YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ RUSÇA DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ RUSÇA DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ RUSÇA DERS İÇERİKLERİ AVRUPA DİL BİRLİĞİ B1 SEVİYESİ Mütercim Tercümanlık Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü için, haftada 6 saatlik 6 seviye olarak planlanan bu programda amaçlanan, öğrencilere dil öğretiminde Avrupa Ortak Dil Kriterleri seviyelerinden B1 seviyesinde dil becerisi kazandırmaktır. Avrupa Ortak Dil Kriterleri seviyeleri (A1-C2), Rusya Federasyonu Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen yabancılar için Rusça dil seviyesi test sistemi seviyeleri birbiriyle uygunluk içindedir. Rusya TRKİ (yabancılar için Rusça test sınavı) Sertifika Seviyeleri Avrupa Ortak Dil Standartları Seviyeleri 1-Başlangıç seviyesi. - A-1 2-Temel seviye.- A-2 3-Birinci sertifika seviyesi.- B-1 4-İkinci sertifika seviyesi...- B-2 5 Üçüncü sertifika seviyesi. - C-1 6-Dördüncü sertifika seviyesi..- C-2 Avrupa Ortak Dil Kriterlerinden B1 seviyesi, Rusça için tüm dünyada denkliği kabul edilen sertifika düzeylerinden Birinci Sertifika Seviyesi ne denk olup, Mütercim Tercümanlık Bölümü nde bu seviyenin kazandırılması hedeflenmektedir. Birinci sertifika seviyesi (B1), orta seviyedir.bu seviye yabancılar için, Rusya da üniversitede okumak için yeterli sayılan seviyedir. Derslerde ana kitap olarak Zlotoust Sen -Petersburg yayınevi tarafından sertifika sınavı düzeylerine uygun olarak 3 cilt halinde hazırlanmış olan Daroga v Rassii kitabı kullanılmaktadır. Yardımcı ders kitabı olarak Leksiko Gramatiçeskiy Kurs Dlya Naçinayuşçih, Gavarite Pa Ruski kitapları kullanılmaktadır.

2 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ- A 1 2 yarıyılı kapsayan bu seviyede öğrencinin basit temel kavramları ifade edebilmesi, kendine,ailesine ve içinde bulunduğu çevreye ilişkin tanımlamaları, isteklerini,hobilerini basit kalıplarla anlatabilmesi, yazabilmesi, anlayabilmesi, en önemlisi soru sorabilmesi ve cevapları anlayabilmesi ve diyaloğu ilerletebilmesi hedeflenir. Öğrencinin günlük yaşamın içinde gereken kelime, ifade birikimini kazanması ve kullanabilmesi hedeflenir. AFRF 101 RUSÇA 1 (A1) Öğrencilerin bu derste temel günlük ifadeleri ve kalıpları rahatlıkla kullanabilmesi, dilin fonetiğini etkin biçimde kavrama, kendini tanıtma,başkalarını tanıma yetisini kazanması, güncel yaşam içinde basit ifadelerle isteklerini iletebilme, basit ve bileşik cümleler kurabilme, dilin temel bilgi ve bağlaçlarını rahatlıkla kullanabilmeleri, bulunduğu ortamda taleplerini karşılayabilme yetisini kazanmaları sağlanır. AFRF 102- RUSÇA 2 (A1) Öğrencilerin bu seviyede tüm zamanları öğrenmesi ve bu zamanları uygun yerlerde doğru kullanması amaçlanır.günlük yaşamın içinde soru cevabın ötesinde tasvir ve karşılaştırma yeteneğinin kazandırılması, daha uzun diyaloglar oluşturabilmesi beklenir. Günlük yaşamın içinde kendinden başkalarına yardımcı olabilme, yazma becerisinin hız kazanması ve basit yazılı tercümeleri yapabilmesi amaçlanır. TEMEL SEVİYE -A2 Bu programda amaçlanan, öğrencinin özgeçmişini yazılı ve sözlü biçimde etkin kullanabilmesi, günlük yaşamda tavsiyelerde bulunabilme, düşüncesini karşısındaki insana daha etkili biçimde aktarabilme. Okuma ve anlama yeteneğinin hızlanması, kelime dağarcının artması.görsel basını başlıklarıyla yavaş yavaş takip etmeye ve çözümlemeye çalışılma yetisi ve alınan bilginin aktarılabilmesi amaçlanır.hareket fiillerinin, kullanılan araçlara ve zaman zarflarına uygun biçimde kullanılması beklenir.

3 AFRF 201- RUSÇA 3(A2) Bu programda tüm zamanların kullanılmasının yanı sıra, otobiyografileri rahatlıkla anlayabilme ve anlatabilme yetisinin kazandırılması. Daha uzun okuma parçalarının çevirilerinin yapılması ve anlatılması hedeflenir. Özellikle bileşik cümleleri ismin hallerindeki isim,sıfat, fiil öğeleriyle etkin biçimde kullanma becerisinin kazanılması sağlanır. AFRF 202-RUSÇA 4 (A2) Temel seviyenin son aşaması olan bu seviyede öğrencinin içinde bulunduğu çevreye, kültüre,ülkeye ilişkin sorunları basit ifadelerle anlatabilme becerisinin fiil tiplerini ve konuşma kalıplarını zenginleştirerek aktarabilmesi, yazabilmesi, duyduğunda tamamını olmasa da özünü anlayabilmesi amaçlanır. ORTA SEVİYE - B1 ( Birinci Sertifika Seviyesi) Bu programda amaçlanan kişinin okul, iş, seyahat, boş zaman vb. gibi konularda sıkça tekrarlanan konularda, standart dil net olarak kullanıldığında konunun ana hatlarını anlayabilme. Mesleki konularda yazılı ve sözlü anlatımları yapabilme.yükseköğrenimde dersleri takip edebilme. Kitle iletişim araçlarını çözümleyebilme ve anlatma becerisinin hız kazanması, okuma ve yazma becerisinin artması. Yaşanan bir olayı, seyredilen filmi,okunan kitabı ana hatlarıyla anlatabilme becerisinin kazanılması hedeflenir. AFRF 301- RUSÇA 5 (B1) Bu seviyede amaçlanan dilin bağımsız kullanımının sağlanmasıdır. Öğrencinin uzun soluklu güncel bir konu, dersi veya sunumu sonuna kadar takip edebilmesi ve çözümleyebilmesi amaçlanır. Kitle iletişim araçlarını daha iyi anlaması, takip edebilmesi, bağlantı kurma ve tasvir yeteneğinin geliştirilmesi hedeflenir. AFRF 302- RUSÇA 6(B1) Orta seviyenin sonunda kişinin kendini en etkin biçimde ifade edebilmesi sağlanır. Eğitim, sosyo - kültürel, mesleki alanlarda en etkin biçimde dili kullanması yaşamın içinde bağımsız olması sağlanır.anlama,anlatma, yazma becerisinin akıcı bir boyut kazanması hedeflenir.

4 YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ RUSÇA DERS İÇERİKLERİ GENEL BİLGİLER SEÇMELİ DERS OLARAK RUSÇA Yabancı Diller Bölümü Rusça Biriminde üniversitemizin tüm fakülte ve yüksekokul öğrencilerine seçmeli dersleri verilir. Program toplam 8 kurdan oluşur. Dersler ( 2 + 1) olmak üzere toplam 3 saatten oluşmaktadır. Tüm kurlarda 2 3 ya da kredisiz olarak seçilebilir. ÖĞRETİM YÖNTEMİ Rusça öğretiminde, en başta Rusya Puşkin Devlet Enstitüsü nün kaynakları ve yöntemleri yanı sıra, dil öğretiminde var olan yöntem ve teknikler, öğrencilerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda uygulanması ve geliştirilmesine dayalı bir dil öğretim yöntemi izlenmektedir. Derslerde ana kitap olarak Zlotoust Sen -Petersburg yayınevi tarafından sertifika sınavı düzeylerine uygun olarak 3 cilt halinde hazırlanmış olan Daroga v Rassii kitabı kullanılmaktadır. Yardımcı ders kitabı olarak Leksiko Gramatiçeskiy Kurs Dlya Naçinayuşçih, Gavarite Pa Ruski, Lestnitsa kitapları kullanılmaktadır. BAŞLANGIÇ SEVİYESİ AFR 101 Rusça 1 Bu seviyede amaçlanan öğrencinin dilin en temel kurallarını,bağlaçlarını öğrenmesi, selamlama, kendini tanıtma, vedalaşma diyaloglarının öğrenilmesi. Basit ifadelerle günlük hayata ilişkin ifadeleri kullanması, sorular sorabilmesi, basit soruları anlayabilmesi ve cevap verebilmesi amaçlanmıştır. AFR 102 Rusça 2 Kendini ve yakın arkadaşlarını anlatabilmesi, hobilerinden bahsedebilmesi, Basit ve bileşik cümleler kullanarak sorular sorup cevaplar verebilme,şimdiki zamanın yanı sıra geçmiş zamanı kullanarak günlük hayatı anlatabilme beceririnin kazandırılması sağlanır.

5 AFR 201 Rusça 3 Günlük hayatın içinde daha etkin bulunabilme yetisi.geçmiş ve şimdiki zaman yardımıyla toplumsal yaşama ait olayları anlama ve anlatması hedeflenmektedir. Kelime dağarcının artırılması, zaman ifadelerini günlük hayatın içinde doğru kullanabilme, hareket fiillerini kullanarak yön tarifi yapabilme, yol sorabilme,cevapları anlayabilme yetisinin sağlanması amaçlanır. AFR 202 Rusça 4 Bu seviyede öğrencinin tüm zaman kalıplarını yavaş yavaş kullanarak çevresini,yaşadığı yeri,şehri,ülkeyi basit ve bileşik cümlelerle anlatması ve anlaması, yazabilmesi hedeflenir.hareket fiillerinin tüm zamanlarda güncel yaşamın içinde kullanılışını etkili biçimde kullanabilmesi hedeflenir. ORTA SEVİYE AFR 301 Rusça 5 Kendini ve çevresini en karmaşık cümlelerle ifade edebilme. Sosyal hayatın içinde dili daha etkin kullanma. Okuma ve yazma yeteneğinin hız kazanması. Olayları daha etkili biçimde anlatabilme, düşüncelerini aktarma Yorum yapabilme yeteneğinin kazandırılması. AFR 302 Rusça 6 Okunulan gazete veya seyredilen televizyon haberlerini yavaş yavaş çözebilme. Seyredilen filmin anlatılabilmesi. Okunan bir eserin anlatılabilmesi. Olağan konularda daha uzun soluklu konuşabilme, fikirlerini akıcı biçimde kullanabilmesi amaçlanır. YÜKSEK SEVİYE AFR 401 Rusça 7 Öğrencinin dili daha akıcı kullanması amaçlanır. İsmin hallerini en etkin kullanarak günlük hayata ve yaşadığı topluma ilişkin bazı kültürel olaylarını daha yakından tanıyabilme, anlayabilme ve aktarabilme yetisinin kazanılması amaçlanır. AFR 402 Rusça 8 Üç zamanın da öğrenci tarafından etkin biçimde kullanılabilmesi, öğrencinin kendine ve çevresine karşı daha etkili diyaloglar içinde olması, bir düşünceyi, niyeti rahatlıkla anlatabilmesi.rusçadan Türkçeye, Türkçeden Rusçada yoğun çevirilerin yapılabilmesi amaçlanır.basını takip edebilme becerisi hedeflenir.

6 RUS KÜLTÜRÜ ve TARİHİ (AFR 161) Haftada 3 Saatlik Ders (Rusça Bilen Öğrenciler İçin) Katılım Koşulları: Bu derse katılabilmek için öğrenciler Çeviribilim Rusça 4 (haftada 6 saatlik olan AFRF 202) veya Rusça V (haftada 3 saat olan AFR 301) dersini başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Ders Tanımları: Rus Kültürü I Bu derste öğrenciler, Rus coğrafyası,iklimi,doğası, Rus halkı,alışkanlıkları, nüfus dağılımı, bayramları,rus mutfağı, Rusya devlet yapısı, Rus ekonomisi, eğitim sistemi,rusya nın dünya haritasındaki yerine ilişkin bilgiler kazanıp belirtilen konularla ilgili metinleri Rusça dan Türkçe ye çevirmeyi öğreneceklerdir. Bu amaçla belirtilen konularla ilgili Rusça basit metinler sunularak tercüme edilecek ve sözel olarak bu konuları anlatmaları sağlanacaktır. Rus Kültürü II Bu derste öğrenciler Rus kültürü, Rus tarihi Rus şair,yazar,ressam ve bilim adamları ile ilgili metinleri Türkçe ye çevirerek bir yandan bu alanda bilgi sahibi olurken, bir yandan da gereken ifade ve dil becerilerini kazanacaklardır. İçerik olarak :İlk Rus devleti, tarihi kaynaklar,slavlar,doğu Slavlar,Kiyev,Slav tanrıları ve bayramları,eski Rus Şehirleri,Altın Halka,Moskova tarihi ve mimari anıtları Dersin Amacı : Rusça dersi alan öğrencilere, öğrendikleri dilin kültürünü,coğrafyasını,sanatını,ekonomik, siyasi yapısını ve gündelik yaşamını öğretmeyi hedeflemektedir. Öğretim Yöntemi: Dil öğretiminde var olan yöntem ve tekniklerden ihtiyaca uygun olanların seçilmesine dayalı bir öğretim yöntemi izlenmektedir. Ayrıca öğrencilere değişen sosyo - ekonomik yapıyla ilgili en güncel konular ve bilgiler verilecektir. Kullanılacak Kitap ve Yayınlar: İvanova Devlet Üniversitesi Yayını Rusya Ülke Coğrafyası, Rus Kültürü ve Tarihi I-II kitapları ve günlük gazete haftalık ve aylık yayınlanan Rus dergileri. RUS KÜLTÜRÜ VE TARİHİ -Rusça Bilmeyen Öğrenciler İçin (AFR 151) Haftada 3 Saatlik Ders (Dersler Türkçe olarak verilecektir)rusça bilmeyen öğtenciler için

7 Katılım Koşulları: Bu derse, Rus kültürünü yakından tanımak isteyen Rusça bilen veya bilmeyen her öğrenci katılabilir. Ders Tanımları: Rus Kültürü I Bu derste öğrenciler, Rus coğrafyası,iklimi,doğası, Rus halkı,alışkanlıkları,eğitim sistemi,nüfus dağılımı, bayramları,rus mutfağı, Rusya devlet yapısı, Rus ekonomisi, Rusya nın dünya haritasındaki yerine ilişkin bilgiler kazanıp belirtilen konularla bilgi sahibi olacaklardır. Bu amaçla, belirtilen konularla ilgili metinler Türkçe olarak sunularak sözel olarak bu konuları öğrenmeleri sağlanacaktır. Rus Kültürü II Bu derste öğrenciler Rus kültürü, Rus tarihi, Rus şair,yazar,ressam ve bilim adamları ile ilgili metinleri Türkçe olarak, bu alanlarda bilgi sahibi olacaklar.verilecek dersler İçerik olarak :İlk Rus devleti, tarihi kaynaklar,slavlar,doğu Slavlar,Kiyev,Slav tanrıları ve bayramları,eski Rus Şehirleri,Altın Halka,Moskova tarihi ve mimari anıtları gibi konuları kapsayacaktır. Dersin Amacı : Rusça ya ve Rusya ya ilgi duyan öğrencilere, öğrenmek istedikleri dilin kültürünü,coğrafyasını,sanatını,ekonomik, siyasi yapısını ve gündelik yaşamını öğretmeyi hedeflemektedir. Öğretim Yöntemi: Dil öğretiminde var olan yöntem ve tekniklerden ihtiyaca uygun olanların seçilmesine dayalı bir öğretim yöntemi izlenmektedir. Ayrıca öğrencilere değişen sosyo - ekonomik yapıyla ilgili en güncel konular ve bilgiler verilecektir. Kullanılacak Kitap ve Yayınlar: İvanova Devlet Üniversitesi Yayını-Rusya Ülke Coğrafyası, Rus Kültürü ve Tarihi I-II kitapları ve günlük gazete haftalık ve aylık yayınlanan Rus dergileri. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU RUSÇA BİRİMİ TURİZM RUSÇASI İÇERİĞİ Haftada 3 Saatlik Ders (Rusça Bilen ve Bilmeyen Öğrenciler İçin) KATILIM KOŞULLARI: Bu derse, Turizm alanında çalışmak isteyen her öğrenci katılabilir.

8 Ders Tanımları: TURİZM RUSÇASI I / AFRA (2,0,2) 3 Bu derste öğrenciler, TURİZM dünyası ile ilgili temel terimleri,temel kalıpları öğrenecekler.bunun yanı sıra bu alanla ilgili her türlü resmi,evrakları okuyabilme ve doldurabilme yetisini kazanacaklar. Turizm ve otelcilikle ilgili bilinmesi gereken yer adları, nesneler ve ifadeler öğretilecektir. Dilek,şikayet, önerileri alabilme ve gereken ifadeleri kullanabilme becerilerinin kazandırılması sağlanacaktır. Rus insanı, günlük yaşamı ve onların eğlence kültürüne ilişkin temel bilgilerin, beklentilerin öğrencilere kazandırılması sağlanacaktır. TURİZM RUSÇASI II / AFRA (2,0,2) 3 Bu derste öğrenciler TURİZM dünyası ile ilgili öğrendikleri temel terim ve kalıpları yazışma diline aktarmayı öğrenecekler.bunun yanı sıra temel konuşma kalıplarının kullanıma geçmesi sağlanacaktır.bilgi verme, yazma ve konuşma becerileri, artan kelime dağarcına dayalı olarak daha da geliştirilecektir.öğrencilere günlük gazetelerin ders konularımızla ilgili alanlarının içeriklerini anlayabilme yetisi kazandırılması sağlanacaktır. Dersin Amacı : Bu dersle, Rus turizmi sektöründe çalışmak isteyen öğrencilerin bu alanla ilgili bilmeleri gereken bilgi ve yeterlilikleri kazanmaları hedeflenmektedir. Öğretim Yöntemi: Dil öğretimde etkin olarak kullanılan dil öğretme yöntemlerinin yanı sıra,bu dersin öğretiminde tamamen teatral bir öğretim metodu kullanılacaktır. Kullanılacak Kitap ve Yayınlar: 1-Praktiçeskiy Kurs Ruskova Yazıka Dlya Rabotnikov Servisa-2 adet CD S. A. Havronina, L.A. Harlamova,İ. V. Kaznışkina- Yayınevi-Ruskiy Yazık Kursı- Moskova YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU RUSÇA BİRİMİ / RUSÇA KONUŞMA DERSİ İÇERİĞİ Haftada 3 Saatlik Ders (Rusça Bilen Öğrenciler İçin) KATILIM KOŞULLARI: Bu derse, AFR 202 seviyesini bitiren her öğrenci katılabilir.

9 Ders Tanımları: RUSÇA KONUŞMA DERSİ I / AFRA (2,0,2) 3 Bu derste öğrencilere, başlangıç itibariyle tanışma, tanıştırılma ve hitap etme ifadeleri öğretilecektir. Öğrencilere, günlük yaşamda içinde bulunduğu sosyal çevreyle olan ilişkilerinde kendilerini en etkin biçimde ifade edebilmeleri, karşılaştıkları durumlara uygun ifade biçimlerini rahatlıkla kullanma yeteneğinin kazandırılması sağlanacaktır. RUSÇA KONUŞMA DERSİ II / AFRA (2,0,2) 3 Bu derste öğrenciler, hobilerinden, temel sağlık sorunlarından, sinema, tiyatro davetlerinden, bayramlardan ve kutlamalardan, hava durumu ve doğal afetlerden, mevsimlerden bahsedebilmeyi öğreneceklerdir. Öğrencilere, yaşadığı dünyada var olan veya olabilecek olayları anlatabilme, bağlantı kurabilme veya kendi fikirlerini ortaya koyabilme becerilerinin kazandırılması sağlanacaktır. Dersin Amacı: Bu dersle, daha önceden dört dönem Rusça almış öğrencilere, etkin konuşma kalıplarını, bilgi ve yeterlilikleri kazandırılması hedeflenmektedir. Öğretim Yöntemi: Dil öğretimde etkin olarak kullanılan dil öğretme yöntemlerinin yanı sıra, bu dersin öğretiminde tamamen teatral bir öğretim metodu kullanılacaktır. Kullanılacak Kitap ve Yayınlar: 1- Sluşaem jibuyu ruskuyu reç - N.B. KARAVANOVA- 2 CD 2- Comprehensıve Course Russian- Nenci NOVAK -8 CD YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU RUSÇA BİRİMİ TİCARİ RUSÇA İÇERİĞİ Haftada 3 Saatlik Ders (Rusça Bilen Öğrenciler İçin) KATILIM KOŞULLARI: Bu derse katılabilmek için öğrenciler Rusça IV (haftada 3 saat olan AFRA 202) dersini başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Ders Tanımları: TİCARİ RUSÇA I / AFRA (2,0,2) 3 Bu derste öğrenciler, iş dünyası ile ilgili temel terimleri,temel kalıpları öğrenecekler.bunun yanı sıra resmi belge ve anket doldurulması, temel seviyede iş ve değişik mektup biçimlerinin yazılması öğretilecektir.basit iş görüşmeleri, gereken bağlantıların kurulması, iş ve piyasa takiplerinin yapılması bu dersin öğretim kapsamı içindedir.ticaret ve iş bağlantısı olan ülkenin insanlarının alışkanlıkları,kültürel farklılıkları öğretilerek, söz konusu ülkenin önem verdiği özel günler, bayramlarda yapılması

10 söylenmesi gereken özel ifadeler ve iyi dilek mesajlarının öğretilmesi sağlanacaktır. TİCARİ RUSÇASI II / AFRA (2,0,2) 3 Bu derste öğrenciler iş dünyası ve piyasalarla ilgili öğrendikleri temel terim ve kalıpları yazışma diline aktarmayı öğrenecekler.bunun yanı sıra ileri seviyede iş mektubu yazma, teklif ve kontrat hazırlama gibi ileri düzey yazışma örnekleriyle tanışacaklar.iş ve piyasa takiplerinde üst seviye sözlü ve yazılı görüşme-yazışma tekniklerinin kavratılması sağlanacaktır.öğrencilere günlük gazetelerin ders konularımızla ilgili alanlarını okuyabilme,yorum yapabilme ve anlatabilme yetisi kazandırılması sağlanacaktır. Dersin Amacı : BDT ülkeleriyle çalışmayı düşünen öğrencilere, öğrendikleri dilin iş ve ticaret dünyasıyla ilgili temel kavramlarını,ifadelerini öğreterek bu konulara ilgi duyan öğrencilerin bu alanları gazete dergi yoluyla rahatlıkla takip edebilme, gereken bağlantıları yapabilme yetisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Öğretim Yöntemi: Bu dersin öğretiminde, tümdengelimden tümevarım dil öğretim yöntemi öngörülmektedir.rusçada var olan iş dünyasıyla ilgili kalıp - konuşma ve yazışma ifadeleri, görsel ve işitsel öğretim yöntemleriyle öğrenciye öğretilecektir. Kullanılacak Kitap ve Yayınlar: 1-Ruskiy Yazık Dlya Biznecmenov-L.L. Yeryomina,S:N: Lyubımtseva,B:M :TARKOVKAYA 2-Biznes Korrespondensiya T:N: BAZVANOVA,T:K: ORLOVA 3-Kurs dlya Biznesmenov E:E: JUKOVSKAYA,E:N: LEONOVA,Y,İ: MOTİVA 4-Güncel Rusça gazete ve dergiler kullanılacaktır. Kitapların Yayınevleri- Ruskiy Yazık Kursı-Moskova Ruskiy Yazık-Moskova Paims-Moskova

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS RUSÇA I AFRA 101 1 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS RUSÇA I AFRA 101 1 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS RUSÇA I AFRA 101 1 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler RUSÇA Lisans Seçmeli İMREN

Detaylı

Yardımcı Ders Kitapları Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007

Yardımcı Ders Kitapları Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007 EK-2 DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR Türk Dili I (2-0) 2 Dil nedir? Konuşma dili ve saymaca dilleri, dilin türeyişi ile ilgili kurumlar, son çalışmalar, köken ve yapı yönünden yeryüzü dillerinin

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı İMT 101 Okuma Becerisi 3 0 3 Öğrencinin

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 1 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2 3 4 5 6 7 Türkçe öğretimi beceri kazandırmaya yönelik etkinlikler bileşkesidir. Türkçe öğretimindeki temel amacımız; dinleme, konuşma, okuma,

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ a. Program Hakkında Genel Bilgi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 1972 yılında

Detaylı

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI 1 KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI Halkıyla bütünleşen üniversite sözü, artık, Yakın Doğu Üniversitesi nin hedefini gösteren bir parola olmaktan çıkmış, halkımızın doğrudan kendi ifâdesi, kendi

Detaylı

YABANCI DĠLLER ARAPÇA SEVĠYE A1 MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

YABANCI DĠLLER ARAPÇA SEVĠYE A1 MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DĠLLER ARAPÇA SEVĠYE A1 MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

GAZETECĐLĐK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ

GAZETECĐLĐK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ GAZETECĐLĐK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ [ I. SINIF ] GAZ 117 Đletişim Bilimine Giriş Temel iletişim kuramı irdelenerek başlayan derste, iletişim süreci çözümlenmekte, kişilerarası, küçük grup, kurum içi iletişim

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KİTAPÇIĞI İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2014-2015 1 Sevgili Öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz.

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL TARİH VE COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ UYGULAMALI DİLBİLİM ANABİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTBİLİMSEL VE ALAN BİLGİSİ AÇISINDAN

Detaylı

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI FRANSIZCA DERSİ PROGRAMI

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

LANGUAGE LEARNING CENTER LANGUAGE LEARNING CENTER

LANGUAGE LEARNING CENTER LANGUAGE LEARNING CENTER Manchester Dil Okulları LANGUAGE LEARNING CENTER Manchester Dil Okulları LANGUAGE LEARNING CENTER İstanbul Adana Erzurum Samsun Çorum (yakında) Aksaray Konya G.Antep Sakarya İzmit Tekirdağ Mersin Bursa

Detaylı

İçindekiler Hakkımızda Neden Kensington Academy London Eğitim Sistemimiz Eğitimde Kalite Güvencesi Genel İngilizce Seviyeler Hazırlık Sınıfı

İçindekiler Hakkımızda Neden Kensington Academy London Eğitim Sistemimiz Eğitimde Kalite Güvencesi Genel İngilizce Seviyeler Hazırlık Sınıfı İçindekiler Hakkımızda 5 Neden Kensington Academy London 7 Eğitim Sistemimiz 8 Eğitimde Kalite Güvencesi 9 Genel İngilizce 10 Seviyeler 11 Hazırlık Sınıfı 12 Sınavlara Hazırlık Eğitimleri 13 İş İngilizcesi

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI AVRUPA DİL PORTFOLYOSU

GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI AVRUPA DİL PORTFOLYOSU GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI Bu programda okuma, yazma, dinleme, gramer ve konuşma yetilerinizi geliştirerek 6-8-10 kişilik Grup Eğitimi konseptinde İngilizceye yönelik tüm detayları alabilir, Özel (Birebir)

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

CAMBRIDGE ENGLISH SINAVLARI BAŞLIYOR!

CAMBRIDGE ENGLISH SINAVLARI BAŞLIYOR! Pİ KOLEJİ CAMBRIDGE ENGLISH SINAVLARI BAŞLIYOR! Sayın Velimiz, Yabancı dil öğreniminin çocuklarımızın global bir dünyaya açılması için en önemli gereksinim olduğu gerçeğini büyük filozof ve dilbilimci

Detaylı

Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU

Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU EGESEM olarak 2012 2013 Eğitim Öğretim yılına hazırlanırken özel sektör ihtiyaçlarına da cevap veren eğitim programlarımız hakkında ayrıntılı bilgilerin bulunduğu

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME Tüm hakları saklıdır. Bu yayının bütünü ya

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ : Alanında uzman bir ekibe sahip olan İngilizce Hazırlık Programı, bölüm derslerinin

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU *

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * Arş. Gör. Kemalettin DENİZ ** GİRİŞ Özet Bu araştırmada, köyde ve kentte yaşayan ilköğretim öğrencilerinin yazılı

Detaylı