ULUSLARARASI HZ. İBRÂHİM (a.s.) VE NÜBÜVVET SEMPOZYUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI HZ. İBRÂHİM (a.s.) VE NÜBÜVVET SEMPOZYUMU"

Transkript

1 ULUSLARARASI HZ. İBRÂHİM (a.s.) VE NÜBÜVVET SEMPOZYUMU TEBLİĞLER KİTABI 1. CİLT

2 Kitabın Adı Uluslararası Hz. İbrâhim (a.s.) ve Nübüvvet Sempozyumu Basım 1. Baskı / Aralık 2019 Yayın Yönetmeni Mehmet Kurşunlu Editörler Prof. Dr. Atilla Yargıcı Doç. Dr. Mahmut Öztürk ISBN (Tk) (1.c) Yayın ve No Nida Akademi: 26 Mizanpaj Doç. Dr. Mahmut Öztürk Kapak Sadık Enes Erkut Yayın Nida Yayıncılık Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Sertifika No: Balaban Ağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. Yümni İş Merkezi No: 16/11 Fatih/İstanbul Tel: Faks: nidayayincilik.com.tr Baskı ve Cilt: Erkam Yayın San. ve Tic. A.Ş. Erkam Yayın San. ve Tic. A.Ş. Sertifika No: Nida Yayıncılık Her hakkı mahfuzdur. Tanıtım dışında kaynak göstermek suretiyle kısa alıntılar hariç, yayıncının yazılı izni olmaksızın yayınlanamaz; görsel, işitsel ve elektronik ortamlarda kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.

3 Asaf Halet Çelebi nin İbrâhim Şiirinde İmgeler Doç. Dr. Levent Bilgi Özet Asaf Hâlet Çelebi modern mistik şiirimizin en önemli temsilcilerindendir. Şair gerçek hayatında mistisizme yer ve rmez. Ancak fikri ve kültürel anlamda mistisizmi şiirlerinde oldukça yansıtmıştır. Kendisinin en meşhur olmuş mistik şiirlerinden biri İbrâhim şiiridir. Şair pek çok şiirinde insanın yüceliğini, Nirvana'ya ulaşma arzusunu anlatmıştır. Şair şiirlerini dini duygular, gelenek ve masal öğeleriyle süslemiştir. İbrâhim şiiri şairin mistik öğeleri en yoğun kullandığı şiirlerinden biridir. Biz bu çalışmamızda Asaf Hâlet Çelebi'nin imgelerini İbrâhim şiiri üzerinden okuyacağız. Anahtar Kelimeler: Asaf Hâlet Çelebi, İbrâhim, mistisizm, gelenek. Abstract Asaf Hâlet Çelebi is one of the most important representatives of our modern mystical poetry. The poet does not include mysticism in his real life. However, he reflected the mysticism in intellectual and cultural sense in his poems. One of his most famous mystical poems is Abraham. In many of his poems, the poet described the greatness of man and his desire to reach Nirvana. The poet decorated his poems with elements of religious feelings, traditions and fairy tales. Ibrahim poetry is one of the most intense poems of the poet. In this study, we will read the images of Asaf Hâlet Çelebi through Ibrahim poetry. Key Words: Asaf Hâlet Çelebi, Abraham, mysticism, tradition. Doç. Dr. Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı,

4 Giriş ve Yazar Uluslararası Hz. İbrâhim ve Nübüvvet Sempozyumu de, İstanbul da dünyaya gelen Asaf Hâlet Çelebi, ilk eğitimini hem Doğu kültürünün hâkim olduğu, hem de batılı hayatın izleri görülen bir konak yaşantısında alır. Asaf Hâlet Çelebi nin şiir kaynaklarını belirlerken dediği gibi, Asaf Hâlet in çocukluğu, kendi neslinin birçok emsalleri gibi, bir taraftan klasik Osmanlı kültürünü, adabını, yaşama tarzını devam ettiren, bir taraftan da Avrupa kültürüne, ev eşyasına hatta muaşeretine uymaya çalışan ailesi içinde geçer. 1 Babasından Fransızca ve Farsça, Mevlevi Şeyhi Ahmet Remzi Dede (Akyürek) ile Rauf Yekta Bey'den musiki ve nota dersleri alan Asaf Hâlet Çelebi, eğitimine Galatasaray Lisesi'nde devam eder. Mustafa Miyasoğlu nun Asaf Hâlet Çelebi adlı kitabında belirttiği gibi sekiz yıllık öğreniminin ardından Sanayi-i Nefise Mektebi Güzel Sanatlar Akademisi talebeliği yapar ve Adliye Meslek Mektebi nden mezun olur. Üsküdar mahkemesi zabıt katipliği, Osmanlı Bankası ve Devlet Deniz Yolları memuriyetlerinden sonra Felsefe Bölümü Kütüphanesi nde memurluk yapar ve burada görevliyken 1958 de yaşamını yitirir. 2 Asaf Hâlet Çelebi gelenekten aldığı çeşitli öğelerden, dönüşümlerden ve çocukluk ve ona ait anılardan yola çıkarak şiirlerinde yeni, alışılmadık dünyalar kurar. Çelebi ye göre esas şiir, mücerret şiir dir ve onu sıra dışı ya da garip kılan özellik de burada, sözü geçen mücerretliği sağlamak için başvurduğu yolda yatar. 3 İbrâhim içimdeki putları devir elindeki baltayla kırılan putların yerine 1 Orhan Okay, Asaf Hâlet Çelebi Kitabı, Beylerbeyinde Bir Garip Çelebi, Haz. Hüseyin Su, İlyas Dirin, Şaban Özdemir, (Ankara: Hece Yayınları, 2003), Mustafa Miyasoğlu, Asaf Hâlet Çelebi, (Ankara: Akçağ Yayınları, 1993), Sıla Akdeniz, Asaf Hâlet Çelebi Şiirlerinde Ara Konumda Fantastik, (Ankara: Bilkent Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Temmuz, 2010), 3.

5 456 Uluslararası Hz. İbrâhim ve Nübüvvet Sempozyumu yenilerini koyan kim güneş buzdan evimi yıktı koca buzlar düştü putların boyunları kırıldı İbrâhim güneşi evime sokan kim 1. Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, hayal, hülya. asma bahçelerinde dolaşan güzelleri buhtunnasır put yaptı ben ki zamansız bahçeleri kucakladım güzeller bende kaldı İbrâhim gönlümü put sanıp kıran kim İmgeler Türk Dil Kurumu Sözlüğü imgeyi şöyle tanımlıyor. 2. Genel görünüş, izlenim, imaj. 3. Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, hayal, imaj. 4. Duyularla algılanan, bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayal, imaj. 1.İmge: İbrâhim Şiirin adı İbrâhim dir. Hatta Hz. İbrâhim bile değil. Sadece İbrâhim. Asaf Hâlet İbrâhim kelimesinin önüne herhangi bir sıfat koymaz. Çünkü İbrâhim in kendisi aynı zamanda bir sıfattır. Bir semboldür, bir imgedir. İbrâhim tevhid anlayışının, putlara meydan okumanın sembolüdür.

6 Uluslararası Hz. İbrâhim ve Nübüvvet Sempozyumu 457 Tevhid anlayışı bütün peygamberlerin ortak inancıdır. Yeryüzünde ilk tevhid inancını kabul eden ve onu hayatında, düşüncesinde yer ve rip tatbik eden Hz. Adem dir. Bununla beraber Hz. İbrâhim tevhid akidesinin bayraktarı gibi görülür. Çünkü Hz. İbrâhim e Yaratıcı Kesin bir imana erişmesi için, İbrâhim'e Biz böylece göklerin ve yerin melekûtunu gösterdik. 4 demiştir. Göklerin ve yerin melekutunu göstermek alem-i gaybı göstermek demektir. İman da zaten gaybî olana inanmaktır. Biz alem-i şahadette bakarak gaybi bir alemin varlığını anlarız. Bu âyetten iki türlü anlam çıkarılabilir. Biri Hz. İbrâhim in imanının kesin ve son derece kuvvetli olması için Allah O na göklerin ve yerin melekutunu göstermiştir. Diğeri mülk üzerinden melekutu göstermektir ki Hz. İbrâhim in La uhubbul afilin, 5 batanları sevmem imgesi de mülkten melekuta ulaşmasının pratiğidir. Burada asıl anlatılmak istenilen batanlar, geçici, fani olanlar Rab olamazdır. Ama bunu ifade etmek için hub, sevgi kelimesinin tercih edilmesi Rab ile sevgi, kalp arasındaki ilişkinin imgesidir. İbrâhim içimdeki putları devir elindeki baltayla kırılan putların yerine yenilerini koyan kim Hz. İbrâhim denilince aklımıza ilk gelen O nun tevhid peygamberi oluşudur. De ki,allah doğru söyledi. Öyleyse Allah'ı bir tanıyan (Hanif)ler olarak İbrâhim'in milletine(dinine)uyun. O müşriklerden değildi. 6 Hanif dini Hz. İbrâhim (as) tarafından temsil edilen tevhid esasına dayalı hak dindir. Hanîf kelimesine lügat itibâriyle çeşitli mânalar ve rilmişse de, genellikle kabul edildiğine göre hakka ve doğruya yönelen, istikamet üzere bulunan kimse demektir. Hanîf kelimesi Kur'ân-ı Kerîm'de tekil olarak hanîf şeklinde on yerde, çoğul ola- 4 En am, 6/75. 5 En am, 6/76. 6 Âl-i İmrân, 3/95.

7 458 Uluslararası Hz. İbrâhim ve Nübüvvet Sempozyumu rak hunefâ şeklinde ise iki yerde kullanılmaktadır. Bu âyetlerin sekizinde hanîf kelimesi, Hz. İbrâhim (as)'le ilgili olarak zikredilmiştir. Hakka ve doğruya yönelmek, istikamet üzerine olmak Hz. İbrâhim ve tüm peygamberlerin ortak vasfıdır. İbrâhim hakkın, doğrunun, istikametin sembolüdür. Millet-i İbrâhim bu âyetle beraber kavramlaşmış, umuma mal olmuştur. Milleti İbrâhim Kur an da Hz. İbrâhim in geçtiği bir çok âyette tekrarlanır. (Sonra sana, Tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrâhim in dinine uy" diye vahyettik. 7 ) İbrâhim tevhide uyma, tevhid yolunda gitme, tevhid etrafında tek bir millet olmanın imgesidir. Allah a ve O nun birliğine inananlar tek bir millettir. İbrâhim ve millet-i İbrâhim sembolleri cahiliye adeti olan ırkçılığı kökünden kıran kavramlardır. Irkçılık yüzyıllardır insanı insana düşman yapan, milyonlarca insanın kanını döken en büyük puttur. Her insan yaratılmıştır ve Allah ın kuludur. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. İnsanlar yaratma noktasında da, yaratık olma noktasında da eşittirler. Ben onlardan üstünüm anlayışı Şeytan ın tavrıdır. Kendini diğer insanlardan üstün görmek yaratılmış olduğunun, kul olduğunun farkına varmamaktır. İbrâhimî olmak insanları tevhid karşısında eşitlemek demektir. Üstünlükleri reddetmek, özgürlüğü, adaleti, hakkı, hukuku savunmak demektir. Tek millet dediğimiz şey Allah ın kulu olduğumuza, yaratılmış olduğumuza inanmanın adıdır. Hz. İbrâhim e göre belli bir bölgeye, dile, etnisiteye ait olmak bizi millet yapmaz. Bunlar millet anlayışının seküler tanımıdır. Kur an ın ana maksadı, varlığımızın manasını anlamada bizlere yardım etmek için yeni kavramlar, yeni bir dünya görüşü tanımlamaktır. Seküler kavramlar ile Kur an okunmaz ve millet-i İbrâhim den olunmaz. Kur an millet-i İbrâhim kavramı ile bize yeni bir terminoloji sunar. Millet-i İbrâhim yaratıcısına dürüst, samimi ve dost olan İbrâhim in yoludur. Neden özellikle İbrâhim milleti denilmiştir? 7 Nahl, 16/123.

8 Uluslararası Hz. İbrâhim ve Nübüvvet Sempozyumu 459 İbrâhim yaratıcımıza işaret eden kâinat delillerini kullanma ve insaniyetiyle sorular sorma yolunun en iyi modeli olmuştur. Kur an bunun batan varlıklar sorusu, bizi nasıl tekrar yaratacaksın sorusu gibi örneklerini ve rmiştir. İbrâhim yaratıcısını arayan, bütün seküler kavramları, putları zalim otorite karşısında bile cesaretle sorgulayabilen insandı. Kur an a göre varlığı sorgulayarak varlığımızın kaynağına ulaşabilir, sanal, suni, seküler değil, gerçek insani kavramlar üretebiliriz. Tek bir yaratıcı olmalı sonucuna ulaşan ve kendisine O yaratıcıyı referans alan insanlar tek bir milleti temsil ederler. Kur an a göre Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed ve tüm peygamberler; İbrâhimî yolu takip eden herkes millet-i İbrâhim dendir. Varlığını ve yaşadığı hayatı sorgulamak için insaniyetini kullanma yoludur İbrâhim yolu. Tüm kâinatı yaratanın baki ve mutlak olması gerektiği sonucuna varan kişiler bir milletin parçalarıdır, yani İbrâhim in milletindendirler. Asaf Hâlet İbrâhim şiiri ile bizi bir defa daha düşünmeye davet ediyor. İçimize İbrâhimî olmayan şeyleri put olarak koymayı sorguluyor. Din nedir? Millet nedir? Yaratılmış olmak nedir? Var olmak niyedir? Şüphe yok ki İbrâhim tek başına bir ümmetti. Allah'a itaat ederdi, daima doğruydu, Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıran kimselerden de değildi İmge: Put Peygamberlerin bir başka ortak özelliği ise putlara ve şirke olan düşmanlıklarıdır. Hz. İbrâhim in putları kırması çok bilinen ve meşhur bir kıssadır. Kur an çeşitli âyetler ile bu kıssayı şöyle özetler: O (İbrâhim), gizlice onların tanrılarına sokuldu: Yemez misiniz? dedi. (Cevap gelmeyince) Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz? dedi ve giz- 8 Nahl, 16/120.

9 460 Uluslararası Hz. İbrâhim ve Nübüvvet Sempozyumu lice üzerlerine yürüyüp sağ eliyle onlara kuvvetli bir darbe indirdi. 9 Sonunda (İbrâhim) onları paramparça etti. Yalnız en büyüğünü, belki ona mürâcaat ederler diye bıraktı. (Putları kırılmış gören halk) Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak ki o, zâlimlerden biridir. dediler. (Bir kısmı) Bunları diline dolayan bir genç duyduk; kendisine İbrâhim denilirmiş.dediler. O hâlde O nu hemen insanların gözü önüne getirin; belki şâhidlik ederler. dediler. (Sonra İbrâhim i oraya getirtip) Bunu ilâhlarımıza sen mi yaptın ey İbrâhim? dediler. (O da) Belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. Hadi eğer konuşuyorlarsa onlara sorun! dedi. Bunun üzerine, kendi vicdanlarına dönüp (kendi kendilerine) Zâlimler, sizlersiniz sizler! dediler. Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler. Sen bunların konuşmadığını pek âlâ biliyorsun! dediler. İbrâhim, Öyleyse, Allâh ı bırakıp da, size hiçbir fayda ve zarar ve remeyen bir şeye hâlâ tapacak mısınız? dedi. Size de, Allâh ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun! Siz akıllanmaz mısınız? 10 Şiirde put kelimesi beş defa olarak en fazla kullanılan kelimedir. Asaf Hâlet İbrâhim şiirinde putların günümüzde de varlığından bahseder. Şimdi artık putlar dışarıda değil içimizdedir. Hz. İbrâhim dönemindeki putları kırmıştır. Ama bugün kırılan putların yerine yenileri koyulmuştur. Şair Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? diye sorar. Aslında kırılan putları tekrar içimize koyan yine biziz. Bizim tabularımız, bizim ön kabullerimiz, bizim cahilliğimizdir. Bizim putlarımız evlerimiz, arabalarımız, mallarımız, mülklerimizdir. Seküler düşüncelerimiz, seküler algılarımızdır, seküler kavramlardır. ve bugün putlarımız o kadar çoğaldı ki saymakla bitmez. Din sadece namaza, oruca, ibadetlere, ilmihale, nakilciliğe, indirgendi. Halbuki din öncelikli olarak gaybi olana imandır. Somut olan eşyada soyut olan inancı aramaktır. güneş buzdan evimi yıktı koca buzlar düştü 9 Sâffât, 37/ Enbiyâ, 21/58-67.

10 putların boyunları kırıldı İbrâhim güneşi evime sokan kim Uluslararası Hz. İbrâhim ve Nübüvvet Sempozyumu 461 Güneş kaynaktır. Varlığın kaynağı, sebebi, anlamı olan Rabdir. Güneşin doğması ile içimdeki buzlar eridi, düştü. Putların boyunları kırıldı. Şair güneşi evime sokan kim? diye sorar. Halbuki sorunun cevabını şair de bilmektedir. Varlığın kaynağı olan Rabbin mesajını bizlere getiren İbrâhim dir, O nun gönderdiği bütün Resullerdir. ve güneş evlerimize, içimize girdiğinde putlar, buzlar yüzükoyun düşer. Bizim vazifemiz güneşin girmesi için evlerimizin pencerelerini, kalbimizin kilitlerini açık tutmaktır. Hz. İbrâhim in devrin müstebit idaresine karşı onların kutsal kabul ettiği putları kırması aynı zamanda O nun müstebit yönetimlere, yöneticilere karşı başkaldırışını simgeler. Hz. İbrâhim inancı uğruna devrin kralına, müşrik halka ve babasına boyun eğmemiş, her şeye rağmen inançlarını ortaya koyabilmiştir. Sonu ateşe atılmak bile olsa doğruyu anlatmaktan vazgeçmemiştir. 3. İmaj: Buhtunnasır asma bahçelerinde dolaşan güzelleri buhtunnasır put yaptı ben ki zamansız bahçeleri kucakladım güzeller bende kaldı İbrâhim gönlümü put sanıp kıran kim Kainat güzelliklerle örülmüştür. Her şey ya bizzat güzeldir ve ya dolayısı ile. İnsan bu güzelliklerden hayatın, varlığın anlamını çıkarmalı, kendisini, yaratıcısını tanımalıdır. Ancak Yahuda Devleti ni ortadan kaldırarak, Kudüs ü ve Süleyman Mâbedi ni yakıp yıkan Bâbil kralı Buhtunnasır, 11 aslında bizim sevmemiz için yaratılan o güzelleri put 11 Buhtunnasr: Milâttan önce yılları arasında hüküm süren, Yahuda Devleti ni ortadan kaldırarak Kudüs ü ve Süleyman Mâbedi ni yakıp yıkan Bâbil kralı.

11 462 Uluslararası Hz. İbrâhim ve Nübüvvet Sempozyumu yaptı. Buhtunnasır kötülüğün, kabalığın, yakıp yıkmanın, düşmanlığın, kavganın, savaşın, yağmacılığın imajıdır. Bütün kötülükler, savaşlar, düşmanlıklar put doğurur. Onun içindir ki Şeytan ve şeytani olanlar kötülükten, savaşlardan, düşmanlıktan beslenirler. Her kötünün ve her kötülüğün kendisine has putları vardır. Kötüler kendileri put ürettiği gibi, güzellikleri de putlaştırıp yok etmeye çalışırlar. Kötüler güzelliğin yayılmasına tahammül edemezler. Güzelliği gören, güzelliği seven ve İbrânîce de ismi Nebukadrezzar (Nebukadretsar) ve Nebukadnezzar (Nebukad-netsar) şeklinde nakledilmektedir. Bu ismin Akkadca aslı, Tanrı Nabu sınırlanmı korusun anlamına gelen Nabuku-durri-usurdur. Ahd-i Atîk in Yunanca ve Latince tercümelerinde Nabukodonosor şeklinde geçer. İslâmî kaynaklarda Araplar ın ona Buhtnassar, İranlılar ın ise Buht-i Nassar dedikleri nakledilmektedir. Türkçe de ise Buhtnassar dan muharref olarak Buhtunnasr denilmektedir. Buhtunnasr, Yeni Bâbîl Krallığı nın kurucusu ve Keldânî hanedanının ilk kralı Nabopolassar ın oğludur. Babasının saltanatı sırasında orduda kumandan olarak görev yapmıştır. Firavun II. Nechao nun Fırat a doğru ilerlemesi üzerine, hasta olan babası tarafından ordunun başına getirilmiş, Mısır ordusunu Kargamış ta yenerek (605) geri çekilmeye mecbur etmiştir. Firavun II. Nechao yu Mısır sınırına kadar takip eden Buhtunnasr bu arada Suriye ve Filistin ile Yahuda Krallığı nı da yönetimi altına almış, fakat babasının ölümü üzerine Bâbil e dönerek tahta geçmiştir. 604 yılında Askalon u alan Buhtunnasr, saltanatının ikinci ve üçüncü yıllarında ( ) Suriye ye çeşitli seferler yaparak hâkimiyetini güçlendirmiş, 601 de tekrar Mısır üzerine yürümüştür. 599 da, Mısır tarafını tutan göçebe kabilelerin kontrolünü sağlamak İçin tekrar Suriye ye sefer yapmış, Arap topraklarını yağmalamıştır. Yahuda Kralı Yehoyakim in, sahte peygamber Yeramya nın öğütlerine rağmen ve rgi ödememesi üzerine Buhtunnasr 598 yılı sonunda Kudüs e yürümüş ve birkaç hafta süren kuşatmadan sonra 16 Mart 597 de şehri almıştır. Kudüs ün düşmesinden önce ölen Yehoyakim in yerine geçen oğlu Yehoyakin ise tahtta ancak üç ay kalabilmiş, Bâbil ordusu tarafından şehrin alınışından sonra ise ailesi ve ileri gelenlerle birlikte Bâbil e götürülmüştür. Buhtunnasr Yehoyakin in yerine onun amcası Mattanya yı, adini Tsedekiya olarak değiştirip kral yapmış, kral evinin ve mabedin hazinelerini yağmalamıştır. Başlangıçta Bâbil e itaat eden Tsedekiya, saltanatının dokuzuncu yılında Edom, Ammon, Moab ve Tyr (Sur) ile anlaşma yaparak Mısır ın yanında yer almış ve Bâbil e ve rgi ödemeyi reddetmiştir. Bunun üzerine Bâbil ordusu Kudüs e yürümüş ve şehri kuşatmıştır. Mısır yardıma gelmemiş ve bir yıldan uzun süren kuşatmadan sonra Buhtunnasr şehri almıştır (586). Yahuda Kralı Tsedekiya kaçmaya çalışırken yakalanmış, gözleri önünde ailesi katledilmiş, kendisi de kör edilerek Yahudilerin büyük bir kısmı ile birlikte esir olarak Bâbil e götürülmüştür. Kudüs şehri yakılmış, Süleyman Mabedi yıkılmıştır. Ahd-i Atîk te anlatılan bu hadiseye Kur an da telmih vardır. Müfessirler, İsrâ sûresinde geçen ve İsrâiloğullan nın yeryüzünde iki defa karışıklık çıkaracaklarını, ilk karışıklık sebebiyle onları cezalandırmak için güçlü kulların gönderildiğini bildiren âyeti bu hadiseyle ilgili kabul ederler. Son yahudî devleti olan Yahuda Krallığı nı ortadan kaldırdıktan sonra Buhtunnasr 574 te Tyr kralını kendine bağlamış, saltanatının 37. yılında (567) Mısır a yeni bir sefer daha yapmış ve 562 de krallığı oğlu Amel-Marduk a bırakarak ölmüştür. Buhtunnasr savaşlar dışında ülkesinin İmarına da büyük önem ve rmiş, Bâbil şehri onun saltanatında parlak bir dönem yaşamıştır. Bâbil surları ile muhteşem krallık sarayını inşa ettiren Buhtunnasr, Bâbil deki Marduk Tapınağı ile Ur şehrindeki Sin Tapınağı nı, ilâh Şamaş a ait tapınaklarla Uruk taki İştar Tapınağı nı tamir ettirmiş, sulama kanalları İnşa ettirmiştir. Eski dünyanın harikalarından olan Bâbil in asma bahçelerini de o yaptırmıştır. İslâm kaynaklarında Buhtunnasr a geniş yer ve rilmiş, savaşları nakledilmiş, ancak başkalarıyla karıştırıldığı için 300 yıldan fazla yaşadığı, Sanherib in saltanatında ( ) orduda kumandan olarak görev yaptığı. Sanherib den sonra kral olduğu. Pers kralları Lohrasb, Gustasb ve Bahman a hizmet ettiği, burnundan giren bir sineğin beynini yemesi sebebiyle öldüğü gibi rivayetler de yer almıştır. (Ömer Faruk Harman, Buhtunnasr Maddesi, TDV İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1992), 6/

12 Uluslararası Hz. İbrâhim ve Nübüvvet Sempozyumu 463 güzelliklerden anlamlar çıkaran insan kalbidir. Kalp olmazsa güzelliğin de anlamı kalmaz. Güzel ve güzellik seven bir kalp olursa güzeldir. Ancak kötüler insan kalbini put olarak görüp onu yıkmaya çalışırlar. Çünkü bütün sevmenin, sevilmenin, güzelliği görmenin mahalli kalptir. Kalp kırılırsa her şey anlamını yitirir. Sonuç Asaf Halet Çelebi nin İbrâhim şiiri lirik ve soyutlama üslubunda, şairin kendi tecrübe ve duyarlılıklarını, kendisi ile giriştiği iç muhasebe ve mücadelesini anlatan bir şiirdir. Şair burada Hz. İbrâhim den ziyade onun temsil ettiği ya da çağrıştırdığı değerlere atıf yapmıştır. İnanç öyle bir şey ki, insanın iç ve dış dünyasında farkında olarak ya da olmayarak oluşturmuş olduğu putlar devrilmeden kurulamıyor. Yüzeysel, geleneksel kalıyor. Yüzeysel bir inanç da modern dünyanın ruhi açlıklarının, bunalımlarının, duygu çöküntülerinin, psikolojik travmaların üstesinden gelemiyor. İnsanların hayatlarını zindana çeviriyor. Kişi kendisini modern kaosun zincirinden kurtaramıyor. İbrâhimî bir inanç, anlayış, düşünce ve kavramlaştırmadan uzak yaşamak bizi sekülerleştiriyor. Putlar yık yık bitmiyor. İnsanın nefis ve şeytanla olan mücadelesinde uğramış olduğu başarısızlıklar neticesinde önceden yıkılmış olan putların yerine yenileri dikiliyor. Bugünün modern putlarını devirmenin yolu Hz. İbrâhim in iman baltası ile silahlanmaktır. Kur an ın en çok bahsettiği peygamberlerden biridir Hz. İbrâhim. O nun inanç sisteminde, O nun kıssalarında, kavramlarında bütün insanlığa rehberlik vardır. Kur an bu anlamda iman eğitim kitabıdır. Kur an bilgilenmek, hikayeler dinlemek için değil marifetullah için okunur. Yaratıcı Hz. İbrâhim kıssaları ve sorgulamaları üzerinden bize canlı ve yaşanabilen bir örnek sunar. Nefsin istekleri olan güzeller, bahçeler, eşyalar, makamlar buzdan putlar gibi erimeye mahkumdur. Biz ancak bütün değerlerimizi, çocukluktan bize ezberletilen bütün ön kabüllerimizi Hz. İbrâhim ölçüsüne yatırarak modern zamların putlarından kurtulabiliriz. Asaf Halet Çelebi nin İbrâhim şiirinde hem Hz. İbrâhim in kıssası hem de Babil hükümdarı Buhtunnasır ın yaşantısına atıfta bulunu-

13 464 Uluslararası Hz. İbrâhim ve Nübüvvet Sempozyumu larak kıssaları çağrışım vasıtası olarak kullanılır. Bu tarihsel bilgiler, şiirsel söylem içerisinde yeniden üretilir. 12 Kaynakça Akdeniz, Sıla, Asaf Hâlet Çelebi Şiirlerinde Ara Konumda Fantastik, (Ankara: Bilkent Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Temmuz, 2010). Aydemir, Mustafa, Asaf Hâlet Çelebi nin Şiirinde Geleneğin İzleri, Teke, (İstanbul: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2014), 3/1. Miyasoğlu, Mustafa, Asaf Hâlet Çelebi, (Ankara: Akçağ Yayınları, 1993). Okay, Orhan, Asaf Hâlet Çelebi Kitabı, Beylerbeyinde Bir Garip Çelebi, Haz. Hüseyin Su, İlyas Dirin, Şaban Özdemir, (Ankara: Hece Yayınları, 2003). 12 Mustafa Aydemir, Asaf Hâlet Çelebi nin Şiirinde Geleneğin İzleri, Teke, (İstanbul: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2014), 3/1,

ÖNCESİNDE BİZ SORDUK Editör Yayınevi LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yeni Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55

ÖNCESİNDE BİZ SORDUK Editör Yayınevi LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yeni Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55 Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55 8 Ey insanlar! Rabbiniz birdir, atanız (Âdem) da birdir. Hepiniz Âdem densiniz, Âdem ise topraktan yaratılmıştır. Allah katında en değerli olanınız, O na karşı gelmekten

Detaylı

Yeşaya Geleceği Görüyor

Yeşaya Geleceği Görüyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yeşaya Geleceği Görüyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Uyarlayan: Mary-Anne S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

İnönü Üniversitesi Fırat Üniversitesi Siirt Üniversitesi Ardahan Üniversitesi - Milli Eğitim Bakanlığı ‘Değerler Eğitimi’ Milli ve Manevi Değerlerimiz by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer

İnönü Üniversitesi Fırat Üniversitesi Siirt Üniversitesi Ardahan Üniversitesi - Milli Eğitim Bakanlığı ‘Değerler Eğitimi’ Milli ve Manevi Değerlerimiz by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DEĞERLER EĞİTİMİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / SİİRT ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ Bir milletin ve topluluğun oluşumunda maddi

Detaylı

7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE)

7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE) 7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: SINIFI: NO: 1 1. ETKİNLİK: BOŞLUK DOLDURMA ETKİNLİĞİ AYET-İ KERİME SÜNNET KISSA CENNET TEŞVİK HAFIZ 6236

Detaylı

Ye aya Gelece i Görüyor

Ye aya Gelece i Görüyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Ye aya Gelece i Görüyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Mary-Anne S. Türkçe 60. Hikayenin 27.si www.m1914.org Bible

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

KİTAP AYRACI -Radyo Tiyatrosu-

KİTAP AYRACI -Radyo Tiyatrosu- 1 KİTAP AYRACI -Radyo Tiyatrosu- 4. BÖLÜM (Yusuf dükkâna girer. İçeride Sedat Anar ve Tuncay Korkmaz ın santur-mızıka düeti çalmaktadır. Alper Bey kitap okumaktadır.) Yusuf: Yine güzel bir müzik bulmuşsunuz

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Hezekiel: Görümler Adamı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Hezekiel: Görümler Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Hezekiel: Görümler Adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

PRT 403 Geç Asur-Geç Babil Arkeolojisi. 8. Sanherib Dönemi (Siyasi tarih, mimari ve kabartmalar).

PRT 403 Geç Asur-Geç Babil Arkeolojisi. 8. Sanherib Dönemi (Siyasi tarih, mimari ve kabartmalar). PRT 403 Geç Asur-Geç Babil Arkeolojisi 8. Sanherib Dönemi (Siyasi tarih, mimari ve kabartmalar). Sanherib, Sennaherib, Sin-ahhe-riba ( 704-681) II. Sargon un 705 te ölümünde sonra, tahta oğlu Sanherib

Detaylı

Eğitim Programları ANA HATLARIYLA İSLAM DİNİ

Eğitim Programları ANA HATLARIYLA İSLAM DİNİ Eğitim Programları ANA HATLARIYLA İSLAM DİNİ Giriş Ana hatlarıyla İslam dini programı, temel sayılan programlardan sonra daha ileri düzeylere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu programı takip edecek ders

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

Gidyon un Küçük Ordusu

Gidyon un Küçük Ordusu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Gidyon un Küçük Ordusu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Tufan Buzpmar H ÍL A FE T

Tufan Buzpmar H ÍL A FE T Tufan Buzpmar H ÍL A FE T VE SALTANAT a l f a : 2987 I ALFA İNCELEME-ARAŞTIRMA 88 H İLAFET VE SALTANAT II. Abdiilhamid Döneminde Halifelik ve Araplar Ş. TUFAN BUZPINAR 1961 yılında Kadirli ye bağlı Esenli

Detaylı

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir.

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Akadlar,Babiller,Asurlular ve Elamlılar Video Ders Anlatımı AKADLAR M.Ö. 2350 2150 Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Samiler tarafından Orta Mezopotamya da Kral Sargon

Detaylı

Hans Christian Andersen Tahsin Yücel Buket Topakoğlu

Hans Christian Andersen Tahsin Yücel Buket Topakoğlu Kralın Yeni Giysisi Hans Christian Andersen (2 Nisan 1805-4 Ağustos 1875). Dünyaca ünlü Danimarkalı eşsiz masal ustası. Ayrıca oyun, roman, şiir, gezi kitabı ve biyografi de yazmıştır. Bir ayakkabıcının

Detaylı

Yayınevi Sertifika No: Yayın No: 238. HALİM SELİM İLE 40 ESMA Mehmet Yaşar

Yayınevi Sertifika No: Yayın No: 238. HALİM SELİM İLE 40 ESMA Mehmet Yaşar Yayınevi Sertifika No: 14452 Yayın No: 238 HALİM SELİM İLE 40 ESMA Mehmet Yaşar Genel Yayın Yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi Editörü: Ömer Faruk Paksu İç Düzen: Nurullah Bilekli Kapak Tasarımı: Cemile Kocaer

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

Editör. Din Eğitimi. Yazarlar Doç.Dr. Hacer Aşık Ev. Doç.Dr. Hasan Dam

Editör. Din Eğitimi. Yazarlar Doç.Dr. Hacer Aşık Ev. Doç.Dr. Hasan Dam Editör Doç.Dr. Hasan Dam Din Eğitimi Yazarlar Doç.Dr. Hacer Aşık Ev Doç.Dr. Hasan Dam Yrd.Doç.Dr. Adem Güneş Yrd.Doç.Dr. Ayşe İnan Kılıç Yrd.Doç.Dr. Banu Gürer Yrd.Doç.Dr. Fatih Çakmak Yrd.Doç.Dr. Gülsüm

Detaylı

KINAR HANIMIN DENİZLERİ

KINAR HANIMIN DENİZLERİ KINAR HANIMIN DENİZLERİ Ece Ayhan (Datça/Muğla, 1931-İzmir, 12 Temmuz 2002) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ni bitirdi. İlk şiiri 1954 te Türk Dili nde yayımlandı. Bu dönemde, sonradan ilk

Detaylı

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde), İslam

Detaylı

DESTANLAR VE MASALLAR. Samed Behrengi KÜÇÜK KARA BALIK. Masal. Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez

DESTANLAR VE MASALLAR. Samed Behrengi KÜÇÜK KARA BALIK. Masal. Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez Samed Behrengi KÜÇÜK KARA BALIK Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez DESTANLAR VE MASALLAR Masal samed Behrengi Küçük Kara Balık Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez Yayın

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN الا يمان باالله تعا ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 الا يمان باالله تعا» باللغة ال ية «بن مسلم شاه مد مراجعة: أم نبيل 2009-1430 2 Allah Teâlâ'ya

Detaylı

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : İBADET : 2 / İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM MATERYAL TÜRÜ : ETKİNLİK (HAYDİ HİKAYENİ ANLAT BAKALIM) SINIF 5 ÜNİTE 2

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : İBADET : 2 / İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM MATERYAL TÜRÜ : ETKİNLİK (HAYDİ HİKAYENİ ANLAT BAKALIM) SINIF 5 ÜNİTE 2 MATERYAL TÜRÜ : ETKİNLİK (HAYDİ HİKAYENİ ANLAT BAKALIM) 2 TEK- NİKLER DEĞERLEN- DİRME ÖĞ- RETMENİN ADI- 15 dakika İbadetin ve ibadetle ilgili kavramların anlamlarını yorumlar. İbadetlerle ilgili kavramlar

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Betül Tarıman. Öykü GÖKYÜZÜ PRENSİ PO İLE KÜÇÜK KIZ. 2. basım. Resimleyen: Uğur Altun

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Betül Tarıman. Öykü GÖKYÜZÜ PRENSİ PO İLE KÜÇÜK KIZ. 2. basım. Resimleyen: Uğur Altun Resimleyen: Uğur Altun Betül Tarıman GÖKYÜZÜ PRENSİ PO İLE KÜÇÜK KIZ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü 2. basım Betül Tarıman GÖKYÜZÜ PRENSİ PO İLE KÜÇÜK KIZ Resimleyen: Uğur Altun Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Detaylı

HAYAT BENİM BİLDİĞİM KADAR MI?

HAYAT BENİM BİLDİĞİM KADAR MI? SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23 43 Sertifika No. 12603 O ve C Düşündü: Hayat Benim Bildiğim

Detaylı

Fal-Büyü-Astroloji-Burçlar

Fal-Büyü-Astroloji-Burçlar Fal-Büyü-Astroloji-Burçlar Fal Fal bakmak gibi işlerle uğraşan insanlar geleceği bildiklerini iddia ederler. Dini açıdan, eğlence maksadı ile bile olsa bundan uzak durmak gerekir. Gaybı ne insan ne melek

Detaylı

philia (sevgi) + sophia (bilgelik) Philosophia, bilgelik sevgisi Felsefe, bilgiyi ve hakikati arama işi

philia (sevgi) + sophia (bilgelik) Philosophia, bilgelik sevgisi Felsefe, bilgiyi ve hakikati arama işi FELSEFE NEDİR? philia (sevgi) + sophia (bilgelik) Philosophia, bilgelik sevgisi Felsefe, bilgiyi ve hakikati arama işi Felsefe değil, felsefe yapmak öğrenilir KANT Felsefe, insanın kendisi, yaşamı, içinde

Detaylı

Hazırlayan ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Şengül Karaca. Şiir HAİKU. 1. basım. Resimleyen: Sedat Girgin

Hazırlayan ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Şengül Karaca. Şiir HAİKU. 1. basım. Resimleyen: Sedat Girgin Hazırlayan Şengül Karaca HAİKU ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Şiir Resimleyen: Sedat Girgin 1. basım Hazırlayan Şengül Karaca HAİKU Resimleyen: Sedat Girgin Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret ve Sanayi

Detaylı

Değerli büyüğümüz Merhum Fatma ÖZTÜRK ün ruhunun şad olması duygu ve dileklerimizle Lisans Yayıncılık

Değerli büyüğümüz Merhum Fatma ÖZTÜRK ün ruhunun şad olması duygu ve dileklerimizle Lisans Yayıncılık Değerli büyüğümüz Merhum Fatma ÖZTÜRK ün ruhunun şad olması duygu ve dileklerimizle Lisans Yayıncılık II Editörler Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz & Doç. Dr. Faruk Sancar İSLÂM İNANÇ ESASLARI Yazarlar Prof.

Detaylı

ESKİ İRAN DA DİN VE TOPLUM (MS ) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK

ESKİ İRAN DA DİN VE TOPLUM (MS ) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK ESKİ İRAN DA DİN VE TOPLUM (MS. 226 652) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK Eski İran da Din ve Toplum (M.S. 226-652) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altungök Yayınevi Editörü: Prof. Dr. Mustafa Demirci HİKMETEVİ

Detaylı

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Allah İnancı Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Allah Vardır ve Birdir Evrendeki mükemmel düzen ile Allahın (c.c.) varlığı ve birliği

Detaylı

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası www.scriptural-truth.com KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı Azarya ve şarkının üç Yahudi duası Azarya dua {1:1} ve yangının ortasında yürüdüler öven Tanrı ve Tanrı nimet. {1:2}

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı

Mehmet Akif Ersoy; Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın! Mısralarını şehitlerimize, gazilerimize, en

Mehmet Akif Ersoy; Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın! Mısralarını şehitlerimize, gazilerimize, en Mehmet Akif Ersoy; Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın! Mısralarını şehitlerimize, gazilerimize, en genel ifadeyle milletimize yazmıştır. Bu mısralar, aziz

Detaylı

SOSYAL HAKLAR (Kısa ve Eleştirel Bir Bakış) Yard. Doç. Dr. Umut Omay

SOSYAL HAKLAR (Kısa ve Eleştirel Bir Bakış) Yard. Doç. Dr. Umut Omay I SOSYAL HAKLAR (Kısa ve Eleştirel Bir Bakış) Yard. Doç. Dr. Umut Omay II Yay n No : 2425 Sosyoloji Dizisi : 4 1. Baskı Nisan 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-447 - 1 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s s

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İlk Kilisenin Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

Sevgili dostum, Can dostum,

Sevgili dostum, Can dostum, Sevgili dostum, Her insanı hayatta tek ve yegâne yapan bir öz benliği, insanın kendine has bir kişiliği vardır. Buna edebiyatımızda, günlük yaşantımızda ve dini inançlarımızda çeşitli adlar vermişlerdir.

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Yeşu Yetkiyi Alıyor

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Yeşu Yetkiyi Alıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yeşu Yetkiyi Alıyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir?

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1 1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri a)hz. İbrahim b)hz. Yunus c)hz. Şit d)hz. Adem 2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah ın varlığına ve

Detaylı

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ Özdemir Asaf (Ankara, 11 Haziran 1923 İstanbul, 28 Ocak 1981) Danıştay Üyesi Mehmet Asaf ın oğludur. Babasını kaybettiği yıl (1930) Galatasaray Lisesi nin ilk kısmına girdi. 1934

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Şiir BEZ BEBEKLE KUKLASI. 2. basım. Resimleyen: Burcu Yılmaz

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Şiir BEZ BEBEKLE KUKLASI. 2. basım. Resimleyen: Burcu Yılmaz Refik Durbaş BEZ BEBEKLE KUKLASI ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Şiir Resimleyen: Burcu Yılmaz 2. basım Refik Durbaş BEZ BEBEKLE KUKLASI Resimleyen: Burcu Yılmaz Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör: Ebru Akkaş

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (ŞİİR ROMAN)

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (ŞİİR ROMAN) SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI Yayın Yönetmeni Sadettin Bayrak SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (ŞİİR ROMAN) Yayın Editörü Dr. Özcan Bayrak Kapak Tasarımı Hüseyin Özkan İç Tasarım Özlem Özkan Baskı ve Cilt Çalış Ofset

Detaylı

Moro Müslümanları Üzerine 99 KENDİ LİDERİNİN KALEMİNDEN BANGSAMORO MÜCADELESİ

Moro Müslümanları Üzerine 99 KENDİ LİDERİNİN KALEMİNDEN BANGSAMORO MÜCADELESİ Moro Müslümanları Üzerine 99 KENDİ LİDERİNİN KALEMİNDEN BANGSAMORO MÜCADELESİ Moro Müslümanları Üzerine 99 MÜCADELE AHLAKI KENDI LIDERININ KALEMINDEN BANGSAMORO MÜCADELESI Mücadele Ahlakı Kendi Liderinin

Detaylı

İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI. XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler

İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI. XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler OLAY ÇEVRESINDE GELIŞEN EDEBI METINLER Oğuz Türkçesinin Anadolu daki ilk ürünleri Anadolu Selçuklu Devleti

Detaylı

Siyonist rejim emrivakilerle fiili durum oluşturarak, dünyayı bu yeni duruma alıştırmak istiyor

Siyonist rejim emrivakilerle fiili durum oluşturarak, dünyayı bu yeni duruma alıştırmak istiyor Kudüs kaygılarımız artıyor. Gün yok ki Mescid-i Aksa ya yönelik yeni bir saldırı ile sarsılmayalım Son iki ayda 100 e yakın Filistinli kardeşimiz Siyonist kurşunlarla can verdi; 2000 i aşkın yaralı, bir

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

AĞAÇLARIMIZA NE OLDU?

AĞAÇLARIMIZA NE OLDU? SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23 43 Sertifika No. 12603 Bulut ve Selis Haykırdı: Ağaçlarımıza

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı. (İl Müftülüğü)

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı. (İl Müftülüğü) T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Sayı Konu : 28941822-814-E.60422 : Ramazan Ayı Kitap Kampanyası. 21.05.2018 E. ^ Z ı ^.^ ^ A L İ L İ Ğ İ N E (İl Müftülüğü) Başkanlığımız yayınlarını tanıtmak,

Detaylı

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452 YASIYOR. MUYUZ yayınevi sertifika no: 14452 Yayın no: 11 YAŞIYOR MUYUZ ŞAŞIYOR MUYUZ? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İSBN: 978 975 261 200 6 1. Baskı: Eylül,

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Delal Arya HEYECANLI KİTAPLAR. Serüven. Resimleyen: Mert Tugen YEDİ DENİZLERDE 2. 2 Basım İSKELET SAHİLİ NDEKİ SIR

Delal Arya HEYECANLI KİTAPLAR. Serüven. Resimleyen: Mert Tugen YEDİ DENİZLERDE 2. 2 Basım İSKELET SAHİLİ NDEKİ SIR Delal Arya Resimleyen: Mert Tugen YEDİ DENİZLERDE 2 İSKELET SAHİLİ NDEKİ SIR HEYECANLI KİTAPLAR Serüven 2 Basım Delal Arya Resimleyen: Mert Tugen YEDİ DENİZLERDE 2 İSKELET SAHİLİ NDEKİ SIR Yayın Koordinatörü:

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 22.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetül-Arz Kur an da Dabbetül-Arz Kaynakça. Dabbetül-Arz دابة االرض

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetül-Arz Kur an da Dabbetül-Arz Kaynakça. Dabbetül-Arz دابة االرض Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetül-Arz Kur an da Dabbetül-Arz Kaynakça Dabbetül-Arz دابة االرض Tevrat ta Dabbe Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde),

Detaylı

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Yayınevi Sertifika No: 14452 Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Genel Yayın Yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi Editörü: Ömer Faruk Paksu İç Düzen ve Kapak: Cemile Kocaer ISBN: 978-605-9723-51-0 1. Baskı:

Detaylı

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 1. Kıssa nedir? 5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 2. Kıssa nedir? a) Mucizedir b) Efsanedir c)

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Kral Davut (Bölüm 2)

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Kral Davut (Bölüm 2) Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir?

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Tanrı Tasavvuru Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Peker e göre: Kişinin bebekliğinden itibaren, zeka gelişimine, edinmiş olduğu bilgi ve yaşantısına göre, Tanrı yı zihninde canlandırması, biçimlendirmesi

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Esmâu l-hüsnâ. Çocuklar ve Gençlere, 4 Satır 7 Hece

Esmâu l-hüsnâ. Çocuklar ve Gençlere, 4 Satır 7 Hece Esmâu l-hüsnâ Çocuklar ve Gençlere, 4 Satır 7 Hece Değerler Eğitimi Merkezi Eserin her türlü basım hakkı anlaşmalı olarak Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları na aittir. Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları

Detaylı

Balım Sultan. Kendisinden önceki ve sonraki Postnişin'ler sırası ile ; YUSUF BALA BABA EFENDİ MAHMUT BABA EFENDİ İSKENDER BABA EFENDİ

Balım Sultan. Kendisinden önceki ve sonraki Postnişin'ler sırası ile ; YUSUF BALA BABA EFENDİ MAHMUT BABA EFENDİ İSKENDER BABA EFENDİ Balım Sultan Bektaşiliği kurumlaştıran önder olarak bilinen Balım Sultan; Hacı Bektaş Veli'nin ilk öncülülerinden Dimetoka tekkesinin posnişini Seyit Ali Sultan'in torunlarindan olup, doğumu 1462 dir.

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ARKA PLANI, GELİŞİMİ VE GÜNCEL UYGULAMALARI Doç. Dr. M. Hakan KESKİN NOBEL AKADEMÝK YAYINCILIK EÐÝTÝM DANIÞMANLIK TÝC. LTD. ÞTÝ. YAYIN NO.: 1166 İşletme

Detaylı

TÂĞUT KELİMESİNİN ANLAMI

TÂĞUT KELİMESİNİN ANLAMI TÂĞUT KELİMESİNİN ANLAMI ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432 ع لكمة الطاغوت» باللغة الت ية «مد صالح املنجد رمجة: ممد مسلم شاه مراجعة:

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

M14 esnevi den (şirli) r H i k â y ele

M14 esnevi den (şirli) r H i k â y ele 14 Mesnevi den (şiirli) H i k â e y r l e ÖNSÖZ Sevgili Okur, Medeniyetimizin temeli olan değerlerimizi Hz. Mevlâna mızın Mesnevi sinden anlatmaya Adalet kavramıyla devam ediyoruz. Adalet kavramına işaret

Detaylı

1. Hz. İbrahim ve Dostluk Sempozyumu na teşriflerinizi bekleriz

1. Hz. İbrahim ve Dostluk Sempozyumu na teşriflerinizi bekleriz 1. 1. Hz. İbrahim ve Dostluk Sempozyumu na teşriflerinizi bekleriz Celalettin GÜVENÇ Şanlıurfa Valisi Sempozyum Onursal Başkanı Dr. A. Eşref FAKIBABA Şanlıurfa Belediye Başkanı Sempozyum Onursal Başkan

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF Hamd Allah subhanehu ve tealayadır. Salat ve selam ise O nun Rasulünedir. Bundan sonra: Allah sana hidayet etsin. Bil ki şirk koşmak günahların en büyüğüdür ve bütün amelleri

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 50 Soruda SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT SOSYAL BİLGİLER Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR

kpss Önce biz sorduk 50 Soruda SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT SOSYAL BİLGİLER Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 50 Soruda 25 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı 2013 2014 2015 2016 2017 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR Komisyon ÖABT SOSYAL BİLGİLER TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR

Detaylı

Hz. Adem den Hz. Muhammed (s.a.v.)e güzel ahlakı insanda tesis etmek için gönderilen dinin adı İslam dır.

Hz. Adem den Hz. Muhammed (s.a.v.)e güzel ahlakı insanda tesis etmek için gönderilen dinin adı İslam dır. Necip Fazık Kısakürek in gençliğe hitabındaki aynı manadır yazımın başlığında ki kim var? 'Kim var? ' diye seslenilince, sağına ve soluna bakmadan fert fert 'ben varım! ' cevabını verici, her ferdi 'benim

Detaylı

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S )

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S ) İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S. 226-652) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altungök Yayınevi Editörü:

Detaylı

Eğitimde Güncel Sorunlar. Nida BAYINDIR

Eğitimde Güncel Sorunlar. Nida BAYINDIR Eğitimde Güncel Sorunlar Nida BAYINDIR Doç. Dr. Nida BAYINDIR EĞİTİMDE GÜNCEL SORUNLAR (Karakter, Karikatür ve İllüstrasyon) ISBN 978-605-364-814-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

Ondalık ve Oruç Adakları

Ondalık ve Oruç Adakları Ondalık ve Oruç Adakları 01135_186_Tithing.indd 1 Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Her Şeye Egemen Rab. Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

ICERIK. Salih amel nedir? Salih amelin önemi Zekat nedir? Zekat kimlere farzdır? Zekat kimlere verilir? Sonuc Kaynaklar

ICERIK. Salih amel nedir? Salih amelin önemi Zekat nedir? Zekat kimlere farzdır? Zekat kimlere verilir? Sonuc Kaynaklar ICERIK Salih amel nedir? Salih amelin önemi Zekat nedir? Zekat kimlere farzdır? Zekat kimlere verilir? Sonuc Kaynaklar Salih amel nedir? Salih: dogru yolda olan, fesat icinde olmayan, faydalı ve yarayışlı

Detaylı

8. KÂFİRÛN SÛRESİ ÖĞRENELİM

8. KÂFİRÛN SÛRESİ ÖĞRENELİM SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 8. KÂFİRÛN SÛRESİ ا ل ا ع ب د ما ت ع ب دو ن 1 ق ل ي ا ا ي ها ال كا ف رو ن و ا ل ا ن ا ع ا ب د 3 و ا ل ا نت م ع ا ب دو ن ما ا ع ب د 2 5 و ا ل ا نت م ع ا ب دو ن ما ا ع

Detaylı

FUAT SEZGİN VE İSLÂMÎ İLİMLER

FUAT SEZGİN VE İSLÂMÎ İLİMLER KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SİYER-İ NEBİ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ I. ULUSAL GENÇ AKADEMİSYENLER SEMPOZYUMU FUAT SEZGİN VE İSLÂMÎ İLİMLER KAHRAMANMARAŞ 19 Nisan 2019 1 Kahramanmaraş

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar Ahlâk Kavramı Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Yönetimine Etik Yaklaşım Dersi Etik Türleri Mesleki Etik Türleri 2017 Ruhumu kudret altında tutan Allah'a yemin ederim

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Gidyon un Küçük Ordusu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Gidyon un Küçük Ordusu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Gidyon un Küçük Ordusu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

Kur an ın Özellikleri

Kur an ın Özellikleri Kur an ın Özellikleri Kur an Kur an, okumaktan gelir. Okumayı, bir numaralı değer olarak kabul eden kitaptır. İkra daki okumaktan hemen tabiata dikkat çekilir. Her insan doğumundan itibaren tabiatı okur.

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı