1-SATIŞI YAPAN İDARE 2-SATIŞ YERİ 3-SATIŞ TARİHÎ VE SAATİ 4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1-SATIŞI YAPAN İDARE 2-SATIŞ YERİ 3-SATIŞ TARİHÎ VE SAATİ 4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI"

Transkript

1 2 - \ & t 5-7 : T.C! GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLĞ ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ! 4458 SAYL GÜMRÜK MEVZUATNA GÖRE AÇK ARTRMA SURETİYLE SATLACAK EŞYANN/AfACN SATŞ TARİHİ, SATŞ YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYA/ARACA İLİŞKİN AYRNTL BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EK^İ SATŞ LİSTESİ. -SATŞ YAPAN İDARE 2-SATŞ YERİ ; j 3-SATŞ TARİHÎ VE SAATİ 4-GÜVENCENİN YATRLACAĞ YER VE SON ÖDEME ZAMAN ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TASİŞ Ergaz Tessler Hava Durağı Şaşmaz Mevk Türkkuşu Yanı Etmesgut/ANKARA! 30/0/20X5 tarh vc saat 09:30-2:00 le 3:30-6:00 arasında yapılacaktır. Nakd olarak güvcnccnn son ödeme zamanı 29/0/205 tarh vc saat 6:00' ya kadar ; a) Şaşmaz Mevk Ergaz Tessler Türkkuşu yanı Etmesgut/ANKARA adresnde bulunan ve satışı yapan Ergaz Tasfye İşletme Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerne bağlı dğer Tasfye şletme Müdürlüklernde bulunan Sayman Mutemetlklerne veya Gümrük vc Tcaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmes Sİymanlık Müdürlüğü veznesne yatırılması, b)tasfyc Yönetmelğnn 35.maddesnde belrtlen tedavüldek Türk parası dışında kalan dğer değerlern, yukarlda belrtlen tarh ve saatlere kadar " Şaşmaz Mevk Ergaz Tessler Türkkuşu yanı Etmesgut Ankara" adresnde bulunan Gümrük ve Tcaret Bakanlığı Döner Sermaye şletmes Saymanlık Müdürlüğü veznesne teslm edlmes gerekmektedr. L.,.000,00 TL ve özer eşya bedeller İçn en az pey mktarı 00,00 TL dr. \ 5-BU SATŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MlKTARl.000,00 TL ve altındak eşya bedeller İçn en az pey mktarı 0,00 TL dlr. 7-SATN ALNAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ: 7 Gün (Satışın tamamlanmasından sonra) ' l 8-SATN ALNAN EŞYANN TESLİM ALNMA SURESİ: 0 Gün (Satış bedelnn ödenmesnden sonra) 9-BU SATŞTA TAKLİTLENDİRME YAPLP YAPLMAYACAĞ VE YAPLMAS HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORAN: %2 j j a) Satışı yapan dareden yazılı zn almak suretyle, dare gözetmnde satışa-sumılan araç/eşyaya satış tarhnden 5 ( Beş) ş günü öncesnden satış 0-EŞYANN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER : tarhnden br Öncek gün mesa btmne kadar bulunduğu mahalde götüleblr, b) Bulunduğu Yer: a) ERGAZl TASFİYE AMBAR b ) ANKARA LÖJlSTlK ÜSSÜ H-ÖZEL HÜKÜMLER : j - İhale bedelnn yatırılmasına yönelk verlecek ck sürede; verlen ek sürenn hergünü çn 663 sayılı Kanuna göre tecl faz almır. ; 2-Şartnamenn (8.)Maddes uyarınca dare ve Alıa arasında mzalanan "Satış Kağıdı" ve "Sözleşme" nedenyle Damga Vergs Kanununa göre alınması gereken verg, alıja tarafından İhale salonunda peşn olarak ödenr. 3- Satışlarımız 4077 sayılı Tüketcnn Korunması Hakkında Kanun kapsamında değldr. Alıcılar tarafında Garant Belges düzenlenemez. 4-Tasfye Yönetmelğnn (35.) maddesnn (4) bend uyarınca nakt olacak yatırılan güvence tutan, lglnn steğ üzerne satış bedelne mahsup edr.şartname hükünlerne uygun olarak satış bedelnn tamamının ödenmes şartıyla güvence ger verlr.tcmnat bedellernn yatırılmasıyla satış şartnames vc şartname ek lstede yer alan koşullar kabul edlmş sayılır. 5-Yatınan güvenceye stnaden satışa katılan ve üzerne satış yapılan alıcının güvence belges aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenn (S.) maddesndek şartların yernejgetrlmesnden sonra satış komsyonunca "güvencenn ade edlmesnde sakınca bulunmamaktadır" şerh düşülen ve mzalanarak alıcıya teslm edlen güvence belgesne stnaden alıcı yapılacak dğer satışlara katılablr. ; 6-Satış Lstes muhtevyatı eşyalar çn satışının yapılarak alıcıya teslmnden sonra pyasaya aızı çn lgl Kuruluşlardan alınması gereken zn vc belgeler alıcıya attr. 7-Satışta bulduğu değerden>vergî,resm ve dğer gderler ayrıldıktan sonra net satış bedel 0.000,00 TL'y aşan eşyalar çn takstlcndrmeyapılablr.takstlendnne talebpn yazılı yapılması ve yönetmelğn 35.Maddesİne göre güvence gösterlmes le tecl flznn ödenmes halnde yapılır. 8-Başkası adına katılanlardan ayrıca noterden onayh vekaletname örneğ Aslı aranır. ' 9-Baskılı evraklar kırpıntı halde teslm cdücccktr. ( Ktap, Derg, Katoloğ, Etket vs.) 0-Satış Şartnames vc ekl lste, talepler halnde stekllere (KDV. Dahl) 0,00 TL. bedel karşılığında verlr. X- Satış lstesnn; jl*8,7-73,75-85 sıra aralığındak eşyalar le 97. ve 06. sıralarındak kayıtlı eşyalar " Kırık dökük pullanılmış,eskî ve demonte" haldedr. _ 2-Satış stesînîn ssjsırasında kayıtlı eşyalarda kg başına maktu Ötv ve Ötv nn Kdv's olarak 736,32 TL verg satış sonrasında tahsl edlecektr. 3-Satış lstesnn 89.sırasında kayıtlı eşyalardan; El çantalarında kg başına 2,40 ABD Doları Maktu ÖTV ve KDVs satış sonrasında tahsl edlecektr. ;

2 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLĞ ' ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ \ 4458 SAYL GÜMRÜK MEVZUAT UYARNCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARA^ SATŞ İLAN, [ - Satışa esas bedel en az,8 TL le en çok ,8 TL arasında değşen; 29/0/205 günü saat 6.00 ya kadar yatırılması gereken güvence tutan da en az,00 TL, en çok 2.448,68 TL arasında olan, cns, mktarı, bulunduğu yer, özellkler, satışa esas bedel ve güvence tutan ayrı ayn şartname ek lstede gösterlen 3 Grup Muhtelf Eşya (Vdeo Kamera,MP3 player,ko Saat, KulaklıkjMotor Bloğu, Şanzuman Gövdes, Vakum Parçası,Debryaj parçası vs); açık artırma suretyle, TASİŞ Ergaz Tessler Türkkuşu Yanı Etmesgut/ANKARA adresndek hale salonunda 30/0/205 tarhnde saat 09:30 ' da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı blgye vc nternet adreslermz le (0) (32) ( , ^05), (06), (07) dahl numaralı telefonlardan ulaşılablr. : 2- Kmlklern belrlemeye yarayan belge, gerçek kşlern T.C. uyruklu se kmlk numarası yabancı uyruklu se pasaport numarası ve kametgâh beyanı, tüzel kşlern verg kmlk numarası ve şyer merkez beyanı veya adres beyanı, güvencenn yatınldığına lşkn belge, vekl olarak kaîılanlar çn vekâletname ash veya noter onaylı örneğ, tüzel kşler adına katılacaklardan, yetk belgesnn aslı veya noter onaylı örneğnn veya vekaletname kartı, elektronk posta adresnn satış günü hale salonunda braz edlmes gerekr. 3- Bu landa bulunmayan hususlarda şartname ve ek lstelerde belrtlen hükümler geçerldr. Açık Artırma Yöntemyle Eşya Satı$ Şartnames ve ekler 0,00 TL bedel karşılığı Ergaz Tasfye İşletme Müdürlüğü Üc Orta Anadolu Gümrük ve Tcaret Bölge Müdürlüğünden alınablr. İLAN OLUNUR

3 _-Lj 7^43/ «Fa - CEfev ^ 7 T3f*l vc CİNSİ, MODELİ, MARKAS VE TİPİ j \ p NO Satışa Esas Bedel GÜVENCE TUTAR BULUNDUĞUYER AMBAR / SUNDURMAYA CİRİ? TARİHİ VE NO & 3,2 o Ş fe adet telefon kartı 857,80,8 204/433 's. > ~. 0 *5^ m- *'/ -J K7- ^ g 7 t0 # 0 4 j > adet adaptör, 2 adet kablo, adet steller ,0,20 204/432 S- * v*.v? ' :?' ~~ : adet dgtal plastk saat % :>_. >..-~ 9İ02 24,66 2,47 204/ adet dgtal player marka mp 4 player (lgb) 859,24 0,2 204/357 S adet kol saaat 902 6,7 0,62 204/ adet sntex marka kucuk vdeo el kamerası ,43 0,74 204/ adet noka uydu alıcısı, adet crypt decode uydu alıcısı, adet amstrad marka uydu alıcısı ,6 0,86 204/373 S adet adaptör ,60 2,36 c c t*? 204/ adet bulgar marka kol saaat 9İ02 6,7 0,62 C û 204/ Adet Hafızalı Telefon, 4 Adet Telefon ,90 30,09 204/00 U adet bazuka markalı şarjlı florasan lamba ,89 4,99 204/ adet sagem marka kulaklık ,96 52,00 204/ «MM > adet sony marka kulaklık ,59 78,86 204/ c n adet bresser marka teleskop ,46 39,35 204/293 İS adet kulaklık ,33 4, adet güneş şemsyes, 7 adet abajur akşamı 3926,24 0,2 204/ adet ort826 marka elektronk kart,l adet hp super marka data kartı 8534,3 0,2 S 204/42 C L4J adet motor slndr kapağı ,34 25,3 204/ paket avze halkası, 4 paket avze ğnes, 3 paket avze taşı, 40 adet avze taşı ,3 2,8 204/634 7 adet cat ana yatak, 6 adet cat kol yatağı - 6 adet dışa enjektör - 6 adet sbop yuvası - 6 adet eksoz yuvası(emme) - 7 adetdıesel ana yatak M 204/ ,40 44,84 204/ adet bretlıng marka kol saat 9İ02,24 0,2 204/ adet aqua marka ad kol saat, adet zenett marka ad kol saat 9İ adet sony marka flaş bellek mp 4 player 6,7 0,62 204/ ,32 0,3 204/427 adet sony marka flaş bellek mp 3 player 859,32 0,3 204/426 LİSTE Sayfa

4 p f c k m Ljà>3.204f: '> * f t. - ; V - Ş V - _\> adet fulnes markalı cep saat, adet car marka kool saat, adet Chrstan marka kol saat, adet ad exe marka kol saat, adet nba marka k.3tî,l adet cartear marka kol saaat, adet markasız kol saat,2 adet usıma marka kol saat, adet lax par marka kol saat, 2 adet quartz marka kol saat, 4 adet paulo ross marka kol saat, adet mqe marka kol saat, 2 adet lapıtus marka kol saat,4 adet max marka kol saaat, adet manne usıma marka kol saat, 7 adet elte marka kol saat,2 adet paulo rossı marka kol saat, adet laxpan marka ko! saat, adet carden marka kol saat, adet darwn marka kol saat ( ömrünü ytrmş,anzalı,demode) ,39 4,44 204/ ~ adet sony markalı flaş bellek mp 4 player 859,32 0,3 204/ a d e t Sony m arka flaş bellek m p 3 player 859,32 0,3 204/ adet sony marka flaş bellek mp 3 player 859 3,95 0,40 204/ adet sony marka flaş bellke mp 3 player, adet ıpod marka flaş bellek mp 4 player 859 2,63 0, adet sony markalı flaşh bellek mp 4 player, adet sony marka flaş bellek mp3 player 859 3,95 0, adet max manne markalı kol saat, adet fulnes markalı kol saat, 2 adet seıko marksalı kol saat, adet paulabossı markalı kol saaat 902 6,7 0, adet roadmaster markalı dekoder,3 adet ecec marka guvenjık kamerası ,9 0, adetturbomega marka kol saat 902 2,47 0, adet dkny marka bayan kol saaat 902,24 0, adet chındor marka mm mp 3 çalar 859 2,63 0, adet kısa bot şeklnde ayakkabı ,3 6, adet jda markalı kol saat 902,24 0,2 3$ adet denz şemsyes 660 2,47 0, adet mnphone marka valkmen kulaklığı ,22 7, adet taurus marka büyük boy banyo ısıtıcısı 856 3,88 0, adet asha marka plastk kol saat 902 6,66 6, adet bush marka vdeo 852 2,87 0, adet saba vdeo 852 2,87 0, adet oron marka vdeo 852 2,87 0, adet jvc marka kamera ,43 0,74 0 c û La* CO S 0 Ù LU 204/42 204/ /49 204/48 204/47 204/ /43S 204/ / / / /38 204/ / / / / adet addas marka plastk erkek kol saat ,3 2,33 70 adet tommy marka erkek kol saat, 54 adet adıdas marka plastk erkek kol saat/73 adet nıke marka erkek kol saat,35 adet nıke plastk bayan kol saaat,9 adet plastk bayan kol saat ,80 2,58 204/ /374 lste Sayfa 2

5 V.t' G lıeasşöm " î*.'.. -»Sı' v adet chanc saln marka sentetk mont 6İ0 36,29 3,63 204/450 "S.? jl adet sony marka vdeo kamera *8525 4,86,49 204/353 T3t v *5 * "j 4:^.-204^ ' f, adet sony marka vîdeo kamera ,86,49 204/ >tpwxb Q4.. f adet sony marka vîdeo kamera 8Ş25 4,86,49 204/35 * :204! ' adet sony marka vdeo kamera S '' adet sony marka vdeo kamera ,86,49 204/ ,86,49 204/ adet sony marka vdeo kamera ,86,49 204/ adet sony marka vdeo kamera 8525 t 4,86,49 204/ adet sony vdeo kamera ,86,49 204/ adet dgtal vdeo mn kamera, addet camcorder 8S25 ERGAZİ TASFİYEAMBAR 5,95 0,60 204/ adet kahve maknası fltre kağıdı ,90 0,59 204/ adet sharp vdeo kamera ,43 0,74 204/ adet buyuk masaj alet 9j)9,08 0, 204/ ladet ponner sehpa 9403,80,8 204/ ' adet ece güvenlk kamerası 8fe25 26,90 2,69 204/ adet vodafone marka cep telefonu blgsayar bağlantı kablosu ,0 0,6 204/ ladet ahşap sandalye 940,8 0,2 204/ adet sony marka vdeo kamera "8Ş25 4,86,49 204/ adet sony marka vdeo kamera ,86,49 204/ adet ashat marka plastk kol saat, adet dalaş marka kol saat, adet actve marka kol saat,l adet cetezın marka kol saat, 7 adet plastk kol saat, 8 adet kol saat, adet goldtıme marka kol saaat, adet norvet marka kol saat, 3 adet Charles de marka kol saat, adet vıallı marka kol saat, 27 adet vestatr marka kol saat,42 adet fanatk marka plastk kol saat t! ,99 3,70 204/ : adet sony marka vîdeo kamera ,86,49 204/ adet sony marka vdeo kamera ,86,49 204/3S adet sony marka vdeo kamera 8ÍS25 4,86,49 204/349 7 ' adet sony marka vdeo kamera K İ oo 4,86,49 204/ adet sony marka vdeo kamera 8İ525 4,86,49 204/ [ adet sony marka vdeo kamera r : v 8^25 4,86,49 204/346

6 rf - * J?, ^lîsijsjo Jft > r. jl top Örme Polyester Kumaş 6005 W , ,68 204/008 f 0 n ^ ^ ^ ' \ adet cross kol saat 902 3,7 0/37 204/332 J s * '^f ş g p s : t4.03î20î4?. v- ' > > V ^. *./ 77'-' adet qerneux nke marka kol saat, adet fossl marka kol saatl,2 adet cd marka kol saat, adet dkyn marka kol saat,23 adet muhtelf marka kol saat ,56 5,06..>>>' r -;j adet yuvarlak kamera dgtal (hasarlı ),ladet nfrared dgtal ccd ,43 0,74 204/ /33 78 jl j adet büyük boy bavul,0 adet orta boy bavul,l adet kucuk boy bavul ,7 2,07 204/ j ! J adet luxstar marka kol saat,l adet jj marka kol saat, adet charlesdelon marka kol saaat, 2 adet canteaar marka kol saaat, 3 adet getazın marka kol saat 3 adet sportıvf marka kol saat, adet gold tme marka kol saat, Adet Guccano markalı kol saat 902 9,86 0,99 204/ adet asha marka erkek saaat 902,24 0,2 204/448 8 ; ; adet ütü masası, adetsony marka vdeo kamera ,22,72 204/ adet sony marka vdeo kamera ,86,49 204/ ; adet vdeo kamera ,86,49 204/ adet vdeo kamera ,86,49 204/444 j adet amstrad vsh marka vdeo 852 7,7 0,72 204/438 j t kap kmyev madde ( 480 kg) , ,05 204/ Adet Kmyev Madde (3,63 KG) ,47 37,35 204/0 ERGAZİ TASFİYEAMBAR > : Kap Ahşap Palet / İ adet mles more broşür / ,54 739, ! adet ön dngl mesned (724 kg) / adet fltre bez (82 kg) / ; 28 8 Adet Mster Tool markalı Masaüstü ahşap kesme chazı / adet tekerlek /304 - : y ı ÜSTE Sayfa 4

7 89. $. 9V : ) ' \j j ( adet katalog, 500 Adet mn cd, 250 A' - Plastk el çantası (200 kg)» ^249,03 24,90 204/026 V j-l.jsv fe $Sğ gg^o4r] > Î'( 'f f.!» &.İ H :l t.09^03î r fj adet Bakır bağlantı elemanı, adet slkon tabancası, 8 adet kablo ve kablo koruyucusu; 00 adet Plastk cıvata ve somun 9 kap ççekçlk malzemes (2 Adet tutacak, 2 Adet ön ızgara, 2 Adet Arka kapak ızgara, 2 Adet Pervane, 2 Adet Motor) ,29 28,83 204/ ,68 54,27 204/ ^. '] adet plastk telefon kılıfı A3 2,5 204/ l ı lJ ; l ı ı 96!! ! 2: ^ L " h adet süs eşyası ,83,38 204/ Adet Set üstü ocak 732 2,2,2 204/9SS Kap Katalog 49 70,80 7,08 204/ adet kulaklık ,08 36, 204/ Adet Vmp marka pompa ,0 24,00 204/ kol karton 489 8,00,30 204/ Adet Hdrolk slndr ,72 242,37 204/ Adet Otomobl ml ,58 363,56 204/ 0 28^ Adet Lambalı duvar saat 905 2,24,22 204/ Adet Küçük ışık tabela, Adet Büyük ışık tabelası, 2 Adet Ge Force 20 markalı Ekran Kartı ,28 67,63 204/76-B 03 27^ kap { 992 Adet) Ktap ,00 23,60 204/ ı ; } L İ t!!!!! J! =! Adet ml, 6 Adet Demr çelkten boru ,48 299,25 204/ Adet Aksam ( 27 parça halnde demr parçası) ,74 48,47 204/ adet muhtelı cep telefonu kılıfı, 63 adet oto şarj alet, 6 adet cep telefonu dış kapağı ,98 4,40 204/ Adet Süs eşyası, Adet Çaydanlık, 2 Adet gys, 3 Adet Perde, 4 Adet elbse,5 Adet kumaş, 0 Adet tabak, 4 adet boncuk takı, 5 Adet yastık kılıfları, Adet kamera ayağı, 0 Adet kaset, 0 Adet cd,20 Adet Küçük masa örtüsü, 30 Adet kanşık gys çarşaf seccade, 4 Adet flm kaset, 2 Adet el çantası, 6 Adet bayan gecelğ, 25 Adet karışık baş örtüsü, Takım mutfak gyss, 0 Adet çarşaf, 2 Adet havlu, 3 Adet gys, 3 Adet örtü, 20 Adet yemen, Adet cep saat, Adet kol saat, 2 Adet Örtü, 3 Adet çevrmel rende, Adet oyun konsolu, poşet çnde bayan takısı, Adet el çantası, Adet Hoparlör, AdetTerlk, 5 Adet gys,6 Adet Ktap, 3 tane bıçak, adet plastk leğen, Adet kazan, adet engell arabası manuel, Adet elektrkl süpürge, adet hoparlör, kol İçersnde küçük halı, kol çersnde büyük halı, kol çersnde büyük halı, kol çersnde büyük halı, kol çersnde büyük halı ve Adet demrden tabure, 2 Adet süs eşyası, 20 adet teşbh, 0 parça kanşık gys çarşaf, adet rende, adet naçak, Adet Mt kablo, Adet mutfak robotu, Adet tencere takımı, 4 Adet hoparlör, 55 adet kaşık, 5 adet kepçe, 45 adet çatal, 2 adet meyve bıçağı, 2 adet çarşaf, adet seccade, 2 Adet battanye, Adet poşet çersnde bayan toka, 5 adet perdelk kumaş, 2 adet fotoğraf albümü, poşet çersnde toka adet büyük bıçak takımı, adet bıçak set, adet blender, Adet rende, 2 adet termos, 40 adet kanşık gys, adet kulaklık, adet meyve sıkacağı, Adet el fener, adet anahtar, takım meyve bıçağı, Adet plk takımı, adet terlk, 2 adet kol saat, 50 parça kanşık gys ve çarşaf, 2 adet lehm maknası, 35 adet kanşık seccade gys fotoğraflar, Adet karışık halt gys çarşaf, adettraş maknası, adet ktap ERGAZİ TASFİYEAMBAR ,00 590,00 204/29! LİSTE Sayfo 5

8 v.* v*j T - - «v ^ ^ é - --, ^ -. - U '. 9 Adet Motor bloğu, 32 Adet Şanzuman r "ÎS Adet Motor yağ pompası, 4 Adet Şanzuman gövdes, 3 Adet türbo, 79 Adet Dşl, 59 Adet Sflndrk rv.tan, 3 Âdet Rulman yatağı, 9 Adet sekman, 35 Adet Volan dşls,57 Adet vtes çatalı ml,5 Adet Şanzuman, 67 Adet Vtes Ayırıcı müşr,24 Adet Manfold, 8 Adet Fren merkez,20 Adet Fren parçası,7 Adet Vakum parçası,6 Adet Motor yağı, 63 Adet Karter Marş, 60 adet dnamo kapı kolu, 5 Adet Dferenasyel armudu,52 Adet snyal lambası,0 Adet Dferansyel parçası,5 Adet Arka bagaj amortsoru, 6 Adet kompresor,6 Adet Şanzuman, 6 Adet Vtes Debryaj,8 Adet Baskı tamr slecek maknası, kap Hava basınç valfı, 8 Adet Snyal kolu ve göbeğ, 7 Adet Enjektör Kütüğü,6 Adet Pston kolu,9 Adet termostat kapağı, 5 Adet Klometre saat,l Adet Slndr kapağı, Adet Ön teker poyrası, 5 adet Şanzuman contası,! Adet Kompresör pstonu,26 Adet tme Çubuğu , , Adet Aksam ,22 29, Adet Moblya Malzemes , ,72 ANKARA LOJİSTİK ÜSSÜ GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ İH Kap Grant , , kap çersnde 90 kg makne akşamı ve 0 kg zotop , ,33 3! metrekare Reflektör şerd , ,64 LİSTE Sayfa

ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZl TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Bahçckapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz/ Ankara

ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZl TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Bahçckapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz/ Ankara GÜMRÜK VE TİC A R E T BAKANLIĞI O R TA ANADOLU GÜMRÜK VE TİC ARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 5607 SA YILI KAÇAK Ç ILIK LA M ÜCADELE KANUNUN SATIŞ Y E R İ V E S A A T İN İ VE EŞYA/ARACA

Detaylı

YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME TARİHİ:

YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME TARİHİ: T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Detaylı

11-EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLERİ:

11-EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLERİ: G Ü M R Ü K V E T İC A R E T B A K A N L IĞ I T A S F İY E H İZ M E T L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü İS T A N B U L G Ü M R Ü K V E T İC A R E T B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü E R E N K Ö Y T A S F İY

Detaylı

3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ

3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR TÜRKKIZILAYI 868 TÜRK KIZIL A Y GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR - Türk Kızılay: tarafından djtal ve ofset baskı yayın hzmet lanen hale edlerek kapalı zarfla teklf alınmak suretyle

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

10 EYLÜL 2009 Sayı 1428

10 EYLÜL 2009 Sayı 1428 10 EYLÜL 2009 Sayı 1428 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/73921 4 X 4 Turbo Dizel Kar Paletli Ambulans Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/128538

Detaylı

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL. Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 13 Yolun yapımı ve bakımı le görevl kuruluştan zn almadan ve trafk akımı le güvenlğn bozacak, karayolunu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

1 YOLCUlAR IÇIN. ;sım: i : 2'0o~ )1: Kal... -. 1... J. Hazırlayan : ı ı. ll Jl 1

1 YOLCUlAR IÇIN. ;sım: i : 2'0o~ )1: Kal... -. 1... J. Hazırlayan : ı ı. ll Jl 1 1 YOLCUlAR IÇIN ll Jl 1 ı ı ıl ı ı ;sım: i : 2'0o~ )1: Kal... -. 1... J Hazırlayan : N :aml.l\,#; ft: ~~~uu.çu~.." ı.,"'"''~ Mu~&tu YOLCUNUN TANIMI Herhangi bir amaçla (ticaret, tahsil, memuriyet, ziyaret,

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve eki teknik şartnamede belirtilen araçlar aşagıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/126646 Akaryakıt Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/129579 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve TT web sitesinde detayları yer alan araçlar aşağıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel

Detaylı

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Mart 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Mart 2013 69471265-305-2409

Detaylı

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 6 1. 2009/122524 Akaryakıt Pompası ve Yeraltı Akaryakıt Tankı Satın Alınacaktır... 6

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME İSTANBUL BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI BAKIM HİZMET ALIMINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/708

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı