lll. ULUSLARARASI AGRI NUH'UN GEMiSi SEMPOlYUMU THE.THIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF MOUNT ARARAT AND NOAH'S ARK Prof. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "lll. ULUSLARARASI AGRI NUH'UN GEMiSi SEMPOlYUMU THE.THIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF MOUNT ARARAT AND NOAH'S ARK Prof. Dr."

Transkript

1 THE.THIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF MOUNT ARARAT AND NOAH'S ARK lll. ULUSLARARASI AGRI ~ DAGI ~ VE NUH'UN GEMiSi SEMPOlYUMU Edited by - Editör 1' Prof. Dr. OKTAY BELLi

2 "THE THIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF MOUNT ARARAT AND NOAH'S ARK" "III. ULUSLARARASI AGRI DAGI VE NUH'UN GEMİSİ SEMPOZYUMU", Ağrı Valiliği ve İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin Ev Sahipliğinde, İstanbul Üniversitesi'nin de birlikte düzenlediği organizasyonu ile Ekim 2010 Tarihleri ArasındaAğrı'da İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Nezahat Çeçen Konferans Salonu'nda Gerçekleştirilmiştir. Yayın Hakları Prof. Dr. Oktay BELLİ İç Tasarım ve Uygulama Burhan Maden Ön ve Arka Kapak Resimleri Z.Z.Acar, M.Lortoğlu, S.Ünsal, E.M.Bulut,O.Belli Kapak Tasarımı ve Uygulama Nil Nihan Bilkay Düzelti Güzin Sühran Belli Yap rm Doğuş Matbaacılık Kağlzman Caddesi No:42- Ağrı Tel: Baskı ve Cilt ATÖLYE OFSET İrnamçeşme Caddesi Tarnurcuk Sokak No: 9/A Seyrantepe- Şişli- İSTANBUL Tel: Fax : Ol İlk Basım 2011 İSTANBUL ' 1 IBRAHIMÇEÇEN UNIVER~ITESI Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi YayınJan Nr.6 Tüm Haldan Saklıdır. Kaynak Belirtmek Koşulu ile Yararlaıulabilir. ISBN : '., '. Bu Kitap Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin Maddi Katkılarıyla Bastrrılmıştır. Kitapta Yer Alan Makalelerin Her Türlü Bilimsel ve Yasal Sorumluluğu, Yazariarına Aittir. ll

3 VARIOUS ASPECTS OF THE DELUGE OF NOAH Galip AKIN* ABSTRACT H uman being has encountered so many natural disasters since the very first appearance on earth. Although most natural disasters were local, some were accepted as global. The most well-known, effective on human being and persistent among them is the Deluge of Noah. The popularity, persistency and the intensive debate even today of the Deluge of Noah arise from the handling and processing of the same topicwith different depictions and descriptions in the mythological and theological references since the invention of writing. As from the 19tıı century, several researches are being performed with respect to the developments in methodologies, technology and technological advances in natural sciences in order to sol ve the mystery of well-known and persistent the Deluge of Noah. Evidences and descriptive information about the unknown aspects of the Deluge of Noah deseribed in mythological and theological references have been tried to be retrieved by means of history, geography, geology, paleoecology and paleoclimatology sciences. In this study, which is a sort of review, some mythological and theological information about the Deluge of Noah is presented in summary. Then, the similar and different aspects of information concerning the Deluge of Noah are explained. On the other hand, the proposed ideas about the locations especially in Eurasia where the Deluge of Noah took place are summarized and presented. Considering the existing information about the Deluge of Noah so far, it was concluded that many small and large scale deluges occurred particularly in Eurasia during Holocene age. Since such deluges occurred more frequently in Mesopotamia, it is supposed that almost all deluges * Prof. Galip AKIN, Ankara University, Dil vetarih-coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Sıhhiye / Arıkara- TURKEY 520

4 GALiP AKIN were consubstantiated with the Deluge of Noah. Therefore, the deluge disasters which adversely influenced one or several communities are always identified as the Deluge of Noah. It was emphasized that the Deluge of Noah happened in ord er to punish the deteriorated communities. It was reminded in the most important and basic message to be given that the deteriorated societies might be punished by divine powers. Key words: The Deluge of Noah, deluge in mythology, deluge in theology, the evidences of deluge, the location of deluge, Mesopotamia. 521

5 ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE NUH TUFANI Galip AKIN* GİRİŞ Insanı insan yapan en önemli özelliklerden birisi de duygu, istek, düşünce ve hayal gücüne sahip olması ve bunlan dile getirebilrnesidir. İnsan, duygu, düşünce, istek ve hayal ürünlerini en etkili bir şekilde sözlü ya da yazılı olarak dile getirebilir. İnsan yaznun icadına kadar (M.Ö ) bu her türlü mental (zihinsel) ürünlerini çoğunlukla sözlü olarak ifade edebilmiştir. İnsanın geçmişinde ürettiği bu tür mental ürünlerinin çok büyük bir kısmı, bu süreçte şu ya da bu nedenlerle yok olmuştur. Bunlardan belkide en önemlilerinden biri olan sözlü olarak dile getirilen mental ürünlerdir. Çünkü insanın sözlü olarak ürettikleri mental ürünler bu süreçte nnutulmuş veya devam ettirecek koşullar sağlanamadığı için bunlardan günümüze kadar ulaşam kalmamıştır diyebiliriz. Günümüze kadar ulaşabilenleri ise ancak yazının icadından sonraki dönemlerde üretilenlerdir. yakın zamanlara kadar uzun süre değişmeden ve unutulmadan bütün toplurnlara ulaştırılabilen, hatta toplumların ruhuna kadar işleyen ve etkileyen bir özelliğe sahip olmuştur. Yaklaşık M.Ö erdeki yazının icadıyla insanlık tarihi önemli bir döneme girmiştir. Daha önceki geçmişiyle karşılaştırıldığında giderek artan bir hızla bilgi birikimi, deneyimi, yeteneği ve teknolojik gelişimi sayesinde bugünkü düzeye ulaşmıştır. Bu nedenle yazının icadı bugün ulaşılan inanılmaz diyebileceğimiz düzeydeki bilgi birikimi ve teknolojik gelişmişlikte birincil rol oynamıştır (Kramer, 1998; Özbek, 2007). Yazının icadıyla birlikte insanın duygu, düşünce, istek ve hayalleri birçok biçimlerde dile getirilmeye başlanmıştır. Bunlardan bugün elimize geçmiş ve edebiyatırruzın katışıksız ilk eserlerinden biri Gılgamış Destanı' dır. Daha sonraları, giderek artan şekilde hemen her toplumun kendine ait yazılı olarak kayıtlara geçmiş destanı ya da destanları olmuştur. Gılgamış Destanı yazılı olarak ele geçen ilk destan olması ve bu Gerçekten insanın duygu, düşünce, istek destanın benzerlerinin daha sonraki zamanlarda ve hayallerinin en silinmez araa yazıdır. Yazı, ve toplumlarda bulunması ve ayrıca Nuh Tufanı * Prof. Dr. Galip AKIN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Sıhhiye /Ankara-TÜRKİYE e-posta: akin humanity.ankara.edu.tr

6 GALiP AKIN olaynun ilk yazılı kaynağuu oluşturması bakımından insanlığın önemli kaynaklan arasında yer almasına neden olmuştur (Gılganuş Destanı, 1998; Pelvanoğlu, 2007). Doğa koşullarının aniden, şiddetli bir şekilde değişmesiyle sel, kasırga, heyelan, volkan püskürınesi ve deprem gibi felaketler meydana gelir. Meydana gelen bu felaketler yeryüzünün büyük bir parçasında etkili ve daha güçlü ortazılı eserlerin sayısı ve konulan artarak devam etmiştir. Ancak ilk başlarda toplum yaşamını ve düzenini ilgilendiren eserler ya mitoloji ya da teoloji içerikli olarak dile getirilmiştir. Bu iki konuda toplum üzerinde unutulmaz diyebileceğimiz izler bırakan olaylar yazılı hale getirilmiştir. Bunlardan, başlangıçta Doğu dünyasında dal1a sonraları tüm dünyada tanınarak her yerde yankılar uyandırmış Gılganuş Destanı ya çıkarsa, bunu tufan olarak nitelendiriyoruz. insanlığın ilk destansı yazılı ömeklerindendir. Tufanlardan en çok bilineni, suların inanılınaz Daha sonra Sümer krallarından Hamurabi döşekilde yeryüzünü kısa sürede kaplamasıyla oluşan ve en azından M.Ö ila 4000 yıl önce meydana geldiği sanılan bir Nuh Tufandır. Bu neminde toplumun uyması gereken kurallan içeren Hamurabi Kanunlan bunlardan günümüze kadar gelebilmiş yazılı örneklerden bir diğeridir tufan, görülmesinden itibaren geçen binlerce yıl (Gılgamış Destanı, 1998; Krarner, 1998). ve yaşam koşullarıyla ilgili eserler verilmeye başlanmıştır. Günümüze doğru gelindikçe ya- sürede sözlü ve yazılı olarak dile getirilmiş ve Gılgamış Destanı'yla ilk kez yazılı kayıtlarda günümüzde bu tufandan kurtulanlarm lideri olan görülen Nuh Tufanı, birçok mitoloji, teoloj~ tarih, Nuh'un adıyla anılmıştır. Esasen tarih öncesi ve jeoloji, ekoloji ve coğrafya gibi bilim dallarında tarihi dönemlerde bilinen birçok doğa felaketi dile getirilerek, değişik yönleriyle ele alınarak bulunmaktadır. Bu felaketlerden en etkili olanı iş lenmiştir. Burada Nuh Tufanı' m konu alan günümüzden 73500yıl önce Endonezya'nın SumatraAdası'ndaki Toba Yanardağı patlamasıdır. eserleri mitoloji, teoloji ve diğer bilim dalları diye üç gruba ayırarak açıklayıp yorumlamaya Toba Yanardağı'nın süper patlamasıyla dünya çalışacağız yıl kadar süren soğuk ve karanlık bir dönem yaşamış ve dünyadaki tüm canlı yaşamı büyük felakete sürüklenmiştir. Bu, insanın yeryüzünde varolduğu andan beri yaşadığı en büyük doğa olayı olarak bilinmektedir. İnsan, farklı zamanlarda daha birçok deprem, yanardağı püskürınesi, sel, heyelan, yangın, tayfun gibi doğa felaketleri yaşamış ve bu felaketlerde binlerce, yüzbinlerce hatta milyonlarca insan yaşamı kaybedilmiştir. Ancak hiçbir doğa felaketi insanda Nuh Tufanı kadar etkili ve kalıcı bir iz bırakmamıştır (Özdoğan, 2006; Akın, 2009). ÇEŞİTLİ KAYNAKLARA GÖRE NUHTUFANI Yazının icadıyla birlikte bir toplumun veya toplumların yaşam biçimi, birbirleriyle ilişkileri Mitolojik Kaynaklara Göre Nuh Tufanı Yazının icadından sonra günümüze kadar ulaşabilmiş ilk yazılı mitolojik eser Gılgamış Destanı' dır. Esasen çoğu toplumlarda ilk üretilen yazılı kaynakların çoğu da mitolojik olarak dile getirilmiştir diyebiliriz. Gılgamış Destanı S üm erler' in ulusal destanıdır. Gılgamış Destanı'na ait yazılı tabietler üç farklı zamana aittir. a. Bu Sümer yazmasının yaklaşık tarihi M.Ö yıllarına aittir. Destanın tabietlerinin çoğu okunamayacak kadar tal1rip olmuş veya bulunamamışhr. b. Eski Babil Yazması: Bu yazma Hamurabi zamanında (M.Ö yıllarında) yazılmıştır. Üç tabieti hala bulunamamıştır.

7 ÇEŞiTLi YÖNLERiYLE NUH TUFANI c. Bu Gılgarruş Destam ise yaklaşık 1250 yıllannda yazılmıştır. Bu Gılgamış Destanı'nda bulunan 11. tablet tufan öyküsünü içermektedir. Tabietierde okunamayan kısımlar vardır. Gılgamış Destam'nda olduğu gibi eski Mısır, Hitit ve Fenikeiller akad, babil gibi daha birçok medeniyetin mitolojik eserlerinde Nuh Tufanı olarak değerlendirilen çeşitli bilgiler bulunmaktadır (Çığ, 2007; Gılgamış Destanı, 1998; Kutsal Kitap Eski ve Yeni Antlaşma, 2009). Gılgarruş Destam'nın 11. tabietinde Utnapiştim isimli kahraman, meydana gelen tufanda bir gemi yaparak halkının bir kısmını bu gemi yardımıyla kurtarınıştır. Daha sonraki mitolojik ve teolojik eserlerdeki bu tufan, Nuh Tufaru olarak adlandırılmıştır. Birçok eserde anlatılan bu tufanı açıklarken bundan sonra aynı isim kullanılacaktır (Dartma, 2007; Şekal, 2009). Gılgarruş Destam'nın ll. tabietinde tufan "Tanrı Ea'nın emriyle Utnapiştim (Nuh) 7 günde sağlam bir gemi yaptı. Gemi 3528 m 2 genişliğinde ve altı katlı olarak yapıldı. Gemiye tufan süresince gerekli her türlü besin ve ihtiyaç duyulacaklar ile her türden bir çift canlı ve Utnapiştim'in yanındakiler alındı. Sonra gökten ve yerden sular boşaldı, fırtına koptu, inanılmaz bir tufan altı gün yedi gece devam etti. Bu sürede sadece gemide olanlar hayatta kalabildi. Gemi Nissir Dağı'na oturarak tufan sona erdi" şeklinde özetlenmektedir. Tufan olaynun sade bir dille anlatıldığı Gılgamış Destam'nın kahramarn ve eşi, yaptığı olağanüstü mücadelelerden sonra ölümsüzlüğe sahip olarak tannlar mertebesine ulaştınlır. Bundan sonraki birçok destanda anlatılan büyük tufan olayları Nuh Tufaru olarak nitelendirilmiştir. Nuh Tufanı'yla ilgili eserlerde tufanın zamarn konusunda açıklamalara rastlanmamıştır. Ayrıca her destan yazıldığı bölgede tufanın meydana geldiğini belirtmekte ve o bölgenin koşullarına göre tufan anlatılmaktadır (Gılgamış Destanı, 1998; Ryan and Pitman, 2003). 2. Teolojik Kaynaklara Göre Nuh Tufanı Eski çok tannlı diniere sahip olan toplumlarda tufan olayı, mitolojik kaynaklarda olduğu gibi değişik zamanlarda ve toplumun yaşadığı yerin koşullarına bağlı olaral< açıklanmaya çalışılm:ıştır. Örneğin eski Yunan ve Orta Asya toplumlannda tufan olayı inancı vardır (Özdoğan, 2006; Yiğit, 2009). Semavi dinlerde de Nuh Tufaru olarak adlandırılan tufandan söz edilmektedir. Mukaddes Kitabın Eski Antlaşma olarak ifade edilen Tevrat ve Zebur'un ilk bölümü olan Yaradılış bölümünün 7, 8 ve 9. surelerinde Nuh ve ailesi ile Nuh Tufaru olayı anlatılmaktadır. Tevratta Nuh'un 600 yaşındayken tanrılar tarafından yeryüzündeki insanların hep kötülük yaptığı ve aklı fikrinin hep kötülükte olduğu, onlar yüzünden zorbalıkla dolduğu, onun için Tanrı, bir tufan yaratarak onlarla birlikte tüm yeryüzündeki canlıları da yok edeceğini bildirmiştir. Tanrı, devam ederek, sen ve ailenin tufandan kurtulabilmesi için 300 arşın (135 m) uzunluğunda, 50 arşın genişliğinde ve 30 arşın yüksekliğinde olan bir gemi yaparak, aynca canlı türlerinin nesilleri devam etsin diye gemiye bunlardan da al diye buyurmuştur. Öte yandan tufan süresince her türlü ihtiyacı karşılayacak besin ve gerekli maddeleri de depola denilmiştir. Kısa sürede gemi yapıldıktan sonra tufan başlar, tufan kırk gün devam eder, sular en yüksek dağlardan 15 arşın yükseğe kadar ulaşır. Sular 150 gün boyunca yeryüzünü kaplar. Yaklaşık üç ay sonra gemi Ağrı (Ararat) Dağı'na oturur. Tufanda Nuh'un gemisindekiler hariç, yeryüzündeki diğer tüm canlılar yok olur. Tufandan sonra Nuh'un gemisindeki canlılar yeryüzünün farklı bölgelerine giderek oralarda çoğaldılar. Günümüzdeki canlılarm atalan bunlardır denilmiştir. Tevrat'taki Nuh ve Nuh Tufanı kısa olarak böyle ifade edilebilir (Kutsal Kitap Eski ve Yeni Antlaşma, 2009). Kutsal kitap İncil'de (Yeni Antlaşma) Nuh Tufaru'yla ilgili birçok bilgi bulunmaktadır. 524

8 GALiP AKIN Çünkü Bizans Dönemi'ne kadar içerikleri bile farklı çok sayıda İncil bulurunası nedeniyle her birinde farklı biçim ve anlatırnda Nuh Tufanı dile getirilmiştir. Bunların ortak yanları ele alındığında, Nuh' tın yaşadığı dönemde sürekli kötülük ve inkar içinde olan toplumun yok edilmesi için Nuh'a bir gemi yaparak içine ailesi ve kendine güvenenler ile tüm canlı türlerinden birer çiftin gemiye alınması emredilir. Gemi kısa sürede yapılarak gerekli yiyecek ve malzerneler gemiye yerleştirilir. inanılması güç bir şekilde fırtınayla birlikte gökten ve yerden sular gelir, tufan gerçekleşir. Tufan bitince gemidekiler dışında tüm canlılar yok olur. Gemi bir süre sonra Ağn (Ararat) Dağı'na oturur. Gemidekiler dışarı çıkar ve buradan yeryüzüne dağılırlar. Nuh Tufanı'ndan kurtulanların buralarda çoğalmasıyla tekrar yaşam başlar. Hıristiyan toplumlarda İncil'den ayrı olarak vakayınarne şeklinde ve farklı biçim ve içeriklerde Nuh Tufanı yazılıp halka sunulmuştur (Ava, 2009; Kutsal Kitap Eski ve Yeni Antlaşma, 2009; Sakel, 2009). Kuran'da Nuh Peygamberi ve Nuh Tufanı'nı anlatan birçok sure ve ayet bulunmaktadır (Örneğin Ankubat Suresi: 14; Araf Suresi: 64; Hud Suresi: ; Kamer Suresi: 11-13; Mürninun Suresi: 27 gibi). Kuran'da Nuh ve ailesi hakkında bilgiler verilerek, yoldan çıkan kavmini yola getirrnek için yaptığı mücadeleler aniatıldıktan sonra, yoldan çıkanlan yok etmek için bir gemi yapması ve gemiye gerekli yiyecek ve eşyalan ile her canlı türünden bir çifti gemiye alması vahyolunur. Gemi yapılınca tufan başlar, gemidekiler dışında tufanda tüm canlılar yok olur. Tufan bitince gemi Cudi Dağı'nda karaya oturur. Buradan gemidekiler tekrar yeryüzünün her tarafına dağılır (Kuran-ı Kerim ve Yüce Meali, 1977; Yüceer, 2007; Dartma, 2009). Kutsal kitaplardan Tevrat ve İncil'de tufan için yapılan geminin boyutları, yapılış süresi ve bazı özellikleri hakkında bilgiler bulurunaktadır. Ayrıca tufarun kaç gün devarn ettiği ve suların ne kadar süreyle tufan yerinde kaldığı belirtilmektedir. Kutsal kitapların hepsinde gemiye kimlerin ve hangi canlılar ile ihtiyaç maddelerinin alındığı açıklanmaktadır. Ötge yandan Kuran'da geminin hangi sürede ve ölçülerde ve nasıl yapıldığına ait bilgi yoktur. Kutsal kitapların tümünde Nuh Tufanı'nın ne zaman olduğuna ait bilgi eksikliği vardır (Kutsal Kitap, 2009; Kuran-ı Kerim ve Yüce Meali, 1977; Bilim ve Teknik, 2004). 3. Diğer Bilimsel Kaynaklara Göre Nuh Tufanı Hiçbir tufan ve diğer doğa felaketleri Nuh Tufanı kadar kalıcı ve etkili olamamıştır. Denilebilir ki herhangi bir tufan olayını anlatan hikayeler bile Nuh Tufanı'yla özdeşleştirilmiştir. Kutsal kitaplarda anlatılan tufan olaylan da Nuh Tufanı olarak bildirilmiştir. Bunların dışında başka tufanı anlatan ve nesilden nesile sözlü ve yazılı olarak aktanlrnış çoğu hikaye ve masallar bile Nuh Tufanı'yrnış gibi algılanrnıştır. Belki de büyük tufanlarla ilgili aktarılanlar binlerce yıl boyunca yapılan savaşlar, işgaller, göçler ve diğer yıkımlar nedeniyle başka yerlerdeki toplulukların hafızalarından silinmiştir. Ancak Mezopotamya'da binlerce yıldan beri Fırat ve Dicle nehirlerinde yağan yağmur ve eriyen karlar nedeniyle bahar aylannda görülen büyük taşkınlar çoğu kez tekrarlandığından daima canlılığını korumuştur. Bu nedenle Mezopotamya'da birçok tufanla karşılaşıldığı ve her tufan Nuh Tufanı'yla ilişkilendirildiği için günümüzde bile canlılığı ve cazibesini koroyabilmektedir (Özdoğan, 2006; Ryan and Pitman, 2003). Coğrafya, jeoloji, paleoekoloji bilimlerine göre Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi kıtalarda kısa sürede buzulların, karların erimesi ve aşırı yağışlar nedeniyle farklı zamanlarda birçok tufanın meydana geldiği ileri sürülmektedir. Nuh Tufanı öncesinde ve sonrasında meydana gelen tufaniara ait birkaç örnek verelim (Ryan and 525,

9 ÇEŞiTLi YÖNLERiYLE NUH TUFANI Pitınan, 2003; Türkeş, 2009; boyunca akaraksulan epeyce çekilmiş Karadeniz gölüne yaklaşık 120 metre yüksekliğinden org, 2010). M.Ö yıllarında en azındanavrasya ve akınaya başlar. İstanbul Bağazı'ndan Karadeniz' e Kuzey Amerika'daki buzullann iklimin ısınmasına bağlı olarak erimeyesiyle milyonlarca hatta ğüne ulaşır. Yani her gün 16 milyar metreküp akan su miktan 200 Niyagara Şelalesi büyüklü milyarlarca metreküp buzul erime sulannehir su İstanbul Bağazı'ndan Karadeniz'e ulaşarak yatakları ve çevresine ulaşarak tufan benzeri gölün düzeyini günde 15 an yükseltir. Karadeniz layısındaki delta ve düz vadiler kısa sürede doğa felaketleri meydana getirmiştir. M.Ö yıllannda 1300 yıl kadar süren Erken Dryas suyla kaplanır. Karadeniz yaklaşık 1 yıl boyunca (Karanlık) Dönemi başlayarak buzullar hızla yükselerek günümüzdeki seviyesine ulaşır. Çok tekrar oluşmuştur. M.Ö erde bu buzulların büyük bir su kütlesi hızla kıyı boyunca ilerleyerek burada yaşayan insanların göç etmesine hızla eriyerek büyük sel baskınlarınaneden olduğunu görüyoruz. Böyle tufanlarm hem kuzey veya ölmesine neden olur. Bazı bilim insanları, hem de güney yarımkürede meydana geldiği Nuh Tufanı'nın burada, bu şekilde olduğunu bilinmektedir. Konumuz Nuh Tufanı olduğu için ileri sürmektedirler (Ryan and Pitınan, 2003, Nuh Tufanı'nın meydana geldiği kabul edilen National Geographic Belgeseli) Avrasya Kıtası temel alınacağından buradaki Bir başka görüşe göre, jeolojik, arkeolajik ve tufanların bazılan ele alınacaktır (Akın, 2009; linguistik veriler baz alındığında, Nuh Tufanı'nın Gilbbard and Cohen, 2008). Orta Asya'da özellikle Türkmenistan ve civarında En azından Neololitik'in başlangıcından olduğu ileri sürülmektedir. Tufandan hemen (M.Ö yıl) itibaren Kuzey Yarunküre'yi etkisi altına alan çok sayıda daha küçük (mini) buzul çağları meydana gelerek, Kuzey Avrupa, Ukrayna, Güney Rusya ve Asya'da etkili olmuştur. O zamanlar bir iç deniz durumunda olan Karadeniz ve çevresindeki göl ve nehirlerin sulan buzullar nedeniyle azalmıştır. Marmara'ya kadar gelmiş olan deniz, Boğaziçi Vadisi tarafından Karadeniz' i Marmara'dan ayıran doğal bir baraj gibi engel oluşturuyordu. Bu nedenle Karadeniz uzun süre yalıtılmış bir göl olarak kalmıştır. Buzul dönemlerinde kuraklığa bağlı olarak Karadeniz' in sulan çekilmeye devam etmiştir. Karadeniz kıyısında oturan toplumlar içeriye doğru çekilen denizi takip ederek, kıyılardaki verimli topraklarda taıım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlamıştır. M.Ö yıllarına gelindiğinde havaların tekrar hızla ısınmaya önce Nama isimli toplum liderinden tufan olacağı için bir gemi yapması istenir. Tufandan sadece gemidekilerin kurtulacağı bildirilir. Tufan sonrası gemidekiler dışında tüm canlılar ölür. Tufandan sonra geıninin Aral Gölü ile Hazar Denizi'nden geçerek Cudi Dağı'na ulaştığı ve burada karaya oturduğu ifade edilmektedir. Tufandan kurtulanların bir kısmının tufandan sonra tekrar Orta Asya'ya, bir kısmının da Mezopotamya'ya yerleştiği iddia edilmektedir (Çığ, 2007). Orta Asya'da buna benzer birçok tufan olayı anlatılır (Atalay, 2005). Kimi bilim insanianna göre de, Fırat ve Dicle nehirlerinin yukarı havzalanndaki dağların kısa dönemde :mii)i buzul çağına girerek, dağlarda aş ın buz ve kar biriktiğini, daha sonra ikiimin birden ısınmasıyla buzul ve karlann erimesi başlamasıyla buzulların büyük bir kısmı eri- ve aşırı yağmurların yağmasına bağlı olarak yerek, tüm denizlerde olduğu gibi, Akdeniz, tufana benzer taşkınların her yılda bir Ege ve Marmara Denizi'nin suları yükselmiştir. tekrarlandığı ileri sürillmektedir (Demirsoy, Yükselen deniz suları Boğaziçi Vadisi (İstanbul) 1999; Çiner, 2003; Doğan, 2005; Özer ve ark., 526

10 GALiP AKIN 2008). Nil Nehri'nde de zaman zaman büyük taşkınların olduğu görüşü vardır. Bütün bu büyük taşkınlar ve tufanlar, Nuh Tufaru'yla özdeşleştirilerek, hep Nuh Tufaru olarak bakılnuş ve aıulmış diyebiliriz. TARTIŞMA VE SONUÇ Yazının icadından sonia, çeşitli zamanlarda yazılmış birçok mitolojik eserde Nuh tufaru açıklanmaya çalışılıruştır. İlk kez Nuh Tufan olayı M.Ö i yıllarda yazılı olarak Gılganuş Destanı'nda söz edilmektedir. Mitolojik eserlerde bir gerru inşa ederek toplumunu tufandan kurtaran kahramanlar farklı isimlerle (Utnapiştiın, Ziusudra gibi) anlablırken, semavi dinlerde buruın Nuh Peygamber olduğu belirtilerek, tufanın o toplumun yaşadığı yerde felaketle sonuçlandığı şeklinde açıklanmaktadır. Tufan olayı Akad, Sümer, Babil, Elam, Mısır, Fenikeliler, Hititler, Orta Asya toplumları, Yunanlılar ve Roma gibi birçok medeniyette benzer ana temalarda yazılarak mitolojik olarak sunulmuştur. Tüm mitolojik eserlerde, tufanın yaşandığı bölgede bir kahraman tarafından kısa zamanda bir gemi yapılarak sadece bu gemiye binenierin kurtulduğu, insanlar dahil gemiye binmeyen diğer tüm canlıların tufanda öldüğü anlatılmaktadır. Sonra gemidekiler çoğalarak tufanın olduğu yerlere tekrar gitmektedirler. Tufan olayı hangi toplumda geçmişse, tufanında orada meydana geldiği belirtilmektedir. Semavi dinlerin hepsinde, tufanın olacağı bildirilen ve tufan için gemi yapanın Nuh Peygamber olduğu açıklanarak, tufan sonrasında gemidekiler dışında yine tüm canlıların yok olduğundan bahsedilmektedir. Mitolojik eserler ile Tevrat ve İncil'de geminin yapılışı, boyutlan ve tufanın süresi konusunda bilgiler verilirken, Kuran'da bu tür bilgilerin olmadığı dikkati çekmektedir. Tevrat ve İncil'de tufandan sonra gemiağrı (Ararat) Dağı'nda, Kuran'da ise Cudi Dağı'nda karaya oturmaktadır. Semavi dinlerin hepsinde tufarun özellikle Mezopotamya ve civarında meydana geldiği ifade edilmektedir. Günümüze kadar gelen çeşitli Nuh Tufanı olaylannın çoğunluğu Mezopotamya olmak üzere Anadolu, Karadeniz, Orta Asya ve Mısır'da meydana geldiği belirtilmektedir. Diyebiliriz ki bir iki Nuh Tufaru anlatımı dışında, Nuh Tufanı'nın meydana geldiği yer Avrasya olarak açıklanmaktadır. Yazılı olarak bulunan mitolojik ve teolojik eserlerde tufanın meydana geldiği tarih konusıında tam bir bilgi bulunmamaktadır. Yapılan coğrafik, jeolojik, paleoekolojik ve paleoklimatolojik araştırmalar, Mezolitik' ten (M.Ö yıl önce) günümüze kadar irili ufaklı çok sayıda tufanın meydana gelmiş olabileceğini göstermektedir. Özellikle geniş bir yukarı havzaya sahip Dicle ve Fırat nehirlerinin geçtiği Mezopotamya'da pekçok tufan ve su taşkınlan görüldüğünden, buralarda yaşayan toplumların hafızalarında tufan olgusu hep canlılığını korumuştur. Bunun sonucu olarak her meydana gelen tufan olayı Nuh Tufanı olarak algılanmış ve anlatılmıştır. Özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda Nuh Tufanı'nın meydana geldiği yer ve zamanının tespiti konusunda yapılan araştırmalarda farklı yerlerin ve zamanların verilmesinin temel nedeninin bununla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Nuh Tufanı'yla ilgili tüm kaynaklarda tufanın bozulan, yozlaşan ve bir türlü doğru yola gelmeyen toplumu cezalandırmak amacıyla meydana geldiği konusunda görüş birliği vardır. Nuh Tufanı'yla asıl verilmek istenen mesajlardan belki de en önemlisi, bir türlü yola gelmeyen, sürekli birbirine ve çevresine kötülük yapan toplumların ilahi güçler tarafından birgün mutlaka cazalandırılabileceğinin hatırlanınası ve hatırlatılmasıdır. 527

11 ÇEŞiTLi YÖNLERiYLE NUH TUFANI KAYNAKÇA-BIBLIOGRAPHY Akın, Galip, Ekoloji-Çevrebilim ve Çevre Son.ınları. Tiydem Yayınalık, Ankara. Atalay, İbrahim, Kuvatemer'deki iklim değişmelerinin, Türkiye doğal ortamı üzerindeki etkileri. Türkiye Kuvatemer Sempozywnu V., İTÜ, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, s , İstanbul. Avcı, Murat, "Noah's Ark": its relationship to the Telçer earthflow, Mount Ararat, Eastem Turkey. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 66(3): Bilim ve Teknik, Nuh Tufaru'na yeni senaryo. Eylül 2004, 442:20. Çığ, Muazzez, İlmiye, Tufan Orta Asya'da oldu. (Erişim: ). Çimen, Abdullah, Emin, Hz. Nuh'un yaşam süresi meselesi. Il. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, Ekim 2008, (Ed. O. Belli), Ağrı Valiliği Kültür Yayınları, No: 9, s , Ebru Matbaaalık, İstanbul. Çiner, Attila, Türkiye'nin güncel buzulları ve Geç Kuvatemer buzul takkeleri. Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt: 46(1): Dartma, Bahattin, Dini Tarihi ve Arkeolajik Veriler Bağlamında Nuh Tufaru. Rağbet Yayınları, İstanbul. Dartma, Bahattin, Nuh Tufaru'run zamarn ve zemini. ll. illuslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozywnu, Ekim 2008, (Ed. O. Belli), Ağrı Valiliği Kültür Yayınları, No: 9, s , Ebru Matbaaalık, İstanbul. Demirsoy, Ali, Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası (Hayvan Zoocoğrafyası). Meteksan, 337 sayfa, Ankara. Doğan, Uğur, Holocene fluvial development of the upper Tigris Valley (Southeastem Turkey) as documented by archeological data. Quatemary International, 129, Gılgamış Destanı, Çeviren: Muzaffer Ramazanoğlu, Çağdaş MatbaaalıkYayıncılık Ltd. Şti., Dünya Klasikleri Dizisi: 20, s Gibbard, Philip and Cohen, Kim, M., Global chronostratigraphical table for the last 2.7 million years, Episodes. Published by the International Union of Geological Sciences, 31(2): Holocene temperature variations.png (Erişim tarihi: ). 528

12 GALiPAKIN Kramer, Samuel, Noah, Tarih Sümerle Başlar (Çeviren: Muazzez İlmiye Çığ). Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. Kuran-ı Kerim ve Yüce Meali, Süleyman Ateş, Kılıç Kitabevi, Ankara. Kutsal Kitap Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İnci1),2009. Yaratılış, 6, 7, 8. Bölümler, Acar Basım ve Cilt San. Tic.A.Ş., İstanbul. National Geographic, Karadeniz Nuh Tufanı'nın Peşinde (Belgesel) Özbek, Metin, ~ünden Bugüne İnsan. imge Kitabevi, Ankara. Özdoğan, Mehmet, Büyük sırrın arkeolajik keşfi : Nuh Tufanı, Atlas Dergisi, 157: 1-4. Özer, Koca, Başak; Gültekin, Timur; Özer, İsmail; Sağır, Mehmet and Güleç, Erksin, Longevity in ancient Anatolian and Turkish populations from Neolitic to present. Biennial Books of EAA, 5: Pelvanoğlu, Burcu, Nuh Tufanı'na hermeneutik bakış. I. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, Eylül2005, (Ed. O. Belli), s , Ağrı. Ryan, William and Pitman, Wolter, Nuh Tufaru, Arkadaş Yayınevi1 Ankara. Sakel, Dean, Tufan üzerine Osmanlı Dönemi, Bizans Yazımlan. II. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, Ekim 2008, Ağrı Valiliği Kültür Yayınlan, (Ed. O. Belli), No: 9, s , Ebn{Matbaacılık, İstanbul. Türkeş, Murat, Küresel iklim değişikliği nedir? Temel kavramlar, nedenleri, gözlenen ve öngörülen değişiklikler. I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi (TİKDEK), Nisan 2007, s Yiğit, Yakup, Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi efsanesi: Doğubayazıt'ın turizm potansiyeli ve bazı öneriler. II. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, Ekim 2008, (Ed. O. Belli), Ağrı Valiliği Kültür Yayınları, No: 9, s , Ebru Matbaacılık, İstanbul. Yüceer, İsa, Nuh Tufanı'nın teolojik yönü. I. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, Eylül2005, (Ed. O. Belli), s , İstanbul. 529

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

HZ. NUH VE TUFAN BAĞLAMINDA KADİM MEZOPOTAMYA HAVZASINDA İKİNCİ MEDENİYET İNŞÂSI. Cudi Dağı nın doruklarının 2017 metrelik tepesinde Sefine makamı

HZ. NUH VE TUFAN BAĞLAMINDA KADİM MEZOPOTAMYA HAVZASINDA İKİNCİ MEDENİYET İNŞÂSI. Cudi Dağı nın doruklarının 2017 metrelik tepesinde Sefine makamı HZ. NUH VE TUFAN BAĞLAMINDA KADİM MEZOPOTAMYA HAVZASINDA İKİNCİ MEDENİYET İNŞÂSI Cudi Dağı nın doruklarının 2017 metrelik tepesinde Sefine makamı Mezopotamya coğrafyası medeniyetlerin hafızasında derin

Detaylı

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır.

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. 2017 Dünya Su Günü Bildirisi 2016 yılı, ilk kayıtların tutulduğu 1880 yılından bu yana en sıcak yıl olarak kayda geçti. 2 yüzyıl, dünya ortalama

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

-Anadolu Türkleri arasında efsane; menkabe, esatir ve mitoloji terimleri yaygınlık kazanmıştır.

-Anadolu Türkleri arasında efsane; menkabe, esatir ve mitoloji terimleri yaygınlık kazanmıştır. İçindekiler 1 Efsane Nedir? 2 Efsanenin Genel Özellikleri 3 Efsanelerin Oluşumu 4 Oluşumuyla İlgili Kuramlar 5 Efsanelerin Sınıflandırılması 6 Efsanelerde Konu ve Amaç 7 Efsanelerde Yapı, Dil ve Anlatım

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

DiJiTAL TÜRKÇE ANSiKLOPEDi

DiJiTAL TÜRKÇE ANSiKLOPEDi DiJiTAL TÜRKÇE ANSiKLOPEDi E N Z E N G İ N D İ J İ T A L T Ü R K Ç E K A Y N A K Okulpedia, Türkiye için özel olarak hazırlanmış en zengin dijital okul ansiklopedisidir. Binlerce sayfadan oluşan Okulpedia

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP İÇİNDEKİLER GİRİŞ Afrika ve Afrikalılar 13 BİRİNCİ KİTAP Bir Yuruba Efsanesi: Dünyanın Yaratılışı 23 Küçük Tanrı Obatala, Beş Parmaklı Beyaz Horoz ve Kara Kaplan 23 Kara Kaplan'la Beş Parmaklı Beyaz Horoz

Detaylı

Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri

Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri Ömer Lütfi Şen Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Mercator-İPM Araştırma Programı & Katkıda bulunanlar: Ozan Mert Göktürk Deniz Bozkurt Berna

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER Dünyanın bazı yerlerinde nüfus yoğunken bazı yerlerinde seyrektir. Bu durumu etkileyen iklim, yeryüzü şekilleri, su kaynaklarını yakınlık, bitki örtüsü, sanayi, tarım,

Detaylı

Dünyanın ısısı düzenli olarak artıyor. Küresel ortalama yüzey ısısı şu anda15 santigrat derece civarında. Jeolojik ve diğer bilimsel kanıtlar,

Dünyanın ısısı düzenli olarak artıyor. Küresel ortalama yüzey ısısı şu anda15 santigrat derece civarında. Jeolojik ve diğer bilimsel kanıtlar, Dünyanın ısısı düzenli olarak artıyor. Küresel ortalama yüzey ısısı şu anda15 santigrat derece civarında. Jeolojik ve diğer bilimsel kanıtlar, geçmişte yüzey ısısının en yüksek 27 santigrat,en düşük de

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Nuh ve Büyük Tufan

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Nuh ve Büyük Tufan Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Nuh ve Büyük Tufan Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Nuh ve Büyük Tufan

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Nuh ve Büyük Tufan Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Nuh ve Büyük Tufan Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi,

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

Sayfa 130,131,132,133,134,1 35,136,137 Sular

Sayfa 130,131,132,133,134,1 35,136,137 Sular Sayfa 130,131,132,133,134,1 35,136,137 Sular 1. ETKİNLİK 1 Yere kökleriyle tutunarak yaşayan canlıların genel adı, bitki. NEBAT 2 Çok yüksek, çok büyük olan. ULU 3 Suyu toplama, sulama ve elektrik üretmek

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

DERS VI-VII Nüfus Artışı Küresel Isınma

DERS VI-VII Nüfus Artışı Küresel Isınma DERS VI-VII Nüfus Artışı Küresel Isınma Demografi (nüfus bilimi), sınırları belli olan bir coğrafyanın nüfus yapısını, özelliklerini ve değişimlerini incelemektedir. Doğum, ölümün yanı sıra göç gibi dinamikleri

Detaylı

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN ÇORUM 2017 Alp - Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde tüm jeolojik zaman ve devirlere ait araziler görülebilmektedir.

Detaylı

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

1. İklim Değişikliği Nedir?

1. İklim Değişikliği Nedir? 1. İklim Değişikliği Nedir? İklim, en basit ifadeyle, yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca yaşanan ya da gözlenen tüm hava koşullarının ortalama durumu olarak tanımlanabilir. Yerküre mizin

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN

Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN EĞİTİM GEÇMİŞİ 1. Hukuk Lisansı (2000) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. Kamu Hukuku Yüksek Lisansı (2006) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal

Detaylı

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten Türkiye'nin En Çok Satan TARİH ten Editör: Suat DÜZ Zehra SAVAŞ ÖZTÜRK Selami REİSOĞLU KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Arzu Batur Dizgi-Grafik Tasarım: Didem Kestek Kapak Tasarımı: Didem Kestek

Detaylı

SONUN BAŞLANGICI KÜRESEL ISINMA HÜLYA KUZU METİN ÇİVİLER LİSESİ/ANTALYA

SONUN BAŞLANGICI KÜRESEL ISINMA HÜLYA KUZU METİN ÇİVİLER LİSESİ/ANTALYA SONUN BAŞLANGICI KÜRESEL ISINMA HÜLYA KUZU METİN ÇİVİLER LİSESİ/ANTALYA Küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan trajik görüntüler 31 Temmuz 2009 Humboldt buzulunun erimesinden sonra geriye kalanlar. 27 Ekim

Detaylı

F A N E R O Z O Y İ K

F A N E R O Z O Y İ K (EONS) ZAMANLAR (ERAS) F A N E R O Z O Y İ K PALEOZOYİK MESOZOYİK SENOZOYİK 542 my 251 my 65.5 my 0 www.fusunalkaya.net KUVATERNER NEOJEN PALEOJEN HOLOSEN PLEYİSTOSEN PLİYOSEN MİYOSEN OLİGOSEN EOSEN PALEOSEN

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası AFET YÖNETİMİ Kütahya ve çevresi illeri yoğun deprem kuşağında olan illerdir. Bu çevrede tarih boyunca büyük depremler görülmüştür. Kütahya ve çevre iller doğal afet riski taşıyan jeolojik ve topografik

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI

11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI 11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI Yayınlar, bir örgütlenmenin topluma ulaşmasının en önemli araçlarıdır. Odamız, mesleğin tanıtımı, örgütlülüğün pekiştirilmesi, mesleki haklar ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler...

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler... 4. ÜNİTE İÇİNDEKİLER Tarihteki Önemli Buluşlar... 6 Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor...21 Coğrafi Keşifler... 26 Rönesans... 32 Reform... 36 Mucitler... 43 Düşünce, sanat

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Yayın Tarihi : 23 Aralık 2016 Cuma (oluşturma : 1/15/2017) Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin

Detaylı

Arş. Gör. İlker YİĞİT

Arş. Gör. İlker YİĞİT CV Arş. Gör. İlker YİĞİT Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Mail: iyigithg@gmail.com Tel: 0-376-218 11 23/5111 Faks: 0-376-218 10 31 WEB: http://websitem.karatekin.edu.tr/iyigit/sayfa/314

Detaylı

2006 YILI İKLİM VERİLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Serhat Şensoy 1. 2006 YILI ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ

2006 YILI İKLİM VERİLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Serhat Şensoy 1. 2006 YILI ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ 2006 YILI İKLİM VERİLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Serhat Şensoy 1. 2006 YILI ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ Aletsel kayıtların başladığı 1861 yılından bu yana dünyada en sıcak yıl 0.58ºC lik anomali

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

İlk Zaman KAMBRİYEN ÖNCESİ: 3-Hadeyan, 2-Arkeyan, 1-Proterozoik

İlk Zaman KAMBRİYEN ÖNCESİ: 3-Hadeyan, 2-Arkeyan, 1-Proterozoik JEOLOJİK DEVİRLER İlk Zaman KAMBRİYEN ÖNCESİ: 3-Hadeyan, 2-Arkeyan, 1-Proterozoik Dünya nın oluşumundan 4 Milyar Yıl sonra Kıtaların çekirdek kısmını oluşturan en eski kıvrımlar oluşmuştur. Su yosunu (alg)

Detaylı

Volkanİzlanda Yanardağ 190 yıllık uykusundan uyandı

Volkanİzlanda Yanardağ 190 yıllık uykusundan uyandı Volkanİzlanda Yanardağ 190 yıllık uykusundan uyandı İzlanda'nın küçük buzullarından birisi olan Eyjafjallajökull Buzulu altındaki yanardağ geçtiğimiz Mart ve Nisan aylarında iki defa püskürdü. Gelişen

Detaylı

İktisat Tarihi II. 2. Hafta

İktisat Tarihi II. 2. Hafta İktisat Tarihi II 2. Hafta İKİNCİ DEVRİMİN BAŞLANGICI İkinci bir devrim kendine yeterli küçücük köyleri kalabalık kentler durumuna getirmiştir. Bu dönemde halk yerleşiktir. Köyün kendisi toprak elverdikçe

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

İktisat Tarihi II

İktisat Tarihi II İktisat Tarihi II 23.02.2018 İkincil özeklerde yalnızca ekonomik yapı benimsenmekle kalmamıştır. - Biblos - Kapadokya uygarlıkları birincil özeklerin yapısı ile zorlanmıştır. İkinci devrimin yaygınlaşmasında

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI. XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler

İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI. XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler OLAY ÇEVRESINDE GELIŞEN EDEBI METINLER Oğuz Türkçesinin Anadolu daki ilk ürünleri Anadolu Selçuklu Devleti

Detaylı

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir.

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. MISIR BAHÇELERİ En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. pramitler Mısırlıların kralarına yaptıkları

Detaylı

Hava Durumu İKLİM İklim Değişiyor Peki Siz Bunun Farkında mısınız? Sera Etkisi Ve İklim Değişikliği En önemli sera gazları Karbon dioksit (CO2) Metan (CH4) Diazot monoksit(n2o) İklim Değişikliğine Sebep

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

DÜNYA VE EVREN 1.ÜNİTE GEZEGENİMİZİ TANIYALIM. 1. BÖLÜM: Dünya nın Şekli. 2. BÖLÜM: Dünya nın Yapısı

DÜNYA VE EVREN 1.ÜNİTE GEZEGENİMİZİ TANIYALIM. 1. BÖLÜM: Dünya nın Şekli. 2. BÖLÜM: Dünya nın Yapısı DÜNYA VE EVREN 1.ÜNİTE GEZEGENİMİZİ TANIYALIM 1. BÖLÜM: Dünya nın Şekli 2. BÖLÜM: Dünya nın Yapısı DÜNYA NIN ŞEKLİ NASILDIR? Teknolojinin henüz gelişmemiş olduğu eski zamanlarda yaşamış İnsanlar, Dünya

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE 5000 SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Komisyon KPSS GYGK EFSANE 5000 SORU BANKASI ISBN 978-605-364-492-8 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI İÇİNDEKİLER Yunan Uygarlığı Hakkında Genel Bilgi Yunan Dönemi Kentleri Yunan Dönemi Şehir Yapısı Yunan Dönemi

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY)

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY) JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY) Hazırlayan: Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 TROPİKAL OLAYLAR Ekvatoral Trof (ITCZ) Her iki yarım kürede subtropikal yüksek basınçtan nispeten alçak basınca doğru

Detaylı

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 13 Sayfa: 449 453 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 13

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

JURA my. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

JURA my. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü JURA 201.3 145.0 my Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jura Döneminde Bitki Yaşamı Jura nın son dönemlerine doğru (140 milyon yıl önce) çiçekli bitkiler görülmeye başladı. Aynı zamanda

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası www.scriptural-truth.com KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı Azarya ve şarkının üç Yahudi duası Azarya dua {1:1} ve yangının ortasında yürüdüler öven Tanrı ve Tanrı nimet. {1:2}

Detaylı

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. Su Kaynaklarının

Detaylı

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı)

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) Ulaşım Coğrafyası Ulaşım Coğrafyası Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) DENĐZ ULAŞIMI Deniz Ulaşımı Deniz ulaşımının kökeni M.Ö. 3200 yıllarına kadar uzanmakta olup Mısır kıyı denizciliği ile başlamıştır

Detaylı

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN ULAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN 2 1-GİRİŞ Ulaştırma 3 Yol Nedir? Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre Yol: 1. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık 2. Karada insanların ve

Detaylı

Jeolojik Miras Listeleri (AFRİKA) Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Jeolojik Miras Listeleri (AFRİKA) Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jeolojik Miras Listeleri (AFRİKA) Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü AFRİKA DOĞAL MİRAS LİSTESİ http://www.africanworldheritagesites.org/ Afrika da Madagaskar Adası nda 2 ve Şeysel Adası

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KURAKLIK ANALİZİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KURAKLIK ANALİZİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim... Ortalama özellikleri kaynak

Detaylı

Muson Yağmurlarını Atlatmak Kelsey, Dylan, and Trevor Bölüm 1 Fen Bilimleri

Muson Yağmurlarını Atlatmak Kelsey, Dylan, and Trevor Bölüm 1 Fen Bilimleri Muson Yağmurlarını Atlatmak Kelsey, Dylan, and Trevor Bölüm 1 Fen Bilimleri Hedefimiz Arizona, Phoenix te yaşayan sizleri büyük Phoneix bölgesindeki musonların olası riskleri hakkında bilgilendirmek. Bir

Detaylı

Bu türleri yakından tanımak için haritaya tıklayın.

Bu türleri yakından tanımak için haritaya tıklayın. Anadolu'da Te hlike Altındaki Tüm Türler Hazar kaplanı, Gökçe balığı ve Anadolu parsı... National Geographic Türkiye, Temmuz sayısında ülkemizde tehlike altındaki türlere dikkat çekti. Bu türleri yakından

Detaylı

Test. Doğa ve İnsan BÖLÜM 1

Test. Doğa ve İnsan BÖLÜM 1 Doğa ve İnsan 1. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğrudan veya dolaylı etkisi ile oluşmamış doğal olaylardandır? A) Kuraklık B) Orman yangını C) Sel D) Erozyon E) Aşırı yağış Test 1 6. Coğrafi araştırmalarda

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI

Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1997-2001 2001-2003 2003-2009 İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Pr. (İngilizce) Yüksek LisansDokuz

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Adı ve Soyadı : Doç. Dr. Necmettin ELMASTAŞ

ÖZGEÇMĠġ. Adı ve Soyadı : Doç. Dr. Necmettin ELMASTAŞ ÖZGEÇMĠġ 1. KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ Adı ve Soyadı : Doç. Dr. Necmettin ELMASTAŞ Doğum Yeri : Ahlat (Bitlis) Doğum Tarihi : 01.04.1974 Medeni Hali : Evli ve 3 çocuklu Yab. Dili-Düzeyi : İngilizce Orta düzeyde

Detaylı

ÇOCUKÇA İÇİNDEKİLER. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adına Sahibi Adnan ŞEKER. Yazı İşleri ve Genel Yayın Yönetmeni Neriman DOĞAN

ÇOCUKÇA İÇİNDEKİLER. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adına Sahibi Adnan ŞEKER. Yazı İşleri ve Genel Yayın Yönetmeni Neriman DOĞAN Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adına Sahibi Adnan ŞEKER Yazı İşleri ve Genel Yayın Yönetmeni Neriman DOĞAN Yayın Kurulu İbrahim MEYDAN Atıf SOYLU Bünyamin AYBAKIR Hasan Hüseyin DURKAL ÇOCUKÇA Basın

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

Ülkemizde Yaşanan Doğal Afetler

Ülkemizde Yaşanan Doğal Afetler On5yirmi5.com Ülkemizde Yaşanan Doğal Afetler Ülkemizde Yaşanan Doğal Afetler Nelerdir? Yayın Tarihi : 14 Kasım 2012 Çarşamba (oluşturma : 1/30/2019) Çevre sorunları, insanların yaşadıkları doğal ortamı

Detaylı

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir.

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Akadlar,Babiller,Asurlular ve Elamlılar Video Ders Anlatımı AKADLAR M.Ö. 2350 2150 Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Samiler tarafından Orta Mezopotamya da Kral Sargon

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

Olimpizm -2- Spor Bilimleri Anabilim Dalı

Olimpizm -2- Spor Bilimleri Anabilim Dalı Olimpizm -2- Spor Bilimleri Anabilim Dalı Antik (Klasik) ın tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte ın tarihinin M.Ö. XIV. yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Antik (Klasik) ının Yunanistan'ın

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7 -İÇİNDEKİLER- 1.KENTİN GENEL TANIMI... 2 1.1.ANTALYA... 2 Tarihi... 2 Coğrafi Yapı... 2 İklim ve Bitki Örtüsü... 3 Nüfus... 3 Ulaşım... 3 2.JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU... 4 3.ÇED BELGESİ... 5 4.PLANLAMA

Detaylı