Müşteri Hizmet Bildirgesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müşteri Hizmet Bildirgesi"

Transkript

1

2 Bu Bildirge nedir? Bu Bildirge, Temel Hizmetler Komisyonunun (Essential Services Commission s) leri Yönetmeliği (Customer Service Code) temel alınarak hazırlanmış olup Komisyon tarafından onaylanmıştır. Bildirge Goulburn Valley Water ın hak ve sorumlulukları ile sizin hak ve sorumluluklarınız hakkında bilgi verecektir. Bildirge, sunduğumuz su ve kanalizasyon hizmetleri ile ilgili ulaşmayı amaçladığımız performans hedeflerini belirtir. Bu bildirge bir anlaşma veya onayla sağlanan su, ticari atık veya diğer hizmetleri kapsamaz. Uygulanan şart ve koşullar için anlaşmanıza başvurunuz. Goulburn Valley Water Kimdir? Goulburn Valley Bölgesi Su İdaresi, Goulburn Valley Water adı altında çalışmakta olup güneyde Melbourne varoşlarından kuzeyde Murray nehrine kadar (yukarıdaki haritaya bkz.) olan yaklaşık 20,000 kilometre karelik bir alanı yönetir. Bölge çapında 54 il ve ilçede 121,000 in üzerinde kişiye şehir suyu ve atık su hizmeti sağlıyoruz Su Yasası (Water Act) uyarınca işletilmekte olup su bakanlığına karşı sorumlu bir Devlet İdaresi statüsündeyiz. Bakanlık tarafından üç yıl çalışmak üzere atanmış bir Yönetim Kurulumuz vardır. Belirlenen su bölgelerinde içme ve kullanma suyunun (düzenlenenler dahil) konut, ticari ve endüstriyel yerleşim yerlerine dağıtımından ve muamele edilmesinden sorumluyuz. Aynı zamanda belirlenen kanalizasyon alanlarında evlerden ve endüstriden gelen atık suların toplanmasından ve muamele edilmesinden de sorumluyuz. Yağmur suları Goulburn Valley Water ın değil Goulburn Valley bölgesi yerel Belediyelerinin sorumluluğundadır. Bağlantı ve Hizmet Yükümlülükleri Mülkünüz bir sisteme bağlı ise, bu Bildirgede belirtilen hizmetleri, Bildirgenin Ek A bölümünde açıklanan Onaylı Hizmet Standartlarımızla uyumlu olarak sağlayacağız. Sağlanması uygun bir hizmetin size sağlanmasını talep ederseniz, hizmetin mülkünüze bağlanmasını 10 iş günü içerisinde veya benzeri başka bir tarihte, aşağıdakiler yerine getirildiyse onaylarız: 1. bütün bağlama masraflarını öder veya ödemeyi kabul ederseniz; ve 2. bağlamak için gerekli bütün şart ve koşullara uyuyorsanız. Su Kalitesi Size içmek için güvenli ve 2003 Güvenli İçme Suyu Yasası (Safe Drinking Water Act) koşullarına uygun su sağlamak bizim amacımızdır, bunun bir istisnası sistemin düzenlenen su hizmeti olarak sınıflandırılması durumudur. Bölge çapında su kalitesi farklılık gösterir ve bu değişik zaman zaman tadında, renginde ve kokusunda belli olur. Yapacaklarımız: Su kalitesini gözler ve sonuçlarını yıllık olarak yayınlarız; Bölge çapında su kalitesini sürdürmek ve geliştirmek için girişimlerde bulunuruz.

3 Toplum Hizmetleri Bakanlığı (DHS) tavsiyesi uyarınca, bu hizmetle sağlanan suların içilmemesini ve yemek yaparken kullanılmamasını öneririz. Her altı ayda bir, düzenlenen ve içmeye uygun olmayan su sağlanan bütün müşterilerimize kullanımla ilgili kısıtlamaları hatırlatan duyurular göndereceğiz. Düzenlenen ve içmeye uygun olmayan sularla ilgi bilgiler adresindeki web sitemizden de bulunabilir. Goulburn Valley Water ın Onaylı Hizmet Standartlarının bir listesi bu belgenin Ek A bölümünde yer almaktadır. Su kalitesi ile ilgili endişeleriniz varsa, lütfen 24 saat Müşteri Hizmet Merkezimizle ( ) görüşünüz. İstekte bulunmanız durumunda mülkünüzdeki suyun test edilmesi için gerekli işlemleri yaparız. Goulburn Valley Water olarak testi yaptırmadan önce, test sonucunda su akış hızı uygun bulunursa üzerinize düşecek masraflar hakkında size bilgi veririz. Su akış hızı uygun bulunmazsa test masraflarını biz üstleniriz. Bunlara ek olarak Goulburn Valley Water su kalitesini düzeltmek için gerekli işlemleri mümkün olan en kısa sürede veya sizinle üzerinde anlaştığımız süre içerisinde yapacaktır. Düzenlenen Su Hizmeti Sakinlerine sadece sodyum hipoklorit (sodium hypochlorite) kullanılması yoluyla sınırlı muamele uygulanmış su sağladığımız beldeler şunlardır: Corop; Molesworth; Goulburn Weir; Kirwan s Bridge; Strathbogie; ve Woods Point Bu hizmetle sağlanan sular içilmeye uygun olmayıp, 2003 Güvenli İçme Suyu Yasası (Safe Drinking Water Act (SDWA) 2003) uyarınca düzenleme altında (regulated) olarak ilan edilmiştir. İşlenmemiş su taşıyan borulardan su alan diğer bazı mülk sahiplerine muamele edilmemiş su sağlanmaktadır. Bu su kaynakları yerleşime açık bölgelerdeki toplama tesislerinden gelmekte olup yüksek düzeyde bakteri ve bulanıklık (bulutlanma) içerebilir. Sonuç olarak bu suyun içilebilir olduğu garantisi verilemez. Su Akışı Mülkün ön sınırında bulunan kesme vanasında ölçülen akış hızının en az akış hızı düzeyinde olmasını sağlayacağız. En az akış hızı, aşağıdaki tabloda belirtilen servis boru çaplarına bağlı olarak, dakikada akan suyun litre cinsinden miktarıdır (lpm). Sayaç Ölçüsü (mm) En Az Akış Hızı (lpm) Bu en az akış hızlarını şu durumlarda sağlamamız mümkün olmayabilir: su hizmetinizde planlı veya plansız su kesintisi varsa, kıtlık, yaz dönemi nedeniyle su kullanımında artış veya kaçınılmaz bazı nedenler varsa, size sağlanan hizmet özel uzantılardan geliyorsa, veya bir faturanın ödenmemesi nedeniyle hizmetinizde bir kısıtlama varsa. İstekte bulunmanız durumunda, Goulburn Valley Water su akış hızının test edilmesini ayarlayabilir. Testi yaptırmadan önce, test sonucunda su akış hızı uygun bulunursa üzerinize düşecek masraflar hakkında Goulburn Valley Water size bilgi verecektir. Su akış hızı uygun bulunmazsa test masraflarını Goulburn Valley Water üstlenecektir. Bunlara ek olarak Goulburn Valley Water, su kalitesini düzeltmek için gerekli işlemleri mümkün olan en kısa sürede veya sizinle üzerinde anlaştığımız süre içerisinde yapacaktır. Kanalizasyon Hizmetlerinin Sağlanması Kanalizasyon sağlandığı durumda, bu belgenin Ek A bölümünde açıklanan Goulburn Valley Water Onaylı Hizmet Standartlarına (Approved Service Standards) uygun standartlarda bir hizmet sağlar ve kanalizasyon sisteminin kokuları en aza indirecek şekilde çalışmasını sağlarız.

4 Kesintisiz bir hizmet almak için haklarınız nelerdir? Hedefimiz bir yıl boyunca su ve kanalizasyon hizmetlerinde beş defadan fazla plansız kesinti olmamasıdır. Bununla birlikte, borularda, pompalarda ve benzerlerinde oluşan arızalar nedeniyle zaman zaman beklenmedik hizmet kesintileri ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak, sistemlerimize düzenli bakımlar yapmamız gerektiğinden bu çalışmaları yapmak için müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri kesmemiz gerekebilir. Sunulan hizmetlerde kesinti yapılması gereken müşterilerimize aşağıdakiler sağlanır: Planlı Çalışmalar Atık Suların Muamelesi ve Yeniden Kullanımı Atık sularını, toprakları sulamak veya nehir sistemlerimizin tazelenmesinde yeniden kullanmak amacıyla Çevre Koruma İdaresince (Environment Protection Authority) belirlenen kalite düzeylerine getirmek üzere işlemlere tabi tutmayı hedefliyoruz. Goulburn Valley Water şu anda konutlarda yaşayanlara ıslah edilmiş su sağlamamaktadır. Islah edilmiş sular tarımsal sulama amaçlı olup, Üçüncü Parti Yeniden Kullanım Anlaşması (Third Party Re-Use Agreement) altında bireysel temelde ele alınır. Çevresel Yönetim Çevre sorumluluklarımızı, profesyonel ve sorumlu bir tutumla çevre politikamızı, amaçlarımızı, planlarımızı ve işlemlerimizi yansıtan bir Çevre İdare Sistemi (Environmental Management System) kullanarak yerine getiririz. Ticari Atıklar Ticari atıklarınızı sadece bizimle bir anlaşmanız veya onayımız varsa Goulburn Valley Water kanalizasyonuna boşaltabilirsiniz. İnsanlar üzerinde, kanalizasyon altyapısı veya çevre üzerine bir tehlikesi olmaması koşuluyla, Goulburn Valley Water potansiyel müşterilerimizle ticari atık anlaşması üzerine görüşecektir. Mülkünüze sağlanan su veya kanalizasyon hizmetinde önceden planlanmış bir bakım çalışması için kesinti, gecikme veya kısıtlama yapmamız gerekli olduğunda size 48 saat önceden haber veririz. Ayrıca kesintinin ne zaman olacağı ve hizmetlerin ne kadar süre etkileneceğini de bildiririz. Plansız Çalışmalar Su ve kanalizasyon hizmetlerinizde yapılan acil durum ve plansız kesintilerinde, tamiratın yapılması için mülkünüze erişim gerekiyorsa bunu sizinle görüşürüz. Ayrıca: büyük su kaçaklarında haber alınmasından itibaren 30 dakika içinde müdahale ederiz; kanalizasyon taşmalarında haber alınmasından itibaren 60 dakika içinde müdahale ederiz; su kaçaklarını, kanalizasyon tıkanıklıklarını veya taşmalarını mümkün olduğunca çabuk gideririz, normalde haber aldıktan sonra beş saat içinde; acil durumlarda su sağlarız; acil kesinti yapılması gerektiğinin farkında olmamızdan itibaren 30 dakika içerisinde, 24 saat Merkezimizden acil kesinti hakkında bilgi verilmesini sağlarız;

5 Masraflar ve faturalar açısından neler beklemelisiniz? Özel İhtiyaçlar Bir yaşam destek makinesi için suya ihtiyacınız varsa veya diğer özel ihtiyaçlarınız bulunuyorsa numaradan bizi arayarak kayıt olmanız gerekmektedir. Bir kez kayıt olduktan sonra planlı bir kesinti söz konusu olduğunda alternatif düzenlemeler yapabilmeniz için sizi en azından 4 iş günü içerisinde (plan dışı yapılan kesintilerde ise mümkün olduğunca çabuk) arayarak haber veririz. Ana Su Borusu Patlamaları/Su Kaçakları Sistemimizdeki bir arıza nedeniyle mülkünüz hasar görmüşse, en kısa sürede hasarı ve verdiğimiz rahatsızlığı en aza indirmek için elimizden geleni yapıp etkilenen alanı temizleriz. Tarife ve Masraflar Müşterilerimize şunları fatura ederiz: su ve kanalizasyon hizmet masrafları; kullanılan su hacmine yönelik masraflar; ödeme tarihi geçmiş faturalar için faiz; ve bilgi sağlamak veya ek sayaç okumaları yapmak gibi diğer çeşitli masraflar. Bir döküm faturası çıkartıldığında konutun sahibiyseniz ve konutta kiracınız yaşamıyorsa, faturada belirtilen bütün masrafları ödemek sizin sorumluluğunuzdadır. Konutta kiracı yaşıyorsa, aşağıdaki durumlarda kullanılan su miktarının masrafını ödemekten kiracı sorumludur: su tüketim miktarı ayrı bir su sayacı ile ölçülmüşse; Goulburn Valley Water kayıtlarında kiracı olarak siz kayıtlıysanız; ve Goulburn Valley Water sayacınızı kiracı değişiminde okumuşsa. Kanalizasyon Taşmaları Sistemimizdeki bir arıza nedeniyle kanalizasyon taşması olursa, en kısa sürede hasarı gidermek ve verdiğimiz rahatsızlığı en aza indirmek için elimizden geleni yapıp etkilenen alanı temizleriz. Kanalizasyon Tıkanıklıkları Kanalizasyonunuz tıkanmışsa, lütfen lisanslı bir tesisatçıya haber vererek temizletin. Tıkanıklığın bizim sorumluluğumuz altında olduğu bulunursa, ya kendimiz gideririz ya da sizin tesisatçınıza temizlemesi için ödeme yaparız (tesisatçının tıkanıklığı temizlemeden önce bizim onayımızı alması ve ücret üzerine anlaşmamız koşuluyla). Tıkanıklık sizin sorumluluğunuz altındaysa, tesisatçının masrafını sizin ödemeniz gerekecektir. Konut kiracıları, 1980 Konut Kiracıları Yasası (Residential Tenancies Act) uyarınca bu masrafı ev sahibinden talep edebileceklerdir.

6 Masraflardaki Değişiklikler Ücretlerde değişiklik yapma kararımızdan sonraki ilk faturada veya fatura ile birlikte hizmet masraflarındaki değişiklikler hakkında size bilgi veririz. Fatura Dönemleri Konutlarda yaşayan müşterilerimize yılda üç kez fatura göndeririz, şirket müşterilerimize daha sık fatura göndeririz. Faturalar anlaması kolay olup, fatura ile ilgili bütün toplamlar, ilgili bağlantı numaraları, haklarınız ve yükümlülükleriniz hakkında bilgiler yer almaktadır. Faturaların Gönderilmesi Su faturalarınızı şu adreslere göndeririz: Sizin belirttiğiniz fiziksel veya elektronik adrese, sizin adınıza; veya Yazılı bir başvuruda bulunarak belirttiğiniz temsilci kuruluşunuzun fiziksel veya elektronik adresine, temsilci kuruluşunuz adına; veya Sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişilere, kendilerinin belirttiği fiziksel veya elektronik adreslerine. Az veya Fazla Faturalama Az faturalama durumunda bu miktarı almak isteyerek, bir sonraki faturanızda, az faturalama olduğunu ve ayrı bir madde olarak bu miktarları bildiririz. Sadece 12 aylık bir dönem için az faturalanan miktarı talep ederiz (yasa dışı kullanımlar hariç). Yasa dışı kullanma sonucu ortaya çıkan az ödeme miktarını fark ettiğimizde bunu size bildirir ve fatura ederiz. Fazla faturalama yapılmışsa, size kredi ödemesi veya geri ödeme yapılır. Size fazla veya az faturalama yapıldığını düşünüyorsanız, lütfen numaralı telefondan Müşteri Hesapları ve Hizmetleri görevlisiyle görüşünüz. Hesabınızı Ödemek Faturanızı çıkartılmasından itibaren 28 gün içerisinde ödemeniz gerekmektedir. Ödeme tarihi geçmiş faturalara faiz uygulanacaktır. Faturanızı aşağıdaki yollardan ödeyebilirsiniz: Şahsen, Goulburn Valley Water Shepparton ofisinde; Posta ile; B-pay ile- ayrıntılar için faturanızın arka sayfasına bakınız; Her hangi bir Australia Post şubesinde; POST Billpay ile ayrıntılar için faturanızın arka sayfasına bakınız; Australia Post Billmanager ile - ayrıntılar için faturanızın arka sayfasına bakınız; Banka hesabınızdan doğrudan çektirilmesi yolu ile; Kredi kartınızı kullanarak telefonla (Visa, Bankcard veya Mastercard); Centrepay Kesintileri ile; ve EasyWay Ödeme Kartı ile. Bu ödeme yolları hakkında bilgi edinmek için numaralı telefonu arayabilirsiniz. Geçersiz Ödeme Aşağıdaki durumlarda bizim mali kuruluşumuzdan alınan bir ücreti sizden talep edebiliriz: çekiniz karşılıksız çıkmışsa; veya doğrudan banka hesabınızdan çektirme yolu ile ödüyorsanız ve hesabınızda yeterli para bulunmamışsa. İndirimler Centrelink Emekli İndirim Kartı (Pensioner Concession Card), Sağlık Bakım Kartı (Health Care Card) veya Gazi İşleri İndirim Kartı (Veteran Affairs Concession Card) gibi indirim kartı olarak tanınan bir kartınız varsa, Eyalet Hükümetince sağlanan indirimlerden yaralanma hakkınız olabilir. Hangi indirimlerden yararlanma hakkınız olduğunu öğrenmek için numaradan bizi arayabilir veya vic.gov.au web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

7 Ödeme Güçlükleri Faturanızı ödemekte güçlük çekiyorsanız, numaralı telefondan lütfen bizimle görüşünüz. Size yardımcı olacak bir takım seçeneklerimiz bulunmaktadır, ayrıca yararlanabileceğiniz bazı devlet yardımları hakkında da bilgi verebiliriz. Mali güçlük çekenler için bir politikamız bulunmaktadır ve Müşteri Hesapları ve Hizmetleri görevlileri (Customer Accounts and Services) size bazı ek yardımlar sağlayabilir, bunlar; durumunuzun bireysel olarak ele alınmasını ve koşullarınızın gizli tutulmasını sağlamak; taksitle ödeme planı ile ödeyebileceğiniz bir miktarı belirleme imkanı sağlamak; bir ödeme planı üzerinde anlaşmanız ve buna uymanız koşuluyla suyunuzda bir kısıtlamaya gidilmemesi; taksit miktarını gözden geçirme imkanı sağlamak. üzerinde anlaşılan düzenli ödemelere uyduğunuz sürece bir yasal işleme gidilmemesi ve paranın tahsili için ortaya çıkan ek masraflardan sorumlu tutulmamanız. Bazı durumlarda, ödeme planınıza yetişmeye çalışmanız koşuluyla oluşan faizleri de ortadan kaldırırız; aşağıdakileri aktif olarak teşvik ederiz; Su faturalarını ödemede güçlük çeken konutlarda yaşayan müşterilerimiz için Temel Hizmetler Yardım Fonu Çizelgesi (Utility Relief Grant Scheme); Mali Danışmanlar; ve Su ve Kanalizasyon Bağlantıları Güçlük Çekenler için Yardım Fonu Çizelgesi (Water and Sewerage Connection Hardship Relief Grant Scheme). Güçlük çekenlere yönelik politikamızın bir kopyasını edinmek için numarayı arayabilir veya sitemizi ziyaret edebilirsiniz web. Konutlarda yaşayanlar için Son Fatura ve Özel Sayaç Okumaları Kiracı iseniz, sayacınızı son bir kez okumak ve size bir son fatura gönderebilmemiz için konutu boşaltmadan en az iki (2) iş günü önce bizi aramanız gerekmektedir. Bir konutu satıyor veya alıyorsanız; satış işlemi sonuçlanmadan iki (2) iş günü önce bize bildirmeniz gerekmektedir, böylece sayacınızı okuyup avukatınıza/komisyoncunuza bir bilgilendirme faturası gönderebiliriz. Kiracı iseniz ve konutu boşaltırken bize bildirmezseniz, sayacın bir sonraki okunmasına kadar olan su kullanım ücretlerinden siz sorumlu olursunuz. Fatura dönemi dışında bir sayaç okuması yapılması gerektiğinde, istek üzerine ayarlayabiliriz. Özel sayaç okumasından ücret talep edilebilir. Özel sayaç okuması yapılmaması durumunda, kalan borcunuzu saptamada tahmini su kullanım miktarını kullanabiliriz (ücretsiz olarak). Faturanızı ödemezseniz ne olur Hatırlatma ve Uyarı Mektupları Hatırlatma Mektubu Ödeme tarihine kadar faturanızı ödemezseniz, son ödeme tarihinden itibaren 7 gün içinde size bir Hatırlatma Mektubu göndererek 14 gün içinde ödeme yapmanızı isteriz. Uyarı/Kesme Mektubu Faturanızı hatırlatma mektubunun üzerindeki tarihte ödemezseniz, size bir Uyarı/Kesme Mektubu göndererek 7 gün içinde ödemenizi isteriz. Su Hizmetinin Kısıtlanması Su faturanızı ödemeniz için elimizden gelen bütün yardımı sağlarız. Bununla beraber, Uyarı/Kesme Mektubunun gönderilmesinden sonra 7 gün içinde faturanızı ödemezseniz su hizmetinizi kısıtlayabilir veya bize olan borcunuzu almak için yasal işlem yapabiliriz. Bunların her ikisinde de sizin ek bazı masrafları ödemeniz gerekebilecektir. Aşağıdaki durumlarda su hizmetinizi kısıtlama veya yasal işlem yapma yoluna gitmeyebiliriz: alternatif ödeme yollarını size açıklamamışsak veya indirim ya da yardım fonlarından yararlanma fırsatı vermemişsek kiracıysanız ve borç ev sahibinizin sorumluluğunda ise; borçlu olunan miktar üzerinde bir anlaşmazlık varsa; ard arda üç faturayı ödemeyi ihmal etmemiş olmanız koşuluyla, borcunuz $200 ın altında ise; yapılmayan ödeme hakkında sizinle bağlantı kurmaya çalışmamışsak;

8 sizi yapılacak kısıtlamalar veya yasal işlemler ve masrafları konusunda bilgilendirmemişsek; Buna ek olarak şu durumlarda suyunuzu kısıtlamayız: yaşam destek makinesi için veya diğer bazı özel ihtiyaçlarınız için suya ihtiyacınız varsa; Cuma günü, resmi tatil, hafta sonu, resmi tatilden bir gün öncesi ise veya her hangi bir gün öğleden sonra 3 ten sonra ise; o gün, konutun bulunduğu bölgede Kırsal İtfaiye İdaresi (Country Fire Authority) tarafından tam ateş yakma yasağı ilan edilmişse; endişelerinizi göz önünde bulundurarak, kısıtlamanın sağlık açısından bir tehlikeye yol açacağına inanırsak; Suyunuzu bazı başka durumlarda da kısıtlayabilir veya kesebiliriz, örneğin, sizin sorumluluğunuzda olan bir borunun düzgün takılmaması ya da bakılmaması veya 1989 Su Yasasını (Water Act) ihlal etmeniz gibi. İhlalden ev sahibi sorumlu ise suyun saflığı, halk sağlığı veya güvenliği, çevrenin ya da sistemimizin korunması durumları dışında bir kiracının suyu kısıtlanmayacaktır. Kısıtlama sırasında En Az Akış Hızı Suyunuz kısıtlanmışsa, sayaca en yakın muslukta akış hızı yaklaşık dakikada 2 litre olacaktır, bu hız temel sağlık açısından yeterli düzeydir. Satış veya Transfer Yetkisi Bize bir borcunuz varsa ve 33 ayın üzerinde ödenmemiş olarak kalırsa, 1989 Su Yasası (Water Act) uyarınca Satış veya Transfer Yetkimizi kullanabiliriz. Bu yetkiyi kullanırsak yazılı olarak size aşağıdakileri bildiririz: 1989 Su Yasası uyarınca mülkün satış veya transfer yetkisi; bu yetkiyi doğuran borcun ayrıntıları; satış veya transfer yetkimizi ne zaman kullanacağımız; ve bu eylemin işleyişi ve sonuçları. Müşteri Suyun yeniden bağlanması Hizmet Kısıtlama nedeni ortadan kalktığında (örneğin hesabınızı ödemeniz veya nasıl ödeyeceğiniz konusunda bizimle anlaşmanız gibi), belli bir ücret ödendikten sonra suyunuzu bağlarız. 24 saat içinde veya öğleden sonra 3 ten önce gerekli işlemleri yaptığınız bildirildiğinde aynı gün içinde bağlarız. Fatura miktarının azaltılması Suyu akıllıca kullanarak faturanızı düşürebilirsiniz. Su tasarrufu yapmanın yollarını öğrenmek için web sitemizi ziyaret ediniz. Sayaçlar Neden bir Sayacınız Var Su ücretleri kullanılan su miktarını temel alır, bu da başka türlü bir anlaşma yoksa kullanılan suyun su sayacı ile ölçülmesini gerektirir. Sayacınıza Erişim Konutunuza hizmet veren su sayacınızı düzenli okuyabilmemiz için ulaşabilmemiz gerekmektedir. Sayacınızı okuyamazsak, sizden okuyup bize bildirmenizi isteyebiliriz. Kabul etmez ya da okuyamazsanız, o fatura dönemi için gönderilen fatura tahmini su tüketim miktarını temel alacaktır. Ulaşabilmemiz koşuluyla, sayacınızın her fatura döneminde veya en azından yılda bir kez okunması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Sayacınızın Test Edilmesi Sayaç okumanızın yüksek olduğunu düşünüyorsanız, konutunuzda aşağıdaki işlemleri yapmanızı öneririz: Günlük olarak sayaç okumalarını kaydedin. Bu işlem o dönem içerisinde olan su tüketimi ve faaliyetlerini saptayıp tahmin etmenize yardımcı olacaktır. Konutunuzun içinde su sızdıran bir alet veya boru olmadığını anlamak için, su sayacını bir gecelik bir süre için veya su kullanılmayan bir süre için okuyarak kontrol edin. Sayaç okumaları su kullanıldığını gösteriyorsa, nerede kaçak olduğunun bulunması için daha ileri bir araştırma yapılması gerektiğine işarettir. Lisanslı bir tesisatçı kaçağın saptanmasında ve onarımında size yardımcı olabilir. Konutunuzdaki her hangi bir muhtemel izinsiz su kullanımına engel olun. İsteğiniz üzerine, sayacınızın test edilmesini ayarlayabiliriz. Sayaç testi yapılmadan önce, sayaçta bir arıza bulunmazsa ödemeniz gereken masraflar konusunda size bilgi veririz. Sayaç arızalı çıktığında test masraflarını biz üstleniriz. Buna ek olarak, mümkün olan en kısa sürede veya sizinle anlaştığımız bir sürede sayacı değiştiririz.

9 Bakım Sorumlulukları Su hizmeti Genel kural olarak, konutun su sayacı dahil olmak üzere sayaca kadar olan kısmının bakımından sorumluyuz. Sayacın olmaması durumunda, suyun konuta bağlanma noktasına yani özel uzantınıza bağlanan ve konutunuza olan su akışını kontrol eden su vanasına kadar olan kısımdan sorumluyuz. Sayaçtan (veya sayaç yoksa ya da sayaç konut sınırına takılmamışsa, konut sınırındaki kesme vanasından) size doğru olan taraftaki her şey konut sahibinin sorumluluğu altındadır. Kurum, evin izolasyon vanasının, sayacın veya hizmet borularının normal eskime ve yıpranması dışındaki hasarından sorumlu değildir. Vandalizm, motorlu araçlar veya motorlu çim biçme makinelerinin evin izolasyon vanasında, sayacında ve hizmet borularında yol açtığı hasarlar ev sahibine aittir. Mülk Hizmet Boruları Mülk hizmet borusu, ana su borumuzdan sayaca (veya sayaç yoksa veya sayaç konut sınırı yakınlarına takılmamışsa, konut sınırındaki kesme vanasına) kadar olan boruyu ve aletleri kapsar. Çapı 25mm ve daha dar boruların bakımından sorumlu olduğumuzu kabul ediyoruz. Bunlara kırsal alanda bulunan polimer borular ve galvanize demir borular dahil değildir. Galvanize demir borular Eski bölgelerdeki birçok konutun mülk hizmet boruları galvanize demirdendir. Bu boruların su kalitesi ve basıncı üzerine zararlı etkileri vardır. Bir galvanize demir boru değiştirildiğinde, ev sahibi $500 a (GST hariç) kadar olan değiştirme masrafından sorumludur. $500 ın üzerindeki her hangi bir masrafı biz karşılarız. Bununla birlikte evin borularının değiştirilme masrafları tamamen ev sahibinin sorumluluğundadır. Hizmet boruları politikasının istisnaları: çapı 25mm yi geçen su hizmeti boruları; özel yangın hizmetleri; anlaşmalı olarak su sağlayan özel uzantılar; sayaç tesisatına takılı geri akışı durduran araçlar; özel uzantılardan gelen konut hizmet boruları. Bu durumlarda, ev sahibi hizmet borusunun bakımından sorumludur. Bir hizmet borusu değiştirilmesi söz konusu olduğunda, her hangi bir çalışma yapılmadan önce bizimle bunun üzerinde anlaşmanız gerekmektedir. Kanalizasyon Hizmetleri Konut sahipleri, Goulburn Valley Water tarafından sağlanan ana kanalizasyon bağlantı noktasına kadar olan bütün boru ve tesisatın bakımından sorumludur. Bağlantı noktasının nerede olduğu ve kanalizasyon yuvası dallarının bakımı politikamız hakkında ayrıntılı bilgi almak için numaralı telefondan Müşteri Teknik Hizmetlerini (Technical Customer Services) görevlimizi arayabilir veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Mülkünüze girilmesi Sayaç okuma veya acil bir durum olması gibi bir kaç nedenle müşterimizin mülküne girme hakkımız vardır. Planlı bir çalışma yapmak üzere sizinle daha önceki bir tarih üzerinde anlaşmamışsak, mülkünüze girmeden yedi gün önce mülkünüze girme isteğimizi size bildiririz. Sayacı okumak veya bakımını yapmak üzere mülkünüze girmek için size bildirmemiz gerekmez. Genel olarak, konutlara sabah 7.30 dan önce ve akşam 6 dan sonra girmeyiz, bunun istisnaları, bize izin vermeniz, acil bir durum olması veya 1989 Su Yasasının (Water Act) ciddi bir ihlali olduğu yönünde geçerli nedenlerimizin olmasıdır. Çalışanlarımız veya taşeronlarımız kimlik kartı taşıyacak ve mülkünüze girerken size göstereceklerdir.

10 Goulburn Valley Water a Karşı Sizin Sorumluluklarınız Müşterimiz olarak aşağıdaki sorumluluklarınız vardır: Tuvaletlerden ve lavabolardan sadece ev atıklarının akıtılmasını sağlamalısınız. Boyalar, incelticiler, yakıtlar vs kanalizasyon sistemine boşaltılmamalıdır; Faturanızı, çıkartıldıktan sonra 28 gün içerisinde ödemeniz gerekmektedir; Sayacın etrafındaki alanı temiz tutarak sayaç okuyucularımızın kolayca bulmasını sağlamanız gerekmektedir; ve Su sayacı ve hizmet borularına zarar, hasar vermemeniz, yerinden oynatmamanız, değiştirmemeniz veya engellememeniz gerekmektedir. Aynı zamanda, sizden mülkünüzde tehlike yaratan, örneğin köpek olması gibi bir durum olduğunda, çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı haberdar etmenizi talep ediyoruz. Su Kullanım Kuralları ve Su Kısıtlamaları Sürekli Su Tasarrufu Planı 2008 yılında, Su Hizmetleri Bakanı Goulbourn Valley Water için bir Sürekli Su Tasarrufu Planını onayladı. Bu plan müşteriler için yıl boyunca haftanın yedi günü geçerlidir, plan uyarınca aşağıdakileri yapmanıza izin verilmez: saatleri arasında fıskiye kullanarak sulama yapmak Hortum kullanarak beton alanları yıkamak (kaldırımlar ve benzeri yüzeyler) Araçları, tetikleme ucu takılmamış hortumlarla yıkamak Sürekli Su Tasarrufu Planı hakkında bütün ayrıntıları, numaralı telefondan Merkezimizi arayarak veya web sitemizi ziyaret ederek edinebilirsiniz. Su Kısıtlamaları Düşük yağmur dönemlerinde veya kuraklık zamanlarında su kısıtlaması uygulaması yapmamız gerekebilir. Su kısıtlaması yapılırken hizmet ücretlerini tam olarak ödemeye devam etmeniz gerekir. Bununla birlikte, daha az su kullanıyor olduğunuzdan, kullanılan su miktarındaki azalmayla oranlı olarak ödediğiniz miktar düşecektir. Su kısıtlama aşamaları Ek B de özetlenmiştir. Su kısıntıları hakkında ayrıntılı bilgileri numaralı telefondan Merkezimizi arayarak veya web sitemizi ziyaret ederek edinebilirsiniz. Suçlar ve Cezaları Su Kısıtlamalarını veya Sürekli Su Tasarrufu Planını ihlal ettiğiniz fark edilirse bir ceza ödemeniz gerekebilir. Goulburn Valley Water web sitesinde Suçların ve Cezaların tüm ayrıntılarının yer aldığı Sürekli Su Tasarrufu Planı ve Yasal Su Kısıtlamaları belgelerini bulabilirsiniz Danışma, Bilgiler ve Gizlilik Müşterilerimizle yaptığımız kapsamlı danışmalar aracılığıyla yerel toplumlarındaki önemli konular hakkında fikirlerini almaktayız. Bu işlemin bir parçası olarak, belirli projeler için planlama ve karar verme işlemlerine müşterilerin katkılarını sağlamak üzere Müşteri Danışma Komitesi oluşturulur. Böylece müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve endişelerine daha iyi cevap vermemiz mümkün olacaktır. Kurumsal Toplum Referans Komitesi (CCRC) Çok çeşitli müşteri tabanımızı ve genel toplumu temsil eden bir Kurumsal Toplum Referans Komitesi oluşturduk. Kurum, toplumun görüşlerini ve tercihlerini daha iyi anlamak için komite ile birlikte çalışarak ana faaliyetlerde kararlar alınmasında yardımcı olacaktır. Müşteri Anketleri Bir müşteri örnekleme grubuna, yılda bir yapılan araştırma anketleriyle bizden beklentileri ve performansımız hakkında görüşleri sorulmaktadır.

11 Bilgi Talebi İstenmesi durumunda, size şu bilgileri sağlayacağız: hesap geçmişiniz (ücrete tabi olabilir); bölgemiz dahilindeki bir mülke ait, durdurma veya yerine getirilmemiş kararlar ve ödenmemiş borçlarını belgeleyen Bir Bilgi Dökümü (ücret karşılığı). su tasarrufu, su kullanımı vb hakkında eğitim materyali; mevcut fiyat listesi, ofisler ve bağlantı numaraları; tercümanlık hizmetleri gibi, özel iletişim ihtiyaçları olan müşteriler için bilgi materyali; Temel Hizmetler Komisyonunun Yönetmeliği gibi altında çalıştığımız düzenleyici koşulların bir kopyası; Gizlilik Kişisel bilgilerinizin gizliliği bizim için çok önemlidir, bu nedenle kişisel bilgilerinizin gizliliğini korumakta kararlıyız. Su ve kanalizasyonla ilgili hizmetleri sağlamak amacıyla kişisel bilgiler toplamaktayız. Bu bilgiler ayrıca hizmetlerimizin tanıtımında ve pazar araştırması yaparken kullanılabilir. Bilgilerinizi bu amaçlarla sözleşmeli firmalarımıza ve Su İdaresi ve devlet kuruluşları gibi üçüncü parti kuruluşlara verebiliriz. Bizde bulunan kişisel bilgilerinize ulaşma talebinde bulunabilirsiniz, bunun için Privacy Officer, Goulburn Valley Water, PO Box 185, Shepparton VIC 3632, adresine yazabilir ya da Goulburn Valley Water ın Fryers Street Shepparton daki İdari Ofisini (Administration Office) ziyaret ederek, Bilgilerin Açıklanması (Information Release) formunu doldurabilirsiniz. İsteğinizi yerine getirmek için sizden ücret alabileceğimizi aklınızda bulundurunuz. Müşterilerimiz hakkındaki kişisel bilgilerin korunmasını sağlamak için bir Gizlilik Politikası (Privacy Policy) geliştirdik. Gizlilik Politikamız, 1988 Gizlilik Yasasında (Privacy Act) belirtilen Ulusal Gizlilik Temellerine (National Privacy Guidelines) uygun olarak kişisel bilgileri nasıl ele aldığımızı temsil eder. Bir kopyasını edinmek için numarayı arayabilir ya da web sitemizi ziyaret edebilirsiniz Sözlü/Yazılı Tercüme Hizmetleri Çok kültürlü bir toplumda yaşadığımızın bilincindeyiz, bu nedenle gerektiğinde numaralı telefonu arayarak müşterilerimizin bir tercümanlık servisine ulaşmalarını sağlarız. Elinizdeki, İtalyanca, Türkçe, Arapça, Arnavutça ve Yunanca olarak da mevcuttur. Danışma, şikayetler ve Anlaşmazlıklar Bizimle Nasıl Bağlantı Kurulabilir Sormak istediğiniz bir şey olduğunda bize telefon edebilirsiniz: faturalarla ilgili aranacak numara su veya kanalizasyon hizmeti hakkındaki sorular veya arızalar için aranacak numara (7 gün, 24 saat hizmet) idari ve teknik sorular için aranacak numara (03) konut hizmet bakımı veya boruların yerleri hakkında aranacak numara Sorularınıza zamanında, nazik ve yardımcı bir cevap alırsınız ayrıca konuyu kimin ele alacağını da size bildiririz. Ayrıca Goulburn Valley Water, PO Box 185, Shepparton, 3632 adresine yazarak veya adresine göndererek sorularınızı iletebilirsiniz. Şikayetler Şikayetlerin müşteri hizmetlerimizin gelişmesinde yardımcı olduğunun bilincindeyiz, bu nedenle şikayetlerin verimli, etkin ve zamanında ele alınması için her çabayı gösteririz. Goulburn Valley Water ın şikayetleri ele almak için bir işleyişi bulunmakta olup bir Müşteri Şikayet Politikası (Customer Complaints Policy) oluşturmuştur. Bu politikanın bir örneğini web sitemizden edinebilirsiniz Bir şikayetiniz olduğunda lütfen yukarıda belirtildiği gibi bizimle görüşünüz. Şikayetinize hemen cevap vererek sizi memnun edecek bir çözüme ulaşmak için elimizden geleni yaparız. Sorunu hemen çözemezsek, gelişmelerden sizi haberdar ederiz.

Kiracı Bildirgesi Kaliteli konut hizmetleri ve makul konutlar sunmak için konut sakinleriyle birlikte çalışıyoruz.

Kiracı Bildirgesi Kaliteli konut hizmetleri ve makul konutlar sunmak için konut sakinleriyle birlikte çalışıyoruz. Kiracı Bildirgesi Kaliteli konut hizmetleri ve makul konutlar sunmak için konut sakinleriyle birlikte çalışıyoruz. www.homesforharingey.org Homes for Haringey Ltd. Haringey Belediyesinin sahibi olduğu

Detaylı

Turkish. Tüketici haklarınız ve koruma önlemleri. Avustralya daki telefonlar, cep telefonları, acil çağrı servis numaraları ile ilgili bilgiler

Turkish. Tüketici haklarınız ve koruma önlemleri. Avustralya daki telefonlar, cep telefonları, acil çağrı servis numaraları ile ilgili bilgiler Turkish Tüketici haklarınız ve koruma önlemleri Avustralya daki telefonlar, cep telefonları, acil çağrı servis numaraları ile ilgili bilgiler İçindekiler Avustralya İletişim ve Medya Kurumu...3 Tüketici

Detaylı

Enerji faturanızın yönetimi

Enerji faturanızın yönetimi Enerji faturanızın yönetimi Victoria lı enerji müşterileri için bir rehber 1 Treasury Place, Melbourne adresli Victoria Hükümeti tarafından yetkilendirilmiş ve yayınlanmıştır İçindekiler Enerji faturanızın

Detaylı

2. Bölüm - Kiranızı Ödemek ve Ev Yardımı Talep Etmek 5. 4. Bölüm - Anti-toplumsal Davranış, Taciz ve Ev-içi Şiddet 12

2. Bölüm - Kiranızı Ödemek ve Ev Yardımı Talep Etmek 5. 4. Bölüm - Anti-toplumsal Davranış, Taciz ve Ev-içi Şiddet 12 Turkish İçindekiler Giriş 2 Bize Ulaşma Yolları 3 1. Bölüm - Hizmet Vaadimiz 4 2. Bölüm - Kiranızı Ödemek ve Ev Yardımı Talep Etmek 5 3. Bölüm - Tamir, Gaz Kontrolü, Boya ve Haşarat 9 4. Bölüm - Anti-toplumsal

Detaylı

Homes for Haringey Ltd Onarımlar elkitabı

Homes for Haringey Ltd Onarımlar elkitabı Turkish Homes for Haringey Ltd Onarımlar elkitabı Homes for Haringey Ltd Repairs handbook Bu kitap hakkında Bu kitap size onarımlar servisimiz hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır. Haringey Belediyesinin

Detaylı

Emeklilik Fonu Konusunda Kararlar

Emeklilik Fonu Konusunda Kararlar Turkish 1 Emeklilik fonu konusunda önemli bilgiler 1. Emeklilik fonunuzla (superannuation veya super) yakından ilgilenin. Çünkü bu sizin emekliliğinize yaptığınız yatırımınızdır. 2. Emeklilik fonunuzu

Detaylı

Yola devam. Moving on up. Kendi evinizde yaşama kılavuzu

Yola devam. Moving on up. Kendi evinizde yaşama kılavuzu Yola devam Moving on up Kendi evinizde yaşama kılavuzu Yola devam Kendi evinizde yaşama kılavuzu Moving on up Íçindekiler Eaves Başkanından Mesaj 5 1. Noktalı bölümün imzalanması 6 2. En baştan doğrusunu

Detaylı

Kurallar ve Prosedürler

Kurallar ve Prosedürler Kurallar ve Prosedürler GİRİŞ Vemma Nutrition Company, Amerika birleşik devletlerinde yerleşik bir doğrudan satış şirketidir. En yüksek iş ahlakı standartlarında kurulmuş bir aile kaynaklı iştir. Kurucusunun

Detaylı

Tabcorp Wagering (VIC) Pty Ltd

Tabcorp Wagering (VIC) Pty Ltd Tabcorp Wagering (VIC) Pty Ltd Sorumlu Kumar Davranış Kuralları Approved 3 April 2014 Approved 3 April 2014 1 İÇİNDEKİLER Sorumlu Kumar Hedef Beyanı... 3 1. Tabcorp Hakkında... 4 2. Tabcorp Wagering Sorumlu

Detaylı

VUZU A URU KIL V BAÞ

VUZU A URU KIL V BAÞ BAÞVURU KILAVUZU Başlarken 1 BAŞLARKEN Bu kılavuzdaki simgeler Menü GÖNDER Vertu telefonunuzun ekranında görünen metni temsil eder; örneğin Bekleme ekranında Menü ye Bir Vertu telefon tuşunu temsil eder,

Detaylı

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES İşyeri Davranış Kurallarıyla İlgili bir Açıklama... DIC Grubu, dünya genelinde 60'dan fazla ülke ve bölgede amacının gereklerini

Detaylı

TURKISH THE STAR SORUMLU KUMAR OYNATMA YÖNETMELİĞİ

TURKISH THE STAR SORUMLU KUMAR OYNATMA YÖNETMELİĞİ TURKISH THE STAR SORUMLU KUMAR OYNATMA YÖNETMELİĞİ GİRİŞ The Star, hizmetlerinde ve bütün operasyonlarında her açıdan mükemmelliğe ulaşmayı amaçlamaktadır. NSW de eğlence tesisleri alanında lider bir kuruluş

Detaylı

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK Üyelik Koşulları 1. GİRİŞ 1.1 Bu Üyelik Koşulları, RCI a bağlı olan bir tatil planı veya tesiste («Bağlı Tesis») konaklama ünitesine sahip olmaya, oturmaya veya kullanmaya yasal hakkı («Tatil Sahipliği»)

Detaylı

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

PMI İş Yürütme İlkeleri

PMI İş Yürütme İlkeleri PMI İş Yürütme İlkeleri Philip Morris International İş Yürütme İlkeleri Dürüstlük: Doğru Olanı Yapmak Harekete Geçmeden Önce Sorun Yasal mı? Şirket politikalarına uygun mu? Yapılacak doğru şey bu mu? Şirketin

Detaylı

Toplumunuzda yaşlı bakımı hizmetlerinin iyileştirilmesi kılavuzu

Toplumunuzda yaşlı bakımı hizmetlerinin iyileştirilmesi kılavuzu TURKISH Toplumunuzda yaşlı bakımı hizmetlerinin iyileştirilmesi kılavuzu Kültür ve dil açısından farklı toplumlarda ortaya çıkan yaşlı bakımı ihtiyaçları için kapasite oluşturma DSS 1549.03.18I ISBN 9781925007855

Detaylı

Şirketimizde Benimsenen. Yol Gösterici İlkeler. Cargill Davranış Kuralları

Şirketimizde Benimsenen. Yol Gösterici İlkeler. Cargill Davranış Kuralları Şirketimizde Benimsenen Yol Gösterici İlkeler Cargill Davranış Kuralları İşimizi yaparken her zaman esas aldığımız ilke şudur: özümüz senettir. İçindekiler John MacMillan, r., 1923 Giriş Yönetim Kurulu

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi DAVRANIŞ KURALLARI Değerlerimizi Yaşamak Önem Vermek Global EKİP Çalışması SÜREKLİ GELİŞTİRME En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi Başkanımız ve İcra Kurulu Başkanımızdan BİR Mesaj C Colgate-Palmolive

Detaylı

Servis Açıklaması Kuru Piller için Garanti Dışı Pil Değişim Servisi (BRS)

Servis Açıklaması Kuru Piller için Garanti Dışı Pil Değişim Servisi (BRS) Servis Açıklaması Kuru Piller için Garanti Dışı Pil Değişim Servisi (BRS) Giriş Dell, Kuru Piller için Pil Değişim Servisi ( Servis(ler) ) sağlamaktan mutluluk duyar bu Servis Açıklaması ( Servis Açıklaması

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar geçerli kalmaya

Detaylı

Ahlakı veetik Kuralları

Ahlakı veetik Kuralları İş Ahlakı veetik Kuralları İçindekiler 1. Kültürümüz - Doğru Olanı Yapma Kültürü Başkan ve CEO nun Mesajı... 1 Giriş Doğruluk Taahhüdümüz... 2 Sorumluluklarımız... 3 2. Celgene ve Hissedarlarımıza Karşı

Detaylı

Müşteri Sözleşmesi. Bu Müşteri Sözleşmesi en son Şubat 2015`de güncellenmiştir

Müşteri Sözleşmesi. Bu Müşteri Sözleşmesi en son Şubat 2015`de güncellenmiştir Müşteri Sözleşmesi Bu Müşteri Sözleşmesi en son Şubat 2015`de güncellenmiştir Bölüm I-Açılış Hükmü 1. Müşteri Sözleşmesinin Tarafları 1.1. Bu sözleşme BenchMark Fianans Ltd., The International Business

Detaylı

Kullanım Şartları. : AKDENİZ PE-TUR TURİZM SEYAHAT ACENTASI VE TİC. A.Ş yi ifade eder. www.biletbank.com u ifade eder.

Kullanım Şartları. : AKDENİZ PE-TUR TURİZM SEYAHAT ACENTASI VE TİC. A.Ş yi ifade eder. www.biletbank.com u ifade eder. Kullanım Şartları Web Sitesi Kullanım Şartları Web Sitesi kullanım şartları, "Web Sitesi / Site" kullanırken uyulması gereken kuralları ve şartları açıklamaktadır. Kullanım Şartları dikkatli bir şekilde

Detaylı

İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE. İşsizlik Parası II/ Sosyal Para. Federal İş Ajansı

İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE. İşsizlik Parası II/ Sosyal Para. Federal İş Ajansı İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE İşsizlik Parası II/ Sosyal Para Federal İş Ajansı 1 Önsöz Federal İş Ajansı tarafından hazırlanmış olan bu broşür konu hakkında genel hatları ile bilgilendirmeye yönelik

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar Evde Bakım ve İlgi Bakımı üstlenen

Detaylı

Supplier Sustainability Handbook 2006 1

Supplier Sustainability Handbook 2006 1 Supplier Sustainability Handbook 2006 1 Supplier Sustainability Handbook 2006 2 This handbook was developed by the Federation of Tour Operators (FTO) through a multi-stakeholder consultation process involving

Detaylı

2012 İŞ İDARESİ ETİK VE STANDARTLARI KURALLARIMIZ VE DEĞERLERĠMĠZ İLE DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK ETMEK

2012 İŞ İDARESİ ETİK VE STANDARTLARI KURALLARIMIZ VE DEĞERLERĠMĠZ İLE DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK ETMEK 2012 İŞ İDARESİ ETİK VE STANDARTLARI KURALLARIMIZ VE DEĞERLERĠMĠZ İLE DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK ETMEK BRISTOL-MYERS SQUIBB MİSYONU VE HEDEFİ Şirketimizin misyonu, hastaların ciddi hastalıkları yenmelerine yardımcı

Detaylı

yaptığımız her şeyde başarı kazanmak müşterilerimiz için en iyi çözümleri sağlamaya söz vermek

yaptığımız her şeyde başarı kazanmak müşterilerimiz için en iyi çözümleri sağlamaya söz vermek .1 .2 MÜKEMMELLİK yaptığımız her şeyde başarı kazanmak DÜRÜSTLÜK her zaman doğru olanı yapmak ÖZVERİ müşterilerimiz için en iyi çözümleri sağlamaya söz vermek YENİLENME her zaman yaratıcılık ve ustalıkla

Detaylı

Dünya Su Sergisi 2009 a hoş geldiniz!

Dünya Su Sergisi 2009 a hoş geldiniz! Dünya Su Sergisi 2009 a hoş geldiniz! Katılımcı Kılavuzu,16-22 Mart 2009 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Su Sergisi nde hazırlıklarınıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Fuar ile ilgili hazırlık

Detaylı