TESİS IÇI SALGIN TEDBİR PLANI. İçindekiler Bilkent Otel Koronavirüs Sorumluları...3. Acil Eylem Komitesi Çalışma Rehberi...3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TESİS IÇI SALGIN TEDBİR PLANI. İçindekiler Bilkent Otel Koronavirüs Sorumluları...3. Acil Eylem Komitesi Çalışma Rehberi...3"

Transkript

1 TESİS IÇI SALGIN TEDBİR PLANI İçindekiler Bilkent Otel Koronavirüs Sorumluları...3 Acil Eylem Komitesi Çalışma Rehberi...3 Acil Eylem Komitesi İletişim Bilgileri...6 En Yakın Sağlık Kuruluşuna İlişkin İletişim Bilgileri...6 Hastalık Belirtisi Gösteren Misafir/Personel İle İlgilenecek Kişi İletişim Bilgileri...6 Bilkent Otel Koranavirüs Şüphelisi/Hasta Acil Durum Aksiyon Planı...7 Türkçe Acil Durum Aksiyon Planı Şeması...8 İngilizce Acil Durum Aksiyon Planı Şeması...9 Almanca Acil Durum Aksiyon Planı Şeması Yönetmelikler Koronavirüs Enfeksiyonunu Önleme Yönetmeliği (Bilintur) Sosyal Mesafe Planı Sosyal Mesafe Planı Şeması Kişisel Koruyucu Ekipmanların Doğru Kullanılması, Sosyal Mesafe İlkeleri Bilkent Otel Özel ve Genel Kullanıma Özgü Alanlarda Sosyal Mesafenin Korunmasını Saplamak Üzere Aynı Anda Kaç Personelin/Misafirin Bulunacağına Dair Bilgilendirme Koronavirüs Hakkında Misafir Bilgilendirmeleri Havuz Misafirleri İçin Hazırlanmış Türkçe Bilgilendirme Metni Havuz Misafirleri İçin Hazırlanmış İngilizce Bilgilendirme Metni Konaklama ve Diğer Misafirler İçin Hazırlanmış İngilizce Bilgilendirme Metni Konaklama ve Diğer Misafirler İçin Hazırlanmış Türkçe Bilgilendirme Metni Koronavirüs Sebebiyle Departman İşleyişlerinde Mevcut Talimat ve Prosedürlere Ek Olarak Alınan Önlemlere İlişkin Talimat ve Prosedürler Koronavirüs Sebebiyle Personel, Misafir ve Alan Takibine İlişkin Düzenlemeler Ortak Kullanım Alanlarında Mesafeye Yönelik Konulmuş Yer İşaretlemeleri, Alanların Çalışma Saatleri, Çalışma Usulleri ve Misafir Kabulüne İlişkin Plan Personellerin Takip ve Denetim Çizelgeleri Genel Kullanım Alanlarının Dezenfekte Edilme Sıklığı ve Dezenfekte İçin Kullanılan Araç, Gereç ve Malzemelere İlişkin Kullanma Talimatları Tüm Alanların Temizliğinde Personel Tarafından Uyulacak Standartlar, Koruyucu Ekipmanlar ve Teorik/Pratik Eğitimlere İlişkin Plan Mal Kabulde Uygulanacak Tedbirler

2 I. BİLKENT OTEL KORONAVİRÜS SORUMLULARI A. ACİL EYLEM KOMİTESİ ÇALIŞMA REHBERİ 1) KOMİTENİN KURULMA AMACI Acil eylemlerde alınacak reaksiyonlar; işyerlerinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli bütün faaliyetleri kapsayan bir konu olup, işveren ile çalışanın etkin iletişimi, koordinasyonu ve katılımıyla yönetilebilecek bir yapıdır. İşyerinde bulunan herkesi kapsayan bir acil eylem anları, kaza ve hastalıkları önleme çalışmalarında başarıyı doğrudan etkilemektedir. İşverenin kazaları önlemek için çalışanı gözetme yükümlülüğü olduğu kadar, çalışanın da işverene bu konuda destek olma yükümlülüğü vardır. İşverenin sağlık ve güvenlik risklerini etkili bir biçimde yönetme sorumluluğu bulunduğu gibi çalışanın da verilen eğitimleri alma, oluşturulan talimatları ve tedbirleri uygulama, işyerlerinde gördüğü tehlikeleri bildirerek sürekli iyileşmeye katılım sağlama görevi vardır. Sağlıklı ve güvenli işyeri oluşturmada her iki tarafın karşılıklı iletişim sağlayabileceği, değerlendirmede bulunabileceği, faaliyetleri programlayabileceği, ortaya çıkan problemlere çözüm bulabileceği ve başarı seviyelerini gözden geçirebileceği bir ortamın oluşturulması gerekir ki bu ortama en uygun zemin işyerlerinde kurulan acil eylem komiteleridir. 2) KURUL ÜYELERİ VE OLUŞTURULMASI Acil eylem komitesi onbir kişiden oluşmaktadır; 1) Muhasebe ve Finans Müdürü ile aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliğinden Sorumlu İşveren Vekili 2) İnsan Kaynakları Uzmanı 3) Kat Hizmetleri Yöneticisi 4) Satış Yöneticisi 5) Konuk İlişkileri Yönetici Yardımcısı 6) Pazarlama Uzmanı 7) Yiyecek ve İçecek Müdürü 8) İşletme Müdürü 9) Teknik İşler Yöneticisi 10) Güvenlik Şefi 11) Satınalma Uzmanı Kurulun başkanı Muhasebe ve Finans Müdürü ile aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliğinden Sorumlu İşveren Vekili dir. Muhasebe ve Finans Müdürü ile aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliğinden Sorumlu İşveren Vekili nin katılamadığı 2

3 toplantılarda ise kurul sekretaryası; insan kaynakları uzmanı tarafından yürütülür. Muhasebe ve Finans Müdürü ile aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliğinden Sorumlu İşveren Vekili Yönetim Kurulu kararı ile diğer üyeler ise Genel Müdür tarafından atanır. Komitede yer alan üyelerin yedekleri asil üyelerce seçilir ve asil üyenin olmadığı toplantı ve durumlarda asil üyenin yetkilerine tam olarak haizdir. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekim Komite ye ihtiyaç duyulması halinde danışmanlık yapar. 3) KOMİTENİN ORTAK GÖREV VE YETKİLERİ Komite üyeleri; Bilkent Otel ve Konferans Merkezi nin COVID-19 Enfeksiyonu ile ilgili sıfır tolerans prensibi ile ilkeler oluşturmaya, Sağlıklı Turizm Sertifikasının alınailmesi için gerekli çalışmaları yapmaya, bu görevlerle ilgili yapılacak çalışmaların sistemi, plan ve programı ile yapılacak işlerde kimlerin hangi faaliyetlere ne kadar katkı sağlayacağı hakkında karar vermeye ve verilen kararları uygulatmaya tam yetkilidir. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi nde Sağlıklı Turizm açısından uyulması gereken kural ve tedbirler, kurulun yetkisine ve mevzuatta çizilen temel esaslara aykırı olmamak kaydıyla belirlenir. Ayrıca, kurul üyeleri işyerinde hazırlanan BİLKENT HOLDİNG VE BAĞLI ŞİRKETLERİ KORONAVİRÜS (COVID-19) ENFEKSİYONUNDAN KORUNMA TEDBİRLERİ YÖNETMELİĞİ yer alan hususlara dair bilgilendirilmiştir. Kurul üyeleri COVID-19 Enfeksiyonu, Önleme Tedbirleri, Korunma Yöntemleri ve Hijyen Kuralları ile ilgili bilgi ve eğitim almışlardır. Komitenin Görev ve Yetkileri Şunlardır; T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere sair resmi kurum ve kuruluşlar tarafından açıklanan kararlar doğrultusunda Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile Pia Sera/İncek Şube nin Sağlıklı Turizm açısından uygun hale getirilmesini sağlayıcı yönerge, talimat ve kararlar almak, Sağlıklı Turizm konusunda çalışanlara yol göstermek, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile Pia Sera/İncek Şube de meydana gelecek olası ve kesin vakalara dair gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak, Bilkent Otel ve Konferans Merkesi ile Pia Sera/İncek Şube de COVID-19 Enfeksiyonuna ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, Yönetim Kurulu ve Genel Müdür e bildirimde bulunmak, 3

4 COVID-19 Enfeksiyonundan Korunma ve Alınacak Önlemlerle ilgili eğitimleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile Pia sera/incek Şube de COVID-19 Enfeksiyonu ile ilgili yapılacak çalışmalarda gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile Pia sera/incek Şube de acil durumlar için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek, Talimat verilen çalışanların yerine getirmemesi halinde alınacak aksiyonları belirleme, Tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapma. Muhasebe ve Finans Müdürü ile aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliğinden Sorumlu İşveren Vekili tescil ve ilan edilen yetki ve görevlerine ek olarak Komite başkanı sıfatıyla yukarıda sayılan iş ve işlemlerde de yetkilidir. 4) KOMİTENİN TOPLANTI SÜRELERİ Komitenin toplanma usulü; Sosyal mesafe kurallarına uyulmak şartıyla her iki üyenin arasında en az 1,5 metre olacak şekilde sandalye düzeni atılmış, kişiye özel bırakılmış kapalı su harici herhangi ikram vb olmadığı, açık hava sistemi olan, pencerelerin sürekli açık olduğu ortamda fiziken veya Telekonferans vb gibi online olarak planlanmıştır. Komite periyodik olarak 2 haftada 1 yani ayda en az 2 kez toplanmak zorundadır. Komite bulaşın önüne geçebilmek adına basılı evrak, kalem vb gibi değiş-tokuş ve temas gerektirecek süreçlerden kaçınacaktır. Acil eylemin varlığı halinde ise Komite herhangi bir çağrı gerekmeksizin toplanır. Acil eylem halinde karar alabilmek ve harekete geçebilmek için Komite Başkanı nın onayı ile iki üyenin daha olur vermesi yeterli ve gereklidir. Komite her toplantı çağrısını sms, mesaj, mail vb online iletişim kanalı olmak önkoşulu ile yazılı yapmak zorunda olup COVID-19 Enfeksiyonu sebebiyle yazılı evrak bulaşıcılığının önüne geçebilmek adına tutanak, sayım, karar vb gibi süreçleri de online olarak yürütür. 4

5 B. ACİL EYLEM KOMİTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Metin TATAROĞLU (0312) Dahili 8040 Ekrem SARPKAYA (0312) Dahili 8032 Sinem DİNLENMEZ (0312) Hale KAYATURAN (0312) Dahili 8010 Hüseyin TOSUNOĞLU (0312) Dahili 8003 Gizem OK (0312) Dahili 8026 İdil ÇATANA (0312) Dahili 8018 Bilal ÇANKAYA (0312) Dahili 8008 Esra BORAN (0312) Dahili 8019 Ülkü SÖZEN (0312) Dahili 8015 Yalçın ŞAHİN (0312) Dahili 8059 C. EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞUNA İLİŞKİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Ankara Şehir Hastanesi Üniversiteler, Çankaya/Ankara Beytepe Gün Hastanesi Üniversiteler, No:, Hacettepe Beytepe Kampüsü No:35, Çankaya/Ankara D. HASTALIK BELİRTİSİ GÖSTEREN MİSAFİR/ PERSONEL İLE İLGİLENECEK KİŞİ İLETİŞİM BİLGİSİ Kişi Personel İse Kişi Misafir İse Kişi Personel İse İnsan Kaynakları Uzmanı ve Birim Amiri Kişi İle İlgilenecektir. Misafir tesise giriş anında belirti gösteriyorsa tesise alınmayacaktır. Misafir tesise giriş sonrası belirti gösteriyorsa 5 Bknz: Acil Durum Aksiyon Planı Bknz: Acil Durum Aksiyon Planı Konaklayan Misafir ise Ön Büro Yöneticisi (Dahili: 8024) Davet Misafiri ise daveti organize eden departman yöneticisi(dahili: )

6 II. BİLKENT OTEK KORONAVİRÜS ŞÜPHELİSİ/HASTA ACİL DURUM AKSİYON PLANI A. Türkçe Acil Durum Aksiyon Planı Şeması 6

7 B. İngilizce Acil Durum Aksiyon Planı Şeması 7

8 C. Almanca Acil Durum Aksiyon Planı Şeması 8

9 III. YÖNETMELİK A. KORONAVİRÜS ENFEKSİYONUNU ÖNLEME YÖNETMELİĞİ (BİLİNTUR) I YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) ENFEKSİYONU HAKKINDA GENEL BİLGİ: a. Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin in Vuhan Eyaleti nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020 de tanımlanan bir virüstür. b. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır. c. Coronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Koronavirüs hastalığına COVID-19 neden olur. d. Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. e. Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir. II.GENEL BULAŞMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLEN TEMEL İLKELER: f. El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20(yirmi) saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. g. Ağız,burun ve gözlerle temas edilmemelidir. h. Hasta insanlarla temastan kaçınılmalıdır. (mümkün ise en az 1,5 metre uzakta bulunulmalıdır.) i. Özelikle hasta insanlarla veya çevreleriyle temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir. 9

10 j. Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle sağlık kuruluşlarına gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir. k. Öksürme ve hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girilmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır. l. Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünü yemekten kaçınılmalıdır.iyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir. m. Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır. n. Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir. o. Araçların kullanımı sırasında sık sık taze hava ile havalandırılması sağlanmalıdır. Araç havalandırmasında havanın dışarıdan alınan hava ile ısıtılması ve soğutulması tercih edilmelidir. Havanın araç içi dönüşümü kullanılmamalıdır. III.ŞİRKET İÇERİSİNDE SÜREÇ YÖNETİMİ : p. Ziyaretçi/Misafir Karşılama Prosedürü: 1. Tesisi giriş kapılarında görev yapan güvenlik personelleri mesaileri sırasında sürekli olarak tıbbi koruyucu maske takmalı ve fiziksel temas içeren işlemleri sırasında derhal Kat Hizmetleri tarafından temin edilen alkol bazlı el antiseptiği ile el temizliklerini sağlamalıdırlar. 2. COVID 19 virüsünün yayılma riskine karşın tarihine kadar(bu tarih daha sonraki alınacak idari kararlar ile ertelenip /geri çekilebilir.) konaklama amacıyla gelen misafirler, sözleşme görüşmecileri ve işortakları hariç olmak üzere şirkete ziyaretçi kabul edilmeyecektir. 3. Şirketin çalışma alanlarına ise yalnızca Genel Müdür tarafından istisna tanınan ziyaretçiler girebilecek olup bu kişilerin koruyucu ekipmanlarının olmaması halinde, girişte şirket tarafından kendilerine verilen maskeleri takmak ve işbu yönetmelik kapsamında görevli personel tarafından bilgilendirilmek suretiyle giriş yapabilecektir. 10

11 4. Şirket tarafından tedarik edilen ve/veya gönderimi sağlanan ürün/şey olması halinde şirkete girmesi zorunlu bulunan sözleşmeli iş ortakları ise ancak girişte maske takmak suretiyle şirkete giriş yapabilecektir. 5. Çalışanların işbu yönetmelik uyarınca alınan önlemler kapsamında tarihine kadar(bu tarih daha sonraki alınacak idari kararlar ile ertelenip /geri çekilebilir.) şirket adresi vererek özel kargo siparişi verilmesi yasaklanmıştır. 6. Şirket için gelen ürünlerin teslimini gerçekleştirmek için gelen kargo firmaları ise Şirket ön büroda teslimleri gerçekleştirecek, ofis ve konaklama alanlarına yönlendirilmeyecektir. 7. Şirkete yapılan resmi tebligatların teslim etmek için gelen posta görevlileri ise ofis katlarına yönlendirilmeyecek olup ilgili tebliğler ön büroda kabul edilecektir. 8. COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Bilimsel Danışma Kurulu nun tavsiye kararı sebebiyle; Bilkent Otel ve Konferans Merkezi nde konaklayan misafirlerin kayıtların (isim-soyisim, adres, iletişim, pasaport bilgileri, son 14 gün içerisinde bulunduğu ülkeler ve konaklaması sonrasında ülke içerisindeki seyahat planı) tam ve düzenli tutulması için gerekli uyum sürecinin başlatılacaktır. 9. T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü nün kararı gereğince, corona virüs salgınının kontrol edilmesi, virüsün bulaştığı kişilerin tespit edilerek karantina altına alınması amacıyla; kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin bu süreç sona erinceye kadar ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu na aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ziyaretçi ve misafirlerin ateşleri ölçülecektir. Ölçülen verilere risk içermemesi halinde anında imha edilecek olup riskli durum tespiti halinde veriler işyeri hekimi ile paylaşılacaktır. İşyeri hekimi ile verinin paylaşılması halinde özel güvenlik görevlisi kendisinde bulunan veriyi geri döndürülemez şekilde imha edecektir. Riskli bir durumun tespit halinde uygulanacak usul ve yöntemler bu yönetmeliğin ilgili maddesinde düzenlenmiştir. q. Çalışanların Şirkete Giriş ve Çalışma Prosedürü: 1. Önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığının korunmasıdır. Bu kapsamda tarihine kadar(bu tarih daha sonraki alınacak idari kararlar ile ertelenip /geri çekilebilir.) çalışanlarımızın yurtdışına çıkışı yasaklanmıştır. 11

12 tarihine kadar(bu tarih daha sonraki alınacak idari kararlar ile ertelenip /geri çekilebilir.) toplu olarak bir araya gelmeyi gerektiren organizasyonlar gerektiği durumlarda elektronik ortamlarda gerçekleştirilecek olup istisnai olarak toplantıların fiziksel katılım ile gerçekleştirilmesi gerekir ise bu durum Genel Müdür ün onayına bağlıdır. 3. Gebe, kronik rahatsızlığı bulunan, 65 yaş üstü vb gibi resmi merciler tarafından risk grubu olduğu ilan edilen personelimizin olması durumunda bu personellerimiz doğrudan bağlı oldukları yöneticilerine ve İnsan Kaynakları Departmanına bilgi verecektir. Bu personellerimizin yıllık izin kullanma talepleri olması halinde talepleri kabul edilecek olup personelin çalıştığı birim iş akışını bu personeli dahil etmeden tekrar gözden geçirecek ve revize edecektir tarihi itibariyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvuru yapılacak olup tüm personele bu durumun bilgisi verilmiştir. Bu başvuru tarihine kadar talep eden personel yıllık izin kullanabilecektir. Çalışmaya devam etmek isteyen personellerin ise teması azaltmak amacıyla vardiya sistemine geçmesi, ofislerde sosyal mesafeye uygun olarak ve az sayıda personelle çalışılması konusunda İnsan Kaynakları Departmanı gerekli düzenlemeleri yapacaktır. 5. Taşeron firma çalışanları, işortakları vb de dahil olmak üzere tüm personel maske takmak suretiyle çalışacaktır. Misafir/Ziyaretçi ile doğrudan temas eden her personel tek kullanımlık eldiven kullanmak ve misafir/ziyaretçi temasından sonra ve asla 20 dakikayı aşmamak kaydıyla Kat Hizmetleri tarafından temin edilen alkol bazlı el antiseptiği ile el temizliklerini sağlamalıdırlar. 6. Şirket içerisinde düzenli aralıklarla dezenfekte işlemlerinin yapılacaktır. Çalışma alanlarının ve ortak alanların havalandırılarak temiz hava sirkülasyonu sağlanacak, çalışmaya devam eden personellerin ortak alanlar da dahil olmak üzere sosyal mesafe kurallarına uygun olarak temas kuracaktır. 7. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilen afiş, kitapçık vs uyarıcı ve bilgilendirici yayınlar personellerin ve misafirlerin görebileceği yerlere asılacaktır. 8. Temizlik çalışanlarına dağıtılan maske, eldiven ve koruyucu giysi stoklarının en fazla 15 günlük periyotlarla sayılacak olup asgari sayının altına düşülmeden yeni satınalmaların ivedilikle yapılacaktır. 12

13 9. Personel üniformaları için çamaşırhane açık kalacak olup personel şüpheli temasın varlığı halinde dilediği sıklıkla üniforma değişikliği yapacaktır. Kullanılmış maske, eldiven vb virüsün taşınabileceği atıklar ile temas eden personel olması halinde bu personel koruyucu giysi giyecektir. 10. Personel servis aracı hizmeti veren firmadan servislerin dezenfekte edildiğine ve taşınan personellerin mesafeli oturması için gerekli düzenlemelerin yapıldığına dair bilgi ve belgeler İdari İşler Departmanı tarafından temin edilecek olup firmanın bu kurallara uymaması halinde aradaki sözleşme ilişkisi hükümleri uyarınca ikaz, bildirim, süreli fesih vb gibi yaptırımların uygulanması bakımından her türlü işlem ve süreç takip edilecektir. 11. Yemekhane ikinci bir karara kadar kapatılmış olup personellere sıcak kumanya verilecektir. Personelin sıcak kumanyasını izole şekilde yemesi konusunda uyarılar yapılacak olup yemeklerde personelin toplu hareket etmesine izin verilmeyecektir. 12. Personelin tokalaşma ve sarılma gibi fiziksel temas kurması yasaktır. 13. İşyeri hekimi tarafından çalışanlara uygulamalı etkin el yıkama eğitimleri verilmiş ve hijyen konusunda farkındalık arttırılmaya çalışılmıştır. Ancak eğitime rağmen tekrar bilgi talep eden personel olması halinde İnsan Kaynakları Departmanı bu talepleri dikkate alarak işyeri hekiminin eğitim vermesi, soruları yanıtlaması için ivedilikle görüşme ayarlayacaktır. 14. Personeller giyinme odalarını maksimum 3 kişi kullanacaktır. Giyinme odası her kullanım sonrası en az 15 dakika havalandırılacaktır. 15. Şirket araçları sadece şoförler tarafından kullanılacaktır. Şirket aracının iş amacıyla şoför dışında kullanılması halinde araçlara şoförle birlikte 1 kişi binebilir ve binecek olan kişi arka koltukta cam kenarında seyahat etmelidir. Şirket araçları her kullanım sonrası dezenfekte edilecektir. 16. Şirket işleyişi içerisinde basılı evrak kullanılması yasaktır. Islak imza gereken durumlarda ise basılı evraka temas eden personelin tek kullanımlık eldiven kullanılması zorunludur. IV.ŞİRKET İÇERİSİNDE OLASI RİSK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ: r. Şirkete giriş yapmış Ziyaretçiler/Misafirler arasında girişte yapılan kontrollerde veya girişte yapılan kontrollerde tespit edilmemesine rağmen Olası Vaka tanımına uyan durumların tespiti halinde, ilgili kişiye derhal tıbbi maske takılarak bu kişi izolasyon odasına alınacak ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri aracılığıyla hastaneye nakli sağlanır. İmkan bulunması halinde hastaneye nakil öncesinde; yakın temas kurduğu kişi/kişiler sorularak bu kişilerinde hastaneye sevki sağlanacaktır. 13

14 s. Çalışanlar Arasında Olası Vaka Tanımına Uyan Durumların Tespiti Halinde; 1. İlgili çalışan koruyucu ekipmanlar kullanılarak izolasyon odasına alınır ve bekletilir. 2. Çalışanın durumu işyeri hekimi tarafından değerlendirilir. 3. İşyeri hekimi tarafından gerekli görülmesi halinde 112 Acil Servis Sağlık Hizmetleri aranarak bilgi verilir ve sağlık ekipleri tarafından çalışanın hastaneye sevki sağlanır. 4. İlgili çalışanın görev yaptığı birim/departman derhal boşaltılır. Burada çalışanlar koruyucu önlemler alınarak izole edilir. Durumları işyeri hekimi tarafından değerlendirilir, risk görülen çalışanlar hastaneye sevk edilir. 5. Sağlık kuruluşuna sevki sağlanan çalışanın ailesi veya yakınlarına bilgi verilerek sağlık kuruluşuna başvurmaları tavsiye edilir. 6. İlgili çalışanın görev yaptığı birim/departmanında ve risk görülen ortak alanlarda derhal detaylı temizlik yapılır ve ortam dezenfekte edilir. Bu süre içerisinde ortama girişler kapatılır. 7. Sağlık tetkikleri süresince ilgili çalışanlar idari izinli sayılır. Sağlık kuruluşu tarafından karantina veya ev istirahatı verilir ise Çalışanın istirahatraporu işleme alınır. 8. Yapılan sağlık tetkikleri sonucunda enfeksiyon görülmeyen çalışandan bu duruma ilişkin sağlık raporu sunması talep edilir ve işyeri hekiminin onayı ile tekrar çalışmaya başlayabilir. t. Çalışana Kesin Vaka Tanısının Konulduğunun Öğrenilmesi Halinde; 1. İlgili çalışan işyerinde ise işyeri hekiminin kontrolü beklenmeksizin derhal koruyucu ekipmanlarla sağlık kuruluşuna sevki sağlanır. 2. İlgili çalışanın görev yaptığı birim/departman derhal boşaltılır. Burada çalışanlar koruyucu önlemler alınarak izole ortama alınır. Durumları işyeri hekimi tarafından değerlendirilir, risk görülen çalışanların hastaneye sevkleri sağlanır. 3. Sağlık kuruluşuna sevki sağlanan çalışanın ailesi veya yakınlarına bilgi verilerek sağlık kuruluşuna başvurmaları tavsiye edilir. 14

15 4. İlgili çalışanın görev yaptığı birim/departmanında ve risk görülen ortak alanlarda derhal detaylı temizlik yapılır ve ortam dezenfekte edilir. Bu süre içerisinde ortama girişler kapatılır. 5. Sağlık tetkikleri süresince ilgili çalışanlar idari izinli sayılır. Sağlık kuruluşu tarafından karantina veya ev istirahatı verilir ise Çalışanın istirahat raporu işleme alınır. 6. İlgili Çalışanın son 14 gün içerisinde yakın mesafede çalıştığı veya temas halinde olduğu Çalışanlara bilgi verilerek Sağlık Kuruluşuna başvurmaları ve test yaptırmaları gerektiği bilgisi verilir. 7. Hasta çalışan, tamamen iyileşeceği süre içerisinde istirahat raporu varsa mazeretli, istirahat raporu yoksa idari izinli sayılır. 8. Tedavi süreci neticesinde iyileşen Çalışandan bu duruma ilişkin sağlık raporunu sunması talep edilir ve işyeri hekiminin onayı ile tekrar çalışmaya başlayabilir. V.YÜRÜRLÜK Bu Yönetmelik tarihinde yürürlüğe girmiştir. VI.ONAYLAR Bu yönetmelik İşyeri Hekimi eğitim notları, Sağlık Bakanlığı bildirim ve yayınları dikkate alınarak Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanmış olup Genel Müdür tarafından onaylanmıştır. Yönetmeliğin personele dağıtım ve duyurusu İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yapılacaktır. Bu Yönetmelik teması engellemek amacıyla ıslak imzalanmamış olup elektronik olarak mail ortamında onaylanmıştır. 15

16 IV. SOSYAL MESAFE PLANI A. SOSYAL MESAFE PLANI ŞEMASI 16

17 B. KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN DOĞRU KULLANIMI, SOSYAL MESAFE İLKELERİ Yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) için kişisel koruyucu ekipmanların doğru kullanımı OLAY YERİ OTEL COVID-19 TANISI KONMUŞ HASTA ODASI VE İZOLASYON ODASI VE İŞYERİ HEKİMİ ODASI HEDEF PERSONEL VEYA MİSAFİRLER TEMİZLİK PERSONELİ DİĞER PERSONEL ETKİNLİK KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANIN (KKE) TİPİ VEYA İŞLEMLER ODAYA GİRİŞ Tıbbi maske, Önlük, tulum,temizlik için kullanılan eldivenler, Gözlük ya da yüz siperi (hastadan vücut çıktıları sıçrama riski varsa). Bot veya kapalı iş ayakkabıları ODAYA GİRİŞ Temizlik görevlileri sonrası odaya girmek şartıyla tıbbi maske, önlük, eldiven ve siperlik DİĞER ALANLAR (ÖR. KORİDORLAR, BAHÇE VB) KARŞILAMA (HERHANGİ SOLUNUM SEMPTOMU OLMAYAN VE NORMAL ATEŞİ ARALIKTAKİ MİSAFİR) TÜM PERSONEL VE MİSAFİR ÖN BÜRO PERSONELİ- BELLBOY GÜVENLİK GÖREVLİSİ COVID-19 OLASI VEYA KESİN VAKASI İLE TEMAS ETMEYEN HERHANGİ BİR AKTİVİTE HERHANGİ TEMAS HERHANGİ TEMAS Tıbbi maske ve siperlik yeterlidir. Aradaki mesafeyi en az 1,5 metre olacak şekilde koruyunuz. Tıbbi maske, siperlik kullanınız. Eldiven kullanmadığınız durumlarda ellerinizi işlem bitiminde mutlaka dezenfekte ediniz. Mesafeyi en az 1,5 metre koruyunuz. Tıbbi maske yeterlidir. Eldiven kullanmadığınız durumlarda ellerinizi işlem bitiminde mutlaka dezenfekte ediniz. 17

18 KARŞILAMA (HERHANGİ SOLUNUM SEMPTOMU OLAN VE/VEYA ATEŞİ NORMAL ARALIK ÜZERİ SEYREDEN MİSAFİR) OFİSLER DİĞER PERSONEL DOĞRUDAN TEMAS OLMAYAN DURUMLAR Mesafeyi en az 1,5 metre koruyunuz. TÜM PERSONEL HER DURUMDA Mesafeyi en az 1,5 metre koruyunuz. Tıbbi maske, Eldiven, Gözlerin korunması için gözlük veya siperlik. Eldiven kullanmadığınız durumlarda ellerinizi işlem bitiminde mutlaka dezenfekte ediniz. TEMİZLİK HER DURUMDA Mesafeyi en az 1,5 metre PERSONELİ koruyunuz. Tıbbi maske, üniforma,eldiven,gözlerin korunması için gözlük veya siperlik. Eldiven kullanmadığınız durumlarda ellerinizi işlem bitiminde mutlaka dezenfekte ediniz. DİĞER PERSONEL HER DURUMDA Mesafeyi en az 1,5 metre koruyunuz. Tıbbi maske MUTFAK MUTFAK PERSONELİ (BAŞKA PERSONEL VE KİŞİ GİRİŞİ YASAKTIR) HER DURUMDA ARAÇLAR ŞOFÖR COVID-19 OLASI VAKANIN SEVKİ HERHANGİ BİR DURUMDA BİRDEN FAZLA KİŞİ SEYAHATİ HALİNDE (Araçlara azami 3 kişi binebilir.) DİĞER PERSONEL HERHANGİ BİR DURUMDA BİRDEN FAZLA KİŞİ SEYAHATİ Önlük, üniforma, eldiven, gözlük veya siperlik, tıbbi maske Şüpheli arka koltukta cam açık şekilde seyir edecektir. Tıbbi maske, önlük, siperlik ve eldiven kullanılacaktır. Tıbbi maske yeterlidir. Eldiven kullanmadığınız durumlarda ellerinizi işlem bitiminde mutlaka dezenfekte ediniz. Tıbbi maske yeterlidir. Eldiven kullanmadığınız durumlarda ellerinizi işlem bitiminde mutlaka 18

19 HALİNDE (Araçlara azami 3 kişi binebilir.) dezenfekte ediniz. BAHÇE TEMİZLİK PERSONELİ HERHANGİ ATIĞA TEMASTA BULUNACAK İSE Önlük, eldiven ve maske TUVALET VB GİBİ ORTAK ALAN DİĞER PERSONEL VE MİSAFİR TEMİZLİK PERSONELİ KKE gerekmez. HERHANGİ TEMASSIZ DURUM HER DURUMDA Tıbbi maske, Önlük,Temizlik için kullanılan eldivenler, Gözlük ya da yüz siperi (hastadan vücut çıktıları sıçrama riski varsa). Bot veya kapalı iş ayakkabıları DİĞER PERSONEL HER DURUMDA Tıbbi maske ve siperlik. Eldiven kullanmadığınız durumlarda ellerinizi işlem bitiminde mutlaka dezenfekte ediniz. MİSAFİR HERHANGİ RİSK İÇERMEYEN DURUMDA Tıbbi maske takması istenmelidir. TIBBİ ATIK ÇÖP KUTUSU İLE TEMAS TEMİZLİK PERSONELİ HER DURUMDA Tıbbi maske, Önlük, tulum,temizlik için kullanılan eldivenler, Gözlük ya da yüz siperi (hastadan vücut çıktıları sıçrama riski varsa). Bot veya kapalı iş ayakkabıları ASANSÖR HER PERSONEL HER DURUMDA Tıbbi maske ve siperlik. Eldiven kullanmadığınız durumlarda ellerinizi işlem bitiminde mutlaka dezenfekte ediniz. MİSAFİR HER DURUMDA Tıbbi maske takması istenmelidir. 19

20 Kokteyl Cocktail Tiyatro Düzeni Theater Banket Düzeni Banquet Danslı Akşam Yemeği Dinner & Dance Sınıf Düzeni Classroom U Düzeni U Shape T Düzeni T Shape HAVUZ TEMİZLİK HER DURUMDA Tıbbi maske, Önlük, PERSONELİ Temizlik için kullanılan eldivenler, Gözlük ya da yüz siperi RESEPSİYONİST HER DURUMDA Tıbbi maske, siperlik ve eldiven Eldiven kullanmadığınız durumlarda ellerinizi işlem bitiminde mutlaka dezenfekte ediniz. Uygun KKE kullanımına ek olarak, her zaman el hijyeni ve solunum hijyeni yapılmalıdır. KKE kullanımdan sonra uygun bir atık kabında atılmalıdır. El hijyeni, KKE takmadan önce ve çıkarttıktan sonra yapılmalıdır. Ziyaretçi yasaklanmıştır. Misafirlerin odaları haricinde maskesiz dolaşmaması kural olup aksi halde kibarca uyarıda bulunulmalı ve hijyen kitinden verilmesi gerekmektedir. C. BİLKENT OTEK ÖZEL VE GENEL KULLANIMA ÖZGÜ ALANLARDA SOSYAL MESAFENİN KORUNMASINI SAPTAMAK ÜZERE AYNI ANDA KAÇ PERSONELİN/MİSAFİRİN BULUNACAĞINA DAİR BİLGİLENDİRME SALONLAR Kişi Adedi / Pax Salon İsmi Name of Room Sakarya Sakarya Sakarya Sakarya Sakarya fuaye salon önü Sakarya fuaye merdiven tarafı Sakarya Üst fuaye Sakarya Vıp İstanbul İstanbul İstanbul istanbul fuaye İstanbul Vıp İzmir

21 Kapasite (pax) Capacity (pax) İzmir fuaye Ankara Ankara Fuaye Konak Roof Göksu Göksu Göksu Göksu fuaye alanı Fırat Kızılırmak Yeşilırmak Meriç Seyhan Gediz Toplantı fuaye Dicle salonu salonları Aksu ( Board Meeting Room ) 8 Kişilik / 8 Pax Ceyhan RESTARONLAR SPA Akdeniz Mutfağı (toplam) 100 Sky Brasserie (toplam) 60 Norht Shıeld Bar (toplam) 20 SPA NET TOPLAM 666,00 METREKARE SPA MAKSİMUM KULLANACAK KİŞİ SAYISI 30 21

22 V. KORONAVİRÜS HAKKINDA MİSAFİR BİLGİLENDİRMELERİ A. HAVUZ MİSAFİRLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ TÜRKÇE BİLGİLENDİRME METNİ Ortak kullanım alanları ve odalarda kapı kolları, lamba düğmeleri, termostatlar, musluk, lavabo, klozet, havluluk, gibi sık dokunulan yüzeyler uygun kimyasallarla ekstra dezenfekte edilmektedir. Otele giriş çıkışların tamamı termal kameralar ile kontrol edilmekte olup ateş ölçümü yapılmaktadır. Otel girişlerinin bütününe dezenfektanlı paspaslar yerleştirilmiştir. Kural gereği otelimizde maskesiz dolaşmak yasaktır. Girişte maske ve eldiveni bulunmayan misafirlerimize tarafımızca koruyucu ekipman kiti temin edilmektedir. Otel içerisinde birçok bölgeye dezenfektanlar ve tıbbi atık çöp kutuları yerleştirilmiştir. Otel içerisinde hizmet veren tüm personel kişisel koruyucu ekipman ve dezenfektanları kullanırken paketlerinde önerilen kullanım miktarlarını, sürelerini aşmamaları ve kullanım yöntemleri konusunda eğitim verilmiştir. Sosyal mesafe kuralları korunarak belirli kapasitede misafir kabulü yapılmaktadır. Otelimizin ana girişinde termal kamera ile sair girişlerde ise temassız ateş ölçümü uygulamaları yapılmaktadır. Talep eden misafirlerimize maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanların bulunduğu kişiye özel temassız hazırlanmış misafir kitleri temin edilmektedir. Otelimizde önceliğimiz temassız ödeme alınmasıdır. Kabinler başta olmak üzere toplu ortak kullanım alanlarına sosyal mesafe kurallarına uygun kullanımına ilişkin işaretlendirmeler ve yazılı bilgilendirmeler yapılmıştır. Misafirlerimize talep etmeleri halinde özel dezenfekte edilmiş ve paketlenmiş havlu temin edilecektir. Genel kullanım alanları ve genel ortak tuvaletlerinin girişleri başta olmak üzere geniş 22

23 genel kullanım alanlarının farklı yerlerinde el dezenfektanı veya antisepti ği bulundurulmaktadır. Otelimizde bulunan tüm el dezenfektanı ve antiseptikleri Sağlık Bakanlığı onaylıdır. Yemek servisi verilen masalar arası mesafe 1,5 metre, yan yana sandaly eler arası 60 cm olacak şekilde düzenlemiştir. Açık büfemize misafir tarafına misafir erişimini engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılacak olup servis ise mutfak personelimiz tarafından yapılmaktadır. Misafirlerimize hizmet sunacağımız için personellerimizin düzenli sağlık kontrolü yapılmakta ve birlikte yaşadıkları kişiler de dahil olmak üzere tüm personelimizin COVID-19 açısından izlenebilmesi için periyodik bilgi temin edilmektedir. Tüm personelimize salgın ve hijyen konusunda özel eğitim verilmiştir. Personel girişlerimizde de ateş ölçüm uygulamaları yapılmakta ve tüm personelimize kişisel koruyucu hijyen ürünleri eksiksiz temin edilmektedir. Az insan az temas kuralını sağlayabilmek adına aynı vardiyaya mümkün olduğunca aynı personel çağırılmaktadır. Otelimiz, Bilkent Holding A.Ş. grup şirketi olan Bilintur Bilkent Turizm İnşaat Yatırım ve Ticaret A.Ş. işletmesidir. Bu sebeple Bilkent Holding A.Ş. ve Bilintur Bilkent Turizm İnşaat Yatırım ve Ticaret A.Ş. tarafından COVID-19 Enfeksiyonu riskine karşı çeşitli yönetmelik ve prodesürler hazırlanmış ve uygulanmaktadır. Tüm tedarikçiler ve iş ortaklarımızdan COVID-19 Enfeksiyonuna karşı kendi bünyelerinde aldıkları önlemlerle ilgili bilgi talep edilmiş ve tedarikçi listemiz bu önlemleri alan firmalar arasından güvenli şekilde oluşturulmuştur. Otelimiz sınırları içerisinde olası ve kesin vaka gerçekleşmesi ihtimaline karşı tüm süreci yönetebilmek adına COVID 19 eylem planları hazırlanmıştır. Eyleme planına ilişkin tüm personelimizi bilgilendirilmiş olup misafirlerimize de bilgi verilmektedir. Otelimizdeki her birimin çalışma prensipleri işi yapan-kontrol edenonaylayan olmak üzere üç aşamalıdır. Bu sebeple hijyen ve temizlik konusunda sıfır tolerans/sıfır hata sağlanmaktadır. Otelimizdeki tüm ünitelerinin girişinde olası yığılmalar dikkate alınarak yerler sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde işaretlenmiştir. 23

24 Tedarikçiler, personellerimizin misafirleri, aile üyeleri de dahil olmak üzere Otelimize girişleri yasaklanmıştır. Personellerimiz MEB onaylı hijyen sertifikasına sahiptir. Misafirlerimize talep etmeleri halinde siperlik, kupa, çatal kaşık, tabak, çarşaf, yastık kılıfı vb gibi hiç kullanılmamış ve paketli ürünler satış noktalarında satışa sunulmaktadır. Havuz misafirimizin Otelimizden ayrılmasını takiben derhal kullanmış olduğu şezlong, temas ettiği şemsiye vb gibi ortak kullanım malzemeleri ULV Makinalar ile dezenfekte edilmekte ve üzerinden 1 saat geçmedikçe yeni misafirin kullanımına sunulmamaktadır. B. HAVUZ MİSAFİRLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ İNGİLİZCE BİLGİLENDİRME METNİ Surfaces frequently touched by people such as door handles, lamp switches, thermostats, water taps, sinks, closets, towel racks in rooms and the shared areas are extra disinfected with suitable chemicals. All entrances and exits of the hotel are controlled by thermal cameras and temperature is measured. Disinfectant mats are placed at all hotel entrances. As a rule, it is forbidden to walk in our hotel without a mask. Protective equipment kit is provided to our guests who do not have masks and gloves at the entrance. Disinfectants and medical waste bins are placed in many areas within the hotel. All the staff serving in the hotel have been trained on the usage method, recommended quantity for use of personal protective equipment and disinfectants, and not to use them after the expiry dates stated on their packages. Guests are accepted up to a certain occupation rate considering the social distance rules. Non-contact temperature measurement is made with thermal cameras at the main entrance of our hotel and at other entries. Upon request, we provide contact-free prepared guest kits with personal protective equipment such as masks and gloves for our guests. 24

25 Our priority in our hotel is to receive the payments in a non-contact manner. Signs and written notifications are present at the common areas, especially cabinets in relation with the social distance rules. Upon request, our guests will be provided specially disinfected and packaged towels. Hand sanitizers or antiseptics are available in different parts of the widely used areas, especially the common areas and the entrances of the common toilets. All hand sanitizers and antiseptics in our hotel are approved by the Ministry of Health. The distance between tables for food service is 1.5 meters and the interval between the chairs next to each other is 60 cm. A plexiglass or similar barrier will be placed in our open buffet to prevent guest access to the guest side and the service is provided by our kitchen staff. Regular health checks of our staff are carried out and the staff and those they live with are periodically informed in order to monitor all our staff in terms of COVID-19 as we provide continuous services to our guests. All of our staff were given special training on epidemics and hygiene. Temperature measurement is also made at the staff entrances and personal protective hygiene products are provided to all of our staff. In order to practice few people few contact rule, the same staff is called to the same shift as much as possible. Our hotel is an enterprise of Bilintur Bilkent Turizm İnşaat Yatırım ve Ticaret A.Ş. which is a group company of Bilkent Holding A.Ş. For this reason, various regulations and procedures have been drafted and applied implemented against the risk of COVID-19 infection by Bilkent Holding A.Ş. and Bilintur Bilkent Turizm İnşaat Yatırım ve Ticaret A.Ş. All suppliers and business partners have been asked for providing information about the precautions they have taken within their body against COVID-19 infection, and our supplier list has been created safely among the companies that have taken these measures. COVID 19 action plans have been prepared in order to manage the entire process for any possible and definitive incidents occur within the 25

26 boundaries of our hotel. All our staff and our guests are informed about the action plan. The working principles of each unit in our hotel are three - staged as the one performing the work - controlling the work and approving the work. For this reason, zero tolerance / zero error is ensured in hygiene and cleaning issue. The ground is marked in accordance with the social distance rules by considering the possible accumulation at the entrance of all the units in our hotel. The suppliers, staff members guests and their family members are prohibited from entering our Hotel. Our staff have MoNE approved hygiene certificate. If requested by our guests, unused and packaged products such as visors, cups, cutlery, plates, sheets, pillowcases, etc. are offered for sale at the sales points. The common use materials such as sunbeds, umbrellas, etc. that our pool guests have used will immediately be disinfected with ULV Machines after use and are not offered for use of other guests until after 1 hour. C. KONAKLAMA VE DİĞER MİSAFİRLER İÇİN HAZIRLANMIŞ İNGİLİZCE BİLGİLENDİRME METNİ Due to the outbreak of COVID-19 (coronavirus) declared as a pandemic by the World Health Organization, we have been closely following all national and international practices as Bilkent Hotel and Conference Center, brought especially by the T.C. Ministry of Health, T.R. Ministry of Interior, T.R. Ministry of Culture and Tourism and the Coronavirus Science Board of T.R. Ministry of Health, and we have been taking all our measures within this framework since the first day. In addition to acting with Zero Tolerance principle and the content of the national land international publications which have never been sacrificed, we provide the opportunity of staying safe to our guests with the cleaning procedures further elaborated by us. The titles of the cleaning procedures developed by us in addition to the high hygiene habits can be summarized as follows; 26

27 After the check-out, the room is disinfected with the necessary chemicals and left empty for at least 24 hours before serving. Thanks to our ventilation system inside the hotel, fresh air is supplied to all our meeting rooms, restaurants and all other common areas such as the gym. In common usage areas and rooms, frequently touched surfaces such as door handles, lamp buttons, thermostats, water taps, sinks, closets, towel holders are disinfected with suitable chemicals. All entrances and exits of the hotel are controlled by thermal cameras and temperature measurement is made. Disinfectant mats are placed in all hotel entrances. As a rule, it is forbidden to walk in our hotel without a mask. Protective equipment kit is provided to our guests who do not have masks and gloves at the entrance. Disinfectants and medical waste bins are placed in many areas within the hotel. All the staff serving in the hotel have been trained on the usage method, recommended quantity for use of personal protective equipment and disinfectants, and not to use them after the expiry dates stated on their packages. All table chairs in the restaurant are placed according to social distance rules and disposable cups prepared with zero - contact are available for your use. Guests are accepted up to a certain occupation rate considering the social distance rules Non-contact temperature measurement is made with thermal cameras at the main entrance of our hotel and at other entries. Upon request, our guests are provided contact-free guest kits with personal protective equipment such as masks and gloves. The guests who come to our hotel are requested for informing us about their location during the last 14 days and chronic diseases, if any, whether they have had COVID-19 or not, and according to the information given, a room / floor / block is selected according to the other guests. Our priority in our hotel is to receive the payments in a non-contact manner. Signs and written notifications are present at the common areas, especially cabinets in relation with the social distance rules. 27

28 For the guests who stay in the same room or are from the same family, no social distance condition is required with each other. For other guests, social distance is required. Hand sanitizers or antiseptics are available in different parts of the widely used areas, especially the common areas and the entrances of the common toilets. All hand sanitizers and antiseptics in our hotel are approved by the Ministry of Health. The distance between tables for food service is 1.5 meters and the interval between the chairs next to each other is 60 cm. A plexiglass or similar barrier will be placed in our open buffet to prevent guest access to the guest side and the service is provided by our kitchen staff Regular health checks of our staff are carried out and the staff and those they live with are periodically informed in order to monitor all our staff in terms of COVID-19 as we provide continuous services to our guests. All of our staff were given special training on epidemics and hygiene. Temperature measurement is also made at the staff entrances and personal protective hygiene products are provided to all of our staff. In order to practice few people few contact rule, the same staff is called to the same shift as much as possible. Our hotel is an enterprise of Bilintur Bilkent Turizm İnşaat Yatırım ve Ticaret A.Ş. which is a group company of Bilkent Holding A.Ş. For this reason, various regulations and procedures have been drafted and applied implemented against the risk of COVID-19 infection by Bilkent Holding A.Ş. and Bilintur Bilkent Turizm İnşaat Yatırım ve Ticaret A.Ş. All suppliers and business partners have been asked for providing information about the precautions they have taken within their body against COVID-19 infection, and our supplier list has been created safely among the companies that have taken these measures. COVID 19 action plans have been prepared in order to manage the entire process for any possible and definitive incidents occur within the boundaries of our hotel. All our staff and our guests are informed about the action plan. 28

29 The working principles of each unit in our hotel are three - staged as the one performing the work - controlling the work and approving the work. For this reason, zero tolerance / zero error is ensured in hygiene and cleaning issue. The ground is marked in accordance with the social distance rules by considering the possible accumulation at the entrance of all the units in our hotel. The suppliers, staff members guests and their family members are prohibited from entering our Hotel. Our staff have MoNE approved hygiene certificate. If requested by our guests, unused and packaged products such as visors, cups, cutlery, plates, sheets, pillowcases, etc. are offered for sale at the sales points. D. KONAKLAMA VE DİĞER MİSAFİRLER İÇİN HAZIRLANMIŞ TÜRKÇE BİLGİLENDİRME METNİ Dünya Sağlık Örtügü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19 (koronavirüs) salgını nedeniyle, ilk günden itibaren Bilkent Otel ve Konferans Merkezi olarak T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu başta olmak üzere ulusal ve uluslarası her türlü uygulamaları yakından takip ediyor, tüm önlemlerimizi bu çerçevede alıyoruz. Ulusal ve uluslar arası yayınlanan yayınların içeriğine ek olarak, Sıfır Tolerans prensibinden hareket ile ödün verilmeden tarafımızca daha da detaylandırılmış temizlik prosedürlerimiz ile tüm konuklarımıza güvenle kal imkanı sunuyoruz. Yüksek hijyen alışkanlıklarımıza ek olarak geliştirdiğimiz temizlik prosedürlerimizin özetle başlıkları şunlardır; Check-out sonrasında ilgili oda gerekli kimyasallarla dezenfekte edilip en az 24 saat boş bırakıldıktan sonra hizmete sunulmaktadır. Otel içerisindeki havalandırma sistemimiz sayesinde tüm toplantı salonlarımıza, restorana ve spor salonu gibi diğer tüm ortak alanlara dışarıdan taze hava verilmektedir.ortak kullanım alanları ve odalarda kapı kolları, lamba düğmeleri, termostatlar, musluk, lavabo, klozet, havluluk, gibi sık dokunulan yüzeyler uygun kimyasallarla ekstra dezenfekte edilmektedir. 29

30 Otele giriş çıkışların tamamı termal kameralar ile kontrol edilmekte olup ateş ölçümü yapılmaktadır. Otel girişlerinin bütününe dezenfektanlı paspaslar yerleştirilmiştir. Kural gereği otelimizde maskesiz dolaşmak yasaktır. Girişte maske ve eldiveni bulunmayan misafirlerimize tarafımızca hijyen kiti temin edilmektedir. Otel içerisinde birçok bölgeye dezenfektanlar ve tıbbi atık çöp kutuları yerleştirilmiştir. Otel içerisinde hizmet veren tüm personel kişisel koruyucu ekipman ve dezenfektanları kullanırken paketlerinde önerilen kullanım miktarlarını, sürelerini aşmamaları ve kullanım yöntemleri konusunda eğitim verilmiştir. Restoran içerisinde bulunan tüm masa sandalye düzeni sosyal mesafe kuralları gözetilerek yerleştirilmiş, sıfır temas ile hazırlanmış tek kullanımlık bardaklar kullanımınıza sunulmuştur. Sosyal mesafe kuralları korunarak belirli kapasitede misafir kabulü yapılmaktadır. Otelimizin ana girişinde termal kamera ile sair girişlerde ise temassız ateş ölçümü uygulamaları yapılmaktadır. Talep eden misafirlerimize maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanların bulunduğu kişiye özel temassız hazırlanmış misafir kitleri temin edilmektedir. Otelimize gelen misafirlerimize son 14 gün içerisinde bulunduğu yerleri ve varsa kronik rahatsızlıkları, COVID-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgiler talep edilmekte ve verilen bilgilere göre diğer misafirlerimizi dikkate alınarak konaklayacakları oda/kat/blok seçimi yapılmaktadır. Otelimizde önceliğimiz temassız ödeme alınmasıdır. Asansörler başta olmak üzere toplu ortak kullanım alanlarına sosyal mesafe kurallarına uygun kullanımına ilişkin işaretlendirmeler ve yazılı bilgilendirmeler yapılmıştır. Aynı odada konaklayan veya aynı aileden olan misafirlerin genel mahal kullanımlarında birbirleri ile sosyal mesafe şartı aranmaz. Diğer misafirler açısından ise sosyal mesafe şartı aranmaktadır. Genel kullanım alanları ve genel ortak tuvaletlerinin girişleri başta olmak üzere geniş genel kullanım alanlarının farklı yerlerinde el dezenfektanı veya antisepti 30

31 ği bulundurulmaktadır. Otelimizde bulunan tüm el dezenfektanı ve antiseptikleri Sağlık Bakanlığı onaylıdır. Yemek servisi verilen masalar arası mesafe 1,5 metre, yan yana sandaly eler arası 60 cm olacak şekilde düzenlemiştir. Açık büfemize misafir tarafına misafir erişimini engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılacak olup servis ise mutfak personelimiz tarafından yapılmaktadır. Misafirlerimize hizmet sunacağımız için personellerimizin düzenli sağlık kontrolü yapılmakta ve birlikte yaşadıkları kişiler de dahil olmak üzere tüm personelimizin COVID-19 açısından izlenebilmesi için periyodik bilgi temin edilmektedir. Tüm personelimize salgın ve hijyen konusunda özel eğitim verilmiştir. Personel girişlerimizde de ateş ölçüm uygulamaları yapılmakta ve tüm personelimize kişisel koruyucu hijyen ürünleri eksiksiz temin edilmektedir. Az insan az temas kuralını sağlayabilmek adına aynı vardiyaya mümkün olduğunca aynı personel çağırılmaktadır. Otelimiz, Bilkent Holding A.Ş. grup şirketi olan Bilintur Bilkent Turizm İnşaat Yatırım ve Ticaret A.Ş. işletmesidir. Bu sebeple Bilkent Holding A.Ş. ve Bilintur Bilkent Turizm İnşaat Yatırım ve Ticaret A.Ş. tarafından COVID-19 Enfeksiyonu riskine karşı çeşitli yönetmelik ve prodesürler hazırlanmış ve uygulanmaktadır. Tüm tedarikçiler ve iş ortaklarımızdan COVID-19 Enfeksiyonuna karşı kendi bünyelerinde aldıkları önlemlerle ilgili bilgi talep edilmiş ve tedarikçi listemiz bu önlemleri alan firmalar arasından güvenli şekilde oluşturulmuştur. Otelimiz sınırları içerisinde olası ve kesin vaka gerçekleşmesi ihtimaline karşı tüm süreci yönetebilmek adına COVID 19 eylem planları hazırlanmıştır. Eyleme planına ilişkin tüm personelimizi bilgilendirilmiş olup misafirlerimize de bilgi verilmektedir. Otelimizdeki her birimin çalışma prensipleri işi yapan-kontrol edenonaylayan olmak üzere üç aşamalıdır. Bu sebeple hijyen ve temizlik konusunda sıfır tolerans/sıfır hata sağlanmaktadır. Otelimizdeki tüm ünitelerinin girişinde olası yığılmalar dikkate alınarak yerler sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde işaretlenmiştir. Tedarikçiler, personellerimizin misafirleri, aile üyeleri de dahil olmak üzere Otelimize girişleri yasaklanmıştır. 31

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

ÖZEL UNCALI MEYDAN HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÖZEL UNCALI MEYDAN HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI Sayfa No: 1/5 ların yaralanma riskinin azaltılması Hastanelerimizde kesici ve delici alet yaralanmalarını önlemeye yönelik düzenlemelerin yapılması -Enfeksiyon Kontrol tedavisini sağlayan tüm sağlık personeli

Detaylı

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir.

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1.2- KAPSAM Bu plan Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı

Detaylı

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ VE TANISI

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ VE TANISI DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ VE TANISI Domuz gribi nedir? Domuz gribi, A(H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD de görülmüş ve

Detaylı

Tavsiye Edilen Ürün Listesi

Tavsiye Edilen Ürün Listesi Domuz Gribi Bilmeniz Gerekenler Domuz gribi ile ilgili insan vakaları medyanın geniş ilgisini çekmiştir. Dünya sağlık örgütü, uluslararası endişeye yol açan acil durum ilan etti ve CDC (Amerika Hastalık

Detaylı

İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Hazırlayan: Esin Aydın Acıbadem Bodrum Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Hazırlayan: Esin Aydın Acıbadem Bodrum Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi İZOLASYON ÖNLEMLERİ Hazırlayan: Esin Aydın Acıbadem Bodrum Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi İZOLASYON HEDEFLERİ Hastene enfeksiyonlarında başarı olmanın temel stratejisi olan Standart Önlemleri kapsamalıdır.

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

İNFLUENZA A H1N1 Nedir,nasıl bulaşır,tedavisi nedir? Bahçelievler Toplum Sağlığı Merkezi Aşı-Bulaşıcı Birimi Dr.Gülcan TURGUT

İNFLUENZA A H1N1 Nedir,nasıl bulaşır,tedavisi nedir? Bahçelievler Toplum Sağlığı Merkezi Aşı-Bulaşıcı Birimi Dr.Gülcan TURGUT İNFLUENZA A H1N1 Nedir,nasıl bulaşır,tedavisi nedir? Bahçelievler Toplum Sağlığı Merkezi Aşı-Bulaşıcı Birimi Dr.Gülcan TURGUT H1N1 A (DOMUZ GRİBİ) TÜM DÜNYADA YAYILMAYA DEVAM EDİYOR Hastalık ilk kez

Detaylı

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI DokNo:ENF.TL.29 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Hastanesi ndeki özel birimlerde (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, doğumhane ve laboratuarlar, ileri bakım

Detaylı

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal faaliyetleri yapabileceği tesisleri tercih etmektedirler. Bu

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1/6 1.AMAÇ Hastalarla ve hastane ortamındaki yüzeylerle el teması sonrasında ortaya çıkan enfeksiyon bulaş riskini önlemeye yönelik el hijyeni ve eldiven kullanım kurallarını ve uygulamalarını

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 24 Mart 2015 Sürveyans HIV önlenmesi Uygun antibiyotik kullanımı Hastane temizliği Dezenfeksiyon uygulamaları Enfeksiyon kontrolü İzolasyon

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Sağlık Çalış ışanlarında Enfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Sağlık çalış ışanlarında majör bulaş kaynağı kanla

Detaylı

ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ Enfeksiyon Kontrol Komitesi PANDEMİ PLANI Hazırlayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşireleri Kontrol Eden Funda BATMAZOĞLU Kalite Koordinatörü Doç.Dr. İlkay KARAOĞLAN

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1.AMAÇ:Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) sinde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünü sağlamak. 2.KAPSAM:Tüm Yoğun Bakım ünitesini kapsar. 3.KISALTMALAR: YBÜ:Yoğun Bakım Ünitesi HHEK:Hastane

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.08 YAYINLAMA TARİHİ: 24.06.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05

Detaylı

İZOLASYON ve DEZENFEKSİYON TAKİP TALİMATI

İZOLASYON ve DEZENFEKSİYON TAKİP TALİMATI Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ: Tanımlanmış veya şüphe edilen bulaşıcı hastalığı olan veya epidemiyolojik olarak önemli bir patojenle ekte veya kolonize hastalardan sağlık kurumundaki diğer hastalara, sağlık personeline

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ak Uzay OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) 1. TEKLİF TALEBİNDE BULUNAN FİRMANIN BİLGİLERİ TEKLİF ALANIN Kurum Ünvanı Mersin Diş Hekimleri Odası Telefon (0324)

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI KOD YÖN.PL.04 YAY.TAR. 15.02.20 REV.TAR. SIRA NO 1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ El Hijyenine bağlı risklerin azaltılması PLANLANAN FAALİYETLER El hijyeni malzemelerine tüm personelin her zaman ulaşabilirliğini

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

SARS (SEVERE ACUTE RESPİRATORY SYNDROME) CİDDİ AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ SENDROMU

SARS (SEVERE ACUTE RESPİRATORY SYNDROME) CİDDİ AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ SENDROMU SARS (SEVERE ACUTE RESPİRATORY SYNDROME) CİDDİ AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ SENDROMU Coronavirus lar, Coronaviridae ailesinde yer alan zarflı RNA virüsleridir. İnsan ve hayvanlarda solunum yolu ve gastrointestinal

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1. Hastane enfeksiyonunun oluşmasını ve yayılmasını önlemek 1.a) Enfeksiyon kontrol programı oluşturmak

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon Kontrol Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Hastane çalışanlarını

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ Hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı ateşi, insan immün yetmezlik virüsü (HIV),

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) HAZIRLAYAN NESLİHAN BOZKURT ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ

SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) HAZIRLAYAN NESLİHAN BOZKURT ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) HAZIRLAYAN NESLİHAN BOZKURT ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ Koruyucu ekipman kullanım amacı Hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.05 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 AY/YIL:

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 14.08.2014 Madde 5.1.3 teki Personel Kılık ve Kıyafet Prosedürü ne 01 yapılan atıf kaldırılarak, mutfak/kafeterya personelinin sakal ve bıyıklı olmaması

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ Amaç Hastanede çalışan personeli ve yatan hastaları hastane enfeksiyonları açısından korumak, bilinçlendirmek, Gerekli

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

İŞYERİ HEKİMİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Sayfa No 1 / 5 1.BİRİM:İş Sağlığı ve Güvenliği 2. GÖREV ADI: İşyeri Hekimi 3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Başhekim Yrd., Başhekim 4.YATAY İLİŞKİLER:Hastane Tüm Birim ve Bölümleri, İSG kurulu 5. GÖREV DEVRİ:Diğer

Detaylı

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir YER: İZOLASYON ve NOTRÖPENİK HASTA ODASI YÜKSEK RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar: Sarı Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane :Beyaz 1-Tuvaletler

Detaylı

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

POLİKLİNİK HİZMETLERİ POLİKLİNİK HİZMETLERİ Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birime yönelik düzenleme bulunmalıdır. Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birim bulunmalıdır. Bu birimde, bölümde hizmet veren hekimlerin listesi

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KOD.YÖN.PR.03 YAYIN TRH.KASIM 2011 REV.TRH.ARALIK 2013 REV. NO.2 SAYFA NO.1/5 1. AMAÇ:Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

Phd. Dr. Levent Tunalı

Phd. Dr. Levent Tunalı Phd. Dr. Levent Tunalı Bulaşıcı meslek hastalılığı; görülen işin gereği olarak veya işyerinin özel koşulları etkisi ile oluşan ve enfeksiyonun labratuvar bulguları ile kanıtlandığı bir hastalıktır. Salgın,

Detaylı

6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları

6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları 6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Bu yazıda, 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan ve

Detaylı

H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler. Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi)

H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler. Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi) H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi) İnfluenza olarak da bilinen grip, viral bir hastalıktır. Sağlıklı insanlarda ortalama bir haftada geçmesine rağmen; vücut direncini

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI 18/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik, İSGK kapsamına giren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 29 Nisan 2015 17. Hafta (20-26 Nisan 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 17. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

İDARİ İŞLER PROSEDÜRÜ

İDARİ İŞLER PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı ÖZERDEM DEMİR A.Ş. ve EGEDEMİR DEMİR GERİ KAZANIM MADENCİLİK PETROL NAKLİYE TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ye ait tesislerde yapılması gereken

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü. Arzu Akdağ Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Çevre Mühendisi

Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü. Arzu Akdağ Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Çevre Mühendisi Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü Arzu Akdağ Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Çevre Mühendisi Sunumun İçeriği Yeşil Anahtar Ödülü nedir? Yeşil Anahtarlı Tesisler Yeşil Anahtar Ödülü nün Kriterleri

Detaylı

3M İş Güvenliği ve Çevre Koruma. Salgın Hastalık. Salgın Hastalık Önlem Önerileri. Domuz Gribine. Karşı Öneriler

3M İş Güvenliği ve Çevre Koruma. Salgın Hastalık. Salgın Hastalık Önlem Önerileri. Domuz Gribine. Karşı Öneriler 3M İş Güvenliği ve Çevre Koruma Salgın Hastalık Salgın Hastalık Önlem Önerileri Domuz Gribine Karşı Öneriler Önlem Önerileri DOMUZ GRİBİ NEDİR? Salgın bir hastalık olan domuz gribi, domuzlarda görülen

Detaylı

EĞİTİM. Kuş Gribi ve Korunma. Kümesler? Avian Influenza Virus. Korunma Önlemleri? Dayanıklılık??? Kümesler 1

EĞİTİM. Kuş Gribi ve Korunma. Kümesler? Avian Influenza Virus. Korunma Önlemleri? Dayanıklılık??? Kümesler 1 Kuş Gribi ve Korunma Dr.Gaye USLUER Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Avian Influenza Virus Orthomyxoviridae Hemaglütinin, Nöraminidaz H5

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR

YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANE TEMİZLİK PLANI DÖK.KODU: YÖN.PLN.024 YAYIN TARİHİ: 11,11,2011 REVİZE NO:67 REVİZE TARİHİ: 02/06/2014 SAYFA:1/1 1-RİSKLER YÜKSEK RİSKLİ

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ Dr. Mustafa ERTEK Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi nde sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların

Detaylı

LİCEO İTALİANO I.M.I. ÖZEL İTALYAN LİSESİ

LİCEO İTALİANO I.M.I. ÖZEL İTALYAN LİSESİ Tarih: 27/ 12 / 2017 LİCEO İTALİANO I.M.I. ÖZEL İTALYAN 29.12.2012 Tarih, 28512 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren " Sağlığı ve Hizmetleri Yönetmeliği" 13/1-d. Madde, 20.07.2013 Tarih,

Detaylı

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi MUTFAK HİJYENİ VE KİŞİSEL HİJYEN ENFEKSİYON KONTROL KURULU MUTFAK HİJYENİ Mutfakta fiziki iki alanlar; l Yemek pişirilme ünitesi Hazırlanan yemeklerin bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama

Detaylı

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI SDÜDHF/TBH/TLM/62/YT-13.01.2015/REVNO-00 1. AMAÇ 1.1. Tanımlanmış veya şüphe edilen bulaşıcı hastalığı olan veya epidemiyolojik olarak önemli bir patojenle enfekte veya kolonize

Detaylı

f D r. f akup İMREN Halk Sağlığı Müdürü

f D r. f akup İMREN Halk Sağlığı Müdürü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 30/11/2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem AFİŞ VE BROŞÜR ALIMI işi için aşağıda yazılı ihtiyaç kalemleri,4734

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI Sayfa No 9/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.RİSK DÜZEYLERİ YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR AMELİYATHANELER STERİLİZASYON ÜNİTESİ (steril destek alanları) YOĞUN

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1. AMAÇ:Ameliyathanede mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi, enfeksiyonlar açısından hasta ve personelin güvenliğinin azami ölçüde sağlanması. 2. KAPSAM:Ameliyathane birimini kapsar. 3.KISALTMALAR:

Detaylı

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6 1.AMAÇ: Hastanede sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere Enfeksiyon Kontrol Komitesi nin çalışma şekli, görev, yetki ve sorumluluklarını

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EK ODALAR TEMİZLİK TALİMATI

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EK ODALAR TEMİZLİK TALİMATI DOKÜMAN NO: TY-TL-9 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 8 1.Amaç: Fakültenin klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta, hasta yakını ve

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 AMAÇ KAPSAM SORUMLULAR : Hereke MYO nun genel temizlik ve tertip-düzeni için standartları, sorumluları, sorumlulukları ve kontrol esaslarını belirleyerek, sürecin kalitesini arttırmak. : Hereke

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

KAN YOLUYLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR

KAN YOLUYLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR KAN YOLUYLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR Prof. Dr. Oğuz KARABAY BU sunularda UHESA sunularından yararlanmıştır. UHESA ya ve eğitmenlerine teşekkürü borç biliriz. 1 Sunum Özeti BU derste verilmek İstenenler!!!

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE YENİ NESİL HİJYEN UYGULAMALARI VE ÇÖZÜMLERİ MAKALE HAZIRLAYAN. Makine Mühendisi (İTÜ) Hijyen Projeler Danışmanı (Hijyen Bilimci)

TURİZM SEKTÖRÜNDE YENİ NESİL HİJYEN UYGULAMALARI VE ÇÖZÜMLERİ MAKALE HAZIRLAYAN. Makine Mühendisi (İTÜ) Hijyen Projeler Danışmanı (Hijyen Bilimci) TURİZM SEKTÖRÜNDE YENİ NESİL HİJYEN UYGULAMALARI VE ÇÖZÜMLERİ MAKALE HAZIRLAYAN Cengiz TAŞDEMİR Makine Mühendisi (İTÜ) Hijyen Projeler Danışmanı (Hijyen Bilimci) OTEL MOTEL TATİL KÖYLERİ Tesisleriniz yeterince

Detaylı

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Engelli hastalar için düzenleme yapılmalı, o Hasta koltuğu başlığı (tetiyer) arkaya katlanabilir olmalı,

Detaylı

DESTEKEGE OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Kitapçığı

DESTEKEGE OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Kitapçığı DESTEKEGE OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Kitapçığı 1 İÇİNDEKİLER İş Sağlığı ve Güvenliği nedir?... Kurum tehlike sınıfı belirleme... Çalışan temsilcisi belirleme. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

Detaylı

YIKIM ONARIM VE YAPIM ÇALIŞMALARINDA ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

YIKIM ONARIM VE YAPIM ÇALIŞMALARINDA ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI Dok No: ENF.TL.030 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Bu talimatın amacı Özel VİTALE Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi ve Polikliniklerinde yapılan yapım, yıkım, onarım

Detaylı

ESK EH R T CARET ODASI A(H1N1) GR P SALGINI

ESK EH R T CARET ODASI A(H1N1) GR P SALGINI ESKEHR TCARET ODASI A(H1N1) GRP SALGINI A (H1N1) virüsü nedir? A (H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalıa yol açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD de görülmü ve daha

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No SÇ.PL.01 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/5

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No SÇ.PL.01 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/5 SÇ.PL.01 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/5 SIRA NO ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA PERİ- YOD İZLEME YÖNTEMİ Her doktor ve hemşire Odasında el hijyeni Malzemeleri (alkol bazlı

Detaylı

MUTFAK ÜRETİM TAKİP FORMU FOOD PROCESS TEMPERATURE RECORD FORM

MUTFAK ÜRETİM TAKİP FORMU FOOD PROCESS TEMPERATURE RECORD FORM Bölüm: Büfe: Tarih:../../. KKN: Pişirme ve ısıtma, ürün orta sıcaklığı en az 75 C'ye 30 sn boyunca ulaşmalı. KKN: Soğutma, 2 saati geçirmeden oda sıcaklığına, en geç 4 saat içerisinde 7 C nin altına soğutulmalıdır.

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF 1. Enerji Kesilmesinin önlenmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1.a)Jenaratörün Devreye Girmesi

Detaylı

Eczacıbaşı Profesyonel ekibi için: Mevcut ve potansiyel müşteriler için:

Eczacıbaşı Profesyonel ekibi için: Mevcut ve potansiyel müşteriler için: Dersimiz Hijyen! Hakkında Maratem Akademi, endüstriyel temizlik sektörüne her düzeyde eğitim, danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sunabilmek amacı ile kurulmuş profesyonel bir hizmet departmanıdır.

Detaylı

Job Description General Manager

Job Description General Manager Job Description General Manager İŞ TANIMI - GENEL MÜDÜR Job Title - General Manager Bildirilir:hamiline Sorumluluklar: İşletmenin stratejik hedeflerini başarma Stratejik hedefleri başarmak için departmanları

Detaylı

HASTANE HİJYEN PLANI

HASTANE HİJYEN PLANI Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTANE HİJYEN PLANI Temel İlkeler Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir, bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir. Bölüm Kova Rengi Bez Rengi Tuvalet

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI HASTANE PLANI DOK.KODU:AY.PL.01 YAYIN TARİHİ: 01. 06 2016 REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYA NO:1/5 1 - DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARIN VE DEZENEKSİYON PLANI Zemin MALZEMESİ/EKİPMA N Mop-Otomat- Yüzey Temizleyicisi

Detaylı

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI YÖN.TL.26 28.05.2013 14.01.2014 01 1/6 1.0 AMAÇ: sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşların önlenmesi amacıyla sağlık personeli,hasta,hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için uygun

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 20 Mayıs 2015 20. Hafta (11-17 Mayıs 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 20. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

ETKEN ÖZELLİKLERİ SARS KUŞKULU KULU VE DAMLACIK AN ENFEKSİYONLARDA DAS. Etkeni SARS-CoV olan, bulaşıcı ve ağır seyirli atipik bir pnömoni türüdür.

ETKEN ÖZELLİKLERİ SARS KUŞKULU KULU VE DAMLACIK AN ENFEKSİYONLARDA DAS. Etkeni SARS-CoV olan, bulaşıcı ve ağır seyirli atipik bir pnömoni türüdür. SARS KUŞKULU KULU VE DAMLACIK ÇEKİRDEĞİ İLE BULAŞAN AN ENFEKSİYONLARDA DAS YÖNETİMİ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) = Ciddi ani başlangıçlı solunumsal sendrom Etkeni SARS-CoV olan, bulaşıcı ve

Detaylı

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi Doküman No:ENF.TL.58 Yayın Tarihi: 20.09.2011 Revizyon Tarihi: 01.04.2013 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 5 AMAÇ: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek servisteki hasta ve çalışanlara

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK F İ Y A T T E K L İ F İ ALTINIŞIK OSGB. Ltd. Şti. DİŞ HEKİMLERİ ODASI Tel-Fax : 0256-2591155 TEKLİF NO / TARİH 08.11.2013 / 301 GSM : 0532-4104875 (A. Hakan TÜRE) YETKİLİ Ayşegül hanım e-mail : a.hakanture@altinisikosgb.com.tr

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-5 39 AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, hastaneye göre genel iş planı oluşturabileceksiniz. ARAŞTIRMA Hastane temizlik hizmetlerinde günlük işlemleri araştırınız. Örnek günlük

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak ve tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 İşverenin yükümlülüğü

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI Kişisel koruyucu ekipman nedir? Çalışma ortamındaki enfeksiyon risklerine karşı çalışan tarafından kullanılması gereken giysi, araç ve malzemelerdir. Bölümün

Detaylı

Farmasötik Teknolojide İşlem Mühendisliği ve İşlem Validasyonları. 8. Hafta

Farmasötik Teknolojide İşlem Mühendisliği ve İşlem Validasyonları. 8. Hafta Farmasötik Teknolojide İşlem Mühendisliği ve İşlem Validasyonları 8. Hafta Parenteral Tesisler ve Çevresel Kontrol Sistemleri Çevresel kontrol sistemleri steril ürünlere mikrobiyal kontaminasyonun önlenmesi

Detaylı

2017 YILI MAVİ BAYRAK ÇEVRE EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME ETKİNLİKLERİ DOSYASI

2017 YILI MAVİ BAYRAK ÇEVRE EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME ETKİNLİKLERİ DOSYASI 2017 YILI MAVİ BAYRAK ÇEVRE EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME ETKİNLİKLERİ DOSYASI EK-1 2017 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEVRE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ Etkinliğin adı Tarih Değerlendirme 1 Tesise giriş yapan ilk misafir

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Dr. Sedat GÜLAY Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Devlet Devletin Ödevi İşverenlerin

Detaylı

1959 yılında ilk infeksiyon kontrol hemşiresi İngiltere de resmen atanmıştır. DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ

1959 yılında ilk infeksiyon kontrol hemşiresi İngiltere de resmen atanmıştır. DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ Hem. Filiz ARIK O.M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi İngiltere ye dönünce sağlık istatistik yöntemlerinin kurucusu kabul edilen Farr ile işbirliği yapmıştır. Yazdığı

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 8 Nisan 2015 14. Hafta (30 Mart 5 Nisan 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 14. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

Hastane Akreditasyonu ve lanmış

Hastane Akreditasyonu ve lanmış Hastane Akreditasyonu ve İmmün Sistemi Baskılanm lanmış Hasta Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Hastane Akreditasyonu

Detaylı

Hepatit C ile Yaşamak

Hepatit C ile Yaşamak Hepatit C ile Yaşamak NEDİR? Hepatit C kan yoluyla bulaşan Hepatit C virüsünün(hcv) neden olduğu bir karaciğer hastalığıdır. 1 NEDİR? Hepatit C virüsünün birçok türü (genotipi ) bulunmaktadır. Ülkemizde

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK PLANI KOD YÖN.PL.07 YAY.TR. OCAK 2013 REV TR. TEMMUZ 2014 REV NO 01 SYF NO 1/4

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK PLANI KOD YÖN.PL.07 YAY.TR. OCAK 2013 REV TR. TEMMUZ 2014 REV NO 01 SYF NO 1/4 YÜKSEK RİSKLİ ALAN ORTA RİSKLİ ALAN DÜŞÜK RİSKLİ ALAN DİŞ PRETEZ LABORATUARI RÖNTGEN TUVALETLER ENTEGRE KLİNİKLER MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK UYGULAMALARI İDARİ BİRİMLER HASTA

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı