T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARI"

Transkript

1 Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Salı günü saat 12:00 de Enstitü Müdürü Prof. Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK ün başkanlığında toplandı. Çoğunluğun sağlandığı görülerek gündemdeki konuların görüşülmesine geçildi ve aşağıda yazılı kararlar alındı. KARAR NO: 2019/ tarihinde yapılan Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında gündem oylanarak görüşmelere geçildi. KARAR NO: 2019/ tarihinde yapılan Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararların onaylanması. KARAR NO: 2019/470- Enstitümüz anabilim dallarında öğrenim gören aşağıda adı, soyadı yazılı lisansüstü öğrencilerin tez konusu önerilerine ilişkin anabilim dalı başkanlıklarının teklif yazıları görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğimizin 32. ve 38. maddelerine göre danışman öğretim üyelerinin önerisi, ilgili anabilim dalı kurullarının kararı doğrultusunda aşağıda adı, soyadı yazılı öğrencilerin tez konularının aşağıdaki şekliyle kabulüne, kararın ilgili anabilim dalı başkanlıklarına bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Öğrenci No Öğrencinin Adı- Soyadı YL/ DR Anabilim Dalı Danışmanın Adı- Soyadı Tez Konusu Musab KURŞUN YL Yenilenebilir Enerji ve Dr.Öğr.Üyesi Vedat KESKİN Uygulamaları Verimliliğine Etkisi Yunus MOHAMUD YL Yenilenebilir Dr.Öğr.Üyesi Engin Enerji ÖZBAŞ Kaynakları ve Uygulamaları Hakan ERCAN YL Elektrik- Elektronik Mühendisliği Busenur B.GÜMÜŞLÜ YL Gıda Mühendisliği Rustam QAZIZADA YL İnşaat Mühendisliği Samsun İklim Koşullarında Doğal Toz Birikiminin Güneş Panellerinin Güneş Enerjili Yer Çekimi Destekli Isı Borusunda Farklı Akışkanlar ve Farklı Tip Toplayıcı Kullanımının Performans Üzerine Etkisinin Deneysel Araştırılması Prof.Dr.Güven ÖNBİLGİN Sürücü Düzenekler Eğitiminde Kullanılabilecek Bir Asansör Eğitim Dizgesinin Tasarımı ve Gerçeklenmesi Doç.Dr.Münir ANIL Dr.Öğr.Üyesi Gökhan DEMİR İrem KESTEK YL Kimya Prof.Dr.Ayşen ALAMAN AĞAR Bayat Ekmeğin Lokma Tatlısı Üretiminde Değerlendirilmesi Rüzgar Türbin Temellerin Sismik Yükler Altındaki Davranışının İncelenmesi Katyonik ve Anyonik Çift Karakterli Molekül İçeren Liyotropik Sıvı Kristallere Helisinin Etkisi Tansu Merve AYDIN YL Kimya Prof.Dr.Hasan İÇBUDAK N- ve O- Verici Organik Moleküllerin Acesülfam Tuzlarının Sentezi, Yapısı, Spektroskopik ve Termik Özelliklerinin Araştırılması Suadiye TOKER YL Kimya Prof. Dr.Ömer ANDAÇ Ünye Tozkoparan Bölgesi Kilinin Puzolonik Aktivitesi Ahmet Serkan KURAL YL Zootekni Prof.Dr.Savaş ATASEVER Samsun İli Alaçam İlçesi Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerde Bazı Yetiştirme Uygulamaları ile Buzağı Kayıpları Arasındaki İlişkiler Oğuz ÇÖL YL Biyoloji Prof.Dr.Savaş YILMAZ Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L.,

2 Mehri NİAZİ YL Nanobilim ve Nanoteknoloji Dr.Öğr.Üyesi İbrahim İNANÇ 1758) nin Sagittal Otolit Morfolojisinde Ontogenetik Değişimler Determination of the Interaction Between Amino Acids and Gold Nanoparticles With Molecular Simulation Ebru BİLİR YL Tarla Bitkileri Prof. Dr. Orhan KURT Kütahya Ekolojik Koşullarında Ketencik (Camelina sativa L. (Crantz)) Bitkisinin Bazı Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Melike SAYIN KAYA YL Harita Mühendisliği Elif Zeynep KAYA YL Harita Mühendisliği Güliz AKYÜZ DR Nanobilim ve Nanoteknolji Ayhan BERGAL DR Nanobilim ve Nanoteknolji Aykut ELMAS DR Nanobilim ve Nanoteknolji Maha Ahmed Hussein YL Nanobilim ve Hussein GALAL Nanoteknolji Ömer Faruk TERZİOĞLU YL Çevre Mühendisliği Doç.Dr.Aziz ŞİŞMAN Dr.Öğr.Üyesi Nükhet KONUK Prof.Dr.Ömer ANDAÇ Prof.Dr.Müberra ANDAÇ Prof.Dr.Ömer ANDAÇ Prof.Dr.Müberra ANDAÇ Dr.Öğr.Üyesi Andaç AKDEMİR Arazi Toplulaştırma Projelerinde Uygulama Aşamasında Yapılan İtirazların İrdelenmesi Karaman İli Arazi Kullanım Planlaması (Ortaoba Köyü Örneği) Gümüş-Doxorubicin Nanoparçacık Sisteminin Sentezi, Karakterizasyonu ve Kanserli Hücrede ph Kontrollü Salınımının İncelenmesi ph Güdümlü Nano İlaç Taşıyıcı Bir Sistem Olarak NANOSPONGE Eldesi, Karakterizasyonu İn Vitro İlaç Salınım ve Toksisite Özelliklerinin Araştırılması İlaç Salınımının Matematiksel Modellenmesi Hedef Kontrollü Salınımlı Kanser Tedavisi İçin Nano Boyutlu MOF Sentezi ve Modifikasyonu Magnetit Grafen Oksit Kullanarak Sızıntı Sularından Kimyasal Oksijen İhtiyacı Gideriminin Araştırılması KARAR NO:2019/471- Enstitümüz Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı doktora öğrencisi Mohamed GHELLAM ın tez başlığı değişikliği önerisine ilişkin anabilim dalı başkanlığının tarih ve sayılı teklif yazısı ve ekleri görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı doktora öğrencisi Mohamed GHELLAM ın tez başlığının, tez izleme komitesinin önerisi doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, kararın anabilim dalı başkanlığına bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Eski Tez Başlığı: Güz Yemişi (Elaeagnus umbellata) Meyvesinden Likopen Üretimi Yeni Tez Başlığı: Güzyemişi (Elaeagnus umbellata) Meyvesinden Likopen Üretimi ve Enkapsülasyonu

3 KARAR NO:2019/472- Enstitümüz Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı doktora öğrencisi Harbiye DURAN ın tez başlığı değişikliği önerisine ilişkin anabilim dalı başkanlığının tarih ve sayılı teklif yazısı ve ekleri görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı doktora öğrencisi Harbiye DURAN ın tez başlığının, tez izleme komitesinin önerisi doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, kararın anabilim dalı başkanlığına bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Eski Tez Başlığı: Pleurotus eryngii Üretiminde Farklı Atık Metaryallerin Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları Yeni Tez Başlığı: Farklı Atık Metaryallerin Mantar Yetiştiriciliğinde Örtü Toprağı Olarak Kullanım Olanakları KARAR NO:2019/473- Enstitümüz Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı doktora öğrencisi Adis LİZALO nun tez başlığı değişikliği önerisine ilişkin anabilim dalı başkanlığının tarih ve sayılı teklif yazısı ve ekleri görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı doktora öğrencisi Adis LİZALO nun tez başlığının, tez izleme komitesinin önerisi doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, kararın anabilim dalı başkanlığına bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Eski Tez Başlığı: Effect of Flower Removal and Undercover on Fruit Production and Harvest Season in Day-Neutral Strawberries Yeni Tez Başlığı: Effect of Flower Removal on Fruit Production and Harvest Season of Day-Neutral Strawberries Under Greenhouse Condition KARAR NO:2019/474- Enstitümüz Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Eray YOLCU nun tez başlığı değişikliği önerisine ilişkin anabilim dalı başkanlığının tarih ve sayılı teklif yazısı ve ekleri görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Eray YOLCU nun tez başlığının, tez savunma sınavı jüri önerisi doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, kararın anabilim dalı başkanlığına bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Eski Tez Başlığı: Çay Yetiştiriciliği Sonucunda Açığa Çıkan Çay Tarımsal Atığından Pelet Biyoyakıtı Elde Edilmesi Olanaklarının Araştırılması Yeni Tez Başlığı: Çay İşleme Fabrikalarından Çıkan Çay Atıklarının Pelet Biyoyakıt Olarak Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması

4 KARAR NO:2019/475- Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Ayşem GÖK ün tez başlığı değişikliği önerisine ilişkin anabilim dalı başkanlığının tarih ve sayılı teklif yazısı ve ekleri görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Ayşem GÖK ün tez başlığının, tez savunma sınavı jüri önerisi doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, kararın anabilim dalı başkanlığına bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Eski Tez Başlığı: Gerçek Tekstil Atıksularının Elektrokimyasal Proseslerle Arıtımı Yeni Tez Başlığı: Tekstil Endüstrisi Atıksularının Elektro-Fenton Prosesi ile Arıtımı KARAR NO:2019/476- Enstitümüz Tarla Bitkileri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Ümmügülsüm DAĞCI nın tez başlığı değişikliği önerisine ilişkin anabilim dalı başkanlığının tarih ve sayılı teklif yazısı ve ekleri görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Tarla Bitkileri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Ümmügülsüm DAĞCI nın tez başlığının, tez savunma sınavı jüri önerisi doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, kararın anabilim dalı başkanlığına bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Eski Tez Başlığı: Soya (Glycine max Merrll) ve Aspir (Carthamus tinctorius L.) tohumlarının Yağ Asitleri Kompozisyonlarının NIRS Cihazı İle Belirlenmesi İçin Kalibrasyon Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma Yeni Tez Başlığı: NIRS Kalibrasyonu Geliştirmek İçin Farklı Soya Genotiplerinin Teknolojik Analizleri ve Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

5 KARAR NO: 2019/477- Enstitümüz anabilim dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerin danışmanlarının belirlenmesine ilişkin anabilim dalı başkanlığının teklif yazısı görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğimizin 17. Maddesinin (1) bendine göre ilgili anabilim dalı kurullarının görüşü, anabilim dalı başkanlıklarının önerisiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Öğrenci Danışmanlığı ve Ders Verme Yönergesinin 7. Maddesinde belirtilen koşulları sağlayan öğretim üyelerinin aşağıda adı soyadı yazılı lisansüstü öğrencilere danışman olarak atanmalarına, kararın ilgili anabilim dalı başkanlıklarına bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Öğrenci Öğrencinin Adı-Soyadı YL/DR Anabilim Dalı Danışmanın Adı- Soyadı No Ersin ÖZKÖSE YL Akıllı Sistemler Prof.Dr.Mehmet Serhat ODABAŞ Mühendisliği Gaziza DATKAYEVA YL Yenilenebilir Enerji Dr.Öğr.Üyesi Engin ÖZBAŞ ve Uygulamaları Lütfi ÖZDEMİR YL Tarımsal Yapılar ve Sulama Prof. Dr. Yusuf DEMİR KARAR NO: 2019/478- Enstitümüz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Semih ÇAM a ikinci tez danışmanı atanmasına ilişkin anabilim dalı başkanlığının tarih ve sayılı teklif yazısı görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğimizin 17. Maddesinin (4) bendine göre birinci danışman Doç.Dr.Mustafa AKTAŞ ın gerekçeli raporu, anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda yüksek lisans öğrencisi Semih ÇAM a ikinci tez danışmanı olarak Milli Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okulu Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk GÖZDE nin atanmasına, kararın anabilim dalı başkanlığına ve Milli Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okuluna bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. KARAR NO: 2019/479- Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı Başkanlığının tarih ve sayılı yazısı ekinde Samsun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin DEMİR in tarihli dilekçesi görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyesi iken Samsun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi kadrosuna Nisan 2019 ayında naklen atanan Prof. Dr. Hüseyin DEMİR in, Matematik Anabilim Dalı doktora öğrencisi Tolga BULUT un danışmanlık görevinin devamına ilişkin dilekçesi incelendi. Adı geçen öğretim üyesinin kendi isteği doğrultusunda mevcut danışmanlık görevinin devamına, yürütülecek danışmanlık görevi için herhangi bir ücret ödenmemesine, kararın gereği için anabilim dalı başkanlığına bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

6 KARAR NO: 2019/480- Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Şule SANCAK ın tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı başkanlığının tarih ve sayılı teklif yazısı görüşüldü. Orta Karadeniz Kıyı Şeridinde Su ve Sediman Kirliliğinin Araştırılması konulu tez çalışmasını tamamlayan Şule SANCAK ın tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Prof. Dr. Gülfem BAKAN (Danışman) Prof. Dr. Semra ÇORUH Dr. Öğr. Üyesi Oylum GÖKKURT BAKİ (Sinop Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİNOP) Dr. Öğr. Üyesi Andaç AKDEMİR Dr. Öğr. Üyesi Sema ARIMAN (Samsun Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, SAMSUN)

7 KARAR NO: 2019/481- Enstitümüz İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Engin ÖZTÜRK ün tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı başkanlığının tarih ve sayılı teklif yazısı görüşüldü. Yapılarda Hafif Beton Kullanımında Son Gelişmeler konulu tez çalışmasını tamamlayan Engin ÖZTÜRK ün tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Prof. Dr. Azer KASIMZADE (Danışman) Dr. Öğr. Üyesi Sertaç TUHTA Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KURUOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İZMİR) Dr. Öğr. Üyesi Varol KOÇ Dr. Öğr. Üyesi Soner UZUNDURUKAN (Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, ISPARTA)

8 KARAR NO: 2019/482- Enstitümüz Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Ertuğrul ÖZTÜRK ün tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı başkanlığının tarih ve sayılı teklif yazısı görüşüldü. Bor Bileşiklerinden H 2 Üretimi İçin Farklı Katalizörler Hazırlanması konulu tez çalışmasını tamamlayan Ertuğrul ÖZTÜRK ün tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Doç. Dr. Feza GEYİKÇİ (Danışman) Dr. Öğr. Üyesi Berker FIÇICILAR Dr. Öğr. Üyesi Oylum GÖKKURT BAKİ (Sinop Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİNOP) Doç. Dr. Selim CEYLAN Dr. Öğr. Üyesi İlknur ŞENTÜRK GÜLER (Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS)

9 KARAR NO: 2019/483- Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı doktora öğrencisi Tolga BULUT un tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı başkanlığının tarih ve sayılı teklif yazısı görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Yapılan görüşme sonucunda; Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliğimizin 40. Maddesinin (4) bendine göre doktora derslerini tamamlayan, seminerini veren, Sıkıştırılamaz Akışkanların Kararlılık Özellikleri konulu tez çalışmasını tamamlayan Tolga BULUT un tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenerek kararın ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine; Prof. Dr. Hüseyin DEMİR (Danışman) (Samsun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü, SAMSUN) Prof. Dr. Vedat Suat ERTÜRK Dr. Öğr. Üyesi Hatice MUTİ (Samsun Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Havacılık Yönetimi Bölümü, SAMSUN) Prof. Dr. Charyyar ASHYRALYYEV (Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Matematik Mühendisliği Bölümü, GÜMÜŞHANE) Dr. Öğr. Üyesi Hakan AVCI (Samsun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, SAMSUN) Dr. Öğr. Üyesi İnci ÇİLİNGİR SÜNGÜ Dr. Öğr. Üyesi Bilal SUNGUR (Samsun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, SAMSUN) Yukarıda asıl jüri üyesi seçilen öğretim üyesinin 2 (iki) gün görevli izinli olmak üzere yolluklu ve gündelikli davet edilmesine yasal yolluk ve gündelik giderlerinin Enstitümüzün ilgili harcama kaleminden ödenmesine ve durumun Rektörlük Makamının oluruna arzına katılanların oybirliği ile karar verildi.

10 KARAR NO: 2019/484- Enstitümüz İstatistik Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Handan AKDENİZ ÖZPOLAT ın tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı başkanlığının tarih ve sayılı teklif yazısı görüşüldü. Samsun daki Hastanelerin Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi konulu tez çalışmasını tamamlayan Handan AKDENİZ ÖZPOLAT ın tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Doç. Dr. Taner TUNÇ (Danışman) Prof. Dr. Vedat SAĞLAM Doç. Dr. Necati Alp ERİLLİ (Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, SİVAS) Doç. Dr. Müjgan ZOBU (Amasya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, AMASYA) Doç. Dr. Kamil ALAKUŞ

11 KARAR NO: 2019/485- Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı doktora öğrencisi Ahmet DOĞAN ın tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı başkanlığının tarih ve sayılı teklif yazısı görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Yapılan görüşme sonucunda; Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliğimizin 40. Maddesinin (4) bendine göre doktora derslerini tamamlayan, seminerini veren, Türkiye de Yayılış Gösteren Clematis sp. L. Türlerinde Yaprak Besin Ekonomisi konulu tez çalışmasını tamamlayan Ahmet DOĞAN ın tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenerek kararın ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine; Prof. Dr. Erkan YALÇIN (Danışman) Prof. Dr. Hasan KORKMAZ Doç. Dr. Ayhan HORUZ Prof. Dr. Tuğba BAYRAK ÖZBUCAK (Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, ORDU) Prof. Dr. Dudu Duygu KILIÇ (Amasya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, AMASYA) Doç. Dr. Cengiz YILDIRIM(Amasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İlköğretim Bölümü, AMASYA) Prof. Dr. Yasemin ÖZDENER KÖMPE Yukarıda asıl jüri üyesi seçilen öğretim üyesinin 1 (bir) gün görevli izinli olmak üzere yolluklu ve gündelikli davet edilmesine, asıl jüri üyesinin tez savunma sınavına katılamaması durumunda yedek jüri üyesinin 1 (bir) gün görevli izinli olmak üzere yolluklu ve gündelikli davet edilmesine, yasal yolluk ve gündelik giderlerinin Enstitümüzün ilgili harcama kaleminden ödenmesine ve durumun Rektörlük Makamının oluruna arzına katılanların oybirliği ile karar verildi.

12 KARAR NO: 2019/486- Enstitümüz Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Özlem YETGİN in tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı başkanlığının tarih ve sayılı teklif yazısı görüşüldü. Çeltik ve Türk Kır Çeltiğinin Doku Kültürü Şartlarında Retrotranspozon Hareketlerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması konulu tez çalışmasını tamamlayan Özlem YETGİN in tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Doç. Dr. Hasan Murat AKSOY Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz KAYA (Danışman) Dr. Öğr. Üyesi Sevgi MARAKLI (Amasya Üniversitesi, Sabuncuoğlu Şerefeddin SHMYO, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, AMASYA) Doç. Dr. Aslıhan KURT KIZILDOĞAN Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Feyza TUFAN (Haliç Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İSTANBUL)

13 KARAR NO: 2019/487- Enstitümüz Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Caner YILMAZ ın tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı başkanlığının tarih ve sayılı teklif yazısı görüşüldü. Domateste Hasat Sonrası Uygulamalar Üzerine Organik ve Konvansiyonel Yetiştirme Tekniklerinin Etkisi konulu tez çalışmasını tamamlayan Caner YILMAZ ın tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Prof. Dr. Muharrem ÖZCAN Doç. Dr. Atnan UĞUR (Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, ORDU) Dr. Öğr. Üyesi Harun ÖZER (Danışman) Prof. Dr. Aysun PEKŞEN Doç. Dr. Ercan EKBİÇ (Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, ORDU) KARAR NO: 2019/488- Enstitümüz Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Derya GÜL ün tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı başkanlığının tarih ve sayılı teklif yazısı görüşüldü. Kırsal Kesimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanım Durumu: Ankara Örneği konulu tez çalışmasını tamamlayan Derya GÜL ün tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Prof. Dr. İsmet BOZ Prof. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK (Danışman) Prof. Dr. Sema GÜN (Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, ANKARA) Doç. Dr. Yener ATASEVEN (Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, ANKARA) Dr. Öğr. Üyesi Kerem HAZNECİ

14 KARAR NO: 2019/489- Enstitümüz Zootekni Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Yücel ŞAHİN in tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı başkanlığının tarih ve sayılı teklif yazısı görüşüldü. Tokat Bölgesi Koyunculuk İşletmelerinde Kuzu Büyütme Uygulamalarının İrdelenmesi konulu tez çalışmasını tamamlayan Yücel ŞAHİN in tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Prof. Dr. Mehmet Akif ÇAM Doç. Dr. Mustafa OLFAZ (Danışman) Dr. Öğr. Üyesi Hacer TÜFEKCİ (Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, YOZGAT) Prof. Dr. Savaş ATASEVER Dr. Öğr. Üyesi Hilal TOZLU ÇELİK (Ordu Üniversitesi, Ulubey Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü, ORDU

15 KARAR NO: 2019/490- Enstitümüz Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Elif ÇAKIR ın tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı başkanlığının tarih ve sayılı teklif yazısı görüşüldü. Samsun İli Tekkeköy İlçesinde Yetişen Ümitvar Muşmula Genotiplerinin Belirlenmesi konulu tez çalışmasını tamamlayan Elif ÇAKIR ın tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Prof. Dr.Muharrem ÖZCAN Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK (Danışman) Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN (Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, ORDU) Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA (Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, ORDU) Prof. Dr. Ümit SERDAR

16 KARAR NO: 2019/491- Enstitümüz Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Sevgi SERTTAŞ ın tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı başkanlığının tarih ve sayılı teklif yazısı görüşüldü. Bazı Armut Klon Anaçları Üzerine Aşılı Armut Çeşitlerinin Fidan Gelişim Performanslarının Belirlenmesi konulu tez çalışmasını tamamlayan Sevgi SERTTAŞ ın tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Prof. Dr. Ümit SERDAR Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK (Danışman) Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA (Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, ORDU) Prof. Dr.Muharrem ÖZCAN Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN (Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, ORDU) KARAR NO: 2019/492- Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Nisa Nur YÜĞEN in tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı başkanlığının tarih ve sayılı teklif yazısı görüşüldü. Dedekind Halkaları Üzerine konulu tez çalışmasını tamamlayan Nisa Nur YÜĞEN in tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Doç. Dr. Celil NEBİYEV (Danışman) Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAPICI Doç. Dr. Ayten PEKİN (İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, İSTANBUL) Dr. Öğr. Üyesi Figen ERYILMAZ Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin ÖKTEN (Amasya Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, AMASYA)

17 KARAR NO: 2019/493- Enstitümüz Harita Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Nergiz ÜZEL GÜNİNİ nin tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı başkanlığının teklif yazısı görüşüldü. Van İli Heyelan Duyarlılığının Lojistik Regresyon Analizi ve Frekans Oranı Yöntemiyle İncelenmesi konulu tez çalışmasını tamamlayan Nergiz ÜZEL GÜNİNİ nin tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK (Danışman) Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN Doç. Dr. Erdem Emin MARAŞ (Samsun Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, SAMSUN) Doç. Dr. Ufuk KIRBAŞ Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKSU (Samsun Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, SAMSUN)

18 KARAR NO: 2019/494- Enstitümüz Harita Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi İpek YILMAZ ın tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı tarih ve sayılı anabilim dalı başkanlığının teklif yazısı görüşüldü. Dinamik Çığ Tehlike Değerlendirmesi İçin CBS ve Bayes Ağlarının Entegrasyonu konulu tez çalışmasını tamamlayan İpek YILMAZ ın tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK (Danışman) Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN Doç. Dr. Erdem Emin MARAŞ (Samsun Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, SAMSUN) Doç. Dr. Ufuk KIRBAŞ Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKSU(Samsun Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, SAMSUN)

19 KARAR NO: 2019/495- Enstitümüz Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Harun UZUN un tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı tarih ve sayılı anabilim dalı başkanlığının teklif yazısı görüşüldü. Birleştirilmiş Burgu Reaktör-Sabit Yatak Reaktör Sisteminde Tavuk Çiftliği Atıklarının Katalitik Pirolizi konulu tez çalışmasını tamamlayan Harun UZUN un tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Doç. Dr. Selim CEYLAN (Danışman) Prof. Dr. Yıldıray TOPCU Doç. Dr. Nihan KAYA (Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, ÇORUM) Doç. Dr. Feza GEYİKÇİ Dr. Öğr. Üyesi Erdal KARADURMUŞ (Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, ÇORUM)

20 KARAR NO: 2019/496- Enstitümüz Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Caner GÖKÇE nin tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı tarih ve sayılı anabilim dalı başkanlığının teklif yazısı görüşüldü. Karadeniz Yöresinde Gübre Kullanımının Fındık Bahçelerinde Toprak Kalitesine Etkisi konulu tez çalışmasını tamamlayan Caner GÖKÇE nin tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Prof. Dr. Coşkun GÜLSER (Danışman) Prof. Dr. Rıdvan KIZILKAYA Dr. Öğr. Üyesi Fevziye Şüheyda HEPŞEN TÜRKAY (Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, KIRŞEHİR) Prof. Dr. Orhan DENGİZ Doç. Dr. Tuğrul YAKUPOĞLU (Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, YOZGAT)

21 KARAR NO: 2019/497- Enstitümüz Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Abdurrahman AY ın tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı tarih ve sayılı anabilim dalı başkanlığının teklif yazısı görüşüldü. Topraktan ve Yapraktan Gübrelemenin Fındık Bitkisinde Verim Parametreleri ve Toprakların Biyolojik Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi konulu tez çalışmasını tamamlayan Abdurrahman AY ın tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Prof. Dr. Rıdvan KIZILKAYA(Danışman) Prof. Dr. Coşkun GÜLSER Dr. Öğr. Üyesi Fevziye Şüheyda HEPŞEN TÜRKAY (Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, KIRŞEHİR) Prof. Dr. Orhan DENGİZ Doç. Dr. Tuğrul YAKUPOĞLU (Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, YOZGAT)

22 KARAR NO: 2019/498- Enstitümüz Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Mohamed Hassan NOR un tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı tarih ve sayılı anabilim dalı başkanlığının teklif yazısı görüşüldü. Kesirli Mertebeden PID Denetleyicilerin 3D Grafik Kullanılarak Tasarımı konulu tez çalışmasını tamamlayan Mohamed Hassan NOR un tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Prof. Dr. İlyas EKER (Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, ADANA) Doç.Dr.Mehmet Emir KÖKSAL (Danışman) Dr. Öğr. Üyesi Serap KARAGÖL Prof. Dr. Salih MAMİŞ (İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, MALATYA) Prof. Dr. Okan ÖZGÖNENEL

23 KARAR NO: 2019/499- Enstitümüz Tarla Bitkileri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Elif ÖZTÜRK ün tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı tarih ve sayılı anabilim dalı başkanlığının teklif yazısı görüşüldü. Samsun Ekolojik Şartlarında Hindiba nın (Cichorium intybus L. ) Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) ve Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L. ) ile Uygun Karışım Oranlarının Belirlenmesi konulu tez çalışmasını tamamlayan Elif ÖZTÜRK ün tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Prof. Dr. İlknur AYAN (Danışman) Prof. Dr. Zeki ACAR Prof. Dr. Uğur BAŞARAN (Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, YOZGAT) Prof. Dr. Ferat UZUN Doç. Dr. Özlem ÖNAL AŞÇI (Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, ORDU)

24 KARAR NO: 2019/500- Enstitümüz Harita Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Melike SAYIN KAYA nın tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı tarih ve sayılı anabilim dalı başkanlığının teklif yazısı görüşüldü. Arazi Toplulaştırma Projelerinde Uygulama Aşamasında Yapılan İtirazların İrdelenmesi konulu tez çalışmasını tamamlayan Melike SAYIN KAYA nın tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Prof. Dr. Faik Ahmet SESLİ Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN (Danışman) Dr. Öğr. Üyesi Volkan BAŞER (Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, GİRESUN) Dr.Öğr.Üyesi Sibel UZUN Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Ali DERELİ (Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, GİRESUN)

25 KARAR NO: 2019/501- Enstitümüz Harita Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Kayahan ATEŞ in tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı tarih ve sayılı anabilim dalı başkanlığının teklif yazısı görüşüldü. Arazi Toplulaştırma Projelerinin Kırsal Teknik Altyapı Projeleri ile Birlikte Uygulanmasının Teknik ve Ekonomik Yönden İrdelenmesi konulu tez çalışmasını tamamlayan Kayahan ATEŞ in tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Prof. Dr. Faik Ahmet SESLİ Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN (Danışman) Dr. Öğr. Üyesi Volkan BAŞER (Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, GİRESUN) Dr.Öğr.Üyesi Sibel UZUN Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Ali DERELİ (Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, GİRESUN)

26 KARAR NO: 2019/502- Enstitümüz Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Mohamed Jibril MOHAMED in tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı tarih ve sayılı anabilim dalı başkanlığının teklif yazısı görüşüldü. Somali de Hayvansal Üretim İçin Riskli Bölgelerin Zamansal ve Mekansal Analizi konulu tez çalışmasını tamamlayan Mohamed Jibril MOHAMED in tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Prof. Dr. Bilal CEMEK(Danışman) Doç. Dr. Hakan ARSLAN Doç. Dr. Ali ÜNLÜKARA (Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, KAYSERİ) Prof. Dr. Eyüp Selim KÖKSAL Dr. Öğr. Üyesi Sema ARIMAN (Samsun Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, SAMSUN)

27 KARAR NO: 2019/503- Enstitümüz Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Fatih DURMUŞ un tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı tarih ve sayılı anabilim dalı başkanlığının teklif yazısı görüşüldü. İndüktans Değerlerinin Sayısal Yaklaşımlar Kullanılarak Hesaplanması konulu tez çalışmasını tamamlayan Fatih DURMUŞ un tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Dr. Öğr. Üyesi Serap KARAGÖL(Danışman) Prof. Dr. Okan ÖZGÖNENEL Dr. Öğr. Üyesi Gaye Yeşim TAFLAN (Samsun Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Bakım ve Onarım Bölümü, SAMSUN) Dr. Öğr. Üyesi Begüm KORUNUR ENGİZ Doç. Dr. Hakan ÖKTEM (Samsun Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü, SAMSUN)

28 KARAR NO: 2019/504- Enstitümüz Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Yousif Ali RAJAB ın tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı tarih ve sayılı anabilim dalı başkanlığının teklif yazısı görüşüldü. Samsun İli Hücresel Sistem Frekans Bantları Doluluk Oranının Belirlenmesi konulu tez çalışmasını tamamlayan Yousif Ali RAJAB ın tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Doç. Dr. Hakan ÖKTEM (Samsun Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü, SAMSUN) Dr. Öğr. Üyesi Begüm KORUNUR ENGİZ (Danışman) Dr. Öğr. Üyesi Çetin KURNAZ Dr. Öğr. Üyesi Serap KARAGÖL Doç. Dr. Kemalettin TERZİ (Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, İSTANBUL)

29 KARAR NO: 2019/505- Enstitümüz Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Yıldız ALKILIÇ ın tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı tarih ve sayılı anabilim dalı başkanlığının teklif yazısı görüşüldü. Tarımsal İşlem Yoğunlaştırılması: Bitki Kök Hastalıklarına Karşı, Bakteri İçeren İleri Simbiyotik Gübre Üretimi konulu tez çalışmasını tamamlayan Yıldız ALKILIÇ ın tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Prof. Dr. Nevzat ŞAHİN (Danışman) Prof. Dr. Murat DEVECİ (Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, TEKİRDAĞ) Dr. Öğr. Üyesi Hilal AY Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul DORUK Dr. Öğr. Üyesi Aysel VEYİSOĞLU (Sinop Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Tıbbi Hzimetler ve Teknikler Bölümü, SİNOP)

30 KARAR NO: 2019/506- Enstitümüz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Murat ÖZLEK in tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı tarih ve sayılı anabilim dalı başkanlığının teklif yazısı görüşüldü. Atomik Seviyedeki Simülasyonlar Kullanılarak MOF-5 Katkılı Poli (etilen oksit) Nanokompozit Elektrolit Özelliklerinin İncelenmesi konulu tez çalışmasını tamamlayan Murat ÖZLEK in tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Doç. Dr. Engin BURGAZ (Danışman) Dr. Öğr. Üyesi İbrahim İNANÇ Dr. Öğr. Üyesi Aydemir Güralp URAL (Samsun Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü, SAMSUN) Doç. Dr. Özgür DEMİRCAN Dr. Öğr. Üyesi Abdülaziz KAYA (Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Tıbbi Hzimetler ve Teknikler Bölümü, GAZİANTEP)

31 KARAR NO: 2019/507- Enstitümüz Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Aysun AKMAN ın tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı tarih ve sayılı anabilim dalı başkanlığının teklif yazısı görüşüldü. Samsun İli Nebiyan Havzasında Çakıldak Fındık Çeşidi Meyve Özelliklerine Yükselti ve Yöneylerin Etkisi konulu tez çalışmasını tamamlayan Aysun AKMAN ın tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Prof. Dr. Neriman BEYHAN (Danışman) Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN (Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, ORDU) Prof. Dr. Ümit SERDAR Prof. Dr. Ali İSLAM (Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, ORDU) Prof. Dr. Muharrem ÖZCAN

32 KARAR NO: 2019/508- Enstitümüz Fizik Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Esra ŞEN in tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı tarih ve sayılı anabilim dalı başkanlığının teklif yazısı görüşüldü. Sentezlenmiş Boyar Maddelerin X Işınları Yöntemi ile Yapı Analizi konulu tez çalışmasını tamamlayan Esra ŞEN in tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Doç. Dr. Namık ÖZDEMİR (Danışman) Prof. Dr. Erbil AĞAR Dr. Öğr. Üyesi İlkay YILDIRIM (Biruni Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Radyoterapi Bölümü, İSTANBUL) Prof. Dr. Mustafa MACİT Doç. Dr. Nahide Burcu ARSLAN (Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, GİRESUN)

33 KARAR NO: 2019/509- Enstitümüz Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Ramazan TOPRAK ın tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı tarih ve sayılı anabilim dalı başkanlığının teklif yazısı görüşüldü. Kirazlarda Yan Dal Gelişiminin Teşviki Üzerine Bir Araştırma konulu tez çalışmasını tamamlayan Ramazan TOPRAK ın tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Prof. Dr. Hüsnü DEMİRSOY (Danışman) Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK Prof. Dr. Ümran ERTÜRK (Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, BURSA) Dr. Öğr. Üyesi Dilek SOYSAL Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA (Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, ORDU)

34 KARAR NO: 2019/510- Enstitümüz Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Feride Gül YILDIZ ın tez savunma sınav jürisinin belirlenmesine ilişkin anabilim dalı tarih ve sayılı anabilim dalı başkanlığının teklif yazısı görüşüldü. Suda Bekletme Uygulamasının Kestanede Tohum Çimlenmesi ve Çöğür Gelişimi Üzerine Etkileri konulu tez çalışmasını tamamlayan Feride Gül YILDIZ ın tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınav jürisinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine, tez savunma sınavının ilgili anabilim dalında veya Senatonun tarih ve 2019/19 sayılı kararı çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, kararın Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ne, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Prof. Dr. Ümit SERDAR (Danışman) Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN (Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, ORDU) Prof. Dr. Ahmet BALKAYA Prof. Dr. Ali İSLAM (Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, ORDU) Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Kararı Karar Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 06.07.2018 22 560-578 2018/560 2018/561 06.07.2018 tarihinde yapılan Enstitü

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ İNCELEME PROGRAMI KASIM

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ İNCELEME PROGRAMI KASIM FENEDEBİYAT FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ İNCELEME PROGRAMI KASIM 2018 Tez inceleme işlemleri her hafta Cuma günü saat 13.0015.00 arasında enstitü toplantı salonunda yapılacaktır. Nihal ERMİŞ (Kimya Anabilim

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 0.0.207 Toplantı Sayısı : 002 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 207/002 02: 206-207 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Anabilim

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/012 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı. Karar Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı. Karar Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Kararı 2019/1 2019/2 Karar Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 04.01.2019 1 1-24 04.01.2019 tarihinde yapılan Enstitü Yönetim

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2014/009-01: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı 120729551 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Deran TURAN nın Tez Konusu değişikliği önerisi Enstitümüz Yönetim Kuruluna Anabilim Dalı 120729551

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 03.0.207 Toplantı Sayısı : 00 KARAR 207/00 0: 205-206 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : Toplantı Sayısı : 015 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2011/015 01: 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Toplantı Tarihi : 04.12.2012 KARAR 2012/025 01: 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz

Detaylı

- - Doktora Programı Yoktur. Doktora Programı Yoktur. 1 İstatistik Bölümü Lisans diplomalı olmak SAYISAL

- - Doktora Programı Yoktur. Doktora Programı Yoktur. 1 İstatistik Bölümü Lisans diplomalı olmak SAYISAL S.N ANABİLİM DALLARI Adli Bilimler (Disiplinlerarası) Akıllı Sistemler Mühendisliği (Disiplinlerarası) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ LARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS İSTENİLEN ŞARTLAR

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/009 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 25.05.2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/ 16 KARAR NO: 2015 / 486 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Doktora Programı

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2013/007 01: 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav tarihleri Enstitü Yönetim Kurulumuzca görüşülmüştür. Yarıyılı Ara Sınav tarihlerinin 08.04.2013-19.04.2013 tarihleri arasında yapılmasına,

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2015/032 01: 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına giren öğrencilerin Anabilim Dalı Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan tutanaklar

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2013/006 01: Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim Dalı 120732507 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Abdil KARAKAN ın ders saydırması ile ilgili Anabilim Dalı Kurul Kararı Enstitümüz Yönetim Kurulunda

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Toplantı Tarihi : 02.02.2016 KARAR 2016/005 01: 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Tek Ders Sınavına girmek isteyen öğrencilerin dilekçeleri Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Yönetim

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 06.12.2016 Toplantı Sayısı : 030 KARAR 2016/030 01: 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI / Üniversite Senatosu Rektörü Prof. Dr. Sait BİLGİÇ başkanlığında saat 15:30 da toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem onaylanarak kabul edildi. Konuların görüşülmesine geçilerek aşağıda yazılı

Detaylı

KARAR Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI 11.03.2016 03 01-33 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında toplandı. KARAR 03.01-Strateji

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH: 21.02.2012 SAYI : 56 KATILANLAR T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Doç. Dr. Bülent GÜVEN Yrd. Doç. Dr. Mehmet PALANCI Doç. Dr.

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 22.11.2016 T.C. KARAR 2016/029-01: 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tez konusu alan öğrencilerin Anabilim Dallarından gelen Tez Öneri Formlarının Yönetim Kurulumuzca yapılan

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 23.08.2016 Toplantı Sayısı : 020 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2016/020-01: 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yeni

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. KARAR 2014/003 01: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Doktora Yeterlilik Sınav tarihleri Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/010 01: Bülent Ecevit Üniversitesinin ev sahipliğinde 3-5 Mayıs 2012 tarihlerinde Zonguldak ta gerçekleştirilecek olan, FENBİLKON-4 Fen Bilimleri Enstitü Müdürleri Konsey toplantısı için Enstitümüze

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2014/013 01: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2014/026-01: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tez konusu alan öğrencilerin Anabilim Dallarından gelen Tez Öneri Formalarının Yönetim Kurulumuzca yapılan incelemeler neticesinde; A.K.Ü.

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI TEZSİZ TEZLİ YÜKSEK LİSANS İSTENİLEN ŞARTLAR

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI TEZSİZ TEZLİ YÜKSEK LİSANS İSTENİLEN ŞARTLAR 1 Adli Bilimler (Disiplinlerarası) Akıllı Sistemler Mühendisliği (Disiplinlerarası) 3 Bahçe Bitkileri 1819 BAHAR YARIYILI ÜSTÜ ÖĞRENCİ LARI Kimya veya Kimya Öğretmenliği Bölümü Lisans Doktora Programı

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /01-12

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /01-12 TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 06.01.2017 01 2017 01/01-12 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Enstitü Müdürü Doç. Dr. Hakan KOÇ başkanlığında 06.01.2017 tarihinde saat 10.30 da toplanarak

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 03.07.2018 T.C. KARAR 2018/017 01: 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına giren öğrencilerin Anabilim Dalı Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2018/028-01: Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 160728002 numaralı Doktora öğrencisi Teslime EKİZ ÜNSAL ın danışman değişikliği ile ilgili dilekçesi Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Yönetim

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI / Üniversite Senatosu Rektör Prof. Dr. Sait BİLGİÇ başkanlığında saat 15:00 da toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem onaylanarak kabul edildi. Konuların görüşülmesine geçilerek aşağıda yazılı

Detaylı

barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf)

barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf) barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf) www.dogrutercihler.com Üniversite Bölüm Puan T. 1 KAFKAS Ünv. (KARS) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 209,5382 230,9985 256000 259000 2 EGE Ünv. (İZMİR) Fizik MF-2

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/022 01: Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPK) tarafından Bilimsel Araştırma Projelerinden faydalanmak için Enstitümüz anabilim dalları tarafından

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 18.07.2016 TOPLANTI SAYISI : 2016/ 17 KARAR NO: 2016 / 591 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitümüz Fizik Anabilim Dalı Doktora Programında

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/008 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tez çalışmasına başlayacak olan öğrencilerin Anabilim Dallarından gelen Tez Projesi Öneri Formalarının Yönetim Kurulumuzca yapılan incelemeler

Detaylı

Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Enstitümüz Lisansüstü Programlarına Kesin Kayıt. Yaptıran Öğrencilerin Numaraları Aşağıdaki Gibidir.

Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Enstitümüz Lisansüstü Programlarına Kesin Kayıt. Yaptıran Öğrencilerin Numaraları Aşağıdaki Gibidir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Enstitümüz Lisansüstü Programlarına Kesin Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Numaraları Aşağıdaki Gibidir. BİYOLOJI ANABILIM DALI (Yüksek Lisans Programı) 182102001 FERHAT

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 26.07.2016 Toplantı Sayısı : 018 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2016/018 01: 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle

Detaylı

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU Mühendislik Grubu Asil Liste DEU 1 ÇAĞRI ÖZDİM 2 GİZEM GALELİ 3 AHMET ÖZMEN 4 HAKAN AYTEKİN DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 91.24 91.24 4.3.1989 2007 2011 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 82.93 82.93 15.5.1988 2006 2011

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2014/025 01: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına giren öğrencilerin Anabilim Dalı Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan tutanaklar

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı. Karar Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı. Karar Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Kararı 2019/96 2019/97 Karar Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 01.02.2019 5 96-123 01.02.2019 tarihinde yapılan Enstitü

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MÜLAKAT SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAY LİSTESİ

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MÜLAKAT SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAY LİSTESİ BİYOLOJİ ( YÜKSEK LİSANS - ALAN İÇİ) Mülakat Tarihi: 1 Kadir ULUSOY 73,052 36,526 58,750 14,688 65,000 16,250 67,463 2 Ekrem DAĞLAR 67,597 33,798 25,000 6,250 77,700 19,425 59,473 BİYOLOJİ ( YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Kararı Karar Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 04.04.2018 14 178-186 178 Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARI 24 2018/949 26.09.2018 KARAR NO: 2018/949 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun un 15 inci maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 78.Madde

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 21.02.2018 06 2018 06/01-27 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :27/12/2017 TOPLANTI SAYISI :2017/43 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu 27/12/2017 Çarşamba günü Enstitü Müdürü Doç. Dr. Ali

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /6

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /6 Üniversitemiz Senatosu 29.01.2016 tarihinde saat 09:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2014/027-01: Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı 110725501 numaralı Doktora öğrencisi Süleyman ARI nın Tez Jürisi Atama Formu Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Yönetim Kurulunda yapılan

Detaylı

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR YERİ: İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ ADRES VE TELEFON: GAZİ BULVARI NO : 67 35230 ÇANKAYA / İZMİR TEL : 0 232 446 86 01 02 (pbx) ADAY T.C.KİMLİK DOĞUM BAŞVURAN KPSS S.N.

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI TOPLANTI TARİHİ :02/01/2013 TOPLANTI NO :582 KARAR SAYISI :14 TOPLANTIYA KATILANLAR 1-Prof. Dr. Süleyman SEYDİ 2-Yrd. Doç. Dr. Murat KILIÇ 3-Yrd. Doç. Dr. Münire ÇİFTÇİ 4- Doç. Dr. Metin TOPÇUOĞLU 5- Doç.

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Kararı Karar Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 03.02.2017 5 144-169 2017/144 03.02.2017 tarihinde yapılan Enstitü Yönetim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :15/11/2017 TOPLANTI SAYISI :2017/38 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu 15/11/2017 Çarşamba günü Enstitü Müdürü Doç. Dr. Ali

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programlar Kontenjanlar Özel Koşul Yıllık Öğrenim Ücreti FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahçe Bitkileri 5 5 Bilgisayar Mühendisliği 1 0 *Bu Ana Bilim Dalında Yabancı Dil zorunludur. Bitki Koruma 2 1 Biyoloji

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 06.09.2013 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN SONUÇLARI Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 08.05.2018 Toplantı Sayısı : 012 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2018/012 01: 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle

Detaylı

.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı 81 82 83 84.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Kararı Karar Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 03.02.2017 6 81-94 Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2011/019 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans programlarına başvuran öğrencilerin Yabancı Dil Sınavı jürileri için, a) Anabilim Dalı Başkanlığından gelen Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : Toplantı Sayısı : 003 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 207/003 0: 206-207 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Lisansüstü Programlarına

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 15.03.2016 Toplantı Sayısı : 008 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2016/008 01: 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 07.10.2016 20 2016 20/01-21 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları Toplantı Tarihi: 10.06.2014 Toplantı Sayısı : 26 Karar No: 19 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI ŞEF SINAVA GİRDİĞİ KADRO UNVANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI ŞEF SINAVA GİRDİĞİ KADRO UNVANI HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI ŞEF 1 LEVENT ARSLAN ŞEF 93,88 2 ADEM ÇEKER ŞEF 89,80 3 KENAN YAŞAR ŞEF 89,80 4 NUMAN ÇAKIR ŞEF 89,80 5 ÖMER KOÇ ŞEF 89,80

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Toplantı Tarihi : 28.03.2017 KARAR 2017/010 01: 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına giren öğrencilerin Anabilim Dalı Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 18/06/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/17 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu 18/06/2014 Çarşamba günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.

Detaylı

T.C. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 10.01.2019 01 2019-01/ 1 Yönetim Kurulumuz Enstitü Müdürü Prof.Dr.Zübeyda AKIN POLAT başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. KARAR NO 1: Tıbbi

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 03.04.2015 Toplantı Saati : 14:30 Toplantı No : 2015/12 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı nın

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - üstü Öğrenci Kontenjanları Anabilim Dalları Astronomi ve Astrofizik Bahçe Bitkileri Bitki Koruma

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 0 - SAYISAL. Alan Dışı 0-0 -

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 0 - SAYISAL. Alan Dışı 0-0 - KONTENJAN KONTENJAN KONTENJAN FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 7 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI S.N ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS İSTENİLEN ŞARTLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA İSTENİLEN

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü ŞANLIURFA FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINA BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN DURUM LİSTESİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MERYEM KIYAM İLAHİYAT

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği AÇIKLAMA

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği AÇIKLAMA 28.08.2015 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2015 yılının 12. toplantısını yapmak üzere 27 Ağustos 2015 tarihinde toplanmış; çeşitli komisyonlar tarafından hazırlanan raporların yanı sıra aşağıdaki gündem

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 27/06/2016 TOPLANTI SAYISI : 2016/16 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu 27/06/2016 Pazartesi günü Enstitü Müdürü Prof.Dr.

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı: Eğitim-Öğretim Dönemi: Güz ( X ) Bahar ( )

Eğitim-Öğretim Yılı: Eğitim-Öğretim Dönemi: Güz ( X ) Bahar ( ) GRUP ADI : COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU : CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ : YRD. DOÇ. DR. MERVE G. ZEREN AKBULUT : Cep Tel: Dahili: 0362 3121919 (.) e-posta: 1 10006385520

Detaylı

3- Asıl Üye: Doç. Dr. Yılmaz KOÇAK Kütahya Dumlupınar Üniv. Kütahya Teknik Bilimler MYO

3- Asıl Üye: Doç. Dr. Yılmaz KOÇAK Kütahya Dumlupınar Üniv. Kütahya Teknik Bilimler MYO TOPLANTI TARİHİ : 21.10.2013 TOPLANTI SAYISI : 2013/ 33 KARAR NO: 2013 / 569 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nün 27.09.2013

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 17.10.2016 TOPLANTI SAYISI : 2016/ 26 KARAR NO: 2016 / 921 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Programı öğrencisi Tamer ELMALI nın, 26.10.2016 tarihinde

Detaylı

Fakülte/MY AMASYA. Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Yüksekokulu Yunus Emre Meslek Yüksekokulu.

Fakülte/MY AMASYA. Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Yüksekokulu Yunus Emre Meslek Yüksekokulu. Sayfa : 1-5 Adı 22445436268 BUSE NUR KAYALAR NORMAL 100950496 Tıbbi Laboratuvar 18203208734 ŞEYMA KOÇ NORMAL 111050082 Tıbbi Görüntüleme AMASYA SAĞLIK BİLİMLERİ 24410001440 SEMANUR ÖZVEREN NORMAL 100910073

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2013/030-01: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tez konusu alan öğrencilerin Anabilim Dallarından gelen Tez Projesi Öneri Formalarının Yönetim Kurulumuzca yapılan incelemeler neticesinde;

Detaylı

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir. SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN YEDEK İŞLEMLERİ ESNASINDA İSTENEN EVRAKLAR Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 13.01.2015 T.C. KARAR 2015/002 01: Afyon Kocatepe Üniversitesinin 13.01.2015 tarih ve 2015/17 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla 13.01.2015 Salı günü eğitime bir gün ara verilmesi nedeniyle

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı 214 215 T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Kararı Karar Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 12.04.2017 16 214-225 07/04/2017 tarihinde tez savunma sınavında

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 09.01.2018 Toplantı Sayısı : 002 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2018/002 02: 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle

Detaylı

TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER

TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER Sıra No Adı Soyadı TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER Anadolu Üniversitesi Hukuk Taban Puanı Öğrencinin

Detaylı

Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Karar Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 07.02.2018 4 20-32 2018/20 Gündem onaylandı. 2018/21 Üniversitemiz Rektörlüğünün 28.12.2017tarih ve 90212838-929-E.132082 sayılı yazısı

Detaylı

KARAR Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü nün tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü nün tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 27.01- Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları Toplantı Tarihi: 16.12.2014 Toplantı Sayısı : 56 Karar No: 02 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında lisansüstü programlara

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Kararı Karar Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 20.12.2017 46 505-517 505 Matematik ve Anabilim Dalı Biyoloji Bilim Dalı

Detaylı

Yıllık Öğrenim Yüksek Lisans Doktora

Yıllık Öğrenim Yüksek Lisans Doktora Programlar Kontenjanlar Yıllık Öğrenim Özel Koşul Ücreti FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahçe Bitkileri 4 4 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 2 1 *Öğretim Dili İngilizcedir. Bitki Koruma 4 2 Biyoteknoloji 8

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 30.10.2018 Toplantı Sayısı : 029 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2018/029-01: 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tez

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Toplantı Tarihi : 25.10.2013 KARAR 2013/026 01: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına giren öğrencilerin Anabilim Dalı Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 25.05.2018 14 2018 14/01-22 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ GRUP ADI: COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU: 1 MAYIS ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. CEVDET YILMAZ : Cep Tel: Dahili: 036231211 (.) e-posta: 1 OĞUZHAN KAYA 2 MEHMET ASKERİ KARABULUT

Detaylı

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 5 MART DERS PROGRAMI

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 5 MART DERS PROGRAMI 2+2-0 Öğr. Gör. Ali Kemal YILMAZ AD-15 15:30-19:30 2+2-0 Öğr. Gör. Murat TÜRKAN AD-15 08:30-12:30 Rehberlik 2-0-0 Yrd. Doç. Dr. Eşref NURAL AD-15 13:30-15:30 Doç. Dr. Vedat AYAN AD-15 Doç. Dr. Selami YÜKSEK

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN*, ** ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS YÜKSEK LİSANSA DAYALI DOKTORA LİSANSA DAYALI DOKTORA ALES Puan

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : 15.01.2016 TOPLANTI NO : 02 KARAR NO : 2016/02 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTIDA BULUNANLAR: Prof. Dr.

Detaylı

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ-PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PRG ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİBÜTÜNLEME SINAVI İMZA LİSTESİ

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ-PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PRG ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİBÜTÜNLEME SINAVI İMZA LİSTESİ II.YARIYIL/PDF705(Türkçe)Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 0 Grubu Öğretim Elemanı: Yard. Doç. Dr. YUSUF LEVENT ŞAHİN Toplam Öğrenci Sayısı: *****5248 ASLIHAN ÖZDEMİR II.YARIYIL/PDF705(Türkçe)Öğretim

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI 26 Temmuz 2016/772 1 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI TOPLANTI TARİHİ :26/ 07 / 2016 TOPLANTI NO :772 TOPLANTI SAATİ :09: 30 KARAR SAYISI :06 Enstitü

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 17.10.2017 Toplantı Sayısı : 028 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2017/028-01: 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tez

Detaylı

T.C. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Yönetim Kurulumuz Enstitü Müdürü Prof.Dr.Zübeyda AKIN POLAT başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. KARAR NO 1: Tıp Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığının 20.11.2018 tarih ve 343107 sayılı

Detaylı

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAMSUN

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAMSUN Fakülte Yönetim Kurulumuz 10.01.2018 Çarşamba günü saat 15.00 de Dekan Prof.Dr. Birol ELEVLİ başkanlığında toplandı. Yeterli çoğunluğun hazır bulunduğu tespit edildi ve gündemdeki konuların görüşülmesine

Detaylı