International Journal of Languages Education and Teaching

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Journal of Languages Education and Teaching"

Transkript

1 ISSN: , Mannheim GERMANY p CHALLENGES AND EASINESS OF TEACHING TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE AT UNDERGRADUATE LEVEL IN A FOREIGN COUNTRY; EXPECTATIONS AND LEARNING CONDITIONS OF STUDENTS: EXAMPLE OF IRAN ALLAMEH TABATABAI UNIVERSITY DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE YABANCI BİR ÜLKEDE LİSANS DÜZEYİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNİN ZORLUK VE TABATABAİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ 1 Mehmet Emin GÖNEN 2 ABSTRACT Throughout the history of humanity on earth, many languages have emerged.from the literary usage of these languages in hundreds of years bysocieties literature, called as the art of good word and writing, has emerged. Culture, that resulting from the processing of language and literary has been the identity of the nation. Introduction to other nations of this identity is realized in different ways throughout history as a cultural transmission. As communities modernize, every country and every state felt the need to teach their language, culture and literature to the people of other countries and thus to promote their culture and identity. In order to make the services of this teaching and promotion more regular and systematic, various institutions were established. In order to meet this need, Turkish Republic initiated the establishment of the Turkish Language and Literature Department in Iran AllamehTabatabai University by a protocol. This study will focus on the introduction of Turkish Language and Literature Department of Foreign Languages Faculty at AllamehTabatabai University; the importance of teachingturkish language and literature scientifically; the curriculum; the challenges and easiness of teaching Turkish language and literature to the Iranian students; students' requests, expectations and learning situations. In addition, it will be discussed the employment of students who graduate from this department by learning the Turkish language and Turkish literature; the positive contribution of the Turkish Language and Literature as well as the Turkish cultureafter graduation. Key Words: Language, Literature, Training, Challenges, Easiness, ÖZET İnsanlık tarihi boyunca yeryüzünde birçok dil ortaya çıkmıştır. Bu dillerin toplumlar tarafından yüzlerce yıl edebi bir şekilde kullanımından da edebiyat denilen güzel söz söyleme ve yazma sanatı doğmuştur. Dil ve edebiyatın işlenmesi sonucu ortaya çıkan kültür o milletin kimliği olmuştur. Bu kimliğin diğer milletlere tanıtılması kültür aktarımı olarak tarih boyunca farklı şekillerde gerçekleşmiştir. Toplumlar modernleştikçe her ülke ve her devlet kendi dil, kültür ve edebiyatını başka ülkelerin insanlarına öğretme ve bu şekilde kendi kültür ve kimliğini tanıtma ihtiyacını hissetmiştir. Bu öğretme ve tanıtma hizmetini sistemli hale getirmek ve daha düzenli yapmak için de çeşitli kurumlar oluşturmuşlardır. Türkiye de bu ihtiyacı karşılamak amacıyla İran Allama Tabatabai Üniversitesi bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü kurulmasına bir protokolle ön ayak olmuştur. Bu çalışmada, Allameh Tabatabai Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün tanıtımı, Türk dili ve edebiyatını bilimsel olarak öğretmesi açısından önemi, müfredat programı ve bölümde İranlı öğrencilere Türk dili ve edebiyatını öğretmenin zorluk ve kolaylıkları; öğrencilerin istekleri, beklentileri ve öğrenme durumları üzerinde durulacaktır. Ayrıca Türkçeyi ve Türk Edebiyatını öğrenerek bu bölümden mezun olan öğrencilerin istihdam alanları, mezuniyetten sonra Türk Dili ve Edebiyatına; buna paralel olarak da Türk kültürüne olan olumlu katkıları ele alınacaktır. Anahtar Kelimeler: Dil,, edebiyat, öğretim, zorluk, kolaylık, 1 Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 2 Dr., Allameh Tabatabai Üniversitesi, Türk Dili Edebiyatı Bölümü, e-posta:

2 YABANCI BİR ÜLKEDE LİSANS DÜZEYİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNİN ZORLUK VE TABATABAİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ GİRİŞ Günümüzde gelişmiş ülkeler, diğer ülkelerle çeşitli alanlarda ilişkiler kurmak, kendini tanıtmak ve böylece dünya arenasında kendine bir yer edinmek amacını gütmektedirler. Bugünün modern ve medeni dünyasında bilinmenin, tanınmanın ve kabul edilmenin en önemli yollarından birisi dil, kültür ve buna bağlı olarak edebiyatın diğer ülkelere tanıtılmasıdır. Dil ve kültür aktarımı, tarih boyunca farklı şekillerde gerçekleşmiştir. Önceki yüzyıllarda dil ve kültür öğretimi ve tanıtımı, çeşitli ülkelere seyahat eden gezginler aracılığıyla veya diğer ülkelere mal götüren tacirler aracılığıyla, bazen savaşlarda esir düşen esirlerin esir düştükleri ülkelerde kendi dil ve kültürlerini öğretmeleri şeklinde yapılmıştır. Ayrıca Din misyonerlerinin dinlerini yaymak amacıyla diğer ülkelerin dil ve kültürlerini öğrenmeleri ve daha sonra kendi dil ve kültürlerini benimsetmeleri yoluyla veya zaman zaman güçlü ülkelerin işgal ettikleri topraklardaki insanlara dillerini ve kültürlerini zorla kabul ettirmeleri şeklinde de kültür ve dil aktarımı yapılmıştır. Fakat bugünün dünyasında bu dil ve kültür aktarımı yolları geçerliliklerini hemen hemen kaybetmişlerdir. Çünkü günümüzde teknolojinin gelişmesinin doğal bir sonucu olarak dünyamızın küçük bir köy haline gelmesiyle, her ülke insanı artık televizyon ve internet vasıtasıyla diğer ülkeleri ve bu ülkelerin insanlarını görmektedirler. Bu görmenin sonucu yekdiğerinin dillerini öğrenmek kültür ve edebiyatlarını tanımak merak ve ihtiyacını duymaktadırlar. Devletler de modern insanın bu haklı ihtiyacını karşılamak ve sahip oldukları dillerini, edebiyatlarını ve buna bağlı olarak kültürlerini dünya ülkelerine tanıtmayı, aslında önemli bir devlet politikası olarak görmektedirler. Bu nedenle de karşılıklı çeşitli girişimlerde bulunmaktadırlar. Bu girişimlerden bazıları, diğer ülkelerde okullar açmak, başka ülkelerin üniversitelerinde kendi dil ve edebiyat kürsülerini kurmak, dil ve kültürlerini tanıtıcı kurslar düzenlemek ve kültür merkezleri açmaktır. Bu faaliyetler karşılıklı protokollerle gerçekleşmektedir. Bu amaca uygun olarak dil, edebiyat ve kültür aktarımını bilimsel bir seviyede yapmak için Türkiye ile İran arasındaki bir mutabakat zaptı ve Ankara Üniversitesi ile Allameh Tabatabai Üniversitesi arasında yapılan bir Akademik İşbirliği Protokolü (Temizel, ) sonucunda Tahran Allameh Tabatabâî Üniversitesi Fars Edebiyatı ve Yabancı Diller Fakültesi bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kurulmuştur Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Tanıtımı ve Bölümde Öğretim Şekli Bölüm ilk öğrencisini yılında almış ve yılında ilk mezunlarını vermiştir.

3 1628 Mehmet Emin GÖNEN Her yıl ortalama olarak bölüme kırk ile kırk beş civarında öğrenci alınmaktadır. Fakat alınan bu öğrencilerin yüzde yirmisi çeşitli sebeplerden dolayı bölümü bırakmaktadırlar. Bölüm yaklaşık olarak otuz beş kişi ile öğretime devam etmektedir. Türk Dili Edebiyatı bölümüne bazı bürokratik nedenlerden dolayı iki dönem öğrenci alınamadı. Son dönemde 45 öğrenci alındı. Bu yıl itibariyle birinci sınıfımız ve dördüncü sınıfımız mevcuttur. Önümüzdeki dönemde de bölüme öğrenci alınması kararlaştırılmıştır. Şu anda İran daki yaklaşık iki yüz özel ve devlet üniversitesinin içinde sadece Allameh Tabatabai üniversitesinde Türk Dili Edebiyatı bölümü vardır. Yani bölümümüz İran da tek Türk Dili ve Edebiyatı bölümüdür. Bu açıdan Türkçenin ve Türk Edebiyatının İran da bilimsel olarak öğretilmesi ve tanıtılması açısından ayrı bir öneme sahiptir. Bölümümüzü tercih eden öğrencilerimizin ortalama olarak yarısı Azeri Türkü, diğerleri Farstır. Bölümde öğretim her gün yapılmaktadır. Türk Üniversitelerindeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde uygulanan müfredat programı uygulanmaktadır. Fakat bölümün kuruluş yıllarında hazırlanan bu müfredat programının Türkçeyi öğrendikten sonra Türk Edebiyatını öğrenmeye başlayan yabancı bir öğrencinin dikkate alınmadan; salt Türkiye deki bir Türk Dili Edebiyatı bölümünün müfredat programının örnek alınarak yapılması özellikle edebiyat öğretiminde anlama zorluğunu da beraberinde getirmiştir. Örneğin 3. Döneme yerleştirilen Yeni Türk Edebiyatı ve şiir tahlili gibi tarihi ve soyut bazı dersleri, bu dönemde henüz Türkçeyi yeterli derecede öğrenmemiş öğrencilerimiz anlamakta gerçekten büyük zorlukla karşılaşmaktadırlar. Müfredat programında değişiklikler yaptık. Kavramsal ve soyut edebiyat derslerini 5. Dönemden sonraya alarak öğretimde zorluk meydana getiren bu sorunu ortadan kaldırdık. Genel derslerin dışında öğrencilerimiz haftada ortalama on dört saat bölüm dersi almaktadırlar. Genel dersleriyle birlikte dönemde on sekiz kredi alarak yüz kırk kredi ile mezun olmaktadırlar. Bölümümüzün yabancı öğrencilere hitap etmesi nedeniyle, Türkiye deki bir bölümden farklı olarak birinci ve ikinci dönemlerde daha çok Türkçe öğrenmeye yönelik iki kredili olarak şu derslere yer verilmektedir. Yazma ve Kuralları 1-2, Dinleme ve Anlama-1-2, Okuma ve Anlama-1-2 Konuşma 1-2 Yazma 1-2 Kolay Edebi Metinler 1-2 Kompozisyon 1-2 Dikte ve Telaffuz 1-2 Türkiye Türkçesi Grameri 1-2 Birinci ve ikinci dönemdeki bu dersler gerek Türkiye den gönderilen okutman ve öğretim görevlileri tarafından gerekse İranlı olup Türk Dili Edebiyatı alanında doktora yapan hocalar tarafından verilmektedir. Birinci sınıftaki Türkçe öğretimi mümkün olduğunca modern öğretim metotlarına göre yapılmaktadır. Dil laboratuarında bilgisayar destekli öğretim

4 YABANCI BİR ÜLKEDE LİSANS DÜZEYİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNİN ZORLUK VE TABATABAİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ 1629 yapılmaktadır. Kaynak olarak bu yıla kadar Tömer in Türkçe öğretim seti ve Orhun Türkçe öğretim seti kullanılmaktaydı. Bu yıl ise ilk kez bu kaynakların yanı sıra Yunus Emre Kültür Merkezi tarafından hazırlanan ve basılan Türkçe Öğreniyorum setinden faydalanılmaya başlanmıştır. Yukarıda adı geçen derslerin her biri farklı bir hoca tarafından verilmektedir. Öğrencilerimizin okuma-anlamayı, dinlemeyi, yazmayı veya gramer dersini farklı hocalardan almaları, onların farklı konuşma üslup ve öğretim metotlarıyla tanışmalarını sağlamakta ve böylece Türkçeyi daha etkili ve çabuk öğrenmelerine sebep olmaktadır kanaatimce. Çünkü herhangi bir dersin hocasından anlayamadığı bir konuyu veya kuralı diğer dersin hocasına sorabilmekte ve bu şekilde eksiğini tamamlayabilmektedir. Ayrıca takdir edileceği üzere dil öğretiminde öğreticinin konuşma üslubu, sesi, konuşma açıklığı son derece önemlidir. Yabancı dil öğrenen bir kişi eğer öğreticinin ses tonunu ve ahengini benimseyemezse dil öğrenmekte zorluk ortaya çıkacak ve faydalı bir dinleme gerçekleşmeyecektir. İşte bundan dolayı öğrencilerimiz yukarıda bahsedilen dersleri farklı ses rengine, tonuna ve konuşma üsluplarına sahip öğreticilerden aldıkları için kendilerine uygun sesi bulabilmekte ve etkili bir dinleme yapabilmektedirler. Bu da Türkçe öğrenimini hızlandırıp kolaylaştırmaktadır. Bunun en önemli kanıtı üçüncü dönemin sonuna gelindiğinde öğrencilerimiz, Türkçeyi iyi bir derecede anlamakta ve kendilerini ifade edecek şekilde konuşmayı öğrenmektedirler. Öğrencilerimiz Türkçeyi iyice pekiştirdikleri 4. dönemden sonra artık Türk Edebiyatının çeşitli alanlarıyla tanışmaya başlamaktadırlar. Bu dersler Klasik Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Metin Tahlilleri, şiir tahlilleri, Edebi Eleştiri, Cumhuriyet dönemi Türk Şiiri, Türk Edebiyatında roman ve hikâye gibi dallara ayrılmaktadır. 2. YÖNTEM Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşım tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırma, herhangi bir istatistiksel işlemler ya da başka bir sayısal araç olmaksızın verilerin üretildiği araştırma yaklaşımıdır (Esin ). Çalışma Allameh Tabatabai Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimiyle hem Türkçeyi hem de Türk Edebiyatını öğrenen öğrencilerin Türkçeyi ve Edebiyatı öğrenme sürecinde karşılaştıkları zorlukları ve kolaylıkları ve öğrenme durumlarını sınıf içinde tespit etmeye yönelik bir gözlemleme ve durum çalışması olduğundan betimsel bir araştırmadır. Birinci sınıf öğrencilerinin sınıf içindeki konuşmaları sırasında anlık tespit edilen yanlışların hemen kâğıda geçirilmesi şeklinde, sınav kâğıtları ve ayrıca kendilerine verilen bir konu etrafında yazdıkları kompozisyon kâğıtlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle çalışma yapılmıştır. Bunun yanı sıra son sınıf öğrencilerine sözlü ve yazılı soru sorma yöntemiyle onların Türk Edebiyatı ve Türkçe hakkında düşüncelerinin alınmasıyla veriler elde edilmiştir.

5 1630 Mehmet Emin GÖNEN 3. BULGU VE YORUMLAR 3.1. Öğretimde Karşılaşılan Zorluklar Türkçe öğrenmekte olan yabancı öğrenciler genellikle Türkçedeki ekleri kullanma konusunda gerek yazarken gerekse konuşurken ciddi sorunlar ve zorluklar yaşamaktadırlar (Kıvırcık ). Bölümümüze kayıt yapan öğrencilerimizin de ilk iki dönem Türkçeyi öğrenme sürecinde özellikle ekleri kullanma konusunda bazı zorluklar yaşadıkları gözlemlenmektedir. Buna bağlı olarak öğretici olarak bizler de eklerle ilgili ve diğer bazı gramer kurallarını onlara öğretmekte zorluklarla karşılaşmaktayız. Bu zorluklar gerek Farsça ile Türkçenin arasındaki gramer farklılığından ve gerekse Azeri Türkçesini bilen Türk öğrencilerimizin Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi arasındaki benzerlikten dolayı olumsuz aktarım yapmalarından kaynaklanmaktadır. Bu zorluklar hem konuşmada hem de yazıda ortaya çıkmaktadır Konuşma ve Yazmada Karşılaşılan Zorluklar Azerbaycan Türkçesinin Türkiye Türkçesi öğretimi üzerindeki olumsuz etkisi az da olsa bulunmaktadır. Şöyle ki, Azerbaycan Türkçesini bilen öğrencilerimiz bu Türkçenin yardımıyla Türkiye Türkçesini genel olarak anlamada önce bir kolaylıkla karşılaşmaktadırlar. Fakat daha sonra Türkiye Türkçesinde öğrenilen kelimelerin Azerice telaffuz edilmesi konuşmayı öğrenmede bir zorluğu da beraberinde getirmektedir. Yani diğer bir ifadeyle ortak bir kelimenin söylenişinde veya fiilin çekiminde alışılmış telaffuzun söylenmesi ve Azerbaycan Türkçesine göre yapılan fiil çekiminin hemen terk edilememesi sonucu konuşmada bir zorluk ortaya çıkmaktadır. Bu durum öğretimi biraz daha zorlaştırmaktadır. Örneğin; görerem (görürürüm) görmürüm (görmem) koşmarım (koşmam) koşmarız (koşmayız) anlaşaram (anlaşırım) anlaşarsan (anlaşırsın) anlaşar (anlaşır) anlaşaraz (anlaşırız) anlaşarsaz (anlaşırsınız) anlaşarlar (anlaşırlar) Daha çok fars öğrencilerde olmak üzere şimdiki zaman çekiminin yapılmasında da bir zorlanma ortaya çıkmaktadır. tuzlayırım (tuzluyorum) tuzlayırız (tuzluyoruz) tuzlayırsın (tuzluyorsun) tuzlayırsınız (tuzluyorsunuz) tuzlayır (tuzluyor) tuzlayırlar (tuzluyorlar) I sesinin söyleyişinde de bir zorluk ortaya çıkmaktadır. Fars ve Azeri Türkü öğrencilerin hepsi de ı sesini genellikle i olarak telaffuz etmektedirler.

6 YABANCI BİR ÜLKEDE LİSANS DÜZEYİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNİN ZORLUK VE TABATABAİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ 1631 Saygi, kitabi, koca adamsin, dinlemediz kalkmalıyim, kalkmalisin, kalkmali, kalkmaliyiz, kalkmalisiz, kalkmalilar, korkduydum, korkdiydim, korkdiydin, korkdiydi, çalisiyorum, yaymiştim, yaymıştin, yaymişti, yaymiştiniz, yaymişlerdi, aramişlerdi, anlamişlerdi, yazdiydim, anladiydim, bakdiydım, bakdiydın, bakdıydi, bakdiydiler, yağdiydi, basdiydılar, ağaçların yapraklari, kizdi (kızdı), yanina, kırlardan (kirlardan) Bazen ü sesi yerine i ve ı sesini, u sesi yerine ise ü sesini kullanmaktadırlar. Gördıydim (gördüydüm) gördıydın, (gördüydün olmişti (olmuştu) üzün böylü (uzun boylu) Öğrencilerin neredeyse hepsi Türkçedeki yuvarlak ünlüleri (o, ö, u, ü) çıkarmakta zorlanmaktadırlar. Bazen o sesi yerine ö sesini kullanmaktadırlar. Çök (çok), üzün böylü (uzun boylu), ötelde (otelde) çalıştim, Bu yanlış kullanımın tersi de olabilmektedir. Ö sesi yerine o sesini kullanmaktadırlar. Gordüm (gördüm) boldüm (böldüm) yölümü (yolumu) gösterdiler. Yumuşak g nin (ğ) telaffuzunda önceleri oldukça fazla zorlanmaktadırlar. Bu sesi çıkaramıyorlar veya yanlış çıkarıyorlar. Fakat zaman içinde yapılan alıştırmalarla bu sesi doğru çıkarmayı öğrenmektedirler. kaşiyim (kaşığım) kaşiyin (kaşığın) kaşiyi (kaşığı) kaşiyimiz (kaşığımız) kaşiyiniz (kaşığınız) kaşikleri (kaşıkları) yemei (yemeği), Örencileri (öğrencileri) İlgi ve iyelik hal eklerini çıkarmakta zorlanmaktadırlar. Bu ekleri yazarken de yanlışlık yapmaktadırlar. Örneğin, ilgi eki ile iyelik ekini karıştırmaktadırlar. Hal eklerini bazen gereksiz yere kullanıyorlar. Bazen hiç kullanmıyorlar. Bazen de birbirinin yerine kullanmaktadırlar. Ben onlar (onları) çok seviyorum. O evlidir ve iki çocuk (çocuğu) var. Ben dil öğrenme (öğrenmeyi) severim. Ben hikâye ve şiir kitapları (kitaplarını) beğeniyorum. Yardım ihtiyaç oldum (yardıma ihtiyacım oldu). Orada benim numarami (numaram) çok güzel oldi. (Gereksiz belirtme eki kullanımı). Ben istiyorum bu dönemden (dönemde) konuşmağım iyi olsun. Bazı fiilleri (fiillere) dikkat etmiyoruz. O zaman babamı (babam) pazara (pazarda) çalışti. Dört ay önce üniversitede (üniversiteye) geldim. Yoldan (yolda) arabam arızalandı.

7 1632 Mehmet Emin GÖNEN Ben Mehmet ten (Mehmet e) çok teşekkür ettim. Farsçada teşekkür ederken yönelme yerine çıkma durum eki kullanılmaktadır. Bundan dolayı öğrenciler teşekkür ederken olumsuz aktarım yaparak bu eki yanlış kullanmaktadırlar. Yapılan başka bir yanlış ve öğrenmede zorlanma şudur. Farsça nın etkisiyle iyelik ekini, isim cümlelerinde fiilin sonuna getirilen ek fiille karıştırmalarıdır. Örneğin Bugün sınavım var yerine, bugün sınav varım şeklinde kullanmaktadırlar. Her iki dilde de olan ve yazılışları aynı fakat farklı anlamlarda kullanılan kelimelerin anlamının kavratılmasında da zorluk ortaya çıkmaktadır. Böyle kelimeler çoktur. Örnek olarak birkaç tane verelim. Fakat kelimesi Türkçede ama anlamındadır. Bu kelime Farsçada aynı şekilde mevcuttur ve sadece anlamında kullanılmaktadır. Diğer örnekleri tablo üzerinde görelim. Sözcük Türkçede Farsçada Dert Hastalık Ağrı Hasta Hastalığı olan kişi Yorgun Misafir Eve ziyarete gelen kişi Yolcu Pul Kıymetli küçük kağıt Para Mert Cömert, doğru kişi Erkek kişi Sebze Yenilen bitkiler Yeşil Türkçede olan bazı zaman kiplerinin Farsçada olmaması da öğretimde bir zorluğu beraberinde getirmektedir. Örneğin görülen geçmiş zamanın hikâyesi ile geniş zaman kipi Farsçada yoktur. Bundan dolayı öğrencilere bu zamanı anlattığımızda yine bir zorlukla karşılaşmaktayız. Öğrenciler zihinlerinde bu kiplerin karşılığını bulamamaktadırlar. Bu kipleri uzun açıklamalarla ve örneklerle anlatmaya ve kavratmaya çalışmaktayız Kolaylıklar Bölümümüzde Türkçeyi öğretirken karşılaştığımız bu zorlukların yanı sıra bazı kolaylıklarla da karşılaşmaktayız. İlk olarak yukarıda bahsedildiği üzere Azeri öğrencilerimizin Azerbaycan Türkçesini bilmeleri nedeniyle bizim konuştuğumuz Türkiye Türkçesini tam olmasa da genel olarak anlamaktadırlar. Böylece anlattığımız kuralları Azerbaycan Türkçesiyle kıyas yaparak kavramaktadırlar. Bunun yanı sıra kuralı veya kelimeyi anlayamayan fars öğrencilere Farsça tercüme ederek ve Farsçadaki karşılığını anlatarak öğretime bir nevi yardımcı olmaktadırlar. Bu durum hem öğretici ve hem de öğrenci açısından ilk üç-dört ayda öğretim ve öğrenim sürecine oldukça önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Lisans düzeyinde Türkçe öğretirken karşılaştığımız en önemli kolaylıklardan biri de iki dildeki sayısı binleri aşan ortak söz varlığıdır. Bu çok önemli bir husustur. Gerçekten bir dil öğretilirken veya öğrenilirken kuralları, zamanları ve mantığı öğrendikten sonra yapılması gerekli en önemli çalışmalardan birisi kelime ezberlemektir. Biz bu açıdan büyük bir artı

8 YABANCI BİR ÜLKEDE LİSANS DÜZEYİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNİN ZORLUK VE TABATABAİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ 1633 değere sahibiz. Türkçe ve Farsçadaki ortak kelimelerin sayısının fazla olması ve şu anda da bazı telaffuz farklılıkları olsa da aynı anlamda kullanılması, öğretici olarak bizlere ve kelimenin anlamını ezberleme açısından da öğrencilerimize büyük ölçüde kolaylık getirmektedir. Bu kelimelerin sayısı binleri aşmaktadır. Biz örnek olarak birkaç taneyi tablo üzerinde gösterelim. Adam Adet Ateş Çorap Dahil Hariç Ders Dost Duvar Dünya Düşman Edebiyat Feryat Fındık Fikir Taze Gül Hayat İlim İncir Kebap Kırmızı Limon Mecbur Meydan Meyve Millet Muz Netice Pazar Pencere Perde Peynir Pirinç Renk Saat Sandalye Selam Sini Siyah Şair Şart Şehir Şehit Şikayet Tarçın Tarih Ümit Ütü Temel söz varlığından başka iki dil ve iki kültür arasında var olan ortak atasözleri ve deyimler de Türkçe öğretimini kolaylaştırıp hızlandıran temel etkenlerdendir. Deyimler ve atasözleri bir ulusun kültürünü, tarihini, yaşantısını ve ortak dil zevkini yansıtması açısından çok önemli fonksiyonlar üstlenmektedirler (Kurt, ). Türkler ve Farslar bin yıldır aynı coğrafyada iç içe yaşadıkları için ortak tecrübelerin ürünü olan atasözü ve deyimleri de ortak gelişmiş ve birbirlerinden etkilenmişlerdir. Türkçede var olan birçok atasözü ve deyim Fars dili ve kültüründe de aynı anlamda ve işlevde kullanılmaktadır. Öğrencilerimize Türkçeyi öğretim sürecinde bunu yakından gözlemlemekteyiz. Bir konuyu açıklarken veya anlattığımız konuya örnek verirken kullandığımız atasözü ve deyimin karşılığını Farsçada bulan öğrencinin konuyu hemen kavradığını görüyoruz. Her iki dilde var olan ve Türkçe öğretimi sırasında öğretimi ve öğrenimi olumlu yönde etkileyerek kolaylaştıran bu ortak atasözü ve deyimlerden (Tokmak-2001). birkaç tane örnek olarak verelim. Ortak Atasözleri: Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur کوه به کوه نمیرسه آدم به آدم میرسه Damlaya damlaya göl olur قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود Gözden ırak olan gönülden de ırak olur از دل برود هر آنکه از دیده رود Oynamasını bilmeyen kız; yerim dar demiş; yerini genişletmişler ; gerim. عروس نمیتونه برقصه میگه اتاق کجه ا ست ب ه دان ا د شمن Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir از دو ست ن ادان Aç tavuk kendini buğday ambarında görür

9 1634 Mehmet Emin GÖNEN آدمگرسنه خوابنانسنگکمیبینه Bir elin nesi var iki elin sesi var ن دارد صدا د ست ي ک Acele işe şeytan karışır عج له ک ار ي طان ش ا ست Aşçı iki olursa yemek ya ekşi olur ya tuzsuz آشپز که دوتا شد آش یا شوره یا بینمک Ortak Deyimler: Aba altından değnek göstermek ک ش یدن ن شان و خط Ağız aramak ک ش یدن حرف ک سی زب ان زي ر از Ağrımayan başını derde sokmak ب س تن د س تمال را ک ند ن می درد ک ه را سری Ağzı bir karış açık kalmak مان دن ب از دهان ش ت عجب از Armut piş, ağzıma düş گ لو ت و ب پر!ه لو Can kulağıyla dinlemek دادن گ وش دل و جان ب ا Cana yakın دا ش ت نی صم یمی دو ست Canı burnuna gelmek ر س یدن ل ب ب ه جان ش Çenesi düşük چان ه ل ق شدن ل ق ک سی ی چان ه Dikili ağacı olmamak ن بودن ق دم ث اب ت ن بودن ب ند جاي ی در Eski defterleri karıştırmak ک ش یدن پ یش را ها گ ذ ش ته Göz boyamak ان داخ تن ا ش ت باه ب ه ک ردن ل وخ را ک سی پ اال ن ک ردن آراي ی ظاهر Göz dikmek دوخ تن چ شم چ یزی ب ه چ یزی ب ه دا ش تن چ شم Gözden düşmek اف تادن چ شم از Kültürel Yakınlık Kültür ve Dil ayrılmaz bir bütündür. Dil ve kültür arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Dil kültür ilişkisi sorgulandığında, kültürün en önemli koruyucusu ve aktarıcısının dil olduğu gerçeğiyle

10 YABANCI BİR ÜLKEDE LİSANS DÜZEYİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNİN ZORLUK VE TABATABAİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ 1635 karşılaşırız. Dil, kültürü koruma ve aktarma görevinin yanında kültürü geliştirme ve değiştirme görevini de üstlenmiştir (Açık, ). Mehmet Kaplan dili bir toplumun duygu ve düşüncelerinin kabı olarak nitelendirir ve bunun bu kap ile nesilden nesile aktarıldığını vurgular. Dilin toplumu şekillendiren bir kap olmasının yanı sıra toplumu bir arada tutan bir yapıya sahip olduğu da görülecektir. Açık ın; Pehlivan dan yaptığı aktarıma göre yabancı dil öğretiminde kültürlerarası etkileşimin yaratılacağı ortamı oluşturmak son derece önemlidir. Yabancı dil öğretimi iki farklı kültürün karşılaştığı ortamdır. Yabancı dil öğrenen kişi aynı zamanda yeni bir kültür öğrendiğine göre yabancı dil olarak Türkçe öğretimi de Türk kültürünün anlatıldığı bir ortamdır (Açık ). Yabancı dil öğretiminde kültürel yakınlığın dil ve edebiyat öğretimini kolaylaştırıcı yönü yadsınamaz. Bir ülkenin kültürüne olan yakınlık onun dilini daha çabuk öğrenmeyi ve kavramayı ve edebiyatını daha kolay tanımayı beraberinde getirmektedir. Bunun diğer yönünü şöyle düşünebiliriz. Bir ülkenin dilini öğrenen kişi dil ile beraber o ülkenin kültürel yapısını da öğrenmektedir. Türk ve İran kültürü binlerce yıldan beri ilişki ve yakınlık içindedir. Din, yaşam, ahlak anlayışları, tarihsel yakınlık, ortak kelimeler, edebiyat bütün bunlar iki ülke insanının birbirlerinin dilini öğrenmede ve edebiyatlarını tanımada büyük bir kolaylığı beraberinde getirmektedir Edebiyatın Dil Öğretiminde Kolaylaştırıcı Etkisi Yabancılara Türkçe öğretirken hikâye şiir, roman gibi edebi metinlerle çalışmak her zaman için faydalı bir yöntemdir. Edebi metinler okuma anlama yazma ve konuşma becerilerini eş zamanlı geliştirir. Edebî metinler dili öğrenen öğrencilerin hedef dilin konuşulduğu ülke hakkında her açıdan bilgi edinmelerine kaynaklık da eder. Yabancı dili öğrenen kişiler edebi metinler yoluyla dili öğrendikleri zaman o hedef dile ait bütün değerleri de beraberinde öğrenmektedirler. Arak ın da ifade ettiği gibi (Arak ). edebî metinler öğrenilen dilin kültür ortamını yansıttığından öğrenilenler soyut ortamda kalmaz ve günlük yaşamda diyaloglar içinde kullanma olanağı doğar. Bu yüzden sınıf içinde dil öğretilirken özellikle kolay edebi metinler öğretimin başından sonuna kadar dil öğretiminin merkezinde yer almalıdır. Her şeyden önce unutulmaması gereken bir ilke vardır. Basit anlamda bir iletişim etkinliği için varlığından yararlandığımız dil olgusu, tek düze bir işleve sahip olmaktan öte; diller arası, kültürler arası, duyular arası ve daha birçok zihinsel, imgesel ve sanatsal işlevleri barındırır. Buradan yola çıkarak, dil öğeleri ile yapılandırılmış edebi ürünlerin öğrenenin dil öğrenme süreçlerinde soyut dünyasını geliştirme ve onu devindirme noktasındaki yararlarından söz etmek yerinde olur kuşkusuz. İşte tam da bu ara düzeyde edebiyatın ve yazınsal ürünlerin yabancı dil öğretimine katkılarının önemi ortaya çıkmaktadır (Bülbül, ). Edebi metinlerden hareketle öğrenci yalnızca dil becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda öğrendiği dilin kültürünü de tanıma ve öğrenme olanağını bulur. Bu sayede dil

11 1636 Mehmet Emin GÖNEN öğreniminin başlıca koşullarından biri olan kültürler arası iletişim ders ortamında somut olarak hayata geçirilebilmektedir (Ünal, ). Edebiyat öğretiminin ve edebi metinlerin dil öğretimine olumlu yönde faydasının olduğunu, dil öğrenimini kolaylaştırıp çabuklaştırdığını öğrenci üzerinde yaptığımız anket ve gözlemlerimiz sonucunda da görmekteyiz. Bölümde Türk Edebiyatının çeşitli alanlarına ait olan derslerde çeşitli edebi metinleri okuyarak Türk Edebiyatını tanıyan öğrencilerimiz buna bağlı olarak okudukları bu edebi metinlerin etkisiyle Türkçeyi daha doğru ve hızlı öğrenmektedirler. Bunun yanı sıra Türk kültürünü ve Türk yaşamını da tanımaktadırlar. Örneğin, Bursa da Zaman ve Süleymaniye de Bayram Sabahı şiirleriyle Türk İslam yaşamına ve Türk tarihine ilgi duymakta ve Türkiye yi oldukça fazla merak etmektedirler. Öğrencilerin bu şekilde Türk Edebiyatının çeşitli dallarını öğrenmeleri, onların Türk Dilini daha iyi konuşmalarını ve Türk kültürünü daha iyi tanıyıp sevmelerini netice vermektedir Beklentiler Türk Dili ve edebiyatı bölümünü okuyarak Türkçeyi ve Türk Edebiyatını öğrenen öğrencilerimizin bu konuda farklı beklentileri vardır. Yaptığımız yazılı ve sözlü anketler sonucu elde ettiğimiz verilere göre, her şeyden önce öğrendikleri ve sevdikleri Türkçe ve Türk edebiyatını İran da öğreterek bu şekilde Türk diline ve edebiyatına hizmet etmek en birincil amaçları ve beklentileridir. Aldığımız cevaplar genel olarak Türkçeyi Farslar arasında yaygınlaştırmak, Türk edebiyatını tanıtarak iki ülke arasındaki ön yargı duvarlarını yıkmak böylece ilişkileri daha iyi bir seviyeye getirmek,tir. Türkçeyi öğreterek hayatını kazanmak, özellikle Türkçeyi, Türk edebiyatını ve kültürünü en iyi tanıtacak Türkiye den bir hocanın her zaman için bölümde olması en önemli beklentileri arasındadır. Otuz milyon Türkün yaşadığı İran da Türkçeyi akademik anlamda bilen kişi sayısı parmak sayısı kadar bile değil. Yapılması gereken birçok edebiyat çalışması bilim adamlarını bekliyor. Halk Edebiyatından tutun, Çağdaş Edebiyata kadar, İran da yapılması gereken birçok araştırma var. Maalesef Türkiye ye giden öğrencilerin bir kısmı ya hiç dönmüyor ya da döndükten sonra buradaki konularla ilgilenmiyorlar. Öğrencilerin kendilerini yetiştirdikten sonra İran da Türk Dili ve Edebiyatına ait bütün eserleri ve birikimleri ortaya çıkarmaları, ayrıca her iki edebiyatı karşılaştırmalı olarak araştırmak ve çalışmak amaçları beklentileri arasındadır Öğrenme Durumları Öğrencilerimizin öğrenme durumları çok iyi durumdadır. Dördüncü sınıfa gelen öğrencilerimiz çoğunluk itibariyle Türkçeyi çok rahat anlayıp konuşmaktadır. Bunun yanı sıra

12 YABANCI BİR ÜLKEDE LİSANS DÜZEYİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNİN ZORLUK VE TABATABAİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ 1637 aldıkları Türk Dili Tarihi dersleriyle Türkçenin geçmişten günümüze gelişimini bilimsel olarak öğrenmektedirler. Ayrıca Klasik Edebiyatımızın kaynaklarından başlayarak bu edebiyatı dönem dönem on sekizinci yüzyıla kadar iyice tanımaktadırlar. Yeni Türk Edebiyatının Tanzimat dönemi, Metin ve Şiir Tahlilleri ve Eleştiri gibi dersleriyle de Tanzimat tan Cumhuriyete kadar olan dönemde Türk Edebiyatında ortaya çıkan bütün fikri ve edebi gelişmeleri tanıyıp öğrenmektedirler. Bundan başka bir şiir veya metin üzerinde tahlil ve eleştiri yapabilme yetisini kazanmaktadırlar. Öğrencilerimiz bu kazanımlarıyla ve öğrenme seviyeleriyle mezuniyetten sonra çeşitli alanlarda iş bulabilmektedirler. Bunların başında sözlü ve yazılı tercüme faaliyetleri, çeşitli Türk ve İran şirketlerinde tercümanlık görevleri, dil öğretim merkezlerinde Türkçe öğretimi gelmektedir. Bunun yanı sıra her yıl üç veya dört öğrencimiz Türkiye Cumhuriyeti Türk Akraba Toplulukları Başkanlığının verdiği yüksek lisans bursunu kazanarak Türkiye de çeşitli üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapmaya hak kazanmaktadır. Bu şekilde birkaç yıl önce yüksek lisans ve doktora yapmak için giden öğrencilerimizden bazıları doktoralarını tamamlamış ve bölümde derslere girmeye başlamışlardır. Öğrencilerimiz mezuniyetten sonra yaptıkları bütün bu faaliyet ve çalışmalarıyla Türk diline, edebiyatına ve kültürüne büyük ölçüde tanıtım katkısında bulunmaktadırlar. 4. SONUÇ Bölümümüz İran da Üniversite düzeyinde Türk Edebiyatının derin ve ihtişamlı dünyasına açılan bir kapıdır. Burada Türk dilini ve edebiyatın öğretirken bir takım zorluklarla karşılaştığımız gibi bazı kolaylaştırıcı unsurlara da sahibiz. Öğrencilerimizle birlikte gösterdiğimiz karşılıklı gayretle bu zorlukları aşarak kolaylaştırıcı unsurları da iyi değerlendirmek suretiyle onların Türkçe ve edebiyat öğrenim düzeylerini en iyi seviyeye getirmeye ve beklentilerine cevap vermeye çalışmaktayız. Bütün bunları göz önünde bulundurmak kaydıyla bizim buradaki vazifemiz, bu yabancı öğrencilerimize Türkçeyi öğretmekle kalmayıp aynı zamanda edebi eserler yoluyla onları Türk Edebiyatının zengin dünyasıyla tanıştırmak ve böylelikle Türk kültürünü sevdirmektir. KAYNAKÇA

13 1638 Mehmet Emin GÖNEN Kaplan, Mehmet, (2002). Kültür ve Dil, İstanbul: Dergah Yayınları. Tokmak, A. Naci. ( 2001). Telaffuzlu Türkçe- Farsça Ortak Deyimler Sözlüğü, (1.bs.), İstanbul: Simurg Yayınları. Şahin, E. Yağmur, (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Ek Yanlışları, Tarih Okulu Dergisi, (TOD), Yıl 6 Sayı XV, ss Temizel, Ali (2007). İran'da Türkçe Öğretimi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (üniversite Dergisi) 17, Ünal, Dalım Çiğdem, (2005). Yabancı Dil Öğretiminde Edebi Metinler: Yenilikçi Yaklaşımlara Geçiş Süreci ve Gerekçeleri, H. Ü. Egitim Fakültesi Dergisi, 29, Açık Fatma, Demir Ahmet, (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım ve Seçilecek Metinlerde Bulunması Gereken Özellikler, TÜBAR-XXX-/2011-Güz. Barın, Erol, (2003). Yabancılara Türkçenin Öğretiminde Temel Söz Varlığının Önemi, Bildiriler TÜBAR-XIII-/2003-Bahar. Bülbül, Melik, (2012). Karşılaştırılmalı Edebiyat Çalışmalarının Yabancı Dil Öğretimine Sağladığı Katkılar, Uluslararası Karşılaştırılmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, (ss ). Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi. Cumakunova G. (2000). Yakın Akraba Diller Arasındaki Benzerlik ve Farklılıkların Öğrenime Yansıması, Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı (ss ),İstanbul: Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi. Hafız, N. (1999). Yugoslavya da Türkçe Öğretimi (üniversite düzeyinde), Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bildiriler, (ss ). Ankara: Türk Dil Kurumu. Hayber, A. (1999). Makedonya da Türkçe Öğretimi (üniversite düzeyinde) Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bildiriler, (ss ). Ankara: Türk Dil Kurumu. Kıvırcık, Ş. Y. (2001). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri, (ss ). İzmir: Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kurt, Ö. (2001). Belarus ta Türkçenin Öyküsü, Türkçe Öğretiminde Deyimlerin Önemi, Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri, (ss ). İzmir: Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi. Arak, H. (2014). Yabancı Dil Öğretiminde Edebiyatın Yeri,

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER 1.Giriş Son dönemde Türkiye ile Makedonya arasında her alanda iş birliği gelişti ve bunun neticesi

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe

Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe 1 Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe Yurt dışındaki Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde son yıllarda

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ESKİ TÜRK EDEBİYATI I Ders No : 0020110003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

ÇOCUĞUM BAŞARACAK MI?

ÇOCUĞUM BAŞARACAK MI? ÇOCUĞUM BAŞARACAK MI? Öncelikle başarıp, başaramadıklarına karar vermek için hedefimiz belli olmalı. Yabancı dil öğreniminde çocuğunuz için nasıl bir hedef düşünüyorsunuz, o, kendisi için ne düşünüyor?

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

Uluslararası hareketlilikte yabancı dil olmazsa olmaz mıdır? Başarılı bir. Boğaziçi Üniversitesi

Uluslararası hareketlilikte yabancı dil olmazsa olmaz mıdır? Başarılı bir. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası hareketlilikte yabancı dil olmazsa olmaz mıdır? Başarılı bir hareketlilik için ön şart mıdır? Y d D D Nilüf Ö t Zihni ğl Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Özyurt Zihnioğlu Boğaziçi Üniversitesi Taslak

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 5. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 5. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI Seviye: 5 CEFR Seviyesi: B2 Ders programı: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 5 saat olmak üzere haftanın beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar. (8x 25 saat= 200 saat) Ofis saatleri: Okutmanlar,

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER MERKEZİN KISA TARİHÇESİ 1982 - Türkçe Dersleri Düzenleme Başkanlığı 1983 - Yabancılara Türkçe Öğretimi Birim Başkanlığı

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

İngilizce nasıl öğrenilir?

İngilizce nasıl öğrenilir? 1/5 İngilizce nasıl öğrenilir? İlk önce Yabancı dil nasıl öğrenilmez? sorusu ile başlayalım mı? Gramer çalışarak yabancı dil öğrenilemez. Neden mi? Şu cümleye bir bakın: Sorular çalıştıklarınızdan mı çıktı?

Detaylı

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU 1.Eğitimin/Kursun Amacı: Bu program ile kursiyerlerin; 1. Paritmetik (parmakla aritmetik) ve Soroban (Japon Abaküsü) Sistemi nde sayıları

Detaylı

PROF. DR. MURAT ÖZBAY IN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE

PROF. DR. MURAT ÖZBAY IN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE PROF. DR. MURAT ÖZBAY IN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE 1. Prof. Dr. Murat Özbay ın Hayatı ve Eserleri Nurşat BİÇER 1962 yılında Konya nın Ereğli ilçesinde doğan Özbay,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI III Ders No : 0020110023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

İŞARET DİLİNİN GELİŞİMİ KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİNE BAĞLIDIR - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İŞARET DİLİNİN GELİŞİMİ KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİNE BAĞLIDIR - Genç Gelişim Kişisel Gelişim SİVAS BELEDİYESİ İŞARET DİLİ EĞİTMENİ MUSTAFA EPİK. İŞARET DİLİNİN GELİŞİMİ KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİNE BAĞLIDIR. İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR MUTLAKA BAŞARILI OLACAKTIR SORU- Bize kısaca kendinizi

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TUR001 Türkçe 1 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I 3 0 3 5 TDE 102 Türkiye Türkçesi

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Almanca bölümü olarak hedeflerimiz:

Almanca bölümü olarak hedeflerimiz: Özel Antalya Envar İlköğretim Okulunda ikinci yabancı dil olarak almanca dersi verilmektedir. Hedefimiz öğrencilerimizin almanca konuşulan ülkelerin tarih, toplum ve kültürünü tanımak ve bunları anlayabilmek

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç * MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bülent Ecevit

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI II Ders No : 0020110013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

EDEBİYAT. Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak)

EDEBİYAT. Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak) Hoş geldiniz. 19. YIL EDEBİYAT Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak) NEDEN EDEBİYAT? Edebiyat en iyi dil öğrenme yoludur.

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder.

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.3. Bilginin farklı biçimlerde saklanabileceğini kavrar.

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahir Kalfa 2. Doğum Tarihi : 08.04.1966 3. Unvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ GÜZ YARIYILI YÜKEK LİAN DERLERİ DER KODU ZORUNLU/ EÇMELİ DERİN ADI KREDİİ ELIT 709 Z Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi ELIT 711 Araştırma Yöntemleri ELIT 735 Uygulamalı Dilbilim: Yabancı Dil Öğretimi ve Öğrenimi

Detaylı

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce III ENG201 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG102 Dersin

Detaylı

Ders Adı : TÜRK HALK EDEBİYATI III Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK HALK EDEBİYATI III Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK HALK EDEBİYATI III Ders No : 0020110025 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İngilizce Konuşma ve Sunum (ELIT 110) Ders Detayları

İngilizce Konuşma ve Sunum (ELIT 110) Ders Detayları İngilizce Konuşma ve Sunum (ELIT 110) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Konuşma ve Sunum ELIT 110 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç:

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç: PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Bu programın amacı; ekonominin temelinde dayandığı sermaye piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikleri öğrencilerimize kazandırmak adına finans, ekonomi, ekonometri, sosyal bilimler

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

DİN EĞİTİMİ - 7. Yrd. Doç. Dr. M. İsmail BAĞDATLI.

DİN EĞİTİMİ - 7. Yrd. Doç. Dr. M. İsmail BAĞDATLI. DİN EĞİTİMİ - 7 Yrd. Doç. Dr. M. İsmail BAĞDATLI mismailbagdatli@yahoo.com Öğretim Yöntemleri Eğitim tarihimiz boyunca klasik yöntemler başarı ile uygulanmıştır. Günümüzde de uygulanmaya devam edecektir.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Poetika (Kavram ve Tarihçe) Ders No : 8107010010 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz!

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! 510 TÜRK DÜNYASI VAKFI HAKKIMIZDA Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! Bilginin hızla üretildiği ve tüketildiği bir çağda, çocuklarımızın okuma merakının dünya çapında hayli azaldığını

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Tel: Belgeç: E MAİL:

ÖZGEÇMİŞ. Tel: Belgeç: E MAİL: ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Mustafa DURMUŞ ÜNVANI: Doç. Dr. DOĞUM TARİHİ: 10.08.1975 DOĞUM YERİ: İstanbul YABANCI DİLİ: İngilizce MEDENİ HÂLİ: Evli İŞ ADRESİ: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU TR Tercüme Üzerine Bazı Öneriler

Detaylı

İstek Kemal Atatürk İlkokulu Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ

İstek Kemal Atatürk İlkokulu Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ İstek Kemal Atatürk İlkokulu 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ Sayın Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, 2015-2016 eğitim öğretim yılının ilk dönemini bugün tamamlıyoruz. İlk dönem,

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Ders No : 0310460203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı : Süleyman Erkam SULAK : Yrd. Doç. Dr. : Eğitim Fakültesi : Temel Eğitim : Sınıf Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

Allameh Tabataba i Üniversitesi Fars Edebiyatı ve Yabancı Diller Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. İran'da Türk Dili, Lehçeleri ve Edebiyatı

Allameh Tabataba i Üniversitesi Fars Edebiyatı ve Yabancı Diller Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. İran'da Türk Dili, Lehçeleri ve Edebiyatı Allameh Tabataba i Üniversitesi Fars Edebiyatı ve Yabancı Diller Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İran'da Türk Dili, Lehçeleri ve Edebiyatı Uluslararası Sempozyum 28-29 Nisan 2015 Tahran 28-29 Nisan

Detaylı

MEHMET VEYSEL ÇELİK ŞAİR NESİMİ İLKÖĞRETİM OKULU DİYARBAKIR 20.12.2009

MEHMET VEYSEL ÇELİK ŞAİR NESİMİ İLKÖĞRETİM OKULU DİYARBAKIR 20.12.2009 MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORUMU SANAL OYUNLARLA SOMUT ÖĞRENİYORUM Sunum: Mehmet Veysel ÇELİK Diyarbakır Şair Nesimi İlköğretim Okulu Öğretmeni 1 İÇİNDEKİLER: -OKULUMUZU TANIYALIM

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU Bölüm TARİH ANA BİLİM DALI Bölüm Başkanı PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Anabilim Dalının amacı yüksek

Detaylı

Syllabus LANG 290: TURKISH SING LANGUAGE ( SIGN LANG) Spring 2014

Syllabus LANG 290: TURKISH SING LANGUAGE ( SIGN LANG) Spring 2014 Syllabus LANG 290: TURKISH SING LANGUAGE ( SIGN LANG) Spring 2014 Öğretim Üyesi: CANAN TÜRKOĞLU Ofis: SOS 136 Ofis Saatleri: Salı 09.00-10.00; Perşembe 09.00-10.00 E-mail: cturkoglu@ku.edu.tr Telefon:

Detaylı

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ÖZEL BİLGE İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Sayın Velimiz, Sizlerin eğitim öğretim sürecimizde yapılan çok yönlü çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmanızın

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ II Ders No : 0020110028 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN,

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Ders No : 0310340020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

1) İngilizce Öğrenmeyi Ders Çalışmak Olarak Görmek

1) İngilizce Öğrenmeyi Ders Çalışmak Olarak Görmek 1) İngilizce Öğrenmeyi Ders Çalışmak Olarak Görmek İngilizce öğrenilememesinin ilk ve en büyük sebeplerinden birisi, İngilizce öğrenmeyi ders çalışmak olarak görmek. Çoğu zaman İngilizce iş hayatında başarılı

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı