims Assistance Service (Talepler Yardım Servisi) ile numaralı telefondan veya sendikanızla ilişkiye geçebilirsiniz. 3

4 Haklarınız ve sorumluluklarınız Siz, yaralanmış bir çalışan olarak, şunları yapabilirsiniz: tedavinizi yapacak doktorunuzu seçebilirsiniz gerekiyorsa onaylı işyeri rehabilitasyon sağlayıcınızı ve/veya yeniden eğitim sağlayıcınızı seçebilirsiniz Return to Work (RTW) Plan ınızın (İşe Dönüş Planı) geliştirilmesinde yer alabilirsiniz tedavi sağlayıcılarınızı seçebilirsiniz. İşinizin korunması işvereniniz, sakatlanmanın/ hastalığın bir sonucu olarak çalışamayacak duruma gelmenizden sonraki ilk altı ay içinde, sizi (sakatlığınız/ hastalığınız nedeniyle) işten çıkaramaz. Altı ay sonra işten çıkarılırsanız ancak iki yıl içinde eski işinizde çalışabilecek duruma gelirseniz, yeniden işe alınmak için işvereninize başvurabilirsiniz. İşle ilgili bir sakatlığınız veya hastalığınız olursa ne yapmanız gerekir? işvereninize (genellikle doğrudan şefinize), mümkün olan en kısa zamanda haber verin adınızı, sakatlanmanın tarihini ve nedenini işverenin sakatlıklar kütüğüne kaydedin veya sizin adınıza birisine kaydettirin tedaviyi düzenlemek üzere doktorunuzu görün ve işvereninize vermek üzere bir WorkCover certificate of capacity (yeterlik raporu) (catalogue no. WC04221) alın bir Injury Management (IM) Plan ının (Yaralanma Denetimi Planı) ve RTW Plan ının geliştirilmesinde yer alın ve buna uyun işverinizle düzenli ilişkinizi sürdürün sakatlanmanızla ilgili tüm belgelerin kopyalarını saklayın 4

5 sakatlanmadan önceki veya uygun bir işte çalışmaya dönmek üzere makul düzeyde çaba gösterin işyeri/mesleki rehabilitasyonda etkin bir şekilde yer alın ve işbirliği yapın gelecekteki iş olasılıklarını etkin bir şekilde araştırın çalışma yeterliliğinizin kararlaştırılmasında etkin bir şekilde yer alın ve işbirliği yapın. WorkCover yeterlik raporu Belirtilen doktorunuzdan veya uzman hekiminizden (en az her 28 günde bir) yeterlik raporu almanız gerekir. Bu rapor, iyileşme süreci içinde neler yapabileceğiniz üzerinde odaklanır ve sakatlığınızın denetlenmesine ve işe dönüş planlamanıza, size uygun hale getirilmiş bir yaklaşımı bildirir. Raporunuzun geçerli olması ve durumunuzdaki olası değişiklikler hakkında sigortanıza bilgi vermeniz için, bu rapora eklenmiş beyannameyi doldurmanız gerekir. Sigortayı, şunların gerçekleşmesi durumunda bilgilendirmeniz gerekmektedir: paralı veya parasız herhangi bir iş üstlenirseniz kendi işinizi açmışsanız çalışmanızda kazancınızı etkileyebilecek herhangi bir değişiklik varsa. İşe dönüş ekibiniz Sizin, işvereninizin, doktorunuzun ve sigortanızın, sakatlanmadan önceki veya uygun bir işe güvenlikli olarak dönmeniz için oynayacakları bir rol vardır. Etkili iletişim, işe dönüşünüzün mümkün olduğunca pürüzsüz ve güvenlikli olmasını sağlamak için tüm tarafların birlikte çalışması ve etkili bir şekilde iletişim kurması demektir. Bir sendikaya üyeyseniz, onlar da yardımcı olabilir. 5

6 Sakatlanmanızın denetimi ve işe dönüş planınız İşvereninizin rolü İşverenler, sakatlanmış çalışanların işe dönüşlerinin yararını kabul eder ve bu süreç içinde yardımcı olur. İşverenler: sakatlanmadan haberdar edildikten sonraki 48 saat içinde sigortayı bilgilendirecektir siz, tedavi eden doktorunuz ve sigorta ile, RTW Plan ınız hakkında görüş alıverişinde bulunacaktır iyileşirken çalışma yeterliliğiniz doğrultusunda uygun (başka) işler hazırlayacaktır iyileşme ve işe dönüş süreciniz boyunca sizinle ilişki içinde olacaktır. Belirtilen tedavi doktorunuzun rolü Belirtilen tedavi doktoru: sakatlığınız veya hastalığınız için tedavi önerecek ve düzenleyecektir yeterlik raporunu dolduracaktır işvereniniz, sigorta ve işyeri rehabilitasyon sağlayıcısı ile tıbbi durumunuz, ilerlemeniz ve ihtiyaçlarınız konusunda uygun görüldüğü şekilde iletişim kuracaktır IM Plan ınızın geliştirilmesinde sigortanız/ işvereniniz ile iletişim kuracaktır durumunuzu ve çalışma yeterliliğinizi inceleyecektir. 6

7 Sigortanın rolü Sigortanın şunları yapması gerekir: haftalık ödemelere hakkınız varsa, sakatlanmanız hakkında kendisine bilgi verildikten sonraki yedi gün içinde haftalık ödemelerinizi ödemek veya ödeme yapmama nedenlerini size bildirmek haftalık ödemelerinizi düzenli ve zamanında ödemeyi sürdürmek makul derecede gerekli tıbbi giderleri ödemek (bazılarının önceden onaylanması gerekebilir) sakatlığın yedi günden uzun sürmesi durumunda bir IM Plan ı hazırlamak işçi tazminatı talebinizi kabul edip etmeyeceğine karar vermek ve bunu size yazılı olarak bildirmek iyileşmeniz ve işe dönme planlamanız süresince sizinle, belirtilen tedavi doktorunuzla, işvereninizle, işyeri rehabilitasyon sağlayıcınızla ve diğer tedavi sağlayıcılarla şeffaf bir şekilde iletişim kurmak size uygun bir IM Plan ı geliştirmek üzere çalışma yeterliliğinizi sürekli olarak değerlendirmek ve bu konuda kararlar vermek. 7

8 İş dönüş planınız ve uygun işleri yapmak üzere işe dönmek İşe dönüş ekibiniz, çalışma yeterliliğinizi temel alan bir RTW Plan ı geliştirmek üzere sizinle çalışacaktır. RTW Plan ınız uygun görevlerin ayrıntılarını içerir. Uygun işler, işyerinde meydana gelen sakatlığın düzelmesine olanak tanımak amacıyla işveren tarafından sağlanabilecek olan belirli işlerdir. Uygun işler: çalışma yeterliliğiniz doğrultusunda olmalıdır anlamlı olmalıdır çalışma yeterliliğinizi artırma amacı ile sağlanmalıdır. Uygun işler şunları içerebilir: sakatlanmanızdan önce yaptığınız işin kimi bölümleri çalışma saatlerinin azaltılmış olması koşuluyla aynı iş tamamen farklı görevler farklı bir yerde iş yukardakilerden bazılarının veya tamamının bileşimi. Not: Uygun işler, işe dönüş demek değildir, işe dönüşü başarmak için kullanılan bir rehabilitasyon stratejisidir. 8

9 Sakatlanmadan önceki işinize dönemiyorsanız RTW ekibiniz, size uygun bir işe dönmeniz için seçeneklerinizi belirlemek üzere sizinle birlikte çalışacaktır. Koşullarınız değişirse İşçi tazminatları ödemeleri alıyorsanız, yasal olarak sigortanızı şu konularda bilgilendirmeniz gerekir: paralı veya parasız bir iş üstlenirseniz kendi işinizi açarsanız işinizde kazancınızı etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olursa. Bu bilgileri vermemek, hakkınız olmayan ödemeleri alıyor olmanızla sonuçlanabilir. Bu da, ödemeleri geri ödemek zorunda kalmanız ve/veya olası dolandırıcılık kovuşturmasına uğramanızla sonuçlanabilir. İşçi tazminatları sistemine karşı dolandırıcılık suçu işleyen kişiler en fazla 55,000 dolar para ve/veya iki yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenler ve sigortalar da 55,000 dolara kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilir. 9

10 Yardım veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa nereye başvurabilirsiniz İşe dönmeniz, ödemeleriniz veya işçi tazminatı talebiniz hakkında sorularınız olabilir. Şuralarla ilişkiye geçin: işvereninizin işe dönüş koordinatörü talebinizi ele alan sigorta WorkCover Assistance Service Telefon: workcover.nsw.gov.au sendikanız, Unions NSW Ücretsiz telefon: unionsafe.labor.net.au Anadili İngilizce olmayan ve tercümanlık hizmetine ihtiyaç duyan kişiler şuralarla ilişkiye geçmelidir: Department of Immigration and Citizenship Translating and Interpreting Service (Göç ve Yurttaşlık Bakanlığı Yazılı ve Sözlü Tercüme Servisi) Telefon: Community Relations Commission Interpreting and Translation (Toplum İlişkileri Komisyonu Sözlü ve Yazılı tercüme) Telefon: * Bu yayın kapsamında sigorta, talep acentası, kendi kendinin sigortası veya uzman sigorta anlamını taşır. 10

11

12 Sorumluluk Reddi Bu yayın işyeri sağlık ve güvenlik ve işçi tazminatları bilgileri içerebilir. WorkCover NSW yönetiminin yürüttüğü farklı yasalar kapsamındaki yükümlülüklerinizin kimilerini kapsayabilir. Yasal yükümlülüklerinizi yerine getirdiğinizden emin olmak için uygun yasaya bakmanız gerekir. Son yasalara ilişkin bilgiler için NSW yasaları internet sitesi ziyaret edilebilir (www.legislation.nsw.gov.au). Bu yayın, belirli sorunlara veya kişilere ilişkin şekliyle veya hukuksal tavsiye yerine geçebilecek şekilde yasaların kapsamlı bir yorumunu temsil etmez. Yasaların durumunuza ilişkin uygulamasına ilişkin olarak yardıma ihtiyacınız varsa, bağımsız bir hukuksal görüş almalısınız. WorkCover NSW Catalogue No. WC02595 WorkCover Publications Hotline WorkCover NSW, Donnison Street Gosford, NSW 2250 Locked Bag 2906, Lisarow, NSW 2252 WorkCover Assistance Service Website workcover.nsw.gov.au ISBN Copyright WorkCover NSW 1012

İlişkiniz sona erdiğinde ne olur?

İlişkiniz sona erdiğinde ne olur? FAMILY LAW FAQs TURKISH Aile hukuku Sıkça Sorulan Sorular İlişkiniz sona erdiğinde ne olur? Aileniz, çocuklarınız ve mal varlığınızla ilgili soruların yanıtları. İçindekiler Giriş 3 Çocuklar Anlaşmalar

Detaylı

Emeklilik Fonu Konusunda Kararlar

Emeklilik Fonu Konusunda Kararlar Turkish 1 Emeklilik fonu konusunda önemli bilgiler 1. Emeklilik fonunuzla (superannuation veya super) yakından ilgilenin. Çünkü bu sizin emekliliğinize yaptığınız yatırımınızdır. 2. Emeklilik fonunuzu

Detaylı

Ne zaman işsizlik ödeneği hakkına sahip olacaksın?

Ne zaman işsizlik ödeneği hakkına sahip olacaksın? Sida: 1 av 11 Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 2013-09 Turkiska İşsizlik Ödeneği İşsizlik sigortası hakkında bilgiler. İşsizlik ödeneği nedir? İşsizlik sigortası, işsizlik

Detaylı

KENDİ KENDİNİ TEMSİL EDEN İŞÇİ

KENDİ KENDİNİ TEMSİL EDEN İŞÇİ KENDİ KENDİNİ TEMSİL EDEN İŞÇİ THE SELF-REPRESENTED WORKER Turkish Workers Compensation Commission, yaralanmış işçilerle işverenler arasındaki işçi tazminatları anlaşmazlıklarını çözümler. Komisyon a bir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı

Turkish. Tüketici haklarınız ve koruma önlemleri. Avustralya daki telefonlar, cep telefonları, acil çağrı servis numaraları ile ilgili bilgiler

Turkish. Tüketici haklarınız ve koruma önlemleri. Avustralya daki telefonlar, cep telefonları, acil çağrı servis numaraları ile ilgili bilgiler Turkish Tüketici haklarınız ve koruma önlemleri Avustralya daki telefonlar, cep telefonları, acil çağrı servis numaraları ile ilgili bilgiler İçindekiler Avustralya İletişim ve Medya Kurumu...3 Tüketici

Detaylı

Kiracı Bildirgesi Kaliteli konut hizmetleri ve makul konutlar sunmak için konut sakinleriyle birlikte çalışıyoruz.

Kiracı Bildirgesi Kaliteli konut hizmetleri ve makul konutlar sunmak için konut sakinleriyle birlikte çalışıyoruz. Kiracı Bildirgesi Kaliteli konut hizmetleri ve makul konutlar sunmak için konut sakinleriyle birlikte çalışıyoruz. www.homesforharingey.org Homes for Haringey Ltd. Haringey Belediyesinin sahibi olduğu

Detaylı

Turkish Sizin Paranız Paranızdan daha fazla fayda sağlayabilir misiniz? Daha akıllı kararlar verebilir misiniz? Pahalı hatalardan kaçınmak mümkün mü?

Turkish Sizin Paranız Paranızdan daha fazla fayda sağlayabilir misiniz? Daha akıllı kararlar verebilir misiniz? Pahalı hatalardan kaçınmak mümkün mü? Turkish Sizin Paranız Paranızdan daha fazla fayda sağlayabilir misiniz? Daha akıllı kararlar verebilir misiniz? Pahalı hatalardan kaçınmak mümkün mü? ASIC Hakkında Australian Securities and Investments

Detaylı

Annelik İzninde Değişiklikler

Annelik İzninde Değişiklikler PL507 (Rev 3) Maternity leave changes - Turkish Annelik İzninde Değişiklikler Temel Özet 1 Hükümet çalışan anne babalara yardımcı olma konusunda kararlıdır. Annelik iznine ilişkin olarak meydana gelecek

Detaylı

Dalhousie Üniversitesi Öğrenci Derneği tarafından Dalhousie Üniversitesinin yabancı öğrencileri için sunulmaktadır.

Dalhousie Üniversitesi Öğrenci Derneği tarafından Dalhousie Üniversitesinin yabancı öğrencileri için sunulmaktadır. Kanada'da bulunduğunuz süre için Sağlık Sigortası Dalhousie Üniversitesi Öğrenci Derneği tarafından Dalhousie Üniversitesinin yabancı öğrencileri için sunulmaktadır. Poliçe No.: FC31022-DAL Kanada'da eğitim

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Geniş Kapsamlı İl Dışı Acil Durum Teminatı- Bu program Yaşadığınız il dışında tıbbi bir acil durum için kapsamlı teminat sunmaktadır.

Geniş Kapsamlı İl Dışı Acil Durum Teminatı- Bu program Yaşadığınız il dışında tıbbi bir acil durum için kapsamlı teminat sunmaktadır. İl Dışı Tıbbi Dalhousie Üniversitesi Öğrenci Birliği için: Poliçe: FC310023-DAL Neden İl Dışı Acil Durum Tıbbi Kapsama İhtiyacınız Var MSI teminat kapsamına sahip olan uluslararası bir öğrenci olarak size

Detaylı

Bebek sahibi olmak Having a baby - Turkish

Bebek sahibi olmak Having a baby - Turkish Bebek sahibi olmak Having a baby - Turkish SHPN (NKF) 110290 ISBN 978-1-74187-780-9 NSW KIDS AND FAMILIES 73 Miller Street North Sydney NSW 2060 Tel. (02) 9391 9000 Faks. (02) 9391 9101 TTY. (02) 9391

Detaylı

c «Genel Sekreter» tabiri, ilgili Akit Taraf ülkesindeki ikâmetgah ve «oturan» tabiri de, ilgili Akit Taraf ülkesinde ikâmetgah bulunan kimse;

c «Genel Sekreter» tabiri, ilgili Akit Taraf ülkesindeki ikâmetgah ve «oturan» tabiri de, ilgili Akit Taraf ülkesinde ikâmetgah bulunan kimse; Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu* Strasbourg, 16.IV.1964 BÖLÜM I- GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 1 Bu Kod da a «Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ; b «Komite» tabiri, Avrupa Konseyi Eksperler komitesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş

Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş Uluslararası Çalışma Örgütü Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş 189 Sayılı ILO Sözleşmesi 201 Sayılı ILO Tavsiye Kararı 189 Sayılı ILO Sözleşmesi 189 Sayılı Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş hakkında

Detaylı

HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri

HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı (PE), BT varlılarınızın

Detaylı

İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE. İşsizlik Parası II/ Sosyal Para. Federal İş Ajansı

İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE. İşsizlik Parası II/ Sosyal Para. Federal İş Ajansı İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE İşsizlik Parası II/ Sosyal Para Federal İş Ajansı 1 Önsöz Federal İş Ajansı tarafından hazırlanmış olan bu broşür konu hakkında genel hatları ile bilgilendirmeye yönelik

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Gösterge Protokolleri Seti: İşgücü Uygulamaları ve İnsana Yakışır İş (LA)

Gösterge Protokolleri Seti: İşgücü Uygulamaları ve İnsana Yakışır İş (LA) Gösterge Protokolleri Seti: İşgücü Uygulamaları ve İnsana Yakışır İş (LA) 2000-2010 GRI 1 İşgücü Uygulamaları ve İnsana Yakışır İş Performans Göstergeleri Unsur: İstihdam T e m e l T e m e l İ l av e LA1

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 87-100 Ocak 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 87-100 Ocak 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 87-100 Ocak 2006 TÜRKİYE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİNİN YERİ VE GELİŞMİŞ ÜLKELERLE KIYASLANMASI (AN OVERVIEW OF OCCUPATIONAL SAFETY

Detaylı

İsveç'te yaşayan ve çalışan herkes sigortalıdır. İsveç'te yasal zorunlu sosyal sigorta programı uygulanmaktadır.

İsveç'te yaşayan ve çalışan herkes sigortalıdır. İsveç'te yasal zorunlu sosyal sigorta programı uygulanmaktadır. İşle ilgili sigorta İsveç'te yaşayan ve çalışan herkes sigortalıdır. İsveç'te yasal zorunlu sosyal sigorta programı uygulanmaktadır. İsveç'teki tüm çalışanların yüzde 90'ı ayrıca toplu sözleşmeli sigorta

Detaylı

Modülün içeriğine giriş

Modülün içeriğine giriş Modülün içeriğine giriş İşbu modül, Almanya, Avusturya ve Türkiye de sigortacılık eğitimine dair Almanca ve Türkçe lisanlarında verilecek temel eğitim planının bir parçasıdır. Hedef gruplar, sigorta kuruluşlarında

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

L.I.U.N.A. YEREL 183 ÜYE ÖDENEKLERİ EMANET FONU

L.I.U.N.A. YEREL 183 ÜYE ÖDENEKLERİ EMANET FONU TÜRK L.I.U.N.A. YEREL 183 ÜYE ÖDENEKLERİ EMANET FONU Üye Adı: Adres: Yerel Sendika No.: BU KİTAPÇIK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR VE İLERİDE BAŞVURULMAK ÜZERE GÜVENLİ BİR YERDE SAKLANMALIDIR. 2012 HOŞ GELDİNİZ

Detaylı

6331 SAYILI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HOŞGELDİNİZŞ. ÇSG Eğitim Uzmanı. Tekirdağ

6331 SAYILI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HOŞGELDİNİZŞ. ÇSG Eğitim Uzmanı. Tekirdağ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HOŞGELDİNİZŞ Dr. Erdem CAM ÇSG Eğitim Uzmanı 27 Mart 2014 27 Mart 2014 Tekirdağ İÇERİKİ İSG Açısından Devletin Sorumlulukları 6331

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğinde 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ DİSİPLİNLER. Dr.Erkan ATMACA

İş Sağlığı ve Güvenliğinde 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ DİSİPLİNLER. Dr.Erkan ATMACA İş Sağlığı ve Güvenliğinde nız olalım 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ DİSİPLİNLER Dr.Erkan ATMACA İşyeri Hekimi DAYANAK OSGB Medikal Koordinatör NELER GETİRİYOR

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı